Németh József igazgató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Németh József igazgató"

Átírás

1 Arra gondoltam, ha mondjuk a harmincadik század embere talál valamit a 21. század civilizációjából mi lesz az? Ha valahogy ráakadna iskolánk Udvardi Erzsébet által alkotott oltárképére, akkor megtudhatja belõle, ki az Isten, ki volt Jézus Krisztus és kik voltunk mi, hogy szükség volt számunkra egy ilyen üzenetre. Arra, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Németh József atya

2 2 Elsõ levél Tisztelt Szülõk, Kedves Diákjaink! Mindannyian értesültünk arról, hogy milyen katasztrófa történt néhány nappal ezelõtt Devecser környékén. Ennek magatehetetlen kisgyerekek, öregek és erejük teljében lévõ emberek is áldozataivá váltak. Bizonyára ez mindannyiunkat emberi együttérzésre indít. Hitünk szerint azonban kívánatos, hogy együttérzésünk tettekben is megnyilvánuljon, hiszen a hit tettek nélkül halott. E bajba jutott honfitársaink segítségre szorulnak. Nem általánosságban, hogy majd segít nekik valaki: hanem a MI SEGÍTSÉGÜNKRE VÁRNAK! A tudósítások szerint készpénzre van leginkább szükségük. Gondoltatok arra, mi lenne veletek és családotokkal, ha mindeneteket és élhetõ környezeteteket egy szempillantás alatt elve- Második levél szítenétek? Éppen ezért a segítõ szeretet szolgálatára hívlak és kérlek benneteket! Holnap, pénteken iskolamise lesz. A szentmisében a károsultakért is imádkozunk! Ezt követõen osztályfõnökeitek összegyûjtik, amit pénzben fel tud családotok ajánlani a katasztrófában leginkább érintett település megsegítésére. Az összeget hétfõn mivel arra visz az utam a nevetekben átadhatnám Mód Miklós devecser-kolontári plébános atyának. Az esetleges felajánlásaitokat, kérem legkésõbb hétfõn délig juttassátok el az iskola titkárságára. A ti és családotok segítõ jóindulatát elõre is köszönöm! Németh József igazgató Devecseri látogatásom Tisztelt Szülõk, Kedves Diákjaink! Köszönjük a Emberi együttérzéssel, a hit erejében bízva, a remény megmaradásáért imádkozva, Devecser és Kolontár egyházközségeinek az új életbe vetett hitért fohászkodva; nagyrabecsüléssel: a Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ óvodásai, diákjai és szülei, tanárai és munkatársai. E sorok kíséretében adtam át tegnap Mód Miklós atyának azt a 845 ezer Ft-ot, ami Ti és Szüleitek igen nemes megnyilvánulása. Miután az atya jótéteményeteket megköszönte azt mondta: Tudod, fedél kell az emberek feje fölé. Egy édesanya egy hónap múlva szül. Nem maradt semmijük Amit láttam, az apokaliptikus: végítéletszerû, szörnyûségekkel teli. Sokkal drámaibb, mint amit a televízió mutat. De tapasztaltam emberi összefogást, találkoztam gyõriekkel, köztük egykori egyházi iskolás tanítványommal, aki segíteni jött... A plébánia elõtt éppen egy házaspár üzemelte be gáz tüzelésû fõzõeszközét, ráhelyezve egy hatalmas kondért. Érdeklõdtem tõle, kiengednek-e Sümeg felé? Pestrõl jöttünk válaszolta nem tudom. Vigyázzanak magukra! Isten velük! válaszoltam. Mondott még valamit, de a vörös iszapot vízzel locsoló kocsi dübörgése érthetetlenné tette. Lehet, hogy azt mondta: Isten áldjon minket! A plébános úr köszönõ szavaihoz csatlakozva én is kifejezem köszönetemet a gyors segítségért és a minden várakozást meghaladó anyagi támogatásukért. Németh József igazgató A Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ lapja. Megjelenik évente négyszer. Felelõs kiadó: Németh József igazgató. Szerkesztõség: 9022 Gyõr, Újkapu utca 2-4. Telefon: Fax: Honlap: Fõszerkesztõ: Jakab Gábor. A szerkesztõbizottság tanár tagjai: Csorba János, Dubi Árpád, Soósné Koppi Ágnes, Horváth Márta, Mészáros Krisztina. A szerkesztõbizottság diák tagjai: Ács Veronika, Baji Anna, Böhm Ferenc, Belágyi Hanna, Jordán Dániel, Kaszás-Tóth Cecília, Kustos Nikolett, Lehel Vanda, Németh Hanna, Pittner Petra, Rideg Béla, Simon Orsolya, Varga Bianka, Végh Fanni. Nyomdai elõkészítés: Konrád Grafikai Stúdió Kft. Nyomtatás: Palatia Nyomda, Gyõr Kéziratokat és fotókat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. A kéziratok rövidítésének jogát fenntartjuk.

3 3 segítséget! Devecser November 20-án, szombaton iskolánk 11 diákja vett részt Devecserben a vörösiszapkatasztrófa utáni helyreállítási munkálatokban. Katona Bianka (8.H), Németh Flóra, Fehér András (10.), Nagy Enikõ, (11.N), Hainer Fanni, Nagy Edina, Nerhaft Tünde és Brugós Vanda (12.) egész nap falat simítottak, festettek, takarítottak, ablakot tisztítottak, hogy a katasztrófában otthonukat elveszített családok mihamarabb beköltözhessenek az egyház által rendelkezésükre bocsátott társasházába. A gumicsizmás-védõruhás különítmény, Nyári Ákos (9.H), Fehér Dávid (11.N) és Nagy Ferenc az egyetemistákkal és tanáraikkal fát hordtak, bútorokat és más adományokat pakoltak, kihasználva minden percet sötétedésig. Az önkéntes munkára Torda Béla tanár úr kérte fel iskolánkat, mivel a Széchenyi István Egyetem által indított buszon maradtak még üres helyek. Reggel 6 órakor indultunk, érkezésünk után Mód Miklós atya plébániáján kaptunk védõfelszerelést, illetve ebédidõben is itt vendégelték meg az önkéntes csapatot. Ekkor már vidám hangulat uralkodott, a tizenéves gimnazisták, a huszonéves egyetemi hallgatók és a harmincas munkavezetõk úgy ugratták egymást, mintha egy korosztály lennének. Hódosi Gergely, az egyetemista csapat szervezõje hazafelé megkérdezett minket, volna-e kedvünk legközelebb is velük tartani, mivel a plébánián december folyamán, egy szombati napon még egyszer elkelne egy kis segítség. Mindenki igent mondott, és további önkéntesek jelentkezését is szeretettel várjuk! Információk a következõ devecseri útról, illetve az eddig készült képek, beszámolók megtalálhatók a Önként Devecserért menüpontja alatt. Fiúk-lányok, szép munka volt, köszönjük! Vörösiszap Ilyenkor gyanakszunk. Belopózik a kétely, nincs is. Nem vagy. ( hogy engedhette meg?!...) A vörös köd sírásunk folyama lesz, vagy nem bírja tovább, s ez is megreped felleg alól, mint a gát. S minden vörös lesz gátlástalanul. Vörös folyam, vörös láthatár, vöröslõ véres látomás. Vörös szem, mint a túlexponált fényképeken. Valaki túlexponálta magát. Az ember már megint többet gondolt magáról, mint szabad. Õ szubjektíven így gondolta. Gátlások nélkül, aztán gát nélkül maradt. S már megint nem tudta megállítani, mit el sem lett volna szabad kezdeni. De neki feszült már megint a korlátnak, s kidõlt. Szabad volt rá. Jó ez így? Vörös élõlények lépkednek sorsunkon, megállnak, s tanácstalan az égre néznek, s tekintetük fénytelen. Várják, Nagy András Katolikus Karitász Raiffeisen Bank hogy valaki mondjon valamit, valaki adjon fényt, valaki legalább mondja azt, miért volt, csak látszódjon, hogy kézben tart mindent, hogy tudja, hogy mit tesz, hogy szélvésze vágyainkat ébreszti. Dacból, de jók leszünk. Emberi együttérzéssel, a hit erejében bízva, a remény megmaradásáért imádkozva, Devecser és Kolontár egyházközségeinek az új életbe vetett hitért fohászkodva; nagyrabecsüléssel: jók leszünk. És megyünk, és adunk. Kolontári önkormányzat adományszámlája: OTP Bank Devecseri Plébánia Raiffeisen Bank Hisszük, hogy jössz és kézben tartasz. Emlékeink már iszapban áznak, de újra és újra kél a nap. Pernyéi a tragédiának hajunkra hullanak. De akkor is gyanakvó, mosdatlan szánkon, ki kell buggyanjon a habtiszta dal, meg kell szülessen a cselekvés, mert vagy, s munkatársakra vársz. Az istentelen embert meg kell szólítanunk. Jakab Gábor www. prohaszka.gyor.hu

4 4 Ezzel a mottóval hívta XVI. Benedek pápa a világ ministránsait arra a találkozóra, amelyet a CÍM (Nemzetközi Ministráns Szövetség) 50. évi fennállásának ünneplésére szerveztek. Az utazás augusztus 1-jén indult Sopronból. Az út vezetõi Henczel Szabolcs (nagycenki plébános) és Juhos Imre (peresznyei plébános) voltak. A Sopronban tartott mise után, ministránsaink az Atyák vezetésével indultak útnak. A szállást a Szolgáló Nõvérek biztosították utazóinknak. Az elsõ állomásuk az Angyalvár volt.(castel Sent Angelo) Ez a gyönyörû építmény Hadrianus császár síremléke. Caracalla uralkodásáig a császárok temetkezési helye volt. Az Angyalvár nevet az 590-es pestisjárvány idején kapta. A járvány megakadályozása érdekében I.Gergely pápa könyörgõ körmenetet tartott. A legenda úgy tartja,hogy Gergely meglátta egyszer a vár tetején Szent Mihály arkangyalt, miközben a büntetés kardját visszateszi a helyére, ezzel véget vetve a járványnak. A második állomás Piazza Navona volt. Ezt az állomást a híres Pantheon követte. Jelentése: összes Isten temploma. A Circus Flaminius regio területén helyezkedik el ez a patináns épület. Neve eredetérõl két história létezik: egyes emberek szerint a benne felállított sok Istenrõl kapta a nevét, mások azt vallják,hogy az ég boltozatához hasonló alakjáért. Építészet történeti sajátossága az épületnek, hogy ennek a remekmûnek maradt fönt a kupolája, tehát ezt számítjuk az elsõ kupolának. A kupolaépítés Európában a Pantheontól a feirenzei dóm (kupoláját Brunelleschi tervezte) építéséig lehetetlenségnek számított, homályba merült. Az épületben nyugszanak az olyan halhatatlanok, mint például Arcangelo Corelli (olasz barokk zeneszerzõ) és Raffaello a híres reneszánsz Róma 2010 Ministráns találkozó Merítsünk az élõ vízforrásból mester,festõ és építész, cinquecento korából. A Pantheont a Trevi-kút csodálása követte.(fontana di Trevi) Róma egyik legnagyobb, egész világ által ismert szökõkútja. Ezt a gyönyörû barokk kutat Nicolo Salvi építette a Palazzo Poli déli homlokzatán. Elnevezése onnan származik, hogy három út találkozásánál helyezkedik el.(trivium) Az újabb állomás a Spanyol lépcsõ volt. (Scalinata di Spagna) Nevét az elõtte lévõ spanyol nagykövetségrol kapta. Ezután a Villa Borghneze került sorra, amely lenyûgözõ panorámát adott. A második nap a Keresztény Róma nevezetességeinek megnézésével, csodálatával telt. A kirándulást Szentmise elõzte meg. Az elsõ állomás a Szent Péter tér volt. A teret Bernini tervezte, a hagyomány szerint azzal is megbízták a mester, hogy olyan teret tervezzen, ahonnan a pápa a tér minden pontjáról látható legyen. A tér után a Szent Pál bazilika következett. A hagyomány szerint azon a helyen áll, ahová Szent Pál apostolt temették. Ezután az új úti cél a Lateráni bazilika volt. Agostino Vallini bíboros a pápa római helynöke a fõpapja. A nap végén ministránsaink a Campo de Fiorit csodálták meg,ahol egykor megégették a híres tudóst, filozófust,- gondolkodót: Giordano Brunot. A harmadik nap volt a legpatetikusabb. Ministránsaink a Szent Atyával találkoztak. A téren közel 53 ezer ministráns volt. XVI.Benedek beszédében el- mondta Szent Tarzícius életét és mesélt a szobor útjáról, megemlítette Gyõrt is, hisz a szobor utolsó állomása Rómáig a vizek városa volt. A Szent Atya nemzeti nyelvükön köszöntötte a ministránsokat: Kedves magyar ministránsok! Isten hozott Benneteket! Az oltár szolgálata során kerüljetek egyre közelebb Krisztushoz! Találjátok meg az élethivatásotokat. Szent Tarzíciusz, a ministránsok védõszentje, könyörögj érettünk! Fogadjátok apostoli áldásomat. Dicsérjétek Jézus Krisztust! A megtisztelõ köszöntõ után a Santa Maria degli Angeli templomban gyûltek össze ministránsaink ahol magyar nyelvû Szentmisét hallgattak. Az utolsó Rómában töltött nap, a város ókori látványosságainak megnézésével telt. Ezután a csodás római hét után ministránsaink csomagjukat összepakolva, haza indultak. Számos fotóval, ajándéktárggyal örökítették meg az utat. Az úton hû ministránsaink, a 11. N osztályból: Dobra Bence és Fehér Dávid vettek részt, évek óta rendszeresen és tisztességgel ministrálnak. A csodás utazás leírásának méltó befejezést adnak Márai Sándor gondolatai: A világ megismerése érdekes, hasznos, gyönyörködtetõ, félelmes vagy tanulságos; önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás. Rideg Béla 11. N Éljünk Isten szerint A találkozó elsõdleges célja: a világ minden pontjáról egybegyûjteni azokat a fiatalokat, akik az egyházat szolgálják. Õk lehetõséget kaphattak, hogy találkozzanak a Szentatyával, XVI. Benedek pápával. A zarándoklat mottója: Merítsetek az élõ vízforrásból. Ezt én úgy fordítottan le magamnak, éljünk Isten szerint. Rómából hazatérve, a zarándoklat után itthon is maradjon meg bennünk ez a szellem. Természetesen körbejártuk Rómát, rengeteg szépet láttunk: obeliszkek, szökõkutak, gyönyörû templomok... Szerintem nagyon jó volt, nagyon jól éreztük magunkat. Jó érzés volt, hogy ránk gondolt a plébános atya, hogy mi kaptuk a lehetõséget az egyik legjobb barátommal a részvételre... Kránitz Bence 9. H

5 Iskolánk kápolnájának oltárképét Udvardi Erzsébet Kossuth díjas festõmûvész alkotta. E képet a Magyar Posta kiválasztotta, hogy ez legyen Magyarország karácsonyi bélyege, mivel Krisztus születését és a királyok imádását jeleníti meg. A bélyegeket október 28-án (csütörtökön) 11 órakor bocsátotta forgalomba a Magyar Posta iskolánkban. Mit szeret Isten ezen a világon? Azt, hogy az Övé! Fõtisztelendõ Püspök úr, Kedves Dalma asszony, Tisztelt vezérigazgató úr, alpolgármester urak, vendégeink, munkatársaim és kedves diákjaink! Gyakran lapozgatok kortörténeti szakkönyveket és megdöbbenek azon, hogy valamikor virágzó kultúrák örök idõkre épült nagy piramisai, palotái milyen állapotban kerültek elõ néhány ezer év múlva a föld alól. Arra gondoltam, ha mondjuk a harmincadik század embere talál valamit a 21. század civilizációjából mi lesz az? Ha valahogy ráakadna iskolánk Udvardi Erzsébet által alkotott oltárképére, akkor megtudhatja belõle, ki az Isten, ki volt Jézus Krisztus és kik voltunk mi, hogy szükség volt számunkra egy ilyen üzenetre. Arra, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ám valaki jogosan megkérdezhetné: ugyan, mit szeret Isten ezen a világon? Mi szeretnivaló van rajta? Sokkal érthetõbb lenne ami minket is sokszor megkísért -, hogy meggyûlölte Isten ezt a megbolydult világot Mit szeret Isten ezen a világon? Azt, hogy az Övé! Vállalja, nem tagadja meg! Ugyan honnan van az önfeláldozó, magukat elégetõ szeretet az édesanyákban? Onnan, hogy Isten lényege benne van a világmindenség tengelyében, és abból ad egy szikrát az édesanyákba: ebbõl az önfeláldozó, melengetõ, gyermekeiket mindhalálig körülvevõ szeretetbõl. Tulajdonképpen mást is küldhetett volna Isten, mint a Fiát. Küldhetett volna új Tízparancsolatot, vagy valami nagy szellemi kisugárzást... De Isten jól ismer bennünket, tudja, hogy mi emberek gyógyíthatatlanul materialisták vagyunk. Nekünk valamit meg kell fognunk, valamit látnunk kell akkor talán hiszünk. Valamit látnunk kell akkor érthetõ számunkra. Egyszer egy évfolyamtársam cseperedõ gyermeke az ölemben ülve megkérdezte: mondd meg, kicsoda az Isten? S elmondtam neki, hogy az Isten, olyan mint Jézus, aki nem szégyellt minket, közénk jött, szeretett, megbocsátott, jó és kedves volt az emberekhez. S még egy cica sem zavarta meg szentséges hozzánk érkezését. Ha pedig, kedves diákjaink, azt kérdeznétek tõlem: milyen legyek én, milyen ember? Akkor nem azt felelném: olyan, mint én. Ezt nem mondom, és még azt se, hogy olyan, mint a legjobb ember, akit ismersz; legfeljebb azt mondom: tudod, milyen legyél? Velem együtt, egy kicsit olyan, mint Jézus Krisztus Karácsonykor sokan kérdezik majd tõlünk: mit kaptál és mit adtál? Hadd kérdezzem már a karácsonyi bélyegek fényénél: Kit adtunk tegnap, vagy kit akarunk adni ma. Tudunk-e embertársunknak valakit adni: magunkat, s magunkkal együtt egy villanásnyit, egy szikrányit Krisztus szeretetébõl? Miért is mondtam el mindezt? Azért, mert amirõl szóltam, nagyon is a Magyar Postához kapcsolódik. A Posta feladata a hírvivés. Levélben, vagy levelezõlapon a feladó gondolatait közvetíti. Jó szolgálat ez. S bármilyen búnkat vagy örömünket bízzuk rá, e két bélyeg segítségével célba ér. Az egyik bélyegen a Szûzanya egyszülött Fiával. A másikon három angyal tele szájjal énekel. Nem tudom mit. Névértéke 80 meg 105 Ft. Ám missziója, küldetése túl mutat ezen a materiális világon. Kik voltak ebben eszközök Isten tervében? Mária és Erzsébet. Aki esetleg nem tudná, négyszemközt szívesen elárulom, kik õk. Mégis, legyen kedves Mária egy pillanatra felállni, hogy bemutathassam Önt. És kérem Kara György grafikusmûvész urat is, a karácsonyi bélyegek tervezõjét, hogy csatlakozzék Máriához. Erzsébet mûvésznõ sajnos nem lehet köztünk. Köszönet és hála Nekik és Munkatársaiknak! Végül még csak annyit: lehet, hogy talán mégis sejtem, mit énekelnek az angyalok, akiket bocsánat de szelíd erõszakkal kiprovokáltam a Mûvésznõtõl: szóval remélem, azt éneklik a mi szívünk által megzenésítve, s hozzájuk társulva mi is tele szájjal, kotta nélkül is zengjük, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezek a bélyegek olyan szépek, hogy lehetetlen nem hinni ebben! Németh József igazgató www. prohaszka.gyor.hu 5

6 6 Riddle 1 They have not flesh, nor feathers, nor scales, nor bone. Yet they have fingers and thumbs of their own. What are they? Solve these riddles and send the answers to the following address: Riddle Riddle 3 2 What can run but never walks, Has a mouth but never talks, Has a head but never weeps, Has a bed but never sleeps? This is a most unusual paragraph. How quickly can you find out what is so unusual about it? It looks so ordinary you d think nothing was wrong with it - and in fact, nothing is wrong with it. It is unusual though. Why? Study it, think about it, and you may find out. Try to do it without coaching. If you work at it for a bit it will dawn on you. So jump to it and try your skill at figuring it out. Good luck - don t blow your cool! Riddle 4 English for Fun Riddle Mr. and Mrs. Mustard have six daughters and each daughter has one brother. How many people are in the Mustard family? 5 Find the American English equivalents for these British English words. British English Lift Tights Wardrobe Tap Holiday Flat Motorway Garden Boot Nappy Here are some of the interesting bits of news from the British media. People who are fed up with seeing unsightly chewing gum stuck to pavements, as a London-based artist has taken to decorating dried up chewing gum and turning each patch of it into a colourful work of art! See the results of his efforts in a video here: news/ entertainment-arts A 12 year-old boy from the UK - who swallowed a pair of scissors. However the boy, who suffers from severe learning difficulties, miraculously suffered only very small cuts and was not seriously hurt. Doctors were able to remove the scissors and he s on his way to making a full recovery. You can see an X-ray of the boy and read the full story here: homepage/news/ / Gulp-Boy-12-swallows-scissors.html Iskolánk sikere A Hatos és Társa Nyelviskola a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karával közösen szeptember 27-re prezentációs versenyt hirdetett középiskolásoknak. Iskolánkból két 3 fõs csoport nevezett. Az egyik a 11.H osztály tanulóiból állt össze (Kustos Nikolett, Németh Hanna és Pittner Petra), míg a másikban ketten az 11.N osztályt képviselték (Katona Boglárka, Kovács Mária), egy diák pedig az 12. N-be jár (Varga Nóra). Az utóbbi csapat a Használható nyelvtudással Európában címû elõadásukkal elsõ helyezést értek el. A nyelvtanulás fontosságát több szempontból közelítették meg: turizmus, munka világa, továbbtanulás, cserekapcsolatok. Valamennyi résztvevõ értékes könyvjutalomban részesült, illetve a gyõztesek részt vehetnek egy bécsi rendezvényen a Városházán, november 24-én, amely a Comenius projektek zárása Mindkét Comenius projektünk, amely az elmúlt két iskolai tanévben futott, sikeresen lezárult. A multilaterális projekt eredményei, amelyben két olasz, egy-egy belga és osztrák iskolával dolgoztunk együtt a víz szerepének feldolgozásában városaink életében, a következõ honlapon érhetõek el: Míg a kétoldalú projekt bemutatása az iskolai honlapon található: prohaszka.gyor.hu/project.html A lengyel iskolával történt együttmûködésünk során az egészséges életmód fontosságára próbáltuk felhívni a résztvevõk és tágabb környezetük figyelmét. Itt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik bármilyen formában hozzájárultak a projektek eredményes lebonyolításához. Mészáros Krisztina koordinátor Sokféleség napja címet viseli. A következõ számban majd részletesen olvashattok a nap programjáról. Horváth Márta, Mészáros Krisztina felkészítõ tanárok

7 7 Was findest du auf dem Weihnachtsbaum nicht? Streiche durch! die Schlittschuhe der Schlitten der Schneeball der Engel der Mond die Kerze der Weihnachtsbaumschmuck die Tauben Richtig oder falsch? Was ist die Wahrheit? 1. Er ist der Nikolaus. 2. die Glocke die Stern Er ist sehr jung. mix Weih- nachtsbaum- 3. Er gibt den Kindern Geschenke. 4. Er hat keinen Bart. 5. Er fährt mit dem Motorrad. 6. Er trägt einen grünen Anzug. In Österreich feiert man Weihnachten so: Vor dem Weihnachtsabend ist die Adventzeit. In den Wohnungen werden Adventkränze mit 4 Kerzen aufgestellt. Für jede Vorweihnachtswoche eine. Weihnachten in Österreich An jedem Adventsonntag wird eine Kerze angezündet. Wenn alle 4 Kerzen brennen, ist Weihnachten nah. Die Kinder hängen in ihren Zimmern einen Adventkalender mit 24 Türen auf. Am 1. Dezember wird die 1. Tür geöffnet, dann jeden Tag eine weitere. Im Kalender sind oft Bilder, manche sind aber auch mit Schokolade gefüllt. Das Weihnachtsfest wird am Heiligen Abend, dem 24. Dezember, gefeiert. Da kommt zu den Kindern das Christkind. Es hat goldene Locken und Flügel wie ein Engel. Am Morgen wird der Christbaum aufgestellt und geschmückt. Darunter steht meist eine Krippe. Der Raum, in dem der Baum steht, darf von den Kindern nicht betreten werden, sonst kann ja das Christkind nicht kommen. Es will schließlich nicht gesehen werden. Ungeduldig warten die Kinder am Abend darauf, dass eine Glocke geläutet wird, die ankündigt, dass das Christkind die Geschenke gebracht hat. Bevor die Geschenke ausgepackt werden, singt die Familie noch Weihnachtslieder und liest die Weihnachtsgeschichte Weihnachtsgeschichte. Danach gibt es ein festliches Essen, das in vielen Gegenden aus Fisch, meist ein Karpfen besteht, aber auch die Weihnachtsgans ist nicht zu verachten. Als Abschluss dieses Festtages gehen viele Menschen noch um Mitternacht zur Christmette in die Kirche. Az oldalt szerkesztette: Soósné Koppi Ágnes www. prohaszka.gyor.hu

8 8 Tiszta szerelem. Lehetséges? Szeptember 22-én második alkalommal tartottak imaestet fiatalok számára, akik szeretnének elkötelezõdni vagy újra dönteni a tisztaság mellett. Az országban tizenöt helyszínen egyszerre imádkoznak fiatalok, nagyszerû érzés volt csatlakozni hozzájuk. Az elsõ, a gyõri Szent Imre plébánián megrendezett est sikere után, látva, hogy mekkora igény van ilyen témájú elmélkedésekre, az orsolyita nõvérek, bencés pedagógusok és a gyõri közös- ségek néhány lelkes, fiatal házaspárjainak közremûködésével az Apáca utcai orsolyita rendház templomában és termeiben legalább 150 fiatal gyûlt össze. Vereczkey Tamás atya Az embernek két boldogság és tanító szavait és a Jézus Szíve tiszteletére bemutatott szentmisét követõen a zenés elmélkedés, és csoportos beszélgetés következett. A Magyar Kurír és az Új Ember címû katolikus újságok is beszámoltak a rendezvény országos és gyõri sikerérõl egyaránt. A Magyar Kurírban a gyõri rendezvénnyel kapcsolatban megjelent cikk az alábbi linken érhetõ el: w&id=34249&rovat=2 Ifjú házasként a férjemmel mi is részt vettünk a szervezésben és a csoportvezetésben. Nagyon sok érdekes téma vetõdött fel, és a többi vezetõhöz hasonlóan, mi is úgy láttuk, a fiatalok sokat kaptak ettõl az estétõl. Folytatása következik Fekete Katalin október 9-én volt a Szent Gyermekség Mûve találkozó Budapesten, amelyen a gyõri tagok egy része is részt vett. Szent Gyermekség Mûve találkozó Kora reggel indultunk. A gyülekezõ 6.15-kor volt, a vasútállomás aulájában és kor indultunk a vonattal. Az út jó hangulatban telt beszélgetéssel, étkezéssel és alvással. Fél kilenc körül értünk fel Pestre, majd XI. kerületi Szent Imre templomhoz mentünk bejelentkezni. A templomban és a templom melletti egyetemen voltak a programok. A napirend szerint még volt egy óra kezdésig, így beszélgettünk a táboros ismerõsökkel. Fél tízkor volt a gyülekezõ a templom elõtt, tíz órakor megnyitó beszédeket hallgattunk, majd átmentünk a gimnáziumba, ahol foglalkozások voltak: éneklés és bemutatkozó játék kor vette kezdetét a szentmise, amelyet Bíró László tartott. A mise után átirányítottak minket a gimnáziumba, ahol elõször egy bécsi táncegyüttes lépett fel, majd a Szent Gyermekség Mûve tagjai adtak elõ rövidebb elõadásokat vallásos témában. A fóti tagok a szent gyermekség Mûve alapítójának életérõl adtak elõ egy mûsort. Záró ima elõtt még a rózsafüzért is elimádkoztuk. Csapatunk tagjai fájó szívvel búcsúztak az indulás elõtt. Úgy érzem, mindenki nevében mondhatom, hogy emlékezetes volt az a szombat és közelebb kerültünk egymáshoz. A Szent Gyermekség Mûvének kapcsolatépítõ ereje van és segít, hogy jobb emberek legyünk. Bányai Blanka 7. H Fogyatékkal élõknek rendezett sportnap A Fekete István iskola rendezte meg Gyõrben a fogyatékkal élõk sportnapját a Máltai Szeretetszolgálat segítségével. A résztvevõ csapatok a Málta, a Pásztori, Dr. Piróth és a Fogyatékkal élõk Napközis Otthonának csapata. Iskolánk máltais csapata is részt vett az esemény szervezésében és lebonyolításában Pusztai László tanár úr vezetésével. Iskolánkból részt vett Bõhm Ferenc, Bõhm Anna, Kovács Klaudia, Márkus Lilla, Nyári Ákos, Varga Vivien. Bõhm Ferenc 10.

9 célja van: szabadság! Hajnali négy óra. Kis csoport töri meg imájával a templom csendjét. Készülünk lelkiekben az elõttünk álló napra. Az elmélkedésben lévõ gondolatok után egy ismétlõdõ mondat hangzik fel: Urunk, segítsd lépteinket! Ez lehet, most csak értelmetlen motyogás, de a negyvenedik kilométer után már mindenki így fohászkodik Istenhez. Zarándoklat Utunk elsõ pihenõje a Szentivántól húsz kilométerre levõ Pázmándfaluban van. Ezen a szakaszon a legérdekesebb a túra, mivel még mindenki friss, még tudunk figyelni a körülöttünk levõ világra. A nap bújik a pannonhalmi dombok mögül lilára festve az eget. Ekkor mindenki megáll és megcsodálja ezt a természeti csodát, és érzi Isten jelenlétét. A túra felénél hatalmas fájdalom hasít a lábainkba, cipõnk bármily puha is, mintha üvegszilánkokon lépdelnénk. Itt csak az akaraterõ és a hit segíthet. Lábainkat, gyötörve rakjuk egymás után, nem nézünk környezetünkre, csak megyünk monotonan. Ez a fájdalom viszont nem tart örökké, kis idõ múlva átérünk a holtponton és szinte újult erõvel folytatjuk az utat. A pokolból menny lesz. Itt néhányan még futnak is, olyannyira erõre kapnak. Ez felér egy pihenéssel, ám az igazi lábnyújtóztatás csak a végén jön el. Odaérve a csatkai domb aljára a kis csoport maradék erejét összeszedve nekivág a hegynek tûnõ kis domb megmászásának. Felérve egy lejtõn lehet lejutni a völgybe. Itt lebotorkálunk a szentkúthoz, hogy vizet merítsünk, hûsítsük fáradt testünket. Ezután betérünk a kápolnába, ahol Mária szobra elé leborulva mondjuk el köszönõimánkat. Buzdítok mindenkit, hogy próbálja meg legalább egyszer életében, mert, ha nem is a táj, de az Istennel való együttlét örök élményt ad neki. Nyári Ákos 9. H Milyen lehet Istennel dolgozni? Budai Bõhm Anna 6. a rajza Fatime Errõl szeretnék pár gondolatot megemlíteni, amit én hallottam és tudtam meg. Sok emberrel beszéltem már errõl. Így hát szeretnék segíteni ezzel a kis összegzésemmel. Hát, hol is kezdjem. Talán a szó használatánál, hogy hivatás. Sokan sokfélét mondanak errõl a szóról. Legtöbben persze azt mondják: papság és én biztos nem leszek az. De nem csak ez lehet hivatás, az orvosnak, ügyvédnek is hivatás kell. Sokat kell ezt az életben keresni. Mindenkinek meg van a sajátja. Ha valaki egész életére el tudja képzelni magát például ügyvédnek, a gondolattól jól érzi magát, nagyon szívesen lenne az, akkor lehet, meg is találta. De ez az érzés rövid. Akkor nem biztos, hogy az. Nekem is sok idõ kellett, hogy megtaláljam. Tizenegyedikes vagyok, van még két évem érettségiig. De már 2 éve érzem, mi szeretnék lenni. Bennem szép lassan fejlõdött ki, ez mindenkinél így megy. Türelemmel vártam és tudakozódtam arról, ami szeretnék lenni. Sok segítségem volt, de a legnagyobb Isten segítsége. Most már úgy érzem, szerzetesatya szeretnék lenni. Ha Isten fogja kezem, nem aggódom. De a 2 év alatt sok hullámhegyet és völgyet éltem meg, de az érzés soha nem szûnt meg, volt olyan idõszakom, hogy háttérbe szorult. Például mikor párkapcsolatban voltam, hiányérzetem volt, amit akkor nem tudtam megfogalmazni, de most már tudom. Minden nap újra ki kell mondani, mi szeretnék lenni. Isten sokszor szól, mikor elalszik a figyelmem:,,dávid tovább! Én veled vagyok! Ekkor mindig új erõt ad nekem Õ. Olyan erõt, amit magamtól nem lennék képes elérni soha. Ezeket a szavakat csak akkor halljuk meg, ha a csendbe jól figyelünk. Egy atya mondta nekem azt: Az embernek két célja van, hogy megtalálja boldogságát és szabadságát! Mindenkinek keresnie kell, hogy találjon. A boldogságot: szeretetben vagy szerelemben. A szabadságot meg, hogy van döntésünk, mit teszünk, de nem mindenben. Mert az életben vannak kötelezettségeink és azokat muszáj csinálni. Az a hivatás, amit választasz, adja meg a szabadságodat. Ha világi életben maradsz, akkor feleséged, gyerekeid adják meg a szeretetet, de ha egyházi úton mész, a rendtestvérek, paptársak adják meg. Természetesen a barátok mind két úton, meg a szüleid és testvéreid is szeretnek. Sok fontos dolog van a hivatással kapcsolatban én csak pár tanácsot adhatok, mint bárki más. Neked kell eldönteni és megtalálni a hivatásod. Mi csak segítséget adhatunk. Egy jó barátommal beszélgetünk és egy érdekes dolgot mondott:,,bármilyen hivatásunk is van, például asztalos, ha úgy állunk neki, hogy na, csináljunk három kis formás széket és egy szép asztalt és ezt szívbõl csináljuk az tényleg jó munka lesz, ha úgy, hogy megint három széket kell csinálni, csak tehernek érzi, akkor abból csak rossz székek lesznek. Ez minden munkára elmondható. A munkád inkább változzon hivatássá, akkor jó helyen vagy. Remélem valakinek segítettem ezzel a kis elmélkedéssel. 11. H rajza Fehér Dávid 11. N 9 www. prohaszka.gyor.hu

10 10 Csörgõsipka október 6-án ellátogatott óvodánkba a Csörgõsipka Bábszínház társulata. Az iskola tornaterme adott helyet az elõadásnak, mely a szereplõk, kellékek, a zene világa által igazi színházzá változott. A Kiskakas gyémánt félkrajcárja címû mesét Koppány Zoltán és színésztársai adták elõ sok humorral fûszerezve, a gyerekeket, felnõtteket egyaránt megnevettetve. Érdekes színházi élményt nyújtott, hogy a szereplõk egy személyben alakították a kiskakas bábfiguráját, illetve formálták a gazdasszony, törökcsászár, és a szolgák személyét. A hangos, szépen artikulált tiszta beszéd segítõleg hatott az óvodai anyanyelvi nevelés megvalósításához. A zene, a szöveg, a mozgás komplex esztétikai élményt jelentett kicsiknek, nagyoknak egyaránt. A nagycsoportosokra oly módon hatott, hogy másnap a megfigyelt, látott hallott élményeket barkácsolás közben megörökítették. Tápon jártunk Október elsõ napjaiban izgatottan készülõdtünk idei elsõ buszos kirándulásunkra. A mai gyerekek nagyon ritkán utaznak autóbusszal, ezért fontosnak tartjuk, hogy lehetõséget adjunk a közösségi közlekedés megismerésére, szabályainak gyakorlására. Jó félórás utazás után elértük úticélunkat, a tápi hegysori skanzent. Miért ide indultunk? Óvodai programunk fontos része a hagyományok ápolása, a régmúlt emlékeinek megismertetése és megõrzése. A négy-öt házból álló Hegysor visszarepített minket a múltba. Itt a gyerekek természetes környezetben Szabó Zsuzsanna és Téringerné Ötvös Éva láthatták a régi cselédházakat, a paraszti gazdaságok megszokott állatait (kecske, birka, tyúk, nyúl, liba). Miután házigazdánk, Balaskó Attila bácsi kikötötte a kecskéket, kiterelte a bárányokat, majd etethettük õket kedvenc eledelükkel, a pongyolapitypang leveleivel. A régi házak hangulata elvarázsolta gyerekeinket. Az egyik nádfedeles házban kialakított kis múzeumban láthattuk, milyen kéménybõl száll le a kolbász, mekkora is valójában a hamuban sült pogácsa, milyen Csipkerózsika meséjében a rokka. Óvodásaink meglepõdve figyelték a régmúlt játékait, a családfõ gondolkodó székét, a ringó-rengõ bölcsõ hangját. Elfáradva (volt, aki már a buszon elaludt), sok apró kinccsel gazdagodva érkeztünk vissza az oviba. Tompa Ferencné Óvodai forgatag Kalácsot vegyenek, Frissek, még melegek, Ropogósak édesek, Szeretik a gyerekek! Mihály napi vásár az óvodában Óvodánk hagyományos Mihály napi vásárát a környezettudatos magatartás alakításának jegyében rendeztük. Az egy-egy gyümölcsért megvehetõ portékák fõként újra felhasználható anyagokból készültek. Volt csempére festett kép, parafa dugó állatok, konzervdobozból ceruzatartó, újságból similabda, csipeszfigurák Természetesen nem maradhatott el a vásári mûsor, amit a Nefelejcs csoport adott elõ, az aulában. A vidám kikiáltók után az udvaron folytatódott a mulatság, táncházzal. Együtt ropta az óvoda apraja nagyja, majd szüleikkel együtt elvegyültek a forgatagban. A portékák kiválasztása közben megismerhették a fazekas Attila bácsi, a kosárfonó Erzsi néni, a hálókészítõ Józsi bácsi mesterségét. Ez a felnõtteknek is élményt nyújtott, szívesen kipróbálták gyermekeikkel együtt a fogásokat. Közben a levegõben kellemes illat szállt, mert az udvar hátsó részén javában sült a kürtöskalács Anikó néni irányításával, amit a gyerekek kalácsjegyért kaphattak. Virágné Bertalan Éva, Takácsné Keszei Emõke

11 Peredi Adrienn 7. H rajza A koncertre korán érkezõ emberek az udvaron hallhatták, ahogy a kórus jókedvrõl tanúskodva beénekel. Elsõként az iskola himnusza csendült fel. A mûsoron szerepelt többek között a Delibes mise, a Veni Creator Spiritus címû mû, Panis Angelicus és a közösen elõadott Gyõzelmi kórus. Október 22 én Budapesten, a Bem téren énekeltünk az énekkarral. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy egy ilyen híres szobornál énekelhetett az énekkar. Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke meghívásából mentünk. Nagyon szép ünnepségen vettünk részt és énekeltünk, rengeteg ember figyelt bennünket. Mintegy ezren vonultak fáklyával, kezükben sokan nemzetiszínû zászlóval. Az ünnepi fáklyás menet mintegy ezer résztvevõje a Mûegyetemtõl vonult át a Bem térre, az egykori forradalmi események másik emblematikus helyszínére, a Rákóczi Szövetség rendezvényére. Határon túli fiatalok nevében mondott beszédet Vizy Elõd kolozsvári egyetemista, rámutatott arra: éppúgy õrzik az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékét, mint az es vagy a Rákóczi-szabadságharcét. Az ünnep most is az összetartozást kell hogy jelképezze, csak Hangadó 10 éves jubileumi koncert A 10. évforduló nagy eredmény egy kórus fennállásának történetében. Az ez alkalomból tartott ünnepi elõadásunknak az Evangélikus Öregtemplom adott helyszínt. A mûsorra rengeteget próbáltunk, hogy eredményes koncertet tudjunk adni. A programot színesítette a régi énekkarosok elõadása, és a kórustagok lelkes szüleivel is elõadtunk egy mûvet. Október 22. Budapest, Bem tér A mûsor végeztével felemelõ érzés volt látni az õszinte tetszést kifejezõ közönséget és hallani a vastapsot, ami bíztatást adott a kórus tagjainak, hogy továbbra is folytassák a hangszálakat megerõltetõ munkákat. Szabó Lilla 10., Szemethy Kitti 10. így válhatnak a következõ nemzedékek méltóvá a szabadságharcos õsökhöz tette hozzá. Az ünnepség végén koszorút helyezett el Kövér László, az Országgyûlés elnöke az es magyar szabadságharc hõse, Bem József tábornok szobránál. Koszorúval emlékezett továbbá Szapáry György, a miniszterelnök fõtanácsadója, a Fidesz országgyûlési csoportja nevében Fónagy János közlekedési államtitkár, a KDNP parlamenti képviselõcsoportja nevében Salamon László országgyûlési képviselõ. Elhelyezték a megemlékezés virágait többek között a Jobbik, az MDF, a felvidéki Magyar Koalíció Pártja, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), az I. és a II. kerületi önkormányzat, a Fidelitas, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség, valamint a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája képviselõi is. Nagyon szép volt rész venni ezen az ünnepségen, remélem jövõre is ott lehetünk. Kovács Klaudia 8. a Mi, az énekkarral minden évben töltünk egy hetet a jól megszokott táborhelyünkön, Balatonszepezden. Az idén nem volt túljelentkezés, 15 fõvel indultunk útnak. Nyári kórustábor A panzióba való megérkezés után elfoglaltuk János bácsi által kijelölt szobánkat, s miután mindenki elhelyezkedett, terepszemlét tartottunk, amit örömtelibbé tettünk egy kis úszkálással a Balatonban. Ezután visszaérkezve szálláshelyünkre, annak pincéjében elkezdtük a szólampróbákat és az elkövetkezendõ iskolaévre szükséges koncertek darabjainak tanulását. Ezáltal 1 napunk így nézett ki: a 8 órai reggeli után 9 órakor kezdõdött a próba, amely fél órás szünettel délig tartott. 1-kor ebédeltünk, majd vagy a panzió udvarán lévõ hûs vizû medencét vettük birtokunkba, vagy a strand nyújtott helyet számunkra, ahol kipihenhettük a délelõtti próbák fáradalmait labdázással, stégrõl ugrálással, napfürdõzéssel. A vacsora elõtt vagy után sor került még a mûvek összeéneklésére, majd kezdetét vette az éjszakába nyúló activity-k, kártyapartik és beszélgetések sorozata. Az ilyen estéken jókedvnek nem voltunk híján. A közös munka, az együtt éneklés öröme, az önfeledt szórakozás teljes megelégedéssel töltött el mindenkit. A nyári kórustáborok hihetetlenül nagy lendületet adnak a következõ tanévvel induló próbákhoz. Nem is csoda, hiszen az egy hét alatt megtanult mûvek minõsége és mennyisége felér egy féléves idõszakkal. A leírt sorok után úgy érezzük, itt az ideje az újabb nyári kórustábornak, amelyhez mindenki hozzáteszi a maga happy feeling - jét. Még János bá is. Szabó Lilla 10., Szemethy Kitti 10. www. prohaszka.gyor.hu 11

12 Sok ember fog ki- és besétálni az életedbe, de csak az igaz barátok hagynak lábnyomot a szívedben. Eleanor Roosevelt

13 Fotó: Kustos Nikoletta 11. H www. prohaszka.gyor.hu

14 14 Október 2-ra az 1.a osztályosok kirándulást szerveztek Dunaszegre. A zord idõ dacára sokan eljöttek. Kirándulás Dunaszegre Az apukák tüzet raktak, ahol lehetett melegedni és szalonnát sütni. Mi gyerekek pedig a vízpart csendes vize mellett fociztunk, játszottunk, hintáztunk. A kicsik a domboldalon hemperegtek. A szomorúfûzek árnyékában jóízûen elfogyasztottuk a finomságokat. A szülõk egymással ismerkedtek, beszélgettek. Ezt követõen a felnõttek gondosan eloltották a lángokat és a csapat felkerekedett, hogy kirándulást tegyen a közeli tanösvényen. Rajzverseny Október 15-én meghívást kaptunk a Túl az Óperenciástengeren címû mesenapra, a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központba. A meghívottak között volt Alpár Fruzsina, Németh Borbála, Salamon Krisztina és Wunder Imola. Berze Nagy János népmesekutató emlékére meghirdetett rajzversenyre sok szép alkotás készült. Ezeket a rajzokat a BBMMK-ban állították ki. A mi munkáinkat egyegy szép emléklappal és egy hasznos rajztömbbel is méltatták. Nagyon szép és maradandó élmény volt ez a nap számunkra. Boldogan tértünk haza. Wunder Imola 3. a Egy bányató mellett haladtunk el. Utunkat táblák szegélyezték, melyek a környék állatvilágát mutatták be. hírek hírek Megpillantottunk két bütykös hattyút is. Megcsodáltuk õket, majd mentünk tovább a magasleshez. Távcsõvel néztünk a messzeségbe, láttunk egy-egy madarat. Ezután visszaindultunk a parkolóba, ahol elbúcsúztunk Erzsi nénitõl és Ildikó nénitõl. Mindannyian jól éreztük magunkat. Megállapítottuk, hogy jó kirándulás volt. Takács Barbara 4. a Udvardi Erzsébet tárlatának megnyitója aulánkban Udvardi Erzsébet Kossuth díjas festõmûvész karácsonyi és a téli Balatont idézõ alkotásai ékesítik iskolánk auláját. A kiállítást december 3-án (pénteken) 16 órakor Lévai Anikó ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe. A tárlat karácsonyig látogatható reggel 7 és délután 5 óra között. Az eseményre következõ számunkban visszatérünk. Csodák palotája A budapesti Csodák Palotája utazó kiállítása október hónapban végre Gyõrbe érkezett. A 3. osztályosok nagy érdeklõdéssel készültek erre a különleges programra, ahol rengeteg logikai és interaktív játékot próbálhattak ki. Október 26-án délután 2 órakor osztályfõnökünkkel a Jedlik iskola elé mentünk, ahonnét buszjárattal, nagy kíváncsisággal és hatalmas jókedvvel tartottunk a helyszínre. Igazi csodának tûnt a kiállítás! Napokig meséltünk róla szüleinknek, barátainknak. Wunder Olivér 3. a Apák focija Tisztelt Apukák! Ha úgy érzik, hogy szeretik annyira a labdarúgást, hogy ezért akár még arra is képesek, hogy sportöltözéket vegyenek, akkor csatlakozzanak egy nagyon lelkes csapathoz! Ebben a tanévben minden szerdán órakor útjára indítjuk a focilabdát a gimnáziumunk tornatermében, hogy másfél órán keresztül egy perc pihenõt se adjunk neki (persze magunknak se sokat). A részvétel feltételei, amely igazi közösségé formálhatja a résztvevõket: sportszerûség, vidám hangulat, elkötelezettség a sport és mozgás iránt... Marek Péter

15 hírek hírek hírek 15 Ludas Matyi, október 22-én pénteken, az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire emlékezve Szigethy Gábor irodalomtörténész tárlata nyílt meg iskolánkban. A kiállítás a Ludas Matyi kort idézõ groteszk-kényszerû humora segítségével idézte meg az egyáltalán nem humoros idõszakot. E viccesnek tûnõ lapok segítségével és eredeti fotók közrebocsátásával igyekezett a tudós tanár életszerûvé tenni fiataljaink számára a szabadság vágyát és élményét s ennek igen is törékeny valóságát. Ez alkalomból a 9. H osztály tanulói adtak ünnepi mûsort Hutás Rita tanárnõ felkészítésével szeptember 24-én iskolánk csapata a éves korosztályban 2. helyezést ért el a Széchenyi István Egyetem által rendezett Kiskutatók Akadályversenyén. A csapat tagjai: Brugós Vanda (12.), Hornung Eszter (12.), Varga Veronika (12., csapatkapitány), Bernáth Diána (11. N), Hegedüs Hajnalka (11. N), Nagy Enikõ (11. N), Fehér Dávid (11. N), Szabó Szeptember végén az 5.b osztály a Gyõri Nemzeti Színházban az Egri csillagok címû musicalt nézte meg. Egri csillagok A mûsor lenyûgözõ volt. Gyönyörû hangú énekesek elõadásában élvezhettük a történetet. Tüzes kerék szórta a szikrákat, dörögtek a puskák, csörögtek a kardok. Volt aki Gergõ és Vicuska életét is megkönnyezte. Sokak kedvence lett Sárközi cigány, aki tréfás szólásaival nevetette meg a közönséget. Mindenkit megrázott, ahogyan elárulta Hegedûs István az egrieket. Jumurdzsák cselszövéseivel nem nyerte el a tetszésünket. Deák Balázs hû volt hazájához, ezért õ nagyon szimpatikus szereplõ lett. Nagyon élveztük az elõadást, a szereplõket többször is visszatapsoltuk. Kiskutatók akadályversenye Páli Szent Vince emléknapján György kísérõ tanár. A helyezésért járó díjat egy élelmiszer ajándékcsomagot Varga Vera vette át dr. Rechnitzer János rektorhelyettestõl és dr. Koren Csaba nemzetközi igazgatótól. A diákok Tiszteletbeli Kiskutató címet kaptak és több százan közös esküt tettek, ígéretet téve, hogy a jövõben is teljes erõbedobással tanulják és mûvelik a tudományokat. Alighogy elkezdõdött az új tanév, máris szorgalmasan ismételtük a tavalyi nyelvtan tananyagot, a tanórán és azon kívül is. A lelkes készülõdés oka, hogy szeptember 27-én Kapuvárra készültünk helyesírásversenyre. A Páli Szent Vince Katolikus Iskola névadójának ünnepén hagyományosan megrendezésre kerülõ versenyre érkeztek résztvevõk Sopronból, Csornáról, Komáromból és Gyõrbõl is. Nagy örömünkre szép eredménnyel végeztünk: Kaszás Ágoston 1. hely, Petrikó Sarolta 5. hely, Lajkó Anna 11. hely. Jövõre is ott leszünk! 3. a és b osztály Nagy Marietta 5. b www. prohaszka.gyor.hu

16 16 Mennyi idõt töltött itt? Kereken tíz évet töltöttem itt, mint iskolalelkész, és most tizenegyedik évre még visszajárok tanítani a tizenkettedik osztályosokat, de ez már csak lecsengése a tíz évnek ben jöttem, 2010-ig maradtam. Mit gondol ezekrõl az évekrõl? Ezek küzdelmes és szép évek voltak, nagyon nagy szeretettel tekintek vissza rájuk. Jó volt látni az iskola fejlõdését, a diákok tanulmányait végigkísérni. Hiszen akikkel kezdtem, azok majdnem már az érettséginél tartanak. Jó volt így végigkísérni õket az elsõáldozás, a bérmálkozás, a gimnáziumi évek útján. Egy kicsit sajnálom, hogy vége van, de ennek ellenére nagyon jólesõ érzéssel gondolok ezekre az évekre. Nem hiányzik az iskola idõnként? Mivel most még visszajárok tanítani heti két órában, ezért nem mondhatom, hogy hiányzik, mert itt vagyok, de nagyon szokatlan ez. Eddig minden napom úgy indult, hogy miséztem az Orsolyitáknál, és aztán jöttem az iskolába. Minden nap, ha volt órám, ha nem, és most nagyon szokatlan, hogy ez nem így van. Tehát valóban hiányzik a mindennapos ittlét és az iskola hangulata, ez így van. Hiányzik. Látott változást ez alatt a tíz év alatt? Ó, hát nagyon sok változás történt! Ha csak arra gondolok, hogy a tíz év alatt indult be az óvoda. Aztán a tíz év alatt sikerült átköltöznie az új épületbe a gimnáziumnak, ott kialakult az új óvoda, kialakult az új diákkápolna. Az iskola folyamatosan fejlõdött, a felszerelése, az állapota. Tehát rengeteg fejlõdés volt ez alatt a tíz év alatt. Igaz, hogy úgy tûnik nekem ez a tíz év, mintha nagyon rövid idõ lett volna, de ha belegondolok, akkor nagyon sok minden történt. Minden órámat, útravalónak szántam Milyen emlékeket õriz a lelkigyakorlatokról, az iskola- és osztálymisékrõl? Ezek nagyon nehéz feladatok voltak számomra, ezek voltak a legnehezebbek. Minden évben a lelkigyakorlatokat megszervezni, az osztálymiséket, iskolamiséket beosztani, ez elég nehéz volt. Mégis, ezek adták a legtöbb örömet és szépséget az életemben. Én nagyon szerettem az Orsolyita templomnak a hangulatát, és az ottani osztálymiséket. Ugyanakkor nagyon vágytam arra, hogy elkészüljön a gimnázium kápolnája, és nagy terveim voltak, hogy majd hogyan lesznek itt a misék. Sajnos ezt én már nem tudom megvalósítani, úgyhogy ezt picit sajnálom. Pont, mikor elkészült, akkor kell elmennem innen. Mire büszke az itt eltöltött idõbõl? Ha lehet ezt büszkeségnek mondani, akkor én az emberi kapcsolatokra vagyok büszke. Tehát arra, hogy a kezdeti idegenkedés után, ahogyan fogadtak, nagyon jó kapcsolatot sikerült kiépítenem a kollégákkal És, bár azt hiszem, hogy a gyerekek szigorú tanárnak ismertek, kicsit tartottak tõlem, de ennek ellenére nagyon sok jó kapcsolatom alakult ki gyerekekkel és egész osztályokkal is. Tehát, ha van valami, amire büszke lehetek, sikernek mondhatom, akkor ez azt hiszem, az. Ez, egyedül. Lukácsi Zoltán atya kerek tíz esztendõt szolgált intézményünkben. Ettõl az évtõl a Gyõri Hittudományi Fõiskola rektora lett. Az itt töltött idõrõl, örömökrõl, feladatokról beszélgettünk. És mi az, amit másképp tett volna? Nos, arra tudok gondolni, hogy alapvetõen nincsen, amit másképp csináltam volna, vagy, ha újra kezdeném, akkor másképp állnék hozzá. Itt megint az emberi kapcsolatokra utalnék: talán akivel nem tudtam eltalálni a hangot, talán vannak, akik valami kellemetlen élményt õriznek rólam Azt lenne jó jóvátenni, de hát visszamenõleg már nem lehet. Tehát ezekben voltak problémák De ezek nem az egész intézményre vonatkozó dolgok, hanem inkább egyes személyekre.

17 prédikációmat 17 Mit üzen a prohászkásoknak? Mi az, amit esetleg át kéne gondolniuk, vagy meg kéne változtatniuk a viselkedésükben? Én azt mondom, hogy a prohászkás diákok, azok az átlag diákhoz képest, azért talán szelídebbek, vallásosabbak Természetesen kirívó esetek mindenhol vannak Tehát én azt mondom, hogy ragaszkodjanak ahhoz, amit itt elkezdtünk, és abban próbáljanak tökéletesedni. Nagyon nagy a csábítás arra, hogy ne dolgozzanak, hogy ne fektessenek energiát a tanulásba, a munkába. Ezektõl a kísértésektõl óvakodjanak, és azt a szellemiséget, amit itt kapnak, próbálják ápolni a késõbbiekben is, mert hosszútávon csak ez a sikeres. Rövidtávon talán sikeresebbnek tûnik a másik, de én ezt fontosnak tartanám. Hogyan látja, a saját ifjúsága és a mai fiatalok élete között mi a különbség? Én még egy diktatúrában nõttem fel, kommunista diktatúrában, mikor egy fiatalnak sokkal kevesebb lehetõsége volt, mint egy mainak. Például, hogy egyet mondjak, a külföldre utazás. Én itt nõttem fel a nyugati határszélen, esélyünk sem volt arra, hogy átmenjünk a határon. Egy mai gyerek úgy nõ fel, hogy természetes, hogy külföldre mehet, akár tanulni, nyáron utazhat külföldre, megismerhet országokat, tehát ez egy óriási különbség. Sokkal több lehetõségük van. A másik, ami egy óriási különbség az én gyerekkorom és a mostaniak között, az a technikai forradalom. Az én gimnazista koromban a számítógép az olyan újdonság volt, hogy Hát akkor, az iskolánkban volt egy számítógép. És az nagy dolognak számított, hogy volt számítógép. Hogy ez ilyen rövid idõn belül mindennapos használati eszköz lesz, erre akkor gondolni sem mertünk volna. Na, most ezzel együtt jár egy csomó minden, tehát például akkor még újdonság volt a videó. Ma a gyerekeknek teljesen természetes, hogy egy filmet megvehetnek, bármikor megnézhetnek. Sokaknak van hordozható személyi számítógépe. A mobiltelefon teljesen elterjedt. Még egyetemista koromban is ritkaság volt, csak a leggazdagabbaknak volt mobiltelefonja. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy én már katona voltam, amikor a szüleimhez bevezették a telefont, és akkor mi voltunk az elsõk az utcában. Tehát az információnak, a technikának a fejlõdése valami elképesztõen megváltoztatta a világot a gyerekkoromhoz képest. Ennek vannak azért hátrányai is. A mai ifjúság nem tudja, mit köszönhet az Istennek, hogy ilyen körülmények között élhet. Szerintem nem szabad, hogy zúgolódjon, vagy elégedetlen legyen, mert pár évtizeddel ezelõtt sokkal rosszabb körülmények között lehetett, sokkal kisebb lehetõségek között kellett élnünk. Van még esetleg valami, amirõl szeretne beszélni? Különösebb nincsen, mert én úgy érzem, hogy amikor egy osztálytól el szoktam búcsúzni, vagy így évvégén, évzárókor, vagy amikor már többet nem tanítom õket, akkor is azt szoktam mondani, hogy én nem akarok búcsúzni, mert én minden órán azt az értékrendet képviseltem, amit fontosnak tartottam. Tehát nem akarok utolsó bölcsességeket hátrahagyni, vagy útravalókat adni, mert én minden órámat útravalónak szántam mindig. És minden prédikációmat útravalónak szántam. Én csak azt mondom, hogy amiket én képviseltem, azokat most is vállalom, és remélem, hogy azok tovább élnek még egy kicsit az itteni diákok körében, amíg még emlékeznek rám. Ács Veronika 9.H www. prohaszka.gyor.hu

18 18 Neil Patrick Harris színész kezdeményezésére október 13-a az öltöny és az elegancia ünnepnapja lett. Nemzetközi öltözz ki nap A 7. a osztály két diákja, Vaczula Rebeka és Bozi Zsolt az ötletet szimpatikusnak találta. Úgy gondolták, jó lenne csatlakozni a mozgalomhoz, és osztálytársaikkal megszervezték iskolánkban, az ÖLTÖZZ KI napot. Plakátokat és szórólapokat készí- tettek, mi pedig velük együtt terjesztettük az esemény hírét szóban és írásban. A tanárok is támogatták az ötletet és szívesen segítettek a gyakorlati megvalósításban. Úgy gondolták, ez a nap kiváló alkalmat szolgáltat arra, hogy a kulturált öltözködésrõl szót ejtsünk. Örültünk, hogy a gimnazisták is lelkesedéssel fogadták kezdeményezésünket, és sokan csatlakoztak hozzánk. Hogyan zajlott le a nevezetes nap? A fiúk számára egyértelmû volt, hogy öltönyben, hozzá illõ ingben és nyakkendõben jelennek meg az iskolában. A lányok többsége egyéni módon értelmezte az eleganciát, így lehetõség nyílt arra, hogy beszélgessünk, sõt vitatkozzunk az egyéni öltözködési stílusokról, összhangról, ízlésrõl, a mai divatról. Szóba került az is, hogy mi mindent fejez ki az öltözet. Tükrözi például azt, hogy egy közösséghez tartozunk. A mi esetünkben ezt jelzi a prohászkás nyakkendõ. Különböznek az egyes korosztályok öltözködési szokásai, kifejezhet az öltözék egy sajátos életstílust, sõt lázadást is a kötöttségek ellen. Utalhat a ruházat viselõjének foglalkozására, hivatására is. Ugye, milyen komoly tudomány az öltözködés? Fiúk! Tudtok nyakkendõt kötni? Pusztai tanár úr tartott egy rögtönzött tanfolyamot. A hetedikeseknek egészen jól ment. Reméljük, az iskolai ÖL- TÖZZ KI napon mindenki jól érezte magát. Résztvevõk és szemlélõdõk egyaránt. Jövõre is szeretnénk megrendezni egy vetélkedõvel kibõvítve. Várjuk ötleteiteket! Végh Fanni 7. a Ópusztaszer Október elején nekünk és a többi kíváncsi diáknak, lehetõség adódott arra, hogy Ópusztaszerre látogassunk el Jakab Gábor tanár úrral és Császári Ildikó tanárnõvel. A hajnali indulás és a hoszszú út után 10 óra körül érkeztünk meg az ópusztaszeri emlékparkba. Elõször megnéztük Magyarország nagy királyainak arányában elnagyolt mellszobrait, majd a Szeri Monostort tekintettük meg Jakab Gábor tanár úr kiegészítõ ismertetõjével, ami a monostor történetét tartalmazta. Következõ állomás a Szabadtéri Néprajzi gyûjtemény volt. Mindenki kapott pár óra szabadidõt, hogy egyénileg járhassa végig Magyarország különbözõ helyeirõl ide áttelepített jellegzetes házakat. Többek között láthattuk a Pusztaszer Árpádhalmi tanyasi iskolát, a tömörkényi községházát, a tornácos erdészházat, a makói portát és a széldarálókat, számunkra ismertebb néven az õrlõmalmokat. 13 óra körül gyülekeztünk a szatócs boltnál és mentünk az egy utcával arrébb rendezett Paprika fesztiválra. Ott mézeskalács-díszítéssel, paprikafûzéssel és -õrléssel vártak bennünket, amibe mi is bekapcsolódhattunk. Az udvar közepén hatalmas bográcsban fõtt a paprikás krumpli, amibõl az idelátogatók ehettek. Az ebéd után végigjártuk Csete György és Pulanszkij Jenõ által tervezett Csete jurtákat, amelyek kívülrõl voltak csak jurta jellegûek, a belsejüket tekintve viszont, különbözõ muzeális értékeket mutattak be pl.: mezõgazdasági, erdészeti és hadászati ereklyéket. Azután az Erdõk templomát, és a pavilonokkal szemben álló dombon a kéttornyú ökomenikus kápolnát néztük meg. A nap utolsó programjaként tárlatvezetõnk segítségével megcsodálhattuk a Feszty-körképet, amely 32x12 m- en a honfoglalást mutatja be, és Feszty Árpád festette a jubileumi megemlékezésre. A kép legnagyobb szenzációja, hogy 3D-s élményt nyújt hang és fényeffektekkel együtt. A körkép látványával és velejáróival együtt, teljes elégedettséggel vágtunk neki a hazafelé vezetõ útnak. Majlinger Dóra és Szemethy Kitti 10.

19 Szent László és az egysejtûek dinoszaurusza Idõ és maradandóság egy kõ apropóján Ez a legkorábbi, írásban rögzített változata az úgynevezett Szent László pénze legendáknak, boldog Temesvári Pelbárt tollából, 1499-bõl. De szerte a Kárpát-medencében születtek és éltek hasonlók, Erdélytõl a bakonyi erdõkig. Ezeket a tájakat nemcsak a szent király tisztelet köti össze azonban, hanem a földtan is. Sokkal-sokkal korábban ugyanis úgy 50 millió éve ezeken a területeken hasonló, sekély, meleg vizû, és tápanyagokban gazdag tengeröblöket, és ezek változatos élõvilágát találtuk volna. Ebben a korban, melyet a földtan eocénnek nevez, élte másodvirágzását egy egyébként ma is elterjedt, és figyelemreméltó egysejtû-csoport, az úgynevezett likacsoshéjúak (Foraminiferák). Ezek az élõlények sejtfalukba gyakran meszet építenek be. Épp így tettek az eocénban is az azóta már kihalt likacsoshéjúak, a nummuliteszek (nummulus = érmecske). Ebben a rovatban iskolánk természettudományi szertárainak értékeit mutatjuk be. Az õ különlegességük az, hogy meszes vázuk bár az ezt felépítõ lény egysejtû akár cm átmérõjûre is nõtt. Az egysejtûeknek ilyen óriásira nõtt dinoszaurusza például a Nummulites millecaput, amely sok eocén-kori mészkõben tömegesen fordul elõ. Hogyan építettek ilyen óriási vázat ezek az egysejtûek? A váz belsõ szerkezete apró Ugyanúgy vele volt Isten a tatárok elleni háborúban is, kiket isteni segítséggel elûzött az országból. Úgy beszélik, hogy a menekülõ ellenség pénzt szórt el, hadd tartsa vissza a kapzsiság az üldözõket, de László imájára mindez a sok pénz kövekké változott. E pénzek kõbe formált emlékei máig is láthatók, ahogy sokan állítják, akik ezeken a tájakon járnak Készítette: Magyar Laura 7. H alatt képes egy egysejtû élõlény, amely általában rövid életû, és gyorsan változó környezetének változó erõforrásait sürgõsen próbálja hasznosítani, felépíteni egy ilyen monstrumot? Vizsgálataik során a kutatók L. Purton és M. Brasier a Nummulites laevigatus mészvázának finomszerkezetét figyelték meg. A váz anyagának struktúrájából mivel az tükrözte e Készítette: Szaksz Blanka 7. H kamrákból áll, ezek pedig az érmécske horizontális síkjában spirálvonal mentén felcsavarodva rendezõdnek, mint egy föltekert gyöngysor. A Nature címû tudományos lap egy cikke teszi fel a kérdést: Vajon mennyi idõ környezet szezonális változásait következtettek a kb. 1 cm átmérõjû lények életkorára: ez 5-6 év volt. A jóval nagyobb Nummulites millecaput hatalmas, cm átmérõjû egyedeinek életkora következtetésük szerint 100 évnél is több lehetett. Tóthné Sasvári Szilivia Források: Molnár Béla: A Föld és az élet fejlõdése Dr. Dudits Endre Dr. Loksa Imre: Állatrendszertan (Tankönyvkiadó, Budapest 1978.) Géczy Barnabás: Õslénytan com/news/1999/990819/full/news html okt Boldog Temesvári Pelbárt: László király lelki fejlõdése, Sermones pomerii de sanctis (1499) www. prohaszka.gyor.hu

20

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében (2015.05.21-05.26) 1. nap (2015.05.21) 2015.05.20-án 23.30-kor kezdtünk összegyűlni a suli előtt. Az idő barátságtalanul hűvös volt, előtte nem

Részletesebben

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon Tartalom Szüreti felvonulás és bál Kirándulás a Gemenci erdőben (1.-2. évf.) Tanulmányi kirándulás Bikalon (3.-4. évf.) Rajzpályázat Vetélkedő a magyar népmese napjának tiszteletére Bolyai matematika csapatverseny

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26.

Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26. Területi Katasztrófavédelmi verseny 2015. március 26. Csapattagok: Bak Dávid 7.b Boldizsár Cintia 6.b Dudás Fanni 7.b csapatkapitány Kardellás Renátó 6.a Felkészítő tanárok: Kardosné Nagy Tímea Kelemen

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Szemtõl-szemben Udvarhellyel

Szemtõl-szemben Udvarhellyel A Bethlen Gábor Általános Iskola tanulóinak fotókiállítása Szemtõl-szemben Udvarhellyel Szõcs Réka (III.B - 2010.) A projektet támogatta: Castellum Egyesület Székelyudvarhely Bethlen Gábor Általános Iskola

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

1. nap Indulás:

1. nap Indulás: 1. nap 2014.05.06. Indulás: 2014.05.06. 05.00. A korai indulás ellenére az 58 fős társaság frissen szállt buszra a sátoraljaújhelyi Latabár Színház mögötti parkolóban. A szülők és gyerekek egyaránt izgatottan

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola u. 7. 035954 TÁMOP3.1.4B-13/1-2013-0001. számú Köznevelés az iskolában című pályázat keretén belül a Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs című egészségnevelési projektnap Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony,

Részletesebben

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon A Határtalanul pályázat keretében 2016 áprilisában a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum két osztálya járt nálunk a Garay János Gimnáziumban,

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken)

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) A tények: Időpont: 2012. október 10 13. Helyszínek, látnivalók, programok: Dachau: koncentrációs tábor megtekintése Strasbourg: angolosok: részvétel

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény

100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény VEDAC-2015.07.31. 100 m női Kezdés: 19,00 Név Sz.év Klub Hely Eredmény Budai Alexandra 1994 GEAC 1 12,41 Torma Evelin 1994 GEAC 2 12,56 Baráti Patrícia 1997 GEAC 3 12,61 Fülöp Virág 1998 VEDAC 4 13,23

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

A környék legjobb sulija

A környék legjobb sulija A környék legjobb sulija Szerintem minden diák egyetért velem, ha azt mondom, hogy egy jó suliban rengeteg a program. Persze az még jobb lenne, ha a gyerekeknek kellene tanítania a tanárokat, de ezt sajnos

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

A Pasaréti Gimnázium hírlevele

A Pasaréti Gimnázium hírlevele A Pasaréti Gimnázium hírlevele Tisztelt Szülők, kedves Diákok! A Pasaréti Gimnázium 2016/2017-es tanévének októberi hírlevelében megtalálhatják az állandó és várható programjainkat, valamint egyéb, közérdekű

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás 66 2/3m fiú mellúszás 2002-2003 2. versenyszám 2002-2003-ben született leány 1. Erdélyi Dániel 2002 Martfűi Triatlon SE 1:16,99 2. Szeghalmi Zsombor 2002 Szolnoki Sportisk.SE 1:19,43 3. Németh Gergő 2002

Részletesebben

Jászvidék 6 RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS 2007. június 28. Felhívás kenyérsütô versenyre! Együtt előzzük meg a bajt! A tanév befejeztével biztosan több szabadidő és ezáltal különböző programok fogják várni a gyerekeket,

Részletesebben

A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei

A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei Osztály Név Verseny Helyezés Felkészítő tanár 1.o. Goda Bálint Túl az Óperencián mesemondó I Tószegi Károlyné verseny, pócs 1.o. Goda

Részletesebben

VEDAC Esti verseny

VEDAC Esti verseny VEDAC Esti verseny 2015.07.31 Férfi 100 m - Időfutam 1. Kása Tibor 1987 HVSE 1. 10,92 2. Pozsgai Dániel 1993 FTC 1. 10,97 3. Orosz Zoltán 1992 TFSE 1. 10,98 4. Pázmándi Zsolt 1995 GEAC 1. 11,17 5. Molnár

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk.

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk. Első nap Reggel 6-kor indultunk a Cseresnyés Kollégium elől. A határ átlépése után az első megállónk Nagyszalonta volt. Megnéztük a város főterét ahol Erdély egyetlen Kossuth Lajos szobor található. Ellátogattunk

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében

XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Á G F A L V I K R Ó N I K A XV. évfolyam 9. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2014. SZEPTEMBER XII. 2014. Az egészség és sport jegyében Versenykiírás Az eddig megrendezett futófesztiválok sikere

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI?

MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI? MIÉRT ÉPPEN A SZÉCHENYI? az ifjúság nevelése egy olyan országban, mely létéhez és szabadságához ragaszkodik, tekintettel minden honpolgárnak hazája iránti kötelességére, tökéletes kell, hogy legyen (Széchenyi

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA Szakmai gyakorlatomat Máltán, a Vera Sant Fournier Interior Design Studionál végeztem. Ez a csupán három főből álló cég elsősorban magánlakások

Részletesebben

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 1. Krámli Kristóf 2002 Orosháza ÚE 5:37,74 2. Nagy Roland 2003 Triton Sport Egyes. 5:26,70 3. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsaba Előre ÚK 5:22,74 4. Pertich Zsombor 2001

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben