ária nfo HÚSVÉT ELŐTT A KÁPOLNA- KERTBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ária nfo HÚSVÉT ELŐTT A KÁPOLNA- KERTBEN"

Átírás

1 M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa IV. évfolyam VI. szám április HÚSVÉT ELŐTT A KÁPOLNA- KERTBEN A hölgyek éppen a frissen mosott-vasalt szép terítőket igazgatják. Takarítanak, díszítik húsvétra az oltárt. Sok év óta ugyanazok végzik a takarítást, mint mondják, örömmel teszik. A húsvét ünnepe sokat jelent a keresztényeknek. A nagyhét fontos időszak, az asszonyok olyan szépen, egyszerűen megfogalmazzák: Ilyenkor tisztaságot teremtünk magunk körül, meggyónunk, áldozunk, tiszta szívvel és lélekkel várjuk a tavaszt és a húsvétot. Arra gondolunk, hogy Jézus is mennyit szenvedett az emberekért. Szép és nyitott a kápolna. Szeretik a helyiek, gyakran családi eseményekre emlékeznek, vagy számon tartják, hogy a nagyszülők, a család mivel járult hozzá az építéséhez. Magukénak érzik. Az elmúlt pár évben teljesen megfiatalodott a Mária Kápolna. Kívül belül kifestették. Aljzatburkolat, járólap, szőnyegezés készült. Így még szebben érvényesül az oltár felett a Szemes József Apát úr által a kápolnának ajándékozott falkép, amelyet az aranymiséje alkalmából készíttetett. Az új stációképeket Erdélyből rendelték, szerzetesek faragták, illik a szinte puritán belsőhöz. Akert is szép lett, a díszkövekkel kirakott járdával, szobrokkal, növényekkel. Nyáron megtelik a terasz, kiviszik a padokat. A családok körül a gyerekek a mise alatt is szabadon lehetnek. Mint Vaslabán Csaba plébános úr mondja, a természet az isten temploma. (a szöveg folytatása a 7. oldalon) ISMÉT JELENTŐS PÁLYÁZATI SIKER! Végre nyilvánosságra hozták a Délbalatoni LEADER szervezethez benyújtott pályázatok nyerteseit. Balatonmáriafürdő Önkormányzata Ft támogatáshoz jutott. Ezzel megvalósulhat az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) kialakítása a Bajcsy utcában az Ősz Idő Nyugdíjas Klub által használt épület átalakításával. A munkákat a közbeszerzési eljárás után hamarosan elkezdik. Az épületbővítés az udvar felé történik. A tető felújítására is szükség van, lesz közösségi terem, iroda, tárolók, előtér. Teljesen megújul a vizesblokk, a fűtés, a teljes gépészet. A tervek szerint a melegvizet napkollektor biztosítja. Minden helyiség alkalmas lesz mozgáskorlátozottak által történő használatra is. Új bútorok, a kültérre új játékok kerülnek, parkosítás, és parkoló készül, akár rendezvényeknek is alkalmas terekkel. Lesz könyvár, internet. A komplex, teljes körű szolgáltatás ellátására alkalmas tér igazi nyitott otthona lesz a civil szervezeteknek. Segítheti a napi ügyintézést, a régiós szervezetek itt fogadhatják az ügyfeleket, hasznos információkat tesz elérhetővé a lakosságnak és az idelátogatóknak. Az IKSZT a községfejlesztési folyamatokat tovább generálja, ha megtelik élettel. Az építkezés várható befejezése szeptember 30.

2 MáriaInfo április Beszámoló a képviselő-testület munkájáról Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete március 17-én (szerdán), órai kezdettel nyilvános testületi ülést tartott. Aképviselő-testület elfogadta: - a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről szóló szóbeli tájékoztatót, - a társadalmi szervezetek évi támogatásának elszámolásáról adott pénzügyi és szakmai beszámolókat, - az önkormányzat évi közbeszerzési tervét, - a polgármester költségátalányát. A képviselő-testület megválasztotta a Választási Bizottság tagjait, póttagjait és a Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság tagjait. A képviselő-testület a Balatonmáriafürdő, Parti utca 115. számú, 1121/2 hrsz. alatti ingatlan szennyvízcsatorna hálózattal történő ellátását fontosnak és szükségesnek tartja. A szennyvízcsatorna engedélyezési műszaki terveinek, illetve a vízjogi létesítési engedélyének alapján Ft keretösszeget állapít meg a évi költségvetés terhére. A képviselő-testület pályázatot nyújt be a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett Települési bel- és külterületi vízrendezés DDOP B projekt (Balatonmáriafürdő Nyárfa, Bem, Daru és Kossuth L. utca csapadékvíz-elvezetés) bruttó Ft összértékű beruházásának önrész kiegészítésére, a 8/2010.(II.26.) ÖM rendelet 2. (2) ca.) pontja szerint, valamint a balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése DDOP.2.1.1/D-2f, a hajóállomási szabadstrand szolgáltatási színvonalának fejlesztése projektre bruttó Ft összértékű beruházásának önrész kiegészítésére, a 8/2010.(II.26.) ÖM rendelet 2. (2) h.) pontja szerint. A képviselő-testület az Észak-Somogyi Vizitársulat társulati hozzájárulás kifizetésére vonatkozó értesítését megtárgyalta és felkérte a polgármestert, hogy kezdeményezze a évi társulási hozzájárulás összegének méltányosságból, feladatellátásból adódóan történő csökkentését vagy eltörlését. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert arra, hogy készíttesse el: - a Balatonmáriafürdő Temető utcai WC blokk építéséhez szükséges dokumentumokat engedélyezési terv szinten, valamint - az Ady E. utcai járda kivitelezési szintű tervdokumentációját, melyhez az önkormányzat évi költségvetéséből, a tartalék terhére Ft-ot biztosít. A képviselő-testület a Csillagvirág Művészeti Modellóvoda 2010/2011. nevelési évére a beiratkozás időpontját április 15. és 16. napjaiban állapítja meg, és a 2010/2011. nevelési évben az alapító okiratnak megfelelően két vegyes életkorú csoport indítását engedélyezi. A képviselő-testület a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási megállapodása XI. 1.d.) pontjának módosítását az alábbiak szerint hagyta jóvá: a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátási területe kibővül Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Vörs, Tikos és Hollád településekkel A képviselő-testület felkérte a körjegyzőt, hogy a határozatot közölje a kistérségi munkaszervezettel, valamint felhatalmazta a polgármestert és a körjegyzőt a módosított társulási megállapodás aláírására. A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésében átcsoportosítja a Nemzetek Fesztiválja rendezvényre, a BAHART Zrt. törzstőke emelésére betervezett 2,5 millió forintot, valamint az Aranyhíd Kulturális Szövetség részére átadandó nyári programok összegéből forintot. A képviselő-testület a Kapos Hidro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. műszaki szakmai értékelése alapján, a Hajóállomási strand felújítása Balatonmáriafürdőn vállalkozási szerződés keretében tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárásban, a RELAC Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., 8630 Balatonboglár, Dózsa Gy. u. 13. szám alatti vállalkozás pályázatát érvénytelenítette. A képviselő-testület a Kapos Hidro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. műszaki szakmai értékelése alapján, a Hajóállomási strand felújítása Balatonmáriafürdőn vállalkozási szerződés keretében tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárásban, öt pályázóval kíván tovább tárgyalni az ajánlattételi felhívás V/3/3 pontja szerint: 1.) 1. sz. Mélyépítő Kft., 8600 Siófok, Kele u ) Főépmester Kft., 7400 Kaposvár, Biczó Ferenc köz 5. 3.) H-ÉP-FA Kft., 8360 Keszthely, Csapás út 4522/6 hrsz. 4.) Közút Építő és Szolgáltató Kft., 8700 Marcali, Rákóczi F. u ) TEERAG-ASDAG Kft., 9700 Szombathely, Puskás T. u. 7. A tárgyalás időpontja: március 19., óra. Helyszíne: az Önkormányzat épületének emeleti tanácskozó-terme. Az eredményhirdetés időpontja: március 25., óra. Az eredményhirdetés helyszíne: az Önkormányzat épületének emeleti tanácskozó-terme Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy keresse meg Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületét, hogy nyilatkozzanak arról, hogy a Keszeg utca felújításával kapcsolatban milyen terveik, elképzeléseik vannak, és az esetleges közös felújítást, milyen határidővel és módon tartják megvalósíthatónak. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete megalkotta a közterületek használatáról, a közterülethasználat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendeletet. A módosítás lényege, hogy életszerűbb szabályokat tartalmaz, és ún. Ptk. alapú szabályozás. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a tulajdonos önkormányzat nevében a megállapodásokat a polgármester köti meg a rendelet alapján előkészítését pedig a Településüzemeltetési Iroda végzi. A képviselő-testület március 17-én zárt testületi ülést tartott, ahol a Balatonmáriafürdőért Kitüntető Címek adományozásáról és a védőnői szakma fennállásának 95. évfordulója alkalmából adható szakmai elismerésről döntött. A képviselő-testület április havi üléseinek időpontjai a következők: április 21-én (szerdán), órai kezdettel nyilvános ülést tart, április 22-én (csütörtökön), órai kezdettel Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületével együttes testületi ülés tart. Az ülések helye: az Önkormányzat épületének emeleti tanácskozóterme. Galácz György sk. Polgármester Impresszum Mária Info; Havonta megjelenő információs újság; Felelős kiadó: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, 8648 Balatonkeresztúr, Ady u. 52. Tel: ; nyilvántartási száma: 163/743/1/2007. Felelős Szerkesztő: Benczik Ildikó; tel: , megjelenik 300 példányban; Nyomdai munkák: Kapos Color Print Kft. Kaposvár, Városház u. 1. (82)

3 MáriaInfo április ZÖLD KÖZLEMÉNYEK VÁLTOZIK A HULLADÉK- SZÁLLÍTÁS RENDJE május 1-től október 3-ig heti két alkalommal lesz kuka-ürítés és hulladékszállítás. A szemetes-kukák kihelyezésének időpontja: vasárnap és csütörtök, óráig Ősszel lesz a lomtalanítás! Felhívjuk a balatonmáriafürdői ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy településünkön a lomtalanítás ősszel lesz. Akihelyezés időpontja: szeptember Aszállítás időpontja: szeptember 27. Indul a zöldhulladék szállítás A évi zöldhulladék szállítás: április 1. november 30. időpontok között, kéthetente csütörtökön, évi 17 alkalommal történik. Megérkezett a tavasz, megkezdődött a nyári időszámítás és községünkbe is beköszöntött ez a vidám évszak. Nyílik a tulipán, a nárcisz és megannyi szép tavaszi virág, megkezdődnek a kerti munkák is. Az állandó lakosok már a jó idő kezdete óta, a nyaralótulajdonosok, pedig amikor tehetik, rendezgetik portájukat. A tavaszi nagytakarítást nem csupán lakásunkban végezzük el, hanem udvarunkban, kertünkben is rendet teszünk, megszépítjük környezetünket. Április elsejével megkezdődött a zöldhulladék elszállítása is, így a kertben, udvarban összegyűlt zöldhulladék is kéthetente elszállításra kerül. Fontos, hogy ügyeljünk arra is, hogy hogyan helyezzük ki az elszállítandó hulladékot. Csak 110 literes edényzetben illetve kötegelt formában szállítják el. Habár az áprilisi időjárás szeszélyesnek mutatkozik az idén is, azért talán nagyrészt jó időnk lesz és tudjuk rendezgetni udvarunkat. A föld minősége megkívánja, hogy néha trágyázzuk a földet, a jobb termés érdekében. Tegyünk együtt környezetünkért! 5. rész Zöldhulladéknak minősül : a kerti hulladék, amely olyan növényi maradvány, amely a község közigazgatási területén levő belterületi ingatlanok /lakóház, építési telek, üdülő/ mezőgazdasági művelésével kapcsolatban keletkezik / fű, szőlő venyige, gyümölcsfa nyesedék/. A zöldhulladék a szállítás napján egyenként 110 literes edényzetben, vagy darabolva és kötegelve, de a 110 litert nem meghaladó, max. 25 kg súly betartásával, max. 1 méter hosszú és 40 cm átmérőjű kötegelt (összekötött) formában helyezhető ki zöldhulladék. Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti paramétereknek nem megfelelő (nem kötegelt, nem darabolt, és súlyt és méretet meghaladó) zöldhulladékot nem szállítják el! Ügyeljünk azonban arra is, hogy inkább természetes anyagokat használjunk erre a célra. A már korábban is említett komposztálás is megfelelő tápanyag utánpótlást biztosíthat a talajnak, nem beszélve arról, hogy konyhai zöldhulladékot itt kiválóan hasznosíthatjuk. Minden esetben a környezettudatosságra törekedjünk, és arra hogy minél szebb, tisztább és természetesebb legyen környezetünk. Ha pedig a szép időben lesétálunk a Balaton partra, ügyeljünk annak tisztaságára is. Sajnos sok helyen látni az illegálisan kihelyezett fűkupacokat, levágott ágakat, az olyan zöldhulladékot, amelyet csak ki kellene rakni a ház elé, ahonnan el tudják szállítani. Sok olyan hulladékot is kiraknak a Balaton partra, ami nem bomlik le, nem növényi eredetű. Ez egyrészt rontja a szép Balaton parti képet, másrészt pedig a környezetnek is káros. Figyeljünk oda környezetünkre! Mátrai Eszter EBOLTÁS! Értesítjük Önöket, hogy a 2010 évi szervezett eboltás helye és időpontja : Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52. Önkormányzat épülete mögött, (péntek ) 8-9 óra, Balatonmáriafürdő, Akácfa u. 163., az Ági' Steak House-nál (péntek) óra Az oltás és a féregtelenítés díja az összevezetés helyén: Ft/eb Új, egységes, sorszámozott oltási könyv: 600 Ft/eb Pótoltás: Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52., Önkormányzat épülete mögött én, órakor Az új, sorszámozott, szigorú számadású oltási könyv január 1-től kötelező,az oltáshoz a tulajdonos az eb oltási könyvét hozza magával. Ebzárlat! TRIVET Kft Dr. Szilvássy Györk 85/ , Rendelő : Balatonfenyves, Fenyvesi u. 21/1. A Marcali Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-Ellenőrző Hivatal (8701 Marcali, Béke u. 21/a.) kerületi főállatorvosa Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő községek közigazgatási területén, a vadász-, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófamentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek kivételével, valamennyi ebre április 6-tól április 20-ig ebzárlatot, valamint legeltetési tilalmat rendel el. Ezen időpontok között az ebeket (pásztor ebeket is!) kötve/zártan, macskákat elzárva kell tartani. Mestyán Valéria Körjegyző

4 MáriaInfo április FIATALOK ISKOLAI HÍREK-MÁRCIUS Jó hangulatú nőnapot tartottak az iskola dolgozói Balatonújlakon a Kukorica csárdában. Csonti kitett magáért, nagyon finom volt a kapros túróval töltött szezámos pulyka. Megható, szép ünnepéllyel emlékeztek meg az iskola tanulói március 15-ről. A felkészítők Lukácsné Tuli Ildikó, Németh Bernadett, UjsághAndrea. Tanulóink a kaposvári Csiky Gergely Színházban a kis Hableány című mesét nézték meg. Kovács Szabolcs hatodik osztályos tanuló a Zrínyi Ilona matematika verseny megyei döntőjében 5. helyezett lett. Gratulálunk és nagyon büszkék vagyunk rá. Felkészítő tanára: Flórián Lászlóné A hatodik és hetedik osztályból szerveződött lelkes kézilabdacsapat a megyei bajnokságon 3. helyezést ért el. Jutalomból Veszprémbe utazhattak, s végig drukkolhatták az MKB Veszprém és a Pick Szeged mérkőzést. Edzőik: Horváth Zoltán, Somogyi Zsolt. Hajrá lányok!!!! A csapat: Bárdió Luca, Novozánszky Sára, Fábián Cecilia, Gorzó Fruzsina, Álmos Borbála, Vidák Réka, Dudás Krisztina, Kerékjártó Rita, Vandeweert Jade, KelemenAnett. Iskolánkban a 2010/11-es tanévre eddig 11 tanulót írattak be a szüleik. Jövőre 4 balatonkeresztúri, 3 balatonújlaki, 2 balatonberényi, 1 balatonmáriai és 1 balatonfenyvesi tanulónk lesz az első osztályban. Áprilisi előzetes 13-án Diszkó balesetek és a drog - előadás / Rendőrtiszti Főiskola előadója/ 14-én Alapműveletei matematikaverseny / Marcali / 17-én Simonyi helyesírási verseny /Kaposvár/ 19-én Szülői Fórum: A számítógép és a média negatív hatása a gyermekekre / Fa Ágnes pszichológus/ 21-én: Helyi matematika verseny 19-23: Erdély - vetélkedő az Európai Unióról / kirándulás/ 23-án: Anyanyelvi verseny / Noszlopy G. Ált. Isk. Marcali/ 28-án Komplex anyanyelvi verseny /Mikszáth, Marcali / 30-máj Kerékpártúra a Balaton körül. Iskola ÁPRILISI CSILLAGVIRÁGOS KALENDÁRIUM Április 12. és 19-én Költészetnapi könyvtárlátogatás Április 15. csütörtök Óvodai beiratkozás 9-12 óráig Április 16. péntek Óvodai beiratkozás óráig Április 21. szerda 17 órakor Szülői értekezlet A csoport szülői értekezlet után szeretettel várunk minden szülőt a Bóbita csoportba, gyermekeink óvodás mindennapjaiból összeállított kép- és filmvetítésre! Április 22. csütörtök Csillagvirág - Tavaszi Táncház Ujságh Andrea SPORT-ÁPRILIS Megyei Labdarúgó Bajnokság 16. ford. Marcali-Keresztúr 1:0 /0:0/ Ezt a meccset elveszíteni volt nehezebb Ifi: 0:2 17. ford. Keresztúr-Tab. A havazás miatt elmaradt a teljes forduló, az új időpont még nem ismert. 18. ford. Satelit S.Tarnóca-Keresztúr 2:1 /1:1/ G: Börczi B. Szó szerint az erős szélnek köszönhetik a győzelmüket a hazaiak. Különben jobban játszottak. Ifi: 0:0 A keresztúri felnőtt csapat a 4. helyen áll, az ifi az 5. Következő mérkőzések: Keresztúr-Babócsa szombat 16,00 B.Földvár-Keresztúr szombat 16,00 Kaposmérő-Keresztúr szombat 16,00 órakor. Serdülő Bajnokság 8. ford. Toponár-Keresztúr 0:4 /0:0/ G: Horváth M.2, Müller G., Bodó B. Öregfiúk Bajnokság NL Kereskedés-Keresztúr 5:8 Somogyi Zsolt HIRDETÉS Avon és Ganoderma (immunerősítő, étrend-kiegésztő, méregtelenítő, emésztést elősegítő szerek, fogkrém, tusfürdő, tea, kávé) termékek forgalmazása. Érdeklődni: SzabónéAncsa, Telefon: 06-30/ Június 15-től szeptember 15-ig angol tanítás Balatonmárián 30 %-os kedvezménnyel: Adóbevallások készítését vállalom. Gorzóné Lázár Edina, Tel.: Balatonkeresztúron és Balatonmáriafürdőn takarítást, házimunkát vállalok. Érdeklődni: 06/ Vucek Stevo Cipész műhelye Balatonkeresztúr, Iskola u. 2. Cipő, táska, bőrárú, cipzárak javítása. Gyors! Olcsó! Kedd, Péntek: óra Hirdessen a M.I. újságban! Alakossági apró 20 szóig ingyenes, 20 szó felett 60 Ft/ szó. Céges keretes hirdetések. Megrendelés: tel: ,

5 MáriaInfo április HÍREK BSI BALATON-SZUPER- MARATON A futóverseny résztvevői március 19-én 11 óra tájban érkeztek a Balatonmáriafürdő központjában elhelyezett váltóponthoz. A versenyen részt vett a Balatonmáriafürdői Lokálpatrióták nevű csapat, köztük Tengerdi Győző és Bíró Géza, továbbá társaik Vándor Nóra és Szabó Kornél. A verseny második napján 10-kor Fonyódról rajtolt Tengerdi Győző, akit itt váltott Bíró Géza. A csapat az első nap után az első 20 között szerepelt. A falubeliek, sok gyerek és felnőtt fogadta a futókat. A hangulatfelelős bemondó szerint is itt voltak legtöbben, kitűnő hangulatban, lelkes szurkoló csapat éljenezte a beérkezőket. Természetesen a balatonmáriai zászlóval befutó Tengerdi Győzőnek szólt a legnagyobb ünneplés! Az elismerésre méltó végeredmény: Senior korcsoportban 41 induló között 9. helyezés, abszolút csapateredmény: 71 indulóból 14. helyezés! Gratulálunk a nagyszerű teljesítményhez! Benczik Ildikó A Balatonmáriafürdői Lokálpatrióták csapata elérte a célját: futói keményen küzdve versenyeztek, népszerűsítve a települést, a Balatont, a csapatszellemet, a mozgás örömét és az egészséges életmódot. A mezőnyben egyedüli csapatként küzdöttek a szűkebb pátriájuk népszerűsítéséért. A Balatonmáriafürdői Lokálpatrióták csapata megköszöni a balatonmáriafürdői váltóhelyen a helyi óvoda kisgyerekeinek és óvónőinek, a helyi iskola két nevelőjének és tanítványainak, minden lelkes helyi szurkolónak a bíztatást, amely erőt adott a csapatnak a hosszú kilométerek leküzdéséhez. Tengerdi Győző Balatonmáriafürdői Lokálpatrióták KÉPES TAVASZI HÍREK! Már sok hajót vízre tettek a kikötőben. Kinyitott a fagyis a Hajóállomásnál. Virágba borult a tulipánfa a patika szépen gondozott kiskertjében. MOBIL Jogsegély Program rászorultsága azt indokolja, és olyan jogvitás ügyük van, amely jogi tanácsadást igényel. Az EGY HAJÓBAN KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALA- PÍTVÁNY együttműködésben a SOMOGY MEGYEI IGAZSÁGÜGYI HIVATALLAL, mint a NÉP ÜGYVÉDJE program egyik jogi segítője, Szolgálatával jogi tanácsadást, okiratszerkesztést vállal Somogy megyei jogászok közreműködésével. Ennek keretében azon rászorulók vehetnek igénybe INGYENES jogi szolgáltatást, akiknek az egy főre jutó havi jövedelme, vagy szociális Kérjük az ügyfeleket, hogy a jövedelemigazolásaikat (nyugdíjigazolás, munkabér igazolás), személyi okmányaikat, illetve a szociális rászorultságukat igazoló okmányaikat (pl. közgyógyellátási igazolvány) hozzák magukkal. Ügyfélfogadás: Alapszolgáltatási központ Balatonkeresztúr, Iskola u. 3. Időpontok: ápr. 28, ; máj. 26; jún óra között. Folyik a munka a Strandépületen. A tetőszerkezet készen van, látszik a szabadtéri színpad. Minden bizonnyal elkészül határidőre.

6 MáriaInfo április CIVIL OLDAL A POLGÁRŐR EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Községek Polgárőr Egyesülete március 26-án tartotta a évi tevékenységet értékelő közgyűlését a Bene Ferenc Sportcsarnokban. A közgyűlésen meghívott vendégként részt vett Kovács József Balatonkeresztúr község polgármestere és Beck Péter rendőrszázados, a balatonkeresztúri rendőrőrs parancsnoka. Tájékoztató 2009 évi tevékenységről Egyesületünk két településen Balatonkeresztúron és Balatonmáriafürdőn tevékenykedik 37 fővel. A balatonmáriafürdői csoport 17 fős, a balatonkeresztúri 20 fős. A két csoport 191 esetben, 480 fővel, 1695 óra szolgálatot teljesített. Az egyesület tulajdonában lévő járőr gépkocsival 6730 km-t teljesítettünk. A Balatonkeresztúri Rendőrőrssel napi munkakapcsolatban álltunk, tájékoztatást kaptunk az aktuális bűnügyi helyzetről és a csoportvezetők a szolgálatot úgy szervezték, hogy figyelembe vették a területek bűnügyi fertőzöttségét. Fokozott ellenőrzést végeztünk a Balatonkeresztúr településhez tartozó szőlőhegyben, valamint a Balaton parti villasoron és természetesen mindkét település állandóan lakott területein, az üzletek, szórakozóhelyek és intézmények környékén. A járőrszolgálaton kívül felkérésre részt vettünk az önkormányzatok által szervezett rendezvények biztosításában, sportrendezvények biztosításában, fúvószenekari találkozó, Balaton körüli Szupermaraton futás Keszthelyi és Balatonmáriafürdői szakaszainak biztosításában és a Keresztúr Nevű Települések Találkozója során a rendőrség felkérésére útvonal biztosításban, rendezvény sátor őrzésében, robbanószerkezet tűzszerészek kiérkezéséig történő őrzésében, eltűnt idős beteg személy felkutatásában. A Balatonkeresztúri Rendőrőrs munkatársaival havi egy- két alkalommal igény szerint közös járőrszolgálatot láttunk el az egyesület tulajdonában lévő gépkocsival, illetve a rendőrség szolgálati járművével. Működési költségeinket tagdíjbevételekből, lakossági támogatásokból, Balatonmáriafürdő és Balatonkeresztúr Önkormányzata által nyújtott támogatásból, OPSZ, BFT és NCA pályázatokon nyert összegekből finanszíroztuk. Bende Ottó Egyesület elnöke ŐSZ IDŐ NYUGDÍJASKLUB Az alapszabályban rögzített szokásos éves közgyűlését rendezte meg március 9- én az Ősz Idő Nyugdíjas Klub, a Viktor Vendégházban. A közgyűlést köszöntötte Galácz György és Kovács József polgármesterek. Elismerően nyilatkoztak a klub példamutató munkájáról a községek idős lakóinak baráti együttműködéséről. Természetesen a nőnapi köszöntések sem maradtak el. A taglétszám jelenleg 67 fő, ebből 44 en meg is jelentek a közgyűlésen. Napirendben az elmúlt év eseményeiről és az idei tervekről hallottunk részletes beszámolót Käsz József klubvezetőtől. A tavalyi évben egy rendkívüli közgyűlés alkalmával kibővült a klub vezetése. A keddenkénti rendes klubdélutánokon kívül rengeteg program volt a klub életében. Kirándulásokról, a tánccsoport fellépéseiről számolt be a klubvezető. Legemlékezetesebb a Zemplén-Szlovákia kirándulás volt. Bodrogkeresztúron szívélyes fogadtatásban volt részük. A kirándulás során megnézték a Felvidék nevezetes várait, Kassát, jártak Vizsolyon. Rendszeresen jelen vannak a település közösségi eseményein es tervek szerint sincs másként, sok közös programot szeretnének. Ellátogatnak a hegyre, gyermeknapon a kicsikkel lesz közös délután, keresztúron Majálisoznak, főznek, idén is lesz dolguk a szezonnyitón, az Augusztus 20-i ünnepségen.és sok egyéb esemény. A megyei nyugdíjas napokon a tánccsoportra és a kis színjátszó körre is fellépések várnak, sokat kell próbálni. Megbeszélték a részvétel feltételeit. Az idei kiránduláson májusban Ausztriába, Burgenlandi túrára készülnek. Az előkészületek jól haladnak, várják az utazást. Ősszel Baranya megyébe terveznek egynapos látogatást. A Nőnap alkalmából virágot, Käsz Józseftől verses köszöntőt kaptak a hölgyek. A délelőtt ebéddel zárult. Tengerdi Győző házigazda, mint elmondta, szintén nagyra értékeli a klub közösségteremtő tevékenységét. Idén maga készítette a finom vadpörköltet, és kiváló borral vendégelte meg a közgyűlés résztvevőit. Benczik Ildikó TURISZTIKAI EGYESÜLET Egyesületünk életében fontos mérföldkő, hogy a mai naptól mindkét települési honlap első oldaláról "direktben" érhető el egyesületünk honlapja. A látogató már itt eldöntheti, hogy a település iránt érdeklődik, vagy a turisztikai kínálat iránt. Köszönet az önkormányzatoknak az együttműködő döntés miatt. Ezzel nagyot léptünk előre közös turisztikai céljaink irányába, hiszen súlyt, bizalmat és jelentőséget kaptunk. A turisztikai kínálataink megjelenése az internetes világban szakmailag a helyére került. - Az egyesület által meghirdetett számítógépes tanfolyam véget ért. A kezdő 9 ből 6 fő becsülettel és lelkesen végigcsinálta. Ősszel folytatják. A tanfolyamot Orth Tamás vezette. Az egyesület köszöni az iskolának a helyet és a rendelkezésükre bocsátott eszközöket. - Az Egyesület március 31-én összejövetelt tartott a Zenefalu Projekt aktuális fejleményeiről. Szabó Zoltánné Egyesület Elnöke REGENS WAGNER ALAPÍTVÁNY Március 30 án egy kis bensőséges házi összejövetelen elköszönt az intézménytől az alapítvány kuratóriumának eddigi elnöke Ludwig Loch úr és a fenntartó képviselője Geiszbühl Mihály úr. Mindketten nyugdíjba vonultak. Az Alapítvány kuratóriumának új elnöke Gerhard Reile, a fenntartó képviseletében eztán Vaslabán Csaba úr helyi plébábos segíti az intézmény munkáját. Hamarosan befejeződnek a ház idegenforgalmi beruházásai, a nyaralópavilont kibővítették, mozgáskorlátozottak számára is alkalmas további 8 fürdőszobás szobával bővül a szálláskapacitás. Ezzel összesen 30 db igényesen kényelmesen berendezett kétágyas szoba várja a nyaralóvendégeket. Benczik Ildikó

7 MáriaInfo április RENDEZVÉNYEK, KULTÚRA BALATONMÁRIAFÜRDŐI NAGYBOLDOGASSZONY TISZTELETÉRE SZENTELT KÁPOLNA A balatonmáriai Rákóczi utcában álló kápolna története 1936-ig nyúlik vissza, amikor az alig tíz éves fiatal község számára adományozta a telket Domján Mihályné (szül. ÁbliAnna) ban építették fel az épületet a nyaralók és az állandó lakosok közadakozásából (3586 pengőt gyűjtöttek össze, téglát gyűjtöttek és egy kocsi épületfát, a Vallás Alap 500 pengőt adott hozzá). A tervezője és kivitelezője Vencel József, Lengyeltóti István kőműves és Bene József ácsmester volt. Világos Ödön balatonkeresztúri lelkész szentelte fel július 24-én. A kápolna búcsúnapja augusztus 15., bár itt nem szoktak búcsut tartani ban bővítették az épületet. Vikár Ödönné a zalai birtokáról származó diófákat adományozott, amelyekből a balatonkeresztúri Zentai József készítette el az új padokat. A nemrég elkészült újabb felújítások után Vaslabán Csaba plébános úr szeretné még az idén a víz bevezetését, mosdó kialakítását is megoldani, amivel igazán komfortos lesz a kápolna. A kertben álló haranglábat szintén felújítottak. Két harangja van, ezeket eredetileg gróf Jankovics-Besán Endre öreglaki birtokos rendelte meg 1936-ban és Mózner László segédlelkész pedig segített felszentelni az öreglaki kápolnában. A korán meghalt birtokos fia Jankovics- Besán Elemér a csurgói ifjúsági templom részére ajánlotta fel, de mivel nem tudták összehangolni az ottani harangokkal ezért elajándékozták őket Balatonmáriafürdőre, ahol 1939-ben lettek felszentelve ben került Balatonkeresztúrra Mózner László, aki nagyon megörült a régen látott ismerős harangoknak. Nyaranként Bárdos Lajos vezetésével a MABI (Magán Alkalmazottak Biztosító Társasága) üdülőjében nyaraló lányok kórusa rendszeresen koncerteket tartott a kápolnában, melynek a javára MABI vezetősége rendszeres pénzadományokat juttatott. Tiszteletére 1996-ban felavatták Bárdos Lajos ( ) zenetudós, karnagy és balatonmáriai villatulajdonos emlékművét. Tervezte Marton László szobrászművész, kivitelezte Faragó János, állíttatta az önkormányzat és a BalatonmáriafürdőértAlapítvány. A neves karnagy tól töltötte itt a nyarakat a Balaton partján álló Áldás villában népes családjával. Az avatás emlékezetes szép esemény volt a Bárdos Lajos Női Kar számára is. Vikár Béla zeneszerző mondott ünnepi avatóbeszédet, itt volt Simándi József operaénekes is. A szobor talapzatra Bándi Margit, a szoborállítás fő szervezője az alábbi felíratot íratta: Hitben erősödést, alkotáshoz meghitt nyugalmat lelt itt 64 nyáron át ban Simon József, Svédországban élő elszármazott keramikus Madonna szobrot adományozott a kápolnának (Ami azóta elpusztult.) Helyére a ma itt álló márványból készült Mária szobrot az olaszországi Ormelle településről ajándékozta egy család a kápolnának. A szép műalkotás 2008 óta áll a kertben. Huszár Mihály (Adatokkal segítségünkre volt Bándi Margit és Vaslabán Csaba plébánosköszönjük! ) ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ Ezennel tisztelettel meghívjuk kedves olvasóinkat május 8-án du. 16 órára a balatonkeresztúri Petőfi Sándor Könyvtárban megrendezendő helytörténeti beszélgetésre. Vendégünk: Buza Péter Újságíró (1942, Budapest) Mint mondja magáról: Bizony, immár négy évtizede foglalkozom újságírással, lapszerkesztéssel, s kerek harminc éve: Budapesttel. A Budapest című rangos folyóirat főszerkesztője, a Budapesti Városvédő Egyesület alelnöke. Díjai: Kőrösi Csoma Emlékérem (1984), Podmaniczky-díj (1990), Pro urbe Budapest (1994). Megszámlálhatatlan cikk, publicisztika, számos könyv, helytörténeti kiadvány szerzője. Fenyvesi nyaralópolgár. Többek között hosszú ideje szerkeszti a Fenyvesi újságot és aktívan kutatja a falu múltját, a témában több könyvet adott már ki. Lebilincselő stílusban megírt könyveit ajánlom szíves figyelmükbe. A beszélgetésben bizonyára sok érdekességet hallhatunk majd Mária -telep múltjáról is. MAJÁLIS! Ezúton meghívunk minden kedves érdeklődőt a balatonkeresztúri sportpályán május 1-jén /szombaton/ tartandó MAJÁLISRA! Programok: 14 óra Pincepörkölt főzőverseny A gyermekek részére: lufifújás, lisztfújás verseny, langallóevő verseny. 17 óra Főzőverseny vége - kóstolás. Eredményhirdetés,díjak kiosztása óra Gyöngyvirág Népdalkör, Ősz Idő Nyugdíjas Klub, Forgatag Táncbarát Kör vidám műsora. Adélután folyamán büfé működik! MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK! Szeretettel köszöntjük az édesanyákat! A költészet napja tiszteletére József Attila kedves soraival József Attila: Nem tud úgy szeretni Nem tud úgy szeretni a világon senki, mint az édesanyám tud engem szeretni. Akármit kivántam megtette egy szóra, még a csillagot is reám rakta volna. Mikor a faluban iskolába jártam, rendesebb egy gyerek nemigen volt nálam. El nem tűrte volna ő azt semmi áron, hogy valaki nálam szebb ruhába járjon. Éjjel nappal őrzött mikor beteg voltam, magát nem kimélte, csak értem aggódott. Mikor felgyógyultam, fáradt két szemében öröm könnynek égtek, s csókolva becézett. Én Istenem áldd meg, őrizd az anyámat, viszonozhassam én ezt a nagy jóságot. Lássak a szemében boldog örömkönnyet, ne lássam én soha búsnak, szenvedőnek.

8 MáriaInfo április A TINÉDZSERKORÚ DISCÓ ÉS TULAJDONOSA Black Magic Disco Balatonmáriafürdő A Black Magic a legnagyobb helyi vendégcsalogató, fogalom a fiatalságnak! Nívós és elismert szakmai körökben. A külföldi fellépőknek is rangot jelent itt szerepelni. Része a Balatonnak! TV műsorok forgatási helyszíne! Az itt fellépőkkel a lemezborítókon a rádióműsorokban találkozhatunk, népszerűségük a filmsztárokéhoz hasonló, a legnagyobb nevek. Aki tízen huszonéves, mind tudja ezt! Időközben bővült az üzlet, sörözővel, játékteremmel, pálmafás kerttel. Az évek alatt sokat változott a zenei ízlés a funky után a house különböző stílusai nyertek teret. A fellépő Dj-k visszajárnak, színes party-élet zajlik műsorokkal és programokkal. És már 15 éve! Atulajdonos, Wágner István, vendéglátós és mérnökember. A hazai egyetemi életben a disco láznak, a 70-es években sajátosan alakuló magyarországi popkultúrának fontos közéleti szerep jutott, ez látszik mai szemmel. Azenék bejöttek, de a nyugati technika nem volt elérhető. A fiatal műszaki szakember munkáit természetesen örömmel fogadták a zenekarok és discósok, Cintula, Éliás, aztán a B.Tóth és a többiek. Itthon ő készítette az első stroboscopot. Egészen ig a pesti éjszakában dolgozott, a legjobb helyeken discózott, ORI vizsgát tett. Később saját helyeket üzemeltetett. Nem volt egyszerű az állami vendéglátóipari pontentátokkal és hatóságokkal hadakozni. Gyakran voltak érdekütközések. A később értelmiségi és művészkörökben legendássá vált Tilos az Á elődjét, Bakony Disco néven egy vizes pincehelyiségből alakította ki Wágner Pisti. Azán jöttek nyaranta a balatoni évek, Siófokon a Belloiannis hajó, Keszhely, Vonyarcon az első igazi Mega -disco, a Magyar Tenger, majd Balatonfüreden hihetetlenül sikeres 10 év a Wagner Discoval. Próbálkozott Kaposváron, de a Chrome disco körül azonban súlyos gondok merültek fel. Bizony voltak olyan üzleti döntések, amikről később kiderült, hogy talán mégsem kellett volna, nem először Tóth János javaslatára 1993-ban megvásárolta, aztán nem kevés kalandokkal, viszontagságok árán felépítette és ben megnyitotta a Vár üzletközpontban a Black Magic-et. Úgy tűnik, kicsit megállapodott, otthonra talált a falunkban. Már 13 éve élnek itt feleségével, kutyával, macskával, téli csenddel, műhelymunkával és nyári őrülettel! De igazából hazatért, mint mondja, közel idős pedagógus édesanyjához, és még emlékszik rá, hogy az első leaser-discot 1979-ben itt tartotta Márián, akkor még az OMEGAlézerberendezésével. Csendes szavú és szerény. Van mire szerénynek lennie. Változatos és küzdelmes vállalkozói életpályát járt be. Örök nyughatatlan! Mindig valami újon töri a fejét, valami meglepő hang vagy világítás és lézer-technikai megoldással rukkol elő minden szezonra. Minden technikai és szakmai tudása megvan, amit lehet, saját műhelyében kivitelezi. Ebben a kemény éjszakai világban ma már Ő diktálja a trendet! Ezért tud a kíméletlen versenyben top-on maradni és a mai csökkenő, változó idegenforgalomban érvényesülni. Marcaliban nőtt fel. A zeneiskolában fertőződött meg zenével és a középiskolában már saját zenekara volt, a legendás Logaritmus, merthogy az akkori alapító tagok még a matematikában is otthon voltak. Wágner István a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán akusztika szakon végzett. Magától értetődően megtalálta az akkor éledező zenei világot. Így aztán a Black-Magic sikerei csúcsán, nem csoda, ha nosztalgiával gondolt a nagy generáció korszakára, amikor Amanda Lear és Boney M zenére táncoltunk. Ennek eredménye a mára szintén sikeressé vált Delta Retro Music Factory. Rengeteg befektetéssel, különleges desing-nel és csúcstechnikával megálmodott szórakozóhelyet hozott létre a nem tizenéveseknek. Ott újraélhetjük a fiatalságunkat. Hétvégén a fél Dunántúl idejár. A pult mögött maga zenél és élvezi, hogy ahogy ráéreznek erre a hangulatra a vendégek és felszabadultan tombolnak. Most, hogy bevezette a Retro-t, úgy érzi ismét lépni kell, új vállalkozáson gondolkodik, tele van tervekkel. A falunk rendezvényein az üzletközpont udvarán szívesen segít. Hangosít, világít, kölcsönadja az eszközeit, hiszen itt él velünk és ezzel járul hozzá a közösség életéhez. Benczik Ildikó

ária nfo HÚSVÉTI HUNCUTSÁGOK 1848-as áprilisi törvények MÁRCIUS 15 Volt nagy nyúl... Volt kisnyuszi.

ária nfo HÚSVÉTI HUNCUTSÁGOK 1848-as áprilisi törvények MÁRCIUS 15 Volt nagy nyúl... Volt kisnyuszi. M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa HÚSVÉTI HUNCUTSÁGOK Húsvét másnapján vidám közösségi rendezvény színhelye volt ismét az üzletközpont udvara. Vaslabán Csaba plébános

Részletesebben

ária nfo Húsvéti huncutságok

ária nfo Húsvéti huncutságok M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa V. évfolyam 5. szám 011. május Húsvéti huncutságok Az üzletközpont udvarán ismét hangulatos húsvét hétfő délutánt töltött el

Részletesebben

ária nfo Kistérségi Szezonnyitó Balatonmáriafürdő 2010

ária nfo Kistérségi Szezonnyitó Balatonmáriafürdő 2010 M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa IV. évfolyam VI. szám 2010. június Kistérségi Szezonnyitó Balatonmáriafürdő 2010 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az elmúlt néhány

Részletesebben

2008. december A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV. évf. 140. szám. JUHÁSZ GYULA: Karácsony felé

2008. december A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV. évf. 140. szám. JUHÁSZ GYULA: Karácsony felé 2008. december A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV. évf. 140. szám VIII. ADVENTI KÓRUSTALÁLKOZÓ Igazi Ünnepi felkészülés Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag, Boldog Új Évet

Részletesebben

ária nfo Március 15. Nemzeti Ünnep

ária nfo Március 15. Nemzeti Ünnep M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa II. évfolyam 1I. szám 2008. március Március 15. Nemzeti Ünnep Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 160. évfordulója alkalmából

Részletesebben

Programok Hulladékszállítási naptár Polgármesteri tájékoztató Összefoglaló - Kolbász fesztivál 2014

Programok Hulladékszállítási naptár Polgármesteri tájékoztató Összefoglaló - Kolbász fesztivál 2014 Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 2. szám www.fonyod.hu 2014. február Programok Hulladékszállítási naptár Polgármesteri tájékoztató Összefoglaló - Kolbász fesztivál 2014 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri

Részletesebben

Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár augusztus havi programja

Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár augusztus havi programja 2013. augusztus 3. oldal Balatonfûzfõ Város és a Mûvelõdési Központ és Könyvtár augusztus havi programja Augusztus 2. 17 óra Magyar Fotómûvészek Szövetsége Senior csoport kiállítása A kiállítást megnyitja

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. április / I. 30 ÉVE ÉPÜLT 1978. április 2-án adták át Mezõberényben a Mûvelõdési Központot. Az "új, korszerû mûvelõdési és

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Felvirradó napon köszöntsön jó kedved, kicsi hajlékodba költözzön szeretet.

HÍRMONDÓ. Felvirradó napon köszöntsön jó kedved, kicsi hajlékodba költözzön szeretet. ZAMÁRDI HÍRMONDÓ ZAMÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA XX. évf. 1. szám 2012. január Oly sok a kívánság, nem tudom, hol kezdjem? Talán hogy a Földön békesség teremjen. Legyen bőség, vagyon, sok, sok

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk! XII. évfolyam 2-3.szám 2007. december Ébredj fel, aki alszol, és felragyog néked a Krisztus. A Szentírás tanít bennünket mint mindenkor - így a szárnyas idő adventjében. Az ének is felrázni akar: Emeljük

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Itt a farsang áll a bál

Itt a farsang áll a bál Lellei XXIII. évfolyam 3. szám Újság 2014. március Itt a farsang áll a bál Szombaton az alsósok vették birtokba a parkettát félelmetes kalózruhás tanító nénik irányításával. A gyerekek osztályonként vonultak

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

Városi közéleti havilap

Városi közéleti havilap Városi közéleti havilap XIV. évfolyam 1. szám www.fonyod.hu 2013. február Idén újra Kolbászfesztivál! Február 8-9. Ott találkozunk! Fotók: Óh Zsolt Tartalom: FEBRUÁR Közélet 3 Döntött a képviselő-testület

Részletesebben

Fonyódi Hírmondó. Fonyódi Nyár 2013. Városi közéleti havilap. XIV. évfolyam 6-7. szám www.fonyod.hu 2013. július-augusztus

Fonyódi Hírmondó. Fonyódi Nyár 2013. Városi közéleti havilap. XIV. évfolyam 6-7. szám www.fonyod.hu 2013. július-augusztus Fonyódi Hírmondó Városi közéleti havilap XIV. évfolyam 6-7. szám www.fonyod.hu 2013. július-augusztus Fonyódi Nyár 2013 Fotó: Óh Zsolt, Schidru Péter Tartalom: JÚLIUS-AUGUSZTUS Közélet 3 Döntött a képviselő-testület

Részletesebben

Babits Mihály: Új esztendő beköszönt

Babits Mihály: Új esztendő beköszönt Babits Mihály: Új esztendő beköszönt 1. Új esztendő beköszön régi könyvben új lap új topán a küszöbön ég küszöbén új nap. Ej haj dús az év minden jót igér, minden napja cél és minden éje kéj. 4. Kelj vasárnap

Részletesebben

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXV. évfolyam 11. szám (NOVEMBER) Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2013. november 25. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház társulatának

Részletesebben

Programok Testületi tájékoztató Átadták a Kulturális Központot!

Programok Testületi tájékoztató Átadták a Kulturális Központot! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 7. szám www.fonyod.hu 2014. július Programok Testületi tájékoztató Átadták a Kulturális Központot! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód,

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVII. évfolyam 3. szám Március Böjt máshava KIKELET hava Április Szent György hava SZELEK hava 2015. március április Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN FELTÁMADT A HALÁLBÓL

Részletesebben

250 fő befogadására alkalmas az új rendezvénytér lelátója

250 fő befogadására alkalmas az új rendezvénytér lelátója Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2013. NOVEMBER 15. AJÁNLÓ Stabil önkormányzati gazdálkodás...................... 4 Az ötvenes évek szűk levegője.......................... 5 670

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI

HÍRLAP BALATONKENESEI BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt

Részletesebben

8 óra munka, 8 óra pihenés

8 óra munka, 8 óra pihenés Lellei XXII. évfolyam 4. szám 8 óra munka, 8 óra pihenés Újság 2013. április Május 1-je a Gergely-naptár szerint az év 121. napja, amikor nemzeti ünnepek, valamint világ- és emléknapok mozdítják ki az

Részletesebben

Városi közéleti havilap

Városi közéleti havilap Városi közéleti havilap XIV. évfolyam 4. szám www.fonyod.hu 2013. május Úgy szeretném meghálálni, Vagy legalább megpróbálni, Mind, mind azt a jót, mit értem tett az én anyám. Tartalom: MÁJUS Közélet 3

Részletesebben

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Városi ünnepség 2013. 09. szám Kistarcsa díszpolgára: post mortem Simándy József. A kitüntetést a művész felesége vette át. Kistarcsa városért: Dr. Laczay

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

Térségi kórustalálkozó

Térségi kórustalálkozó XXVI. Izsáki Sárfehér Napok szeptember 25-26-27. XIX. évfolyam 6. szám Tájékoztatás az Európai Parlament tagjainak választásáról 2009. június 19. Ára: 110 Ft Térségi kórustalálkozó 2009. június 7.-én lezajlott

Részletesebben

XVI. évfolyam 2. szám. www.fonyod.hu. 2015. február

XVI. évfolyam 2. szám. www.fonyod.hu. 2015. február Fonyódi Hírmondó XVI. évfolyam 2. szám www.fonyod.hu 2015. február 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19. E-mail: info@fonyod.hu; Telefon: +36-85/562-980; Fax:

Részletesebben

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám Az anyák napja Idén május 1-je a hónap első vasárnapja, ez pedig azt jelenti, hogy a munka ünnepe egyben anyák napja

Részletesebben