Tisztelt Hírlapolvasók!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Hírlapolvasók!"

Átírás

1

2

3 2012. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Hírlapolvasók! A közelmúlt legnagyobb horderejû eseményérõl, Balatonakarattya leválásáról kívánok tájékoztatást adni. Ez év februárjában Vatics Erzsébet és Lengyel János önálló képviselõi indítványára a képviselõ-testület úgy döntött, hogy március 1-én Balatonakarattyán tartsunk falugyûlést a településrész leválásával kapcsolatban. A jelenléti ívet 88 résztvevõ írta alá, akik úgy döntöttek, hogy leválást elõkészítõ bizottságot alakítanak, melynek tagjai Udvardi Gábor, Vatics Erzsébet, Lengyel János, Pokornik István, Ránky Péter, Rozs Péter, Farkas Sándor. A bizottság feladata, hogy a szükséges adatok birtokában megfelelõ szakemberek és hozzáértõk bevonásával számításokkal alátámasztott tanulmányt készítsenek, amely választ ad a leváló településrésznek a helyi lehetõségekrõl, annak önálló életképességérõl. A képviselõk ismételt önálló képviselõ indítványára a bizottság által felkért szakértõk és az ügyvéd munkadíjára, illetve a népszavazás költségeire a képviselõ testület a évi költségvetés terhére 5 millió Ft-ot különített el. A bizottság az elkészített anyagot május 31-én adta át a képviselõ-testületi ülésen. A képviselõ-testület a bizottság javaslata alapján augusztus 5-re népszavazást írt ki Balatonakarattya településrészen a leválás kérdésében július 21-én Balatonkenesén az Általános Iskola zsibongójában, majd augusztus 28-án Balatonakarattyán a Rákóczi Park kör színpadán tartottam tájékoztatást a megjelenteknek a leválást elõkészítõ bizottság anyagáról. A benyújtott anyagról a testület 5:2 arányban úgy döntött, hogy tájékoztatásra alkalmas, de a határvonallal és a vagyonmegosztással nem ért egyet. A tájékoztatókon, különbözõ helyeken és összejöveteleken elhangzó beszélgetések legfontosabb problémája a tervezett határvonal elfogadhatatlansága. Köszönet Balatonakarattya leválását Elõkészítõ Bizottság ezúton kívánja megköszönni minden akarattyai polgárnak szavazatát. Köszönet továbbá Balatonkenese önkormányzat képviselõtestületének és a hivatal dolgozóinak. Tájékoztatás A képviselõ-testület án a népszavazás eredményét határozatba foglalta. Balatonkenese polgármestere az Elõkészítõ Bizottság írásos javaslatát és a képviselõ-testület határozatát megküldte a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak. A Kormányhivatal törvényességi felügyeleti fõosztálya a dokumentációt megvizsgálta és megállapította, hogy a kezdeményezés törvényes volt, maradéktalanul megfelelt az eljárásjogi szabályoknak. A Kormányhivatal az iratokat továbbította a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumba. Elõkészítõ Bizottság A maradó településrészen élõk nem fogadják el a tervezett határvonalat, mert indokolatlanul és túlságosan sok területet tervez elvenni Balatonkenese történelmi és õsi földjeibõl, területeibõl augusztus 5-én Balatonakarattyán megtartott népszavazáson csak a leváló területrészen állandó lakóhellyel rendelkezõk szavazhattak. Ez ügybõl civil kezdeményezésre felülvizsgálati kérelmet nyújtott be az Alapvetõ Jogok Bizottságának Hivatalába egy városlakónk, mert nehezen elfogadható, hogy a 3578 lakosból csak balatonakarattyai területrészen élõk vehetnek részt a szavazáson, és szavazhatnak az egész település jövõjét döntõ módon befolyásoló változás kapcsán. Ebbõl a szavazó helyiségekben 476 fõ szavazott. A szavazók 87%. 416 fõ igennel szavazott, és ezzel jelezte, hogy le kívánnak válni Balatonkenesétõl. Az elõkészítõ bizottság a népszavazás eredményességét követõen kérte, hogy az elõkészített anyagot mihamarabb terjesszük fel a Kormányhivatalon keresztül a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszterhez, ezt polgármesteri véleményemmel együtt határidõben megtettük. Ha a leválás dokumentumait gondosan és szakmailag jól kidolgozottnak tartják, és ez alapján valóban megállapítható, hogy a leváló településrész önállóan életképes, akkor dönt úgy az elnök úr, hogy Balatonakarattya településrész leválhat ben. Tehát a végleges döntést ebben a kérdésben a köztársasági elnök fogja meghozni. A leválás után fél éven belül kell a két településnek megállapodnia a határvonal és a vagyon- megosztás kérdésében. Ha a testületek nem tudnak megegyezni, akkor a bíróság dönti el a vitát. Az elküldött anyagban jeleztem, hogy településünkön aláírásgyûjtés folyik népszavazás kezdeményezése ügyében, melynek kérdése egyetértünk-e a tervezett határvonallal. Az elõkészítõ bizottság által tervezett határvonal a Honvéd üdülõ elõtti Tompa Mihály utat jelöli kis kitérõvel, majd a Matacsalja utca meghosszabbított vonala, majd pedig Kenese felé fordul, és jó darab külterületet kihasítva az õsi balatonkenesei területekbõl. Aki nem ért egyet ezzel a határvonallal, az aláírásával kezdeményezheti a népszavazás kiírását. Minden elválás, leválás hosszú távú lehetõségeket és következményeket hordoz magában, de úgy gondolom, senki nem járhat jól vele. Összefogva, együtt gondolkodva és cselekedve mindnyájunk közös jövõje érdekében könnyebb, és eredményesebbek lehetünk. A megosztás, viszálykodás nem a közösséget és nem a fejlõdést szolgálja. Tudomásul véve a népszavazás eredményét, bízva a döntéshozók éleslátásában, a döntés értelmében, de Balatonkenesének is megfelelõ határvonallal tudjuk elfogadni a leválást. Tisztelettel : Tömör István polgármester

4 4 Balatonkenesei Hírlap szeptember Aszályban Az énekkar vidám dalcsokorral ajándékozott meg bennünket a szabadtéri színpadon. Olyannyira, hogy mármár nem érzékeltük a tûzõ napot meg a széksorok közül feltörõ forróságot. Egyszer csak A dalosok fölött szomorú képbe ütközött a tekintetünk. Egy akácfa lombja nem sárgult még, de már elvesztette élénkségét. Zöldje szürkébe hajlott, a levelek mintha visszájukra fordultak volna, pedig csak kissé zsugorodtak. Pillanat az aszály egyik megnyilvánulási formájáról, amely elõl- úgy tûnik nem lehet elzárkózni. Visszavetettük, a szemünket, látási helyett hallási érzetre hegyeztük a fülünket. Hiába hangzott derûsen a dal, sötét mennyezetként terült fölénk egy szó: aszály. Vonatablakból kitekintve Akarattya és Kenese közt a magaspart csenevész csihatagjain minden tizedik - tizenötödik levél aranysárga. Megannyi félelmetes tigrisszem a zöld oázisban. Úton- útfélen bármerre nézünk, hasonló jelenségek tárulnak elénk. Több száz hektáros kukoricaföldek csévétlensége. 400 milliárdos kárral kell számolni, amely még növekedhet. Nemcsak a haszonnövényeket fojtja meg az aszály. Veszprémbõl busszal Litér felé jövet a kopár sziklás részen más években ilyenkor már virágzott az ökörfarkkóró. Most megfeketedett tavalyi szárak strázsálnak, míg ezeket is el nem dönti az élénk bakonyi szél. És ez még nem minden. Tovább gurulva azt látjuk, hogy lósóskák laffognak sötéten. Lám, a földnek édes gyermeke, a gyom, idén még az útszéli sóslórom sem tudott elõbújni a tikkasztó esõtlenségben. Ha elõtört, hát elhervadt a szárazságnak egy újabb hullámában. Hiába kárhoztatjuk az Azori-szigetektõl kontinensünkig húzódó leszálló légáramlatot, amely elsodorja fölülünk a felhõket, s az anticiklon nyomán ránk telepszik elunt vendég gyanánt nyomaszt bennünket a napsugárzás. Miközben kapom a híreket a sümegi barátomtól, tördemici rokonomtól, hogy sörét a szõlõszem, sörét nagyságú. Sajnos nem csak idén van így, hanem gyakran. Tele a jegyzetfüzetem aszályos nyárról szóló feljegyzésekkel: 1884, 1917, 1947,1958. Aztán megszaporodtak az ilyenféle láncolatok: 1992, 93, 94 A tavalyi év is, az idei is.640 helyett 379, sõt, csak 344 mm csapadék egy esztendõben. Volt, hogy hazánk egyik pontján 47 napon át egy csepp esõ sem hullott július 12-tõl három hónapon át nem esett csapadék. Hasonló szakaszok bármikor megismétlõdhetnek. A távprognózis ezeknél is elkeserítõbb: 2070-tõl akár minden második év aszályos lesz. Hát védekezzünk! Csak öntözéssel lehet(ne). De drágák a berendezések, a mûködtetésük energiaigényes. Többek szerint helyzetünkben talán csak az imádság segít. Meg a véletlenül fölénk vetõdõ kóbor felhõk. Legalábbis egyelõre. Márkus Zoltán Szeptember 21.: Máté napja - Máté,akit Lévinek is hívtak, a hagyomány szerint az elsõ evangélium szerzõje. Adószedõ és vámos volt Katarnaumban. Épp a vámházban ült, és tette a dolgát, amikor Jézus felszólította, hogy kövesse. - Egyes vidékeinken, pl. a Bánságban is Máté - napján vetették a búzát. - Idõjósló nap: A Máté napi tiszta idõbõl jó bortermésre következtettek. Szeptember 23.: Õszi napéjegyenlõség - A csillagászati õsz kezdete CSÍZIÓ Szeptember 20 Október 20. (Szent Mihály hava - Mindszent hava) Szeptember 23.: Takarítási világnap - Zöld jeles nap, a hagyomány Ausztráliából indult. Magyarországon 19 éve szervez erdõtakarítási és szemétgyûjtési akciókat a Magyar Cserkészszövetség. A takarítási világnap nem kötõdik egyetlen konkrét dátumhoz sem, minden évben egy szeptember 20-a körüli hétvégén ünnepeljük. Szeptember 29.: Mihály napja - Szent Mihály fõangyalt a keresztény egyház fõvédnökként tiszteli. A mennyei seregek fejedelmének is tekintik, mert õ állt az Istenhez hû angyalok élén. Küzdött a gonoszság ellen. A zsidók nemzetük védõszentjét tisztelik benne. - A hagyomány szerint ez a nap a Pásztor-ünnep. E napon számolnak le a pásztorok az állatokkal, számot adnak egész évi munkájukról. - Ezután már a méhek sem gyûjtenek több mézet. - Idõjósló nap: Ha Mihály napon még itt vannak a fecskék, újévig nem lesz nagy hideg. A Mihály - napi égdörgés szép õszt, de kemény telet jelent. - Az idõjárásban erre az idõszakra esik a vénasszonyok - vagy régebben: Szent Mihály nyara néven ismert bágyadt fényû, kellemes õszelõ. - Ekkorra esik az õszi munkák utáni megpihenés, a kisfarsang, a lagziba járás idõszaka, legkésõbb Katalin napig. Október 2.: Õrangyalok ( Petra ) napja - Az elsõ lombhullató nap. Október 4.: Ferenc napja - Assisi Szent Ferenc ( ) megújította az egyház szellemét, eszméi új lendületet adtak a középkor misztikus romantikájának. Személye a földi javakról való lemondás, az egyszerûség és a szeretet jelképe lett. - Ez a nap az Állatok Világnapja - zöld jeles nap, mely Assisi Szent Ferencnek, az állatok védõszentjének halála napja. Október 15.: Teréz napja - Teréz,szent karmelita apáca és spanyol írónõ. V. Pius boldoggá, XV. Gergely szentté avatta. - A szüret kezdõ napjának tartják. Október 16.: Gál napja - A halászat befejezõ napja - A makk érését ettõl a naptól számítják. - Ideje a rózsatöveket elfedni, a dália töveket felszedni. Október 18.: Lukács napja - Az orvosok, kórházak, fürdõk patrónusa. - A Mecsek alján a gesztenyeszüret napja. Október 20.: Vendel napja - Elsõsorban a juhászok védõszentje. A VI-VII. sz. fordulóján élt. A Rajna vidéken remeteként juhászságot vállalt, végül egy kolostor apátjaként hunyt el. - Sok helyen a szüret kezdõ napja. Forrásmunka.: Gyopáros I. Zsuzsa: Néphagyományaink Pulai Istvánné

5 2012. szeptember Balatonkenesei Hírlap 5 A jó lecsó olyan, mint a szépasszony! Jó hír, hogy az idei nyár utolsó nagyszabású kenesei programja, a VIII. Országos Lecsó Fesztivál teljes mértékben beváltotta, sõt, túlszárnyalta a hozzá fûzött reményeket. Stílusosan szólva a szervezõk jól kifõzték, hogy ebben az évben bizonyos értelemben szakítanak a hagyományokkal, és a szokásosnál egy kicsit késõbb, augusztus utolsó szombatján invitálják a lelkes lecsófõzõ csapatokat a méltán népszerû és különleges hangulatú bográcsos megmérettetésre. A várva várt gasztronómiai seregszemle egyik különlegességeként idén egy igazán neves, szaktekintélyekben bõvelkedõ zsûri kóstolta és véleményezte a terítékre került finomságokat. Az ítészek asztalánál Benke László mesterszakács, az I. Magyar Fehérasztal Lovagrend elnöke, Bene Sándor mesterszakács, az I. Magyar Fehérasztal Lovagrend lovagja, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai szövetség zsûriplakettel rendelkezõ tagja, Varbai András, a Vajdasági Hagyományõrzõ Gasztronómiai Szövetség elnöke, valamint Hegyi Barbara Jászai-díjas színmûvésznõ foglalt helyet. Örülök, hogy együtt zsûrizhettem Benke Lászlóval, Bene Sándorral és Varbai Andrással. Közel 50 csapat indult, ugyanennyi lecsót kóstoltunk. A gyõztes lecsót az Ad Libitum nevû csapat fõzte. Gratulálok még egyszer nekik! - írta Barbara a fesztivál másnapján az ismert közösségi portálon, ahol a színésznõ kedves sorai mellett nagyszerû fotók illusztrálják a kenesei lecsós hangulatot. A miénk karikára vágott paprikából, füstölt szalonnával és füstölt kolbásszal, a csúnya kis lecsópaprikával készül. Nincs benne tojás, sem rizs, sem tarhonya invitál a saját konyhájába a Vígszínház mûvésznõje, amikor a családja körében oly népszerû Barbara-féle lecsó hozzávalóiról faggatom. Zsûritársaimmal alapvetõen azt díjaztuk, amikor a csapatok lecsót akartak készíteni, mondjuk valamilyen szellemes elgondolással, vagyis amikor a étel elsõsorban a lecsóra hasonlított, nem Az idei már a nyolcadik volt. Szinte hihetetlen, hogy nyolcszor És mindegyiken nagyon jó volt. A lecsó? Azon a lecsófesztiválon csak finom lecsót lehetett fogyasztani. De jó volt a vele járó körítés is. A barátság, az ismerkedés, a távoli országrészbõl és a határainkon túlról hozott híre. Meg az üdítõ A hír, hogy jövõre is lesz Kenesén lecsófesztivál. Hasonló az ideihez és a korábbi évekéhez. * * * - Hogy a lecsó? - Ötszáz forint Tovább lépek. Azon mód a kérdés. Nem változik a felelet sem. Mint a tejeskukorica darabja a piacon. Minden standon nyolcvan forint. Voltak, akik több adagot hazavittek azoknak, akik nem tudtak eljönni. * * * - Önök? - Mi pestiek vagyunk mind a hárman. - Hogy kerültek ide? - Kereken ingyen. -? - Korábban egy szabadstrandi fõzõversenyen elsõk lettünk. Jutalmul most nem kellett fizetnünk díjat. * * * - Ez milyen lecsó? - Pálinkás. -? - A szelt hagymából, paprikából, paradicsomból a pálinka kiszippantja az ízt, zamatot. A lecsó ízesebb lesz. Fõzés közben a szesz elillan. volt benne semmi furmány magyarázza a mûvésznõ, akinek tavaly novemberben megjelent Abraka babra Monológok a konyhámból címû szakácskönyve ez év tavaszán Aranykönyvdíjas lett. A zsûrizés sok tanulsággal szolgált. Érdekes volt látni például, hogy ki mit gondol errõl a tradicionális magyar ételrõl. A másik, ami meglepett: bár lecsót fõzni elvileg mindenki tud, legalábbis azt tartják, a verseny során jó párszor beigazolódott, hogy mégsem olyan könnyû eltalálni a hozzávalók helyes arányát. Remekül éreztem magam a zsûriben teszi hozzá derûsen Barbara, és nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy három ilyen kiváló szakember között üldögélhettem. Jól sikerült a buli! méltatta az augusztus 25-i rendezvényt Benke László, aki évek óta visszatérõ vendégként vett részt a Lecsó Fesztiválon. Fontosnak tartom a hagyományõrzést, a tradíciók ápolását folytatja. Nyáron és õsszel a magyar ember egyik legkedveltebb étele a lecsó, amit nagyon sokféleképpen készíthetünk: a natúr mellett van tojásos, rizses, tarhonyás, kolbászos változata, és sorolhatnám a végtelenségig a lehetõségeket. Amikor a jó lecsó legfontosabb ismérveirõl kérdezem a mesterszakácsot, Laci bácsi rögtön felhívja a figyelmemet az egyik aranyszabályra. Nem attól magyaros a lecsó, hogy négyszer százat úszik a zsírban, hanem attól, hogy szép színû, szépen darabolt, enyhén csípõs és tartalmas szaftú. Ha ezek a feltételek teljesülnek, akkor teljesen mindegy, hogy tojást, rizst vagy kolbászt adunk hozzá. A jó lecsó olyan, mint a szépasszony állítja határozottan. Tudja, meglátni és beleszeretni... Ha azt látom, hogy az étel szépen darabolt, gusztusosan néz ki, nem úszik a zsírban, friss rajta a tojás stb., akkor alig várom, hogy megkóstolhassam. Ha pedig az íze is olyan jó, amilyen ínycsiklandóan mutat a tányéron, akkor elmondhatom, hogy a szakács levett a lábamról! Szûcs Anikó Lecsófesztiváli képek * * * Pihenõben leülök a színpaddal szemben. Hallgatom a zsûri értékelését: - Tízes, tízes, tízes, tízes - Ezt kifogtam. Valaki mellettem: - Nem. Ezt õk fogták ki. * * * Kalocsai Ottó és csapata Budapestrõl érkezett. Önök nem fõztek? De igen. Már a maradék fõzet is elfogyott, muszáj lesz harmadszorra is nekidurálni magunkat. * * * Mint minden évben, megérkezett a felvidéki testvérközség, Nagykér csapata is. Összesen nyolcan. Mindnyájuknak akadt dolga. Közben lehetett beszélgetni. - Idén is van négyszáz fóliasátor a faluban? Krizsánné Beáta asszony kivár a válasszal. - Hatszáz mondja. S még megtoldja: - Pedig, tudja, nem éri meg. Pláne, akinek fix állása van,õ nem ér rá a Tátrába szállítani az árut. Leadja a központban. Így csak filléres hiszen van zöldárum. - Mint nálunk! - Mégis csináljuk, mert a vérünkben van. * * * Volt ott asztal, szék, pad elég. Aki nem fogyasztott, az is helyet foglalhatott. Vagy megvárta, hogy valaki föláll. Kerekes Jánosné odaszaladt, szépen letörölt mindent. A rendezvény szabadtéri, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell rendnek lenni. * * * Kupacsek János: - Az én nevem szlovák, de én magyar vagyok. Örülök, hogy részt vehetek az ünnepségen. Azt kívánom, ha mi meghalunk, az utánunk jövõk is tudjanak élni. Márkus Zoltán

6 6 Balatonkenesei Hírlap szeptember február 24-én a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény megnyerte a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erõforrás Programok Irányító Hatósága által meghirdetett Referencia-intézmények feltételrendszerének kialakítása a balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben címû pályázatot, melynek összege Ft. A pályázat keretében négy pedagógus részesült mentorképzésben. Álich Klára a matematika tantárgy keretein belül megismerteti a leendõ érdeklõdõkkel az XCLASS terem adta lehetõségeket, segítséget nyújt az iskolai dokumentumok átdolgozásában, illetve támogatást nyújt a használattal kapcsolatos teendõk elvégzéséhez. Révfalusiné Páczelt Gabriella az idegen nyelv oktatása terén megismerteti a nyelvi laborként is mûködõ XCLASS terem adta lehetõségeket, ötletekkel és megoldásokkal támogatja az idegen nyelvoktatásban fontos kommunikációs játékok beépítését az óra mentébe, illetve felkészíti a látogatókat a saját intézményükbe történõ adaptációra. Csernay István felkészíti tanulóinkat a kosárlabda sportág technikájának alkalmazására, a csapatsportág jellegzetességeinek megtanulására, a koordinációs és kondicionális képességek hatékony fejlesztésére, melynek tapasztalatait átadja érdeklõdõ kollegáknak, iskoláknak. A tantervi adaptációban aktív részvételt vállal. Sellei Abigél a Referencia-intézmények feltételrendszerének kialakítása a balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben pályázat projektmenedzsere két alkalommal vett részt olyan jellegû oktatásban, amelyen a projekttel kapcsolatos szakmai és gazdasági tájékoztatásban részesült. Szabó Károlyné, az intézmény igazgatója az iskola hatékony menedzselésének érdekében részt vett a PR tevékenység az oktatási intézményekben címû továbbképzésen. A Referencia Intézményeket támogató pályázat zárása október február 24-én a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény megnyerte a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erõforrás Programok Irányító Hatósága által meghirdetett Referencia-intézmények feltételrendszerének kialakítása a balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben címû pályázatot. Ebben a pályázatban mentor pedagógusként dolgozik Álich Klára, akit errõl kérdeztünk. Hogy kerültél a referencia intézménnyé válást támogató pályázatba? Három évvel ezelõtt az Önkormányzat támogatásával kiépült egy XCLASS rendszerrel mûködõ informatika terem. A következõ évben az iskola pályázatot nyert, melynek egyik feladata az informatikai eszközökkel támogatott oktatás bevezetése volt. Ez a rendszer erre alkalmasnak bizonyult, így alaposabban megismertem a benne rejlõ lehetõségeket. A rendszert kiépítõ cég felkérte kolleganõmet Révfalusiné Páczelt Gabriellát és engem, hogy referencia intézményükként ismertessük meg a rendszerüket más iskolákkal. Ebbõl az ötletbõl nõtte ki magát iskolánk jó gyakorlata. Ennek kapcsán váltam mentorrá. Milyen óra keretében használod az XCLASS rendszert? Informatika és matematika szakos tanárként mindkét területen igyekszem sokrétûen kiaknázni a terem lehetõségeit. Milyen tapasztalataid vannak? A gyerekek szívesen fogadják a tantárgyak újszerû megközelítését, hiszen ennek a generációnak a mindennapjaihoz szorosan hozzátartozik a különbözõ számítástechnikai eszközök és programok használata. Tudnál mondani egy példát az elõbbiekben elhangzottakhoz? Az interneten rengeteg olyan játékos matematikai feladatmegoldó program található, melyekkel számolásra késztethetõk a nebulók. Az unalmasnak tûnõ papír alapú számoláshoz képest ezzel a módszerrel észrevétlenül is gyakorolják és alkalmazzák az alapvetõ matematikai mûveleteket. Köszönöm az interjút, és további sok sikert kívánok munkádhoz! Sellei Abigél projektmenedszer MEGHÍVÓ AKARATTYAI ESTÉK Október 5-én 18 órakor a vendég Szakonyi Péter, újságíró-szerkesztõ A beszélgetés címe: Történetek az újságírásról és a 100 leggazdagabb magyarról Helyszín: Balatonakarattya, Iskola utcai Közösségi Ház. A beszélgetést vezeti és az esemény szervezõje: Udvardy Gábor, tel: Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Mihály napi garázsvásár Balatonakarattyán szeptember 29-én 8-12 óráig Ami biztosan lesz: ruhák, játékok, textilek, könyvek olcsó büfé (házi süti, tea, zsíros kenyér), jó hangulatban kellemes beszélgetések, és még sok minden más. Látogasson el hozzánk egy kis pénzzel a zsebében, vagy jöjjön el és árulja kincseit, megunt, de még használható tárgyait, mert jó ügyet támogat a helypénzt, illetve a becsületkasszába befolyó összeget az akarattyai óvoda kapja. Amennyiben árusítani is szeretne, jelentkezzen a 06 30/ es telefonszámon. Helyszín: a balatonakarattyai óvoda udvara (Balatonakarattya, Bakony u. 7)

7 2012. szeptember Balatonkenesei Hírlap 7 Egy õshonos nagycsalád Balatonakarattyán Bauer Sándor ( ) vízépítõ mérnök és leszármazottai Családunk óta tevékenyen és nem kis létszámmal vesz részt a balatonakarattyai hétköznapokban. Úgy érezzük, itt az ideje, hogy közeli és távolabbi szomszédaink megismerjék Bauer Sándor élettörténetét, azét az elõdünkét, akinek családtagjai a mi Akarattyánkat köszönhetik. Bauer Sándor 1888-ban született, jómódú Sopron környéki gazdálkodó család egyetlen gyermekeként. Édesapjától elválasztva, édesanyja mellett, sok unokatestvérrel körülvéve nevelkedett a nagyszülõi házban. Ifjúkorában meglehetõsen sokat sportolt, hokizott, focizott, korcsolyázott. Édesapja 1895-ben halt meg Pesten. A bencés gimnázium elvégzése után 1905-ben tüzér önkéntes, majd mûegyetemista lett. Valószínûleg ezidõtájt kapta meg a röjtöki elõnevet unokatestvérétõl, Bauer Mihálytól ben szerezte meg a mérnöki oklevelet. A háború kitöréséig hidak, csatornák megvalósításán a Folyammérnöki Hivatalban dolgozott. Kitûnõen beszélt németül, franciául és horvátul és 1918 között tüzérfõhadnagyként szerb, orosz és olasz hadszíntéren harcolt a háborúban, a Piavétól tért haza Sopronba. Már võlegény volt, amikor beleszeretett a nála nyolc évvel fiatalabb Pintér Milibe, egy hétgyerekes járásbíró, Pintér Lipót legkisebbik lányába, akit 1918-ban feleségül vett. A Kikötõ kormánybiztosságnál, majd a minisztériumban betöltött állása Pesthez kötötte, így a Damjanich utcába költöztek. Három lányuk született, Ilona 1920-ban, Alice 1921-ben, Emma (Anikó) 1926-ban körül barátja Karafiáth Jenõ (vallás és közoktatási miniszter a Károlyi kormányban, késõbb Budapest fõpolgármestere) hívására Balatonakarattyán telket vásárolt, amelyen saját tervei alapján, édesanyja anyagi segítségével egyemeletes házat épített. A család nagy örömmel és lelkesedéssel vett részt a balatoni társasági életben. Karafiáthékon kívül baráti körükhöz tartoztak többek között Kreszék, Széchyék, Ránkyék, Hóryék és Váci- Hübschlék is. A Fõvárosi Üdülõ közelsége kedvezett a társasági életnek: strandolásra, vitorlázásra, teniszre, sõt a Duhajdában táncra is volt lehetõség. A nyarakat ezentúl Akarattyán töltötték. Sándor 1935-tõl néhány évig szegedi, majd alsótiszai és körösi árvízvédelmi miniszteri biztos volt (a család rövid ideig Szegedre költözött) tõl Budapesten minisztériumi fõosztályvezetõvé nevezték ki. Ebben az idõben tervezett több,a balatoni vasút fölött átvezetõ vasbeton hidat, így az akarattyai régi hidat is. A második világháborút a család Sopronban vészelte át, mivel a Damjanich utcai lakást földig bombázták, az akarattyai nyaralót pedig többször kirabolták. A minisztérium részben Sopronba települt, de Sándor kénytelen volt az országos vízügyeket Sopron és Budapest között ingázva intézni. Köszönetképpen nem igazolták, sõt állásától megfosztották, mivel a hazaáruló kormánnyal Sopronba távozott. Bûnösnek találták a Kutasi csatorna és a Duna - hidak felrobbantása ügyében. Fellebbezésében hiába hivatkozott mindig politikamentes szakmai szemléletére és sokévi vízügyi munkájára. Népügyészség elé ugyan nem citálták, de igazolását elutasították, így mérnökként nem dolgozhatott ban lakás híján a pesti Arany János utcában laktak Alice lányáékkal együtt. Hogy ne tétlenkedjen, kitanulta a cipészséget - nagyobb unokái csodálattal emlékeznek arra, hogy a volt méltóságos úr szájában faszögekkel cipõt talpalt. Késõbb segédmunkási státuszban, de valójában mérnökként barátai, Széchy Károly és Széchy Endre cégében a Duna-hidak újjáépítésén dolgozott 1948-ig. Még szerencse, hogy a balatoni harcokban az oroszok, németek által lelakott akarattyai nyaraló megmaradt. Ajtói, ablakai, padlói ugyan hiányosak voltak, elégtek, de a házat hamarosan lakhatóvá kellett tenni, mivel kénytelenek voltak állandó akarattyai lakosokká válni. Csak a legkeményebb téli hónapokra mentek fel Pestre, ilyenkor Icu lányuknál laktak. Az akarattyai nyarak a nehézségekbõl semmit sem érzékelõ unokáknak csodálatosak maradtak. A jó levegõ és a jó koszt miatt a három nagy Akarattyán kezdte és végezte 2-2 hónapig az iskolát. Elõször nyolcosztályos fiú-lány padsoros iskolába jártak a postával szemben Bálványosi tanító nénihez. Késõbb az Iskola utcában Nemes tanár úrnál már négyosztályos volt az iskola. Itt bizony tenyerest is lehetett kapni, ha az ember nem figyelt! Az osztályzatok Pestre, illetve Akarattyára küldözgetése nem jelentett gondot. Mili nagymama tyúkokat és nyulakat is tartott, hogy az ellátás még jobb legyen. Sanyi bácsinak 1950 után nagy kegyesen engedélyezték, hogy építésvezetõként Tiszalökön dolgozzon a duzzasztóerõmû rabok közremûködésével folyó kivitelezésén. Minden vasárnap délután vette a saját készítésû fakofferét, Kenesén vonatra szállt, (ülõhelye a koffer volt), és Tiszalökre ment dolgozni, hogy aztán szombat délután már meg is érkezzen a családjához. Rendes állást Teleki Laci barátja közremûködésével csak 1953-tól kapott a Vízmûépítõ Vállalatnál talaj-vízszintsüllyesztõ építésvezetõként. Az 1956-os forradalom lányáék budai lakásában érte Sanyi bácsit és Mili nénit. Sanyi bácsit 1957-ben nyugdíjazták. Oklevélben dicsérték meg kiemelkedõ, fáradtságot nem ismerõ munkáját, emberséges vezetõi hozzáállását. Az akarattyai hosszú nyarak és a pesti rövid telek változatlanul megmaradtak a nagyszülõk számára itt együtt lehetett az egész család. Sanyi bácsi a kerti munkák szervezésén kívül gyakran alsózott barátaival, Malatinszky Lajossal és Résey Ferenccel. Ez idõ tájt indították Akarattyán az országban elsõként a törpevízmû tervezését-szervezését, amelyben vízépítõ mérnökként tevékenyen részt vett. A nyolcfõsre növekedett unokahad biciklivel közlekedett a kenesei falusi strandra, mert az üdülõ Honvéd -dá vált, és becsukták a földi halandók elõtt. A családtagok részt vettek a Bezerédi-strand kiépítésén és az akarattyai templom bõvítésén is. A felnõttek egyébként Pesten dolgoztak, hétvégeken ingáztak, és ellátták alapanyaggal a háztartást januárjában veje nyugdíjas állást szerzett Sanyi bácsinak, aki éppen ennek megbeszélésére készülve, öltözködés közben összeesett és meghalt. (Mint késõbb megtudtuk, elõzõ nap még Akarattyára utazott, hogy hátizsákjában unokáinak az almát felhozza). Mili néni még 12 évig élt nagycsaládja, nyolc unokája körében ben Budapesten halt meg. Azóta a Bauer unokák jócskán kinõtték az akarattyai házat. Mivel sikerült beléjük nevelni Akarattya-Kenese töretlen szeretetét, õk és gyerekeik továbbra is ragaszkodnak a Balatonnak ehhez a csücskéhez. Napjainkra 15-re nõtt a család házainakházikóinak száma. Ennek köszönhetõen, nyaranta rendszeresen itt találkoznak egymással az elsõ-, másod-, harmadfokú unokatestvérek: Bauer Sándor lánya, nyolc unokája, 21 déd- és 25 ükunokája. Feljegyezték Bauer Sándor leszármazottjai, akik mind ragaszkodnak Akarattyához: Hajas, Kertész, Körtvélyesi, Stubits, Fülöp, Fürjesi, Reischl, Rainer, Kemény, Tas és Bálint család.

8 8 Balatonkenesei Hírlap szeptember TÁMOP / és 0044 számú nyertes pályázataink eredményei TÁMOP / és 0044 számú nyertes pályázatunk a Referencia-intézményi feltételrendszerének kialakítását teszi lehetõvé a balatonkenesei Kippkopp Óvoda és Bölcsõde Intézményében és tagintézményében. A fizikai megvalósítás idõpontja: A pályázaton 3-3 millió forintot nyertünk. A pályázat során a pedagógusképzések felkészítettek bennünket a referencia-intézményi, mentori feladatok elvégzésére, Jó gyakorlataink átadására. Lehetõségünk volt tárgyi feltételeink javítására - eszközbeszezésre - számítógépek, laptopok,irodabútorok, irodaszerek vásárlására. A referenciaintézményi megjelölés olyan minõsítést tesz lehetõvé a közoktatási intézmények számára, amely alapján azt igazolják, hogy az intézmény innovatív szemléletû, korszerû és magas színvonalú pedagógiai gyakorlatot folytat, és tudását, tapasztalatait hozzáférhetõvé teszi a többi intézmény számára is. A referencia intézmények lehetõséget adnak hospitálásra, konzultációra, pedagógiai együttmûködésre,mentor pedagógusok biztosítására, mûhelyfoglalkozásokra. Referenciaintézménynek lenni rang, követendõ példa a többi intézmény számára is. JÓ GYAKORLATAINK A Balaton kapujában élünk, Balatonkenesén. Az óvodánkban dolgozó óvónõket több évtizedes kötõdés tartja városunkban. Közvetlen környezetünk, városunk ismerete, védelme mindannyiunk számára természetes és fontos. A környezeti nevelés kiemelt szerepet kapott nevelési programunkban. Pulai Istvánné mint óvodánk környezeti nevelõje és felelõse az évek során sok ötlettel gazdagította és segítette bevezetni, fenntartani és programunkba beépíteni a környezet szeretetére és védelmére való nevelést. Ennek a folyamatnak köszönhetõ a Zöld Óvoda cím elnyerése mindkét óvodánkban. Elsõ Jó Gyakorlatunkat mindezekre építve dolgozta ki Thury Attiláné Zöld óvodában, úton a Zöld óvoda felé címmel. A Zöld mozgalom történeti áttekintésén és a Kippkopp Helyi Programon keresztül választ kapunk arra, hogy milyen úton jutottunk el a környezetbarát életmód szokásainak elsajátításához, a fenntarthatóság óvodára lebontott, megvalósítható feladatai által a Zöld Óvoda kritériumainak való megfeleléshez. A Jó Gyakorlat -ból sok jó ötlet meríthetõ az óvodai élet színesítésére, sokrétû tapasztalatszerzésre. (Pl: Zöldfal program, óvodai tanösvény kialakítása, helyi erdei óvoda megszervezése, a nemszeretem állatok megfigyelése, madárles, Tátorján túra, Zöld jeles és a természetóvó jeles napok programjai, Zöld pont kialakítása stb.) Második jó gyakorlatunkat Thury Attiláné bevezetõje és megfigyelési lehetõségek és tevékenységek ajánlása után két kolléganõ dolgozta ki, Kerti Teréz és Andrejkáné Dalman Szilvia. A címe: Utazás a Balaton körül, komplex témahét a drámapedagógia felhasználásával. A Balaton helyi adottságaink egyike,ezért különbözõ nevelési területeink során kötelességünknek éreztük, hogy programunkban kiemelt helyet kapjon, és mindennapjaink részévé váljon. Ezért környezeti nevelésünk egyik meghatározó helyszíne a Balaton. A Balaton szeretete inspirált bennünket arra, hogy kimondottan a Balatonra, illetve vizes környezetre dolgozzunk ki gyakorlatokat, tevékenységeket,mindezt drámapedagógiai elemekkel színesítve és egy összefoglaló drámajátékkal zárva. Harmadik Jó Gyakorlat a Tudás - és neveltségi szint mérése óvodánkban címû kifejezetten az óvónõk számára íródott. Készítette: Thury Attiláné intézményvezetõ. Programunk tartalmazza a célt,ahova egyénileg el kell jutnia a gyermeknek az óvodáskor végére - vagyis a fejlõdés jellemzõit - ami egyben a tudás - és neveltségi szintmérés szempontjait adja. A méréssel képet kapunk arról,hogy hová fejlõdött, mit ért el a gyermek az óvodában eltöltött 3-4 év alatt. Összesen 12 nevelési területet 127 szempont alapján vizsgálunk. A kérdéseket gyermekenként külön táblázat alapján az óvónõi párok 1-5-ig értékelik. Az értékelésre külön saját kidolgozású értékelõ programot használunk, ami százalékban adja meg az eredményt egyénenként - csoportonként-valamint óvodai szinten. Az így kapott adatokkal a területeket külön-külön és összesítve is vizsgálatokat, összehasonlításokat végzünk, diagrammokat készítünk. Elkészült a negyedik Jó gyakorlatunk is, már csak a feltöltése van hátra az EDUCATIO honlapra. Címe: Évszakforgó-Szélforgó Néphagyomány-népszokás õrzõ jeles napok-néptánc óvodánkban. Készítette: Vargáné Dobó Katalin óvodapedagógus, aki már több éve foglalkozik néptánccal, a néptánc megszerettetésével óvodánkban. Nagyon fontosnak tartjuk hagyományaink ápolását. A Jó gyakorlat a hónapokhoz kötõdõ jeles napokat emeli ki, és az ehhez kapcsolódó népszokásokat eleveníti fel közel hozva a gyermekhez. Havi bontásban egy-egy népi jeles napot dolgoz fel, komplex témahét keretében, szorosan kapcsolódva a többi nevelési területtel. A néptánc- tanulás során a fõ cél: a zenei érdeklõdés kialakítása, népi értékeink a néphagyomány, népszokások megismertetése, beépítése az óvodai mindennapokba. Javaslom Jó gyakorlatainkat azoknak az óvodáknak, akik természetközeli, néphagyományokra építõ szemléletet valósítanak, vagy akarnak megvalósítani óvodájukban. Thury Attiláné és Galambos Lászlóné projektmenedzserek Köszönet Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Tóth Zoltánnak, a balatonfûzfõi Tradeorg Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. ügyvezetõ igazgatójának. Évek óta rendszeresen támogatja felajánlásaival iskolánkban a technikai, rajz és kézmûves tanórákat és foglalkozásokat. A gyerekeknek így lehetõségük van megismerni a különbözõ típusú, színû és anyagú papírokat, amelyeket változatosan, kreatívan fel is használnak, Dr. Dukon Béláné (Vera néni) vezetésével. A gyermekek munkáiból készült, és folyamatosan bõvülõ állandó kiállításunk az iskola folyosóit díszíti. Zongorné Mátray Piroska

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Kedves Újságolvasók! Az õsz a gazdálkodók életében a számvetés ideje. Ilyenkor summázza a gazda, hogyan teljesültek tervei, a tavasszal elvetett magok hogyan hasznosultak,

Részletesebben

A soha el nem dönthetõ kérdésrõl

A soha el nem dönthetõ kérdésrõl A soha el nem dönthetõ kérdésrõl Ráday Mihály születésnapja alkalmából megjelent könyv többször közbe kellett lépnem, felszólítva a reklamálókat, bemutatóján mi is ott voltunk, nagyon jól éreztük magunkat,

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! 2012. július Balatonkenesei Hírlap 3

Tisztelt Olvasók! 2012. július Balatonkenesei Hírlap 3 2012. július Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Olvasók! Tájékoztatom Önöket, hogy Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2012. június 28-án, Balatonakarattyán tartott ülésén tárgyalt Balatonakarattya

Részletesebben

Hangulat gondolatok. Õsz a Balatonnál

Hangulat gondolatok. Õsz a Balatonnál 2014. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Heinrich Pál helytörténész gyûjtésébõl minden hónapban egy azonos havi, de évtizedekkel korábban íródott és valamilyen formában lakóhelyünket érintõ újságcikket

Részletesebben

35 év kiemelt eseményei, mérföldkövei az óvodában

35 év kiemelt eseményei, mérföldkövei az óvodában 2012. november Balatonkenesei Hírlap 3 35 év kiemelt eseményei, mérföldkövei az óvodában 1977: november 7-én átadták a Bakó ligeti modern négycsoportos óvodát. Ugyanakkor a már 23 éve mûködõ és a balatonkenesei

Részletesebben

Önállósodási törekvés

Önállósodási törekvés 2012. március Balatonkenesei Hírlap 3 Hóvirágok tündöklése Sok évtized után teljesen világos és egyértelmû, hogy a pápai bencés gimnáziumban Pálfi Lõrinc tanár úr (diáknyelven Torreádor) 10-11 éves, vagyis

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI

HÍRLAP BALATONKENESEI BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

2010. október Balatonkenesei Hírlap 3. A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal. együtt 5 fõ:

2010. október Balatonkenesei Hírlap 3. A Településrészi Önkormányzat tagjainak száma kültagokkal. együtt 5 fõ: 2010. október Balatonkenesei Hírlap 3 Tájékoztató az elmúlt idõszak képviselõ-testületi üléseirõl Mint arról már mindenki értesülhetett, október 28. napjára rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményezte

Részletesebben

Elsõ félévünk az akarattyai óvodában. Kis országok, nagy sikerek

Elsõ félévünk az akarattyai óvodában. Kis országok, nagy sikerek 2012. február Balatonkenesei Hírlap 3 Elsõ félévünk az akarattyai óvodában Az óvodás korú gyermekek életében a jól felállított napirend, az ebbe való beletanulás, az e szerinti mindennapi élet adja a biztonságot,

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

Balatonkenesén 2012. augusztus 5. napján megtartott helyi népszavazás eredménye

Balatonkenesén 2012. augusztus 5. napján megtartott helyi népszavazás eredménye 2012. augusztus Balatonkenesei Hírlap 3 Balatonkenesén 2012. augusztus 5. napján megtartott helyi népszavazás eredménye a) A választók nyilvántartása A szavazást A szavazás napján megelõzõ nap 16 névjegyzékbe

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

Tisztelt Újságolvasók!

Tisztelt Újságolvasók! 2010. január Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Újságolvasók! A 2010-es esztendõ kapujában állva megköszönöm, hogy újra bizalmat szavaztak nekem, kívánok mindannyiuknak reményteli, békés, boldog újesztendõt.

Részletesebben

ha nem lehetsz már benne szálfa, legyél hát cserje, vagy legyél csak gyom.

ha nem lehetsz már benne szálfa, legyél hát cserje, vagy legyél csak gyom. 2014. augusztus Balatonkenesei Hírlap 3 Veres Péter: Ha nem lehettél szálfa Kapaszkodj meg ebbe a földbe erõsen, magyarom, Ha nem lehettél szálfa, legyél hát cserje, vagy legyél csak gyom. Nézd a tarackot,

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a CIVIL KISÉR. www.civilkiser.hu

2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a CIVIL KISÉR. www.civilkiser.hu 2008. MÁJUS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft www.civilkiser.hu CIVIL KISÉR CK Teljes üzemben a Civil Kisér K 2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a www.civilkiser.hu jászkiséri

Részletesebben

mint a kiegyezés után, utalt köztudat részévé az az emberfeletti Katona Tamás arra, hogy a munka, mellyel a miniszterelnök

mint a kiegyezés után, utalt köztudat részévé az az emberfeletti Katona Tamás arra, hogy a munka, mellyel a miniszterelnök 2007. OKTÓBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Október 6. Ez a miniszterelnök valami csodát mûvelt és az életével fizetett Mint mondotta, ügyének idõközben napvilágra került érte iratcsomójára máig ismeretlen

Részletesebben

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket...

Szentesi Élet. XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Egészséges felnõtteket... Szentesi Élet XLV. évfolyam 48. szám 2013. november 29. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 120 Ft) Kis diákok nagy döntése... Ez év szeptember 1-jétõl alapjaiban megváltozott a pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN

(Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN XXVI. évfolyam 8. szám (Augusztus) Kisasszony hava ÚJKENYÉR hava (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava 2014. augusztus szeptember Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG Szurkoljunk együtt Alexáért! ALAPÍTO

Részletesebben

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév Közélet Kultúra Mindennapok 2010. július 10. 120 forint Kittenberger Napok és nyugdíjasklub-találkozó A Dunakanyar Fúvósegyüttes vidám térzenéje szólította június 19-én a város polgárait és a vendégeket

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap 19. péntek 11.00 Nemzetközi Idősek Világnapja bemutatkozik: Berényi Népdalkör és Bagi István citera Társastánc bemutató 16.00 Mezőberényi

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2013. SZEPTEMBER Ára: 120 Ft SZERETJÜK A FOCIT! Talán meglepõ, hogy a címlapon szerepel a Pusztaszabolcsi

Részletesebben

Balatonakarattya története... 5. oldal. Vállalkozóink... 10-11. oldal. Jönnek a választások!... 14. oldal. Éljen Akarattya! 6-7.

Balatonakarattya története... 5. oldal. Vállalkozóink... 10-11. oldal. Jönnek a választások!... 14. oldal. Éljen Akarattya! 6-7. BALATONAKARATTYA KÖZÉLETI HAVILAPJA 2014 augusztus I. évfolyam, 3. szám Mindig jusson idõ Nevetni, mert ez a lélek legszebb zenéje. Olvasni, mert ez a bölcsesség alapköve. Dolgozni, mert ez a siker ára.

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 2011. 5. SZÁM. Méltó megemlékezés Jókai Mórról, a hagyományok jegyében

BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 2011. 5. SZÁM. Méltó megemlékezés Jókai Mórról, a hagyományok jegyében BALATONFÜREDI NAPLÓ XI. évfolyam, 2011. 5. szám TARTALOM Jókai tágabb hazája 1 BALATONFÜRED VÁROS HAVONTA MEGJELENÕ KÖZÉLETI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 2011. 5. SZÁM Mi lesz veled görög falu? Én már csak így nevezem

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2011. május 31. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TRIANON EMLÉKNAPRA Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2011. június 4-én,

Részletesebben

Polgármesteri vélemény

Polgármesteri vélemény 2012. október Balatonkenesei Hírlap 3 Polgármesteri vélemény Részlet a Balatonakarattya leválásában döntõ szervezethez írott polgármesteri levélbõl Egy elválás, szétválás mindig szomorú esemény, ezzel

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP. 2005. június Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám. Meghívó

ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP. 2005. június Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám. Meghívó Szentandrási Híradó ÖNKORMÁNYZATI HAVILAP 2005. június Ára: 150 Ft XI. évfolyam 5. szám Itt a helyem Itt a helyem, itt kell állanom egyenesen az élen. Mint a betüknek is megvan a helyük a könyvben s állniok

Részletesebben

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente. Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. évfolyam 12. szám I 2011. június 28. I Megjelenik: kéthetente Nem lesz drágább a megújuló Teleki téri piac ÖNKORMÁNYZAT Józsefváros vigyáz a gyermekekre

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben