Gy?ri Tanoda-Klub projekt TÁMOP 3.3.9A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gy?ri Tanoda-Klub projekt TÁMOP 3.3.9A"

Átírás

1 Közhasznúsági jelentések Posted on January 01,1970 by admin Gy?ri Tanoda-Klub projekt TÁMOP 3.3.9A Hirdetés Gy?ri Tanoda-Klub m?ködik két évig, májusig Adyvárosban, a Fekete István Általános Iskolában 50 hátrányos helyzet?, 9-15 éves tanuló tanulási fejlesztésére, szabadid?s programjaik szervezésére. A tanoda-klubot az Iskolakultúráért Esélyteremtésért Egyesület m?ködteti a TÁMOP A-12/ sz nyertes pályázata keretében és 30 millió Ft támogatással.dr. Szakácsné Foki Katalin, elnök Tájékoztató a Gy?ri Tanoda-Klubról Egyesületünk, az Iskolakultúráért Esélyteremtésért Egyesület közhasznú szervezet, 2004 óta m?ködik Gy?rben. Célunk az óvodai-iskolai légkört, tanulási munkakultúrát, sikeres életvezetést alakító programok, fejlesztések, képzések m?ködtetése, a hátrányos helyzet? emberek különösen a roma fiatalok munkaer?-piaci és társadalmi beilleszkedésének segítése, foglalkoztathatóságának támogatása. Céljaink elérése érdekében pályázunk, együttm?ködünk hazai és határon túli intézményekkel, iskolákkal, civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, pedagógusképz? intézményekkel. Jelenleg Tanoda-Klubot m?ködtetünk Gy?rben, Adyvárosban 50 f? hátrányos helyzet? tanuló számára. Az ESZA TÁMOP sz. tanoda-pályázata támogatásával 2 évre május 31-ig - kaptunk lehet?séget és 30 millió Ft támogatást a fejleszt? programra. M?ködési helyünk a Fekete István Általános Iskola B épülete 2.sz terme és a szomszédos tantermek. A tanulók számára alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk: minden nap a tanítás után felkészült szaktanárok és mentorok irányításával felkészülnek a tanórákra, heti rendszerességgel német vagy angol nyelvi tréningeken vesznek részt, matematika, anyanyelv, szövegértés alapképességeiket felmérjük, fejlesztjük, tanulási és szociális képességeiket fejlesztjük, számítógépek, internet áll a rendelkezésükre, pályaorientációs, életvezetési és önismereti foglalkozásokat tartunk, dráma- és m?vészeti foglalkozásokon vesznek részt, nyári szünid?ben tartalmas szabadid?s programokat, tábort szervezünk, javítóvizsgára készítjük fel - szükség esetén - a tanulókat, kulturális és sport programokon vesznek részt: színház, mozi, kirándulás, sportolás, vetélked?k, játék. A szül?k számára nyújtott szolgáltatások: Szül?segít? klubban nevelési tanácsadás Rendszeres tájékoztatás a családtámogatásokról, álláskeresési tanácsadás Közös programok a családokkal: családi és identitás-napok. A tanuló vállalása: egyéni heti terv szerint részt vesz a Tanoda Klub foglalkozásain, aktívan közrem?ködik a fejleszt? foglalkozásokon és a programokon, a mentorokkal kialakított fejlesztési tervek megvalósulásáért szorgalmasan dolgozik, elfogadja és betartja a Tanoda-Klub házirendjét, a m?ködési szabályokat. A szül? vállalása: együttm?ködik a Tanoda Klub mentoraival, szaktanáraival,

2 segíti, hogy gyermeke betartsa a házirendet és a m?ködési szabályokat, a Tanoda Klub számára átadja a pályázatban el?írt igazolásokat, lehet?vé teszi a mentorok családlátogatását, szül?i értekezleteken, fogadóórákon tájékozódik a tanuló el?rehaladásáról, közrem?ködésével segíti a családi napok megvalósítását. Együttm?köd? partnereink: A tanulók iskoláinak vezetése, pedagógusai Gy?r-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ KLIK Gy?ri Tankerülete Gy?r Város Polgármesteri Hivatala, Humánpolitikai F?osztály, Szociális Osztálya III. sz. Gazdasági M?ködtet? Központ, Gy?r A Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Kar pedagógusai, hallgatói Gábor László Épít?ipari Szakképz? Iskola Kulcsár-Papír üzlet, Bit-Comp 2000 Bt. Gy?r, Dr. Szakácsné Foki Katalin, projektvezet? 9022 Gy?r, Batthyány tér / , 06-20/ Újságcikk a Kisalföldben Nyílt szakmai programokon tájékozódott a napokban a Gy?ri Tankerület és a NYME Apáczai Kar Nevelési és Képzési Intézete az Adyvárosban m?köd? Gy?ri Tanoda-Klubról. A szül?knek is most tartották az els? szül?i értekezletet a szervez?k. A Tanoda-Klub a Fekete István Általános Iskolában kapott egy szabad termet, amit berendezetek klubszer? m?ködésre mobil asztalokkal, szép fehér m?b?r-üléses székekkel. A polcokon már a saját készítés? kerámiáik díszlenek, a falon a kirándulásaik fotói igazolják gazdag programjaikat Pannonhalmáról, az állatkertr?l, a Bakonyról és Gy?rújbarátról. A tanodát az uniós TÁMOP3.3.A- 12/2 pályázaton nyert 30 millió forintból szervezte és m?ködteti 2 évig a gy?ri Iskolakultúráért Esélyteremtésért Egyesület.Kik is lehetnek a Tanoda-Klub tagjai? Els?sorban a családi körülményeikben hátrányt szenved? gyerekek, a tanulásban alulteljesít?k, akik képességfejlesztésre szorulnak, és igénylik is a segítséget. A Tanoda-Klubban 50 f? 9-15 éves tanulóval foglalkoznak július 1-t?l járnak a tanodába adyvárosi gyerekek. A nyári délel?ttökön játék- és sport-programokat szerveztek számukra, kirándultak, táboroztak. A javítóvizsgára készül? tanulók augusztusban mindennap szaktanári felkészítést kaptak, így sikerülhetett a legtöbbnek a vizsga. Szeptembert?l a tanítási órák és ebéd után délutáni foglalkozásokra várja?ket a két f?állású mentor, Hársfalvi Helga és Bogdán Réka. Egy kis beszélgetésre?k mindig szakítanak id?t a tanodában. A kezdeti tanulási kudarcokon átsegítik?ket lassan a mentorok a napi lecke megírásával, megtanulással. A tantárgyi fejlesztésekre már a szaktanárok készítik fel a gyerekeket. Heti rendszerességgel tartanak tréninget, fejleszt? órát matematika, fizika, kémia, angol, magyar, történelem, német, szakos tanárok a tanoda-klubban vagy különtermekben. A tanulási fejlesztést az alapképességek felmérésével kezdték a szakemberek. Csak a felmért hiányosságok ismeretében vállalkozhat a Tanoda-Klub mérhet?, értékelhet? eredményre. A felmért matematika, anyanyelv és szövegértési szinthez legalább 20%-os javulást várnak el a tanodai fejlesztés hatására. Els? tapasztalat, hogy a gyerekek többsége szívesen tanul egyel?re sok segítséggel, de türelmesen. Bíztatónak látszik a kezdeti ráhangoltságuk. Naponta gyermek tanul a tanodában. Sokan minden nap bejárnak, mások csak heti 3-4 alkalomra szerz?dtek tól 17 óráig sokféle program belefér az id?be: beszélgetés, leckeírás, tantárgyi tréning, játék, sport, gyakorlás vagy plusz feladatok készítése. Itt minden felszerelés biztosítva van. A tanodai számítógépeken, laptopokon tanulni és szórakozni is lehet. Aki lehet?séget kap és felvállalja a tanodai tanulást, annak nagy segítséget jelent ez a klub. Kellemes tanulási légkörben, szakemberek segítségével jó eredményt érhet el majd az iskolában. A közös programokon barátságok szöv?dnek, és jó közösséggé formálódhatnak 2 év alatt a tanoda-klub tagjai. NORVÉG Civil Alap projket Az Iskolakultúráért Esélyteremtésért Egyesület

3 és a Fiáth János Általános Iskola meghívja Önt a Felel?s vagyok magamért, másokért projekt diákprogramjainak bemutatójára, a kiállításra és Töltéstava Gy?rság Diák-Falu - Fórumára Helyszín: Töltéstava, M?vel?dési Ház Id?pont: február 19. szerda, óra Együttm?köd? partner a Nyugat-magyarországi Egyetem ACSJ Kar A projekt támogatója a Norvég Civil Alap

4 Program Köszönt? dr. Szakácsné Foki Katalin, projektvezet? Megnyitó Ferenczi Róbert, igazgató Sikeres jöv?mért program füzetei Az én falum pályázat bemutatása F?glein Ferencné, programfelel?s Töltéstava: Burián Réka, Hujber Réka tanulók Gy?rság: Haui Réka, Szédelyi Bence tanulók Diák?rjáratklubok beszámolója Kovácsné Somi Zsuzsa, programfelel?s Töltéstava: Formaggini Alexandra, Sabjanics Bettina Nagy Ágnes, Orbán Máté hallgatók Gy?rság: Szabó Krisztián, Szabó Vanda hallgatók Diák-Falu Fórum Vezeti: dr. Csetényi Istvánné, szakmai vezet? Polgárok gondolatai a falujukról Bemutatják a diákok Töltéstava: Czimmerer Boglárka, Lengyel Dominika tanulók Mészáros Bettina, Purgel Krisztina tanulók Gy?rság: Bereczki Tibor, Fodor Dorina tanulók Gondár Olimlia, Végh Júlia tanulók A polgármesterek, képvisel?k válaszai Sándor Károly polgármester, Töltéstava Ferenczi Zsolt polgármester, Gy?rság Megállapodások aláírása Díjak átadása dr. Szakácsné Foki Katalin, projektvezet? Meghívott vendégek kérdései, hozzászólásai Vezeti: dr. Csetényi Istvánné, szakmai vezet? Program zárása dr. Szakácsné Foki Katalin, projektvezet? Fogadás Tallós NEA-UN-13-SZ-0363 projekt A megvalósított program NEA-UN-13-SZ-0363 sz projekt június 1-szeptember 30-ig. 1. El?készületek: A projektet Gy?rben készítettük el?, Tallóson (Felvidék, Szlovákia) valósítottuk meg. Projektmenedzsment tevékenysége: A pályázati támogatásból m?ködtettük a menedzsmentet 3 f?vel. A felvidéki Jóindulat szervezettel, a koordinátorával korrekt együttm?ködésben dolgoztunk. Közös el?készít?, szervez?, koordináló, értékel? programokat szerveztünk júniustól és szeptemberig, 4 hónapban. Felvettük a kapcsolatot a Gy?r-Moson-Sopron Megyei Közgy?lés alelnökével, Kara Ákos Úrral, és a Megyei Gyermekvédelmi Központ vezet?jével, Háromszéki Ildikóval. Felkértük?ket el?adás megtartására. Egyeztettük a gyermekotthoni gyermekek létszámát a tallósi táborba és a programokra. El?készítettük a résztvev?k utazását, a gyermekek részvételét a táborozásra. A szakmai vezet?vel összeállítottuk a szakmai csoportot, a közrem?köd? szakembereket, akiknek a munkáját a támogatásból finanszíroztuk. A csoporttal megtervezték, összeállították a tallósi programokat: a gyermek és feln?tt a programokhoz a meghívókat, a dekorációt, a játékgy?jteményt, a csoportprogramokat, a gyermekkonferenciát. A pénzügyi felel?ssel megterveztük a beszerzéseket, kialakítottuk a kapcsolatot az üzletekkel, cégekkel. A felvidéki koordinátorral rendszeres munkakapcsolatunk volt. Korrekt és lelkiismeretes szakemberként segítette, alakította velünk a közös programot: ,- Ft. (vállalkozói számla) Tájékoztató, szóró anyagokat készítettünk a programokra az egyesületünkr?l, ,- Ft érték? színes papírokon. és megbeszélést tartottunk a Gy?r+ hetilap újságírójával, beszámoltunk a programról. (újságcikk) Beszerzés:A támogatásból megvalósítottuk a beszerzéseket. Beszereztük az adminisztrációhoz szükséges nyomtató festékeket ,- Ft. Beszereztük a tábori és a tallósi szakmai programokhoz (50 gyermek, 40 f? feln?tt foglalkoztatásához) az el?készületekhez, a gyermekek és

5 feln?ttek szakmai csoportmunkájához a szükséges papírt, írószert, dekorációs anyagokat ,- Ft-ért. Megvásároltuk a szükséges 2 db. fénymásoló-nyomtatót a gy?ri és a tallósi tábori munkákhoz ,- Ft. Az ünnepi koszorúzáshoz 3000,- Ft-ért vásároltunk koszorút. Napidíj: A Felvidéki Keresztény Ifjúsági Közösségek családi tábora július ig m?ködött Tallóson és Vezekényben. A támogatási keretb?l finanszíroztuk a gyermekek és kísér?ik részvételét (szállás, étkezés). A gy?ri és soproni gyermekotthoni gyermekek ezen a programon vettek részt.?ket (10 f? tanulót és 2 f? kísér?t és 4 f? önkéntest) Vezekényben egy nagyon kellemes panzióban szállásolták el 5 napra. A gyermekek és a feln?ttek sokféle izgalmas programon vettek részt: lovaglás, nyilazás, kézm?ves-programok, csónakázás, kerékpározás, kirándulás. A menedzsment szállásköltsége: 2 f? 1éjszakára, programszervez?k szállásköltsége 2 f?1 éjszaka, önkéntesek szállásköltsége 4 f?*5 éjszaka, kísér? nevel?k szállásköltsége 2 f?*5 éjszaka, gyermekek szállásköltsége 10 f?*5 éjszaka, étkezés 2 alkalom összesen: Ft, Az 50 gyermek és az önkéntesek július 18-i étkezésére összesen: ,- Ft-ot költöttünk. A támogatásból ,- Ft értékben biztosítani tudtunk utazási költségeket: a menedzsmentnek és a felvidéki koordinátornak Gy?rben, Sopronban, valamint a Felvidéken (Tallóson, Somorján, Pozsonyban, Dunaszerdahelyen) szervezett megbeszélésekre és a tallósi programon való részvételekre. Ebb?l az összegb?l fedeztük a gyermekek és kísér?ik utaztatását július re, a konferencia el?adójának és a szakmai foglalkozásvezet?knek az utazását Tallósra. (Háromszéki Ildikó és Kálmán Csilla) 2. Az Emléknap és találkozó napja: július 18. Emberi er?forrás költségei: Bérköltség: Szakmai vezet?, a foglalkozásvezet?k és a tanulói kísér?k bére: ,- Ft. Változás a járulékok pontosítása miatt történt. Megbízási díj: a projektvezet?, az el?adói és szerz?i díj, az önkéntesek szervez?-díja, a koordinátor munkadíja, valamint a foglalkozásvezet?k közül a számlaképes munkatársak díja: ,-Ft. A koordinátor munkadíjában történt némi változás a munkájának magasabbra értékelése miatt. Az emléknap konferenciáján 16 el?adó tartott színvonalas el?adásokat. Gy?rb?l Háromszéki Ildikó tartotta meg az el?adását és megírta a szakmai anyagát a kiadványban. Juttatása: , ,- Ft (vállalkozási számla). (Kara Ákos sajnos nem tudott részt venni.) A Megkoszorúztuk az emléktáblát, részt vettünk a fogadáson, meghallgattuk a kulturális m?sort, és részt vettünk valamennyien a délutáni misén. Egyesületünk a konferencia napján kísér?programként szervezett a tábori gyermekeknek és kísér?iknek szakmai programokat: Szépen magyarul-szépen emberül címmel. Tartalma: Bemutatkozás családonként, csoportonként, Történelmi totó, Irodalmi vetélked?, önismereti játék, közös éneklés: a mi dalunk, a mi rajzaink, kézm?ves munkák. A feln?tteknek beszélget?-köröket szerveztünk gyermekotthonos gyermekek támogatási lehet?ségeir?l, a nevelésr?l, az intézmények további együttm?ködésér?l. 4 munkatársunk vezette a programokat a támogatási összegb?l. III. Zárás, tapasztalatok, eredmények megfogalmazása Kiadvány: A Jóindulat - Dobroprajnost szervezet szerkesztésében és az Egyesületünk, valamint a Szövetség a Közös Célokért szervezettel együttm?ködve összeállítottuk az Emléknapról és a találkozó programjairól az emlékeztet? kiadványt. : Összefogás a gondozásra szoruló felvidéki gyermekekért címmel. Megszerveztük és a támogatásból finanszíroztuk a szerkesztést, a nyomtatást. A keménykötés? és színes oldalakkal készül? kiadvány 160 oldal lett, és csak 250 példányt készítettek a ,- Ft-ért. :A szerkesztési díj ,- Ft-ba került, (vállalkozási számla) és ,- Ft nyomdai el?állítási összeg volt. Saját er?ként finanszíroztuk a sok telefonálást ,- Ft értékben, biztosítottunk munkára vállalkozó önkénteseket a szervezés megkönnyítésére ,-,- Ft értékben.?k szervezték, segítették a programokat jelenléti ívek aláíratásával, a szakmai anyagok el?készítésével, fotózással, terítéssel, poharak, tálcák, szalvéták stb. biztosításával, a gyermekcsoportok irányításával, éjszakai felügyelettel. A projekt fenntarthatóságát, folytonossága, valamint hagyomány?rz? és értékteremt? funkciója A nemzetközi családtábor lehet?séget adott más kultúrában él? magyar fiatalok világának, egy értékes családi életmodell megismerésére, az egymástól tanulásra, a barátságokra, A közösségi programok, a közös imával kezd?d? és kellemes légkör? étkezések mintát adtak a fiataloknak a keresztényi tiszteletre, az értékrendre. A templomi hangulat, a Püspök Úr gyermekekhez intézett szavai int?en hatottak a lelkükre. A sokszín? szabadid?s program: kirándulás, csónakázás, a közös, a közös beszélgetések, az ének élményekben gazdag emléket adott minden gyermeknek. A magyar nyelv, a

6 magyarság bátor vállalását meger?sít? programok, a Szépen magyarul-szépen emberül játékai és komoly feladati segítették?ket abban, hogy érezzék: jó magyarnak lenni külföldön is. A múlt értékeinek, tapasztalatainak tisztelete meger?södött a fiatalokban. A Jóindulat, a Szövetség a Közös Célokért Szervezet és egyesületünk között szoros szervezeti és személyes kapcsolat alakult ki. A Gy?r-Moson- Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ és a kárpátaljai Szent Mihály Gyermekotthon között létrejött egy együttm?ködés egy közös továbbképzésre, tapasztalatcserére, kulturális programokra, találkozóra, egy kés?bbi közös pályázatra. A lehet?ség az együttm?ködésre fenntartja, feler?síti a tallósi projekt élményeit. A konferencián megnyilvánuló összefogás, a sok szervezet együttm?ködése modellként hatott a fiatalokra, a nevel?kre, és az otthoni szakmai, vallási m?helyekben továbbfejl?dhet. A szolgálat a segítésért, a közösségfejl?désért tovább m?ködik bennünk, és újabb igényt teremt újabb segítésre, újabb pályázatra. A projekt konkrét eredménye és mérhet? hatásának hasznossága a fiatalok számára Kiemelt figyelmet kaptak azok a fiatalok, akik nevel?intézetekben töltik gyermekkorukat akkor is, ha anyanyelvi hazájukban élnek, akkor is, ha a határon túl. Az? nevelésükhöz mind anyagi mind kulturális, mind pedagógiai szempontból segítséget kapnak -?k is és intézményük is - a programok során. A foglalkozásokon bemutatkoztak, bemutatták képességeiket, a beszélgetéseken, a magyar kultúráról, m?vészetekr?l szóló beszélgetéseken, versenyeken alakult életszemléletük, világképük. Er?södött önbizalmuk, magyarság-tudatuk, a más országban is magyarul beszél? társak körében gazdagodott anyanyelvi kultúrájuk. Nyitottabbak, bátrabbak lettek. Barátságot kötöttek más, határokon túli és inneni magyar gyermekekkel, sorstársaikkal. A színes programokon jól érezték magukat. Információt szereztek a 250 éves évfordulóról, az elmúlt évek fejl?désér?l, a királyságban még együtt él? kultúrák mai életér?l. A nemzetközi mégis magyar ünnepen megélhették az összetartozás élményét. Feltölt?dtek a keresztény értékekkel, a szép családi élet tapasztalatával: a közös étkezés szokásaival, a közös kirándulásokkal, játékokkal, családi versenyekkel. Érzelmi feltölt?déssel tértek haza, otthon gyermekotthonban a társaikra is hatással volt az élménybeszámolójuk. Az emlékül kapott kiadvány emlék lesz számukra a közös programról. A gyermekek, fiatalok fejl?dését szolgálják azok a foglalkozások, amelyeken a nevel?ik tapasztalatokat szereztek más intézmények korszer? nevelési módszereir?l, a támogatások megszervezésér?l. Javulnak majd mind a felvidéki, mind a kárpátaljai gyermekek életkörülményeik. Az, hogy szakmai kapcsolat alakult az országok magyar nyelv? gyermekintézményei között, a jöv?beli életükre is fenntartható eredményt, barátságot hoz. Elérhet?ségüket biztosították, és közös pályázatokra, programok elkötelez?dtek. Posted in:uncategorized With 0 comments

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. (XI. 24.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Felsőbüki Nagy Pál Általános

Részletesebben

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909

Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 Szeged és Térsége EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, Általános Iskola OM 200 909 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016 2017. Cím: 6723 Szeged, Csongor tér 1. Telefonszám 62/547-062 Fax 62/547-063 E-mail eotvos@ejg-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Pordány Sarolta. Konferencia a fejldés-orientált felnttképzésrl (Budapest, 2006. november)

Pordány Sarolta. Konferencia a fejldés-orientált felnttképzésrl (Budapest, 2006. november) Pordány Sarolta Konferencia a fejldés-orientált felnttképzésrl (Budapest, 2006. november) Második alkalommal rendezett felnttképzési konferenciát a Felnttképzés Fejlesztéséért Egyesület (FFE) és a Tudományos

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához.

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Közzétételi lista A 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon is közzétenni 1. A pedagógusok

Részletesebben

3. sz. melléklet VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

3. sz. melléklet VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 3. sz. melléklet VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élık integrációjáért c. Pályázati felhívásához 1.

Részletesebben

Európai önéletrajz. terka.balogh@gmail.com. Szaktanácsadás

Európai önéletrajz. terka.balogh@gmail.com. Szaktanácsadás Európai önéletrajz E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z I F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név BALOGH TERÉZIA Cím Telefon 36 / 30 / 513-3737 Fax 06/63/921-940 E-mail 26.MÁTYÁS KIRÁLY, 6600,

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Békéssámsoni Általános Iskola intézményvezető. (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató

PÁLYÁZAT. a Békéssámsoni Általános Iskola intézményvezető. (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató PÁLYÁZAT a Békéssámsoni Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerülete Pályázó

Részletesebben

3. sz. melléklet VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

3. sz. melléklet VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 3. sz. melléklet VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élık integrációjáért c. Pályázati felhívásához 2.

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító Sorszám Szakképzettsége

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Fenntartó:

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Fenntartó: INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Tagintézmények neve: Benedek Elek Tagiskola

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 85-13/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási Bizottságának

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

RÉSZVÉTEL A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAMBAN TEHETSÉGÚTLEVÉL, DIÁKMENTOROK TESO TEHETSÉGES SOMOGY NÉHÁNY INDULÓ GONDOLAT

RÉSZVÉTEL A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAMBAN TEHETSÉGÚTLEVÉL, DIÁKMENTOROK TESO TEHETSÉGES SOMOGY NÉHÁNY INDULÓ GONDOLAT TESO TEHETSÉGES SOMOGY RÉSZVÉTEL A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAMBAN TEHETSÉGÚTLEVÉL, DIÁKMENTOROK A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács jó gyakorlatai 2015. május 12. KORMOS DÉNES Kárpát-medencei Tehetségsegítő

Részletesebben

56699500 1251 13 5700 910100 2008.01. A CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR 2008. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

56699500 1251 13 5700 910100 2008.01. A CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR 2008. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 56699500 1251 13 5700 910100 2008.01. A CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR 2008. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE Érd, 2008. július 16. Készítette: Csibrik Jánosné gazdasági vezet 1. A feladatellátás

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke. Előterjesztés. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. december 17-ei ülésére

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke. Előterjesztés. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. december 17-ei ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/285-13/2009. Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása FELHÍVÁS hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására A felhívás címe: Tanoda programok támogatása A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.2-16 Magyarország Kormányának felhívása egyházi

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.07.01 Záró dátum: 2012.07.31. Tényleges kezdet dátuma: 2010.09.01 Várható befejezés dátuma: 2012.07.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.07.01 Záró dátum: 2012.07.31. Tényleges kezdet dátuma: 2010.09.01 Várható befejezés dátuma: 2012.07. 5. SZÁMÚ ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.07.01 Záró dátum: 2012.07.1 A projekt megvalósításának tényleges kezdete

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. TANÉV

MUNKATERV 2015/16. TANÉV MUNKATERV 2015/16. TANÉV Értekezletek Tantestületi értekezletek Évnyitó értekezletek: augusztus 26-27. Rendkívüli értekezlet a PP, az SzMSz elfogadásáról: október 21. Félévi értekezlet: február 3. Évzáró:

Részletesebben

Bevezető. KÁROLY Krisztina FELVINCZI Katalin

Bevezető. KÁROLY Krisztina FELVINCZI Katalin KÁROLY Krisztina FELVINCZI Katalin Az Eötvös Loránd Tudományegyetem legfontosabb szakmai eredményei a TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért című projektben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Petıfi Sándor Általános Iskola, 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok:

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Általános tájékoztatók:... 3

Tartalomjegyzék. Általános tájékoztatók:... 3 OROSHÁZI TÁNCSICS MIHÁLY TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZÉKHELYINTÉZMÉNY Érettségi, szakmai és szintfelmérő vizsgák OROSHÁZA 2013-2014. 1 Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

2.b osztályfőnök 2.b osztálytanító, közalk. tanácstag

2.b osztályfőnök 2.b osztálytanító, közalk. tanácstag Iványiné Jeles Tünde Tanító, testnevelés spec.koll. Tóthné Mikó Klára Tanító, pedagógia spec.koll. 1.a osztályfőnök 1.a osztálytanító Somogyiné Víg Éva Tanító, ének-népműves spec.koll. Pindzsujáné Sőrés

Részletesebben

PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA. Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató:

PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA. Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vásárosnaményi Tankerülete Pályázó: Fazekas

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgmest@nagykallo.hu Ügyiratszám: /2010. Ügyintéző: Kondor

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSŐ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: 15799658-2-41 Mátészalkai Tankerület KLIK 150006 Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ. munkájáról

B E S Z Á M O L Ó. a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ. munkájáról B E S Z Á M O L Ó a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ munkájáról 25-21 Bevezető A Vas Megyei Közgyűlés 29. december 11-i ülésén elfogadott 21. évi munkatervében foglaltak szerint április 3-i ülésén

Részletesebben

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Intézmény bemutatása, legfontosabb jellemzı adatai... 6 III. Küldetésnyilatkozat... 11

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

IMIP-értékelés. Bibó István Gimnázium 2010 2011.

IMIP-értékelés. Bibó István Gimnázium 2010 2011. Exempla docent Bibó István Gimnázium GLOBE-program országos bázisintézmény; a Nemzeti Tankönyvkiadó referenciaiskolája; E LTE BT K partner középiskola; a sajtó és nyilvánosság regionális módszertani központja;

Részletesebben

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13.

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13. Tantárgy Helyezés Tanuló neve Megnevezés Szint Felkészítő nevelő 6. Gaál Ramónia 6.a Kisokos 2000 angol verseny országos Fodorné Nagy Erika 3. Kanyó Attila 4.b Kisokos 2000 angol verseny országos Aszalós

Részletesebben

Beszámoló a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Gyakorló Általános Iskola 2007/2008-as tanévben végzett nevelő-oktató munkájáról

Beszámoló a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Gyakorló Általános Iskola 2007/2008-as tanévben végzett nevelő-oktató munkájáról Beszámoló a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Gyakorló Általános Iskola 2007/2008-as tanévben végzett nevelő-oktató munkájáról Esztergom, 2008. június 18 Drobinoha Józsefné igazgató Tartalom:

Részletesebben

Az érettségi eredményei

Az érettségi eredményei Az érettségi eredményei Érettségi a 2013/14-es tanévben A 12. C osztály 2014. jún. 26-27. Elnök: Dr. Szívósné Kiss Katalin József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Gyöngyös. Az érettségin

Részletesebben

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009.

Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester. Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. Előterjesztő: Dr. Solymos László Várospolitikai Alpolgármester Iktatószám: 01/37601-7/2010. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról Melléklet:

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK OKTATÁSI SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK OKTATÁSI SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 2600 Vác, Németh László u. 4-6. : 27-317 - 077 /fax: 27-315 - 093 WEB: http://boronkay.vac.hu e-mail: boronkay@vac.hu KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola. Beiskolázási tájékoztató. 2016/2017-es tanév

SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola. Beiskolázási tájékoztató. 2016/2017-es tanév SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Beiskolázási tájékoztató 2016/2017-es tanév Általános információk Az iskola neve: SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Az iskola címe: 6722 Szeged, Szentháromság

Részletesebben

Polgármesteri Hírek 2010. május 14.

Polgármesteri Hírek 2010. május 14. Polgármesteri Hírek 2010. május 14. Önkormányzati hírek - Pályázatok Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér A falu közösségi életében jelentős minőségi változást hoz majd, ha 2011. december végére elkészül

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

TOVÁBB- TANULÁS. megvalósítani. Hét tagiskolánk összehangolja a pedagógiai munkát a beiratkozástól a tehetséggondozásig,

TOVÁBB- TANULÁS. megvalósítani. Hét tagiskolánk összehangolja a pedagógiai munkát a beiratkozástól a tehetséggondozásig, tuti pálya 1 A korszerı oktatás, szakképzés a XXI. században azt jelenti, hogy a modern szakembereknek többféle terület ismereteit, fogásait is meg kell tanulniuk ahhoz, hogy piacképes tudással rendelkezzenek,

Részletesebben

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPOLITIKA. JÓ képzettséget és JÓ munkát minden gyermeknek, mire felnő!

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPOLITIKA. JÓ képzettséget és JÓ munkát minden gyermeknek, mire felnő! GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPOLITIKA JÓ képzettséget és JÓ munkát minden gyermeknek, mire felnő! Főpályázó: Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék A projektmegvalósítás időszaka: 2010. november

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 7/2010. (rendkívüli nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2010. május 27-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. IV. 71-3/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

Kovács Botond 1. osztály

Kovács Botond 1. osztály Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola 05-0. tanév I. félév Kovács Botond. osztály matematika matematika matematika magyar környezetismeret hit-és erkölcstan ének ének 5. magyar 3 magyar magyar magyar

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

BUDAPESTEN VERSENYEZTÜNK SIKER

BUDAPESTEN VERSENYEZTÜNK SIKER Á G F A L V I K R Ó N I K A X. évfolyam 6. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2009. június SIKER Iskolánk Patakugró Néptánc Csoportja 2009. május 15-16.-án Solymáron rendezett Német Nemzetiségi

Részletesebben

I. Tanulói jogviszonyban álló vizsgázók:

I. Tanulói jogviszonyban álló vizsgázók: A vizsgabizottság neve: 12.B A vizsgabizottság jegyzıje: Szabó István befejezık utasítottak kényszerülık K 24 24 23 1 0 9 10 4 0 1 E 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 matematika K 25 25 25 0 0 2 6 7 10 0 K 24 24 24

Részletesebben

A barlangrajztól az internetig címmel médiatörténeti áttekintést adott egy 12 részes tévé sorozatban vendégelőadók segítségével.

A barlangrajztól az internetig címmel médiatörténeti áttekintést adott egy 12 részes tévé sorozatban vendégelőadók segítségével. TÓTH TAMÁS ANTAL szerkesztő A képzés során trénerként működik közre. Végzettsége Szent István Egyetem Jászberényi Kar andragógia szak A sajtó különböző területein szerezett tapasztalatot, nyomtatott, írott

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1281 számú projektben oktatási és képzési szolgáltatások megvalósítása II. számú szerződés módosítás (Szolnoki Tankerület)

TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1281 számú projektben oktatási és képzési szolgáltatások megvalósítása II. számú szerződés módosítás (Szolnoki Tankerület) TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-1281 számú projektben oktatási és képzési szolgáltatások megvalósítása II. számú szerződés módosítás (i Tankerület) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/57 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működéséről (2008-2012)

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működéséről (2008-2012) Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Pásztó, Nagymező út 36. Szám: 1-175/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

Részletesebben

Mechatronikai Szakközépiskola

Mechatronikai Szakközépiskola általános iskola szakközépiskola gimnázium szakiskola érettségi + szakmai alapozás érettségi 01 kód: 4 évfolyamos szakközépiskolai képzés villamosipar és elektronika ágazatban, angol nyelv oktatással (1,5

Részletesebben

TARTALOMMUTATÓ. 1. Beszámoló a Társulás 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.

TARTALOMMUTATÓ. 1. Beszámoló a Társulás 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. TARTALOMMUTATÓ 1. Beszámoló a Társulás 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 2. Tájékoztató az oktatási intézmények helyzetéről a 2009/2010-es tanév kezdése előtt. 3. Költségracionalizálási

Részletesebben

Balaton. Háromhetes iskolai projekt a Somogyi TISZK Baross Gábor Közép-és Szakiskolában

Balaton. Háromhetes iskolai projekt a Somogyi TISZK Baross Gábor Közép-és Szakiskolában Balaton Háromhetes iskolai projekt a Somogyi TISZK Baross Gábor Közép-és Szakiskolában Visz, visz, csak visz. Balaton a neve, kékbe, zöldbe, szivárványba burkozik heve. Készítette: Nagy Márta Villányiné

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@faysuli.hu www.faysuli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Pedagógiai Program

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Iskolánk választott mottója: Az élet egyikünk számára sem könny. De nincs semmi baj, ha az embernek van kitartása, s fleg önbizalma. Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és hogy ezt a valamit

Részletesebben

Szülőföldem-lakóhelyem

Szülőföldem-lakóhelyem Szülőföldem-lakóhelyem Sváb települések Dombóvár környékén HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT a dombóvári 516.sz. IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM intézményében Projektfelelős: Herczeg Mária Tartalom: 1.

Részletesebben

A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja

A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja A szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programja Szolnok, 203. március 27. Töreki András igazgató Tartalomjegyzék A pedagógiai programmal kapcsolatos intézkedések... 3. A pedagógiai

Részletesebben

A TÁVOKTATÁSBAN REJL ESÉLYEGYENLSÉG

A TÁVOKTATÁSBAN REJL ESÉLYEGYENLSÉG A TÁVOKTATÁSBAN REJL ESÉLYEGYENLSÉG Kriskó Edina GDF, krisko@gdf.hu Muhari Csilla GDF, muhari@gdf.hu Kivonat: A Szerzk mindenekeltt bemutatják az esélyteremt informatika és informatikai eszközökkel támogatott

Részletesebben

Április 1. MŰVÉSZETI SZEMLE GÁLAMŰSORA

Április 1. MŰVÉSZETI SZEMLE GÁLAMŰSORA Április 1. Czina Sándor Tagintézmény MŰVÉSZETI SZEMLE GÁLAMŰSORA A Művészeti Szemle után évente gálaműsort rendezünk a legjobb produkciókból, ez is motiválja tanulóinkat a felkészülés során. A zsűri és

Részletesebben

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT

LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT LURKÓFALVA ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM FÜZESGYARMAT 2015 OM azonosító: 201933 ÖNÁLLÓAN MKÖDÖ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 1 LURKÓFALVA ÓVODA Nevelési Programja OM azonosító: 201933 FÜZESGYARMAT 2015. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JÓK A LEGJOBBAK KÖZÜL

JÓK A LEGJOBBAK KÖZÜL JÓK A LEGJOBBAK KÖZÜL Sződi Sándor (IFKA - Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. minőség szakértő) A jövőben egyre nagyobb szerepe lesz az okos vállalatvezetők körében a benchmarkingnak, mivel a verseny

Részletesebben

A gyermekek születése nem a szüléssel kezdódik és ér véget!

A gyermekek születése nem a szüléssel kezdódik és ér véget! Védónó szakirány A gyermekek születése nem a szüléssel kezdódik és ér véget! SZTE EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR Veronika, a kismama mindent tudott a szülésről, mert jól felkészítették rá.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

SAJTÓANYAG. A rendezvény keretében került sor a Legjobb Női Munkahely 2014 Díjak ünnepélyes átadására.

SAJTÓANYAG. A rendezvény keretében került sor a Legjobb Női Munkahely 2014 Díjak ünnepélyes átadására. SAJTÓANYAG NŐ, CSALÁD ÉS KARRIER II. Generációk közötti együttműködés nemzetközi konferencia a Personal Hungary 12. Emberierőforrás- menedzsment Szakkiállításon. A rendezvény keretében került sor a Legjobb

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,,, óvodapedagógus

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

DÓCZY GIMNÁZIUMA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LAPOK

DÓCZY GIMNÁZIUMA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LAPOK DEBRECENI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM DÓCZY GIMNÁZIUMA (hat évfolyamos képzés: 7-12. évfolyamon) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ LAPOK a 2014-2015-ös tanévre Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZER ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZER ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

8/1 A SOPRONI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT 2009 ÉVI ÜZLETI TERVE

8/1 A SOPRONI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT 2009 ÉVI ÜZLETI TERVE 8/1 A /2009. (III.26.) Kgy. sz. határozat melléklete A SOPRONI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT 2009 ÉVI ÜZLETI TERVE A Sopron Megyei jogú Város Önkormányzata a város-rehabilitációs feladatok és az elnyert pályázatok

Részletesebben

Mobil Kommunikációs Kutatás-fejlesztési és Innovációs Centrum létrehozása. (Mobil 2004) Pályázati felhívás

Mobil Kommunikációs Kutatás-fejlesztési és Innovációs Centrum létrehozása. (Mobil 2004) Pályázati felhívás az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával Mobil Kommunikációs Kutatás-fejlesztési és Innovációs Centrum létrehozása (Mobil 2004) Pályázati felhívás Budapest, 2004. november 4. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Tartalom 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

BGSZC KÁROLYI MIHÁLY KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

BGSZC KÁROLYI MIHÁLY KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA BGSZC KÁROLYI MIHÁLY KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA 2016 / 2017 TANÉV Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági

Részletesebben

A közép- és emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások tervezete. a Pedagógiai Program alapján

A közép- és emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások tervezete. a Pedagógiai Program alapján A közép- és emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások tervezete a Pedagógiai Program alapján a 2016/2017-es tanévre Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Jogszabályi háttér A kerettantervek

Részletesebben

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ. Adó 1% Idén is sok szeretettel várunk minden kedves újlengyeli lakost! Mozogjunk együtt újra! 2016. május 25.

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ. Adó 1% Idén is sok szeretettel várunk minden kedves újlengyeli lakost! Mozogjunk együtt újra! 2016. május 25. Adó 1% Kérjük támogassa adója 1%-ával az újlengyeli egyesületeket! Újlengyeli Diáksport Egyesület Adószám: 18662010-1-13 Újlengyeli Polgárőr Egyesület Adószám: 18280702-1-13 Vatya Népe Hagyományőrző és

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KAPUVÁRI III-AS SZÁMÚ HÁZIORVOSI RENDELŐ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A KAPUVÁRI III-AS SZÁMÚ HÁZIORVOSI RENDELŐ TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A KAPUVÁRI III-AS SZÁMÚ HÁZIORVOSI RENDELŐ TEVÉKENYSÉGÉRŐL Házhelyi rendelő A rendelő Kapuvár Házhely-alközpontjában helyezkedik el, iskolafogászati rendelővel közös épületben. Mátyás király

Részletesebben

A Nagyatádi Közoktatási Intézmény beszámolója a 2010/2011-es tanévről (Az ÖMIP szakmai ellenőrzés indikátorai alapján)

A Nagyatádi Közoktatási Intézmény beszámolója a 2010/2011-es tanévről (Az ÖMIP szakmai ellenőrzés indikátorai alapján) A Nagyatádi Közoktatási Intézmény beszámolója a 2010/2011-es tanévről (Az ÖMIP szakmai ellenőrzés indikátorai alapján) 1. Beiskolázás Jelentkezettek, felvettek Árpád iskola: 50fő Babay iskola: 26 fő Bárdos

Részletesebben

MA 2014. december 15-e van

MA 2014. december 15-e van Zajló KA2 stratégiai partnerségek projektek számára 2015. 06. 16. A FIKTÍV ELŐREHALADÁSI JELENTÉSHEZ 1. Projekt információk 1.1. Alapadatok Projektgazda neve: Pirospozsgás Általános Iskola Támogatott székhelye:

Részletesebben

P E D A G ÓGIAI P ROG R A M J A

P E D A G ÓGIAI P ROG R A M J A Zichy Mihály kezében az ecset beszél, dalol, világít (Jókai Mór) A Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakközépiskola és Kollégium P E D A G ÓGIAI P ROG R A M J A Részei: NEVELÉSI PROGRAM HELYI TANTERV

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Kompetencia alapú oktatás Nyíregyházán A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza,

Részletesebben

1. PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE

1. PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE A JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015. szeptember 1. 1. PEDAGÓGUSOK NÉV ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE TANÍTOTT TANTÁRGY FOGADÓÓRA Igazgató: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna szlovák-földrajz

Részletesebben

Előterjesztés Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én tartandó ülésére

Előterjesztés Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én tartandó ülésére Ászár Község Polgármestere Iktatószám: /2014/A Előterjesztés Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én tartandó ülésére Tárgy: Ászár Község Képviselő-testületének 2015. évi

Részletesebben

Moduláris program A HELY, AHOL ÉLÜNK. Készítette: Polónyi Katalin 2010. június, Zagyvarékas Damjanich János Általános Iskola és Óvoda

Moduláris program A HELY, AHOL ÉLÜNK. Készítette: Polónyi Katalin 2010. június, Zagyvarékas Damjanich János Általános Iskola és Óvoda Moduláris program A HELY, AHOL ÉLÜNK Készítette: Polónyi Katalin 2010. június, Zagyvarékas Damjanich János Általános Iskola és Óvoda Tartalom Helyzetelemzés... 3 Szociális helyzet a településen... 3 Közszolgáltatások

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015

Felsőpáhok Község Önkormányzata Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015 Felsőpáhok Község Önkormányzata Státusz: Véglegesített (kitöltő) 2015 Alapadatok Az adatszolgáltató szervezet teljes Felsőpáhok Község Önkormányzata neve: Intézményazonosító: 10062856 Az adatszolgáltató

Részletesebben

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT A BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Összeállította: Malik Károly igazgató BEVEZETŐ Az iskola hivatalos neve: Balla Károly Általános Iskola Csévharaszt /2002.09.01 óta/ Az iskola

Részletesebben

PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNY TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0046

PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNY TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0046 PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNY A Dél-Cserehát és a Szuha-völgyi Akcióterület közösségi összefogása a mélyszegények integrációja és az együttműködés fejlesztése érdekében TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0046 A projekt időtartama

Részletesebben

Igazgatói beszámoló. a tatabányai Árpád Gimnázium. 2007 2012 között végzett munkájáról

Igazgatói beszámoló. a tatabányai Árpád Gimnázium. 2007 2012 között végzett munkájáról Igazgatói beszámoló a tatabányai Árpád Gimnázium 2007 2012 között végzett munkájáról 2012. május - június Ezt az igazgatói beszámolót a tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2012. június 6-ai értekezletén

Részletesebben

Munkácsy Mihály Általános Iskola Beszámoló

Munkácsy Mihály Általános Iskola Beszámoló 68. Munkácsy Mihály Általános Iskola Beszámoló 2006-2011. Készítette: Egyházi Viktorné sk. igazgató 1 Tartalom I. Iskolánkról... 2 II. Személyi feltételek... 2 III. Iskolánk felszereltségének alakulása...

Részletesebben

Elégedettségmérés és fenntartási javaslatok tanodai program működtetéséhez

Elégedettségmérés és fenntartási javaslatok tanodai program működtetéséhez Elégedettségmérés és fenntartási javaslatok tanodai program működtetéséhez Kerkai Jenő Népi Kulturális Tanoda TÁMOP-3.3.9.A-12/2-2012-0054 2015. június Tartalom: - A tanodai tanulók elégedettsége - A tanodai

Részletesebben

1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: Kezdő dátum: 2009.06.01. Záró

Részletesebben