Pedagógiai Hírlevél. A FÖLD NAPJA április 22. április 11. Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 4. szám április.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Hírlevél. A FÖLD NAPJA április 22. április 11. Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 4. szám 2013. április."

Átírás

1 Pedagógiai Hírlevél Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 4. szám április A FÖLD NAPJA április 22. Tartalomjegyzék Magunkról Újbudai Pedagógiai Napok Szakmai programok Versenyek Föld napja Versenyeredmények Híradás Egymásnak magunkról Tehetséggondozás Szónoklatverseny 2. old. 3. old. 9. old. 11. old. 12. old. 14. old. 17. old. 18. old. 22. old. 24. old. április 11.

2 Magunkról 2013 januárjától az Újbudai Pedagógiai Intézet új fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, míg működtetője továbbra is Újbuda Önkormányzata. Intézetünk szakmai irányítása az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet feladatkörébe került. Tevékenységünket alapvetően a évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről (19. ), valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatást ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet határozza meg szeptember 1-jétől a köznevelési tv. hatályba lépésekor működő pedagógiai-szakmai szolgáltatást ellátó intézmények köztük az ÚPI is feladatukat az oktatásért felelős miniszter szakmai irányításával láthatják el. Éves munkatervünket az OFI részére kellett benyújtanunk, amelyről szóló szakmai vélemény az alábbi megállapításokat tartalmazza: Az Intézet a célok és feladatok ellátásához szükséges tárgyi feltételekkel és humán erőforrással rendelkezik. A munkatervben tükröződnek az Intézet szolgáltatási sajátosságai, gazdag tevékenységi rendszere. Kiemelt feladatainak tartja a pedagógiai-szakmai szolgáltatás újjáalakításában való tevékeny közreműködést. Megtalálni az intézmény, és a munkatársak helyét az új rendszerben. Dr. Kaposi József, az OFI főigazgatója a fenti vélemény figyelembe vételével a évre szóló munkatervünket elfogadásra javasolta. Azonban csakúgy, mint az iskolák esetében június 30-ig lehetőség szerint szolgáltatásainkat a korábbi évekhez hasonló módon kell biztosítanunk. Az intézményvezetőkkel való egyeztetés után szaktanácsadói munkánk keretében megkezdjük az óralátogatásokat azért, hogy segítsük a pedagógusok felkészülését a későbbi szaktanácsadói és tanfelügyeleti látogatásra. Pályakezdő, valamint a kerületben új kollégáink egyéni kérésére is szívesen megyünk látogatni április 1-jétől június 30-ig Tóth Anna pedagógiai szakértő és Dr. Havas Péter közoktatási és környezeti nevelési szakértő segíti szakmai munkánkat. 2

3 MEGÚJULÓ RENDSZER MEGÚJULÓ NEVELÉS-OKTATÁS ÚJ CÉLOK ÉS FELADATOK A KÖZNEVELÉSBEN március 7-én plenáris üléssel kezdődött az Újbudai Pedagógiai Napok rendezvénysorozata. A Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola műsora után GYURCSÓ GYULÁNÉ, az Újbudai Pedagógiai Intézet igazgatója köszöntette a résztvevőket, bemutatta a plenáris ülés előadóit, majd felkérte DR. HOFFMANN TAMÁS polgármester urat a rendezvény ünnepélyes megnyitására. Polgármester úr beszédében hangsúlyozta a pedagógusok folyamatos képzését, önképzését, állandó tájékoztatását. Kiemelte az Újbudai Pedagógiai Napok rendezvénysorozatát, amelynek ez a fő célkitűzése. Újbuda Önkormányzata ben is és 2013-ban is figyel arra, hogy mind az intézményvezetők, mind a pedagógusok értesüljenek a változásokról. Végezetül polgármester úr azt a gondolatot fogalmazta meg a jelenlévők számára, hogy a XI. kerület gyermekei továbbra is a mi gyermekeink. Ez azt jelenti, hogy Újbuda Önkormányzata az intézmények gondos működtetésén kívül továbbra is nagy figyelmet fordít az óvodák mellett az iskolák szakmai munkájának támogatására. DR. SIMICSKÓ ISTVÁN államtitkár, országgyűlési képviselő úr megnyitójában elmondta, hogy megújuló rendszerről beszélünk, amely egy közös nagy vállalkozás. Államtitkár úr köszönetét fejezte ki mindenkinek az elvégzett munkáért, az átállás zavartalan lebonyolításáért. A Kormány célja az egységes oktató-nevelő rendszer megteremtése, mivel az állam felelőssége a jövő nemzedékének felnevelése. Fontosnak tartja, hogy közvetlen kapcsolat legyen az állam és a pedagógusok között. Államtitkár úr elmondta, hogy a mindennapos testnevelés bevezetésével új állomáshoz érkeztünk, ugyanis a testnevelés során sok mindent megtanulhatnak a gyerekek. A pedagógus pálya hivatás, a legnemesebb célt tűzték ki maguk elé a pedagógusok: a gyermekek felnevelését. Államtitkár úr megköszönte az Újbudai Pedagógiai Intézetnek a rendezvény megszervezését. 3

4 DR. RÉTVÁRI BENCE államtitkár, országgyűlési képviselő úr egyéb irányú elfoglaltsága miatt nem tudott személyesen részt venni a konferencián, a jelenlévőket köszöntő beszédét Gyurcsó Gyuláné igazgató asszony ismertette. Államtitkár úr kiemelte, hogy tanáraink alkotói a jövő Magyarországának. Megköszönte az Újbudai Pedagógiai Intézet igazgatójának és minden munkatársának a konferencia megrendezését. Az új köznevelési törvény egységes, értékelvű koncepciót tartalmaz, kiemelten kezeli a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű és a kiemelkedően teljesítő diákokat egyaránt. Az egységes és áttekinthető állami közszolgáltatás és finanszírozási rendszer kialakítása érdekében az óvoda kivételével az állam vette át az általános iskolák és a középiskolák fenntartását. Egy hosszú és nehéz folyamat kezdődött meg, amelynek célja, hogy a diákok a 21. század igényeinek megfelelő, hazai és nemzetközi viszonylatban is versenyképes tudást szerezzenek. Megújuló rendszer Megújuló nevelésoktatás, Új célok és feladatok a köznevelésben címmel tartotta meg előadását MAREKNÉ DR. PINTÉR ARANKA, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöke, aki a köznevelés alapcéljai közül a két legfontosabbat emelte ki: minőségi oktatás, minőségi pedagógusok. Megköszönte az intézményvezetők munkáját és lojalitását. A hangsúly az emberi erőforráson van. Képzésre, átképzésre, együttműködésre van szükség. Ezután elnök asszony ismertette a KLIK felépítését, valamint a fenntartói feladatokat. A tankerületi igazgató partnere az intézményeknek. Az állami átadás átvétel pozitív és negatív tapasztalatairól számolt be elnök asszony. Pozitív tapasztalatként említette az együttműködést és segítőkészséget, negatívként a türelmetlenséget, az ellenérzést az új iránt. Intézményi feladatok és hatáskörök: a nevelőtestület dönt a pedagógiai program, az SZMSZ, az éves munkaterv, a továbbképzési program elfogadásáról. Amennyiben a működtetőre többletkötelezettség hárul, akkor a pedagógiai program elfogadásához szükséges a működtető egyetértése. Régi, új célok, feladatok: ellenőrző rendszer, hálózati kooperáció, minősítési rendszer kialakítása. A képzésnek, továbbképzésnek, átképzésnek a célja, hogy vonzó legyen a pedagógus pálya. Ennek érdekében alapították a Klebelsberg ösztöndíjat. Elnök asszony megköszönte a résztvevők figyelmét. DR. CSÖTÖNYI TÜNDE, Budapest Főváros Kormányhivatala Oktatási Főosztályának vezetője a főosztály új feladatait ismertette. Kitért többek között arra, hogy a Hatósági Főosztály törvényességi, hatósági ellenőrzéseket végez. A feltételeknek megfelelő működést csoportlétszám, egyenlő bánásmód vizsgálja. Az eljárási határidő 60 nap május 31-ig megyei ellenőrzési terv készül. 5 évente minden pedagógust ellenőrizni fognak a szakértők óralátogatás, dokumentumok elemzése, interjú, kérdőíves rendszer keretében. Új feladat a pedagógiai-szakmai ellenőrzés. A járási hivatalok feladata az érettségi feladatlapok kiosztása, a tankötelesek, az igazolatlan hiányzások nyilvántartása. 4

5 DR. BENEDEK ANDRÁS tanszékvezető egyetemi tanár (BME) a vezetőképzés új kihívásait ismertette előadásában. A vezetői küldés nemzedékek számára határozza meg az oktatásnevelés minőségét. Az Európai Unió 2020-ra megfogalmazott stratégiája: Hatékony minőségbiztosítás, A vezetőképzés megújítása, A pályakezdő tanárok támogatása. Hazai sajátosságok: A pedagógusképzés szerkezeti átalakítása, A pedagógus életpálya modellhez kapcsolódó minősítési eljárások támogatása től kötelező a szakvizsga, ez érinti az intézményvezetőket, helyetteseket, szaktanácsadókat, szakértőket, vezetőtanárokat. A vezetőképzés főbb tartalmi csomópontjai: Neveléstudományi műveltség, Jogi, gazdasági, marketing ismeretek, Alkalmazott vezetéselmélet, gyakorlat, Szakmai-és szervezetfejlesztés, Minőségirányítás, Uniós ismeretek, Tárgyalástechnika, A pedagógus személyiségfejlesztése. Új vezetői szerepkörrel összefüggő feladatok 2013-tól: Közigazgatási vezetési ismeretek, Köznevelési rendszer és szervezettan, A köznevelési intézmény és környezete, Pedagógus szerepek és hatékonyság, Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismeretek, Gyakorlati tevékenységek. THAISZ MIKLÓS, EMMI Oktatásért Felelős Államtitkárság politikai tanácsadója a pedagógus életpálya modellt ismertette. Elmondta, hogy a Kormány legfontosabb célkitűzése volt a pedagógus életpálya modell bevezetése. Az ezzel kapcsolatos rendelet nyáron fog megjelenni. Cél: a minőség javítása. A rendszer előnyei: igazságos, motiválja a pedagógusokat, javítja a diákok teljesítményét, növelheti a pálya presztízsét, vonzóbbá teheti a pedagógus pályát. A minősítő bizottság tagjai: a Kormányhivatal által kijelölt szakértő, az intézményvezető, egy pedagógusképző intézmény delegáltja. A minősítés az alábbiak alapján készül: portfólió készítése, önértékelés, interjú, a tanfelügyelet jegyzőkönyve. A minősítés nem vizsga, folyamatot vizsgál. Ki lehet köznevelési szakértő? Aki felsőfokú végzettséggel, szakvizsgával, 10 éves szakmai gyakorlattal, valamint a hivatal engedélyével rendelkezik. Ennek megvalósításához a nyár folyamán az Oktatási Hivatal órás továbbképzést fog szervezni szakértő képzésére lesz lehetőség. Kétféle képzés lesz: a minősítő bizottság tagjainak felkészítése, valamint a tanfelügyeleti szakértők képzése. A rendszer kipróbálása 51 intézményt érint. Jelentkezni a honlapon lehet. Ezután ismertette a pedagógus életpálya modell 5

6 szakaszait. Bevezetésének tervezett időpontja: Pedagógus I. (2 éve a pályán lévő pedagógusok) szeptember 1-jétől, Pedagógus II. (pedagógus végzettség + szakvizsga) január 1-jétől. Politikai tanácsadó úr ismertette a munkaidő új szabályozását, amely heti 40 óra. Ebből 80% kötött munkaidő, 20% felhasználásáról a pedagógus maga dönt. Pedagógiai-szakmai ellenőrzés (Knt ) keretében 5 évente értékeléssel záruló vizsgálatot fog szervezni az Oktatási Hivatal. Az intézményértékelés a pedagógiai program megvalósulása alapján fog történni március 8-án FARKAS KRISZTINA, Újbuda Önkormányzata Köznevelési Bizottságának alelnöke nyitotta meg a rendezvényt. Beszédében kiemelte, hogy az oktató-nevelő munka alappillére a tehetség és a kreativitás, mivel csak a tanult emberek vihetik előre a nemzetet. Legfontosabb szerepe a motivációnak van. Alelnök asszony tartalmas időtöltést kívánt a résztvevőknek. DR. VASS VILMOS egyetemi docens (ELTE) a motiváció új értelmezéséről tartotta meg előadását. Kitért arra, hogy a motiváció kutatása a gazdaságtudományban kezdődött kb. 50 évvel ezelőtt. Ismertette a gazdaság üzenetét, amely ötlet, innováció, motiváció. Legyünk érdekeltek a belső motiváció fejlesztésében. A tanítás heurisztikus munkavégzés. Belső intézményi struktúra alapján működik: diákok szülők pedagógusok együttműködésén alapul. Motiváció = 3A, azaz akarat, attitűd, alázat. DR. BALOGH LÁSZLÓ egyetemi tanár (Debreceni Egyetem) a tehetséggondozás folyamatában előforduló kritikus pontokra tért ki előadásában, amelyek az alábbiak: tehetségkeresés, tehetségazonosítás, differenciált fejlesztés, komplex gazdagító programok, családokkal való együttműködés, hatásvizsgálat. Felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy már óvodás korban motiválni kell a gyermekeket. Három tankönyvkiadó cég képviselői mutatták be kiadójukat. ESZTERGÁLYOS JENŐ, az Apáczai Kiadó ügyvezető igazgatója ismertette a kiadó hitvallását, valamint azt, hogy több mint diák tanul az országban tankönyveikből, amelyek a közeljövőben ismét megújulnak. A Nemzedékek Tudása (volt Nemzeti Tankönyvkiadó) Tankönyvkiadó vezérigazgatója, KISS JÁNOS TAMÁS előadásában kitért arra, hogy a kiadó folyamatosan a köznevelés szolgálatában áll és továbbviszik eddigi hitvallásukat. Céljuk a pedagógusok munkájának segítése. Követik a tantervi reformokat. TÓTH MÓNIKA, a Mozaik Kiadó irodavezetője javasolta a résztvevőknek, hogy szakmai alapon válasszanak tankönyvet. Honlapjukon megtalálhatóak a kiadó tankönyvei, valamint az átdolgozott anyagok. Fejlesztik a jövőben a digitális tananyagokat is. 6

7 BAJZÁTH MÁRIA meseterapeuta előadásában elmondta, hogy a gyermeknek már születése előtt mesélni kell. Minden mese alapja a népmese, amely olyan tudást rejt, amit át lehet adni. A mesemondás alkalmas gyógyításra is, ugyanakkor állandó érték a változó világban. Segít abban, hogy gondolkodó embert neveljünk. GÖNCZÖL ANDREA főiskolai adjunktus (ELTE TÓK) a kisgyermekkori olvasóvá nevelésről tartott előadást. Célként fogalmazta meg az irodalom, a könyv megszerettetését. Kiemelte, hogy a kisiskolás kori nevelés fő feladata a szövegértés, valamint a motivált olvasás tanítása. A korosztály könyvei ismeretterjesztő és élményszerző könyvek. Modern, kisiskolásoknak szóló könyvek alapján mutatta be az ezekkel kapcsolatos munkaformák alkalmazását, mint pl. meseprodukció, drámamódok március 18-án NAGY MÁRIA, az Országos Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság főosztályvezető-helyettese tartott rendkívül értékes előadást az érdeklődőnek a nyugdíjszámításról és a nyugdíjjal kapcsolatos jogszabályokról. Főosztályvezető-helyettes asszony elmondta, hogy az között születettek számára december 31- ig meg kell indítani az adategyeztetést, az erre vonatkozó nyomtatványokat fogják küldeni az érintetteknek. Javasolta, hogy mindenki, akinek eddig megvolt, továbbra is őrizze meg a munkakönyvét. Felhívta a figyelmet arra, hogy 2013-ban a nettó összegből történik a nyugdíjszámítás, a táppénzes időszak nem számít bele a nyugdíjba. A Kormány minden évben rendeletben határozza meg a nyugdíjszámításra vonatkozó valorizációs szorzót. Mikortól nyugdíjas valaki? Amikortól az ellátás megállapítását kéri. A fennálló biztosítási jogviszonyt meg kell szüntetni. Megmaradt a nők kedvezményes nyugdíjazása 40 év jogosultsági idő után. Az előadás után több kérdés merült fel, ezekre főosztályvezető-helyettes asszony kielégítő választ adott. (Az Újbudai Pedagógiai Napokról szóló beszámolónkat a Hírlevél májusi számában folytatjuk.) 7

8 Az Újbudai Pedagógiai Napok a számok tükrében Az Újbudai Pedagógiai Napok rendezvénysorozatán 2109 regisztrált résztvevő volt. Az első napi plenáris ülésre 268-an regisztráltak, a jelenléti ív szerint közel 300-an voltak jelen az előadásokon. A két plenáris ülésen összesen 8 előadást hallgathattunk meg a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium dísztermében. 9 további helyszínen 18 elméleti-módszertani előadáson vettek részt az érdeklődők. 5 bemutatóórát és 6 óvodai bemutató foglalkozást tartottak a pedagógusok, amelyek után 7 korreferátum is elhangzott. A testnevelő tanároknak külön programot szerveztünk. Dr. Simicskó István sportért felelős államtitkárral, országgyűlési képviselővel több programon találkozhattak a résztvevők. Új fenntartónk, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ XI. Tankerület igazgatója, Laucsek István és munkatársa, Szigethy Pálné, valamint az intézményünk működtetését vállaló Újbuda Önkormányzat polgármestere Dr. Hoffmann Tamás, 7 önkormányzati képviselője a Köznevelési Bizottság elnöke Jankó István, alelnöke Farkas Krisztina, valamint Dr. Ábrahám Katalin, Endrődi József, Ludányi Attila, Csernus László, Nagyné Antal Anikó és a Polgármesteri Hivatal munkatársai Győrffyné Molnár Ilona humánszolgálati igazgató és Burjánné Rapák Anna vezető főtanácsos is részt vettek programjainkon, vállalták azok megnyitását. Köszönjük fenntartónknak és működtetőnknek, hogy támogatták az Újbudai Pedagógiai Napok megszervezését, biztosították a szükséges anyagi forrásokat. A programoknak helyszínt adó intézmények vezetőinek köszönjük az együttműködést és a szervezésben nyújtott segítséget: Barlay Bencének a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium igazgatójának, Gorka Szabolcsnak a Bocskai István Általános Iskola igazgatójának, Kiss Mihálynak az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola igazgatójának, Bernát Zsuzsának az Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola igazgatójának és valamennyi vezetőnek a kollégák tájékoztatását és a szervezésben való közreműködést. Hat óvodában került sor bemutató foglalkozásra. A Bükköny Óvodában Khoórné Rápolthy Beáta óvodavezető vendégei voltak a látogatók, Kőfalvi Ildikó óvodapedagógus tartott bemutatót. A Neszmélyi Úti Óvodában Czekner Erika óvodavezető volt a vendéglátó, Aradiné Mácsai Szilvia, Jónás Sándorné tartottak bemutató foglalkozást. A Kocsisné Busa Anna által vezetett Pitypang Óvodában, Steiner Edit tartott bemutató foglalkozást. Az Ezüstfenyő Óvodában Balogh Lászlóné óvodavezető volt a vendéglátó, Szedmák Szimonetta óvodapedagógus tartott bemutató foglalkozást. A Palánták Óvodában Egri Gyöngyi óvodavezető köszöntőjét követően Tóthné Tóth Zsuzsanna vezette a bemutatót. A Mozgolóda Óvodában Elekné Robár Matild óvodavezető köszöntötte a vendégeket, Szántó Viktória, Kisné Horváth Anikó óvodapedagógusok tartottak bemutató foglalkozást. A Krajcsovitsné Dőry Krisztina által vezetett Gesztenyéskert Óvodában kiállítás megnyitása gazdagította programunkat. Köszönjük az óvodavezetőknek a szervezést, a jelentkezők számához való rugalmas alkalmazkodást, az óvodapedagógusoknak pedig a magas színvonalú bemutató foglalkozások megtartását. Bemutató órát tartottak az Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskolában alsó tagozaton: Banai Gáborné, Mlynarik Ágnes, Bálványosné Máté Alice és Tóth Mária, a Bocskai István Általános Iskolában Tarján Krisztina. Köszönjük munkájukat. Köszönjük a résztvevőknek az érdeklődést, a támogatást, a szakmai igényességet, amivel fogadják programjainkat. 8

9 Az Újbudai Pedagógiai Intézet április havi szakmai programjai Szaktanácsadói értekezlet Téma: Vezeti: Helyszín: április 9. kedd, óra A Föld napja Gyurcsó Gyuláné igazgató Újbudai Pedagógiai Intézet ÚjBuda előadóterem 1117 Budapest, Erőmű u. 4. II. emelet Óvodai gyermekvédelmi felelősök szakmai műhelye Téma: Előadó: Vezeti: Helyszín: április 10. szerda, 9.00 óra Problematikus gyermekek Molnárné Szőke-Nagy Edit szaktanácsadó Borbély Andrea pedagógiai előadó Újbudai Pedagógiai Intézet ÚjBuda előadóterem 1117 Budapest, Erőmű u. 4. II. emelet Egészség- és környezeti nevelési műhely Téma: Előadó: Vezeti: Helyszín: április 9. kedd, órai kezdettel A Nat környezeti neveléssel, fenntarthatósággal kapcsolatos követelményei, ajánlásai. A kerületi ökoiskolák szerepvállalása, tudásforrás funkciója a környezeti nevelésben. Dr. Havas Péter közoktatási és környezeti nevelési szakértő Verőné Dr. Jámbor Noémi pedagógiai szakértő Újbudai Pedagógiai Intézet ÚjBuda előadóterem 1117 Budapest, Erőmű u. 4. II. emelet Angoltanárok munkaközösségi foglalkozása Téma: Vezeti: Helyszín: április 25. csütörtök, óra Az Országos Angol Nyelvi Verseny iskolai fordulójának tapasztalatai. Nyelvvizsga lehetőségek az általános iskolában. A KER szerinti A1-es és A2-es szint. Módszertani kérdések. Tóth Anna pedagógiai szakértő Újbudai Pedagógiai Intézet Újbuda terem 1117 Budapest, Erőmű u. 4. II. emelet 9

10 VIII. BUDAPESTI ÓVODAPEDAGÓGIAI NAPOK április. 16. kedd 9.00-tól óráig Bemutató címe: Komplex zenei nevelés az óvodában Bemutatót tart: Sárközi Andrásné Éva óvodapedagógus Vezeti: Czire Gabriella óvodavezető Helyszín: Lurkó Óvoda 1119 Budapest, Bornemissza utca 21. Elérhetőség: Tel.: Létszám: 16 fő április. 18. csütörtök 9.00-tól óráig Bemutató címe: Kodály és Orff módszerének ötvözése óvodai ének-zene foglalkozáson Bemutatót tart: Mikicsné Csite Enikő óvodapedagógus Vezeti: Czárné Gergelyi Mária óvodavezető Helyszín: Karolina Óvoda 1113 Budapest, Karolina út Elérhetőség: Tel.: Létszám: 15 fő Az intézményi minőségirányítási rendszer működtetése, a teljesítményértékelési rendszer alkalmazásának segítése, intézményi tapasztalatok bemutatása Téma: Vezeti: Helyszín: április 30. kedd, óra Az információgyűjtés, kérdőívek, szóbeli megbeszélések, interjúk. Mi kerüljön a pedagógusok portfóliójába? Ruzsinszkiné Lukácsy Margit pedagógiai szakértő, ÚPI Újbudai Pedagógiai Intézet ÚjBuda előadóterem 1117 Bp., Erőmű u. 4. II. emelet Iskolai könyvtárosok munkaközössége szakmai műhelye Téma: Előadó: Vezeti: Helyszín: április 30. kedd, óra Pedagógus életpálya-modell. A pedagógus portfolio szerepe. Ruzsinszkiné Lukácsy Margit szakértő UPI munkatárs Simon Jánosné pedagógiai előadó Újbudai Pedagógiai Intézet ÚjBuda előadóterem 1117 Budapest, Erőmű u. 4. II. emelet Bemutatóóra alsó tagozaton Tantárgy: Tananyag: Tanít: Helyszín: május 9. csütörtök, óra Magyar nyelv és irodalom (olvasás) 1. évfolyam Képességfejlesztés anyanyelvi játékokkal Szlovákné Fehér Éva Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola Budapest, 1119 Bikszádi utca

11 Újbudai Tavaszi Hangverseny Szeretettel hívunk és várunk minden kedves intézményvezetőt, kollégát, szülőt az Újbudai Tavaszi Hangversenyre. Időpontja: április 24. szerda, órai kezdettel Helyszíne: Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium díszterme 1114 Budapest, Villányi u. 27. A hangverseny keretében kerül sor a kerületi népdalverseny díjazottjainak köszöntésére, a díjak átadására. A hangverseny részletes programját a meghívóban tesszük közzé. VERSENYEK ŐRMEZŐ KÖLTŐI SZAVALÓVERSENY Helyszín: Nevezési határidő: április 10. szerda, óra Őrmezei Általános Iskola könyvtára 1112 Budapest, Menyecske utca 2. lejárt MATEMATIKAVERSENY 5-6. OSZTÁLYOSOK RÉSZÉRE Nevezési határidő: Helyszín: április 16. kedd, óra április 8. hétfő Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola Grundschule in Gazdagrét 1118 Budapest, Törökugrató u. 15. MATEMATIKAVERSENY 7-8. OSZTÁLYOSOK RÉSZÉRE Nevezési határidő: Helyszín: április 23. kedd, óra április 8. hétfő Farkasréti Általános Iskola 1112 Budapest, Érdi út 2 FIZIKAVERSENY 7. OSZTÁLYOSOK RÉSZÉRE Nevezési határidő: Helyszín: április 25. csütörtök, óra április 16. kedd Őrmezei Általános iskola 1112 Bp., Menyecske u. 2. MATEMATIKA VERSENY 3-4. OSZTÁLYOSOK RÉSZÉRE Helyszín: április 25. csütörtök, óra Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule 1119 Budapest, Bikszádi utca Nevezési határidő: április 19. A nevezéseket Borbély Andrea pedagógiai előadónak az Újbudai Pedagógiai Intézetbe kérjük küldeni! 11

12 FÖLD NAPJA 2013 PÁLYÁZAT 2013 A víz nemzetközi éve A Föld napi rendezvényünk keretében az alábbi pályázatokat írjuk ki, amelyeknek értékelésére és az ünnepélyes eredményhirdetésre április 22-én kerül sor. 1. Pályázat ALSÓ ÉS FELSŐ TAGOZATOS tanulók részére A Legszebb, legcsúnyább, legjobb Újbudán B Legyél dunai hajós! C Válaszd a vízisportot! D Vizek, vízpartok élővilága E Tervezz vízitúrát! 2. Rajzpályázat egyéni, 5 kategória, négy témában. A/ Téma: Madár ábrázolás: az év madara a gyurgyalag B/ Téma: Fa ábrázolás: az év fája a házi berkenye C/ Téma: Hal ábrázolás: az év hala a menyhal D/ Téma: Virág ábrázolás: az év vadvirága a nyári tőzike 1. kategória Óvodás korú gyermekek 2. kategória 1-2. osztályos tanulók 3. kategória 3-4. osztályos tanulók 4. kategória 5-6. osztályos tanulók 5. kategória 7-8. osztályos tanulók Tudnivalók a rajzpályázaton indulók részére: A rajz mérete legalább A/4 (210x297 mm) és legfeljebb A/3 (421x297 mm) lehet, paszpartúval ellátva szükséges beküldeni. A pályaművek bármely technikával készülhetnek. MINDEN ÓVODA, ISKOLA KATEGÓRIÁNKÉNT ÖSSZESEN 5-5 RAJZZAL ÉS KATEGÓRIÁNKÉNT 5-5 DOLGOZATTAL VEHET RÉSZT A PÁLYÁZATON. A pályázatok beadási határideje: április 16. kedd, óráig A határidő lejártát követően beérkező munkákat nem áll módunkban értékelni. A pályázatokat pályázati adatlappal ellátva az Újbudai Pedagógiai Intézetbe (Budapest, Erőmű utca 4. II. em.) várjuk. A pályázatokat zsűri értékeli. Az eredményhirdetésre a Föld napja tiszteletére Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületi üléstermében rendezett ünnepély keretében április 22-én kerül sor. A díjakat kerületünk vezetői, neves közéleti személyiségei adják át. Pályázhatnak a kerületünkben lakó, de nem kerületi fenntartású intézménybe járó óvodások, iskolások is. Kérjük a pályázati feltételek pontos betartását. 12

13 FÖLD NAPJA 2013 TÁJÉKOZTATÓ 2013 A víz nemzetközi éve április 22. hétfő óráig Helyszínek: A FENEKETLEN-TÓ PARKJA, A BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÜLETE, GELLÉRTHEGY Tervezett programok: ünnepélyes megnyitó reggeli torna a Feneketlen-tó élővilágának megismerése, vízvizsgálat, a madárfiókák világa, íjászat, lovaglás, állatsimogató, újraélesztés, elsősegélynyújtás gyerekeknek, a mentőautó megismerése, kézműves foglalkozás, Pulikuckó, alkalmazkodó állatok, kisállat bemutató kézműves foglalkozások, gomba kavalkád, ásványbemutató, Óvodássziget, fűben-fában orvosság, salátabár, a pályázatok értékelése és ünnepélyes díjkiosztó, tájfutó verseny Az ünnepélyes díjkiosztó helyszíne ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSTERME Föld napi szomszédolás Újbuda Zöld Óvodáiban A Föld napja programjait tartalmazó meghívót valamint a jelentkezési lapokat eljuttattuk az intézményekhez! 13

14 VERSENYEREDMÉNYEK Újbudai Szónokverseny 7-8. évfolyamosok 1. NAGY ZSOMBOR Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Felkészítő tanára: DR. KEMÉNY GÁBORNÉ 2. SIPOS ÁRON Gárdonyi Géza Általános Iskola Felkészítő tanára: KISSNÉ OTTA KATALIN 3. IZSÓ BOGLÁRKA Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola Felkészítő tanára: VADAS ILONA 4. BALOGH BOGLÁR Gárdonyi Géza Általános Iskola Felkészítő tanára: KISSNÉ OTTA KATALIN 5. BÁTORI BOLDIZSÁR Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola Felkészítő tanára: KRISCH TAMÁSNÉ 6. DÓSA-BUGNER BOTOND Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola Grundschule in Gazdagrét Felkészítő tanára: DR. TÖLGYESSYNÉ SZABÓ EDIT Az országos döntőbe jutott a évfolyamon 1. BERZEVICZY ATTILA Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttannyelvű Ált. Isk. és Gimn. Felkészítő tanára: GALAMBOS ANDRÁS Kerületi Technika Verseny 1. KEREZSI ZOLTÁN, PUGLITS JÁNOS, FÖVENYESSY VIVIEN Felkészítő tanár: Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium ORBÁNNÉ MOLNÁR ENIKŐ 2. RÓKA BÁLINT, SZŰCS PÉTER, ZSIGOVICS BENJÁMIN Felkészítő tanár: Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola VARJÚ PÉTER 3. DVORÁK BÁLINT, LÁSZLÓ BENEDEK, VASS BERTALAN Felkészítő tanár: Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola, Grundschule in Gazdagrét MOGYORÓSI JÓZSEF 14

15 Természetismeret csapatverseny 1. DOMÁNY FLAVIÁN, PAP BENCE, MOSONI PÉTER, MADAS BÁLINT, SIMON DÁNIEL Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium Felkészítő tanárok: PEHARTZ ADRIEN, NÁBRÁDI ISTVÁN, HAJDU KATALIN, GULYÁS MARIAN 2. GYENGE EMIL, DUDÁS TAMÁS, MIGLÉCZI BORÓKA, SZABAD RÓBERT, VIKUKEL MÁTÉ Felkészítő tanár: Bocskai István Általános Iskola GEHÉR JUDIT 3. ILA HORVÁTH MÁRTA, KÁLMÁN IMOLA, MAG BETTINA, CSERHÁTI BLANKA, TAKÁCS ORSOLYA Felkészítő tanárok: Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola HEGYI JUDIT, ROZSNYAI KAMILLA Kerületi Informatika Alkalmazói Verseny Komplex I. 1. NÉMETHY PANNA Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Felkészítő tanára: HAUTH ANTAL 2. BORSI FLÓRA Őrmezei Általános Iskola Felkészítő tanára: NÉMETHY BEÁTA 3. MAJZIK BÁLINT Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Felkészítő tanára: HAUTH ANTAL Grafika 1. NÉMETH CSABA Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Felkészítő tanára: HAUTH ANTAL 2. SÁPI NÓRA Kelenvölgyi Általános Iskola Felkészítő tanára: BENÉNÉ SZATMÁRY EDIT 3. SZOLLÁTH KATA Őrmezei Általános Iskola Felkészítő tanára: NÉMETHY BEÁTA Szövegszerkesztés 1. SZOLLÁTH NÓRA Őrmezei Általános Iskola Felkészítő tanára: NÉMETHY BEÁTA 2. FODOR PATRIK Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Felkészítő tanára: HAUTH ANTAL 3. RAPPAI RITA Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola Felkészítő tanára: SINKÓ SÁNDOR Táblázatkezelés 1. PALLOS PÁTRIK Őrmezei Általános Iskola Felkészítő tanára: NÉMETHY BEÁTA 2. KÁLMÁN ERIK Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola Felkészítő tanára: SZEGEDI ZSUZSA 3. SZEBENI DONÁTH Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola Felkészítő tanára: SINKÓ SÁNDOR 15

16 Prezentáció, grafika 1. SULYOK VIKTÓRIA Őrmezei Általános Iskola Felkészítő tanára: NÉMETHY BEÁTA 2. RUZSINSZKI DÁVID Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Felkészítő tanára: HAUTH ANTAL 3. TELKES ÁDÁM Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttannyelvű Ált. Isk. és Gimn. Felkészítő tanára: JÁRI MARIANNA Komplex II. 1. PETRILLA DÓRA Őrmezei Általános Iskola Felkészítő tanára: NÉMETHY BEÁTA 2. SZEBENI DONÁT Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola Felkészítő tanára: SINKÓ SÁNDOR 3. HAJDÚ LILI Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola Felkészítő tanára: SINKÓ SÁNDOR Életvitel csapatverseny 1. FAA DOROTTYA, DIÓSI KRISZTIÁN, NAGY ANDRÁS Felkészítő tanár: Farkasréti Általános Iskola TÁNCZOSNÉ TROZNER DOROTTYA 2. MATYÓKA VIKTÓRIA, JÁNOSI CINTIA, SZENES BOGLÁRKA Felkészítő tanár: Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola SEREG ISTVÁNNÉ 3. LANGER PÁLMA, SZABÓ ESZTER, FODOR ANNA Felkészítő tanár: Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium ORBÁNNÉ MOLNÁR ENIKŐ 16

17 HÍRADÁS A Hevesy György Országos Kémia Verseny fővárosi fordulóját március 23-án rendezték meg a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban. Kerületünket 6 versenyző képviselte a 2. fordulóban. Az országos versenyre két tanuló jutott tovább: 8. évfolyamon 2. helyezett PAP DÁNIEL Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium felkészítő tanára: HAMARNÉ NOVÁK MÁRTA, valamint az 5. helyezett KÜRTI ZOLTÁN Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule, felkészítő tanára: HORVÁTHNÉ MEDGYESI ILONA. Gratulálunk eredményükhöz, további sikeres versenyzést kívánunk az országos fordulóban! A Tiszán innen Dunán túl Fővárosi Népdaléneklő Versenyen KIEMELT ARANY minősítést kaptak és továbbjutottak 7-8. évfolyamon szóló kategóriában KOVÁCS KATA a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium tanulója, FÁBIÁN ATTILA és MAGDÓ ILDIKÓ tanítványa valamint AL-FARMAN PETRA a Kelenvölgyi Általános Iskola tanulója, PÉTER JUDIT és KUKOVECZ GÁBOR tanítványa. ARANY minősítést kaptak és továbbjutottak a 7-8. évfolyamon az énekegyüttesek kategóriájában a KELENVÖLGYI NAGYPÁVÁK, valamint a kisegyüttesek kategóriájában a KELEN-KVARTETT tagjai: UHRI SÁRA, AL-FARMAN PETRA, LELKES PETRA, PANÁGL ZSÓFIA, valamennyien a Kelenvölgyi Általános Iskola tanulói, PÉTER JUDIT és KUKOVECZ GÁBOR tanítványai. A Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos döntőjében 3. évfolyamon II. helyezést ért el BASKI BENCE a Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule tanulója, felkészítő tanítója CSÚCS ZSUZSANNA. 4. évfolyamon a Teleki Blanka Általános Iskola tanulója Varga Pál Patrik 14. helyezést ért el, felkészítő tanítója Fehér Józsefné Istóczki Ildikó, míg Vértesaljai Bálint a Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola tanulója, Szojka Andrea tanítónő tanítványa 34. helyezett lett. 5. évfolyamon III helyezést ért el MAGYAR ZSUZSANNA a Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule tanulója, felkészítő tanára, RÓZSA KATALIN, akinek másik tanítványa, Baski Fanni 11. helyezést ért el. 6. évfolyamon 23. helyezett lett Morassi Máté a Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulója, Németh Józsefné tanítványa. A március 19-én megtartott Fővárosi vers és prózamondó versenyen szép sikert értek el a kerület diákjai. Az 5-6. évfolyamosok között prózamondó kategóriában WEIDEMANN DÁNIEL a Teleki Blanka Általános Iskola tanulója II. helyezést ért el. Felkészítő tanára KOLLÁR ADRIENN. A 7-8. évfolyamosok között vers kategóriában a Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulója, SIPOS ÁRON I. helyezett lett. Felkészítő tanára: KISSNÉ OTTA KATALIN. Gratulálunk a kiemelkedő eredményekhez, további sikereket kívánunk! 17

18 EGYMÁSNAK MAGUNKRÓL Technika verseny kerületi fordulója A technika versenyt Közlekedés, szállítás címmel hirdettük meg ebben a tanévben. A verseny célja a versenyben résztvevő tanulók ismereteinek bővítése, szélesítése volt. A tanulók a versenyre való készülés folyamán kutatási feladatot oldottak meg. Figyelniük kellett napjaink közlekedési szállítási környezetkárosító hatásait, és a jövőben alkalmazható környezetkímélő energiatakarékos lehetőségeket. Ezt a kutatást lakóhelyükön és annak 50 kmes környezetében végezték el március 5-én a Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakközépiskola adott otthont a kerületi technika versenynek. Az iskola vezetői, diákjai és minden alkalmazottja nagy szeretettel fogadta a vendégeket. Az intézmény vezetője, Dr. Pereszlényiné Kocsis Éva köszöntötte a csapatokat, nyitotta meg a versenyt, követte az eseményeket, adta át a díjakat. A kódok kihúzása után megkezdődött a verseny. A verseny három részből állt. Az előzetesen kiadott témának megfelelően a csapat által megfigyelt környezetkárosító hatásokat és a jövőben alkalmazható környezetkímélő energiatakarékos lehetőségeket kellett bemutatni Ezt követően egy elméleti feladatsor megoldására került sor. A feladatsor nehézségét mutatta, hogy a megadott válaszok pontatlanok voltak. A diákok közlekedési ismereteiről kaphattunk képet. A gyakorlati feladat egy villamos elkészítése volt. A munkálatoknál a leírás alapján kellett összeállítani a darabot pontos vágással, ragasztással. A munkadarabot mindenki magával vihette, társainak bemutathatta, hogy mit épített. A versenyző diákok nagyon élvezték a munkát. Senkit sem kellett biztatni, mindenki törekedett a legügyesebb módon tevékenykedni. Az a csapat készült el először a munkadarabbal, ahol a diákok a legjobban tudtak együtt dolgozni. Az értékelés után a zsűri eredményt hirdetett és kiosztotta a jutalmakat. A szoros versenyre jellemző volt, hogy tizedek döntöttek a sorrendről. Kerületünket a Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium csapata képviselte a budapesti fordulóban, ahol 14. helyezést értek el. Gratulálunk eredményükhöz. Köszönjük az iskola vezetőségének a gondos, körültekintő, mindenre figyelő szervezését. Köszönjük Póser Antal tanár úrnak a verseny előkészítését, iskolai lebonyolításának segítését. Az életvitel és gyakorlati ismeretek verseny kerületi fordulója Az életvitel és gyakorlati ismeretek versenyt ebben a tanévben Környezetbarát otthonunk címmel hirdettük meg. A verseny célja az volt, hogy a tanulók a versenyre készülés folyamán tanulmányozzák a környezetbarát élet lehetőségeit, készítsenek egy környezetbarát otthon modellt, amelyet a helyszínen bemutatnak és kiemelik annak előnyeit. Technikai fejlődésükön túl kommunikációs képességük is fejlődött március 12-én a Farkasréti Általános Iskola könyvtárában gyülekeztek a csapatok, hogy összemérjék tudásukat, bemutassák házaikat, megízleltessék főztjüket társaikkal. A verseny három részből állt. Az előzetesen kiadott témának megfelelően a csapat által elkészített épület bemutatása. 18

19 Egy elméleti feladatsor megoldása könyvtár használattal. Gyakorlati feladat végrehajtása. Ételkészítés kukoricakása a kását kapták, de az egyéni specialitásokhoz, ízesítéshez mindenki maga hozta az anyagot (természetesen a terítést is pontoztuk). Az intézmény igazgatója, Fazekas László köszöntötte a megjelenteket. Jó versenyzést, hangulatos délutánt kívánt a versenyzőknek és kísérőiknek. A házak bemutatása nagy érdeklődést váltott ki. A csapatok rácsodálkoztak egymás munkáira, és örömmel nézték meg azokat. Sokat megtudhattunk a víztakarékosságról, a napelemekről, a mohával bevont házról, a hulladékokból készített épületről. A jobbnál jobb ötleteknek se szeri, se száma nem volt. A bemutató után a komoly elméleti teszt kitöltése kötötte le a csapatok figyelmét. Most is kiderült, hogy azok voltak eredményesebbek, akik felosztották a feladatokat. Az ételkészítés során főzött kukoricakása változatokat végigkóstolta a szigorú zsűri. Volt hagyományos kása hideg tejjel, másik tejföllel és túróval, harmadik juhtúróval, de kerülhetett bele kukoricaliszt, brokkoli és sonka is. A terítések is rengeteg ötlettel valósultak meg. Fazekas László igazgató úr nagy szakértelemmel értékelte a műveket. Sok hasznos tanáccsal látta el a résztvevőket a budapesti versenyre. A pontok összesítése után eredményhirdetésre került sor. A díjak kiosztását követően jókedvűen búcsúztunk el egymástól. Köszönjük az iskola igazgatójának, hogy aktívan vett részt a verseny lebonyolításában, Mészáros Zsuzsa, Vargáné Fekete Csilla és Tánczosné Trozner Dorottya tanárnőknek, Patyi Ferencné könyvtárosnak, hogy a kerületi életvitel csapatverseny megrendezésében, lebonyolításában tevékenyen részt vettek, biztosították a nyugodt körülményeket, a megfelelő ellátást. A nagyon szoros versenyre jellemző volt, hogy tizedek sem döntöttek a sorrendről. Kerületünket a Farkasréti Általános Iskola és az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola csapata képviseli a budapesti fordulóban. Sok sikert kívánunk a diákoknak és felkészítő tanáruknak. Kerületi Informatikai Alkalmazói Tanulmányi Verseny A Kerületi Informatikai Alkalmazói Tanulmányi Versenynek a Teleki Blanka Általános Iskola Teleki Blanka Grundschule biztosította a helyszínt. A versenyt március 18., 19., és 20- án rendeztük. A versenyre egy előzetesen elkészített pályamunka leadásával lehetett nevezni, amelynek témái választhatók voltak az alábbiak közül: Budapest 140 éves vagy Magyarország nemzeti parkjai A beadott pályamunkák azt bizonyították, hogy diákjaink jól felkészültek. A diákok széles körből választottak témát, gyönyörű pályamunkákat készítettek. Jelen volt munkáikban a régi és a mai élet, az egyesített területek, a kerületek összehasonlítása területük, népességük, népsűrűségük alapján, a közlekedés változása, a város története, saját élmények leírása, kedvenc állatok rajzolása, nemzeti parkok jelképei, címerei, állat- és növényvilágukat bemutató összesítések. Ezeket a pályamunkákat független zsűri bírálta el azonos, pontosan meghatározott szempontok alapján. A téma kedveltségét mutatja, hogy minden kategóriában nőtt a résztvevők száma. 97 pályamunkát értékeltünk. 19

20 A megnyitón Bártfai Lászlóné igazgatóhelyettes asszony jelenlétével megtisztelte rendezvényünket, aki a megnyitón dicsérő, nyugodt, biztató szavaival buzdította a tanulókat, a jövő informatikusait. Állandó jelenlétével azt is hangsúlyozta, hogy fontos számára ez a rendezvény, az, hogy a jelenlévők jól érezzék magukat. A kódszámok kiosztása után a tesztlapokat immár negyedik alkalommal a digitális tábla feleltető rendszerének felhasználásával írták a diákok a Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola tanárának, Szegedi Zsuzsa tanárnőnek a segítségével. A versenyzők megelégedésére jól működött a rendszer. A tanulók azonnal megkapták munkájuk eredményét, aminek nagyon örültek. A problémás eseteket rögtön meg tudták kérdezni, utána tudtak nézni hibáiknak. Köszönjük az Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola igazgatójának, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a feleltető rendszert. A diákok másik része a feladatlapok kiosztása után a figyelmes gyakorlati munkát kezdte el, ahol számítógép segítségével kellett a kategóriának megfelelően a kitűzött feladatokat elvégezni. A kódoltan megírt dolgozatokat figyelmes, átgondolt munkával kijavították a kísérő tanárok, Benéné Szatmáry Edit a Kelenvölgyi Általános Iskola, Hauth Antal a Teleki Blanka Általános Iskola Teleki Blanka Grundschule, Némethy Beáta az Őrmezei Általános Iskola, Sinkó Sándor az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola, Szegedi Zsuzsa a Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola és Kertészné Maticsák Judit az Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola pedagógusai, így alakult ki a végső sorrend. Köszönjük figyelmes, mindenre kiterjedő munkájukat. A helyszínen írt elméleti tesztek és a számítógépen megoldott gyakorlati feladatok értékelése után nagyon szoros eredmény alapján alakult ki a végső sorrend. Köszönjük szépen a rendező iskolából Dr. Prőhléné Hehl Éva igazgató asszonynak, Bártfai Lászlóné igazgatóhelyettes asszonynak, Hauth Antal tanár úrnak, Kovácsné Herman Katalin tanárnőnek, valamint az előkészítésben és a verseny lebonyolításában résztvevő valamennyi alkalmazottnak, diáknak a körültekintő, három napos szervezést, rendezést. A kerületet kategóriánként az első két helyezett tanuló képviseli a fővárosi fordulón. Eredményes felkészülést kívánunk nekik és tanáraiknak a következő fordulóra. Kerületi természetismereti vetélkedő március 21-én a Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban rendeztük a kerületi természetismereti vetélkedőt 5. és 6. évfolyamos diákokból álló csapatok részére. A verseny témája a kollégák javaslata alapján a Balaton volt. A versennyel kapcsolatban előzetes feladatot kaptak a diákok. A versenyzők készítsenek egy vízzel kapcsolatos társasjátékot. A játék bemutatása a verseny egyik feladata volt. A játék formája (memória, társas, kártya stb.) és témája szabadon választható volt, lényeg, hogy a vízzel, vizes élőhelyekkel legyen kapcsolatos. 11 csapat jelentkezett, jött el a versenyre és hozta magával játékát. A regisztrációs asztalnál minden csapat húzott egy lapot, amelyen szereplő állat lett a csapat kódja. A kísérő diákok vitték a csapatokat a 20

ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Kerületi Informatika Alkalmazói Tanulmányiverseny 2012-2013

ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Kerületi Informatika Alkalmazói Tanulmányiverseny 2012-2013 2013. március 18. hétfő Komplex I. 1. 511 Némethy Panna 6. Hauth Antal Teleki Blanka Általános Iskola - Teleki Blanka Grundschule 23 17 49 89 2. 507 Borsi Flóra 6.a Némethy Beáta Őrmezei Általános Iskola

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, az Újbudai Pedagógiai Intézet tisztelettel meghívja Önt FÖLD NAPJ A rendezvényére.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, az Újbudai Pedagógiai Intézet tisztelettel meghívja Önt FÖLD NAPJ A rendezvényére. Meghívó Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, az Újbudai Pedagógiai Intézet tisztelettel meghívja Önt FÖLD NAPJ A rendezvényére. Időpont 2014. április 25., péntek 8.00-14.00 óráig Helyszín

Részletesebben

ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET

ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI NAPOK 2015. MÁRCIUS 5-19. ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű utca 4. Tel./fax: 381-0664 E-mail: info@upi.ujbuda.hu A PEDAGÓGIAI NAPOK Fővédnökei

Részletesebben

ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET

ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI NAPOK 2013. MÁRCIUS 7-22. ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű utca 4. Tel./fax: 381-0664 E-mail: pszk@pszk.hu A PEDAGÓGIAI NAPOK Fővédnökei DR.

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, az Újbudai Pedagógiai Intézet tisztelettel meghívja Önt FÖLD NAPJA. rendezvényére.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, az Újbudai Pedagógiai Intézet tisztelettel meghívja Önt FÖLD NAPJA. rendezvényére. Meghívó Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, az Újbudai Pedagógiai Intézet tisztelettel meghívja Önt FÖLD NAPJA rendezvényére. Időpont 2013. április 22., hétfő 8.00-14.00 óráig Helyszín Feneketlen-tó

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BUDAPEST III. TANKERÜLETÉBEN 2014-2015. tanévben 1 Versenyeink a 2014/2015-ös tanévben Sorszám Rendező Verseny

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET

ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI NAPOK 2014. MÁRCIUS 6-21. ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű utca 4. Tel./fax: 381-0664 E-mail: info@upi.ujbuda.hu A PEDAGÓGIAI NAPOK Fővédnökei

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT III. TANKERÜLETÉBEN 2015-2016. tanévben 1 Tartalom Versenyeink a 2015/2016-os tanévben... 3 Versenyeken résztvevő

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei

A 2009/2010-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2009/2010-es tanév versenyeredményei Magyar nyelv és irodalom 4. évfolyam: Csirke János Szabó Erik Városi Ki Mit Tud I. hely Aranyszáj megyei szépolvasó-szépbeszéd vers, IV. h. Mátyás

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

FIT-jelentés :: KLIK Budapesti XI. Tankerülete 1113 Budapest XI., Bocskai út Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés

FIT-jelentés :: KLIK Budapesti XI. Tankerülete 1113 Budapest XI., Bocskai út Fenntartói azonosító: Fenntartói jelentés FIT-jelentés :: 2013 KLIK Budapesti XI. Tankerülete 1113 Budapest XI., Bocskai út 39-41. Fenntartói azonosító: 39011654-196000 Létszámadatok Az intézmények kódtáblázata A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG

KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG 1 A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes mienk. Kazinczy KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/2013. 2 Helyzetelemzés Munkaközösségünkhöz 22 kerületi iskola magyar munkaközössége tartozik:

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott ország-ismereti rendezvény. A lelkes diákok csapatokban mérhették

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

A REÁL munkaközösség tervezete 2016/2017 tanév

A REÁL munkaközösség tervezete 2016/2017 tanév A REÁL munkaközösség tervezete 2016/2017 tanév Készítette: Orbán Noémi Jóváhagyta: Horváthné Páter Beatrix Igazgató Herend, 2016. szeptember 15. A munkaközösség tagjai, a tantárgyakat tanító tanárok, tanítók

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET AKKREDITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉGPONT

ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET AKKREDITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉGPONT AZ ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET AKKREDITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉGPONT ÚJBUDAI TEHETSÉGFESZTIVÁL RENDEZVÉNYÉRE Megvalósul a Nemzeti Tehetség Program NTP-TTM-13-006 számú pályázat támogatásával Szeretettel hívjuk

Részletesebben

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye. Versenyszabályzat

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye. Versenyszabályzat 1204 Budapest, Török Flóris u. 89. és fax: 283-0624 283-0858 www.eotvos-szki.sulinet.hu Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenye Versenyszabályzat A verseny kiírója: Eötvös

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A 228/2016. (XII. 15.) XI.ÖK határozat melléklete Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a(z) Budapest

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK 2010/2011. tanév

TANULMÁNYI VERSENYEK 2010/2011. tanév TANULMÁNYI VERSENYEK 2010/2011. tanév Bolyai János természettudományi, matematika és informatika csapatverseny: 1.helyezett: 8.c Eőry Gergely matek 2. hely Horváth Kristóf matek Hiczkó Dániel inform. 3.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára FŐVÁROSI FORDULÓ A verseny pedagógiai célja: a tehetséggondozás,

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015. tanév (tervezett lebonyolítás)

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015. tanév (tervezett lebonyolítás) Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2014/2015. tanév (tervezett lebonyolítás) 2014. október 14. Tolnai József ügyvivő szakértő, országos versenyszervező A verseny meghirdetője Oktatáskutató és

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE

A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TANÉVRE A MATEMATIKA FIZIKA INFORMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2012 2013. TANÉVRE A személyi feltételekben fontos változás, hogy Kissné Szucsich Éva tanárnő nyugdíjba vonulása után az iskola nem alkalmazott

Részletesebben

Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről

Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről A verseny Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről megrendezésének időpontja: 2017. 03.24. rendező intézményének neve: Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, és Bölcsőde szervezőjének

Részletesebben

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei 10. helyezés BOROS NÓRA MENSCHIK IVETT DEMJÉN BOGLÁRKA Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei7.

Részletesebben

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.

Verseny neve I. HELYEZETT II. HELYEZETT III. HELYEZETT. Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3. Széchenyi matematika verseny 3. évfolyam Széchenyi matematika verseny 4. évfolyam Budaházi Máté 3.b Monostori Róbert 3.b Bánfalvi Boglárka 3.b Oláh Tamás 3.b Tollár Anna 4.b Maczkó Flórián 4.b Janovich

Részletesebben

Meghirdetett szakkörök 2016/17. tanév. Több évfolyam számára: Csengettyű szakkör (speciális közös zenélés csengők segítségéve)

Meghirdetett szakkörök 2016/17. tanév. Több évfolyam számára: Csengettyű szakkör (speciális közös zenélés csengők segítségéve) Meghirdetett szakkörök 2016/17. tanév Több évfolyam számára: Csengettyű szakkör (speciális közös zenélés csengők segítségéve) 7.-10. évfolyam Tanár: Tar Imréné Időpont: hétfő 8. Kreatív rajz szakkör Tanár:

Részletesebben

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN Köznevelésért Felelős Államtitkárság ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN Tanévnyitó országos konferencia Budapest, 2013. augusztus 22. MTI Fotó A magyarságnak igazi ereje mintha abban állna, hogy a legnagyobb

Részletesebben

Felkészítő tanár Verseny neve Benevezett tanulók Elért eredmények. Szabó Anna Zsiga Ella. Zsiga Ella. Kovács Boglárka Zsiga Ella Kenderesi Blanka

Felkészítő tanár Verseny neve Benevezett tanulók Elért eredmények. Szabó Anna Zsiga Ella. Zsiga Ella. Kovács Boglárka Zsiga Ella Kenderesi Blanka Ábelovszkiné Gyurján Erika Édes hazám Magyarország földrajzi és honismereti vetélkedő által meghirdetett Alföldi népszokások című rajzverseny Szabó Anna Szeged- Csanádi Egyházmegye Húsvéti rajzpályázat

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam TANULMÁNYI VERSENY Tisztelt Kollégák, Szülők! Iskolánk ez évben először, március 11-én rendezte meg a NAPRAKÉSZ elnevezésű, tanulmányi versenyt. Nagy szeretettel és örömmel fogadtuk iskolánkban a versenyen

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló A Népmese napjához kötődő programunkat azzal a céllal terveztük, hogy hozzásegítsük a kisiskolás korosztály képviselőit a mesékben való elmélyüléshez,

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola Budapest

Kodolányi János Főiskola Budapest Kodolányi János Főiskola Budapest PEDAGÓGUS PÁLYA AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY TÜKRÉBEN Bella Tibor 2013. Június 7. Jogszabályok A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény Pedagógusképzés Nemzeti

Részletesebben

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink:

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A MESEMONDÓ VERSENYEN, Pakson 2014. október 20-án STINGLI JÓZSEF 3. helyezést ért el! A BOLYAY ANYANYELVI

Részletesebben

Református Iskolák XVIII. Országos Tanulmányi Versenye

Református Iskolák XVIII. Országos Tanulmányi Versenye Református Iskolák XVIII. Országos Tanulmányi Versenye A Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola 2014. október 22-én tizennyolcadik alkalommal rendezte meg a református iskolák tanulmányi versenyét.

Részletesebben

Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola Tanulmányi versenyeredmények felső tagozat es tanév - II. félév Iskolai versenyek

Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola Tanulmányi versenyeredmények felső tagozat es tanév - II. félév Iskolai versenyek Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola Tanulmányi versenyeredmények felső tagozat 2014-15-es tanév - II. félév Iskolai versenyek Angol versmondó háziverseny: 5-. évf.: 1.Kollin Sára 5.b 1.Rózsa Noémi 5.b

Részletesebben

A WEINER LEÓ ZENEISKOLA

A WEINER LEÓ ZENEISKOLA A WEINER LEÓ ZENEISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Zeneiskolai felvételi tájékoztatója A 2010/2011-es tanévre Tagiskolák és tanított tárgyak: Központi épületünkben Neszmélyi út 30. harmonika, hárfa,

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév)

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Magyar Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójában 85% feletti eredményt értek el az alábbi tanulók: 5. évfolyam Szabó Péter 5.b

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA. a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján (1) a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató : 2016. október 28-tól olvasható a következő linken: http://www.mig.hu/hu/felveteli/ (1)

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ 2008/2009. TANÉVI V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ Helyszín: DEBRECEN Időpont: 2008. szeptember 24. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén FIÚ V-VI. KORCSOPORT (1990-1991-1992-1993-ban /

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév eredményei

A 2011/2012-es tanév eredményei A legjelentősebb eredményeink A 2011/2012-es tanév eredményei Alsó tagozat Az esélyegyenlőségi napi programon iskolánk díjazottja a FIT KID iskolai csoportból Bakonyi Lili4. b. osztályos tanuló lett. Az

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek

ÚTITÁRSAK. Pedagógusokat segítő szerepek ÚTITÁRSAK Pedagógusokat segítő szerepek TÉMACSOPORTOK Rövid, bevezető témák 1. Jogszabályi háttér 2. Életpálya szakaszai 3. A rendszer bevezetése 4. Értékelési rendszer 5. TÁMOP Segítő, értékelő szerepek

Részletesebben

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről

Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről A verseny Összefoglaló Az Úr csodái XIV. Országos Óvodai Rajzversenyről megrendezésének időpontja: 2016. március rendező intézményének neve: Óvoda 4100, Tardy u. 8. szervezőjének neve, beosztása: Kari

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21.

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21. EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, 2017. február 21. Szaktanácsadás segítség, támogatás, támasz, segítségnyújtás, (be)biztosítás közreműködés, segédeszköz, megsegítés Nem alá-főlé rendelt

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz

TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz MEGHÍVÓ az és az Oktatási Hivatal szervezésében Időpont: 2015. szeptember 23. Helyszín: Mercure Budapest Buda Hotel, 1013 Budapest, Krisztina krt. 41 43. A TERVEZETT PROGRAM: 9:00 10:00 REGISZTRÁCIÓ KÖNYVEK

Részletesebben

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Honismereti Tanulmányi Verseny

Honismereti Tanulmányi Verseny Honismereti Tanulmányi Verseny A háromfordulós versenyben a tanulóknak fordulónként 19 feladatot kellett megoldaniuk egyénileg interneten. A 38 nevezett tanulónk közül 10 diák megoldásai lettek hibátlanok:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM játékok, játékos anyanyelv" 1. 2. 7. 16. 21. 24. Klaj Kitti Patrícia Kovács Levente György Tátrai Boglárka Kinga Pajtók Petra Nikolett Ádám Ákos 4.b Behina Dávid Máté 4.bDudás

Részletesebben

A es tanév programterve fizikából

A es tanév programterve fizikából Póta Mária A 2009-2010-es tanév programterve fizikából 2009.09.16. Szaktanácsadók: Szaktanácsadás Horváth Gábor Kiss Jolán Ruzsinszkiné Lukácsy Margit Takács Lajos 2009.09.16. 2 Az MFPI szempontrendszere

Részletesebben

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról

A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A 2012/13-as tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi változásokról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 17. A pedagógiai-szakmai

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

Pedagógiai Hírlevél. Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 3. szám 2013. március

Pedagógiai Hírlevél. Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 3. szám 2013. március Pedagógiai Hírlevél Újbudai Pedagógiai Intézet 19. évfolyam 3. szám 2013. március MEGÚJULÓ RENDSZER MEGÚJULÓ NEVELÉS-OKTATÁS ÚJ CÉLOK ÉS FELADATOK A KÖZNEVELÉSBEN ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI NAPOK 2013. MÁRCIUS

Részletesebben

AZ ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

AZ ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI AZ ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MU Színház kerületi vers- és prózamondó versenye vers 1. helyezett Kerkápoly-Fekete Illés 1.a vers különdíj Vukoszávlyev Jelena

Részletesebben

A pedagógus-továbbképzési rendszer átalakuló jogi és intézményi környezete

A pedagógus-továbbképzési rendszer átalakuló jogi és intézményi környezete A pedagógus-továbbképzési rendszer átalakuló jogi és intézményi környezete Nikitscher Péter XIII. Országos Neveléstudományi Konferencia Eszterházy Károly Főiskola, Eger 2013. november 7-8-9. A pedagógus-továbbképzés

Részletesebben

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÉS A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE TEHETSÉGGONDOZÓK ÉS VERSENYSZERVEZŐK MUNKACSOPORTJÁNAK II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA 2005. május 18 20.

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben