SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0005"

Átírás

1 SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye KÉK BOLYGÓ ÓVODAI PROJEKT Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP /

2

3 újságcikk KÉK BOLYGÓ projekt A SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye március 21.- április 15. között rendezi meg a környezetvédelem jegyében a KÉK BOLYGÓ óvodai projektjét. A projekt célja: A gyermekek környezettudatos magatartás alakítása, fejlesztése. Alapvető környezeti- és természetvédelmi szabályokkal való ismerkedés. A családok környezettudatos attitűdjének formálása a közös programok során. A projekt résztvevőinek a Föld, a természetes vizek védelméhez való pozitív hozzáállásának, felelősségérzetének alakítása. A TÁMOP kompetencia alapú óvodai programcsomag VÍZ, valamint FÖLD témakörében tervezett tevékenységekbe mindhárom óvodai csoport bekapcsolódik. A projekt során jelentős zöld napokkal is megismerkednek a gyermekek, mint a Víz Világnapja és a Meteorológiai Világnap, az Egészség Világnapja, a Föld Napja. Feladatunk, hogy a gyermekek minél több információt gyűjtsenek, közvetlen tapasztalatokat, új ismereteket szerezzenek az őket körülvevő környezetről; vizeinkről, erdeinkről és azok élővilágáról. Számos mese, vers, mondóka, dal, dalos játék dolgozza fel ezt a témakört, melyekből merítve, korcsoportoknak megfelelően válogatunk. Így érzelmileg is közel kerül a vizek, erdők, növények, azaz a FÖLD ÉLŐVILÁGÁNAK VÉDELME a gyermekekhez. A projekt folyamán a gyermekek által készített alkotások folyamatosan megtekinthetők lesznek óvodánkban.

4 Projekt-terv Csoport: : Mackó, katica és nyuszi csoport Résztvevők száma : 76 fő A projekt időtartama: 4 hét /24nap/ A tevékenység kezdete: március 21. A tevékenység vége: április csoportonkénti lebonyolítással Utómunkálatok: április harmadik hete A projekt helyszíne: SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye 7682 Bükkösd, Ságvári E. u. 3 A terv készítői: Priskin Ágota Mackó csoport Judtné Berényi Tímea Katica csoport Fejlesztési cél: A napi tevékenységbe ágyazva a gyermekek környezettudatos magatartás alakítása, fejlesztése. Alapvető környezeti- és természetvédelmi szabályokkal való ismerkedés. A családok környezettudatos attitűdjének formálása a közös programok során. A projekt résztvevőinek a Föld, a természetes vizek védelméhez való pozitív hozzáállásának, felelősségérzetének alakítása. A gyermekek tapasztalati, kognitív fejlődésének irányítása, tudásuk továbbfejlesztése, figyelembe véve az előzetes ismereteket, élményeket és a gyermekek képességeit. Az élményszerzésbe, tapasztalatokba ágyazott ismeretszerzés és ezek elmélyítése. Tevékenykedtetéssel domináló szerep jut az információk feldolgozásának. A gondolkodási képességek fejlesztése: a tudásalap kibővül kommunikációval, az információ hármas feldolgozásával (képzetek, verbalizáció, tapasztalat). Ismeretszerzés: A projekt a meglévő tapasztalatokra, élményekre, ismeretekre épít (előzetes tudás), mely kibővül új információkkal, összefüggések megláttatásával. Tehát ezek megszerzése, megértése, rendszerezése, emlékezetbe vésése a cél. A meglévő, illetve a kibővített tanulási ismereteket gyakorlati tevékenység folyamán gyakorolhatják a gyerekek, a problémamegoldó és kreativitást fejlesztő feladatokon, játékokon, cselekedtetéseken keresztül. Készségek: A tudatos tevékenység automatizált komponenseként jelenik meg a programban. A képességek fejlesztése hosszabb távú és sokrétű folyamat. A közös problémamegoldás, a team munka, a kooperativitás, a tapasztalás, a megközelítési mód együttes jelenléte a sikeres teljesítményeket célozzák. A folyamatos (verbális és nonverbális) kommunikáció, az együttműködés és folyamatos értékelés segíti az alapvető kompetenciák alapozását. A magatartás alakításánál az attitűdök szerepe emelhető ki. Várható, remélhető, hogy a gyerekek pozitív reakciói erősödnek az együttes élményszerzések, a feladatvégzések és a környezeti tényezők hatására a gyermekek kiegészítik tudásukat

5 KISCSOPORT Mackó csoport KÉK BOLYGÓ PROJEKT VÍZ témakörön belüli tevékenységeink március 22. március 31.

6 Kék Bolygó projekt víz témakörei március

7 Fejlesztési területek Mozgásfejlesztés, Hallásfejlesztés, Finommotorika, Szókincsbővítés, Térpercepció. Munka jellegű tevékenységek Munkaeszközök tisztítása, elpakolása, munka menetének tervezése, terem átrendezése, balesetmentes hely biztosítása. A környezet megismerése, védelme 7.Vízparton élő állatok és növények Kirándulás a tóhoz Beszélgető-kör: Víz világnapja, márc. 22. Testünk és a víz: lételem, táplálkozás, testápolás Víztakarékosság 8. A víz és föld kapcsolata Természetfilmek vetítése Vizes, homokos terepasztal berendezése, tevékenykedtetés Vizi malom működése A környezet téri, formai mennyiségi megismerése Térbejárás, téri irányok gyakorlása nagymozgással. Békavadászat Szétválogatások, csoportosítások különféle szempont alapján. Ellentétpárok. Pár és oszlop alakítása, halmazképzés. Számosság Testek úszása. Vízcseppecske kalandja Társasjáték. Projektterv, március 21.-március 31. Téma: Kék Bolygó projekt Víz modul Mackó csoport Kék Bolygó projekt Tevékenységek egyfajta lehetséges terve, változata az egyes óvodai tevékenységformába ágyazva A projekt menete Előkészítés: A hét során használandó eszközök és anyagok beszerzése, és előkészítése. Plakát, meghívó. Szülők bevonása. Lebonyolítás: csoportok tervének összehangolása. Tervezett programok, tevékenységek megvalósítása. Utómunkálatok: Bemutató készítés. Ellenőrzés, értékelés. Vers, Mese 6. Restár Sándor: Vízbe estem 7. Buda Ferenc: Gólya 8. Weöres Sándor: Békák Gazdag Erzsi: Hol lakik a halacska? - Éhes volt az öreg gólya /mondóka/ Zelk Zoltán: Párácska. Békakirály papucsa 5. W.S.: Duna mellett kopár fa Tordon Ákos: Papírhajó G.E.: A pisztráng és a patak A három pillangó Magyar népmesék: vetítés Drámajátékok. Rajzolás, mintázás, kézimunka Békakirály 6. Tutaj készítése papucsa és díszítése hajtogatás: hajó agyagozás: csiga, kígyó quilling :csiga, lepke, hal 7.Vízparti állatkák formázása 8. Dörzsmásolat készítése Mesékhez kellékek készítés Ének, zene, énekes játék Béka, béka, brekeke Hosszúlábú gólya bácsi, Megy a kígyó,kis kacsa,nád alól Mély kútba, Esik az eső Háp, háp, háp,gólya, gólya Tekeredik a kígyó Amikor kinn süt a nap,lassan forog Fehérliliomszál, Én kis kertet Lassan jár a csigabiga, Lepke, lepke Zsipp - zsupp,ültem ringó, CD. Mozgás, játék Magyar Mozgáskotta Játékos mozgásfejlesztés a készlet eszközeivel. Békák a tóban Ugra - bugra Szaladj az erdőben!, Kapitány mondja Szabadban mozgás

8 1. HÉT: március TÉMÁK A környezet megismerése, védelme A környezet téri, formai, mennyiségi megismerése Rajzolás, Mintázás, Kézimunka Vers, Mese Ének, Zene, Énekes játék Mozgás, Játék Víz 7. Vízparton élő állatok és növények Kirándulás a tóhoz, megfigyelések, tapasztalatszerzések. Beszélgető-kör: Víz világnapja, márc.22. (víz fontossága: ember, állat, növény számára) Testünk és a víz: lételem, táplálkozás, testápolás Víztakarékosság. Térbejárás, téri irányok gyakorlása nagymozgással. Ellentétpárok Nagyságbeli és formai összehasonlítások Békavadászat (szívószál+kő) Békaugrató, Horgászós és Vízcseppecske kalandja Társasjáték: memória Víz 7. Vízparti állatkák formázása Népi kismesterségek fazekasság: Tekeredik a kígyó Vízi világ állatok a vízben Víz 8. Folyóparti fák Dörzsmásolat készítése zsírkrétával Hal quilling Mesékhez kellékek készítése Versek: Víz 6. Restár Sándor: Vízbe estem Víz 7. Buda Ferenc: Gólya Víz 8. Weöres Sándor: Békák Gazdag Erzsi: Hol lakik a halacska? - Éhes volt az öreg gólya /mondóka/ Mesék: Zelk Zoltán: Párácska Drámajátékok. Békakirály papucsa Mondókák: - Béka, béka, brekeke - Hosszúlábú gólya bácsi - Megy a kígyó Dalok, játékok: - Kis kacsa - Nád alól - Mély kútba - Esik az eső - Háp, háp, háp - Gólya, gólya - Tekeredik a kígyó Vizes pohár, mint zeneszerszám ZH.: Gryllus V.: - Élet a tóban - Békavacsora -Békabánat - Vízipók Magyar Mozgáskotta Játékos mozgásfejlesztés a készlet eszközeivel. Karikagyakorlatok Békák a tóban Ugra - bugra füles labda Szabad mozgás az udvaron.

9 2. HÉT: március 28 április 01. TÉMÁK A környezet megismerése, védelme A környezet téri, formai, mennyiségi megismerése Rajzolás, Mintázás, Kézimunka Vers, Mese Ének, Zene, Énekes játék Mozgás, Játék Víz 8. A víz és föld kapcsolata A víz sokféle formát ölthet; prezentáció megtekintése: forrás, patak, folyó, tó, tenger, stb. Természetfilmek vetítése Vizes, homokos terepasztal berendezése, tevékenykedtetés, tapasztalatok gyűjtése, megbeszélése. Vizi malom működése Pár és oszlop alakítása, halmazképzés Számosság Szétválogatások, csoportosítások különféle szempont alapján. Testek úszása Vízcseppecske kalandja Társasjáték: Csigafutam Víz 6. Sodor az ár Tutaj készítése és díszítése Hajtogatás: hajó Népi kismesterségekagyagozás: csiga csiga, lepke quilling Versek: Víz 5. W.S.: Duna mellett kopár fa (előző heti vers ism.) Tordon Ákos: Papírhajó Mesék: - G.E.: A pisztráng és a patak - A három pillangó Drámajátékok Magyar népmesék: - A Víz Tündére (vetítés) A csodamalmocska (diafilmmúzeum) Mondókák: - Amikor kinn süt a nap.. - Lassan forog Dalok, játékok: - Fehérliliomszál - Én kis kertet - Lassan jár a csigabiga - Lepke, lepke - Zsipp - zsupp - Ültem ringó ZH.: - Gryllus: Biciklizős CD dalai - Alma együttes: Duna mellett kopár fa Magyar Mozgáskotta Játékos mozgásfejlesztés a készlet eszközeivel. Szaladj az erdőben! Kapitány mondja Szabad mozgás az udvaron.

10 mesék, versek, mondókák és dalok megismerése

11 béka barkácsolás

12 Hangoló

13 tevékenységeink

14 tutaj

15 mozgás a szereken

16 Agyagozás: tutaj

17 Játék a teremben

18 játék a szabadban

19 KÖZÉPSŐCSOPORT Katica csoport KÉK BOLYGÓ PROJEKT VÍZ témakörön belüli tevékenységeink március 22. március 31.

20 Fejlesztési területek Mozgásfejlesztés, Hallásfejlesztés, Finommotorika, Szókincsbővítés, Térpercepció. Munka jellegű tevékenységek Munkaeszközök tisztítása, elpakolása, munka menetének tervezése, terem átrendezése, balesetmentes hely biztosítása. A környezet megismerése, védelme 7.Vízparton élő állatok és növények Kirándulás közeli vizeinkhez (tó, patak) Információ gyűjtése és cseréje a vizekélővilágáról.könyvekből,ikt eszközök segítségével szemléltetés, természetfilmek,prezentációk vetítése. Víz világnapja:márc. 22. Fontossága! Víztakarékosság Alapvető körny-i és term.védelmi sz-kal való ismerkedés.4.horgászunk,vízi közl.eszközök1.és 5 Balaton Közlekedési eszközök Vizes, homokos terepasztal berendezése, tevékenykedtetés A környezet téri, formai mennyiségi megismerése Térbejárás, téri irányok gyakorlása nagymozgással.2.csobbanásszétválogatá sok, csoportosítások különféle szempont alapján.több,kevesebb, ugyanannyi,becslés,párosítás.számlálgatá s.halmaz tulajdonságainak változtatása.tő ill. sorszámnév. Testek úszása. Társasjáték. Projektterv, március 21.-március 31. Téma: Kék Bolygó projekt Víz modul Katica csoport Kék Bolygó projekt Tevékenységek egyfajta lehetséges terve, változata az egyes óvodai tevékenységformába ágyazva A projekt menete Előkészítés: A hét során használandó eszközök és anyagok beszerzése, és előkészítése. Plakát, meghívó. Szülők bevonása. Lebonyolítás: csoportok tervének összehangolása. Tervezett programok, tevékenységek megvalósítása. Utómunkálatok: Bemutató készítés. Ellenőrzés, értékelés. Vers, Mese 4.Tóparton,A hattyú a csuka meg a rák 6.Nemes Nagy Ágnes:Tó és fűzfa 2. Weöres Sándor: Békakirály 7.W. S.:Éren-nádon Zelk Zoltán: Párácska. W.S.: Duna mellett kopár fa Szalai Borbála:Fut a patak Bodó Béla:Teknősbéka ha az ingét,brumi a Balatonon Drámajátékok. Az öreg halász és a nagyravágyó felesége Rajzolás, mintázás, kézimunka 6. Kishajó készítése és díszítése 4.Fogjunk halat hajtogatás: hajó 7.Vízparti kirándulás. Barkácsolás,nyírás, ragasttás,hajtogatás,festés,lenyoma tok készítése Ének, zene, énekes játék Kis kacsa,mély kútba, Gólya, gólya Tekeredik a kígyó,fehérliliomszál, Mély kútba,én kis kerte,lassan jár a csigabiga, Lepke, lepke,száraz tónak, Zsipp zsupp,ültem ringó,.alma CD.Gryllus:Benn a vízben a teknősbéka, Csepp, csepp csepereg,széles a Duna,Béka mama lesben áll Mozgás, játék Magyar Mozgáskotta Játékos mozgásfejlesztés a készlet eszközeivel.tánc,tűz-víz-repülő,cápa fogó,színcicahullámjáték, Kapitány mondja Békák a tóban Ugra - bugra Szaladj

21 1. HÉT: március TÉMÁK A környezet megismerése, védelme A környezet téri, formai, mennyiségi megismerése Rajzolás, Mintázás, Kézimunka Vers, Mese Ének, Zene, Énekes játék Mozgás, Játék Víz 7. Szárnyalás 2. Csobbanás Kirándulás a tóhoz, megfigyelések, tapasztalatszerzések. Beszélgető-kör: Víz világnapja, márc.22. (víz fontossága: ember, állat, növény számára) A víz: lételem Víztakarékosság. Közlekedés Térbejárás, téri irányok gyakorlása nagymozgással. Ellentétpárok Nagyságbeli és formai összehasonlítások Játék a tükörrel Társasjáték: memória Víz 7. Vízparti kirándulás 2. állatok a vízben Barkácsolás,festés, nyírás, hajtás,ragasztás Fonalkép-tabló Mozaikkép Tengeri halak készítése Versek: Víz 6. Nemes Nagy Ágnes:Tó és fűzfa Víz 7. Weöres Sándor:Érennádon Víz 2. Weöres Sándor: Békakirály Mesék: Zelk Zoltán: Párácska Az öreg halász és a nagyravágyó felesége Dalok, játékok: - Kis kacsa - Nád alól - Mély kútba -Fehér liliomszál -Ültem ringó -Zsipp-zsupp -Tekeredik a kígyó -Csepp csepp csepereg Vizes pohár, mint zeneszerszám ZH.: Gryllus V..Béka mama lesben áll Benn a vízben a teknősbéka Magyar Mozgáskotta Játékos mozgásfejlesztés a készlet eszközeivel. Versengések Futó és fogó játékok Béka ugró verseny Tánc Szabad mozgás az udvaron. Tűz-víz-repülő Alma zenekar CD

22 2. HÉT: március 28 április 01. TÉMÁK A környezet megismerése, védelme A környezet téri, formai, mennyiségi megismerése Rajzolás, Mintázás, Kézimunka Vers, Mese Ének, Zene, Énekes játék Mozgás, Játék Víz 8. A víz és föld kapcsolata 4. Horgászunk A víz sokféle formát ölthet; prezentáció megtekintése: forrás, patak, folyó, tó, tenger, stb. Természetfilmek vetítése Vizes, homokos terepasztal berendezése, tevékenykedtetés, tapasztalatok gyűjtése, megbeszélése. Pár és oszlop alakítása, halmazképzés Számosság Szétválogatások, csoportosítások különféle szempont alapján. Testek úszása Társasjáték: mágneses horgászjáték Víz 6. Kishajó 4. Fogjunk halat Hajtogatás: hajó Vízi közlekedési eszközök barkácsolása,di óhéjból hajó Vízitündértenyérlenyomat Népi kismesterségekagyagozás: csiga Versek: Z.Z:A kis patak Erdei mulatság Hová szaladsz vízipók Halország W.S.: Békák Osváth E.:Ébred a Balaton Mesék: Halász Józsi Halkisasszony Zelk Z.: A patak meséje Móra Ferenc: Csupaszem a világjáró Mondókák: - Amikor kinn süt a nap.. - Lassan forog Dalok, játékok: - Fehérliliomszál - Én kis kertet - Lassan jár a csigabiga - Lepke, lepke - Zsipp - zsupp -Ültem ringó -Hej halászok ZH.: - Gryllus dalai - Alma együttes: Duna mellett kopár fa Magyar Mozgáskotta Játékos mozgásfejlesztés a készlet eszközeivel. Szabad mozgás az udvaron. Egyensúlyozás kis patak felett Patak átugrása Hullámjáték Halászfogó Tánc

23 Informálódunk

24

25

26 Szabadban

27 Vízi világ

28 Dramatizálunk

29 Kiállítjuk

30 Az öreg halász.(mese)

31 Kukucska

32 Brekeke

33 Folyónk készül

34 Dióhéj bárkáink

35 Vitorlások

36 Drámajáték

37 Vitorlát fel

38 Számlálások

39 Horgászverseny

40 Vízre szállnak a kishajók

41 Vízitündér-tenyérfestéssel

42 Rajzoljunk együtt

43 Tavasztündért festünk

44 Virágom,virágom

45 Mozgás a szobában

46 Békára fel

47 Dalos játékok

48 Fonalkép-tabló

49 NAGYCSOPORT Nyuszi csoport KÉK BOLYGÓ PROJEKT VÍZ témakörön belüli tevékenységeink március 22. március 31.

50 Az 1. hét tevékenységei Ha én zápor volnék, égig érő zápor, áztatnám a földet istenigazából. Hogyha napfény volnék, melengető napfény, minden sugaramat széjjel teregetném. Ha én harmat volnék, minden reggel s este lábujjhegyen lépnék bársonyos füvekre. Kányádi Sándor

51 Fejlesztési területek Mozgásfejlesztés, Hallásfejlesztés, Finommotorika, Szókincsbővítés, Térpercepció. Munka jellegű tevékenységek Munkaeszközök tisztítása, elpakolása, munka menetének tervezése, terem átrendezése, balesetmentes hely biztosítása. A környezet megismerése, védelme Víz 6. Nádi hegedű Kirándulás egy tópartra Vizes, homokos terepasztal berendezése, tevékenykedtetés, tapasztalatok gyűjtése, megbeszélése. Vízminták gyűjtése a település különböző pontjairól tapasztalatok megbeszélése Kirándulás a szülőkkel BÜKKÖSDI HORGÁSZTÓHOZ - megfigyelések, tapasztalatszerzések. A víz sokféle formát ölthet; prezentáció megtekintése: forrás, patak, folyó, tó, tenger, stb. Tó-folyó öh. Tó-tenger öh. Természetfilmek vetítése A környezet téri, formai mennyiségi megismerése Víz 6. Nádi hegedű Kirándulás egy tópartra Számlálgatás: több, kevesebb, ugyanannyi. Tájékozódás településünkön: térkép, útjelző táblák, útvonalak, nézegetése. Folyékony és szilárd anyagok szétválogatások. Játékok az űrtartalommal kapcsolatosan: töltögetések, folyadékok mérése Projektterv, március 21.-március 25. Téma: Kék Bolygó projekt Víz modul Nyuszi csoport Kék Bolygó projekt Tevékenységek egyfajta lehetséges terve, változata az egyes óvodai tevékenységformába ágyazva A projekt menete Előkészítés: A hét során használandó eszközök és anyagok beszerzése, és előkészítése. Plakát, meghívó. Szülők bevonása. Lebonyolítás: csoportok tervének összehangolása. Tervezett programok, tevékenységek megvalósítása. Utómunkálatok: Bemutató készítés. Ellenőrzés, értékelés. Vers, Mese Víz 6. Weöres Sándor: Béka fa tövén (vers) Mesék: Mese a piros kalapos békáról /lengyel mese/ -Ismeretlen népmese: Miért nem tudnak beszélni a halak? -Afrikai népmese: Az utolsó béka -Mese a kíváncsi kisbékáról Versek: Szalai Borbála: Békaebéd Szalai Borbála: Miért csillog a patak vize? -Csanádi Imre: Vadkacsa fürdik Rajzolás, mintázás, kézimunka Víz 6. Víz nélküli akvárium A mesékhez, mondókákhoz, zenékhez kapcsolható vizuális tevékenységek, Vegyes technika: olajpasztell és tempera alkalmazásával-tenger. Népi kismesterségek fazekasság Tekeredik a kígyó Vízi világ állatok a vízben Tutaj, hajó készítése természetes anyagokból Ének, Zene, Énekes játék 9. Esőcsepp 10. Varázsfa Mondókák: - Vízzel teli dézsa - Három derék atyafi Dalok, játékok: - Csepp, csepp, csepereg - Kis kacsa Mozgás, játék Magyar Mozgáskotta Játékos mozgásfejlesztés a készlet eszközeivel. Zsugorkanyarulati ugrás padon, tornaszekrényen. Sorversenyek labdával. Szabadban mozgás Siklik a kígyó. Öreg halász Békák a tóban Útjelző Tó vize, tó vize csupa nádszál Mocsárjárás.

52 MÁRCIUS HÉTFŐ 22. KEDD 23. SZERDA 24. CSÜTÖRTÖK 25.PÉNTEK -A víz sokféle formát ölthet; prezentáció megtekintése: forrás, patak, folyó, tó, tenger, stb. Tó-folyó öh. Tó-tenger öh. -Természetfilmek vetítése. Dalok, játékok: -Csepp, csepp, csepereg Mese a piros kalapos békáról Drámajátékok. Tó vize, tó vize csupa nádszál -Kirándulás a szülőkkel BÜKKÖSDI HORGÁSZTÓHOZ - megfigyelések, tapasztalatszerzések. Víz 6. Nádi hegedű Kirándulás egy tópartra Vízminták gyűjtése a település különböző pontjairól tapasztalatok megbeszélése. Tájékozódás településünkön: térkép, útjelző táblák, útvonalak, nézegetése. Tamkó Sirató Károly: Dal a tóról Víz 6. Víz nélküli akvárium Miért nem tudnak beszélni a halak? Drámajátékok. Békák és gólyák Zsugorkanyarulati ugrás padon, tornaszekrényen. Szabad mozgás az udvaron. Útjelző Víz 6. Weöres Sándor: Béka fa tövén (vers) Mese a kíváncsi kisbékáról Népi kismesterségek fazekasság Tekeredik a kígyó Vízi világ állatok a vízben Mocsárjárás. Drámajátékok. Siklik a kígyó. Szalai Borbála: Békaebéd Mondókák: -Vízzel teli dézsa -Három derék atyafi Tutaj, hajó készítése természetes anyagokból Drámajátékok. Magyar Mozgáskotta Játékos mozgásfejlesztés a készlet eszközeivel. -Vizes, homokos terepasztal berendezése, tevékenykedtetés, tapasztalatok gyűjtése, megbeszélése. TÁNC Öreg halász Békák a tóban Játékok az űrtartalommal kapcsolatosan: töltögetések, folyadékok mérése. Folyékony és szilárd anyagok szétválogatások. Du.15 óra. HANGOLÓ Zenés gyermekszínház előadása: Utazás: Földön, vízen, levegőben TÁNC

53 A Föld nevű bolygón élünk. Vizek és szárazföldek óceánok és kontinensek. Bolygók és a világűr: enciklopédiák nézegetése

54 Festés: a Kék Bolygó

55 Plakátok, gyűjtött képek, cikkek, gyermekmunkák folyamatos rendezése a kiállítótérben.

56 A víz sokféle formát ölthet; prezentáció megtekintése: forrás, patak, folyó, tó, tenger.

57 Felhőjáték Gryllus Vilmos: Csepp, csepp, csepereg

58 Mesénk: Zelk Zoltán: Párácska Alkonyodott már, mikor egy búzatábla fölé ért, ahol a gazda éppen szomorúan leste az eget. Mikor a kis felhőt meglátta, örömmel felkiáltott: - Ó, drága felhőcske, vidítsd fel az én kalászaimat, mert ha elszáradnak, nem süthetek kenyeret a gyermekeimnek! A kis felhő rögtön esővé változott, s a szomjas kalászok boldogan hajladoztak az esőben. A szél pedig hiába kereste kis barátját, mert az már eltűnt az égről, hogy tovább éljen falevélben, fűszálban, margarétában, búzában, kenyérben.

59 Március 22. A Víz Világnapja Vízmintákat gyűjtünk a település különböző pontjairól tapasztalatok megbeszélése. Tájékozódás a faluban: térkép, útjelző táblák, útvonalak. Gyalogos közlekedés szabályai.

60 A gyűjtött vízminták vizsgálata: melyik a legtisztább?

61 Kagylós Tengeri, tavi, folyami kagylók nézegetése, elrendezése a kiállítótérben. Beszélgető kör: A Víz Világnapja Ha én egy esőcsepp lennék, akkor

62 Tutaj, hajó készítése természetes anyagokból.

63

64 Tutajok a vízen Víz nélküli akvárium

65 Játékok az űrtartalommal kapcsolatosan: töltögetések, folyadékok mérése. Játék a vizes terepasztalon. Vízben élő állatok.

66 Öreg halász Békák és gólyák MOZGÁS, DRÁMAJÁTÉK Siklik a kígyó Békák a tóban

67 Teknősös Köteles

68 Játékok a körkötéllel

69 Drámajátékok Horgászunk. Milyen halat fogtál? Találtam egy tengeri sünt. Add tovább! Találtam egy óriáskígyót. Add tovább!

70 Mese a piros kalapos békáról - részlet Útjelző Két kisbéka élt a Zöld Völgyben. Kutykuruty, a kisebbik, folyton elégedetlenkedett. Morcosan nézte a zöld füvet, zöld vizet meg a saját zöld kabátját. - Csúnya a kabátom! - nyafogta durcásan. - Ugyan miért? - álmélkodott Brekeke, a nagyobbik. - Az is zöld, mint minden. Jaj, de unalmas! - Tudod, mit? Kiakasztunk egy meghívót, hogy akinek csak piros valamije, jöjjön hozzánk endégségbe. Hej, de vígan leszünk majd! Keresd a tiszta forrást!

71 Énekes játékok, mondókázás, zenevarázs

72 Néhány aranyhalacska érkezett hozzánk vendégségbe. Miért nem tudnak beszélni a halak? - mese Valamikor, a régebbnél is régebbi időben, minden állat tudott beszélni. Még a halak is... s körülöttük az egész világ versenyt zengett velük -az erdők zúgtak, a levelek suttogtak, a vizek csobogtak, a szelek süvöltöztek. Akárcsak ma. -Csakhogy akkor még a halak is részt vettek a nagy muzsikában. S méghozzá nem is akárhogyan! Mivel a víz alatt laktak, olyan átható, erős hangja volt valamennyinek, hogy a patakok, folyók, tavak, tengerek -mélyéről is meg lehessen érteni a szavukat. Csak hát - ez lett a vesztük. Ez az átható, erős hang. Nem tudtak betelni vele. Olyan ordítozást, veszekedést csaptak folyton, hogy még a vizek csobogását, a hullámok dübörgését is elnyomta az üvöltözésük. De ez még semmi! Az örökös kiabálástól egyre nagyobb, egyre csúfabb lett a szájuk s a végén már senki se állt velük szóba. - Ez ugyan elkeserítette őket, de csak annál makacsabbak lettek. S egy nap elhatározták, hogy összeülnek tanácskozni

73 Aranyhalaink

74 Gyermekek a világból - társasjáték Hazai halfajok, horgászat

75 Mozgás, játék a friss levegőn Előbújtak az udvaron az első tavaszi virágok.

76 Tó, - és folyómeder építése a homokban

77 Hangoló Utazás földön, vízen, levegőben

78 Kirándulás a bükkösdi tóhoz

79

80

81 Mozgás hazafelé

82 ÖKO - HÁZ

83 Az 2. hét tevékenységei Sok esőcseppből csak egy van, ami tiéd, jól vigyázz hát rá. A csobogó víz a természet dallama, életnek vére. Soproni G. László

84 Fejlesztési területek Mozgásfejlesztés, Hallásfejlesztés, Finommotorika, Szókincsbővítés, Térpercepció. Munka jellegű tevékenységek Munkaeszközök tisztítása, elpakolása, munka menetének tervezése, terem átrendezése, balesetmentes hely biztosítása. A környezet megismerése, védelme Közlekedünk a vízen. Kalózjátékok. Időjárás változásainak figyelemmel kísérése, jelölése. Vizes, homokos terepasztal berendezése, tevékenykedtetés, tapasztalatok gyűjtése, megbeszélése. A VÍZ az élet egyik lételeme Beszélgetőkör: Természetes vizek, vízben élő állatok védelme. Víztakarékosság. Természetfilmek vetítése. A környezet téri, formai mennyiségi megismerése Mennyiségek összemérése: magasság, szélesség. Halmazképzés: Légi, vízi, szárazföldi közlekedési járművekből. Szétválogatások, csoportosítások különféle szempont alapján. Közlekedési eszközök sorba rendezése többféle szempont szerint: méret, gyorsaság, stb Projektterv, március 28.-március 31. Téma: Kék Bolygó projekt Víz modul Nyuszi csoport Kék Bolygó projekt Tevékenységek egyfajta lehetséges terve, változata az egyes óvodai tevékenységformába ágyazva A projekt menete Előkészítés: A hét során használandó eszközök és anyagok beszerzése, és előkészítése. Plakát, meghívó. Szülők bevonása. Lebonyolítás: csoportok tervének összehangolása. Tervezett programok, tevékenységek megvalósítása. Utómunkálatok: Bemutató készítés. Ellenőrzés, értékelés. Vers, Mese Mesék: - Zelk Zoltán: A patak meséje - Japán népmese: Miért sós a tengervíz? -A kagyló meséje László Gyula: A nagy folyam Drámajátékok. Versek: - Weöres S: Nyári este - Weöres S: Éren - nádon - Weöres S: Futózápor Rajzolás, mintázás, kézimunka A mesékhez, mondókákhoz, zenékhez kapcsolható vizuális tevékenységek A közlekedés témához kapcsolódó vizuális tevékenységek, barkácsolás. Népi kismesterségek- agyagozás Tutaj, hajó készítése agyagnyúj-tással. Díszítő munkák decoupage technikával Ének, zene, énekes játék 11. Zenés festés- Hullámok 12. Csobbanás Gryllus: Biciklizős CD dalai Bársony ibolyácska Alma: Duna mellett kopár fa Mozgás, játék Magyar Mozgáskotta Játékos mozgásfejlesztés a készlet eszközeivel. Kézállás előgyakorlatai. Szabadban mozgás. Fel és lemászások függőleges szereken. Játék a csónakban Folyóhoz érkeztünk Kalózok Kincses sziget

85 MÁRCIUS 28 -ÁPILIS HÉTFŐ 29. KEDD 30. SZERDA 31. CSÜTÖRTÖK 1. PÉNTEK Halmazképzés: Légi, vízi, szárazföldi közlekedési járművekből. Szétválogatások, csoportosítások különféle szempont alapján. Közlekedési eszközök sorba rendezése többféle szempont szerint: méret, gyorsaság, stb A kagyló meséje A közlekedés témához kapcsolódó vizuális tevékenységek, barkácsolás. TÁNC Közlekedünk a vízen. Kalózjátékok. Japán népmese: Miért sós a tengervíz? Játék a csónakban Kalózok Kincses sziget A mesékhez, mondókákhoz, zenékhez kapcsolható vizuális tevékenységek. Drámajátékok. Vizes témájú mondókáink, dalaink, játékaink felelevenítése. A VÍZ az élet egyik lételeme Beszélgetőkör: Népi kismesterségek - agyagozás Tutaj, hajó készítése agyagnyújtással 12. Csobbanás Vizes, homokos terepasztal berendezése, tevékenykedtetés, tapasztalatok gyűjtése, megbeszélése. Weöres S: Futózápor A mesékhez, mondókákhoz, zenékhez kapcsolható vizuális tevékenységek. Természetes vizek, vízben élő állatok védelme. Víztakarékosság. Beszélgetőkör: Állatok szállítása hajóval Folyóhoz érkeztünk Vizes témájú mondókáink, dalaink, játékaink felelevenítése. Weöres S: Éren - nádon Magyar Mozgáskotta Játékos mozgásfejlesztés a készlet eszközeivel. Díszítő munkák decoupage technikával. 11. Zenés festés- Hullámok Drámajátékok. László Gyula: A nagy folyam TÁNC

86 A Föld órája - beszélgetőkör A világ legnagyobb önkéntes környezetvédelmi akciójának keretében március 26-án, szombaton 20:30-tól 60 percre az egész bolygón elsötétültek a metropolisok fényei, az ikonikus épületek, és sok millió háztartás.

87 Megtisztítjuk a tónál gyűjtött kagylókat, vizicsiga házakat. Összehasonlítások, sorba rendezések, számlálás.

88 A kagyló meséje -részlet Mélyen, nagyon mélyen a tenger fenekén különös tarka kertek vannak. Azokban a kertekben korallbokrok nőnek, tengeri rózsák és tengeri szegfüvek kúsznak fel a sziklákra. A halak végtelen moszatokon úsznak keresztül, mint a madarak a földön. Itt van a tenger istenének, Neptunnak palotája. Borostyánkőből készült az egész és ezüstös fényben tündöklő kagylók díszítik a falakat. Kagylók díszítése szalvéta-technikával

89

90 Miért sós a tengervíz? - Japán mese - /részlet/ A kapzsi testvér zsákmányával a tengerpartra futott, csónakot kerített, kievezett a tengerre, mert valami lakatlan szigeten szeretett volna megtelepedni kincsével, hogy élete végéig minden jóban dúskálhasson, és senkivel se kelljen megosztani gazdagságát. Amint a tengeren evezett, egyszerre erős éhséget érzett, jó sokat megevett hát a süteményből. De a sok édes után valami sósat kívánt, elővette a malmot, megforgatta jobbra, és így szólt: - Sót! Sót! Sót kívánok! Ömleni is kezdett a só, annyira, hogy hamarosan színültig telt vele a csónak. A kapzsi testvér nem tudta, hogy a malmocskát balra kell forgatnia, ha azt akarja, hogy megszűnjön az áldás. Végül is a csónak elsüllyedt emberestül, malmostul. A kézimalmocska lemerült a tengerfenékre, s mivel azóta sem forgatta meg senki balra, ma is egyre ontja, ontja a sót a tenger vizébe. Játék a vízimalmokkal

91 Könyvek, prezentáció nézegetése hírhedt kalózokról Kalózfegyverek

92 Beszélgetőkör -A hajózást segítő kalózkellékek

93 Kalózjáték

94

95

96 Kincses sziget A hullámok elsodorták a hajónkat, és egy szigeten kötöttünk ki. A kincseket meg kell szereznünk a kincsek őrzőjétől.

97 Kalózok Keress szigetet magadnak a Föld melegebb oldalán!

98 Csónak Rajzolgatunk

99 Ceruzarajzok, pasztellmunkák

100

101 Ritmikus mozgással kísért mondókázás, verselés

102 Hullámséta mezítláb

103 Zenés festés - Hullámok

104 Mozgás, játék a szabadban A homok, mint formálható anyag

105

106 Játékos feladatok az űrtartalommal kapcsolatban

107 Prezentációk megtekintése a közlekedés témában Hajók Repülők Az űrben

108 Halmazképzés: légi, vízi, szárazföldi közlekedési eszközök Szétválogatások, csoportosítások különféle szempontok alapján.

109

110 Közlekedünk a vízen

111 Drámajáték Állatok szállítása hajóval

112 Kiscsoport tevékenységei a FÖLD témakörön belül április 1 15.

113 Fejlesztési területek Mozgásfejlesztés, Hallásfejlesztés, Finommotorika, Szókincsbővítés, Térpercepció. Munka jellegű tevékenységek Munkaeszközök tisztítása, elpakolása, munka menetének tervezése, terem átrendezése, balesetmentes hely biztosítása. A környezet megismerése, védelme 1. A föld és az élő környezet (Emberek élőhelyei) 3. Épített környezetünk Séta a faluban, lakókörnyezetünk, épületek megfigyelése. Gyalogos közlekedés szabályai. Szelektív hulladékgyűjtés. Állatok, növények életének figyelemmel kísérése. Időjárás változásainak megfigyelése 5. Az élet körforgása. Kertészkedés, növényültetés, magvakat vetünk, csíráztatunk. A környezet téri, formai mennyiségi megismerése Nagyságbeli viszonyítások Számosság Halmazképzés: nemek szerinti Kukatündér társasjáték Magok összehasonlítása: forma, nagyság. Kikelt növényeknél eltérő jegyek keresése. Mélység Magasság fogalma, pálcával történő mérése. Társasjátékok: 4 első kockajátékom Rapelli Virágcserép Kisvakond kertje Projektterv, április április 15. Téma: Kék Bolygó projekt FÖLD MODUL Mackó csoport Kék Bolygó projekt Tevékenységek egyfajta lehetséges terve, változata az egyes óvodai tevékenységformába ágyazva A projekt menete Előkészítés: A hét során használandó eszközök és anyagok beszerzése, és előkészítése. Plakát, meghívó. Szülők bevonása. Lebonyolítás: csoportok tervének összehangolása. Tervezett programok, tevékenységek megvalósítása. Utómunkálatok: Bemutató készítés. Ellenőrzés, értékelés. Vers, Mese 2: Weöres Sándor: Vaskalap c. vers Mándy Stefánia: Anyának szóló 1. A legerősebb állat népmese Marie-Louise Vert: Mese a kőről, aki mindig elégedett volt 5. Tamkó Sirató Károly: Egy kis kertet Fésűs Éva: Mókus Péter kiskertje - A répa (orosz népmese) Rajzolás, mintázás, kézimunka 1. Nyomatok Gyümölcsök festéknyomata papírra agyagozás: alma, körte 2. Különbségek Nyomhagyás fára, papírra, fémre, üvegre Ének, zene, énekes játék Sétálunk,1,2,3,4,Lementem a pincébe,fű, fű, fű,hüvelykujjam,itt a köcsög. Bújj, bújj zöld ág,cifra palota Hosszú az erdő Körbe, körbe járunk Kicsi vagyok én, Csicseri borsó Borsót főztem, dalok furulya óvónő éneke Gryllus, Alma együttes tavaszi dalai Mozgás, játék Magyar Mozgáskotta Játékos mozgásfejlesztés a készlet eszközeivel. Szabadban mozgás Vidd a kaptárba! Focisták Környezetkímélő közlekedés. Kerékpáros verseny, lovas kocsikázás.

SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0005

SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0005 SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0005 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program

Részletesebben

FÖLD MODUL 2011. ÁPRILIS 1.-30. NAGYCSOPORT. Óvodapedagógusok: Gondos Gabriella Kiticsics Anikó Dajka: Györe Károlyné

FÖLD MODUL 2011. ÁPRILIS 1.-30. NAGYCSOPORT. Óvodapedagógusok: Gondos Gabriella Kiticsics Anikó Dajka: Györe Károlyné FÖLD MODUL 2011. ÁPRILIS 1.-30. NAGYCSOPORT Óvodapedagógusok: Gondos Gabriella Kiticsics Anikó Dajka: Györe Károlyné SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Föld-jegy (Bika, Szűz, Bak)

Részletesebben

VÍZ MODUL 2011. MÁRCIUS 1.-31. NAGYCSOPORT

VÍZ MODUL 2011. MÁRCIUS 1.-31. NAGYCSOPORT SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye VÍZ MODUL 2011. MÁRCIUS 1.-31. NAGYCSOPORT Óvodapedagógusok: Gondos Gabriella Kiticsics Anikó Dajka: Györe Károlyné Weöres Sándor: Futózápor Csillog

Részletesebben

VÍZ MODUL Kiscsoport 2012.március

VÍZ MODUL Kiscsoport 2012.március VÍZ MODUL Kiscsoport 2012.március Óvodapedagógusok: Gondos Gabriella Kiticsics Anikó Dajka: Györe Károlyné SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye A környezet megismerése, védelme Víz 5.

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. ALKOT-LAK Tehetségműhely

SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. ALKOT-LAK Tehetségműhely SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye ALKOT-LAK Tehetség A tervezett 30 órásprogramja Február tervezett tevékenységek Időpont- időkeret helyszín Tevékenységekdifferenciálás Felelős Sikerkritérium

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Témahét a Százszorszép Óvoda Pillangó csoportjában (5 6 éves) 2010.

Részletesebben

Február hónap. Gondos Gabriella óvodapedagógus. Kiticsics Anikó óvodapedagógus. Priskin Ágota óvodapedagógus. Március hónap

Február hónap. Gondos Gabriella óvodapedagógus. Kiticsics Anikó óvodapedagógus. Priskin Ágota óvodapedagógus. Március hónap Február hónap 1. 2011.02.15. Népi kismesterségek fazekasság Képkészítés különböző technikákkal. A technika önálló alkalmazása. 2 3 2011.02.17. 2011.02.22. Vegyes technika: olajpasztell és tempera alkalmazásával-tenger.

Részletesebben

KÉK BOLYGÓ ÓVODAI PROJEKT

KÉK BOLYGÓ ÓVODAI PROJEKT KÉK BOLYGÓ ÓVODAI PROJEKT 2010. március 22. április 16. SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 TÁMOP-3.1.4/08/2 projekt megvalósítás a Sugovica Általános Művelődési Központ

Részletesebben

IDŐSZAK SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER. TÉMA Évszak megismerése Öltözködés begyakorlása, Készülődés a hidegebb időre. Téli dekoráció készítése.

IDŐSZAK SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER. TÉMA Évszak megismerése Öltözködés begyakorlása, Készülődés a hidegebb időre. Téli dekoráció készítése. IDŐSZAK SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER Évszak megismerése Öltözködés begyakorlása, Készülődés a hidegebb időre. Téli dekoráció készítése. KÖRNYEZETI NEVELÉS Őszi természet megfigyelése, Falevelek, termések

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29.

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI

Részletesebben

Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Ollé Valéria

Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Ollé Valéria SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI-SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY Az innováció címe: Barátom a természet Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Ollé Valéria Az

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010. szeptember-2011. június

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010. szeptember-2011. június A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0005

Részletesebben

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT OKTÓBER

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT OKTÓBER SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0005 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program

Részletesebben

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra 1 Közoktatás Az óvoda a rendszer jól működő eleme Továbbfejlesztés területei: - Óvoda-iskola átmenet - Inkluzív

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Hagyományőrzés a óvodánkban

Hagyományőrzés a óvodánkban Önálló intézményi innováció Hagyományőrzés a óvodánkban A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. 2. Ismerkedés az óvoda más csoportjaival, az ott dolgozókkal 3. Őszi termések gyűjtögetése

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT. VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22.

VÍZ TÉMAHÉT. VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22. Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban 3.1.4-08/2-2008-0046 VÍZ TÉMAHÉT VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22. A témahét

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01.

2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01. 2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01. Március a tavasz ébredésének hónapja. A tavaszvárás,

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010. szeptember-2011. június

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2010. szeptember-2011. június A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0005

Részletesebben

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22.

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Hétfő 07. 18. 9.15-10.00 Bemutatkozás-ismerkedés. 10.00-12.00 Zeneiskola - Fúvószenekar bemutatója, hangszerek kipróbálása

Részletesebben

Óvodánk ökológiai jelszava

Óvodánk ökológiai jelszava Óvodánk ökológiai jelszava Egyesült erővel meg akarjuk menteni a FÖLDET! FELNŐTTEK FIGYELEM! A FÖLDNEK, AKÁRCSAK A GYEREKEKNEK, VÉDELEMRE ÉS TÖRŐDÉSRE VAN SZÜKSÉGE! Az Öko-Iskola nevelési program fő céljai:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013 INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. IDŐPONT 2013. 08. 31. A tanév végére a csoport létszám 21 fő. SNI: 2 fő Idegen anyanyelvű:1 fő Éves munkánk

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

VÍZ MODUL 2011. FEBRUÁR 1.-28. NAGYCSOPORT

VÍZ MODUL 2011. FEBRUÁR 1.-28. NAGYCSOPORT VÍZ MODUL 2011. FEBRUÁR 1.-28. NAGYCSOPORT Óvodapedagógusok: Gondos Gabriella és Kiticsics Anikó Dajka: Györe Károlyné SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Jer, jer kikelet, seprűzd

Részletesebben

Ég a gyertya, ég témahét december

Ég a gyertya, ég témahét december Ég a gyertya, ég témahét 2011. december 12.-16. SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0005 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő

Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő Ökoiskolai munkaterv 2014-15 Augusztus 29. Ökoiskola munkacsoport megalakulása Ökoiskolai munkacsoport megalakítása (munkaközösségenként 1 fő; 1 fő technikai dolgozó) Munkaközösségi vállalások elkészítése

Részletesebben

Kincskereső tábor 2012. LABIRINTUS

Kincskereső tábor 2012. LABIRINTUS Kincskereső tábor 2012. LABIRINTUS 2012. július 30. hétfő Időpont Tartalmi rész Felelős és feladatai Terem berendezése Kellékek kiosztása, 8:15-8:45 - Névtanulás, ismerkedés - Csapatalakítás - CSENDJEL

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek

Közlekedési ismeretek szakkör. éves munkaterve. a 2013/14-es tanévre. A résztvevő korosztály: 10-11 éves, alsó tagozatos, 4. osztályos gyermekek Közlekedési ismeretek szakkör éves munkaterve a 2013/14-es tanévre A szakkör helyszíne: Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 4274, Hosszúpályi, Szabadság tér 30. A szakkör elnevezése: Közlekedési

Részletesebben

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821

Részletesebben

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 Készítette: Mujzer Richárd ÖKOiskola vezető Győr, 2013. szeptember 5. Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz,

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

ERDEI ISKOLA programja

ERDEI ISKOLA programja ERDEI ISKOLA programja 2010. május 10-14. Felsőtárkány Hagyd ott a várost. Csend-övembe jöjj, hagyd ott az ingerült és hetyke szókat. Itt fákat, felhőt, forrást üdvözölj, s hallgasd a zengő, mámoros rigókat.

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A témahét célja: - Ismerjék meg a víz alapvető tulajdonságait - Ismerjék fel a víz szerepét életünkben, tudjanak példát mondani a víz hasznosítására a mindennapi élet, a

Részletesebben

DIFER Szolnok Városi Óvodák

DIFER Szolnok Városi Óvodák DIFER 2014-2015 Szolnok Városi Óvodák Fontos felismerések (Nagy József): Szélsőséges fejlettségbeli különbségek jellemzőek: hatéves korban ötévnyi! A személyiség alaprendszerét- az alapkészségeket- minden

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A ZELEMÉRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A 2016/2017. TANÉVRE Az Öko munkacsoport tagjai: Varga Edit Ungvári Ferencné Juhászné Papp Magdolna Buzás Andrea Juhászné Ficzek Erika Kathi Imréné

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra

Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra kazalkolos@varazsbetu.hu Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra Mozgás a tanulási képesség javításáért Az alábbi gyakorlatok segítségével gyermeke tanulási képességét fejlesztheti. Végezzék a gyakorlatokat

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT 2010. MÁJUS 21 28. A környezetvédelmi témahét lezárása, összegzése A tanmenetbe tervezett programokat, tananyagokat, különböző osztályfokon, tantárgyakhoz, az alábbi témakörökben

Részletesebben

Vadkerti napló. Soltvadkerti tehetségtábor Természetismereti csoport 2014

Vadkerti napló. Soltvadkerti tehetségtábor Természetismereti csoport 2014 Vadkerti napló Soltvadkerti tehetségtábor Természetismereti csoport 2014. Soltvadkerti tehetségtábor természetismereti program 1. Hadd lobogjon táborzászló készítése 2. Beetles rovarcsapdák szerteszét

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel SZKb_102_05 A mi tavunk II. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Témahét a Százszorszép Óvoda Süni csoportjában (6-7 éves) 2010. május 10-14.

Részletesebben

Vizsgálódás mikroszkóppal.

Vizsgálódás mikroszkóppal. Időtartam: 1,5 2,5 óra Melyik korcsoportnak ajánljuk? Kiscsoporttól nagycsoportos korosztályig, és 1. osztályosoknak ( A programcsomagot egészben ajánljuk, de egy-egy része külön is megvalósítható) Vizsgálódás

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete)

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) Készítették: Baánné Gruber Irén, Boros Rudolfné, Horváthné Pados Teréz, Ladányiné Karádi Róza, Molnár Edina, Varsányiné Horváth Erika A témahét célja: - A gyermek

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV

Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV A projekt résztvevői: Maci csoport 24fő Süni csoport: 19 fő Időpont: 2014. november 10- november 14. Időtartam: 5 nap Cél: Szabálytudat kialakítása Márton napi népszokás megismerése

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA 2015-2016. nevelési évre FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA Kedves Kollégák! SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLAT a 2015/2016-os nevelési évre A 2015 2016-os nevelési évre szóló továbbképzési kínálatunkat

Részletesebben

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária Tél témahét Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon 1. osztály Osztályfőnök: Farkas Annamária A téli témahét programja: Tevékenység helye: Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069. Húsvét projekt

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069. Húsvét projekt Zsadány Község Önkormányzata Zsadányi Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda 5537, Zsadány Béke u. 56. TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Húsvét projekt Készítette: Tébiné Bari Anikó Lupsán Ildikó

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2016/2017. tanév Készítette: munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Öko Munkacsoport Koordinátor Kovácsné Lébényi

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

téma hét 2010. május 3- május 7.

téma hét 2010. május 3- május 7. B-A-P Mikrotérségi Nevelési- Oktatási Központ Óvoda Pörböly TÁMOP.3.1.4/08/02-2008.-0147 Mit rejthet a Gemenci erdő világa? téma hét 2010. május 3- május 7. Pörbölyi óvoda vegyes életkorú csoportja Tartalom

Részletesebben

ugyanazt a legyet 15-ször a könyvben! De vigyázz, akad köztük szélhámos is!

ugyanazt a legyet 15-ször a könyvben! De vigyázz, akad köztük szélhámos is! Szöveg és illusztráció: Bogárszakértő: bogár Találd meg... ugyanazt a legyet 15-ször a könyvben! De vigyázz, akad köztük szélhámos is! Ki lakik idebenn Mindenféle bogár 6 Imádkozó sáska 38 Bogárlesen 8

Részletesebben

Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk

Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk 2010/2011 Időtartama:2010.szeptember 20 - október 20-ig BENEDEK ELEK PROJEKT ÖSSZEGZÉSE A három hetet meghaladó projekt

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

MIÉRT FONTOS HOGY VIZET IGYUNK?

MIÉRT FONTOS HOGY VIZET IGYUNK? MIÉRT FONTOS HOGY VIZET IGYUNK? Az egészséges táplálkozás alapjai az ivóvízfogyasztás és a folyadékbevitel ÉVFOLYAM: 1 2. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 1-2. AZ ÓRA TÉMÁJA:

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

VÍZ VILÁGNAPJA. 2013 Lellei Óvoda

VÍZ VILÁGNAPJA. 2013 Lellei Óvoda VÍZ VILÁGNAPJA 2013 Lellei Óvoda Víz világnapja projekt-3-4 évesek Vizuális nevelés Képességfejlesztés Ajánlások, játékok Értelmi: Eső festése ujjnyomatokkal. Cél: Fejlődjön taktilis észlelésük és finommotorikájuk

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre

SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA nevelési évre SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLATA 2016-2017. nevelési évre FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA Kedves Kollégák! SZAKMAI PROGRAMKÍNÁLAT a 2016/2017-es nevelési évre Szeretettel ajánljuk az érdeklődők figyelmébe a 2016

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 05-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László, Frák Erika 09.01 Felhívás

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4.-08/2-0069 Községi Napköziotthonos Óvoda, Földes, Rákóczi út 11.

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4.-08/2-0069 Községi Napköziotthonos Óvoda, Földes, Rákóczi út 11. BOGARÁSZÓ MADARÁSZÓ TANÖSVÉNYI TÚRA A BIHARI SÍK TÁJVÉDELMI KÖRZETBEN AZ ÁLLATOK ÉLETE (FÖLD 1.) 2010. ÁPRILIS 12 16. KATICA CSOPORT TEVÉKENYSÉGTERÜLET TÉMA, FELADAT, ISMERET A TEVÉKENYSÉG SORÁN MEGVALÓSÍTOTT

Részletesebben

VÍZ MODUL Kiscsoport 2012.február

VÍZ MODUL Kiscsoport 2012.február VÍZ MODUL Kiscsoport 2012.február Óvodapedagógusok: Gondos Gabriella Kiticsics Anikó Dajka: Györe Károlyné SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Fürge patak, liccs-loccs, Hová, merre

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

A család című témahét

A család című témahét Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, Fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Dienes Lajos Tagóvoda,

Részletesebben