ft Bf\Jf\1 IFf\RTESTÜLET K Ö N 9\1T1\ R'A N f\ K CIMJE69Z K NYOM. KOLLÁR A. KÖNYVNYOMDÁJA BAJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ft Bf\Jf\1 IFf\RTESTÜLET K Ö N 9\1T1\ R'A N f\ K CIMJE69Z K NYOM. KOLLÁR A. KÖNYVNYOMDÁJA BAJA"

Átírás

1 ft Bf\Jf\1 IFf\RTESTÜLET K Ö N 9\1T1\ R'A N f\ K CIMJE69Z K NYOM. KOLLÁR A. KÖNYVNYOMDÁJA BAJA o o

2 A BAJAI IPARTESTÜLET K Ö N \lta RA N fl K g CIMJEG ZÉKE. g D Ady Endre VlI.rosi Kllnyvtllr Baja.. Ára 30 fillér. A T NYOM. KOLLÁR A. KÖNYVNYOMDÁJA BAJA 1911.

3 F I G Y E L M E Z T E T É S..Il bajai iparfeslülelnek /90/. évi április bó 28án megtartott közgyülésében hozolt határozatol? közül, melyel? alapszabályai? érvényével birnak, a könyvtárt használó t. c. tagol? tájélloztatása végett ide jegyezzük a l?övelkezó'ket: I. Minden tag köteles a kikö!csönzéstől szám i tott 30 nap aiaff az olvasásra vin müvet visszaszolgáltatni, e határidőn tul vissza nem szolgáltalott minden egyes könyvérf Iwponkénl 2 fillér fizetendő. II.Ilki valamely könyvön lúsebb sérülést ejt, az tarfozijl azt kijavitlatni; nagyobb rongálás esetén pedig köteles az egész könyv árát megtériteni. III.Il könyvel? belirkálása sérülésnek minősitfetik s mint ilyen az okozott kár megtérilését vonja maga után. A könyvtárbizottság. Xönyvtárnyitás keaaen és pénteken aélelött 10 11ig. Abafy. Dayka Gábor Abonyi Á. N ovellái. 23. A második férj. 45. A mammuth Bosnyák képek. 78. Magduska öröksége. 9tO. Fülöp házassága. ll. A nagyasszony. 12. Bosnyák novellák Jön a hajnal Haldokló gladiátor Orvosok A Fonó krónikája A fekete kutya A pénzes molnár Férfiak Abonyi L. Az utolsó kurucvilág. 13. Az özvegy tehénkéje A fejetlen barát A tyuki prókátor kliensei About E. A fellah Ábrahám J. Lázas éjszakák Ábrányi E. Költeményei

4 .. Á brányi K. ifj. Titkolt szerelem. 406ja406ib. Edmund párbaja. 403ja403jb. Melyik erősebb Régi és uj nemesek A dicsőség bolondja. 17. Egy modern apostol Ábrányiné. Földön és föld felett Ábray K. Esküszegő király A budapesti ujságirók almanachja Achim j. Ipari szervezetek. 24. Adorján S. Félhomályban. 14. Gólyafészek. 15. Ágai Adolf. Igaz történetek. 16. Por és hamu Aidé H. Az uri körökben Alapi Oy. Asszonyok. 22. Alarcon P. Venegas Manuel A földgolyó Áldor j. Vázlatok a magyar emigracióból Adomák 913. Alexander Mrs. Egy házasság története Komorna és grófnő Sibilla Párbaj a végzettel Alvinczy S. A francia társadalom 23. Amalia B. Borbála története Ambrus Z. Szeptember 20. Pókháló kisasszony. 21. Ambrozovits D. Hajótöröttek. l. Anna. Gott ist die reinste Liebe D' Annunzió G. Az ártatlan A gyermek Arany. Buda halála Adornák 927. Költeményei Toldi Arany. Murány Ostroma Buda halála 740. Nagyidai cigányok Arcübasew. Szanin A régi magyar költészet III Argis Gy. VlII. Henrik hat házassága Asbóth. Északamerikai polgárháboru Aubert. Szép Luciole Auerbach. Waldfried Bajza jenő. Zách Felicián Bajza józsef, munkái Baksay. Gyalogösvény. ' 408. a. b. c. Balázs. Tükördarabok Balzac. Betti néni Goriott apó A harmincéves asszony Bánf y j. A Szántó család története. 25. Barátosy B. Séta a világ körül Dai Nippon Barna. Játékok könyve B ars vármegye Bársony I. Dobogó szivek Négyszemközt. 27. Ecce homo. 28. Szerelem könyve Kameleon leány Sugok valamit Keresd az asszonyt A királytigris Lidérc nyomás Titkos veszedelmek Tréfás történetek Kapitány gazember Igaz mesék Bartalus. Féltudósok Két tudós egy csárdában

5 Bartalus. Müvészet pongyolában Bartók L. Régi lant. 29. Szemfényvesztők a. b. Békefy A. Kálvárián A kis regényhősnő. 80. Béldy. Elemér gróf Benedek E. Huszár Anna Szalma özvegy levelei Sziv könyve a. b Csendes órák Kis mama könyve Falusi bohém ek Maradjon itt kisasszony Beniczkyné B. L. Delila. 35. Anyajegy. 36. Egy szegény leány története. 37. Hercegi korona Családi hagyomány Öt órakor. 43. Megkésett fecske A titok. 46. Átültetett virág Ruth. 49. Vér hatalma. 50. Arany kigyó Opál. 53. Szőke mint a buza Erdei lak Ár és apály. 58. Tüzben Tavasz és szerelem Két szi v harca Rang és pénz Ő az Saját kezében A vér Beniczkyné B. L. Északróldélről. 71. Tévesztett utak Itt és a jövő életben Kiközösitve Házasság titka. 79. Előitélet és felvilágosultság Ahol a cipő szorit [a. b. c. Szabály ellen Hegység tündére a. b. Nyomaveszett Becsületszó Közvélemény. 42G. a. b. Szem és száj között Szükség és hajlam Sára története Mártha Zöld gyepen Első nyom Gyöngysor Késő bánat Minden áron Uri hajlamok Hanna Zárt ajtók mögött Porban született A helytartóné Örök törvény IIIIII Zajos mult Nem ismerem a mult történetét Egy rossz lépés átka Régen volt Méta Az élet viharában Ősi erény Divatos házasság Edith

6 Beőthy L. Két leány. Asszonyok a kaszárnyában. Névtelenek Berczik. Vig órák Őszi hajtás. Berzsenyi D. Munkái Biharvármegye monogr. Biron. Párisi koldusnő leánya Kényelmetlen örökös. Bodon. Az életből Bodrogi L. Emberek, árnyékok. Boisgobey. A kékfátyol Bourget P. Kék hercegnő Bourget P. Bünös szerelem Hazugságok Végzetes idyll Asszonyi sziv Két vetélytársnő. Braddon M. Megtört eskü. Brete Jean. Vadrózsa D. Nagybácsi és a plebános ur. Brett H. Jerba Buena a. b. Bródy S. Regény tárgyak. A kétlelkü asszony. 31. Két szőke asszony Rejtelmek. 33. Szinészvér a. b. Emberek Don Quijotte kisasszony. Tündér Ilona Asszonyi szépség Egy férfi vallomásai Az ezüst kecske Király idillek Árva leányok A herceg kisasszony.. 8 Bródy S. Erzsébet dajka Egy rossz asszony természete. Királyfi és koldus leány. Nap lovagja Bulwer. Éj és virradat. L Il. Pompéji utolsó napjai. Bumüller. Világ történelme. Butiy. A boldogságért. B. W. Egy szép vipera Byron. Don Juan. 1. Il Carlek, Ne vigy minket kisértetbe. Carmen S. Tábori posta Chantepleure. Szinlelt házasság Chantepleure. Rózsaszinruhás lelkiismeret Cherbuliez. Feketék és vörösek A Saint M. kisasszony jegyese csókás tanya Holdenis Méta Miss Rovell Chaudenaux. A pénztárnok Conan D. Az üldöző A véres bosszu A család réme Contessa S. A komédiásné. Convay. Beatrice házassága. Élő halott. Coppée. A bünös Coulevain. Diadalmas Éva.. Couperus. Végzet. Cravenné. Fleurange Crocker M. B. A milliomos Családi hasonlatosság A szép Neville kisasszony Asszony e vagy I,eány Két férfi A másik

7 Crocker M. B. Ahol a boldogság terem Császár. Beszélyei Csiki G. Az atyafiak. 82. Az elvált asszony Csillag. Humoros tárcák Sátán utja Csokonay. Versei. 8t. Munkái Csukásy J. Mély titok. 83. Holdas éj. 84. Csukásyné. Az óra. 85. Czóbel M. A két aranyhajszál Darwin. Harc a természetben Daudet A. Tarasconi Tartarin A család támasza A kápolna Numa Roumestan A nábob Daudet E. Az elitélt leánya Malory kapitány büne. 1492'a 1492 b Deák F. Munkái Debreczeny M. A kióvi csata Degré A. Bőkezü uzsorás Kék vér Igy van jól Kalandornő Delpit. Solange Hét év multán A marquisné Delpitte. A hitetlen Dembinszky. Magyarországban Demkó. Árpádházi boldog Margit Detlev K. Feloldhatatlan kötelék Apa és fiu Dickens A. Copperfield Dávid I II III. Twist Olivér I I Dickens A. A Pickwick Club lil Nehéz idők Dombey és fia IIlIII Diderot. Az apáca Dóczy L. Vera grófné. 86. Beszélyek Dosztojevszkij. A szenvedők Egy halottasház emlékirata [ Bün és Bünhődés Fehér éjszakák Dózsa. Kornis Ilona Dumas. Pokol torkában Dumas. Őrült a trónon A három testőr III Dumas S. Clemenceau története Clemenceau Kameliás hölgy Ebers Gy. Uarda Endrefy. Egy komédiás fiu története Endrei Z. Világ történelme Endrődy. Költemények B. Eötvös J. Gondolatok. 87. Karthausi jI. A nővérek A falu jegyzője Költ. elb. szinm Magyarország 1514ben Emlék és ünnepi beszédek Egy herceg titkos neje Eszter Pesti Don Juan Eötvös K. Hajózás a Balaton körü\ Gróf Károlyi följegyzései Magyar alakok II [852j4.

8 Eötvös K. A két ördög vára Aki örökké bujdosott Emlékezések A nagy per IlIIII A nagy év Nagyokról és kicsinyekről Szilágyi és Káldy Tünemények Nazarenusok Harc a nemzeti hadsoregért I II Deák Ferenc és családja I II : A Jókay nemzetség Épitési ipar Ercsey. Arany János életéből Erdélyi Gy. A mult Esztergom és Győr vm. monogr Farkas A. Csanádi parasztbáró Farkas E. Szivek harca A tolvaj király Megölt szivek A hercegnő titka A véres gyémántok Boldogtalan szerelem Dózsa György Farkas P. Imrefalvi leány Féréal M. Inquisitio Feuillet O. Fülöp szerelme Az özvegy A halott Firduszi. A Sáhnaméból Flammarion C. A világ vége Tizmillió év mulva Uránia Flaubert. Don Quijotte Kényelmetlen örijkös Bováryné Flaubert. Salammbó FlygareC. E. Ne vigy minket akisértetbe France A. Ludláb királyné Freydenau. E. Fiatal asszony története Freytag G. Kalmár és báró Gáat. A király ludason Kisebb történetek Rács Márton regénye Gabányi Á. A tolvaj Gábel Gy. Erzsébet királyné emlékezete Galdós. Glória Gáll. Szirmai Ilona Garay A. Falusi élet Garay F. Dr. Molitórisz Garay J. Szent László Garay J. Válogatott munkái Gárdonyi G. Novellák Göre biró ur könyve Nagy kiállitásról szerzett tapaszt Durbints sógor Veszödelmek Martsa lakodalma Bojgás az világban A kátsa Pesti ur Két menyasszony A kékszemü Dávidkáné A lámpás A láthatatlan ember Isten rabjai Egri csillagok Pöhölyék Garibaldy. A szerzetes uralma Gáspár F. A föld körül. I VI Gelléri M. Iparosok olvasótára Tárcák

9 Gellich R Gőcze S. Igaz történetek Gogoly M. Beszélyek Holt lelkek Gömbösné G. M. Fehér regény Gömör vármegye monografiája Gömöry L. Országos album Goncsárov. Oblomov L ll Gongourt. D ly Károly Mauperin Renée Gonzales. Egy orosz hercegnő Egy csontváz elbeszélése Goethe. Költeményei Gracza Vadrózsák Gorkij M. Maiva A pénz Green A. Tetemre hivás Greville. Egy anya mult ja a. b. Groller. A tábornok ur fia Guthy S. A pupos Mákvirágok A vén kopó Günther A. K. Fegyenc neje Marina ,. Az amerikai Gütner A. Elsikkasztott leány Gyp. A szeleburdi ipiske házassága O nem féltékeny. 1 U80. Gyárfás. Jászkunok története Gyarmathy Zsigáné. Az ifju pap Önkéntes martirok Asszonyokrólasszonyoknak. György A. Piros mint a rózsa [ 128. Halevy L. A hercegnő Hall C. A tékozló fiu Az örök város a. b. c. Hamvay. Aradi tizenhárom Sport szilánkok Damjanich János Hegedüs L. Adomák Heimburg. Egy jelentéktelen asszony Tollen Lori Heltai J. A titokzatos hercegnő Herczeg F. A Gyurkovics fiuk Gyurkovics leányok Napnyugati mesék Mutamur Szabolcs házassága Első fecske Simon Zsuzsa. ' Fenn és lenn Gyurka és Sándor Egy leány története Honszerző Lélekrablás Pogányok Idegenek közt Hermanné. Kis városiak Ember volt Hervieu P. A titokzatos hatalom Heuszelmann. Kökörcsin Heves vármegye monografiája. Hevesi J. Nászuton A böcsület Az ár eben Gordiusi csomó Heyne. Dalok könyve Heyse I. Felejthetetlen szavak Hiador. Örült tárcája. _ Homeros. Odysseiája

10 Homeros. Iliasa Hont vármegye monografiája Horváth J. Fátum Zrinyi Ilona Huggendorf M. A kis hóbortos Kis hercegnő Hugh Tr. A pompás herceg Hugó K. Brutus és Lucretia Hugó V. Halálraítélt utolsó napja A nyomorultak. I. IV Ignotus. Vallomások....: ln czédy L. Versek Iparosok olvasótára Jakab Ö. Marosszéki történetek Jámbor. Balladák Jósika M. b. Magyar kényurak Rom titkai Utolsó Báthory Zöld vadász Szegedi boszorkányok Szegény ember dolga Tudós leánya II. Rákóczy Ferenc Csehek Magyarországban Hat Uderszky leány Jósika István Két királynő Szikla rózsa. 850l. Első lépés veszélyei Zrinyi a költő Abafi Zólyomi Könyelmüek N. Szebeni király biró Ami késik nem mulik Szegény ember dolga a. b. 16 Jósika M. b. Emlékirdtai Egy néger szabadsághős Csehek Magyarországon Zrinyi a költő A könnyeimüek Eszther A szegedi boszorkányok Jön a tatár Sziv rejtelmei Régibb és ujabb novellák A végváriak Élet és tündérhon Egy igaz ember Abafi Zólyomi Utolsó Báthori ll. Rákóczi a. b. c. d. A rom titkai Hat Uderszky leány a. b. Két barát Jósika István a. b. c. d. e. Zöld vadász Két királynő Egy kétemeletes ház Nagyszebeni királybiró Első lépés Akarat és hajlam Rejtett seb Tudós leánya Egy magyar család. ' 463. a. b. c. d. Szikla rózsa a. b. Jókai M. És mégis mozog a föld Fekete gyémántok Szerelem bc'londjai Enyém, tied, övé Virradóra

11 Jókai M. Föld felett és viz alatt A jövő század regénye Az élet komédiásai Domokosok Szép Mikhál Targalyak Egész az éjszaki pólusig Bálványos vár Megtörtént regék Akik kétszer halnak meg: Görög tuz. ' 228. Egy hirhedt kalandor Szabadság a hó alatt Szeretve' mind a vérpadig ' Még egy csokrot Egy játékos aki nyer A három márványfej A lőcsei fehér asszony A kis királyok ' Tengerszemü hölgy A lélek idomár Gazdag szegények Rákóczy fia. 244.' Fráter György Páter Péter A cigánybáró Nincsen ördög Fekete vér A két Trenck Sárga rózsa De kár megvénülni Öszi fény Mesék és regék Barátfalvi levita Levente Költemények Jókai M. Napraforgók Jókai jubileuma Koronát szerelemért Életemből Irodalmi évkönyv Népvilág Elátkozott család Véres könyv Uj földes ur Régi jó táblabirák Török világ Ujabb novellák Köszivü ember fiai., Kárpáthy Zoltán Szegény gazdagok Magyar nábob Erdély aranykora Fölfordult világ Politikai divatok Szinmüvek Elsüllyedt világrész története Fehér rózsa Magyar elöidökböl Hétköznapokon Szomoru napok Janicsárok végnapjai Kétszarvu ember Sonkoly i Gergely Petky Farkas leányai Regék Fekete gyémántok Magyarhon szépségei Erdély aranykora Magyar nemzet története Legvitézebb huszár Arany ember

12 Jókai M. Dekameron Egy az Isten Kabos E. Vándorok Harakiri Pór Kacziány. Egy évig mondurban Nagy manőver Kálay. Apróságok Kalocsa R. Illem könyve Karczag V. Romok Lemondás Kármán J. Fanni hagyományai Katona J. Bánkbán Válogatott munkái Kazár E. Összevissza Kazinczy F. Válogatott munkái Keleti dr. Az évi kiállitás Kemechey. Mara rózsái Kenedy. Szénrajzok Kisfaludy S. Himfy szerelme Munkái Összes költeményei. I II Kisfaludy K. Tihamér Munkái. III l. Kóbor T. A fagy: 489. Tisztesség nevében Hoffmann meséi Örök éjszakák Csillagok felé A fél Isten Aszfalt Kock P. Ki a nejét keresi Tapin asszony Fehér ház Koleman F. Curly Kölcsey F. Munkái Komárom vármegye monografiája Kornay. Tárogató Korolenko. A vak zenész Kossuth L. Az emigrációból Válogatott munkái Kövér I. Vadrózsa kisasszony Két világ közt Révész Magda Kozma. Humoros históriák Próza Kristóffy. A falu bolondja Krudy Gy. Podolini kisértet Kupa Á. A napszámosok Képzelt királyok Kupcsayné. Egy asszony küzdelmei Kvassay. A vármegye szava Lagerlöf Zelma. A leghatalmasabb érzés Lázár. Elbeszélések Miria Hangulatok Legrande. Egy házasság titka. t Lengyel L. Dénes Olga házassága Balázs Klára 501. Álmok Leopardi. Költeményei Lenven. A négy Haimann fiu Lombroso. Lángész és őrület Lőrinczy. Magam földjén Loti P. India Lovász. Alföldi képek Lux Terka. Lenczi naplója Budapest Mire születtünk Marcsa gondolatai Madách I. Munkái Madzsar. Nevelöben

13 Mace J. Egy fabt kenyér Magyar Dekameron a. b. c. d. e. Magyar iparkamarák története Magyar irók albuma. _ Magyar költészet. III Magyar társalgó Malonyay D. Az utolsó a. b. c. Judit könyve. A gyáva ,. Az ifiur Marchi E. Pianelli Demetrio MarIitt. Aranyos Erzsike Vén kisasszony titka Schillingház A pusztai királyleány A béresgazda cselédleánya. loog. Kereskedelmi tanácsos házánál. Gránátköves asszony Gizella grófnő. 101 J. Második feleség A kék szakáll Marikovszky G. Attila ősei Matlekovits S. Magyarország az ezredik évben. I IX Maupassant. Mont Oriol. A mi szivünk Maufureau. Asszonyszerelem. Keleti Páris. Mednyánszky L. Elbeszélések Mészáros. Szerelem é5 eskü Meyer K. Jenatsch György Mignet M. Stuart Mária Mikes Kelemen. Levelei Mikszáth K. Kis primás. 295.,. Tavaszi rügyek Pernye Mikszáth K. Urak és parasztok Club és folyosó Beszélő köntös Pipacsok a buzában Nemzetes uraimék Apró gen try és a nép. Tekintetes vármegye Katánghy Menyhért. A két koldusdiák. Tót atyafiak. Jó.palócok. _ Kisértet LublÓn. Gavallérok. Egy. választás Uj Zrinyiász. Eladó birtok Almanach. A fészek regényei Milkó J. Egy karrier története Mosoly Mindenütt és sehol.,. Római mozaik Divatok Egy kritikus albumból. Módosy. Árva szerelem. Ünősiek MoJiere remel<ei. III a. b. a. b Molnár F. Egy pesti leány története. Montepin. A vörös malom. Vénusz szerelmei.; Egy őrült szerelme. Móra. Atyánkfia. _ Mortier. A szörnyeteg. Mózer G. Szinmüvek Mudrony. Iparosok olvasótára Muray. Bandi

14 Muray. Mosolygó történetek b. c. d. Dr. Murray. A pűspök kalandja Mülbach L. II. Katalin Nagy Endre. Egy napos asszony A Oeödhiek Nagy Imre. Hajdan és most Neera. Kerűld az asszonyt Némethy József. A kőműves mesterség Népszámlálás 1900ban Niebelung ének I. II Nógrády L. Katóka Ohnet György. Az örvény fenekén A szerelem mámora A vasgyáros Nimród és Társai !' A bánya Akarat ,. A Croxmort grófnők Alkony Lise Fleuron A gyűlölség adója. 106 \. A szirén Páris királya. ' A faviéresi lelkész A hiábavaló gazdagság Utolsó szerelem A képviselő leánya Pierre lelke I. Ut a szerelemhez _ Könnyű vérűek A méreg vásár a. b. c. Régi harag Rameau orvos Sarah grófnő A gyermek joga A dicsőség utja :?4 Osztr. Magy. Monarchia monografiája Ouida. A Masserenecsalád Pálffy. Egy mérnök Apa és grófnő Egy leány mint özvegyasszony Atyai ház A fej' edelem keresztleánya Papp. Rátótiak Marcellus Tűndérlak magyarhonban Költemények Pázmány P. Válogatott munkái Pekár Gy. Dodó főhadnagy Jucker leány Szoborszép asszony Don Juan Homályban. Az esztendő legendáj,j Hatalom Pemberton. A szépség doktora a. b. Kastély a tenger fenekén a. b. PestPilisSolt vármegye monografiája Petelei. Tiz rajz Fűlemile Zetti Keresztek. : 739. Petőfi S. Összes költeményei Hóhér kötele Podmaniczky. Kékszeműveges nő A kedvenc Margit angyal Álom és valóság Régen történt mind ez a. b. c. Egyetlen könycsepp a. b. Potapenkó. A kiválasztott Életbölcsesség. l. ll

15 Pozsony vármegye monografiája Prém. Adorján báró Idegen szavak szótára Félvér Prevost M. A skorpió A titkos kert. 7 t049. Lemondás PUlszky. jakobinusok Rákosi V. Egy falusi hamlet., 315. Sipulusz tárcái Korhadt fakeresztek. : Zuboly, Gyalu és társai Barnabás rabsága Rejtett fészkek Verőfény Humoros elbeszélések Humoreszkjei Galambos Pál naplója. t014. Polgár háboru. to 115. Elnémult harangok. t018. Kóborlások. t019. Elbeszélések és tárcák Humoros elbeszélései A bujtogatók Emmi és egyéb elbeszélések Falu meg a város Reiner B. Magyar kulturképek Reviczky összes munkái Rexa D. Egy nemes család története Rider H. Ismeretlen ország. t045. Náda lilioma Robinson Crosue Rodrigens. A század büne Rovetta G. Az első kedves Rózsa. Nászut hármas Rudics J. Hervatag füzér Rudyard K. A birmai leányzó Sajó A. Regruták Salamon. Kocsin és gyalog. 557: Sand G. A kis grizette Sandean. Montsabréji kastély Sardou. Theodora Sárváry. Cézár müvei Sas E. Küzdelem egy sirért Savage R. Hivatalos feleség Ősi kastély Schiller. Költeményei Schmiedt. Rejtélyes házasság Schulcz J. A fogadalom. ' Scott. Ivanhoe Serao M. Isten hozzád szerelem Bün és büntetés. t057. Ser s I. A végzet Sienkievitz. A szeretet rabja. 141 t. Quo vadis Shaksperc. Lear király Remekei. liii Snied n A. Irgalmas nénike Soletromos Gy. Beszélyek Stendhal. Vörös és fekete Sudermann. A kegyenc Róka ut Sug. ft. bolygó zsidó Szabó E. Orosz költők Postamesterek kalandjai Szab lcs vármegye monografiája Szabóné N. J. Leány álmok Bünök Elbeszélések DerU Vezeklés Szalóc y B. Elbeszélések

16 Szana T. Magyar művészet Örök emlékek Szántó. Veér Judit Alkonyat. : 562. Szathmáry K. Tudósok harca Honboldogitók Az ország sebei a. b. Balassa Bálint Kiengesztelt átok Legszebb hercegnő a. b. Magyarhon fénykora Sirály. 830l. Olcsó vasutakról Erdély vészcsillaga Bethlen Miklós Szatmár vármegye monografiája Széchenyi I. munkái. III Szent Biblia Szépirodalmi olvasmányok Szigligeti. Trónkereső Szikra. Fölfelé züllők Bevándorlók Szöllősy. Oldenburgi dinasztia SlOmaházy. Huszonnégy óra ClarieUe keringő A gyergyóvári hadjárat Páratlan szerdák Biaritz és Társai. 57!. Nyári felhők Ella kisasszony Asszonyi bosszu Lila test Dr. Kaposi Márta Tábory. Az élet folytatásokban Nagy játék a. b. Negyven éves férfiu Tábory. Megfagyott pezsgő Templom kulcsai Korhadt oszlopok A boldogságért A nőgyűlölő Talabér Gy. Böngészet Talpra magyar. Költemények Tanos. Az erdő világa Tarhetti H. A sziv küzdelmei Tarnay. Apród szerelem Teleky. Természetről Egyről másról a. b. Thaekeray. Pendennis története. lil Hiuság vására. lll Theu iet A. Veszedelmes bübáj Angela Timár Sz. Selyem és rongy Az öröm vallása Tinsean L. Göröngyös utakon A hivek A tilalom Toln;i Világ tört. IIll Tolnay L. Elbeszélések Életképek Nemes vér Báróné tensasszony Polgármester ur a. b. Mai Magyarország Az urak Dániel pap lesz A grófné ura Csak egy asszony Tols toj L. Karenina Anna. IIl Háboru és béke A pénz átka Tonc G. Mikes élete , 28 29

17 Tóth B. Tárca levelek Anekdóta.kincs Boldogasszony dervise Vasárnapok Tóth E. Munkái Tóth K. Irka firkák Albuma Ördög párnája Tóth S. A jó erdélyiek Aki senkié sem Tóvö)gyi. Akit nem akarnak a. b. Trallope. Szemet szemért Turgenyev. Első szerelem Apák és ti uk Östalaj Tury Z. A sötétség Tutsch. Viola története Magunkról Twain. Királyfi és koldus fiu Amerikai örökös Ostoba Wilson Urményi L. Rákóczy György Vachenhausen. A kincs Vadnay. Hosszu estékre lmakulata Éva leánya Eszter Besorozott Vajda J. Költemények Vály. Aradi szinészet Menyasszony vadászat..: 982. Várady A. Feslett világ. 340l. Charitas Költemények Varsányi Gy. Uria Vas Gereben. Régi jó idők Vas Gereben. Nagy idők, nagy emberek Pörös atyafiak Nemzet napszámosai Egy alispán Garasos arisztokrácia Tekfntetes urak jurátus élet Életunt Dixi, adomák ll. józsef császár Veka. Köd előttem a. b Pali bácsi Ve ess S. A rejtélyes tündér Vérrel lemosott vér..: A bosszuló angyal jósnő titka Lefőzött sátán Gyilkos fia j, Két világrészen át Burok védangyala Melyiket szeretem Ver zajev. Egy orvos vallomásai Verga. Egy apáca története Verne Gy. Antifer mester Begum ötszáz mi1\iója Bombarnac Claudius Branicanc asszonyság. 6 \5. Bundák hazája Cascabel Cézár Cynthia hajótöröttjei Dartenton Clovis Strogoff Mihály Dél csillaga Egy sorsjegy Északdél ellen Föld felfedezése _ 31

18 Verne Oy. Francia zászló Oözház Orant kapitány gyermekei Három angol, három orosz Hatteras kapitány Haza franciaországba Hóditó Robur Jangada Jég Sphinx Kéraban a vasfejü Két évi vakáció Lángban álló szigettenger Névtelen család Öt hét léghajón Rejtelmes sziget Sándor Mátyás Senki fia Servadac Hektor Tizenötéves kapitány U szó sziget Utazás a föld körül Utazás a föld központja felé Utazás a Holdban Utazás a Hold körül Utazás a tenger alatt Várkastély a kárpátokban Világfelfordulás Az uszó város KinFu Camp Ole sorsjegye A Dunai hajós Vértesy A. Élet betege Viola. Zweierlei Liebe Virág B. A trón bolondja Virtzenfeld B. Két árva története Völgyi L. Ékszerárus leánya Vörös J. Elpusztult millió Vörösmarthy M. Munkái Wohl. Arany füst a. b. Warden F. Rejtélyes ház Werbőczy. Hármas könyve Werner E. Szentmihály Szabad pálya A böcstilet utja Wer ' er O. Megvirrad még valaha Kendy Imre házassága Anzeusz 658. Olga Wilki N. Nem házasodunk Wilkie C. Nem, Nem házasodunk Wirgilius. Aeneise Wolfner. A szocialísmus Zatár. Szilágyi haragja Andrásfalvi, de Andrásfalva Zboray A. A megváltó szerelem a. b. Zemptényiné. A leghatalmasabb érzés Zerkovitz E. Amerikai kereskedők Zemplén vármegye monografiája Zola E. A háboru A munka Három elbeszélés Álom Oerminal Zöldi. Egy primadonna házassága Zrinyi Miklós munkái

ebook Ajándék szépirodalmi művek

ebook Ajándék szépirodalmi művek Magyar szerzők művei Ábrányi Emil Ábrányi Emil költeményei összes prózai műve II. összes költeményei összes prózai műve I Sápadt emberek Amade László Amade László összes költeménye Ányos Pál Ányos Pál

Részletesebben

LITTÉRATURE EN LANGUE HONGROISE

LITTÉRATURE EN LANGUE HONGROISE LITTÉRATURE EN LANGUE HONGROISE 3077 ÁCS Pál szerk. Rimay János Balassi epicédium Epicédium a Balassi fivérek Bálint és Ferenc halálár 848 ADAMIK Tamas Romai birodalom a késö csaszarkorban (Kr.u.117-476)

Részletesebben

Bara Zsuzsa. Mit olvastak a diákok 1920-ban? Olvasásfelmérés a VI. kerületi reáliskolában

Bara Zsuzsa. Mit olvastak a diákok 1920-ban? Olvasásfelmérés a VI. kerületi reáliskolában Bara Zsuzsa Mit olvastak a diákok 1920-ban? Olvasásfelmérés a VI. kerületi reáliskolában 1920 tavaszán Pintér Jenő 1 fővárosi tankerületi főigazgató utasítására a budapesti középiskolákban felmérés készült

Részletesebben

L. Ady Mariska : Nemsokára. 1931. 303. 1. -"- : öreg templom kapujára. 1932. 227. 1. -"- : Ablaknál. 1932. 328. 1. -"- : Ifju fejek árnyéka. 1933.

L. Ady Mariska : Nemsokára. 1931. 303. 1. -- : öreg templom kapujára. 1932. 227. 1. -- : Ablaknál. 1932. 328. 1. -- : Ifju fejek árnyéka. 1933. P Á S Z T O R T Ű Z R E P E R T Ó R I U M. 1 9 2 1-1 9 4 4 II Összeállította G A L A M B O S F E R E N C 1 9 6 4 A P Á S Z T O R T Ű Z Í R Á S A I -2- I. S z é p i r o d a l o m. 1. M a g y a r s z é p

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÖSSZES MŰVEI 5. kötet

PETŐFI SÁNDOR ÖSSZES MŰVEI 5. kötet PETŐFI SÁNDOR ÖSSZES MŰVEI 5. kötet PETŐFI SÁNDOR ÖSSZES MŰVEI Szerkeszti KERÉNYI FERENC 5. kötet AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST PETŐFI SÁNDOR ÖSSZES KÖLTEMÉNYEI (1847) KRITIKAI KIADÁS Sajtó alá rendezte KERÉNYI

Részletesebben

FILM / DVD LISTA MAGYAR FILMEK

FILM / DVD LISTA MAGYAR FILMEK FILM / DVD LISTA Az alábbi lista az általunk hozzáférhető filmeket tartalmazza. A filmek általában európai rendszeren érkeznek Magyarországról, ezeket az Ön kérésére átfordítjuk észak-amerikai rendszerre.

Részletesebben

Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban *

Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban * Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban * Összegyűjtötte Aradi Réka, Csonki Árpád, Dobos Ida, Domnanics Anita, Molnár Fábián, Szabó Laura 1. Forrás:

Részletesebben

írói í r á s a i Összeállította 1 9 5 4.

írói í r á s a i Összeállította 1 9 5 4. A V Á L A S Z írói és í r á s a i Összeállította G a l a m b o s F e r e n c. 1 9 5 4. Bevezetés. A Válasz 1934. májusában indult, Sárközi György szerkesztésében, írógárdája leginkább a Nyugat azon íróiból

Részletesebben

A Jókai Mór Városi Könyvtár versgyûjteménye

A Jókai Mór Városi Könyvtár versgyûjteménye A Jókai Mór Városi Könyvtár versgyûjteménye "A megszolgált örökkévalóság" / [vál. és szerk. Bihari Sándor] (1984) estalov, Uvan Nikolaeviè: Julianus rám talált (1985) evèenko, Taras Grigor'eviè: Apácahimnusz

Részletesebben

Békési Újság Kalendárium

Békési Újság Kalendárium Békési Újság Kalendárium 2006 Kiadja: Családért Alapítvány, Békés Szerkesztõ: Szegfû Katalin Nyomtatás: Kentaur Nyomda Hajdú 2000 Kft., Debrecen Nyomdai elõkészítés: Vér Ferenc Korrektúrázta: Dávidné Kozma

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral

Részletesebben

munkapéldány jelzet szak szerző / cím

munkapéldány jelzet szak szerző / cím munkapéldány jelzet szak szerző / cím 100043 Irodalomtudomány, zene Aczél Tamás: A szabadság árnyékában 100083 Irodalomtudomány, zene Vita irodalmunk helyzetéről 100089 Irodalomtudomány, zene Masinszkij:

Részletesebben

Média kalendárium [2008]

Média kalendárium [2008] Megszûnõ vonalak - részlet Móricz Simon 2006. évi sajtófotó-nagydíjas sorozatából Média kalendárium [2008] KAJÁN TIBOR RAJZA Köszönetet mondunk minden kedves kollégánknak, a szerkesztõségeknek, sajtószerveknek,

Részletesebben

A Művészet Kiskönyvtára Marées A.C Bhaktivedanta Swami Prab Visszatérés a reinkarnáció tudománya. Aczél János- Semsei Jenő Sólyom a Sasfészekben

A Művészet Kiskönyvtára Marées A.C Bhaktivedanta Swami Prab Visszatérés a reinkarnáció tudománya. Aczél János- Semsei Jenő Sólyom a Sasfészekben A Művészet Kiskönyvtára Marées A.C Bhaktivedanta Swami Prab Visszatérés a reinkarnáció tudománya A.Fagyejev Tizenkilencen Abbott Edwin A. Síkföld Ábel- Zsuzsanna Képes bibliai lexikon Áchim L. Ondrej na

Részletesebben

HANGOSKÖNYVEK. Ajar, Émile Előttem az élet 188 192 AUDIO Állati dolgok! : Versek 1-99 éves gyerekeknek

HANGOSKÖNYVEK. Ajar, Émile Előttem az élet 188 192 AUDIO Állati dolgok! : Versek 1-99 éves gyerekeknek 1 HANGOSKÖNYVEK A hangkultúra jegyében 1. : Öt magyar népmese hangillusztrációval Ady Endre József Attila Radnóti Miklós versei 262 AUDIO 29-31 AUDIO Ajar, Émile Előttem az élet 188 192 AUDIO Állati dolgok!

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI SZERZK AZ ÚJ MAGYAR IRODALMI LEXIKONBAN Aktualizálva: 2003. május ABÁDI NAGY Zoltán (Abádszalók, 1940. nov. 16.): irodalomtörténész, mfordító. 1965-ben a KLTE m. angol szakán

Részletesebben

14. szám. STAUD GEZÁ TÖRZS 5ENŐ (ADATTÁR) Budapest, 19é1. SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum

14. szám. STAUD GEZÁ TÖRZS 5ENŐ (ADATTÁR) Budapest, 19é1. SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 14. szám. STAUD GEZÁ TÖRZS 5ENŐ (ADATTÁR) Budapest, 19é1. SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum 14* szám. Staud Gáza I ö R Z S JENŐ /Adattár./ Budapest, 1961.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM

KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM a 2011. közönséges évre Kisújszállás, 2011 KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM a 2011. közönséges évre Kisújszállás, 2011 3 Régi magyar áldás Kalendáriumunk fõszerkesztõje:

Részletesebben

Új Magyar Szemle (1920-1921)

Új Magyar Szemle (1920-1921) Új Magyar Szemle (1920-1921) (1920 1921) Politikai, irodalmi és közgazdasági folyóirat. Felelős szerkesztője és kiadója Blaskovich Sándor volt. 1921 márciusától kiadta Schramm Ede, felelős szerkesztője

Részletesebben

raktári katalógus - Pesti Forrás Antikvárium Oldal 1

raktári katalógus - Pesti Forrás Antikvárium Oldal 1 Pesti Forrás Antikvárium, 1062 Budapest, Aradi utca 28. www.pestiforras.hu Raktáron lévő könyvek katalógusa. A táblázat hetente egyszer frissül. Amennyiben valamelyik tételt megvásárolná kérem, hogy előtte

Részletesebben

SZERZŐ CÍM KÖLCSÖNÖZHETŐ SZAKIRODALOM A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete A magyar nyelv értelmező szótára I-VII Nem A Magyar

SZERZŐ CÍM KÖLCSÖNÖZHETŐ SZAKIRODALOM A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete A magyar nyelv értelmező szótára I-VII Nem A Magyar SZERZŐ CÍM KÖLCSÖNÖZHETŐ SZAKIRODALOM A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete A magyar nyelv értelmező szótára I-VII Nem A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete A magyar nyelv

Részletesebben

HANGFELVÉTELEK ANALITIKUS FELTÁRÁSA (TARTALOMJEGYZÉK-MUTATÓ) - Csak a magyar nyelvű felvételek -

HANGFELVÉTELEK ANALITIKUS FELTÁRÁSA (TARTALOMJEGYZÉK-MUTATÓ) - Csak a magyar nyelvű felvételek - Vachott Sándor Városi Könyvtár Gyöngyös HANGFELVÉTELEK ANALITIKUS FELTÁRÁSA (TARTALOMJEGYZÉK-MUTATÓ) - Csak a magyar nyelvű felvételek - (CD, LP ÉS KAZETTA) * Összeállította: Lovász Béláné Utolsó frissítés

Részletesebben

Összeállította GALAMBOS FERENC

Összeállította GALAMBOS FERENC A MÚLT ÉS JÖVŐ REPERTÓRIUMA 19-1944 Összeállította GALAMBOS FERENC BUDAPEST 19 7 4 Bevezetés 19-ben, Budapesten megjelent a Magyar Zsidó Almanach, 1912- ben pedig, II. évfolyam-jelzéssel megindulta Múlt

Részletesebben

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA 2003. NOVEMBER DECEMBER Szépirodalmi bibliográfiánk a korábban kialakított rendszert követve regisztrálja az elmúlt két hónap alkotásait, gyûjtõköre a szemlézett folyóiratokat

Részletesebben

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA

SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA SZÉPIRODALMI BIBLIOGRÁFIA 2006. szeptember október Szépirodalmi bibliográfiánk a korábban kialakított rendszert követve regisztrálja az elmúlt két hónap alkotásait, gyûjtõköre a szemlézett folyóiratokat

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM

KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM a 2009-es évre Kisújszállás, 2009 A kunok betelepülésének 770. évfordulóján, városunk újratelepülésének 292. esztendejében KISÚJSZÁLLÁSI NAGYKUN KALENDÁRIUM a 2009-es

Részletesebben

Kölcsönözhető DVD-k a Berzsenyi Dániel Könyvtárban

Kölcsönözhető DVD-k a Berzsenyi Dániel Könyvtárban Játékfilmek Magyar filmek A-F Kölcsönözhető DVD-k a Berzsenyi Dániel Könyvtárban III. Richárd (1973) DVD 735 Rend.: Fehér György Szereplők: Haumann Péter, Latinovits Zoltán, Major Tamás. Időtartam: 90

Részletesebben

Különlenyomat az irodalomtörténet XVI. évfolyam 1 8-ik szám. HERCZEG FERENC ÍRTA: DR. FUTÓ JENŐ

Különlenyomat az irodalomtörténet XVI. évfolyam 1 8-ik szám. HERCZEG FERENC ÍRTA: DR. FUTÓ JENŐ Különlenyomat az irodalomtörténet XVI. évfolyam 1 8-ik szám. HERCZEG FERENC ÍRTA: DR. FUTÓ JENŐ NYOMATOTT BUDAPESTEN A KIR. MAGY. EGYETEMI NYOMDA 350 ÉVES JUBILÁRIS ESZTENDEJÉBEN 1577-1927 ELŐSZÓ. Művem

Részletesebben

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p.

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p. 1991-tól megjelent zsidó vonatkozású könyvek Könyvek 1991 ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ B, 1991, Memokomplex K. 256 ACZÉL Tamás Illuminációk. (ford: Gy. Horváth László)

Részletesebben

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban

1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban 1 1. A népköltészet szerepe a magyar irodalomban I. A népköltészeti alkotások általános jellemzése: Szerzőjük ismeretlen. Évszázadokon keresztül szájhagyomány útján terjedtek. Céljuk a pihentetés, kikapcsolódás,

Részletesebben