Vállalati architektúra kezelése ARIS szoftverrel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalati architektúra kezelése ARIS szoftverrel"

Átírás

1 Emberi er forrás és jogi vezérigazgatóhelyettesi irányítási terület Emberi er források Jogi és igazgatási Oktatási Marketing vezérigazgató-helyettesi irányítási terület Marketing rendszermenedzsment Termékmenedzsment Lakossági üzletág Nyilvános távbeszél M szaki vezérigazgató-helyettesi irányítási terület Beruházási Üzemviteli PKI Távközlésfejlesztési Intézet Központi MATÁV Rt. MATÁV Rt. Vezérigazgatói irányítási terület Gazdasági vezérigazgató-helyettesi irányítási terület Közgazdasági Befektetés portfólió Kontrolling Logisztikai vezérigazgató-helyettesi irányítási terület Szállítási Beszerzési Informatikai Stratégiai Kormányzati kapcsolatok és szabályozói ügyek Biztonsági Bels Október 8. Dr. Ányos Éva Vállalati architektúra kezelése ARIS szoftverrel Enteprise Architecture A cégek IT-er forrásai komplex rendszereket alkotnak a vállalaton belül. Az Enterprise Arhitecture (EA) megoldás ezeket a rendszereket írja le. Meghatározza azokat az irányvonalakat, melyek a rendszer felépítéséhez, összehangolásához, karbantartásához és módosításához szükségesek. Az ilyen rendszerek megértéséhez, leírásához szinte minden vállalati tényez ismerete szükséges: üzleti folyamatok, szervezeti felépítések, üzleti alkalmazások, adatok, technológiák és ezek kapcsolatai. A vállalati architektúra ezen elemek összessége, melynek középpontjában az értékteremt folyamatok állnak. Enterprise Architecture (EAM) vállalati architektúra kezelése Azok a módszerek és eszközök amelyek lehet vé teszik a vállalat számára a vállalati architektúra elemeinek leírása, kezelése, összehangolt m ködése A középpontban a folyamatok állnak, ezek végrehajtása a cél Az ügyfél számára az igény kielégítése a lényeges, de ennek záloga a szolgáltatást biztosító folyamat! Igény felmerült nehezen áttekinthet végrehajtás Szervezeti irányítás Igény kielégítve ügyfél ügyfél jól áttekinthet folyamatok Folyamati irányítás Minden a vev i igényt kielégít folyamatok sikeres végrehajtása érdekében történik, a szervezet, az infrastruktúra és az IT rendszerek a folyamatok m ködését biztosítják.

2 ARIS, modellez eszköz, amely leképzi Vállalat statikus elemeinek rendszereit Szervezeti felépítés Informatikai rendszer Dokumentum, adat és információ rendszer Termék és szolgáltatás struktúra Tudástérképét Vállalat folyamati (dinamikus) rendszerét Vállalati célrendszert Vállalati m ködés kockázati térképét ARIS adatbázis: Objektumok, modellek, attribútumok, kapcsolatok, Pl.: Folyamat A : Szerz déskötés Pl.: Folyamat B : Teljesítés (Folyamat) modellek HIVATKOZÁSI SZINT Objektumok Adatbázis támogatás: ARIS repository Pl.: SAP szerepkör: Beszerz OBJEKTUM DEFINÍCIÓS SZINT Leíró attribútumok -Név -Létrehozó neve -Utolsó módosítás dátuma -Leírás dfiníció -Státusz -... Vállalati architektúra lehetséges nézetei Szervezet Információ Folyamatok IT rendszer Termék/szolgáltatás

3 Információ Szervezet Folyamatok Termék/szolgáltatás IT rendszer Hiba bejelentés Hiba modulgazdához továbbítva Hibaelhárítás saját hatáskörben Hiba elhárítása Fizikai szerver_1 Szerver modell VH egyszer Információ Szervezet Folyamatok Termék/szolgáltatás VH_fürt (cluster) VH egyszer futtatja IT rendszer VH egyszer VH egyszer VH logikai partició Hibaelhárítás Bázis jelleg hiba rendszergazdához továbbítva SAP R/3 SAP R/3 rendszergazda modulgazda Kapcsolatfelvétel VH VH a hibabejelent vel futtatja VH_fürt (cluster) Logikai adattároló Küls tanácsadó bevonása szükséges SAP hibanapló Help Desk SZK adminisztrátor vezet Tanácsadás VH KM megrendelése, továbbítása KM SAP R/3 Hibaelhárítás Megrendelés rendszergazda küls tanácsadótól (fax) megrendelve SAP R/3 Tanácsadó modulgazda Kapcsolatfelvétel VH KM a modulgazdával Küls cég üzemeltet Fizikai szerver helye Hibaelhárítás tanácsadó igénybevételével Hiba elhárítása Hely Alhálózat,VLAN Fizikai adattároló Rack szekrény A1 A4 A7 SAP R/3 modulgazda KM IK Tanácsadó A2 A5 A8 A3 A6 A9 Kliens Kliens Üzleti esettanulmány készítés AT: A1 Logikai felépítés (bels kapcsolat) Bels kapcsolati modell adatot továbbít Interface tí pus adatot szolgál tat m ködéséhez szükséges Adatbázis típus Interface tí pus adatot szolgáltat Interface tí pus Folyamati nézet Link, küls dokumentumhoz! Tulajdonság ablak Név Azonosító Teljes név Leírás/definíció Stb... Részletez folyamat modell Kapcsolódó folyamat Melyek a megel z /követ vagy kapcsolódó folyamatok? Milyen adatok, dokumentumok szükségesek, illetve keletkeznek? Input adat, dokumentum Esemény Tevékenység Szervezeti elem Végrehajt Ki hajtja végre a feladatokat és kik vesznek még részt a végrehajtásban? Milyen rendszer támogatja a feladat végrehajtását? Informatikai rendszer Output adat, dokumentum Milyen feladatot lát el? Milyen a folyamat végrehajtásának logikai menete? Esemény logikai kapcsoló Esemény IT nézet IT rendszer Struktúra modell Infrastruktura Szoftver alrendszerek IT telephelyek L Virtuális Host VH IT Hálózatok N Alkalmazás Adatbázis kezel DB Szerverek E Interfészek IF

4 A1 Ügyfél igény Szerz dés el készítés Szerz dés aláírás Szerz dés megkötve Force Sustain Deployed Operations Acquisition In-Service Support Line Repair & Overhaul Supply Infrastructure Personnel & Organization Product Development of Strategic Plan Identification of Tasks & Preparation Rough Detailed Mission Solving & Sustainment Direct Support Execution Completion to Operations Project/Program Work & Preparation Execution Completion Supply Chain Inventory Hazardous & Special s & Procurement Real Estate Organization Resourcing Data Transportation & Transportation Distribution Environmental Construction IT Infrastructure Workforce Personal Payroll Time Individual & Collective Travel & Personnel Accounting Development & Training Support Administration Services Funds Asset Distrinbution s Development of Force s Performance and Managerial Accounting Collaboration and Analytics Packaging and Preservation Definition of Force Goals Accounting Movement Development of Force Plans Deployment Redeployment Closing Project/Program Research & Systems Logistics Test & Production & Modernization & Development Engineering Evaluation Procurement Deployment Change In-Service Life Cycle Logistics Logistics Engineering Engineering Authority Analysis Beosztás Szerz dés Cash & Treasury Environment, Health and Safety Receipt Field Supply Field Supply s s MRO MRO Repair & Overhaul Repair & Overhaul OV-6 Single Army Operational Value Chain Sustain Identification Rough Detailed Deployment Mission Solving & Redeployment Closing Deployed of Tasks Sustainment Operations Core Logistics Activities National Army Acquisition Supply In-Service Support Research & Development Project/Program Logistics Test & Modernization & Supply Chain Life Cycle Logistics Inventory Hazardous & Special Evaluation Procurement Fielding Change s In-Service Engineering Logistics Engineering & Procurement Analysis Authority Production & Deployment Systems Engineering Repair & Overhaul Project/Program Work & Preparation Execution Completion Legend Sustain Deployed Sustain Operations Deployed Operations Deployment Plan Deployment Plan Line Line Performance Development of Development of Definition of Development of Force and Strategic Plan Force s Force Goals Force Plans Product Personnel & Organization Infrastructure Plan Plan Force Force Plan Plan Asset Environment, Collaboration and Health and Program & Project Data Analytics Safety Workforce Personal Organization Payroll Time Individual & Collective Travel & Personnel Accounting Development & Training Support Administration Services Real Estate Environmental Construction IT Infrastructure Demand Demand Funds Managerial Cash & Resourcing Accounting Accounting Treasury Product Product End Item Asset End Data Item Asset Data AT : A1 Logikai felépítés (bels kapcsol at) Bels k apc solati modell adatot tov ábbít adatot szolgáltat m ködés éhez s zük séges Adatbázis típus adatot szolgáltat meghív ja meghív ja Kliens meghív ja Kliens Supply Chain Supply Chain & Procurement & Procurement Data Data Contract Contract Acquisition Acquisition Line Field Army Field Field Line Supply Supply Chain s Inventory Hazardous & Special & Procurement Order Order Order Order Direct Support to Operations Execution Completion & Preparation Direct Support to Operations Execution Completion & Preparation Product Product End Item Asset End Data Item Asset Data Inventory Inventory Shipping Information Shipping Information Transportation & Transportation Distribution & Distribution Transportation & Distribution Distribution s Transportation Packaging and Preservation Movement Receipt Hazardous & Special Hazardous & Special HAzardous HAzardous 3/28/2003 4:46:23 PM Egy objektum többszöri el fordulás 1 Egyszeri módosítás OV-5 Single Army Enterprise OV Supply s 2 Automatikus karbantartás a teljes architektúrában Közös komponensek A1 M ködési környezet M ködési modell üzemeltet je Küls cég SLA szolgáltatási szint el ír ása A1 kulcsfelhasználója Szervezeti egység Programmozási nyelv üzemeltet je Beosztás kulcsfelhasználója Bels személy Közös elem: Alkalmazásirendszer típus Fejleszt je Bels személy ARIS adatbázisai és a kapcsolódó funkcionalitás Modell létrehozás Navigáció Elemzés Riportálás ARIS Funkcionalitás ARIS Adatbázis Konfigurációs adatbázis Módszertan Modell-, objektum-, attribútum típusok, szimbólumok Konvenciók Sz r k, Sablonok, Bet típusok, Táblázat formák Felhasználói adatbázis

5 M ködés leírása. Követelmények, szempontok Dokumentálással szembeni követelmény Redundancia mentes információ rögzítés Dokumentálás módja Szöveges Táblázatos Grafikus Információ igény, lekérdezés Érdekeltek Végrehajtás Vezetés Fejlesztés Információ hozzáférés Navigálás az adatbázisban Scriptek Strukturálás Elemi egység, csoport Tulajdonság Kapcsolat ARIS script típusok Vállalati szabályozást támogató scriptek Folyamatleírás (word; excel formátum) Szabályzatkészít scriptek Utasítás készítés Munkaköri leírás Felel sségi, szerepköri mátrix SZMSZ M ködést támogató scriptek Generált modellek Kapcsolat lekérdezések (hatáselemzés) Rendszerépítést/karbantartást támogató sriptek Objektum létrehozó Szabályozás támogató scriptek Folyamati leírást, bels szabályozást készít script ARIS Script Riportolandó folyamat

6 Szabályozás támogató scriptek Felel sségi mátrixot el állító script Felel sségi mátrix 1. ARIS Script.xls formátumú,nyomtatható felel sségi mátrix 2. ARIS folyamati adatbázis Érintett szervezeti elemek Érintett tevékenységek folyamati bontásban Szervezeti elemek kompetenciái az adott tevékenységnél Szabályozás támogató scriptek Szervezeti szerepkör riport A felhasználó által kiválasztható kompetenciák Szervezeti szerepkör riport Szervezeti egység Folyamat / tevékenység Szerepkör Tervezés kontrolling vezet (FGD) TER_ _ Tervezési feladatlista és határid k lebontása (FGD) Tervezési feladatlista és határid k lebontása (FGD) FE TER Változtatási igények meghatározása (FGD) A kiválasztott szervezeti elem (szervezeti egység, csoport, beosztás) felhasználó által kiválasztható kompetenciát listázza ki folyamati- és azon belül tevékenység bontásban. Objektum karbantartó script

7 Generált modell A1 Közvetlen küls kapcsolatai GENERÁLT Küls kapcsolati modell A2 A3 A4 A9 A1 A5 A6 A8 A7 Piaci pozíció Vezet szoftvercsalád a vállalati folyamatmenedzsment tevékenységek támogatásában. Nemzetközi jelenlét IDS Scheer partnerek és leányvállalatok több mint 50 országban IDS Scheer leányvállalatok IDS Scheer partnerek

8 Copyright IDS Scheer AG, Saarbrücken, 2007 All rights reserved. The contents of this document are subject to copyright. Any changes, modifications, additions or amendments require prior written consent from IDS Scheer AG, Saarbrücken. Reproduction in any form is only permitted on the condition that the copyright notice remains on the actual document. Publication or translation in any form requires prior written consent from IDS Scheer AG, Saarbrücken. ARIS, IDS,, ProcessWorld and symbol are trademarks or registered trademarks of IDS Scheer AG in Germany and in many other countries worldwide. SAP NetWeaver is a trademark of SAP AG, Walldorf. All other trademarks are the property of their respective owners. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieses Dokuments unterliegt dem Urheberrecht. Veränderungen, Kürzungen, Erweiterungen und Ergänzungen bedürfen der vorherigen schriftlichen Einwilligung durch IDS Scheer AG, Saarbrücken. Jede Vervielfältigung ist nur gestattet unter der Bedingung, dass dieser Urheberrechtsvermerk beim Vervielfältigen auf dem Dokument selbst erhalten bleibt. Jede Veröffentlichung oder jede Übersetzung bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung durch IDS Scheer AG, Saarbrücken. ARIS, IDS, das Symbol, ProcssWorld und das Symbol sind Marken oder eingetragene Marken der IDS Scheer AG in Deutschland und vielen anderen Ländern weltweit. SAP NetWeaver ist eine Marke der SAP AG, Walldorf. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

SAP vállalatirányítási rendszer alapjai

SAP vállalatirányítási rendszer alapjai SAP vállalatirányítási rendszer Tantárgy kódja: Tanév: alapjai VEMI5344i 2006/07-2.félév Előadó: dr. Varga Ernő, dr. Gerzson Miklós Előtanulmányok: Adatbáziskezelő rendszerek gyakorlata VEMKSA5144a Minimális

Részletesebben

Integrált keretrendszer

Integrált keretrendszer Integrált keretrendszer Példa SAP R/3 Üzleti, szervezeti folyamatok modellezése Eseményvezérelt folyamat lánc (Event-driven Process Chain (EPC), Ereignisgesteuerte Prozessketten (EPK)) 1 A kurzus egyik

Részletesebben

1. Bevezetés: Vállalatirányítási rendszerek és az SAP. Bevezetés az SAP világába Tarcsi Ádám

1. Bevezetés: Vállalatirányítási rendszerek és az SAP. Bevezetés az SAP világába Tarcsi Ádám 1. Bevezetés: Vállalatirányítási rendszerek és az SAP Bevezetés az SAP világába Tarcsi Ádám 1. Tematika, követelmények Katalógus Beadandó ZH Tarcsi Ádám, ELTE Informatikai kar: Bevezetés az SAP világába

Részletesebben

ITIL szakkifejezések és rövidítések. magyarul

ITIL szakkifejezések és rövidítések. magyarul ITIL magyar szakkifejezés-gyűjtemény, v1.0, 2011. október 16. a v1.0-ös, 2011. július 29-i angol szakkifejezés-gyűjtemény alapján ITIL szakkifejezések és rövidítések magyarul Ez a szakkifejezés-gyűjtemény

Részletesebben

ENTERPRISE APPLICATIONS

ENTERPRISE APPLICATIONS QAD ENTERPRISE APPLICATIONS QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 1. oldal 2. oldal Ritkán állunk meg a mindennapi munka során, hogy átgondoljuk, honnan jöttünk és hová tartunk. Cégünk húszéves jubileuma azonban

Részletesebben

Az ege szse gü gyi informá cio s rendszerek ko vetelme nyei

Az ege szse gü gyi informá cio s rendszerek ko vetelme nyei Az ege szse gü gyi informá cio s rendszerek ko vetelme nyei (verzió: C1.0) Összeállította: a GYEMSZI szakértői munkacsoportja 2013. augusztus Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ 1 Előszó 1 Szószedet

Részletesebben

Fontosabb fogalmak, definíciók

Fontosabb fogalmak, definíciók Fontosabb fogalmak, definíciók Adatbiztonság Aktív marketing Alkalmazások tervezése Alkotótechnikák Állandó költségek Állandó szervezetek Általános költségek Befejezési id pont Befejezési sorrend Befektetett

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Informatika szekció SZABAD SZOFTVEREK ÉS KÖZÖSSÉGI OLDALAK A VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

Részletesebben

ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény. (borítólap)

ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény. (borítólap) ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény (borítólap) 2013 1 Köszönetnyilvánítás A magyar kiadás elkészítésében való közreműködésért szeretnénk köszönetet mondani: Fordítómunkáért: Grafikai munkáért: Véleményezésért:

Részletesebben

Stratégia, irányítás, innováció

Stratégia, irányítás, innováció Stratégia, irányítás, innováció 3. Molnár Bálint: Az informatika irányításának alapelvei MOLNÁR BÁLINT, PHD Corvinus Egyetem, Információrendszerek Tanszék, docens molnar@informatika.bkae.hu ABSTRACT IT

Részletesebben

Az ellátási lánc információs folyamatai

Az ellátási lánc információs folyamatai Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fővám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Az ellátási lánc

Részletesebben

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Esettanulmányok

ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana. Esettanulmányok ITIL - az informatikaszolgáltatás módszertana Készült: 2002. novemberében a Széchenyi-terv támogatásával KFKI Számítástechnikai Rt Verzió: 3.1 Esettanulmányok Tartalom 1. ESETTANULMÁNYOK... 2 1.1. EGY

Részletesebben

USA felmérés az infromációs rendszerfejlesztési projektekr l 2% 3% 19% 29%

USA felmérés az infromációs rendszerfejlesztési projektekr l 2% 3% 19% 29% Miért kell az információs t megfelel en felépíteni? USA felmérés az infromációs fejlesztési projektekr l 2% 3% 19% 47% 29% leszállított, de sikeresen sohasem használt szoftver kifizetett, de le nem szállított

Részletesebben

WEBES ALKALMAZÁSOK TERVEZÉSE, FEJLESZTÉSÉNEK MENETE. Tarcsi Ádám, Horváth Győző

WEBES ALKALMAZÁSOK TERVEZÉSE, FEJLESZTÉSÉNEK MENETE. Tarcsi Ádám, Horváth Győző WEBES ALKALMAZÁSOK TERVEZÉSE, FEJLESZTÉSÉNEK MENETE Tarcsi Ádám, Horváth Győző 2 Tervezés Mi a Webtechnológia (Web Engineering)? 4 A szoftvertechnológia kiterjesztése webes alkalmazásokra. Több, mint csupán

Részletesebben

A kockázatok becslésének és a vállalatirányítási rendszerek bevezetésének szerepe a katasztrófák elkerülésében egy közszolgáltató tevékenységében

A kockázatok becslésének és a vállalatirányítási rendszerek bevezetésének szerepe a katasztrófák elkerülésében egy közszolgáltató tevékenységében A kockázatok becslésének és a vállalatirányítási rendszerek bevezetésének szerepe a katasztrófák elkerülésében egy közszolgáltató tevékenységében DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Témavezet : Dr. Kun-Szabó

Részletesebben

ELO Digital Office ERP integráció

ELO Digital Office ERP integráció ELO Digital Office ERP integráció Lázár Péter ECM Business Unit Manager peter.lazar@itelligence.hu Enterprise Content Management www.elo.com Miért kell ERP integráció? Hozzáféréseket szabályozni és auditálni

Részletesebben

Vállalati alkalmazások integrációja Objektum- és architektúraszemléletű fejlesztési stratégia

Vállalati alkalmazások integrációja Objektum- és architektúraszemléletű fejlesztési stratégia Vállalati alkalmazások integrációja Objektum- és architektúraszemléletű fejlesztési stratégia DR. RAFFAI MÁRIA Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar professzor raffai@sze.hu ABSTRACT With regards

Részletesebben

DOTPROJECT PROJEKTMENEDZSMENT SZOFTVER OKTATÁSI ANYAG

DOTPROJECT PROJEKTMENEDZSMENT SZOFTVER OKTATÁSI ANYAG DOTPROJECT PROJEKTMENEDZSMENT SZOFTVER OKTATÁSI ANYAG E-közigazgatás keretrendszer kialakítása 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

Az SAP vállalatirányítási rendszer

Az SAP vállalatirányítási rendszer Debreceni Egyetem Informatikai Kar Az SAP vállalatirányítási rendszer Az SAP EBP elektronikus beszerzést támogató rendszer bemutatása az E.ON Hungária Zrt. példáján keresztül Témavezető: Dr. Kárpáti Tibor

Részletesebben

Dr. Beinschróth József Dr. Kupás Tibor. Projektek működésfolytonossága?

Dr. Beinschróth József Dr. Kupás Tibor. Projektek működésfolytonossága? Dr. Beinschróth József Dr. Kupás Tibor Projektek működésfolytonossága? A szervezetek egyre nagyobb részénél válik a működésfolytonosság kérdésnek figyelembe vétele általános gyakorlattá. Ez azonban többnyire

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid

Logisztikai információs rendszerek felépítés és fejlődési tendenciái. Gelei Andrea Kétszeri Dávid Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztikai

Részletesebben

Az integrált vállalatirányítási rendszerek kérdései, valamint helyzetük Oroszországban Versenydolgozat

Az integrált vállalatirányítási rendszerek kérdései, valamint helyzetük Oroszországban Versenydolgozat Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Kereskedelem és Marketing Szak Vállalatgazdaságtan Intézet Vállalatgazdaságtan Az integrált vállalatirányítási rendszerek kérdései, valamint helyzetük

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER (TANULMÁNY) SPECIFIKÁCIÓJA. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1

V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER (TANULMÁNY) SPECIFIKÁCIÓJA. E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1 V. SZAKMAI MONITORING KERETRENDSZER SPECIFIKÁCIÓJA (TANULMÁNY) E-közigazgatás keretrendszer kialakítása projekt 1 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program

Részletesebben

Field Connect telematikai szerz dés

Field Connect telematikai szerz dés Field Connect telematikai szerz dés A John Deere - ISG vállalat különböz telematikai rendszereket fejleszt és értékesít. Ezek telematikai hardverekb l, szoftverekb l és szolgáltatásokból állnak össze (a

Részletesebben

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ

CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ CLB INDEPENDENT INSURANCE BROKER CLB FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV

SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Tel.: (06) 42-281-095; Fax: (06) 42-281-311 E-mail: hivatal@nyirbator.hu SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV Irányelvek:

Részletesebben

Integ e rá r lt l v áll l a l la l tir i á r nyít í ási r n e dsze z r e e r k

Integ e rá r lt l v áll l a l la l tir i á r nyít í ási r n e dsze z r e e r k Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Bozsik Sándor Az információs rendszerek fejlıdése ERP 2 ERP 1990-es évek MRP II 1970-es évek MRPI 1960-as évek vége 2 Az információs rendszerek fejlıdése MRPI

Részletesebben

Minél kihívóbbak a célok, annál fontosabb a know-how Képzési programok vezetőknek, controllereknek, gazdasági szakembereknek

Minél kihívóbbak a célok, annál fontosabb a know-how Képzési programok vezetőknek, controllereknek, gazdasági szakembereknek Minél kihívóbbak a célok, annál fontosabb a know-how Képzési programok vezetőknek, controllereknek, gazdasági szakembereknek Felnôttképzési nyilvántartási szám: 01-0125-04 Intézményakkreditációs lajstromszám:

Részletesebben

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd.

adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd taxbridge 2014 1 2014 JANUÁR JANUARY WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Minden bizonnyal már Önök is feltették maguknak a kérdést minden évben;

Részletesebben