Brányi Balázs Velence varázsa Észak vonzásában A hazatérés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Brányi Balázs Velence varázsa Észak vonzásában A hazatérés"

Átírás

1 Brányi Balázs Velence varázsa Észak vonzásában A hazatérés Brányi Balázs Velence varázsa Észak vonzásában A hazatérés Ezt a könyvet édesanyámnak, édesapámnak és szeretett bátyámnak ajánlom, akik nélkül ez az írás soha nem született volna meg. 1

2 Velence varázsa Gyulaffy Tamás kalandos utazása az Úr Ezerötszáznegyvenkilencedik esztendejében Amint a felkelő Nap bíborszíne lassan sárgássá olvadt, az első vakító fénysugarak, mint elhajított csillogó dárdák találták el a magas Campanile arany angyalfiguráját, hogy százfelé szikrázva szórják szét tündöklésüket. Gyulaffy Tamás fejét leszegte, szeme még nem szokott hozzá ehhez a reggeli ragyogáshoz, amelyet a tenger fodrain táncoló fény játéka is megsokszorozott. A Piazza San Marco csaknem üresen, elhagyatva ásítozott, mintha most ébredt volna mély álmából, csupán néhány szolga sietett reggeli teendője után, nem beszélve azon titkos találkákból visszatérő nemesurakról, akik már palotájuk otthonos kényelmére gondoltak, miközben Velence valamelyik kies sikátora felé igyekeztek. Tamás az óratoronyra pillantott, tekintete elidőzött egy perce az aranycsillagos kék mezőben álló oroszlánszobron, s azon elmélkedett, hogy a szárnyas állatnál találóbb jelképet 2 maga sem tudott volna elképzelni, mely a Serenissima szárnyaló dicsőségét és tengeri hatalmát oly kifejezően hirdette volna. Töprengését a két mór figurája által megkongatott harang zengése szakította félbe, és az óralapra tekintve sietve megállapította, hogy Sandro, Velencében szerzett új barátja már több, mint egy órája tartózkodik a Palazzo Ducale-ben, és még mindig nem lát senkit a palota árkádsora előtt, kivéve az egész éjen át strázsáló őrséget. A hosszú útra gondolt, mely elkövetkező napjaiban várt rá, arra az útra, melynek végén újra láthatja az ő Magyarországát, Veszprém várát, ám legfőképpen igazi otthonát, a Gyulaffyházat. Öröm volt szívében, de érzett valami furcsa keserűséget is, hiszen az elmúlt két hónap megannyi történése, a lagúnák városának pompája, Velence titokzatossága és százféle nyelvtől hangos zsibongása, kitörölhetetlenül ívódott emlékezetének legféltettebb zugába. Visszagondolt a Loredan mester műhelyében végigdolgozott lázas órákra, mikor a fegyverkovácsolás ősi fortélyait próbálta meg saját kézzel matériába önteni. Még most is lobogott szemében az olvasztókemence tüze, érezte az izzó fémből kipattanó szikrák, a füst és a korom sajátos egyvelegét, a

3 sokféle kigőzölögéstől nehéz levegő szagát. Mennyi próbálkozás után sikerült elkészítenie mestermunkáját, azt a velencei stílusú tőrt, mely díszes hüvelyében most az oldalán függött! Megelevenedtek előtte az ötvösműhelyben eltöltött hosszú órák is, mikor a gondosan megrajzolt minta alapján egy kehely elkészítésébe fogott, hogy az arany megmunkálásának, a forrasztásnak és a filigrándíszítésnek megannyi csínját-bínját tökélyre vigye. Most is látta a drágakövek villódzását, a rubin mélyvörös tüzét, a smaragd előkelő zöldjét, a sejtelmesen csillogó opált, aztán a zafírokat, berilleket, topázokat, az óriásira növekedett gyöngyöket és a csiszolt gyémántköveket, melyeket mindig különös gonddal illesztett foglalatukba. S most itt állt a Piazzetán, Alessandro Loredanra, Guiseppe Loredan legidősebb fiára várva, akit ő csak Sandrónak hívott, tekintettel arra a bensőséges baráti vonzalomra, mely szinte észrevétlenül fejlődött ki kettejük között. Jóleső érzéssel gondolt arra, hogy Sandróval együtt fogja megtenni a hazafelé vezető utat, mivel barátját a Velencei Köztársaság első patríciusa, a doge bízta meg fontos küldetéssel, ám ennek mibenléte titkos természetű volt ez idáig, 3 és az utolsó utasításokat Sandro csak az utazás előtti órákban vehette át a doge egyik bizalmasától. A várakozás lassú perceiben Tamás velencei emlékei közt kutatott, melyek mint színes mozaikdarabok, világosak és sötétek, aranytól csillogóak és mélabúsan homályosak, a maguk töredezettségükben is elővarázsolták az elmúlt két hónap izgalmas történetét, melyet a felsejlő hangok, illatok és mondatfoszlányok tették oly élővé, hogy a lagúnák gyöngyszemének auráját úgy érezte, örökre elraktározta magában, mint valami Keletről származó titkos eszenciát a lepecsételt illatszeres üvegecske. A legélénkebb emlék-mozaikdarabokon a műhelyen kívüli helyszínek rajzolódtak ki; a fából ácsolt Rialto-híd és a hídfőnél tartott piac, amelynek zsongása kitörölhetetlenül ívódott fülébe, a girbegurba sikátorok egyik-másik kapualja, ahol valamelyik szépséges donnától édes csókot kapott, a kanálison átívelő hidacska, ahol Sandróval hosszas beszélgetést folytatott a csillagok titkos világáról és arról, vajon a Föld tényleg középpontja-e a Mindenségnek vagy a Nap körül kering-e, ahogy Nicolaus Copernicus állítja egyik munkájában, valamint a megannyi zsibongó kocsma, ahol hajnalig poharazgatott

4 újdonsült cimboráival, és maga is oly lelkesen énekelte a közszájon forgó dalok sikamlós sorait. Fájó szívvel gondolt donna Giuliana Loredan szépséges arcára, törékeny termetére, szőkésbarna hullámos hajának fürtjeire, melyek úgy kacskaringóztak, mint egy tengeri csiga házán a finom barázdák, de leginkább cseresznyepiros ajkának finom ívét csodálta, különösen, amikor rámosolygott, és érezte, hogy mindez a földi szépség elérhetetlen számára és talán sose fogja viszontlátni a lányt. Giuliana gyakran látogatta meg a műhelyben, rá- rávetve egy kedves, őszinte pillantást, és elejtett néhány dicsérő szót, ha Tamás megmutatta aranyból, ezüstből és ékkövekből elkészített munkáját, mely elismerés a legszomorúbb, borús napból is ünnepet varázsolt, és az ifjú egyre bizonyosabbá vált abban, hogy mindez nem csak ügyes kezének, hanem szívének is szól. Amikor néha kettesben maradtak, Tamás hazájáról, a török által megtépázott Magyarországról mesélt neki, festő módjára láttatva a városokat, a hegyeket, a tavakat, az emberek öltözetét, és ilyenkor magyar mondatokat vetett közbe, amelyek Giuliana számára oly különösen, mégis kellemes lágysággal csengtek. A lány cserébe gyerekkorának néhány féltett, titkos 4 emlékével ajándékozta meg, de a kalandos sorsú Lorenzo családi krónikájából is sokat tudott meg ilyen alkalmakkor. Napról-napra fonódott szorosabbra köztük az a mágikus kötelék, mely néha olyan váratlanul születik, ahogy a tenger mélyéből előtörő vulkán szigetet emel az óceán ürességén, és lassan már mindkettőjüket kínozta, ha csak egy napig nem látták egymást. Ez az érzés, amelyet a szerelemtől nem sok választott el, vált fájó bizonyossággá az előző este, amikor a zegzugos sikátorok közt sétálva, egy híd mellett Giuliana hirtelen Tamáshoz simult, hogy a magyar ifjú egyszerre lélegezte be a lány finom illatát, és érezte testének enyhe remegését, és az ekkor kapott csók mézízét még most is érezte, mely csók olyan teljességet jelentett, hogy utána csak űr következhetett. A távozás megmásíthatatlanságát nem tudta feledtetni Giuliana hite sem, hogy valamikor újra fogják látni egymást, mert Tamás lelke mélyén úgy gondolta, hogy az nem válhat valóra, bár maga sem tudta, pontosan miért. Hosszú tűnődéséből az óratorony újabb kongása ébresztette fel, és meglepődve látta, hogy művelt és leleményes társa, János deák alakja tűnt fel a Basilica di San Marco felől, aki sietős léptekkel közeledett felé, már távolról mutogatni igyekezvén valami fontosat.

5 - Induljunk, Tamás úrfi, a gondolás már felettébb türelmetlen, és nem győzöm nyugtatni, hogy várakozását megtéríted - szólalt meg János, mikor megérkezett. - Sajnos, még nem érkezett el az ideje - felelte Tamás -, mivel Sandro barátom bár több, mint egy órája lépett be a doge palotájába, ahonnan azóta sem jött ki senki. A gondolás bére pedig az én dolgom - jelentette ki nagyvonalúan, bár később, mikor pénzeserszényét ellenőrizte, nem volt olyan derűs a jövőt illetően. Türelmetlenül topogtak a Piazettán, időnként a Palazzo Ducale felé pillantva, amikor János hirtelen felkiáltott. - Jön Lorenzo és mögötte Sandro barátunk! Valóban a Porta della Carta gótikus remekműve előtt megjelent Sandro, és kezében egy tekercset szorongatott. Barátait megpillantva feléjük sietett Lorenzóval együtt, ki elválaszthatatlan legénye és egyben bölcs tanácsokkal bíró társa is volt - Mio caro Tommaso - üdvözölte Sandro barátját. - Sajnálom, hogy megvárakoztattalak, de sok időbe telt, míg signore Gonzaga minden utasítását meghallgattam közös utunkra nézve, és egy levelet is át kellett vennem. - Látom, a doge pecsétje van rajta - mutatott a tekercsre Tamás. 5 - Igen, így van, de a tartalmát magam sem ismerem, csak annyit tudok, hogy Transsylvania kormányzójának, fratello Georgio-nak személyesen kell a kezébe adnom. - Akkor Veszprémig egy az utunk. Remélem, küldetésed igazi célját is közölték veled - pillantott Sandróra Tamás. - Nem titok, hogy részletes megfigyeléseket kell végeznem a magyarországi állapotokról és minden negyedik napon jelentést kell küldenem signore Gonzagának. Számítok segítségedre, hiszen magyarul én nem tudok - tette hozzá -, de küldetésem egyes feladatairól nem beszélhetek - mondta sotto voce 1, mintha más is meghallhatta volna beszédét. - Megígérem, hogy erről nem faggatlak, és segítségedre leszek mindenben. De mondd - váltott hirtelen témát -, elbúcsúztál reggel Giuliánától? - Ébren volt már kora reggel és jó pár intelmet kaptam tőle útravalóul. De miért kérdezed? - Csak úgy eszembejutott - mondta Tamás, és ekkor János és Lorenzo, akik eddig egymás között diskuráltak, most hozzájuk szegődtek és János enyhe iróniával jegyezte meg: - A gondolás már egy órája várakozik a Doganánál, nem kevés fizetségért. 1 suttogva, olaszul

6 - Esatto come tu ha detto 2 - bólintott Lorenzo egyetértve. - Tíz órára kell a kikötőhöz érnünk - felelte Sandro -, mivel ekkor fut ki a Triesztbe tartó hadigálya, amelyet utazni fogunk. Induljunk! - tette hozzá tömören, és erre mind a négyen a Piazza felső vége felé vették az irányt, majd a Canal Grande vámépülete felé tartottak, amelynek alacsony tornyán, aranyozott gömbön Fortuna forgó szobra mutatta a szél irányát, messziről jelezve, hogy a tenger felől feltámadt a levegő. Jobban szemügyre véve eme négy ifjút, némileg vegyes benyomást keltettek ruházatukat nézve, de ez a kevés furcsaság megszokott volt Velence utcáin, ahol a tenger száz irányából érkező kalmárok a Mediterránum megannyi szokását, beszédét és viseletét hozták magukkal. Gyulaffy Tamás magyaros tollas süveget viselt, kékhímzéses dolmányt és csizmát hordott, felsőtestére könnyű olaszos köpönyeget terített, így csak fejfedője jelezte a velenceiknek, hogy idegennel akadt dolguk. Saját kezűleg kovácsolt tőre köpönyege alól kandikált elő, és bár a párbajozást a Serenissima tanácsa erős eszközökkel tiltotta, mégis sokszor a 2 Pontosan úgy van, ahogy mondtad, olaszul 6 fegyver mondta ki az utolsó szót egy-egy esti csetepaté után, mikor a szűk sikátorok közt útonállók és tolvajok kerültek útjukba ben nem Velence volt az egyetlen város, ahol az éjszakai sétálót kellemetlen meglepetések érhették, de ez a hely még sokkal biztonságosabbnak volt mondható a dunántúli településeknél, ahol a török portyázása oly veszélyessé tette a mindennapokat. Sandro korának velencei divatját követte, sötétbarna hullámos haját szabadon hagyta és köpönyege alatt - Tamáshoz hasonlóan - hosszú tőrt viselt, de tartott egy éles kétpengéjű kést is a nadrágszárában elrejtve, tekintettel az esetleges szorult helyzetekre. János deák és Lorenzo, bár nem viseltek olyan pompázatos öltözéket, mint uraik, arányos termetük, fiatalságuk és megnyerő tekintetük folytán méltó kíséretnek tűntek az idegen szemlélő szemében. Sandro, Guiseppe Loredan legidősebb gyermeke nem követte apja mesterségét, hanem a doge szolgálatába szegődött. Mivel apja gondos taníttatásban részesítette, egyformán jól beszélt franciául, németül és angolul, anyanyelvén pedig ékesszólónak, sőt körmönfontnak, az előkelő fordulatok

7 mesterének számított, különösen pedig a gioco di parole 3 -ben jeleskedett, mely szójátékokat szívesen szőtte enyhén modoros beszédébe. A doge mellet sokszor kapott kényes feladatokat, gyakran kellett egy-egy diplomáciai mesterkedés érdekében Európa távoli részeire utaznia, de küldetéseit legtöbbször siker koronázta. Nehéz helyzetben volt ezidőtájt a hatalma csúcsán megingó Serenissima, mivel az 1508-as cambray-i liga után egyszerre kellett megküzdenie a pápa egyre terjeszkedő hatalmával, Miksa német-római császárral és a francia királlyal, akik szívesen meghódították volna a Velencei Köztársaság virágzó birtokait és gazdag városait. Mindazonáltal a török birodalom terjeszkedése is egyre aggasztóbbnak tűnt a velencei patríciusok szemében, hiszen a jól bevált Földközi-tengeri kereskedelmi utak, elsősorban a mesés Kelet felé vezetők, Bizánctól Cipruson át Alexandriáig kezdtek mind veszélyesebbé válni. A török evezős gályák, melyek erős tűzerővel bírtak egyre gyakrabban lékelték meg a nehéz és értékes rakománytól lassan haladó velencei hajókat, és a töménytelen értékes fűszer, bors, illóolajok, sűrűn szövött kelmék, arany, ezüst és drágakövek a tenger fenekére kerültek. 3 szójáték, olaszul ben V. Károly német-római császár és I. Ferdinánd Habsburg uralkodónak nem fűződött érdeke ahhoz, hogy az oszmán hódítást, akár szárazföldön, akár tengeren érdemben megakadályozza, hiszen Magyarország még szétszabdalva is jelentős ellenállást fejtett ki, amely ahhoz elegendőnek bizonyult, hogy birodalmaik sértetlenül maradjanak. Erdélyben Martinuzzi Fráter György, váradi püspök kormányzott Izabella királyné, János király özvegye nevében, ki megpróbálta a szabadon maradt országrészeket egyesíteni a leendő János Zsigmond, János király fia számára, de egyre nehezedett rá a törökpártiság vádja, valamint Izabella királyné dacos ellenállása, aki legszívesebben visszatért volna szülőhazájába, Lengyelországba, továbbá az a teher, amely a pillanatról-pillanatra változó belső politikai helyzetből és a külső veszélyezettségből eredt, egyfelől a török porta, másfelől a Habsburgok egyre erőszakosabb terjeszkedése révén. A csónak már régóta várakozott, kopott, feketés fája lágyan ringatózott a kanális egyik kőlépcsőjénél. A csónakos Frederico jókedvűen köszöntötte a négy ifjút, de különösen Sandrót, aki ige nagy becsben állt előtte. Sokszor vitte őt az éj közepén titkos találkákból hazafelé, és ilyenkor mindig vidám beszélgetéseket folytattak, nem mint úr és szolga, hanem mint

8 az idősebb a fiatallal, mert Frederico már megette kenyere javát, bár haja még nem őszült, de az élet árja erős nyomokat hagyott lelkében és testén is. Időnként már nehezen bírta az evezőlapátot, és ez néha félelemmel töltötte el, de valahogy mindig túltette magát rajta, bár utasai ebből nem vettek észre semmit, még dicsérték is, hogy kora meg sem látszik rajta és szervezete olyan, mint a vas. - Itt van Paolo, az új csónakoslegényem - mutatta be Frederico a tizenötéves fiút utasainak. - Paolo, lökd meg a gondolát szépen! - szólt a fiúhoz, miután mindenki kényelmesen elhelyezkedett a szűkös tér ellenére. Csomagjaikat már előző nap a doge személyes szolgái vitték Stella d Oro hadigályára, a doge egyik közepes nagyságú hajójára, amely már a Canal Grande végén lévő nagy forgalmú kikötőben várakozott. Az előző nap délelőttjén új ágyúkat szereltek fel rá, és már csak a kedvező szél hiányzott az induláshoz, sietniük is kellett, mert Paolo már meg is jegyezte: - Erősödik a szél. Északról jön. Frederico bólintott, majd csendben evezni kezdtek a Canal Grande hullámain, amelyek lágyan csillogtak az erősödő reggeli világosságban. 8 A csónakút rövid és némileg szomorú volt. A Gyulaffycsalád egyetlen sarja érezte, hogy Guiliánát talán soha nem látja viszont, hiszen küldetése hazaszólította, mert tudta, hogy családja veszedelemben forog nélküle. Sandró nyugodtan szemlélte utazását, mégis rá kellet döbbennie, hogy az elkövetkező hónapban megszokott, hol nyugalmas, hol nyüzsgő élete megszakad, és jóllehet hevítette a kalandvágy, mégis fájt, hogy nem látja minden reggel szobájából a szépséges Velencét, nem hallja a Campanile kongását és a sok jövő-menő nép zsivaját. Így némileg elgondolkozva érkeztek meg az Aranycsillag nevű hajóhoz, ám a vitorlák büszke fehérségét megpillantva, ez az érzés hirtelen semmivé foszlott mindkettőjükben, és Lorenzo meg János egyszerre kiáltott fel: - Itt a hajónk! - bár nem kellett volna meglepődniük, a bárka erőt sugalló tömege, tiszteletet parancsoló ágyúi, a főárboc tetején a széllel dacoló zászlón a Serenissima oroszlánja büszkeséggel töltötték el szívüket, hiszen egy küldetés részeivé váltak, amely nem csak életüket változtathatja meg, hanem országok sorsának jobbra vagy rosszabbra fordulása is függhet tőle. Alessandro azt a feladatot kapta a doge-tól személyesen, hogy puhatolja ki mind Ferdinánd, mind fratello Georgio és

9 Izabella királyné közti viszonyokat, és mérje fel a török veszedelem nagyságát Velence tekintetében. Ha kell, folytasson tárgyalásokat Erdély hallgatólagos urával országrészének és Velence esetleges szövetségéről, de ne bocsátkozzék semmiféle ígéretbe a török ellen nyújtott katonai segítség kapcsán. Velence inkább tűrte néhány kereskedelmi útvonalának megbolygatását, egy-egy értékesebb hajórakomány és legénység elvesztését, minthogy haderejét az oszmán felfelé ívelő tengeri terjeszkedése ellen nyíltan fordítsa. A doge levele hosszú és cirkalmas ígéretekkel volt tele, de nem tartalmazott semmi konkrétumot arról, hogy Velence szövetséget köt-e fratello Georgióval vagy Ferdinánd királlyal a török ellen. Mikor Alessandro távozni készült signore Gonzagától, ő lelkére kötötte, hogy a doge nevében egy hordó puskaport sem ígérhet, de egyébként bármit. Sandro értette a célzást, hiszen elég diplomáciai ravaszkodással találkozott mindennapi munkájában, és feladatait általában sikeresen oldotta meg, most azonban a Stella d Oro fedélzetére lépve, elgondolkozott feladatának összetettségén, hiszen a bonyolult magyarországi viszonyokról csak hazájabeliekkel folytatott beszélgetésekből tudott, és ráébredt arra, hogy Tommaso segítsége nélkül nem fog boldogulni, hiszen még a magyar nyelvet sem beszéli, így 9 csak művelt nagyurakkal tud érintkezni németül, latinul vagy franciául. A Stella d Oro büszkén horgonyzott a kikötő középső részén, ahol a hadigályák sorakoztak. Sandro, Tamás, János és Lorenzo egy pallón léptek a fedélzetre. Északnyugat felől megerősödött a szél, és főárbocon függő címeres zászló vízszintesen lobogott. A hadihajó kapitánya, Aldo Ferrabino alig hallhatóan, de nyomatékkal kezdett utasításokat adni, s az Aranycsillag rövidesen megkezdte az útját a nyílt tenger felé. Triesztig az út nem vesz igénybe egy napnál többet, ha váratlan körülmények nem merülnek fel, de Ferrabino kapitány azért nem volt teljesen nyugodt, bár ez a belső veszélyérzet nem tükröződött arcának kiegyensúlyozott vonásain. A tengeri út első szakasza könnyűnek bizonyult. Erős, biztos, kifújt széllel megtettek száz mérföldet, és úgy tűnt, hogy estefelé megérkeznek a még Velencéhez tartozó Trieszt kikötőjébe. János sokat időzött az utasoknak fenntartott kabinban, mert émelygett a gyomra a tengeren való imbolygástól. Lorenzo kártyázott a tengerészekkel, de Sandro és Tamás idejüknek nagy részét a fedélzeten töltötte. Szép, napsütéses időben az Adriai-tenger fenséges látványt nyújtott, a Stella d Oro büszkén szelte a tarajos, hosszú

10 hullámokat. Delfinek ugrándoztak játékosan a hajó fara mögött, és néhány tengeri sirály is követte a gályát. Este hét óra körül már közel voltak az Isztriai-félsziget nyugati csücskéhez, és ekkor elkiáltotta magát az árbockosárban figyelő velencei matróz: - La terra, la terra! 4 A kapitány intett egyet a kezével és szólt a kormányosnak, hogy módosítsa az irányt négy fokkal keletre, mert érezte, hogy a szél iránya kissé megváltozott, és besötétedésig mindenképpen meg akart érkezni a városba, mert reggel a hajónak már indulnia kellett Ragúza felé, hogy felügyeletet és védelmet biztosítson az innen induló kereskedelmi hajókaravánnak. Nyolc óra körül járhatott, amikor Sandro és Tamás halkan diskuráltak a fedélzeten, miközben a lenyugvó nap vörös korongját szemlélték, majd az est leszálltával a gyér fényeket, amelyek Triesztet jelezték. - Nem tudom, mire megyek vissza Veszprémbe. Atyám legutóbbi levelében azt írta, hogy a török már a Balatontól nyugatra portyázik. Remélem, otthonom még nincs veszélyben - gondolkozott hangosan Tamás. - Ne aggódj, caro amico mio. 5 A török nem tud nyugatabbra jutni már, Ferdinánd király pedig meg tudja védeni a vármegyét, ha arról van szó - felelte Sandro. Inkább gyönyörködj a naplementében, il tramonto bellissime! 6 Triesztben majd vígadunk egyet, ne félj, mellettem nem fogsz búslakodni, ezt megígérhetem! - Messze van Veszprém, és távol Giuliana - dünnyögte Tamás. - Csak nem szerettél bele a húgomba? - kérdezte Sandro. - Nem, nem, az én jegyesem vár rám otthon - felelte Tamás, és igyekezett, hogy ne látszódjék rajta a füllentés. Laibach-ig könnyű utunk lesz, de az ország déli részét már fenyegeti a török - folytatta Tamás. - Ugyan Tommaso mio, van két jó szolgánk, fegyverünk és lovaink. Erős szívvel harcolva senki sem állhat utunkba. - Ez igaz - felelte Tamás - és hosszasan bámulta a nap bíbor korongját, sóhajtását pedig igyekezett magábafojtani. Alig valamivel napnyugta után, a Stella d Oro kikötött Triesztben. A doge emberei kísérték szállásukra a négy ifjút egy 4 Föld, föld!, olaszul 10 5 drága barátom, olaszul 6 csodálatos naplemente!, olaszul

11 fogadóba, ahol nem csak jól főztek, de hozzászoktak ahhoz is, hogy rangos vendégeket is fogadjanak. Miután berendezkedtek ideiglenes szállásukon, Tamás és Sandro legényeikkel sétára indultak a vár körüli utcákon, meglátogattak néhány kocsmát, és pár óra múlva küldetésüket igen vidám színekben látták. Sandrónak különösen víg kedve kerekedett, bár Tamás is jó pár kupa bort küldött le a torkán, még sem mulatott olyan önfeledten, mint velencei barátja, mert szíve még Velencében, a Loredan-házban kalandozott. - Tudod, hogy miért a dagály és apály váltakozása a tengeren? - kérdezte Sandro hazafelé tartva a legutolsó kocsmából. - A tenger lelke hullámzik - vágta rá Tamás -, de ez Jánosra tartozik, ő egész életében a könyveket bújta, biztos tudja a választ most is. - Tamásomnak valahol igaza van, ha a poetica felől közelítjük meg a kérdést, de ha a mechanika oldaláról tekintjük, akkor az égi bolygók mozgását is figyelembe kell vennünk - válaszolt János. - Sí, sí, de egyenesen tudsz-e válaszolni, mi az igazi oka a dolognak? - kérdezte Sandro nyíltan. - Az égi mechanika törvényei igen bonyolultak, és a dagály meg az apály keletkezése kapcsolatban van a Hold mozgásával, 11 valamint a holdhónap ciklusaival, ám ennél többet sajnos én sem tudok. Mindenesetre ezt már évezredek óta sejtette a tengeri ember - felelte János. - Én ezt nem hiszem - mondta Sandro -, dagály és apály akkor is van, ha a Hold egyáltalán nem látható, tehát a Földre sem fejthet ki számottevő hatást - érvelt Sandro. - Bizony léteznek olyan erők, melyek láthatatlan módon is képesek hatni - folytatta János. - A szerelem is ilyen - váltott témát Tamás -, hiszen ez nem más, mint két ember közötti láthatatlan vonzalom, olyan, mint a mágnes és az acél vonzása, és mibenlétét, amit nevezhetünk kvintesszenciának is, nem tudja megmagyarázni senki sem. - Ezt már én is értem - tette hozzá Lorenzo. - Hány nemesasszonyhoz fűzött, kedves Sandro, ilyen láthatatlan vonzalom! - A szerelem is olyan, mint a dagály és apály váltakozása: egyszer mindent kitölt, másszor visszahúzódik, de mindenkor óriási energiákat szabadít fel, hiszen nincsen nagyobb erő az előrenyomuló vagy a visszafolyó tengervíznél, se ezt már évezredek óta tudják a hajózó népek, mert különben nem tudtak volna épségben partra jutni, mégis a szerelem hullámzását nem

12 fejtette meg még senki, de mindenki tud róla valamit - elmélkedett Tamás. - Amore, amore, bellissime e grande 7 - helyeselt Sandro anyanyelvén, mint mindig, ha vidámabb témára terelődött a szó, majd folytatta: - Tudok a városban egy helyet, ahol kedvünkben járnának akár hajnalig is - kacsintott egyet Tamás felé, a velenceiek bizalmas mosolyával az arcán. - Nem vagyok elrontója semmi jónak - felelte Tamás. Lorenzo már tudta, hogy a filozófikus beszélgetés materiálisabb fordulatot fog vetni és bizonyosra vette, hogy az il Rosa Rosso 8 -ban fognak rövidesen kikötni, ahol nemcsak a vörösbort mérik bőkezűen, hanem a lányok nem rejtegetik női bájaikat, akik tényleg valóságos virágszálak a maguk nemében. Az éjszaka hátralevő része vidám mulatozással telt, és volt már reggel hat óra is, mire visszatértek a fogadóba, ahol hamarosan mind a négyen mély álomba szenderedtek. Másnap Lorenzónak és Jánosnak csak annyi dolga akadt, hogy megfelelő hátasokat kerítsenek uraik és maguk számára, amelyekkel megtehetik az utat a már Habsburg-tartományban lévő Laibach városáig, amely már csak kevés mérföldre terült el 7 Szerelem, szerelem, szépséges és hatalmas. 8 Vörös Rózsa fogadó, olaszul 12 a Magyar Királyságtól, azaz a három részre szakadt Magyarország nyugati felétől, amely Habsburg Ferdinándot ismerte el uralkodójának, igaz nem teljesen feltétlenül. Másnap a négy ifjú délig lustálkodott, majd úgy kettő óra körül, Lorenzo és János lovak után nézett, Sandro és Tamás pedig az ebéd maradéka felett diskuráltak. - Szerintem bölcs dolog lenne útbaejteni Szigetvárt Veszprém felé, mert az alkapitány az unokatestvérem és segítséget adhat további utunkhoz javasolta Tamás. - Mio caro Tommaso, most már elmondhatom, hogy Veszprém után elválnak útjaink, mert nekem Bécsbe kell mennem, hogy a doge szóbeli üzenetét tolmácsoljam Ferdinánd királynak, de amit Szigetvárról mondtál, azzal teljesen egyetértek. Ezen kívül, kérlek, taníts nekem meg néhány magyar kifejezést, mert bevallom, jelentéseimet segítséged nélkül nem tudom megírni! - Sandro, tudod, hogy erre nem kell kérned, csak nem vagy teljesen tisztában a jelen helyzettel, és magad fogod a magyarországi állapotokat megtapasztalni, ha már magyar földre tetted a lábadat. Sajnos, én nem mehetek Bécsbe, mert először is meg kell győződnöm saját szememmel arról, hogy szüleimet, mátkámat és otthonomat nem fenyegeti semmi vész. Apám háza

13 a Váralján található, és egy portyázó török csapat könnyen kilesheti a műhelyt, ahol bizony találhat aranyat, ezüstöt és drágakövet, amely szüleim életébe is kerülhet. - Van elég esze apádnak, hogy ingóságát elrejtse, ebben bizonyos vagyok. De mondd, tényleg ilyen nagy a török veszedelem az országban? - Urunk ezerötszáznegyvenkilencedik évét írjuk, és az erős Magyar Királyság már a múlté. Ez az ország már Mátyás király halálával elindult az erkölcsi és anyagi romlás útján. A mohácsi csatavesztés után fordult elő először, hogy két királyt is megkoronázták egy országban, de János király már meghalt, és jelenleg Ferdinánd az úr, valamint György barát Erdélyben, de ő nem király, Izabella királyné és fia nevében kormányozza országrészét. A magyar törvények szerint az ország jogos utódja Zsigmond, János király csecsemőkorú gyermeke, de igazából Ferdinánd uralkodik, meg a hatalmaskodó főnemesek, akik vármegyényi területeket tartanak ellenőrzés alatt, vagy fosztogatnak és rabolnak lelkiismeret furdalás nélkül. A nyugati országrész többé-kevésbé Ferdinándé, de a Duna-Tisza közén Szulejmán az úr, és ha jól tudom, már Esztergom és Fehérvár is a kezén van, Buda pedig már nyolc éve. Én azonban még 13 reménykedem György barát megfontoltságában és erős akaratában, ő tartja most kezében az ország sorsának gyeplőjét. - Nem akarsz elkísérni engem fratello Georgio udvarába? Te jól ismered hazádat, ketten jobban boldogulnánk. - Még nem tudom, bár szívesen tartanék veled, de. - Folytasd csak, mio Tommaso! - Miért is tanultam ötvösmesterséget, ha nincs béke az országban, nincs pénz a nemes ékszerre, legfeljebb kardot kovácsolhatok, abból is csak a csatába valót, nem a díszeset, melyet ajándékba szoktak adni a királyok és nemes urak. - Nem olyan sötét a jelen, mint ahogy azt te lefested, amico mio. Most elárulok annyit, hogy a doge levele, melyet a zekémben, a szívem felett hordok, tartalmaz olyan ígéreteket, melyek megváltoztathatják Erdély és Magyarország jelenét és enyhítheti a török veszélyt, de nekem tudnom kell a bécsi politika minden rezdüléséről is, hogy érdemben tudjak tárgyalni fratello Georgioval. Igaz, szerintem Ferdinánd királyt kellene támogatniuk a magyar nemeseknek, hiszen neki van olyan hadereje, fegyvere, puskapora, hogy kitartson a törökkel szemben! - Van igazság abban, amit mondasz, de Ferdinánd nem törvényes királya Magyarhonnak - jelentette ki Tamás -,

14 egyébként jó lesz felkelnünk, mert holnap folytatnunk kell utunkat, s az nem lesz olyan kellemes, mint, ahogy eddig telt el. - Bene, bene, bene 9 - bólintott Sandro, bár nem teljesen értett egyet Tommaso-val. Késő délután legényeik visszatértek négy keménykötésű hátassal és a fogadó istállójába vezették őket. A délután hátramaradó része és az est eseménytelenül telt el, amikor is komolyabb hangulatban vacsoráztak, és kevesebb bort ittak mind a négyen, tekintettel a másnapi kemény és hosszú lovaglásra, amelytől az utóbbi időben bizony elszoktak. Hajnalban harmatos volt a mező, melyen át kellet lovagolniuk, hogy a Laibach felé vezető útra rátérhessenek. Hamarosan elérkeztek a Német-Római Birodalom Stájer Hercegsége és a Velencei Köztársaság határához, és az osztrák katonákat megpillantva, mind a négyen tudatában voltak, hogy útjuk vidámabb felét maguk mögött hagyták, és most már a küldetésük komolyságával kell szembenézniük. A katonák hosszasan vizsgálták Alessandro menetlevelét, majd Tamás passzusát kérték, és az egyik tagbaszakadt katona kérdően tekintett rá: - Sind sie Ungarische? 10 9 Jól van., latinul 14 - Gyulaffy Tamás vagyok, a Gyulaffy-nemzetség egyetlen sarja Veszprémből - válaszolta büszkén. - Wie ist ihr Name? 11 - fordult a katona Jánoshoz. - Ich heiße János Gregoróczy. 12 Az osztrák katona még forgatta a passzusokat, majd visszaadta, és intett, hogy továbbmehetnek. Egy darabig csendben lovagoltak, majd Tamás szólalt meg. - Hajtsuk meg lovainkat! Vágtára föl! Az izgalom a többiekre is átragadt, és szinte száguldottak erdőn, mezőn és földúton, hogy porzott a levegő nyomukban. Úgy egy óra elteltével már ló és lovasa csutakos volt az izzadságtól, és ekkor ügettek már csak, de így is elértek estére Laibachba, ahol éppen csak megszálltak, és reggel újabb kemény lovaglásba kezdtek. Ezen a napon, úgy kilenc óra tájékában, már sötétben érkeztek meg a Pettau nevű stájer városkába, ahol fogadót kerestek, ami nem volt nehéz, hiszen a velencei arany mindenütt jól csengett külhonban. Mielőtt nyugovóra tértek volna, hogy sajgó végtagjaikat és ülepüket pihentessék, rövid sétára indultak a fogadó környéki utcákon. 10 Ön magyar? 11 Őt hogy hívják? németül 12 Gregoróczy János vagyok. németül

15 - Sokat lovagoltunk ma is - szólalt meg Sandro. - Mi haszna van ennek a rohanásnak, a fenekem már csupa heg! - méltatlankodott Lorenzo. - Szigetvárig sietnünk kell, de ott már megpihenhetünk - nyugtatta Tamás -, még mindig jobb egy feltört ülep, mint egy nyílvesszős. Ezután hallgatagon mentek egy darabig az élettelen tűnő kihalt utcákon, ahol az egyetlen hang a birodalmi katonák csizmáinak ütemes dobbanása volt, amelyet az üres utcákon álló házak visszhangoztak, mert a városlakók már régen visszatértek otthonaikba. Nem is volt kedvük többet időzni errefelé, és elhatározták, hogy visszaindulnak a fogadóba, és ekkor Sandro megtörte a csendet. - Mondd, mio caro Tommaso 13, hiányzik neked Venezia? - Sí, sí, nincs szó, amely kifejezné, mennyire vágyok vissza atyád műhelyébe. Giuliana most vajon mit csinálhat? - gondolta magában. - Jó lesz hazatérni, és Katalin is vár rám. - Még sose említetted, hogy mátkád van - mondta Sandro. -Már gyerekkoromban eljegyeztek vele, tudod a Gyulaffy- és Martonfalvy-család több mint száz éve ismeri egymást, és apáink 13 kedves Tamásom 15 jó barátságát megpecsételendő, gyermekeiket össze kívánták házasítani, így engem Katalinnal jegyzett el apám akarata. - Le tudod nekem festeni e donnát? -Szép barna haját, meleg barna szemét nem lehet elfelejteni. Karcsú derekú és természete vidám, de hogy őszinte legyek nem érzek igazi szerelmet iránta. - És miért nem? - kérdezte Sandro. - Magam sem tudom biztosan, de akkor bizonytalanodtam el, amikor húgodat, Guiliánát megismertem, bár ő százmérföldekre van, és sem személyem, sem rangom nem teszi lehetővé, hogy érdemben gondoljak rá. - Szóval Giuliana rabolta el szívedet. Most már mindent értek - ingatta a fejét Sandro. Amore bella, amore crudele 14 Ne hidd, hogy nem értelek meg, de Giuliana férjhezmenetele szintén elrendezett dolog, és meg kell mondanom neked, hogy nem te vagy a kiszemelt vőlegény, hanem hasonlóképpen a te Caterinádhoz, a Loredan-családhoz közel álló patríciuscsalád legidősebb fia, aki nem csak jeles férfiú, de a család egyetlen örököse is. - Beszéljünk akkor másról! - kérte Tamás barátját. - Hiszel te a Sorsban vagy más néven a Végzetben? 14 Szép szerelem, kegyetlen szerelem.

16 - Az élet meglehetősen kiszámíthatatlan, sose lehetsz biztos abban, hogy amit vasakarattal szeretnél végbe vinni, az valóban meg is valósul, mert annyi minden váratlan dolog merülhet fel, amely a terved ellen dolgozik - felelte Sandro. - Szerintem a dolgok nincsenek eleve elrendelve, de néha úgy érzem, hogy sorsom irányítása kicsúszik a kezem közül, és ilyenkor a vakszerencse segít vagy balvégzetem, sújt - mondta Tamás. - Ha van Végzet, akkor létezik egyfajta princípium is, amelyet Istennek hívunk - jelentette ki János deák. - Én hiszek Istenben, de nem hiszek a Végzetben - szólt Sandro. - Szerintem Isten és Végzet együtt létezik, egyik másiknak feltétele, bár ez már Isten mindenhatóságát kérdőjelezi meg - válaszolt Tamás. - Az én végzetem, ha hajnalig kell várnom a didergető hidegben te rád, Uram - mondta Lorenzo. - A te végzeted az én szerencsém, mert jó szolgám segítsége és lovam visszavisz ágyam meghitt melegébe - vonta le a konklúziót Sandro. Az én végzetem Giuliana - gondolta Tamás, és egyben Istenét kérte, hogy még egyszer láthassa a lányt életében, és egy 16 pillanatra lehunyva szemét távol került a jelen pillanatától, lelke a végtelenben mártózott meg, úgy érezte. - Létezik Isten vagy nem? - tette fel a kérdést János, és egy darabig döbbent csend telepedett négyükre a gondolat merészsége miatt. - Szerintem mindannyian hiszünk Istenben, ez nem ratio kérdése - mondta Tamás a többiek nevében is. - Én minden vasárnap és minden ünnepnapon a San Georgiotemplomba járok, és úgy tartom, mindegy hogy magyar vagy velencei is vagy, egy Istent tisztelünk, a többi népről nem is beszélve. - Alapjában véve egyetértek, de a magyaroknak azért külön Istene van - tette hozzá Tamás. - És milyen a magyarok Istene? - Olyan, mint a velenceiké, de nagyobb szükség van oltalmára, mint a velenceiknek az ő Istenük segítségére. Akárhogy is nevezzük Istenünket, remélem, megóvja családomat, Katalint és bennünket hosszú utunkon - fohászkodott Tamás. - Ámen - szóltak mindhárman együtt. - Istenem, kérlek, egy jó nyúlpecsenyét adjál vacsorára! - fordította tréfára a szót a mindig a földön járó Lorenzo.

17 - Hiszen már itt is vagyunk a fogadónál. Dupla adag vacsorát kapsz! - fordult Sandro legényéhez. - Cogito ergo credo 15 - dünnyögte János alig hallhatóan, de Tamás azért megjegyezte a mondatot örökre, és tudta, hogy János a ratiót tartja igazi Istenének. Másnap reggel korán keltek, lovaikat felnyergelték, és elindultak a királyi Magyarország Szigetvár nevű erődítménye felé, ahol Tamás unokafivére, Gyulaffy Pál szolgált alkapitányként. Vágtattak elhagyatott utakon, erdőn, mezőn, ahol a vadvirágok valóságos szőnyeget alkottak lovaik patája alatt. Az út egy napig tartott, és szürkületkor érkeztek meg Szigetvárra, ahol a vár kapuja rövid kérdezősködés után kitárult előttük a Gyulaffy-névre való hivatkozással. Istvánfy Márton kapitány pillanatnyilag nem tartózkodott a Várban, mert rövidebb felderítő útra indult a Duna környékére legderekabb vitézeivel, összesen tizenkét lovassal, akikkel bajtársi bizalom fűzte össze, hogy az esetlegesen kószáló törököt visszahajtsa a Duna másik partjára. Tamás nagy örömmel üdvözölte Pált, majd mind a négyen megvacsoráztak, elrendezték holmijaikat a lakótorony két üres termében, ahol szállást kaptak, és Tamás mesélni kezdte eddigi 15 Gondolkozom, tehát hiszek., latinul 17 útjának élményeit, de legfőképpen velencei tartózkodásának tapasztalatait. Unokafivére minden részletre kíváncsi volt, Tamás pedig napok óta most volt először elégedett és igazán nyugodt, hogy végre magyarok között van és magyarul beszélgethet. Ezüstpoharakból itták a vörösbort, majd a nagy adomázás után pipára gyújtottak, és Tamás úgy érezte, végre hazaérkezett. Sandro a sok magyar beszédből nem sokat értett, de azért jókedvűen poharazgatott újdonsült ismerőseivel, és megtapasztalta az igazi magyar vendégszeretetet, és nem is gondolta volna, hogy a magyarok ilyen szívélyesek, mert eddig csak vadságukról és szilajságukról hallott külföldi diplomaták elbeszéléseiből, kivéve barátját, aki egy más fajta képet festett a magyarok alaptermészetéről. Tamás megtudta, hogy Veszprém és környéke viszonylag biztonságos, a török csak a Balaton vonaláig merészkedik, és tó északi partján lévő erődítmények, mint Tihany és Szigliget is tartja magát, bár egyes magyar urak, mint Móré László, Podmaniczky János és testvére, Rafael is dúlták Veszprém és a Balaton környékét, de szólni kell Török Bálintról is, aki rablásban és fosztogatásban mindenkin túltett, egyszóval nem csak a török, de a magyar nemesurak miatt is bizonytalan az utazás a Dunántúl belső területén.

18 Nem csak a török veszély volt jelentős, de magyar magyarral is viszálykodott, és ez szomorúsággal töltötte el Tamás hazájáért aggódó lelkét. Veszprém püspöke, Bornemissza Pál Ferdinándnak esküdött fel, de művelt, több nyelvet beszélő, humanista képzettségű férfiú volt, és igen bölcsen Sümeg várának erősítéséhez fogott. Veszprém várkapitánya ezidőtájt Thelekessy Imre volt, aki bátor férfiúként jól igazgatta a rábízott véderőművet, de csak kétszáz hajdú és harminckét lovas felett parancsolt, mert a királyi akarat csak ennyit engedélyezett. Szigetvár erős falai, bástyái és vizesárka, de legfőképpen bátor védői mindezidáig ellenállt mindenféle támadásnak, de lőporban, eleségben, ruházatban és főképpen fegyverben mindig hiánnyal küszködött. Istvánfy Márton várkapitány este visszaérkezett portól, izzadságtól és a fáradtságtól meggyötörve. Nem sokkal később illően fogadta Tamást és embereit, és kikérdezte útjukról, Sandrót követségének céljáról, és egyben megígérte, hogy öt jó fegyveresét bocsátja rendelkezésükre a Veszprémbe tartó utazásukhoz, bár pillanatnyilag több embert nem tud nélkülözni, mert a Várat szüntelenül erősítenie kell. Panaszkodott, hogy milyen szűkmarkúan méri Ferdinánd király a zsoldot és az egyéb segítséget, és csak annak köszönheti, hogy 18 tartja a Várat, hogy a katonák fizetségét néha saját zsebéből egészíti ki. Később, a kupák mellett azonban megvidámodott a kedve, és azt ecsetelte, hogy nincs szebb dolog egy végvárnál, és semmi kincsért se hagyná el Szigetvárt. Az Úr ezerötszáznegyvenkilencedik évének, augusztus havának tizenkettedik napján kilenc lovas hagyta háta mögött Szigetvárt, hogy a veszélyesebb, de rövidebb úton elérjék a Veszprémi Püspökség székhelyét, ahol a tizenegyedik században István király felesége, Gizella királyné élt hosszú ideig, és ahol a tizenharmadik században már a nagy hírű Káptalani Főiskola működött, és ahol kétszáz évvel később Vetési Albert püspök igazi humanista udvart tartott fenn re mindebből az értékből a püspökök igyekeztek a legtöbbet megőrizni, és Bornemissza Pál veszprémi püspök Nádasdy Pál segítségével próbálta meg a Choron-, Podmaniczky- és Paksycsaládok által elorozott püspöki birtokokat visszaszerezni, hogy valóban védelmet tudjon biztosítani a területén élő embereknek, mert a jelen nem a művészetek és tudományok esztendője volt, hanem az életben maradásé és a fegyveres harcé, hol a törökkel, hol János király híveivel, akik nem ismerték el Ferdinánd király fennhatóságát Magyarországon.

19 Négyórás lovaglás után már megközelítették a Balaton vonalát, és délre elérték a tó ingoványos, nádas-berkes alsó csücskét, és itt egyszerre kellett vigyázni, hogy ne süppedjenek el lovaikkal együtt a sárban és iszapban, valamint résen legyenek, ha a besliák 16 megjelennének közelükben. Szerencsére jó ütemben tudtak haladni, és a török sem vetődött az útjukba. A nyár derekán a Nap kíméletlenül tűzött le rájuk, és a Balaton nádastól befelé látszó nyílt tükre az enyhe szellőben úgy csillámlott, mintha bőkezűen gyémántokat hintettek volna el a felszínén vagy, mintha higannyal ezüstözték volna a tó fodrait, amelyeknek tündöklését az emberei szem nem sokáig tudja elviselni. Estefelé elérték Szigliget várát, és úgy döntöttek, hogy az erőd tövében letáboroznak, keresve egy alkalmas helyet, amely minden irányból védett. Tamás, Sandro, János és Lorenzo, valamint az öt szigetvári a tűz körül melegedtek, és bizony előkerültek a kulacsok, amelyek jóféle szekszárdi vörösborral voltak tele, és ivás mellett fennhangon beszélgettek mindenféléről, többek között országos dolgokról, a török vészről, de szóba került György barát és Erdély is. A szigetiek úgy vélték, hogy a végeket kell erősen tartani, mindegy hogy felettük a 16 török lovasok 19 Habsburg vagy a magyar király parancsol, mert a törököt nem szabad akár egy mérfölddel is közelebb engedni a Dunántúlhoz, így is elég nagy baj, hogy a Duna, Tisza és a Garam által közrefogott területet már ellenőrizése alatt tartja, a baljós Mohácstól Budán át egészen Esztergomig. Pár óra alatt a tüzes szekszárdi bor, amelyet a Pápa is szívesen kortyolgatott estelente, elálmosított minden legényt, és csendben nyugovóra tértek, csak Lorenzo akart pajzán velencei dalokat énekelni, de aztán őt is elnyomta a buzgóság. Másnap, augusztus tizenharmadikán, hét óra körül tábort bontottak, és könnyű ügetéssel érték el Tihany várát, útközben törökkel nem találkoztak. A tihanyi erőd a félsziget második legnagyobb kiemelkedésére épült, ahonnan belátható volt a Tihanyba vezető út, és rálátás nyílt a víztükörre is északnyugati irányban, valamint a Belső-tavakra is. Már a rómaiak is emeltek valamiféle erődítményt, mert ez a hely stratégiai fontossággal bírt. Amikor a tihanyi katonákkal találkoztak, a lovas csapat láttán a vár védői némileg megijedtek, hogy portyázó török csapat vagy valamelyik Podmaniczky tart feléjük. Amint embereink közelebb értek, a tihanyiak megnyugodtak, és illő fogadtatásban részesítették a magyar lovasokat. Tihany várában

20 elidőztek egy darabig, aztán dél körül továbblovagoltak Veszprém irányába a Balaton partját elkerülve a Káli-medencén keresztül Vázsony vára felé, ahol Mátyás király derék vitéze, Kinizsi Pál emelt kőerődítményt, s amely most is sértetlenül tartotta magát. Amint Veszprém határát elérték, a szigetiek jelezték, hogy innentől véget ér megbízatásuk, és elköszöntek Tamástól és társaitól, hogy a városban eltöltött némi pihenőidő után visszaforduljanak déli irányba, Szigetvár felé. A négy ifjú megérkezett a püspöki székhelyre, és a Váralja felé vették útjukat, pontosabban Szentmiklósszeg felé, ahol a Gyulaffy-család háza állt. Tamás szíve szaporábban vert, hiszen most már bizonyos volt, hogy nemsokára viszontlátja atyját és édesanyját és Katalin jegyesét, akit szeretett ugyan, de inkább testvéri érzülettel, mint szenvedélyes szerelemmel. A ház a Hosszú utca közepén a jobb módú porták közé tartozott, mert takaros homlokzata rendet, tisztaságot és jóllétet tükrözött. Ebben a házban már 1295-ben is lakott ötvösmester, V. István király aranyművese, akinek leszármazottja volt Gyulaffy Endre, Tamás apja. A belső udvarból a kovácsműhely ütemes zajai szűrődtek ki az utcára, hétköznap lévén szapora munka folyt. Tamás atyja a kardkovácsolást irányította, némileg idős lévén ahhoz, hogy állandóan kezébe vegye a nehéz 20 kovácskalapácsot, ő inkább a finomabb ötvösmunkát végezte, bár ékszerkészítésre való rendelést az utóbbi időben nem nagyon kapott. Tamás és három társa megérkezett a porta bejáratához. Tamás a tölgyfaajtóra szerelt kopogtatót megütögette, s kis idő múlva édesanyja törékeny alakja jelent meg a küszöbön állva. Az örömöt és boldogságot nehéz szavakba foglalni, amelyet ebben a pillanatban mindketten éreztek, és csakhamar megjelent atyja szálfatermetű alakja is, aki keblére ölelte régen látott egyetlen fiát. Mind a négyen bementek a házba, és rövid pihenés után hosszú mesélésbe kezdtek, amely hol magyarul, hol olaszul, hol mindkét nyelven egyszerre folyt, néha úgy is, hogy egymás szavába vágtak. Tamás örült, hogy épségben és egészségben találta az otthoniakat, és a Gyulaffy-házban tölthet el egy-két napot, ahol ifjúévei olyan boldogságban teltek el. Szüleit alaposan kifaggatta a családi történésekről és minden más fontos dologról, majd bejelentette, hogy Sandrót el fogja kísérni Erdélybe, Nagyváradig Martinuzzi György udvarába, bár Sandro barátja először Bécsbe utazik, mert a doge üzenetét kell átadnia Ferdinánd királynak, de

GENE EDWARDS TIMÓTEUS NAPLÓJA

GENE EDWARDS TIMÓTEUS NAPLÓJA GENE EDWARDS TIMÓTEUS NAPLÓJA 1 Jacksonville, Florida állambeli testvéreknek ajánlom e könyvet. Az én Efézusomnak, Jacksonville-nek 2 PROLÓGUS A lisztrai Timóteus vagyok. Most kaptam hírt arról, hogy legkedvesebb

Részletesebben

Életképek 1786- ból Letrans de Márki alias * Joe Lee Sam a Winer-Cejtung tengerentúli tudósítójának és barátainak megélt élményei alapján.

Életképek 1786- ból Letrans de Márki alias * Joe Lee Sam a Winer-Cejtung tengerentúli tudósítójának és barátainak megélt élményei alapján. Életképek 1786- ból Letrans de Márki alias * Joe Lee Sam a Winer-Cejtung tengerentúli tudósítójának és barátainak megélt élményei alapján. Bevezető Kedves olvasó a továbbiakban az 1786 os évek Európáját

Részletesebben

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben

SzóKöz. a Rákosmenti Irodalmi Műhely elektronikus folyóirata. 2. szám 2012 nyár-ősz

SzóKöz. a Rákosmenti Irodalmi Műhely elektronikus folyóirata. 2. szám 2012 nyár-ősz SzóKöz a Rákosmenti Irodalmi Műhely elektronikus folyóirata 2. szám 2012 nyár-ősz TARTALOM Debreczeny György: a hosszan öntörvényű idő Major Anita: Vasmacska Ébredés Filipszky Baran Ilona: Emlékezés Szénagyűjtés

Részletesebben

A teljes nagy Robinson

A teljes nagy Robinson Daniel Defoe A teljes nagy Robinson Robinson Crusoe yorki tengerész élete és csodálatos kalandjai Angol eredetiből fordította: Dr. Szerelemhegyi Ervin TARTALOM SZÖKÉS A SZÜLŐI HÁZBÓL AZ ELSŐ HAJÓTÖRÉS

Részletesebben

Danielle Steel: Egy rendkívüli nő

Danielle Steel: Egy rendkívüli nő Danielle Steel: Egy rendkívüli nő A varázslatosan szép Annabelle Worthington egy pazar manhattani palotában nevelkedik a múlt század fordulóján. Miután bevezetik a társaságba, a báltermek csillogó világa

Részletesebben

Felelős kiadó: Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Előkészítés és nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Felelős vezető: Majláth Zsolt László

Felelős kiadó: Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Előkészítés és nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Felelős vezető: Majláth Zsolt László Nyári élmények 2014 Felelős kiadó: Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Előkészítés és nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Felelős vezető: Majláth Zsolt László ügyvezető 15.092 Lajosmizse 2015 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek...

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek... MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek... Rövid ismertető a hátoldalról: Sissy élete alkonyán már csak emlékeinek él Íróasztalán díszes keretben ott áll leghűségesebb lovagja, gróf Andrássy

Részletesebben

V. Fejezet. Tengeri utazás kezdete

V. Fejezet. Tengeri utazás kezdete V. Fejezet Tengeri utazás kezdete 74. Marseille..., Toulont a nyugati külvároson keresztül hagyjuk el amelyet du Las-nak neveznek. A prefektus emberei papírjainkat távozáskor is ellenőrizték, mert itt

Részletesebben

Vizek sodrásában A Nester Ház

Vizek sodrásában A Nester Ház Vizek sodrásában A Nester Ház Alig voltam tizenhat esztendős, amikor az Estra Sagna kötelezte a Nester Házat, hogy Niladus Harim Sinetar meggyilkolásának megváltásaképpen hárommillió dupla aranytallér

Részletesebben

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL

Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád A FALEVÉL Czanik Csaba Árpád, 2001 ISBN 963 00 7795 7 Karaván Kiadó Kiadásért felel: Czanik Csaba Árpád Felelõs szerkesztõ: Sipos Anikó Nyomda: Széchenyi Nyomda, Gyõr Elsõ fejezet 5

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Úrnõ a javából

Hedwig Courths-Mahler. Úrnõ a javából Hedwig Courths-Mahler Úrnõ a javából A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Fräulein Domina Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította: KOHAJDA

Részletesebben

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York ELŐSZÓ Az összes tudományos-fantasztikus író közül az 1917-ben született Arthur Charles Clarke hasonlít hozzám a legjobban. Ő persze határozottan tagadná ezt az állítást. Megjegyezné - egyébként joggal

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa 2010/5-6. szám

A Barátok Verslista kiadványa 2010/5-6. szám Tóth Bettina (10 éves): Fecske A Barátok Verslista kiadványa 2010/5-6. szám Mészáros Anna (16 éves): Hiúz A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VÉDETT ÁLLATAINKRÓL Szia! A Barátok Verslista Képzeld el című irodalmi

Részletesebben

Belva Plain. Szép emlékek

Belva Plain. Szép emlékek A fiatal Cecile, Norma és Amanda egyetemi éveik során sülve-főve együtt voltak. Pedig a három lány a három muskétás, ahogy összetartásukat jelképezve magukat nevezik teljesen különbözik egymástól. Cecile

Részletesebben

Ahol a nap nyugszik A IV. VÁNDORKRÓNIKÁK NYÁRI TÁBOR VERSENYMODULJA 7-8. SZINTŰ KALANDOZÓK SZÁMÁRA ÍRTA: Gulandro HELYSZÍN: Erion, és Nyugati

Ahol a nap nyugszik A IV. VÁNDORKRÓNIKÁK NYÁRI TÁBOR VERSENYMODULJA 7-8. SZINTŰ KALANDOZÓK SZÁMÁRA ÍRTA: Gulandro HELYSZÍN: Erion, és Nyugati Ahol a nap nyugszik A IV. VÁNDORKRÓNIKÁK NYÁRI TÁBOR VERSENYMODULJA 78. SZINTŰ KALANDOZÓK SZÁMÁRA ÍRTA: Gulandro HELYSZÍN: Erion, és Nyugati városállamok IDŐPONT: P.sz. 371.; a Tudomány hónapjaiban, Krad

Részletesebben

1. fejezet. Találkozások

1. fejezet. Találkozások II. könyv 1. fejezet Találkozások Frodó arra ébredt, hogy ágyban fekszik. Először úgy vélte, elaludt, mert hosszú, lidércnyomásos álma volt, mely még mindig ott kísértett az emlékezete peremén. Vagy beteg

Részletesebben

----------------------------------------Akácos falud visszavár---------------------------------------------- AKÁCOS FALUD VISSZAVÁR

----------------------------------------Akácos falud visszavár---------------------------------------------- AKÁCOS FALUD VISSZAVÁR 1 AKÁCOS FALUD VISSZAVÁR SOMOGYI DÉNES 2 Készült a szerző kiadásában, 2006-ban. 3 Előszó Az 1956-os, levert szabadságharc után, Miklósnak, az aktív részvétele miatt, menekülnie kellett az országból. Szeretett

Részletesebben

Városunk hírei: Elkészült P.sz. 3689-ben, Uwel tercében, a Pengék havának 15. napján.

Városunk hírei: Elkészült P.sz. 3689-ben, Uwel tercében, a Pengék havának 15. napján. Elkészült P.sz. 3689-ben, Uwel tercében, a Pengék havának 15. napján. E R I O N I Független hírújság H A R S O N A Ára: 3 erv fillér, 4 pyar sepia vagy 5 aszisz rézpeták Tartalom: Fõszerkesztõi beköszöntõ

Részletesebben

Agatha Christie A Sittaford-rejtély

Agatha Christie A Sittaford-rejtély Agatha Christie A Sittaford-rejtély Bűnügyi regény HUNGA-PRINT Nyomda és Kiadó BUDAPEST, 1993 ~ 1 ~ A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Agatha Christie: THE SITTAFORD MYSTERY (Első alkalommal

Részletesebben

BÖRZSÖNYI HELIKON. "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli."

BÖRZSÖNYI HELIKON. Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli. BÖRZSÖNYI HELIKON Irodalmi, mûvészeti, természetbarát folyóirat VII. évfolyam 6. szám, 2012. június "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli." A keresztelõkút szobra a nagyoroszi

Részletesebben

Kistérségi Meseünnep Győztes Meseírók. Nemeskócsag Tagiskola

Kistérségi Meseünnep Győztes Meseírók. Nemeskócsag Tagiskola Kistérségi Meseünnep Győztes Meseírók Pákozd Nemeskócsag Tagiskola Az Ingókövek és a Bella-tó kialakulása - Szabó Dorottya 6. osztály Egyszer volt, hol nem volt, hegyek-völgyek között volt egy nagyon szép

Részletesebben

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster Copyright by Margit Sandemo, 1988 All rights reserved Hungarian translation Somogyi Gyula, 1996 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1996 A fordítást az

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

I. kötet. Hét év után. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

I. kötet. Hét év után. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Hét év után I. kötet Alex W. Müller 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Ez a három dolog csodálatos előttem, sőt négy dolgot nem értek: A sasnak az útját az égen, a kígyó útját a kősziklán, a hajó

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

Az életet szolgáljuk. Amiért érdemes élni A bizalom a legnagyobb hajtóerő Mi az értelme a munkámnak? Mi ad erőt válságok idején? 2011/2.

Az életet szolgáljuk. Amiért érdemes élni A bizalom a legnagyobb hajtóerő Mi az értelme a munkámnak? Mi ad erőt válságok idején? 2011/2. Oázis Az életet szolgáljuk Amiért érdemes élni A bizalom a legnagyobb hajtóerő Mi az értelme a munkámnak? Mi ad erőt válságok idején? 2011/2. Örömeink A Kiadó és a Szerkesztő előszava Kedves Olvasók! 3

Részletesebben

Barbara Wood Árnyak a napfény- ben

Barbara Wood Árnyak a napfény- ben Barbara Wood Árnyak a napfény- ben Fordította: László Zsófia Magyar Könyvklub, 1995. A fordítás az alábbi kiadás alapján készült Barbara Wood Green City in the Sun. Ballantine Books. 1988 by Barbara Wood

Részletesebben

DE TE FABULA NARRATUR ANARCHISTA-KOMMUNISTA KIADÓ OSZTÁLYHARCOS MESE RÉKA MANÓNAK

DE TE FABULA NARRATUR ANARCHISTA-KOMMUNISTA KIADÓ OSZTÁLYHARCOS MESE RÉKA MANÓNAK DE TE FABULA NARRATUR ANARCHISTA-KOMMUNISTA KIADÓ OSZTÁLYHARCOS MESE RÉKA MANÓNAK B. Traven Macarió / Manónak és társainak Most hogy Manócska drága kis társam majdnem teljesen folyékonyan tudsz olvasni,

Részletesebben

Kristin Cashore. Keserkék

Kristin Cashore. Keserkék Kristin Cashore Keserkék 1 Ezt mindig is Dorothynak szántam 5 Prológus M amának biztosan fáj, amikor így megmarkolja a karjánál, és a falikárpitnak löki. Mama nem kiált fel. Előle ugyan igyekszik elrejteni

Részletesebben