Brányi Balázs Velence varázsa Észak vonzásában A hazatérés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Brányi Balázs Velence varázsa Észak vonzásában A hazatérés"

Átírás

1 Brányi Balázs Velence varázsa Észak vonzásában A hazatérés Brányi Balázs Velence varázsa Észak vonzásában A hazatérés Ezt a könyvet édesanyámnak, édesapámnak és szeretett bátyámnak ajánlom, akik nélkül ez az írás soha nem született volna meg. 1

2 Velence varázsa Gyulaffy Tamás kalandos utazása az Úr Ezerötszáznegyvenkilencedik esztendejében Amint a felkelő Nap bíborszíne lassan sárgássá olvadt, az első vakító fénysugarak, mint elhajított csillogó dárdák találták el a magas Campanile arany angyalfiguráját, hogy százfelé szikrázva szórják szét tündöklésüket. Gyulaffy Tamás fejét leszegte, szeme még nem szokott hozzá ehhez a reggeli ragyogáshoz, amelyet a tenger fodrain táncoló fény játéka is megsokszorozott. A Piazza San Marco csaknem üresen, elhagyatva ásítozott, mintha most ébredt volna mély álmából, csupán néhány szolga sietett reggeli teendője után, nem beszélve azon titkos találkákból visszatérő nemesurakról, akik már palotájuk otthonos kényelmére gondoltak, miközben Velence valamelyik kies sikátora felé igyekeztek. Tamás az óratoronyra pillantott, tekintete elidőzött egy perce az aranycsillagos kék mezőben álló oroszlánszobron, s azon elmélkedett, hogy a szárnyas állatnál találóbb jelképet 2 maga sem tudott volna elképzelni, mely a Serenissima szárnyaló dicsőségét és tengeri hatalmát oly kifejezően hirdette volna. Töprengését a két mór figurája által megkongatott harang zengése szakította félbe, és az óralapra tekintve sietve megállapította, hogy Sandro, Velencében szerzett új barátja már több, mint egy órája tartózkodik a Palazzo Ducale-ben, és még mindig nem lát senkit a palota árkádsora előtt, kivéve az egész éjen át strázsáló őrséget. A hosszú útra gondolt, mely elkövetkező napjaiban várt rá, arra az útra, melynek végén újra láthatja az ő Magyarországát, Veszprém várát, ám legfőképpen igazi otthonát, a Gyulaffyházat. Öröm volt szívében, de érzett valami furcsa keserűséget is, hiszen az elmúlt két hónap megannyi történése, a lagúnák városának pompája, Velence titokzatossága és százféle nyelvtől hangos zsibongása, kitörölhetetlenül ívódott emlékezetének legféltettebb zugába. Visszagondolt a Loredan mester műhelyében végigdolgozott lázas órákra, mikor a fegyverkovácsolás ősi fortélyait próbálta meg saját kézzel matériába önteni. Még most is lobogott szemében az olvasztókemence tüze, érezte az izzó fémből kipattanó szikrák, a füst és a korom sajátos egyvelegét, a

3 sokféle kigőzölögéstől nehéz levegő szagát. Mennyi próbálkozás után sikerült elkészítenie mestermunkáját, azt a velencei stílusú tőrt, mely díszes hüvelyében most az oldalán függött! Megelevenedtek előtte az ötvösműhelyben eltöltött hosszú órák is, mikor a gondosan megrajzolt minta alapján egy kehely elkészítésébe fogott, hogy az arany megmunkálásának, a forrasztásnak és a filigrándíszítésnek megannyi csínját-bínját tökélyre vigye. Most is látta a drágakövek villódzását, a rubin mélyvörös tüzét, a smaragd előkelő zöldjét, a sejtelmesen csillogó opált, aztán a zafírokat, berilleket, topázokat, az óriásira növekedett gyöngyöket és a csiszolt gyémántköveket, melyeket mindig különös gonddal illesztett foglalatukba. S most itt állt a Piazzetán, Alessandro Loredanra, Guiseppe Loredan legidősebb fiára várva, akit ő csak Sandrónak hívott, tekintettel arra a bensőséges baráti vonzalomra, mely szinte észrevétlenül fejlődött ki kettejük között. Jóleső érzéssel gondolt arra, hogy Sandróval együtt fogja megtenni a hazafelé vezető utat, mivel barátját a Velencei Köztársaság első patríciusa, a doge bízta meg fontos küldetéssel, ám ennek mibenléte titkos természetű volt ez idáig, 3 és az utolsó utasításokat Sandro csak az utazás előtti órákban vehette át a doge egyik bizalmasától. A várakozás lassú perceiben Tamás velencei emlékei közt kutatott, melyek mint színes mozaikdarabok, világosak és sötétek, aranytól csillogóak és mélabúsan homályosak, a maguk töredezettségükben is elővarázsolták az elmúlt két hónap izgalmas történetét, melyet a felsejlő hangok, illatok és mondatfoszlányok tették oly élővé, hogy a lagúnák gyöngyszemének auráját úgy érezte, örökre elraktározta magában, mint valami Keletről származó titkos eszenciát a lepecsételt illatszeres üvegecske. A legélénkebb emlék-mozaikdarabokon a műhelyen kívüli helyszínek rajzolódtak ki; a fából ácsolt Rialto-híd és a hídfőnél tartott piac, amelynek zsongása kitörölhetetlenül ívódott fülébe, a girbegurba sikátorok egyik-másik kapualja, ahol valamelyik szépséges donnától édes csókot kapott, a kanálison átívelő hidacska, ahol Sandróval hosszas beszélgetést folytatott a csillagok titkos világáról és arról, vajon a Föld tényleg középpontja-e a Mindenségnek vagy a Nap körül kering-e, ahogy Nicolaus Copernicus állítja egyik munkájában, valamint a megannyi zsibongó kocsma, ahol hajnalig poharazgatott

4 újdonsült cimboráival, és maga is oly lelkesen énekelte a közszájon forgó dalok sikamlós sorait. Fájó szívvel gondolt donna Giuliana Loredan szépséges arcára, törékeny termetére, szőkésbarna hullámos hajának fürtjeire, melyek úgy kacskaringóztak, mint egy tengeri csiga házán a finom barázdák, de leginkább cseresznyepiros ajkának finom ívét csodálta, különösen, amikor rámosolygott, és érezte, hogy mindez a földi szépség elérhetetlen számára és talán sose fogja viszontlátni a lányt. Giuliana gyakran látogatta meg a műhelyben, rá- rávetve egy kedves, őszinte pillantást, és elejtett néhány dicsérő szót, ha Tamás megmutatta aranyból, ezüstből és ékkövekből elkészített munkáját, mely elismerés a legszomorúbb, borús napból is ünnepet varázsolt, és az ifjú egyre bizonyosabbá vált abban, hogy mindez nem csak ügyes kezének, hanem szívének is szól. Amikor néha kettesben maradtak, Tamás hazájáról, a török által megtépázott Magyarországról mesélt neki, festő módjára láttatva a városokat, a hegyeket, a tavakat, az emberek öltözetét, és ilyenkor magyar mondatokat vetett közbe, amelyek Giuliana számára oly különösen, mégis kellemes lágysággal csengtek. A lány cserébe gyerekkorának néhány féltett, titkos 4 emlékével ajándékozta meg, de a kalandos sorsú Lorenzo családi krónikájából is sokat tudott meg ilyen alkalmakkor. Napról-napra fonódott szorosabbra köztük az a mágikus kötelék, mely néha olyan váratlanul születik, ahogy a tenger mélyéből előtörő vulkán szigetet emel az óceán ürességén, és lassan már mindkettőjüket kínozta, ha csak egy napig nem látták egymást. Ez az érzés, amelyet a szerelemtől nem sok választott el, vált fájó bizonyossággá az előző este, amikor a zegzugos sikátorok közt sétálva, egy híd mellett Giuliana hirtelen Tamáshoz simult, hogy a magyar ifjú egyszerre lélegezte be a lány finom illatát, és érezte testének enyhe remegését, és az ekkor kapott csók mézízét még most is érezte, mely csók olyan teljességet jelentett, hogy utána csak űr következhetett. A távozás megmásíthatatlanságát nem tudta feledtetni Giuliana hite sem, hogy valamikor újra fogják látni egymást, mert Tamás lelke mélyén úgy gondolta, hogy az nem válhat valóra, bár maga sem tudta, pontosan miért. Hosszú tűnődéséből az óratorony újabb kongása ébresztette fel, és meglepődve látta, hogy művelt és leleményes társa, János deák alakja tűnt fel a Basilica di San Marco felől, aki sietős léptekkel közeledett felé, már távolról mutogatni igyekezvén valami fontosat.

5 - Induljunk, Tamás úrfi, a gondolás már felettébb türelmetlen, és nem győzöm nyugtatni, hogy várakozását megtéríted - szólalt meg János, mikor megérkezett. - Sajnos, még nem érkezett el az ideje - felelte Tamás -, mivel Sandro barátom bár több, mint egy órája lépett be a doge palotájába, ahonnan azóta sem jött ki senki. A gondolás bére pedig az én dolgom - jelentette ki nagyvonalúan, bár később, mikor pénzeserszényét ellenőrizte, nem volt olyan derűs a jövőt illetően. Türelmetlenül topogtak a Piazettán, időnként a Palazzo Ducale felé pillantva, amikor János hirtelen felkiáltott. - Jön Lorenzo és mögötte Sandro barátunk! Valóban a Porta della Carta gótikus remekműve előtt megjelent Sandro, és kezében egy tekercset szorongatott. Barátait megpillantva feléjük sietett Lorenzóval együtt, ki elválaszthatatlan legénye és egyben bölcs tanácsokkal bíró társa is volt - Mio caro Tommaso - üdvözölte Sandro barátját. - Sajnálom, hogy megvárakoztattalak, de sok időbe telt, míg signore Gonzaga minden utasítását meghallgattam közös utunkra nézve, és egy levelet is át kellett vennem. - Látom, a doge pecsétje van rajta - mutatott a tekercsre Tamás. 5 - Igen, így van, de a tartalmát magam sem ismerem, csak annyit tudok, hogy Transsylvania kormányzójának, fratello Georgio-nak személyesen kell a kezébe adnom. - Akkor Veszprémig egy az utunk. Remélem, küldetésed igazi célját is közölték veled - pillantott Sandróra Tamás. - Nem titok, hogy részletes megfigyeléseket kell végeznem a magyarországi állapotokról és minden negyedik napon jelentést kell küldenem signore Gonzagának. Számítok segítségedre, hiszen magyarul én nem tudok - tette hozzá -, de küldetésem egyes feladatairól nem beszélhetek - mondta sotto voce 1, mintha más is meghallhatta volna beszédét. - Megígérem, hogy erről nem faggatlak, és segítségedre leszek mindenben. De mondd - váltott hirtelen témát -, elbúcsúztál reggel Giuliánától? - Ébren volt már kora reggel és jó pár intelmet kaptam tőle útravalóul. De miért kérdezed? - Csak úgy eszembejutott - mondta Tamás, és ekkor János és Lorenzo, akik eddig egymás között diskuráltak, most hozzájuk szegődtek és János enyhe iróniával jegyezte meg: - A gondolás már egy órája várakozik a Doganánál, nem kevés fizetségért. 1 suttogva, olaszul

6 - Esatto come tu ha detto 2 - bólintott Lorenzo egyetértve. - Tíz órára kell a kikötőhöz érnünk - felelte Sandro -, mivel ekkor fut ki a Triesztbe tartó hadigálya, amelyet utazni fogunk. Induljunk! - tette hozzá tömören, és erre mind a négyen a Piazza felső vége felé vették az irányt, majd a Canal Grande vámépülete felé tartottak, amelynek alacsony tornyán, aranyozott gömbön Fortuna forgó szobra mutatta a szél irányát, messziről jelezve, hogy a tenger felől feltámadt a levegő. Jobban szemügyre véve eme négy ifjút, némileg vegyes benyomást keltettek ruházatukat nézve, de ez a kevés furcsaság megszokott volt Velence utcáin, ahol a tenger száz irányából érkező kalmárok a Mediterránum megannyi szokását, beszédét és viseletét hozták magukkal. Gyulaffy Tamás magyaros tollas süveget viselt, kékhímzéses dolmányt és csizmát hordott, felsőtestére könnyű olaszos köpönyeget terített, így csak fejfedője jelezte a velenceiknek, hogy idegennel akadt dolguk. Saját kezűleg kovácsolt tőre köpönyege alól kandikált elő, és bár a párbajozást a Serenissima tanácsa erős eszközökkel tiltotta, mégis sokszor a 2 Pontosan úgy van, ahogy mondtad, olaszul 6 fegyver mondta ki az utolsó szót egy-egy esti csetepaté után, mikor a szűk sikátorok közt útonállók és tolvajok kerültek útjukba ben nem Velence volt az egyetlen város, ahol az éjszakai sétálót kellemetlen meglepetések érhették, de ez a hely még sokkal biztonságosabbnak volt mondható a dunántúli településeknél, ahol a török portyázása oly veszélyessé tette a mindennapokat. Sandro korának velencei divatját követte, sötétbarna hullámos haját szabadon hagyta és köpönyege alatt - Tamáshoz hasonlóan - hosszú tőrt viselt, de tartott egy éles kétpengéjű kést is a nadrágszárában elrejtve, tekintettel az esetleges szorult helyzetekre. János deák és Lorenzo, bár nem viseltek olyan pompázatos öltözéket, mint uraik, arányos termetük, fiatalságuk és megnyerő tekintetük folytán méltó kíséretnek tűntek az idegen szemlélő szemében. Sandro, Guiseppe Loredan legidősebb gyermeke nem követte apja mesterségét, hanem a doge szolgálatába szegődött. Mivel apja gondos taníttatásban részesítette, egyformán jól beszélt franciául, németül és angolul, anyanyelvén pedig ékesszólónak, sőt körmönfontnak, az előkelő fordulatok

7 mesterének számított, különösen pedig a gioco di parole 3 -ben jeleskedett, mely szójátékokat szívesen szőtte enyhén modoros beszédébe. A doge mellet sokszor kapott kényes feladatokat, gyakran kellett egy-egy diplomáciai mesterkedés érdekében Európa távoli részeire utaznia, de küldetéseit legtöbbször siker koronázta. Nehéz helyzetben volt ezidőtájt a hatalma csúcsán megingó Serenissima, mivel az 1508-as cambray-i liga után egyszerre kellett megküzdenie a pápa egyre terjeszkedő hatalmával, Miksa német-római császárral és a francia királlyal, akik szívesen meghódították volna a Velencei Köztársaság virágzó birtokait és gazdag városait. Mindazonáltal a török birodalom terjeszkedése is egyre aggasztóbbnak tűnt a velencei patríciusok szemében, hiszen a jól bevált Földközi-tengeri kereskedelmi utak, elsősorban a mesés Kelet felé vezetők, Bizánctól Cipruson át Alexandriáig kezdtek mind veszélyesebbé válni. A török evezős gályák, melyek erős tűzerővel bírtak egyre gyakrabban lékelték meg a nehéz és értékes rakománytól lassan haladó velencei hajókat, és a töménytelen értékes fűszer, bors, illóolajok, sűrűn szövött kelmék, arany, ezüst és drágakövek a tenger fenekére kerültek. 3 szójáték, olaszul ben V. Károly német-római császár és I. Ferdinánd Habsburg uralkodónak nem fűződött érdeke ahhoz, hogy az oszmán hódítást, akár szárazföldön, akár tengeren érdemben megakadályozza, hiszen Magyarország még szétszabdalva is jelentős ellenállást fejtett ki, amely ahhoz elegendőnek bizonyult, hogy birodalmaik sértetlenül maradjanak. Erdélyben Martinuzzi Fráter György, váradi püspök kormányzott Izabella királyné, János király özvegye nevében, ki megpróbálta a szabadon maradt országrészeket egyesíteni a leendő János Zsigmond, János király fia számára, de egyre nehezedett rá a törökpártiság vádja, valamint Izabella királyné dacos ellenállása, aki legszívesebben visszatért volna szülőhazájába, Lengyelországba, továbbá az a teher, amely a pillanatról-pillanatra változó belső politikai helyzetből és a külső veszélyezettségből eredt, egyfelől a török porta, másfelől a Habsburgok egyre erőszakosabb terjeszkedése révén. A csónak már régóta várakozott, kopott, feketés fája lágyan ringatózott a kanális egyik kőlépcsőjénél. A csónakos Frederico jókedvűen köszöntötte a négy ifjút, de különösen Sandrót, aki ige nagy becsben állt előtte. Sokszor vitte őt az éj közepén titkos találkákból hazafelé, és ilyenkor mindig vidám beszélgetéseket folytattak, nem mint úr és szolga, hanem mint

8 az idősebb a fiatallal, mert Frederico már megette kenyere javát, bár haja még nem őszült, de az élet árja erős nyomokat hagyott lelkében és testén is. Időnként már nehezen bírta az evezőlapátot, és ez néha félelemmel töltötte el, de valahogy mindig túltette magát rajta, bár utasai ebből nem vettek észre semmit, még dicsérték is, hogy kora meg sem látszik rajta és szervezete olyan, mint a vas. - Itt van Paolo, az új csónakoslegényem - mutatta be Frederico a tizenötéves fiút utasainak. - Paolo, lökd meg a gondolát szépen! - szólt a fiúhoz, miután mindenki kényelmesen elhelyezkedett a szűkös tér ellenére. Csomagjaikat már előző nap a doge személyes szolgái vitték Stella d Oro hadigályára, a doge egyik közepes nagyságú hajójára, amely már a Canal Grande végén lévő nagy forgalmú kikötőben várakozott. Az előző nap délelőttjén új ágyúkat szereltek fel rá, és már csak a kedvező szél hiányzott az induláshoz, sietniük is kellett, mert Paolo már meg is jegyezte: - Erősödik a szél. Északról jön. Frederico bólintott, majd csendben evezni kezdtek a Canal Grande hullámain, amelyek lágyan csillogtak az erősödő reggeli világosságban. 8 A csónakút rövid és némileg szomorú volt. A Gyulaffycsalád egyetlen sarja érezte, hogy Guiliánát talán soha nem látja viszont, hiszen küldetése hazaszólította, mert tudta, hogy családja veszedelemben forog nélküle. Sandró nyugodtan szemlélte utazását, mégis rá kellet döbbennie, hogy az elkövetkező hónapban megszokott, hol nyugalmas, hol nyüzsgő élete megszakad, és jóllehet hevítette a kalandvágy, mégis fájt, hogy nem látja minden reggel szobájából a szépséges Velencét, nem hallja a Campanile kongását és a sok jövő-menő nép zsivaját. Így némileg elgondolkozva érkeztek meg az Aranycsillag nevű hajóhoz, ám a vitorlák büszke fehérségét megpillantva, ez az érzés hirtelen semmivé foszlott mindkettőjükben, és Lorenzo meg János egyszerre kiáltott fel: - Itt a hajónk! - bár nem kellett volna meglepődniük, a bárka erőt sugalló tömege, tiszteletet parancsoló ágyúi, a főárboc tetején a széllel dacoló zászlón a Serenissima oroszlánja büszkeséggel töltötték el szívüket, hiszen egy küldetés részeivé váltak, amely nem csak életüket változtathatja meg, hanem országok sorsának jobbra vagy rosszabbra fordulása is függhet tőle. Alessandro azt a feladatot kapta a doge-tól személyesen, hogy puhatolja ki mind Ferdinánd, mind fratello Georgio és

9 Izabella királyné közti viszonyokat, és mérje fel a török veszedelem nagyságát Velence tekintetében. Ha kell, folytasson tárgyalásokat Erdély hallgatólagos urával országrészének és Velence esetleges szövetségéről, de ne bocsátkozzék semmiféle ígéretbe a török ellen nyújtott katonai segítség kapcsán. Velence inkább tűrte néhány kereskedelmi útvonalának megbolygatását, egy-egy értékesebb hajórakomány és legénység elvesztését, minthogy haderejét az oszmán felfelé ívelő tengeri terjeszkedése ellen nyíltan fordítsa. A doge levele hosszú és cirkalmas ígéretekkel volt tele, de nem tartalmazott semmi konkrétumot arról, hogy Velence szövetséget köt-e fratello Georgióval vagy Ferdinánd királlyal a török ellen. Mikor Alessandro távozni készült signore Gonzagától, ő lelkére kötötte, hogy a doge nevében egy hordó puskaport sem ígérhet, de egyébként bármit. Sandro értette a célzást, hiszen elég diplomáciai ravaszkodással találkozott mindennapi munkájában, és feladatait általában sikeresen oldotta meg, most azonban a Stella d Oro fedélzetére lépve, elgondolkozott feladatának összetettségén, hiszen a bonyolult magyarországi viszonyokról csak hazájabeliekkel folytatott beszélgetésekből tudott, és ráébredt arra, hogy Tommaso segítsége nélkül nem fog boldogulni, hiszen még a magyar nyelvet sem beszéli, így 9 csak művelt nagyurakkal tud érintkezni németül, latinul vagy franciául. A Stella d Oro büszkén horgonyzott a kikötő középső részén, ahol a hadigályák sorakoztak. Sandro, Tamás, János és Lorenzo egy pallón léptek a fedélzetre. Északnyugat felől megerősödött a szél, és főárbocon függő címeres zászló vízszintesen lobogott. A hadihajó kapitánya, Aldo Ferrabino alig hallhatóan, de nyomatékkal kezdett utasításokat adni, s az Aranycsillag rövidesen megkezdte az útját a nyílt tenger felé. Triesztig az út nem vesz igénybe egy napnál többet, ha váratlan körülmények nem merülnek fel, de Ferrabino kapitány azért nem volt teljesen nyugodt, bár ez a belső veszélyérzet nem tükröződött arcának kiegyensúlyozott vonásain. A tengeri út első szakasza könnyűnek bizonyult. Erős, biztos, kifújt széllel megtettek száz mérföldet, és úgy tűnt, hogy estefelé megérkeznek a még Velencéhez tartozó Trieszt kikötőjébe. János sokat időzött az utasoknak fenntartott kabinban, mert émelygett a gyomra a tengeren való imbolygástól. Lorenzo kártyázott a tengerészekkel, de Sandro és Tamás idejüknek nagy részét a fedélzeten töltötte. Szép, napsütéses időben az Adriai-tenger fenséges látványt nyújtott, a Stella d Oro büszkén szelte a tarajos, hosszú

10 hullámokat. Delfinek ugrándoztak játékosan a hajó fara mögött, és néhány tengeri sirály is követte a gályát. Este hét óra körül már közel voltak az Isztriai-félsziget nyugati csücskéhez, és ekkor elkiáltotta magát az árbockosárban figyelő velencei matróz: - La terra, la terra! 4 A kapitány intett egyet a kezével és szólt a kormányosnak, hogy módosítsa az irányt négy fokkal keletre, mert érezte, hogy a szél iránya kissé megváltozott, és besötétedésig mindenképpen meg akart érkezni a városba, mert reggel a hajónak már indulnia kellett Ragúza felé, hogy felügyeletet és védelmet biztosítson az innen induló kereskedelmi hajókaravánnak. Nyolc óra körül járhatott, amikor Sandro és Tamás halkan diskuráltak a fedélzeten, miközben a lenyugvó nap vörös korongját szemlélték, majd az est leszálltával a gyér fényeket, amelyek Triesztet jelezték. - Nem tudom, mire megyek vissza Veszprémbe. Atyám legutóbbi levelében azt írta, hogy a török már a Balatontól nyugatra portyázik. Remélem, otthonom még nincs veszélyben - gondolkozott hangosan Tamás. - Ne aggódj, caro amico mio. 5 A török nem tud nyugatabbra jutni már, Ferdinánd király pedig meg tudja védeni a vármegyét, ha arról van szó - felelte Sandro. Inkább gyönyörködj a naplementében, il tramonto bellissime! 6 Triesztben majd vígadunk egyet, ne félj, mellettem nem fogsz búslakodni, ezt megígérhetem! - Messze van Veszprém, és távol Giuliana - dünnyögte Tamás. - Csak nem szerettél bele a húgomba? - kérdezte Sandro. - Nem, nem, az én jegyesem vár rám otthon - felelte Tamás, és igyekezett, hogy ne látszódjék rajta a füllentés. Laibach-ig könnyű utunk lesz, de az ország déli részét már fenyegeti a török - folytatta Tamás. - Ugyan Tommaso mio, van két jó szolgánk, fegyverünk és lovaink. Erős szívvel harcolva senki sem állhat utunkba. - Ez igaz - felelte Tamás - és hosszasan bámulta a nap bíbor korongját, sóhajtását pedig igyekezett magábafojtani. Alig valamivel napnyugta után, a Stella d Oro kikötött Triesztben. A doge emberei kísérték szállásukra a négy ifjút egy 4 Föld, föld!, olaszul 10 5 drága barátom, olaszul 6 csodálatos naplemente!, olaszul

11 fogadóba, ahol nem csak jól főztek, de hozzászoktak ahhoz is, hogy rangos vendégeket is fogadjanak. Miután berendezkedtek ideiglenes szállásukon, Tamás és Sandro legényeikkel sétára indultak a vár körüli utcákon, meglátogattak néhány kocsmát, és pár óra múlva küldetésüket igen vidám színekben látták. Sandrónak különösen víg kedve kerekedett, bár Tamás is jó pár kupa bort küldött le a torkán, még sem mulatott olyan önfeledten, mint velencei barátja, mert szíve még Velencében, a Loredan-házban kalandozott. - Tudod, hogy miért a dagály és apály váltakozása a tengeren? - kérdezte Sandro hazafelé tartva a legutolsó kocsmából. - A tenger lelke hullámzik - vágta rá Tamás -, de ez Jánosra tartozik, ő egész életében a könyveket bújta, biztos tudja a választ most is. - Tamásomnak valahol igaza van, ha a poetica felől közelítjük meg a kérdést, de ha a mechanika oldaláról tekintjük, akkor az égi bolygók mozgását is figyelembe kell vennünk - válaszolt János. - Sí, sí, de egyenesen tudsz-e válaszolni, mi az igazi oka a dolognak? - kérdezte Sandro nyíltan. - Az égi mechanika törvényei igen bonyolultak, és a dagály meg az apály keletkezése kapcsolatban van a Hold mozgásával, 11 valamint a holdhónap ciklusaival, ám ennél többet sajnos én sem tudok. Mindenesetre ezt már évezredek óta sejtette a tengeri ember - felelte János. - Én ezt nem hiszem - mondta Sandro -, dagály és apály akkor is van, ha a Hold egyáltalán nem látható, tehát a Földre sem fejthet ki számottevő hatást - érvelt Sandro. - Bizony léteznek olyan erők, melyek láthatatlan módon is képesek hatni - folytatta János. - A szerelem is ilyen - váltott témát Tamás -, hiszen ez nem más, mint két ember közötti láthatatlan vonzalom, olyan, mint a mágnes és az acél vonzása, és mibenlétét, amit nevezhetünk kvintesszenciának is, nem tudja megmagyarázni senki sem. - Ezt már én is értem - tette hozzá Lorenzo. - Hány nemesasszonyhoz fűzött, kedves Sandro, ilyen láthatatlan vonzalom! - A szerelem is olyan, mint a dagály és apály váltakozása: egyszer mindent kitölt, másszor visszahúzódik, de mindenkor óriási energiákat szabadít fel, hiszen nincsen nagyobb erő az előrenyomuló vagy a visszafolyó tengervíznél, se ezt már évezredek óta tudják a hajózó népek, mert különben nem tudtak volna épségben partra jutni, mégis a szerelem hullámzását nem

12 fejtette meg még senki, de mindenki tud róla valamit - elmélkedett Tamás. - Amore, amore, bellissime e grande 7 - helyeselt Sandro anyanyelvén, mint mindig, ha vidámabb témára terelődött a szó, majd folytatta: - Tudok a városban egy helyet, ahol kedvünkben járnának akár hajnalig is - kacsintott egyet Tamás felé, a velenceiek bizalmas mosolyával az arcán. - Nem vagyok elrontója semmi jónak - felelte Tamás. Lorenzo már tudta, hogy a filozófikus beszélgetés materiálisabb fordulatot fog vetni és bizonyosra vette, hogy az il Rosa Rosso 8 -ban fognak rövidesen kikötni, ahol nemcsak a vörösbort mérik bőkezűen, hanem a lányok nem rejtegetik női bájaikat, akik tényleg valóságos virágszálak a maguk nemében. Az éjszaka hátralevő része vidám mulatozással telt, és volt már reggel hat óra is, mire visszatértek a fogadóba, ahol hamarosan mind a négyen mély álomba szenderedtek. Másnap Lorenzónak és Jánosnak csak annyi dolga akadt, hogy megfelelő hátasokat kerítsenek uraik és maguk számára, amelyekkel megtehetik az utat a már Habsburg-tartományban lévő Laibach városáig, amely már csak kevés mérföldre terült el 7 Szerelem, szerelem, szépséges és hatalmas. 8 Vörös Rózsa fogadó, olaszul 12 a Magyar Királyságtól, azaz a három részre szakadt Magyarország nyugati felétől, amely Habsburg Ferdinándot ismerte el uralkodójának, igaz nem teljesen feltétlenül. Másnap a négy ifjú délig lustálkodott, majd úgy kettő óra körül, Lorenzo és János lovak után nézett, Sandro és Tamás pedig az ebéd maradéka felett diskuráltak. - Szerintem bölcs dolog lenne útbaejteni Szigetvárt Veszprém felé, mert az alkapitány az unokatestvérem és segítséget adhat további utunkhoz javasolta Tamás. - Mio caro Tommaso, most már elmondhatom, hogy Veszprém után elválnak útjaink, mert nekem Bécsbe kell mennem, hogy a doge szóbeli üzenetét tolmácsoljam Ferdinánd királynak, de amit Szigetvárról mondtál, azzal teljesen egyetértek. Ezen kívül, kérlek, taníts nekem meg néhány magyar kifejezést, mert bevallom, jelentéseimet segítséged nélkül nem tudom megírni! - Sandro, tudod, hogy erre nem kell kérned, csak nem vagy teljesen tisztában a jelen helyzettel, és magad fogod a magyarországi állapotokat megtapasztalni, ha már magyar földre tetted a lábadat. Sajnos, én nem mehetek Bécsbe, mert először is meg kell győződnöm saját szememmel arról, hogy szüleimet, mátkámat és otthonomat nem fenyegeti semmi vész. Apám háza

13 a Váralján található, és egy portyázó török csapat könnyen kilesheti a műhelyt, ahol bizony találhat aranyat, ezüstöt és drágakövet, amely szüleim életébe is kerülhet. - Van elég esze apádnak, hogy ingóságát elrejtse, ebben bizonyos vagyok. De mondd, tényleg ilyen nagy a török veszedelem az országban? - Urunk ezerötszáznegyvenkilencedik évét írjuk, és az erős Magyar Királyság már a múlté. Ez az ország már Mátyás király halálával elindult az erkölcsi és anyagi romlás útján. A mohácsi csatavesztés után fordult elő először, hogy két királyt is megkoronázták egy országban, de János király már meghalt, és jelenleg Ferdinánd az úr, valamint György barát Erdélyben, de ő nem király, Izabella királyné és fia nevében kormányozza országrészét. A magyar törvények szerint az ország jogos utódja Zsigmond, János király csecsemőkorú gyermeke, de igazából Ferdinánd uralkodik, meg a hatalmaskodó főnemesek, akik vármegyényi területeket tartanak ellenőrzés alatt, vagy fosztogatnak és rabolnak lelkiismeret furdalás nélkül. A nyugati országrész többé-kevésbé Ferdinándé, de a Duna-Tisza közén Szulejmán az úr, és ha jól tudom, már Esztergom és Fehérvár is a kezén van, Buda pedig már nyolc éve. Én azonban még 13 reménykedem György barát megfontoltságában és erős akaratában, ő tartja most kezében az ország sorsának gyeplőjét. - Nem akarsz elkísérni engem fratello Georgio udvarába? Te jól ismered hazádat, ketten jobban boldogulnánk. - Még nem tudom, bár szívesen tartanék veled, de. - Folytasd csak, mio Tommaso! - Miért is tanultam ötvösmesterséget, ha nincs béke az országban, nincs pénz a nemes ékszerre, legfeljebb kardot kovácsolhatok, abból is csak a csatába valót, nem a díszeset, melyet ajándékba szoktak adni a királyok és nemes urak. - Nem olyan sötét a jelen, mint ahogy azt te lefested, amico mio. Most elárulok annyit, hogy a doge levele, melyet a zekémben, a szívem felett hordok, tartalmaz olyan ígéreteket, melyek megváltoztathatják Erdély és Magyarország jelenét és enyhítheti a török veszélyt, de nekem tudnom kell a bécsi politika minden rezdüléséről is, hogy érdemben tudjak tárgyalni fratello Georgioval. Igaz, szerintem Ferdinánd királyt kellene támogatniuk a magyar nemeseknek, hiszen neki van olyan hadereje, fegyvere, puskapora, hogy kitartson a törökkel szemben! - Van igazság abban, amit mondasz, de Ferdinánd nem törvényes királya Magyarhonnak - jelentette ki Tamás -,

14 egyébként jó lesz felkelnünk, mert holnap folytatnunk kell utunkat, s az nem lesz olyan kellemes, mint, ahogy eddig telt el. - Bene, bene, bene 9 - bólintott Sandro, bár nem teljesen értett egyet Tommaso-val. Késő délután legényeik visszatértek négy keménykötésű hátassal és a fogadó istállójába vezették őket. A délután hátramaradó része és az est eseménytelenül telt el, amikor is komolyabb hangulatban vacsoráztak, és kevesebb bort ittak mind a négyen, tekintettel a másnapi kemény és hosszú lovaglásra, amelytől az utóbbi időben bizony elszoktak. Hajnalban harmatos volt a mező, melyen át kellet lovagolniuk, hogy a Laibach felé vezető útra rátérhessenek. Hamarosan elérkeztek a Német-Római Birodalom Stájer Hercegsége és a Velencei Köztársaság határához, és az osztrák katonákat megpillantva, mind a négyen tudatában voltak, hogy útjuk vidámabb felét maguk mögött hagyták, és most már a küldetésük komolyságával kell szembenézniük. A katonák hosszasan vizsgálták Alessandro menetlevelét, majd Tamás passzusát kérték, és az egyik tagbaszakadt katona kérdően tekintett rá: - Sind sie Ungarische? 10 9 Jól van., latinul 14 - Gyulaffy Tamás vagyok, a Gyulaffy-nemzetség egyetlen sarja Veszprémből - válaszolta büszkén. - Wie ist ihr Name? 11 - fordult a katona Jánoshoz. - Ich heiße János Gregoróczy. 12 Az osztrák katona még forgatta a passzusokat, majd visszaadta, és intett, hogy továbbmehetnek. Egy darabig csendben lovagoltak, majd Tamás szólalt meg. - Hajtsuk meg lovainkat! Vágtára föl! Az izgalom a többiekre is átragadt, és szinte száguldottak erdőn, mezőn és földúton, hogy porzott a levegő nyomukban. Úgy egy óra elteltével már ló és lovasa csutakos volt az izzadságtól, és ekkor ügettek már csak, de így is elértek estére Laibachba, ahol éppen csak megszálltak, és reggel újabb kemény lovaglásba kezdtek. Ezen a napon, úgy kilenc óra tájékában, már sötétben érkeztek meg a Pettau nevű stájer városkába, ahol fogadót kerestek, ami nem volt nehéz, hiszen a velencei arany mindenütt jól csengett külhonban. Mielőtt nyugovóra tértek volna, hogy sajgó végtagjaikat és ülepüket pihentessék, rövid sétára indultak a fogadó környéki utcákon. 10 Ön magyar? 11 Őt hogy hívják? németül 12 Gregoróczy János vagyok. németül

15 - Sokat lovagoltunk ma is - szólalt meg Sandro. - Mi haszna van ennek a rohanásnak, a fenekem már csupa heg! - méltatlankodott Lorenzo. - Szigetvárig sietnünk kell, de ott már megpihenhetünk - nyugtatta Tamás -, még mindig jobb egy feltört ülep, mint egy nyílvesszős. Ezután hallgatagon mentek egy darabig az élettelen tűnő kihalt utcákon, ahol az egyetlen hang a birodalmi katonák csizmáinak ütemes dobbanása volt, amelyet az üres utcákon álló házak visszhangoztak, mert a városlakók már régen visszatértek otthonaikba. Nem is volt kedvük többet időzni errefelé, és elhatározták, hogy visszaindulnak a fogadóba, és ekkor Sandro megtörte a csendet. - Mondd, mio caro Tommaso 13, hiányzik neked Venezia? - Sí, sí, nincs szó, amely kifejezné, mennyire vágyok vissza atyád műhelyébe. Giuliana most vajon mit csinálhat? - gondolta magában. - Jó lesz hazatérni, és Katalin is vár rám. - Még sose említetted, hogy mátkád van - mondta Sandro. -Már gyerekkoromban eljegyeztek vele, tudod a Gyulaffy- és Martonfalvy-család több mint száz éve ismeri egymást, és apáink 13 kedves Tamásom 15 jó barátságát megpecsételendő, gyermekeiket össze kívánták házasítani, így engem Katalinnal jegyzett el apám akarata. - Le tudod nekem festeni e donnát? -Szép barna haját, meleg barna szemét nem lehet elfelejteni. Karcsú derekú és természete vidám, de hogy őszinte legyek nem érzek igazi szerelmet iránta. - És miért nem? - kérdezte Sandro. - Magam sem tudom biztosan, de akkor bizonytalanodtam el, amikor húgodat, Guiliánát megismertem, bár ő százmérföldekre van, és sem személyem, sem rangom nem teszi lehetővé, hogy érdemben gondoljak rá. - Szóval Giuliana rabolta el szívedet. Most már mindent értek - ingatta a fejét Sandro. Amore bella, amore crudele 14 Ne hidd, hogy nem értelek meg, de Giuliana férjhezmenetele szintén elrendezett dolog, és meg kell mondanom neked, hogy nem te vagy a kiszemelt vőlegény, hanem hasonlóképpen a te Caterinádhoz, a Loredan-családhoz közel álló patríciuscsalád legidősebb fia, aki nem csak jeles férfiú, de a család egyetlen örököse is. - Beszéljünk akkor másról! - kérte Tamás barátját. - Hiszel te a Sorsban vagy más néven a Végzetben? 14 Szép szerelem, kegyetlen szerelem.

16 - Az élet meglehetősen kiszámíthatatlan, sose lehetsz biztos abban, hogy amit vasakarattal szeretnél végbe vinni, az valóban meg is valósul, mert annyi minden váratlan dolog merülhet fel, amely a terved ellen dolgozik - felelte Sandro. - Szerintem a dolgok nincsenek eleve elrendelve, de néha úgy érzem, hogy sorsom irányítása kicsúszik a kezem közül, és ilyenkor a vakszerencse segít vagy balvégzetem, sújt - mondta Tamás. - Ha van Végzet, akkor létezik egyfajta princípium is, amelyet Istennek hívunk - jelentette ki János deák. - Én hiszek Istenben, de nem hiszek a Végzetben - szólt Sandro. - Szerintem Isten és Végzet együtt létezik, egyik másiknak feltétele, bár ez már Isten mindenhatóságát kérdőjelezi meg - válaszolt Tamás. - Az én végzetem, ha hajnalig kell várnom a didergető hidegben te rád, Uram - mondta Lorenzo. - A te végzeted az én szerencsém, mert jó szolgám segítsége és lovam visszavisz ágyam meghitt melegébe - vonta le a konklúziót Sandro. Az én végzetem Giuliana - gondolta Tamás, és egyben Istenét kérte, hogy még egyszer láthassa a lányt életében, és egy 16 pillanatra lehunyva szemét távol került a jelen pillanatától, lelke a végtelenben mártózott meg, úgy érezte. - Létezik Isten vagy nem? - tette fel a kérdést János, és egy darabig döbbent csend telepedett négyükre a gondolat merészsége miatt. - Szerintem mindannyian hiszünk Istenben, ez nem ratio kérdése - mondta Tamás a többiek nevében is. - Én minden vasárnap és minden ünnepnapon a San Georgiotemplomba járok, és úgy tartom, mindegy hogy magyar vagy velencei is vagy, egy Istent tisztelünk, a többi népről nem is beszélve. - Alapjában véve egyetértek, de a magyaroknak azért külön Istene van - tette hozzá Tamás. - És milyen a magyarok Istene? - Olyan, mint a velenceiké, de nagyobb szükség van oltalmára, mint a velenceiknek az ő Istenük segítségére. Akárhogy is nevezzük Istenünket, remélem, megóvja családomat, Katalint és bennünket hosszú utunkon - fohászkodott Tamás. - Ámen - szóltak mindhárman együtt. - Istenem, kérlek, egy jó nyúlpecsenyét adjál vacsorára! - fordította tréfára a szót a mindig a földön járó Lorenzo.

17 - Hiszen már itt is vagyunk a fogadónál. Dupla adag vacsorát kapsz! - fordult Sandro legényéhez. - Cogito ergo credo 15 - dünnyögte János alig hallhatóan, de Tamás azért megjegyezte a mondatot örökre, és tudta, hogy János a ratiót tartja igazi Istenének. Másnap reggel korán keltek, lovaikat felnyergelték, és elindultak a királyi Magyarország Szigetvár nevű erődítménye felé, ahol Tamás unokafivére, Gyulaffy Pál szolgált alkapitányként. Vágtattak elhagyatott utakon, erdőn, mezőn, ahol a vadvirágok valóságos szőnyeget alkottak lovaik patája alatt. Az út egy napig tartott, és szürkületkor érkeztek meg Szigetvárra, ahol a vár kapuja rövid kérdezősködés után kitárult előttük a Gyulaffy-névre való hivatkozással. Istvánfy Márton kapitány pillanatnyilag nem tartózkodott a Várban, mert rövidebb felderítő útra indult a Duna környékére legderekabb vitézeivel, összesen tizenkét lovassal, akikkel bajtársi bizalom fűzte össze, hogy az esetlegesen kószáló törököt visszahajtsa a Duna másik partjára. Tamás nagy örömmel üdvözölte Pált, majd mind a négyen megvacsoráztak, elrendezték holmijaikat a lakótorony két üres termében, ahol szállást kaptak, és Tamás mesélni kezdte eddigi 15 Gondolkozom, tehát hiszek., latinul 17 útjának élményeit, de legfőképpen velencei tartózkodásának tapasztalatait. Unokafivére minden részletre kíváncsi volt, Tamás pedig napok óta most volt először elégedett és igazán nyugodt, hogy végre magyarok között van és magyarul beszélgethet. Ezüstpoharakból itták a vörösbort, majd a nagy adomázás után pipára gyújtottak, és Tamás úgy érezte, végre hazaérkezett. Sandro a sok magyar beszédből nem sokat értett, de azért jókedvűen poharazgatott újdonsült ismerőseivel, és megtapasztalta az igazi magyar vendégszeretetet, és nem is gondolta volna, hogy a magyarok ilyen szívélyesek, mert eddig csak vadságukról és szilajságukról hallott külföldi diplomaták elbeszéléseiből, kivéve barátját, aki egy más fajta képet festett a magyarok alaptermészetéről. Tamás megtudta, hogy Veszprém és környéke viszonylag biztonságos, a török csak a Balaton vonaláig merészkedik, és tó északi partján lévő erődítmények, mint Tihany és Szigliget is tartja magát, bár egyes magyar urak, mint Móré László, Podmaniczky János és testvére, Rafael is dúlták Veszprém és a Balaton környékét, de szólni kell Török Bálintról is, aki rablásban és fosztogatásban mindenkin túltett, egyszóval nem csak a török, de a magyar nemesurak miatt is bizonytalan az utazás a Dunántúl belső területén.

18 Nem csak a török veszély volt jelentős, de magyar magyarral is viszálykodott, és ez szomorúsággal töltötte el Tamás hazájáért aggódó lelkét. Veszprém püspöke, Bornemissza Pál Ferdinándnak esküdött fel, de művelt, több nyelvet beszélő, humanista képzettségű férfiú volt, és igen bölcsen Sümeg várának erősítéséhez fogott. Veszprém várkapitánya ezidőtájt Thelekessy Imre volt, aki bátor férfiúként jól igazgatta a rábízott véderőművet, de csak kétszáz hajdú és harminckét lovas felett parancsolt, mert a királyi akarat csak ennyit engedélyezett. Szigetvár erős falai, bástyái és vizesárka, de legfőképpen bátor védői mindezidáig ellenállt mindenféle támadásnak, de lőporban, eleségben, ruházatban és főképpen fegyverben mindig hiánnyal küszködött. Istvánfy Márton várkapitány este visszaérkezett portól, izzadságtól és a fáradtságtól meggyötörve. Nem sokkal később illően fogadta Tamást és embereit, és kikérdezte útjukról, Sandrót követségének céljáról, és egyben megígérte, hogy öt jó fegyveresét bocsátja rendelkezésükre a Veszprémbe tartó utazásukhoz, bár pillanatnyilag több embert nem tud nélkülözni, mert a Várat szüntelenül erősítenie kell. Panaszkodott, hogy milyen szűkmarkúan méri Ferdinánd király a zsoldot és az egyéb segítséget, és csak annak köszönheti, hogy 18 tartja a Várat, hogy a katonák fizetségét néha saját zsebéből egészíti ki. Később, a kupák mellett azonban megvidámodott a kedve, és azt ecsetelte, hogy nincs szebb dolog egy végvárnál, és semmi kincsért se hagyná el Szigetvárt. Az Úr ezerötszáznegyvenkilencedik évének, augusztus havának tizenkettedik napján kilenc lovas hagyta háta mögött Szigetvárt, hogy a veszélyesebb, de rövidebb úton elérjék a Veszprémi Püspökség székhelyét, ahol a tizenegyedik században István király felesége, Gizella királyné élt hosszú ideig, és ahol a tizenharmadik században már a nagy hírű Káptalani Főiskola működött, és ahol kétszáz évvel később Vetési Albert püspök igazi humanista udvart tartott fenn re mindebből az értékből a püspökök igyekeztek a legtöbbet megőrizni, és Bornemissza Pál veszprémi püspök Nádasdy Pál segítségével próbálta meg a Choron-, Podmaniczky- és Paksycsaládok által elorozott püspöki birtokokat visszaszerezni, hogy valóban védelmet tudjon biztosítani a területén élő embereknek, mert a jelen nem a művészetek és tudományok esztendője volt, hanem az életben maradásé és a fegyveres harcé, hol a törökkel, hol János király híveivel, akik nem ismerték el Ferdinánd király fennhatóságát Magyarországon.

19 Négyórás lovaglás után már megközelítették a Balaton vonalát, és délre elérték a tó ingoványos, nádas-berkes alsó csücskét, és itt egyszerre kellett vigyázni, hogy ne süppedjenek el lovaikkal együtt a sárban és iszapban, valamint résen legyenek, ha a besliák 16 megjelennének közelükben. Szerencsére jó ütemben tudtak haladni, és a török sem vetődött az útjukba. A nyár derekán a Nap kíméletlenül tűzött le rájuk, és a Balaton nádastól befelé látszó nyílt tükre az enyhe szellőben úgy csillámlott, mintha bőkezűen gyémántokat hintettek volna el a felszínén vagy, mintha higannyal ezüstözték volna a tó fodrait, amelyeknek tündöklését az emberei szem nem sokáig tudja elviselni. Estefelé elérték Szigliget várát, és úgy döntöttek, hogy az erőd tövében letáboroznak, keresve egy alkalmas helyet, amely minden irányból védett. Tamás, Sandro, János és Lorenzo, valamint az öt szigetvári a tűz körül melegedtek, és bizony előkerültek a kulacsok, amelyek jóféle szekszárdi vörösborral voltak tele, és ivás mellett fennhangon beszélgettek mindenféléről, többek között országos dolgokról, a török vészről, de szóba került György barát és Erdély is. A szigetiek úgy vélték, hogy a végeket kell erősen tartani, mindegy hogy felettük a 16 török lovasok 19 Habsburg vagy a magyar király parancsol, mert a törököt nem szabad akár egy mérfölddel is közelebb engedni a Dunántúlhoz, így is elég nagy baj, hogy a Duna, Tisza és a Garam által közrefogott területet már ellenőrizése alatt tartja, a baljós Mohácstól Budán át egészen Esztergomig. Pár óra alatt a tüzes szekszárdi bor, amelyet a Pápa is szívesen kortyolgatott estelente, elálmosított minden legényt, és csendben nyugovóra tértek, csak Lorenzo akart pajzán velencei dalokat énekelni, de aztán őt is elnyomta a buzgóság. Másnap, augusztus tizenharmadikán, hét óra körül tábort bontottak, és könnyű ügetéssel érték el Tihany várát, útközben törökkel nem találkoztak. A tihanyi erőd a félsziget második legnagyobb kiemelkedésére épült, ahonnan belátható volt a Tihanyba vezető út, és rálátás nyílt a víztükörre is északnyugati irányban, valamint a Belső-tavakra is. Már a rómaiak is emeltek valamiféle erődítményt, mert ez a hely stratégiai fontossággal bírt. Amikor a tihanyi katonákkal találkoztak, a lovas csapat láttán a vár védői némileg megijedtek, hogy portyázó török csapat vagy valamelyik Podmaniczky tart feléjük. Amint embereink közelebb értek, a tihanyiak megnyugodtak, és illő fogadtatásban részesítették a magyar lovasokat. Tihany várában

20 elidőztek egy darabig, aztán dél körül továbblovagoltak Veszprém irányába a Balaton partját elkerülve a Káli-medencén keresztül Vázsony vára felé, ahol Mátyás király derék vitéze, Kinizsi Pál emelt kőerődítményt, s amely most is sértetlenül tartotta magát. Amint Veszprém határát elérték, a szigetiek jelezték, hogy innentől véget ér megbízatásuk, és elköszöntek Tamástól és társaitól, hogy a városban eltöltött némi pihenőidő után visszaforduljanak déli irányba, Szigetvár felé. A négy ifjú megérkezett a püspöki székhelyre, és a Váralja felé vették útjukat, pontosabban Szentmiklósszeg felé, ahol a Gyulaffy-család háza állt. Tamás szíve szaporábban vert, hiszen most már bizonyos volt, hogy nemsokára viszontlátja atyját és édesanyját és Katalin jegyesét, akit szeretett ugyan, de inkább testvéri érzülettel, mint szenvedélyes szerelemmel. A ház a Hosszú utca közepén a jobb módú porták közé tartozott, mert takaros homlokzata rendet, tisztaságot és jóllétet tükrözött. Ebben a házban már 1295-ben is lakott ötvösmester, V. István király aranyművese, akinek leszármazottja volt Gyulaffy Endre, Tamás apja. A belső udvarból a kovácsműhely ütemes zajai szűrődtek ki az utcára, hétköznap lévén szapora munka folyt. Tamás atyja a kardkovácsolást irányította, némileg idős lévén ahhoz, hogy állandóan kezébe vegye a nehéz 20 kovácskalapácsot, ő inkább a finomabb ötvösmunkát végezte, bár ékszerkészítésre való rendelést az utóbbi időben nem nagyon kapott. Tamás és három társa megérkezett a porta bejáratához. Tamás a tölgyfaajtóra szerelt kopogtatót megütögette, s kis idő múlva édesanyja törékeny alakja jelent meg a küszöbön állva. Az örömöt és boldogságot nehéz szavakba foglalni, amelyet ebben a pillanatban mindketten éreztek, és csakhamar megjelent atyja szálfatermetű alakja is, aki keblére ölelte régen látott egyetlen fiát. Mind a négyen bementek a házba, és rövid pihenés után hosszú mesélésbe kezdtek, amely hol magyarul, hol olaszul, hol mindkét nyelven egyszerre folyt, néha úgy is, hogy egymás szavába vágtak. Tamás örült, hogy épségben és egészségben találta az otthoniakat, és a Gyulaffy-házban tölthet el egy-két napot, ahol ifjúévei olyan boldogságban teltek el. Szüleit alaposan kifaggatta a családi történésekről és minden más fontos dologról, majd bejelentette, hogy Sandrót el fogja kísérni Erdélybe, Nagyváradig Martinuzzi György udvarába, bár Sandro barátja először Bécsbe utazik, mert a doge üzenetét kell átadnia Ferdinánd királynak, de

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Létezés a végtelenben Pásztor Magdolna 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! ÉJELI FOHÁSZ Üres, üres vagyok, a messzeségbe rohanok. Látok egy utat, ami arany, látom a fákat, ami ezüst. Látom a holdat,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Bethlen Gábor második házassága - visszaemlékezések

Bethlen Gábor második házassága - visszaemlékezések Bethlen Gábor második házassága - visszaemlékezések Harc, politika, küzdelem. E három dolog teljesen felőrli minden energiámat. Amellett, hogy a törökök végigpásztázzák az országot, a Habsburg birodalomra

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Kutasi Heléna Szerelmeskalandos avagy a boldogságra várni kell Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Amikor először megláttam őt, azonnal tudtam, nem lesz mindennapi történet. Biztos többen

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és Dobbantó projektje 173 Ecsédi Edit A diákok megismerése Az Egyéni Fejlődési Terv alkalmazásának tapasztalatai A Dobbantó program egyik fontos

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

PETOCZ-nyomda indd :14:41

PETOCZ-nyomda indd :14:41 ez az utazás talán a legrosszabb emlékeim egyike. Ezért nem tudok erről az utazásról mit mondani. Minden olyan ideiglenesnek tűnt akkoriban. Bizonytalannak. És ez a bizonytalanság, ez volt talán a legkimerítőbb.

Részletesebben

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében (2015.05.21-05.26) 1. nap (2015.05.21) 2015.05.20-án 23.30-kor kezdtünk összegyűlni a suli előtt. Az idő barátságtalanul hűvös volt, előtte nem

Részletesebben

KÉPES MESEKINCSTÁR. roland

KÉPES MESEKINCSTÁR. roland KÉPES MESEKINCSTÁR roland 3 Tartalomjegyzék Aladdin és a csodalámpa...6 Hófehérke és a hét törpe...12 Az élet vize...22 Hamupipőke...30 A méhkirálynő...38 Pöttöm Panna...46 A palackba zárt szellem...56

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ Gyakorlati hely: Park Hotel Le Sorgenti Gyakorlat időtartama: 2012. május 01.-augusztus 01. Készítette: Szabó Alexandra

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

Kercsmár Bella Noémi. A varázsló lehelete

Kercsmár Bella Noémi. A varázsló lehelete Kercsmár Bella Noémi A varázsló lehelete Xzçxw Ä ÜxéàxÅ ÅtztÅ Egy szomorúan fagyos, ám tökéletesen átlagos éjszakán Syl néni elhalálozott. A falusiaknak ez nem jelentett többet annál, mint ami. A néni

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a A bolt - Mást se hallok, csak hogy az üzlet, meg az üzlet, és néha még azért az üzlet is szóba kerül... - Ne bolondozz, fiam. Abból élünk- morogta a reggelizőasztal mellől a rezzenéstelen újság. - Nem

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23.

8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23. 8. A TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 2015.MÁJ 21-22-23. Kísérő tanárok: Lipcsei Anna Mária projektfelelős (osztályfőnök, pedagógia ) Buzás Klára tanító, gyógypedagógus) Rabóczki Ottó osztályfőnök ( testnevelés-biológia

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI

MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI MEGJÁRT UTAK EMLÉKEI Minden láng fölfelé lobog. Az emberi lélek is láng. Tánczos István igazgató tanító visszaemlékezései a kerekharaszti iskoláról A visszaemlékező 42 évi hivatásszeretettől vezérelt pedagógus

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Maillot; Tammy S. 60/5. Történet

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

Ifjú fejjel a hadak útján

Ifjú fejjel a hadak útján Ifjú fejjel a hadak útján Szerző: Horák János ma 0 hozzászólás Egy könyvtáros, egy iskolaigazgató, és egy lakatos. Első látásra semmi közük egymáshoz. Azonban ha meghallgatjuk történeteiket, rájövünk,

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

Felmelegszik a ház...

Felmelegszik a ház... NAGY ESZTER Felmelegszik a ház... Egy asszony útja az idegenségtõl a megérkezésig Tekinthetjük olyannak az ellenállást, mint amikor az ember egy hideg szobában bújik ki a paplan alól. Ilyenkor nem a paplant

Részletesebben

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva!

Örökkévaló 8. Rész. Gerilla! Tiszperger József. Publio Kiadó. Minden jog fenntartva! Örökkévaló 8. Rész Gerilla! Tiszperger József Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Dani és kis csapata kaptak némi fegyvert, megkapták az utasításokat, beültek a buszba, és visszamentek oda, ahonnan

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A

Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A EMLÉKEZÉS SZEGEDI KŐRÖS GÁSPÁRRA Dr. BENCZE JÓZSEF (Szombathely) Amohácsi vész utáni Magyarország három részre szakadt. A széttépett országban rendkívül sivár és nyomorúságos volt az élet. A török hódoltság

Részletesebben

Szilveszter az Adrián, 2015/2016

Szilveszter az Adrián, 2015/2016 Szilveszter az Adrián, 2015/2016 Nem mondhatnám, hogy a legtipikusabb szilveszteri program az Adrián vitorlázni, de a mi családunkban jobbára a megszokottól eltérően történnek a dolgok. A gyerekeink szerint

Részletesebben

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék.

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Ady Endre Utálok hajnalban kikelni az ágyamból. Nagy bögre kávé nélkül

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

Kemény Zsigmond: Szerelem és hiúság

Kemény Zsigmond: Szerelem és hiúság Kemény Zsigmond: Szerelem és hiúság Kemény Zsigmond Szerelem és hiúság (Részlet) Regény (Részlet) Fapadoskonyv.hu Kft. Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu Borító:

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek.

Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. 8 II Pierre Anthon aznap hagyta ott az iskolát, amikor rájött, hogy semmit sem érdemes csinálni, ha egyszer amúgy sincs értelme semminek. Mi, többiek maradtunk. Bár a tanárok igyekeztek gyorsan eltüntetni

Részletesebben

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren

A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren A 6215-ös Mi 8 a Dunakeszi repülőtéren 2011. május 21-én Legendák a levegőben címmel a magyar repülés évszázados történetének tiszteletére repülőnapot rendeztek a Dunakeszi repülőtéren. A szolnoki helikopterbázisról

Részletesebben

Ősi családi kör 2012

Ősi családi kör 2012 Ősi családi kör 2012 Egy ősember(őe) és egy ősasszony(őa) ülnek a tűz mellett és rágcsálnak egy-egy cupákot. ŐA: Jenő te nem fázol? Olyan huzatos ez a barlang. ŐE: Ne morogj! Örülj, hogy fedél van a fejed

Részletesebben

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21.

Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Csodaföldön Erdélyben 2016. 04. 18-21. Utassy József Általános Iskola Az előkészületek Iskolánkban nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy a,,határtalanul pályázat keretében a hetedik osztályos tanulók egy

Részletesebben

Név: Szalkai Patrik György. Erasmus Élmény beszámoló

Név: Szalkai Patrik György. Erasmus Élmény beszámoló Név: Szalkai Patrik György Erasmus Élmény beszámoló Az Erasmus által a finnországi Kuopio városába utazhattam ki két hónapra (2015. április 13-tól június 14-ig), ahol egy hotel, nevezetesen a Best Western

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Amióta én vagyok a fõigazgató, kell, hogy látsszon az, hogy nagyobb rend van. Ez szép lassan

Részletesebben

El camino A zarándokút. 1. állomás

El camino A zarándokút. 1. állomás 1. állomás Ennek a zarándokútnak az alapjai nagyon sok régi katedrális falára fel van vésve, de nem úgy, mint egy labirintus, hanem mint egy egyszerű út. Nincsenek benne kijárat nélküli zsákutcák. Az emberek

Részletesebben

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel.

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel. GISELLE Zöldes, párás üveg. Eső áztatja. Vízcseppek csorognak. Halványzöld felírat fut végi az üvegen. Az emberi lény egy esős, párás üvegen át nézi és vizsgálja a világot. Homályosan lát. A földönkívüliek

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

Michael Peinkofer. 1. kötet. A griff bűvöletében. Scolar

Michael Peinkofer. 1. kötet. A griff bűvöletében. Scolar Michael Peinkofer 1. kötet A griff bűvöletében Scolar E lőhang Több száz évvel ezelőtt, régi, sötét korokban A felhőkön átszűrődő sápadt holdfényben az emberi szem alig tudta kivenni a kőrakások gyűrűjét.

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

A Mária Út Közép-Európa Mária kegyhelyeit összekötő útvonal, illetve pontosabban fogalmazva útvonalak.

A Mária Út Közép-Európa Mária kegyhelyeit összekötő útvonal, illetve pontosabban fogalmazva útvonalak. A zarándoklat A házi dolgozat megírása előtt rövid kutatást végeztem az ismerőseim között. Megkérdeztem 15-20 embert, kinek mi jut elsőre eszébe, ha a zarándoklat szót meghallja. A legnépszerűbb válaszok

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben