Kohéziós Alap projektek. Menedzsment Egységeinek létrehozása. Útmutató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kohéziós Alap projektek. Menedzsment Egységeinek létrehozása. Útmutató"

Átírás

1 Kohéziós Alap projektek Menedzsment Egységeinek létrehozása Útmutató Készült a Nemzeti Fejlesztési Hivatal megbízásából május 25. Készítette a PricewaterhouseCoopers Kft. Szakértok: Czéh Tibor, Tóth Klára, Dr. Pásztor Zsolt

2 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS A KEDVEZMÉNYEZETT ÉS A PME ELHELYEZKEDÉSE A KOHÉZIÓS ALAP INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN A PME SZABÁLYOKBAN RÖGZÍTETT FELADATAI KEDVEZMÉNYEZETT MAGYAR JOGSZABÁLYOKBAN RÖGZÍTETT FELADATAI AZ 1/2004. (I. 5.) KORMÁNY RENDELET A 360/2004. (XII. 26.) KORMÁNY RENDELET A KEDVEZMÉNYEZETT TÁMOGATÁSI SZERZODÉS SZERINTI ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEI A KEDVEZMÉNYEZETT INTÉZMÉNYI MUKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EU JOGANYAG A PME JOGSZABÁLYOKBÓL EREDO FELADATAI A PME PONTOS FELADATAINAK MEGHATÁROZÁSA A PME HELYE, MODELLEK ÉS JOGI FORMÁK A PME ELHELYEZKEDÉSE A KEDVEZMÉNYEZETT INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN A KEDVEZMÉNYEZETTRE ÉS A PME-RE VONATKOZÓ FELELOSSÉG ÉS HATÁSKÖRÖK A PME FELÁLLÍTÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ SZABÁLYOZÁSOK A KEDVEZMÉNYEZETT ÉS A PME LEHETSÉGES VISZONYA A PME LEHETSÉGES JOGI FORMÁI ÉS BELSO SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE LEHETSÉGES MODELLEK A MODELLEK KÖZÖTTI VÁLASZTÁS SZEMPONTRENDSZERE MODELL CENTRALIZÁLT PME MODELL - RÉSZBEN CENTRALIZÁLT PME, FOKOZOTT ELLENORZÉSI ÉS JÓVÁHAGYÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL A KEDVEZMÉNYEZETT RÉSZÉROL MODELL - OSZTOTT MUKÖDÉSU PME MODELL - RÉSZBEN DECENTRALIZÁLT PME, JÓVÁHAGYÁSI ÉS ELLENJEGYZÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL A KEDVEZMÉNYEZETT RÉSZÉROL MODELL - DECENTRALIZÁLT PME A PME BELSO SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE AZ EGYES MODELLEK ESETÉN A PME FELÁLLÍTÁSA EGY PME FELÁLLÍTÁS LÉPÉSEI A PME MUKÖDÉSI ELVEI A PROJEKT GYAKORLATI/TECHNIKAI LEBONYOLÍTÁSÁNAK ALAPELVEI PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ EMIR AZ EU BIZOTTSÁG ELVÁRÁSAI HAZAI SZABÁLYOZÁS DOKUMENTÁLÁS A PME ELLENORZÉSI KÖTELEZETTSÉGE SZERVEZETI ÁTVILÁGÍTÁS MÓDSZERTANA...30 Bevezetés 2/55

3 5.3.1 ÖNELLENORZÉS AZ ÖNELLENORZÉS EREDMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE PME FELÁLLÍTÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA FOLYAMATOK MEGHATÁROZÁSA ÜGYREND KIDOLGOZÁSA MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KIDOLGOZÁSA AUDIT TRAIL ELLENORZÉSI NYOMVONAL KIALAKÍTÁSA BELSO ELLENORZÉSI KÉZIKÖNYV HUMÁNEROFORRÁS FEJLESZTÉSI TERV A PME FELÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜK SÉGES EROFORRÁSOK SZ. MELLÉKLET SZ. MELLÉKLET SZ. MELLÉKLET...57 Bevezetés 3/55

4 1 BEVEZETÉS Az Európai Unió Magyarország csatlakozását megelozoen az ISPA Elocsatlakozási Alapon keresztül, azt követoen pedig a Kohéziós Alap révén támogatást biztosít hazánk számára nagy környezetvédelmi és közlekedési infrastrukturális beruházások megvalósítására. A támogatás sikeres felhasználásának (és megtartásának, azaz vissza nem fizetésének) feltétele egy olyan intézményi struktúra és eljárásrend kialakítása, mely lehetové teszi a támogatás átlátható, hatékony és ellenorizheto módon történo felhasználását. A Kohéziós Alap hazai intézményrendszere a vonatkozó jogszabályok alapján az alábbiak szerint épül fel: A felhasználásra vonatkozó szakmai javaslatokat a két Közremuködo Szervezet (KSz), a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) illetve a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) terjeszti elo. Ugyancsak ez a két tárca felel a projektek gyakorlati megvalósításáért. A projektek muszaki elokészítésében és fizikai megvalósításában a két szaktárcán kívül a projekt tárgyától függoen közlekedési projektek esetén a Magyar Államvasutak (MÁV), a Nemzeti Autópálya Részvénytársaság (NA Rt), a Közútkezelo Igazgatóság (UKIG), HungaroControl-Magyar Légiforgalmi Szolgálat, illetve környezetvédelmi projektek esetén az érintett kedvezményezettek, illetve az általuk létrehozott végrehajtó egységek (Project Implementation Unit PME) vesznek részt. A KOHÉZIÓS ALAP PROJEKTEK VÉGREHAJTÓ EGYSÉGEINEK LÉTREHOZÁSA ÚTMUTATÓNAK (a továbbiakban: Útmutató) a célja, hogy segítséget nyújtson a Kohéziós Alap projektek kedvezményezettei, elsosorban az önkormányzatok számára a projekt(ek) menedzselését végzo szervezet szabályszeru felállításához, illetve szabályos és hatékony muködéséhez. Ezen szervezet megjelölésére a hazai jogszabályokban, illetve EU joganyag magyar fordításában gyakori az angol Project Implementation Unit (PIU) alapján a projekt menedzsment egység (PME) elnevezés.. Ez a terminológia a hazai gyakorlatban meghonosodott ezért az Útmutató is ezt alkalmazza. Az Útmutató jellemzoi: Elsosorban környezetvédelmi projekteket megvalósító önkormányzatokhoz szól. Hasznosítja az eddig összegyult tapasztalatokat, ezért interjú készült számos a muködo PME képviselojével. Ebbol következtet a lehetséges és alkalmas PME modellekre. Tartalmazza a PME feladatait - alapvetoen hazai jogszabályok alapján, de ismerteti az EU követelményeket is, mint szintén követendo szabályokat. Utal a tárgyhoz kapcsolódó, már kidolgozott útmutatókra. Felhívja a figyelmet a hazai joganyag gyors változásához történo igazodásra. Ismerteti a PME lehetséges modelljeit és jogi formáit. Gyakorlati javaslatokat tartalmaz a PME felállítására. Bevezetés 4/55

5 Az Irányító Hatóság és a Közremuködo Szervezet belso szabályozási logikájához, szerkezetéhez és e két intézmény által kidolgozott kézikönyvekhez igazodik, a PME velük való együttmuködésének megkönnyítése érdekében. Bevezetés 5/55

6 2A KEDVEZMÉNYEZETT ÉS A PME ELHELYEZKEDÉSE A KOHÉZIÓS ALAP INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN A Kohéziós Alap projektek megvalósításában résztvevo intézmények és felelos személyek felelossége és hatásköre a vonatkozó jogszabályokban rögzített. Az intézmények mindegyike rendelkezik a felelosségi és hatásköröket rögzíto részletes eljárási szabályzattal. A Kohéziós Alap projektek megvalósításában résztvevo hazai felelos személyek és intézmények fo felelosségi és hatásköre az alábbi: az Irányító Hatóság: (a továbbiakban IH) a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának irányítására kijelölt szervezeti egység. A Kohéziós Alap Irányító Hatóság vezetoje feladatkörében kapcsolatot tart az Európai Bizottsággal. A Kohéziós Alap Irányító Hatóság feladata a Kohéziós Alap Keretstratégia megvalósításának koordinálása. a Kifizeto Hatóság: (a továbbiakban KH) az Európai Uniós támogatásokkal kapcsolatos, az irányító hatóságok által biztosított adatokon alapuló átutalás-igénylések összeállítására, a költségnyilatkozatok igazolására, az Európai Unió felé történo benyújtására, valamint az Európai Unióból érkezo pénzügyi források fogadására kijelölt szervezet. a Közremuködo Szervezetek a Kohéziós Alap Irányító Hatóság a Kohéziós Alap Keretstratégia megvalósításába a környezetvédelmi projektek tekintetében egy közremuködo szervezetet vonhat be. A Kohéziós Alap közremuködo szervezetet a Kohéziós Alap támogatásainak hatékony és jogszabályoknak megfelelo felhasználásáért felelos. a Kohéziós Alap Monitoring Bizottság figyelemmel kíséri a projektek technikai és pénzügyi elorehaladását, meggyozodik a projektek végrehajtásának hatékonyságáról és minoségérol. A Kohéziós Alap Monitoring Bizottság állandó tagjai: az Irányító Hatóság, a Kifizeto Hatóság és a Közremuködo Szervezetek. az Államháztartási Belso Pénzügyi Ellenorzési Rendszer Tárcaközi Bizottság a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap felhasználását ellenorzo rendszerek kialakításával összefüggo koordinációs és konzultatív feladatokat látja el. a Beszállító a vonatkozó szabályok alapján versenyeztetés keretében kiválasztott kivitelezo vagy tanácsadó, aki a kedvezményezettel kötött szerzodésnek megfelelo munkavégzésért tartozik felelosséggel. a Mérnök - a beszállítók között kituntetett szerepet tölt be. A megkötött szerzodés tartalmától függoen a PME és a többi beszállító, vagy azok egy kijelölt csoportja közötti munka kapcsolatot hivatott felügyelni és ellenorizni. Alapvetoen FIDIC szerinti muszaki ellenori feladatokat lát el, de van arra példa, hogy a PME részére történo muszaki segítségnyújtás is a feladata. az EU Közbeszerzési Koordinációs Egység (EKKE) szakértoket biztosít a közbeszerzési eljárások minoségbiztosításához, továbbá feladata, Bevezetés 6/55

7 hogy megfigyelo tagok delegálásával felügyelje a közbeszerzési eljárások szabályoknak megfelelo lebonyolítását. a Magyar Államkincstár (MÁK) mint a költségvetés bankja, vezeti a pénzügyi lebonyolításhoz szükséges számlákat és végrehajtja az átutalásokat. a Kormányzati Ellenorzési Hivatal (KEHI) felelos az egyes projektek végén a szabályoknak megfelelo kifizetések ellenorzéséért és a megfeleloségi záradék kibocsátásáért. az Állami Számvevoszék (ÁSZ) a nemzetgazdasági költségvetés végrehajtásának ellenorzése keretében vizsgál(hat)ja az egyes szereplok tevékenységét és gazdálkodását. Belso Ellenorzési Osztályok (BEOk) felelosek az intézményrendszerben eloírt bizonyos ellenorzések elvégzésért. Engedélyezo hatóságok - a projekt megvalósítás különbözo fázisaiban szükséges engedélyek megszerzése céljából szükséges kapcsolattartás. Önkormányzaton belüli szervezeti egységek Ezek közül a PME rendszeres kapcsolatban áll a Pénzügyi osztállyal a számlák kifizetése, és a Jogi osztállyal a szerzodések megkötése, módosítása és esetleges panaszok orvoslása tárgyában. Ezek feladat és hatásköre az önkormányzat hatályos SzMSz-ében szerepel. A PME a kedvezményezett által a Kohéziós Alap projekt lebonyolításának menedzselésére, koordinációjára létrehozott felelos szervezet. Bevezetés 7/55

8 3A PME SZABÁLYOKBAN RÖGZÍTETT FELADATAI A KA projektek kedvezményezettjeinek a beruházás gyakorlati megvalósítása céljából meglévo a szervezetet át kell alakítani vagy munkaszervet kell létrehozni az EU források hatékony é szabályos felhasználása érdekében. A hazai jogszabályok nem határozzák meg a PME fogalmát, ezért az Útmutató számára a következo munka definíció javasolt: a PME a projekt kedvezményezettjének munkaszerve, melynek feladata a projekt hatékony megvalósítása, a támogatás szabályszeru felhasználása. Felelossége és hatásköre a kedvezményezettel kötött megállapodásban rögzített feladatok ellátására terjed ki. A kedvezményezett a projekt használója és - a vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Közremuködo Szervezettel kötött Támogatási Szerzodésben meghatározottaknak megfeleloen elsosorban a projekt elokészítéséért, a megvalósítás fizikai, muszaki vonatkozásainak kézben tartásáért, a beszállítókkal való szerzodések megkötéséért, a teljesítések ellenorzéséért és igazolásáért, a projekt költségeinek megfelelo nyilvántartásáért felelos. Ezeknek a feladatoknak a sikeres ellátása csak egy megfelelo felkészültséggel, anyagi és személyi háttérrel, projekt menedzsmenttel rendelkezo kedvezményezett útján lehetséges. A kedvezményezett projekt menedzsmentje általában több részbol áll, és magába foglalja annak döntéshozó testületét (például a hulladékgazdálkodási projektek esetén az Önkormányzati Társulást, vagy különbözo önkormányzati testületi bizottságokat), valamint a projekt napi, operatív feladatainak ellátásával, tulajdonképpen a lebonyolítással, menedzseléssel megbízott szervezetet, társaságot. A KA projektek lebonyolítását számos hazai és EU jogszabály, eloírás szabályozza, illetve, kézikönyv és útmutató segíti. A jelen útmutató tárgya a PME felállítása, ezért a joganyagból csak azok ismertetésére kerül sor, amelyek a kedvezményezettre (PME-re) vonatkozóan konkrét feladatokat tartalmaznak. A Kohéziós Alap projektekhez kapcsolódó többi jogforrás felsorolásszeruen szerepel. A PME létrehozásával kapcsolatos információt tartalmaznak az alábbi dokumentumok, melyek a feltuntetett honlapokon érthetok el: KA Kézikönyv, hozzáférheto: Minoségellenorzo Kézikönyv, hozzáférheto: KA IH-tól, Belso ellenorzési útmutatók, hozzáférhetok: IH Kézikönyv, hozzáférheto: Kohéziós Alap Irányító Hatóságtól KSZ Kézikönyvek, hozzáférheto: KA Közremuködo Szervezettol Kézikönyv az ISPA és a Kohéziós Alap kedvezményezettjei számára, hozzáférheto: 3.1 KEDVEZMÉNYEZETT MAGY AR JOGSZABÁLYOKBAN RÖGZÍTETT FELADATAI A Kohéziós Alap hazai intézményrendszerére alapvetoen az 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet az Európai Unió Strukturális Alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelos intézményekrol, valamint a 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenorzési rendszerek kialakításáról vonatkozik. 8/55

9 Fontos megjegyezni, hogy a PME közvetlenül nem jelenik meg a Kohéziós Alap projektek megvalósítását szabályozó joganyagban. A PME felelosségi és hatáskörét az ot megbízó szervezet, jelen esetben a kedvezményezett, határozza meg, természetesen saját felelosségi és hatáskörével összhangban. A gyakorlatban a kedvezményezettre rótt feladatokat annak munkaszerve a PME hajtja végre, illetve koordinálja. A kivonat figyelemfelhívási céllal készült. Egyrészt a teljesség hiányában, másrészt a joganyag és eljárások folyamatos fejlodése okán nem helyettesíti az 1. sz. mellékletben felsorolt szabályok ismeretét, illetve a késobbiekben megalkotásra vagy kihirdetésre kerülo jogszabályok ismeretét Az 1/2004. (I. 5.) Kormány rendelet Az Útmutató tárgyához az Európai Unió Strukturális Alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelos intézményekrol szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet alábbi rendelkezései kapcsolódnak: 4. A kormányrendelet hatálya alá tartozó intézmények feladataik végrehajtása során kötelesek: a) egymással, illetve a hatáskörükbe tartozó programok és projektek megvalósításában érintett minisztériumokkal együttmuködni, b) a rendelkezésükre álló, az Európai Unió által társfinanszírozott programok és projektek végrehajtására vonatkozó adatokat, információkat egymás rendelkezésére bocsátani, c) a tájékoztatás, a nyilvánosság és a partnerség követelményét érvényesíteni, d) rendszeres tájékoztatással, szakmai tanácsadással elosegíteni a pályázók felkészítését, az Európai Unió támogatásainak hatékony felhasználását, e) gondoskodni a közösségi alapelvek követésérol, a közösségi politikák érvényesítésérol, f) gondoskodni a feladat- és hatáskörök szétválasztásáról, a gondos pénzügyi gazdálkodás követelményeinek érvényesítésérol, g) együttmuködni az 1038/2003. (IV. 24.) Korm. határozattal létrehozott Strukturális és Kohéziós Alapok Képzoközponttal (a továbbiakban: SAKK), h) folyamatos továbbképzési lehetoséget biztosítani munkatársaiknak, különös tekintettel a SAKK által szervezett, illetve a SAKK által kidolgozott képzési követelményeknek megfelelo képzésekre, i) a rendelkezésükre álló, oktatási-képzési célra felhasználható anyagokat, dokumentumokat kölcsönösen egymás rendelkezésére bocsátani. A kormányrendelet a Közremuködo Szervezet által kedvezményezettre részben, vagy egészben delegálható feladatként az alábbiakat jelöli meg (28 ): c) az Európai Bizottsághoz benyújtandó projekt támogatási kérelmek összeállítása; f) a hazai költségvetési tervezése érdekében vagy a projektek végrehajtása során egyéb okból szükséges pénzügyi kimutatások és elorejelzések kidolgozása és az adatok továbbítása a Kohéziós Alap Irányító Hatóság és a Kifizeto Hatóság felé; g) a projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása; j) az egységes monitoring informatikai rendszerben naprakész, a monitoring jelzoszámokhoz, valamint az értékeléshez szükséges adatok rögzítése; (3) A lebonyolító testület és a kedvezményezett feladatait másra nem ruházhatja át. 9/55

10 3.1.2 A 360/2004. (XII. 26.) Kormány rendelet A 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenorzési rendszerek kialakításáról közvetlen rendelkezéseket nem tartalmaz a PME létrehozása tekintetében. Tartalmaz ugyanakkor rendelkezéseket a támogatások pénzügyi lebonyolításával kapcsolatban, így például a négy szem elvét, az ellenorzési nyomvonal kialakítását, amelyeket figyelembe kell venni a PME muködése során. Ezért ezek a rendelkezések az Útmutató 4. fejezetében kerülnek ismertetésre. 3.2 A KEDVEZMÉNYEZETT TÁMOGATÁSI SZERZODÉS SZERINTI ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEI A környezetvédelmi projektek felhasználására vonatkozó szakmai javaslatokat az illetékes Közremuködo Szervezet (KSz), a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) terjeszti elo. Ugyancsak ez a tárca felel a projektek gyakorlati megvalósításáért. A Közremuködo Szervezet KvVM - Támogatási Szerzodést köt a kedvezményezettel a projekt megvalósítására. A Támogatási Szerzodés általánosságban az alábbi feladatokat fogalmazza meg a kedvezményezett számára: a kedvezményezett a beruházás muszaki dokumentációját, muszaki tartalmát a KSz jóváhagyása nélkül sem közvetlenül, sem közvetve nem módosítja, a kedvezményezett a KSz-t elozetesen tájékoztatja, amennyiben a beruházással létrejövo rendszer üzemeltetését érinto szerzodést kíván kötni, (KSz igényelheti a kedvezményezettol, hogy megismerje az üzemeltetésre vonatkozóan kiírandó közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációját, a létrejövo szerzodés tervezetét. A KSz jogosult egy személyt delegálni a pályázatértékelo testületbe.) a kedvezményezett ellen nincs olyan folyamatban lévo per, hatósági eljárás, stb., amely a jelen szerzodés teljesítésére kihatna, a kedvezményezett ellen nincs adósságrendezési, csod- vagy felszámolási eljárás, és ilyen eljárás kezdeményezésérol nincs tudomása, közterheit a jövoben is eloírásszeruen fizeti, mindenkori adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz az önkormányzati saját rész összegét, valamint az el nem számolható költségek megfizetését biztosítja, a támogatás összegét kizárólag a beruházás megvalósítására kívánja és köteles felhasználni, a KSz-nek átadandó mindenkori mérlegek, beszámolók, adatok, jelentések, stb. hitelesek és teljesek, haladéktalanul tájékoztatja KSz-t a bekövetkezo felmondási eseményekrol, 10/55

11 szervezetében, muködésében, gazdálkodásában, tulajdoni helyzetében bekövetkezett minden lényeges és meghatározó változást haladéktalanul közöl KSz-szel, belso szabályozásában és szerzodéseiben a támogatással kapcsolatos személyi és anyagi felelosséget megfeleloen szabályozza. 3.3 A KEDVEZMÉNYEZETT INTÉZMÉNYI MUKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EU JOGANYAG Az Útmutató témája szempontjából fontos elvárásokat fogalmaz meg az EK Tanácsának 1386/2002/EK rendelete a Kohéziós Alapból nyújtott támogatások irányítási és ellenorzési rendszere, valamint a pénzügyi korrekciós eljárás tekintetében. (E rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet megállapít ugyan, azonban az EU jogszabály ismerete a végrehajtás során hasznos lehet.) A rendelet az alábbi tárgyhoz kapcsolódó rendelkezéseket tartalmazza. 3. cikk Az irányító és kifizeto hatóságok, közremuködo szervek és végrehajtó szervek irányítási és ellenorzési rendszerei az irányított támogatás mértékével való arányosságra is figyelemmel, rendelkeznek az alábbiakról: 4. cikk a) az érintett szervezeten belül a feladatok világos meghatározása, világos elosztása, és amennyire a hatékony és eredményes irányításhoz szükséges a feladatok kello elkülönítése; b) a feladatok megfelelo módon történo elvégzését biztosító hatékony rendszerek; (1) A 3. cikkben említett irányítási és ellenorzési rendszerek magukban foglalják az igazolt kiadások hitelességének igazolására és az elokészítési szakasztól a finanszírozott beruházás átadásáig a projekt végrehajtására vonatkozó eljárásokat, összhangban a vonatkozó kiutalásról szóló határozat feltételeivel, a projekthez rendelt célokkal, valamint az alkalmazandó nemzeti és közösségi szabályokkal, különösen az Alapból származó A vizsgálatok minden olyan szempontra kiterjednek legyenek azok pénzügyi, muszaki vagy igazgatási természetuek, amelyek meghatározhatják a lekötött alapok hatékony felhasználását. (2) Az eljárások a helyszíni projektvizsgálatok nyilvántartásba vételét igénylik. A nyilvántartások tartalmazzák az elvégzett munkát, a vizsgálat eredményeit, valamint a megállapított rendellenességek tekintetében hozott intézkedéseket. Ha a fizikai vagy igazgatási ellenorzés nem teljes köru, hanem a munkák vagy ügyletek egy mintáján történt meg, a nyilvántartások megjelölik a kiválasztott munkákat vagy ügyleteket, és leírják a mintavételi módszert. 3.4 A PME JOGSZABÁLYOKBÓL EREDO FELADATAI Az elozoekben ismertetett jogszabályi rendelkezéseket a PME-nek gyakorlati feladatokra kell átváltani. Célszeru csoportokat képezni a projekt végrehajtás idoben egymást követo fázisai szerint. Az Útmutató ezeket a fázisokat tekinti idohorizontnak mind a feladatok áttekintése, mind a PME felállítás lépéseinek meghatározása során. 1. fázis A projekt elokészítése (a támogatási kérelem és benyújtása) 2. fázis A közbeszerzési eljárás lefolytatása 3. fázis A munkák végrehajtása 11/55

12 4. fázis A projekt lezárása A kedvezményezettre, illetve a PME-re vonatkozó szabályozások normatív elemzése eredményeként, és a 2000 óta folyamatban lévo ISPA projektek végrehajtásának tapasztalatai, továbbá a KvVM-tol kapott anyagok felhasználásával a PME feladatai a következok szerint összegezhetok. 1. A projekt elokészítés feladatai Probléma elemzése Elozetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése A beruházás értékének becslése A finanszírozás forrásainak meghatározása Folyamatos egyeztetés a KSz-szel és központi kormányzat szakmailag illetékes szerveivel Részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése (költség-haszon elemzéssel, ütemtervvel, beszerzési tervvel) A résztvevo önkormányzatok körének meghatározása, társulás szervezése Környezetvédelmi hatásvizsgálati (és amennyiben szükséges egységes környezethasználati engedélyezési) eljárás lefolytatása A támogatási kérelem összeállítása A támogatási szerzodés egyeztetése, aláírása Muszaki tervek kidolgozása 2. A közbeszerzési fázis feladatai Közbeszerzési dokumentáció (muszaki tartalom, szerzodéstervezet, etc.) összeállítása Egyeztetés a KSz-szel Értékelések megszervezése Mérnök szerzodés aláírása Kivitelezési szerzodések aláírása Szolgáltatási szerzodések aláírása 3. A projekt végrehajtása Egyeztetés a Mérnökkel, illetve a Beszállítókkal A lakosság tájékoztatása Pénzügyi-számviteli feladatok: nyilvántartás és audit trail Jogi feladatok Belso ellenorzés és monitoring Ellenorzés turés Dokumentálás 12/55

13 Üzembehelyezés Egyeztetés a KSz-szel. 4. A projekt lezárása Ellenorzés Értékelés Ellenorzésturés Egyeztetés a KSz-szel. 3.5 A PME PONTOS FELADATAINAK MEGHATÁROZÁSA A PME a kedvezményezett operatív szervezete, mely alapvetoen a projekt szereploi közötti koordinációs, illetve dokumentációs és jelentési feladatokat lát el az alábbiak szerint. A felsorolt intézmények közül a PME-nek a következo ábrán szereplokkel tart rendszeres kapcsolatot: BEOk/ÁSZ/KEHI/EU ellen orzés közremuködo szervezet jóváhagyás, egyeztetés, ellenorzés jelentés, egyeztetés kedvezményezett PME Jogi osztály Pénzügyi o. egyeztet és, enged élyez és engedélyezo hatóságok szerzodés Mérnök jelentés, egyeztetés ellenorzés Beszállítók 1. ábra: A kedvezményezett és a PME kapcsolattartása A kedvezményezett feladatainak pontos meghatározásához meg kell vizsgálni, hogy szerzodése szerint a fenti feladatok mely részfeladatait végzi el részben vagy egészében a Mérnök, a kedvezményezett szervezeti felépítése alapján mely feladatok elvégzését kell delegálni, illetve elvégzésébe bevonni a kedvezményezett egyes szervezeti egységeit, 13/55

14 mely feladatok elvégzést célszeru delegálni, vagy az elvégzésbe bevonni az üzemeltetot (FONTOS, hogy az üzemelteto a Kbt-vel 1 összhangban kerüljön kiválasztásra! Ld. üzemetetoi struktúrákra vonatkozó NFH vizsgálat). A fenti három tényezo pontos felelossége és hatásköre ismeretében határozza meg a kedvezményezett, hogy a PME-t mely részfeladatok elvégzésével bízza meg. A konkrét körülmények ismeretében a kedvezményezett eldöntheti, hogy a PME-n keresztül adott feladatot maga hajtja végre, vagy szakértoi szerzodés keretében valósíttatja meg azt évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekrol 14/55

15 4A PME HELYE, MODELLEK ÉS JOGI FO RMÁK A PME kedvezményezetten belüli lehetséges helyére, felépítésére vonatkozó modellek a tárgyhoz kapcsolódó EU szabályozások, jelentések, valamint a hazai és külföldi gyakorlati tapasztalatok figyelembevételével került kialakításra. A modellek kidolgozásához nagymértékben hozzájárultak a már muködo PME-k és a közlekedési ágazatban muködo lebonyolító testületek vezetoivel folytatott interjúkban elhangzott gyakorlati tapasztalatok. A PME felállításakor számos kérdést kell tisztázni, mint például az alábbiak: a PME a kedvezményezett szervezetén belül helyezkedjen-e el; szükséges-e a kedvezményezett valamelyik egyéb szervezeti egységét a folyamatba bevonni; egy meglévo szervezeti egységen (pl. osztály) belül helyezkedjen-e el vagy új szervezeti egység jöjjön létre; a meglévo szervezeti egységen belül egy külön egység jöjjön-e létre; szükséges-e a PME megerosítése külso szakemberekkel, milyen külso szakértok kerüljenek bevonásra; üzemelteto céget milyen formában vonja be a kedvezményezett (amennyiben az a Kbt-vel összhangban már kiválasztásra került); könnyen alkalmassá teheto-e a kedvezményezett meglévo szervezeti egysége a feladat ellátására; a kedvezményezett meglévo szervezeti egységei rendelkeznek-e a feladat végrehajtásához szükséges tapasztalatokkal, szakemberekkel; együttmuködés formája, jellege a kedvezményezett egyéb szervezeti egységeivel (pénzügy, belso ellenorzés, jog); milyen anyagi forrásokkal rendelkezik, illetve fog rendelkezni a kedvezményezett a feladat végrehajtásához. 4.1 A PME ELHELYEZKEDÉSE A KEDVEZMÉNYEZETT INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN A kedvezményezettre és a PME-re vonatkozó felelosség és hatáskörök A kedvezményezett felelossége, hogy olyan szervezeti struktúrát alakítson ki, illetve eljárásrendet dolgozzon ki, mellyel maradéktalanul eleget tud tenni a Támogatási Szerzodésben és a releváns jogszabályokban foglaltaknak. A szervezet felállításakor az alábbi fobb szempontokat érdemes figyelembe venni: Biztosított legyen a napi kapcsolattartás lehetosége a PME és az önkormányzat között A Kbt. alapján kiválasztott üzemeltetot célszeru minél elobb bevonni a projekt elokészítésébe, megvalósításába Az EU finanszírozta projektek adminisztrációs követelményei szigorúbbak a hazai projektekkel szemben elvártakkal 15/55

16 Iratmegorzés, ellenorzések (3 évig meg kell orizni az iratokat és az ellenorzések során, biztosítani kell a kompetens személyzet jelenlétét) dokumentumok tárolására vonatkozó feladatok, eloírások teljesítése Bizonyos feladatokra be kell vonni az önkormányzat egyéb egységeit (pl. saját ero biztosítása, szerzodések módosítása, könyvvizsgálat) A meglévo személyzet tapasztalatának (projekt menedzsment, önkormányzati eljárások, pénzügyi, kockázatkezelési, EU szabályok, stb.) felmérése, humán eroforrás igény és képzési terv összeállítása A tapasztalatok maximális mértéku hasznosítása Az önkormányzat rövid és középtávú terveinek figyelembe vétele az EU projektekben és egyéb kapcsolódó fejlesztésekben való részvételre Átláthatóság, nyomon követhetoség, számon kérhetoség, összeférhetetlenség biztosítása Szükséges anyagi eroforrások rendelkezésre állása, biztosíthatósága Megfelelo pénzügyi, számviteli rendszer megléte Egyértelmu felelosségi és hatáskörök biztosítása Minimum követelményként az alábbiak fogalmazhatók meg a szervezeti struktúra és az eljárásrend kialakítására vonatkozóan: Az önkormányzaton belül legyen egy, a projektért felelos egység. Az egység vezetoje megfelelo képzettséggel és jogosultsággal, felelosségi és hatáskörrel rendelkezzen. A Kbt-vel összhangban kiválasztott üzemeltetot célszeru bevonni a projekt végrehajtásába. A dokumentumokat célszeru az önkormányzatnál, vagy az annak a tulajdonában lévo cégeknél, tuzbiztosan tárolni. A felelosségi és hatáskörök egyértelmuek legyenek mind szervezeten belül, mind pedig az egyes szervezetek között A nem szerzodéses viszonyban lévo szereplokkel együttmuködési megállapodást kell kötni Az önkormányzat különbözo osztályait be kell vonni a folyamatokba A PME felállítását befolyásoló szabályozások Tekintettel arra, hogy nincsenek közvetlenül a PME-ra vonatkozó jogszabályok, ezért annak a kedvezményezett szervezetében, a projekt menedzsment struktúrában való lehetséges elhelyezkedését, valamint jogi formáját alapvetoen az alábbi, a kedvezményezettre vonatkozó jogszabályok határozzák meg: A 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 28. (3) bekezdése értelmében a kedvezményezett nem ruházhatja át feladatait másra. Az Önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése értelmében a képviselo-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások céljából önkormányzati intézményt, vállalatot, más szervezetet (a 16/55

17 továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat, kinevezi a vezetoiket december 31. napját követoen vállalat már nem létesítheto, gazdasági vállalkozás céljára a képviselõ-testület gazdasági társaságot alapíthat, vagy szövetkezet alapítását kezdeményezheti. A fenti jogszabályok azt eredményezhetik, hogy a kedvezményezett feladatait saját maga végzi el, feladatait teljesen vagy részlegesen a saját (100%-os) tulajdonában lévo intézményre (pl. gazdasági társaság) ruházza át, felelossége megtartása mellett egyes feladatok (pl. közbeszerzés, pénzügyi feladatok) elvégzésére szakértoket vonhat be, beleértve az ún. technikai segítségnyújtást (technical assistance) is, feladatait nem ruházhatja át olyan intézmény számára, mely nincs a 100%- os tulajdonában. Bár a fenti jogszabályok erosen korlátozzák a kedvezményezettek mozgásterét, a PME felállítására vonatkozóan többféle lehetoséget is nyitva hagynak. Fontos megemlíteni, hogy a szakértok kiválasztásakor figyelemmel kell lenni a közbeszerzésekrol szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.) eloírásaira is. Ezentúl, amennyiben a szakérto díjazása EU források felhasználásával történik, akkor a költségek elszámolhatóságának kritériumait is szem elott kell tartani (pl. nem lehet a szakérto szerzodését a Támogatási Kérelem beadását megelozoen megkötni) A kedvezményezett és a PME lehetséges viszonya A kedvezményezett és a PME szervezet egymáshoz képesti viszonya az alábbiak szerint alakulhat: Az önkormányzat szervezetén belüli PME Osztott felállású PME Az önkormányzat szervezetén kívüli PME A kedvezményezetten belüli PME Ebben az esetben a PME teljes egészében a kedvezményezett szervezetén belül helyezkedik el. Ez a megoldás egyszeruen megvalósítható, mivel semmilyen feladat végzése nem kerül át más szervezethez. Osztott felállású PME Ez a megoldás több formában is megvalósítható. Jellemzoje, hogy a PME feladatainak egy részét a kedvezményezett valamelyik szervezeti egysége, másik részét pedig egy külso szervezet végzi. Ez a szervezet lehet a kedvezményezett tulajdonában lévo, vagy attól független üzemelteto vagy tanácsadó cég. A feladatmegosztás mértéke, ezzel összefüggésben a kedvezményezett szervezetén belül kialakítandó egység szerepe függ a külso szervezet tulajdoni viszonyaitól. A kedvezményezett felelosségének megorzése érdekében külso, nem a kedvezményezett tulajdonában lévo cég megbízása esetén csak ez a megoldás választható. 17/55

18 A kedvezményezetten kívüli PME E megoldás jellemzoje, hogy a PME feladatait teljes mértékben a kedvezményezett 100%- os tulajdonában lévo gazdasági társaság végzi. 4.2 A PME LEHETSÉGES JOGI FORMÁI ÉS BELSO SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A fejezet áttekinti a lehetséges PME modelleket, és a közöttük való választás szempontjait, számba véve a döntés elonyeit és hátrányait. Bemutatja továbbá az egyes modellek célszeru belso szervezeti felépítését Lehetséges modellek Az elozoekben leírtak alapján a PME felállítására az alábbi modellek javasoltak. Fontos megjegyezni, hogy a modellek jellegét a PME és a kedvezményezett egyes folyamatokban betöltött szerepe és nem azok fizikai elhelyezkedése határozza meg. 1. modell centralizált PME A PME teljes egészében a kedvezményezett szervezetén belül helyezkedik el. A PME feladatait egy meglévo szervezeti egység, egy azon belül kialakított egység vagy egy újonnan létrehozott szervezeti egység látja el. A kedvezményezett 100%-os tulajdonában lévo üzemelteto cég bizonyos muszaki feladatok ellátására bevonásra kerülhet, azonban szerepe nem jelentos (pl. többnyire csak eseti konzultáció történik). 2. modell részben centralizált PME, fokozott ellenorzési és jóváhagyási kötelezettséggel a kedvezményezett részérol A kedvezményezett a felelossége megtartása mellett külso, nem a saját tulajdonában lévo céget vagy saját tulajdonában lévo céget, de a centralizált modellnél nagyobb mértékben von be feladata jelentos részének ellátására. A kedvezményezetten belül felállítandó egység - hasonlóan a centralizált modellhez - lehet egy meglévo egység, annak egy része, illetve egy újonnan létrehozott egység. 3. modell osztott muködésu PME A kedvezményezett jelentos mértékben be tudja / kívánja vonni a tulajdonában lévo üzemelteto céget. Ennél a modellnél a feladatok meghatározásakor körültekintoen kell eljárni, hogy az esetleges fizikai távolság ne tegye lassúvá, körülményessé és kevésbé hatékonnyá a projekt végrehajtását (például az üzemelteto végzi a muszaki jellegu, míg a kedvezményezetten belüli szerv az adminisztratív feladatot). 4. modell részben decentralizált PME, jóváhagyási vagy ellenjegyzési kötelezettséggel a kedvezményezett részérol A kedvezményezett tulajdonában lévo üzemelteto cég képes a lebonyolítási feladatok teljes köru ellátására, azonban a kedvezményezett meg akarja tartani jóváhagyási vagy ellenjegyzési jogát. Ezt a modellt akkor célszeru alkalmazni, ha a kedvezményezett esetleg több EU támogatásból finanszírozott projekt végrehajtásában is érdekelt és biztosítani kívánja azok egységes végrehajtását, kezelését. 18/55

19 5. modell decentralizált PME A kedvezményezett 100%-ban saját tulajdonú üzemelteto cége rendelkezik a megfelelo tapasztalatokkal és képes egyedül a PME feladatai ellátására. A kedvezményezettnél ebben az esetben is célszeru lehet egy projekt koordinációs bizottság létrehozása a naprakész tájékoztatás, illetve a szervezetén belüli egyeztetések, döntéshozatal elosegítése érdekében A modellek közötti választás szempontrendszere Az alábbiakban ismertetésre kerül az egyes modellek választásának szempontrendszere, kitérve a választás lehetségces célszeruségére, illetve elonyeire és hátrányaira modell centralizált PME Szerepek A kedvezményezett egyik - létezo vagy újonnan létrehozott egysége van kijelölve PME-nek. Ebben az esetben ez az egység látja el teljes mértékben a projekt menedzselését, együttmuködve természetesen az önkormányzat egyéb osztályaival, illetve esetleg a társulással (pl. pénzügyi osztály, belso ellenorzési osztály, társulási tanács). Ilyen osztály lehet például a beruházási vagy építési osztály. Szerzodéses és pénzügyi sajátosságok, a költségek elszámolhatósága : Ebben az esetben a PME feladatokra szerzodést kötni nem szükséges, mivel az önkormányzat egyik részlege. Azon feladatokat lehet KA támogatással végrehajtani, amelyekhez a tanácsadót közbeszerzési eljárásban választják ki és arra van eloirányzott forrás a projekt költségvetésében. A PME munkatársainak, felszerelésének költsége általában az önkormányzatot terheli, azonban lehetoség van a projekt keretében, kizárólag a projekt menedzselésére felvett új munkatársak projekt ideje alatt történo finanszírozására, amennyiben erre terveztek forrást a projekt költségvetésében. Célszeru, ha: A meglévo egység megfelelo gyakorlattal rendelkezik beruházások, különösen az infrastrukturális beruházások lebonyolítása terén, A kedvezményezett rendelkezik a megfelelo szakemberekkel és képes is megtartani oket, vagy maximum csak 1-2 olyan terület van, ahol nincs megfelelo tapasztalatokkal rendelkezo szakembere, azonban ez a hiányosság viszonylag könnyen kiküszöbölheto (akár megfelelo szakemberek felvételével, akár azok megbízás útján történo bevonásával), A kedvezményezett más EU forrásból támogatott projektet is végrehajt, illetve rövid vagy középtávon több ilyen projektet is meg kíván valósítani. Nem célszeru, ha: Nem célszeru ezt a megoldást választani, az elozo felsorolással ellentétes esetekben Ha a Kbt-vel összhangban már kiválasztásra került létrejövo létesítményt üzemelteto cég (szakmai feladatokat célszeru a megosztani, illetve azokba bevonni az üzemeltetot), és/vagy nincs egyéb EU támogatásból finanszírozott projekt a kedvezményezettnél sem megvalósítás, sem elokészítés alatt és nem is várható középtávon. Lehetséges elonyök 19/55

20 Jogilag szabályozott környezet, elvárások Létezo szervezeti és muködési szabályzat, eljárásrendek, felelosségi és hatáskörök, melyek módosítással alkalmassá tehetok az EU projekt végrehajtására is. Kialakult együttmuködés a többi osztállyal Gyors információ és dokumentáció-áramlás a kedvezményezetten belül A kedvezményezett döntéshozatali folyamatainak, eljárásrendjének, pontos ismerete Rugalmas humáneroforrás-gazdálkodás lehetosége (pl. a projekt életciklusával összhangban) Tapasztalatok koncentráltan gyulnek össze, megosztásuk hatékony lehet Könnyen betartható a döntés elokészíto és végrehajtó funkciók elkülönítése, a szükséges ellenorzések rendszerbe építése Lehetséges hátrányok Nehéz bevezetni megfelelo ösztönzoket és rugalmas szervezetet kialakítani Tapasztalt szakemberek megtartása, illetve adott esetben pótlása gondot okozhat modell - részben centralizált PME, fokozott ellenorzési és jóváhagyási kötelezettséggel a kedvezményezett részérol Szerepek A PME feladatainak jelentos részét külso cég látja el. Ugyanakkor, a rá ruházott felelosségi és hatáskörökkel összhangban a kedvezményezett folyamatba épített ellenorzést végez (ellenorzés és jóváhagyás). A céget már a projekt elokészítésének a szakaszában célszeru kiválasztani. Szerzodéses és pénzügyi sajátosságok, a költségek elszámolhatósága: Ebben az esetben a PME feladatokra szerzodést szükséges kötni, mivel azokat nem az önkormányzaton belül hajtják végre. Azokat a feladatokat lehet KA támogatással végrehajtani, amelyekhez a tanácsadót közbeszerzési eljárásban választják ki, és amelyekre van eloirányzott forrás a projekt költségvetésében. Célszeru, ha: Nincs megfeleloen felkészült, megfelelo tapasztalatokkal rendelkezo egység a kedvezményezett szervezetén belül A kedvezményezett nem rendelkezik elegendo kapacitással (pl. több projekt is fut párhuzamosan) Rendelkezésre állnak az anyagi források egy cég megbízására, vagy átadásra Nincs a Kbt-vel összhangban kiválasztott üzemelteto cég. Nem célszeru, ha: 20/55

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3.

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3. Az Igazoló Hatóság tevékenysége Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3., Budapest TARTALOM Jogszabályi háttér, szervezet Költségigazolás

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

AZ ELSŐSZINTŰELLENŐRZÉS ALAPJAI

AZ ELSŐSZINTŰELLENŐRZÉS ALAPJAI AZ ELSŐSZINTŰELLENŐRZÉS ALAPJAI LotharideszTímea EEPI, Központi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013. február 13. KÖZÖS FUNKCIÓK Közös s Szakmai Titkárs rság(joint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-6/2015. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

1/2004. (I. 5.) KORM. RENDELET

1/2004. (I. 5.) KORM. RENDELET 1/2004. (I. 5.) KORM. RENDELET AZ EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPJAIBÓL ÉS KOHÉZIÓS ALAPJÁBÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK HAZAI FELHASZNÁLÁSÁÉRT FELELŐS INTÉZMÉNYEKRŐL I. FEJEZET A RENDELET HATÁLYA 1. (1) E rendelet

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

A FEJLESZTÉS- POLITIKA UNIÓS ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE DR. MOLNÁR ANNA

A FEJLESZTÉS- POLITIKA UNIÓS ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE DR. MOLNÁR ANNA A FEJLESZTÉS- POLITIKA UNIÓS ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE DR. MOLNÁR ANNA KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOZÁS RENDSZERE Közösségi jogszabályok 2004-2006 2007-2013 2014-2020 1260/1999/EK rendelet (általánosstrukturális

Részletesebben

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei Sebestyén Gabriella osztályvezető, Államháztartási Összefoglaló és Adatszolgáltatási Főosztály 2015. szeptember 3. A Magyar Államkincstár ellenőrzési

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi belső i tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban

ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban Dr. Udvari Anita TEÜ, PVEI Partneri szeminárium magyar partnerek részére Zalaegerszeg, 2011. június 22.

Részletesebben

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás Keretmegállapodás a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi belső i terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE:

Részletesebben

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv

Ellenőrzési tervjavaslat évi belső ellenőrzési terv Makói Kistérség Többcélú Társulása Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja Ellenőrzési tervjavaslat 2014. évi belső ellenőrzési terv Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja:

Részletesebben

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása Iktatószám: 1/1212-1/2015/I Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel: 62/511-800, Fax: 62/511-801 Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2016. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HITELESÍTÉS A pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekhez a folyamatok hitelesítése szükséges, aminek célja: A kedvezményezett a vállalásait a hazai és

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2016-ban a törvényekből eredő feladatainak ellátása,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Európai Uniós fejlesztési források intézményrendszere 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Előzmények Intézményi döntések 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat;

Részletesebben

Debreceni Egyetem Pályázati Szabályzat

Debreceni Egyetem Pályázati Szabályzat Debreceni Egyetem Pályázati Szabályzat 2015. június 25. Hatályos: 2015. június 26. 1. Preambulum A sikeres pályázati tevékenység és a projektek hatékony megvalósítása alapvetően meghatározza a Debreceni

Részletesebben

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai

A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai A költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszere fejlesztési tapasztalatai Belső Ellenőrök Társasága 2015. 09. 24 Dr. Csáki Ilona Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 Költségvetési gazdálkodás Államháztartás

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság

I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. Országgyűlés Közbeszerzési Hatóság I. A célok meghatározása, felsorolása A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) egyik legfontosabb feladata 2017-ben a jogszabályokból eredő feladatainak

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

Határidő: január 31. Felelős: Képviselő-testület

Határidő: január 31. Felelős: Képviselő-testület Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 22-én megtartott ülésének könyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 270/2011.(12.22.) Öh. számú határozata Biatorbágy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája

A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája A file megnevezése: javadalmazási politika v.1.1 Felelős szervezeti egység: Emberi Erőforrás Menedzsment Hatálybalépés dátuma: 2014. október 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Folyamatba épített ELŐZETES, UTÓLAGOS ÉS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét (a továbbiakban

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat.

Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat. Határozat: 216/2010.(V.27.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2009. évi átfogó ellenőrzéséről készült jelentésben megfogalmazott hiányosságok

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ

A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ DÉS A SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS - TISZTÍTÁSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ KI ELLÁTÁSÁRA amely létrejött SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhely:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009.(III. 19.) Kt. számú határozata a Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről című számvevői jelentésről,

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére

Békés Város Képviselő-testülete október 20-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Juhos Józsefné belső ellenőrzési vezető Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., képviseli Izsó Gábor elnök) a továbbiakban:

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz. Ügyszám: 16-19/2009/1. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az ellenőrzésre a Társulás 2009. évi ellenőrzési munkaterve alapján került sor. Az ellenőrzés

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Dr. Dancsó József Magyar Államkincstár TARTALOM Az Operatív Programok, és a Területi és Településfejlesztési

Részletesebben

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár

Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Kontrollrendszer megfelelő működtetése, a jó példa elöl jár Dr. Bőcz Sándor a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal kabinetfőnöke Budapest, 2012. november 15. A KEHI JOGÁLLÁSÁT, TEVÉKENYSÉGÉT SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése

A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése A jó fejezeti struktúra kialakítása, a feladatfelosztás hatékonyságának növelése Bartók Péter főosztályvezető helyettes BM Pénzügyi Erőforrás gazdálkodási Főosztály A BM fejezeti kezelésű előirányzatainak

Részletesebben

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Biztosítók belső ellenőrzése

Biztosítók belső ellenőrzése Biztosítók belső ellenőrzése dr. Juhász Istvánné ügyvezető igazgató dátum 1. A Biztosítási és Pénztári Felügyeleti Igazgatóság tevékenységének elvei A pénztári és biztosítási szektor zavartalan működésének

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-7/2016. Tárgy: Együttműködési megállapodás a Csongrád Megyei Önkormányzattal

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT FEUVE SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. Ellenőrzési nyomvonal... 3 III. A kockázatkezelés rendszerének kialakítása... 4 IV.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ ELJÁRÁS Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Készítette: Dr. Traiber-Harth Ibolya minőségirányítási igazgató 2014.04.30. Felülvizsgálta, aktualizálta:... Hegedüs Zsuzsanna mb. operatív vezető 2016.02.21. Jóváhagyta:...

Részletesebben