Lengyel György: Színházi emberek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lengyel György: Színházi emberek"

Átírás

1 RUFF BORBÁLA Ex libris LIII. évfolyam 28. szám, július 10. A 2008-ban megjelent színházi könyvek" egy csoportja tanulmánykötet vagy kritikagyűjtemény, az alábbiakban tárgyalt négy könyv azonban jobbára a szubjektivitás jegyében fogant. Elsődlegesen azért, mert a szerzők többsége színházi ember". Lengyel György Színházi emberek című könyvében nagy színházi találkozásaira emlékezik, Nánay István, mint akkor és ott élő, szinte együtt lélegzik az általa megidézett Egyetemi Színpad alakjaival, Hudi József a balatonfüredi színház történetének lelkes kutatója, Bános Tibor pedig a pesti kabaré elkötelezett híve. Lengyel György: Színházi emberek című munkája abból a szempontból egyedülálló a színháztörténeti könyvek sorában, hogy szerzője - Hevesi Sándorhoz, Várkonyi Zoltánhoz hasonlóan - a gyakorló színházi rendező szemével láttatja a XX. század magyar és európai színházának jelentős alakjait, rendezőit, színészeit, ezzel együtt a tudós szakember esztétikai érdeklődésével érint színházelméleti kérdéseket. Szemtanúként számol be olyan nagy művészek rendezői módszereiről, színházi és magánéleti szokásairól, személyiségéről, mint Michel Saint-Denis, Somlay Artúr vagy Nádasdy Kálmán, s mindezt olyan kedves-anekdotikussággal, a személyes találkozások atmoszférikus erejének megidézésével teszi, mely élvezetessé és olvasmányossá avatja eme szubjektív (1 / 9) [ :18:32]

2 színháztörténetet". A szerző 1961-től több magyarországi (a debreceni Csokonai Színház, a Nemzeti, a Madách) színház rendezője, vendégrendezője, főrendezője, 1988-tól 1993-ig a Pécsi Nemzeti Színház, majd 1993-tól 2001-ig a debreceni Csokonai Színház igazgatója és művészeti vezetője. A kötet színházi embereihez hasonlóan maga is pedagógus, a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára. Most három korábbi munka (Színészek, szerepek, 1959, Színészek, rendezők, 1964, A színház ma, 1970) után ebben a kötetben adja közre fordulatos pályája nagy találkozásait, interpretálja és értékeli az ötvenes évektől a magyar színházművészet rendezői irányait. A tanulmánykötet magában foglal memoár jellegű, egyes szám első személyű, közvetlen hangvételű, inkább a magyar színházi élet jelenségeit érintő fejezeteket, ettől némiképp eltérnek (és kissé nehezen illeszkednek a könyv kontextusába) azok az írások, melyek afféle színháztörténeti jegyzetként" az európai rendezési elveket (Copeau, Saint-Denis, John Gielgud, Peter Brook, Mejerhold) körvonalazzák. Száraz monotóniáról azonban itt sem beszélhetünk, az objektivitás mint szükségszerűség ezekben a tanulmányokban is a szerzőre jellemző humánummal és empátiával párosul. A Színházi emberek a színház iránt érdeklődők és a színházi szakma művelői számára egyaránt hasznosítható, élvezhető kötet. Lengyel könyve ritka dokumentumokkal és fotókkal illusztrálva mesél a XX. század második felének rendezőiről, az utakról, melyeken ezek a rendezők akadályokba ütköztek, megálljt parancsoltak önmaguknak vagy továbbhaladtak - s néha elbuktak. Somlay Artúr pályaívének vagy Olty Magda visszavonulásának leírása a kötet két legmegindítóbb írása. Major Tamás, Ruttkai Éva vagy Márkus László megidézése éppúgy színesíti az adatokban is bővelkedő (felhasznált irodalommal és végjegyzetekkel ellátott) szövegeket, mint Lengyel betiltott Albee-rendezésének (Nem (2 / 9) [ :18:32]

3 félünk a farkastól, Nemzeti Színház, 1963) vagy a Madách gimnáziumi diák-tragédia rendezésének (1953) bürokratikus akadályokkal gátolt története. (Corvina Kiadó, Budapest, oldal, 3500 Ft) Ugyancsak figyelemre méltó munka Nánay István: Profán szentély című könyve, mely az Egyetemi Színpad történetét dolgozza fel a Színpad 1957-es megalakulásától az 1995-re datálható átmeneti felfüggesztésig". A kötetet az Egyetemi Színpad Alapítvány az ötvenéves évforduló alkalmából hívta életre. Szerzője, Nánay István dramaturg, kritikus, a Színház folyóirat volt munkatársa ma krónikásként és egyben szemtanúként számol be az egykori eseményekről, elfogultságát cseppet sem titkolva, hiszen egyfajta szereptriád köti a Színpadhoz. Kezdetben nézőként, majd Ruszt József asszisztenseként és dramaturgként, végül kritikusként dolgozott, vagy ahogyan ő fogalmaz, élt együtt e kulturális fórummal. Az Egyetemi Színpad legenda - olvasható könyvében -, mely mellett senki nem mehet el érintetlenül, s hozzá kapcsolódva mindenkinek megvan a saját története. Azoknak is, akik csak olvastak a Színpadról. Megismételni a megismételhetetlent? - Nánay színháztörténeti munkáját, afféle iránytűként, mind a Színpad egykori nézőinek, mind az ifjabb, akár huszonéves generációnak ajánlja. (3 / 9) [ :18:32]

4 Az Egyetemi Színpad, melyet eredetileg azzal a szándékkal alapítottak, hogy az ELTE kultúrterme legyen, e gyűjteményes munka tanúsága szerint is jócskán túllépett célkitűzésén. Szentély elnevezését több szempontból sem csupán annak köszönheti, hogy egy kápolna helyisége adott teret az új funkciónak, hiszen az Universitas Együttes, Latinovits szavalóestjei, Mensáros XX. százada, az Omega, az amatőr filmklub csupán a legismertebb, legemlékezetesebb produkciói voltak az értelmiségi fórumnak. Nánay Egyetemi Színpad-története a produkciók ismertetésén túl a részletek, fordulatok, konfliktusok történetét is sorra veszi, vezetőváltásokról, irányított strukturális átrendezésekről is beszámol, valamint a Színpad kereteket feszegető, tabukat döntő mivoltának tanújeleit sem hallgatja el. A könyv végtelenül alapos munka, s azon ritka kiadványok egyike, melyek nyelvhelyesség szem pontjából is precízek. Forrásállománya sok ré tű, és ami a leglényegesebb, tárgya is az újdonsá gok körébe sorolja, ugyanis ezelőtt nem született effajta összefoglaló mű az Egyetemi Színpad történetéről. Levelek, jegyzőkönyvek, szemé lyes emlékek formálják szövegét, mely a bőséges és igazi élvezetet nyújtó fotóállománnyal együtt esztétikai értelemben is kuriózummá avatja olvasója számára. További érdekesség a DVD-mel léklet, melyen többek között Čapek, Szomory Dezső műveiből, a Kaláka együttes koncertjéből, szavalóestekből láthatók részletek, és az 1991-es búcsúest riportfilmje is megtekinthető. (Alexandra Kiadó, Pécs, oldal, 3900 Ft) Lengyel György és Nánay István színháztörténeti munkája után valódi különlegesség a magyar színháztörténet-írás területén (4 / 9) [ :18:32]

5 Hudi József: A balatonfüredi színházak és színészet története ( ) című könyve, melyben a szerző a Balaton-part kisvárosának reformkori színházi tevékenységéről számol be. Gajdó Tamás a könyv bemutatóján olyan munkának nevezte, mely frissítően hat a színháztudomány vérkeringésére". Hudi József történész, levéltáros az 1831-ben alapított füredi színház és színjátszás előzményeit, a színház alapítás körülményeit, majd három évtized szín házi életének krónikáját adja közre e kötetben, mely a szerző szándéka szerint is újszerű kezdeményezés. Részletes munka a Dunántúl első, az ország harmadik kőszínházáról, melynek létrejötte reformkori hátterével a nemzeti nyelv, nemzeti kultúra, általjában a nemzetiség előmozdításának s terjesztésének egyik leghatásosabb módja" (Kisfaludy Sándor előterjesztése a füredi színház építésére, 1830), s ezen túl nem csupán színháztörténet, hanem a színházalapítás és színházfenntartás társadalomtörténete". (11. o.) A színház működése mellett a füredi fürdőélet, a színház létrejöttét támogató nemesi összefogás, a közönség és a társulatok váltakozásának társadalmi rajza szint úgy a könyv tárgykörét alkotó elem. E munkát a füredi színház története tekintetében Kisfaludy Sándor, a színház alapítójának emlékezései, valamint Eötvös Károly munkája (Utazás a Balaton körül) előzte meg, és ez az igen részletes, inkább objektív tényekre (levéltári, korabeli sajtóbéli adatokra), mint anekdotákra épülő, a dokumentumokat szakszerűen közlő munka méltó folytatást jelent. E tekintetben leginkább hangvéte lé ben különbözik Nánay vagy Lengyel könyvétől, a mesélés visszafogottabb, a stílus szikárabb, forrásmunka jellege szembeötlő. A szerző szerint a források hézagossága éppúgy komoly feladat elé (5 / 9) [ :18:32]

6 állította, akárcsak a könyv címének kiválasztása. Egyrészt magának a savanyúvizéről híres gyógyfürdőnek sem volt egységes neve (Füred, füredi fürdő, Savanyóvíz például), és éppígy az állandó színházat is több névvel illették (Balatonfüredi Játékszín, Balatonfüredi Nemzeti Színház, Füredi Theátrom stb.). A színházalapítással kapcsolatban sem csupán a tények ismertetésére szorítkozik, azt is megtudhatjuk például, hogy a tihanyi apátság részéről, mely a telket biztosította, Horváth Pál apát úr a telekszerződésben leszögezte, hogy a játékszín épületében szállást adni, sütni-főzni, idegen bort tartani tilos, egy kikötését azonban elutasították: az udvarlás és szerelmeskedés tilalmát. A Balatonfüredi Színházban a reformkori színésznemzedékből fellépett Déryné Széppataki Róza, itt vendégszerepelt az ötvenes években Jókainé Laborfalvi Róza, majd később Prielle Kornélia, Jászai Mari, Blaha Lujza. A színháztörténeti eseményekben gazdag múltat remélhetőleg hasonlóan színes események sora követi, s a rekonstrukciós városépítő munkálatok, a Jókai Múzeum vagy a Széchenyi park felújítása mellett Hudi József könyve is hozzájárul e cél megvalósulásához. (Balatonfüred Városért Közalapítvány, oldal, ár nélkül) Végül egy sajátos műfaj történetét tárgyalja Bános Tibor: A pesti kabaré 100 éve című munkájában, mely mind küllemében, mind a magában is izgalmas (6 / 9) [ :18:32]

7 téma s a hozzá kapcsolódó sztorik, történetek tekintetében figyelemre méltó kötet. A XX. század történelmi-társadalmi változásai táptalajt jelentettek a kabaré mint műfaj magyarországi megalapozásához, majd virágzásához, végül hanyatlásához. Ez utóbbi periódus természetesen megkérdőjelezhető, de Bános munkáját olvasva nem lehet kétségünk a szerző mai kabarét érintő pesszimista szemléletét illetően. A történelmi változások a kabaré nézőterén nem látszottak olyan rémisztőeknek, amilyenek a valóságban voltak. A nevetés - ha csak percekre, félórákra, vagy akár egész estékre is - mindent megszelidített" (8. o.) - jellemzi a bevezető fejezetben a kabaré sikerének alapját. A könyv mottójaként választott idézetben Kosztolányi a következőképp kommentálja korának nevettető produkcióit: A kabaré a szenvedésünknek afféle biztosítószelepe. Ha nem lenne, talán robbanás is történne." Vagyis a kabaré nemcsak színpadi, színházi műfaj, hanem egy olykor igencsak viszontagságos időszak elszenvedőinek gyógyszere, terápia is egyben. Ahogyan a fülszövegben olvasható, Bános Tibor dramaturg, kritikus, újságíró a könnyű műfajok elkötelezettjeként olvasóit több népszerű színháztörténeti kötet (például Regény a pesti színházakról, 1973; Mosolyország. Nyolcvan év színészanekdotái, 1988) után ismét a színház és a történelem kulisszái mögé kalauzolja. A pesti kabaré... egyszerre anekdotikus és tényszerű hangvé te lének köszönhetően izgalmas és olvasmányos kötet, melyet a majd' minden oldalon látható fotók, korabeli plakátmásolatok Nánay munkájához hasonlóan olyan képes színháztörténeti albummá" avatnak, aminek köszönhetően minden könyvespolcon megállja a helyét. A pesti kabaré 100 évével kapcsolatban az aránytalanság azonban (7 / 9) [ :18:32]

8 szembetűnő. Bár mélységesen egyetértek a szerzővel abban, hogy a XX. század kabarétörténete leginkább a húszas évektől a nyolcvanas évekig figyelemre méltó, s hogy Kellér Dezsőt vagy Salamon Bélát, Hofit szinte lehetetlen a kereskedelmi tévécsatornák manapság csupán közhelyeket pufogtató fantáziátlan humoristáival egy kalap alá venni. Egy, a XX. századi pesti kabaré történetét feldolgozó 223 oldalas munka esetében mégsem szerencsés, hogy az 1967 és 2007 közötti időszakról, mely egyebek mellett a rádió, majd a televízió szerepét is taglalja, a könyv utolsó húsz oldalán olvashatunk. Az zárófejezetek alcíme: A pesti kabaré agóniája, illetve Valami van, de nem az igazi". Bános a könyv középpontjába egyértelműen Nagy Endre pályáját, érdemeit helyezi, s hozzá kapcsolja a nagy felfedezettek, Gábor Andor, Huszár Pufi vagy akár Karinthy Frigyes nevét. A régmúlt" valódi kincsesbánya, s mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a könyv kiváló anekdotaanyaga. Például egy esetben Nagy Endréhez suta képű, feltűnően rongyos ruhájú gyerekifjú" lépett, s kéziratot nyújtott a direktornak. Ké-kérem, mikor számíthatok rá, hogy el tetszik olvasni?" - kérdezte az ifjú félszegen. Nagy Endre a szöveget átfutotta, majd így szólt: A jelenet tetszik, be fogom mutatni." És mikor számíthatok a honoráriumra?" - kérdezte a fiatalember. Hiszen a kezében van már! Írja alá, és a pénztárban vegye fel a pénzt. Ott rögtön kifizetik. Kétszáz korona." A fiatalembert Karinthy Frigyesnek hívták. (44. o.) Gárdonyi Géza, Ady Endre, Molnár Ferenc, Szép Ernő, Heltai Jenő kabarészerzői tevékenységének ismertetése kellemesen bizsergető érzéssel ajándékozhatja meg az irodalom és színház iránt egyaránt érdeklődő olvasót. Ugyanilyen érték e kötetben a század emlékezetes kabaréjeleneteinek (például a Mi van a vízzel? című 1923-as Salamonbohózat) szöveghű közlése. Dátumszerű pontossággal idézi meg a szerző a különböző kabarészínházak (a Modern Színpad, Vidám Színpad stb.) létrejöttének körülményeit, a legfontosabb produkciókat, fellépőket, s rajzol hiteles képet olyan kabarésztárokról, mint a konzumhölgynek (8 / 9) [ :18:32]

9 legkevésbé sem mondható Vidor Ferike vagy Kazal László. Hacsek és Sajó, Lujza és Jenő, a Ki mit tud? Gálvölgyije a könyv egy-egy szereplője. Bános Tibor munkája sokoldalú, bizonyos szempontból szubjektív, igazán impozáns munka. (Vince Kiadó, Budapest, oldal, 3995 Ft) nyomtatás (9 / 9) [ :18:32]

AZ AMERIKAI MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS. Doktori tézis. (Kivonat)

AZ AMERIKAI MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS. Doktori tézis. (Kivonat) 1 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI OKTATÁSI, KUTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREŞ MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM AZ AMERIKAI MAGYAR

Részletesebben

22. évfolyam 2007. 2. sz. AETAS. A kiadványt szerkesztette: DEÁK ÁGNES

22. évfolyam 2007. 2. sz. AETAS. A kiadványt szerkesztette: DEÁK ÁGNES 22. évfolyam 2007. 2. sz. AETAS T Ö R T É N E T T U D O M Á N Y I F O L Y Ó I R A T A kiadványt szerkesztette: DEÁK ÁGNES A kiadvány Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Nemzeti Kulturális Alap, Nemzeti

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

Székesfehérvár és Vidéke

Székesfehérvár és Vidéke II. évfolyam 12. szám 2013. május 30. Székesfehérvár és Vidéke Az újság a 130 éves múltú, azonos címmel megjelent napilap utódjaként a 2013-as Szent István Emlékév eseményeihez kapcsolódva jelenik meg.

Részletesebben

Veszprémi Értéktár Képregény Oktatásügyünk emlékei A számok sorsa Kis tárgyak varázsa Dada az aluljáróban Sziveri utó Sziveri János felidézése

Veszprémi Értéktár Képregény Oktatásügyünk emlékei A számok sorsa Kis tárgyak varázsa Dada az aluljáróban Sziveri utó Sziveri János felidézése Tartalom 2 Perlaki Claudia Veszprémi Értéktár 3 S. Perémi Ágota Oktatásügyünk emlékei A Dózsa György Általános Iskola Iskolatörténeti Gyűjteménye 4 Palágyi Sylvia Kis tárgyak varázsa A balácai amulett,

Részletesebben

Arany Zsuzsanna: Bohócok világa. Művészetek találkozása a 20. század elején 1

Arany Zsuzsanna: Bohócok világa. Művészetek találkozása a 20. század elején 1 Arany Zsuzsanna: Bohócok világa. Művészetek találkozása a 20. század elején 1 A Bohócok világa szóösszetétellel egy Kosztolányi-cikk címét idézem, mely 1906 nyarán jelent meg a Budapesti Naplóban. A fővárosba

Részletesebben

KONYVHET. Paraszti családregény másként. Beszélgetés Bánki Évával. Interjú Vladimír Párallal. Tarján Tamás Profán asszonyglóriák

KONYVHET. Paraszti családregény másként. Beszélgetés Bánki Évával. Interjú Vladimír Párallal. Tarján Tamás Profán asszonyglóriák KONYVHET VIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2004. JÚLIUS 8 22. www.konyv7.hu 184 FT KULTURÁLIS KÉTHETILAP Tarján Tamás Profán asszonyglóriák Háttér Kiadó Balogh Anikó Írófaggató Ágoston Vilmos Interjú Vladimír Párallal

Részletesebben

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik:

BEVEZETÉS. 1 A Tücsökzene. Rajzok egy élet tájairól című versciklus 8., Ezerkilencszáz című darabja így kezdődik: BEVEZETÉS A kötet tárgya, módszerek Vannak, akik úgy vélik, a történelem néha nagyon is furcsa egybeesések, véletlenek különös sorozata csupán, melyet néha nyugalmas, megszokott események tarkítanak. Nem

Részletesebben

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs

10.15774.PPKE.BTK.2014.005. Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs Doktori (PhD) értekezés Somfay Örs 2012 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaság-, régió- és politikatörténeti műhely Somfay Örs Az I. világháború

Részletesebben

DAVID SZALAY. Szétzúzott világok írója. Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról. Grecsó Krisztián Megyek utánad. Tarján Tamás Dobozkönyvhét

DAVID SZALAY. Szétzúzott világok írója. Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról. Grecsó Krisztián Megyek utánad. Tarján Tamás Dobozkönyvhét 85. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 13. GYERMEKKÖNYVNAPOK WWW.KONYV7.HU XVIII. ÉVFOLYAM 2014. 2. SZÁM ELÔFIZETÔKNEK 350 Ft Rakovszky Zsuzsa a Szilánkokról Grecsó Krisztián Megyek utánad Tarján Tamás Dobozkönyvhét Szétzúzott

Részletesebben

KONYVHET. Sinkovits. A könyvborítón egy név. Interjú Irena Obermannovával Bóta Gáborral és Baráz Miklóssal

KONYVHET. Sinkovits. A könyvborítón egy név. Interjú Irena Obermannovával Bóta Gáborral és Baráz Miklóssal 144 FT KONYVHET V. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2001. MÁJUS 17. KULTURÁLIS KÉTHETILAP Interjú Irena Obermannovával Bóta Gáborral és Baráz Miklóssal Könyvfesztivál 2001. Beszámoló a VIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválról

Részletesebben

Á nos amours passés! *

Á nos amours passés! * Á nos amours passés! * Vendégségben Mészöly Dezsőnél Mészöly Dezső Kossuth-díjas író, költő, műfordító 1918. augusztus 27-én született Budapesten. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának elvégzése

Részletesebben

Varga Mihály. Tudós tanár Kecskeméten. Hajnóczy Iván, a Katona-kultusz ápolója

Varga Mihály. Tudós tanár Kecskeméten. Hajnóczy Iván, a Katona-kultusz ápolója Varga Mihály Tudós tanár Kecskeméten Hajnóczy Iván, a Katona-kultusz ápolója Hajnóczy Iván igazi történelmi családnak a sarja. Jól mutatja ezt az 1928-ban megjelent családtörténeti munkája, amely a Hajnóczyak

Részletesebben

Közlemények. Bán Imre Emlékezete

Közlemények. Bán Imre Emlékezete Közlemények Bán Imre Emlékezete KÖZLEMÉNYEK A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL III. BÁN IMRE EMLÉKEZETE SOROZATSZERKESZTŐ: HOLLÓSI GÁBOR SZERKESZTETTE: FAZAKAS GERGELY TAMÁS HOLLÓSI GÁBOR TECHNIKAI

Részletesebben

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés

Városunk. Szabaddá vált Pest-Buda. Katona Józsefvárosa. Deák-nap Csepelen. Háromszáz éve történt. Emléktábla, mellszobor és emlékülés Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 4. szám Mintegy két évtizedes kilincselés után Buda és Pest polgárai 1703. október 23- án nyerték újra el a szabad királyi városi kiváltságaikat. Korábban

Részletesebben

A 184. füredi Anna-bál szépei

A 184. füredi Anna-bál szépei A TARTALOMBÓL ÍRÁS ZÁKONYI FE- RENCERŐL ÉS ZÁ- KONYI FERENCTŐL Augusztus 28-án a helytörténész, idegenforgalmi szakember születésének századik évfordulójára emlékeznek. BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ

Részletesebben

268 Ft, határon túl: 1 uro. III. évfolyam, 5. szám 2011. május. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán!

268 Ft, határon túl: 1 uro. III. évfolyam, 5. szám 2011. május. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! 268 Ft, határon túl: 1 uro III. évfolyam, 5. szám 2011. május A Magyar Teátrumi Társaság havilapja www.magyarteatrum.hu Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! Körtvélyessy Zsolt 15. oldal Legyőzte

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 2011. 5. SZÁM. Méltó megemlékezés Jókai Mórról, a hagyományok jegyében

BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 2011. 5. SZÁM. Méltó megemlékezés Jókai Mórról, a hagyományok jegyében BALATONFÜREDI NAPLÓ XI. évfolyam, 2011. 5. szám TARTALOM Jókai tágabb hazája 1 BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 2011. 5. SZÁM Mi lesz veled görög falu? Én már csak így nevezem

Részletesebben

Magyar Múzeumok A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület folyóirata

Magyar Múzeumok A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület folyóirata Magyar Múzeumok A Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület folyóirata Szerkesztőbizottság: Kócziánné Szentpéteri Erzsébet Selmeczi Kovács Attila Szatmári Imre Várkonyi Gábor Wollák Katalin A szerkesztőbizottság

Részletesebben

A régi történészek szövegeivel való munka számomra ugródeszka volt az alföldi problematika kutatásához. Bemutatjuk Miroslav Kmeť történészt

A régi történészek szövegeivel való munka számomra ugródeszka volt az alföldi problematika kutatásához. Bemutatjuk Miroslav Kmeť történészt PORTRÉ A régi történészek szövegeivel való munka számomra ugródeszka volt az alföldi problematika kutatásához. Bemutatjuk Miroslav Kmeť történészt Miroslav Kmeť (1964) a dél-alföldi szlovákság múltjának

Részletesebben

Promontorium Polgári Casino. Alapítva: 2006 CIVIL ALBUM 2012. www.promontoriumcasino.hu

Promontorium Polgári Casino. Alapítva: 2006 CIVIL ALBUM 2012. www.promontoriumcasino.hu Promontorium Polgári Casino Alapítva: 2006 CIVIL ALBUM 2012 www.promontoriumcasino.hu 1 2 3 Szerkesztette: Döbrönte Katalin. Közreműködött: Farkas Balázs, Dr. Mészáros Péter, Dr. Schütt Margit. Fotóanyag:

Részletesebben

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztője: Arapovics Mária Megjelent az

Részletesebben

Jókai Napok Füreden. Idén Debrecen volt a vendége a Jókai Napoknak. Halász János alpolgármester a Jókai obeliszk előtt

Jókai Napok Füreden. Idén Debrecen volt a vendége a Jókai Napoknak. Halász János alpolgármester a Jókai obeliszk előtt A tartalomból KÉPVISELŐ STAFÉTA Előző számunkban dr. Schindele György kérdezte Pethőné Schulcz Ágnest, hogyan jut ideje a családra, a munkára és a képviselőségre? BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENŐ KÖZÉLETI

Részletesebben

RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ

RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ RÁLÁTÁS ZSÁKAI HELYTÖRTÉNETI HONISMERETI, KULTURÁLIS TÁJÉKOZTATÓ Évente négy számban jelenik meg. ISSN 1585-8677 Szerkeszti: Dankó Imre Szerkesztőség: Művelődési Ház és Könyvtár. Zsáka, Rhédey Kastély

Részletesebben

írások Baranyai Katalin tanulmánya, és válogatása a két világháború közötti építészeti irodalomból

írások Baranyai Katalin tanulmánya, és válogatása a két világháború közötti építészeti irodalomból Antal Dezső Árkay Aladár Bajcsy-Zsilinszky Endre Bálint Zoltán Borbíró (BIERBAUER) VIRGIL Csaba Rezső ERDEI FERENC Féja Géza Fischer József FODOR SÁNDOR Fülep Lajos Gerevich Tibor Gombos Gyula Granasztói

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŰVÉSZETI, NEVELÉSI- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR ANDRAGÓGIA INTÉZET ANDRAGÓGIA TANSZÉK

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŰVÉSZETI, NEVELÉSI- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR ANDRAGÓGIA INTÉZET ANDRAGÓGIA TANSZÉK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŰVÉSZETI, NEVELÉSI- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR ANDRAGÓGIA INTÉZET ANDRAGÓGIA TANSZÉK A TATAI FESZTIVÁLOK HELYZETE NAPJAINKBAN Konzulens: Lovass Tibor Óraadó

Részletesebben

KONYVHET LIBRI MINÔSÉG. Beszélgetés Marsall Lászlóval. Ember és gondolat Réz Pál. Interjú Szepes Máriával Zilahy Péterrel

KONYVHET LIBRI MINÔSÉG. Beszélgetés Marsall Lászlóval. Ember és gondolat Réz Pál. Interjú Szepes Máriával Zilahy Péterrel KONYVHET VI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2002. ÁPRILIS 4. KULTURÁLIS KÉTHETILAP www.konyv7.hu 144 FT Ember és gondolat Réz Pál Kertész Ákos Tûzön nincs átkelés Nyerges András Hivatalos hazugságokat, vagy semmit Interjú

Részletesebben

268 Ft, határon túl: 1 uro. I. évfolyam, 2. szám 2009. október. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán!

268 Ft, határon túl: 1 uro. I. évfolyam, 2. szám 2009. október. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! 268 Ft, határon túl: 1 uro GOGOL 200 I. évfolyam, 2. szám 2009. október A Magyar Teátrumi Társaság havilapja www.magyarteatrum.hu Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! Ukrán vagy orosz író? Két ország

Részletesebben

Kérjen egy nyugat-európai szintű nyugdíjtervezést! Június - júliusban díjtalan

Kérjen egy nyugat-európai szintű nyugdíjtervezést! Június - júliusban díjtalan PÉNZÜGYEK TANÁCSOK - MEGOLDÁSOK Nyugdíjproblematika: mi vár ránk nyugdíjas éveinkben? Kérjen egy nyugat-európai szintű nyugdíjtervezést! Június - júliusban díjtalan Kedves Olvasó! A nyugdíjkérdés ma Magyarországon

Részletesebben

IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT Pécsi Országos Színházi Találkozó 2003

IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT Pécsi Országos Színházi Találkozó 2003 IRODALMI ÉS MŰVÉSZETI FOLYÓIRAT Pécsi Országos Színházi Találkozó 2003 JORDÁN TAMÁS: Zúzzuk porrá" (Forgách András beszélgetése) 569 CSÁKI JU D IT: Amire emlékszem (Budapesti évadtérkép helyett) 574 SZŰCS

Részletesebben