ft Bf\Jf\1 IFf\RTESTÜLET K Ö N 9\1T1\ R'A N f\ K CIMJE69Z K NYOM. KOLLÁR A. KÖNYVNYOMDÁJA BAJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ft Bf\Jf\1 IFf\RTESTÜLET K Ö N 9\1T1\ R'A N f\ K CIMJE69Z K NYOM. KOLLÁR A. KÖNYVNYOMDÁJA BAJA"

Átírás

1 ft Bf\Jf\1 IFf\RTESTÜLET K Ö N 9\1T1\ R'A N f\ K CIMJE69Z K NYOM. KOLLÁR A. KÖNYVNYOMDÁJA BAJA o o

2 A BAJAI IPARTESTÜLET K Ö N \lta RA N fl K g CIMJEG ZÉKE. g D Ady Endre VlI.rosi Kllnyvtllr Baja.. Ára 30 fillér. A T NYOM. KOLLÁR A. KÖNYVNYOMDÁJA BAJA 1911.

3 F I G Y E L M E Z T E T É S..Il bajai iparfeslülelnek /90/. évi április bó 28án megtartott közgyülésében hozolt határozatol? közül, melyel? alapszabályai? érvényével birnak, a könyvtárt használó t. c. tagol? tájélloztatása végett ide jegyezzük a l?övelkezó'ket: I. Minden tag köteles a kikö!csönzéstől szám i tott 30 nap aiaff az olvasásra vin müvet visszaszolgáltatni, e határidőn tul vissza nem szolgáltalott minden egyes könyvérf Iwponkénl 2 fillér fizetendő. II.Ilki valamely könyvön lúsebb sérülést ejt, az tarfozijl azt kijavitlatni; nagyobb rongálás esetén pedig köteles az egész könyv árát megtériteni. III.Il könyvel? belirkálása sérülésnek minősitfetik s mint ilyen az okozott kár megtérilését vonja maga után. A könyvtárbizottság. Xönyvtárnyitás keaaen és pénteken aélelött 10 11ig. Abafy. Dayka Gábor Abonyi Á. N ovellái. 23. A második férj. 45. A mammuth Bosnyák képek. 78. Magduska öröksége. 9tO. Fülöp házassága. ll. A nagyasszony. 12. Bosnyák novellák Jön a hajnal Haldokló gladiátor Orvosok A Fonó krónikája A fekete kutya A pénzes molnár Férfiak Abonyi L. Az utolsó kurucvilág. 13. Az özvegy tehénkéje A fejetlen barát A tyuki prókátor kliensei About E. A fellah Ábrahám J. Lázas éjszakák Ábrányi E. Költeményei

4 .. Á brányi K. ifj. Titkolt szerelem. 406ja406ib. Edmund párbaja. 403ja403jb. Melyik erősebb Régi és uj nemesek A dicsőség bolondja. 17. Egy modern apostol Ábrányiné. Földön és föld felett Ábray K. Esküszegő király A budapesti ujságirók almanachja Achim j. Ipari szervezetek. 24. Adorján S. Félhomályban. 14. Gólyafészek. 15. Ágai Adolf. Igaz történetek. 16. Por és hamu Aidé H. Az uri körökben Alapi Oy. Asszonyok. 22. Alarcon P. Venegas Manuel A földgolyó Áldor j. Vázlatok a magyar emigracióból Adomák 913. Alexander Mrs. Egy házasság története Komorna és grófnő Sibilla Párbaj a végzettel Alvinczy S. A francia társadalom 23. Amalia B. Borbála története Ambrus Z. Szeptember 20. Pókháló kisasszony. 21. Ambrozovits D. Hajótöröttek. l. Anna. Gott ist die reinste Liebe D' Annunzió G. Az ártatlan A gyermek Arany. Buda halála Adornák 927. Költeményei Toldi Arany. Murány Ostroma Buda halála 740. Nagyidai cigányok Arcübasew. Szanin A régi magyar költészet III Argis Gy. VlII. Henrik hat házassága Asbóth. Északamerikai polgárháboru Aubert. Szép Luciole Auerbach. Waldfried Bajza jenő. Zách Felicián Bajza józsef, munkái Baksay. Gyalogösvény. ' 408. a. b. c. Balázs. Tükördarabok Balzac. Betti néni Goriott apó A harmincéves asszony Bánf y j. A Szántó család története. 25. Barátosy B. Séta a világ körül Dai Nippon Barna. Játékok könyve B ars vármegye Bársony I. Dobogó szivek Négyszemközt. 27. Ecce homo. 28. Szerelem könyve Kameleon leány Sugok valamit Keresd az asszonyt A királytigris Lidérc nyomás Titkos veszedelmek Tréfás történetek Kapitány gazember Igaz mesék Bartalus. Féltudósok Két tudós egy csárdában

5 Bartalus. Müvészet pongyolában Bartók L. Régi lant. 29. Szemfényvesztők a. b. Békefy A. Kálvárián A kis regényhősnő. 80. Béldy. Elemér gróf Benedek E. Huszár Anna Szalma özvegy levelei Sziv könyve a. b Csendes órák Kis mama könyve Falusi bohém ek Maradjon itt kisasszony Beniczkyné B. L. Delila. 35. Anyajegy. 36. Egy szegény leány története. 37. Hercegi korona Családi hagyomány Öt órakor. 43. Megkésett fecske A titok. 46. Átültetett virág Ruth. 49. Vér hatalma. 50. Arany kigyó Opál. 53. Szőke mint a buza Erdei lak Ár és apály. 58. Tüzben Tavasz és szerelem Két szi v harca Rang és pénz Ő az Saját kezében A vér Beniczkyné B. L. Északróldélről. 71. Tévesztett utak Itt és a jövő életben Kiközösitve Házasság titka. 79. Előitélet és felvilágosultság Ahol a cipő szorit [a. b. c. Szabály ellen Hegység tündére a. b. Nyomaveszett Becsületszó Közvélemény. 42G. a. b. Szem és száj között Szükség és hajlam Sára története Mártha Zöld gyepen Első nyom Gyöngysor Késő bánat Minden áron Uri hajlamok Hanna Zárt ajtók mögött Porban született A helytartóné Örök törvény IIIIII Zajos mult Nem ismerem a mult történetét Egy rossz lépés átka Régen volt Méta Az élet viharában Ősi erény Divatos házasság Edith

6 Beőthy L. Két leány. Asszonyok a kaszárnyában. Névtelenek Berczik. Vig órák Őszi hajtás. Berzsenyi D. Munkái Biharvármegye monogr. Biron. Párisi koldusnő leánya Kényelmetlen örökös. Bodon. Az életből Bodrogi L. Emberek, árnyékok. Boisgobey. A kékfátyol Bourget P. Kék hercegnő Bourget P. Bünös szerelem Hazugságok Végzetes idyll Asszonyi sziv Két vetélytársnő. Braddon M. Megtört eskü. Brete Jean. Vadrózsa D. Nagybácsi és a plebános ur. Brett H. Jerba Buena a. b. Bródy S. Regény tárgyak. A kétlelkü asszony. 31. Két szőke asszony Rejtelmek. 33. Szinészvér a. b. Emberek Don Quijotte kisasszony. Tündér Ilona Asszonyi szépség Egy férfi vallomásai Az ezüst kecske Király idillek Árva leányok A herceg kisasszony.. 8 Bródy S. Erzsébet dajka Egy rossz asszony természete. Királyfi és koldus leány. Nap lovagja Bulwer. Éj és virradat. L Il. Pompéji utolsó napjai. Bumüller. Világ történelme. Butiy. A boldogságért. B. W. Egy szép vipera Byron. Don Juan. 1. Il Carlek, Ne vigy minket kisértetbe. Carmen S. Tábori posta Chantepleure. Szinlelt házasság Chantepleure. Rózsaszinruhás lelkiismeret Cherbuliez. Feketék és vörösek A Saint M. kisasszony jegyese csókás tanya Holdenis Méta Miss Rovell Chaudenaux. A pénztárnok Conan D. Az üldöző A véres bosszu A család réme Contessa S. A komédiásné. Convay. Beatrice házassága. Élő halott. Coppée. A bünös Coulevain. Diadalmas Éva.. Couperus. Végzet. Cravenné. Fleurange Crocker M. B. A milliomos Családi hasonlatosság A szép Neville kisasszony Asszony e vagy I,eány Két férfi A másik

7 Crocker M. B. Ahol a boldogság terem Császár. Beszélyei Csiki G. Az atyafiak. 82. Az elvált asszony Csillag. Humoros tárcák Sátán utja Csokonay. Versei. 8t. Munkái Csukásy J. Mély titok. 83. Holdas éj. 84. Csukásyné. Az óra. 85. Czóbel M. A két aranyhajszál Darwin. Harc a természetben Daudet A. Tarasconi Tartarin A család támasza A kápolna Numa Roumestan A nábob Daudet E. Az elitélt leánya Malory kapitány büne. 1492'a 1492 b Deák F. Munkái Debreczeny M. A kióvi csata Degré A. Bőkezü uzsorás Kék vér Igy van jól Kalandornő Delpit. Solange Hét év multán A marquisné Delpitte. A hitetlen Dembinszky. Magyarországban Demkó. Árpádházi boldog Margit Detlev K. Feloldhatatlan kötelék Apa és fiu Dickens A. Copperfield Dávid I II III. Twist Olivér I I Dickens A. A Pickwick Club lil Nehéz idők Dombey és fia IIlIII Diderot. Az apáca Dóczy L. Vera grófné. 86. Beszélyek Dosztojevszkij. A szenvedők Egy halottasház emlékirata [ Bün és Bünhődés Fehér éjszakák Dózsa. Kornis Ilona Dumas. Pokol torkában Dumas. Őrült a trónon A három testőr III Dumas S. Clemenceau története Clemenceau Kameliás hölgy Ebers Gy. Uarda Endrefy. Egy komédiás fiu története Endrei Z. Világ történelme Endrődy. Költemények B. Eötvös J. Gondolatok. 87. Karthausi jI. A nővérek A falu jegyzője Költ. elb. szinm Magyarország 1514ben Emlék és ünnepi beszédek Egy herceg titkos neje Eszter Pesti Don Juan Eötvös K. Hajózás a Balaton körü\ Gróf Károlyi följegyzései Magyar alakok II [852j4.

8 Eötvös K. A két ördög vára Aki örökké bujdosott Emlékezések A nagy per IlIIII A nagy év Nagyokról és kicsinyekről Szilágyi és Káldy Tünemények Nazarenusok Harc a nemzeti hadsoregért I II Deák Ferenc és családja I II : A Jókay nemzetség Épitési ipar Ercsey. Arany János életéből Erdélyi Gy. A mult Esztergom és Győr vm. monogr Farkas A. Csanádi parasztbáró Farkas E. Szivek harca A tolvaj király Megölt szivek A hercegnő titka A véres gyémántok Boldogtalan szerelem Dózsa György Farkas P. Imrefalvi leány Féréal M. Inquisitio Feuillet O. Fülöp szerelme Az özvegy A halott Firduszi. A Sáhnaméból Flammarion C. A világ vége Tizmillió év mulva Uránia Flaubert. Don Quijotte Kényelmetlen örijkös Bováryné Flaubert. Salammbó FlygareC. E. Ne vigy minket akisértetbe France A. Ludláb királyné Freydenau. E. Fiatal asszony története Freytag G. Kalmár és báró Gáat. A király ludason Kisebb történetek Rács Márton regénye Gabányi Á. A tolvaj Gábel Gy. Erzsébet királyné emlékezete Galdós. Glória Gáll. Szirmai Ilona Garay A. Falusi élet Garay F. Dr. Molitórisz Garay J. Szent László Garay J. Válogatott munkái Gárdonyi G. Novellák Göre biró ur könyve Nagy kiállitásról szerzett tapaszt Durbints sógor Veszödelmek Martsa lakodalma Bojgás az világban A kátsa Pesti ur Két menyasszony A kékszemü Dávidkáné A lámpás A láthatatlan ember Isten rabjai Egri csillagok Pöhölyék Garibaldy. A szerzetes uralma Gáspár F. A föld körül. I VI Gelléri M. Iparosok olvasótára Tárcák

9 Gellich R Gőcze S. Igaz történetek Gogoly M. Beszélyek Holt lelkek Gömbösné G. M. Fehér regény Gömör vármegye monografiája Gömöry L. Országos album Goncsárov. Oblomov L ll Gongourt. D ly Károly Mauperin Renée Gonzales. Egy orosz hercegnő Egy csontváz elbeszélése Goethe. Költeményei Gracza Vadrózsák Gorkij M. Maiva A pénz Green A. Tetemre hivás Greville. Egy anya mult ja a. b. Groller. A tábornok ur fia Guthy S. A pupos Mákvirágok A vén kopó Günther A. K. Fegyenc neje Marina ,. Az amerikai Gütner A. Elsikkasztott leány Gyp. A szeleburdi ipiske házassága O nem féltékeny. 1 U80. Gyárfás. Jászkunok története Gyarmathy Zsigáné. Az ifju pap Önkéntes martirok Asszonyokrólasszonyoknak. György A. Piros mint a rózsa [ 128. Halevy L. A hercegnő Hall C. A tékozló fiu Az örök város a. b. c. Hamvay. Aradi tizenhárom Sport szilánkok Damjanich János Hegedüs L. Adomák Heimburg. Egy jelentéktelen asszony Tollen Lori Heltai J. A titokzatos hercegnő Herczeg F. A Gyurkovics fiuk Gyurkovics leányok Napnyugati mesék Mutamur Szabolcs házassága Első fecske Simon Zsuzsa. ' Fenn és lenn Gyurka és Sándor Egy leány története Honszerző Lélekrablás Pogányok Idegenek közt Hermanné. Kis városiak Ember volt Hervieu P. A titokzatos hatalom Heuszelmann. Kökörcsin Heves vármegye monografiája. Hevesi J. Nászuton A böcsület Az ár eben Gordiusi csomó Heyne. Dalok könyve Heyse I. Felejthetetlen szavak Hiador. Örült tárcája. _ Homeros. Odysseiája

10 Homeros. Iliasa Hont vármegye monografiája Horváth J. Fátum Zrinyi Ilona Huggendorf M. A kis hóbortos Kis hercegnő Hugh Tr. A pompás herceg Hugó K. Brutus és Lucretia Hugó V. Halálraítélt utolsó napja A nyomorultak. I. IV Ignotus. Vallomások....: ln czédy L. Versek Iparosok olvasótára Jakab Ö. Marosszéki történetek Jámbor. Balladák Jósika M. b. Magyar kényurak Rom titkai Utolsó Báthory Zöld vadász Szegedi boszorkányok Szegény ember dolga Tudós leánya II. Rákóczy Ferenc Csehek Magyarországban Hat Uderszky leány Jósika István Két királynő Szikla rózsa. 850l. Első lépés veszélyei Zrinyi a költő Abafi Zólyomi Könyelmüek N. Szebeni király biró Ami késik nem mulik Szegény ember dolga a. b. 16 Jósika M. b. Emlékirdtai Egy néger szabadsághős Csehek Magyarországon Zrinyi a költő A könnyeimüek Eszther A szegedi boszorkányok Jön a tatár Sziv rejtelmei Régibb és ujabb novellák A végváriak Élet és tündérhon Egy igaz ember Abafi Zólyomi Utolsó Báthori ll. Rákóczi a. b. c. d. A rom titkai Hat Uderszky leány a. b. Két barát Jósika István a. b. c. d. e. Zöld vadász Két királynő Egy kétemeletes ház Nagyszebeni királybiró Első lépés Akarat és hajlam Rejtett seb Tudós leánya Egy magyar család. ' 463. a. b. c. d. Szikla rózsa a. b. Jókai M. És mégis mozog a föld Fekete gyémántok Szerelem bc'londjai Enyém, tied, övé Virradóra

11 Jókai M. Föld felett és viz alatt A jövő század regénye Az élet komédiásai Domokosok Szép Mikhál Targalyak Egész az éjszaki pólusig Bálványos vár Megtörtént regék Akik kétszer halnak meg: Görög tuz. ' 228. Egy hirhedt kalandor Szabadság a hó alatt Szeretve' mind a vérpadig ' Még egy csokrot Egy játékos aki nyer A három márványfej A lőcsei fehér asszony A kis királyok ' Tengerszemü hölgy A lélek idomár Gazdag szegények Rákóczy fia. 244.' Fráter György Páter Péter A cigánybáró Nincsen ördög Fekete vér A két Trenck Sárga rózsa De kár megvénülni Öszi fény Mesék és regék Barátfalvi levita Levente Költemények Jókai M. Napraforgók Jókai jubileuma Koronát szerelemért Életemből Irodalmi évkönyv Népvilág Elátkozott család Véres könyv Uj földes ur Régi jó táblabirák Török világ Ujabb novellák Köszivü ember fiai., Kárpáthy Zoltán Szegény gazdagok Magyar nábob Erdély aranykora Fölfordult világ Politikai divatok Szinmüvek Elsüllyedt világrész története Fehér rózsa Magyar elöidökböl Hétköznapokon Szomoru napok Janicsárok végnapjai Kétszarvu ember Sonkoly i Gergely Petky Farkas leányai Regék Fekete gyémántok Magyarhon szépségei Erdély aranykora Magyar nemzet története Legvitézebb huszár Arany ember

12 Jókai M. Dekameron Egy az Isten Kabos E. Vándorok Harakiri Pór Kacziány. Egy évig mondurban Nagy manőver Kálay. Apróságok Kalocsa R. Illem könyve Karczag V. Romok Lemondás Kármán J. Fanni hagyományai Katona J. Bánkbán Válogatott munkái Kazár E. Összevissza Kazinczy F. Válogatott munkái Keleti dr. Az évi kiállitás Kemechey. Mara rózsái Kenedy. Szénrajzok Kisfaludy S. Himfy szerelme Munkái Összes költeményei. I II Kisfaludy K. Tihamér Munkái. III l. Kóbor T. A fagy: 489. Tisztesség nevében Hoffmann meséi Örök éjszakák Csillagok felé A fél Isten Aszfalt Kock P. Ki a nejét keresi Tapin asszony Fehér ház Koleman F. Curly Kölcsey F. Munkái Komárom vármegye monografiája Kornay. Tárogató Korolenko. A vak zenész Kossuth L. Az emigrációból Válogatott munkái Kövér I. Vadrózsa kisasszony Két világ közt Révész Magda Kozma. Humoros históriák Próza Kristóffy. A falu bolondja Krudy Gy. Podolini kisértet Kupa Á. A napszámosok Képzelt királyok Kupcsayné. Egy asszony küzdelmei Kvassay. A vármegye szava Lagerlöf Zelma. A leghatalmasabb érzés Lázár. Elbeszélések Miria Hangulatok Legrande. Egy házasság titka. t Lengyel L. Dénes Olga házassága Balázs Klára 501. Álmok Leopardi. Költeményei Lenven. A négy Haimann fiu Lombroso. Lángész és őrület Lőrinczy. Magam földjén Loti P. India Lovász. Alföldi képek Lux Terka. Lenczi naplója Budapest Mire születtünk Marcsa gondolatai Madách I. Munkái Madzsar. Nevelöben

13 Mace J. Egy fabt kenyér Magyar Dekameron a. b. c. d. e. Magyar iparkamarák története Magyar irók albuma. _ Magyar költészet. III Magyar társalgó Malonyay D. Az utolsó a. b. c. Judit könyve. A gyáva ,. Az ifiur Marchi E. Pianelli Demetrio MarIitt. Aranyos Erzsike Vén kisasszony titka Schillingház A pusztai királyleány A béresgazda cselédleánya. loog. Kereskedelmi tanácsos házánál. Gránátköves asszony Gizella grófnő. 101 J. Második feleség A kék szakáll Marikovszky G. Attila ősei Matlekovits S. Magyarország az ezredik évben. I IX Maupassant. Mont Oriol. A mi szivünk Maufureau. Asszonyszerelem. Keleti Páris. Mednyánszky L. Elbeszélések Mészáros. Szerelem é5 eskü Meyer K. Jenatsch György Mignet M. Stuart Mária Mikes Kelemen. Levelei Mikszáth K. Kis primás. 295.,. Tavaszi rügyek Pernye Mikszáth K. Urak és parasztok Club és folyosó Beszélő köntös Pipacsok a buzában Nemzetes uraimék Apró gen try és a nép. Tekintetes vármegye Katánghy Menyhért. A két koldusdiák. Tót atyafiak. Jó.palócok. _ Kisértet LublÓn. Gavallérok. Egy. választás Uj Zrinyiász. Eladó birtok Almanach. A fészek regényei Milkó J. Egy karrier története Mosoly Mindenütt és sehol.,. Római mozaik Divatok Egy kritikus albumból. Módosy. Árva szerelem. Ünősiek MoJiere remel<ei. III a. b. a. b Molnár F. Egy pesti leány története. Montepin. A vörös malom. Vénusz szerelmei.; Egy őrült szerelme. Móra. Atyánkfia. _ Mortier. A szörnyeteg. Mózer G. Szinmüvek Mudrony. Iparosok olvasótára Muray. Bandi

14 Muray. Mosolygó történetek b. c. d. Dr. Murray. A pűspök kalandja Mülbach L. II. Katalin Nagy Endre. Egy napos asszony A Oeödhiek Nagy Imre. Hajdan és most Neera. Kerűld az asszonyt Némethy József. A kőműves mesterség Népszámlálás 1900ban Niebelung ének I. II Nógrády L. Katóka Ohnet György. Az örvény fenekén A szerelem mámora A vasgyáros Nimród és Társai !' A bánya Akarat ,. A Croxmort grófnők Alkony Lise Fleuron A gyűlölség adója. 106 \. A szirén Páris királya. ' A faviéresi lelkész A hiábavaló gazdagság Utolsó szerelem A képviselő leánya Pierre lelke I. Ut a szerelemhez _ Könnyű vérűek A méreg vásár a. b. c. Régi harag Rameau orvos Sarah grófnő A gyermek joga A dicsőség utja :?4 Osztr. Magy. Monarchia monografiája Ouida. A Masserenecsalád Pálffy. Egy mérnök Apa és grófnő Egy leány mint özvegyasszony Atyai ház A fej' edelem keresztleánya Papp. Rátótiak Marcellus Tűndérlak magyarhonban Költemények Pázmány P. Válogatott munkái Pekár Gy. Dodó főhadnagy Jucker leány Szoborszép asszony Don Juan Homályban. Az esztendő legendáj,j Hatalom Pemberton. A szépség doktora a. b. Kastély a tenger fenekén a. b. PestPilisSolt vármegye monografiája Petelei. Tiz rajz Fűlemile Zetti Keresztek. : 739. Petőfi S. Összes költeményei Hóhér kötele Podmaniczky. Kékszeműveges nő A kedvenc Margit angyal Álom és valóság Régen történt mind ez a. b. c. Egyetlen könycsepp a. b. Potapenkó. A kiválasztott Életbölcsesség. l. ll

15 Pozsony vármegye monografiája Prém. Adorján báró Idegen szavak szótára Félvér Prevost M. A skorpió A titkos kert. 7 t049. Lemondás PUlszky. jakobinusok Rákosi V. Egy falusi hamlet., 315. Sipulusz tárcái Korhadt fakeresztek. : Zuboly, Gyalu és társai Barnabás rabsága Rejtett fészkek Verőfény Humoros elbeszélések Humoreszkjei Galambos Pál naplója. t014. Polgár háboru. to 115. Elnémult harangok. t018. Kóborlások. t019. Elbeszélések és tárcák Humoros elbeszélései A bujtogatók Emmi és egyéb elbeszélések Falu meg a város Reiner B. Magyar kulturképek Reviczky összes munkái Rexa D. Egy nemes család története Rider H. Ismeretlen ország. t045. Náda lilioma Robinson Crosue Rodrigens. A század büne Rovetta G. Az első kedves Rózsa. Nászut hármas Rudics J. Hervatag füzér Rudyard K. A birmai leányzó Sajó A. Regruták Salamon. Kocsin és gyalog. 557: Sand G. A kis grizette Sandean. Montsabréji kastély Sardou. Theodora Sárváry. Cézár müvei Sas E. Küzdelem egy sirért Savage R. Hivatalos feleség Ősi kastély Schiller. Költeményei Schmiedt. Rejtélyes házasság Schulcz J. A fogadalom. ' Scott. Ivanhoe Serao M. Isten hozzád szerelem Bün és büntetés. t057. Ser s I. A végzet Sienkievitz. A szeretet rabja. 141 t. Quo vadis Shaksperc. Lear király Remekei. liii Snied n A. Irgalmas nénike Soletromos Gy. Beszélyek Stendhal. Vörös és fekete Sudermann. A kegyenc Róka ut Sug. ft. bolygó zsidó Szabó E. Orosz költők Postamesterek kalandjai Szab lcs vármegye monografiája Szabóné N. J. Leány álmok Bünök Elbeszélések DerU Vezeklés Szalóc y B. Elbeszélések

16 Szana T. Magyar művészet Örök emlékek Szántó. Veér Judit Alkonyat. : 562. Szathmáry K. Tudósok harca Honboldogitók Az ország sebei a. b. Balassa Bálint Kiengesztelt átok Legszebb hercegnő a. b. Magyarhon fénykora Sirály. 830l. Olcsó vasutakról Erdély vészcsillaga Bethlen Miklós Szatmár vármegye monografiája Széchenyi I. munkái. III Szent Biblia Szépirodalmi olvasmányok Szigligeti. Trónkereső Szikra. Fölfelé züllők Bevándorlók Szöllősy. Oldenburgi dinasztia SlOmaházy. Huszonnégy óra ClarieUe keringő A gyergyóvári hadjárat Páratlan szerdák Biaritz és Társai. 57!. Nyári felhők Ella kisasszony Asszonyi bosszu Lila test Dr. Kaposi Márta Tábory. Az élet folytatásokban Nagy játék a. b. Negyven éves férfiu Tábory. Megfagyott pezsgő Templom kulcsai Korhadt oszlopok A boldogságért A nőgyűlölő Talabér Gy. Böngészet Talpra magyar. Költemények Tanos. Az erdő világa Tarhetti H. A sziv küzdelmei Tarnay. Apród szerelem Teleky. Természetről Egyről másról a. b. Thaekeray. Pendennis története. lil Hiuság vására. lll Theu iet A. Veszedelmes bübáj Angela Timár Sz. Selyem és rongy Az öröm vallása Tinsean L. Göröngyös utakon A hivek A tilalom Toln;i Világ tört. IIll Tolnay L. Elbeszélések Életképek Nemes vér Báróné tensasszony Polgármester ur a. b. Mai Magyarország Az urak Dániel pap lesz A grófné ura Csak egy asszony Tols toj L. Karenina Anna. IIl Háboru és béke A pénz átka Tonc G. Mikes élete , 28 29

17 Tóth B. Tárca levelek Anekdóta.kincs Boldogasszony dervise Vasárnapok Tóth E. Munkái Tóth K. Irka firkák Albuma Ördög párnája Tóth S. A jó erdélyiek Aki senkié sem Tóvö)gyi. Akit nem akarnak a. b. Trallope. Szemet szemért Turgenyev. Első szerelem Apák és ti uk Östalaj Tury Z. A sötétség Tutsch. Viola története Magunkról Twain. Királyfi és koldus fiu Amerikai örökös Ostoba Wilson Urményi L. Rákóczy György Vachenhausen. A kincs Vadnay. Hosszu estékre lmakulata Éva leánya Eszter Besorozott Vajda J. Költemények Vály. Aradi szinészet Menyasszony vadászat..: 982. Várady A. Feslett világ. 340l. Charitas Költemények Varsányi Gy. Uria Vas Gereben. Régi jó idők Vas Gereben. Nagy idők, nagy emberek Pörös atyafiak Nemzet napszámosai Egy alispán Garasos arisztokrácia Tekfntetes urak jurátus élet Életunt Dixi, adomák ll. józsef császár Veka. Köd előttem a. b Pali bácsi Ve ess S. A rejtélyes tündér Vérrel lemosott vér..: A bosszuló angyal jósnő titka Lefőzött sátán Gyilkos fia j, Két világrészen át Burok védangyala Melyiket szeretem Ver zajev. Egy orvos vallomásai Verga. Egy apáca története Verne Gy. Antifer mester Begum ötszáz mi1\iója Bombarnac Claudius Branicanc asszonyság. 6 \5. Bundák hazája Cascabel Cézár Cynthia hajótöröttjei Dartenton Clovis Strogoff Mihály Dél csillaga Egy sorsjegy Északdél ellen Föld felfedezése _ 31

18 Verne Oy. Francia zászló Oözház Orant kapitány gyermekei Három angol, három orosz Hatteras kapitány Haza franciaországba Hóditó Robur Jangada Jég Sphinx Kéraban a vasfejü Két évi vakáció Lángban álló szigettenger Névtelen család Öt hét léghajón Rejtelmes sziget Sándor Mátyás Senki fia Servadac Hektor Tizenötéves kapitány U szó sziget Utazás a föld körül Utazás a föld központja felé Utazás a Holdban Utazás a Hold körül Utazás a tenger alatt Várkastély a kárpátokban Világfelfordulás Az uszó város KinFu Camp Ole sorsjegye A Dunai hajós Vértesy A. Élet betege Viola. Zweierlei Liebe Virág B. A trón bolondja Virtzenfeld B. Két árva története Völgyi L. Ékszerárus leánya Vörös J. Elpusztult millió Vörösmarthy M. Munkái Wohl. Arany füst a. b. Warden F. Rejtélyes ház Werbőczy. Hármas könyve Werner E. Szentmihály Szabad pálya A böcstilet utja Wer ' er O. Megvirrad még valaha Kendy Imre házassága Anzeusz 658. Olga Wilki N. Nem házasodunk Wilkie C. Nem, Nem házasodunk Wirgilius. Aeneise Wolfner. A szocialísmus Zatár. Szilágyi haragja Andrásfalvi, de Andrásfalva Zboray A. A megváltó szerelem a. b. Zemptényiné. A leghatalmasabb érzés Zerkovitz E. Amerikai kereskedők Zemplén vármegye monografiája Zola E. A háboru A munka Három elbeszélés Álom Oerminal Zöldi. Egy primadonna házassága Zrinyi Miklós munkái

Klasszikus csomag. Klasszikus csomag. Klasszikus csomag - 303 kötet, 64334 oldal, 353 MB

Klasszikus csomag. Klasszikus csomag. Klasszikus csomag - 303 kötet, 64334 oldal, 353 MB Klasszikus csomag Klasszikus csomag - 303 kötet, 64334 oldal, 353 MB É rtékelés: Még nincs értékelés Á r: Vá ltozat á r mó dosító : Alapá r á fá val együtt: Ár kedvezménnyel, Á FÁ val: 6000 Ft Fogyasztó

Részletesebben

No. Cím Író Kiadva Kiadó

No. Cím Író Kiadva Kiadó No. Cím Író Kiadva Kiadó 1 Nagy indiánkönyv J.f.cooper 1965 Móra könyvk. 2 Fiúk évkönyve 1970 1969 Móra könyvk. 3 Mózes Madách imre 1966 Magvető 4 Kis gyermekek nagy mesekönyve 1955 Ifjusági kk 5 Egeszség

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

ebook Ajándék szépirodalmi művek

ebook Ajándék szépirodalmi művek Magyar szerzők művei Ábrányi Emil Ábrányi Emil költeményei összes prózai műve II. összes költeményei összes prózai műve I Sápadt emberek Amade László Amade László összes költeménye Ányos Pál Ányos Pál

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 1. melléklet FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 7 vezér (Szabadmájus) tér Alkotmány utca Arany J. utca Attila utca Akác utca Batthyány

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-112-001-5, Cím: Fõ tér 1. (polgármesteri hivatal), TEVK: 01 Akácfa köz teljes közterület Báthory utca teljes közterület Béke utca teljes közterület Cékla köz teljes

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásáról, valamint az

Részletesebben

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10.

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10. Járás/Tankerület székhelye: Várpalota 8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek Település Ősi Kötelező felvételt biztosító iskola 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi,

Részletesebben

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1. melléklet a 38/2012. (X. 25.) Önkormányzati Rendelethez E F G V. Körzet VI.

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10

TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10 Göd Város szavazóköreinek jegyzéke TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10 Ambrus László utca Arany János utca folyamatos

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 12/2011. (II.25.) sz. önkormányzati rendelettel módosított

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 12/2011. (II.25.) sz. önkormányzati rendelettel módosított PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 12/2011. (II.25.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 1/2009. (II.04.) sz. önkormányzati rendelete az általános iskolai körzethatár és az óvodai körzethatár

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Isaszegi Helyi választási Iroda Vezetőjének. 2/2014. (III.31.) számú határozata. A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az alábbi:

Isaszegi Helyi választási Iroda Vezetőjének. 2/2014. (III.31.) számú határozata. A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az alábbi: Isaszegi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.szám Tel: 28/583-100, e-mail:hivatal@isaszeg.hu Ügyiratszám: 330-6/2014/12 Ügyintéző: Tóthné Pervai Katalin Tárgy: Egyéni Választó

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2002. (VI.24.) rendelete

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2002. (VI.24.) rendelete RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2002. (VI.24.) rendelete a háziorvosi körzetek kialakításáról a 3/2011.(I.24.) módosító rendelettel egységes szerkezetben Ráckeve Város Képviselő-testülete

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni.

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet 1. SZÁMÚ KÖRZET SZÉKHELYE: 9600 SÁRVÁR, DÓZSA GYÖRGY UTCA 12.

1. melléklet 1. SZÁMÚ KÖRZET SZÉKHELYE: 9600 SÁRVÁR, DÓZSA GYÖRGY UTCA 12. 1. SZÁMÚ KÖRZET SZÉKHELYE: 9600 SÁRVÁR, DÓZSA GYÖRGY UTCA 12. 1. Balassi Bálint utca 2. Balogh Ádám utca (Lánkapuszta) 3. Dózsa György utca 4. Földvárpuszta major (Lánkapuszta) 5. Gárdonyi Géza utca 6.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről 1 MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2003. (IV.30.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2003. (IV.30.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről Páty Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2003. (IV.30.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről az azt módosító 33/2004. (XI.5.) 21/2005. (IX.5.) és 12/2011. (VI.16.) rendeletekkel

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

A fizetı parkolási rendszerrıl szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

A fizetı parkolási rendszerrıl szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 5/2013. (II.27.) önkormányzati rendelete a fizetı parkolási rendszerrıl szóló 25/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez I. számú háziorvosi körzet körzethatára (utcajegyzék) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Utcanevek Öreghegy pincesor 25 Ságvári utca 47 Szabadság tér 143 Templom utca 33 Török Bálint

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról

Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

19/2002.(VI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

19/2002.(VI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2003.(VI.25.), 13/2005.(III.1.), 31/2005.(V.2.), 6/2006.(II.20.), 15/2007.(III.28.), 22/2010.(VIII. 16.), 3/2012. (I. 17.), 11/2012. (III. 26.), 40/2012.

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 40/2013.(XI.01.) önkormányzati rendelete

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 40/2013.(XI.01.) önkormányzati rendelete Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2013.(XI.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket!

Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket! Köszöntjük a városi olvasópályázat díjátadóján megjelent kedves vendégeinket! 2015. 04. 22. Olvasmányok: 1. évf.: Benedek Elek: Szélike királykisasszony/ Zolnainé Lovas Emma 2. évf.: Tersánszky Józsi Jenő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - 4 MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 60/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

ürítési nap hétfő és csütörtök

ürítési nap hétfő és csütörtök Utca Ady Endre utca Akácos utca Alinka utca Alkotmány utca Arany János utca Árpád utca Árvácska utca Avar utca Babits Mihály utca Bajcsy Zsilinszky utca Bakony utca Bányász utca Barátság utca Bartók Béla

Részletesebben

10. IRODALOM-, VERS- ÉS PRÓZAÍRÁS

10. IRODALOM-, VERS- ÉS PRÓZAÍRÁS 1 10 Abonyi Elvira 2 10 Babar Kitty Klaudia A hét legszebb szó (próza) Babar Kitty: Őrültség 3 10 Balassa Gergő Székesfehérvári Vasvári Pál Balassa Gergő:? 4 10 Bankó Rebeka 5 10 Bécs Gréta 6 10 Blahó

Részletesebben

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r,

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r, REPERTÓRIUM. Abonyi Lajos. (1843-1898.) (Képpel). Vasár, Ujs., 18. sz.' t /,... Ábrányi Emil, Garay János emlékezete. Budap. Napló "155. -sz. Ábrányi Emil. Abonyi Lajos. Budáp. Napló 118. sz, Ambrus Zoltán.

Részletesebben

Hirdetmény. Karcag területén Január, Február, Október, November. Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft.

Hirdetmény. Karcag területén Január, Február, Október, November. Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény, az azt szabályzó 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet, a Ady E. Juhász Gy. Kacsóh P. Szív Hajnal Harmat Kungát Kuthen Egyetértés Koppány

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata az egészségügyi

Részletesebben

A rendelet 1. sz. melléklete e rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. A rendelet 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul.

A rendelet 1. sz. melléklete e rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. A rendelet 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul. Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetek és védőnői szolgálatok területének megállapításáról

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

1.szavazókör II. Rákóczi F. Ált. Iskola, Bajcsy-Zs. út

1.szavazókör II. Rákóczi F. Ált. Iskola, Bajcsy-Zs. út Annahegyi utca Bajcsy-Zsilinszky út Bubiktanya Cifra út Csillag Kálmán utca Degenfeld utca Eperfasor utca Farkasdi út Fromm Antal utca Gróf Almássy utca Gróf Pálffy utca Gyógypedagógia Int. 1.szavazókör

Részletesebben

GAE.A A FÖLD, AZ ÉLET ÉS A TUDOMÁNY KÖNYVEI. A DETEKTÍVREGÉNY.

GAE.A A FÖLD, AZ ÉLET ÉS A TUDOMÁNY KÖNYVEI. A DETEKTÍVREGÉNY. GAE.A A FÖLD, AZ ÉLET ÉS A TUDOMÁNY KÖNYVEI. Szerkeszti: M I L L E R E K R E Z S Ő d r. egyetemi tanár. 4. SZÁM. A DETEKTÍVREGÉNY. (A NÉPSZERŰ IRODALOM" ELMÉLETE ÉS TÖRTÉNETE. I.) ÍRTA: HANKISS JÁNOS dr.

Részletesebben

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.)

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) DUNAKESZI ÓVODÁK ÉS KÖRZETHATÁROK Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) 1. 2120, ÁGNES UTCA (teljes közterület) 2. 2120, ALSÓTABÁN (teljes közterület) 3. 2120, ANNA UTCA (teljes közterület) 4. 2120,

Részletesebben

Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2002. (VI. 10.) rendelete. a háziorvosi körzetekről 1..

Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2002. (VI. 10.) rendelete. a háziorvosi körzetekről 1.. Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2002. (VI. 10.) rendelete a háziorvosi körzetekről Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről szóló

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Fõ tér 1. (Polgármesteri Hivatal), OEVK: 03

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Fõ tér 1. (Polgármesteri Hivatal), OEVK: 03 Drávai Zsuzsanna Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-112-001-5, Cím: Fõ tér 1. (Polgármesteri Hivatal), OEVK: 03 Akácfa köz teljes közterület 12 Angeli köz teljes közterület 17 Báthory utca teljes

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11]

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11] Jókai Gyûjtemény "A kényes úrfi s a rongyos baka" / szerk. Mezei Zsolt (2001) "Baráti emlékül-jókai Mór" / összeállította és az elõszót írta E. Csorba Csilla (1981) "Mester Jókai" / szerk. Hansági Ágnes

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

Gyöngyös Város Helyi Építési Szabályzatának mellékletei

Gyöngyös Város Helyi Építési Szabályzatának mellékletei - 1 - Gyöngyös Város Helyi Építési Szabályzatának mellékletei - 2-1. számú melléklet 67 a)szabályozási tervlapok (Rajzszám: GySzT_01/2-37) b) MÁTRAFÜRED belterület Szabályozási Tervlapja (VÁTI Kft. TSZ:4212/2008)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 29/2003. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelet szerinti hirdetménye

Paks Város Önkormányzata 29/2003. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelet szerinti hirdetménye Paks Város Önkormányzata 29/2003. (XII. 31.) számú önkormányzati rendelet szerinti hirdetménye 1.) A támogatás célja: Hagyományos technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezõ felújításának

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Szt. István tér 6. (Városháza), TEVK: 01

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Szt. István tér 6. (Városháza), TEVK: 01 Szehofnerné Széber Zsuzsanna Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 07-061-001-2, Cím: Szt. István tér 6. (Városháza), TEVK: 01 Csokonai utca teljes közterület 51 Mónus Illés utca 000001 000007 folyamatos

Részletesebben

Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása

Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása 1. sz. szavazókör helye: Kodály Z. Művészetoktatási Int. Egressy B. út 1/B. Egressy B. út 1-19-ig (páratlan), Egressy B. út 2-26-ig (páros), Jókai tér teljesen,

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

200918 Székhely: 1. Telephely Bajcsy Zsilinszki úti Óvoda

200918 Székhely: 1. Telephely Bajcsy Zsilinszki úti Óvoda Intézmény OM azonosító: 200918 Székhely: 1. Telephely Bajcsy Zsilinszki úti Óvoda (5711 Gyula, Bajcsy Zs. u. 24.) 5711 AULICH LAJOS UTCA (teljes közterület), 5711 BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA (teljes közterület),

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzata hat háziorvosi, három gyermekorvosi és két fogorvosi körzetben határozza meg Gyömrő város alapellátásának körzeteit.

Gyömrő Város Önkormányzata hat háziorvosi, három gyermekorvosi és két fogorvosi körzetben határozza meg Gyömrő város alapellátásának körzeteit. Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról a 11/2005. (III.24.) sz. a 14/2010. (IX.20.) sz. és a 22/2011. (IX. 05.) sz. rendelettel

Részletesebben

Záradék: Ezen rendelet február 20-án kihirdetésre került. Jenesné Paróczai Erika jegyző

Záradék: Ezen rendelet február 20-án kihirdetésre került. Jenesné Paróczai Erika jegyző Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

FH. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS

FH. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS TELEPÜLÉS OM FH. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS Ambrózfalva 039539 007 039539 004 Ambrózfalvi Tagintézménye Apátfalva 201360 001 Apátfalvi Dózsa György Általános

Részletesebben

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Területi, személyi, tárgyi hatály

Területi, személyi, tárgyi hatály Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról Egységes szerkezetben a 11/2016.(IV.21.) számú önkormányzati rendelettel

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

Szavazókör sorszáma Szavazókör területe Szavazókör helye, címe Akácfa utca 1. VÍZMŰ KLUBTERME Dózsa György utca

Szavazókör sorszáma Szavazókör területe Szavazókör helye, címe Akácfa utca 1. VÍZMŰ KLUBTERME Dózsa György utca Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2008. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 10. /1/-/2/ bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva Pásztó városban

Részletesebben

Házi gyermekorvosi körzetek

Házi gyermekorvosi körzetek Házi gyermekorvosi körzetek Gyula 001. körzet Tól Ig Állandó lakosság Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum 0-14 éves 48-as utca 000005 000013 Páratlan 2 Akácos utca 0 Bánom tanya

Részletesebben

1. sz. választókerület

1. sz. választókerület 1. sz. választókerület 1. sz. szavazókör Szabadság u. 29. Szlovák Ált. Iskola Árpád utca 1 - folyamatos házszámok Árpád utca 5 9 páratlan házszámok Béke lakótelep Béke utca 1-3/B páratlan házszámok Bethlen

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról

Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról a 11/2005. (III.24.) sz. a 14/2010. (IX.20.) sz. a 22/2011. (IX. 05.) sz. a 25/2011.(X.17.)

Részletesebben

Kötelező olvasmánylista a Klasszikus magyar irodalom 2. (MIR11-223) kollokvium beugrójához

Kötelező olvasmánylista a Klasszikus magyar irodalom 2. (MIR11-223) kollokvium beugrójához Kötelező olvasmánylista a Klasszikus magyar irodalom 2. (MIR11-223) kollokvium beugrójához 1. Az ötvenes hatvanas évek lírája 1. Az allegorikus beszédmód lírai formái és a balladaforma Allegória: VÖRÖSMARTY

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A VÁROSI ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA VERSENYRŐL

JEGYZŐKÖNYV A VÁROSI ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA VERSENYRŐL JEGYZŐKÖNYV A VÁROSI ÚSZÓ DIÁKOLIMPIA VERSENYRŐL A verseny időpontja: 2015. december 3. A verseny helyszíne: Bonyhád 25 méteres medencéje A verseny rendezője: a városi DSB A versenybíróság elnöke: Völgyi

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA

A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA A REALIZMUS KORA ÖSSZEÁLLÍTOTTA BURGYÁN ATTILA AKG Kiadó Budapest 1995 TARTALOM A KOR FILOZÓFIÁJA 5 LENDVAIL. FERENC: A polgári filozófia vége 5 A pozitivista tudományfilozófiák 6 A klasszikus pozitivizmus

Részletesebben

1. melléklet a 37/2012. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez. 1. számú melléklet a 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez HÁZIORVOSI KÖRZETEK

1. melléklet a 37/2012. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez. 1. számú melléklet a 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez HÁZIORVOSI KÖRZETEK ĺ á á á Ö á é ő ü é Ż Ż ö á é é ü á á ö á í á áó ó ó Ż ö á ó ĺ á áó ú á á á Ö á á é ő ü ę é é ő ó ó é ö é á é é á á ö é ĺ Ż é é á öé á ú á á á Ö á é ő ü é é ű öđé á á ő ő ő Ż Ż ö á é á í é é é ö é á ó

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Optimist Magyar Bajnokság Balatonfüred, október Eredmény

Optimist Magyar Bajnokság Balatonfüred, október Eredmény Optimist Magyar Bajnokság Balatonfüred, 2015. október 8-12. Eredmény Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 97, Scoring system: Appendix A Rank Nemz Vitsz Kormányos Klub Korcsop Nem R1 R2 R3 R4

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi

Részletesebben

1.osztályos tankönyvek:

1.osztályos tankönyvek: 1.osztályos tankönyvek: Ének-zene /nat 2012/ Nemzedékek Kiadó Az én ABÉCÉM Első olvasókönyvem Első technikakönyvem A képzelet világa Játékház: betűtanítás- írásfűzet Játékház: képes olvasókönyv / Hargitai

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

19/2002. (VII.22.) MÖK számú rendelete. a háziorvosi körzetekrıl

19/2002. (VII.22.) MÖK számú rendelete. a háziorvosi körzetekrıl Helyi jogtár. Módosította az 5/2004.(I. 26.) MÖK sz. rendelet, valamint a 14/2004.(III. 29.) MÖK sz. rendelet. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2002. (VII.22.) MÖK számú rendelete

Részletesebben

1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1.

1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1. 1. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség: Verseghy Ferenc Gimnázium Szolnok, Tisza Park 1. Balázs Ildikó Algay Ferenc Ödönné Kovács Ferencné Salló Dorottya 2. sz. szavazatszámláló bizottság Szavazóhelyiség:

Részletesebben

Balatonfüred-nyaraló

Balatonfüred-nyaraló Balatonfüred-nyaraló Utcanév Ady Endre u. keleti oldal Ady Endre u. nyugati oldal Alsó Köz Alsómuskátli u. Arácsi u. Arad u. Arany János u. Aranyhíd sétány Árokszőlő u. Árpád u. Árvalányhaj u. Babits M.u.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról. Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.* Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Cím: II.Rákóczi F.Ált.Iskola Bajcsy-Zs.út , OEVK: 07

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Cím: II.Rákóczi F.Ált.Iskola Bajcsy-Zs.út , OEVK: 07 001. szavazókör Cím: II.Rákóczi F.Ált.Iskola Bajcsy-Zs.út 79-81., OEVK: 07 Mendei út teljes közterület 200 Pál Mihály utca teljes közterület 268 Pataki Ferenc lakótelep teljes közterület 55 Sárkány utca

Részletesebben

VÚK Veszprém Városi Diákolimpia Úszás III. 100m fiú gyorsúszás. Helyezés Név Szülidő Csapat Idő

VÚK Veszprém Városi Diákolimpia Úszás III. 100m fiú gyorsúszás. Helyezés Név Szülidő Csapat Idő 15 III. 100m fiú gyorsúszás 1 Schmid Antal 2005 Deák Isloka 1:27,05 2 Fábry Csanád 2005 Szilágyi Keresztény Isk. 1:33,80 3 Zámbó Patrik 2005 Padányi Kat.Isk. 1:35,54 4 Vadász Nimród 2004 Báthory I. Ált.Isk.

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben