A palatáblától az interaktív eszközökig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A palatáblától az interaktív eszközökig"

Átírás

1 A palatáblától az interaktív eszközökig A vonyarcvashegyi általános iskola 140 éve

2

3 A palatáblától az interaktív eszközökig Vonyarcvashegy, 2010

4 Impresszum Felelős kiadó: Erdei Ferenc igazgató Szerkesztő: Kósa Tamás Borító: Bujtor Blanka Grafikák: a képzőművészeti tanszak diákjai Fotók: Stubán Árpád Nyomdai előkészítés: Szeiler & Társa Bt. Nyomdai munka: Veszprémi Nyomda Zrt. ISBN

5 A Balaton ábránd és költészet, történelem és hagyomány, édes- bús mesék gyűjteménye, különös magyar emberek ősi fészke, büszkeség a múltból s ragyogó reménység a jövőre. Eötvös Károly 5

6 A kiadvány megjelenését támogatták: Vonyarcvashegy nagyközség önkormányzati képviselő-testülete Balatongyörök község önkormányzati képviselő-testülete Vállus község önkormányzati képviselő-testülete Szülői Közösség (Vonyarcvashegy) A Vonyarcvashegyi Iskola Tanulóiért, a Tehetségekért Közalapítvány Eötvös Károly Közös Fenntartású Intézmény diákönkormányzata 6

7 Tartalomjegyzék Dr. Müller Ferenc köszöntője Erdei Ferenc igazgató köszöntője Eötvös Károly élete Múltidéző Az iskolaház állítása Turupali Györgytől (1870.) a hat osztályos népiskoláig (1940.) 1940-től a nyolc osztályos iskoláig Magasabb szinten ( ) Új utakon tovább ( ) Iskolabővítés ( ) 1990-től napjainkig Diáktól a tanárig Iskolánk életéből programok Ünnepeink Szülők, tanulók, dolgozók elismerései Eötvös-plakett Eötvös-hét Kórustalálkozók Diákújságíró találkozók Angol drámafesztivál

8 Színes és mozgalmas diákélet A művészeti iskola és szakjai Sportcsoportok Padtárs Az alsó tagozat munkájára építünk Informatika terem és oktatás Erdei iskola, táborok Iskolai táborok Könyvtár Nemzetközi kapcsolatok A Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar Mazsorett Versenyek eredmények Iskolánk pedagógusai a kezdetektől A nyolc osztály képe és névsora A tanári kar névsora A munkánkat segítik Iskolaszék, Szülői Közösség Képek archívuma

9 Ajánló Ah, vége, vége! Vagy ki tudja? Diák marad az ember, amíg él. Leckéjét a sírig tanulja, Nehezebben folyvást a réginél. (Reviczky Gyula) Mindig nagy jelentőséggel bírnak közösségek számára olyan könyvek, írások, amelyeknek az a feladatuk, hogy az abban éppen érdekeltek, de főleg az utánuk következők számára fontos történéseket, eseményeket őrizzenek meg. A nyomtatott történet, tanulság, üzenet könyv alakban válik életünk részévé, ha kedvünk tartja, bármikor leemelhetjük a könyvespolcról, okulásul másvalaki kezébe adhatjuk. Különösen akkor van ez így, ha a nyomtatott betű lehet az ma már akár digitális formájú is egy iskola 140 évét idézi meg, az alapítástól napjainkig vezetve a történelem fonalát, okiratokat, bizonyítványokat, osztálytablókat, tanári és tanulói névsorokat felidézve a múltból. 140 év néz szembe velünk a Kárpátmedencei magyar történelem nyolcada. A világ és mi is, lassan, de tudomásul vesszük, hogy sok mindennek meg kell változnia, új értékrendet kell építenünk. E felismerés része kell legyen az is, hogy ebben az újrateremtésben vissza kell állítani az iskola, nem csupán az oktatás, hanem a nevelés helyének is tekintélyét, megadva mindent ahhoz, hogy nemes feladatait gondok nélkül teljesíthesse. Így rendkívüli aktualitása van annak, hogy ez az intézmény méltó formában emlékezik meg történelméről, elismerve mindazt, amit az elődök közel másfél évszázad alatt megalkottak, fenntartottak és ránk hagyományoztak. Mint az iskola közel 60 évvel ezelőtti diákjának, külön megtisztelő számomra, hogy e néhány gondolattal ajánlhatom a tisztelt olvasónak és emlékezőnek e könyvet, ezen az úton is hálával és elismeréssel gondolva az akkori nehéz években sok társammal együtt öcséimnek és nekem is békés iskolás éveket és zavartalan tanulást biztosító falakra, és a köztük mindnyájunkat óvó tanárokra. Prof. Dr. Müller Ferenc Vonyarcvashegy díszpolgára 9

10 Erdei Ferenc igazgató köszöntője Kedves Olvasó! A vonyarcvashegyi általános iskola másodjára jelentet meg az iskola életéről szóló kiadványt. A száznegyven éves évforduló arra késztet, hogy emlékezzünk iskolánk múltjára, és megismertessük azt tanulóinkkal, illetve azokkal, akik kapcsolatba kerülnek intézményünkkel. Nem kell elveszítenünk emlékező tehetségünket, elég egy ilyen jubileumi kiadvány készítése is, hogy rájöjjünk arra, az emlékezet az életünk. Kiteljesíti, erősíti, építi személyiségünket, ugyanúgy, mint az emlékezés, a visszapillantás elődeink értékteremtő munkásságára. Ez a könyv nagyrészt tehát a távoli és a közeli múlt eseményeiről szól. A történések puszta felsorolása nem lehet teljes, ha nem kötjük őket konkrét személyekhez, így találkozhat az érdeklődő olvasó olyan névsorokkal is, amelyek hosszú évek távlatából remélhetően kellemes emlékeket idéznek fel benne; hiszen egy-egy pedagógus személyiségére, egy kedves tanító néni mosolyára való visszaemlékezés is feledtetheti a napi gondokat. Persze a legfontosabb személyekről sem szabad megfeledkezni, mert egyetlen iskola sem működhetne diákok nélkül. Valamennyi tanítványunkra szívesen gondolunk, azokra is, akik ebből a könyvből pusztán helyhiány miatt maradtak ki. Csak a legjobb eredményeket elért tanulóink nevét tudjuk közreadni. Ne feledjük azonban, hogy a felsorolás és a nevek mögött ott van, az a ma már többségében felnőtt ember, aki néhány évvel ezelőtt még kisdiákként tette a dolgát, és néha bizony csínytevéseket is elkövetett. Őszintén remélem, hogy aki kézbe veszi ezt az évkönyvet, legalább annyi öröme fog telni benne, mint nekünk, akik készítettük. A múltunkra való méltó emlékezésen túl küldetésünk a hagyományok ápolása, a jövő nemzedékének hitvallásunk, értékrendjeink szerinti felnevelése. Olyan embereket kell az iskoláknak kibocsátaniok, akik megtalálják helyüket az életben, és szemüket a táguló horizontra függesztve szilárdan megállnak a lábukon. Ez a feladat, az iskolát minden szinten e legfontosabb közintézménnyé és a tanárt a legfontosabb közéleti alakká teszi. Ahogyan ma tanítunk, olyan lesz a holnap! (Szent-Györgyi Albert) Köszönöm a sok munkát mindenkinek, akik napi feladatuk mellett segítették az évkönyv elkészítését. Köszönet a tanulóknak, pedagógusoknak, hogy méltó módon folytatták a vonyarcvashegyi iskola hagyományait. Köszönet minden támogatónak, és azoknak, akik a kiadvány létrejöttében segítettek. Erdei Ferenc igazgató 10

11 Eötvös Károly élete A Balaton ábránd és költészet, történelem és hagyomány, édes-bús mesék gyűjteménye, különös magyar emberek ősi fészke, büszkeség a múltból s ragyogó reménység a jövőre. (Eötvös Károly) Bujtor Blanka tájképe Az én családom egyike ama tíz ezer köznemesi magyar családnak, melyből áll a magyar nemzet és amely ha egykor elpusztulna: kihalna vele az igazi, a történelmi magyar nemzet. írja Eötvös Károly Emlékezések című könyve előszavában. Valóban, nincs magyar, akinek ne jutna eszébe legalább egy Eötvös, a nemzet nagyjainak sorából. A Mezőszentgyörgyön, március 11-én felsíró kisgyermekben már ott az ígéret, a reformkori eszmék, a szabadságharc emlékeinek továbbvitelére. Kora nemesi elvárásainak megfelelően Pápán, majd Pesten jogi végzettséget szerzett. A kiegyezés követőjeként, mint az Almássy-féle összeesküvés résztvevőjét letartóztatták. A pár hónapig tartó fogság azonban csak megerősítette hitében, s Deák Ferenc híve és barátjaként képviselő lett. Jogászkörökben európai tekintélyt szerzett az 1883-as tiszaeszlári vérvád perben, ahol az ártatlanok védői feladatát látta el. Példaként állhat előttünk irodalmi munkássága is. Az általa átélt és hallott történeteket anekdotikus novelláiban találhatjuk meg. Szűkebb hazája, a Bakony és Balaton környéke természeti szépségeiről ad hiteles beszámolót. Utazásai során eljutott Vonyarcvashegyre is, s ámulattal emlékezik meg Utazás a Balaton körül című művében a Szent Mihály-dombon található kápolnáról. 11

12 Tüttő Sára pályázati rajza a Madarak és fák napjára Zamatos, ízes nyelvhasználata, szatirikus humora meg-megvillan kortársaira való visszaemlékezéseiben is, így például a Deákról írtakban. Publicisztikai írásaiban, mint a Függetlenségi párt vezéregyénisége fejti ki véleményét. Állásfoglalásai a Pesti Napló, s az Egyetértés hasábjain láttak napvilágot. Képviselőként remekül kamatoztatta szónoklataiban írói tehetségét. Felszólalásait érdeklődéssel figyelték a politikában kevésbé jártas emberek is ban bekövetkezett halálával a művelt, a hazáért tenni akaró hazafiakat, s nemzetünket egyaránt nagy veszteség érte. Kósa Tamás 12

13 Múltidéző Múltidéző A Károly Kálmán nyugalmazott igazgató által jegyzett, A vonyarcvashegyi iskola 125 éve könyv alapján a történetet a kezdetektől 1990-ig összegyűjtötte: Pálné Bozzai Ibolya, Szabóné Kiss Krisztina, Törekyné Pálmai Judit 13

14 Az iskolaház állítása Áldott a kemény kéz, mely a jövőbe szánt. (Tóth Árpád) tanévzáró Az 1860-as évek derekán a község vezető testületét már foglalkoztatta az önálló iskoláztatás gondolata. A gordiusi csomó azonban mindig az iskolaépület kérdése volt. Egy december 24-i nyilatkozatból kitűnik eleink kényszermegoldása: Gyenesdiás és Vonyarcvashegy együtt építse fel iskolaházát. Azt is mondhatnánk, hogy a szegénység, a nyomor szülte gondolatban eltervezték a körzeti iskola ősét. A tervezett iskolaház azonban még hosszú időre csak terv maradt ról így 1867-re tolódott az építés időszaka, de akkor sem jutott előbbre, sőt 1870-ben, az önálló iskoláztatás évében sem épült meg a tervezett épület, hisz az első tanító lakása szolgált egyben tanteremként is ig így hát csak átalakítás révén kapott hajlékot a tudás Vonyarcvashegyen: az első tanító lakószobája után a mai iskola telkén lévő kovácsműhelyből és a hozzá tartozó lakásból alakítottak ki egy tantermet, amelybe a tanító konyháján át vezetett az út. Így, miután Sülec kovácsmester csengő kalapács-zenéje elnémult, gyermekzsivaj töltötte be e tájékot és 1890 között aztán felépült végre az első iskolaház egy tanteremmel, előtérrel, míg az országúttal párhuzamosan fekvő átalakított épület véglegesen tanítói 14

15 Múltidéző Az 1982-es 1. osztály Tóth Miklósné osztályfőnökkel lakásra rendeltetett ki. Az új iskolaépület két ablaka keletre, kettő nyugatra nézett, a bejárat keletről volt, nyugati részén, a tanterem előtt egy ma is használatos pince épült. A tanügyirányítás látva a Balatonparti községek szegénységét, nehéz helyzetét államsegélyt helyezett kilátásba e községeknek iskolaépítésre, ha közös iskolát állítanak fel. Tomaj, Cserszeg és Gyenes elfogadta az 500Ft államsegélyt. Gyenes azonban mégsem tette közössé iskoláját, amiért is az állam visszakövetelte a segélyösszeget, amire a község vallási gesztusának viszonzásaként a püspök magára vállalta a segély összegének a visszatérítését. Vonyarcvashegy és Meszes-Györök bizalmatlan volt az államsegéllyel szemben, s nem vette igénybe azt, sajnos a kárára, s főként az iskoláztatáséra. Bármennyire is mostoha körülmények között, de mégiscsak kezdetét vette az intézményes nevelés Vonyarcvashegyen a népoktatási törvény megszületése után két évvel. Így adott lett a lehetőség arra, hogy a zömmel analfabéta szülők, akik nevüket is csak kezük vonyása által rajzolták, élve a törvény erejével, gyermekeiket az elemi ismeretekre taníttathassák. Hogy a lehetőségekből mennyi lett a valóság, azt a továbbiak tanúsítják. 15

16 Turupali Györgytől (1870) a hat osztályos népiskoláig (1940) Felmerül a kérdés, hogy az iskoláztatás önállósulása előtt folyt-e valamiféle oktatás a községben, hisz meglehetősen távol esett a keszthelyi iskolától. Ma már erre nem kapunk teljes bizonyságot, de feltételezhető, hogy alkalmi tanítás történhetett. E megállapítást igazolja, hogy az egykori levelezések között kutatva többször felbukkant bizonyos Csigó (Sigó?) István neve, aki viszonylag fejlett írástechnikával írt, s mindannyiszor neve alá ezt írta: tanító mester, vagy vonyartzi mester. Kilétére ma már nem lehet fényt deríteni: talán írástudó mesterember, kiszolgált katona, avagy tanulmányait félbehagyó gimnazista volt? Nem tudhatjuk. De ha már magát mesternek nyugtázta hivatalos írásokon, akkor feltételezhető, hogy tanított is, még ha nem is volt sok tanítványa, hisz e korban szinte általános jelenség a tanítvány nélküli tanító. Nem volt ugyanis tankötelezettségi törvény, a gyerekeket korán munkára fogták, nem tartotta hasznos dolognak a tanulást a megélhetésért keményen megküzdő, nehéz munkát végző földmívelő lakosság. Bizonyítja az alkalmi tanítást az is, hogy november 2-án Haller József városi rendes tanító a tisztelt Szőlőhegyi Elöljárósághoz fordult, mivel mustjárandóságát nem kapta meg szerződés szerint. Kétségtelen tény azonban, hogy a köz- ség első tanító mestere Turupali György volt, aki 1870-től 1887-ig tanított. Írásos anyag ez időből nem sok maradt fenn, így működéséről főként szavahihető öregek egybehangzó információiból próbálok képet adni, amelyeket mintegy 60 évvel ezelőtt Horváth Imre kolléga gyűjtött össze, aki e község szülöttje, s 32 éven át tanítója is volt. Az első tanító lakóháza s egyben iskolája az az épület volt, amely egykor a mai iskola keleti szomszédságában állt. Az '50-es években még Stibernik Sándor tulajdona, aki az első tanító unokája volt. Ma Halász Gyula portája, és azóta az épületet lebontották. Turupali mester értelmes, írástudó parasztember volt. Tanítói hivatala mellett egész sor más hivatalt is vállalt ben községi jegyzőként olvasható aláírása egy peres ügyben, de közgyám és kántor is volt. Egyedül a harangozás tennivalóit nem végezte, mivel július 26-án Bogyai főbíró intő körlevélben tilalmazta ezt. Lakószobája egyben bírói hivatal és tanterem célját is szolgálta. A tanulók hat télen jártak iskolába, a tavaszi, nyári és őszi munkák a parasztgyermeket és mesterüket egyaránt lekötötték, a tanítás tehát az őszi betakarítás befejezésétől a tavaszi munkák kezdetéig tartott. A tanulók a szüleik által készített kis- 16

17 Múltidéző Az iskolával szembeni temetőben található a vonyarcvashegyi iskola tanítójának, Stadler Flóriánnak a sírja székeken ültek, térdükre kb cm hosszú, cm széles deszkalapot fektettek. Ezen írtak, itt helyezték el a könyvüket. Olvasókönyvül használták a kalendáriumot is. Az első években betűző módszerű (silabizálás) olvasástanulás történt, csak a felső évfolyamokban sikerült folyékonyan olvasni. Sokan maradtak olyanok is, akik még felnőtt korukban is csak silabizáltak. Tehát alig jutottak túl az analfabetizmuson. Ami a fegyelmezést illeti, eszköze hoszszú, egyik végén laposra faragott pálca volt. Lapos felével ütött a mester a csúnyán író tanuló körmére, a pálca másik, súlyosabb fele pedig az elnadrágolás célját szolgálta. A tanításért a tanulók tandíjat fizettek. Ez megegyezés tárgya volt: a kezdők, a nehézfejűek, a gazdagabbak többet; a haladók, az okosabbak, a szegények kevesebbet fizettek. A nagyobb, okosabb tanulók, akik a mesternek a gazdasági, bírói, kántori bokros teendője miatt tanítani segítettek, tandíjat nem fizettek. Sajátos módszert valósított meg a mester a mulasztások csökkentésére is: az iskolakerülőkért elment 2-3 erősebb diák, a bűnösöket lefogták, rákötözték az oskolakerülők hintajára (borókabokor), ezen húzták el őket az iskolába, a szemlélők nagy derültsége közepette. 50 évvel ezelőtt még járta a mondás a faluban, visszaidézve az első mester iskoláját, amikor is az egyik öreg odabökte heccelődve a másiknak: Fizethetnél egy pohár bort, mert sokszor elhúztalak tüskén az oskolába. A tanulók száma egyébként között mozgott évenként, s a fiúk nagyobb számmal tanultak, mint a lányok. Így tehát Vonyarcvashegyen lényegesen ijesztőbb azoknak a száma, akik nem jártak a mester elé, mint az 1870-es országos jelentésben, amelyet Eötvös tett az országos állapotokról a tankötelezettségi törvény megvalósulásáról, hiszen a tankötelezettek (6-15 év) fele járt országosan iskolába. Igaz, amikor Turupali mester tanítói gyakorlata valamelyest fejlődésnek indult, akkorra már a népoktatás ügye sorvadni kezdett, hisz a népoktatás apostola kezéből kiragadta a tollat a kíméletlen halál. Ám az első lépést, (a legnehezebbet), az oktatásügy Vonyarcvashegyen is megtette, s a megízlelt kultúra újabb igényt keltett: oskolavégzett mestert kívánt a község ben meg is fogadták Stadler Fló- 17

18 Bujtor Blanka: Csendélet rián sümegcsehi mestert, akinek már több oskolája volt. Az ő működése alatt kapott kimondottan iskolai célra használatos épületet az oktatás, amikor is a mai iskola telkén, az országúttal párhuzamosan fekvő kovácsműhelyből és lakásból alakított ki a község egy tantermet és tanítói lakást, miután Sülec kovácsmester bérletét nem hosszabbították meg. Stadler mestert kiváló tanítóként emlegették. Már nem silabizáló módszerrel tanította az olvasást, de a fonomimikai eljárást sem alkalmazta még. Működése alatt épült fel között a mai épület alapjának egy részlege, egy tanterem előtérrel és pincével. A régi épület 1933-ig kizárólag tanítólakásra használtatott. Stadler mester 1896-ig tanított a községben. Itt is halt meg, itt temették el. A mester emlékét még ma is őrzi egy sublót, cseresznyefából, amelyet Töreky Lajosné óv kegyelettel. Utóda Kovács István tanító lett, aki mindössze két évig tanított a községben. Raposka község jobb fizetést ígért, ott fogadták fel. S ezzel le is zárult az első szakasz, az alapozó, hozzávetőlegesen negyedszázad. A mérlege: egy oskolázatlan, két oskolázottabb, de nem képesített tanító, évente 20-30, később rohamosan növekvő létszámú gyermeksereg, egy átalakított, s egy épített tanterem. A kor színvonalának megfelelő olvasás, írás, számvetés, vallástan és ének ismeretekből majdnem semmi. Történelmi küldetése mégis felbecsülhetetlen ezen időszaknak, hisz a maradiságon, a szellemi sötétségen ütött rést, s egyre tömegesebben lábaltak ki az analfabétizmusból, s többen tudták leírni nevüket kezük vonyása helyett. A népnevelés, a népoktatás bevonult, és beláthatatlan időkre megvetette a lábát Vonyarcvashegyen. S ez a korszak legfőbb érdeme. A második szakasz kezdetének a meg- 18

19 Múltidéző választása kissé önkényes, hiszen már az első mesternél is hat télen jártak a gyerekek iskolába, de a meggyőző érvet az adta, hogy csak 1898-tól állt az iskola élén képesített tanító, aki a hat osztályos népiskola követelményrendszerét pedagógiai kiképzettséggel, szakemberként művelhette. A község első okleveles tanítója Nagy János Vince volt. A Somogy megyei Böhönye községből érkezett Vonyarcvashegyre tól 1920-ig tanított a községben, itt is halt meg. Működésével vette kezdetét a szabályszerű anyakönyvezés, a tanulói előmenetel jegyzése, tehát az alapvető iskolai dokumentáció ig egymaga tanította mind a hat osztályt, noha több éven át is között mozgott a tanulói létszám. Ehhez még hozzájött a három éves ismétlő iskola, ahol közötti létszámokkal dolgozott. A tankötelezettség a századforduló táján tehát csak törvény maradt, de a feltételek hiánya miatt a gyakorlatban bizony csak nagyon siralmasan érvényesült. Nem segített ezen az 1905-ös új tanterv sem, amely pedig lényegesen emelte a tanítandó tárgyak számát, az első osztályos 6-ról a 6. osztályos 18 tárgyig. Közben szállt az idő. Az öreg mester tovább gyötrődött a töméntelen gyermekkel, hallása is egyre romlott. A leckét a nebulók hosszú hallócsövébe kiabálták. A lustábbak, ezért is, csak súgásból éltek. A nagyobb, jó tanulók segítették tanítani a kisebbeket. A mester rengeteget íratott, főként másoltatott. (Mit is tehetett volna ennyi osztállyal és gyerekkel?!) A betanult leckéket is leíratta, ilyenkor a könyveket a pad szélére rakatta, nehogy ebből puskázzanak. Vizsgákon exámen írást mutattak be, amelyet kemény, finom, díszes lapra írtak. Írás után kitették a padra, amelyeket az oskolatagok (iskolaszék tagjai) szakértői szemmel megtekintettek. A Hullay Viktória: Lemenő nap 19

20 Szüts Antal kismester szépen írt lapokra pénzt tettek jutalmul. A tanító nagyon szigorú ember volt. A verés fő fegyelmezési eszközként szerepelt, hogy a rend fennmaradjon. Egyébként is félelmetes tekintély volt külső megjelenésében is, hisz olyan testi erővel rendelkezett, hogy fél öl hasábfával megrakott szekeret is el tudott fordítani azt felemelve. Az iskolai áldatlan állapotokra végre a község vezető testülete is felfigyelt. Az április 23-i ülésen elfogadták a Laskay Emil keszthelyi építőmester által benyújtott költségvetést 4470 korona 63 fillér összegben, s ezt az összeget a keszthelyi takarékpénztártól kívánta felvenni a község 6,5%-os kamatra, mivel a községnek nem volt pénze július 18-án kiadták a munkákat is, a kőműves Göndöcs Antal, az ács Virág Benedek, az asztalos és lakatos Szilágyi György, a cserepes Beszedeits Ferenc, a bádogos Sárváry Zoltán keszthelyi iparos lett július 28-án megérkezett a második tanító is, a kismester, Hajdu János, aki egy évig tanított a községben, majd Kaposvárra távozott, siketnémák tanítója lett. Helyette Varga József jött ben, aki szintén csak egy évig maradt és 1916 között Bacza Béla lett a kismester, Nagy János Vince veje ben Horváth Ilona (Hetyei Lajosné) tanította az 1-3. osztályt, között pedig Szalay Katalin. Közben azt is megtudjuk, hogy hasonló nehézségekkel küszködött a gyenesdiási iskola is, hisz október 23-án a gyenesdiási képviselő-testület olyan javaslattal élt, hogy közösen tartson fenn a két község faiskolát a gyermekek gazdasági kiképzésére, amely Vonyarcon legyen ban végre a tanító helyzete is az ülés elé került, a költségvetési előirányzatban a kántortanító lakásának a felújítása is kiadásként szerepelt. A sors iróniájaként erre mégsem került sor, mert 1914-ben maga a kántortanító kérte a javítás elhalasztását, mivel ez év végére tervezte állásáról való lemondását, s el akarta kerülni a kétszeres költözködést. Ezért csak a nagyobb hiányokat igazíttatták ki 1914 februárjában. A történet fonalát folytatva eljutunk 1920-ig, amikor is Nagy János Vince tanító nyugdíjba vonult. Utóda Koósz János lett, aki Muraközből jött. Megválasztását elsősorban szép hangjának köszönhette, amely kántori minőségében nagy hatással volt, elsősorban az asszonynépre. Pedig kiváló tanítói érdemei is méltóvá tették a vezetőtanítói posztra! Csendes, jóindulatú, a gyerekeket és a vonyarcvashegyi népet szerető tanító volt. Működésének utolsó éveiben állandóan betegeskedett, 1931-ben nyugdíjazták. Közben a kismesterek tovább cserélőd- 20

21 Múltidéző Tüttő Sára: Lendület tek között Varga Bálint (a vezetőtanító veje), között Szüts Antal, ben Slavonics Sándor volt a kismester, majd 1927-től hazakerült Szijjártó Vince, aki egykoron ebből az iskolából indult el a magyar tanítósors vállalására, s aki hű is maradt iskolájához 1963-ig, nyugdíjazásáig. Koósz vezetőtanító nyugdíjazása után hazakerült Horváth Imre is abba az iskolába tanítónak, amelynek hat évig tanulója volt, s abba a községbe, amelyben szülei, Horváth erdészék mindenki előtt ismert és szeretett emberek voltak. Hazajött, hogy istápolója, jó tanítója legyen népének. Nehéz viszonyok között kezdte működését a gazdasági válság éveiben. A két tanító működéséről meg kell említeni, hogy tanítói munkájukon túl mindenütt ott voltak, ahol közügyet kellett szolgálni január 11-én Horváth Imre kántortanítót a Testnevelési Bizottság elnökévé választották, évben a Balatoni Fürdőegyesület elnöke lett, 1935-től e megbízást Szijjártó Vince osztálytanító látta el december 31- én még mindig Szijjártó Vince az elnök, újra és újra megválasztották szorgalmáért, csendes emberségéért. Az elmondottakon túl a képviselő-testületben is megtalálható volt a vezetőtanító, csak 1939-ben maradt ki, amikor is, mivel hat évig nem volt választás, a bíró által lebonyolított sorshúzás folytán kiesett. Közben folytak a háborús előkészületek. Ebben az időben a tanítás anyaga, módszerei központilag szabályozottak voltak, a tantervek, tankönyvek a vallásos és erkölcsös állampolgárrá nevelés szolgálatában álltak. Az iskolaszervezet az első világháború előtti szinten állt, tehát helyben topogott. A község iskolája is tagja volt annak a 6900 felekezeti iskolának, amely 1931-ben országosan dominált a 2000 állami és községi iskolával szemben. 21

22 1940-től a nyolc osztályos iskoláig Horváth Imre a 2-3. osztályosokkal (1933.) 1940-ben a nyolc osztályossá szervezett iskola megmaradt továbbra is elemi iskolának. A működés feltételei továbbra sem javultak. Ami az oktatás személyi feltételeit illeti, március 31-én még az említett két tanító zárta a csonka tanévet, a következő esztendőben azonban már hiányoztak az iskolából a férfi tanerők, hisz ben Murányi Olga tanítónő zárása olvasható az iratokon. Ebben a tanévben egyébként csak az alsó négy osztályos tanulók kaptak év végi osztályzatot, a háború miatt előálló tanítóhiány a felsősöket ettől megfosztotta. Országosan az es tanévre változott át a népiskola általános iskolává. Vonyarcvashegyen 1946-ban indult az első új rendszerű 5. osztály 38 tanulóval. Először az iskola életében nem kettő, hanem három tanerővel kezdődött a tanév: Horváth Imréné érkezett az iskolába, ő tanította 22

23 Múltidéző Balatongyörökiek az iskolánkban ben a központi iskolába jöttek a balatongyöröki, gyenesdiási, s természetesen s helybeli felső tagozatos korú tanulók. A közös iskola következő lépéseként, az es tanévtől a balatongyöröki szülők kérésére a 4. osztályosok is átjártak a központi iskolába. A legnagyobb változást az as tanév hozta az iskola életében. A balatongyöröki tagiskola vezetője, Velker Tiborné a tanév végén nyugállományba került őszén, a balatongyöröki összevont egy tanulócsoportos tagiskolát véglegesen bekörzetesítette a fenntartó tanács. az 1-2. osztályt, Szijjártó Vince a 3-4. osztályt, s Horváth Imre mint iskolaigazgató az 5. osztályt. Az iskola bővítése a volt Festetics-féle magasföldszintes pinceépület elfoglalásával volt lehetséges. Az as tanévben már két felsős osztály nyitott szeptemberben. Az új tanulócsoportnak újabb nevelőre volt szüksége. Ekkor érkezett az iskolába, immár negyedik nevelőnek, Horányi Tiborné Lesencetomajról ban Vonyarcvashegyen is megtörtént az iskola államosítása. Az es tanévben már új igazgatója van az államosított iskolának Üsth Béla személyében. A testület hat személyre duzzadt, miután egy felsős csoport vezetésére az iskolához került Kopfmann Terézia is. Az es tanévben épült ki teljesen a nyolc osztályos általános iskola a községben. A testület hét tagúvá fejlődött Z. Balogh Erzsébet idekerülésével től a felső tagozaton teljesen osztottan folyik a tanítás (szakrendszerű oktatás). Az iskola élén e tanévben már új igazgató áll: Nagy Árpád, aki a fenékpusztai egy tanerős iskolából érkezett a településre. A több helyen, rendkívül szegényes körülmények között folyó tanítás egyre inkább szükségessé tette egy új iskolaépület felépítését. Az es tanév valóban az építkezés éve lett. Az állami támogatás kevésnek bizonyult, így összefogott a falu népe, fuvarozást, kézierőt vállaltak, társadalmi munkával járultak hozzá az építkezéshez. Nem maradtak ki ebből az iskola tanulói, nevelői sem. Az emeletes iskolaépület végül 1952 nyarára teljesen el is készült. A felszerelése ugyan még hiányos, de a következő tanévben ez is megoldódott. Időközben nyolc, majd tíz főre szaporodott a testület. 23

24 Magasabb szinten ( ) Lendvainé Kövesi Edit játékos vetélkedőt vezet Az es tanév a fegyelem megszilárdításának éve volt. Mivel a korábbi elhelyezés miatt a fegyelmet fenntartani szinte lehetetlen volt, s most egy helyre koncentrálódott az oktatás, kezdetét vehette a fegyelem kialakítása. Az ös tanévben már nemcsak fegyelmi, de tanulmányi munka terén is jelentkeznek az eredmények. Ebben az időszakban kezdődik az a máig is tartó hagyomány, hogy a búcsúzó nyolcadik osztályosok ünnepélyesen elköszönnek az iskolától (ballagás), díszes tablón örökítik meg az általános iskolai évek emlékét. Az tanévben az iskolához került a Németh házaspár. Németh István az igazgatóhelyettesi teendőket látta el nagy ügyszeretettel, méltó kiegészítője lett az öreg igazgatónak. Németh Istvánné a magyar irodalom és nyelvtan terén volt szakember ben 24

25 Múltidéző Dr. Németh István igazgató mindenki által tisztelt és elismert vezetője volt iskolánknak Dézsenyi Zoltán testnevelő szakos tanár érkezett. Közben Nagy Árpád igazgató nyugalomba vonult, s az tanévet már Németh István igazgatóval kezdte a nevelőtestület. Az igazgatóhelyettesi teendőket ettől kezdve Iványi Sarolta (Dömötörfi Alajosné) látta el. Közben 1960-tól az iskola telkén elkészült egy új tanterem, a telek keleti részén egy előtérrel és egy raktárhelyiséggel. Eredetileg a politechnikai oktatást szolgálta volna, (erre kapta az iskola a pénzt), valójában azonban osztályterem lett belőle, mert a gyermeklétszám rendkívül gyorsan szaporodott. S pontosan akkor, amikor a sok-sok energia befektetése után megnyugtatóan kiépült az iskola, február 1-jén felsőbb utasításra leválasztották a gyenesdiási tagiskolát a körzetről, s önálló nyolc osztályos iskolává fejlesztették. Ez a leválás gyerek távozását hozta, s az összeszokott testület is kettévált a tanév kellős közepén. Az tanévtől aztán stabilizálódott a testület. Valamivel javultak a feltételek is, ami a gyermekállományt illeti, hisz a balatongyöröki szülők kérésére az tanévtől a 4. osztályosok is átjártak a központi iskolába. Az tanév más szempontból is újat hozott, február 1-jével létesült egy egycsoportos Napköziotthonos Óvoda, Körmendi Mária óvónő vezetésével. Az 1968-as évek másik eredménye is említésre méltó, szeptember 1-je óta működik napköziotthon az iskolában. Első vezetője Péter Jánosné tanítónő lett. Az iskolai munka fontos összetevője volt ebben az időszakban az ifjúsági mozgalom. Vonyarcvashegyen 1947-ben alakult úttörőcsapat, nevét a nagy forradalmár költőről kapta: 836. sz. Petőfi Sándor Úttörőcsapat. A mozgalmi élet fontos színterei voltak a táborozások, színjátszás, énekkari munka, sportrendezvények, szakkörök. 25

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az adományozható iskolai díjak kritériumrendszere Tartalom 1. A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Für unsere Schule, für das Ungarndeutschtum ( Iskolánkért a magyarországi

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 0034 Pest II: Bernecebaráti Bernecebaráti Szokolyi Alajos Általános Tagiskola és tornaterem melléképülete Az intézmény 2 különálló

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10. számú melléklet a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (DOMBÓVÁR, ATTALA, DALMAND ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSAKÉNT MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY) A 2011. KÖLTSÉGVETÉSI ÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Dombóvár, 2013. február 15. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3001-2 /2012. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8

Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8 Beköszöntő 5 Névadónkról 6 Miért éppen Dankó Pista? 6 Történeti visszapillantás avagy Közös Kincs és Dankó Pista Biriben 8 2004 az alapítás éve 8 2005/2006-os tanév az első bővülés 9 2006/2007 a tanulói

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket.

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket. Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 032351 KLIK 122013 Cím: 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. / : (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu Kedves Szülők!

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

DÉL-BALATONI. Fenntartói értékelés a 2010/2011-es. tanévről. Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Fenntartói értékelés a 2010/2011-es tanévről Zamárdi, 2011. Tanulói adatok: Az iskola tanulói létszáma 2010.szeptember 15 én: 102

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2010/2011 tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2010/2011 tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.)OKM rendelet 4. -a, valamint a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Dorogi Óvoda, Magyar-Angol Két tanítási

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. 08 30 Szept. 1. Szülői értekezletek az első 17 00 évfolyamon Elsős osztályfőnökök Szept. 7.

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608

Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608 Ady Endre Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye 8181 Berhida Kossuth L. u. 11. Tel: 06/88/455 608 Tájékoztató a 2010/11es tanévkezdés tapasztalatairól, az oktatási feladatok

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Intézmény neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 032 462

Intézmény neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 032 462 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kovács Árpádné igazgató Tartalomjegyzék 1. Nyilatkozatok... 6 2. Az Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben