Go&Learn projekt. KIEGÉSZÍTŐ DOkUMENTUMOK 2. MELLÉKLET A FOGADÓ CÉG KÉZIKÖNYVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Go&Learn projekt. KIEGÉSZÍTŐ DOkUMENTUMOK 2. MELLÉKLET A FOGADÓ CÉG KÉZIKÖNYVE"

Átírás

1 Go&Learn projekt KIEGÉSZÍTŐ DOkUMENTUMOK 2. MELLÉKLET A FOGADÓ CÉG KÉZIKÖNYVE A Go&Learn kezdeményezés az EU LLP alapja által támogatott multilaterális hálózat. Célja egy európai szintű nemzetközi katalógus létrehozása és fenntartása, amely különböző vállalkozásoknál megvalósított tan-túrákat tartalmaz. A tan-túrák mind képzési, mind pedig tájékozódási célkitűzésekkel bírnak, és olyan képzési egységekként tekintendők, amelyek széles közönség számára felhasználhatóak: szakiskolai és szakközépiskolai tanulók esetén, egyetemi hallgatók számára, foglalkoztatottak és munkanélküliek körében, valamint tanárok és szakoktatók esetén is. A fogadó vállalkozások nagymértékben elkötelezettek a képzés és a tudástranszfer megvalósításában, lehetővé téve a képzésben részt vevő csoportoknak, hogy közvetlenül az információs, tapasztalati és innovációs forrásból szerezzék ismereteiket, amely a vállalat maga. Részletes és naprakész információ a hálózat tagjairól, tevékenységeiről és az elérhető szolgáltatásokról a projekt hivatalos honlapján : valamint a projektpartnerek saját oldalain érhető el.

2 Szerzők > ZSÁK Éva - UNI-FLEXYS EGYETEMI INNOVÁCIÓS KUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. (Magyarország) > Gilberto COLLINASSI - ENAIP Friuli Venezia Giulia (Olaszország) > A G&L Multilaterális Hálózat Concept Development Group tagjainak a közreműködésével Utolsó frissítés dátuma > szeptember 18. A Go&Learn kezdeményezés az EU LLP alapja által támogatott multilaterális hálózat. Célja egy európai szintű nemzetközi katalógus létrehozása és fenntartása, amely különböző vállalkozásoknál megvalósított tan-túrákat tartalmaz. Részletes és naprakész információ a hálózat tagjairól, tevékenységeiről és az elérhető szolgáltatásokról a projekt hivatalos honlapján : valamint a projektpartnerek saját oldalain érhető el. 2

3 EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA MULTILATERÁLIS HÁLÓZATOK LLP IT-LEONARDO-LNW A projekt az Európai Bizottság pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalma kizárólag a szerzők nézeteit tükrözi, a Bizottság nem tartozik felelősséggel semmiféle, az innen származó információból származó használatért. 3

4 Tartalomjegyzék 1 A Go&Learn Projekt Bemutatása Bevezetés Alapelvek és Célkitűzések A KKV-k képzésben betöltött szerepének kiaknázása, a nem formális tanulási mód "formalizálása" A tanulók és munkavállalók mobilitásának elősegítése A turizmus, a képzés, valamint a helyi gazdaság felfedezése A Go & Learn Ötlet Felfedező modul: Tematikus modul: Reflektív modul: Céges szemináriumok Gazdasági felfedező látogatások Képzési egységek... 9 A G&L Hálózat A G&L Szolgáltatások A tevékenységek tervezése, ütemezése Pedagógiai támogatás Csoportfogadás és utazási segítség A G&L Honlap Go&Learn Pedagógiai Ötletek A cég, a gyártott termékek és a referencia piac bemutatása A vállalkozásnál alkalmazott biztonsági és munkavédelmi eljárások illusztrálása A minőségre való törekvés és a munka megszervezése A szemináriumi téma megvitatása, gyárlátogatás A vállalkozás emberi erőforrás politikájának és munkaerő-kiválasztási eljárásának bemutatása Részletes elméleti képzés

5 1 A Go&Learn Projekt Bemutatása 1.1 Bevezetés A szakképzés kiemelt szereppel bír az Európa 2020 stratégia célkitűzései között. A stratégia kiemeli a munkahelyeken megszerzett képzési tapasztalatok fontosságát, hangsúlyt fektetve ezek előtérbe helyezésére. Kiemelkedő jelentőségű ebből a szempontból a közösségi szolgáltatások, oktatási és képzési szervezetek és a munkaadók közötti szorosabb együttműködés és partneri viszony több szinten való megléte, valamint a nem formális és informális módokon megszerzett készségek és kompetenciák nagyobb mértékű elismerése. A Go&Learn kezdeményezés lehetőséget kínál olyan nemzetközi katalógushoz való hozzáféréshez, amely szakképzési szemináriumokat és/vagy tan-túrákat tartalmaz, elősegítve a helyi gazdasági összetétel megismerését és a tudástranszfer megvalósulását. A Go&Learn kezdeményezés olyan helyi és nemzetközi keret kiépítését tűzte ki céljául, amely megoldást nyújthat az alábbi fontos problémákra: a mobilitási programok hosszú idejű távollétet jelentenek a mobilitási tapasztalatok standardizálása meglehetősen alacsony az oktatási és szakképzési intézmények nem részesülnek megfelelő támogatásban, legtöbbjük szakképzési tervezete nem tartalmaz a képzés részeként határokon átívelő mobilitási lehetőséget a vállalkozások szakképzésben való szerepe nem nyilvánvaló, különösen a KKV-kat illetően, amelyek a formális és nem formális tanulás valódi környezeteként szerepelhetnének; a szomszédos ország gazdasági összetételének és történelmének megismerésére irányuló kölcsönös érdeklődés és tanulási igény alacsony szintje; a munkavállalók és tanulók mobilitási lehetőségeire vonatkozó információk alacsony szintje. 5

6 1.2 Alapelvek és Célkitűzések A G&L ötlet formális képzések és/vagy irányítási egységek nem formális kontextusban történő megvalósítására összpontosít és eredeti, új perspektívát és új keretet ad az iskolák és a vállalkozások közötti kapcsolatoknak. A G&L kezdeményezés három irányban keres és fejleszt ki operatív megoldásokat: A KKV-k képzésben való részvételének kiaknázása a nem formális tapasztalatok valamilyen módon formálissá tétele. - A G&L a KKV-k adottságaiból származó képzési lehetőségeket használja fel annak érdekében, hogy integrálja a nemzeti oktatási és szakképzési kínálatot. A vállalkozások tanulási célokra is hasznosítható széles spektrumú, modern, bőséges forrást jelentenek a helyi termékeket, szolgáltatásokat, szervezeteket, technológiákat, kultúrát és tapasztalatokat illetően. - A G&L katalógus a tanúsítvánnyal rendelkező képzésben részt vevő cégek hálózatát foglalja magába A tanulók és dolgozók mobilitásának elősegítése - A felfedező és tan-túrákat tartalmazó standard katalógushoz való hozzáférés tényleges hozzáadott értéket jelent a tanulók, tanárok és munkavállalók szakmai fejlődése szempontjából. - Az iskolák és vállalkozások képesekké válnak képzési programjaik fejlesztésére azáltal, hogy jól felépített és kipróbált, nemzeteken átívelő mobilitáson alapuló, képzési egységeket építenek be a képzési rendszerükbe. - A nyelvismereti hiányosságok csökkentését tolmácsok és jól felépített pedagógiai hátterű többnyelvű dokumentáció is segítik. - A katalógus fontos és konkrét referenciaként szolgálhat minden olyan képző szerv számára, akiket érdekel a vállalkozásokon keresztül megvalósított szakmai képzés és útmutatás. 6

7 1.2.3 A turizmus és a szakmai képzés, a helyi gazdaság felfedezésének összekapcsolása - Új kapcsolatot kialakítása a turizmus és az informális/ nem formális tanulási módok között - A szakmák, szakterületek kölcsönös megismerése, különféle fókuszból történő értelmezése valamint az országok gazdasági szerkezetének felfedezése. - A határon átnyúló/országokon átívelő mobilitási, munkavállalási és vállalkozói lehetőségek jelentős mértékben fokozása. 1.3 A Go & Learn Ötlet A G&L ötlet formális képzések és/vagy szakképzési egységek nem formális kontextusban történő megvalósítására összpontosít, amelyeket előzetesen megtervezett, vállalkozásoknál történő tan-túrák formájában valósítanak meg az alábbi modulok egyikét vagy többjét alkalmazva: 7

8 A modulokat az alábbi rész foglalja össze: Felfedező modul: - A modul célja a fogadó cég általános bemutatása: történelme, termékei/szolgáltatásai, piaca, felépítése. - A cég- és termelési vezetők tartják ezeket az előadásokat Tematikus modul: - A modul egy termék, szolgáltatás, technológia, stb. részletes bemutatásával foglalkozik, amely a cég kiválóságának példája. - A cég szakértői prezentálják a modul témáját és kísérik el a látogató csoportokat a szeminárium témájához kapcsolódó gyártási területre Reflektív modul: - Az elméleti háttér valamint a látogatás során látottak megbeszélése. - A megbeszélés irányítását a témában járatos szakember, vagy a csoportot kísérő tutor végzi. - Ez a modul az egyetlen, amelyet a cégen kívül is meg lehet valósítani. A modulok kombinálásának kritériumai Minden, fent leírt tevékenység tanulási tevékenységnek tekintendő. A kombinációk alapján különböző képzési egységek épülhetnek fel. A Go&Learn kezdeményezés mindegyik katalógusából a modulok egy vagy többféle lehetséges kombinációja választható, az érdekeltek igényeinek megfelelően. 8

9 1.3.4 Céges szemináriumok - A céges szemináriumok nem formális képzési környezetben megvalósított megtervezett képzési egységek. - A célcsoportok középiskolai tanulók, szakmát tanulók, gyakorlatik képzésben részesülők, felsőbb oktatásban tanulók, munkavállalók, valamint LLL tevékenységekbe bevont munkanélküliek. - A szemináriumok felépítése lehetővé teszi nem formális és formális igények kielégítését: azzal a célkitűzéssel, hogy mind az oktatásban, mind a szakképzésben az általános képzési terv részévé válhassanak Gazdasági felfedező látogatások - Gazdasági keretek felfedezésére irányuló tevékenységek. Lehetnek ipari turisztikai célú látogatások, amelyek elősegítik a helyi gazdasági viszonyok felfedezését és előmozdíthatnak már meglévő helyi turisztikai programokat, vagy pedig kísérővel történő szemináriumok/látogatások, a helyi munkaerőpiacon jelen lévő szakmákról és szakmai körülményekről való alaposabb ismeretek továbbadása érdekében; előmozdítva az iskoláknál, szakképző intézményeknél, képzési központoknál, stb. már alkalmazott ilyen jellegű látogatásokat. 9

10 1.3.6 Képzési egységek - Tematikus szemináriumok, irányított képzések, ipari turisztikai célú látogatások csoportja, vagy ezek bármilyen kombinációja jelent egy képzési egységet. Amennyiben tanulási és irányítási szempontból fontossá válik, a képzési egységeket kurzusokhoz és képzési irányvonalakhoz lehet kapcsolni; ha ipari turizmus szempontjából fontos, más, az adott régió kultúrájának, hagyományainak felfedezését megcélzó turisztikai programokhoz kapcsolhatóak. - A nemzetközi G&L katalógus, amelyet az európai G&L hálózat gondoz és kezel, olyan Képzési egységeket tartalmazó katalógus, amelyhez más európai országból érkező csoportoknak is biztosított a hozzáférés. 10

11 A G&L Hálózat A G&L kezdeményezést helyi hálózatok európai csoportja irányítja és biztosítja. A G&L kezdeményezés tényleges célja, hogy létrehozzon és fenntartson: - sok különböző országban működő számos G&L Helyi Hálózatirányító Testületet (Local Network Management Body - LNMB), amelyek a katalógusok kialakításáért, frissítéséért és fenntartásáért, valamint a G&L szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelek logisztikai problémáinak és támogatásának megszervezéséért felelősek. - egy, az összes LNMB-t koordináló és összekötő G&L Európai Hálózatirányító Csoportot (European Network Management Group - ENMG), amely a kezdeményezés határokon átívelő programjainak megvalósításáért felelős. 1.4 A G&L Szolgáltatások Az európai és helyi G&L hálózatok erősen elkötelezettek a G&L katalógus fejlesztésében és fenntartásában a projekt kezdeti időszakát követően is. A kontinuitás biztosítása érdekében az LNMB és ENMB tagjai bizonyos alapvető szolgáltatások elérhetőségét kínálják a projekt befejeződése után is: A tevékenységek tervezése, ütemezése - Az európai képzési egységeket az adott fogadó LNMB készíti elő, - Az ENMG koordinálja a tervezést és garantálja a G&L honlap rendszeres frissítését, - a szükséges szerződések, egyezmények, valamint a szükséges dokumentumok előkészítése és összegyűjtése, - a képzési egységek/tan-túrák bekerülnek a G&L online katalógusba is Pedagógiai támogatás - A fogadó vállalkozásokkal való kapcsolattartás, a G&L képzési egységek minőségi standardjainak garantálása, 11

12 - Az érkező csoportok számára helyi tutor biztosítása, aki elkíséri a csoportot a látogatások során, felelős a logisztikai kérdések lebonyolításáért, az adminisztratív teendőkért, valamint bármely, a résztvevők részéről felmerülő kérdés, probléma megoldásáért Csoportfogadás és utazási segítség - A látogatások tervezése, az ügyfelek utazásszervezésben való segítése - A helyi utaztatás és a meglátogatandó cégekhez való eljutás megszervezése 1.5 A G&L Honlap Az európai G&L többnyelvű honlap az ENMG disszeminációs és promóciós tevékenységeinek kiindulópontját jelenti, és mint ilyen tartalmazza a(z): - A G&L képzési egységek és tan-túrák katalógusának hivatalos referenciáját és a fogadó feleket, - A honlap-kezelési és fenntartási szolgáltatásokat - A G&L kezdeményezés leírását - A hálózat tagjainak honlapjait - Az Európai Képzési Egységek Katalógusát és a tervezett tevékenységek időpontjait - A hálózat LNMB tagjai által fenntartott katalógusokat - Feed-back és kapcsolatteremtő lehetőségeket 12

13 2 Go&Learn Pedagógiai Ötletek Az alábbi rövid pedagógiai-didaktikai kézikönyv útmutatást kíván nyújtani mindazoknak, akik a fogadó cég részéről felelősek a látogatások és céges szemináriumok megszervezéséért és megvalósításáért. Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy minél több kiválasztott téma kerül megbeszélésre és elemzésre a cégnél történő látogatás során, annál hatékonyabbá válnak a prezentációk és a látogatások. A látogatások és szemináriumok az alábbi kérdésköröket kell, hogy érintsék a céges képzés során: 2.1 A cég, a gyártott termékek és a referencia piac bemutatása Időtartam: kb. 30 perc. Ennek a prezentációnak a célja az adott vállalkozás dimenzióinak/ szervezeti jellegzetességeinek bemutatása a hallgatóságnak, illusztrálva a gyártott termékeket/ kínált szolgáltatásokat, valamint a referencia piac legfontosabb jellemzőit is. Továbbá a helyi gazdasági sajátosságokról is kell tartalmazzon információkat, annak érdekében, hogy a résztvevők jobban megismerhessék azt, és ezáltal a cég motivációit, szervezeti, technikai célkitűzéseit, szükségeit is felismerhessék. 2.2 A vállalkozásnál alkalmazott biztonsági és munkavédelmi eljárások illusztrálása Időtartam: kb. 15 perc. A biztonsági és munkavédelmi előírások puszta ismertetése helyett ennek a résznek a feladata egy gyakorlati szemléletű prezentáció, azt illusztrálva, hogyan befolyásolják az adott rendelkezések a vállalkozás szerkezeti és termelési szerveződését. Itt érdemes hangsúlyt helyezni az esetleges problémákra és nehézségekre is, amelyeket a jogszabályok betartása jelenthet. A szeminárium/ prezentáció célja annak bemutatása, mit jelent a biztonság és munkavédelem munkahelyi körülmények között. Speciális előkészítő tevékenységet igényel annak ellenőrzése, hogy szükséges-e bármilyen biztonsági és munkavédelmi tevékenység az adott látogatás megvalósításához. 13

14 2.3 A minőségre való törekvés és a munka megszervezése Időtartam: kb. 15 perc. Ez a rész a gyakorlati tevékenységeket hivatott illusztrálni, a releváns termelési háttér bemutatásával, azaz, hogy a cég minőségügyi rendszere (amennyiben minősítéssel rendelkezik), vagy a cég beszállítóinak/ ügyfeleinek minőségügyi rendszere hogyan befolyásolja a termelés szervezését, a belső szerveződést, akár pozitív, akár negatív mértékben. 2.4 A szemináriumi téma megvitatása, gyárlátogatás Időtartam: összesen kb. 90 perc. Minden, a cégnél megtartott szeminárium olyan speciális témát hivatott prezentálni, amelyet a cég bemutatni kíván, és amelyet illetően részleteiben foglalkozik a rá vonatkozó információval és háttéranyaggal. A szemináriumot a cég egy vagy több alkalmazottja tartja és a gyáregység látogatása egészíti ki. A szemináriumra szánt idő, magától értetődő módon, nem teszi lehetővé a téma mindenre kiterjedő elemzését, éppen ezért a trénerek feladata azon legfontosabb aspektusok kiemelése, bemutatása, amelyek a céget leginkább jellemzik. Ezeket majd a tényleges gyárlátogatás során példákkal is illusztrálják, a gyakorlati vonatkozások bemutatása érdekében. Ugyanakkor helyet/ időt is kell, hogy biztosítsanak a tanulóknak/ látogatóknak annak érdekében, hogy saját felfedezéseket is tehessenek a szeminárium alatt elsajátított ismeretek alapján. Ezen időszak alatt minden lehetőséget ki kell aknázni az érdeklődés és figyelem maximális szintjének fenntartása érdekében, megmutatva a résztvevőknek olyan folyamatokat, eljárásokat, amelyeket nem láthatnak minden nap, továbbá kiemelve az elméleti háttér és a gyakorlat valósága közötti kapcsolatot. Hasznos lehet az elméleti kérdések megvitatását a látogatás során ennek szánt hosszabb részre hagyni, amelyet a nap második felére terveznek. 14

15 2.5 A vállalkozás emberi erőforrás politikájának és munkaerő-kiválasztási eljárásának bemutatása Időtartam: kb. 15 perc. A rövid prezentáció célja a cég szokásos humán erőforrást illető szelekciós és alkalmazási stratégiájára vonatkozó alapvető információ megosztása. A bemutatónak illusztrálnia kell az alkalmazott munkaszerződéseket, az alkalmazottak kiválasztásának kritériumait és módját, továbbá bármi egyéb fontos és releváns kérdést. Ez a lényeges rész lehetővé teszi, hogy a résztvevők naprakész, első kézből származó információt kapjanak a régióban jelen lévő vállalkozások emberi erőforrás igényeiről és elvárásairól. 2.6 Részletes elméleti képzés Időtartam: kb. 2 óra. A cégnél megvalósított képzés ezen szakasza a korábban megtörtént tevékenységek megértéséhez szükséges elméleti háttér információk megfelelő mélységű elemzését, bemutatását teszi lehetővé oly módon, hogy helyet hagy kérdéseknek és vitára is. A gyártási területek tényleges látogatása után lebonyolított képzési részt a csoportot vezető tutor moderálja. A cég különböző területeiről jövő szakemberek számára ez az időszak nyújthat lehetőséget a korábban látottakhoz kapcsolódó elméleti információk megfelelő mélységben történő előadására. Az elméleti ismeretanyag prezentálása mellett továbbá időt és helyet kell biztosítani kérdések feltevésére és megvitatására, valamint segíteni kell a szemináriumi képzés témájának, érintett területeinek fogalmi feltérképezését, nagyobb mértékű megértését is. 15

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén

Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Pályázati kalauz Erasmus + 2. kulcstevékenység (KA2): Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén Stratégiai partnerségek /Köznevelési projektek 2015 Tartalomjegyzék I. Általános tudnivalók...

Részletesebben

Erasmus+ Útmutató a programhoz. 2014. január 1-jétől érvényes

Erasmus+ Útmutató a programhoz. 2014. január 1-jétől érvényes Erasmus+ Útmutató a programhoz 2014. január 1-jétől érvényes 3. verzió: 04.06.2014 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 7 A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ERASMUS+ PROGRAMRÓL... 9 Az Erasmus+ program céljai

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató

Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató Európai Bizottság Fiatalok Lendületben Program Pályázati útmutató (Érvényes: 2012. január 1-től) 1 TARTALOM TARTALOM 3 BEVEZETÉS.. 4 A RÉSZ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ A FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAMRÓL 5 1. Melyek

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés

Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag. az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz. Oktatás és képzés Az http://www.eutanfolyam.hu/ webcímen fellelhető anyag az Oktatáspolitika és K+F c. tantárgyhoz Oktatás és képzés 1. Az oktatási politika helye az EU jogrendszerében 1.1 Az oktatás és az acquis Az európai

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSA ÚTMUTATÓ

DUÁLIS KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSA ÚTMUTATÓ DUÁLIS KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSA ÚTMUTATÓ 2012-2014 Jelen útmutató segít Önnek belépni a duális szakmai képzés világába és megérteni annak előnyeit lépésről lépésre. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 BEVEZETÉS

Részletesebben

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS Central projekt Képesítések az európai foglalkoztatás számára a szállítmányozási és logisztikai szektorban Az európai képzési programok és munkaköri profilok innovatív megközelítése SZÁLLÍTMÁNYOZÓ RAKTÁROS

Részletesebben

Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát!

Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát! Fedezze fel az önkéntesség tanulási hasznát! Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit

Részletesebben

Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv

Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv 2015. június 11. Felsőfokú duális képzés Vállalati Fehér Könyv Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1 A FEHÉR KÖNYVEK RENDSZERE... 4 2. ALAPFOGALMAK, DEFINÍCIÓK...

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

URBACT II Helyi Támogató Csoportok Eszköztára

URBACT II Helyi Támogató Csoportok Eszköztára URBACT II Helyi Támogató Csoportok Eszköztára 2013. június KAPACITÁS FEJLESZTÉS AZ ÉRDEKELTEK BEVONÁSA A LEHETŐ LEGTÖBBET KIHOZNI A TRANSZNACIONÁLIS INFORMÁCIÓCSERÉBŐL EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉRDEKELTEKKEL RÉSZVÉTELEN

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés www.pwc.com/hu Átláthatósági jelentés a 2012. június 30-án végződő üzleti évre A jelentés közzétételére a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

Részletesebben

Készítette: Észak-Keleti Átjáró Kulturális és Tudományos Közhasznú Egyesület

Készítette: Észak-Keleti Átjáró Kulturális és Tudományos Közhasznú Egyesület Készítette: Észak-Keleti Átjáró Kulturális és Tudományos Közhasznú Egyesület A fejlesztő munkát segítette: a Határtalan Felnőttképzési Hálózat alapító tagjainak szakértőiből álló team Nyelvi lektor: SVI-Consulting

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú módszertani intézmények működésére Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6.

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6. Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében 2013. május 6. Készült: BUILD UP Skills HUNGARY (BUSH Projekt) keretében Kidolgozó: ÉMI Nonprofit Kft. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Építőanyagipari

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben

Vállalkozói ismeretek a szakképzésben Vállalkozói ismeretek a szakképzésben A szakértői csoport zárójelentése Európai Bizottság Vállalkozás és ipar EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG A kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással

Készült a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatással Az eredeti mû: The Use of Occupational Safety and Health Management Systems in the Member States of the European Union Experiences at company level ISBN 92-95007-59-X Luxembourg: Office for Official Publications

Részletesebben

Európai kiegészítő képesítés a turizmusmenedzsmentben

Európai kiegészítő képesítés a turizmusmenedzsmentben Európai kiegészítő képesítés a turizmusmenedzsmentben Koncepció az európai kiegészítő képesítések nemzeti szakképzési rendszerekbe való beillesztéséhez Oktatói kézikönyv Florian Hans / Klaus-Jürgen Rupp

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓ FINANSZÍROZÁSI ALAPJAIHOZ

ÚTMUTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓ FINANSZÍROZÁSI ALAPJAIHOZ 2 0 1 4 ++ EURÓPAI STRUKTURÁLIS ÉS BERUHÁZÁSI ALAPOK (ESB-ALAPOK)++ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP (ERFA)++ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP (ESZA)++ IFJÚSÁGI FOGLALKOZTATÁSI KEZDEMÉNYEZÉS (IFK)++ KOHÉZIÓS

Részletesebben

Az érték bennünk van! A RÉV projekt eredménykommunikációs kiadványa

Az érték bennünk van! A RÉV projekt eredménykommunikációs kiadványa Az érték bennünk van! A RÉV projekt eredménykommunikációs kiadványa Az eredménykommunikációs kiadvány megjelenését az Új Széchenyi Terv és az Európai Unió támogatta a TÁMOP-5.3.8-11/A1/2012-0001 kódszámú,

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI)

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI) Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2952 E-mail: ipargazd@t-online.hu Internet:http://www.ikt.hu I. INNOVÁCIÓ

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ start-up-model Új vállalkozások létrehozásának ösztönzését és segítését célzó rendszer kidolgozása a belga, portugál és francia modellek alapján VÁLLALKOZÁS-KELTETŐ MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Békés Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Imre Anna. Validáció és közoktatás

Imre Anna. Validáció és közoktatás Imre Anna Validáció és közoktatás Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Megközelítések... 3 2.1. A validáció/elismerés fogalma... 4 2.2. Célok, célcsoportok... 6 2.3. Az érintett érdekcsoportokhoz kapcsolható

Részletesebben

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2008 2010 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA 2009-ES AKTUALIZÁLÁS STRATÉGIAI PRIORITÁSOK

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2008 2010 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA 2009-ES AKTUALIZÁLÁS STRATÉGIAI PRIORITÁSOK AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2008 2010 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA 2009-ES AKTUALIZÁLÁS STRATÉGIAI PRIORITÁSOK TARTALOM HOGYAN HASZNÁLJUK A DOKUMENTUMOT?... 3 BEVEZETÉS

Részletesebben

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója A Dobbantó program pedagógiai koncepciója Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből, az Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE

DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE DEBRECENI EGYETEM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Jóváhagyta: Szenátus Prof. Dr. Szilvássy Zoltán rektor Kiadás: 7. Dátum: 2014.12.11. Készítette: minőségbiztosítási rektori

Részletesebben