Pedagógiai Hírlevél. A FÖLD NAPJA április 22. április 11. Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 4. szám április.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Hírlevél. A FÖLD NAPJA április 22. április 11. Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 4. szám 2013. április."

Átírás

1 Pedagógiai Hírlevél Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 4. szám április A FÖLD NAPJA április 22. Tartalomjegyzék Magunkról Újbudai Pedagógiai Napok Szakmai programok Versenyek Föld napja Versenyeredmények Híradás Egymásnak magunkról Tehetséggondozás Szónoklatverseny 2. old. 3. old. 9. old. 11. old. 12. old. 14. old. 17. old. 18. old. 22. old. 24. old. április 11.

2 Magunkról 2013 januárjától az Újbudai Pedagógiai Intézet új fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, míg működtetője továbbra is Újbuda Önkormányzata. Intézetünk szakmai irányítása az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet feladatkörébe került. Tevékenységünket alapvetően a évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről (19. ), valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatást ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet határozza meg szeptember 1-jétől a köznevelési tv. hatályba lépésekor működő pedagógiai-szakmai szolgáltatást ellátó intézmények köztük az ÚPI is feladatukat az oktatásért felelős miniszter szakmai irányításával láthatják el. Éves munkatervünket az OFI részére kellett benyújtanunk, amelyről szóló szakmai vélemény az alábbi megállapításokat tartalmazza: Az Intézet a célok és feladatok ellátásához szükséges tárgyi feltételekkel és humán erőforrással rendelkezik. A munkatervben tükröződnek az Intézet szolgáltatási sajátosságai, gazdag tevékenységi rendszere. Kiemelt feladatainak tartja a pedagógiai-szakmai szolgáltatás újjáalakításában való tevékeny közreműködést. Megtalálni az intézmény, és a munkatársak helyét az új rendszerben. Dr. Kaposi József, az OFI főigazgatója a fenti vélemény figyelembe vételével a évre szóló munkatervünket elfogadásra javasolta. Azonban csakúgy, mint az iskolák esetében június 30-ig lehetőség szerint szolgáltatásainkat a korábbi évekhez hasonló módon kell biztosítanunk. Az intézményvezetőkkel való egyeztetés után szaktanácsadói munkánk keretében megkezdjük az óralátogatásokat azért, hogy segítsük a pedagógusok felkészülését a későbbi szaktanácsadói és tanfelügyeleti látogatásra. Pályakezdő, valamint a kerületben új kollégáink egyéni kérésére is szívesen megyünk látogatni április 1-jétől június 30-ig Tóth Anna pedagógiai szakértő és Dr. Havas Péter közoktatási és környezeti nevelési szakértő segíti szakmai munkánkat. 2

3 MEGÚJULÓ RENDSZER MEGÚJULÓ NEVELÉS-OKTATÁS ÚJ CÉLOK ÉS FELADATOK A KÖZNEVELÉSBEN március 7-én plenáris üléssel kezdődött az Újbudai Pedagógiai Napok rendezvénysorozata. A Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola műsora után GYURCSÓ GYULÁNÉ, az Újbudai Pedagógiai Intézet igazgatója köszöntette a résztvevőket, bemutatta a plenáris ülés előadóit, majd felkérte DR. HOFFMANN TAMÁS polgármester urat a rendezvény ünnepélyes megnyitására. Polgármester úr beszédében hangsúlyozta a pedagógusok folyamatos képzését, önképzését, állandó tájékoztatását. Kiemelte az Újbudai Pedagógiai Napok rendezvénysorozatát, amelynek ez a fő célkitűzése. Újbuda Önkormányzata ben is és 2013-ban is figyel arra, hogy mind az intézményvezetők, mind a pedagógusok értesüljenek a változásokról. Végezetül polgármester úr azt a gondolatot fogalmazta meg a jelenlévők számára, hogy a XI. kerület gyermekei továbbra is a mi gyermekeink. Ez azt jelenti, hogy Újbuda Önkormányzata az intézmények gondos működtetésén kívül továbbra is nagy figyelmet fordít az óvodák mellett az iskolák szakmai munkájának támogatására. DR. SIMICSKÓ ISTVÁN államtitkár, országgyűlési képviselő úr megnyitójában elmondta, hogy megújuló rendszerről beszélünk, amely egy közös nagy vállalkozás. Államtitkár úr köszönetét fejezte ki mindenkinek az elvégzett munkáért, az átállás zavartalan lebonyolításáért. A Kormány célja az egységes oktató-nevelő rendszer megteremtése, mivel az állam felelőssége a jövő nemzedékének felnevelése. Fontosnak tartja, hogy közvetlen kapcsolat legyen az állam és a pedagógusok között. Államtitkár úr elmondta, hogy a mindennapos testnevelés bevezetésével új állomáshoz érkeztünk, ugyanis a testnevelés során sok mindent megtanulhatnak a gyerekek. A pedagógus pálya hivatás, a legnemesebb célt tűzték ki maguk elé a pedagógusok: a gyermekek felnevelését. Államtitkár úr megköszönte az Újbudai Pedagógiai Intézetnek a rendezvény megszervezését. 3

4 DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár, országgyűlési képviselő úr egyéb irányú elfoglaltsága miatt nem tudott személyesen részt venni a konferencián, a jelenlévőket köszöntő beszédét Gyurcsó Gyuláné igazgató asszony ismertette. Államtitkár úr kiemelte, hogy tanáraink alkotói a jövő Magyarországának. Megköszönte az Újbudai Pedagógiai Intézet igazgatójának és minden munkatársának a konferencia megrendezését. Az új köznevelési törvény egységes, értékelvű koncepciót tartalmaz, kiemelten kezeli a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű és a kiemelkedően teljesítő diákokat egyaránt. Az egységes és áttekinthető állami közszolgáltatás és finanszírozási rendszer kialakítása érdekében az óvoda kivételével az állam vette át az általános iskolák és a középiskolák fenntartását. Egy hosszú és nehéz folyamat kezdődött meg, amelynek célja, hogy a diákok a 21. század igényeinek megfelelő, hazai és nemzetközi viszonylatban is versenyképes tudást szerezzenek. Megújuló rendszer Megújuló nevelésoktatás, Új célok és feladatok a köznevelésben címmel tartotta meg előadását MAREKNÉ DR. PINTÉR ARANKA, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöke, aki a köznevelés alapcéljai közül a két legfontosabbat emelte ki: minőségi oktatás, minőségi pedagógusok. Megköszönte az intézményvezetők munkáját és lojalitását. A hangsúly az emberi erőforráson van. Képzésre, átképzésre, együttműködésre van szükség. Ezután elnök asszony ismertette a KLIK felépítését, valamint a fenntartói feladatokat. A tankerületi igazgató partnere az intézményeknek. Az állami átadás átvétel pozitív és negatív tapasztalatairól számolt be elnök asszony. Pozitív tapasztalatként említette az együttműködést és segítőkészséget, negatívként a türelmetlenséget, az ellenérzést az új iránt. Intézményi feladatok és hatáskörök: a nevelőtestület dönt a pedagógiai program, az SZMSZ, az éves munkaterv, a továbbképzési program elfogadásáról. Amennyiben a működtetőre többletkötelezettség hárul, akkor a pedagógiai program elfogadásához szükséges a működtető egyetértése. Régi, új célok, feladatok: ellenőrző rendszer, hálózati kooperáció, minősítési rendszer kialakítása. A képzésnek, továbbképzésnek, átképzésnek a célja, hogy vonzó legyen a pedagógus pálya. Ennek érdekében alapították a Klebelsberg ösztöndíjat. Elnök asszony megköszönte a résztvevők figyelmét. DR. CSÖTÖNYI TÜNDE, Budapest Főváros Kormányhivatala Oktatási Főosztályának vezetője a főosztály új feladatait ismertette. Kitért többek között arra, hogy a Hatósági Főosztály törvényességi, hatósági ellenőrzéseket végez. A feltételeknek megfelelő működést csoportlétszám, egyenlő bánásmód vizsgálja. Az eljárási határidő 60 nap május 31-ig megyei ellenőrzési terv készül. 5 évente minden pedagógust ellenőrizni fognak a szakértők óralátogatás, dokumentumok elemzése, interjú, kérdőíves rendszer keretében. Új feladat a pedagógiai-szakmai ellenőrzés. A járási hivatalok feladata az érettségi feladatlapok kiosztása, a tankötelesek, az igazolatlan hiányzások nyilvántartása. 4

5 DR. BENEDEK ANDRÁS tanszékvezető egyetemi tanár (BME) a vezetőképzés új kihívásait ismertette előadásában. A vezetői küldés nemzedékek számára határozza meg az oktatásnevelés minőségét. Az Európai Unió 2020-ra megfogalmazott stratégiája: Hatékony minőségbiztosítás, A vezetőképzés megújítása, A pályakezdő tanárok támogatása. Hazai sajátosságok: A pedagógusképzés szerkezeti átalakítása, A pedagógus életpálya modellhez kapcsolódó minősítési eljárások támogatása től kötelező a szakvizsga, ez érinti az intézményvezetőket, helyetteseket, szaktanácsadókat, szakértőket, vezetőtanárokat. A vezetőképzés főbb tartalmi csomópontjai: Neveléstudományi műveltség, Jogi, gazdasági, marketing ismeretek, Alkalmazott vezetéselmélet, gyakorlat, Szakmai-és szervezetfejlesztés, Minőségirányítás, Uniós ismeretek, Tárgyalástechnika, A pedagógus személyiségfejlesztése. Új vezetői szerepkörrel összefüggő feladatok 2013-tól: Közigazgatási vezetési ismeretek, Köznevelési rendszer és szervezettan, A köznevelési intézmény és környezete, Pedagógus szerepek és hatékonyság, Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismeretek, Gyakorlati tevékenységek. THAISZ MIKLÓS, EMMI Oktatásért Felelős Államtitkárság politikai tanácsadója a pedagógus életpálya modellt ismertette. Elmondta, hogy a Kormány legfontosabb célkitűzése volt a pedagógus életpálya modell bevezetése. Az ezzel kapcsolatos rendelet nyáron fog megjelenni. Cél: a minőség javítása. A rendszer előnyei: igazságos, motiválja a pedagógusokat, javítja a diákok teljesítményét, növelheti a pálya presztízsét, vonzóbbá teheti a pedagógus pályát. A minősítő bizottság tagjai: a Kormányhivatal által kijelölt szakértő, az intézményvezető, egy pedagógusképző intézmény delegáltja. A minősítés az alábbiak alapján készül: portfólió készítése, önértékelés, interjú, a tanfelügyelet jegyzőkönyve. A minősítés nem vizsga, folyamatot vizsgál. Ki lehet köznevelési szakértő? Aki felsőfokú végzettséggel, szakvizsgával, 10 éves szakmai gyakorlattal, valamint a hivatal engedélyével rendelkezik. Ennek megvalósításához a nyár folyamán az Oktatási Hivatal órás továbbképzést fog szervezni szakértő képzésére lesz lehetőség. Kétféle képzés lesz: a minősítő bizottság tagjainak felkészítése, valamint a tanfelügyeleti szakértők képzése. A rendszer kipróbálása 51 intézményt érint. Jelentkezni a honlapon lehet. Ezután ismertette a pedagógus életpálya modell 5

6 szakaszait. Bevezetésének tervezett időpontja: Pedagógus I. (2 éve a pályán lévő pedagógusok) szeptember 1-jétől, Pedagógus II. (pedagógus végzettség + szakvizsga) január 1-jétől. Politikai tanácsadó úr ismertette a munkaidő új szabályozását, amely heti 40 óra. Ebből 80% kötött munkaidő, 20% felhasználásáról a pedagógus maga dönt. Pedagógiai-szakmai ellenőrzés (Knt ) keretében 5 évente értékeléssel záruló vizsgálatot fog szervezni az Oktatási Hivatal. Az intézményértékelés a pedagógiai program megvalósulása alapján fog történni március 8-án FARKAS KRISZTINA, Újbuda Önkormányzata Köznevelési Bizottságának alelnöke nyitotta meg a rendezvényt. Beszédében kiemelte, hogy az oktató-nevelő munka alappillére a tehetség és a kreativitás, mivel csak a tanult emberek vihetik előre a nemzetet. Legfontosabb szerepe a motivációnak van. Alelnök asszony tartalmas időtöltést kívánt a résztvevőknek. DR. VASS VILMOS egyetemi docens (ELTE) a motiváció új értelmezéséről tartotta meg előadását. Kitért arra, hogy a motiváció kutatása a gazdaságtudományban kezdődött kb. 50 évvel ezelőtt. Ismertette a gazdaság üzenetét, amely ötlet, innováció, motiváció. Legyünk érdekeltek a belső motiváció fejlesztésében. A tanítás heurisztikus munkavégzés. Belső intézményi struktúra alapján működik: diákok szülők pedagógusok együttműködésén alapul. Motiváció = 3A, azaz akarat, attitűd, alázat. DR. BALOGH LÁSZLÓ egyetemi tanár (Debreceni Egyetem) a tehetséggondozás folyamatában előforduló kritikus pontokra tért ki előadásában, amelyek az alábbiak: tehetségkeresés, tehetségazonosítás, differenciált fejlesztés, komplex gazdagító programok, családokkal való együttműködés, hatásvizsgálat. Felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy már óvodás korban motiválni kell a gyermekeket. Három tankönyvkiadó cég képviselői mutatták be kiadójukat. ESZTERGÁLYOS JENŐ, az Apáczai Kiadó ügyvezető igazgatója ismertette a kiadó hitvallását, valamint azt, hogy több mint diák tanul az országban tankönyveikből, amelyek a közeljövőben ismét megújulnak. A Nemzedékek Tudása (volt Nemzeti Tankönyvkiadó) Tankönyvkiadó vezérigazgatója, KISS JÁNOS TAMÁS előadásában kitért arra, hogy a kiadó folyamatosan a köznevelés szolgálatában áll és továbbviszik eddigi hitvallásukat. Céljuk a pedagógusok munkájának segítése. Követik a tantervi reformokat. TÓTH MÓNIKA, a Mozaik Kiadó irodavezetője javasolta a résztvevőknek, hogy szakmai alapon válasszanak tankönyvet. Honlapjukon megtalálhatóak a kiadó tankönyvei, valamint az átdolgozott anyagok. Fejlesztik a jövőben a digitális tananyagokat is. 6

7 BAJZÁTH MÁRIA meseterapeuta előadásában elmondta, hogy a gyermeknek már születése előtt mesélni kell. Minden mese alapja a népmese, amely olyan tudást rejt, amit át lehet adni. A mesemondás alkalmas gyógyításra is, ugyanakkor állandó érték a változó világban. Segít abban, hogy gondolkodó embert neveljünk. GÖNCZÖL ANDREA főiskolai adjunktus (ELTE TÓK) a kisgyermekkori olvasóvá nevelésről tartott előadást. Célként fogalmazta meg az irodalom, a könyv megszerettetését. Kiemelte, hogy a kisiskolás kori nevelés fő feladata a szövegértés, valamint a motivált olvasás tanítása. A korosztály könyvei ismeretterjesztő és élményszerző könyvek. Modern, kisiskolásoknak szóló könyvek alapján mutatta be az ezekkel kapcsolatos munkaformák alkalmazását, mint pl. meseprodukció, drámamódok március 18-án NAGY MÁRIA, az Országos Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság főosztályvezető-helyettese tartott rendkívül értékes előadást az érdeklődőnek a nyugdíjszámításról és a nyugdíjjal kapcsolatos jogszabályokról. Főosztályvezető-helyettes asszony elmondta, hogy az között születettek számára december 31- ig meg kell indítani az adategyeztetést, az erre vonatkozó nyomtatványokat fogják küldeni az érintetteknek. Javasolta, hogy mindenki, akinek eddig megvolt, továbbra is őrizze meg a munkakönyvét. Felhívta a figyelmet arra, hogy 2013-ban a nettó összegből történik a nyugdíjszámítás, a táppénzes időszak nem számít bele a nyugdíjba. A Kormány minden évben rendeletben határozza meg a nyugdíjszámításra vonatkozó valorizációs szorzót. Mikortól nyugdíjas valaki? Amikortól az ellátás megállapítását kéri. A fennálló biztosítási jogviszonyt meg kell szüntetni. Megmaradt a nők kedvezményes nyugdíjazása 40 év jogosultsági idő után. Az előadás után több kérdés merült fel, ezekre főosztályvezető-helyettes asszony kielégítő választ adott. (Az Újbudai Pedagógiai Napokról szóló beszámolónkat a Hírlevél májusi számában folytatjuk.) 7

8 Az Újbudai Pedagógiai Napok a számok tükrében Az Újbudai Pedagógiai Napok rendezvénysorozatán 2109 regisztrált résztvevő volt. Az első napi plenáris ülésre 268-an regisztráltak, a jelenléti ív szerint közel 300-an voltak jelen az előadásokon. A két plenáris ülésen összesen 8 előadást hallgathattunk meg a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium dísztermében. 9 további helyszínen 18 elméleti-módszertani előadáson vettek részt az érdeklődők. 5 bemutatóórát és 6 óvodai bemutató foglalkozást tartottak a pedagógusok, amelyek után 7 korreferátum is elhangzott. A testnevelő tanároknak külön programot szerveztünk. Dr. Simicskó István sportért felelős államtitkárral, országgyűlési képviselővel több programon találkozhattak a résztvevők. Új fenntartónk, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ XI. Tankerület igazgatója, Laucsek István és munkatársa, Szigethy Pálné, valamint az intézményünk működtetését vállaló Újbuda Önkormányzat polgármestere Dr. Hoffmann Tamás, 7 önkormányzati képviselője a Köznevelési Bizottság elnöke Jankó István, alelnöke Farkas Krisztina, valamint Dr. Ábrahám Katalin, Endrődi József, Ludányi Attila, Csernus László, Nagyné Antal Anikó és a Polgármesteri Hivatal munkatársai Győrffyné Molnár Ilona humánszolgálati igazgató és Burjánné Rapák Anna vezető főtanácsos is részt vettek programjainkon, vállalták azok megnyitását. Köszönjük fenntartónknak és működtetőnknek, hogy támogatták az Újbudai Pedagógiai Napok megszervezését, biztosították a szükséges anyagi forrásokat. A programoknak helyszínt adó intézmények vezetőinek köszönjük az együttműködést és a szervezésben nyújtott segítséget: Barlay Bencének a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium igazgatójának, Gorka Szabolcsnak a Bocskai István Általános Iskola igazgatójának, Kiss Mihálynak az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola igazgatójának, Bernát Zsuzsának az Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola igazgatójának és valamennyi vezetőnek a kollégák tájékoztatását és a szervezésben való közreműködést. Hat óvodában került sor bemutató foglalkozásra. A Bükköny Óvodában Khoórné Rápolthy Beáta óvodavezető vendégei voltak a látogatók, Kőfalvi Ildikó óvodapedagógus tartott bemutatót. A Neszmélyi Úti Óvodában Czekner Erika óvodavezető volt a vendéglátó, Aradiné Mácsai Szilvia, Jónás Sándorné tartottak bemutató foglalkozást. A Kocsisné Busa Anna által vezetett Pitypang Óvodában, Steiner Edit tartott bemutató foglalkozást. Az Ezüstfenyő Óvodában Balogh Lászlóné óvodavezető volt a vendéglátó, Szedmák Szimonetta óvodapedagógus tartott bemutató foglalkozást. A Palánták Óvodában Egri Gyöngyi óvodavezető köszöntőjét követően Tóthné Tóth Zsuzsanna vezette a bemutatót. A Mozgolóda Óvodában Elekné Robár Matild óvodavezető köszöntötte a vendégeket, Szántó Viktória, Kisné Horváth Anikó óvodapedagógusok tartottak bemutató foglalkozást. A Krajcsovitsné Dőry Krisztina által vezetett Gesztenyéskert Óvodában kiállítás megnyitása gazdagította programunkat. Köszönjük az óvodavezetőknek a szervezést, a jelentkezők számához való rugalmas alkalmazkodást, az óvodapedagógusoknak pedig a magas színvonalú bemutató foglalkozások megtartását. Bemutató órát tartottak az Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskolában alsó tagozaton: Banai Gáborné, Mlynarik Ágnes, Bálványosné Máté Alice és Tóth Mária, a Bocskai István Általános Iskolában Tarján Krisztina. Köszönjük munkájukat. Köszönjük a résztvevőknek az érdeklődést, a támogatást, a szakmai igényességet, amivel fogadják programjainkat. 8

9 Az Újbudai Pedagógiai Intézet április havi szakmai programjai Szaktanácsadói értekezlet Téma: Vezeti: Helyszín: április 9. kedd, óra A Föld napja Gyurcsó Gyuláné igazgató Újbudai Pedagógiai Intézet ÚjBuda előadóterem 1117 Budapest, Erőmű u. 4. II. emelet Óvodai gyermekvédelmi felelősök szakmai műhelye Téma: Előadó: Vezeti: Helyszín: április 10. szerda, 9.00 óra Problematikus gyermekek Molnárné Szőke-Nagy Edit szaktanácsadó Borbély Andrea pedagógiai előadó Újbudai Pedagógiai Intézet ÚjBuda előadóterem 1117 Budapest, Erőmű u. 4. II. emelet Egészség- és környezeti nevelési műhely Téma: Előadó: Vezeti: Helyszín: április 9. kedd, órai kezdettel A Nat környezeti neveléssel, fenntarthatósággal kapcsolatos követelményei, ajánlásai. A kerületi ökoiskolák szerepvállalása, tudásforrás funkciója a környezeti nevelésben. Dr. Havas Péter közoktatási és környezeti nevelési szakértő Verőné Dr. Jámbor Noémi pedagógiai szakértő Újbudai Pedagógiai Intézet ÚjBuda előadóterem 1117 Budapest, Erőmű u. 4. II. emelet Angoltanárok munkaközösségi foglalkozása Téma: Vezeti: Helyszín: április 25. csütörtök, óra Az Országos Angol Nyelvi Verseny iskolai fordulójának tapasztalatai. Nyelvvizsga lehetőségek az általános iskolában. A KER szerinti A1-es és A2-es szint. Módszertani kérdések. Tóth Anna pedagógiai szakértő Újbudai Pedagógiai Intézet Újbuda terem 1117 Budapest, Erőmű u. 4. II. emelet 9

10 VIII. BUDAPESTI ÓVODAPEDAGÓGIAI NAPOK április. 16. kedd 9.00-tól óráig Bemutató címe: Komplex zenei nevelés az óvodában Bemutatót tart: Sárközi Andrásné Éva óvodapedagógus Vezeti: Czire Gabriella óvodavezető Helyszín: Lurkó Óvoda 1119 Budapest, Bornemissza utca 21. Elérhetőség: Tel.: Létszám: 16 fő április. 18. csütörtök 9.00-tól óráig Bemutató címe: Kodály és Orff módszerének ötvözése óvodai ének-zene foglalkozáson Bemutatót tart: Mikicsné Csite Enikő óvodapedagógus Vezeti: Czárné Gergelyi Mária óvodavezető Helyszín: Karolina Óvoda 1113 Budapest, Karolina út Elérhetőség: Tel.: Létszám: 15 fő Az intézményi minőségirányítási rendszer működtetése, a teljesítményértékelési rendszer alkalmazásának segítése, intézményi tapasztalatok bemutatása Téma: Vezeti: Helyszín: április 30. kedd, óra Az információgyűjtés, kérdőívek, szóbeli megbeszélések, interjúk. Mi kerüljön a pedagógusok portfóliójába? Ruzsinszkiné Lukácsy Margit pedagógiai szakértő, ÚPI Újbudai Pedagógiai Intézet ÚjBuda előadóterem 1117 Bp., Erőmű u. 4. II. emelet Iskolai könyvtárosok munkaközössége szakmai műhelye Téma: Előadó: Vezeti: Helyszín: április 30. kedd, óra Pedagógus életpálya-modell. A pedagógus portfolio szerepe. Ruzsinszkiné Lukácsy Margit szakértő UPI munkatárs Simon Jánosné pedagógiai előadó Újbudai Pedagógiai Intézet ÚjBuda előadóterem 1117 Budapest, Erőmű u. 4. II. emelet Bemutatóóra alsó tagozaton Tantárgy: Tananyag: Tanít: Helyszín: május 9. csütörtök, óra Magyar nyelv és irodalom (olvasás) 1. évfolyam Képességfejlesztés anyanyelvi játékokkal Szlovákné Fehér Éva Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola Budapest, 1119 Bikszádi utca

11 Újbudai Tavaszi Hangverseny Szeretettel hívunk és várunk minden kedves intézményvezetőt, kollégát, szülőt az Újbudai Tavaszi Hangversenyre. Időpontja: április 24. szerda, órai kezdettel Helyszíne: Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium díszterme 1114 Budapest, Villányi u. 27. A hangverseny keretében kerül sor a kerületi népdalverseny díjazottjainak köszöntésére, a díjak átadására. A hangverseny részletes programját a meghívóban tesszük közzé. VERSENYEK ŐRMEZŐ KÖLTŐI SZAVALÓVERSENY Helyszín: Nevezési határidő: április 10. szerda, óra Őrmezei Általános Iskola könyvtára 1112 Budapest, Menyecske utca 2. lejárt MATEMATIKAVERSENY 5-6. OSZTÁLYOSOK RÉSZÉRE Nevezési határidő: Helyszín: április 16. kedd, óra április 8. hétfő Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola Grundschule in Gazdagrét 1118 Budapest, Törökugrató u. 15. MATEMATIKAVERSENY 7-8. OSZTÁLYOSOK RÉSZÉRE Nevezési határidő: Helyszín: április 23. kedd, óra április 8. hétfő Farkasréti Általános Iskola 1112 Budapest, Érdi út 2 FIZIKAVERSENY 7. OSZTÁLYOSOK RÉSZÉRE Nevezési határidő: Helyszín: április 25. csütörtök, óra április 16. kedd Őrmezei Általános iskola 1112 Bp., Menyecske u. 2. MATEMATIKA VERSENY 3-4. OSZTÁLYOSOK RÉSZÉRE Helyszín: április 25. csütörtök, óra Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule 1119 Budapest, Bikszádi utca Nevezési határidő: április 19. A nevezéseket Borbély Andrea pedagógiai előadónak az Újbudai Pedagógiai Intézetbe kérjük küldeni! 11

12 FÖLD NAPJA 2013 PÁLYÁZAT 2013 A víz nemzetközi éve A Föld napi rendezvényünk keretében az alábbi pályázatokat írjuk ki, amelyeknek értékelésére és az ünnepélyes eredményhirdetésre április 22-én kerül sor. 1. Pályázat ALSÓ ÉS FELSŐ TAGOZATOS tanulók részére A Legszebb, legcsúnyább, legjobb Újbudán B Legyél dunai hajós! C Válaszd a vízisportot! D Vizek, vízpartok élővilága E Tervezz vízitúrát! 2. Rajzpályázat egyéni, 5 kategória, négy témában. A/ Téma: Madár ábrázolás: az év madara a gyurgyalag B/ Téma: Fa ábrázolás: az év fája a házi berkenye C/ Téma: Hal ábrázolás: az év hala a menyhal D/ Téma: Virág ábrázolás: az év vadvirága a nyári tőzike 1. kategória Óvodás korú gyermekek 2. kategória 1-2. osztályos tanulók 3. kategória 3-4. osztályos tanulók 4. kategória 5-6. osztályos tanulók 5. kategória 7-8. osztályos tanulók Tudnivalók a rajzpályázaton indulók részére: A rajz mérete legalább A/4 (210x297 mm) és legfeljebb A/3 (421x297 mm) lehet, paszpartúval ellátva szükséges beküldeni. A pályaművek bármely technikával készülhetnek. MINDEN ÓVODA, ISKOLA KATEGÓRIÁNKÉNT ÖSSZESEN 5-5 RAJZZAL ÉS KATEGÓRIÁNKÉNT 5-5 DOLGOZATTAL VEHET RÉSZT A PÁLYÁZATON. A pályázatok beadási határideje: április 16. kedd, óráig A határidő lejártát követően beérkező munkákat nem áll módunkban értékelni. A pályázatokat pályázati adatlappal ellátva az Újbudai Pedagógiai Intézetbe (Budapest, Erőmű utca 4. II. em.) várjuk. A pályázatokat zsűri értékeli. Az eredményhirdetésre a Föld napja tiszteletére Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületi üléstermében rendezett ünnepély keretében április 22-én kerül sor. A díjakat kerületünk vezetői, neves közéleti személyiségei adják át. Pályázhatnak a kerületünkben lakó, de nem kerületi fenntartású intézménybe járó óvodások, iskolások is. Kérjük a pályázati feltételek pontos betartását. 12

13 FÖLD NAPJA 2013 TÁJÉKOZTATÓ 2013 A víz nemzetközi éve április 22. hétfő óráig Helyszínek: A FENEKETLEN-TÓ PARKJA, A BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÜLETE, GELLÉRTHEGY Tervezett programok: ünnepélyes megnyitó reggeli torna a Feneketlen-tó élővilágának megismerése, vízvizsgálat, a madárfiókák világa, íjászat, lovaglás, állatsimogató, újraélesztés, elsősegélynyújtás gyerekeknek, a mentőautó megismerése, kézműves foglalkozás, Pulikuckó, alkalmazkodó állatok, kisállat bemutató kézműves foglalkozások, gomba kavalkád, ásványbemutató, Óvodássziget, fűben-fában orvosság, salátabár, a pályázatok értékelése és ünnepélyes díjkiosztó, tájfutó verseny Az ünnepélyes díjkiosztó helyszíne ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSTERME Föld napi szomszédolás Újbuda Zöld Óvodáiban A Föld napja programjait tartalmazó meghívót valamint a jelentkezési lapokat eljuttattuk az intézményekhez! 13

14 VERSENYEREDMÉNYEK Újbudai Szónokverseny 7-8. évfolyamosok 1. NAGY ZSOMBOR Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Felkészítő tanára: DR. KEMÉNY GÁBORNÉ 2. SIPOS ÁRON Gárdonyi Géza Általános Iskola Felkészítő tanára: KISSNÉ OTTA KATALIN 3. IZSÓ BOGLÁRKA Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola Felkészítő tanára: VADAS ILONA 4. BALOGH BOGLÁR Gárdonyi Géza Általános Iskola Felkészítő tanára: KISSNÉ OTTA KATALIN 5. BÁTORI BOLDIZSÁR Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola Felkészítő tanára: KRISCH TAMÁSNÉ 6. DÓSA-BUGNER BOTOND Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola Grundschule in Gazdagrét Felkészítő tanára: DR. TÖLGYESSYNÉ SZABÓ EDIT Az országos döntőbe jutott a évfolyamon 1. BERZEVICZY ATTILA Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttannyelvű Ált. Isk. és Gimn. Felkészítő tanára: GALAMBOS ANDRÁS Kerületi Technika Verseny 1. KEREZSI ZOLTÁN, PUGLITS JÁNOS, FÖVENYESSY VIVIEN Felkészítő tanár: Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium ORBÁNNÉ MOLNÁR ENIKŐ 2. RÓKA BÁLINT, SZŰCS PÉTER, ZSIGOVICS BENJÁMIN Felkészítő tanár: Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola VARJÚ PÉTER 3. DVORÁK BÁLINT, LÁSZLÓ BENEDEK, VASS BERTALAN Felkészítő tanár: Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola, Grundschule in Gazdagrét MOGYORÓSI JÓZSEF 14

15 Természetismeret csapatverseny 1. DOMÁNY FLAVIÁN, PAP BENCE, MOSONI PÉTER, MADAS BÁLINT, SIMON DÁNIEL Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium Felkészítő tanárok: PEHARTZ ADRIEN, NÁBRÁDI ISTVÁN, HAJDU KATALIN, GULYÁS MARIAN 2. GYENGE EMIL, DUDÁS TAMÁS, MIGLÉCZI BORÓKA, SZABAD RÓBERT, VIKUKEL MÁTÉ Felkészítő tanár: Bocskai István Általános Iskola GEHÉR JUDIT 3. ILA HORVÁTH MÁRTA, KÁLMÁN IMOLA, MAG BETTINA, CSERHÁTI BLANKA, TAKÁCS ORSOLYA Felkészítő tanárok: Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola HEGYI JUDIT, ROZSNYAI KAMILLA Kerületi Informatika Alkalmazói Verseny Komplex I. 1. NÉMETHY PANNA Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Felkészítő tanára: HAUTH ANTAL 2. BORSI FLÓRA Őrmezei Általános Iskola Felkészítő tanára: NÉMETHY BEÁTA 3. MAJZIK BÁLINT Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Felkészítő tanára: HAUTH ANTAL Grafika 1. NÉMETH CSABA Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Felkészítő tanára: HAUTH ANTAL 2. SÁPI NÓRA Kelenvölgyi Általános Iskola Felkészítő tanára: BENÉNÉ SZATMÁRY EDIT 3. SZOLLÁTH KATA Őrmezei Általános Iskola Felkészítő tanára: NÉMETHY BEÁTA Szövegszerkesztés 1. SZOLLÁTH NÓRA Őrmezei Általános Iskola Felkészítő tanára: NÉMETHY BEÁTA 2. FODOR PATRIK Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Felkészítő tanára: HAUTH ANTAL 3. RAPPAI RITA Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola Felkészítő tanára: SINKÓ SÁNDOR Táblázatkezelés 1. PALLOS PÁTRIK Őrmezei Általános Iskola Felkészítő tanára: NÉMETHY BEÁTA 2. KÁLMÁN ERIK Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola Felkészítő tanára: SZEGEDI ZSUZSA 3. SZEBENI DONÁTH Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola Felkészítő tanára: SINKÓ SÁNDOR 15

16 Prezentáció, grafika 1. SULYOK VIKTÓRIA Őrmezei Általános Iskola Felkészítő tanára: NÉMETHY BEÁTA 2. RUZSINSZKI DÁVID Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Felkészítő tanára: HAUTH ANTAL 3. TELKES ÁDÁM Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttannyelvű Ált. Isk. és Gimn. Felkészítő tanára: JÁRI MARIANNA Komplex II. 1. PETRILLA DÓRA Őrmezei Általános Iskola Felkészítő tanára: NÉMETHY BEÁTA 2. SZEBENI DONÁT Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola Felkészítő tanára: SINKÓ SÁNDOR 3. HAJDÚ LILI Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola Felkészítő tanára: SINKÓ SÁNDOR Életvitel csapatverseny 1. FAA DOROTTYA, DIÓSI KRISZTIÁN, NAGY ANDRÁS Felkészítő tanár: Farkasréti Általános Iskola TÁNCZOSNÉ TROZNER DOROTTYA 2. MATYÓKA VIKTÓRIA, JÁNOSI CINTIA, SZENES BOGLÁRKA Felkészítő tanár: Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola SEREG ISTVÁNNÉ 3. LANGER PÁLMA, SZABÓ ESZTER, FODOR ANNA Felkészítő tanár: Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium ORBÁNNÉ MOLNÁR ENIKŐ 16

17 HÍRADÁS A Hevesy György Országos Kémia Verseny fővárosi fordulóját március 23-án rendezték meg a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban. Kerületünket 6 versenyző képviselte a 2. fordulóban. Az országos versenyre két tanuló jutott tovább: 8. évfolyamon 2. helyezett PAP DÁNIEL Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium felkészítő tanára: HAMARNÉ NOVÁK MÁRTA, valamint az 5. helyezett KÜRTI ZOLTÁN Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule, felkészítő tanára: HORVÁTHNÉ MEDGYESI ILONA. Gratulálunk eredményükhöz, további sikeres versenyzést kívánunk az országos fordulóban! A Tiszán innen Dunán túl Fővárosi Népdaléneklő Versenyen KIEMELT ARANY minősítést kaptak és továbbjutottak 7-8. évfolyamon szóló kategóriában KOVÁCS KATA a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium tanulója, FÁBIÁN ATTILA és MAGDÓ ILDIKÓ tanítványa valamint AL-FARMAN PETRA a Kelenvölgyi Általános Iskola tanulója, PÉTER JUDIT és KUKOVECZ GÁBOR tanítványa. ARANY minősítést kaptak és továbbjutottak a 7-8. évfolyamon az énekegyüttesek kategóriájában a KELENVÖLGYI NAGYPÁVÁK, valamint a kisegyüttesek kategóriájában a KELEN-KVARTETT tagjai: UHRI SÁRA, AL-FARMAN PETRA, LELKES PETRA, PANÁGL ZSÓFIA, valamennyien a Kelenvölgyi Általános Iskola tanulói, PÉTER JUDIT és KUKOVECZ GÁBOR tanítványai. A Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos döntőjében 3. évfolyamon II. helyezést ért el BASKI BENCE a Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule tanulója, felkészítő tanítója CSÚCS ZSUZSANNA. 4. évfolyamon a Teleki Blanka Általános Iskola tanulója Varga Pál Patrik 14. helyezést ért el, felkészítő tanítója Fehér Józsefné Istóczki Ildikó, míg Vértesaljai Bálint a Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola tanulója, Szojka Andrea tanítónő tanítványa 34. helyezett lett. 5. évfolyamon III helyezést ért el MAGYAR ZSUZSANNA a Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule tanulója, felkészítő tanára, RÓZSA KATALIN, akinek másik tanítványa, Baski Fanni 11. helyezést ért el. 6. évfolyamon 23. helyezett lett Morassi Máté a Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulója, Németh Józsefné tanítványa. A március 19-én megtartott Fővárosi vers és prózamondó versenyen szép sikert értek el a kerület diákjai. Az 5-6. évfolyamosok között prózamondó kategóriában WEIDEMANN DÁNIEL a Teleki Blanka Általános Iskola tanulója II. helyezést ért el. Felkészítő tanára KOLLÁR ADRIENN. A 7-8. évfolyamosok között vers kategóriában a Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulója, SIPOS ÁRON I. helyezett lett. Felkészítő tanára: KISSNÉ OTTA KATALIN. Gratulálunk a kiemelkedő eredményekhez, további sikereket kívánunk! 17

18 EGYMÁSNAK MAGUNKRÓL Technika verseny kerületi fordulója A technika versenyt Közlekedés, szállítás címmel hirdettük meg ebben a tanévben. A verseny célja a versenyben résztvevő tanulók ismereteinek bővítése, szélesítése volt. A tanulók a versenyre való készülés folyamán kutatási feladatot oldottak meg. Figyelniük kellett napjaink közlekedési szállítási környezetkárosító hatásait, és a jövőben alkalmazható környezetkímélő energiatakarékos lehetőségeket. Ezt a kutatást lakóhelyükön és annak 50 kmes környezetében végezték el március 5-én a Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakközépiskola adott otthont a kerületi technika versenynek. Az iskola vezetői, diákjai és minden alkalmazottja nagy szeretettel fogadta a vendégeket. Az intézmény vezetője, Dr. Pereszlényiné Kocsis Éva köszöntötte a csapatokat, nyitotta meg a versenyt, követte az eseményeket, adta át a díjakat. A kódok kihúzása után megkezdődött a verseny. A verseny három részből állt. Az előzetesen kiadott témának megfelelően a csapat által megfigyelt környezetkárosító hatásokat és a jövőben alkalmazható környezetkímélő energiatakarékos lehetőségeket kellett bemutatni Ezt követően egy elméleti feladatsor megoldására került sor. A feladatsor nehézségét mutatta, hogy a megadott válaszok pontatlanok voltak. A diákok közlekedési ismereteiről kaphattunk képet. A gyakorlati feladat egy villamos elkészítése volt. A munkálatoknál a leírás alapján kellett összeállítani a darabot pontos vágással, ragasztással. A munkadarabot mindenki magával vihette, társainak bemutathatta, hogy mit épített. A versenyző diákok nagyon élvezték a munkát. Senkit sem kellett biztatni, mindenki törekedett a legügyesebb módon tevékenykedni. Az a csapat készült el először a munkadarabbal, ahol a diákok a legjobban tudtak együtt dolgozni. Az értékelés után a zsűri eredményt hirdetett és kiosztotta a jutalmakat. A szoros versenyre jellemző volt, hogy tizedek döntöttek a sorrendről. Kerületünket a Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium csapata képviselte a budapesti fordulóban, ahol 14. helyezést értek el. Gratulálunk eredményükhöz. Köszönjük az iskola vezetőségének a gondos, körültekintő, mindenre figyelő szervezését. Köszönjük Póser Antal tanár úrnak a verseny előkészítését, iskolai lebonyolításának segítését. Az életvitel és gyakorlati ismeretek verseny kerületi fordulója Az életvitel és gyakorlati ismeretek versenyt ebben a tanévben Környezetbarát otthonunk címmel hirdettük meg. A verseny célja az volt, hogy a tanulók a versenyre készülés folyamán tanulmányozzák a környezetbarát élet lehetőségeit, készítsenek egy környezetbarát otthon modellt, amelyet a helyszínen bemutatnak és kiemelik annak előnyeit. Technikai fejlődésükön túl kommunikációs képességük is fejlődött március 12-én a Farkasréti Általános Iskola könyvtárában gyülekeztek a csapatok, hogy összemérjék tudásukat, bemutassák házaikat, megízleltessék főztjüket társaikkal. A verseny három részből állt. Az előzetesen kiadott témának megfelelően a csapat által elkészített épület bemutatása. 18

19 Egy elméleti feladatsor megoldása könyvtár használattal. Gyakorlati feladat végrehajtása. Ételkészítés kukoricakása a kását kapták, de az egyéni specialitásokhoz, ízesítéshez mindenki maga hozta az anyagot (természetesen a terítést is pontoztuk). Az intézmény igazgatója, Fazekas László köszöntötte a megjelenteket. Jó versenyzést, hangulatos délutánt kívánt a versenyzőknek és kísérőiknek. A házak bemutatása nagy érdeklődést váltott ki. A csapatok rácsodálkoztak egymás munkáira, és örömmel nézték meg azokat. Sokat megtudhattunk a víztakarékosságról, a napelemekről, a mohával bevont házról, a hulladékokból készített épületről. A jobbnál jobb ötleteknek se szeri, se száma nem volt. A bemutató után a komoly elméleti teszt kitöltése kötötte le a csapatok figyelmét. Most is kiderült, hogy azok voltak eredményesebbek, akik felosztották a feladatokat. Az ételkészítés során főzött kukoricakása változatokat végigkóstolta a szigorú zsűri. Volt hagyományos kása hideg tejjel, másik tejföllel és túróval, harmadik juhtúróval, de kerülhetett bele kukoricaliszt, brokkoli és sonka is. A terítések is rengeteg ötlettel valósultak meg. Fazekas László igazgató úr nagy szakértelemmel értékelte a műveket. Sok hasznos tanáccsal látta el a résztvevőket a budapesti versenyre. A pontok összesítése után eredményhirdetésre került sor. A díjak kiosztását követően jókedvűen búcsúztunk el egymástól. Köszönjük az iskola igazgatójának, hogy aktívan vett részt a verseny lebonyolításában, Mészáros Zsuzsa, Vargáné Fekete Csilla és Tánczosné Trozner Dorottya tanárnőknek, Patyi Ferencné könyvtárosnak, hogy a kerületi életvitel csapatverseny megrendezésében, lebonyolításában tevékenyen részt vettek, biztosították a nyugodt körülményeket, a megfelelő ellátást. A nagyon szoros versenyre jellemző volt, hogy tizedek sem döntöttek a sorrendről. Kerületünket a Farkasréti Általános Iskola és az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola csapata képviseli a budapesti fordulóban. Sok sikert kívánunk a diákoknak és felkészítő tanáruknak. Kerületi Informatikai Alkalmazói Tanulmányi Verseny A Kerületi Informatikai Alkalmazói Tanulmányi Versenynek a Teleki Blanka Általános Iskola Teleki Blanka Grundschule biztosította a helyszínt. A versenyt március 18., 19., és 20- án rendeztük. A versenyre egy előzetesen elkészített pályamunka leadásával lehetett nevezni, amelynek témái választhatók voltak az alábbiak közül: Budapest 140 éves vagy Magyarország nemzeti parkjai A beadott pályamunkák azt bizonyították, hogy diákjaink jól felkészültek. A diákok széles körből választottak témát, gyönyörű pályamunkákat készítettek. Jelen volt munkáikban a régi és a mai élet, az egyesített területek, a kerületek összehasonlítása területük, népességük, népsűrűségük alapján, a közlekedés változása, a város története, saját élmények leírása, kedvenc állatok rajzolása, nemzeti parkok jelképei, címerei, állat- és növényvilágukat bemutató összesítések. Ezeket a pályamunkákat független zsűri bírálta el azonos, pontosan meghatározott szempontok alapján. A téma kedveltségét mutatja, hogy minden kategóriában nőtt a résztvevők száma. 97 pályamunkát értékeltünk. 19

20 A megnyitón Bártfai Lászlóné igazgatóhelyettes asszony jelenlétével megtisztelte rendezvényünket, aki a megnyitón dicsérő, nyugodt, biztató szavaival buzdította a tanulókat, a jövő informatikusait. Állandó jelenlétével azt is hangsúlyozta, hogy fontos számára ez a rendezvény, az, hogy a jelenlévők jól érezzék magukat. A kódszámok kiosztása után a tesztlapokat immár negyedik alkalommal a digitális tábla feleltető rendszerének felhasználásával írták a diákok a Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola tanárának, Szegedi Zsuzsa tanárnőnek a segítségével. A versenyzők megelégedésére jól működött a rendszer. A tanulók azonnal megkapták munkájuk eredményét, aminek nagyon örültek. A problémás eseteket rögtön meg tudták kérdezni, utána tudtak nézni hibáiknak. Köszönjük az Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola igazgatójának, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a feleltető rendszert. A diákok másik része a feladatlapok kiosztása után a figyelmes gyakorlati munkát kezdte el, ahol számítógép segítségével kellett a kategóriának megfelelően a kitűzött feladatokat elvégezni. A kódoltan megírt dolgozatokat figyelmes, átgondolt munkával kijavították a kísérő tanárok, Benéné Szatmáry Edit a Kelenvölgyi Általános Iskola, Hauth Antal a Teleki Blanka Általános Iskola Teleki Blanka Grundschule, Némethy Beáta az Őrmezei Általános Iskola, Sinkó Sándor az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola, Szegedi Zsuzsa a Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola és Kertészné Maticsák Judit az Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola pedagógusai, így alakult ki a végső sorrend. Köszönjük figyelmes, mindenre kiterjedő munkájukat. A helyszínen írt elméleti tesztek és a számítógépen megoldott gyakorlati feladatok értékelése után nagyon szoros eredmény alapján alakult ki a végső sorrend. Köszönjük szépen a rendező iskolából Dr. Prőhléné Hehl Éva igazgató asszonynak, Bártfai Lászlóné igazgatóhelyettes asszonynak, Hauth Antal tanár úrnak, Kovácsné Herman Katalin tanárnőnek, valamint az előkészítésben és a verseny lebonyolításában résztvevő valamennyi alkalmazottnak, diáknak a körültekintő, három napos szervezést, rendezést. A kerületet kategóriánként az első két helyezett tanuló képviseli a fővárosi fordulón. Eredményes felkészülést kívánunk nekik és tanáraiknak a következő fordulóra. Kerületi természetismereti vetélkedő március 21-én a Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban rendeztük a kerületi természetismereti vetélkedőt 5. és 6. évfolyamos diákokból álló csapatok részére. A verseny témája a kollégák javaslata alapján a Balaton volt. A versennyel kapcsolatban előzetes feladatot kaptak a diákok. A versenyzők készítsenek egy vízzel kapcsolatos társasjátékot. A játék bemutatása a verseny egyik feladata volt. A játék formája (memória, társas, kártya stb.) és témája szabadon választható volt, lényeg, hogy a vízzel, vizes élőhelyekkel legyen kapcsolatos. 11 csapat jelentkezett, jött el a versenyre és hozta magával játékát. A regisztrációs asztalnál minden csapat húzott egy lapot, amelyen szereplő állat lett a csapat kódja. A kísérő diákok vitték a csapatokat a 20

Pedagógiai Hírlevél. Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 5. szám 2013. május MADARAK ÉS FÁK NAPJA

Pedagógiai Hírlevél. Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 5. szám 2013. május MADARAK ÉS FÁK NAPJA Pedagógiai Hírlevél Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 5. szám 2013. május MADARAK ÉS FÁK NAPJA AJÁNDÉK PEDAGÓGUS NAPRA PEDAGÓGUS EST 2013. június 7. Újbuda Önkormányzata és a Kamaraerdei Ifjúsági

Részletesebben

Pedagógiai Hírlevél. PEDAGÓGUS EST 2014. június 6. Újbuda Önkormányzata és a Kamaraerdei Ifjúsági Park támogatásával vacsora, zene, tánc, tombola

Pedagógiai Hírlevél. PEDAGÓGUS EST 2014. június 6. Újbuda Önkormányzata és a Kamaraerdei Ifjúsági Park támogatásával vacsora, zene, tánc, tombola Pedagógiai Hírlevél Újbudai Pedagógiai Intézet 20. évfolyam 5. szám 2014. május Ó, Istenem, de csoda volna, ha az erdő megsokasodna, még erdőbb lenne, csupa gyémánt, és én ott állnék benne némán. Egy madár

Részletesebben

Pedagógiai Hírlevél. Újbudai Pedagógiai Intézet 18. évfolyam, 9. szám 2012. november. Újbudai Közoktatási Konferencia Együttműködés a jövőért

Pedagógiai Hírlevél. Újbudai Pedagógiai Intézet 18. évfolyam, 9. szám 2012. november. Újbudai Közoktatási Konferencia Együttműködés a jövőért Pedagógiai Hírlevél Újbudai Pedagógiai Intézet 18. évfolyam, 9. szám 2012. november Újbudai Közoktatási Konferencia Együttműködés a jövőért Állami fenntartás önkormányzati működtetés 2012. november 27.

Részletesebben

Éle tké pe k. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk!

Éle tké pe k. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk! 2 0 1 2. Á P R I L I S Éle tké pe k Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk! A HÚSVÉT VARÁZSA - RÉGEN Húsvét közeledtével,

Részletesebben

Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet. Pedagógiai Hírkörkép 2014. április

Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet. Pedagógiai Hírkörkép 2014. április Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Hírkörkép Forrás: www.husvet.hu Hagyományainkhoz híven a 2013/2014. tanévben is szeretnénk közkinccsé tenni a köznevelési intézmények vagy más szervezetek pedagógiai

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 200/2006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 10. Értesítések megküldése a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok és a 8 évfolyamos gimnáziumok egységes

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL KISBÍRÓ XX. évfolyam 1. szám 2011. december A K I S N Á N A I Ö N K O R M Á N Y Z A T H Í R M O N D Ó L A P J A TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Tisztelt Kisnánai Polgárok! Karácsony

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Terjesztés. Adatlapunk kitöltésében a közelmúltbeli terjesztési problémák. önök, az olvasók.

ÚJBUDA. Az Idő igaz, s eldönti, ami nem az. Terjesztés. Adatlapunk kitöltésében a közelmúltbeli terjesztési problémák. önök, az olvasók. HIRDETMÉNY Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. november 28-án, szerdán 17 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart, melynek helyszíne a Gazdagréti Közösségi Ház (Budapest

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA X. / 1. November

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA X. / 1. November A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA X. / 1. November 2009 Kedves Olvasók! A 2009-2010-es tanévet megújult régi helyünkön kezdhettük: az Ady Endre Általános Iskolával együtt megtörtént Intézetünk

Részletesebben

Létszámstatisztika. Page 1

Létszámstatisztika. Page 1 É É É É é é é á é é á é é Á á á é é é é é é ó ö ü é ó ü ő á é é ö é é é ö ö é í ó ó é ü ő é Íé é ö é é é ó é ö ö é á ó é é ú é é ő Á ü é é á é é ó é ő Létszámstatisztika Osztály Létszám okt_1_ Évismétlő

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Széchenyi Programiroda

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL 1. Az intézet szakmai munkájának áttekintése 1.1. A 2013. évi elfogadott munkaterv

Részletesebben

AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY AVASTETŐI PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA ÁLTALÁNOS, MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MAGYAR-ANGOL I. Helyzetelemzés Tartalomjegyzék I.1. Az intézményben melyik tanévben

Részletesebben

Nyugdíjba vonult Cselényi Andrásné, Végh Margit Katalin Nyugdíjba vonult Vachó Lászlóné, Bacsa Mária Magdolna

Nyugdíjba vonult Cselényi Andrásné, Végh Margit Katalin Nyugdíjba vonult Vachó Lászlóné, Bacsa Mária Magdolna 1 Tisztelt Olvasónk! Az igazi tudás nemcsak az ember értelmétõl függ, hanem akaratától, érzésétõl és lelki erõitõl is. A tökéletes tudás: tökéletes szeretet. / Merezskovszkij/ Ismét eltelt egy év! Egy

Részletesebben

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VI/1 2005. november Kedves Olvasók! A Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatásával ebben a tanévben is több lehetőségünk nyílik arra, hogy az élethosszig

Részletesebben

Pedagógiai Hírkörkép

Pedagógiai Hírkörkép Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Hírkörkép Forrás: www.holloko.hu TARTALOM AKTUÁLIS HÍREK... 4 Tájékoztató a 2016. évi pedagógusminősítési eljárásról... 4 Rendeletek módosítása... 7 Tankönyvválasztást

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Várjuk írásaikat!

TARTALOMJEGYZÉK. Várjuk írásaikat! TARTALOMJEGYZÉK SZAKMAI HÍREK, ESEMÉNYEK...2 Nógrád Megyei Tanévnyitó Konferencia...2 A tanügy rendezése, Magyarország 1016. tanéve...2 A kormányhivatal közoktatási feladatai...3 70 év 70 óra emlékezés

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. február Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Tájékoztató a népszavazásról Beiratkozás előtt 4.oldal Kiváló minősítést kapott a zeneiskola A gyáli Kodály Zoltán

Részletesebben

Iskolanyitogató 2013-2014

Iskolanyitogató 2013-2014 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri köszöntő 1113 Budapest XI. ker. Bocskai út 39/41. Telefon: 372-45-00 Tisztelt Szülők, Nagyszülők! Az Iskolanyitogató egy minden évben megjelenő,

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010-2011 Bánfi Attila intézményvezető Személyi feltételek - Alkalmazottak

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben