SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység"

Átírás

1 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: / /2 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység idıtartama: 30+ perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit a 2/2010. számon kiadom. Jóváhagyta: Mátyus Mihály fıosztályvezetı 2010 NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI INTÉZET Érvényes: tıl

2 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékrıl és az Országos Képzési Jegyzékbe történı felvétel és törlés eljárási rendjérıl alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: Idegenforgalmi szakmenedzser Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser A szóbeli tételeket, ahol szükséges, a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagok felhasználható források (térképek, stasztikai adatokat, ábrák, képek, nomogramok, diagramok stb.) egészítsék ki! A tételsor a /2008. (VIII.13.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/62

3 2356/ 1 1. A Ön a Szabolcs-Szatmár-ereg megyei TDM egyesület vezetıjének asszisztense. Fınökét felkérték, hogy egy szakközépiskolában tartson elıadást a turizmus rendszerérıl, alapfogalmairól, történetérıl. Állítson össze egy PPT anyagot, mely alapján fınöke megtarthatja elıadását! A turizmus rendszere (kereslet - kínálat összefüggésében, ld. Lengyel modell) Az idegenforgalom hazai intézményei Az idegenforgalom hazai szervezetei A TDM szerepe, jelentısége, feladatai A Szabolcs-Szatmár-ereg megyei TDM feladatai 1. Ön a nyíregyházi önkormányzati ülésen az idegenforgalmat képviseli, ahol a térség TDM szervezet kiépítése a téma. Ezzel kapcsolatban felmerül, hogy a térségben milyen irányban kellene fejleszteni az idegenforgalmat. Ön mit javasolna a Szatmár-beregi térségben? A természeti adottságokra alapuló fejlesztés A kultúra, történelem, vallás, néprajz, mint vonzerı Rendezvények, tematikus kínálat 3/62

4 A vizsgázó neve:.. 1. A Ön a Szabolcs-Szatmár-ereg megyei TDM egyesület vezetıjének asszisztense. Fınökét felkérték, hogy egy szakközépiskolában tartson elıadást a turizmus rendszerérıl, alapfogalmairól, történetérıl. Állítson össze egy PPT anyagot, mely alapján fınöke megtarthatja elıadását! Alapfogalmak az idegenforgalomban. A turizmus fejlıdéstörténete A turizmus rendszere (kereslet - kínálat összefüggésében, ld. Lengyel modell) Az idegenforgalom hazai 20 intézményei és szervezetei Település, kistérség, régió, A TDM szerepe, jelentısége, klaszterek szerepe a feladatai turizmusban A Szabolcs-Szatmár-ereg megyei TDM feladatai 2 ECDL 6. m. Prezentáció 5 5 eszédkészség 5 Személyes Elhivatottság, elkötelezettség 3 Társas Kapcsolatteremtı készség 3 Módszer Áttekintı képesség /62

5 A vizsgázó neve:. 1. Ön a nyíregyházi önkormányzati ülésen az idegenforgalmat képviseli, ahol a térség TDM szervezet kiépítése a téma. Ezzel kapcsolatban felmerül, hogy a térségben milyen irányban kellene fejleszteni az idegenforgalmat. Ön mit javasolna a Szatmár-beregi térségben? A kilenc idegenforgalmi régiónk adottságai, értékei Az idegenforgalmi politika, stratégia, koncepció elemei A természeti adottságokra alapuló fejlesztés A kultúra, történelem, vallás, néprajz, mint vonzerı Az európai és magyar reneszánsz és reformáció Rendezvények, tematikus kínálat 30 kultúrája és mővészete 5 eszédkészség 5 5 Hallott szöveg megértése 5 Személyes Elhivatottság, elkötelezettség 3 Társas Adekvát metakommunikáció 3 Módszer Áttekintı képesség /62

6 . 2. A Ön az MT Zrt. kutatási osztályának gyakorló asszisztense. Fınöke azzal bízta meg Önt, hogy nyújtson segítséget az ország évi turizmusát bemutató prezentációjának elkészítésében. A vizsgán az Ön részére bocsátott adatsorok alapján bevezetésként térjen ki a világtrendekre és számokra is! 2. Értelmezze telefonkommunikációval idegen nyelven az alábbi kifejezéseket: desztináció, világturizmus, statisztikai mutató! A világturizmus érkezéseinek évi statisztikai mutatói A világturizmus fı desztinációi, trendek év A magyarországi turizmus évi érkezéseinek statisztikai mutatói A magyarországi turizmus fı desztinációi, trendek, év A turizmusból származó bevételek és kiadások Magyarországon a évben 2. Ön az MT Zrt. kutatási osztályának gyakorló asszisztense. Fınöke azzal bízta meg Önt, hogy az eddigi kutatások alapján segítse ıt a fejlesztési javaslatok kidolgozásában. Konkrét feladata, hogy az ország legjellemzıbb vonzásadottságait győjtse össze, és ezek alapján emelje ki a turizmus három legfontosabb területét. Az ország legjelentısebb vonzerıi, kínálati elemei Egészségturisztikai adottságaink és kínálatunk, fejlesztési lehetıségek MICE Kulturális vonzerık (világörökségek, stílusok, múzeumok, történelmi emlékhelyek, népmővészet, gasztronómia, rendezvények, fesztiválok), fejlesztési lehetıségek 6/62

7 A vizsgázó neve:. 2. A Ön az MT Zrt. kutatási osztályának gyakorló asszisztense. Fınöke azzal bízta meg Önt, hogy nyújtson segítséget az ország évi éves turizmusát bemutató prezentációjának elkészítésében. A vizsgán az Ön részére bocsátott adatsorok alapján bevezetésként térjen ki a világtrendekre és számokra is! 2. Értelmezze telefonkommunikációval idegen nyelven az alábbi kifejezéseket: desztináció, világturizmus, statisztikai mutató! A világ és hazánk turizmusa a statisztikák és a jellemzık tükrében, trendek A turizmus gazdasági szerepe és hatásai A világturizmus érkezéseinek évi statisztikai mutatói A világturizmus fı desztinációi, trendek év A magyarországi turizmus évi érkezéseinek statisztikai mutatói A magyarországi turizmus fı desztinációi, trendek, év A turizmusból származó bevételek és kiadások Magyarországon a évben 4 Információforrások kezelése, olvasása, értelmezése, kitöltése, készítése 5 4 Telefonálás idegen nyelven 5 Személyes Megbízhatóság 3 Társas Adekvát metakommunikáció 3 Módszer Áttekintı képesség /62

8 A vizsgázó neve: 2. Ön az MT Zrt. kutatási osztályának gyakorló asszisztense. Fınöke azzal bízta meg Önt, hogy az eddigi kutatások alapján segítse ıt a fejlesztési javaslatok kidolgozásában. Konkrét feladata, hogy az ország legjellemzıbb vonzásadottságait győjtse össze, és ezek alapján emelje ki a turizmus három legfontosabb területét. Magyarország regionális idegenforgalmi földrajza A kilenc idegenforgalmi régiónk adottsága, értékei A mindennapi élet struktúrái 1. A városi kultúra szerepe az idegenforgalomban Az ország legjelentısebb vonzerıi, kínálati elemei Egészségturisztikai adottságaink és kínálatunk, fejlesztési lehetıségek MICE 20 C A mindennapi élet struktúrái 2. A falusi kultúra és szerepe az idegenforgalomban Az európai antikvitás és a honfoglaló magyarok kultúrája Kulturális vonzerık (világörökségek stílusok, múzeumok, történelmi emlékhelyek, népmővészet, gasztronómia, rendezvények, fesztiválok), fejlesztési lehetıségek 5 Olvasott szöveg megértése 5 5 eszédkészség 5 Személyes Megbízhatóság 3 Társas Kapcsolatteremtı készség 3 Módszer Áttekintı képesség /62

9 3. A Ön egy beutaztató utazási iroda alkalmazottja. Készülnek a következı szezon kínálatának kialakításra, ezért fınöke megbízta Önt azzal, hogy nézze meg a KSH aktuális statisztikai adatai alapján az elmúlt év (2008) Magyarországra irányuló nemzetközi turisztikai keresletének alakulását tartalmazó statisztikai táblákat és elemezze azokat. 3. Ön referensként dolgozik egy beutaztató irodánál. Az Ön feladata a külföldi partnerirodákkal (écs, Róma, Párizs, London) való kapcsolattartás. A partnerirodák kapcsolattartó referensei felhívták Önt, és aziránt érdeklıdtek, hogy mikor lesz kész az új bizalmas tarifájuk. Válaszolja meg az Ön által tanult idegen nyelven, hogy már dolgoznak rajta, és ahogy elkészül, azonnal küldik. Nemzetközi utazási trendek, utazási szokások fıbb motivációk fıbb küldı országok kedvelt desztinációk a világ turizmusában igénybe vett szolgáltatások utazások hossza és gyakorisága Magyarország fı küldı országai keresleti szegmensek és jellemzıik kedvelt desztinációk igénybe vett szolgáltatások tartózkodási idı Magyarország turisztikai kínálatának fı erısségei A bizalmas tarifa fogalma, tartalma 3. Ön egy kiutaztatásra szakosodott utazási irodában dolgozik, ahol a következı év katalógusát állítják össze. A katalógus elıkészítését megelızı keresleti elemzése alapján egy rövid feljegyzésben tegyen javaslatot az utazási iroda kínálatának fejlesztésére egy kiválasztott kínálati adott célcsoport számára (ország, kínálati típus figyelembevételével)! Kiutazási típusok Kulturális körutak A nagy stíluskorszakok fıbb szakrális mőemlékei A nagy stíluskorszakok fıbb világi mőemlékei Történelmi emlékek Városlátogatások Rendezvények, nyaralás Vallási turizmus utak 9/62

10 A vizsgázó neve: 3. A Ön egy beutaztató utazási iroda alkalmazottja. Készülnek a következı szezon kínálatának kialakításra, ezért fınöke megbízta Önt azzal, hogy nézze meg a KSH aktuális statisztikai adatai alapján az elmúlt év (2008) Magyarországra irányuló nemzetközi turisztikai keresletének alakulását tartalmazó statisztikai táblákat és elemezze azokat. 3. Ön referensként dolgozik egy beutaztató irodánál. Az Ön feladata a külföldi partnerirodákkal (écs, Róma, Párizs, London) való kapcsolattartás. A partnerirodák kapcsolattartó referensei felhívták Önt, és aziránt érdeklıdtek, hogy mikor lesz kész az új bizalmas tarifájuk. Válaszolja meg az Ön által tanult idegen nyelven, hogy már dolgoznak rajta, és ahogy elkészül, azonnal küldik. A turizmus piaca, a kínálat és a kereslet összetevıi, jellemzıi, mőködése, sajátosságai Nemzetközi utazási trendek, utazási szokások - fıbb motivációk 5 - fıbb küldı országok 5 - kedvelt desztinációk a világ turizmusában 5 - igénybe vett szolgáltatások 5 - utazások hossza és gyakorisága 5 Magyarország fı küldı országai - keresleti szegmensek és jellemzıik 10 - kedvelt desztinációk 10 - igénybe vett szolgáltatások 5 - tartózkodási idı 5 Magyarország turisztikai kínálatának fı erısségei 20 A bizalmas tarifa fogalma, tartalma 5 4 Telefonálás idegen nyelven 5 4 Információforrások kezelése, olvasása, értelmezése, kitöltése, készítése 5 Személyes Megbízhatóság 4 Társas Udvariasság 3 Módszer Áttekintı képesség 3 10/62

11 A vizsgázó neve: 3. Ön egy kiutaztatásra szakosodott utazási irodában dolgozik, ahol a következı év katalógusát állítják össze. A katalógus elıkészítését megelızı keresleti elemzése alapján egy rövid feljegyzésben tegyen javaslatot az utazási iroda kínálatának fejlesztésére egy kiválasztott kínálati adott célcsoport számára (ország, kínálati típus figyelembevételével)! C alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint A turizmus piaca, a kínálat és a kereslet összetevıi, jellemzıi, mőködése, sajátosságai Az európai és magyar reneszánsz és reformáció kultúrája és mővészete A XVII-XVIII. század eszmevilága és mővészete Európában és Magyarországon A XIX. sz. európai gazdasági és társadalmi változásai, és azok hatása a kultúrára és mővészetre A diktatúrák évszázadának társadalmi, kulturális és mővészeti hatásai Európában és Magyarországon Az európai antikvitás és a honfoglaló magyarok kultúrája Kiutazási típusok Kulturális körutak A nagy stíluskorszakok fıbb szakrális mőemlékei A nagy stíluskorszakok fıbb világi mőemlékei Történelmi emlékek 5 Városlátogatások 5 C Az európai és magyar középkor kultúrája és mővészete Rendezvények, nyaralás 5 Vallási turizmus utak 5 5 Íráskészség, fogalmazás írásban 5 4 Információforrások kezelése, olvasása, értelmezése, kitöltése, készítése 5 Személyes Megbízhatóság 3 Társas Konfliktusmegoldó készség 3 Módszer Kreativitás, ötletgazdagság 4 11/62

12 4. A Ön a KSH Turizmus és Szolgáltatási Fıosztály munkatársa. Információs napot szerveznek önkormányzatok, idegenforgalmi szervezetek számára. A magyar turisztikai statisztika csoportosítási szempontjait, struktúráját, adatgyőjtési rendszerét és fı mutatóit vázolja fel. PPT elıadásában hangsúlyozza a statisztika fontosságát a résztvevık munkájában! Az idegenforgalmi statisztika területei és adatgyőjtési módszerei Az idegenforgalmi statisztika fı mutatói Az idegenforgalmi statisztika szerepe a vállalkozások, önkormányzatok, idegenforgalmi szervezetek munkájában 4. A mellékelt statisztikai tábla alapján tegyen javaslatot arra, hogy milyen területeken fejlesztené aranya-megye idegenforgalmi kínálatát! : orturizmus, borút orturizmus keresleti szegmensek orvidékek kínálata oregyesületek Vallási turizmus Természeti és kulturális vonzerık Rendezvények 12/62

13 A vizsgázó neve:. 4. A Ön a KSH Turizmus és Szolgáltatási Fıosztály munkatársa. Információs napot szerveznek önkormányzatok, idegenforgalmi szervezetek számára. A magyar turisztikai statisztika csoportosítási szempontjait, struktúráját, adatgyőjtési rendszerét és fı mutatóit vázolja fel. PPT elıadásában hangsúlyozza a statisztika fontosságát a résztvevık munkájában! Az idegenforgalmi statisztika területei és adatgyőjtési módszerei 25 A statisztikai adatgyőjtés szerepe a turizmusban, adatgyőjtési módszerek Az idegenforgalmi statisztika fı mutatói Az idegenforgalmi statisztika szerepe a vállalkozások, önkormányzatok, idegenforgalmi szervezetek munkájában 2 ECDL 6.m. Prezentáció 5 5 eszédkészség 5 Személyes Megbízhatóság 3 Társas Adekvát metakommunikáció 3 Módszer Áttekintı képesség /62

14 A vizsgázó neve: 4. A mellékelt statisztikai tábla alapján tegyen javaslatot arra, hogy milyen területeken fejlesztené aranya-megye idegenforgalmi kínálatát! A statisztikai adatgyőjtés szerepe a turizmusban, adatgyőjtési módszerek orturizmus, borút A borvidékek kínálata 20 Az idegenforgalmi szektor orturizmus keresleti szegmensek szereplıi (a szálláshelyszektor, a vendéglátás, az A oregyesületek idegenforgalmi attrakciókat, Rendezvények 5 vonzerıket mőködtetık, Vallási turizmus 5 üzemeltetık, kezelık) Természeti és kulturális vonzerık 5 5 Olvasott szöveg értése 5 4 Információforrások kezelése, olvasása, értelmezése, kitöltése, készítése 5 Személyes Megbízhatóság 3 Társas Interperszonális rugalmasság 3 Módszer Gyakorlatias feladatértelmezés 4 14/62

15 5. A Ön egy adott regionális idegenfogalmi bizottság alelnökének asszisztense. Fınöke összehívja a régió turizmusában érdekelt intézmények, vállalkozások és civil szervezetek képviselıit. Önt az elımunkálatokkal bízza meg: győjtsön érveket, hogy milyen módon és milyen indokokkal lehetne meggyızni ıket arról, hogy Szentendre és térségében turisztikai desztinációs menedzsment szervezetet hozzanak létre! A TDM lényege és tevékenysége Az összehívandó intézmények, vállalkozások és civil szervezetek A kereskedelmi és magánszállások típusai A vendéglátás fıbb üzletkörei és típusai Szentendre és térsége települései, önkormányzatok Szabadidıs és kulturális létesítmények Civil szervezetek (egyesületek, társaságok) Közép-Magyarországi Regionális Idegenforgalmi izottság 5. Ön a Közép-Magyarországi Regionális Idegenforgalmi izottsághoz tartozó szentendrei kistérségben létrejött TDM szervezeténél dolgozik. A TDM vezetıségének ki kell dolgozni a turisztikai fejlesztések irányait. Önt az elıkészítés munkálataival bízzák meg. Tegyen javaslatot az Ön által javasolt fejlesztések fı irányaira, és ismertesse azt! Az idegenforgalmi termékek vonzásintenzitása Kulturális turizmus ( A festık városa, múzeumok, galériák, rendezvények) Szentendrei Szabadtéri Múzeum Vallási turizmus Természetjárás, víziturizmus Vendéglátás Önerı, pályázat Fenntarthatóság, környezetvédelem /62

16 A vizsgázó neve:.. 5. A Ön egy adott regionális idegenfogalmi bizottság alelnökének asszisztense. Fınöke összehívja a régió turizmusában érdekelt intézmények, vállalkozások és civil szervezetek képviselıit. Önt az elımunkálatokkal bízza meg: győjtsön érveket, hogy milyen módon és milyen indokokkal lehetne meggyızni ıket arról, hogy Szentendre és térségében turisztikai desztinációs menedzsment szervezetet hozzanak létre! A Az idegenforgalmi szektor szereplıi (a közlekedés, a szálláshelyszektor, a vendéglátás, az idegenforgalmi attrakciókat, vonzerıket mőködtetık, üzemeltetık, kezelık) A TDM lényege és tevékenysége 5 Az összehívandó intézmények, vállalkozások és civil szervezetek A kereskedelmi és magánszállások típusai A vendéglátás fıbb üzletkörei és típusai 10 Szabadidıs és kulturális létesítmények 10 Szentendre és térsége települései, önkormányzatok 5 A turizmus irányító Civil szervezetek (egyesületek, rendszere társaságok) Közép-Magyarországi Regionális Idegenforgalmi izottság 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 5 5 Íráskészség, fogalmazás írásban 5 Személyes Rugalmasság 3 Társas Kapcsolatteremtı készség 3 Módszer Gyakorlatias feladatértelmezés 4 16/62

17 A vizsgázó neve:. 5. Ön a Közép-Magyarországi Regionális Idegenforgalmi izottsághoz tartozó szentendrei kistérségben létrejött TDM szervezeténél dolgozik. A TDM vezetıségének ki kell dolgozni a turisztikai fejlesztések irányait. Önt az elıkészítés munkálataival bízzák meg. Tegyen javaslatot az Ön által javasolt fejlesztések fı irányaira, és ismertesse azt! A turizmus piaca, a kínálat és kereslet összetevıi, jellemzıi, mőködése, sajátosságai A turizmus finanszírozása és fejlesztési források A turizmus ökológiai, társadalmi-szociális, kulturális és politikai szerepe és hatásai Az idegenforgalmi termékek vonzásintenzitása 10 Kulturális turizmus ( A festık városa, múzeumok, galériák, rendezvények) Szentendrei Szabadtéri Múzeum 10 Vallási turizmus 5 Természetjárás, víziturizmus Vendéglátás 10 Önerı, pályázat 5 Fenntarthatóság, környezetvédelem 10 5 Íráskészség, fogalmazás írásban 5 4 Információforrások kezelése, olvasása, értelmezése, kitöltése, készítése 5 Személyes Rugalmasság 3 Társas Adekvát metakommunikáció 3 Módszer Kreativitás, ötletgazdagság 4 17/62

18 6. A Ön a Turisztikai Szakállamtitkárság munkatársa. Egy középiskolában felkérték Önt, hogy tartson elıadást a turizmus hazai irányítási rendszerérıl, intézményeirıl és feladatköreirıl, a finanszírozási lehetıségekrıl. Elıadását foglalja 4-6 diás PPT prezentációba! Törvényhozási szint (Országgyőlés, Országgyőlés Sport- és Turisztikai izottsága) feladatai Végrehajtási szint feladatai kormányzati szint (Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága) Nemzeti Turisztikai izottság Magyar Turizmus Zrt régiós szint (RI) megyei szint települési szint (helyi önkormányzatok) A turisztikai régió lényege A magyarországi turisztikai régiók felsorolása A hazai turizmus finanszírozás lehetıségei (saját erı, hitel, pályázat) 6. Ön gasztronómiai fesztivált akar rendezni. Gondolja végig és írja össze, milyen szabályokat kell figyelembe vennie, milyen szervezetekkel kell felvennie a kapcsolatot! A fesztivál fogalma A fesztiválok gazdasági, kulturális, környezeti hatása A rendezvények szervezésének hatósági szabályozottsága (pl. ÁNTSZ, tőz- és balesetvédelmi szabályok) Önkormányzat, szakmai szervezetek szerepe Marketing, - RI, TDM, MT Zrt. szerepe Szponzoráció 18/62

19 A vizsgázó neve:. 6. A Ön a Turisztikai Szakállamtitkárság munkatársa. Egy középiskolában felkérték Önt, hogy tartson elıadást a turizmus hazai irányítási rendszerérıl, intézményeirıl és feladatköreirıl, a finanszírozási lehetıségekrıl. Elıadását foglalja 4-6 diás PPT prezentációba! Törvényhozási szint (Országgyőlés, Országgyőlés Sport- és Turisztikai izottsága) feladatai Végrehajtási szint feladatai - kormányzati szint (Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 10 Turisztikai Szakállamtitkársága) - Nemzeti Turisztikai izottság 5 5 A turizmus irányító rendszere - Magyar Turizmus Zrt régiós szint (RI) 10 megyei szint 5 - települési szint (helyi önkormányzatok) 10 A turisztikai régió lényege 8 A magyarországi turisztikai régiók felsorolása 9 A hazai turizmus finanszírozás lehetıségei (saját erı, hitel, pályázat) 8 2 ECDL 6. m. Prezentáció 5 5 eszédkészség 5 Személyes Rugalmasság 3 Társas Kapcsolatteremtı készség 3 Módszer Áttekintı képesség 4 19/62

20 A vizsgázó neve:. 6. Ön gasztronómiai fesztivált akar rendezni. Gondolja végig és írja össze, milyen szabályokat kell figyelembe vennie, milyen szervezetekkel kell felvennie a kapcsolatot! A turizmus irányító rendszere A turizmus piaca, kínálat és kereslet összetevıi, jellemzıi, mőködése, sajátosságai A fesztivál fogalma A fesztiválok gazdasági, kulturális, környezeti hatása A rendezvények szervezésének hatósági szabályozottsága (pl. ÁNTSZ, tőz- és balesetvédelmi szabályok) Önkormányzat, szakmai szervezetek szerepe Marketing, - RI, TDM, MT Zrt. szerepe Szponzoráció 10 5 Fogalmazás írásban 5 4 Információforrások kezelése, olvasása, értelmezése, kitöltése, készítése 5 Személyes Megbízhatóság 3 Társas Konfliktusmegoldó készség 3 Módszer Gyakorlatias feladatértelmezés 4 20/62

21 7. A Ön a Zöld út Utazási Iroda beutaztató referensének asszisztense. Fınökétıl azt a feladatot kapja, hogy készítsen programjavaslatot egy 8 fıs, Németországból udapestre érkezı földrajz-környezetvédelem szakos egyetemista csoport számára, melynek során a alaton természeti kincseit és kulturális értékeit mutatja be. Milyen közlekedési eszközzel jutnak el a alatonra, és milyen közlekedési eszközzel járják be a alatont? Tegyen javaslatot a meglátogatandó helyekre, mutassa be a csoport közlekedési útvonalát, és térjen ki a alaton körüli kulturális hagyományokra és látnivalókra! Készítse el a túra 1 hetes programtervét számítógépen! A fenntartható fejlıdés és fejlesztés fogalma, idegenforgalmi jelentısége A alaton régió természeti adottságai alaton-felvidéki Nemzeti Park, alaton környéki borvidékek Keresztény emlékek, kastélyok, múzeumok, városok a alaton körül A reformkor alaton menti emlékei Közlekedési útvonal-lehetıségek a alaton mentén, alternatívák (közút, vasút, kerékpár, hajó) 7. Ismertesse a alaton és környéke kulturális eseményeinek, valamint a alaton és környéke ökoturisztikai fejlesztésének lehetıségeit! A alaton turisztikai kínálata A alaton régió ökoturisztikai kínálatának fejlesztési lehetıségei A alaton-felvidéki Nemzeti Park A Kis-alaton, ivalyrezervátum Tapolca, tavas-barlang azaltorgonák, Káli-medence A természet- és környezetvédelem fogalma, a turizmus hatása a természetre, társadalomra, pozitív negatív hatások Keresztény hagyományok Középkori magyar történelmi emlékhelyek Jelentıs vallási emlékek arokk emlékek Kulturális rendezvények, események 21/62

22 A vizsgázó neve:. 7. A Ön a Zöld út Utazási Iroda beutaztató referensének asszisztense. Fınökétıl azt a feladatot kapja, hogy készítsen programjavaslatot egy 8 fıs, Németországból udapestre érkezı földrajz-környezetvédelem szakos egyetemista csoport számára, melynek során a alaton természeti kincseit és kulturális értékeit mutatja be. Milyen közlekedési eszközzel jutnak el a alatonra, és milyen közlekedési eszközzel járják be a alatont? Tegyen javaslatot a meglátogatandó helyekre, mutassa be a csoport közlekedési útvonalát, és térjen ki a alaton körüli kulturális hagyományokra és látnivalókra! Készítse el a túra 1 hetes programtervét számítógépen! C C alkalmazása a szakmai és Fenntartható fejlıdés és fejlesztés érvényesítése a turizmusban A kilenc idegenforgalmi régiónk adottsága, értékei Az európai és magyar kultúra fogalomkörének kérdései és korszakai A XVII-XVIII. sz. eszmevilága és mővészete Európában és Magyarországon A XIX. sz. európai és magyar gazdasági és társadalmi változásai és azok hatása a kultúrára és a mővészetre Az európai és a magyar középkor kultúrája és mővészete Az idegenforgalmi szektor szereplıi (a közlekedés, a szálláshelyszektor, a vendéglátás, az idegenforgalmi attrakciókat, vonzerıket mőködtetık, üzemeltetık, kezelık 22/62 vázlata alapján A fenntartható fejlıdés és fejlesztés fogalma, idegenforgalmi jelentısége Max. Elért 10 A alaton régió természeti adottságai 20 alaton-felvidéki Nemzeti Park, alaton környéki borvidékek Keresztény emlékek, kastélyok, múzeumok, városok a alaton körül A reformkor alaton menti emlékei Közlekedési útvonal-lehetıségek a alaton mentén, alternatívák (közút, vasút, kerékpár, hajó) 5 Fogalmazás írásban 5 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5 Egyéb kompetenciák a szakmai és Személyes Érzelmi stabilitás, elhivatottság 3 Társas Interperszonális rugalmasság, udvariasság 3 Módszer Gyakorlatias feladatértelmezés 4 20 Max. Elért

23 A vizsgázó neve: 7. Ismertesse a alaton és környéke kulturális eseményeinek, valamint a alaton és környéke ökoturisztikai fejlesztésének lehetıségeit! Magyarország regionális idegenforgalmi földrajza A turizmus ökológiai, társadalmi-szociális, kulturális és politikai szerepe és hatásai Az európai és magyar kultúra fogalomkörének kérdései és korszakai vázlata alapján A alaton turisztikai kínálata - A alaton régió ökoturisztikai kínálatának fejlesztési lehetıségei - alaton-felvidéki Nemzeti Park - A Kis-alaton, ivalyrezervátum - Tapolca, tavas-barlang - azaltorgonák, Káli-medence A természet- és környezetvédelem fogalma, a turizmus hatása a természetre, társadalomra, pozitív negatív hatások Kulturális rendezvények, események (Keresztény hagyományok, középkori magyar történelmi emlékhelyek, jelentıs vallási emlékek, barokk emlékek) Max. Elért 5 Hallott szöveg megértése 5 5 eszédkészség 5 Egyéb kompetenciák a szakmai és Max. Elért Személyes Külsı megjelenés 3 Társas Interperszonális rugalmasság 3 Módszer Áttekintı képesség /62

24 8. A Ön az országgyőlés Turisztikai és Sportbizottsága titkárságán tölti gyakornoki idejét. A bizottság elnöke interjút ad a Turizmus Panoráma újságírójának az idegenforgalom évi gazdasági jelentıségérıl. Fınöke kéri, hogy győjtsön információt és adatokat, hogy kellıképpen felkészülhessen az interjúra. Milyen területekrıl és milyen adatokat győjt fınöke számára az interjúhoz? Állítsa össze az interjú vázlatát! Magyarország turizmusból származó bevételei és kiadásai, a turizmus hozzájárulása a GDP-hez 2008-ban A turizmus szerepe a foglalkoztatásban, vállalkozásösztönzı hatása 2008-ban A turizmus kölcsönhatásai más gazdasági ágazatokkal (a fejlesztések hatásai) 2008-ban A turizmus szatellit számla értelmezése 8. Az interjú második része a turizmus fejlesztésére irányul. Ennek kapcsán beszéljen a évi országos idegenforgalmi politika fejlesztési céljairól, stratégiájáról! A turizmus nemzeti stratégiája 2008-ban Az idegenforgalmi politika lényege, a fejlesztés alapjai, lehetıségei, korlátai, a koncepció elemei 2008-ban A turizmus gazdasági jelentısége (aránya a GDP-ben, munkahelyteremtés) A fejlesztések hatása a helyi közösségre A fejlesztés ökológiai hatásai 24/62

25 A vizsgázó neve:.. 8. A Ön az országgyőlés Turisztikai és Sportbizottsága titkárságán tölti gyakornoki idejét. A bizottság elnöke interjút ad a Turizmus Panoráma újságírójának az idegenforgalom évi gazdasági jelentıségérıl. Fınöke kéri, hogy győjtsön információt és adatokat, hogy kellıképpen felkészülhessen az interjúra. Milyen területekrıl és milyen adatokat győjt fınöke számára az interjúhoz? Állítsa össze az interjú vázlatát! A turizmus gazdasági szerepe és hatásai Magyarország turizmusból származó bevételei és kiadásai, a turizmus hozzájárulása a GDP-hez 2008-ban A turizmus szerepe a foglalkoztatásban, vállalkozásösztönzı hatása 2008-ban A turizmus kölcsönhatásai más gazdasági ágazatokkal (a fejlesztések hatásai) 2008-ban A turizmus szatellit számla értelmezése 10 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 5 4 Információforrások kezelése, olvasása, értelmezése, kitöltése, készítése 5 Személyes Megbízhatóság 3 Társas Adekvát metakommunikáció 3 Módszer Áttekintı képesség /62

26 A vizsgázó neve:.. 8. Az interjú második része a turizmus fejlesztésére irányul. Ennek kapcsán beszéljen a évi országos idegenforgalmi politika fejlesztési céljairól, stratégiájáról! Az idegenforgalmi politika, stratégia, koncepció elemei A turizmus gazdasági szerepe és hatásai A turizmus ökológiai, társadalmi-szociális, kulturális és politikai szerepe és hatásai A turizmus nemzeti stratégiája ban Az idegenforgalmi politika lényege, fejlesztés alapjai, lehetıségei, korlátai, a koncepció elemei ban A turizmus gazdasági jelentısége (aránya a GDP-ben, munkahelyteremtés) A fejlesztések hatása a helyi közösségre A fejlesztés ökológiai hatásai 10 5 eszédkészség 5 4 Információforrások kezelése, olvasása, értelmezése, kitöltése, készítése 5 Személyes Elhivatottság, elkötelezettség 3 Társas Konfliktusmegoldó készség 4 Módszer Problémamegoldás, hibaelhárítás 3 26/62

27 9. A Ön fınökével egy ágazatközi koordinációs bizottság ülésén vesz részt, ahol a fı témakör a turizmus és a közlekedési ágazat kapcsolata lesz. Fınöke megbízza Önt azzal, hogy tekintse át a turizmus szempontjából Magyarország közlekedési ágainak jellemzıit. Mutassa meg a térképen a turizmus tranzit áramlási irányait, a TEN hálózat /Trans-European Networks/ részét képezı repülıtereket, kikötıket és a jelentısebb határátkelıket! A közút (gyorsforgalmi, kerékpáros úthálózat, nemzetközi kapcsolatok, a hálózatokhoz kapcsolódó szolgáltatások, határátkelık) A vasút (a vasúti fıhálózat és jármőállomány fıbb jellemzıi, nemzetközi kapcsolatok, kisvasutak, az üzemeltetı által nyújtott szolgáltatások, határátkelık) A légi közlekedés (nemzetközi kapcsolatok, a belföldi repülıterek fıbb jellemzıi, határállomások) A vízi közlekedés (a folyami és tavi hajózás jellemzıi, evezıtúrák, kikötıi szolgáltatások, határátkelık) 9. Ön a közlekedési tárcánál dolgozik. Fınöke sajtótájékoztatót hívott össze, ahol a közlekedés és a turizmus kapcsolatáról lesz szó. Önt is bevonta az elıkészületekbe, és javaslatot kért, hogy a közlekedési alágazatokon belül milyen területeket fejlesztene. Mutassa meg a térképen is, mit javasolna és milyen indokkal! (térkép szükséges) Kerékpárút-hálózat A dunai és tiszai vízi közlekedés fejlesztése Nagy tavak vízi közlekedésének fejlesztése Kisebb repterek fejlesztése Gyalogos túraútvonalak Lovastúra-útvonalak A kisvasutak szerepe a turizmusban 27/62

28 A vizsgázó neve:. 9. A Ön fınökével egy ágazatközi koordinációs bizottság ülésén vesz részt, ahol a fı témakör a turizmus és a közlekedési ágazat kapcsolata lesz. Fınöke megbízza Önt azzal, hogy tekintse át a turizmus szempontjából Magyarország közlekedési ágainak jellemzıit. Mutassa meg a térképen a turizmus tranzit áramlási irányait, a TEN hálózat /Trans-European Networks/ részét képezı repülıtereket, kikötıket és a jelentısebb határátkelıket! alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint A Magyarország közlekedésföldrajza Az idegenforgalmi szektor szereplıi (a közlekedés, a szálláshelyszektor, a vendéglátás, az idegenforgalmi attrakciókat, vonzerıket mőködtetık, üzemeltetık, kezelık) A közút (gyorsforgalmi, kerékpáros úthálózat, nemzetközi kapcsolatok, a hálózatokhoz kapcsolódó szolgáltatások, határátkelık) A vasút (a vasúti fıhálózat és jármőállomány fıbb jellemzıi, nemzetközi kapcsolatok, kisvasutak, az üzemeltetı által nyújtott szolgáltatások, határátkelık) A légi közlekedés (nemzetközi kapcsolatok, a belföldi repülıterek fıbb jellemzıi, határállomások) A vízi közlekedés (a folyami és tavi hajózás jellemzıi, az evezıtúrák, kikötıi szolgáltatások, határátkelık) 4 Tájékozódás 5 5 Tér-érzékelés 5 Személyes Megbízhatóság 3 Társas Adekvát metakommunikáció 3 Módszer Áttekintı képesség 4 28/62

IDEGENFORLAMI SZAKMENEDZSER VIZSGAFELADATOK

IDEGENFORLAMI SZAKMENEDZSER VIZSGAFELADATOK IDEGENFORLAMI SZAKMENEDZSER VIZSGAFELADATOK (Összevont dokumentumok a BGF GKZ ISZM hallgatói számára) TARTALOM: 2356-06/1 Adott terület turisztikai felkészültségének elemzése 2356-06/2 Az elemzés alapján

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2356-06/1 2356-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30+15 perc A 20/2007.

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység 0002-06 Marketing tevékenység A piackutatás módszereinek és a marketing tevékenység eszközeinek bemutatása megadott célok és feltételek alapján Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése:

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 140-06 Idegenvezetés gyakorlata 140-06/2 Országismereti, mővészettörténeti, idegenforgalmi ismeretek

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI KISTÉRSÉG TURISZTIKAI POTENCIÁLJAINAK FELTÉRKÉPEZÉSE Készült: A Vásárhelyi Vidék Jövıjéért Egyesület gondozásában HÓDMEZİVÁSÁRHELY 2009. TARTALOM JEGYZÉK I. MAGYARORSZÁG HELYE A VILÁG

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1210-06 Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1210-06/1

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0874-06/1 Megadott feltételek alapján választás a kisvállalkozási formák közül. A vállalkozás indításával,

Részletesebben

Dunántúli kerékpáros turizmus a jövı tükrében

Dunántúli kerékpáros turizmus a jövı tükrében Kodolányi János Fıiskola Turizmus Tanszék Dunántúli kerékpáros turizmus a jövı tükrében Konzulens neve: Hinek Mátyás Készítette: Berendy Brigitta Idegenforgalom és Szálloda Székesfehérvár, 2006 Kijelentem,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1210-06 Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1210-06/1

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2655-06 Ügyviteli és munkaerıpiaci ismeretek, álláskeresési technikák alkalmazása 2655-06/1 Adott vállalkozás

Részletesebben

DDOP-2008-2.1.3.C - Balatoni Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása

DDOP-2008-2.1.3.C - Balatoni Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása Településszociológiai kutatás a DDOP-2008-2.1.3.C - Balatoni Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása Településszociológiai kutatás a A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR A KERÉKPÁROS TURIZMUS HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A DUNÁNTÚLON

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR A KERÉKPÁROS TURIZMUS HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A DUNÁNTÚLON NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR A KERÉKPÁROS TURIZMUS HELYZETE ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A DUNÁNTÚLON Konzulens: Husz Anikó Főiskolai adjunktus Készítette: Hegedüs Eszter Idegenforgalmi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0752-06 A foglalkoztatáspolitikával, emberi erıforrás-gazdálkodással kapcsolatos elemzı, fejlesztı feladatok

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

Egyéni kutatási témát minden kutatóműhely tagnak választania kell, amelyet feldolgozás után prezentál a kutatóműhelyi foglakozás keretében.

Egyéni kutatási témát minden kutatóműhely tagnak választania kell, amelyet feldolgozás után prezentál a kutatóműhelyi foglakozás keretében. A kutatóműhely egyik legfontosabb tevékenysége az egyéni kutatások segítése, megfelelő szakmai alap nyújtása egy tudományos igényű dolgozat elkészítéséhez. Egyéni kutatási témát minden kutatóműhely tagnak

Részletesebben

A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja. Készítette:

A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja. Készítette: A Sárospataki Kistérség Turizmusfejlesztési és Turizmusmarketing Programja Készítette: Miskolc, 2005 A kutatás készítői: kutatás vezetője, szakmai iránítója: Dr. G. Fekete Éva MTA, RKK, ÉMO vezetője kutatás

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

VITAANYAG 3. VERZIÓ E-MAIL: TURIZMUSSTRATEGIA@GKM.HU (A TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 2004. JÚNIUS 30-ÁN ZÁRUL) 2004. ÁPRILIS 26.

VITAANYAG 3. VERZIÓ E-MAIL: TURIZMUSSTRATEGIA@GKM.HU (A TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 2004. JÚNIUS 30-ÁN ZÁRUL) 2004. ÁPRILIS 26. VITAANYAG 3. VERZIÓ TÁRSADALMI EGYEZTETÉS E-MAIL: TURIZMUSSTRATEGIA@GKM.HU (A TÁRSADALMI EGYEZTETÉS 2004. JÚNIUS 30-ÁN ZÁRUL) 2004. ÁPRILIS 26. Készítette az Országos Idegenforgalmi Bizottság Stratégiai

Részletesebben

A magyar Turisztikai Desztinációs Menedzsment rendszer bemutatása Hévíz példáján

A magyar Turisztikai Desztinációs Menedzsment rendszer bemutatása Hévíz példáján EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET Földrajztudományi Központ Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék A magyar Turisztikai Desztinációs Menedzsment

Részletesebben

HELYI TANTERV. Mővészet, közmővelıdés, kommunikáció..szakmacsoport OKJ SZÁMA: 54 211 05 0000 00 00

HELYI TANTERV. Mővészet, közmővelıdés, kommunikáció..szakmacsoport OKJ SZÁMA: 54 211 05 0000 00 00 HELYI TANTERV Mővészet, közmővelıdés, kommunikáció..szakmacsoport Díszlet- és jelmeztervezı asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 54 211 05 0000 00 00 A képzés szabályozásának jogi hátterét az OKM által kiadott

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1611-06/1 A kapcsolattartás, az üzleti magatartáskultúra és a munkahelyi viselkedés egy jellemzı helyzetének

Részletesebben

A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015

A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015 A BARCSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZÉPTÁVÚ KULTURÁLIS STRATÉGIÁJA 2010-2015 A Barcsi Kistérségi Közkincs Kerekasztal megbízásából készítette a barcsi Móricz Zsigmond Mővelıdési Központ Tartalomjegyzék

Részletesebben

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Utazás és Turizmus tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanévben,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 1-11/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: perc A 0/007. (V. 1.) SZMM rendelet 3. 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

Utazás és turizmus Középszintű gyakorlati-szóbeli feladatbank

Utazás és turizmus Középszintű gyakorlati-szóbeli feladatbank Utazás és turizmus Középszintű gyakorlati-szóbeli feladatbank 1. Az idegenforgalom jellemzői, fejlődési tendenciái. (A statisztikai adatok, trendek értelmezése. Több adatból következtetések levonása, lehetséges

Részletesebben

Kereskedelmi menedzserasszisztens 55 345 02 0010 55 02 Terméktervező műszaki menedzserasszisztens

Kereskedelmi menedzserasszisztens 55 345 02 0010 55 02 Terméktervező műszaki menedzserasszisztens A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája

A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája A Dél Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter marketingstratégiája 2014-2016 CampInvest Kft. 2013. december Készítették: Dr. Gonda Tibor PhD. Dr.Spiegler Patrícia PhD. Dr. Bencsikné Aubert Judit Tartalomjegyzék

Részletesebben