JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) AVAGY:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) AVAGY:"

Átírás

1 JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) M I T AVAGY: T A N U L H A T U N K A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI RENDSZERÉBŐL??? A tanári vélemények tantárgyak szerint abc-sorrendben következnek itt, a diákokét lásd az Általános ismertetésben! A világban zajló társadalmi, politikai és kulturális változásokat tapasztalva az IB Program képes a változásokra gyorsan, érzékenyen és állandóan megújulva reagálni. Ezeknek megfelelően módosítja a tematikákat, a módszereket, a követelményeket, a vizsgaeljárásokat, sőt a tantárgyak csoportosítására is többször sor került az elmúlt évtizedek alatt. Azt a sok-sok pozitívumot mutatjuk itt be, amit az IB-s pedagógusok összegyűjtöttek a tantárgyaikkal kapcsolatban, és amitől szerintük igazán érdemes ebben a programban tanítani. Nemcsak az adott iskola tanárainak, diákjainak jó és hasznos ez az oktatási rendszer, hanem mintaként szolgálhat az egész magyar közoktatás és vizsgáztatás fejlesztéséhez is. Nem véletlenül fogadja el ezt az érettségi diplomát a világ 144 országának a felsőoktatása! A további részletek az IB-ről, a tananyagokról és a vizsgákról a tantárgyi leírásoknál találhatóak a 3. fejezetben: EGYES TANTÁRGYAK AZ IB PROGRAMBAN; a magyar rendszerrel való a rövid, táblázatba foglalt, általános összehasonlítás pedig az 1. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS című fejezet végén.

2 ÁLTALÁNOS, NEM TANTÁRGYSPECIFIKUS JÓ GYAKORLATOK Az IB Diploma Programjának három olyan központi, kötelező eleme van, amely egyáltalán nem szerepel a magyar közoktatási rendszerben. Ezek a kreativitás-aktivitás-szolgálat (CAS) és a tudáselmélet (Theory of Knowledge TOK) nevű tárgyak, valamint a 4000 szavas esszé. Nem vizsgatárgyakról van szó, de megfelelő színvonalon való teljesítésük nélkül nem kaphat diplomát a diák. 1. A kreativitás-aktivitás-szolgálat (CAS) a Diploma Program fontos, gyakorlati eleme, az IB Szervezet (IBO) meghatározó jelentőséget tulajdonít ennek a "tárgynak" is. Filozófiájának lényege, hogy a nevelés nem a tanteremben és a vizsgateremben kezdődik, illetve ér véget, meg kell, hogy haladja azt a szintet, ahol egyszerűen csak információt ad. Feltétlenül magába kell foglalnia a személyiségfejlesztést, az értékek és a szemléletmód kialakítását, amelyek segítenek a faji, osztály, vallási, nemi és politikai előítéletek leküzdésében. A közösség szolgálata kiegészíti az intellektuális fejlődést és az elméleti tananyagot. A kreativitás, az akció és a szolgálat azonos hangsúlyt kap. A CAS kihívás kell, hogy legyen minden egyes diák számára; célja legyen, hogy fejlessze a diák felfedező-hajlamát és önbizalmát, segítse őt egyéni érdeklődési körének és képességeinek fejlődésében, növelje felelősségtudatát a közösség iránt általában és különösen a hátrányos helyzetűekkel kapcsolatban! 2. A TOK (Theory of Knowledge, azaz tudáselmélet) tanítása arról szól, hogy olyan diákokat neveljünk, akik felfogják a tudás mibenlétét, akik össze tudják kapcsolni a tantárgyakat és a tananyag részeket, akik a tények és állítások mögé tudnak nézni, akik megtanulnak kritikusan, ugyanakkor toleránsan gondolkodni. Olyan diákokat/gondolkodókat igyekszünk kinevelni, akik látják és értik a világot maguk körül, akik gondos mérlegelés után úgy tudják közvetíteni a gondolataikat, hogy azok igazságban gyökerezzenek, tiszta, éles logikát kövessenek, ugyanakkor tükrözzék saját és mások érzéseit is. 3. A 4000 szavas hosszú esszé megírása komoly feladat minden diák számára. Kutatómunkát feltételez a választott tárgyból, valamint az esszéírás szabályainak ismeretét, még a bibliográfiára vonatkozókat is. Ez a magyar rendszerben a felsőoktatásban tanulóknak a feladata, pedig minden értelmiségi pályát választónak nagyon hasznos készséget jelent. Az alábbiakban olyan nevelési, oktatási, szervezési jellemzőket sorolunk fel, mutatunk be, amelyek az IB Programban nagyobb hangsúlyt kapnak, mint a magyar rendszerben. 4. A vizsgákra való kétéves felkészülési folyamat minden tárgyban (elsősorban) kompetenciákat fejleszt és mér. 5. Nagymértékben segíti az önálló munkát, az idő- és erőbeosztási képesség fejlődését. 6. A plágium és a csalás bármilyen formáját nagyon komolyan veszik és büntetik. 7. A reáltárgyaknál a követelmény az elméleti tudás mellett jobban koncentrál a gyakorlatra. 8. A humán tárgyak tanulása során az esszéírási készség sokat fejlődik, fontos szerepe van (a hosszú esszé írásán kívül is). 9. Különösen a nyelvtanítás során (mind az anyanyelv, mind az idegen nyelvek esetében) nagy a tanári szabadság. IB-ben sokkal jobban igazodhat a tananyag és a megfelelő módszerek megválasztása a mindenkori diákok igényeihez és szükségleteihez. 10. A dolgozatokat egyik szinten sem a diák saját tanára javítja. A nemzetközi érettségi egységes vizsgáztatási követelményrendszere így nagyon eredményes és igazságos. 11. Általában egy-egy tantárgyból nem ugyanazon a napon írják a dolgozatokat, a különböző feladatokat akár 2-3 nap eltéréssel is írhatják. Ez több esélyt ad a diáknak, ha például valamiért volt egy rossz napja.

3 12. A leghosszabb vizsga 2 óra 30 percig tart (szemben a magyar 4 órás feladat/sorokkal). 13. A vizsga indításakor lehetőség van a feladatok átolvasására mielőtt a diákok megkezdenék a megoldást, válaszadást, és ez nem számít bele a dolgozatírásra megadott időbe. A gyerekeknek így van 5 percük arra, hogy átnézzék a feladatokat, így sokkal jobban el tudják dönteni, hogy melyikkel érdemes kezdeniük, és melyiket hagyják inkább utoljára. 14. Különböző tanárok javítják az egyes vizsgakomponensek dolgozatait, ez növeli az objektivitást. 15. Az elektronikus értékelés, amely 2013-tól már bevezetésre kerül, lehetővé teszi az azonnali visszajelzést minden egyes vizsgáztatónak. Tízesével kapják az értékelendő dolgozatokat, illetve csak azok szkennelt változatát és a szóbeli feleletek hangfelvételeit. A javítást egy internetes felületen végzik. Minden tíz között egy, már a vizsgaközpont által előre értékelt ellenőrző dolgozat is van. Ez rögtön megmutatja, ha a vizsgáztató tanár pontszámai nagyobb mértékben eltérnek az előre kijavított, értékelt mintától, így a javítótanárnak azonnal észrevételeket küldhetnek a Központból és újrajavításra kérhetik. (Ennek a rendszernek hátránya, hogy a dolgozatokat nem lehet feladatonként javítani. Előnye viszont, hogy nincs szükség az anyagok utaztatására, így a javítás és a moderálás ideje, valamint a költsége is csökken. Korábban postai úton jutatták el a vizsgaanyagot az értékelőknek, akár a világ másik tájára, például Chilébe vagy Ausztráliába is.) 16. Még a vizsgaidőszak kezdete előtt az iskolai tanárokat megkérik, hogy adjanak ún. előrejelző jegyet vagy jósolt jegyet (predicted grade) a tanulóiknak. Ha a végső osztályzat erősen eltér a jósolt jegytől (a 7-es skálán 2 ponttal), a diák dolgozatait újraértékelik, szem előtt tartva, hogy ne forduljon elő igazságtalanság vagy hiba. 17. Az értékelés során a pontozás nagyon alaposan kidolgozott szempontok segítségével történik, és több szinten alkalmazott biztosítékokkal, minőségbiztosítással (moderálással) működik. Az egyes vizsgarészeket vizsgáztató csoportok osztályozzák. 18. Moderálás után születnek meg a végső jegyek. Ez a fajta osztályzás, nemcsak a diáknak ad teljesen objektív értékelést a teljesítményéről, hanem visszajelzésül is szolgál a tanárnak, hiszen az ő részjegyeit is módosíthatják az IBO tapasztalt vizsgáztatói. 19. A Vizsgaközpont értékeli a tanárok munkáját mind tartalmi, mind adminisztratív szempontok alapján. 20. Az IB-s programban a tanár nagy kihívással, ugyanakkor igen pozitív szellemi, intellektuális élménnyel találkozik, a diákok pedig lelkesedéssel tanulnak, mert érzik, hogy hasznos tevékenységet végeznek!

4 TANTÁRGYSPECIFIKUS JÓ GYAKORLATOK ANGOL IRODALOM ÉS NYELV 1. Az IB Programban fontos újdonság a szöveg fogalmának kiterjesztése. Szövegen ez a tantárgy többé nemcsak hagyományos értelemben vett szövegeket, hanem ún. vizuális szövegeket is ért, azaz plakátok, logók, reklámok, képregények stb. elemzését is tanulni, tanítani kell. Mivel mindez eddig nem képezte a tantárgy anyagát, új élmény és kihívás tanárnak, diáknak egyaránt. 2. A rendszer egyedül a szóbeli feleletek értékelését bízza a vizsgázót tanító és esetleg akaratlanul is elfogult tanárra, akinek az értékelését azonban külön ellenőrzik (lásd fenn). 3. Az IB Program a magyar érettségi rendszerrel szemben magasabb nyelvi szintre juttatja el a diákokat. Intellektuális és nyelvi kihívást is nyújt azon egyre növekvő számú nyelvtanulónak, akik nyelvi szintje bőven meghaladja a hazai emelt szintű érettségin elvártat, a középfokú nyelvtudást (KER B1-B2 szint). Mindemellett új eszközöket is ad a tanulók kezébe. Több, extenzívebb nyelvi inputot, teljesen autentikus anyagokat, helyzeteket is biztosít. A szövegek feldolgozásánál a tartalmi és nyelvi egészre figyel. Az apróbb nyelvi elemek, szerkezetek a szövegből bújnak elő, így lesznek vizsgálat tárgya, talán kevésbé eszerint rendezett formában, mint egy nyelvtankönyvben. Nem is foglalnak el olyan központi szerepet, mint ott, csak annyiban érdekesek, amennyiben a szöveg és működésének pontosabb megértését segítik. A nyelvgyakorlást maga a nyelv használata biztosítja, a nyelv új szerepet kap, a továbbiakban nem cél, hanem eszköz, ahogy egyébként a modern, tartalomalapú nyelvtanítás, a CLIL (content and language itegrated learning) és a CBI (content based instruction) vallja, amit a két tanítási nyelvű oktatás során is alkalmaznak. ANGOL, MINT IDEGEN NYELV 1. A tanár hatalmas szabadságot kap a tananyag összeállításában, mely révén sokkal motiváltabbá teheti a diákokat, alkalmazkodhat a képességeikhez és érdeklődési körükhöz. Így, a tanár által összegyűjtött anyag részét képezi több nagyobb témának, sokkal frissebb megközelítést kínál, valamint szókincsében és információs tartalmát tekintve is gazdagabb, mint a hagyományos könyvalapú oktatás. A diákok nagyobb rálátást szerezhetnek a világ aktuális témáira, és mivel elegendő anyagot olvastak és audio-vizuális aspektusból is megközelítettek egy-egy témát, így könnyebben formálnak véleményt, informáltabbá válnak. 2. A sok olvasás segítségével hasznos szókincsre és nyelvi szerkezetekre is természetes közegben, autentikus szövegekben tesznek szert. 3. A tanulók munkájukról rendszeres visszajelzést kapnak, illetve az értékelő kritériumok ismeretében maguk is pontos képet formálhatnak a saját tudásukról és saját fejlődésüket elő tudják mozdítani. 4. A nemzetközi érettségiben a nyelvtanulók nemcsak nyelvtani, illetve strukturális szabályokat tanulnak, szókészletet bővítenek, hanem mindkét szinten rálátást szereznek a nyelvi kultúrára is. 5. A végső vizsgajegy a tanulók írásbeli kreatív munkájából, a két év során nyújtott szóbeli tevékenységükből, illetve az írásbeli vizsgán elért eredményükből tevődik össze.

5 6. A szóbeli vizsgarésznek két eleme van. Az egyik a két év során három szabadon választott órán elvégzett csoportos szóbeli feladatok értékelése. A tanár diákonként kiértékeli a szóbeli feleletek, prezentációk, viták stb. minőségét, melyekhez az IB Szervezet által kiadott szóbeli értékelő kritériumokat használja. A másik elem a CD-re rögzített felelet. Ez 8-10 perces, amikor a diák feladata rövid felkészülési idő után egy képről prezentációt tartani, melyet a tanár által irányított beszélgetés követ. A szóbeli feleletek így dupla értékelésen mennek keresztül: belső pontozás (a tanulót tanító tanár végzi), illetve külső osztályzás a Nemzetközi Érettségi Bizottság vizsgáztatói által. Moderálás után születnek meg a végső szóbeli jegyek. 7. A nemzetközi érettségi szóbeli értékelése és rendszere talán precízebb, aprólékosabb, ami által sokkal szigorúbban és következetesebben mér, mint egy hazai emelt szintű nyelvi érettségi. 8. Az IB a témaköröket tágan értelmezi. Meghagyja a diákok és tanáraik számára azt a lehetőséget, hogy ne magát a témát dolgozzák fel, melyről amúgy is már sok információval rendelkeznek (például környezetvédelem, egészséges életmód), hanem kutassanak egy adott témában, vagy annak bizonyos érdekes aspektusait vizsgálják meg nagyobb elmélyüléssel. 9. A nyelvhelyesség mérése csakis az aktív készségek használata során válik fontossá. Akkor lényeges, ha a nyelv helytelen használatával a kommunikációs tartalom sérül. A nemzetközi érettségi a nyelvhelyességet nem egy fajta elkülönített nyelvi kompetenciaként értékeli, hanem a helyes információ-átvitel fontos aktív szereplőjeként. 10. A diákoknak tisztában kell lenniük számos műfaj írásbeli kötöttségével. Az adott témában, a megfelelő kereteken belül, nyelvileg is letisztult és elmélyült fogalmazását kell alkotniuk a magyar feladatoknál lényegesen nagyobb minimum szóterjedelemben. B I O L Ó G I A 1. Az érettségi vizsga az IB rendszerében kiszámíthatóbb, mint a magyar rendszerben. Tanár, diák egyaránt pontosan tudja már a tanulmányok elkezdésekor, hogy milyen mélységben kell tudni a tananyag egyes részeit, valamint hogy milyen feladattípusok és milyen számban lesznek a vizsgán. A vizsgafeladatok kérdéseiben használt utasítások (hasonlítsa össze, írja le, vázolja) pontos definíciói egyértelművé teszik, hogy mi az elvárás a vizsgán. A tananyag leírásában is ezeket az utasításokat használják, és ugyanitt definiálják is őket. Így a diák már a felkészülés során megismerkedik az utasítások definícióival, és ezek szerint sajátítja el a tananyagot. 2. A kétszintű érettségi bevezetése a magyar rendszerben hasonló kompetenciák felé mozdította el a biológia tantárgyat, mint amik az IB rendszerben megjelennek. Több lett az értelmező, problémamegoldó feladat, megjelennek a biológia egészségügyi, környezetvédelmi és etikai vonatkozásai, de még így is elmondható, hogy a magyar rendszer inkább elméleti, az IB rendszer pedig gyakorlatiasabb tudást nyújt.

6 M A G Y A R N Y E L V É S I R O D A L O M 1. Az IB-s magyaroktatás a tanításban lehetőséget is ad arra, hogy a kitűzött célok megvalósulhassanak, olyan feltételrendszert teremt, amelyben nem sikkad el ezeknek az elvárásoknak a fontossága. Igen szoros a kapcsolat a tanítás és ellenőrzés, módszertan-tematika és kimeneti célok között. 2. Sajnos a magyar rendszerben még mindig az általános, hogy 30 fölötti az osztálylétszám, pedig a kisebb létszám mindenképpen motiváltabb diákokat és tanárokat eredményez. (Az IB-s oktatásunkban legfeljebb 18 diák van egy csoportban.) 3. Az önálló munkát nagyon fontosnak tekinti az IB-s oktatási rendszer. Az IB-n a hosszas előkészítés és folyamatos felügyelet azt is garantálja, hogy a diák valóban csak önálló munkát ad be a végén. 4. Az IB-s rendszer noha keretek közt, hiszen van a világirodalmi műveknek és magyar szerzőknek egy hivatalos listája, amelyről a tanárnak választania kell lényegesen megengedőbb a tananyag összeállításában. Természetesen vannak kritériumok, amelyeknek meg kell feleljen a tanult művek listája (például kell szerepeljen benne mű mindhárom műnemből, legalább három különböző korszakból), de ez még mindig hagy lehetőséget arra, hogy a tanár a saját preferenciáit is figyelembe véve és a csoportot, gyerekeket ismerve dönthessen. 5. A diák a tanult szerzőket garantáltan jobban fogja ismerni, érteni és megkockáztatjuk szeretni, mint a magyar rendszerben tanuló társai. Egyáltalán nem biztos, hogy az a diák kap többet a magyaroktatástól, aki bár minimum 40 szerzőről hall a középiskolában, ámde a kötelező olvasmányokat nem vagy csak felibe-harmadába olvassa el (hiszen úgyis csak 3 tanóra jut a tárgyalására, arra meg minek ), mint az az IB-s diák, aki egy teljes hónapig foglalkozik egy regénnyel, és akinek van ideje, lehetősége elmélyedni a szövegben, felfogni, megérteni a jelentőségét. 6. Az IB-s rendszer pontosan azokra a kapcsolódási szempontokra épít, amelyek alkalmasak az érdeklődés felkeltésére, meggyőzően bizonyítja, hogy az irodalom valóban a körülöttünk és bennünk lévő világ művészi feldolgozásának egyik eszköze. 7. A terhelés nemcsak egyenletesebben oszlik el (a fontos ellenőrzések közül kettő az első, kettő a második tanévben történik), de az egyes anyagrészek feldolgozásánál is sokkal egyértelműbb a diák számára, miért olvassa-elemzi azt a bizonyos művet, hiszen világos, mit kell produkálnia néhány hónap múlva az adott művel kapcsolatban: egy házi dolgozatot, egy prezentációt, egy szóbeli feleletet stb.. Nem forgácsolódik szét annyira a diák figyelme, illetve ez azt is garantálja, hogy valóban foglalkozik a művekkel, elmélyed bennük, hiszen biztosan számíthat arra, hogy ezekre épül az ellenőrzés. Az IB-s diáknál azonban teljesíthető (!) alapfeltétele a jó jegynek a művek valódi ismerete, értése. 8. Az IB-s magyaroktatásban nincs explicit nyelvtantanítás. Azonban ez a különbség inkább csak látszólagos, hiszen amit a magyar oktatási rendszer külön nyelvtanórákon tanít, annak jó része az IB-s magyarórákon is előkerül, az irodalmi művek elemzésének integrált részeként. A szövegelemzés és szövegalkotás során mindenféleképpen szükségesnek bizonyulnak a kommunikáció, a nyelv és a gondolkodás, a nyelvhasználat társadalmi meghatározottsága, a leíró nyelvtan, a szövegtan, a retorika, a stílus témaköreihez kapcsolódó ismeretek, fogalmak. Ezek azonban nem külön órán, hanem művek elemzése, szövegek alkotása során merülnek fel, mintegy tükrözve azt a szemléletet, miszerint a nyelv működésének tanulmányozása lévén a nyelv az irodalom anyaga elválaszthatatlan, integrált része az irodalomtanulásnak. 9. IB-s magyartanárnak lenni sok szempontból jutalomjáték: a kedvező feltételek és a sok pozitív visszajelzés (mind az informálisak, a diákoktól, mind az objektívek, például vizsgaeredmények útján szerzettek) a tanár munkáját kifizetődővé teszi, látja értelmét annak, hogy ennyi energiát belefektessen a tanításba. Kis energiabefektetéssel nem is lehet ezt csinálni. Az IB-s tananyag feldolgozása sokkalta nagyobb elmélyülést kíván meg a tanártól, mint a magyar rendszerbeli, hiszen ott nagyon kevés óra áll rendelkezésre egy mű feldolgozásához. Az IB-s rendszerben a felkészülés a szakirodalomban való elmélyülést éppúgy jelenti, mint a művek alapos, többszöri átolvasását, kijegyzetelését. Az IB-s

7 programban ezért a tanár nagyobb kihívással és ugyanakkor nagyobb szellemi, intellektuális élménnyel találkozik. 10. Munkamódszerek, kreatív feladatok tekintetében szintén a lehetőségek tárháza az IB. Az IB-s magyarórán az egy-egy műre jutó nagyobb órakeret lehetővé teszi a tananyag játékosabb, kreatívabb feldolgozását, a különböző munkaformák alkalmazását, vagyis a tanár módszertanilag is kiteljesedhet, megvalósíthatja, kipróbálhatja ötleteit, és ezáltal fejlődhet, megőrizheti kreativitását. Konkrét jó gyakorlatok (további részleteket lásd a tantárgy bemutatásánál a 3. fejezetben) A Nemzetközi Érettségi Programban tartott magyarórák során számos ún. jó gyakorlatot alakítottunk ki. Ezek a jó gyakorlatok két fő okból jöhettek létre és működnek kiválóan. Egyrészt elegendő idő áll rendelkezésünkre a megvalósításukhoz. Másrészt a diákokat erősen motiválja, hogy ezek a gyakorlatok a sikeres vizsgázást készítik elő. Az alábbiakban két ilyen jó gyakorlatot mutatunk be. 1. Készülés a világirodalmi esszé megírására A világirodalmi esszé eredménye 25 %-ban számít bele a végső osztályzatba, ezért különösen fontos, hogy az esszék a lehető legmagasabb színvonalúak legyenek mintha publikálásra szánnák. Az esszé megírását gondos, több hónapos (!) előkészítés előzi meg, mely a következő lépésekben történik: Részfeladatok 1. szempont meghatározása 2. anyaggyűjtés (idézetek és elemző megjegyzések táblázatban) 3. tézis megfogalmazása + vázlat 4. piszkozat leadása 5. dolgozatok közös bírálata 6. dolgozat leadása 2. Szóbeli prezentációk A szóbeli prezentációknál lehetőség van arra, hogy a tanuló ún. kreatív formában közelítse meg a művet. A kreatív típusú előadások része az értékelés (az ún. rationale), melyben a tanuló kifejti, milyen célokat akart megvalósítani a feladattal, és mit értett meg ezen keresztül a műből. Tehát nem elég például Örkény stílusában megírni néhány egypercest és felolvasni azokat, hanem meg is kell magyarázni, milyen irodalmi, stilisztikai eszközöket imitált a novellákban a tanuló, és miért pont ezeket választotta. Az elmúlt években diákjaink számos feledhetetlen, ötletes kreatív prezentációval álltak elő, melyek nemcsak szórakoztatóak voltak, de tartalmasak is, hiszen a művek elmélyült tanulmányozása előzte meg őket. M A T E M A T I K A 1. A jelenlegi magyar kétszintű érettségivel összehasonlítva mindkét szinten megállapítható, hogy az IB feladatai általában nehezebbek és több ismeretet igényelnek. A kétéves oktatás folyamán ezért a hazai rendszernél sokkal nagyobb tempóban kell haladni, ami mind a diáktól, mind a tanártól több munkát követel. A tapasztalat szerint ennek a haszna is megvan: mind a hazai, mind a külföldi egyetemeken továbbtanuló diákok rendszeresen arról számolnak be, hogy az ottani matematika-kurzusokat társaiknál eredményesebben tudják teljesíteni. 2. A hazai középszintű vizsgán egyáltalán nem szerepel a differenciál- és integrálszámítás, míg az IB középszinten ennek aránya jelentős. Ez az ismeret előnyt jelent a hazai egyetemeken azoknak a diákoknak, akik a matematikát nem főtantárgyként tanulják ott, hanem csak 1-2 féléves matematika tantárgyat kell hallgatniuk. 3. Az emelt szinten tanult választható témáknak itthon mindegyike egyetemi tananyag. 4. Az IB-ben kiemelt szerepet kap a grafikus kalkulátorok magas szintű ismerete és használata.

8 5. Megfigyelhető az a törekvés, hogy a magyar érettségin, az IB-hez hasonlóan legyenek több témakörből származó ismeretek szintézisét megkövetelő feladatok. Itthon azonban ez általában csak felszínes kapcsolat. Konkrét jó gyakorlatok : 6. Számológép nélküli vizsga Követendőnek tartjuk, hogy a vizsga első (középszinten 90, emelt szinten 120 perces) részében a diák nem használhat számológépet, így olyan tudás is számon kérhető tőle, amely a számológépből egyébként kinyerhető. (Például a szögfüggvények lényegét nem érti az, akinek nem evidens sin30 értéke, de ez géppel a kézben sosem derül ki.) 7. Vastag könyv helyett tömör képletgyűjtemény A hazai rendszerben használható Négyjegyű függvénytáblázatok című segédanyagok helyett az IB-ben mindegyik vizsgán csak egy 12, illetve 14 oldalas képletgyűjtemény használható, ami nyilván jóval kevesebb információt tartalmaz. Így a tanuló tényleges tudásáról reálisabb kép kapható. Nálunk ez egyelőre csak az emelt szintű szóbeli vizsgán van így. S P A N Y O L, M I N T I D E G E N N Y E L V 1. A vizsgára való felkészülésben nem sok hasonlóság van a két rendszer között. Az IBben sokkal jobban igazodhat a tananyag a diák igényeihez. A tanár eszerint alakítja, akár csoportonként is a tanmenetet, ez hamar meghozza a gyümölcsét, és sokkal gördülékenyebbé teszi a tanév előre menetelét. 2. Az értékelési szempontok között nagy eltérések vannak. Ezek zömében a nyelvtani hibák értékeléséből fakadnak. A magyar rendszer sokkal szigorúbb ebből a szempontból, az IB-ben messze nem a nyelvhelyesség prioritása a fő cél, inkább az autentikusságra, az érvelésre, kommunikációs elemekre helyezi a hangsúlyt. A nyelv tanulása során: 3. Az a cél, hogy sokrétű tudásra tegyenek szert, amit egy könyv/sorozatból lehetetlen lenne elsajátítani. 4. A diákok igen jól teljesítenek az évközi és érettségi vizsgákon is, mert nem azt tanulják meg, hogy hogyan kell a feladatokat megoldani, hanem a kompetenciákat tanulják meg használni. 5. A diákoknak meg kell tanulniuk hatékonyan érvelni. 6. Minden esetben a legfontosabb a forrás autentikussága. 7. A szövegkohézió és a szövegértés gyakorlását támogatják. 8. Az irodalom kulcsfontosságú a tantárgyban, célszerű minden témában irodalmi szöveget is keresni. 9. Tudjuk, ez a tantárgy beszélt nyelv, ezért 100 %-ban kompetencia alapú.

9 T Ö R T É N E L E M 1. A két szinten ugyanazokat a készségeket kell elsajátítani, és a tananyag mennyiségében sincs akkora különbség, mint a magyar rendszerben. 2. A pontosan körülhatárolt kritériumokkal bíró, de szabadon választható témájú önálló kutatási munka fontos része az IB érettségi rendszernek. 3. A történelmi helyzeteket mélységében vizsgálják. 4. A diákok magabiztosan, teljes mértékben értve tudnak fogalmakat használni akár gazdaságpolitikai, társadalmi vagy politikai kérdésekben. 5. Az IB program nagyon hatékonyan járul hozzá nem csak a saját maga által megnevezett nevelési célok eléréséhez, hanem a magyar érettségi rendszerben is megfogalmazott, kompetenciák (okok feltárása és a megfelelő fogalmak értő használata) fejlesztéséhez is a kevesebb több elven keresztül. 6. A nemzetközi érettségi érvelő, az érveket tényekkel alátámasztó, analitikus és következetes konklúziót levonó esszét követel. 7. A forráselemzés (a vizsgán a megadott 5 forrás beépítése az esszébe) gyors kombinációs készséget igényel, mert erre a vizsgarészre 1 óra áll csupán rendelkezésre. Sajnos ez a módszer, komplexitásában nehezen alkalmazható a magyar rendszerben. 8. A diák megismerkedik a tudományos munkák hivatkozási módszereivel (APA, MLA stb.) 9. Az önálló tanulásra való felkészültség értékelése fontos része az IB érettségi vizsgarendszerének. 10. Az önálló kutatást igénylő feladatok elvégzése rendkívül nagymértékben járult hozzá íráskészségük és szókincsük fejlesztéséhez. BA

IDEGEN NYELVEK TANÍTÁSA A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI (IB) PROGRAMBAN LANGUAGE B ANGOL

IDEGEN NYELVEK TANÍTÁSA A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI (IB) PROGRAMBAN LANGUAGE B ANGOL IDEGEN NYELVEK TANÍTÁSA A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI (IB) PROGRAMBAN LANGUAGE B (Ebből a tantárgycsoportból két tanár összegezte a véleményét, az egyikük angolt, a másikuk spanyolt tanít.) ANGOL A szerzők tapasztalt

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve. Érvényes 2011. szeptember 1-től

A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve. Érvényes 2011. szeptember 1-től A Petőfi Sándor Gimnázium értékelési kézikönyve Érvényes 2011. szeptember 1-től I. HUMÁN-ESZTÉTIKAI MUNKAKÖZÖSSÉG Értékelési szempontok: Az értékelést az alábbi tantárgyak osztályozásakor vesszük figyelembe:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

NYELVI ÉS IRODALMI TANULMÁNYOK

NYELVI ÉS IRODALMI TANULMÁNYOK NYELVI ÉS IRODALMI TANULMÁNYOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI (IB) PROGRAMBAN ANGOL NYELV ÉS IRODALOM (ENGLISH A LANGUAGE AND LITERATURE) A szerző tapasztalt tanár, mind a magyar, mind az IB rendszerét kiválóan

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga szerkezete A középszintű tantárgyi érettségi írásbeli és szóbeli vizsgából áll. Az írásbeli vizsga során a vizsgázónak egy központilag összeállított

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014/2015

Érettségi vizsga 2014/2015 Érettségi vizsga 2014/2015 1. Érettségi tantárgyai Öt tárgyból kell érettségi vizsgát tenni, és az öt közül négy kötelezően előírt: - Magyar nyelv és irodalom - Matematika - Történelem - Idegen nyelv Az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ

TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ A felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépő 107. -a értelmében az állami mentesség az intézmény döntése és a törvényben

Részletesebben

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100

Részletesebben

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján)

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) 1. Az érettségi vizsga anyaga: az általános és vizsgakövetelményekben leírtak szerint 2. Érettségi vizsga közép-

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZAKNYELVI VIZSGARENDSZER a Budapesti Corvinus Egyetem nyelvvizsgaközpontja által kifejlesztett

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont

Részletesebben

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket.

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket. AZ EMELT ÉS KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FAKULTÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓK A 2015/2016. TANÉVBEN a 11. A, a 11.B, a 11.C és a 11.D OSZTÁLYBA LÉPŐKNEK 1. A tanulók április 13-ig adhatják

Részletesebben

BGF idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti nyelvvizsga

BGF idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti nyelvvizsga BGF idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti nyelvvizsga Vizsgaleírás ALAPFOK Írásbeli 1. írott szöveg értése: 20 pont 40 perc Egy-két, összesen 1500-1800 n terjedelmű idegen nyelvű szöveg alapján a vizsgázó a

Részletesebben

Az Oberstufe, az érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi iskolánkban

Az Oberstufe, az érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi iskolánkban Az Oberstufe, az érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi iskolánkban A felső-középiskola sajátosságai, illetve a német Reifeprüfung és beillesztése a magyarországi kétszintű érettségi vizsga rendszerébe

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

Érettségi tájékoztató

Érettségi tájékoztató Érettségi tájékoztató 2015. május-júniusi vizsgaidőszakról 2015. március - április Készítette : Csajági Sándor igazgatóhelyettes Érettségi tájékoztató 2015 1 Érettségi tantárgyak Kötelező érettségi tantárgyak:

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Magyar nyelv és ı rodalom Történelem Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Czövek Attila, Erdélyi Eszter, Hajnal Krisztina: 15 próbaérettségi magyar nyelv és irodalomból

Részletesebben

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA Az anglisztika szak létesítési dokumentuma szerint: a záróvizsgára bocsátás feltétele egy sikeres szakdolgozat, a kritérium jellegű záróvizsga két részből áll: egy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM OECONOM GAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM OECONOM GAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM OECONOM GAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL Az OECONOM GAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGARENDSZER a Budapesti Corvinus Egyetem nyelvvizsgaközpontja által kifejlesztett és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ

TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ TÁJÉKOZTATÓ A GDF INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁHOZ A felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépő 107. -a értelmében az állami mentesség az intézmény döntése és a törvényben

Részletesebben

A diákok munkájának értékeléséről

A diákok munkájának értékeléséről A diákok munkájának értékeléséről A ZKL a 2013-2014-es tanévtől saját alternatív kerettanterve szerint dolgozik. Ennek egyik következménye, hogy tantárgyi struktúrája és értékelési rendszere is megváltozik.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Szlovén népismeret középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. SZLOVÉN NÉPISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA PROJEKT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A projektmunka értékelése

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014.

Érettségi vizsga 2014. Érettségi vizsga 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 kötelező és egy választható vizsgatárgy összesen tehát legalább 5 (lehet több is): Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, és egy választható.

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium tanulmányi és vizsgaszabályzata

A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium tanulmányi és vizsgaszabályzata A nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium tanulmányi és vizsgaszabályzata A vizsgaszabályzat jogi kerete: 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 11/1994. évi (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

A KatonaSuli program eddigi eredményei

A KatonaSuli program eddigi eredményei A KatonaSuli program eddigi eredményei Bevezetés A KatonaSuli program két iskolarendszerű eleme a felsőoktatásban oktatott Honvédelmi alapismeretek egy féléves, választható, 3 kredites tantárgy, valamint

Részletesebben

4. számú melléklet. Az iskola vizsgaszabályzata

4. számú melléklet. Az iskola vizsgaszabályzata 4. számú melléklet Az iskola vizsgaszabályzata Az iskola vizsgaszabályzata 1. Az Iskola vizsgarendszere: 1.1 Érettségi vizsga: A 12. évfolyamot, a gimnázium és a magyar - francia kéttannyelvű tagozaton

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Postai cím: 8201 Veszprém, Pf: 415. Intézményi azonosító: FI 34533 Adószám: 18916948-2-19 OTP Bank 11748007-20102269 Tel.: +36-88-542-700

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: Igazgató Igazgató helyettesek Egyéb vezető Szakos tanítást végző Szakmai gyakorlati oktatást végző Összesen KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: 40 fő pedagógusból: 37 fő egyetemi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei: GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

ORVOSI SZAKNYELVI ECL NYELVVIZSGA

ORVOSI SZAKNYELVI ECL NYELVVIZSGA CONSORTIUM FOR THE ECL CERTIFICATE OF ATTAINMENT IN FOREIGN LANGUAGES FOR MEDICAL PURPOSES ORVOSI SZAKNYELVI ECL NYELVVIZSGA VIZSGASPECIFIKÁCIÓ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Idegen Nyelvi Titkárság H-7633 Pécs,

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról.

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. OROSZ NYELV Kedves Érettségizők! Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. Megismerhetik a vizsga témaköreit, amelyek érvényesek

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON - Alapfokú angol nyelvtudással rendelkezel? - Szeretnél folyékonyan, bátran beszélni angolul? - Középfokú nyelvvizsgát szeretnél tenni,

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről JOGSZABÁLYKIVONATOK AZ ÉRETTSÉGIRŐL (részletes leírás a 100/1997. Kormányrendeletben)...1 Felvételi vizsgatárgyak a Közgazdaságtudományi Karon meghirdetett alapszakokon...2 Érettségi vizsgaidőpontok a

Részletesebben

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv Tanmenet Kínai, mint második idegen nyelv Az óra címe: Kínai, mint második idegen nyelv Évfolyam: 11. évfolyam Óraszám: heti 3 tanóra 43 héten keresztül: 129 tanóra/év Óraadó: Az óra rövid leírása: Az

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései Eger, 2007. október Jogszabályok Többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

Részletesebben

FÖLDRAJZ II. A VIZSGA LEÍRÁSA

FÖLDRAJZ II. A VIZSGA LEÍRÁSA FÖLDRAJZ II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Írásbeli vizsga Írásbeli vizsga 120 perc 1 perc 240 perc 20 perc 100 pont 0 pont 100 pont 0 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA. A vizsga célja. A vizsga szerkezete. Írásbeli vizsga

BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA. A vizsga célja. A vizsga szerkezete. Írásbeli vizsga BIOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga célja A középszintű érettségi feladatainak megadásakor az a cél, hogy a feladatsor képet adjon a jelölt általános, és a mindennapi élettel kapcsolatos biológiai műveltségéről.

Részletesebben

English for Hungarians

English for Hungarians English for Hungarians Kombi csomag (alapfok+középfok) Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Az English for Hungarians csomag az Angol Nyelv Kezdőknek és az Angol Nyelvvizsga csomagot tartalmazza. Angol

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről. Juhász András igazgató Újbudai József Attila Gimnázium Budapest, 2015. szeptember 22.

Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről. Juhász András igazgató Újbudai József Attila Gimnázium Budapest, 2015. szeptember 22. Tájékoztató a középfokú beiskolázás rendjéről Juhász András igazgató Újbudai József Attila Gimnázium Budapest, 2015. szeptember 22. Újbudai József Attila Gimnázium OM azonosító: 034982 Feladatellátási

Részletesebben

Tájékoztató az érettségiző tanulók számára a vizsgák időpontjairól, vizsgaleírásairól, a használható segédeszközökről

Tájékoztató az érettségiző tanulók számára a vizsgák időpontjairól, vizsgaleírásairól, a használható segédeszközökről Tájékoztató az érettségiző tanulók számára a vizsgák időpontjairól, vizsgaleírásairól, a használható segédeszközökről Megjelenés délelőtti vizsgák esetén 7. 30 perc, délután 13.30 perc! A felügyelő tanároknak

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA

TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 90 pont 60 pont 90 pont 60 pont A

Részletesebben

Angol nyelvi munkaközösség. Tantárgyi szabályozás 2012/2013.

Angol nyelvi munkaközösség. Tantárgyi szabályozás 2012/2013. Angol nyelvi munkaközösség Tantárgyi szabályozás 2012/2013. 4 és 6 évfolyam 7. évfolyam Szeptember első hetében csoportbontó tesztet íratunk. Cél a két osztályból három nyelvi csoport kialakítása. Heti

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete Győr 2013 TANULMÁNYI IDŐ ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI

A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI Biológiaérettségi vizsga 2015 A biológia érettségi vizsga a nemzeti alaptantervben

Részletesebben

Maxim Könyvkiadó Kft. Megrendelőlap a 2010/2011-es tanév re

Maxim Könyvkiadó Kft. Megrendelőlap a 2010/2011-es tanév re Megrendelőlap a 2010/2011-es tanév re A listán az Általános iskolai tankönyveket követik a Középiskolai tankönyvek és végül az Idegen nyelvi tankönyvcsaládok. Megrendeléseket egész évben elfogadunk és

Részletesebben

MI VAN A VIZSGAFELADAT MÖGÖTT? A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ELEMEI A NYELVVIZSGÁZTATÁSBAN VADÁSZ ISTVÁNNÉ

MI VAN A VIZSGAFELADAT MÖGÖTT? A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ELEMEI A NYELVVIZSGÁZTATÁSBAN VADÁSZ ISTVÁNNÉ ÁLTALÁNOS VADÁSZ ISTVÁNNÉ MI VAN A VIZSGAFELADAT MÖGÖTT? A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ELEMEI A NYELVVIZSGÁZTATÁSBAN Egy nyelvvizsgarendszer akkor működik sikeresen, ha mögötte egy szigorú minőségbiztosítási rendszer

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási középszint alapismeretek középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉNEK-ZENE II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja NINCS NINCS NINCS NINCS A vizsgabizottságot

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Írásbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

55 213 01 0010 55 04 Sportkommunikátor Kommunikátor

55 213 01 0010 55 04 Sportkommunikátor Kommunikátor Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata

A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata Tanulmányok alatti vizsgák és helyi tantervi vizsgák A vizsgaszabályzat jogi kerete az 1993. évi LI. törvény a közoktatásról és az alapműveltségi vizsgáról

Részletesebben

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés. Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Hegedűsné Lellei Andrea. Vinczéné Farkas Györgyi ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösségünkhöz 11 kolléga tartozik. Bajczi Tünde Drubina Éva Hegedűsné Lellei Andrea Kiss Gergely Ladinszki István Palicz Éva Pesti Pálma Price Andrew Szányelné Ősz Andrea Vasváry

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

BUDAPEST I. KERÜLETI KOSZTOLÁNYI DEZSŐ GIMNÁZIUM 1012 BUDAPEST, ATTILA ÚT 135. TEL./FAX:

BUDAPEST I. KERÜLETI KOSZTOLÁNYI DEZSŐ GIMNÁZIUM 1012 BUDAPEST, ATTILA ÚT 135. TEL./FAX: BUDAPEST I. KERÜLETI KOSZTOLÁNYI DEZSŐ GIMNÁZIUM 1012 BUDAPEST, ATTILA ÚT 135. TEL./FAX: 375-2282 OM azonosító: 035344 Tagozatkód: 08 E-mail: titkarsag@kosztolanyigimnazium.hu Honlap: www.kosztolanyigimnazium.hu

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA INFORMATIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100

Részletesebben