A MAGYAR RÁDIÓ zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/124

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR RÁDIÓ zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/124"

Átírás

1 A MAGYAR RÁDIÓ zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/124

2 TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ A MAGYAR RÁDIÓ zrt. SZERVEZETI SZABÁLYZATA I. Az MR zrt. szervezeti felépítése II. Az MR zrt. szervezeti szabályai II.1. Az elnök feladata és hatásköre II.2. Az alelnökök feladat- és hatásköre II.2.1. Az alelnökök általános feladat- és hatásköre II.2.2. A műsorlebonyolítási alelnök kiemelt feladat- és hatásköre II.2.3. A gazdasági alelnök kiemelt feladat- és hatásköre II.3. Az MR zrt. vezető állású munkavállalói II.4. Az ügyvezető igazgató feladat- és hatásköre II.4.1. Az ügyvezető igazgató általános feladat- és hatásköre II.4.2. Az ügyvezető igazgató kiemelt feladat- és hatásköre II.5. Az önálló szervezeti egységek vezetőinek feladat- és hatásköre II.5.1. Az önálló szervezeti egységek vezetőinek általános feladat- és hatásköre II.5.2. Az önálló szervezeti egységek vezetőinek kiemelt feladat- és hatásköre II.6. A Felügyelőbizottság II.7. A könyvvizsgáló II.8. Az aláírási, kötelezettségvállalási és képviseleti jogkör II.9. Házbiztonság II.10. Döntéselőkészítő testületek, elnöki értekezlet II.11. Az önálló szervezeti egységek együttműködése II.12. Az Üzemi Tanáccsal és a szakszervezetekkel való együttműködés II.13. A munkáltatói jogok gyakorlása Adatok 2/124

3 MÁSODIK RÉSZ A MAGYAR RÁDIÓ zrt. ÖNÁLLÓ SZERVEZETI EGYSÉGEINEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATAI 1. A Műsor alelnök irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek: Kossuth Rádió Petőfi Rádió Bartók Rádió Regionális, Nemzetiségi és Külföldre Irányuló Műsorok Főszerkesztősége MR Online Főszerkesztőség Adáslebonyolítás Archívum 2. A Gazdasági alelnök irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek: Humánpolitikai Igazgatóság Műszaki Igazgatóság Gazdasági Igazgatóság Kontrolling Igazgatóság Folyamatelemzési Igazgatóság Informatikai és Biztonsági Iroda 3. Az Ügyvezető Igazgató irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek: Kereskedelmi Iroda Vállalkozási Iroda Kommunikációs Iroda Jogi és Szabályozási Iroda Nemzetközi Kapcsolatok és Pályázati Iroda Zenei Együttesek Irodája 4. A Felügyelőbizottság irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység: Belső Ellenőrzési Iroda 3/124

4 A MAGYAR RÁDIÓ zrt. SZERVEZETI SZABÁLYZATA A Magyar Rádió zártkörűen működő részvénytársaság (a továbbiakban: MR zrt.) szervezetét a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Médiatörvény.) 71. -ában foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint szabályozom. I. Az MR zrt. SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 1. Az MR zrt. alapítója a Magyar Rádió Közalapítvány. 2. A Magyar Rádió Közalapítvány Kuratóriuma és a Kuratórium Elnöksége gyakorolja a gazdasági társaságokról szóló törvény (a továbbiakban: Gt.) által a részvénytársaság közgyűlésének hatáskörébe tartozó jogokat a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvényben (a továbbiakban: Médiatörvényben) megfogalmazott eltérésekkel, az MR zrt. Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően. 3. A Médiatörvény és az Alapító Okirat vonatkozó rendelkezései alapján az MR zrt. ügyvezetését az elnök látja el. Gyakorolja mindazon hatásköröket, amelyeket a Gt. a részvénytársaság igazgatóságának hatáskörébe utal. 4. Az MR zrt. önálló szervezeti egységei: 4.1. A Műsorlebonyolítási alelnök irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek: a. Kossuth Rádió b. Petőfi Rádió c. Bartók Rádió d. Regionális, Nemzetiségi és Külföldre Irányuló Műsorok Főszerkesztősége e. MR Online Főszerkesztőség f. Adáslebonyolítás g. Archívum 4.2. A Gazdasági alelnök irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek: a. Humánpolitikai Igazgatóság b. Műszaki Igazgatóság c. Gazdasági Igazgatóság 4/124

5 d. Kontrolling Igazgatóság e. Folyamatelemzési Igazgatóság f. Informatikai és Biztonsági Iroda 4.3. Az Ügyvezető Igazgató irányítása alá tartozó önálló szervezeti egységek: a. Kereskedelmi Iroda b. Vállalkozási Iroda c. Kommunikációs Iroda d. Jogi és Szabályozási Iroda e. Nemzetközi Kapcsolatok és Pályázati Iroda f. Zenei Együttesek Irodája 4.4. A Felügyelőbizottság irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység: a. Belső Ellenőrzési Iroda 5. Az MR zrt. önálló szervezeti egységeinek szervezeti felépítését, szervezeti egységeinek tagozódását, ezek egymáshoz való viszonyát, feladatát és hatáskörét, az e szabályzatban foglaltakra figyelemmel külön működési szabályzatok állapítják meg. A jelen Szervezeti Szabályzat és a Működési Szabályzatok alkotják együttesen az MR zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ). II. AZ MR zrt. SZERVEZETI SZABÁLYAI 1. Az elnök feladata és hatásköre Az elnök a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat, a KMSZ, az SZMSZ és az MR zrt. KSZ keretei között irányítja az MR zrt-t, figyelemmel a MRKA Kuratóriuma és Kuratóriumának Elnöksége határozataira. Ennek keretében: a. dönt a műsorrendről és felügyeli annak betartását, b. megállapítja a Szervezeti és Működési Szabályzatot, kialakítja, irányítja és működteti az MR zrt. szervezetét. A szervezet irányítását az alelnökök, az ügyvezető igazgató és az önálló szervezeti egységek vezetőinek közreműködésével látja el, c. a Kuratórium elé terjeszti jóváhagyásra a Közszolgálati Műsorszolgáltatási Szabályzatot és gondoskodik annak végrehajtásáról, d. a Kuratórium elé terjeszti jóváhagyásra az Archiválási Szabályzatot és gondoskodik annak végrehajtásáról, 5/124

6 e. meghatározza és a Kuratóriumnak jóváhagyásra bemutatja az éves gazdálkodási tervet és gondoskodik annak végrehajtásáról, f. elkészíti az MR zrt. mérleg- és eredmény kimutatását és jóváhagyásra előterjeszti a Kuratóriumnak, g. jelentést készít a Kuratórium részére az ügyvezetésről, a vagyoni helyzetről és az üzletpolitikáról, h. gondoskodik az MR zrt. üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, i. a Kuratórium Elnöksége elé terjeszti engedélyezésre az ingatlan elidegenítésére, illetve 100 millió Ft feletti vagyoni értékű jog elidegenítésére vonatkozó szerződés javaslatot, j. a Kuratórium Elnöksége elé terjeszti javaslatát az 1 milliárd Ft-nál vagy a tervezett éves forgalom 10 %-ánál magasabb értékű szerződésekhez előzetes tárgyalási felhatalmazás megadása céljából, k. a Kuratórium Elnöksége elé terjeszti javaslatát a hitelfelvétel, illetve 300 millió Ft-nál vagy a tervezett éves forgalom 3 %-ánál nagyobb értékű szerződések előzetes jóváhagyása céljából, l. dönt a szerződések megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről. Ezen jogosítványait a jogszabályban és az Alapító Okiratban foglalt keretek között az alelnökökre, az ügyvezető igazgatóra és az önálló szervezeti egységek vezetőire átruházhatja, m. gyakorolja az MR zrt. alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat, ezen jogosítványát az alelnökökre, az ügyvezető igazgatóra és az önálló szervezeti egységek vezetőire átruházhatja, n. gondoskodik mindazon további előterjesztések előkészítéséről, amelyeket a Média törvény, a Magyar Rádió Közalapítvány Alapító Okirata vagy a Kuratórium (Elnökség) határozata előír, o. a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett a Kuratórium összehívását kezdeményezi, ha tudomására jut, hogy az MR zrt. alaptőkéjének egyharmadát elvesztette vagy fizetéseit megszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi, p. képviseli az MR zrt-t harmadik személyekkel szemben, - mely jogát az alelnökökre, az ügyvezető igazgatóra és az önálló szervezeti egységek vezetőire átruházhatja és egy személyben jogosult a cég jegyzésére, q. a Felügyelőbizottsággal közösen megállapítja a Belső Ellenőrzési Iroda működésének szabályait. A Belső Ellenőrzési Iroda vezetője felett a Felügyelőbizottság elnökének egyetértésével gyakorolja a munkáltatói jogokat, r. meghatározza a rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet, külső fegyveres csoportoknak az ország területére történő váratlan betörése, vagy az ország területének légvédelmi és repülő erőkkel történő oltalmazása esetén a működési programot, gondoskodik a közvetlenül érintett vezetők szakmai felkészítéséről, 6/124

7 s. kapcsolatot tart az érdekvédelmi szervezetekkel, t. felelős a hatályos jogszabályok, a KMSZ, az SZMSZ, a Munkavédelmiés a Tűzvédelmi Szabályzat és az egyéb hatályos belső szabályzatok betartásáért és betartatásáért, u. az MR zrt. szervezetén belül bármely szervezet és személy feladat- és hatáskörét jogosult magához vonni, v. jogosult az MR zrt. szervezeti egységeinek elnevezését önálló döntésével megváltoztatni, w. felelős kiadója az MR zrt. által kiadott műsorújságnak, z. a munkavállalók az MR zrt. képviseletében az elnök engedélyével, megbízásával tölthetnek be tisztségeket nemzetközi szervezetekben, a külföldi rádiókkal és rádiós szervezetekkel való együttműködést is az elnök engedélyezi. 2. Az alelnökök feladat- és hatásköre Az alelnökök munkáját az elnök irányítja és felügyeli Az alelnökök általános feladat- és hatásköre: a. az elnököt távollétében vagy akadályoztatása esetén az általa meghatározott munkamegosztás szerint helyettesítik, kivéve azokat az ügyeket, melyek az elnök kizárólagos hatáskörébe tartoznak, illetve azokat, melyekben az elnök a döntés jogát magának tartja fenn. Előre nem látható, váratlan helyzetben az elnököt a gazdasági alelnök helyettesíti, b. az elnök által átruházott hatáskörben jogosultak az MR zrt. képviseletére harmadik személyekkel szemben és külön előírás szerint jogosultak a cég jegyzésére, c. az elnök által átruházott hatáskörben döntenek az ügykörükbe tartozó szerződések megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről, d. jogosultak külön utasításban foglaltak szerint a hatáskörükbe tartozó feladatok végrehajtása érdekében szabályzat kiadására e. az elnök által átruházott hatáskörben gyakorolják a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket. f. gondoskodnak az MR zrt. szabad kapacitásának és eszközeinek hasznosításáról, g. felelősek az MR zrt. éves üzleti tervének kidolgozásáért, a gazdaságos és költségtakarékos működésért, továbbá gondoskodnak a rendelkezésre álló vagyon hatékony hasznosításáról, h. felelősek a hatályos jogszabályok, a KMSZ, az SZMSZ, a Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzat a feladat- és hatáskörükbe tartozó hatályos belső szabályzatok betartásáért és betartatásáért, 7/124

8 i. koordinálják és felügyelik a műsorgyártás technológiájának korszerűsítését, j. felügyelik az MR zrt. Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak betartását, k. az elnök által átruházott jogkörben kapcsolatot tartanak az állami, politikai, szakmai, civil, gazdasági és érdekvédelmi szervezetekkel A műsorlebonyolítási alelnök kiemelt feladat- és hatásköre a. irányítja és felügyeli - a Kossuth Rádió, - a Petőfi Rádió, - a Bartók Rádió, - a Regionális, Nemzetiségi és Külföldre Irányuló Műsorok Főszerkesztősége, - az MR Online Főszerkesztőség, - az Adáslebonyolítás, - az Archívum munkáját, b. az elnök részére véleményezi a vezetői értekezletek előterjesztéseit és javaslatot tesz az azokkal kapcsolatos határozatokra, c. gondoskodik az MR közép- és hosszú távú műsortervezéséről, d. irányítja és koordinálja a programming tevékenységhez szükséges kvalitatív kutatásokat, e. gondoskodik a közszolgálati gyorsjelentés elkészítéséről, 2.3. A gazdasági alelnök kiemelt feladat- és hatásköre a. irányítja és felügyeli - a Humánpolitikai Igazgatóság, - a Műszaki Igazgatóság, - a Gazdasági Igazgatóság, - a Kontrolling Igazgatóság, - a Folyamatelemzési Igazgatóság, - az Informatikai és Biztonsági Iroda munkáját, b. felelős az MR zrt. mérlegének, az eredmény és vagyonkimutatásnak az elkészítéséért, az üzleti könyvek szabályszerű vezetéséért, 8/124

9 c. felelős az MR zrt. vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentés elkészítéséért, d. gondoskodik az ingatlan elidegenítésére, illetve 100 millió Ft feletti vagyoni értékű jog elidegenítésére vonatkozó szerződéses javaslatnak a Kuratórium Elnöksége elé történő előterjesztés elkészítéséről, e. gondoskodik az 1 milliárd Ft-nál vagy a tervezett éves forgalom 10 %- ánál magasabb értékű szerződéses javaslatnak a Kuratórium Elnöksége részére történő előterjesztés elkészítéséről, f. gondoskodik a hitelfelvétel, illetve 300 millió Ft-nál vagy a tervezett éves forgalom 3 %-ánál nagyobb értékű szerződéseknek előzetes jóváhagyás céljából a Kuratórium Elnöksége elé történő előterjesztés elkészítéséről, g. elnöke az MR zrt. Közbeszerzési Bizottságának, h. szakmai irányítást gyakorol a közbeszerzési referens munkája felett, i. gondoskodik az MR zrt. kontrolling stratégiájában megfogalmazott elvárások megvalósításáról, a kontrolling szemléletű gazdálkodási rend működtetéséről, j. gondoskodik az MR zrt. egységes informatikai és műszaki fejlesztési koncepciójának kidolgozásáról, az informatikai és műszaki beruházások lebonyolításáról, a számítástechnikai és műszaki rendszerek kidolgozásáról, a rendszerszervezési, programozási munkák elvégzéséről, illetve annak koordinálásáról,. k. megállapítja az önálló szervezeti egységek gazdálkodási keretét és ellenőrzi azok betartását, felügyeli valamennyi önálló szervezeti egység vezetőjének, gazdasági vezetőjének illetve gazdasági tevékenységet végző alegységének munkáját, l. az Üzemi Tanáccsal közösen előkészíti az Üzemi Tanács és az MR zrt. mint munkáltató kapcsolatrendszerének szabályozását, m. gondoskodik a rendkívüli állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet, külső fegyveres csoportoknak az ország területére történő váratlan betörése, vagy az ország területének légvédelmi és repülő erőkkel történő oltalmazása esetén az elnök által meghatározott működési program végrehajtásáról. Az előírások változásainak megfelelően módosító javaslatokat tesz a megvalósítandó működési program terveire. Ennek keretében gondoskodik a közvetlenül érintett vezetők szakmai felkészítéséről, n. felügyeli az MR zrt. polgári védelmi és mozgósítási ügyeit nyilvántartja a polgári védelmi terveket, az országos mozgósítással kapcsolatos utasításokat, valamint felel az ezzel kapcsolatos kötelezettségek ellátásáért, 9/124

10 o. ellátja a szükség- és válsághelyzeti tervek végrehajtásának operatív irányítását, gondoskodik arról, hogy az e tervekben kapott feladatokat az érintett munkatársak megismerjék, p. gondoskodik a minősített ügyek nyilvántartásának vezetéséről, kidolgozza a titkos ügykezelés szabályozását, ellátja a minősített ügyekkel kapcsolatos nyilvántartási és ügyintézési feladatokat, q. felelős az MR zrt.-nél a rendészeti feladatokat ellátó szervezettel történő együttműködésért és azok tevékenységének felügyeletéért. Az MR zrt. biztonságának, vagyonának és a személyi tulajdon védelmének céljából szervezi a rendészeti munkát. 3. Az MR zrt. vezető állású munkavállalói A Munka Törvénykönyve rendelkezéseinek alkalmazása szempontjából az MR zrt-ben vezető állású munkavállalók az alelnökök és az ügyvezető igazgató. A további vezetői és egyéb munkaköröket külön szabályzat tartalmazza. 4. Az ügyvezető igazgató feladat- és hatásköre Az ügyvezető igazgató munkáját az elnök irányítja és felügyeli Az ügyvezető igazgató általános feladat- és hatásköre: a. az elnököt távollétében vagy akadályoztatása esetén az általa meghatározott munkamegosztás szerint helyettesíti, kivéve azokat az ügyeket, melyek az elnök kizárólagos hatáskörébe tartoznak, illetve azokat, melyekben az elnök a döntés jogát magának tartja fenn (különösen az MR zrt. munkavállalói feletti munkáltatói jogok gyakorlása), b. az elnök által átruházott hatáskörben jogosult az MR zrt. képviseletére harmadik személyekkel szemben és külön előírás szerint jogosult a cég jegyzésére, c. az elnök által átruházott hatáskörben dönt az ügykörébe tartozó szerződések megkötéséről, módosításáról, megszüntetéséről, d. jogosult külön utasításban foglaltak szerint a hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtása érdekében szabályzat kiadására, 10/124

11 e. az elnök által átruházott hatáskörben gyakorolja a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket,f. tervezi az MR zrt. szabad kapacitásának és eszközeinek hasznosítását, g. felelős az MR zrt. éves üzleti tervének kidolgozásáért, a gazdaságos és költségtakarékos működésért, továbbá gondoskodik a rendelkezésre álló vagyon hatékony hasznosításáról, h. felelős a hatályos jogszabályok, a KMSZ, az SZMSZ, és a hatályos egyéb belső szabályzatok betartásáért és betartatásáért, i. felügyeli az MR zrt. Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak betartását, j. az elnök által átruházott jogkörben kapcsolatot tart az állami, politikai, szakmai, civil, gazdasági és érdekvédelmi szervezetekkel Az ügyvezető igazgató kiemelt feladat- és hatásköre: a. irányítja és felügyeli a - a Kereskedelmi Iroda, - a Vállalkozási Iroda, - a Kommunikációs Iroda, - a Jogi és Szabályozási Iroda - a Nemzetközi Kapcsolatok és Pályázati Iroda - a Zenei Együttesek Irodája munkáját. b. irányítja és felügyeli az MR zrt. kiadói-, terjesztési, értékesítési-, vendégház-üzemeltetési vállalkozási tevékenységét, c. gondoskodik az MR zrt. üzletpolitikai döntéseinek megalapozása érdekében a különböző piaci jelenségek, illetve az azokat befolyásoló tényezők feltárásáról és elemzéséről (piackutatás), az új vállalkozási lehetőségek felkutatásáról, a vállalkozások üzleti tervének előkészítéséről, d. irányítja és felügyeli a MR zrt. kereskedelmi felületeinek és támogatási lehetőségeinek értékesítését, e. gondoskodik a kvantitatív hallgatottsági adatok rendszeres beszerzéséről és értékeléséről, f. ellátja a pályázati lehetőségek felkutatásával és benyújtásával kapcsolatos feladatokat, g. irányítja és felügyeli a marketing, PR és kommunikációs tevékenységet, meghatározza a MR zrt. kommunikációs stratégiáját, a belső kommunikációt, koordinálja az adók és a vállalkozási tevékenységek PR-, marketing-, és kommunikációs tevékenységét, 11/124

12 h. felügyeli az MR zrt. kötelezettségvállalásainak jogszerűségét és gondoskodik az MR zrt. egységes jogi képviseletéről, i. javaslatot tesz az elnöknek az MR zrt. feladatkörét, szervezetét és működését befolyásoló belső szabályzatokra, közreműködik az MR zrt. működésével kapcsolatos belső utasítások, szabályzatok elkészítésében, figyelemmel kíséri azok jogszerűségét, j. az önálló szervezeti egységek vezetőivel együtt előkészíti az MR zrt. feladatkörét, szervezetét és működését meghatározó elnöki utasításokat, egyéb belső szabályzatokat, k. összefogja és közreműködik azoknak a beszámolóknak, jelentéseknek az elkészítésében, melyeket az MR zrt. elnöke terjeszt a tulajdonosi szervezet (Kuratórium), az FB vagy parlamenti bizottságok elé, l. a véleményezés céljából megküldött előterjesztésekkel, jogszabálytervezetekkel, vagy más hatósági megkeresésekkel kapcsolatban - az illetékes önálló szervezeti egységek vezetőinek közreműködésével - összefogja az elnöki állásfoglalás tervezetének elkészítését, m. nyilvántartja az MR zrt. vezetői által kiadott valamennyi utasítást és gondoskodik arról, hogy minden szervezeti egység számára rendelkezésre álljanak. Szervezi és irányítja a hatályban levő belső utasítások időszakos felülvizsgálatát, aktualizálását, n. koordinálja a kitüntetésekkel kapcsolatos feladatokat (előterjesztés, tervezetek készítése), o. irányítja és koordinálja az MR zrt. nemzetközi kapcsolatait, a külföldi szervezetekkel kötendő szerződések előkészítését, rendszeres kapcsolatot tart a nemzetközi rádiós szervezetekkel, p. ellátja az MR zrt. elnöke és az ügyvezető igazgató ügyviteli és irattározási feladatait, előkészíti az elnöki értekezletek napirendjeit és nyilvántartja az itt hozott határozatokat, q. gondoskodik az ügyvezető igazgató alá rendelt működési egységek pénzügyi-gazdálkodási kereteinek betartásáról és ellenőrzi azok felhasználását. 5. Az önálló szervezeti egységek vezetőinek feladat- és hatásköre Az MR zrt. önálló szervezeti egységeinek vezetői munkájukat az alelnökök illetve az ügyvezető igazgató irányításával és felügyeletével végzik Az önálló szervezeti egységek vezetőinek általános feladat- és hatásköre: a. az MR zrt-n belül kialakított munkamegosztásnak megfelelően felelősek a vezetésük alatt álló szervezetek irányításáért és megfelelő működéséért, 12/124

13 b. a felügyeletüket ellátó elnökkel, alelnökkel vagy az ügyvezető igazgatóval egyeztetve alakítják ki a szervezet belső felépítését és az azon belüli munkamegosztást, c. elkészítik az irányításuk alá tartozó önálló szervezeti egység részletes működési szabályzatát, d. az átruházott hatáskörnek megfelelően gyakorolják a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket, e. felelősek az irányításuk alá tartozó szervezeti egység humánpolitikai, és gazdálkodási feladatainak meghatározásáért, megvalósításáért és a rendelkezésre bocsátott gazdálkodási keretek betartásáért, f. felelős a hatályos jogszabályok, a KMSZ, az SZMSZ, és a hatályos belső szabályzatok betartásáért és betartatásáért, g. külön elnöki utasításban foglaltak szerint jogosultak a hatáskörükbe tartozó feladatok végrehajtására vonatkozó utasítások, szabályzatok, határozatok és egyéb rendelkezések kiadására, h. megállapítják a munkafolyamatokba épített ellenőrzés szempontjait és gondoskodnak annak végrehajtásáról, i. döntenek az olyan ügyekben, melyeket belső szabályzat vagy az elnök, az alelnökök illetve az ügyvezető igazgató külön a hatáskörükbe utal, j. azok az önálló szervezeti egység vezetők, akiknek nincs helyettesük, távollétük vagy akadályoztatásuk esetére az irányításukat ellátó elnök, alelnök vagy az ügyvezető igazgató egyetértésével gondoskodnak helyettesítésükről, k. az SZMSZ-ben meghatározott jogkörükben eljárva, külön elnöki utasításban foglaltak szerint jogosultak a MR zrt. képviseletében szerződéskötésre, illetve kötelezettségvállalásra, kapcsolattartásra hazai és külföldi szervezetekkel, l. az SZMSZ-ben meghatározott jogkörükben eljárva, külön elnöki utasításban foglaltak szerint jogosultak a MR zrt. képviseletében kapcsolattartásra hazai és külföldi szervezetekkel, m. együttműködnek az Üzemi Tanáccsal és a Kollektív Szerződés előírásai szerint a szakszervezetekkel, n. ellátják a rájuk bízott egyéb feladatokat Az önálló szervezeti egységek vezetőinek kiemelt feladat- és hatásköre: Az egyes önálló szervezeti egységek vezetőinek kiemelt feladatait a szervezeti egységek Működési Szabályzatai rögzítik. 13/124

14 6. A Felügyelőbizottság Az MR zrt. ügyvezetését a Felügyelőbizottság ellenőrzi. Jogában áll az elnöktől, a társaság dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni, vagy szakértővel a társaság költségére megvizsgáltatni. Az MR zrt. Belső Ellenőrzési Irodája a Felügyelőbizottság irányításával végzi munkáját. A Felügyelőbizottság a Gt. által meghatározott jogokat és kötelezettségeket a Médiatörvényben megfogalmazott eltérésekkel az MR zrt. Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelően gyakorolja. 7. A könyvvizsgáló A könyvvizsgáló betekinthet az MR zrt. könyveibe és irataiba, az elnöktől, a vezető tisztségviselőktől és a társaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, értékpapír- és áruállományát, bankszámláját, szerződéseit megvizsgálhatja. A Médiatörvény rendelkezése értelmében a könyvvizsgáló feladatát, jog és hatáskörét a Gt. keretei között az Alapító Okirat határozza meg. 8. Az aláírási, kötelezettségvállalási és képviseleti jogkör a. az MR zrt. cégjegyzésére az elnök egyszemélyben, önállóan jogosult. Szerződéskötés, kötelezettségvállalás, illetve a cégjegyzés egyéb eseteiben az elnök által képviseleti jogkörrel felruházott alelnökök, az ügyvezető igazgató, illetve az önálló szervezeti egység vezetők közül két fő együttesen írhat alá az SZMSZ-ben meghatározott jogkörében eljárva a hiteles aláírási címpéldány szerint. b. a cégbélyegzőt a cégszerű aláírásra vonatkozó előírások szerint kell használni. A cégbélyegzővel ellátott, cégszerűen aláírt iratok tartalma érvényes kötelezettségvállalást, jogszerzést, jogról való lemondást jelent. c. az MR zrt. képviseletében szerződéskötésre, illetve kötelezettségvállalásra, illetve az ellenjegyzés és utalványozás körében aláírásra jogosultakat, továbbá az aláírás és a szerződéskötés rendjének részletes szabályait külön elnöki utasítás határozza meg. d. az utalványozási jog azt a jogosultságot jelenti, amivel az ezzel felruházott személy igazolja valamely kifizetés jogosságát és engedélyezi a kifizetést. Az utalványozási jog az MR zrt. vezető állású munkavállalóit beosztásuknál fogva, a többi munkavállalót pedig az elnök által külön engedélyezett körben illeti meg, e. az MR zrt. bankszámlája feletti rendelkezéshez az elnök önálló aláírása illetve a számlát kezelő pénzintézethez bejelentett képviseleti, aláírási joggal felruházott két alkalmazott együttes aláírása szükséges. 14/124

15 9. Házbiztonság Az elnök, az alelnökök, az ügyvezető igazgató és az MR zrt. szervezeti egységeinek vezetői a Munkavédelmi Szabályzatból, a Tűzvédelmi Szabályzatból, a Polgári Védelmi Veszélyhelyzeti Tervből, a Titkos Ügyiratkezelésre vonatkozó és az egyéb kapcsolódó szabályzatokból rájuk háruló feladataik ellátása során gondoskodnak arról, hogy az MR zrtnél munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott munkatársak betartsák az előírásokat. 10. Döntéselőkészítő testületek, elnöki értekezlet Az elnököt döntései előkészítése során állandó illetve ad hoc jellegű munkacsoportok és tanácsadó testületek segítik. Ezen testületeket az elnök hozza létre, összetételüket és működési rendjüket az elnök határozza meg. Az Elnöki értekezlet az elnök döntéselőkészítő testülete. Résztvevői: - az elnök, - az alelnökök, - az ügyvezető igazgató. Napirendtől függően meghívást kapnak az ügykör szerint érintett más szervezeti egységek vezetői, az Üzemi Tanács elnöke és a reprezentatív szakszervezetek elnökei, illetve titkárai. 11. Az önálló szervezeti egységek együttműködése a. Az önálló szervezeti egységek tevékenységüket ha az SZMSZ másként nem rendelkezik egymás mellé rendelten, egymással együttműködésben végzik és egymást folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják az MR zrt. működését érintő valamennyi jelentős eseményről és körülményről, b. az egyes önálló szervezeti egységek a feladatkörükbe tartozó, de más szervezeti egységek feladatkörét is érintő ügyeikben döntés előtt egyeztetik álláspontjukat az érdekelt egységek vezetőivel. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, a vitás ügyet döntés végett ügykör szerint az alelnökökhöz, az ügyvezető igazgatóhoz vagy az elnökhöz kell felterjeszteni. 15/124

16 12. Az Üzemi Tanáccsal és a szakszervezetekkel való együttműködés A munkavállalók részvételét az MR zrt. vezetésében a hatályos jogszabályok, valamint az elnök és az Üzemi Tanács által megalkotott szabályzat (Üzemi Megállapodás) rendezi. Az illetékes vezetők a hatályos jogszabályok és a Kollektív Szerződés alapján a munkavállalók jogviszonyát, munka- és életkörülményeit érintő kérdésekben együttműködnek a szakszervezetekkel. 13. A munkáltatói jogok gyakorlása A MR zrt. munkavállalói felett (beleértve az alelnökök és az ügyvezető igazgató munkaviszonyát is) a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. Az elnök az alelnökök megbízását illetve megbízásuk visszavonását az intézkedést követő három napon belül köteles a Kuratórium elé terjeszteni. A Kuratórium az alelnökök megbízását illetve megbízásuk visszavonását a Médiatörvényben szabályozott módon megtilthatja az elnök intézkedését követő első kuratóriumi ülésen. A munkáltatói jogok gyakorlását az elnök az alelnökökre, az ügyvezető igazgatóra és az önálló szervezeti egységek vezetőire átruházhatja. 16/124

17 ADATOK A cég neve: A cég rövid neve: Magyar Rádió zártkörűen működő részvénytársaság MR zrt. Székhelye: 1088 Budapest, Bródy Sándor u Postázási cím: 1800 Budapest, Pf.: 1. Működési forma: zártkörűen működő részvénytársaság Alapító: Tulajdonos: Magyar Rádió Közalapítvány Magyar Rádió Közalapítvány Törvényességi felügyeletet ellátó szerv: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Statisztikai jelzőszám: Számlavezető pénzintézet: CIB Bank zrt. 17/124

18 Bankszámlaszám: Bankszámlaszám: Adószám: Részvény értéke: ,-Ft Cégjegyzékszám: Cg Telefon: /124

19 A KOSSUTH RÁDIÓ működési szabályzata A Kossuth Rádió a Műsorlebonyolítási alelnök irányításával és felügyeletével végzi munkáját. 1. A Kossuth Rádió feladata a. országos műsorszolgáltatást végez, b. ellátja a vételkörzetében élőket hír és információs műsorokkal, c. az objektív tájékoztatás jegyében politikai, gazdasági, társadalompolitikai, kulturális, tudományos ismeretterjesztő és sport témájú műsorokat készít, d. elkészíti, illetve elkészítteti az MR zrt. Kossuth Rádió műsorait és részt vesz az adás lebonyolításában, e. szakmai segítséget nyújt a Kossuth Rádió műsorából az MR zrt. Archívumába bekerülő anyagok kiválasztásában, rendezésében, és metaadatokkal való ellátásában, f. igény esetén műsorokat, műsorelemeket készít más adók és szerkesztőségek számára, g. ellátja az egyéb rábízott feladatokat. 2. A Kossuth Rádió szervezete A Kossuth Rádió önálló szervezeti egység, melynek élén az Elnök által megbízott Főszerkesztő áll, aki munkáját a Műsorlebonyolítási alelnök irányításával és felügyeletével végzi. A Kossuth Rádió munkavállalóinak részletes feladatait munkaköri leírásuk határozza meg A Kossuth Rádió Főszerkesztője a. a Kossuth Rádió pozícionálásának megfelelő folyamatos műsorszolgáltatás biztosítása, b. felelős a Kossuth Rádió műsorstruktúrájának, ügyrendjének kialakításáért, betartásáért, folyamatos fejlesztéséért, valamint az internetes tartalmak előállításáért, c. felelős a Kossuth Rádió tevékenységének megszervezéséért, működéséért, irányításáért, ellenőrzéséért, 19/124

20 d. a Kossuth Rádió műsoraiban a vonatkozó jogszabályok és a KMSZ előírásai betartásának felügyelete, e. irányítja és felügyeli a Kossuth Rádió Főszerkesztőségének működését, f. irányítja és felügyeli: - az Általános főszerkesztő-helyettes, - a Program főszerkesztő-helyettes, - a Gazdasági vezető munkáját. g. irányítja és felügyeli a külföldi tudósítók tevékenységét, az elnök egyetértésével jogosult a feladat ellátására szerződést kötni, illetve megbízást adni vagy visszavonni, h. javaslatokat készít, stratégiai célokat jelöl ki a Kossuth Rádió közép- és hosszú távú programtevékenységére; részt vesz az ehhez kapcsolódó jövedelemrendszer alakításában, i. felelős a Kossuth Rádió műsorainak folyamatos szakmai ellenőrzéséért és az értékelés szempontjainak megteremtéséért; az elhangzó műsorok tartalmi, szakmai, technikai színvonaláért, j. irányítja és felügyeli a parlamenti adást, k. gondoskodik a Kossuth Rádió napi ügyeinek intézéséről, az ügyviteli és irattározási feladatok ellátásáról, a Főszerkesztő és helyettesei utasításainak továbbításáról, és a végrehajtás ellenőrzéséről, l. gondoskodik a munkaidő- és szabadság nyilvántartások vezetéséről, ezzel kapcsolatos összesítések készítéséről és a szabadság kiadások nyomon követéséről, m. felelős a szervezeti egységét érintő kötelezettségvállalások, szerződések belső szabályozás szerinti előkészítéséért, véleményeztetéséért, nyilvántartásba vételéért és végrehajtásáért, n. ellátja az egyéb rábízott feladatokat A Kossuth Rádió főszerkesztő-helyettesei Munkájukat a Főszerkesztő irányításával végzik Általános főszerkesztő-helyettes a. irányítja és felügyeli: - a Hírműsorok Szerkesztősége, - a Művészeti Produkciós Szerkesztőség, - a Kulturális Szerkesztőség, - a Társadalompolitikai Szerkesztőség, 20/124

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2014.... napján kelt módosítással

Részletesebben

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. fejezetbevezető rendelkezések... 4 II. FejezetA MIKOM Nonprofit Kft. irányítási

Részletesebben

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2013. március 20 án kelt módosítással

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék Oldal: 2 / 43 1. A KNYKK Zrt. irányításának általános szabályai...4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése, alkalmazása, hatálya...4 1.2. Általános adatok...4 1.2.1. A társaság

Részletesebben

A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VOLÁNBUSZ ZRT. 7/SZ/2015 SZ. SZABÁLYZATA 2015 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A SZABÁLYOZÁS

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Módosítással egységes szerkezetben)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Módosítással egységes szerkezetben) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Módosítással egységes szerkezetben) FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése,

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Balogh Árpád főigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (a módosításokkal egységes szerkezetben) Szekszárd, 2013. május 16. Bebics János vezérigazgató Bevezető A GEMENC VOLÁN Zrt. Felügyelő Bizottsága a társaság Alapszabályának

Részletesebben

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.07.01.

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.07.01. A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.07.01. Szabályzat 2/51 Tartalom 1. Az utasítás célja... 5 2. Alkalmazási terület... 5 2.1. Kapcsolódó dokumentumok... 5 2.1.1. Külső dokumentumok...

Részletesebben

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.sz. melléklet A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 3 1. Azonosító adatok, alapítás, jogállás 3 1.1. A Szerencsejáték

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. O M S Z I N o n p r o f i t K f t. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail: omszikht.titkarsag@mail.tvnet.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzat

szervezeti és működési szabályzat szervezeti és működési szabályzat Az Alapító jóváhagyta 2014. szeptember 30-án meghozott 4/2014. sz. határozatával Hatályba lépésének napja a Felügyeletnek a Társaság mint pénzügyi vállalkozás alapítását

Részletesebben

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft jogállása A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3. változat 1. oldal (74) Előkészítette: Hankovszkiné Balogh Ilona Eigner János Csapó József operatív és gazdasági személyszállítási igazgató műszaki igazgató igazgató Ellenőrizte: Dr. Máté Ernő ügyvéd

Részletesebben

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ;

a) a szervezet megnevezése: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ; 20/2015. (VI. 8.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ szervezeti és működési szabályzatáról hatályos: 2015.06.09-2015.06.09 A központi államigazgatási

Részletesebben

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 II. Általános rész 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó általános adatok 4 2. Újbudai Kulturális Intézet és telephelyei 4 3. Székhelye

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I.

ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I. ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I. Utasítások A MÁV-START Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Döntési és Hatásköri Listája Egyéb közlemények: A 12/2010. sz. MÁV-START Értesítő megjelenését követően

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l

6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l AZ OIKSZÁGGY Ű LÉS 1'I.NOK H 6/2012. számú házelnöki rendelkezés az Országgyűlés Hivatala Szervezeti és M űködési Szabályzatána k kiadásáró l Az Országgy ű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013..

TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013.. A TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013.. 1 A tartalékgazdálkodás átszervezéséről szóló 2164/1994. /XII.30./ Korm. határozatban

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zártkörűen Működő RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2014. április 1-től - 1 - BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SzMSz)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 TARTALOMJEGYZÉK Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 II. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ 5 1. Cím Alanyi hatály 5 2. Cím Időbeli hatály 6 3. Cím A társaság főbb adatai 6 4. Cím A társaság tevékenységi

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 422 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 6. szám A földművelésügyi miniszter 3/2015. (II. 4.) FM utasítása az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 3/2014 TARTALOM Általános rendelkezések... 3 1. Általános rendelkezések... 3 Testületek és szervek... 3 2. Elnökség... 3 3. Fegyelmi Felügyelő

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben