Tisztelt Hírlapolvasók!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Hírlapolvasók!"

Átírás

1

2

3 2012. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Hírlapolvasók! A közelmúlt legnagyobb horderejû eseményérõl, Balatonakarattya leválásáról kívánok tájékoztatást adni. Ez év februárjában Vatics Erzsébet és Lengyel János önálló képviselõi indítványára a képviselõ-testület úgy döntött, hogy március 1-én Balatonakarattyán tartsunk falugyûlést a településrész leválásával kapcsolatban. A jelenléti ívet 88 résztvevõ írta alá, akik úgy döntöttek, hogy leválást elõkészítõ bizottságot alakítanak, melynek tagjai Udvardi Gábor, Vatics Erzsébet, Lengyel János, Pokornik István, Ránky Péter, Rozs Péter, Farkas Sándor. A bizottság feladata, hogy a szükséges adatok birtokában megfelelõ szakemberek és hozzáértõk bevonásával számításokkal alátámasztott tanulmányt készítsenek, amely választ ad a leváló településrésznek a helyi lehetõségekrõl, annak önálló életképességérõl. A képviselõk ismételt önálló képviselõ indítványára a bizottság által felkért szakértõk és az ügyvéd munkadíjára, illetve a népszavazás költségeire a képviselõ testület a évi költségvetés terhére 5 millió Ft-ot különített el. A bizottság az elkészített anyagot május 31-én adta át a képviselõ-testületi ülésen. A képviselõ-testület a bizottság javaslata alapján augusztus 5-re népszavazást írt ki Balatonakarattya településrészen a leválás kérdésében július 21-én Balatonkenesén az Általános Iskola zsibongójában, majd augusztus 28-án Balatonakarattyán a Rákóczi Park kör színpadán tartottam tájékoztatást a megjelenteknek a leválást elõkészítõ bizottság anyagáról. A benyújtott anyagról a testület 5:2 arányban úgy döntött, hogy tájékoztatásra alkalmas, de a határvonallal és a vagyonmegosztással nem ért egyet. A tájékoztatókon, különbözõ helyeken és összejöveteleken elhangzó beszélgetések legfontosabb problémája a tervezett határvonal elfogadhatatlansága. Köszönet Balatonakarattya leválását Elõkészítõ Bizottság ezúton kívánja megköszönni minden akarattyai polgárnak szavazatát. Köszönet továbbá Balatonkenese önkormányzat képviselõtestületének és a hivatal dolgozóinak. Tájékoztatás A képviselõ-testület án a népszavazás eredményét határozatba foglalta. Balatonkenese polgármestere az Elõkészítõ Bizottság írásos javaslatát és a képviselõ-testület határozatát megküldte a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak. A Kormányhivatal törvényességi felügyeleti fõosztálya a dokumentációt megvizsgálta és megállapította, hogy a kezdeményezés törvényes volt, maradéktalanul megfelelt az eljárásjogi szabályoknak. A Kormányhivatal az iratokat továbbította a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumba. Elõkészítõ Bizottság A maradó településrészen élõk nem fogadják el a tervezett határvonalat, mert indokolatlanul és túlságosan sok területet tervez elvenni Balatonkenese történelmi és õsi földjeibõl, területeibõl augusztus 5-én Balatonakarattyán megtartott népszavazáson csak a leváló területrészen állandó lakóhellyel rendelkezõk szavazhattak. Ez ügybõl civil kezdeményezésre felülvizsgálati kérelmet nyújtott be az Alapvetõ Jogok Bizottságának Hivatalába egy városlakónk, mert nehezen elfogadható, hogy a 3578 lakosból csak balatonakarattyai területrészen élõk vehetnek részt a szavazáson, és szavazhatnak az egész település jövõjét döntõ módon befolyásoló változás kapcsán. Ebbõl a szavazó helyiségekben 476 fõ szavazott. A szavazók 87%. 416 fõ igennel szavazott, és ezzel jelezte, hogy le kívánnak válni Balatonkenesétõl. Az elõkészítõ bizottság a népszavazás eredményességét követõen kérte, hogy az elõkészített anyagot mihamarabb terjesszük fel a Kormányhivatalon keresztül a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszterhez, ezt polgármesteri véleményemmel együtt határidõben megtettük. Ha a leválás dokumentumait gondosan és szakmailag jól kidolgozottnak tartják, és ez alapján valóban megállapítható, hogy a leváló településrész önállóan életképes, akkor dönt úgy az elnök úr, hogy Balatonakarattya településrész leválhat ben. Tehát a végleges döntést ebben a kérdésben a köztársasági elnök fogja meghozni. A leválás után fél éven belül kell a két településnek megállapodnia a határvonal és a vagyon- megosztás kérdésében. Ha a testületek nem tudnak megegyezni, akkor a bíróság dönti el a vitát. Az elküldött anyagban jeleztem, hogy településünkön aláírásgyûjtés folyik népszavazás kezdeményezése ügyében, melynek kérdése egyetértünk-e a tervezett határvonallal. Az elõkészítõ bizottság által tervezett határvonal a Honvéd üdülõ elõtti Tompa Mihály utat jelöli kis kitérõvel, majd a Matacsalja utca meghosszabbított vonala, majd pedig Kenese felé fordul, és jó darab külterületet kihasítva az õsi balatonkenesei területekbõl. Aki nem ért egyet ezzel a határvonallal, az aláírásával kezdeményezheti a népszavazás kiírását. Minden elválás, leválás hosszú távú lehetõségeket és következményeket hordoz magában, de úgy gondolom, senki nem járhat jól vele. Összefogva, együtt gondolkodva és cselekedve mindnyájunk közös jövõje érdekében könnyebb, és eredményesebbek lehetünk. A megosztás, viszálykodás nem a közösséget és nem a fejlõdést szolgálja. Tudomásul véve a népszavazás eredményét, bízva a döntéshozók éleslátásában, a döntés értelmében, de Balatonkenesének is megfelelõ határvonallal tudjuk elfogadni a leválást. Tisztelettel : Tömör István polgármester

4 4 Balatonkenesei Hírlap szeptember Aszályban Az énekkar vidám dalcsokorral ajándékozott meg bennünket a szabadtéri színpadon. Olyannyira, hogy mármár nem érzékeltük a tûzõ napot meg a széksorok közül feltörõ forróságot. Egyszer csak A dalosok fölött szomorú képbe ütközött a tekintetünk. Egy akácfa lombja nem sárgult még, de már elvesztette élénkségét. Zöldje szürkébe hajlott, a levelek mintha visszájukra fordultak volna, pedig csak kissé zsugorodtak. Pillanat az aszály egyik megnyilvánulási formájáról, amely elõl- úgy tûnik nem lehet elzárkózni. Visszavetettük, a szemünket, látási helyett hallási érzetre hegyeztük a fülünket. Hiába hangzott derûsen a dal, sötét mennyezetként terült fölénk egy szó: aszály. Vonatablakból kitekintve Akarattya és Kenese közt a magaspart csenevész csihatagjain minden tizedik - tizenötödik levél aranysárga. Megannyi félelmetes tigrisszem a zöld oázisban. Úton- útfélen bármerre nézünk, hasonló jelenségek tárulnak elénk. Több száz hektáros kukoricaföldek csévétlensége. 400 milliárdos kárral kell számolni, amely még növekedhet. Nemcsak a haszonnövényeket fojtja meg az aszály. Veszprémbõl busszal Litér felé jövet a kopár sziklás részen más években ilyenkor már virágzott az ökörfarkkóró. Most megfeketedett tavalyi szárak strázsálnak, míg ezeket is el nem dönti az élénk bakonyi szél. És ez még nem minden. Tovább gurulva azt látjuk, hogy lósóskák laffognak sötéten. Lám, a földnek édes gyermeke, a gyom, idén még az útszéli sóslórom sem tudott elõbújni a tikkasztó esõtlenségben. Ha elõtört, hát elhervadt a szárazságnak egy újabb hullámában. Hiába kárhoztatjuk az Azori-szigetektõl kontinensünkig húzódó leszálló légáramlatot, amely elsodorja fölülünk a felhõket, s az anticiklon nyomán ránk telepszik elunt vendég gyanánt nyomaszt bennünket a napsugárzás. Miközben kapom a híreket a sümegi barátomtól, tördemici rokonomtól, hogy sörét a szõlõszem, sörét nagyságú. Sajnos nem csak idén van így, hanem gyakran. Tele a jegyzetfüzetem aszályos nyárról szóló feljegyzésekkel: 1884, 1917, 1947,1958. Aztán megszaporodtak az ilyenféle láncolatok: 1992, 93, 94 A tavalyi év is, az idei is.640 helyett 379, sõt, csak 344 mm csapadék egy esztendõben. Volt, hogy hazánk egyik pontján 47 napon át egy csepp esõ sem hullott július 12-tõl három hónapon át nem esett csapadék. Hasonló szakaszok bármikor megismétlõdhetnek. A távprognózis ezeknél is elkeserítõbb: 2070-tõl akár minden második év aszályos lesz. Hát védekezzünk! Csak öntözéssel lehet(ne). De drágák a berendezések, a mûködtetésük energiaigényes. Többek szerint helyzetünkben talán csak az imádság segít. Meg a véletlenül fölénk vetõdõ kóbor felhõk. Legalábbis egyelõre. Márkus Zoltán Szeptember 21.: Máté napja - Máté,akit Lévinek is hívtak, a hagyomány szerint az elsõ evangélium szerzõje. Adószedõ és vámos volt Katarnaumban. Épp a vámházban ült, és tette a dolgát, amikor Jézus felszólította, hogy kövesse. - Egyes vidékeinken, pl. a Bánságban is Máté - napján vetették a búzát. - Idõjósló nap: A Máté napi tiszta idõbõl jó bortermésre következtettek. Szeptember 23.: Õszi napéjegyenlõség - A csillagászati õsz kezdete CSÍZIÓ Szeptember 20 Október 20. (Szent Mihály hava - Mindszent hava) Szeptember 23.: Takarítási világnap - Zöld jeles nap, a hagyomány Ausztráliából indult. Magyarországon 19 éve szervez erdõtakarítási és szemétgyûjtési akciókat a Magyar Cserkészszövetség. A takarítási világnap nem kötõdik egyetlen konkrét dátumhoz sem, minden évben egy szeptember 20-a körüli hétvégén ünnepeljük. Szeptember 29.: Mihály napja - Szent Mihály fõangyalt a keresztény egyház fõvédnökként tiszteli. A mennyei seregek fejedelmének is tekintik, mert õ állt az Istenhez hû angyalok élén. Küzdött a gonoszság ellen. A zsidók nemzetük védõszentjét tisztelik benne. - A hagyomány szerint ez a nap a Pásztor-ünnep. E napon számolnak le a pásztorok az állatokkal, számot adnak egész évi munkájukról. - Ezután már a méhek sem gyûjtenek több mézet. - Idõjósló nap: Ha Mihály napon még itt vannak a fecskék, újévig nem lesz nagy hideg. A Mihály - napi égdörgés szép õszt, de kemény telet jelent. - Az idõjárásban erre az idõszakra esik a vénasszonyok - vagy régebben: Szent Mihály nyara néven ismert bágyadt fényû, kellemes õszelõ. - Ekkorra esik az õszi munkák utáni megpihenés, a kisfarsang, a lagziba járás idõszaka, legkésõbb Katalin napig. Október 2.: Õrangyalok ( Petra ) napja - Az elsõ lombhullató nap. Október 4.: Ferenc napja - Assisi Szent Ferenc ( ) megújította az egyház szellemét, eszméi új lendületet adtak a középkor misztikus romantikájának. Személye a földi javakról való lemondás, az egyszerûség és a szeretet jelképe lett. - Ez a nap az Állatok Világnapja - zöld jeles nap, mely Assisi Szent Ferencnek, az állatok védõszentjének halála napja. Október 15.: Teréz napja - Teréz,szent karmelita apáca és spanyol írónõ. V. Pius boldoggá, XV. Gergely szentté avatta. - A szüret kezdõ napjának tartják. Október 16.: Gál napja - A halászat befejezõ napja - A makk érését ettõl a naptól számítják. - Ideje a rózsatöveket elfedni, a dália töveket felszedni. Október 18.: Lukács napja - Az orvosok, kórházak, fürdõk patrónusa. - A Mecsek alján a gesztenyeszüret napja. Október 20.: Vendel napja - Elsõsorban a juhászok védõszentje. A VI-VII. sz. fordulóján élt. A Rajna vidéken remeteként juhászságot vállalt, végül egy kolostor apátjaként hunyt el. - Sok helyen a szüret kezdõ napja. Forrásmunka.: Gyopáros I. Zsuzsa: Néphagyományaink Pulai Istvánné

5 2012. szeptember Balatonkenesei Hírlap 5 A jó lecsó olyan, mint a szépasszony! Jó hír, hogy az idei nyár utolsó nagyszabású kenesei programja, a VIII. Országos Lecsó Fesztivál teljes mértékben beváltotta, sõt, túlszárnyalta a hozzá fûzött reményeket. Stílusosan szólva a szervezõk jól kifõzték, hogy ebben az évben bizonyos értelemben szakítanak a hagyományokkal, és a szokásosnál egy kicsit késõbb, augusztus utolsó szombatján invitálják a lelkes lecsófõzõ csapatokat a méltán népszerû és különleges hangulatú bográcsos megmérettetésre. A várva várt gasztronómiai seregszemle egyik különlegességeként idén egy igazán neves, szaktekintélyekben bõvelkedõ zsûri kóstolta és véleményezte a terítékre került finomságokat. Az ítészek asztalánál Benke László mesterszakács, az I. Magyar Fehérasztal Lovagrend elnöke, Bene Sándor mesterszakács, az I. Magyar Fehérasztal Lovagrend lovagja, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai szövetség zsûriplakettel rendelkezõ tagja, Varbai András, a Vajdasági Hagyományõrzõ Gasztronómiai Szövetség elnöke, valamint Hegyi Barbara Jászai-díjas színmûvésznõ foglalt helyet. Örülök, hogy együtt zsûrizhettem Benke Lászlóval, Bene Sándorral és Varbai Andrással. Közel 50 csapat indult, ugyanennyi lecsót kóstoltunk. A gyõztes lecsót az Ad Libitum nevû csapat fõzte. Gratulálok még egyszer nekik! - írta Barbara a fesztivál másnapján az ismert közösségi portálon, ahol a színésznõ kedves sorai mellett nagyszerû fotók illusztrálják a kenesei lecsós hangulatot. A miénk karikára vágott paprikából, füstölt szalonnával és füstölt kolbásszal, a csúnya kis lecsópaprikával készül. Nincs benne tojás, sem rizs, sem tarhonya invitál a saját konyhájába a Vígszínház mûvésznõje, amikor a családja körében oly népszerû Barbara-féle lecsó hozzávalóiról faggatom. Zsûritársaimmal alapvetõen azt díjaztuk, amikor a csapatok lecsót akartak készíteni, mondjuk valamilyen szellemes elgondolással, vagyis amikor a étel elsõsorban a lecsóra hasonlított, nem Az idei már a nyolcadik volt. Szinte hihetetlen, hogy nyolcszor És mindegyiken nagyon jó volt. A lecsó? Azon a lecsófesztiválon csak finom lecsót lehetett fogyasztani. De jó volt a vele járó körítés is. A barátság, az ismerkedés, a távoli országrészbõl és a határainkon túlról hozott híre. Meg az üdítõ A hír, hogy jövõre is lesz Kenesén lecsófesztivál. Hasonló az ideihez és a korábbi évekéhez. * * * - Hogy a lecsó? - Ötszáz forint Tovább lépek. Azon mód a kérdés. Nem változik a felelet sem. Mint a tejeskukorica darabja a piacon. Minden standon nyolcvan forint. Voltak, akik több adagot hazavittek azoknak, akik nem tudtak eljönni. * * * - Önök? - Mi pestiek vagyunk mind a hárman. - Hogy kerültek ide? - Kereken ingyen. -? - Korábban egy szabadstrandi fõzõversenyen elsõk lettünk. Jutalmul most nem kellett fizetnünk díjat. * * * - Ez milyen lecsó? - Pálinkás. -? - A szelt hagymából, paprikából, paradicsomból a pálinka kiszippantja az ízt, zamatot. A lecsó ízesebb lesz. Fõzés közben a szesz elillan. volt benne semmi furmány magyarázza a mûvésznõ, akinek tavaly novemberben megjelent Abraka babra Monológok a konyhámból címû szakácskönyve ez év tavaszán Aranykönyvdíjas lett. A zsûrizés sok tanulsággal szolgált. Érdekes volt látni például, hogy ki mit gondol errõl a tradicionális magyar ételrõl. A másik, ami meglepett: bár lecsót fõzni elvileg mindenki tud, legalábbis azt tartják, a verseny során jó párszor beigazolódott, hogy mégsem olyan könnyû eltalálni a hozzávalók helyes arányát. Remekül éreztem magam a zsûriben teszi hozzá derûsen Barbara, és nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy három ilyen kiváló szakember között üldögélhettem. Jól sikerült a buli! méltatta az augusztus 25-i rendezvényt Benke László, aki évek óta visszatérõ vendégként vett részt a Lecsó Fesztiválon. Fontosnak tartom a hagyományõrzést, a tradíciók ápolását folytatja. Nyáron és õsszel a magyar ember egyik legkedveltebb étele a lecsó, amit nagyon sokféleképpen készíthetünk: a natúr mellett van tojásos, rizses, tarhonyás, kolbászos változata, és sorolhatnám a végtelenségig a lehetõségeket. Amikor a jó lecsó legfontosabb ismérveirõl kérdezem a mesterszakácsot, Laci bácsi rögtön felhívja a figyelmemet az egyik aranyszabályra. Nem attól magyaros a lecsó, hogy négyszer százat úszik a zsírban, hanem attól, hogy szép színû, szépen darabolt, enyhén csípõs és tartalmas szaftú. Ha ezek a feltételek teljesülnek, akkor teljesen mindegy, hogy tojást, rizst vagy kolbászt adunk hozzá. A jó lecsó olyan, mint a szépasszony állítja határozottan. Tudja, meglátni és beleszeretni... Ha azt látom, hogy az étel szépen darabolt, gusztusosan néz ki, nem úszik a zsírban, friss rajta a tojás stb., akkor alig várom, hogy megkóstolhassam. Ha pedig az íze is olyan jó, amilyen ínycsiklandóan mutat a tányéron, akkor elmondhatom, hogy a szakács levett a lábamról! Szûcs Anikó Lecsófesztiváli képek * * * Pihenõben leülök a színpaddal szemben. Hallgatom a zsûri értékelését: - Tízes, tízes, tízes, tízes - Ezt kifogtam. Valaki mellettem: - Nem. Ezt õk fogták ki. * * * Kalocsai Ottó és csapata Budapestrõl érkezett. Önök nem fõztek? De igen. Már a maradék fõzet is elfogyott, muszáj lesz harmadszorra is nekidurálni magunkat. * * * Mint minden évben, megérkezett a felvidéki testvérközség, Nagykér csapata is. Összesen nyolcan. Mindnyájuknak akadt dolga. Közben lehetett beszélgetni. - Idén is van négyszáz fóliasátor a faluban? Krizsánné Beáta asszony kivár a válasszal. - Hatszáz mondja. S még megtoldja: - Pedig, tudja, nem éri meg. Pláne, akinek fix állása van,õ nem ér rá a Tátrába szállítani az árut. Leadja a központban. Így csak filléres hiszen van zöldárum. - Mint nálunk! - Mégis csináljuk, mert a vérünkben van. * * * Volt ott asztal, szék, pad elég. Aki nem fogyasztott, az is helyet foglalhatott. Vagy megvárta, hogy valaki föláll. Kerekes Jánosné odaszaladt, szépen letörölt mindent. A rendezvény szabadtéri, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell rendnek lenni. * * * Kupacsek János: - Az én nevem szlovák, de én magyar vagyok. Örülök, hogy részt vehetek az ünnepségen. Azt kívánom, ha mi meghalunk, az utánunk jövõk is tudjanak élni. Márkus Zoltán

6 6 Balatonkenesei Hírlap szeptember február 24-én a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény megnyerte a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erõforrás Programok Irányító Hatósága által meghirdetett Referencia-intézmények feltételrendszerének kialakítása a balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben címû pályázatot, melynek összege Ft. A pályázat keretében négy pedagógus részesült mentorképzésben. Álich Klára a matematika tantárgy keretein belül megismerteti a leendõ érdeklõdõkkel az XCLASS terem adta lehetõségeket, segítséget nyújt az iskolai dokumentumok átdolgozásában, illetve támogatást nyújt a használattal kapcsolatos teendõk elvégzéséhez. Révfalusiné Páczelt Gabriella az idegen nyelv oktatása terén megismerteti a nyelvi laborként is mûködõ XCLASS terem adta lehetõségeket, ötletekkel és megoldásokkal támogatja az idegen nyelvoktatásban fontos kommunikációs játékok beépítését az óra mentébe, illetve felkészíti a látogatókat a saját intézményükbe történõ adaptációra. Csernay István felkészíti tanulóinkat a kosárlabda sportág technikájának alkalmazására, a csapatsportág jellegzetességeinek megtanulására, a koordinációs és kondicionális képességek hatékony fejlesztésére, melynek tapasztalatait átadja érdeklõdõ kollegáknak, iskoláknak. A tantervi adaptációban aktív részvételt vállal. Sellei Abigél a Referencia-intézmények feltételrendszerének kialakítása a balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben pályázat projektmenedzsere két alkalommal vett részt olyan jellegû oktatásban, amelyen a projekttel kapcsolatos szakmai és gazdasági tájékoztatásban részesült. Szabó Károlyné, az intézmény igazgatója az iskola hatékony menedzselésének érdekében részt vett a PR tevékenység az oktatási intézményekben címû továbbképzésen. A Referencia Intézményeket támogató pályázat zárása október február 24-én a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény megnyerte a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erõforrás Programok Irányító Hatósága által meghirdetett Referencia-intézmények feltételrendszerének kialakítása a balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben címû pályázatot. Ebben a pályázatban mentor pedagógusként dolgozik Álich Klára, akit errõl kérdeztünk. Hogy kerültél a referencia intézménnyé válást támogató pályázatba? Három évvel ezelõtt az Önkormányzat támogatásával kiépült egy XCLASS rendszerrel mûködõ informatika terem. A következõ évben az iskola pályázatot nyert, melynek egyik feladata az informatikai eszközökkel támogatott oktatás bevezetése volt. Ez a rendszer erre alkalmasnak bizonyult, így alaposabban megismertem a benne rejlõ lehetõségeket. A rendszert kiépítõ cég felkérte kolleganõmet Révfalusiné Páczelt Gabriellát és engem, hogy referencia intézményükként ismertessük meg a rendszerüket más iskolákkal. Ebbõl az ötletbõl nõtte ki magát iskolánk jó gyakorlata. Ennek kapcsán váltam mentorrá. Milyen óra keretében használod az XCLASS rendszert? Informatika és matematika szakos tanárként mindkét területen igyekszem sokrétûen kiaknázni a terem lehetõségeit. Milyen tapasztalataid vannak? A gyerekek szívesen fogadják a tantárgyak újszerû megközelítését, hiszen ennek a generációnak a mindennapjaihoz szorosan hozzátartozik a különbözõ számítástechnikai eszközök és programok használata. Tudnál mondani egy példát az elõbbiekben elhangzottakhoz? Az interneten rengeteg olyan játékos matematikai feladatmegoldó program található, melyekkel számolásra késztethetõk a nebulók. Az unalmasnak tûnõ papír alapú számoláshoz képest ezzel a módszerrel észrevétlenül is gyakorolják és alkalmazzák az alapvetõ matematikai mûveleteket. Köszönöm az interjút, és további sok sikert kívánok munkádhoz! Sellei Abigél projektmenedszer MEGHÍVÓ AKARATTYAI ESTÉK Október 5-én 18 órakor a vendég Szakonyi Péter, újságíró-szerkesztõ A beszélgetés címe: Történetek az újságírásról és a 100 leggazdagabb magyarról Helyszín: Balatonakarattya, Iskola utcai Közösségi Ház. A beszélgetést vezeti és az esemény szervezõje: Udvardy Gábor, tel: Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Mihály napi garázsvásár Balatonakarattyán szeptember 29-én 8-12 óráig Ami biztosan lesz: ruhák, játékok, textilek, könyvek olcsó büfé (házi süti, tea, zsíros kenyér), jó hangulatban kellemes beszélgetések, és még sok minden más. Látogasson el hozzánk egy kis pénzzel a zsebében, vagy jöjjön el és árulja kincseit, megunt, de még használható tárgyait, mert jó ügyet támogat a helypénzt, illetve a becsületkasszába befolyó összeget az akarattyai óvoda kapja. Amennyiben árusítani is szeretne, jelentkezzen a 06 30/ es telefonszámon. Helyszín: a balatonakarattyai óvoda udvara (Balatonakarattya, Bakony u. 7)

7 2012. szeptember Balatonkenesei Hírlap 7 Egy õshonos nagycsalád Balatonakarattyán Bauer Sándor ( ) vízépítõ mérnök és leszármazottai Családunk óta tevékenyen és nem kis létszámmal vesz részt a balatonakarattyai hétköznapokban. Úgy érezzük, itt az ideje, hogy közeli és távolabbi szomszédaink megismerjék Bauer Sándor élettörténetét, azét az elõdünkét, akinek családtagjai a mi Akarattyánkat köszönhetik. Bauer Sándor 1888-ban született, jómódú Sopron környéki gazdálkodó család egyetlen gyermekeként. Édesapjától elválasztva, édesanyja mellett, sok unokatestvérrel körülvéve nevelkedett a nagyszülõi házban. Ifjúkorában meglehetõsen sokat sportolt, hokizott, focizott, korcsolyázott. Édesapja 1895-ben halt meg Pesten. A bencés gimnázium elvégzése után 1905-ben tüzér önkéntes, majd mûegyetemista lett. Valószínûleg ezidõtájt kapta meg a röjtöki elõnevet unokatestvérétõl, Bauer Mihálytól ben szerezte meg a mérnöki oklevelet. A háború kitöréséig hidak, csatornák megvalósításán a Folyammérnöki Hivatalban dolgozott. Kitûnõen beszélt németül, franciául és horvátul és 1918 között tüzérfõhadnagyként szerb, orosz és olasz hadszíntéren harcolt a háborúban, a Piavétól tért haza Sopronba. Már võlegény volt, amikor beleszeretett a nála nyolc évvel fiatalabb Pintér Milibe, egy hétgyerekes járásbíró, Pintér Lipót legkisebbik lányába, akit 1918-ban feleségül vett. A Kikötõ kormánybiztosságnál, majd a minisztériumban betöltött állása Pesthez kötötte, így a Damjanich utcába költöztek. Három lányuk született, Ilona 1920-ban, Alice 1921-ben, Emma (Anikó) 1926-ban körül barátja Karafiáth Jenõ (vallás és közoktatási miniszter a Károlyi kormányban, késõbb Budapest fõpolgármestere) hívására Balatonakarattyán telket vásárolt, amelyen saját tervei alapján, édesanyja anyagi segítségével egyemeletes házat épített. A család nagy örömmel és lelkesedéssel vett részt a balatoni társasági életben. Karafiáthékon kívül baráti körükhöz tartoztak többek között Kreszék, Széchyék, Ránkyék, Hóryék és Váci- Hübschlék is. A Fõvárosi Üdülõ közelsége kedvezett a társasági életnek: strandolásra, vitorlázásra, teniszre, sõt a Duhajdában táncra is volt lehetõség. A nyarakat ezentúl Akarattyán töltötték. Sándor 1935-tõl néhány évig szegedi, majd alsótiszai és körösi árvízvédelmi miniszteri biztos volt (a család rövid ideig Szegedre költözött) tõl Budapesten minisztériumi fõosztályvezetõvé nevezték ki. Ebben az idõben tervezett több,a balatoni vasút fölött átvezetõ vasbeton hidat, így az akarattyai régi hidat is. A második világháborút a család Sopronban vészelte át, mivel a Damjanich utcai lakást földig bombázták, az akarattyai nyaralót pedig többször kirabolták. A minisztérium részben Sopronba települt, de Sándor kénytelen volt az országos vízügyeket Sopron és Budapest között ingázva intézni. Köszönetképpen nem igazolták, sõt állásától megfosztották, mivel a hazaáruló kormánnyal Sopronba távozott. Bûnösnek találták a Kutasi csatorna és a Duna - hidak felrobbantása ügyében. Fellebbezésében hiába hivatkozott mindig politikamentes szakmai szemléletére és sokévi vízügyi munkájára. Népügyészség elé ugyan nem citálták, de igazolását elutasították, így mérnökként nem dolgozhatott ban lakás híján a pesti Arany János utcában laktak Alice lányáékkal együtt. Hogy ne tétlenkedjen, kitanulta a cipészséget - nagyobb unokái csodálattal emlékeznek arra, hogy a volt méltóságos úr szájában faszögekkel cipõt talpalt. Késõbb segédmunkási státuszban, de valójában mérnökként barátai, Széchy Károly és Széchy Endre cégében a Duna-hidak újjáépítésén dolgozott 1948-ig. Még szerencse, hogy a balatoni harcokban az oroszok, németek által lelakott akarattyai nyaraló megmaradt. Ajtói, ablakai, padlói ugyan hiányosak voltak, elégtek, de a házat hamarosan lakhatóvá kellett tenni, mivel kénytelenek voltak állandó akarattyai lakosokká válni. Csak a legkeményebb téli hónapokra mentek fel Pestre, ilyenkor Icu lányuknál laktak. Az akarattyai nyarak a nehézségekbõl semmit sem érzékelõ unokáknak csodálatosak maradtak. A jó levegõ és a jó koszt miatt a három nagy Akarattyán kezdte és végezte 2-2 hónapig az iskolát. Elõször nyolcosztályos fiú-lány padsoros iskolába jártak a postával szemben Bálványosi tanító nénihez. Késõbb az Iskola utcában Nemes tanár úrnál már négyosztályos volt az iskola. Itt bizony tenyerest is lehetett kapni, ha az ember nem figyelt! Az osztályzatok Pestre, illetve Akarattyára küldözgetése nem jelentett gondot. Mili nagymama tyúkokat és nyulakat is tartott, hogy az ellátás még jobb legyen. Sanyi bácsinak 1950 után nagy kegyesen engedélyezték, hogy építésvezetõként Tiszalökön dolgozzon a duzzasztóerõmû rabok közremûködésével folyó kivitelezésén. Minden vasárnap délután vette a saját készítésû fakofferét, Kenesén vonatra szállt, (ülõhelye a koffer volt), és Tiszalökre ment dolgozni, hogy aztán szombat délután már meg is érkezzen a családjához. Rendes állást Teleki Laci barátja közremûködésével csak 1953-tól kapott a Vízmûépítõ Vállalatnál talaj-vízszintsüllyesztõ építésvezetõként. Az 1956-os forradalom lányáék budai lakásában érte Sanyi bácsit és Mili nénit. Sanyi bácsit 1957-ben nyugdíjazták. Oklevélben dicsérték meg kiemelkedõ, fáradtságot nem ismerõ munkáját, emberséges vezetõi hozzáállását. Az akarattyai hosszú nyarak és a pesti rövid telek változatlanul megmaradtak a nagyszülõk számára itt együtt lehetett az egész család. Sanyi bácsi a kerti munkák szervezésén kívül gyakran alsózott barátaival, Malatinszky Lajossal és Résey Ferenccel. Ez idõ tájt indították Akarattyán az országban elsõként a törpevízmû tervezését-szervezését, amelyben vízépítõ mérnökként tevékenyen részt vett. A nyolcfõsre növekedett unokahad biciklivel közlekedett a kenesei falusi strandra, mert az üdülõ Honvéd -dá vált, és becsukták a földi halandók elõtt. A családtagok részt vettek a Bezerédi-strand kiépítésén és az akarattyai templom bõvítésén is. A felnõttek egyébként Pesten dolgoztak, hétvégeken ingáztak, és ellátták alapanyaggal a háztartást januárjában veje nyugdíjas állást szerzett Sanyi bácsinak, aki éppen ennek megbeszélésére készülve, öltözködés közben összeesett és meghalt. (Mint késõbb megtudtuk, elõzõ nap még Akarattyára utazott, hogy hátizsákjában unokáinak az almát felhozza). Mili néni még 12 évig élt nagycsaládja, nyolc unokája körében ben Budapesten halt meg. Azóta a Bauer unokák jócskán kinõtték az akarattyai házat. Mivel sikerült beléjük nevelni Akarattya-Kenese töretlen szeretetét, õk és gyerekeik továbbra is ragaszkodnak a Balatonnak ehhez a csücskéhez. Napjainkra 15-re nõtt a család házainakházikóinak száma. Ennek köszönhetõen, nyaranta rendszeresen itt találkoznak egymással az elsõ-, másod-, harmadfokú unokatestvérek: Bauer Sándor lánya, nyolc unokája, 21 déd- és 25 ükunokája. Feljegyezték Bauer Sándor leszármazottjai, akik mind ragaszkodnak Akarattyához: Hajas, Kertész, Körtvélyesi, Stubits, Fülöp, Fürjesi, Reischl, Rainer, Kemény, Tas és Bálint család.

8 8 Balatonkenesei Hírlap szeptember TÁMOP / és 0044 számú nyertes pályázataink eredményei TÁMOP / és 0044 számú nyertes pályázatunk a Referencia-intézményi feltételrendszerének kialakítását teszi lehetõvé a balatonkenesei Kippkopp Óvoda és Bölcsõde Intézményében és tagintézményében. A fizikai megvalósítás idõpontja: A pályázaton 3-3 millió forintot nyertünk. A pályázat során a pedagógusképzések felkészítettek bennünket a referencia-intézményi, mentori feladatok elvégzésére, Jó gyakorlataink átadására. Lehetõségünk volt tárgyi feltételeink javítására - eszközbeszezésre - számítógépek, laptopok,irodabútorok, irodaszerek vásárlására. A referenciaintézményi megjelölés olyan minõsítést tesz lehetõvé a közoktatási intézmények számára, amely alapján azt igazolják, hogy az intézmény innovatív szemléletû, korszerû és magas színvonalú pedagógiai gyakorlatot folytat, és tudását, tapasztalatait hozzáférhetõvé teszi a többi intézmény számára is. A referencia intézmények lehetõséget adnak hospitálásra, konzultációra, pedagógiai együttmûködésre,mentor pedagógusok biztosítására, mûhelyfoglalkozásokra. Referenciaintézménynek lenni rang, követendõ példa a többi intézmény számára is. JÓ GYAKORLATAINK A Balaton kapujában élünk, Balatonkenesén. Az óvodánkban dolgozó óvónõket több évtizedes kötõdés tartja városunkban. Közvetlen környezetünk, városunk ismerete, védelme mindannyiunk számára természetes és fontos. A környezeti nevelés kiemelt szerepet kapott nevelési programunkban. Pulai Istvánné mint óvodánk környezeti nevelõje és felelõse az évek során sok ötlettel gazdagította és segítette bevezetni, fenntartani és programunkba beépíteni a környezet szeretetére és védelmére való nevelést. Ennek a folyamatnak köszönhetõ a Zöld Óvoda cím elnyerése mindkét óvodánkban. Elsõ Jó Gyakorlatunkat mindezekre építve dolgozta ki Thury Attiláné Zöld óvodában, úton a Zöld óvoda felé címmel. A Zöld mozgalom történeti áttekintésén és a Kippkopp Helyi Programon keresztül választ kapunk arra, hogy milyen úton jutottunk el a környezetbarát életmód szokásainak elsajátításához, a fenntarthatóság óvodára lebontott, megvalósítható feladatai által a Zöld Óvoda kritériumainak való megfeleléshez. A Jó Gyakorlat -ból sok jó ötlet meríthetõ az óvodai élet színesítésére, sokrétû tapasztalatszerzésre. (Pl: Zöldfal program, óvodai tanösvény kialakítása, helyi erdei óvoda megszervezése, a nemszeretem állatok megfigyelése, madárles, Tátorján túra, Zöld jeles és a természetóvó jeles napok programjai, Zöld pont kialakítása stb.) Második jó gyakorlatunkat Thury Attiláné bevezetõje és megfigyelési lehetõségek és tevékenységek ajánlása után két kolléganõ dolgozta ki, Kerti Teréz és Andrejkáné Dalman Szilvia. A címe: Utazás a Balaton körül, komplex témahét a drámapedagógia felhasználásával. A Balaton helyi adottságaink egyike,ezért különbözõ nevelési területeink során kötelességünknek éreztük, hogy programunkban kiemelt helyet kapjon, és mindennapjaink részévé váljon. Ezért környezeti nevelésünk egyik meghatározó helyszíne a Balaton. A Balaton szeretete inspirált bennünket arra, hogy kimondottan a Balatonra, illetve vizes környezetre dolgozzunk ki gyakorlatokat, tevékenységeket,mindezt drámapedagógiai elemekkel színesítve és egy összefoglaló drámajátékkal zárva. Harmadik Jó Gyakorlat a Tudás - és neveltségi szint mérése óvodánkban címû kifejezetten az óvónõk számára íródott. Készítette: Thury Attiláné intézményvezetõ. Programunk tartalmazza a célt,ahova egyénileg el kell jutnia a gyermeknek az óvodáskor végére - vagyis a fejlõdés jellemzõit - ami egyben a tudás - és neveltségi szintmérés szempontjait adja. A méréssel képet kapunk arról,hogy hová fejlõdött, mit ért el a gyermek az óvodában eltöltött 3-4 év alatt. Összesen 12 nevelési területet 127 szempont alapján vizsgálunk. A kérdéseket gyermekenként külön táblázat alapján az óvónõi párok 1-5-ig értékelik. Az értékelésre külön saját kidolgozású értékelõ programot használunk, ami százalékban adja meg az eredményt egyénenként - csoportonként-valamint óvodai szinten. Az így kapott adatokkal a területeket külön-külön és összesítve is vizsgálatokat, összehasonlításokat végzünk, diagrammokat készítünk. Elkészült a negyedik Jó gyakorlatunk is, már csak a feltöltése van hátra az EDUCATIO honlapra. Címe: Évszakforgó-Szélforgó Néphagyomány-népszokás õrzõ jeles napok-néptánc óvodánkban. Készítette: Vargáné Dobó Katalin óvodapedagógus, aki már több éve foglalkozik néptánccal, a néptánc megszerettetésével óvodánkban. Nagyon fontosnak tartjuk hagyományaink ápolását. A Jó gyakorlat a hónapokhoz kötõdõ jeles napokat emeli ki, és az ehhez kapcsolódó népszokásokat eleveníti fel közel hozva a gyermekhez. Havi bontásban egy-egy népi jeles napot dolgoz fel, komplex témahét keretében, szorosan kapcsolódva a többi nevelési területtel. A néptánc- tanulás során a fõ cél: a zenei érdeklõdés kialakítása, népi értékeink a néphagyomány, népszokások megismertetése, beépítése az óvodai mindennapokba. Javaslom Jó gyakorlatainkat azoknak az óvodáknak, akik természetközeli, néphagyományokra építõ szemléletet valósítanak, vagy akarnak megvalósítani óvodájukban. Thury Attiláné és Galambos Lászlóné projektmenedzserek Köszönet Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Tóth Zoltánnak, a balatonfûzfõi Tradeorg Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. ügyvezetõ igazgatójának. Évek óta rendszeresen támogatja felajánlásaival iskolánkban a technikai, rajz és kézmûves tanórákat és foglalkozásokat. A gyerekeknek így lehetõségük van megismerni a különbözõ típusú, színû és anyagú papírokat, amelyeket változatosan, kreatívan fel is használnak, Dr. Dukon Béláné (Vera néni) vezetésével. A gyermekek munkáiból készült, és folyamatosan bõvülõ állandó kiállításunk az iskola folyosóit díszíti. Zongorné Mátray Piroska

9 2012. szeptember Balatonkenesei Hírlap 9 Kitekintõ A tanítás és a rajta kívüli teendõk kielégítettek bennünket. Ebben való hitünket azonban meg-megingatták õszinte jóakaróink, akik elmondták, menjetek el innen, nem idevalók vagytok, amit nem hittünk el. Ütközéseket jelentõ létezésünk legfõbb okát minõségre törekvõ (egyeseket politikát zaklató, zavaró, izgató stb.) nyughatatlanságunkban látták. Ezt pedig nem ritkán a mindenáron érvényesülés számlájára írták. Kétségtelen, ahogy mindenki, mi is sikerre vágytunk, de csak azt tartottuk annak, amihez erõfeszítés, küzdelem szükségeltetett. Az olcsót, a hígat, a csak legyünk túl rajta -szerût nem fogadtuk el magunktól, s nem lelkendeztünk, ha ilyennel találkoztunk. Elhittük és elfogadtuk József Attila szentenciáját: Nincs alku én hadd legyek boldog! (Ars poetica) augusztus 29-én a megyétõl felkeresett Tegyi József, hogy vállaljam el a veszprémi járás területén a magyar-történelem szakfelügyeletét. Elvállaltam. Szabó Géza osztályvezetõ helyettes beindulásom Szabó Géza megyei osztályvezetõ h. Kender és harang ARCHÍV 47. Hasonló látványokra szoktuk mondani, hogy hihetetlen Csajágról a vasútállomás felé menet bal oldalt, mintegy 30 m hosszan haragos zöld színben egy, kettõ, három, szinte megszámlálhatatlan sok kender nyúlik félig elszáradt vadcsalánok, lefoszlott zsályák, rétiperjék szellõs és nádtippanok sárga bugái fölé. A jelenség észlelését követõen kételkedtem. Szüleim, mint a legtöbb földmûves, termeltek kendert. Sokféle szükség volt rá a gazdaságban. Gyermekként megismertem növekedésének és hasznosításának szakaszait. De mikor volt az? Azóta soha egy szálat se láttam. Most azonban Összesodortam és az orrom alá emeltem néhány levelét. A szag egyértelmûen kenderre vallott. Akiknek megmutattam egy nagy nehezen letépett szárát, megrökönyödtek. Volt, aki vadkendernek vélte. Figyelmeztetett, hogy a kábítószerrel kapcsolatban rendkívül szigorúak a büntetés tételei. Számomra az azonosításnál fontosabb volt az eredetvizsgálat. Egyáltalán hogy kerülhetett az út mellé kender? A 88 éves Kõmûves József szerint a lelõhely felé hajdan zöldségféléket, a tábla végében pedig kendert termesztettek. De hogy ezúttal rég lehullott magvak vitalitásáról vagy madarak (éppenséggel len- meg kendermagot kedvelõ), kenderikék tékozolásáról van-e szó, az ipari növény termelésérõl híres Békés megyei Komádi nagyközség körül (Dobai puszta, Iszap puszta) nevelkedett Kõmûvesné sem tudott választ adni. De miért lenne fontos ezt is tudni, mikor térségünkben már rég szünetel, vagy örökre megszûnt minden tevékenység ezzel a növénnyel kapcsolatban? Esetleg hobbiból vetnek kendermagot. Mûanyag, mûszál, mûrost szolgál e rostnövény helyett. Sokan a vele összefüggõ pozdorja, tiloló, csete, rokka stb. szavak jelentését is csak a Magyar Értelmezõ Kéziszótárból vagy Tótfalusi Istvánnak a Magyar szótörténeti szótár - ából ismerhetik meg. Szomorú, mint akinek nem jutott kenderföld - mondja egyik közmondásunk. Ennél rejtélyesebb a Megkötötték a kender-ingnek gallérját. Akirõl ezt mondták, azt felakasztották. A többség számára ma már sok szólásmondás magyarázatra szorul. Kultúránkban megöröklõdött ez a kétlaki növény. Nyelvünkben, népünk emlékezetében és a mûvészetben gyakran elõfordul, s alkalmasint örökké élni fog. Miként a csajági út mentén szórványban termõ növényt, a vele kapcsolatos fogalmakat ugyancsak élteti vitalitásuk! Számomra felejthetetlen emlék, hogy gyermekkoromban Eisinger nagyapám egy nem túl hideg téli napon erõsen fölszerelkezve estig kutakodott a hosszú és mély kenderáztató árkunkban. Ki akarta menteni a falu õsi harangját, melyet monda szerint anno oda rejtettek a török elõl. Egészen elpirultam, amikor a kezembe került Darvas Józsefnek az 1942-ben megjelent szép könyve, a Harangos kút, mely egy aszályos nyár leírásán túl a bakonyságihoz hasonló történetet tartalmaz az 1860-as évek elejérõl. Sipsi öregapám (magunk között így becéztük) rendkívül csapzottan és csüggedten tért haza önként vállalt kalandjából, mert nem találta a harangot. Azzal érvelt, hogy századok során egyre mélyebbre süllyedt. Eljutott a Föld középpontjáig és az emésztõ tûzben elolvadt az. Kender, harang: látszólag egymástól igen távol esõ fogalmak. A valóságban azonban közel kerülhetnek egymáshoz. Gyermekkorunkban kisegítve az idõs Horváth Márton templomszolgát lehetõleg mi húztuk a litániára hívó harangot. Kenderkötéllel Márkus Zoltán elõtt megkérdezte, van-e problémám. Igen válaszoltam, hisz nemrég még alkalmatlannak minõsítettek. Karját elõre lendítve szakadt ki belõle: Eh! Ne törõdj semmivel! Ezzel a sokatmondó útravalóval léptem ki a megyeház kapuján, amivel szemben állt a parkban Lenin hatalmas (köpönyeges) szobra. Megszólítottam: Na, Iljics ehhez mit szólsz!? A tény azt is jelentette, hogy osztályfõnök nem lehetek, mert három napot a felügyeleti munkával kell töltenem. Nem hittem volna, hogy tizennyolc év lesz belõle! Így tehát utolsó osztályomat búcsúztattam június 2-án! A nevelõotthonos csoportvezetõvel (többször Mecseki Lajosné volt) való harmonikus együttmûködésnek ugyancsak vége szakadt. Azt viszont fontosnak tartottam, hogy változatlan maradjon részemrõl a tanítás komolyan vétele, és a gyerekek kulturális, mûvészi igényének fokozása, kielégítése, akármennyi plusz idõráfordítást jelent is. Tegyi József megyei szakfelügyelõ Az utakról, az utazásról Tolsztoj ezt mondja: Élni annyi, mint utazni. Déry Tibor: Embernek lenni annyit tesz, mint úton lenni. Pilinszky János: Boldog az, aki úton van. A szakfelügyelõség mindezek átélésére számtalanszor megadta a lehetõséget, de azt is tapasztalhattam, hogy az utak nemcsak igazsággal kövezettek, mégis menni kell rajtuk (Folytatás a 10. oldalon)

10 10 Balatonkenesei Hírlap szeptember Huszár János vezetõ szakfelügyelõ (Folytatás a 9. oldalról) Látogatási terv alapján mûködött a szakfelügyelet a járási mûvelõdési osztály és a megyei Továbbképzési Központ (késõbb Megyei Pedagógiai Intézet) fennhatóságával. Az elõbbi vezetõje Werner Ottó, az utóbbié Gárdonyi Lajos volt, majd Dr. Kapor Károly. A magyar-történelem szakterület csoportját Huszár János (Pápán a plébániai iskolában tanított) vezette. Avar Piroska (Devecser), Illés Mária (Tapolca), Perényi Antalné (Keszthely), Kecskés József (Balatonkenese), majd Piroska nyugdíjba menetele után Rásky Mihályné (Veszprém) alkotta a gárdát, János búcsúzása után pedig rám szállt a vezetés. Területem a veszprémi járás volt, majd vezetõként a megye. Értekezletek, eligazítások után betegséggel kezdtem, majd szeptember 23-án elsõ utam Városlõdre vitt. Fontosnak tartottam a felkészülést módszertani, pedagógiai, pszichológiai és a szakmai ismeretek elmélyítése szempontjából. Felügyelõim Szekeres Lajos, Németh József, Horváth Tivadar, Babarczi Imre, Gárdonyi Lajos, Dr. Szentmiklóssy Lászlóné, Pál János és mások gyakorlatára (hasznosra, kellemetlenre) emlékezve építgettem magam, tudva azt, hogy utánzásuk nem lehet a cél, de felejthetetlen sajátosságaik erõsíthetnek, kapaszkodókat biztosíthatnak számomra. Veszprém után gyorsabban vert a szívem. Herendet elhagyva meg kellett állnom. Kiszálltam a kocsiból. Ellenõriztem begombolandó ruhadarabjaimat, jól fésültségemet, újra piszkáltam a körmömet, törölgettem izzadó tenyeremet, mélyeket szippantottam a napfényes õszelõbõl. Gurultam tovább, próbáltam elképzelni a megérkezést, az üdvözlést. Meg tudom-e választani a helyzetnek megfelelõ viselkedést? Nem válok-e nevetségessé? Ügyeljek a küszöbökre! Nehogy megbotolva beessek a tanári szobába, vagy az igazgató ölébe! Végre megtaláltam az iskolát, leállítottam a motort, behúztam a kéziféket, kiszálltam. Háromszor ellenõriztem, feleslegesen késlekedve, mindent az autón. Táskám fülét szorongatva be kellett látnom,hogy a fejesugrás elkerülhetetlen. Úszni kell! Ez a láz tizennyolc éven át kisebb-nagyobb mértékben megmaradt, de nem a káromra. Ellenkezõleg! Gyakran eszembe jutott diákkorom nagy színházi élménye, Ibsen Nórá -ja, amelynek fõszerepét Tolnay Klári játszotta. Az a hír járta, hogy a mûvész színre lépése elõtt befelé fordulva egy sarokba áll és imádkozik. Amit adni akart, azért megszenvedett, s a közönség elé alázattal lépve új erõt adó sikerré, örömmé lett a szenvedés. Mecseki Lajos néhány évvel korábban lett matematika-fizika szakos szakfelügyelõ. Egyeztettük kiszállási terveinket, s gyakran együtt mentünk az iskolákba. A fõiskolára (Eger) egy idõben jártunk. Elsõ közös látogatásunk után mármint némi gyakorlattal rendelkezõ elismerõen jegyezte meg: Úgy csináltad rögtön, mintha mindig ezt csináltad volna. Mecseki Lajos Betegségem idején felkérést kaptam Fónay Tibortól, aki legendás személyiség. A tanító, tanár, szakfelügyelõ, osztályvezetõ és szakíró, próbára kívánta tenni az új szakfelügyelõt. Levelében mellékelte Varga Zoltán: Iskolai ártalmak (A pedagógia idõszerû kérdései hazánkban) címû könyvét azért, hogy ismertessem a Továbbképzési Központ (Vár u. 21.) elsõ emeletén (könyvtár), óvodai, általános-és középiskolai szakfelügyelõk információ-cseréjén (1975. október ). Vizsgafeladatként fogtam fel a dolgot, s gyengélkedésem idejét a felkészülésre fordítottam. Tibi bácsi nem csalódott bennem. Mint a Megyei Pedagógiai Híradó szerkesztõ-bizottságának is tagja, érdemesnek találta recenziómat a lapban megjelentetni (1976/1). A nyári tanfolyamokról többek között Lõrinc Gyuláné, a központ munkatársa szólt (Pedagógiai nyári egyetem, Szeged), akit Gárdonyi Lajos bácsi balatonalmádiból vett maga mellé. A tanítóképzõben Markos Ilonaként egy osztállyal felettem járt. Örültem a kései találkozásnak, a sok-sok közös élmény emlegetésének. Ekkor ismertem meg Dr.Huszár Pált, aki a balatonfüredi nyári táborról beszélt Hessz Tiborral együtt. Érdekes és tanulságos volt Lukácsi Lászlóné óvodapedagógiai beszámolója is. Kirándulások szervezése jó szokása volt Werner Ottó osztályvezetõnek a járás pedagógusai számára. Mi is meghívást kaptunk az igazgatók, szakfelügyelõk és kollégák társaságába. (1975. dec ).Az uticél Szekszárd és Pécs volt. SZEKSZÁRDI PINCÉBEN Megjártuk együtt a gemenci erdõt, Megcsodáltuk a decsi keszkenõt. Néztük az erdõben ballagó szarvast... Itt aztán már semmi sem aggaszt. Vörös bor mellett az asztalok rendben, Gemenci tállal felpakolva szépen. Felejtjük a gondot, hétköznapokat, Összekoccintjuk poharainkat. Harmonikaszó, lámpafény... Ha ürül a kancsó, szalad a séf, S mikor F-dúr, iszunk nagyokat, Nem számoljuk a holnapokat. December egén ragyog már a hold, De köztünk még egy sem holt! Nóta nótára dalol a sereg: Csajági, kajári, csernyei gyerek! Álmodunk szarvasról, agancsról, Felpúpozott decsi vánkosokról, S hogy érezzük ágyunk melegét, Ránk terítjük a vásárolt kelmét. De még F-dúr! Sanyó dalol, Laci bácsi pohár fölé hajol. Elemér meg húzza cefetül, Amíg a banda bele nem feketül. Finom a bor, itatja magát, Idevarázsolja az obsitost magát. Itt született, ahogy a mi kedvünk, Szekszárd iránt érzett szerelmünk. F-dúr! Ne bánkódj, Tibor! Mikor hoz így össze még a sors?! F-dúr! Húzd rá, Elemér! Ez a nap ezerrel felér! Ez a becses balga emlék nem ér fel ugyan ezer nappal, de mint naivul mókás zengemény õriz egy estét és néhány magyarázatot kívánó, mosolyt fakasztó arcot: Sanyó: Tóth Sándor, a csajági iskola igazgatója (pápai képzõs volt). Laci bácsi: Kozma László, a herendi iskola igazgatója (Rásky Mihályné, szakfelügyelõ-társam édesapja). Elemér: Nádasi Elemér, számadó igazgató (a Türr -ben osztálytársam volt). Tibor: Bohon Tibor, népmûvelési felügyelõ (Nagyesztergáron volt kezdõ nevelõ, ahol látogatásomkor ismertem meg). Kecskés József

11 2012. szeptember Balatonkenesei Hírlap 11 A soha el nem dönthetõ kérdésrõl Ráday Mihály születésnapja alkalmából megjelent könyv bemutatóján mi is ott voltunk, nagyon jól éreztük magunkat, a könyvet is megvettük, amit azután nagy élvezettel olvastunk. A könyvbemutató kérdezz-felelek részében feltett a moderátornak egy költõi (?) kérdést: miért van ellentét a nyaralók és az õslakosok között? A sokak által ismert válaszhoz néhány adalék személyes élményeimbõl. Bár 1974 óta a Balatonon élek és dolgozom, ill. dolgoztam, csak 2004-ben váltam állandó lakossá Balatonakarattyán, mivel a korábbi szabályok miatt budapesti állandó lakásomat a Pasaréten, a szülõi házban nem adtam fel. Így budai, pasaréti nagyságaként dolgoztam 30 évet, elsõsorban a Balaton északi partján. Miután státusomat nem hordtam egy táblán a nyakamban, ugyanazok a hatások értek, mint az õslakosokat Veszprémi TV fesztivál. A TV külföldi vendégei és prominens személyiségei az Auróra szállóban laktak. Akkor még nem volt mobil telefon, a szállodának csak három vonala volt Budapest felé. Egy nemzetközi hívás sokszor hosszú idõbe tellett. A szállodának hiába volt kiváló telefonközpontosa, aki bármelyik budapesti kollégájával felvehette volna a versenyt szaktudásban, elõzékenységben, a technikai adottságok és az éberség nagyon megnehezítették a munkáját. A hazai telefonhelyzetet a budapestieknek is ismerni kellett, mégis egyik reggel a gyors kapcsolás hiánya miatt a TV egyik vezetõ személyisége olyan rosszízû megjegyzésekkel kritizálta a szálloda munkáját: ezek itt vidéken semmit nem értenek, ügyetlenkednek, tehetetlenkednek, ahelyett, hogy gyorsan hoznák azt a vonalat! Az illetõt külön meg kellet kérnem, hogy az egyébként is feszült és türelmetlen hangulatot legalább õ ne rontsa tovább, hiszen tudnia kell, hogy Magyarországon a telefonálás még Budapestrõl sem egyszerû, hát még vidékrõl. Szintén a hetvenes évek, amikor Budapesten már elég tûrhetõ volt a zöldség- és gyümölcs- ellátás, de vidéken még csak a Zöldért boltjai voltak, nagyon vegyes árú kínálattal és településenként elvétve egy-egy maszek zöldségessel. (Akkoriban még a lángossütés volt a jobb üzlet.) A balatonalmádi Zöldért boltban napirenden volt a budapestiek részérõl a fitymáló, arrogáns hangú kellemetlenkedés a boltossal szemben, aki aztán valóban nem tehetett semmirõl, hiszen azt árulta, amit neki hoztak, és még csak nem is tiltakozhatott. Vásárlásaim során többször közbe kellett lépnem, felszólítva a reklamálókat, hogy ha nincsenek megelégedve az esetenként nem is kifogásolható áruval, hozzanak maguknak Budapestrõl, de ne sértegessék a munkáját egyébként kiválóan végzõ boltost. Kilencvenes évek, Balatonakarattya, Piroska kemping. Az Aligai úton egészen a régi pártüdülõig nyaralók sora található. A kemping szeméttárolója a könnyebb kezelhetõség miatt az utcai fronton volt, rendesen álcázva, hogy ne legyen zavaró a látvány. A kempingvezetõi irodából lehetett látni, hogy a szeméttároló elõtt megáll egy nagy fekete Audi, és nagy fekete zsákban a szemetét a kemping tárolójába dobta. Talán nem kell ecsetelnem, mit gondoltam a T. nyaralóról. Az Aligai úton nemcsak a nagy autóforgalom miatt nem lehetett sétálni, hanem azért sem, mert a kocsik elkerülésére szolgáló útkiszélesítéseket nyaranta szemét-depónak használták, talán mondanom sem kell, hogy kik. A kempingben a hétvégi ún. napi strandolók közül csak a budapestiek nem tartották be az együttélést megkönnyítõ szabályokat, és kellemetlenkedtek nagyképûen. A legfrissebb, nagy médiaérdeklõdést kiváltó konfliktust, ha megvizsgálnánk, szintén a fentieket erõsítené. Az inkriminált sétányon, ami kétségtelenül lehetne szebb és sétányabb mindenütt táblák tiltják a fürdést. Ehhez képest a nagy nyári forróságban a különbözõ szolgáltatásokat nyújtó strand mellett a tiltó táblák ellenére nagy fürdõélet zajlott, reggelente elképesztõ mennyiségû szemetet és kutyaürüléket hagyva maga után. A TV nyilvánossága elõtt Azt Te is tudod, polgármester úr, hogy ezt le kell bontani kijelentések helyett a hozzáállás körültekintõbb és az ellentéteket elsimítóbb is lehetett volna. Úgy gondolom, hogy ez a néhány kiragadott példa jól illusztrálja, amit a kétségtelenül meglévõ ellentétrõl gondolok. A kiváltó okok között jelen volt/van egyfajta gõg, lekezelõ stílus a helyi emberekkel szemben. Érezni lehet (tisztelet a kivételeknek), a mi hozzuk a pénzt, belõlünk éltek, azt csinálunk, ami jólesik magatartást. Arra már nem gondolnak, hogy azt a környezetet, amiért idejönnek, jórészt a helyiek alakították ki és tartják fenn. Tartsuk egymást egyenrangú félnek! No, ez hiányzik! Baross Gáborné (sz. Doromby Krisztina) Balatonakarattya Az Akarattyai Nyugdíjas Klubban történt április 2. Verses délután Meghívott vendégünk Dr. Meskó Bánk volt. Radnóti-összeállítását szeretettel és odaadással hallgattuk, függetlenül attól, hogy nem volt teljes a létszámunk. április 16. Vendégül láttuk a kenesei nyugdíjas klub tagjait. 15 fõ fogadta el meghívásunkat. Reméljük, mindannyian olyan jól érezték magukat, mint mi. Pincepörköltet fõztünk. Volt még innivaló és sütemény is. április 30. Akarattyán évek óta most volt majális. Örömmel vettünk részt a jó hangulatú ünnepségen. Fõzéssel és halsütéssel emeltük a nap hangulatát. május 7. Anyák és nagymamák napja. Az óvodások sajnos nem tudtak részt venni, pedig nagyon vártuk õket. Az iskola tanulói átvették a köszöntés lehetõségét. Köszönjük az iskolásoknak és felkészítõ tanáraiknak fáradozásukat. május 9. Koszorúzás Béke-napi megemlékezés. A Margit-vonalnál koszorúzott klubvezetõnk.

12 12 Balatonkenesei Hírlap szeptember május 11. Kirándultunk Tácra. Idegenvezetõ fogadott bennünket. Kimerítõ elõadást tartott nekünk. Az egész napunk csodálatos volt. Gárdonyban voltunk,fürödtünk 4 óra hosszáig. Alaposan kiáztattuk magunkat. Fürdõ után ott született ötlettõl vezérelve meglátogattuk Gárdonyi szülõházát. Ott is szép elõadást hallgathattunk meg. Mindenki jókedvvel és útközben vásárolt eperrel, illetve burgonyával érkezett haza. Még sok ilyen szép napban reménykedünk. május 21. Meghívott vendégünk a kenesei Kultúra Házának igazgatója és az akarattyai Fürdõegyesület vezetõje. Programismertetõ és filmvetítés volt, majd szóban megbeszéltük a látottakat. Segítségünket és részvételünket felajánlottuk a programhoz. Ildikó elmesélte az Egyesületben történt eseményeket. Támogatásával biztosított bennünket. június 4. Nyemcsok Györgyné tartott nekünk tartalmas ismertetõt az õ és polgárõr társai munkájáról. A beszélgetés közben felmerülõ rendõrségi dolgokról is tájékoztatott bennünket. Értékes beszámolója, elõadása után ajándékokkal is kedveskedett. Köszönjük, hogy megtisztelte klubunkat és reméljük, hogy még tart nekünk ismertetõt, hiszen tudja, hogy nekünk idõseknek nagy szükségünk van az õ figyelmükre. Fókuszban a Magyar Államkincstár A Magyar Államkincstár sokrétû feladatokat lát el, többek között felelõs az állami költségvetés végrehajtása során a pénzforgalom lebonyolításáért és az elszámolásokért. A központi költségvetésbõl folyósítja a család- és szociális támogatásokat (családi pótlék, gyes, fiatalok életkezdési támogatása, azaz közismertebb nevén babakötvény), valamint biztosítja a központi költségvetésbõl juttatott támogatásokat a helyi önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulások és az egészségügyi intézmények részére. Folyósítja és ellenõrzi az EU-s és hazai támogatásokat. A megyeszékhelyeken lévõ állampénztári irodákban értékpapír-forgalmazással és ahhoz kapcsolódó számlavezetéssel áll ügyfelei rendelkezésére. A kormány az államadósság finanszírozására kibocsátott állampapír forgalmazásban célul tûzte ki a hazai lakossági állampapír állomány arányának növelését. A augusztusi adatok szerint a lakossági állampapírok állománya 245 milliárd forinttal emelkedett az elmúlt év végéhez képest, és meghaladta a 717 milliárd forintot. A növekmény 70 százalékát az egy éves futamidejû Kamatozó Kincstárjegyek nettó értékesítése adta, közel azonos mértékû, 14 százalék, illetve 13 százalék volt a Prémium Magyar Államkötvények és a Kincstári Takarékjegyek állomány-gyarapodása, míg a fennmaradó 3 százalék az újonnan bevezetett Féléves Kincstárjegyek jegyzésébõl adódott. A Magyar Államkincstár megfelelõ tapasztalattal rendelkezik, ugyanis több mint 20 éve forgalmaz állampapírokat. A közvetlen lakossági értékesítésének növelése kormányhatározat alapján a Kincstár számára kiemelt feladat évben. Az ügyfelek száma az elmúlt 7 hónapban 20 százalékkal nõtt, amely annak is eredménye, hogy számos intézkedést tett az állampapír-vásárlási lehetõségek bõvítésére, a kiszolgálás június 7. Életet az éveknek egyesület majálisa Veszprémben. Részt vettünk az ünnepségen 4 fõvel. Köszöntések után kulturális mûsorok voltak. Városnézésen is részt vettünk. június 11. Vendégségben voltunk Balatonfõkajáron. Megtekintettük a Falumúzeumot, majd piknikeztünk estig. Nagyon jól éreztük magunkat. június 18. I. féléves névnapok ünneplése. Vendégünk volt Lengyel János képviselõ is. június 30. Elsõ Hársfesztivál Balatonakarattyán. Itt is képviselte Klubunk magát. Süteményt sütöttek tagjaink. A megjelent vendégek örömmel fogadták. A rózsaültetésben is részt vettünk, ápolásban a mai napig részt veszünk. A nyári programokban minden alkalommal részt vettünk. Nem maradtunk ki semmilyen munkából. Fõztünk, sütöttünk támogatóink segítségével. Ezúton szeretnénk támogatóinknak köszönetet mondani. Kérjük a jövõben is támogassanak bennünket. Nyári szünet utáni programjainkról is részletesen számolunk be ezen újság hasábjain. Tisztelettel: Nyugdíjas Klub vezetõsége kényelmesebbé, egyszerûbbé, gyorsabbá tétele érdekében. A Kincstár a hét két napján hosszabbított nyitva tartási idõvel áll ügyfelei rendelkezésére, szerdán 8-18 óráig, illetve pénteken 8-15 óráig. A hét többi napján 8-16 óráig mûködik az ügyfélszolgálat. Interneten és telefonon (Webkincstár, Telekincstár) keresztül is biztosított a forgalmazás, melyhez az Igazgatóság Állampénztári Irodájában (Veszprém, Budapest u. 4.) szerzõdést kell kötni. A honlapon (www.allamkincstar.gov.hu) lehetõség van Online idõpont-foglalásra is, amellyel kiküszöbölhetõ a várakozási idõ. Mindemellett az ügyfelek igénybe vehetik a hírlevél szolgáltatást, melyen keresztül folyamatosan friss információhoz juthatnak. A Kincstár egyedülálló abban, hogy a számlanyitás és a számlavezetés is ingyenes, és lejáratkor készpénzfelvételi díjat sem számít fel. A Kincstár a korábbi, hagyományos egyéves vagy annál rövidebb lejáratú Diszkont Kincstárjegy, Kamatozó Kincstárjegy és a különbözõ, hosszabb, éven túli lejáratú Államkötvények mellett a Prémium Magyar Államkötvényt, illetve a befektetési portfólió szélesítésére az idén kibocsátott Féléves Kincstárjegyet is forgalmazza. Ezekkel az új állampapírokkal magas, akár évi 9,5 százalékos hozam is elérhetõ. Mindezeken túl a Kincstár a Babakötvényhez kapcsolódóan Start értékpapír számlát is vezet, melyre az újszülöttnek járó állami támogatáson felül további befizetés is lehetséges. Az értékpapírral kapcsolatos általános kérdésekkel és értékpapír ügyintézéssel kapcsolatban további kérdésekre a Magyar Államkincstár értékpapír-forgalmazó munkatársai készséggel válaszolnak a (88) , , telefonszámokon, illetve az címen. Általános tájékoztatást az állampapírokkal kapcsolatban a honlapon kaphatnak az érdeklõdõk.

13 2012. szeptember Balatonkenesei Hírlap 13 Becsengettek! Igaz, napközben még ragyogó napsütésben van részünk, de azért már itt az õsz, megkezdõdött a tanítás, éljük a dolgos hétköznapokat ban hirdette meg az Országos Rendõr-fõkapitányság az Iskola rendõre programot, amely a Rendõrség tanintézményekben végzett megelõzési tevékenységét foglalja keretbe, és amelyre ugyanúgy hangsúlyt fektetünk, mint a közterületi és bûnügyi tevékenységre. A program a rendõri munkának az általános iskolákban folytatott bûn- és baleset-megelõzési tevékenységét fogta öszsze eddig, amelyet ebben a tanévben szeretnénk a középiskolákra és lehetõségeink szerint az óvodákra is kiterjeszteni. Mit takar a program? Minden iskolának van egy kapcsolattartó rendõre, õ az Iskola Rendõre. rendszeresen megjelenik az intézményben, részt vesz a különbözõ hivatalos és szabadidõs programokon igény esetén fogadóórát tart, részt vesz a szülõi értekezleteken tájékoztatást ad, segítséget nyújt a pedagógusoknak az iskolában elõforduló erõszakos, pedagógiai eszközökkel már nem kezelhetõ, esetekkel kapcsolatban rajta keresztül az iskola jelezheti a mindennapi élettel kapcsolatban felmerülõ problémáit, észrevételeket, amelyek a Rendõrség ifjúságvédelmi tevékenységéhez kötõdnek tõle ill. rajta keresztül is kérhetik elõadások, foglalkozások, jogi felvilágosítás tartását az intézményekben akár közlekedési, baleset-megelõzési, gyermek és fiatalkori bûnelkövetéssel, áldozattá válással kapcsolatban Várjuk, nemcsak az iskolák, hanem a szülõk észrevételeit, minden olyan ötletét, igényét, amellyel a program hasznosabbá, eredményesebbé tehetõ. Ebben a tanévben is folytatódik az általános iskolákban, a kerékpározó felsõsöknek szervezett Szuperbringa program, amely kiemelt feladatként kezeli a kerékpáros közlekedés biztonságának növelését. A gyerekek nemcsak a szabadidõ eltöltésére, hanem egyre gyakrabban iskolába járásra is használják kerékpárjaikat, ezért fontos azok mûszaki állapotának, felszereltségének ellenõrzése és a közlekedési szabályok oktatása. Az évszakváltással változnak a közlekedési viszonyok, az idõjárás hûvös, párás reggelekkel, forró nappalokkal, rövidebb napokkal, rosszabb látási viszonyokkal lep meg bennünket egyre gyakrabban. Játékra hívom Önöket! Közlekedéssel kapcsolatos játékra! Az újság szerkesztõségének címére várunk olyan történeteket, írásokat, storrykat, amelyek jól-rosszul sikerült, élvezetes, humoros, tanulságos közlekedéssel kapcsolatos esetekrõl, szerencsés balesetrõl, élményekrõl szólnak. Szívesen fogadunk kirándulásokról, túrákról szóló beszámolókat, azok szervezéséhez jó tanácsokat december közepéig, hogy a legjobbakat közkincsé tehessük, és ajándékkal jutalmazhassuk! Stanka Mária r. õrnagy LOMTALANÍTÁS BALATONAKARATTYÁN Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a lomok kihelyezésének idõpontja október 08. /hétfõ/ reggel 7 óra Elszállítás: OKTÓBER /HÉTFÕ-KEDD/ BALATONKENESÉN Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a lomok kihelyezésének idõpontja október 10. /szerda/ reggel 7 óra Elszállítás: OKTÓBER /SZERDA-CSÜTÖRTÖK/ Az autók minden utcában csak egyszer mennek végig! Felhívjuk a figyelmet, hogy a lomtalanítás során nem kerül elszállításra: veszélyes hulladék, autógumi, festék, elektronikai hulladék, építési törmelék, zöldhulladék. Kérjük, hogy a feleslegessé vált tárgyakat az ingatlan elõtti közterületen rendezetten, a forgalom akadályozása nélkül szíveskedjenek elhelyezni!

14 14 Balatonkenesei Hírlap szeptember Interjú Berecz Róberttel és Stud Lillával Mindkettõjükkel a helyi általános iskolában ismerkedtem meg tanítványokként. Akkoriban jól kezelhetõ, jól nevelt, csendes és szorgalmas gyerekek voltak. Igen örültem, hogy a Ritter házaspár õket ajánlotta interjú alanyként. Kérlek, mutassátok be magatokat, családotokat. Lilla: Elõször szeretnénk megköszönni Ritteréknek, hogy ránk gondoltak az interjú kapcsán. Kenesei lakos vagyok, kereskedelmi végzettséggel rendelkezem. Édesanyám hatvani származású, én már Kenesén születtem. Nagyszüleim a Filó családból származnak. Több éve a Vegyeskében dolgozom. Robi: Tõsgyökeres kenesei családból származom, iskoláimat Kenesén, Balatonfûzfõn végeztem. Elsajátítottam a vízvezeték-szerelõi szakmát, majd postai kézbesítõi képesítést szereztem, és jelenleg is ebben a szakmában dolgozom. Milyen a kötõdésetek Keneséhez? Szerettek-e itt élni? Lilla: Egy leány gyermekünk van, Vivien, aki most 2. osztályos. Mivel ide születtünk, itt élünk, szeretjük Kenesét, a Balatont. Hogyan sikerült megoldanotok a fészekrakás problémáját? Robi: A fészekrakás nem könnyû dolog. Sok helyi fiatalhoz hasonlóan még nem sikerült saját lakáshoz jutnunk. Jelenleg albérletben lakunk a Bocskai utcában. Persze mi is szeretnénk saját otthont, de ez még várat magára. Vannak-e példaképeitek, akik jó hatással voltak életetek alakulására? Lilla: Sokat köszönhetek Vass Károlyné Ica néninek, aki a fõnököm, és az eddigi életutam fõ támogatója. Törõdik velem, sok mindenben segít, mindig számíthatok rá. Ezenkívül sokat köszönhetünk az óvodának és az iskolában tanító tanároknak, hiszen gyermekünk a napok nagy részét ezekben az intézményekben töltötte és tölti, és jól érzi magát, sokat fejlõdik. Szívesen volt óvodában az óvó nénikkel, dajkákkal, és most az iskolában a tanítónénikkel is jól érzi magát. Robi: Keresztes Jánost szeretném megemlíteni, akitõl sokat tanultam életem eddigi részében mind szakmai, mind emberi vonatkozásban. Kinek vagy kiknek a hatására vállaltatok szerepet a helyi polgárõrségben? Milyen elfoglaltsággal jár ez a tevékenység? Milyen tapasztalatokat gyûjtöttetek ezzel kapcsolatban? Robi: 2010-ben léptem be a polgárõrségbe, Kovács Ervin bácsi biztatott erre. Elmondta, hogy szükség lenne a fiatalok munkájára, segítségére. Azóta rendszeresen szolgálok, próbálok aktívan részt venni az itt élõk érdekében a szervezet munkájában. Lilla: Én az idei évben csatlakoztam közéjük, mert Robi igen nagy lelkesedéssel beszélt errõl a tevékenységrõl. Példát szeretnénk mutatni a helyi fiatalok számára, hogy érdemes és lehet az itt élõk, egymás érdekében hasznos munkát vállalni, ami nem jár pénzzel, önkéntes, de jó az az érzés, hogy segíthetünk például a rendfenntartásban. Mi a véleményetek: a helyi fiatalok mennyire vesznek részt a közéletben, a közösséget segítõ tevékenységben? Robi: Sajnos azt tapasztaljuk, hogy korosztályunk zöme nem igen vállal hasonló tevékenységet. Lehet, hogy túlságosan leköti õket a munkájuk és a családi teendõk. Olyan hírek is vannak, hogy a hasonló korúak inkább külföldön próbálnak szerencsét. Lilla: Reméljük, hogy rajtunk kívül azért lesznek még olyan fiatalok, akik fontosnak érzik, hogy tartozzanak egy közösséghez, és azt, hogy amit tudnak, azt a segítséget megadják egymásnak. Ismeritek-e a helyi civil szervezõdéseket, esetleg azok vezetõit. s van e kapcsolatotok velük? Lilla: Nekem nagyon szimpatikus például az idõsebb korosztály szervezõdései közül a Szivárvány Népdalkör és a nyugdíjas klub mûködése. Õk azok, akik mindenhol jelen vannak, ahol a települést kell képviselni és sokat teszek egymásért is. Igen összetartó közösségek. jó lenne, ha a fiatalok is többen követnék a példájukat. Büszkék vagyunk Séri Márti nénire is, aki igen sok közösségi megmozduláson vesz részt a fiatalok és az idõsek körében is. Osztom azok véleményét, akik úgy emlegetnek benneteket, hogy példamutató életet éltek, és akik igen jól nevelitek kislányotokat. Nehéz-e manapság a helytállás? Lilla: Nagyon nehéz, hogy mindent meg tudjunk adni a kislányunknak, amire az õ életéhez, fejlõdéséhez szüksége van. Az anyagiakat sem könnyû elõteremteni, de még nehezebb megóvni õt a negatív hatásoktól, és olyan irányba terelni, hogy értelmes, szófogadó gyermek legyen. Úgy érezzük, hogy tõlünk pozitív példát kap, viszont a különbözõ közösségekben sok a negatív példa. Ezt nap mint nap igyekszünk ellensúlyozni. Az élet azt igazolja, hogy eddig sikerült. Milyen elvek vezérelnek benneteket a munkában és a gyermeknevelésben? Robi: A munkában igyekszünk mindig a legtöbbet teljesíteni. Mivel mindketten sok-sok emberrel találkozunk munkánk során, fontosnak tartjuk, hogy jó kapcsolatban legyünk velük, érezzék a figyelmünket. Lilla: A gyermekünk nevelésében igyekszünk elvárásokat támasztani kislányunk felé. Hála Istennek úgy viselkedik, hogy nem igen kellett megbüntetnünk eddig. Érdekelne, min, s hogyan kellene változtatni, hogy jobbá váljék az itt élõk helyzete, jobb legyen az összefogás, s még szebbé váljék településünk? Lilla: Jó lenne, ha a helyi fiatalok bármikor találkozhatnának egymással egy bizonyos helyen, mondjuk egy klubhelyiségben. Akkor talán nem csak a vendéglátó egységekben találnának egymásra. Ennek érdekében talán jó lenne egy hivatalosan megbízott ifjúsági vezetõt foglalkoztatni, aki szervezné a fiatalok életét, programjait. Akkor talán szervezettebben tudnának összefogni a település érdekében. Boldog embernek érzitek-e magatokat? Lilla: Úgy érzem, amit elértünk, saját erõnkbõl történt. Nem fertõzött meg bennünket a túlzott anyagiasság. Robi: Egyszerûen élünk, de boldogan. Néha elõfordul egy kis tányércsörgés, de sokat számít, hogy mindenképpen kitartunk egymás mellett. Kinek dobjátok tovább a labdát? Keresztes Jánosra és családjára gondoltunk, akik köztiszteletnek örvendenek Kenesén. Köszönöm az interjút. Sörédi Györgyné Októberi elõzetes Október 4. csütörtök 16 óra: Idõsek Világnapja alkalmából ünnepi köszöntõ a sportcsarnokban Október 5-én pénteken 11 órakor: a Nemzeti Gyásznapon az aradi vértanúkra emlékezünk a református temetõben Október 12-én, pénteken 17 órakor: a kulturális pályázatok nyilvános projektnyitó napja kulturális mûsorral Október 20-án, szombaton 15 órától: Tök Jó Nap a Tájházban. A belépõ: 1 db tök. Kultúra Háza

15 2012. szeptember Balatonkenesei Hírlap szeptember 19-én született Monoron. Elemei iskoláit Sátoraljaújhelyen a piaristáknál végezte, majd között az eperjesi evangélikus kollégiumban tanult. Sárospatakon a református kollégiumban fejezte be tanulmányait kitûnõ eredménnyel. Joggyakornokságát Eperjesen, Pesten töltötte. Ügyvédi oklevelét szeptember 23-án kapta meg. Beszélt németül, franciául, angolul. Mátyás királyon kívül nincs a magyar történelemnek még egy olyan alakja, akihez a magyar nép ilyen személyes viszonyt fûzne ban az áprilisi törvények elfogadása, a jobbágyfelszabadítás megvalósulása után veszi kezdetét a Kossuth- kultusz. A szeptemberi, októberi toborzó útjain páratlan szónoki tudása, a hallgatósággal való kivételes kapcsolatteremtés képessége emelte õt naggyá. Az egyszerû emberekben tudatosította, hogy fordulhatnak hozzá gondjaikkal, bajaikkal. Nem utasította el õket. Ahol tudott, segített. Népszerûsítették a csatatereken való megjelenései, tudósításai is. Még az önálló magyar állam ellen támadó császári és királyi hatalom is erõsítette kultuszát a megfélemlítõ rendelkezéseivel. A szabadságharc leverése után az ellenállás jelképévé vált a Kossuth-bankó, a Kossuth-kalap, a Kossuth-szakáll. Erre az idõszakra tehetjük a róla szóló népdalok, mondókák keletkezésének többségét. Kossuth Lajos 1867, a kiegyezés éve változást hozott a kultuszban. A népi Kossuth-kultusz továbbra is megmaradt ellenzéki véleménynyilvánításnak: az alföldi olvasóköröknek, a honvédegyleteknek. A radikális ellenzék egyre messzebb került Kossuth demokratizmusától. Írásaiból csak a jól hangzó általánosságokat emelték ki. Kossuth halála után között állították a Kossuth-szobrok kétharmadát. Többségük a Duna-Tisza közén és a Tiszántúlon található. Szinte nincs olyan település ahol ne lenne Kossuth Lajos utca. A politikai változások újabb és újabb Kossuth értékeléssel álltak elõ. Pedig a 19. század magyar történelme nem csupán Kossuthé, hanem Batthyányé, Deáké, Teleki Lászlóé és megannyi neves és névtelen politikusé, hivatalnoké, katonáé, paraszté is. Mert Kossuth - ahogy társai is - nem oszlopszent volt, nem szobor, hanem érzõ és cselekvõ ember, hibákkal és erényekkel. Felhasznált irodalom: Hermann Róbert: Leborulok a nemzet nagysága elõtt A Kossuth hagyaték - Budapest 1994 Vér Lászlóné Dr. Hajagos Árpád halálának második évfordulóján emlékezésképpen saját írását adjuk közre olvasóinknak. Szégyen ide, szégyen oda, irigylem azt a fehér inges, kipirult arcú, csálé nyakkendõs, kissé elszabott zakót viselõ srácot ott fönn a magasban, a Blaha Lujza téri hajdani Nemzeti Színház és az Izabella téri régi Madách, meg a félelmetes nevet viselõ Néphadsereg Színház kaksasülõjén, és a hajdani Petõfi és Jókai Színház utolsó soraiban. Pedig nem vagyok irigy. Sõt, ahogy öregszem, s ahogy a tél dere már õszíti és ritkítja hajdani loboncomat, nagyon is örülök a jónak, a tehetségnek, a lendületnek, a fiatalságnak. De azt a régi srácot mégis irigylem. Aki voltam egykor! Persze nem a srácsága, az életkora miatt, nem a tejben vajban fürösztés miatt. Szép évek voltak azok, nagyon szép évek, de egyáltalán nem felhõtlenek. Ezt akkor gyerekfejjel is tudtam. Szépek voltak a hétköznapok és az ünnepek. Meghitt karácsonyok voltak, pedig nem tornyosultak ajándékhegyek édesanyám hamis marcipánból gyúrt szaloncukorkával díszített karácsonyfája alatt. De mindig volt egykét könyv, és a kötetekkel életre szóló barátságokat kaptam. Ábel a rengetegben, Nyilas Misi, Boka János, és sok más gyönyörû történetet, amelyek ma is itt vannak velem, itt vannak bennem. Srác a kakasülõn A hitét irigylem annak a srácnak, a bizalmát, rajongását. Hitét a kimondott és leírt szavakban. Rendíthetetlen hitét a mesékben, késõbb tizenévesként a tragédiákban, komédiákban. Az igazságban, amely természetesen mindig gyõzedelmeskedik. A tiszta tekintetét irigylem, amellyel átszellemülten itta magába a történeteket. Irigylem nyiladozó értelmét, amellyel igyekezett felfogni a felfoghatatlant, amellyel megpróbálta feldolgozni magában ezeket a tragédiájukban is felemelõsorsokat, életeket. Irigylem a bizalmát ebben a titokzatos házban: a színházban, ahol különös, néha titokzatos, hihetetlennek tûnõ történetek elevenednek meg, és irigylem nyitottságát. Irigylem a látottak utáni töprengését, gyötrõ gondolatait a színházból hazafelé, a csikorgó remiz felé tartó villamoson. De talán nem is irigylem, csak szeretném megidézni, viszszahozni a visszahozhatatlant, de még inkább szeretném hinni, hogy nem változott meg teljesen a világ. Talán ma is sok töprengõ, ragyogó szemû srác ül a kakasülõkön- ha van még ilyen-, és zötykölõdik hazafelé elõadás után a remizbe tartó villamosokon, ha vannak még ilyenek.

16 16 Balatonkenesei Hírlap szeptember Hírek a labdarúgó klub életébõl Látszólag ez a szombati nap is hasonló volt, mint a többi szombat délelõtt. Napsütés, utcán vásárolni igyekvõ asszonyok, pályát vonalazó gondnokok, ébredezõ falvak, városok De ez a délelõtt más volt. A Balatonkenese Katica Pékség LC életében kiemelten fontos és emlékezetes volt ez a hétvége. Miért is? Az egyesület megvalósított egy célkitûzést, miszerint újabb utánpótlás korosztályú csapatot kezdett el versenyeztetni. Történelmet írtunk Gyulafirátóton, ezen a szombat délelõttön. Az egyesület és Balatonkenese történetében elõször lépett pályára labdarúgó csapat ebben a korosztályban (U13) bajnoki mérkõzésen. Ezzel egy nagy lépést tettünk Balatonkenese és a környék labdarúgásának felemelésében, és persze egyesületünk céljainak megvalósításában. Jelenleg hét korcsoportban versenyeztetünk csapatot és akkor még nõi csapatról nem is beszéltünk... Kis város, kis klub, nagy tervek és eredmények. Köszönet érte a kitartó gyermekeknek, vezetõségnek és edzõknek, valamint a szülõknek! A történelmi mérkõzésen a következõ játékosok léptek pályára: Simon Patrik, Kiss Elizabet (kapusok), Gáspár Ákos, Miklós Zsombor, Farkas Tibor, Zubor Panna, Fekete Álmos, Takács Richárd, Bodó Máté, Molnár Gábor, Lukács Dániel, Hetyei Kristóf és Tokovics Norbert. Edzõ: Vajda Béla, Török Ferenc Az U7, U9 és U11 csapataink szeptember 24-én lépnek elõször pályára a Bozsik program keretein belül, Balatonfûzfõn. Eredmények: Õsi riválisunk az Õsi Petõfi SE volt az ellenfelünk a 2012/2013 bajnokság nyitó fordulójában. A Lecsófesztivál ellenére viszonylag sok nézõ volt a tanúja annak a ténynek, hogyha reggelig játszik csapatunk, akkor sem lõ gólt ezen a mérkõzésen. Hatalmas mezõnyfölényben játszó BLC tucat számra dolgozta ki a kihagyhatatlan helyzeteket, de semmi sem sikerült ezen az igen embert próbáló hõségben. Sajnos még büntetõbõl sem volt képes betalálni csapatunk, így ellenfelünk Horváth László góljával bezsebelte a három pontot. Balatonkenese Katica Pékség LC Õsi Petõfi SE 0:1 (0:1) Gól: Horváth László BLC: Rauch G - Hambalgó, Horváth T, Németh L, Hencz D Rusvai Gy, Balogh L Pillók G, Takács P, Gondán D Jaczó B. Csere: Hambalgó helyett Cseh K (51 ) valamint Pillók G helyett Kuti S (78 ). Vezetõedzõ: Horváth Gábor Második bajnoki mérkõzésen, könnyed gyõzelemnek örülhettek a Veszprém Stadionban lejátszott bajnoki mérkõzésre kilátogató kenesei szurkolók. Nemesvámos LSE Balatonkenese Katica Pékség LC 0:4 (0:4) BLC: Rauch Gergõ Hencz Dénes, Németh Levente, Horváth Tamás, Gondán Dávid Balogh László - Jaczó Bálint, Pillók Gergõ, Takács Péter, Rusvai György Dr. Wiedemann Norbert. Csere: Balogh László helyett Cseh Kristóf a szünetben, Dr. Wiedemann Norbert helyett Takács Dávid (55 ), Jaczó Bálint helyett Kuti Csaba (68 ), Pillók Gergõ helyett, Polgár Tibor(75 ), Takács Péter helyett Kremzer Krisztián (75 ). Vezetõedzõ: Horváth Gábor Gól: Jaczó Bálint (8 ;9 ) Takács Péter (büntetõbõl 24 ) Pillók Gergõ (35 ) Harmadik mérkõzést hazai környezetben játszotta csapatunk. Takács Dávid elõször kapott kezdõként bizalmat, két góllal hálálta meg. Balatonkenese Katica Pékség LC - Dudar SE 2:0 (1:0) BLC: Rauch Gergõ Hencz Dénes, Németh Levente, Horváth Tamás, Gondán Dávid Balogh László - Jaczó Bálint, Rusvai György, Takács Péter, Cseh Kristóf Takács Dávid. Csere: Cseh Kristóf helyett Polgár Tibor (60 ), Balogh László helyett Kremzer Krisztián (76 ) Gól: Takács Dávid (5 ; 66 ) Vezetõedzõ: Horváth Gábor Negyedik mérkõzésen a tavalyi év favorit csapatának voltunk vendégei. Öröm, hogy a gyõzelmen felül, végre érett, jó játékkal örvendeztette meg a népes szurkoló tábort Horváth Gábor legénysége. Lassan kezdjük megszokni a TAKÁCS KLÁN parádés játékát, góljait... Csapat munka volt ez, hisz Rauch ICE Gergõ lehúzta a rolót és, így a kenesei kapu, érintetlen maradt és az egész csapat egy emberként küzdve diadalmaskodott. Magyarpolány SE Balatonkenese Katica Pékség LC 0:2 (0:0) Rauch Gergõ Hencz Dénes, Németh Levente, Horváth Tamás, Rusvai György - Balogh László, Polgár Tibor - Jaczó Bálint, Takács Péter, Gondán Dávid Takács Dávid. Csere: Jaczó Bálint helyett Dr. Wiedemann Norbert (63 ), Balogh László helyett Kremzer Krisztián (87 ), Kuti Csaba Gondán Dávid helyett (85 ) Gól: Takács Dávid (57 ), Takács Péter (67 ) büntetõbõl. (A büntetõt Dr. Wiedemann Norbert harcolta ki.) Vezetõedzõ: Horváth Gábor Ifjúsági csapatunk eredményei: Balatonkenese Katica Pékség LC Õsi Petõfi SE 3:3 Gól: Farkas Ádám, Polgár Gábor (2) Nemesvámos LSE Balatonkenese Katica Pékség LC 2:5 G: Farkas Ádám, Polgár Gábor (3) Hatos Patrik Balatonkenese Katica Pékség LC - Dudar SE 5:2 G: Farkas Ádám, Polgár Gábor (2) Hatos Patrik, Szakos Márk Magyarpolány SE Balatonkenese Katica Pékség LC 3:2 G: Polgár Gábor (2) Bakos Tibor edzõ értékelése a négy mérkõzés után: Generációváltás történt az ifi csapatnál, melyet nem könnyû zökkenõmentesen véghezvinni. A játékosok eltérõ fizikai állapottal, technikai - taktikai képzettséggel rendelkeznek. Nem lehet mérkõzésrõl mérkõzésre történõ hibajavítással, új elemek beépítésével fejlõdni. A sok eltérõ adottságot, felkészültséget kell egésszé gyúrni. A cél az, hogy ez a folyamat minél rövidebb legyen, s közben a játékosoknak legyen sikerélményük is. A nehézségek ellenére minden mérkõzésen gyõzelemre játszunk, de nem szabad, hogy ez kényszer legyen! Az adott mérkõzéseket nem is értékelném, értelmetlen lenne kiragadni pozitív és negatív elemeket. Talán csak annyit, hogy a tavalyi bajnok Dudart sikerült 5:2-re legyõznünk, tehát lehet okunk a bizakodásra, ami talán nem is alaptalan! Magyar Kupa Igazi kupamérkõzést vívott a két csapat. A helyzeteket a BLC dolgozta ki és mezõnyben sokkal jobb volt a vendégeknél, de kontrából kaptuk a gólokat, míg mi csak a kapufáig jutottunk. Aztán jött a KENESEI SZÍV, fordult a kocka. A sírból hozta vissza a mérkõzést csapatunk és kiegyenlített. A döntetlen, mivel alacsonyabb osztályban szerepel a Balatonkenese, továbbjutást ért. Balatonkenese Katica Pékség LC Peremarton SE Berhida 2:2 (0:1) (Továbbjutott: Balatonkenese Katica Pékség LC) Rauch Gergõ Hencz Dénes, Németh Levente, Horváth Tamás, Gondán Dávid Jaczó Bálint, Cseh Kristóf, Balogh László, Rusvai György, Takács Péter Dr. Wiedemann Norbert. Vezetõedzõ: Horváth Gábor Csere: 33 Polgár Gábor, Balogh László helyett; 58 Takács Dávid, Dr Wiedemann Norbert helyett; 66 Polgár Tibor, Hencz Dénes helyett; 83 Kuti Csaba, Gondán Dávid helyett Gól: Rusvai György 60, Németh Levente 92 illetve Hardi Tamás 33 Vadas Gábor 56 Ezzel csapatunk a Magyar Kupa küzdelmeiben tovább jutott. A BLC történetében elõször jutott a harmadik körbe. Sorsolás tavasszal. Serdülõ csapat (U16): Gyulafirátót SE Balatonkenese katica Pékség LC 3:3 Gól Rumpler Gábor (3) A felnõtt csapat programja: Tótvázsony SE - Balatonkenese Katica Pékség LC Szept óra (Tótvázsony) Nemesszalók ESE Balatonkenese Katica Pékség LC Okt óra (Nemesszalók) Balatonkenese Katica Pékség LC Csabrendek FC Okt óra (Balatonkenese) Szentantalfa - Balatonkenese Katica Pékség LC Okt óra (Szentantalfa) Balatonkenese Katica Pékség LC Márkó SE Okt óra (Balatonkenese) Szentgál SE - Balatonkenese Katica Pékség LC Okt óra (Szentgál) Balatonkenese Katica Pékség LC Nagyesztergár SE Nov óra (Balatonkenese) Csopak FC - Balatonkenese Katica Pékség LC Nov óra (Csopak) Elõtte ifjúsági (U19) mérkõzések!!! Köszönet pártolóinknak és támogatóinknak: Katica Pékség, Sipõcz István, Öböl TV, Fregatt Presszó, Bucskó Szilárd A rendezvényeinkre és mérkõzéseinkre sok szeretettel várunk mindenkit! Hajrá, Kenese! A teniszpálya október végéig nyitva tart. Pályát a telefonszámon lehet foglalni. Média támogatónk az Öböl TV További információ:

17 2012. szeptember Balatonkenesei Hírlap 17 Akarattya krónikása Rövid betekintõ a Dr. Koltai József által készített Balatonakarattya 80 éves múltjából címû több kötetes gyûjteménybe Ismeretségünk jó néhány évvel ezelõtti, bár tulajdonképpen munkáit elõbb ismertem meg, mint õt magát. Majd az írások mögül kibontakozott pontos, precíz, céltudatos egyénisége, s tiszteletre méltó kedves személyisége. Tenni akarása, fiatalos derûje, olykor elkeseredettsége mind mind oly nagyon jellemzõek rá, mint ahogy elkötelezettsége, érdeklõdése a szeretett településrész hétköznapjai és ünnepei iránt. Együtt terveztük, s aztán valósítottuk meg a 75, majd a 80 éves Akarattya születésnapját. Óriási lelkesedéssel látott a feladatoknak, igazi ünnepet akart, tökéleteset! Többször szent elhatározásból azt mondta, hogy visszavonul, most már következzenek a fiatalok, ám szerencsére mindig egy-egy esemény, egy-egy ötlet, gondolat marasztalta. Elismerésre, csodálatra méltó az egész életen át tartó Akarattya iránti szeretete, rajongása és aggódása. Akarattyáért végzett tevékenysége, kiváló íráskészsége, önként vállalt, mérnöki pontossággal végzett krónikás szerepvállalása példaként áll elõttünk. Az utóbbi hónapokban ritkábban találkozunk, de telefonon mindig kifejezi érdeklõdését, s véleményét is megfogalmazza az éppen aktuális ügyekkel kapcsolatban. Éles látása, világos, logikus gondolkodása, bölcsessége tiszteletre- és elismerésre méltó. Õsakarattyás - ahogy gyakran jellemzi önmagát -, s õszintén reméljük, hogy a kis családi birtok no és persze a család, a gyerekek, az unokák õrzik majd azt az óriási tudásbéli kincset, a ragaszkodást, rajongást, melyet a közösség, a település egésze szívesen kamatoztat majd. Az utóbbi hónapok távollétének az oka szerencsére nem egészségbeli problémák, sokkal inkább az alkotás idõigényes tevékenysége. Mert még nincs kész a mû, még nem adott át mindent nekünk, az olvasóknak, a fiatalabbaknak. Még sok van a tarsolyában, még írni kell, még összegezni, még a krónikát folytatni, mint ahogy korábban is, hiszen a pontos feljegyzések, cikkek, szakmai írások mind ezt bizonyítják. Elõttem egy hatalmas anyag: gondosan kivitelezett, összegyûjtött krónikák, melyek a Balatonakarattya 80 éves múltjából címet viselik. Az alcímek pedig rendre pontosan megmutatják, hogy az adott kötet mit rejt magában. Fotók, illusztrációk, tényszerû dokumentumok és alapos, részletes leírások, elbeszélések, híranyagok, cikkek. Széleskörû, olvasmányos és érdekes, nem lehet letenni. Ez mindenképpen egy jó olvasnivaló legfõbb ismérve, és ezzel együtt dicsérete is. A jó olvasnivaló pedig még nagyszerûbb, mint általában, hiszen rólunk szól, vagy talán még helyesebb, ha azt mondjuk: értünk. Értünk, akik itt tervezzük saját jövõnket és gyermekeinkét is. Lám, Dr. Koltai Józsefnek hála, csak fel kell ütnünk a krónikát, a dokumentumanyagot, és visszatekinthetünk jó nyolc évtizedet, Akarattya parcellázásától napjainkig. Most pedig lapozzunk bele csak véletlenszerûen- Akarattya krónikájába együtt egy rövid kis idõre, hogy felkeltsük az érdeklõdést olvasóinkban, remélve, hogy lesznek sokan, akik kedvet kapnak a szépen rendszerezett, témák és történések sorrendjében összeállított kiváló anyaghoz, melyet könyvtárainkban megtalálhatnak. Babay Kálmán református lelkész, író így fejezi ki csodálatát: Valami magasztos érzés az, amikor az utas a kincses Mezõföld felõl menve, az akarattyai pusztát elhagyva a Matacs tetejérõl, hol a nagy fa áll évszázadok óta, meglátja azt a fenséges vizet, mely alatta csillogtatja a nap sugarait. Szebb panoráma kevés tárul az emberi szem elé e világon, mint a Balaton látképe. Összefoglalva, eredményes munkát csak lényegesen nagyobb taglétszámot a hátunk mögött tudva, egy lényegesen magasabb számú, aktívabb segítõgárdával érhetünk el, különben aránytalanul nagy idõ- és munkaráfordítás árán is csak viszonylag kevés eredményt tudunk felmutatni. Mindezek ellenére vannak elért eredményeink: az ingatlantulajdonosok anyagi hozzájárulásával ugyan, de Akarattyán a gázellátás megoldódott; A Bercsényi strand vitorlás kikötõjét felújították; Gáspár telepen a Rianás utcánál a járda elkészült; az alagúti lejáró komplex felújítása elkészült; megkezdtük a csatornázási munkák szervezését... - Kara Koppány elnök Összefoglalóan megállapítható, hogy elismerés és köszönet illeti elsõsorban azokat, akik néhány évtizeddel ezelõtt bemutatták és továbbfejlesztették a lábteniszt a Bercsényi strandon elõször csak néhány akarattyaiak körében, majd aktív sportéletet és lelkes baráti kört alakítottak ki. Az alapítók és utódaik nyomán a sport szeretete több évtized alatt tovább szállt apákról fiúkra, és ez a fény ragyogja be jelenleg is a versenyeket. Koltai József Apám, aki az 1920-as évek végétõl az elsõk között vett részt Akarattya létrehozásában, 1945 után az egész családdal együtt fáradhatatlanul dolgozott annak újjáépítésén is. Jómagam többek közt az akarattyai közúti híd, vasúti alagút, a balatonfõkajári templomtorony ács-állványozó, illetve földmunkáin dolgoztam közmunkában, heti egy liter étolajért. - Taslár Tibor Az elmúlt négy évtized alatt Akarattyán a viziközmû társulatok folyamatos szervezésével és eredményes mûködésével- az állam, az üdülõ- és állandó lakosság, továbbá a helyi önkormányzat közös összefogásával - sikerült megvalósítani az alapítók terveit azzal, hogy az ezredfordulóra a teljes viziközmûvesítés elõnyeiben részesülhet Balatonakarattya közel 2500 ingatlana. Az elért eredmények nemcsak a Balaton térségében, hanem országosan is példaértékûek. - Koltai József Ezt is erõsíti a névhasználat: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Akarattyai Településrészi Önkormányzata. Meg kell tanulni, mert van, létezik és mûködik.a képviselõtestület hû maradt döntéséhez, fontos kérdésekben kikéri a részönkormányzat véleményét, akceptálja azokat az elképzeléseket, melyeket megfogalmazunk a település fejlõdése érdekében. - Fürdõsné Endrõdi Év Balatonakarattyai Fürdõtelep Egyesület elsõ tisztikara (1930. február): Díszelnök: dr. Karafiáth Jenõ ny. államtitkár; elnök: dr. Balásy Antal államtitkár Tíz éve ülök itt nyaranta, amikor tehetem Akarattyán. Pedig, hogy mit tud adni a föld, azt megmutatják még az akarattyai utcák is, amelyeken végig cseresznye, meggy és sárgabarack fák állnak. Talán éppen ezért vettem késõbb Akarattyán telket, mert ilyen Kánaán-élményem volt róla. Ezt addig én csak a Bibliában olvastam és az észak-olasz síkságon, a Piave, Livenza és Tagliamento folyók mentén láttam belõle valamit. Ha kijövök tavasszal és õsz felé mindig majdnem az elsõ dolgom, hogy kimegyek a partra, a magas szakadék szélére. Leülök valami kis dombocskára a parton, és nézem a Balatont, mert szomjazom, hogy lássam. Veres Péter író-politikus Dr. Koltai József nagy gonddal összeállított munkáját Akarattya szeretete ihlette. Sikeres életpályájának mottóját leginkább Váci Mihály sorai mondják el: Ma sem volt könnyû élni. Nem lesz könnyû sosem. De érdemes volt!- s mindig Érdemes lesz- hiszem. A folytatáshoz, a további munkához jó egészséget kívánunk õszinte tisztelettel és megbecsüléssel! Gyõrfi H. Marianna

18 18 Balatonkenesei Hírlap szeptember AEGON BIZTOSÍTÁS Tisztelt Nõtársaim! Tájékoztatom Önöket, hogy az Európai Bíróság döntése értelmében decembertõl a biztosítók nem tehetnek különbséget nõk és férfiak biztosítási díja között. Ez azt jelenti, hogy nõk esetében egyes életbiztosítások akár 30%-kal is többe kerülhetnek az idei év végétõl. Ne késlekedjünk, életbiztosításunkat érdemes tehát még idén megkötnünk! Vinklár Mihályné az AEGON Magyarország Biztosító helyi képviselõje (Élet- és vagyonbiztosítás kötése, teljes körû ügyfélkiszolgálás: 30/ , ) TÁTORJÁN JÁTÉKVÁR Balatonkenese, Dózsa György tér / , 30/ Bölcsõde Családi napközi Családi játéktár, játszóház Gyermekfelügyelet Születésnapi zsúrok Házi gyermekfelügyelet egyéni igény szerint Játék- és jelmezkölcsönzés Babaápolási termékek Barátságos árak, helyi kedvezmények, bérletek Nyitva tartás: Hétfõtõl péntekig: 8-17 óráig Szombaton: óráig, vasárnap: zárva Jó minõségû magyar nadrág pelenkák koraszülött mérettõl- junior méretig többféle kiszerelésben kedvezõ áron kapható, ingyenes kiszállítással. midi 4kg-10 kg 100 db Ft maxi 9-18 kg 100 db Ft junior kg 100 db Ft Termékek bõvebben megtekinthetõk a facebook oldalon zsebibababolt néven(várpalota) Érd: 06/30/ Csak 2 % jutalék! Keresünk eladó panorámás és vízközeli házakat, kicsi nyaralókat, építési telkeket, lakásokat, exkluzív ingatlanokat, tanyát. Hirdessen nálunk, hogy több pénz maradjon a zsebében! Tel: / ; Masszázs, gyógymasszázs, fájdalom mentes cellulit kezelés, nyirok masszázs, fizikoterápia Bókkon Tamás Fiziterapeuta - Gyógymasszõr 8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 16/A Tel: Bejelentkezés elõzetes idõpont egyeztetéssel!

19 2012. szeptember Balatonkenesei Hírlap 19 AJÁNLJUK MAGUNKAT! füvet nyírni, keretet, sövényt ápolni, lakást felújítani, festeni, mázolni, kerítést építeni-javítani, betonozni, térkövezni, takarítani, sírokat gondozni mindennemû aprómunkát elvégezni. TORNA Hölgyek részére október 1-jén heti 2 alkalommal újra indul a már több éve sikeresen mûködõ kondicionáló-/ gyógy/torna Balatonkenesén a Kultúra Házában, Balatonakarattyán az Óvodában. Nagy szeretettel várom az új és a régi tagokat! /Bérletkedvezmény!/ Érd.: tel.: óráig a 06-70/ as telefonszámon. Néhány érv, hogy miért érdemes minket választani: olcsó vállalási árak gyors, pontos teljesítés számlát adunk és garanciát vállalunk éves szerzõdés esetén nagy kedvezményt adunk ha megbíz minket, elõsegíti a helyi munkaerõ legális foglalkoztatását Balatonkenesei Szociális Szövetkezet 8174 Balatonkenese, Széchenyi u. 3. Telefon: Keressen bennünket, hogy szolgálatára lehessünk!

20 20 Balatonkenesei Hírlap szeptember Könyvelés, bérszámfejtés teljes körû ügyintézéssel SZAKKÉPZETT KOLLÉGÁKKAL VÁLLALJUK KFT-K, BT-K, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK KÖNYVELÉSÉT, TELJES KÖRÛ ÜGYINTÉZÉSSEL: SZÉCHENYI KÁRTYA IGÉNYLÉSE, HOSSZABBÍTÁSA KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS HAVI JÁRULÉK BEVALLÁSOK ÉS UTALÁSOK KÉSZÍTÉSE TELJES ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ADÓBEVALLÁSOK KÉSZÍTÉSE (MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE IS!) Igény szerint vállalunk továbbá önálló bérszámfejtést utaláslistával és vegyes-bér nyomtatással, valamint 08-as bevallás készítéssel. Irodánk 1998 óta mûködik Lepsényben, és 2011-ben irodát nyitottunk Balatonakarattyán is. ELÉRHETÕSÉGEINK: Vargáné Jakab Zsuzsa vállalkozó Tel./fax: 22/ ; 22/ Mobil: 30/ ; 30/ NYITVATARTÁS: Lepsény, Fõ út 1,: H, Sz, P: K, Cs: Balatonakarattya, Gyóni G. út 20. K, Cs: BALATONI KERTEK!!! Vállalunk alkalmi és éves szinten: Kertépítést, sziklakertépítést locsoló rendszer kiépítést /torró/ stb. kertápolást, metszést, bozót irtást /parlagfû/ sövényápolást, fûnyírást térburkolat, térkõ lerakást kézi és gépi földmunkát bobcat-tal veszélyes fák kivágását ág és sitt, egyéb hulladék elszállítását lomtalanítást, fuvarozást lakatos munkákat (kerítéskészítés, stb.) házfelügyeletet, karbantartást gondnokságot, lakástakarítást /víztelenítést/ Honlap: Tel.:

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A soha el nem dönthetõ kérdésrõl

A soha el nem dönthetõ kérdésrõl A soha el nem dönthetõ kérdésrõl Ráday Mihály születésnapja alkalmából megjelent könyv többször közbe kellett lépnem, felszólítva a reklamálókat, bemutatóján mi is ott voltunk, nagyon jól éreztük magunkat,

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázat megvalósításáról Nevelőtestületi értekezlet 2010. június 18. Weöres Sándor Általános Iskola AZTI Gyömrő TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0011 Projektidőszak: 2009.10.07 2010. 08.31.

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án 16,50 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án 16,50 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 27/2012. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án 16,50 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 8/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 25. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása 5. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. november 04.-én, 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak: Egyházas Gyula, Jakus Árpádné, Zsiga Tamás képviselők, Dukáné

Részletesebben

Szám: 231/2013. B É B. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. január 17. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Szám: 231/2013. B É B. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. január 17. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 231/2013. B É B Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. január 17. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8565 Béb, Kossuth u. 14. Szám: 231/2013.

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai. Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté

A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai. Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté Általános Iskolájában 2009. május 27. fontos dátum iskolánk

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

(Hozzászólás nem hangzik el.)

(Hozzászólás nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. augusztus 15-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Jelen vannak: Major Ferencné alpolgármester levezetése mellett Bagi Zsolt,

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

FALU - KÉP. Falunap 2008 2008 JÚNIUS C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA FALU - KÉP C SERKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008 JÚNIUS Falunap 2008 2 OLDAL FALU - KÉP Az alábbi névsor két helybéli, egykori urán kutatása alapján készült úgy, hogy alapját még az azóta elhunyt

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm.

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Célok és s téma t kiválaszt lasztásasa Téma: Vidéki élet, családi gazdálkodás, hagyományőrzés Helyszín: Patca, Katica tanya (Somogy megye) Probléma: A vidékről

Részletesebben

Komplex, egyedi programcsomagokat kínálunk leendő látogatóink számára szórakoztatási lehetőségekkel, családbarát programok biztosításával.

Komplex, egyedi programcsomagokat kínálunk leendő látogatóink számára szórakoztatási lehetőségekkel, családbarát programok biztosításával. Csabai Kolbászház Látvány és élmény! Disznóvágás Kolbászkészítés Csapatépítő programok 2015 januárjától megnyitotta kapuit a Csabai Rendezvényszervező Kft. által üzemeltetett fesztiválház. Fő célunk a

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 15-én 17 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint,

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE április 23-án tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE április 23-án tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. április 23-án tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Zárt ülés napirendje 172/2015. (IV. 23.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője Jegyzőkönyv Készült: 2013. január 28-án 15,00 órakor Réde és Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének együttes -testületi üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Réde Község

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott.

K Á R Á S Z I független havilap. Önkormányzati hírek. A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. 2015. július 3. K Á R Á S Z I független havilap XVIII. évfolyam 7. szám Önkormányzati hírek A testület június hónapban több alkalommal informális keretek között ülésezett, tanácskozott. A 20 éves testvérkapcsolat

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Pályázat kiírása

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat Képviselő-testület ulcsc BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT "OT Budapcsl, JANIKOVSZKY EVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 4400

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonakarattya Településrészi Önkormányzat Testületének január 30-án 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonakarattya Településrészi Önkormányzat Testületének január 30-án 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 1/2013. TÖT ü. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonakarattya Településrészi Önkormányzat Testületének 2013. január 30-án 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE július 4-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE július 4-én megtartott rendkívüli ülésének 2013. július 4-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 57-60. Száma: 1-77/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Ópályi Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Április MÁRCIUSI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

Április MÁRCIUSI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS 1 Április Füttyös kedvű suhanc, bolondos április, Hol megvidámítasz, hol meg elszomorítsz. Leparancsolod a kabátot, kendőket, Majd a fényes égre hófelhőket görgetsz. Sűrű pelyhekben hull, már mindent beterít,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Időpont Feladat Felelős

Időpont Feladat Felelős Balatonkenesei Pilinszky János Általános iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ökoiskola Munkaterve 2016/2017 Időpont Feladat Felelős 2016. szeptember első hete Munkaközösségek munkaterveinek elkészítése

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei

FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA. A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM FÉLÚTON SZAKMAI KONFERENCIA A Térségi Pedagógiai Központ hálózati és kommunikációs tevékenységei Tóth Károly hálózati alprogram vezetője Iván Zsuzsanna intézményvezető Porkoláb

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyula Város Kistérségi Iroda, tárgyaló termében (5700.Gyula, Béke sgt. 39. sz.) 2012. január 09-én 08.30 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2016/2017. tanév Készítette: munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Öko Munkacsoport Koordinátor Kovácsné Lébényi

Részletesebben