SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP /

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0005"

Átírás

1 SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye KÉK BOLYGÓ ÓVODAI PROJEKT Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP /

2

3 újságcikk KÉK BOLYGÓ projekt A SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye március 21.- április 15. között rendezi meg a környezetvédelem jegyében a KÉK BOLYGÓ óvodai projektjét. A projekt célja: A gyermekek környezettudatos magatartás alakítása, fejlesztése. Alapvető környezeti- és természetvédelmi szabályokkal való ismerkedés. A családok környezettudatos attitűdjének formálása a közös programok során. A projekt résztvevőinek a Föld, a természetes vizek védelméhez való pozitív hozzáállásának, felelősségérzetének alakítása. A TÁMOP kompetencia alapú óvodai programcsomag VÍZ, valamint FÖLD témakörében tervezett tevékenységekbe mindhárom óvodai csoport bekapcsolódik. A projekt során jelentős zöld napokkal is megismerkednek a gyermekek, mint a Víz Világnapja és a Meteorológiai Világnap, az Egészség Világnapja, a Föld Napja. Feladatunk, hogy a gyermekek minél több információt gyűjtsenek, közvetlen tapasztalatokat, új ismereteket szerezzenek az őket körülvevő környezetről; vizeinkről, erdeinkről és azok élővilágáról. Számos mese, vers, mondóka, dal, dalos játék dolgozza fel ezt a témakört, melyekből merítve, korcsoportoknak megfelelően válogatunk. Így érzelmileg is közel kerül a vizek, erdők, növények, azaz a FÖLD ÉLŐVILÁGÁNAK VÉDELME a gyermekekhez. A projekt folyamán a gyermekek által készített alkotások folyamatosan megtekinthetők lesznek óvodánkban.

4 Projekt-terv Csoport: : Mackó, katica és nyuszi csoport Résztvevők száma : 76 fő A projekt időtartama: 4 hét /24nap/ A tevékenység kezdete: március 21. A tevékenység vége: április csoportonkénti lebonyolítással Utómunkálatok: április harmadik hete A projekt helyszíne: SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye 7682 Bükkösd, Ságvári E. u. 3 A terv készítői: Priskin Ágota Mackó csoport Judtné Berényi Tímea Katica csoport Fejlesztési cél: A napi tevékenységbe ágyazva a gyermekek környezettudatos magatartás alakítása, fejlesztése. Alapvető környezeti- és természetvédelmi szabályokkal való ismerkedés. A családok környezettudatos attitűdjének formálása a közös programok során. A projekt résztvevőinek a Föld, a természetes vizek védelméhez való pozitív hozzáállásának, felelősségérzetének alakítása. A gyermekek tapasztalati, kognitív fejlődésének irányítása, tudásuk továbbfejlesztése, figyelembe véve az előzetes ismereteket, élményeket és a gyermekek képességeit. Az élményszerzésbe, tapasztalatokba ágyazott ismeretszerzés és ezek elmélyítése. Tevékenykedtetéssel domináló szerep jut az információk feldolgozásának. A gondolkodási képességek fejlesztése: a tudásalap kibővül kommunikációval, az információ hármas feldolgozásával (képzetek, verbalizáció, tapasztalat). Ismeretszerzés: A projekt a meglévő tapasztalatokra, élményekre, ismeretekre épít (előzetes tudás), mely kibővül új információkkal, összefüggések megláttatásával. Tehát ezek megszerzése, megértése, rendszerezése, emlékezetbe vésése a cél. A meglévő, illetve a kibővített tanulási ismereteket gyakorlati tevékenység folyamán gyakorolhatják a gyerekek, a problémamegoldó és kreativitást fejlesztő feladatokon, játékokon, cselekedtetéseken keresztül. Készségek: A tudatos tevékenység automatizált komponenseként jelenik meg a programban. A képességek fejlesztése hosszabb távú és sokrétű folyamat. A közös problémamegoldás, a team munka, a kooperativitás, a tapasztalás, a megközelítési mód együttes jelenléte a sikeres teljesítményeket célozzák. A folyamatos (verbális és nonverbális) kommunikáció, az együttműködés és folyamatos értékelés segíti az alapvető kompetenciák alapozását. A magatartás alakításánál az attitűdök szerepe emelhető ki. Várható, remélhető, hogy a gyerekek pozitív reakciói erősödnek az együttes élményszerzések, a feladatvégzések és a környezeti tényezők hatására a gyermekek kiegészítik tudásukat

5 KISCSOPORT Mackó csoport KÉK BOLYGÓ PROJEKT VÍZ témakörön belüli tevékenységeink március 22. március 31.

6 Kék Bolygó projekt víz témakörei március

7 Fejlesztési területek Mozgásfejlesztés, Hallásfejlesztés, Finommotorika, Szókincsbővítés, Térpercepció. Munka jellegű tevékenységek Munkaeszközök tisztítása, elpakolása, munka menetének tervezése, terem átrendezése, balesetmentes hely biztosítása. A környezet megismerése, védelme 7.Vízparton élő állatok és növények Kirándulás a tóhoz Beszélgető-kör: Víz világnapja, márc. 22. Testünk és a víz: lételem, táplálkozás, testápolás Víztakarékosság 8. A víz és föld kapcsolata Természetfilmek vetítése Vizes, homokos terepasztal berendezése, tevékenykedtetés Vizi malom működése A környezet téri, formai mennyiségi megismerése Térbejárás, téri irányok gyakorlása nagymozgással. Békavadászat Szétválogatások, csoportosítások különféle szempont alapján. Ellentétpárok. Pár és oszlop alakítása, halmazképzés. Számosság Testek úszása. Vízcseppecske kalandja Társasjáték. Projektterv, március 21.-március 31. Téma: Kék Bolygó projekt Víz modul Mackó csoport Kék Bolygó projekt Tevékenységek egyfajta lehetséges terve, változata az egyes óvodai tevékenységformába ágyazva A projekt menete Előkészítés: A hét során használandó eszközök és anyagok beszerzése, és előkészítése. Plakát, meghívó. Szülők bevonása. Lebonyolítás: csoportok tervének összehangolása. Tervezett programok, tevékenységek megvalósítása. Utómunkálatok: Bemutató készítés. Ellenőrzés, értékelés. Vers, Mese 6. Restár Sándor: Vízbe estem 7. Buda Ferenc: Gólya 8. Weöres Sándor: Békák Gazdag Erzsi: Hol lakik a halacska? - Éhes volt az öreg gólya /mondóka/ Zelk Zoltán: Párácska. Békakirály papucsa 5. W.S.: Duna mellett kopár fa Tordon Ákos: Papírhajó G.E.: A pisztráng és a patak A három pillangó Magyar népmesék: vetítés Drámajátékok. Rajzolás, mintázás, kézimunka Békakirály 6. Tutaj készítése papucsa és díszítése hajtogatás: hajó agyagozás: csiga, kígyó quilling :csiga, lepke, hal 7.Vízparti állatkák formázása 8. Dörzsmásolat készítése Mesékhez kellékek készítés Ének, zene, énekes játék Béka, béka, brekeke Hosszúlábú gólya bácsi, Megy a kígyó,kis kacsa,nád alól Mély kútba, Esik az eső Háp, háp, háp,gólya, gólya Tekeredik a kígyó Amikor kinn süt a nap,lassan forog Fehérliliomszál, Én kis kertet Lassan jár a csigabiga, Lepke, lepke Zsipp - zsupp,ültem ringó, CD. Mozgás, játék Magyar Mozgáskotta Játékos mozgásfejlesztés a készlet eszközeivel. Békák a tóban Ugra - bugra Szaladj az erdőben!, Kapitány mondja Szabadban mozgás

8 1. HÉT: március TÉMÁK A környezet megismerése, védelme A környezet téri, formai, mennyiségi megismerése Rajzolás, Mintázás, Kézimunka Vers, Mese Ének, Zene, Énekes játék Mozgás, Játék Víz 7. Vízparton élő állatok és növények Kirándulás a tóhoz, megfigyelések, tapasztalatszerzések. Beszélgető-kör: Víz világnapja, márc.22. (víz fontossága: ember, állat, növény számára) Testünk és a víz: lételem, táplálkozás, testápolás Víztakarékosság. Térbejárás, téri irányok gyakorlása nagymozgással. Ellentétpárok Nagyságbeli és formai összehasonlítások Békavadászat (szívószál+kő) Békaugrató, Horgászós és Vízcseppecske kalandja Társasjáték: memória Víz 7. Vízparti állatkák formázása Népi kismesterségek fazekasság: Tekeredik a kígyó Vízi világ állatok a vízben Víz 8. Folyóparti fák Dörzsmásolat készítése zsírkrétával Hal quilling Mesékhez kellékek készítése Versek: Víz 6. Restár Sándor: Vízbe estem Víz 7. Buda Ferenc: Gólya Víz 8. Weöres Sándor: Békák Gazdag Erzsi: Hol lakik a halacska? - Éhes volt az öreg gólya /mondóka/ Mesék: Zelk Zoltán: Párácska Drámajátékok. Békakirály papucsa Mondókák: - Béka, béka, brekeke - Hosszúlábú gólya bácsi - Megy a kígyó Dalok, játékok: - Kis kacsa - Nád alól - Mély kútba - Esik az eső - Háp, háp, háp - Gólya, gólya - Tekeredik a kígyó Vizes pohár, mint zeneszerszám ZH.: Gryllus V.: - Élet a tóban - Békavacsora -Békabánat - Vízipók Magyar Mozgáskotta Játékos mozgásfejlesztés a készlet eszközeivel. Karikagyakorlatok Békák a tóban Ugra - bugra füles labda Szabad mozgás az udvaron.

9 2. HÉT: március 28 április 01. TÉMÁK A környezet megismerése, védelme A környezet téri, formai, mennyiségi megismerése Rajzolás, Mintázás, Kézimunka Vers, Mese Ének, Zene, Énekes játék Mozgás, Játék Víz 8. A víz és föld kapcsolata A víz sokféle formát ölthet; prezentáció megtekintése: forrás, patak, folyó, tó, tenger, stb. Természetfilmek vetítése Vizes, homokos terepasztal berendezése, tevékenykedtetés, tapasztalatok gyűjtése, megbeszélése. Vizi malom működése Pár és oszlop alakítása, halmazképzés Számosság Szétválogatások, csoportosítások különféle szempont alapján. Testek úszása Vízcseppecske kalandja Társasjáték: Csigafutam Víz 6. Sodor az ár Tutaj készítése és díszítése Hajtogatás: hajó Népi kismesterségekagyagozás: csiga csiga, lepke quilling Versek: Víz 5. W.S.: Duna mellett kopár fa (előző heti vers ism.) Tordon Ákos: Papírhajó Mesék: - G.E.: A pisztráng és a patak - A három pillangó Drámajátékok Magyar népmesék: - A Víz Tündére (vetítés) A csodamalmocska (diafilmmúzeum) Mondókák: - Amikor kinn süt a nap.. - Lassan forog Dalok, játékok: - Fehérliliomszál - Én kis kertet - Lassan jár a csigabiga - Lepke, lepke - Zsipp - zsupp - Ültem ringó ZH.: - Gryllus: Biciklizős CD dalai - Alma együttes: Duna mellett kopár fa Magyar Mozgáskotta Játékos mozgásfejlesztés a készlet eszközeivel. Szaladj az erdőben! Kapitány mondja Szabad mozgás az udvaron.

10 mesék, versek, mondókák és dalok megismerése

11 béka barkácsolás

12 Hangoló

13 tevékenységeink

14 tutaj

15 mozgás a szereken

16 Agyagozás: tutaj

17 Játék a teremben

18 játék a szabadban

19 KÖZÉPSŐCSOPORT Katica csoport KÉK BOLYGÓ PROJEKT VÍZ témakörön belüli tevékenységeink március 22. március 31.

20 Fejlesztési területek Mozgásfejlesztés, Hallásfejlesztés, Finommotorika, Szókincsbővítés, Térpercepció. Munka jellegű tevékenységek Munkaeszközök tisztítása, elpakolása, munka menetének tervezése, terem átrendezése, balesetmentes hely biztosítása. A környezet megismerése, védelme 7.Vízparton élő állatok és növények Kirándulás közeli vizeinkhez (tó, patak) Információ gyűjtése és cseréje a vizekélővilágáról.könyvekből,ikt eszközök segítségével szemléltetés, természetfilmek,prezentációk vetítése. Víz világnapja:márc. 22. Fontossága! Víztakarékosság Alapvető körny-i és term.védelmi sz-kal való ismerkedés.4.horgászunk,vízi közl.eszközök1.és 5 Balaton Közlekedési eszközök Vizes, homokos terepasztal berendezése, tevékenykedtetés A környezet téri, formai mennyiségi megismerése Térbejárás, téri irányok gyakorlása nagymozgással.2.csobbanásszétválogatá sok, csoportosítások különféle szempont alapján.több,kevesebb, ugyanannyi,becslés,párosítás.számlálgatá s.halmaz tulajdonságainak változtatása.tő ill. sorszámnév. Testek úszása. Társasjáték. Projektterv, március 21.-március 31. Téma: Kék Bolygó projekt Víz modul Katica csoport Kék Bolygó projekt Tevékenységek egyfajta lehetséges terve, változata az egyes óvodai tevékenységformába ágyazva A projekt menete Előkészítés: A hét során használandó eszközök és anyagok beszerzése, és előkészítése. Plakát, meghívó. Szülők bevonása. Lebonyolítás: csoportok tervének összehangolása. Tervezett programok, tevékenységek megvalósítása. Utómunkálatok: Bemutató készítés. Ellenőrzés, értékelés. Vers, Mese 4.Tóparton,A hattyú a csuka meg a rák 6.Nemes Nagy Ágnes:Tó és fűzfa 2. Weöres Sándor: Békakirály 7.W. S.:Éren-nádon Zelk Zoltán: Párácska. W.S.: Duna mellett kopár fa Szalai Borbála:Fut a patak Bodó Béla:Teknősbéka ha az ingét,brumi a Balatonon Drámajátékok. Az öreg halász és a nagyravágyó felesége Rajzolás, mintázás, kézimunka 6. Kishajó készítése és díszítése 4.Fogjunk halat hajtogatás: hajó 7.Vízparti kirándulás. Barkácsolás,nyírás, ragasttás,hajtogatás,festés,lenyoma tok készítése Ének, zene, énekes játék Kis kacsa,mély kútba, Gólya, gólya Tekeredik a kígyó,fehérliliomszál, Mély kútba,én kis kerte,lassan jár a csigabiga, Lepke, lepke,száraz tónak, Zsipp zsupp,ültem ringó,.alma CD.Gryllus:Benn a vízben a teknősbéka, Csepp, csepp csepereg,széles a Duna,Béka mama lesben áll Mozgás, játék Magyar Mozgáskotta Játékos mozgásfejlesztés a készlet eszközeivel.tánc,tűz-víz-repülő,cápa fogó,színcicahullámjáték, Kapitány mondja Békák a tóban Ugra - bugra Szaladj

21 1. HÉT: március TÉMÁK A környezet megismerése, védelme A környezet téri, formai, mennyiségi megismerése Rajzolás, Mintázás, Kézimunka Vers, Mese Ének, Zene, Énekes játék Mozgás, Játék Víz 7. Szárnyalás 2. Csobbanás Kirándulás a tóhoz, megfigyelések, tapasztalatszerzések. Beszélgető-kör: Víz világnapja, márc.22. (víz fontossága: ember, állat, növény számára) A víz: lételem Víztakarékosság. Közlekedés Térbejárás, téri irányok gyakorlása nagymozgással. Ellentétpárok Nagyságbeli és formai összehasonlítások Játék a tükörrel Társasjáték: memória Víz 7. Vízparti kirándulás 2. állatok a vízben Barkácsolás,festés, nyírás, hajtás,ragasztás Fonalkép-tabló Mozaikkép Tengeri halak készítése Versek: Víz 6. Nemes Nagy Ágnes:Tó és fűzfa Víz 7. Weöres Sándor:Érennádon Víz 2. Weöres Sándor: Békakirály Mesék: Zelk Zoltán: Párácska Az öreg halász és a nagyravágyó felesége Dalok, játékok: - Kis kacsa - Nád alól - Mély kútba -Fehér liliomszál -Ültem ringó -Zsipp-zsupp -Tekeredik a kígyó -Csepp csepp csepereg Vizes pohár, mint zeneszerszám ZH.: Gryllus V..Béka mama lesben áll Benn a vízben a teknősbéka Magyar Mozgáskotta Játékos mozgásfejlesztés a készlet eszközeivel. Versengések Futó és fogó játékok Béka ugró verseny Tánc Szabad mozgás az udvaron. Tűz-víz-repülő Alma zenekar CD

22 2. HÉT: március 28 április 01. TÉMÁK A környezet megismerése, védelme A környezet téri, formai, mennyiségi megismerése Rajzolás, Mintázás, Kézimunka Vers, Mese Ének, Zene, Énekes játék Mozgás, Játék Víz 8. A víz és föld kapcsolata 4. Horgászunk A víz sokféle formát ölthet; prezentáció megtekintése: forrás, patak, folyó, tó, tenger, stb. Természetfilmek vetítése Vizes, homokos terepasztal berendezése, tevékenykedtetés, tapasztalatok gyűjtése, megbeszélése. Pár és oszlop alakítása, halmazképzés Számosság Szétválogatások, csoportosítások különféle szempont alapján. Testek úszása Társasjáték: mágneses horgászjáték Víz 6. Kishajó 4. Fogjunk halat Hajtogatás: hajó Vízi közlekedési eszközök barkácsolása,di óhéjból hajó Vízitündértenyérlenyomat Népi kismesterségekagyagozás: csiga Versek: Z.Z:A kis patak Erdei mulatság Hová szaladsz vízipók Halország W.S.: Békák Osváth E.:Ébred a Balaton Mesék: Halász Józsi Halkisasszony Zelk Z.: A patak meséje Móra Ferenc: Csupaszem a világjáró Mondókák: - Amikor kinn süt a nap.. - Lassan forog Dalok, játékok: - Fehérliliomszál - Én kis kertet - Lassan jár a csigabiga - Lepke, lepke - Zsipp - zsupp -Ültem ringó -Hej halászok ZH.: - Gryllus dalai - Alma együttes: Duna mellett kopár fa Magyar Mozgáskotta Játékos mozgásfejlesztés a készlet eszközeivel. Szabad mozgás az udvaron. Egyensúlyozás kis patak felett Patak átugrása Hullámjáték Halászfogó Tánc

23 Informálódunk

24

25

26 Szabadban

27 Vízi világ

28 Dramatizálunk

29 Kiállítjuk

30 Az öreg halász.(mese)

31 Kukucska

32 Brekeke

33 Folyónk készül

34 Dióhéj bárkáink

35 Vitorlások

36 Drámajáték

37 Vitorlát fel

38 Számlálások

39 Horgászverseny

40 Vízre szállnak a kishajók

41 Vízitündér-tenyérfestéssel

42 Rajzoljunk együtt

43 Tavasztündért festünk

44 Virágom,virágom

45 Mozgás a szobában

46 Békára fel

47 Dalos játékok

48 Fonalkép-tabló

49 NAGYCSOPORT Nyuszi csoport KÉK BOLYGÓ PROJEKT VÍZ témakörön belüli tevékenységeink március 22. március 31.

50 Az 1. hét tevékenységei Ha én zápor volnék, égig érő zápor, áztatnám a földet istenigazából. Hogyha napfény volnék, melengető napfény, minden sugaramat széjjel teregetném. Ha én harmat volnék, minden reggel s este lábujjhegyen lépnék bársonyos füvekre. Kányádi Sándor

51 Fejlesztési területek Mozgásfejlesztés, Hallásfejlesztés, Finommotorika, Szókincsbővítés, Térpercepció. Munka jellegű tevékenységek Munkaeszközök tisztítása, elpakolása, munka menetének tervezése, terem átrendezése, balesetmentes hely biztosítása. A környezet megismerése, védelme Víz 6. Nádi hegedű Kirándulás egy tópartra Vizes, homokos terepasztal berendezése, tevékenykedtetés, tapasztalatok gyűjtése, megbeszélése. Vízminták gyűjtése a település különböző pontjairól tapasztalatok megbeszélése Kirándulás a szülőkkel BÜKKÖSDI HORGÁSZTÓHOZ - megfigyelések, tapasztalatszerzések. A víz sokféle formát ölthet; prezentáció megtekintése: forrás, patak, folyó, tó, tenger, stb. Tó-folyó öh. Tó-tenger öh. Természetfilmek vetítése A környezet téri, formai mennyiségi megismerése Víz 6. Nádi hegedű Kirándulás egy tópartra Számlálgatás: több, kevesebb, ugyanannyi. Tájékozódás településünkön: térkép, útjelző táblák, útvonalak, nézegetése. Folyékony és szilárd anyagok szétválogatások. Játékok az űrtartalommal kapcsolatosan: töltögetések, folyadékok mérése Projektterv, március 21.-március 25. Téma: Kék Bolygó projekt Víz modul Nyuszi csoport Kék Bolygó projekt Tevékenységek egyfajta lehetséges terve, változata az egyes óvodai tevékenységformába ágyazva A projekt menete Előkészítés: A hét során használandó eszközök és anyagok beszerzése, és előkészítése. Plakát, meghívó. Szülők bevonása. Lebonyolítás: csoportok tervének összehangolása. Tervezett programok, tevékenységek megvalósítása. Utómunkálatok: Bemutató készítés. Ellenőrzés, értékelés. Vers, Mese Víz 6. Weöres Sándor: Béka fa tövén (vers) Mesék: Mese a piros kalapos békáról /lengyel mese/ -Ismeretlen népmese: Miért nem tudnak beszélni a halak? -Afrikai népmese: Az utolsó béka -Mese a kíváncsi kisbékáról Versek: Szalai Borbála: Békaebéd Szalai Borbála: Miért csillog a patak vize? -Csanádi Imre: Vadkacsa fürdik Rajzolás, mintázás, kézimunka Víz 6. Víz nélküli akvárium A mesékhez, mondókákhoz, zenékhez kapcsolható vizuális tevékenységek, Vegyes technika: olajpasztell és tempera alkalmazásával-tenger. Népi kismesterségek fazekasság Tekeredik a kígyó Vízi világ állatok a vízben Tutaj, hajó készítése természetes anyagokból Ének, Zene, Énekes játék 9. Esőcsepp 10. Varázsfa Mondókák: - Vízzel teli dézsa - Három derék atyafi Dalok, játékok: - Csepp, csepp, csepereg - Kis kacsa Mozgás, játék Magyar Mozgáskotta Játékos mozgásfejlesztés a készlet eszközeivel. Zsugorkanyarulati ugrás padon, tornaszekrényen. Sorversenyek labdával. Szabadban mozgás Siklik a kígyó. Öreg halász Békák a tóban Útjelző Tó vize, tó vize csupa nádszál Mocsárjárás.

52 MÁRCIUS HÉTFŐ 22. KEDD 23. SZERDA 24. CSÜTÖRTÖK 25.PÉNTEK -A víz sokféle formát ölthet; prezentáció megtekintése: forrás, patak, folyó, tó, tenger, stb. Tó-folyó öh. Tó-tenger öh. -Természetfilmek vetítése. Dalok, játékok: -Csepp, csepp, csepereg Mese a piros kalapos békáról Drámajátékok. Tó vize, tó vize csupa nádszál -Kirándulás a szülőkkel BÜKKÖSDI HORGÁSZTÓHOZ - megfigyelések, tapasztalatszerzések. Víz 6. Nádi hegedű Kirándulás egy tópartra Vízminták gyűjtése a település különböző pontjairól tapasztalatok megbeszélése. Tájékozódás településünkön: térkép, útjelző táblák, útvonalak, nézegetése. Tamkó Sirató Károly: Dal a tóról Víz 6. Víz nélküli akvárium Miért nem tudnak beszélni a halak? Drámajátékok. Békák és gólyák Zsugorkanyarulati ugrás padon, tornaszekrényen. Szabad mozgás az udvaron. Útjelző Víz 6. Weöres Sándor: Béka fa tövén (vers) Mese a kíváncsi kisbékáról Népi kismesterségek fazekasság Tekeredik a kígyó Vízi világ állatok a vízben Mocsárjárás. Drámajátékok. Siklik a kígyó. Szalai Borbála: Békaebéd Mondókák: -Vízzel teli dézsa -Három derék atyafi Tutaj, hajó készítése természetes anyagokból Drámajátékok. Magyar Mozgáskotta Játékos mozgásfejlesztés a készlet eszközeivel. -Vizes, homokos terepasztal berendezése, tevékenykedtetés, tapasztalatok gyűjtése, megbeszélése. TÁNC Öreg halász Békák a tóban Játékok az űrtartalommal kapcsolatosan: töltögetések, folyadékok mérése. Folyékony és szilárd anyagok szétválogatások. Du.15 óra. HANGOLÓ Zenés gyermekszínház előadása: Utazás: Földön, vízen, levegőben TÁNC

53 A Föld nevű bolygón élünk. Vizek és szárazföldek óceánok és kontinensek. Bolygók és a világűr: enciklopédiák nézegetése

54 Festés: a Kék Bolygó

55 Plakátok, gyűjtött képek, cikkek, gyermekmunkák folyamatos rendezése a kiállítótérben.

56 A víz sokféle formát ölthet; prezentáció megtekintése: forrás, patak, folyó, tó, tenger.

57 Felhőjáték Gryllus Vilmos: Csepp, csepp, csepereg

58 Mesénk: Zelk Zoltán: Párácska Alkonyodott már, mikor egy búzatábla fölé ért, ahol a gazda éppen szomorúan leste az eget. Mikor a kis felhőt meglátta, örömmel felkiáltott: - Ó, drága felhőcske, vidítsd fel az én kalászaimat, mert ha elszáradnak, nem süthetek kenyeret a gyermekeimnek! A kis felhő rögtön esővé változott, s a szomjas kalászok boldogan hajladoztak az esőben. A szél pedig hiába kereste kis barátját, mert az már eltűnt az égről, hogy tovább éljen falevélben, fűszálban, margarétában, búzában, kenyérben.

59 Március 22. A Víz Világnapja Vízmintákat gyűjtünk a település különböző pontjairól tapasztalatok megbeszélése. Tájékozódás a faluban: térkép, útjelző táblák, útvonalak. Gyalogos közlekedés szabályai.

60 A gyűjtött vízminták vizsgálata: melyik a legtisztább?

61 Kagylós Tengeri, tavi, folyami kagylók nézegetése, elrendezése a kiállítótérben. Beszélgető kör: A Víz Világnapja Ha én egy esőcsepp lennék, akkor

62 Tutaj, hajó készítése természetes anyagokból.

63

64 Tutajok a vízen Víz nélküli akvárium

65 Játékok az űrtartalommal kapcsolatosan: töltögetések, folyadékok mérése. Játék a vizes terepasztalon. Vízben élő állatok.

66 Öreg halász Békák és gólyák MOZGÁS, DRÁMAJÁTÉK Siklik a kígyó Békák a tóban

67 Teknősös Köteles

68 Játékok a körkötéllel

69 Drámajátékok Horgászunk. Milyen halat fogtál? Találtam egy tengeri sünt. Add tovább! Találtam egy óriáskígyót. Add tovább!

70 Mese a piros kalapos békáról - részlet Útjelző Két kisbéka élt a Zöld Völgyben. Kutykuruty, a kisebbik, folyton elégedetlenkedett. Morcosan nézte a zöld füvet, zöld vizet meg a saját zöld kabátját. - Csúnya a kabátom! - nyafogta durcásan. - Ugyan miért? - álmélkodott Brekeke, a nagyobbik. - Az is zöld, mint minden. Jaj, de unalmas! - Tudod, mit? Kiakasztunk egy meghívót, hogy akinek csak piros valamije, jöjjön hozzánk endégségbe. Hej, de vígan leszünk majd! Keresd a tiszta forrást!

71 Énekes játékok, mondókázás, zenevarázs

72 Néhány aranyhalacska érkezett hozzánk vendégségbe. Miért nem tudnak beszélni a halak? - mese Valamikor, a régebbnél is régebbi időben, minden állat tudott beszélni. Még a halak is... s körülöttük az egész világ versenyt zengett velük -az erdők zúgtak, a levelek suttogtak, a vizek csobogtak, a szelek süvöltöztek. Akárcsak ma. -Csakhogy akkor még a halak is részt vettek a nagy muzsikában. S méghozzá nem is akárhogyan! Mivel a víz alatt laktak, olyan átható, erős hangja volt valamennyinek, hogy a patakok, folyók, tavak, tengerek -mélyéről is meg lehessen érteni a szavukat. Csak hát - ez lett a vesztük. Ez az átható, erős hang. Nem tudtak betelni vele. Olyan ordítozást, veszekedést csaptak folyton, hogy még a vizek csobogását, a hullámok dübörgését is elnyomta az üvöltözésük. De ez még semmi! Az örökös kiabálástól egyre nagyobb, egyre csúfabb lett a szájuk s a végén már senki se állt velük szóba. - Ez ugyan elkeserítette őket, de csak annál makacsabbak lettek. S egy nap elhatározták, hogy összeülnek tanácskozni

73 Aranyhalaink

74 Gyermekek a világból - társasjáték Hazai halfajok, horgászat

75 Mozgás, játék a friss levegőn Előbújtak az udvaron az első tavaszi virágok.

76 Tó, - és folyómeder építése a homokban

77 Hangoló Utazás földön, vízen, levegőben

78 Kirándulás a bükkösdi tóhoz

79

80

81 Mozgás hazafelé

82 ÖKO - HÁZ

83 Az 2. hét tevékenységei Sok esőcseppből csak egy van, ami tiéd, jól vigyázz hát rá. A csobogó víz a természet dallama, életnek vére. Soproni G. László

84 Fejlesztési területek Mozgásfejlesztés, Hallásfejlesztés, Finommotorika, Szókincsbővítés, Térpercepció. Munka jellegű tevékenységek Munkaeszközök tisztítása, elpakolása, munka menetének tervezése, terem átrendezése, balesetmentes hely biztosítása. A környezet megismerése, védelme Közlekedünk a vízen. Kalózjátékok. Időjárás változásainak figyelemmel kísérése, jelölése. Vizes, homokos terepasztal berendezése, tevékenykedtetés, tapasztalatok gyűjtése, megbeszélése. A VÍZ az élet egyik lételeme Beszélgetőkör: Természetes vizek, vízben élő állatok védelme. Víztakarékosság. Természetfilmek vetítése. A környezet téri, formai mennyiségi megismerése Mennyiségek összemérése: magasság, szélesség. Halmazképzés: Légi, vízi, szárazföldi közlekedési járművekből. Szétválogatások, csoportosítások különféle szempont alapján. Közlekedési eszközök sorba rendezése többféle szempont szerint: méret, gyorsaság, stb Projektterv, március 28.-március 31. Téma: Kék Bolygó projekt Víz modul Nyuszi csoport Kék Bolygó projekt Tevékenységek egyfajta lehetséges terve, változata az egyes óvodai tevékenységformába ágyazva A projekt menete Előkészítés: A hét során használandó eszközök és anyagok beszerzése, és előkészítése. Plakát, meghívó. Szülők bevonása. Lebonyolítás: csoportok tervének összehangolása. Tervezett programok, tevékenységek megvalósítása. Utómunkálatok: Bemutató készítés. Ellenőrzés, értékelés. Vers, Mese Mesék: - Zelk Zoltán: A patak meséje - Japán népmese: Miért sós a tengervíz? -A kagyló meséje László Gyula: A nagy folyam Drámajátékok. Versek: - Weöres S: Nyári este - Weöres S: Éren - nádon - Weöres S: Futózápor Rajzolás, mintázás, kézimunka A mesékhez, mondókákhoz, zenékhez kapcsolható vizuális tevékenységek A közlekedés témához kapcsolódó vizuális tevékenységek, barkácsolás. Népi kismesterségek- agyagozás Tutaj, hajó készítése agyagnyúj-tással. Díszítő munkák decoupage technikával Ének, zene, énekes játék 11. Zenés festés- Hullámok 12. Csobbanás Gryllus: Biciklizős CD dalai Bársony ibolyácska Alma: Duna mellett kopár fa Mozgás, játék Magyar Mozgáskotta Játékos mozgásfejlesztés a készlet eszközeivel. Kézállás előgyakorlatai. Szabadban mozgás. Fel és lemászások függőleges szereken. Játék a csónakban Folyóhoz érkeztünk Kalózok Kincses sziget

85 MÁRCIUS 28 -ÁPILIS HÉTFŐ 29. KEDD 30. SZERDA 31. CSÜTÖRTÖK 1. PÉNTEK Halmazképzés: Légi, vízi, szárazföldi közlekedési járművekből. Szétválogatások, csoportosítások különféle szempont alapján. Közlekedési eszközök sorba rendezése többféle szempont szerint: méret, gyorsaság, stb A kagyló meséje A közlekedés témához kapcsolódó vizuális tevékenységek, barkácsolás. TÁNC Közlekedünk a vízen. Kalózjátékok. Japán népmese: Miért sós a tengervíz? Játék a csónakban Kalózok Kincses sziget A mesékhez, mondókákhoz, zenékhez kapcsolható vizuális tevékenységek. Drámajátékok. Vizes témájú mondókáink, dalaink, játékaink felelevenítése. A VÍZ az élet egyik lételeme Beszélgetőkör: Népi kismesterségek - agyagozás Tutaj, hajó készítése agyagnyújtással 12. Csobbanás Vizes, homokos terepasztal berendezése, tevékenykedtetés, tapasztalatok gyűjtése, megbeszélése. Weöres S: Futózápor A mesékhez, mondókákhoz, zenékhez kapcsolható vizuális tevékenységek. Természetes vizek, vízben élő állatok védelme. Víztakarékosság. Beszélgetőkör: Állatok szállítása hajóval Folyóhoz érkeztünk Vizes témájú mondókáink, dalaink, játékaink felelevenítése. Weöres S: Éren - nádon Magyar Mozgáskotta Játékos mozgásfejlesztés a készlet eszközeivel. Díszítő munkák decoupage technikával. 11. Zenés festés- Hullámok Drámajátékok. László Gyula: A nagy folyam TÁNC

86 A Föld órája - beszélgetőkör A világ legnagyobb önkéntes környezetvédelmi akciójának keretében március 26-án, szombaton 20:30-tól 60 percre az egész bolygón elsötétültek a metropolisok fényei, az ikonikus épületek, és sok millió háztartás.

87 Megtisztítjuk a tónál gyűjtött kagylókat, vizicsiga házakat. Összehasonlítások, sorba rendezések, számlálás.

88 A kagyló meséje -részlet Mélyen, nagyon mélyen a tenger fenekén különös tarka kertek vannak. Azokban a kertekben korallbokrok nőnek, tengeri rózsák és tengeri szegfüvek kúsznak fel a sziklákra. A halak végtelen moszatokon úsznak keresztül, mint a madarak a földön. Itt van a tenger istenének, Neptunnak palotája. Borostyánkőből készült az egész és ezüstös fényben tündöklő kagylók díszítik a falakat. Kagylók díszítése szalvéta-technikával

89

90 Miért sós a tengervíz? - Japán mese - /részlet/ A kapzsi testvér zsákmányával a tengerpartra futott, csónakot kerített, kievezett a tengerre, mert valami lakatlan szigeten szeretett volna megtelepedni kincsével, hogy élete végéig minden jóban dúskálhasson, és senkivel se kelljen megosztani gazdagságát. Amint a tengeren evezett, egyszerre erős éhséget érzett, jó sokat megevett hát a süteményből. De a sok édes után valami sósat kívánt, elővette a malmot, megforgatta jobbra, és így szólt: - Sót! Sót! Sót kívánok! Ömleni is kezdett a só, annyira, hogy hamarosan színültig telt vele a csónak. A kapzsi testvér nem tudta, hogy a malmocskát balra kell forgatnia, ha azt akarja, hogy megszűnjön az áldás. Végül is a csónak elsüllyedt emberestül, malmostul. A kézimalmocska lemerült a tengerfenékre, s mivel azóta sem forgatta meg senki balra, ma is egyre ontja, ontja a sót a tenger vizébe. Játék a vízimalmokkal

91 Könyvek, prezentáció nézegetése hírhedt kalózokról Kalózfegyverek

92 Beszélgetőkör -A hajózást segítő kalózkellékek

93 Kalózjáték

94

95

96 Kincses sziget A hullámok elsodorták a hajónkat, és egy szigeten kötöttünk ki. A kincseket meg kell szereznünk a kincsek őrzőjétől.

97 Kalózok Keress szigetet magadnak a Föld melegebb oldalán!

98 Csónak Rajzolgatunk

99 Ceruzarajzok, pasztellmunkák

100

101 Ritmikus mozgással kísért mondókázás, verselés

102 Hullámséta mezítláb

103 Zenés festés - Hullámok

104 Mozgás, játék a szabadban A homok, mint formálható anyag

105

106 Játékos feladatok az űrtartalommal kapcsolatban

107 Prezentációk megtekintése a közlekedés témában Hajók Repülők Az űrben

108 Halmazképzés: légi, vízi, szárazföldi közlekedési eszközök Szétválogatások, csoportosítások különféle szempontok alapján.

109

110 Közlekedünk a vízen

111 Drámajáték Állatok szállítása hajóval

112 Kiscsoport tevékenységei a FÖLD témakörön belül április 1 15.

113 Fejlesztési területek Mozgásfejlesztés, Hallásfejlesztés, Finommotorika, Szókincsbővítés, Térpercepció. Munka jellegű tevékenységek Munkaeszközök tisztítása, elpakolása, munka menetének tervezése, terem átrendezése, balesetmentes hely biztosítása. A környezet megismerése, védelme 1. A föld és az élő környezet (Emberek élőhelyei) 3. Épített környezetünk Séta a faluban, lakókörnyezetünk, épületek megfigyelése. Gyalogos közlekedés szabályai. Szelektív hulladékgyűjtés. Állatok, növények életének figyelemmel kísérése. Időjárás változásainak megfigyelése 5. Az élet körforgása. Kertészkedés, növényültetés, magvakat vetünk, csíráztatunk. A környezet téri, formai mennyiségi megismerése Nagyságbeli viszonyítások Számosság Halmazképzés: nemek szerinti Kukatündér társasjáték Magok összehasonlítása: forma, nagyság. Kikelt növényeknél eltérő jegyek keresése. Mélység Magasság fogalma, pálcával történő mérése. Társasjátékok: 4 első kockajátékom Rapelli Virágcserép Kisvakond kertje Projektterv, április április 15. Téma: Kék Bolygó projekt FÖLD MODUL Mackó csoport Kék Bolygó projekt Tevékenységek egyfajta lehetséges terve, változata az egyes óvodai tevékenységformába ágyazva A projekt menete Előkészítés: A hét során használandó eszközök és anyagok beszerzése, és előkészítése. Plakát, meghívó. Szülők bevonása. Lebonyolítás: csoportok tervének összehangolása. Tervezett programok, tevékenységek megvalósítása. Utómunkálatok: Bemutató készítés. Ellenőrzés, értékelés. Vers, Mese 2: Weöres Sándor: Vaskalap c. vers Mándy Stefánia: Anyának szóló 1. A legerősebb állat népmese Marie-Louise Vert: Mese a kőről, aki mindig elégedett volt 5. Tamkó Sirató Károly: Egy kis kertet Fésűs Éva: Mókus Péter kiskertje - A répa (orosz népmese) Rajzolás, mintázás, kézimunka 1. Nyomatok Gyümölcsök festéknyomata papírra agyagozás: alma, körte 2. Különbségek Nyomhagyás fára, papírra, fémre, üvegre Ének, zene, énekes játék Sétálunk,1,2,3,4,Lementem a pincébe,fű, fű, fű,hüvelykujjam,itt a köcsög. Bújj, bújj zöld ág,cifra palota Hosszú az erdő Körbe, körbe járunk Kicsi vagyok én, Csicseri borsó Borsót főztem, dalok furulya óvónő éneke Gryllus, Alma együttes tavaszi dalai Mozgás, játék Magyar Mozgáskotta Játékos mozgásfejlesztés a készlet eszközeivel. Szabadban mozgás Vidd a kaptárba! Focisták Környezetkímélő közlekedés. Kerékpáros verseny, lovas kocsikázás.

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program

A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program KÉK BOLYGÓ, BESZÁMOLÓJA SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Készítették: Judtné Berényi Tímea Priskin Ágota Bükkösd, 2010. május 5. A TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő

Részletesebben

VÍZ, VÍZ, VÍZ, TISZTA VÍZ

VÍZ, VÍZ, VÍZ, TISZTA VÍZ TÁMOP 3.1.4/8/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. Telefon: 36-66-515-500 Telefax:

Részletesebben

1.1. Természeti környezetünk 3. 1.3. Saját helyi óvodai programunk 5. 1.3.1. A külső világ, a környezet tevékeny megismerése : A víz 5

1.1. Természeti környezetünk 3. 1.3. Saját helyi óvodai programunk 5. 1.3.1. A külső világ, a környezet tevékeny megismerése : A víz 5 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Bemutatkozás 3 1.1. Természeti környezetünk 3 1.2. Társadalmi környezetünk 4 1.3. Saját helyi óvodai programunk 5 1.3.1. A külső világ, a környezet tevékeny megismerése : A

Részletesebben

INNOVÁCIÓ Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében

INNOVÁCIÓ Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében TÁMOP 3.1.4/08/2-2008-0162 INNOVÁCIÓ Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében A VÍZ AZ ÉLET EGYIK LÉTELEME (A KÖRNYEZETTUDATOS ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA) Készítette: Bócsa Barnabásné Kipróbálás

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái 3 hetet meghaladó projekt a Süni és Pillangó csoportjában (2010. március 29

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149 Intézmény neve: Négy Évszak Óvoda Kertvárosi Tagóvodája 4700 Mátészalka, Móricz Zs.út 17. Önálló innováció:

Részletesebben

2009. szeptember 7-október 2-ig. Manó környezetvédelem (három hetes projekt) Pörbölyi óvoda vegyes életkorú csoportja

2009. szeptember 7-október 2-ig. Manó környezetvédelem (három hetes projekt) Pörbölyi óvoda vegyes életkorú csoportja B-A-P Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központ Városi Óvoda Óvoda Pörböly TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0062 2009. szeptember 7-október 2-ig Manó környezetvédelem (három hetes projekt) Pörbölyi óvoda vegyes életkorú

Részletesebben

SAJÁT INNOVÁCIÓ. Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben. Pályázó címe 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.

SAJÁT INNOVÁCIÓ. Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben. Pályázó címe 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12. 1 TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0123 Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben SAJÁT INNOVÁCIÓ Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0123 Pályázat címe Kompetencia alapú oktatás a

Részletesebben

Madarásszunk! - A környezeti nevelés helye és szerepe az óvodában. (innováció)

Madarásszunk! - A környezeti nevelés helye és szerepe az óvodában. (innováció) Tanácsadó és Szolgáltató Kft. TÁMOP 3.1.4. 08/2-2009-0151 A feladat ellátási hely pontos megnevezése: Napköziotthonos óvoda A feladat ellátási hely pontos címe: 6070, Izsák, Kodály Z.u.2. Madarásszunk!

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE: A föld és az élő környezet Projekt ( A környezettudatos életmód kialakítása)

Részletesebben

ÁTFOGÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓS PROJEKT

ÁTFOGÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓS PROJEKT HOVÁ-HOVÁ KISMADÁR LENCSÉSI LAKÓTELEPI ÓVODA 5600 BÉKÉSCSABA LENCSÉSI ÚT 15 ÁTFOGÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓS PROJEKT ( VISSZATÉRNEK A KÖLTÖZŐ MADARAK ) Mentor : Nagy Ágnes Felelős: Kovács Pálné óvodapedagógus

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció. Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció. Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010 1 TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010 Készítette: Schultzné Páncsics Mária Rapcsák Józsefné 2 TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0162

Részletesebben

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében Sombereki Általános Iskola, Sombereki Tagóvodája 7728 Somberek Rákóczi utca 4. A kompetencia alapú oktatás implementációja, egyenlő hozzáférés biztosítása a Sombereki Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú

Részletesebben

FÖLD napja három hetet meghaladó projekt

FÖLD napja három hetet meghaladó projekt Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0046 FÖLD napja három hetet meghaladó projekt VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PITYPANG CSOPORT április

Részletesebben

Vízi közlekedés projekt

Vízi közlekedés projekt Százszorszép óvoda 1024. Budapest Fillér utca 29. Katica csoport Vízi közlekedés projekt Projekt időtartama: 2010. március 10. - április 2. Projektet kidolgozók: Gór Gyuláné, Mágó Bea Kompetencia alapú

Részletesebben

Jakab Izabella-Erika Földünk nem játék! Ajándék!

Jakab Izabella-Erika Földünk nem játék! Ajándék! Jakab Izabella-Erika A projekt témája: A projekt megvalósításának helye: Hófehérke Óvoda A projekt célcsoportja: 3 7 éves óvodás gyermekek Bevezető gondolatok a témaválasztás indoklása Földünk békéje és

Részletesebben

Tiszta vízzel az egészséges életért Innováció

Tiszta vízzel az egészséges életért Innováció TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0202 Tiszta vízzel az egészséges életért Innováció Az innováció kidolgozói és megvalósítói: Ádám Annamária Szabó Balázsné Az innováció gyakorlati megvalósításának intézménye: Lestár

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben

TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ 2010. Környezettudatos magatartás kialakítása KÉSZÍTETTE: Kaszás Ferencné Tubicsák

Részletesebben

Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu óvodáiban /Gárdonyi Önkormányzat 2483. Gárdony, Szabadság u 20-22/ Pályázó neve

Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu óvodáiban /Gárdonyi Önkormányzat 2483. Gárdony, Szabadság u 20-22/ Pályázó neve Pályázati azonosító TÁMOP 3.1.4 08/2 2008 0052 Gárdony Pályázat címe Kompetencia programcsomag bevezetése Gárdony, Vereb, Zichyújfalu óvodáiban /Gárdonyi Önkormányzat 2483. Gárdony, Szabadság u 20-22/

Részletesebben

A környezettudatos magatartás kialakításának programja

A környezettudatos magatartás kialakításának programja INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ A környezettudatos magatartás kialakításának programja 2010. 11 Intézményünket Csongrád megye három kis településének- Csanytelek, Tömörkény, Felgyő- óvodái alkotják. A helyi sajátosságokhoz,

Részletesebben

Címe: A játékos nyelv

Címe: A játékos nyelv B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P - 3. 1. 4 / 0 8 / 2 2 0 0 8-0 1 4 7 Átfogó Intézményfejlesztés Címe: A játékos

Részletesebben

Fényprojekt az óvodában. Készítette: Bothné Zsolnay Anikó Óvodai környezeti nevelő óvodapedagógus Ki akarok nyílni Óvoda Erdőkertes

Fényprojekt az óvodában. Készítette: Bothné Zsolnay Anikó Óvodai környezeti nevelő óvodapedagógus Ki akarok nyílni Óvoda Erdőkertes Fényprojekt az óvodában Készítette: Bothné Zsolnay Anikó Óvodai környezeti nevelő óvodapedagógus Ki akarok nyílni Óvoda Erdőkertes 1 Mert a világ siet, s most kerül dűlőre: Érdemesek vagyunk e Életre,

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162. Intézményi innováció. A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162. Intézményi innováció. A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében Szerves hulladék hasznosítása az Érsekcsanádi óvodában. Környezettudatos életmód kialakítása.

Részletesebben

Komplex környezeti nevelés - Innováció

Komplex környezeti nevelés - Innováció Komplex környezeti nevelés - Innováció SZIKSZAI GYÖRGY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA - MAKÓ 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015-ös tanévekre Készítették: Balogi Anikó tanító Némethné Vigh

Részletesebben

GÉZENGÚZ világ. Óvodánk nyári zárva tartása. 2014. június 16 - július 18. Hivatalos ügyben, ügyeleti rend itt az óvodában:

GÉZENGÚZ világ. Óvodánk nyári zárva tartása. 2014. június 16 - július 18. Hivatalos ügyben, ügyeleti rend itt az óvodában: GÉZENGÚZ világ Káldi János: Itt a szünidő Itt a víg nyár, a szünidő. Csupa arany erdő-mező. Minden nap látsz újabb csodát: bari-felhőt, mókus-komát. Futó folyót, benne halat. A cserjésben nyuszi szalad.

Részletesebben

Készítette: A megvalósítás időszaka: Feladat-ellátási hely neve: Feladat-ellátási hely címe: Csobán Judit Borzáné Fodor Éva

Készítette: A megvalósítás időszaka: Feladat-ellátási hely neve: Feladat-ellátási hely címe: Csobán Judit Borzáné Fodor Éva ŐSZ PROJEKT Készítette: A megvalósítás időszaka: Csobán Judit Borzáné Fodor Éva Feladat-ellátási hely neve: 2009.október 12-november 13. Bimbó óvoda Feladat-ellátási hely címe: 4060 Balmazújváros, Bimbó

Részletesebben

5. KISISKOLÁSOK (4 írás)

5. KISISKOLÁSOK (4 írás) 5. KISISKOLÁSOK (4 írás) Kozma Lászlóné: Kisiskolások környezeti nevelése Rácsodálkozni, megismerni, megszeretni, megvédeni. Fogékony életkorról lévén szó, a kisiskolások minden tantárgya alkalmas környezeti

Részletesebben

TŰZ MODUL - nagycsoport-

TŰZ MODUL - nagycsoport- TŰZ MODUL - nagycsoport- 2010. november 1.-30. Óvodapedagógusok: Gondos Gabriella és Kiticsics Anikó Dajka: Györe Károlyné SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Ősszel az erdő mindig

Részletesebben

1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1. 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4. 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4

1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1. 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4. 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4 Tartalomjegyzék Bevezetés 1 1. Zöld mozgalom - Történeti áttekintés 1 2. Óvodáink bemutatása 4 2.1. Balatonkenesei Óvoda (székhely) bemutatása 4 2.2.A Balatonakarattyai tagóvoda 4 2.3.Balatonvilágosi tagóvoda

Részletesebben

TEREMTÉS HETE ISKOLAI FELADATTERVE 2013. SZEPTEMBER 29.- OKTÓBER 6.

TEREMTÉS HETE ISKOLAI FELADATTERVE 2013. SZEPTEMBER 29.- OKTÓBER 6. TEREMTÉS HETE ISKOLAI FELADATTERVE 2013. SZEPTEMBER 29.- OKTÓBER 6. Reményik Sándor: A teremtés hat napja előtt Te láttad az erdőt, Mielőtt erdő lett volna. Mielőtt a vizek a szárazföldtől Elválasztattak

Részletesebben