A MAGYAR RÁDIÓ zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/124

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR RÁDIÓ zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/124"

Átírás

1 A MAGYAR RÁDIÓ zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/124

2 TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ A MAGYAR RÁDIÓ zrt. SZERVEZETI SZABÁLYZATA I. Az MR zrt. szervezeti felépítése II. Az MR zrt. szervezeti szabályai II.1. Az elnök feladata és hatásköre II.2. Az alelnökök feladat- és hatásköre II.2.1. Az alelnökök általános feladat- és hatásköre II.2.2. A műsorlebonyolítási alelnök kiemelt feladat- és hatásköre II.2.3. A gazdasági alelnök kiemelt feladat- és hatásköre II.3. Az MR zrt. vezető állású munkavállalói II.4. Az ügyvezető igazgató feladat- és hatásköre II.4.1. Az ügyvezető igazgató általános feladat- és hatásköre II.4.2. Az ügyvezető igazgató kiemelt feladat- és hatásköre II.5. Az önálló szervezeti egységek vezetőinek feladat- és hatásköre II.5.1. Az önálló szervezeti egységek vezetőinek általános feladat- és hatásköre II.5.2. Az önálló szervezeti egységek vezetőinek kiemelt feladat- és hatásköre II.6. A Felügyelőbizottság II.7. A könyvvizsgáló II.8. Az aláírási, kötelezettségvállalási és képviseleti jogkör II.9. Házbiztonság II.10. Döntéselőkészítő testületek, elnöki értekezlet II.11. Az önálló szervezeti egységek együttműködése II.12. Az Üzemi Tanáccsal és a szakszervezetekkel való együttműködés II.13. A munkáltatói jogok gyakorlása Adatok 2/124

3 MÁSODIK RÉSZ A MAGYAR RÁDIÓ zrt. ÖNÁLLÓ SZERVEZETI EGYSÉGEINEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI 1. A Műsor alelnök irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek: Kossuth Rádió Petőfi Rádió Bartók Rádió Regionális, Nemzetiségi és Külföldre Irányuló Műsorok Főszerkesztősége MR Online Főszerkesztőség Adáslebonyolítás Archívum 2. A Gazdasági alelnök irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek: Humánpolitikai Igazgatóság Műszaki Igazgatóság Gazdasági Igazgatóság Kontrolling Igazgatóság Folyamatelemzési Igazgatóság Informatikai és Biztonsági Iroda 3. Az Ügyvezető Igazgató irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek: Kereskedelmi Iroda Vállalkozási Iroda Kommunikációs Iroda Jogi és Szabályozási Iroda Nemzetközi Kapcsolatok és Pályázati Iroda Zenei Együttesek Irodája 4. A Felügyelőbizottság irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység: Belső Ellenőrzési Iroda 3/124

4 A MAGYAR RÁDIÓ zrt. SZERVEZETI SZABÁLYZATA A Magyar Rádió zártkörűen működő részvénytársaság (a továbbiakban: MR zrt.) szervezetét a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Médiatörvény.) 71. -ában foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint szabályozom. I. Az MR zrt. SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1. Az MR zrt. alapítója a Magyar Rádió Közalapítvány. 2. A Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriuma és a Kuratórium Elnöksége gyakorolja a gazdasági társaságokról szóló törvény (a továbbiakban: Gt.) által a részvénytársaság közgyűlésének hatáskörébe tartozó jogokat a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvényben (a továbbiakban: Médiatörvényben) megfogalmazott eltérésekkel, az MR zrt. Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően. 3. A Médiatörvény és az Alapító Okirat vonatkozó rendelkezései alapján az MR zrt. ügyvezetését az elnök látja el. Gyakorolja mindazon hatásköröket, amelyeket a Gt. a részvénytársaság igazgatóságának hatáskörébe utal. 4. Az MR zrt. önálló szervezeti egységei: 4.1. A Műsorlebonyolítási alelnök irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek: a. Kossuth Rádió b. Petőfi Rádió c. Bartók Rádió d. Regionális, Nemzetiségi és Külföldre Irányuló Műsorok Főszerkesztősége e. MR Online Főszerkesztőség f. Adáslebonyolítás g. Archívum 4.2. A Gazdasági alelnök irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek: a. Humánpolitikai Igazgatóság b. Műszaki Igazgatóság c. Gazdasági Igazgatóság 4/124

5 d. Kontrolling Igazgatóság e. Folyamatelemzési Igazgatóság f. Informatikai és Biztonsági Iroda 4.3. Az Ügyvezető Igazgató irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek: a. Kereskedelmi Iroda b. Vállalkozási Iroda c. Kommunikációs Iroda d. Jogi és Szabályozási Iroda e. Nemzetközi Kapcsolatok és Pályázati Iroda f. Zenei Együttesek Irodája 4.4. A Felügyelőbizottság irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység: a. Belső Ellenőrzési Iroda 5. Az MR zrt. önálló szervezeti egységeinek szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek tagozódását, ezek egymáshoz való viszonyát, feladatát és hatáskörét, az e szabályzatban foglaltakra figyelemmel külön működési szabályzatok állapítják meg. A jelen Szervezeti Szabályzat és a Működési Szabályzatok alkotják együttesen az MR zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ). II. AZ MR zrt. SZERVEZETI SZABÁLYAI 1. Az elnök feladata és hatásköre Az elnök a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat, a KMSZ, az SZMSZ és az MR zrt. KSZ keretei között irányítja az MR zrt-t, figyelemmel a MRKA Kuratóriuma és Kuratóriumának Elnöksége határozataira. Ennek keretében: a. dönt a műsorrendről és felügyeli annak betartását, b. megállapítja a Szervezeti és Működési Szabályzatot, kialakítja, irányítja és működteti az MR zrt. szervezetét. A szervezet irányítását az alelnökök, az ügyvezető igazgató és az önálló szervezeti egységek vezetőinek közreműködésével látja el, c. a Kuratórium elé terjeszti jóváhagyásra a Közszolgálati Műsorszolgáltatási Szabályzatot és gondoskodik annak végrehajtásáról, d. a Kuratórium elé terjeszti jóváhagyásra az Archiválási Szabályzatot és gondoskodik annak végrehajtásáról, 5/124

6 e. meghatározza és a Kuratóriumnak jóváhagyásra bemutatja az éves gazdálkodási tervet és gondoskodik annak végrehajtásáról, f. elkészíti az MR zrt. mérleg- és eredmény kimutatását és jóváhagyásra előterjeszti a Kuratóriumnak, g. jelentést készít a Kuratórium részére az ügyvezetésről, a vagyoni helyzetről és az üzletpolitikáról, h. gondoskodik az MR zrt. üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, i. a Kuratórium Elnöksége elé terjeszti engedélyezésre az ingatlan elidegenítésére, illetve 100 millió Ft feletti vagyoni értékű jog elidegenítésére vonatkozó szerződés javaslatot, j. a Kuratórium Elnöksége elé terjeszti javaslatát az 1 milliárd Ft-nál vagy a tervezett éves forgalom 10 %-ánál magasabb értékű szerződésekhez előzetes tárgyalási felhatalmazás megadása céljából, k. a Kuratórium Elnöksége elé terjeszti javaslatát a hitelfelvétel, illetve 300 millió Ft-nál vagy a tervezett éves forgalom 3 %-ánál nagyobb értékű szerződések előzetes jóváhagyása céljából, l. dönt a szerződések megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről. Ezen jogosítványait a jogszabályban és az Alapító Okiratban foglalt keretek között az alelnökökre, az ügyvezető igazgatóra és az önálló szervezeti egységek vezetőire átruházhatja, m. gyakorolja az MR zrt. alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat, ezen jogosítványát az alelnökökre, az ügyvezető igazgatóra és az önálló szervezeti egységek vezetőire átruházhatja, n. gondoskodik mindazon további előterjesztések előkészítéséről, amelyeket a Média törvény, a Magyar Rádió Közalapítvány Alapító Okirata vagy a Kuratórium (Elnökség) határozata előír, o. a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett a Kuratórium összehívását kezdeményezi, ha tudomására jut, hogy az MR zrt. alaptőkéjének egyharmadát elvesztette vagy fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi, p. képviseli az MR zrt-t harmadik személyekkel szemben, - mely jogát az alelnökökre, az ügyvezető igazgatóra és az önálló szervezeti egységek vezetőire átruházhatja és egy személyben jogosult a cég jegyzésére, q. a Felügyelőbizottsággal közösen megállapítja a Belső Ellenőrzési Iroda működésének szabályait. A Belső Ellenőrzési Iroda vezetője felett a Felügyelőbizottság elnökének egyetértésével gyakorolja a munkáltatói jogokat, r. meghatározza a rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet, külső fegyveres csoportoknak az ország területére történő váratlan betörése, vagy az ország területének légvédelmi és repülő erőkkel történő oltalmazása esetén a működési programot, gondoskodik a közvetlenül érintett vezetők szakmai felkészítéséről, 6/124

7 s. kapcsolatot tart az érdekvédelmi szervezetekkel, t. felelős a hatályos jogszabályok, a KMSZ, az SZMSZ, a Munkavédelmiés a Tűzvédelmi Szabályzat és az egyéb hatályos belső szabályzatok betartásáért és betartatásáért, u. az MR zrt. szervezetén belül bármely szervezet és személy feladat- és hatáskörét jogosult magához vonni, v. jogosult az MR zrt. szervezeti egységeinek elnevezését önálló döntésével megváltoztatni, w. felelős kiadója az MR zrt. által kiadott műsorújságnak, z. a munkavállalók az MR zrt. képviseletében az elnök engedélyével, megbízásával tölthetnek be tisztségeket nemzetközi szervezetekben, a külföldi rádiókkal és rádiós szervezetekkel való együttműködést is az elnök engedélyezi. 2. Az alelnökök feladat- és hatásköre Az alelnökök munkáját az elnök irányítja és felügyeli Az alelnökök általános feladat- és hatásköre: a. az elnököt távollétében vagy akadályoztatása esetén az általa meghatározott munkamegosztás szerint helyettesítik, kivéve azokat az ügyeket, melyek az elnök kizárólagos hatáskörébe tartoznak, illetve azokat, melyekben az elnök a döntés jogát magának tartja fenn. Előre nem látható, váratlan helyzetben az elnököt a gazdasági alelnök helyettesíti, b. az elnök által átruházott hatáskörben jogosultak az MR zrt. képviseletére harmadik személyekkel szemben és külön előírás szerint jogosultak a cég jegyzésére, c. az elnök által átruházott hatáskörben döntenek az ügykörükbe tartozó szerződések megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről, d. jogosultak külön utasításban foglaltak szerint a hatáskörükbe tartozó feladatok végrehajtása érdekében szabályzat kiadására e. az elnök által átruházott hatáskörben gyakorolják a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket. f. gondoskodnak az MR zrt. szabad kapacitásának és eszközeinek hasznosításáról, g. felelősek az MR zrt. éves üzleti tervének kidolgozásáért, a gazdaságos és költségtakarékos működésért, továbbá gondoskodnak a rendelkezésre álló vagyon hatékony hasznosításáról, h. felelősek a hatályos jogszabályok, a KMSZ, az SZMSZ, a Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzat a feladat- és hatáskörükbe tartozó hatályos belső szabályzatok betartásáért és betartatásáért, 7/124

8 i. koordinálják és felügyelik a műsorgyártás technológiájának korszerűsítését, j. felügyelik az MR zrt. Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak betartását, k. az elnök által átruházott jogkörben kapcsolatot tartanak az állami, politikai, szakmai, civil, gazdasági és érdekvédelmi szervezetekkel A műsorlebonyolítási alelnök kiemelt feladat- és hatásköre a. irányítja és felügyeli - a Kossuth Rádió, - a Petőfi Rádió, - a Bartók Rádió, - a Regionális, Nemzetiségi és Külföldre Irányuló Műsorok Főszerkesztősége, - az MR Online Főszerkesztőség, - az Adáslebonyolítás, - az Archívum munkáját, b. az elnök részére véleményezi a vezetői értekezletek előterjesztéseit és javaslatot tesz az azokkal kapcsolatos határozatokra, c. gondoskodik az MR közép- és hosszú távú műsortervezéséről, d. irányítja és koordinálja a programming tevékenységhez szükséges kvalitatív kutatásokat, e. gondoskodik a közszolgálati gyorsjelentés elkészítéséről, 2.3. A gazdasági alelnök kiemelt feladat- és hatásköre a. irányítja és felügyeli - a Humánpolitikai Igazgatóság, - a Műszaki Igazgatóság, - a Gazdasági Igazgatóság, - a Kontrolling Igazgatóság, - a Folyamatelemzési Igazgatóság, - az Informatikai és Biztonsági Iroda munkáját, b. felelős az MR zrt. mérlegének, az eredmény és vagyonkimutatásnak az elkészítéséért, az üzleti könyvek szabályszerű vezetéséért, 8/124

9 c. felelős az MR zrt. vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentés elkészítéséért, d. gondoskodik az ingatlan elidegenítésére, illetve 100 millió Ft feletti vagyoni értékű jog elidegenítésére vonatkozó szerződéses javaslatnak a Kuratórium Elnöksége elé történő előterjesztés elkészítéséről, e. gondoskodik az 1 milliárd Ft-nál vagy a tervezett éves forgalom 10 %- ánál magasabb értékű szerződéses javaslatnak a Kuratórium Elnöksége részére történő előterjesztés elkészítéséről, f. gondoskodik a hitelfelvétel, illetve 300 millió Ft-nál vagy a tervezett éves forgalom 3 %-ánál nagyobb értékű szerződéseknek előzetes jóváhagyás céljából a Kuratórium Elnöksége elé történő előterjesztés elkészítéséről, g. elnöke az MR zrt. Közbeszerzési Bizottságának, h. szakmai irányítást gyakorol a közbeszerzési referens munkája felett, i. gondoskodik az MR zrt. kontrolling stratégiájában megfogalmazott elvárások megvalósításáról, a kontrolling szemléletű gazdálkodási rend működtetéséről, j. gondoskodik az MR zrt. egységes informatikai és műszaki fejlesztési koncepciójának kidolgozásáról, az informatikai és műszaki beruházások lebonyolításáról, a számítástechnikai és műszaki rendszerek kidolgozásáról, a rendszerszervezési, programozási munkák elvégzéséről, illetve annak koordinálásáról,. k. megállapítja az önálló szervezeti egységek gazdálkodási keretét és ellenőrzi azok betartását, felügyeli valamennyi önálló szervezeti egység vezetőjének, gazdasági vezetőjének illetve gazdasági tevékenységet végző alegységének munkáját, l. az Üzemi Tanáccsal közösen előkészíti az Üzemi Tanács és az MR zrt. mint munkáltató kapcsolatrendszerének szabályozását, m. gondoskodik a rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet, külső fegyveres csoportoknak az ország területére történő váratlan betörése, vagy az ország területének légvédelmi és repülő erőkkel történő oltalmazása esetén az elnök által meghatározott működési program végrehajtásáról. Az előírások változásainak megfelelően módosító javaslatokat tesz a megvalósítandó működési program terveire. Ennek keretében gondoskodik a közvetlenül érintett vezetők szakmai felkészítéséről, n. felügyeli az MR zrt. polgári védelmi és mozgósítási ügyeit nyilvántartja a polgári védelmi terveket, az országos mozgósítással kapcsolatos utasításokat, valamint felel az ezzel kapcsolatos kötelezettségek ellátásáért, 9/124

10 o. ellátja a szükség- és válsághelyzeti tervek végrehajtásának operatív irányítását, gondoskodik arról, hogy az e tervekben kapott feladatokat az érintett munkatársak megismerjék, p. gondoskodik a minősített ügyek nyilvántartásának vezetéséről, kidolgozza a titkos ügykezelés szabályozását, ellátja a minősített ügyekkel kapcsolatos nyilvántartási és ügyintézési feladatokat, q. felelős az MR zrt.-nél a rendészeti feladatokat ellátó szervezettel történő együttműködésért és azok tevékenységének felügyeletéért. Az MR zrt. biztonságának, vagyonának és a személyi tulajdon védelmének céljából szervezi a rendészeti munkát. 3. Az MR zrt. vezető állású munkavállalói A Munka Törvénykönyve rendelkezéseinek alkalmazása szempontjából az MR zrt-ben vezető állású munkavállalók az alelnökök és az ügyvezető igazgató. A további vezetői és egyéb munkaköröket külön szabályzat tartalmazza. 4. Az ügyvezető igazgató feladat- és hatásköre Az ügyvezető igazgató munkáját az elnök irányítja és felügyeli Az ügyvezető igazgató általános feladat- és hatásköre: a. az elnököt távollétében vagy akadályoztatása esetén az általa meghatározott munkamegosztás szerint helyettesíti, kivéve azokat az ügyeket, melyek az elnök kizárólagos hatáskörébe tartoznak, illetve azokat, melyekben az elnök a döntés jogát magának tartja fenn (különösen az MR zrt. munkavállalói feletti munkáltatói jogok gyakorlása), b. az elnök által átruházott hatáskörben jogosult az MR zrt. képviseletére harmadik személyekkel szemben és külön előírás szerint jogosult a cég jegyzésére, c. az elnök által átruházott hatáskörben dönt az ügykörébe tartozó szerződések megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről, d. jogosult külön utasításban foglaltak szerint a hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtása érdekében szabályzat kiadására, 10/124

11 e. az elnök által átruházott hatáskörben gyakorolja a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket,f. tervezi az MR zrt. szabad kapacitásának és eszközeinek hasznosítását, g. felelős az MR zrt. éves üzleti tervének kidolgozásáért, a gazdaságos és költségtakarékos működésért, továbbá gondoskodik a rendelkezésre álló vagyon hatékony hasznosításáról, h. felelős a hatályos jogszabályok, a KMSZ, az SZMSZ, és a hatályos egyéb belső szabályzatok betartásáért és betartatásáért, i. felügyeli az MR zrt. Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak betartását, j. az elnök által átruházott jogkörben kapcsolatot tart az állami, politikai, szakmai, civil, gazdasági és érdekvédelmi szervezetekkel Az ügyvezető igazgató kiemelt feladat- és hatásköre: a. irányítja és felügyeli a - a Kereskedelmi Iroda, - a Vállalkozási Iroda, - a Kommunikációs Iroda, - a Jogi és Szabályozási Iroda - a Nemzetközi Kapcsolatok és Pályázati Iroda - a Zenei Együttesek Irodája munkáját. b. irányítja és felügyeli az MR zrt. kiadói-, terjesztési, értékesítési-, vendégház-üzemeltetési vállalkozási tevékenységét, c. gondoskodik az MR zrt. üzletpolitikai döntéseinek megalapozása érdekében a különböző piaci jelenségek, illetve az azokat befolyásoló tényezők feltárásáról és elemzéséről (piackutatás), az új vállalkozási lehetőségek felkutatásáról, a vállalkozások üzleti tervének előkészítéséről, d. irányítja és felügyeli a MR zrt. kereskedelmi felületeinek és támogatási lehetőségeinek értékesítését, e. gondoskodik a kvantitatív hallgatottsági adatok rendszeres beszerzéséről és értékeléséről, f. ellátja a pályázati lehetőségek felkutatásával és benyújtásával kapcsolatos feladatokat, g. irányítja és felügyeli a marketing, PR és kommunikációs tevékenységet, meghatározza a MR zrt. kommunikációs stratégiáját, a belső kommunikációt, koordinálja az adók és a vállalkozási tevékenységek PR-, marketing-, és kommunikációs tevékenységét, 11/124

12 h. felügyeli az MR zrt. kötelezettségvállalásainak jogszerűségét és gondoskodik az MR zrt. egységes jogi képviseletéről, i. javaslatot tesz az elnöknek az MR zrt. feladatkörét, szervezetét és működését befolyásoló belső szabályzatokra, közreműködik az MR zrt. működésével kapcsolatos belső utasítások, szabályzatok elkészítésében, figyelemmel kíséri azok jogszerűségét, j. az önálló szervezeti egységek vezetőivel együtt előkészíti az MR zrt. feladatkörét, szervezetét és működését meghatározó elnöki utasításokat, egyéb belső szabályzatokat, k. összefogja és közreműködik azoknak a beszámolóknak, jelentéseknek az elkészítésében, melyeket az MR zrt. elnöke terjeszt a tulajdonosi szervezet (Kuratórium), az FB vagy parlamenti bizottságok elé, l. a véleményezés céljából megküldött előterjesztésekkel, jogszabálytervezetekkel, vagy más hatósági megkeresésekkel kapcsolatban - az illetékes önálló szervezeti egységek vezetőinek közreműködésével - összefogja az elnöki állásfoglalás tervezetének elkészítését, m. nyilvántartja az MR zrt. vezetői által kiadott valamennyi utasítást és gondoskodik arról, hogy minden szervezeti egység számára rendelkezésre álljanak. Szervezi és irányítja a hatályban levő belső utasítások időszakos felülvizsgálatát, aktualizálását, n. koordinálja a kitüntetésekkel kapcsolatos feladatokat (előterjesztés, tervezetek készítése), o. irányítja és koordinálja az MR zrt. nemzetközi kapcsolatait, a külföldi szervezetekkel kötendő szerződések előkészítését, rendszeres kapcsolatot tart a nemzetközi rádiós szervezetekkel, p. ellátja az MR zrt. elnöke és az ügyvezető igazgató ügyviteli és irattározási feladatait, előkészíti az elnöki értekezletek napirendjeit és nyilvántartja az itt hozott határozatokat, q. gondoskodik az ügyvezető igazgató alá rendelt működési egységek pénzügyi-gazdálkodási kereteinek betartásáról és ellenőrzi azok felhasználását. 5. Az önálló szervezeti egységek vezetőinek feladat- és hatásköre Az MR zrt. önálló szervezeti egységeinek vezetői munkájukat az alelnökök illetve az ügyvezető igazgató irányításával és felügyeletével végzik Az önálló szervezeti egységek vezetőinek általános feladat- és hatásköre: a. az MR zrt-n belül kialakított munkamegosztásnak megfelelően felelősek a vezetésük alatt álló szervezetek irányításáért és megfelelő működéséért, 12/124

13 b. a felügyeletüket ellátó elnökkel, alelnökkel vagy az ügyvezető igazgatóval egyeztetve alakítják ki a szervezet belső felépítését és az azon belüli munkamegosztást, c. elkészítik az irányításuk alá tartozó önálló szervezeti egység részletes működési szabályzatát, d. az átruházott hatáskörnek megfelelően gyakorolják a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket, e. felelősek az irányításuk alá tartozó szervezeti egység humánpolitikai, és gazdálkodási feladatainak meghatározásáért, megvalósításáért és a rendelkezésre bocsátott gazdálkodási keretek betartásáért, f. felelős a hatályos jogszabályok, a KMSZ, az SZMSZ, és a hatályos belső szabályzatok betartásáért és betartatásáért, g. külön elnöki utasításban foglaltak szerint jogosultak a hatáskörükbe tartozó feladatok végrehajtására vonatkozó utasítások, szabályzatok, határozatok és egyéb rendelkezések kiadására, h. megállapítják a munkafolyamatokba épített ellenőrzés szempontjait és gondoskodnak annak végrehajtásáról, i. döntenek az olyan ügyekben, melyeket belső szabályzat vagy az elnök, az alelnökök illetve az ügyvezető igazgató külön a hatáskörükbe utal, j. azok az önálló szervezeti egység vezetők, akiknek nincs helyettesük, távollétük vagy akadályoztatásuk esetére az irányításukat ellátó elnök, alelnök vagy az ügyvezető igazgató egyetértésével gondoskodnak helyettesítésükről, k. az SZMSZ-ben meghatározott jogkörükben eljárva, külön elnöki utasításban foglaltak szerint jogosultak a MR zrt. képviseletében szerződéskötésre, illetve kötelezettségvállalásra, kapcsolattartásra hazai és külföldi szervezetekkel, l. az SZMSZ-ben meghatározott jogkörükben eljárva, külön elnöki utasításban foglaltak szerint jogosultak a MR zrt. képviseletében kapcsolattartásra hazai és külföldi szervezetekkel, m. együttműködnek az Üzemi Tanáccsal és a Kollektív Szerződés előírásai szerint a szakszervezetekkel, n. ellátják a rájuk bízott egyéb feladatokat Az önálló szervezeti egységek vezetőinek kiemelt feladat- és hatásköre: Az egyes önálló szervezeti egységek vezetőinek kiemelt feladatait a szervezeti egységek Működési Szabályzatai rögzítik. 13/124

14 6. A Felügyelőbizottság Az MR zrt. ügyvezetését a Felügyelőbizottság ellenőrzi. Jogában áll az elnöktől, a társaság dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni, vagy szakértővel a társaság költségére megvizsgáltatni. Az MR zrt. Belső Ellenőrzési Irodája a Felügyelőbizottság irányításával végzi munkáját. A Felügyelőbizottság a Gt. által meghatározott jogokat és kötelezettségeket a Médiatörvényben megfogalmazott eltérésekkel az MR zrt. Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően gyakorolja. 7. A könyvvizsgáló A könyvvizsgáló betekinthet az MR zrt. könyveibe és irataiba, az elnöktől, a vezető tisztségviselőktől és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, bankszámláját, szerződéseit megvizsgálhatja. A Médiatörvény rendelkezése értelmében a könyvvizsgáló feladatát, jog és hatáskörét a Gt. keretei között az Alapító Okirat határozza meg. 8. Az aláírási, kötelezettségvállalási és képviseleti jogkör a. az MR zrt. cégjegyzésére az elnök egyszemélyben, önállóan jogosult. Szerződéskötés, kötelezettségvállalás, illetve a cégjegyzés egyéb eseteiben az elnök által képviseleti jogkörrel felruházott alelnökök, az ügyvezető igazgató, illetve az önálló szervezeti egység vezetők közül két fő együttesen írhat alá az SZMSZ-ben meghatározott jogkörében eljárva a hiteles aláírási címpéldány szerint. b. a cégbélyegzőt a cégszerű aláírásra vonatkozó előírások szerint kell használni. A cégbélyegzővel ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást jelent. c. az MR zrt. képviseletében szerződéskötésre, illetve kötelezettségvállalásra, illetve az ellenjegyzés és utalványozás körében aláírásra jogosultakat, továbbá az aláírás és a szerződéskötés rendjének részletes szabályait külön elnöki utasítás határozza meg. d. az utalványozási jog azt a jogosultságot jelenti, amivel az ezzel felruházott személy igazolja valamely kifizetés jogosságát és engedélyezi a kifizetést. Az utalványozási jog az MR zrt. vezető állású munkavállalóit beosztásuknál fogva, a többi munkavállalót pedig az elnök által külön engedélyezett körben illeti meg, e. az MR zrt. bankszámlája feletti rendelkezéshez az elnök önálló aláírása illetve a számlát kezelő pénzintézethez bejelentett képviseleti, aláírási joggal felruházott két alkalmazott együttes aláírása szükséges. 14/124

15 9. Házbiztonság Az elnök, az alelnökök, az ügyvezető igazgató és az MR zrt. szervezeti egységeinek vezetői a Munkavédelmi Szabályzatból, a Tűzvédelmi Szabályzatból, a Polgári Védelmi Veszélyhelyzeti Tervből, a Titkos Ügyiratkezelésre vonatkozó és az egyéb kapcsolódó szabályzatokból rájuk háruló feladataik ellátása során gondoskodnak arról, hogy az MR zrtnél munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott munkatársak betartsák az előírásokat. 10. Döntéselőkészítő testületek, elnöki értekezlet Az elnököt döntései előkészítése során állandó illetve ad hoc jellegű munkacsoportok és tanácsadó testületek segítik. Ezen testületeket az elnök hozza létre, összetételüket és működési rendjüket az elnök határozza meg. Az Elnöki értekezlet az elnök döntéselőkészítő testülete. Résztvevői: - az elnök, - az alelnökök, - az ügyvezető igazgató. Napirendtől függően meghívást kapnak az ügykör szerint érintett más szervezeti egységek vezetői, az Üzemi Tanács elnöke és a reprezentatív szakszervezetek elnökei, illetve titkárai. 11. Az önálló szervezeti egységek együttműködése a. Az önálló szervezeti egységek tevékenységüket ha az SZMSZ másként nem rendelkezik egymás mellé rendelten, egymással együttműködésben végzik és egymást folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják az MR zrt. működését érintő valamennyi jelentős eseményről és körülményről, b. az egyes önálló szervezeti egységek a feladatkörükbe tartozó, de más szervezeti egységek feladatkörét is érintő ügyeikben döntés előtt egyeztetik álláspontjukat az érdekelt egységek vezetőivel. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, a vitás ügyet döntés végett ügykör szerint az alelnökökhöz, az ügyvezető igazgatóhoz vagy az elnökhöz kell felterjeszteni. 15/124

16 12. Az Üzemi Tanáccsal és a szakszervezetekkel való együttműködés A munkavállalók részvételét az MR zrt. vezetésében a hatályos jogszabályok, valamint az elnök és az Üzemi Tanács által megalkotott szabályzat (Üzemi Megállapodás) rendezi. Az illetékes vezetők a hatályos jogszabályok és a Kollektív Szerződés alapján a munkavállalók jogviszonyát, munka- és életkörülményeit érintő kérdésekben együttműködnek a szakszervezetekkel. 13. A munkáltatói jogok gyakorlása A MR zrt. munkavállalói felett (beleértve az alelnökök és az ügyvezető igazgató munkaviszonyát is) a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. Az elnök az alelnökök megbízását illetve megbízásuk visszavonását az intézkedést követő három napon belül köteles a Kuratórium elé terjeszteni. A Kuratórium az alelnökök megbízását illetve megbízásuk visszavonását a Médiatörvényben szabályozott módon megtilthatja az elnök intézkedését követő első kuratóriumi ülésen. A munkáltatói jogok gyakorlását az elnök az alelnökökre, az ügyvezető igazgatóra és az önálló szervezeti egységek vezetőire átruházhatja. 16/124

17 ADATOK A cég neve: A cég rövid neve: Magyar Rádió zártkörűen működő részvénytársaság MR zrt. Székhelye: 1088 Budapest, Bródy Sándor u Postázási cím: 1800 Budapest, Pf.: 1. Működési forma: zártkörűen működő részvénytársaság Alapító: Tulajdonos: Magyar Rádió Közalapítvány Magyar Rádió Közalapítvány Törvényességi felügyeletet ellátó szerv: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Statisztikai jelzőszám: Számlavezető pénzintézet: CIB Bank zrt. 17/124

18 Bankszámlaszám: Bankszámlaszám: Adószám: Részvény értéke: ,-Ft Cégjegyzékszám: Cg Telefon: /124

19 A KOSSUTH RÁDIÓ működési szabályzata A Kossuth Rádió a Műsorlebonyolítási alelnök irányításával és felügyeletével végzi munkáját. 1. A Kossuth Rádió feladata a. országos műsorszolgáltatást végez, b. ellátja a vételkörzetében élőket hír és információs műsorokkal, c. az objektív tájékoztatás jegyében politikai, gazdasági, társadalompolitikai, kulturális, tudományos ismeretterjesztő és sport témájú műsorokat készít, d. elkészíti, illetve elkészítteti az MR zrt. Kossuth Rádió műsorait és részt vesz az adás lebonyolításában, e. szakmai segítséget nyújt a Kossuth Rádió műsorából az MR zrt. Archívumába bekerülő anyagok kiválasztásában, rendezésében, és metaadatokkal való ellátásában, f. igény esetén műsorokat, műsorelemeket készít más adók és szerkesztőségek számára, g. ellátja az egyéb rábízott feladatokat. 2. A Kossuth Rádió szervezete A Kossuth Rádió önálló szervezeti egység, melynek élén az Elnök által megbízott Főszerkesztő áll, aki munkáját a Műsorlebonyolítási alelnök irányításával és felügyeletével végzi. A Kossuth Rádió munkavállalóinak részletes feladatait munkaköri leírásuk határozza meg A Kossuth Rádió Főszerkesztője a. a Kossuth Rádió pozícionálásának megfelelő folyamatos műsorszolgáltatás biztosítása, b. felelős a Kossuth Rádió műsorstruktúrájának, ügyrendjének kialakításáért, betartásáért, folyamatos fejlesztéséért, valamint az internetes tartalmak előállításáért, c. felelős a Kossuth Rádió tevékenységének megszervezéséért, működéséért, irányításáért, ellenőrzéséért, 19/124

20 d. a Kossuth Rádió műsoraiban a vonatkozó jogszabályok és a KMSZ előírásai betartásának felügyelete, e. irányítja és felügyeli a Kossuth Rádió Főszerkesztőségének működését, f. irányítja és felügyeli: - az Általános főszerkesztő-helyettes, - a Program főszerkesztő-helyettes, - a Gazdasági vezető munkáját. g. irányítja és felügyeli a külföldi tudósítók tevékenységét, az elnök egyetértésével jogosult a feladat ellátására szerződést kötni, illetve megbízást adni vagy visszavonni, h. javaslatokat készít, stratégiai célokat jelöl ki a Kossuth Rádió közép- és hosszú távú programtevékenységére; részt vesz az ehhez kapcsolódó jövedelemrendszer alakításában, i. felelős a Kossuth Rádió műsorainak folyamatos szakmai ellenőrzéséért és az értékelés szempontjainak megteremtéséért; az elhangzó műsorok tartalmi, szakmai, technikai színvonaláért, j. irányítja és felügyeli a parlamenti adást, k. gondoskodik a Kossuth Rádió napi ügyeinek intézéséről, az ügyviteli és irattározási feladatok ellátásáról, a Főszerkesztő és helyettesei utasításainak továbbításáról, és a végrehajtás ellenőrzéséről, l. gondoskodik a munkaidő- és szabadság nyilvántartások vezetéséről, ezzel kapcsolatos összesítések készítéséről és a szabadság kiadások nyomon követéséről, m. felelős a szervezeti egységét érintő kötelezettségvállalások, szerződések belső szabályozás szerinti előkészítéséért, véleményeztetéséért, nyilvántartásba vételéért és végrehajtásáért, n. ellátja az egyéb rábízott feladatokat A Kossuth Rádió főszerkesztő-helyettesei Munkájukat a Főszerkesztő irányításával végzik Általános főszerkesztő-helyettes a. irányítja és felügyeli: - a Hírműsorok Szerkesztősége, - a Művészeti Produkciós Szerkesztőség, - a Kulturális Szerkesztőség, - a Társadalompolitikai Szerkesztőség, 20/124

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1 Módosította: a 11/2013 (VII. 3.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2013. július

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA A MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Fejezet: A TÁRSASÁG ADATAI 1.1 A társaság cégneve: (a továbbiakban: MNB) Magyar Nemzeti Bank Az MNB cégnevét a cégjegyzékbe a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001.

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 1/2016. (05. 30.) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS A DÉKÁNHELYETTESEK ÉS A HIVATALVEZETŐ FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉRŐL 1. Az oktatási dékánhelyettes feladat-

Részletesebben

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az agrártudományi területen működő diákkörök tevékenységének összehangolását a agrártudományi szakmai bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

1. Gazdasági Bizottság

1. Gazdasági Bizottság 2. melléklet a 10 /2013. ( V. 8. ) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület egyes bizottságainak feladat- és hatásköréről és átruházott jogköréről 1. Gazdasági Bizottság 1.1. Ellátja az Mötv. és

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/16/2003. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2003. december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 254/A/2003.(XII.19.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

MAGYAR SZAK- ÉS SZÉPIRODALMI SZERZŐK ÉS KIADÓK REPROGRÁFIAI EGYESÜLETE /MASZRE/ Szervezeti és Működési Szabályzat

MAGYAR SZAK- ÉS SZÉPIRODALMI SZERZŐK ÉS KIADÓK REPROGRÁFIAI EGYESÜLETE /MASZRE/ Szervezeti és Működési Szabályzat MAGYAR SZAK- ÉS SZÉPIRODALMI SZERZŐK ÉS KIADÓK REPROGRÁFIAI EGYESÜLETE /MASZRE/ Szervezeti és Működési Szabályzat A MASZRE megalakulása A MASZRE az 1989. évi II. törvény alapján jött létre azzal a céllal,

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány

Szakmai önéletrajz Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány Szakmai önéletrajz Egyetemi/főiskolai tanulmányok: 1998-2003 Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Pénzintézet szakirány záróvizsga 1999-2000 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogi Továbbképző Intézet európai

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Műegyetemi Tudományos Műhelyek és Tehetséggondozás Iroda (MTMT) Szervezeti és Működési Szabályzat Elfogadta a BME VIK

Részletesebben

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai

A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai A hivatal szervezeti egységeinek felépítése, feladatai 1.) Jogi, Testületi és Területfejlesztési Főosztály 1.1. előkészíti, egyezteti, véleményezi a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, elvégzi a testületi

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet 1. számú melléklet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) Az ügyrend célja A Kormánymegbízotti Kabinet feladat- és hatáskörének meghatározása,

Részletesebben

A szabályzat hatálya. A honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tevékenység személyi feltételei és a megbízotti rendszer működése

A szabályzat hatálya. A honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tevékenység személyi feltételei és a megbízotti rendszer működése O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 14/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

1. A kari lap neve, címe

1. A kari lap neve, címe A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata által működtetett kari lap Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Ötvöskónyi Község Önkormányzata (képviseli Pusztai László polgármester, székhely: 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. bankszámlaszám: 11743033-15570396- 00000000,

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

MAGYAR SZAK- ÉS SZÉPIRODALMI SZERZŐK ÉS KIADÓK REPROGRÁFIAI EGYESÜLETE /MASZRE/ Szervezeti és Működési Szabályzat

MAGYAR SZAK- ÉS SZÉPIRODALMI SZERZŐK ÉS KIADÓK REPROGRÁFIAI EGYESÜLETE /MASZRE/ Szervezeti és Működési Szabályzat MAGYAR SZAK- ÉS SZÉPIRODALMI SZERZŐK ÉS KIADÓK REPROGRÁFIAI EGYESÜLETE /MASZRE/ Szervezeti és Működési Szabályzat Az MASZRE (továbbiakban: Egyesület) megalakulása Az Egyesület az 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.8. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság. (egyszemélyes részvénytársaság)

P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság. (egyszemélyes részvénytársaság) P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság A L A P Í T Ó O K I R A T A (egyszemélyes részvénytársaság) M Ó D O S Í T Á S A A Cg.02-10-060289.sz. alatt

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje. egységes szerkezetben. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje. egységes szerkezetben. Általános rendelkezések Szám:07-7/588-6/2016. Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések Szervezet neve: Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanács (a továbbiakban: Idősügyi

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

A PAJZS Koordináló Rendszer szervezete

A PAJZS Koordináló Rendszer szervezete Titkárság Elnök Tanácsadók Tájékoztatási Fejlesztési Gazdasági Igazgatási Kereskedelmi vezérigazgató vezérigazgató vezérigazgató vezérigazgató vezérigazgató Média Rendszer Főkönyvelő Ellenőrzési Üzletkötési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG. A gazdasági ügyintézés szabályzata

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG. A gazdasági ügyintézés szabályzata MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A gazdasági ügyintézés szabályzata (Az Ügyrend 4. melléklete) 2012. A GAZDASÁGI ÜGYINTÉZÉS SZABÁLYZATA A Társaság vagyonkezelésének és gazdálkodásának alapelveit az Alapszabály

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2013. július 32015 november 26. 1. Bevezetés 1.1. A HTE Választmánya 2011 áprilisában létrehozta az Infokommunikációs

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 I. Általános szabályok 1. Jelen Alapkezelési szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) a Befektető-védelmi Alap (továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságának saját hatáskörei

I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságának saját hatáskörei I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságának saját hatáskörei I.1. Általános saját hatáskörök Kezdeményezheti a polgármester intézkedését,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT. Elnökségi testületek szervezetét és működését érintő módosítások. 50. Az Országos Elnökség tagjai

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT. Elnökségi testületek szervezetét és működését érintő módosítások. 50. Az Országos Elnökség tagjai ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT Elnökségi testületek szervezetét és működését érintő módosítások Jelen előterjesztés az Országos Elnökség által az Alapszabály és SZMSZ Karbantartó Bizottságnál előterjesztett

Részletesebben

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Főosztály általános feladatai tekintetében a) Kodifikációs feladatai tekintetében a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat

Részletesebben

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. november 23-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzata. Általános rendelkezések

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzata. Általános rendelkezések A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzata I. Általános rendelkezések 1. A hivatal megnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 2. A Megyei

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) 620-706 Fax: 06 (32) 620-714 E-mail e-mail

Részletesebben