JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) AVAGY:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) AVAGY:"

Átírás

1 JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) M I T AVAGY: T A N U L H A T U N K A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI RENDSZERÉBŐL??? A tanári vélemények tantárgyak szerint abc-sorrendben következnek itt, a diákokét lásd az Általános ismertetésben! A világban zajló társadalmi, politikai és kulturális változásokat tapasztalva az IB Program képes a változásokra gyorsan, érzékenyen és állandóan megújulva reagálni. Ezeknek megfelelően módosítja a tematikákat, a módszereket, a követelményeket, a vizsgaeljárásokat, sőt a tantárgyak csoportosítására is többször sor került az elmúlt évtizedek alatt. Azt a sok-sok pozitívumot mutatjuk itt be, amit az IB-s pedagógusok összegyűjtöttek a tantárgyaikkal kapcsolatban, és amitől szerintük igazán érdemes ebben a programban tanítani. Nemcsak az adott iskola tanárainak, diákjainak jó és hasznos ez az oktatási rendszer, hanem mintaként szolgálhat az egész magyar közoktatás és vizsgáztatás fejlesztéséhez is. Nem véletlenül fogadja el ezt az érettségi diplomát a világ 144 országának a felsőoktatása! A további részletek az IB-ről, a tananyagokról és a vizsgákról a tantárgyi leírásoknál találhatóak a 3. fejezetben: EGYES TANTÁRGYAK AZ IB PROGRAMBAN; a magyar rendszerrel való a rövid, táblázatba foglalt, általános összehasonlítás pedig az 1. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS című fejezet végén.

2 ÁLTALÁNOS, NEM TANTÁRGYSPECIFIKUS JÓ GYAKORLATOK Az IB Diploma Programjának három olyan központi, kötelező eleme van, amely egyáltalán nem szerepel a magyar közoktatási rendszerben. Ezek a kreativitás-aktivitás-szolgálat (CAS) és a tudáselmélet (Theory of Knowledge TOK) nevű tárgyak, valamint a 4000 szavas esszé. Nem vizsgatárgyakról van szó, de megfelelő színvonalon való teljesítésük nélkül nem kaphat diplomát a diák. 1. A kreativitás-aktivitás-szolgálat (CAS) a Diploma Program fontos, gyakorlati eleme, az IB Szervezet (IBO) meghatározó jelentőséget tulajdonít ennek a "tárgynak" is. Filozófiájának lényege, hogy a nevelés nem a tanteremben és a vizsgateremben kezdődik, illetve ér véget, meg kell, hogy haladja azt a szintet, ahol egyszerűen csak információt ad. Feltétlenül magába kell foglalnia a személyiségfejlesztést, az értékek és a szemléletmód kialakítását, amelyek segítenek a faji, osztály, vallási, nemi és politikai előítéletek leküzdésében. A közösség szolgálata kiegészíti az intellektuális fejlődést és az elméleti tananyagot. A kreativitás, az akció és a szolgálat azonos hangsúlyt kap. A CAS kihívás kell, hogy legyen minden egyes diák számára; célja legyen, hogy fejlessze a diák felfedező-hajlamát és önbizalmát, segítse őt egyéni érdeklődési körének és képességeinek fejlődésében, növelje felelősségtudatát a közösség iránt általában és különösen a hátrányos helyzetűekkel kapcsolatban! 2. A TOK (Theory of Knowledge, azaz tudáselmélet) tanítása arról szól, hogy olyan diákokat neveljünk, akik felfogják a tudás mibenlétét, akik össze tudják kapcsolni a tantárgyakat és a tananyag részeket, akik a tények és állítások mögé tudnak nézni, akik megtanulnak kritikusan, ugyanakkor toleránsan gondolkodni. Olyan diákokat/gondolkodókat igyekszünk kinevelni, akik látják és értik a világot maguk körül, akik gondos mérlegelés után úgy tudják közvetíteni a gondolataikat, hogy azok igazságban gyökerezzenek, tiszta, éles logikát kövessenek, ugyanakkor tükrözzék saját és mások érzéseit is. 3. A 4000 szavas hosszú esszé megírása komoly feladat minden diák számára. Kutatómunkát feltételez a választott tárgyból, valamint az esszéírás szabályainak ismeretét, még a bibliográfiára vonatkozókat is. Ez a magyar rendszerben a felsőoktatásban tanulóknak a feladata, pedig minden értelmiségi pályát választónak nagyon hasznos készséget jelent. Az alábbiakban olyan nevelési, oktatási, szervezési jellemzőket sorolunk fel, mutatunk be, amelyek az IB Programban nagyobb hangsúlyt kapnak, mint a magyar rendszerben. 4. A vizsgákra való kétéves felkészülési folyamat minden tárgyban (elsősorban) kompetenciákat fejleszt és mér. 5. Nagymértékben segíti az önálló munkát, az idő- és erőbeosztási képesség fejlődését. 6. A plágium és a csalás bármilyen formáját nagyon komolyan veszik és büntetik. 7. A reáltárgyaknál a követelmény az elméleti tudás mellett jobban koncentrál a gyakorlatra. 8. A humán tárgyak tanulása során az esszéírási készség sokat fejlődik, fontos szerepe van (a hosszú esszé írásán kívül is). 9. Különösen a nyelvtanítás során (mind az anyanyelv, mind az idegen nyelvek esetében) nagy a tanári szabadság. IB-ben sokkal jobban igazodhat a tananyag és a megfelelő módszerek megválasztása a mindenkori diákok igényeihez és szükségleteihez. 10. A dolgozatokat egyik szinten sem a diák saját tanára javítja. A nemzetközi érettségi egységes vizsgáztatási követelményrendszere így nagyon eredményes és igazságos. 11. Általában egy-egy tantárgyból nem ugyanazon a napon írják a dolgozatokat, a különböző feladatokat akár 2-3 nap eltéréssel is írhatják. Ez több esélyt ad a diáknak, ha például valamiért volt egy rossz napja.

3 12. A leghosszabb vizsga 2 óra 30 percig tart (szemben a magyar 4 órás feladat/sorokkal). 13. A vizsga indításakor lehetőség van a feladatok átolvasására mielőtt a diákok megkezdenék a megoldást, válaszadást, és ez nem számít bele a dolgozatírásra megadott időbe. A gyerekeknek így van 5 percük arra, hogy átnézzék a feladatokat, így sokkal jobban el tudják dönteni, hogy melyikkel érdemes kezdeniük, és melyiket hagyják inkább utoljára. 14. Különböző tanárok javítják az egyes vizsgakomponensek dolgozatait, ez növeli az objektivitást. 15. Az elektronikus értékelés, amely 2013-tól már bevezetésre kerül, lehetővé teszi az azonnali visszajelzést minden egyes vizsgáztatónak. Tízesével kapják az értékelendő dolgozatokat, illetve csak azok szkennelt változatát és a szóbeli feleletek hangfelvételeit. A javítást egy internetes felületen végzik. Minden tíz között egy, már a vizsgaközpont által előre értékelt ellenőrző dolgozat is van. Ez rögtön megmutatja, ha a vizsgáztató tanár pontszámai nagyobb mértékben eltérnek az előre kijavított, értékelt mintától, így a javítótanárnak azonnal észrevételeket küldhetnek a Központból és újrajavításra kérhetik. (Ennek a rendszernek hátránya, hogy a dolgozatokat nem lehet feladatonként javítani. Előnye viszont, hogy nincs szükség az anyagok utaztatására, így a javítás és a moderálás ideje, valamint a költsége is csökken. Korábban postai úton jutatták el a vizsgaanyagot az értékelőknek, akár a világ másik tájára, például Chilébe vagy Ausztráliába is.) 16. Még a vizsgaidőszak kezdete előtt az iskolai tanárokat megkérik, hogy adjanak ún. előrejelző jegyet vagy jósolt jegyet (predicted grade) a tanulóiknak. Ha a végső osztályzat erősen eltér a jósolt jegytől (a 7-es skálán 2 ponttal), a diák dolgozatait újraértékelik, szem előtt tartva, hogy ne forduljon elő igazságtalanság vagy hiba. 17. Az értékelés során a pontozás nagyon alaposan kidolgozott szempontok segítségével történik, és több szinten alkalmazott biztosítékokkal, minőségbiztosítással (moderálással) működik. Az egyes vizsgarészeket vizsgáztató csoportok osztályozzák. 18. Moderálás után születnek meg a végső jegyek. Ez a fajta osztályzás, nemcsak a diáknak ad teljesen objektív értékelést a teljesítményéről, hanem visszajelzésül is szolgál a tanárnak, hiszen az ő részjegyeit is módosíthatják az IBO tapasztalt vizsgáztatói. 19. A Vizsgaközpont értékeli a tanárok munkáját mind tartalmi, mind adminisztratív szempontok alapján. 20. Az IB-s programban a tanár nagy kihívással, ugyanakkor igen pozitív szellemi, intellektuális élménnyel találkozik, a diákok pedig lelkesedéssel tanulnak, mert érzik, hogy hasznos tevékenységet végeznek!

4 TANTÁRGYSPECIFIKUS JÓ GYAKORLATOK ANGOL IRODALOM ÉS NYELV 1. Az IB Programban fontos újdonság a szöveg fogalmának kiterjesztése. Szövegen ez a tantárgy többé nemcsak hagyományos értelemben vett szövegeket, hanem ún. vizuális szövegeket is ért, azaz plakátok, logók, reklámok, képregények stb. elemzését is tanulni, tanítani kell. Mivel mindez eddig nem képezte a tantárgy anyagát, új élmény és kihívás tanárnak, diáknak egyaránt. 2. A rendszer egyedül a szóbeli feleletek értékelését bízza a vizsgázót tanító és esetleg akaratlanul is elfogult tanárra, akinek az értékelését azonban külön ellenőrzik (lásd fenn). 3. Az IB Program a magyar érettségi rendszerrel szemben magasabb nyelvi szintre juttatja el a diákokat. Intellektuális és nyelvi kihívást is nyújt azon egyre növekvő számú nyelvtanulónak, akik nyelvi szintje bőven meghaladja a hazai emelt szintű érettségin elvártat, a középfokú nyelvtudást (KER B1-B2 szint). Mindemellett új eszközöket is ad a tanulók kezébe. Több, extenzívebb nyelvi inputot, teljesen autentikus anyagokat, helyzeteket is biztosít. A szövegek feldolgozásánál a tartalmi és nyelvi egészre figyel. Az apróbb nyelvi elemek, szerkezetek a szövegből bújnak elő, így lesznek vizsgálat tárgya, talán kevésbé eszerint rendezett formában, mint egy nyelvtankönyvben. Nem is foglalnak el olyan központi szerepet, mint ott, csak annyiban érdekesek, amennyiben a szöveg és működésének pontosabb megértését segítik. A nyelvgyakorlást maga a nyelv használata biztosítja, a nyelv új szerepet kap, a továbbiakban nem cél, hanem eszköz, ahogy egyébként a modern, tartalomalapú nyelvtanítás, a CLIL (content and language itegrated learning) és a CBI (content based instruction) vallja, amit a két tanítási nyelvű oktatás során is alkalmaznak. ANGOL, MINT IDEGEN NYELV 1. A tanár hatalmas szabadságot kap a tananyag összeállításában, mely révén sokkal motiváltabbá teheti a diákokat, alkalmazkodhat a képességeikhez és érdeklődési körükhöz. Így, a tanár által összegyűjtött anyag részét képezi több nagyobb témának, sokkal frissebb megközelítést kínál, valamint szókincsében és információs tartalmát tekintve is gazdagabb, mint a hagyományos könyvalapú oktatás. A diákok nagyobb rálátást szerezhetnek a világ aktuális témáira, és mivel elegendő anyagot olvastak és audio-vizuális aspektusból is megközelítettek egy-egy témát, így könnyebben formálnak véleményt, informáltabbá válnak. 2. A sok olvasás segítségével hasznos szókincsre és nyelvi szerkezetekre is természetes közegben, autentikus szövegekben tesznek szert. 3. A tanulók munkájukról rendszeres visszajelzést kapnak, illetve az értékelő kritériumok ismeretében maguk is pontos képet formálhatnak a saját tudásukról és saját fejlődésüket elő tudják mozdítani. 4. A nemzetközi érettségiben a nyelvtanulók nemcsak nyelvtani, illetve strukturális szabályokat tanulnak, szókészletet bővítenek, hanem mindkét szinten rálátást szereznek a nyelvi kultúrára is. 5. A végső vizsgajegy a tanulók írásbeli kreatív munkájából, a két év során nyújtott szóbeli tevékenységükből, illetve az írásbeli vizsgán elért eredményükből tevődik össze.

5 6. A szóbeli vizsgarésznek két eleme van. Az egyik a két év során három szabadon választott órán elvégzett csoportos szóbeli feladatok értékelése. A tanár diákonként kiértékeli a szóbeli feleletek, prezentációk, viták stb. minőségét, melyekhez az IB Szervezet által kiadott szóbeli értékelő kritériumokat használja. A másik elem a CD-re rögzített felelet. Ez 8-10 perces, amikor a diák feladata rövid felkészülési idő után egy képről prezentációt tartani, melyet a tanár által irányított beszélgetés követ. A szóbeli feleletek így dupla értékelésen mennek keresztül: belső pontozás (a tanulót tanító tanár végzi), illetve külső osztályzás a Nemzetközi Érettségi Bizottság vizsgáztatói által. Moderálás után születnek meg a végső szóbeli jegyek. 7. A nemzetközi érettségi szóbeli értékelése és rendszere talán precízebb, aprólékosabb, ami által sokkal szigorúbban és következetesebben mér, mint egy hazai emelt szintű nyelvi érettségi. 8. Az IB a témaköröket tágan értelmezi. Meghagyja a diákok és tanáraik számára azt a lehetőséget, hogy ne magát a témát dolgozzák fel, melyről amúgy is már sok információval rendelkeznek (például környezetvédelem, egészséges életmód), hanem kutassanak egy adott témában, vagy annak bizonyos érdekes aspektusait vizsgálják meg nagyobb elmélyüléssel. 9. A nyelvhelyesség mérése csakis az aktív készségek használata során válik fontossá. Akkor lényeges, ha a nyelv helytelen használatával a kommunikációs tartalom sérül. A nemzetközi érettségi a nyelvhelyességet nem egy fajta elkülönített nyelvi kompetenciaként értékeli, hanem a helyes információ-átvitel fontos aktív szereplőjeként. 10. A diákoknak tisztában kell lenniük számos műfaj írásbeli kötöttségével. Az adott témában, a megfelelő kereteken belül, nyelvileg is letisztult és elmélyült fogalmazását kell alkotniuk a magyar feladatoknál lényegesen nagyobb minimum szóterjedelemben. B I O L Ó G I A 1. Az érettségi vizsga az IB rendszerében kiszámíthatóbb, mint a magyar rendszerben. Tanár, diák egyaránt pontosan tudja már a tanulmányok elkezdésekor, hogy milyen mélységben kell tudni a tananyag egyes részeit, valamint hogy milyen feladattípusok és milyen számban lesznek a vizsgán. A vizsgafeladatok kérdéseiben használt utasítások (hasonlítsa össze, írja le, vázolja) pontos definíciói egyértelművé teszik, hogy mi az elvárás a vizsgán. A tananyag leírásában is ezeket az utasításokat használják, és ugyanitt definiálják is őket. Így a diák már a felkészülés során megismerkedik az utasítások definícióival, és ezek szerint sajátítja el a tananyagot. 2. A kétszintű érettségi bevezetése a magyar rendszerben hasonló kompetenciák felé mozdította el a biológia tantárgyat, mint amik az IB rendszerben megjelennek. Több lett az értelmező, problémamegoldó feladat, megjelennek a biológia egészségügyi, környezetvédelmi és etikai vonatkozásai, de még így is elmondható, hogy a magyar rendszer inkább elméleti, az IB rendszer pedig gyakorlatiasabb tudást nyújt.

6 M A G Y A R N Y E L V É S I R O D A L O M 1. Az IB-s magyaroktatás a tanításban lehetőséget is ad arra, hogy a kitűzött célok megvalósulhassanak, olyan feltételrendszert teremt, amelyben nem sikkad el ezeknek az elvárásoknak a fontossága. Igen szoros a kapcsolat a tanítás és ellenőrzés, módszertan-tematika és kimeneti célok között. 2. Sajnos a magyar rendszerben még mindig az általános, hogy 30 fölötti az osztálylétszám, pedig a kisebb létszám mindenképpen motiváltabb diákokat és tanárokat eredményez. (Az IB-s oktatásunkban legfeljebb 18 diák van egy csoportban.) 3. Az önálló munkát nagyon fontosnak tekinti az IB-s oktatási rendszer. Az IB-n a hosszas előkészítés és folyamatos felügyelet azt is garantálja, hogy a diák valóban csak önálló munkát ad be a végén. 4. Az IB-s rendszer noha keretek közt, hiszen van a világirodalmi műveknek és magyar szerzőknek egy hivatalos listája, amelyről a tanárnak választania kell lényegesen megengedőbb a tananyag összeállításában. Természetesen vannak kritériumok, amelyeknek meg kell feleljen a tanult művek listája (például kell szerepeljen benne mű mindhárom műnemből, legalább három különböző korszakból), de ez még mindig hagy lehetőséget arra, hogy a tanár a saját preferenciáit is figyelembe véve és a csoportot, gyerekeket ismerve dönthessen. 5. A diák a tanult szerzőket garantáltan jobban fogja ismerni, érteni és megkockáztatjuk szeretni, mint a magyar rendszerben tanuló társai. Egyáltalán nem biztos, hogy az a diák kap többet a magyaroktatástól, aki bár minimum 40 szerzőről hall a középiskolában, ámde a kötelező olvasmányokat nem vagy csak felibe-harmadába olvassa el (hiszen úgyis csak 3 tanóra jut a tárgyalására, arra meg minek ), mint az az IB-s diák, aki egy teljes hónapig foglalkozik egy regénnyel, és akinek van ideje, lehetősége elmélyedni a szövegben, felfogni, megérteni a jelentőségét. 6. Az IB-s rendszer pontosan azokra a kapcsolódási szempontokra épít, amelyek alkalmasak az érdeklődés felkeltésére, meggyőzően bizonyítja, hogy az irodalom valóban a körülöttünk és bennünk lévő világ művészi feldolgozásának egyik eszköze. 7. A terhelés nemcsak egyenletesebben oszlik el (a fontos ellenőrzések közül kettő az első, kettő a második tanévben történik), de az egyes anyagrészek feldolgozásánál is sokkal egyértelműbb a diák számára, miért olvassa-elemzi azt a bizonyos művet, hiszen világos, mit kell produkálnia néhány hónap múlva az adott művel kapcsolatban: egy házi dolgozatot, egy prezentációt, egy szóbeli feleletet stb.. Nem forgácsolódik szét annyira a diák figyelme, illetve ez azt is garantálja, hogy valóban foglalkozik a művekkel, elmélyed bennük, hiszen biztosan számíthat arra, hogy ezekre épül az ellenőrzés. Az IB-s diáknál azonban teljesíthető (!) alapfeltétele a jó jegynek a művek valódi ismerete, értése. 8. Az IB-s magyaroktatásban nincs explicit nyelvtantanítás. Azonban ez a különbség inkább csak látszólagos, hiszen amit a magyar oktatási rendszer külön nyelvtanórákon tanít, annak jó része az IB-s magyarórákon is előkerül, az irodalmi művek elemzésének integrált részeként. A szövegelemzés és szövegalkotás során mindenféleképpen szükségesnek bizonyulnak a kommunikáció, a nyelv és a gondolkodás, a nyelvhasználat társadalmi meghatározottsága, a leíró nyelvtan, a szövegtan, a retorika, a stílus témaköreihez kapcsolódó ismeretek, fogalmak. Ezek azonban nem külön órán, hanem művek elemzése, szövegek alkotása során merülnek fel, mintegy tükrözve azt a szemléletet, miszerint a nyelv működésének tanulmányozása lévén a nyelv az irodalom anyaga elválaszthatatlan, integrált része az irodalomtanulásnak. 9. IB-s magyartanárnak lenni sok szempontból jutalomjáték: a kedvező feltételek és a sok pozitív visszajelzés (mind az informálisak, a diákoktól, mind az objektívek, például vizsgaeredmények útján szerzettek) a tanár munkáját kifizetődővé teszi, látja értelmét annak, hogy ennyi energiát belefektessen a tanításba. Kis energiabefektetéssel nem is lehet ezt csinálni. Az IB-s tananyag feldolgozása sokkalta nagyobb elmélyülést kíván meg a tanártól, mint a magyar rendszerbeli, hiszen ott nagyon kevés óra áll rendelkezésre egy mű feldolgozásához. Az IB-s rendszerben a felkészülés a szakirodalomban való elmélyülést éppúgy jelenti, mint a művek alapos, többszöri átolvasását, kijegyzetelését. Az IB-s

7 programban ezért a tanár nagyobb kihívással és ugyanakkor nagyobb szellemi, intellektuális élménnyel találkozik. 10. Munkamódszerek, kreatív feladatok tekintetében szintén a lehetőségek tárháza az IB. Az IB-s magyarórán az egy-egy műre jutó nagyobb órakeret lehetővé teszi a tananyag játékosabb, kreatívabb feldolgozását, a különböző munkaformák alkalmazását, vagyis a tanár módszertanilag is kiteljesedhet, megvalósíthatja, kipróbálhatja ötleteit, és ezáltal fejlődhet, megőrizheti kreativitását. Konkrét jó gyakorlatok (további részleteket lásd a tantárgy bemutatásánál a 3. fejezetben) A Nemzetközi Érettségi Programban tartott magyarórák során számos ún. jó gyakorlatot alakítottunk ki. Ezek a jó gyakorlatok két fő okból jöhettek létre és működnek kiválóan. Egyrészt elegendő idő áll rendelkezésünkre a megvalósításukhoz. Másrészt a diákokat erősen motiválja, hogy ezek a gyakorlatok a sikeres vizsgázást készítik elő. Az alábbiakban két ilyen jó gyakorlatot mutatunk be. 1. Készülés a világirodalmi esszé megírására A világirodalmi esszé eredménye 25 %-ban számít bele a végső osztályzatba, ezért különösen fontos, hogy az esszék a lehető legmagasabb színvonalúak legyenek mintha publikálásra szánnák. Az esszé megírását gondos, több hónapos (!) előkészítés előzi meg, mely a következő lépésekben történik: Részfeladatok 1. szempont meghatározása 2. anyaggyűjtés (idézetek és elemző megjegyzések táblázatban) 3. tézis megfogalmazása + vázlat 4. piszkozat leadása 5. dolgozatok közös bírálata 6. dolgozat leadása 2. Szóbeli prezentációk A szóbeli prezentációknál lehetőség van arra, hogy a tanuló ún. kreatív formában közelítse meg a művet. A kreatív típusú előadások része az értékelés (az ún. rationale), melyben a tanuló kifejti, milyen célokat akart megvalósítani a feladattal, és mit értett meg ezen keresztül a műből. Tehát nem elég például Örkény stílusában megírni néhány egypercest és felolvasni azokat, hanem meg is kell magyarázni, milyen irodalmi, stilisztikai eszközöket imitált a novellákban a tanuló, és miért pont ezeket választotta. Az elmúlt években diákjaink számos feledhetetlen, ötletes kreatív prezentációval álltak elő, melyek nemcsak szórakoztatóak voltak, de tartalmasak is, hiszen a művek elmélyült tanulmányozása előzte meg őket. M A T E M A T I K A 1. A jelenlegi magyar kétszintű érettségivel összehasonlítva mindkét szinten megállapítható, hogy az IB feladatai általában nehezebbek és több ismeretet igényelnek. A kétéves oktatás folyamán ezért a hazai rendszernél sokkal nagyobb tempóban kell haladni, ami mind a diáktól, mind a tanártól több munkát követel. A tapasztalat szerint ennek a haszna is megvan: mind a hazai, mind a külföldi egyetemeken továbbtanuló diákok rendszeresen arról számolnak be, hogy az ottani matematika-kurzusokat társaiknál eredményesebben tudják teljesíteni. 2. A hazai középszintű vizsgán egyáltalán nem szerepel a differenciál- és integrálszámítás, míg az IB középszinten ennek aránya jelentős. Ez az ismeret előnyt jelent a hazai egyetemeken azoknak a diákoknak, akik a matematikát nem főtantárgyként tanulják ott, hanem csak 1-2 féléves matematika tantárgyat kell hallgatniuk. 3. Az emelt szinten tanult választható témáknak itthon mindegyike egyetemi tananyag. 4. Az IB-ben kiemelt szerepet kap a grafikus kalkulátorok magas szintű ismerete és használata.

8 5. Megfigyelhető az a törekvés, hogy a magyar érettségin, az IB-hez hasonlóan legyenek több témakörből származó ismeretek szintézisét megkövetelő feladatok. Itthon azonban ez általában csak felszínes kapcsolat. Konkrét jó gyakorlatok : 6. Számológép nélküli vizsga Követendőnek tartjuk, hogy a vizsga első (középszinten 90, emelt szinten 120 perces) részében a diák nem használhat számológépet, így olyan tudás is számon kérhető tőle, amely a számológépből egyébként kinyerhető. (Például a szögfüggvények lényegét nem érti az, akinek nem evidens sin30 értéke, de ez géppel a kézben sosem derül ki.) 7. Vastag könyv helyett tömör képletgyűjtemény A hazai rendszerben használható Négyjegyű függvénytáblázatok című segédanyagok helyett az IB-ben mindegyik vizsgán csak egy 12, illetve 14 oldalas képletgyűjtemény használható, ami nyilván jóval kevesebb információt tartalmaz. Így a tanuló tényleges tudásáról reálisabb kép kapható. Nálunk ez egyelőre csak az emelt szintű szóbeli vizsgán van így. S P A N Y O L, M I N T I D E G E N N Y E L V 1. A vizsgára való felkészülésben nem sok hasonlóság van a két rendszer között. Az IBben sokkal jobban igazodhat a tananyag a diák igényeihez. A tanár eszerint alakítja, akár csoportonként is a tanmenetet, ez hamar meghozza a gyümölcsét, és sokkal gördülékenyebbé teszi a tanév előre menetelét. 2. Az értékelési szempontok között nagy eltérések vannak. Ezek zömében a nyelvtani hibák értékeléséből fakadnak. A magyar rendszer sokkal szigorúbb ebből a szempontból, az IB-ben messze nem a nyelvhelyesség prioritása a fő cél, inkább az autentikusságra, az érvelésre, kommunikációs elemekre helyezi a hangsúlyt. A nyelv tanulása során: 3. Az a cél, hogy sokrétű tudásra tegyenek szert, amit egy könyv/sorozatból lehetetlen lenne elsajátítani. 4. A diákok igen jól teljesítenek az évközi és érettségi vizsgákon is, mert nem azt tanulják meg, hogy hogyan kell a feladatokat megoldani, hanem a kompetenciákat tanulják meg használni. 5. A diákoknak meg kell tanulniuk hatékonyan érvelni. 6. Minden esetben a legfontosabb a forrás autentikussága. 7. A szövegkohézió és a szövegértés gyakorlását támogatják. 8. Az irodalom kulcsfontosságú a tantárgyban, célszerű minden témában irodalmi szöveget is keresni. 9. Tudjuk, ez a tantárgy beszélt nyelv, ezért 100 %-ban kompetencia alapú.

9 T Ö R T É N E L E M 1. A két szinten ugyanazokat a készségeket kell elsajátítani, és a tananyag mennyiségében sincs akkora különbség, mint a magyar rendszerben. 2. A pontosan körülhatárolt kritériumokkal bíró, de szabadon választható témájú önálló kutatási munka fontos része az IB érettségi rendszernek. 3. A történelmi helyzeteket mélységében vizsgálják. 4. A diákok magabiztosan, teljes mértékben értve tudnak fogalmakat használni akár gazdaságpolitikai, társadalmi vagy politikai kérdésekben. 5. Az IB program nagyon hatékonyan járul hozzá nem csak a saját maga által megnevezett nevelési célok eléréséhez, hanem a magyar érettségi rendszerben is megfogalmazott, kompetenciák (okok feltárása és a megfelelő fogalmak értő használata) fejlesztéséhez is a kevesebb több elven keresztül. 6. A nemzetközi érettségi érvelő, az érveket tényekkel alátámasztó, analitikus és következetes konklúziót levonó esszét követel. 7. A forráselemzés (a vizsgán a megadott 5 forrás beépítése az esszébe) gyors kombinációs készséget igényel, mert erre a vizsgarészre 1 óra áll csupán rendelkezésre. Sajnos ez a módszer, komplexitásában nehezen alkalmazható a magyar rendszerben. 8. A diák megismerkedik a tudományos munkák hivatkozási módszereivel (APA, MLA stb.) 9. Az önálló tanulásra való felkészültség értékelése fontos része az IB érettségi vizsgarendszerének. 10. Az önálló kutatást igénylő feladatok elvégzése rendkívül nagymértékben járult hozzá íráskészségük és szókincsük fejlesztéséhez. BA

IDEGEN NYELVEK TANÍTÁSA A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI (IB) PROGRAMBAN LANGUAGE B ANGOL

IDEGEN NYELVEK TANÍTÁSA A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI (IB) PROGRAMBAN LANGUAGE B ANGOL IDEGEN NYELVEK TANÍTÁSA A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI (IB) PROGRAMBAN LANGUAGE B (Ebből a tantárgycsoportból két tanár összegezte a véleményét, az egyikük angolt, a másikuk spanyolt tanít.) ANGOL A szerzők tapasztalt

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15.

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15. Vizsgaidőszak adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15. A jelentkezés helye Tanulói jogviszony alatt: - saját iskolájában jelentkezik a tanuló középés emelt szintre

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga szabályzata

A tanulmányok alatti vizsga szabályzata A tanulmányok alatti vizsga szabályzata 1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, javítóvizsga. 2. Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

NYELVI ÉS IRODALMI TANULMÁNYOK

NYELVI ÉS IRODALMI TANULMÁNYOK NYELVI ÉS IRODALMI TANULMÁNYOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI (IB) PROGRAMBAN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (A szerzők tapasztalt tanárok, mind a magyar, mind az IB rendszerét kiválóan ismerik. Dőlttel szedve és kiemelve

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA. Írásbeli vizsga

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA. Írásbeli vizsga KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc Feladatsor Egy problémaközpontú tétel kifejtése I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok megoldása II. Szöveges (kifejtendő) feladatok

Részletesebben

tartalom érettségi érettségi és nyelvvizsga emelt szint szerepe emelt szintű oktatásra jelentkezés pontszámítás jogszabályi háttér

tartalom érettségi érettségi és nyelvvizsga emelt szint szerepe emelt szintű oktatásra jelentkezés pontszámítás jogszabályi háttér Kétszintű érettségi tartalom érettségi érettségi és nyelvvizsga emelt szint szerepe emelt szintű oktatásra jelentkezés pontszámítás jogszabályi háttér Az érettségi jellemzői Kétszintű közép és emelt szint

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve. Érvényes 2011. szeptember 1-től

A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve. Érvényes 2011. szeptember 1-től A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve Érvényes 2011. szeptember 1-től I. HUMÁN-ESZTÉTIKAI MUNKAKÖZÖSSÉG Értékelési szempontok: Az értékelést az alábbi tantárgyak osztályozásakor vesszük figyelembe:

Részletesebben

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere.

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Országos Próbanyelvvizsga Rendszer Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Az OPR a következőkben szeretné

Részletesebben

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket.

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket. AZ EMELT ÉS KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FAKULTÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓK A 2015/2016. TANÉVBEN a 11. A, a 11.B, a 11.C és a 11.D OSZTÁLYBA LÉPŐKNEK 1. A tanulók április 13-ig adhatják

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Központi mérésekés a vizsgarendszer fejlesztése Fizika Kérjük, hogy válaszoljon az alábbi kérdésekre!

Központi mérésekés a vizsgarendszer fejlesztése Fizika Kérjük, hogy válaszoljon az alábbi kérdésekre! Eötvös Loránd Fizikai Társulat Középiskolai Oktatási Szakcsoportjának véleménye Elküldve: 214. 3.2. Központi mérésekés a vizsgarendszer fejlesztése Fizika Kérjük, hogy válaszoljon az alábbi kérdésekre!

Részletesebben

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat.

Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat. Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014/2015

Érettségi vizsga 2014/2015 Érettségi vizsga 2014/2015 1. Érettségi tantárgyai Öt tárgyból kell érettségi vizsgát tenni, és az öt közül négy kötelezően előírt: - Magyar nyelv és irodalom - Matematika - Történelem - Idegen nyelv Az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015. április 23. A kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK TANÍTÁSA A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI (IB) PROGRAMBAN LANGUAGE B

IDEGEN NYELVEK TANÍTÁSA A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI (IB) PROGRAMBAN LANGUAGE B IDEGEN NYELVEK TANÍTÁSA A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI (IB) PROGRAMBAN LANGUAGE B (Ebből a tantárgycsoportból két tanár összegezte a véleményét, az egyikük angolt, a másikuk spanyolt tanít.) SPANYOL A szerzők

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2010/2011. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 75 pont 75 pont 75 pont 75 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgáztató intézmény biztosítja Nyomtatott

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

A diákok munkájának értékeléséről

A diákok munkájának értékeléséről A diákok munkájának értékeléséről A ZKL a 2013-2014-es tanévtől saját alternatív kerettanterve szerint dolgozik. Ennek egyik következménye, hogy tantárgyi struktúrája és értékelési rendszere is megváltozik.

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga szerkezete A középszintű tantárgyi érettségi írásbeli és szóbeli vizsgából áll. Az írásbeli vizsga során a vizsgázónak egy központilag összeállított

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Az Oberstufe célja. A német és a magyar képzési ág tanulóinak felkészítése a német ill. a magyar érettségire

Az Oberstufe célja. A német és a magyar képzési ág tanulóinak felkészítése a német ill. a magyar érettségire Az Oberstufe célja A német és a magyar képzési ág tanulóinak felkészítése a német ill. a magyar érettségire Az egyetemi tanulmányok folytatásához szükséges kompetenciák elsajátítása tartalmi, nyelvi és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGÁK A 21. SZÁZAD ELEJÉN NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

ÉRETTSÉGI VIZSGÁK A 21. SZÁZAD ELEJÉN NEMZETKÖZI KITEKINTÉS XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 ÉRETTSÉGI VIZSGÁK A 21. SZÁZAD ELEJÉN NEMZETKÖZI KITEKINTÉS KÁKONYI LUCIA TÉMAVEZETŐ Információs vagy tudásalapú

Részletesebben

Vizsgainformációk. Vizsgadíjak. Külön írásbeli vizsga. Külön írásbeli vizsga

Vizsgainformációk. Vizsgadíjak. Külön írásbeli vizsga. Külön írásbeli vizsga Euro angol és német Vizsgainformációk Komplex vizsga (írás- és szóbeli együtt) Vizsgadíjak Külön írásbeli vizsga Külön szóbeli vizsga B1-Alapfok 24 900 Ft 17 900 Ft 15 900 Ft B2-Középfok 28 500 Ft 21 900

Részletesebben

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a évi, a évi, a évi és a évi május-júniusi vizsgaidőszak

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a évi, a évi, a évi és a évi május-júniusi vizsgaidőszak A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2008. évi, a 2009. évi, a 2010. évi és a 2011. évi május-júniusi vizsgaidőszak adatait is feltüntettük. A vizsgaszervezés néhány számadata

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a évi, a évi, a évi és a évi május-júniusi vizsgaidőszak

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a évi, a évi, a évi és a évi május-júniusi vizsgaidőszak A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2008. évi, a 2009. évi, a 2010. évi és a 2011. évi május-júniusi vizsgaidőszak adatait is feltüntettük. A vizsgaszervezés néhány számadata

Részletesebben

NYELVI ÉS IRODALMI TANULMÁNYOK

NYELVI ÉS IRODALMI TANULMÁNYOK NYELVI ÉS IRODALMI TANULMÁNYOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI (IB) PROGRAMBAN ANGOL NYELV ÉS IRODALOM (ENGLISH A LANGUAGE AND LITERATURE) A szerző tapasztalt tanár, mind a magyar, mind az IB rendszerét kiválóan

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

dr. Kovács Örs A szóbeli történelem érettségi jellemzői 2017

dr. Kovács Örs A szóbeli történelem érettségi jellemzői 2017 dr. Kovács Örs A szóbeli történelem érettségi jellemzői 2017 Jogszabályi háttér 100/1997-es érettségiről szóló kormányrendelet aktuális változata EMMI 40/2002-es rendelet módosítása Nem elég konkrét, értelmezési

Részletesebben

Érettségi, felsőoktatási felvételi

Érettségi, felsőoktatási felvételi Érettségi, felsőoktatási felvételi XIII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia Hajdúszoboszló, 2011. október 18-20. Pósfai Péter közoktatási elnökhelyettes. A prezentációban ahol rendelkezésre álltak

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/

Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/ Emelt szintű érettségi előkészítő választás 2016/2017. www.bolyai-starjan.sulinet.hu http://www.felvi.hu I. Emelt szintű előkészítők Célja: - az utolsó két évfolyamon heti plusz két órában az emelt szintű

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2009-2012. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük.

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2009-2012. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2009-2012. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A vizsgaszervezés néhány számadata Vizsgatárgyak (az idegen nyelvűekkel

Részletesebben

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2009-2013. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük.

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2009-2013. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2009-2013. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A vizsgaszervezés néhány számadata Vizsgatárgyak (az idegen nyelvűekkel

Részletesebben

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük.

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2009-2012. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A vizsgaszervezés néhány számadata Vizsgatárgyak (az idegen nyelvűekkel

Részletesebben

Vaskohászati technikus Melegüzemi technikus

Vaskohászati technikus Melegüzemi technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA Az anglisztika szak létesítési dokumentuma szerint: a záróvizsgára bocsátás feltétele egy sikeres szakdolgozat, a kritérium jellegű záróvizsga két részből áll: egy

Részletesebben

Az Oberstufe, az érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi iskolánkban

Az Oberstufe, az érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi iskolánkban Az Oberstufe, az érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi iskolánkban A felső-középiskola sajátosságai, illetve a német Reifeprüfung és beillesztése a magyarországi kétszintű érettségi vizsga rendszerébe

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az ennek megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014.

Érettségi vizsga 2014. Érettségi vizsga 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 kötelező és egy választható vizsgatárgy összesen tehát legalább 5 (lehet több is): Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, és egy választható.

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösségünkhöz 10 kolléga tartozik. A 2010/2011. tanévben a nyelvi órákat 9-an látjuk el, 1 kollégánk gyermekeit neveli. Bordi Zsuzsa Drubina Éva Erdélyiné Aradi Beáta Hegedűsné

Részletesebben

A 2002/2003-AS TANÉVBEN SZERVEZETT

A 2002/2003-AS TANÉVBEN SZERVEZETT A 22/23-AS TANÉVBEN SZERVEZETT PRÓBAÉRETTSÉGI SZAKMAI TANULSÁGAI OKI Követelmény- és Vizsgafejlesztő Központ Budapest, 24. március A 22/23-AS TANÉVBEN SZERVEZETT PRÓBAÉRETTSÉGI SZAKMAI TANULSÁGAI Köszönetnyilvánítás

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2010-2014. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük.

A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2010-2014. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A prezentációban számos helyen kis betűvel vagy külön utalással a 2010-2014. május-júniusi vizsgaidőszakok adatait is feltüntettük. A vizsgaszervezés néhány számadata Vizsgatárgyak (az idegen nyelvűekkel

Részletesebben

Az érettségi rendszere. Közoktatás-fejlesztési főosztály

Az érettségi rendszere. Közoktatás-fejlesztési főosztály Az érettségi rendszere Közoktatás-fejlesztési főosztály. Az előadásban érintett kérdések Az érettségi alapelvei A szabályozás kérdései A felkészülés szervezési és pedagógiai feladatai Az érettségi rendszer

Részletesebben

ÉRETTSÉGI MÁJUS JÚNIUS VIZSGAIDŐSZAKA KECSKEMÉTI BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM

ÉRETTSÉGI MÁJUS JÚNIUS VIZSGAIDŐSZAKA KECSKEMÉTI BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉRETTSÉGI 2016. MÁJUS JÚNIUS VIZSGAIDŐSZAKA Gyors elemzés 10 tantárgy összehasonlító elemzése: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, angol nyelv, német nyelv, biológia, kémia, fizika, informatika,

Részletesebben

II. A VIZSGA LEÍRÁSA

II. A VIZSGA LEÍRÁSA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc Definíció, illetve tétel kimondása I. II. Egy téma összefüggő kifejtése Definíció közvetlen alkalmazása I. II. 45 perc 135 perc megadott

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

Érettségi tájékoztató

Érettségi tájékoztató Érettségi tájékoztató 2015. május-júniusi vizsgaidőszakról 2015. március - április Készítette : Csajági Sándor igazgatóhelyettes Érettségi tájékoztató 2015 1 Érettségi tantárgyak Kötelező érettségi tantárgyak:

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Szlovén népismeret középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. SZLOVÉN NÉPISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA PROJEKT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A projektmunka értékelése

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ

TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ A felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépő 107. -a értelmében az állami mentesség az intézmény döntése és a törvényben

Részletesebben

Központ által felkért tanárok minősítették. Az emelt szint írásbeli munkáit az OKÉV által szervezett és működtetett regionális bizottságok értékelték.

Központ által felkért tanárok minősítették. Az emelt szint írásbeli munkáit az OKÉV által szervezett és működtetett regionális bizottságok értékelték. K/14116/1 K/14243/1 Ügyiratszám : 3360-1/2005 frománvfza, a j/ [ 1 11 ~ ( 1 - Érkezett: 2005 EE8R 18. Oktatási Minisztérium Pánczél Károly képviselő úr részére 1055 Budapest V., Sza!ay utca 10-14. telefon

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A vizsgaszabályzat hatálya A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: osztályozóvizsgákra, különbözeti vizsgákra,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

CORVINUS NYELVVIZSGAKÖZPONT Corvinus Általános Nyelvvizsga

CORVINUS NYELVVIZSGAKÖZPONT Corvinus Általános Nyelvvizsga CORVINUS NYELVVIZSGAKÖZPONT 2016. Vizsgázói visszajelzések A VIZSGÁZTATÓK KEDVESEK, SEGÍTÕKÉSZEK, A VIZSGÁZÓ LEGJOBB TUDÁSÁT HOZZÁK A FELSZÍNRE. A VIZSGÁK AZ ELÉRHETÕ MINTÁKNAK MEGFELELÕEK VOLTAK, ÍGY

Részletesebben

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés. 1. Vita: adott témakörhöz

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

Érettségi tájékoztató

Érettségi tájékoztató Érettségi tájékoztató 2016. május-júniusi vizsgaidőszakról 2016. március 23. Készítette : Csajági Sándor igazgatóhelyettes Érettségi tájékoztató 2016 1 Érettségi tantárgyak Kötelező érettségi tantárgyak:

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli Szóbeli Írásbeli Szóbeli 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Postai cím: 8201 Veszprém, Pf: 415. Intézményi azonosító: FI 34533 Adószám: 18916948-2-19 OTP Bank 11748007-20102269 Tel.: +36-88-542-700

Részletesebben

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Bajczi Tünde Drubina Éva Hegedűsné Lellei Andrea Kiss Gergely Ladinszki István Palicz Éva Pesti Pálma Price Andrew Szányelné Ősz Andrea Vasváry

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 Az elmúlt tanévben

Részletesebben

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja.

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2017/2018 2016. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakgimnáziuma 1011 Budapest, Ponty

Részletesebben