A MAGYAR RÁDIÓ zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/124

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR RÁDIÓ zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/124"

Átírás

1 A MAGYAR RÁDIÓ zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/124

2 TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ A MAGYAR RÁDIÓ zrt. SZERVEZETI SZABÁLYZATA I. Az MR zrt. szervezeti felépítése II. Az MR zrt. szervezeti szabályai II.1. Az elnök feladata és hatásköre II.2. Az alelnökök feladat- és hatásköre II.2.1. Az alelnökök általános feladat- és hatásköre II.2.2. A műsorlebonyolítási alelnök kiemelt feladat- és hatásköre II.2.3. A gazdasági alelnök kiemelt feladat- és hatásköre II.3. Az MR zrt. vezető állású munkavállalói II.4. Az ügyvezető igazgató feladat- és hatásköre II.4.1. Az ügyvezető igazgató általános feladat- és hatásköre II.4.2. Az ügyvezető igazgató kiemelt feladat- és hatásköre II.5. Az önálló szervezeti egységek vezetőinek feladat- és hatásköre II.5.1. Az önálló szervezeti egységek vezetőinek általános feladat- és hatásköre II.5.2. Az önálló szervezeti egységek vezetőinek kiemelt feladat- és hatásköre II.6. A Felügyelőbizottság II.7. A könyvvizsgáló II.8. Az aláírási, kötelezettségvállalási és képviseleti jogkör II.9. Házbiztonság II.10. Döntéselőkészítő testületek, elnöki értekezlet II.11. Az önálló szervezeti egységek együttműködése II.12. Az Üzemi Tanáccsal és a szakszervezetekkel való együttműködés II.13. A munkáltatói jogok gyakorlása Adatok 2/124

3 MÁSODIK RÉSZ A MAGYAR RÁDIÓ zrt. ÖNÁLLÓ SZERVEZETI EGYSÉGEINEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI 1. A Műsor alelnök irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek: Kossuth Rádió Petőfi Rádió Bartók Rádió Regionális, Nemzetiségi és Külföldre Irányuló Műsorok Főszerkesztősége MR Online Főszerkesztőség Adáslebonyolítás Archívum 2. A Gazdasági alelnök irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek: Humánpolitikai Igazgatóság Műszaki Igazgatóság Gazdasági Igazgatóság Kontrolling Igazgatóság Folyamatelemzési Igazgatóság Informatikai és Biztonsági Iroda 3. Az Ügyvezető Igazgató irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek: Kereskedelmi Iroda Vállalkozási Iroda Kommunikációs Iroda Jogi és Szabályozási Iroda Nemzetközi Kapcsolatok és Pályázati Iroda Zenei Együttesek Irodája 4. A Felügyelőbizottság irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység: Belső Ellenőrzési Iroda 3/124

4 A MAGYAR RÁDIÓ zrt. SZERVEZETI SZABÁLYZATA A Magyar Rádió zártkörűen működő részvénytársaság (a továbbiakban: MR zrt.) szervezetét a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Médiatörvény.) 71. -ában foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint szabályozom. I. Az MR zrt. SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1. Az MR zrt. alapítója a Magyar Rádió Közalapítvány. 2. A Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriuma és a Kuratórium Elnöksége gyakorolja a gazdasági társaságokról szóló törvény (a továbbiakban: Gt.) által a részvénytársaság közgyűlésének hatáskörébe tartozó jogokat a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvényben (a továbbiakban: Médiatörvényben) megfogalmazott eltérésekkel, az MR zrt. Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően. 3. A Médiatörvény és az Alapító Okirat vonatkozó rendelkezései alapján az MR zrt. ügyvezetését az elnök látja el. Gyakorolja mindazon hatásköröket, amelyeket a Gt. a részvénytársaság igazgatóságának hatáskörébe utal. 4. Az MR zrt. önálló szervezeti egységei: 4.1. A Műsorlebonyolítási alelnök irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek: a. Kossuth Rádió b. Petőfi Rádió c. Bartók Rádió d. Regionális, Nemzetiségi és Külföldre Irányuló Műsorok Főszerkesztősége e. MR Online Főszerkesztőség f. Adáslebonyolítás g. Archívum 4.2. A Gazdasági alelnök irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek: a. Humánpolitikai Igazgatóság b. Műszaki Igazgatóság c. Gazdasági Igazgatóság 4/124

5 d. Kontrolling Igazgatóság e. Folyamatelemzési Igazgatóság f. Informatikai és Biztonsági Iroda 4.3. Az Ügyvezető Igazgató irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek: a. Kereskedelmi Iroda b. Vállalkozási Iroda c. Kommunikációs Iroda d. Jogi és Szabályozási Iroda e. Nemzetközi Kapcsolatok és Pályázati Iroda f. Zenei Együttesek Irodája 4.4. A Felügyelőbizottság irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység: a. Belső Ellenőrzési Iroda 5. Az MR zrt. önálló szervezeti egységeinek szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek tagozódását, ezek egymáshoz való viszonyát, feladatát és hatáskörét, az e szabályzatban foglaltakra figyelemmel külön működési szabályzatok állapítják meg. A jelen Szervezeti Szabályzat és a Működési Szabályzatok alkotják együttesen az MR zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ). II. AZ MR zrt. SZERVEZETI SZABÁLYAI 1. Az elnök feladata és hatásköre Az elnök a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat, a KMSZ, az SZMSZ és az MR zrt. KSZ keretei között irányítja az MR zrt-t, figyelemmel a MRKA Kuratóriuma és Kuratóriumának Elnöksége határozataira. Ennek keretében: a. dönt a műsorrendről és felügyeli annak betartását, b. megállapítja a Szervezeti és Működési Szabályzatot, kialakítja, irányítja és működteti az MR zrt. szervezetét. A szervezet irányítását az alelnökök, az ügyvezető igazgató és az önálló szervezeti egységek vezetőinek közreműködésével látja el, c. a Kuratórium elé terjeszti jóváhagyásra a Közszolgálati Műsorszolgáltatási Szabályzatot és gondoskodik annak végrehajtásáról, d. a Kuratórium elé terjeszti jóváhagyásra az Archiválási Szabályzatot és gondoskodik annak végrehajtásáról, 5/124

6 e. meghatározza és a Kuratóriumnak jóváhagyásra bemutatja az éves gazdálkodási tervet és gondoskodik annak végrehajtásáról, f. elkészíti az MR zrt. mérleg- és eredmény kimutatását és jóváhagyásra előterjeszti a Kuratóriumnak, g. jelentést készít a Kuratórium részére az ügyvezetésről, a vagyoni helyzetről és az üzletpolitikáról, h. gondoskodik az MR zrt. üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, i. a Kuratórium Elnöksége elé terjeszti engedélyezésre az ingatlan elidegenítésére, illetve 100 millió Ft feletti vagyoni értékű jog elidegenítésére vonatkozó szerződés javaslatot, j. a Kuratórium Elnöksége elé terjeszti javaslatát az 1 milliárd Ft-nál vagy a tervezett éves forgalom 10 %-ánál magasabb értékű szerződésekhez előzetes tárgyalási felhatalmazás megadása céljából, k. a Kuratórium Elnöksége elé terjeszti javaslatát a hitelfelvétel, illetve 300 millió Ft-nál vagy a tervezett éves forgalom 3 %-ánál nagyobb értékű szerződések előzetes jóváhagyása céljából, l. dönt a szerződések megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről. Ezen jogosítványait a jogszabályban és az Alapító Okiratban foglalt keretek között az alelnökökre, az ügyvezető igazgatóra és az önálló szervezeti egységek vezetőire átruházhatja, m. gyakorolja az MR zrt. alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat, ezen jogosítványát az alelnökökre, az ügyvezető igazgatóra és az önálló szervezeti egységek vezetőire átruházhatja, n. gondoskodik mindazon további előterjesztések előkészítéséről, amelyeket a Média törvény, a Magyar Rádió Közalapítvány Alapító Okirata vagy a Kuratórium (Elnökség) határozata előír, o. a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett a Kuratórium összehívását kezdeményezi, ha tudomására jut, hogy az MR zrt. alaptőkéjének egyharmadát elvesztette vagy fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi, p. képviseli az MR zrt-t harmadik személyekkel szemben, - mely jogát az alelnökökre, az ügyvezető igazgatóra és az önálló szervezeti egységek vezetőire átruházhatja és egy személyben jogosult a cég jegyzésére, q. a Felügyelőbizottsággal közösen megállapítja a Belső Ellenőrzési Iroda működésének szabályait. A Belső Ellenőrzési Iroda vezetője felett a Felügyelőbizottság elnökének egyetértésével gyakorolja a munkáltatói jogokat, r. meghatározza a rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet, külső fegyveres csoportoknak az ország területére történő váratlan betörése, vagy az ország területének légvédelmi és repülő erőkkel történő oltalmazása esetén a működési programot, gondoskodik a közvetlenül érintett vezetők szakmai felkészítéséről, 6/124

7 s. kapcsolatot tart az érdekvédelmi szervezetekkel, t. felelős a hatályos jogszabályok, a KMSZ, az SZMSZ, a Munkavédelmiés a Tűzvédelmi Szabályzat és az egyéb hatályos belső szabályzatok betartásáért és betartatásáért, u. az MR zrt. szervezetén belül bármely szervezet és személy feladat- és hatáskörét jogosult magához vonni, v. jogosult az MR zrt. szervezeti egységeinek elnevezését önálló döntésével megváltoztatni, w. felelős kiadója az MR zrt. által kiadott műsorújságnak, z. a munkavállalók az MR zrt. képviseletében az elnök engedélyével, megbízásával tölthetnek be tisztségeket nemzetközi szervezetekben, a külföldi rádiókkal és rádiós szervezetekkel való együttműködést is az elnök engedélyezi. 2. Az alelnökök feladat- és hatásköre Az alelnökök munkáját az elnök irányítja és felügyeli Az alelnökök általános feladat- és hatásköre: a. az elnököt távollétében vagy akadályoztatása esetén az általa meghatározott munkamegosztás szerint helyettesítik, kivéve azokat az ügyeket, melyek az elnök kizárólagos hatáskörébe tartoznak, illetve azokat, melyekben az elnök a döntés jogát magának tartja fenn. Előre nem látható, váratlan helyzetben az elnököt a gazdasági alelnök helyettesíti, b. az elnök által átruházott hatáskörben jogosultak az MR zrt. képviseletére harmadik személyekkel szemben és külön előírás szerint jogosultak a cég jegyzésére, c. az elnök által átruházott hatáskörben döntenek az ügykörükbe tartozó szerződések megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről, d. jogosultak külön utasításban foglaltak szerint a hatáskörükbe tartozó feladatok végrehajtása érdekében szabályzat kiadására e. az elnök által átruházott hatáskörben gyakorolják a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket. f. gondoskodnak az MR zrt. szabad kapacitásának és eszközeinek hasznosításáról, g. felelősek az MR zrt. éves üzleti tervének kidolgozásáért, a gazdaságos és költségtakarékos működésért, továbbá gondoskodnak a rendelkezésre álló vagyon hatékony hasznosításáról, h. felelősek a hatályos jogszabályok, a KMSZ, az SZMSZ, a Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzat a feladat- és hatáskörükbe tartozó hatályos belső szabályzatok betartásáért és betartatásáért, 7/124

8 i. koordinálják és felügyelik a műsorgyártás technológiájának korszerűsítését, j. felügyelik az MR zrt. Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak betartását, k. az elnök által átruházott jogkörben kapcsolatot tartanak az állami, politikai, szakmai, civil, gazdasági és érdekvédelmi szervezetekkel A műsorlebonyolítási alelnök kiemelt feladat- és hatásköre a. irányítja és felügyeli - a Kossuth Rádió, - a Petőfi Rádió, - a Bartók Rádió, - a Regionális, Nemzetiségi és Külföldre Irányuló Műsorok Főszerkesztősége, - az MR Online Főszerkesztőség, - az Adáslebonyolítás, - az Archívum munkáját, b. az elnök részére véleményezi a vezetői értekezletek előterjesztéseit és javaslatot tesz az azokkal kapcsolatos határozatokra, c. gondoskodik az MR közép- és hosszú távú műsortervezéséről, d. irányítja és koordinálja a programming tevékenységhez szükséges kvalitatív kutatásokat, e. gondoskodik a közszolgálati gyorsjelentés elkészítéséről, 2.3. A gazdasági alelnök kiemelt feladat- és hatásköre a. irányítja és felügyeli - a Humánpolitikai Igazgatóság, - a Műszaki Igazgatóság, - a Gazdasági Igazgatóság, - a Kontrolling Igazgatóság, - a Folyamatelemzési Igazgatóság, - az Informatikai és Biztonsági Iroda munkáját, b. felelős az MR zrt. mérlegének, az eredmény és vagyonkimutatásnak az elkészítéséért, az üzleti könyvek szabályszerű vezetéséért, 8/124

9 c. felelős az MR zrt. vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentés elkészítéséért, d. gondoskodik az ingatlan elidegenítésére, illetve 100 millió Ft feletti vagyoni értékű jog elidegenítésére vonatkozó szerződéses javaslatnak a Kuratórium Elnöksége elé történő előterjesztés elkészítéséről, e. gondoskodik az 1 milliárd Ft-nál vagy a tervezett éves forgalom 10 %- ánál magasabb értékű szerződéses javaslatnak a Kuratórium Elnöksége részére történő előterjesztés elkészítéséről, f. gondoskodik a hitelfelvétel, illetve 300 millió Ft-nál vagy a tervezett éves forgalom 3 %-ánál nagyobb értékű szerződéseknek előzetes jóváhagyás céljából a Kuratórium Elnöksége elé történő előterjesztés elkészítéséről, g. elnöke az MR zrt. Közbeszerzési Bizottságának, h. szakmai irányítást gyakorol a közbeszerzési referens munkája felett, i. gondoskodik az MR zrt. kontrolling stratégiájában megfogalmazott elvárások megvalósításáról, a kontrolling szemléletű gazdálkodási rend működtetéséről, j. gondoskodik az MR zrt. egységes informatikai és műszaki fejlesztési koncepciójának kidolgozásáról, az informatikai és műszaki beruházások lebonyolításáról, a számítástechnikai és műszaki rendszerek kidolgozásáról, a rendszerszervezési, programozási munkák elvégzéséről, illetve annak koordinálásáról,. k. megállapítja az önálló szervezeti egységek gazdálkodási keretét és ellenőrzi azok betartását, felügyeli valamennyi önálló szervezeti egység vezetőjének, gazdasági vezetőjének illetve gazdasági tevékenységet végző alegységének munkáját, l. az Üzemi Tanáccsal közösen előkészíti az Üzemi Tanács és az MR zrt. mint munkáltató kapcsolatrendszerének szabályozását, m. gondoskodik a rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet, külső fegyveres csoportoknak az ország területére történő váratlan betörése, vagy az ország területének légvédelmi és repülő erőkkel történő oltalmazása esetén az elnök által meghatározott működési program végrehajtásáról. Az előírások változásainak megfelelően módosító javaslatokat tesz a megvalósítandó működési program terveire. Ennek keretében gondoskodik a közvetlenül érintett vezetők szakmai felkészítéséről, n. felügyeli az MR zrt. polgári védelmi és mozgósítási ügyeit nyilvántartja a polgári védelmi terveket, az országos mozgósítással kapcsolatos utasításokat, valamint felel az ezzel kapcsolatos kötelezettségek ellátásáért, 9/124

10 o. ellátja a szükség- és válsághelyzeti tervek végrehajtásának operatív irányítását, gondoskodik arról, hogy az e tervekben kapott feladatokat az érintett munkatársak megismerjék, p. gondoskodik a minősített ügyek nyilvántartásának vezetéséről, kidolgozza a titkos ügykezelés szabályozását, ellátja a minősített ügyekkel kapcsolatos nyilvántartási és ügyintézési feladatokat, q. felelős az MR zrt.-nél a rendészeti feladatokat ellátó szervezettel történő együttműködésért és azok tevékenységének felügyeletéért. Az MR zrt. biztonságának, vagyonának és a személyi tulajdon védelmének céljából szervezi a rendészeti munkát. 3. Az MR zrt. vezető állású munkavállalói A Munka Törvénykönyve rendelkezéseinek alkalmazása szempontjából az MR zrt-ben vezető állású munkavállalók az alelnökök és az ügyvezető igazgató. A további vezetői és egyéb munkaköröket külön szabályzat tartalmazza. 4. Az ügyvezető igazgató feladat- és hatásköre Az ügyvezető igazgató munkáját az elnök irányítja és felügyeli Az ügyvezető igazgató általános feladat- és hatásköre: a. az elnököt távollétében vagy akadályoztatása esetén az általa meghatározott munkamegosztás szerint helyettesíti, kivéve azokat az ügyeket, melyek az elnök kizárólagos hatáskörébe tartoznak, illetve azokat, melyekben az elnök a döntés jogát magának tartja fenn (különösen az MR zrt. munkavállalói feletti munkáltatói jogok gyakorlása), b. az elnök által átruházott hatáskörben jogosult az MR zrt. képviseletére harmadik személyekkel szemben és külön előírás szerint jogosult a cég jegyzésére, c. az elnök által átruházott hatáskörben dönt az ügykörébe tartozó szerződések megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről, d. jogosult külön utasításban foglaltak szerint a hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtása érdekében szabályzat kiadására, 10/124

11 e. az elnök által átruházott hatáskörben gyakorolja a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket,f. tervezi az MR zrt. szabad kapacitásának és eszközeinek hasznosítását, g. felelős az MR zrt. éves üzleti tervének kidolgozásáért, a gazdaságos és költségtakarékos működésért, továbbá gondoskodik a rendelkezésre álló vagyon hatékony hasznosításáról, h. felelős a hatályos jogszabályok, a KMSZ, az SZMSZ, és a hatályos egyéb belső szabályzatok betartásáért és betartatásáért, i. felügyeli az MR zrt. Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak betartását, j. az elnök által átruházott jogkörben kapcsolatot tart az állami, politikai, szakmai, civil, gazdasági és érdekvédelmi szervezetekkel Az ügyvezető igazgató kiemelt feladat- és hatásköre: a. irányítja és felügyeli a - a Kereskedelmi Iroda, - a Vállalkozási Iroda, - a Kommunikációs Iroda, - a Jogi és Szabályozási Iroda - a Nemzetközi Kapcsolatok és Pályázati Iroda - a Zenei Együttesek Irodája munkáját. b. irányítja és felügyeli az MR zrt. kiadói-, terjesztési, értékesítési-, vendégház-üzemeltetési vállalkozási tevékenységét, c. gondoskodik az MR zrt. üzletpolitikai döntéseinek megalapozása érdekében a különböző piaci jelenségek, illetve az azokat befolyásoló tényezők feltárásáról és elemzéséről (piackutatás), az új vállalkozási lehetőségek felkutatásáról, a vállalkozások üzleti tervének előkészítéséről, d. irányítja és felügyeli a MR zrt. kereskedelmi felületeinek és támogatási lehetőségeinek értékesítését, e. gondoskodik a kvantitatív hallgatottsági adatok rendszeres beszerzéséről és értékeléséről, f. ellátja a pályázati lehetőségek felkutatásával és benyújtásával kapcsolatos feladatokat, g. irányítja és felügyeli a marketing, PR és kommunikációs tevékenységet, meghatározza a MR zrt. kommunikációs stratégiáját, a belső kommunikációt, koordinálja az adók és a vállalkozási tevékenységek PR-, marketing-, és kommunikációs tevékenységét, 11/124

12 h. felügyeli az MR zrt. kötelezettségvállalásainak jogszerűségét és gondoskodik az MR zrt. egységes jogi képviseletéről, i. javaslatot tesz az elnöknek az MR zrt. feladatkörét, szervezetét és működését befolyásoló belső szabályzatokra, közreműködik az MR zrt. működésével kapcsolatos belső utasítások, szabályzatok elkészítésében, figyelemmel kíséri azok jogszerűségét, j. az önálló szervezeti egységek vezetőivel együtt előkészíti az MR zrt. feladatkörét, szervezetét és működését meghatározó elnöki utasításokat, egyéb belső szabályzatokat, k. összefogja és közreműködik azoknak a beszámolóknak, jelentéseknek az elkészítésében, melyeket az MR zrt. elnöke terjeszt a tulajdonosi szervezet (Kuratórium), az FB vagy parlamenti bizottságok elé, l. a véleményezés céljából megküldött előterjesztésekkel, jogszabálytervezetekkel, vagy más hatósági megkeresésekkel kapcsolatban - az illetékes önálló szervezeti egységek vezetőinek közreműködésével - összefogja az elnöki állásfoglalás tervezetének elkészítését, m. nyilvántartja az MR zrt. vezetői által kiadott valamennyi utasítást és gondoskodik arról, hogy minden szervezeti egység számára rendelkezésre álljanak. Szervezi és irányítja a hatályban levő belső utasítások időszakos felülvizsgálatát, aktualizálását, n. koordinálja a kitüntetésekkel kapcsolatos feladatokat (előterjesztés, tervezetek készítése), o. irányítja és koordinálja az MR zrt. nemzetközi kapcsolatait, a külföldi szervezetekkel kötendő szerződések előkészítését, rendszeres kapcsolatot tart a nemzetközi rádiós szervezetekkel, p. ellátja az MR zrt. elnöke és az ügyvezető igazgató ügyviteli és irattározási feladatait, előkészíti az elnöki értekezletek napirendjeit és nyilvántartja az itt hozott határozatokat, q. gondoskodik az ügyvezető igazgató alá rendelt működési egységek pénzügyi-gazdálkodási kereteinek betartásáról és ellenőrzi azok felhasználását. 5. Az önálló szervezeti egységek vezetőinek feladat- és hatásköre Az MR zrt. önálló szervezeti egységeinek vezetői munkájukat az alelnökök illetve az ügyvezető igazgató irányításával és felügyeletével végzik Az önálló szervezeti egységek vezetőinek általános feladat- és hatásköre: a. az MR zrt-n belül kialakított munkamegosztásnak megfelelően felelősek a vezetésük alatt álló szervezetek irányításáért és megfelelő működéséért, 12/124

13 b. a felügyeletüket ellátó elnökkel, alelnökkel vagy az ügyvezető igazgatóval egyeztetve alakítják ki a szervezet belső felépítését és az azon belüli munkamegosztást, c. elkészítik az irányításuk alá tartozó önálló szervezeti egység részletes működési szabályzatát, d. az átruházott hatáskörnek megfelelően gyakorolják a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket, e. felelősek az irányításuk alá tartozó szervezeti egység humánpolitikai, és gazdálkodási feladatainak meghatározásáért, megvalósításáért és a rendelkezésre bocsátott gazdálkodási keretek betartásáért, f. felelős a hatályos jogszabályok, a KMSZ, az SZMSZ, és a hatályos belső szabályzatok betartásáért és betartatásáért, g. külön elnöki utasításban foglaltak szerint jogosultak a hatáskörükbe tartozó feladatok végrehajtására vonatkozó utasítások, szabályzatok, határozatok és egyéb rendelkezések kiadására, h. megállapítják a munkafolyamatokba épített ellenőrzés szempontjait és gondoskodnak annak végrehajtásáról, i. döntenek az olyan ügyekben, melyeket belső szabályzat vagy az elnök, az alelnökök illetve az ügyvezető igazgató külön a hatáskörükbe utal, j. azok az önálló szervezeti egység vezetők, akiknek nincs helyettesük, távollétük vagy akadályoztatásuk esetére az irányításukat ellátó elnök, alelnök vagy az ügyvezető igazgató egyetértésével gondoskodnak helyettesítésükről, k. az SZMSZ-ben meghatározott jogkörükben eljárva, külön elnöki utasításban foglaltak szerint jogosultak a MR zrt. képviseletében szerződéskötésre, illetve kötelezettségvállalásra, kapcsolattartásra hazai és külföldi szervezetekkel, l. az SZMSZ-ben meghatározott jogkörükben eljárva, külön elnöki utasításban foglaltak szerint jogosultak a MR zrt. képviseletében kapcsolattartásra hazai és külföldi szervezetekkel, m. együttműködnek az Üzemi Tanáccsal és a Kollektív Szerződés előírásai szerint a szakszervezetekkel, n. ellátják a rájuk bízott egyéb feladatokat Az önálló szervezeti egységek vezetőinek kiemelt feladat- és hatásköre: Az egyes önálló szervezeti egységek vezetőinek kiemelt feladatait a szervezeti egységek Működési Szabályzatai rögzítik. 13/124

14 6. A Felügyelőbizottság Az MR zrt. ügyvezetését a Felügyelőbizottság ellenőrzi. Jogában áll az elnöktől, a társaság dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni, vagy szakértővel a társaság költségére megvizsgáltatni. Az MR zrt. Belső Ellenőrzési Irodája a Felügyelőbizottság irányításával végzi munkáját. A Felügyelőbizottság a Gt. által meghatározott jogokat és kötelezettségeket a Médiatörvényben megfogalmazott eltérésekkel az MR zrt. Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően gyakorolja. 7. A könyvvizsgáló A könyvvizsgáló betekinthet az MR zrt. könyveibe és irataiba, az elnöktől, a vezető tisztségviselőktől és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, bankszámláját, szerződéseit megvizsgálhatja. A Médiatörvény rendelkezése értelmében a könyvvizsgáló feladatát, jog és hatáskörét a Gt. keretei között az Alapító Okirat határozza meg. 8. Az aláírási, kötelezettségvállalási és képviseleti jogkör a. az MR zrt. cégjegyzésére az elnök egyszemélyben, önállóan jogosult. Szerződéskötés, kötelezettségvállalás, illetve a cégjegyzés egyéb eseteiben az elnök által képviseleti jogkörrel felruházott alelnökök, az ügyvezető igazgató, illetve az önálló szervezeti egység vezetők közül két fő együttesen írhat alá az SZMSZ-ben meghatározott jogkörében eljárva a hiteles aláírási címpéldány szerint. b. a cégbélyegzőt a cégszerű aláírásra vonatkozó előírások szerint kell használni. A cégbélyegzővel ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást jelent. c. az MR zrt. képviseletében szerződéskötésre, illetve kötelezettségvállalásra, illetve az ellenjegyzés és utalványozás körében aláírásra jogosultakat, továbbá az aláírás és a szerződéskötés rendjének részletes szabályait külön elnöki utasítás határozza meg. d. az utalványozási jog azt a jogosultságot jelenti, amivel az ezzel felruházott személy igazolja valamely kifizetés jogosságát és engedélyezi a kifizetést. Az utalványozási jog az MR zrt. vezető állású munkavállalóit beosztásuknál fogva, a többi munkavállalót pedig az elnök által külön engedélyezett körben illeti meg, e. az MR zrt. bankszámlája feletti rendelkezéshez az elnök önálló aláírása illetve a számlát kezelő pénzintézethez bejelentett képviseleti, aláírási joggal felruházott két alkalmazott együttes aláírása szükséges. 14/124

15 9. Házbiztonság Az elnök, az alelnökök, az ügyvezető igazgató és az MR zrt. szervezeti egységeinek vezetői a Munkavédelmi Szabályzatból, a Tűzvédelmi Szabályzatból, a Polgári Védelmi Veszélyhelyzeti Tervből, a Titkos Ügyiratkezelésre vonatkozó és az egyéb kapcsolódó szabályzatokból rájuk háruló feladataik ellátása során gondoskodnak arról, hogy az MR zrtnél munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott munkatársak betartsák az előírásokat. 10. Döntéselőkészítő testületek, elnöki értekezlet Az elnököt döntései előkészítése során állandó illetve ad hoc jellegű munkacsoportok és tanácsadó testületek segítik. Ezen testületeket az elnök hozza létre, összetételüket és működési rendjüket az elnök határozza meg. Az Elnöki értekezlet az elnök döntéselőkészítő testülete. Résztvevői: - az elnök, - az alelnökök, - az ügyvezető igazgató. Napirendtől függően meghívást kapnak az ügykör szerint érintett más szervezeti egységek vezetői, az Üzemi Tanács elnöke és a reprezentatív szakszervezetek elnökei, illetve titkárai. 11. Az önálló szervezeti egységek együttműködése a. Az önálló szervezeti egységek tevékenységüket ha az SZMSZ másként nem rendelkezik egymás mellé rendelten, egymással együttműködésben végzik és egymást folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják az MR zrt. működését érintő valamennyi jelentős eseményről és körülményről, b. az egyes önálló szervezeti egységek a feladatkörükbe tartozó, de más szervezeti egységek feladatkörét is érintő ügyeikben döntés előtt egyeztetik álláspontjukat az érdekelt egységek vezetőivel. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, a vitás ügyet döntés végett ügykör szerint az alelnökökhöz, az ügyvezető igazgatóhoz vagy az elnökhöz kell felterjeszteni. 15/124

16 12. Az Üzemi Tanáccsal és a szakszervezetekkel való együttműködés A munkavállalók részvételét az MR zrt. vezetésében a hatályos jogszabályok, valamint az elnök és az Üzemi Tanács által megalkotott szabályzat (Üzemi Megállapodás) rendezi. Az illetékes vezetők a hatályos jogszabályok és a Kollektív Szerződés alapján a munkavállalók jogviszonyát, munka- és életkörülményeit érintő kérdésekben együttműködnek a szakszervezetekkel. 13. A munkáltatói jogok gyakorlása A MR zrt. munkavállalói felett (beleértve az alelnökök és az ügyvezető igazgató munkaviszonyát is) a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. Az elnök az alelnökök megbízását illetve megbízásuk visszavonását az intézkedést követő három napon belül köteles a Kuratórium elé terjeszteni. A Kuratórium az alelnökök megbízását illetve megbízásuk visszavonását a Médiatörvényben szabályozott módon megtilthatja az elnök intézkedését követő első kuratóriumi ülésen. A munkáltatói jogok gyakorlását az elnök az alelnökökre, az ügyvezető igazgatóra és az önálló szervezeti egységek vezetőire átruházhatja. 16/124

17 ADATOK A cég neve: A cég rövid neve: Magyar Rádió zártkörűen működő részvénytársaság MR zrt. Székhelye: 1088 Budapest, Bródy Sándor u Postázási cím: 1800 Budapest, Pf.: 1. Működési forma: zártkörűen működő részvénytársaság Alapító: Tulajdonos: Magyar Rádió Közalapítvány Magyar Rádió Közalapítvány Törvényességi felügyeletet ellátó szerv: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Statisztikai jelzőszám: Számlavezető pénzintézet: CIB Bank zrt. 17/124

18 Bankszámlaszám: Bankszámlaszám: Adószám: Részvény értéke: ,-Ft Cégjegyzékszám: Cg Telefon: /124

19 A KOSSUTH RÁDIÓ működési szabályzata A Kossuth Rádió a Műsorlebonyolítási alelnök irányításával és felügyeletével végzi munkáját. 1. A Kossuth Rádió feladata a. országos műsorszolgáltatást végez, b. ellátja a vételkörzetében élőket hír és információs műsorokkal, c. az objektív tájékoztatás jegyében politikai, gazdasági, társadalompolitikai, kulturális, tudományos ismeretterjesztő és sport témájú műsorokat készít, d. elkészíti, illetve elkészítteti az MR zrt. Kossuth Rádió műsorait és részt vesz az adás lebonyolításában, e. szakmai segítséget nyújt a Kossuth Rádió műsorából az MR zrt. Archívumába bekerülő anyagok kiválasztásában, rendezésében, és metaadatokkal való ellátásában, f. igény esetén műsorokat, műsorelemeket készít más adók és szerkesztőségek számára, g. ellátja az egyéb rábízott feladatokat. 2. A Kossuth Rádió szervezete A Kossuth Rádió önálló szervezeti egység, melynek élén az Elnök által megbízott Főszerkesztő áll, aki munkáját a Műsorlebonyolítási alelnök irányításával és felügyeletével végzi. A Kossuth Rádió munkavállalóinak részletes feladatait munkaköri leírásuk határozza meg A Kossuth Rádió Főszerkesztője a. a Kossuth Rádió pozícionálásának megfelelő folyamatos műsorszolgáltatás biztosítása, b. felelős a Kossuth Rádió műsorstruktúrájának, ügyrendjének kialakításáért, betartásáért, folyamatos fejlesztéséért, valamint az internetes tartalmak előállításáért, c. felelős a Kossuth Rádió tevékenységének megszervezéséért, működéséért, irányításáért, ellenőrzéséért, 19/124

20 d. a Kossuth Rádió műsoraiban a vonatkozó jogszabályok és a KMSZ előírásai betartásának felügyelete, e. irányítja és felügyeli a Kossuth Rádió Főszerkesztőségének működését, f. irányítja és felügyeli: - az Általános főszerkesztő-helyettes, - a Program főszerkesztő-helyettes, - a Gazdasági vezető munkáját. g. irányítja és felügyeli a külföldi tudósítók tevékenységét, az elnök egyetértésével jogosult a feladat ellátására szerződést kötni, illetve megbízást adni vagy visszavonni, h. javaslatokat készít, stratégiai célokat jelöl ki a Kossuth Rádió közép- és hosszú távú programtevékenységére; részt vesz az ehhez kapcsolódó jövedelemrendszer alakításában, i. felelős a Kossuth Rádió műsorainak folyamatos szakmai ellenőrzéséért és az értékelés szempontjainak megteremtéséért; az elhangzó műsorok tartalmi, szakmai, technikai színvonaláért, j. irányítja és felügyeli a parlamenti adást, k. gondoskodik a Kossuth Rádió napi ügyeinek intézéséről, az ügyviteli és irattározási feladatok ellátásáról, a Főszerkesztő és helyettesei utasításainak továbbításáról, és a végrehajtás ellenőrzéséről, l. gondoskodik a munkaidő- és szabadság nyilvántartások vezetéséről, ezzel kapcsolatos összesítések készítéséről és a szabadság kiadások nyomon követéséről, m. felelős a szervezeti egységét érintő kötelezettségvállalások, szerződések belső szabályozás szerinti előkészítéséért, véleményeztetéséért, nyilvántartásba vételéért és végrehajtásáért, n. ellátja az egyéb rábízott feladatokat A Kossuth Rádió főszerkesztő-helyettesei Munkájukat a Főszerkesztő irányításával végzik Általános főszerkesztő-helyettes a. irányítja és felügyeli: - a Hírműsorok Szerkesztősége, - a Művészeti Produkciós Szerkesztőség, - a Kulturális Szerkesztőség, - a Társadalompolitikai Szerkesztőség, 20/124

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1 Módosította: a 11/2013 (VII. 3.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2013. július

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

MAGYAR SZAK- ÉS SZÉPIRODALMI SZERZŐK ÉS KIADÓK REPROGRÁFIAI EGYESÜLETE /MASZRE/ Szervezeti és Működési Szabályzat

MAGYAR SZAK- ÉS SZÉPIRODALMI SZERZŐK ÉS KIADÓK REPROGRÁFIAI EGYESÜLETE /MASZRE/ Szervezeti és Működési Szabályzat MAGYAR SZAK- ÉS SZÉPIRODALMI SZERZŐK ÉS KIADÓK REPROGRÁFIAI EGYESÜLETE /MASZRE/ Szervezeti és Működési Szabályzat A MASZRE megalakulása A MASZRE az 1989. évi II. törvény alapján jött létre azzal a céllal,

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

1. A kari lap neve, címe

1. A kari lap neve, címe A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata által működtetett kari lap Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 I. Általános szabályok 1. Jelen Alapkezelési szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) a Befektető-védelmi Alap (továbbiakban:

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT. Elnökségi testületek szervezetét és működését érintő módosítások. 50. Az Országos Elnökség tagjai

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT. Elnökségi testületek szervezetét és működését érintő módosítások. 50. Az Országos Elnökség tagjai ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT Elnökségi testületek szervezetét és működését érintő módosítások Jelen előterjesztés az Országos Elnökség által az Alapszabály és SZMSZ Karbantartó Bizottságnál előterjesztett

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG. A gazdasági ügyintézés szabályzata

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG. A gazdasági ügyintézés szabályzata MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG A gazdasági ügyintézés szabályzata (Az Ügyrend 4. melléklete) 2012. A GAZDASÁGI ÜGYINTÉZÉS SZABÁLYZATA A Társaság vagyonkezelésének és gazdálkodásának alapelveit az Alapszabály

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai:

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: A DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: Szervezeti, személyzeti adatok I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Tolna Megyei Gyulladásos Bélbetegekért Alapítvány 7100 Szekszárd, Wosinsky M. ltp. 36. Szervezeti Működési Szabályzat Készült: Molnárné Szalai Edit kuratórium elnöke 2 Az Alapítvány adatai Az Alapítvány

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság. (egyszemélyes részvénytársaság)

P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság. (egyszemélyes részvénytársaság) P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság A L A P Í T Ó O K I R A T A (egyszemélyes részvénytársaság) M Ó D O S Í T Á S A A Cg.02-10-060289.sz. alatt

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzata. Általános rendelkezések

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzata. Általános rendelkezések A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzata I. Általános rendelkezések 1. A hivatal megnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 2. A Megyei

Részletesebben

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás

51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás 51/2013. (XII. 31.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás módosításáról 1 hatályos: 2014.01.01-2014.01.02 A központi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB 156-2/2014. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú)

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú) 6/2014. (I. 16.) határozat 1. sz. melléklete MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú) Melyet megkötöttek egyrészről: a BARCIKA ART Kft. (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5., képviseletében: Kazincbarcika

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET Dr Sugár Dezső előadás a VISEGRÁDI NÉGYEK TALÁLKOZÓJÁRA MISKOLC, LILLAFÜRED 1 A KÖNYVVIZSGÁLÓI KÖZFELÜGYELET MUNKÁJÁNAK JOGI KERETEI EU irányelv egységes keretfeltételeket

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendjének (a továbbiakban:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

BISZ Központi Hitelinformációs. Zártkörűen Működő. Részvénytársaság

BISZ Központi Hitelinformációs. Zártkörűen Működő. Részvénytársaság BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság KÖZZÉTÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Készítette: BISZ Zrt. Hatályos: 2015. május 1. Dokumentum verzió: v3 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 3 2 A Társaság...

Részletesebben

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.21.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. június 1. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Általános rendelkezések

A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. június 1. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Általános rendelkezések 3. függelék a 9/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelethez A NYIRÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYRENDJE Hatályos: 2015. június 1. (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Általános rendelkezések

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT módosítása Preambulumába az eddigiek helyébe az alábbi kerül beiktatásra: Az 1997. évi CXLIV. tv. alapján, egyszemélyes korlátolt felelősségű

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Báta Község Önkormányzata és Sárpilis Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Okmány, Igazgatási és Közterület-felügyeleti Iroda Ügyiratszám: 23595/2012. Tisztelt Bizottság! Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok-

Részletesebben

FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai

FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai FŐKERT Nonprofit Zrt Egyes szakterületek legfőbb feladatai Vezérigazgató A Vezérigazgató feladat- és hatáskörével kapcsolatos alapvető rendelkezéseket a Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény,

Részletesebben