SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 13. kiadás Hatályba léptette:.. Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató Kecskemét, január 1. Jelen dokumentum csak belső használatra nyomtatható és fénymásolható, külső személy(ek) részére történő továbbadása az elnök- vezérigazgató hozzájárulása nélkül nem megengedett! 6000 Kecskemét, Izsáki út 13. Pf Telefon: (76) ; Fax: (76)

2 Oldalak száma: 2 / 78 Technikai oldal Név Beosztás Aláírás Folyamatgazda: Kozma Károly minőségirányítási és környezetvédelmi vezető Véleményezték: Szigeti Tibor szolgáltatási vezérigazgató helyettes Aczél Péter gazdasági igazgató Herendi Árpádné Dr. Török Zoltán Sütő Vilmos Balogh Zoltán Ivaskó Csaba Nyakasné Basa Ibolya Tóth József Kollárikné Bóka Magdolna emberi erőforrás gazdálkodási osztályvezető jogi képviselő csatornaszolgáltatási ágazatvezető főmérnök vízszolgáltatási ágazatvezető főmérnök beruházási és fejlesztési főmérnök igazgatási osztályvezető szakszervezeti titkár üzemi tanács elnöke

3 Oldalak száma: 3 / 78 T A R T A L O M J E G Y Z É K A.) A Társaság adatai, tevékenységi köre, jogállása Bevezetés Jellemző adatok A Társaság célja és jogállása Jogutódlás A Társaság tevékenységi köre Jegyzett tőke, részvények, a részvényesek jogai és kötelezettségei A Társaság cégjegyzése, képviselete, aláírási jog... 8 B.) A Társaság vezető és ellenőrző szervei, operatív szervezete, szervezeti felépítése... 8 I. Vezető és ellenőrző szervek Közgyűlés Igazgatóság Felügyelő Bizottság Könyvvizsgáló A munkavállalók részvétele a vezetésben az Üzemi Tanács működésével II. A Társaság operatív szervezete Vezérigazgató Igazgatási osztály Minőségirányítás és környezetvédelem Emberi erőforrás gazdálkodási osztály Belső ellenőrzés Jogi képviselet Adatvédelem Közbeszerzés Szolgáltatási vezérigazgató helyettes Igazgatói titkárság Igazgatói asszisztens Gépjárművezető Beszerzési és készletgazdálkodási osztály Munka- és tűzvédelem Biztonsági felügyelet Polgári védelem Vízszolgáltatási ágazatvezető főmérnök Főtechnológus Projekt mérnök Hidrogeológus Mérnök koordinátor Műszaki asszisztens Vízhálózat ellenőrzési csoport Vízmérőcsere üzem Víztermelési üzem Kecskemét Vízhálózati üzem Kecskemét Üzemmérnökség Cegléd Üzemmérnökség Kiskunfélegyháza... 36

4 Oldalak száma: 4 / Üzemmérnökség Kunszentmárton Üzemmérnökség Kunszentmiklós Üzemmérnökség Nagykőrös Üzemmérnökség Tiszakécske Csatornaszolgáltatási ágazatvezető főmérnök Műszaki vezető Főtechnológus Műszaki ügyintéző Mérnök koordinátor Energia gazdálkodó Adminisztrátor Üzemfenntartási csoport Szennyvíztisztító üzem Kecskemét Csatornahálózati üzem Kecskemét Komposztáló üzem Csatornaszolgáltatási üzem Cegléd Csatornaszolgáltatási üzem Izsák Csatornaszolgáltatási üzem Kiskunfélegyháza Csatornaszolgáltatási üzem Kunszentmárton Csatornaszolgáltatási üzem Kunszentmiklós Csatornaszolgáltatási üzem Nagykőrös Csatornaszolgáltatási üzem Tiszakécske Beruházási és fejlesztési főmérnök Fejlesztési és térinformatikai osztály Beruházási csoport Kertészeti részleg Laboratórium Mélyépítési üzem Szállítási részleg Vízmérő- és szivattyújavító üzem Beruházási projekt koordinátor Gazdasági igazgató Értékesítési osztály Számlázási és folyószámla-vezetési csoport Kintlevőség-kezelési csoport Pénzügyi és számviteli osztály Leolvasási és kivizsgálási osztály Leolvasási csoport Kivizsgálási és behajtási csoport Szolgáltatás ellenőrzési csoport Ügyfélkapcsolati osztály Informatikai szervezet C.) Egyéb A Társasági (üzleti) titok megőrzése Nyilatkozat tömegtájékoztató (hírközlő) szervezetek megbízottai részére Cégbélyegző Utalványozási jog A számlavezető banknál vezetett számlák feletti utalványozás A költségek utalványozása A NAV felé történő elektronikus utalványozás... 70

5 Oldalak száma: 5 / Az aláírási jogosultság rendje A pénztári utalványozás A Társaság alkalmazottai és a szervezeti felépítés Munkáltatói jogkörök és azok gyakorlása Munkáltatói jogkörök Munkáltatói jogkör gyakorlói Munkaviszony létesítése Munkaviszony megszüntetése Fegyelmi jogkör Kártérítési jogkör Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás Fizetés nélküli szabadság engedélyezése Személyi alapbéremelésekről értesítés Munkaszerződés módosítása Utasítási jog A Társaság munkaszervezetének belső szabályozásai Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség a Társaságnál Mellékletek... 74

6 Oldalak száma: 6 / 78 A.) A Társaság adatai, tevékenységi köre, jogállása 1. Bevezetés A (SZMSZ) a BÁCSVÍZ Zrt. működésének, irányításának és gazdálkodásának legfőbb szabályait tartalmazza: - a Társaság tevékenységét, működését jellemző ismérveket, adatokat, belső jogviszonyokat, - a Társaság irányító szerveit, - a Társaság szervezetének felépítését és általános működési szabályait. 2. Jellemző adatok A Társaság Cégneve: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégneve: BÁCSVÍZ Zrt. Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 13. Postacíme: 6001 Kecskemét, Pf Központi telefonszámai: 76/ / Központi telefax-száma: 76/ Központi címe: Honlapja: Bankszámla száma: Raiffeisen Bank Zrt Statisztikai jelzőszáma: Adóigazgatósági azonosító száma: Alapításának időpontja: december 30. Cégbejegyzés száma, kelte: , november 26. Törvényességi felügyelete: Alaptőkéje: Működésének időtartama: Kecskeméti Törvényszék, mint Cégbíróság Ft, azaz Hárommilliárd-egyszázmillió-hétszáznégyezer forint határozatlan idejű

7 Oldalak száma: 7 / 78 Működési területe: Bács-Kiskun megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Pest megye A társaság telephelyeit és fióktelepeit az Alapszabály tartalmazza. Az egyes Üzemmérnökségekhez és Csatornaszolgáltatási üzemekhez tartozó települések a 2. és a 3. sz. mellékletben kerülnek feltüntetésre. 3. A Társaság célja és jogállása A Részvénytársaság névre szóló, meghatározott összegű és névértékű részvényekből álló jegyzett tőkével rendelkező, zártkörűen működő gazdasági társaság, melynek célja, hogy a működési területén ivóvizet szolgáltasson, illetve a szennyvizet és a csapadékvizet elvezesse, tisztítsa; hatékonyan ellássa az önkormányzatok feladatául meghatározott víziközmű üzemeltetési feladatokat. A Társaság jogi személy, saját cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, tulajdont szerezhet, szerződést köthet, perelhet és perelhető. 4. Jogutódlás A Részvénytársasággá alakulás zártkörű alapítással történt. A Társaság az Észak-Bács-Kiskun Megyei Vízmű Vállalat általános jogutódja, az átalakulást szabályozó törvény előírásai szerint átvette annak minden vagyonát, jogait és kötelezettségeit. 5. A Társaság tevékenységi köre A Társaság fő tevékenysége: Víztermelés, -kezelés, -elosztás A Társaság további tevékenysége: Szennyvíz gyűjtése, kezelése A társaság egyéb tevékenységi köreit az Alapszabály tartalmazza. 6. Jegyzett tőke, részvények, a részvényesek jogai és kötelezettségei A BÁCSVÍZ Zrt. jegyzett tőkéjének összegét és összetételét a Társaság mindenkor hatályos Alapszabálya tartalmazza. A részvényes döntési joggal rendelkezik a Társaság ügyeiben, az Alapszabályban meghatározott kérdésekben. E döntési jogot közvetlenül a Közgyűlésen, illetve közvetve a Közgyűlés által választott Igazgatóság útján gyakorolja. A részvényesek szavazati joga részvényük névértékéhez igazodik.

8 Oldalak száma: 8 / 78 A részvényest a Társaság ügyeiben teljes körű ellenőrzési jog illeti meg. E jogát közvetlenül a Közgyűlésen vagy a Felügyelő Bizottság útján gyakorolhatja. 7. A Társaság cégjegyzése, képviselete, aláírási jog A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy az iratokat a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a képviseletre jogosult személy a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően saját névaláírással látja el. A Társaság képviseletére és - a következőképpen meghatározott módon - cégjegyzésére jogosultak: - a vezérigazgató önállóan, - az Igazgatóság egyéb tagjai közül bármelyik kettő együttesen, - a vezérigazgató által erre felhatalmazott alkalmazottak közül ketten együttesen, - egy Igazgatósági tag és egy erre felhatalmazott alkalmazott együttesen. A felhatalmazott személyek a jogaikat nem ruházhatják át, és a vezérigazgató írásbeli felhatalmazása alapján gyakorolhatják a cégjegyzési, képviseleti és az aláírási jogot. A cégjegyzésen kívül eső aláírási jogot a 46/2008/V elnök-vezérigazgatói utasítás szerint kötelesek gyakorolni az arra felhatalmazottak. B.) A Társaság vezető és ellenőrző szervei, operatív szervezete, szervezeti felépítése I. Vezető és ellenőrző szervek 1. Közgyűlés A Közgyűlés a részvénytársaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a. döntés ha a törvény eltérően nem rendelkezik az Alapszabály megállapításáról és módosításáról, valamint döntés a részvénytársaság működési formájának a megváltoztatásáról; b. döntés ha a törvény másként nem rendelkezik az alaptőke felemeléséről és leszállításáról; c. az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, részvényosztályok átalakítása; d. döntés a részvénytársaság alaptőkén felüli vagyonának csökkentéséről vagy növeléséről, valamint a változások által érintett vagyontárgyak átadásáról vagy átvételéről; e. a részvénytársaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának, és jogutód nélküli megszűnésének az elhatározása; f. az Igazgatóság, valamint a Felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása; g. a Társaság vezérigazgatójának az Igazgatóság tagjai közüli megválasztása és visszahívása, a vezérigazgató tekintetében a fegyelmi jogkör gyakorlása;

9 Oldalak száma: 9 / 78 h. a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is, valamint döntés ha a törvény eltérően nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről; i. döntés a részvények típusának átalakításáról, valamint döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról; j. döntés ha e törvény másként nem rendelkezik - átváltoztatható kötvény kibocsátásáról; k. döntés a részvénytársaság saját részvényeinek megszerzéséről, ha a Ptk. másként nem rendelkezik; l. döntés új tevékenység felvételéről; m. a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása; n. döntés minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság a saját tőke 50 %-át meghaladó mértékben vállalna garanciát, kezességet és hasonló elkötelezettséget; o. a Társaság jegyzett tőkéjének a 10 %-át meghaladó hitelfelvétel engedélyezése amennyiben az nem folyószámlahitel; p. bármely vagyontárgy elidegenítése, ha a szerződés értéke a Társaság jegyzett tőkéjének a 20 %-át meghaladja, valamint elidegenítése, apportálása vagy megterhelése; q. gazdasági társaság alapítása, megszüntetése; r. a Társaság vagyoni értékű jogának elidegenítése, ha a szerződés értéke a Társaság jegyzett tőkéjének a 20 %-át meghaladja; s. gazdasági társaságban részesedés megszerzése, részesedés növelése vagy bármilyen mértékű átruházása; t. döntés mindazon kérdésekben, amelyet a Ptk., vagy az alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal; u. a p/ pontban meghatározott ügyletekkel nem összefüggésben a Társaság vagyonának, vagyoni értékű jogának a megterhelése, ha az a Társaság saját tőkéjének a 40 %-át meghaladja és nem folyószámlahitel felvételével kapcsolatos; v. döntés más részvénytársaságban többségi részesedés és közvetlen irányítás megszerzéséről, illetőleg minden olyan kérdésben, amely ezen jogi minősítések megváltoztatását eredményezi; w. az Alapszabály 5.1. pont 2. bekezdésében foglalt eset kivételével döntés értékpapír kibocsátásáról meghatározva egyben a kibocsátás módját, értékpapírhoz fűződő jogokat, futamidejét és visszaváltásának (visszavásárlásának) feltételeit; x. azon ügyek, amelyek eldöntését a Közgyűlés magához vonta, valamint azok, melyeket a Társaság Igazgatósága vagy Felügyelő bizottsága a Közgyűlés elé terjeszt, függetlenül attól, hogy a döntés meghozatala az alapszabály szerint a Társaság mely szervének a hatáskörébe tartozik; y. a Közgyűlés előzetes, jóváhagyó határozatára van szükség abban az esetben, ha a Társasággal a részvényes, továbbá olyan személy köt szerződést, amelyben az alapító, illetve a részvényes a szavazatoknak több, mint az 50 %-ával rendelkezik, kivéve a Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű ( Ft, azaz ötvenmillió forint értékhatárt nem meghaladó) szerződéseket, a hatósági határozatokat és árverés útján történő tulajdonszerzéseket, valamint a tőzsdei ügyleteket. A p/, r/ és u/ pontok alá tartozó ügyletek értékét szerződés fajtánként külön-külön egy naptári éven belül össze kell számítani. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe azok az ügyletek tartoznak, amelyek az értékhatárok túllépését önmagukban vagy összeszámítással megvalósítják.

10 Oldalak száma: 10 / 78 Az ügylet értékének a megállapítása során a könyvviteli és a szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni. 2. Igazgatóság Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Feladatai: intézi a Társaság egészét érintő ügyeket és stratégiai döntések útján meghatározza a cselekvés fő irányait; képviseli a Társaságot a bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben; kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét, gyakorolja a munkáltatói jogokat; végrehajtja a Közgyűlés határozatait, megvizsgálja a Felügyelő Bizottság észrevételeit és azok alapján intézkedéseket tesz; ugyancsak intézkedik a könyvvizsgáló, az állami vagy belső általános ellenőrzés során feltárt hiányosságok felszámolására; összehívja a Közgyűlést; a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben javaslattételi jog illeti meg, tagjai a Közgyűlésen tanácskozási joggal részt vesznek. Az Igazgatóság dönt azokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyeket a Közgyűlés az Igazgatóság hatáskörébe utal, így különösen: az alaptőke felemelése az Alapszabály 5.1. pontjában foglaltak szerint; irányítja a Társaság gazdálkodását; meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióját, dönt a beruházások elveiről; jóváhagyja a Társaság át; szabályozza a Társaság képviseletének, kötelezettségvállalásainak eljárási rendjét, meghatározza az eljáró személyeket; a megválasztás, a visszahívás és a fegyelmi jogkör gyakorlásának a kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat (egyéb munkáltatói jogok) a vezérigazgató fölött és meghatározza a vezérigazgató prémiumfeladatát; előterjeszti a részvénytársaság beszámolóját és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó, a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatot; a Társaság beszámolóját a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a cégbírósághoz beterjeszti; gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről; évente legalább egyszer jelentést készít a Közgyűlés részére, háromhavonta pedig a Felügyelő Bizottság részére a Társaság alapvető közüzemi feladatainak a teljesítéséről, a cég vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról; az alaptőke-emelésről szóló Közgyűlési vagy Igazgatósági határozatot annak meghozatalát követő 30 napon belül bejelenti a cégbíróságnak; feltételes alaptőke-emelés esetében a mérleg jóváhagyását követő 30 napon belül bejelenti a cégbíróságnak a megelőző évben a feltételes alaptőke-emelésből származó alaptőkeemelkedést; az alaptőke felemelésének megtörténtét bejegyzés és közzététel végett a cégbíróságnak bejelenti; részvénybevonás esetén azt a cégbíróságnak bejegyzés végett 30 napon belül bejelenti,

11 Oldalak száma: 11 / 78 az alaptőke leszállítását, az ezt kimondó határozathozataltól számított 30 napon belül bejelenti a cégbíróságnak; az alaptőke leszállításáról szóló határozatot, a cégbírósági bejelentést követően kétszer egymás után, legalább 30 napos időközökkel a Cégközlönyben közzéteszi; meghatározza a szokásos kockázatot meghaladó kockázatú tevékenységeket; a részvénykönyveket naprakészen vezeti; a cégjegyzéki változásokat azok meghozatalát követő 30 napon belül a cégbíróságnak bejelenti; üzleti terv jóváhagyása. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik továbbá: a/ a Társaság jegyzett tőkéjének 5 %-át meghaladó hitel engedélyezése, amennyiben az nem folyószámlahitel, b/ bármilyen vagyontárgy elidegenítése, ha a szerződés a Társaság jegyzett tőkéjének 5 %-át meghaladja, c/ a Társaság vagyoni értékű jogának elidegenítése, ha a szerződés értéke a Társaság jegyzett tőkéjének 5 %-át meghaladja, d/ a c) pontban meghatározott ügyletekkel nem összefüggésben a Társaság vagyonának, vagyoni értékű jogának a megterhelése, ha az a Társaság jegyzett tőkéjének a 20 %-át meghaladja és nem folyószámlahitel felvételével kapcsolatos, e/ beszámolás a cég működéséről minden év június 15. és december 31. napjáig a részvényesek felé. A b/ - e/ pontok alá tartozó ügyletek értékének számítása esetében az Alapszabály 6.2. pontjában foglalt szabályokat megfelelően alkalmazni kell. Az Igazgatóság köteles nyolc napon belül - a Felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából is a Közgyűlést összehívni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy saját tőkéje a Ptk.-ban meghatározott minimális összeg alá csökkent, vagy a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, vagy a társaság vagyona a tartozásokat nem fedezi. Az Igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja, az Igazgatósági tagok felelőssége egyetemleges. Az Igazgatóság tagjai feladatuk teljesítése során az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható, fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek eljárni. Kötelezettségeik megszegésével a részvénytársaságnak okozott kárért szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben, akkor is, ha a Társasággal munkaviszonyban állnak. Ha a kárt a részvénytársaság igazgatóságának határozata okozta, mentesül a felelősség alól az az Igazgatósági tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott, és ezt a tényt a határozat meghozatalától számított tizenöt napon belül írásban a Felügyelő Bizottság tudomására hozza.

12 Oldalak száma: 12 / 78 Az Igazgatóság a Felügyelő Bizottság kérésére a Társaság bármilyen ügyében felvilágosítást, jelentést ad akár testületileg, akár személyenként külön-külön. 3. Felügyelő Bizottság A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság tagjai a Közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt. Feladata, hatásköre: a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit, nyilvántartásait, szerződéseit, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálhatja. köteles megvizsgálni a Közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli javaslatának birtokában határozhat, az Igazgatóság pedig a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott javaslatot terjeszti a Közgyűlés elé. köteles összehívni a Közgyűlés rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére, ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit. tevékenysége során esetenként külső szakértőt, illetőleg szakértői szervet megbízni. az FB, illetőleg az FB bármely tagja kezdeményezheti a Közgyűlés által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát. az FB elnöke képviseli a Társaságot az Igazgatóság vagy az Igazgatóság tagja ellen a Közgyűlés határozata alapján és az Igazgatóság tagjai által indított perben. véleményezi a könyvvizsgáló által elé terjesztett írásbeli jelentéseket. meghatározza a tárgyévet megelőző év december 31-ig a bizottság munkatervét, munkatervének meghatározása előtt egyeztet a Társaság könyvvizsgálójával. A Felügyelő Bizottság testületként jár el, tagjai korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében a Társaság részvényese, illetve munkáltatója nem utasíthatja. 4. Könyvvizsgáló A könyvvizsgáló feladatköre: a Társaság beszámolóját és vagyonkimutatását, továbbá a Közgyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést az adatok valódisága és a jogszabályi előírásoknak való megfelelősége szempontjából köteles megvizsgálni és erről a Közgyűlésnek jelentést előterjeszteni; ellátja a Társaság pénzügyi és számviteli osztály folyamatainak ellenőrzési feladatait a pénzügyi és számviteli osztályhoz kapcsolódóan; egyebekben az Igazgatóság munkáját elősegíteni és szakmailag támogatni tartozik.

13 Oldalak száma: 13 / 78 a könyvvizsgáló a Közgyűlésen köteles részt venni, a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a Számviteli törvény szerinti beszámolóról a Közgyűlés nem hozhat döntést. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal az Igazgatóság, illetve a Felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetekben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza. A könyvvizsgáló hatásköre: Általánosan tájékozódhat a Társaság ügyeinek viteléről, e körben a Társaság igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjaitól, valamint dolgozóitól felvilágosítást kérhet; megvizsgálhatja a Társaság pénztárát, értékpapír-, áru- és szerződésállományát, bankszámláját; jogosult a Közgyűlésen részt venni; a Felügyelő Bizottság ülésén részt vehet; köteles a Felügyelő Bizottságot tájékoztatni és a Közgyűlés összehívását kérni, ha tudomása szerint a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, vagy a vezető tisztségviselők felelősségét felvető tényről szerez tudomást; jogosult a fenti pontban részletezett javaslata elutasítása vagy nem teljesítése esetén a Közgyűlés összehívását kezdeményezni, illetve ha az a szükségessé vált döntéseket nem hozza meg, a cégbírósághoz fordulni. 5. A munkavállalók részvétele a vezetésben az Üzemi Tanács működésével Az Üzemi Tanács (ÜT) működése és hatásköre: Az Üzemi Tanácsot a mindenkori Munka Törvénykönyve (MT) előírásainak megfelelően, az MT-ben meghatározott kérdésekben együttdöntési, véleményezési és tájékoztatáshoz való jog, továbbá a Felügyelő Bizottságba történő delegálási jog illeti meg a reprezentatív szakszervezet véleményének kikérése mellett az ÜT és a munkáltató között létrejött együttműködési megállapodás szerinti eljárási szabályok betartásával. II. A Társaság operatív szervezete A Társaság az Igazgatóság által jóváhagyott üzleti terv szerint működik. A szervezeten belül, a mindenkori feladatokhoz és munkamegosztáshoz igazodó részletes munkaköri kötelezettségeket, jogokat és hatásköröket a munkaköri leírások, szakterületi eljárások, utasítások és szabályzatok rögzítik. A szervezeti egységek vezetői az általuk irányított egység tekintetében közvetlen irányítást gyakorolnak a felügyeletüket gyakorló vezető által átruházott hatáskörben. A Társaság valamennyi dolgozójának kötelessége saját munkaterületén: elősegíteni a Társaság célkitűzésének maradéktalan és eredményes teljesítését;

14 Oldalak száma: 14 / 78 munkakörével járó feladatait a vonatkozó külső (jogszabályok, szabványok, hatósági előírások, kezelési, karbantartási utasítások stb.) és belső (eljárások, szabályzatok, utasítások, munkaköri leírás stb.) dokumentumokban foglaltak betartásával végezni; folyamatgazdai szerepkör esetén a munkakörébe tartozó, vagy a hatáskörébe utalt folyamat(ok) hatékony, előírások szerinti működtetéséről gondoskodni. A folyamatgazda felel a vonatkozó külső és belső dokumentumokban előírt követelmények azonosításáért és megjelenítéséért. Dokumentált folyamat esetén a folyamatgazda felelőssége a követelményeknek megfelelő szabályozás (belső, változások átvezetésére kötelezett dokumentum) elkészítése és aktualizálása. a Közgyűlés, az Igazgatóság határozatait, a vezérigazgató utasításait késedelem nélkül végrehajtani akkor is, ha annak tárgyában külön végrehajtási utasítás nem került kiadásra; a munkakörrel járó ellenőrzési feladatokat folyamatosan és következetesen ellátni, baleset vagy anyagi kár megelőzése, megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni; a munkavégzéshez rendelkezésre bocsátott, a Társaság tulajdonát képező eszközöket, anyagokat és energiát kizárólag a Társaság érdekében felhasználni; az eszközök állagát megóvni, illetve a készletek takarékos igénybevételéről gondoskodni. 1. Vezérigazgató A Társaság munkaszervezetét a Közgyűlés által az Igazgatóság tagjai közül választott vezérigazgató irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, illetve a Közgyűlés és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően. A vezérigazgató a Társaság munkaszervezetének első számú vezetője, azaz a részvénytársaság operatív tevékenységének irányítója, jogosult az elnök-vezérigazgatói cím használatára. A vezérigazgató a Társaság munkaviszonyban álló alkalmazottja, felette a munkáltatói jogokat - a megválasztás, visszahívás és a fegyelmi jogkör kivételével - az Igazgatóság gyakorolja. A vezérigazgató operatív irányító munkáját az Ügyvezetés többi tagja szolgáltatási vezérigazgató helyettes, gazdasági igazgató, vízszolgáltatási ágazatvezető főmérnök, csatornaszolgáltatási ágazatvezető főmérnök, beruházási és fejlesztési főmérnök támogatásával végzi. Feladatai, hatásköre: az Alapszabály értelmében, egy személyben látja el az Igazgatóság elnöki tisztségét és az ügyvezetői teendőket; hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek az eldöntése, amelyek nincsenek a Közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva; kialakítja a Társaság munkaszervezetét és irányítja operatív munkáját; kezdeményezője és operatív irányítója a Társaság működésének egészét érintő ügyeknek; biztosítja a Társaság eredményes, szabályszerű működéséhez szükséges feltételeket; képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt; képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve az Igazgatóság más tagjaira vagy a társaság dolgozóira átruházhatja; felhatalmazásának megfelelően gyakorolja a Társaság egyéb alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogkört;

15 Oldalak száma: 15 / 78 összehívja és levezeti az Igazgatóság üléseit, kijelöli az ülés jegyzőkönyvvezetőjét, előterjeszti az Igazgatóság hatáskörébe tartozó kérdéseket, elrendeli azokról a szavazást, megállapítja annak eredményét; a személyére vonatkozó Igazgatósági döntések kivételével aláírja az Igazgatóság által hozott döntéseket, határozatokat, intézkedéseket. vezeti a Társaság Közgyűlését, gondoskodik a névre szóló részvények nyilvántartására szolgáló részvénykönyv vezetéséről, a Közgyűlés elé terjeszti az Igazgatóság jogkörébe nem tartozó ügyeket; megszervezi és irányítja a Közgyűlés és az Igazgatóság határozatainak végrehajtását. Közvetlen irányítása, felügyelete alá tartoznak a szervezet következő egységei illetve tevékenységei: 1.1. Igazgatási osztály 1.2. Emberi erőforrás gazdálkodási osztály 1.3. Belső ellenőrzés 1.4. Jogi képviselet 1.5. Adatvédelem 1.6. Közbeszerzés 2. Szolgáltatási vezérigazgató helyettes 3. Gazdasági igazgató 1.1. Igazgatási osztály A vezérigazgató felügyelete alá tartozik, munkáját az igazgatási osztályvezető irányítja. Az osztályvezető feladata az elnök-vezérigazgató munkájának teljes körű támogatása és munkaprogramjainak megszervezése, valamint a kommunikációs és PR feladatok ellátása. Az irányítása alá tartozó szervezet munkája révén valósul meg a Társaság zavartalan iratforgalmának biztosítása, a központi irodaház és a jóléti ingatlanok üzemeltetése, a cégszintű rendezvények előkészítése és lebonyolítása, valamint az integrált irányítási rendszer szabványkövetelményeknek (ISO 9001, 14001) valamint a minőség és környezeti politikában megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelő működés támogatása a Társaság alapértékeivel, küldetésével összhangban. A szervezet feladatait szellemi és fizikai foglalkozású munkatársak látják el, konkrét feladataikat munkaköri leírásuk tartalmazza. Az osztályhoz tartozó feladatkörök: kapcsolattartás és együttműködés a szervezeti egységekkel az információáramlás biztosítása érdekében; a vezérigazgató saját hatáskörébe tartozó iratok kezelése, iktatása, irattározása; értekezletek megszervezése, napirendjük összeállítása, ezekről jegyzőkönyvek, emlékeztetők, egyéb dokumentációk készítése; statisztikák, kimutatások, prezentációk készítése; a vezérigazgató igényei szerinti nyilvántartások vezetése, adatbázisok kezelése; szervezési feladatok ellátása külső és belső megbeszélések, rendezvények, utazások kapcsán; a vezérigazgató vendégeinek fogadása; a belső kommunikáció támogatása, aktív szerepvállalás a faliújságok működtetésében és a belső újság és egyéb céges kiadványok szerkesztésében; a Társaság PR tevékenységének koordinálása, irányítása

16 Oldalak száma: 16 / 78 vezérigazgató közvetlen engedélyezési körébe tartozók szabadság nyilvántartásának vezetése; a működésével érintett belső szabályzatok létrehozásában és folyamatos aktualizálásában való részvétel. központi irodaház üzemeltetése, irodák és szociális helyiségek takarítási munkáinak megszervezése; a központi irodaházhoz tartozó eszközök, felszerelések beszerzése, tárolása, nyilvántartása, leltározása, a karbantartásukról való gondoskodás; jóléti ingatlanok (vendégház és üdülő) üzemeltetése, hasznosítása, felügyelete; cégszintű rendezvények szervezése, a Társaság által szervezett rendezvények, értekezletek megtartásához az igényelt helyiségek alkalomhoz illő előkészítése; a Társaság iratkezelésének felügyelete, a cégközpont iratforgalmának bonyolítása (bejövő iratok érkeztetése, kimenő iratok postázása, irattározás); a folyóiratok, szaklapok beszerzése; nyomtatvány- és irodaszer ellátás bonyolítása, kapcsolódó nyilvántartások vezetése, leltározás, selejtezés; a minőség- és környezetirányítási rendszer felügyelete, a minőségirányítási és környezetvédelmi tevékenységek végrehajtásának koordinálása, támogatása;a tanúsításra, auditokra történő felkészülés szervezése, a belső és külső auditok bonyolítása; az integrált irányítási rendszer működésével kapcsolatos helyesbítő tevékenységek meghatározása és nyomonkövetése; a környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása Minőségirányítás és környezetvédelem A tevékenységet a minőségirányítási és környezetvédelmi vezető, valamint a minőségirányítási munkatársak látják el az igazgatási osztályvezető felügyelete alatt. A jogszabályokban előírt környezetvédelmi megbízotti feladatokat a minőségirányítási és környezetvédelmi vezető látja el. Feladatok környezetvédelmi megbízottként: felügyeli a Társaság környezetvédelmi tevékenységét; felügyeli a környezetszennyezések kivizsgálását, bejelentését; azonosítja a szakterületi jogszabályokat és belső folyamatokat, dokumentálja és aktualizálja a Társaság vonatkozó belső szabályozásait; ellenőrzi a környezetvédelemmel kapcsolatos külső és belső előírások betartását; részt vesz a munka-, tűz- és környezetvédelmi szemléken, hatósági ellenőrzéseken; segíti a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő szakterületi szabályozások kidolgozását; javaslatot tesz, intézkedéseket kezdeményez a környezettudatos működés érdekében; azonosítja a Társaság környezetvédelmi kötelezettségeit, rendszerbe foglalja a nyilvántartásra, adatszolgáltatásra, dokumentálásra vonatkozó előírásokat; kapcsolattartás a környezetvédelmi hatóságokkal, a Társaság veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadójával. Feladatok az integrált irányítási rendszerre vonatkozóan:

17 Oldalak száma: 17 / 78 a szabványkövetelményeknek (ISO 9001, 14001), a jogszabályi és hatósági előírásoknak, a Társaság minőség és környezeti politikájában foglaltaknak megfelelő működés támogatása; résztvétel vagy koordináció a felhasználók és az érdekelt felek elégedettségét növelő, a kitűzött célok elérését támogató, a hatékony, átlátható működést elősegítő folyamatok és szabályozások kidolgozásában; a környezeti teljesítmény folyamatos javítása, a kibocsátások kontrollálása, a működés ellenőrzése; a belső kiadású dokumentumok véleményezése, ellenőrzése; belső intranetes honlap vonatkozó részének kezelése, aktualizálása; jogszabályok, szabványok változásának követése, érintettek tájékoztatása; a védterületek üzemtervezett erdőrészletei erdőgazdálkodásának tervezése, koordinálása az Erdőgazdálkodási üzemterv, a szakhatósági és természetvédelmi előírások (Széktó Szabadidőközpont Helyi Jelentőségű Természetvédelmi Terület Kezelési Terve), illetve a vízbázis védelem figyelembe vételével, kapcsolattartás az erdészeti szakirányítóval Emberi erőforrás gazdálkodási osztály A vezérigazgató közvetlen felügyelete alá tartozik, munkáját az emberi erőforrás gazdálkodási osztályvezető irányítja. A szervezet munkáját szellemi foglalkozású munkavállalók látják el, konkrét feladataikat munkaköri leírásuk tartalmazza, a munkavégzés folyamatát a szakterületre vonatkozó eljárások, kapcsolódó szabályzatok és utasítások szabályozzák. A szervezeti egység feladatai: a társaság célkitűzéseinek megfelelő, az üzleti tervhez harmonikusan illeszkedő operatív és középtávú létszámtervet, karrier tervet, oktatási és továbbképzési tervet készít, a tervek megvalósulását szakmai támogatással segíti és a tervek teljesüléséről szükség szerint, de legalább évenként beszámolót készít; az üzembiztos szolgáltatáshoz és az eredményes gazdálkodáshoz szükséges, de az ágazati szakmai előírásoknak is a víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (VI. 27.) KöViM rendeletnek megfelelő munkaerő folyamatos biztosítása és megfelelő motiválása, figyelmet fordítva az érdekeltségi rendszer kialakításánál a kulcsmunkakörökben foglalkoztatottak körére; az üzleti terv megvalósítását támogató humánerőforrás fejlesztésére javaslat kidolgozása, a szervezeti egységektől beérkező továbbképzési javaslatokra is figyelemmel; a munkaviszony és egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos külső és belső előírásoknak megfelelő ügyviteli feladatok ellátása, megkövetelve a szükséges iratokat, nyilatkozatokat és beleértve a emberi erőforrás gazdálkodási tevékenység szabályozása című eljárás szerinti pályázat kezelését és a kiválasztási technikák alkalmazását; a foglalkoztatottakról naprakész elektronikus és papíralapú nyilvántartást vezet, biztosítva a személyiségi jogok védelmét; új belépők beillesztését támogató rendszert működtet; Kollektív Szerződés kötés és módosítás előkészítése, annak tárgyalásában közreműködés, hatálybalépés után a dokumentum kiadása, oktatása és a végrehajtás figyelemmel kísérése;

18 Oldalak száma: 18 / 78 a szakterülethez tartozó szakmai kérdésekben a szervezeti egységek, az ügyvezetés és az érdekképviseleti szervezetek szükség szerinti tájékoztatása; a munkavállalók egészségkárosodása esetén rehabilitációs tevékenységet folytat és a rehabilitációs befizetési kötelezettség teljesítéséhez törvényben előírt határidőre bevallás előkészítést végez; a motivációs és teljesítményértékelési rendszer szabályozott működésének és fejlesztésének koordinálása; a karriergondozással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása, a rendszer fejlesztése; belső ügyfél elégedettségi rendszert működtet munkavállalói elégedettség mérés koordinálása és a felmérés eredményét hasznosító intézkedések kezdeményezése az ügyvezetésnél; törzsgárda és egyéb kitüntetések (vízügyi dolgozók hűségjutalma) adományozásának előkészítése, nyilvántartása; szakterülethez kapcsolódó külső és belső adatszolgáltatási igényeknek és kötelezettségeknek megfelelő adatok gyűjtése, rendszerezése és előírás szerinti továbbítása; a bérrendezések előkészítése, feldolgozása, kiértékelése; vezeti a gazdálkodó szervezetek részére előírt tartalékos katonai szolgálattal, illetve meghagyásokkal kapcsolatos nyilvántartást; szakterülethez tartozó, foglalkoztatottakat érintő különféle igazolások elkészítése, kiadása; a munkaerő tudásszintjének emelése érdekében a képzések és továbbképzések tervnek megfelelő szervezése, adminisztratív kezelése, dokumentálása végzettség megszerzéséig, illetve a kötelezettség vállalás teljesüléséig; a Társaság profiljába vágó szakmai gyakorlatokra fogadott közép és felsőfokú oktatásban résztvevő hallgatók oktatását szervezi, dokumentálja és kapcsolatot tart az oktatási intézményekkel; a törzsgárda tagsági jogosultságok Kollektív Szerződés mellékletét képező Törzsgárda szabályzat előírásainak megfelelő gondozása; naprakészen karbantartja az alkalmazott elektronikus személyi nyilvántartás törzsadat állományát és a papíralapú személyi anyagokat; szabadság ütemtervek előkészítése, a beütemezések gondozása a pótszabadságok jogszerűségét igazoló iratok ellenőrzése, majd az éves szabadság járandóságok nyilvántartásba vétele; helyi adók megállapításához létszám adatszolgáltatás a Pénzügyi és számviteli osztály részére; a munkaerő biztosításával kapcsolatos hirdetések, pályázatok előkészítése, munkaerőigény bejelentések a Munkaügyi Központba, illetve változás bejelentés az NAV nyilvántartásba az ügyfélkapun keresztül; a fogyasztói kapcsolatban érintettek körében fényképes igazolványok kiadása és visszavonása; a Társaság munkavédelmi tevékenységének ellátása keretében a foglalkozás egészségügyi feladatok irányítása és a Munkavédelmi Szabályzat szerint operatív feladatok ellátásában közreműködés; munkavédelmi operatív feladatok keretében végzendő: a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok ütemezése, vizsgálatra beutalások, a vizsgálati eredmények és a védőoltások elektronikus nyilvántartásban való rögzítése, lejáratuk figyelemmel kísérése, valamint az orvosi alkalmasságot igazoló nyilatkozatok és az orvosi vélemények személyi anyagban kezelése; védőoltáshoz oltóanyag szükség szerinti megrendelése, a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg ellátásban való közreműködés;

19 Oldalak száma: 19 / 78 a munkavállalók főfoglalkozású munkaviszonya mellett gyakorolt önálló tevékenység és további jogviszony gyakorlása esetén a munkáltató jogos gazdasági érdekeivel ütköző összeférhetetlenségi vizsgálat végzése; a munkavállalók lakásának építésére, korszerűsítésére, illetve vásárlására juttatható munkáltatói kölcsönnek, vagy támogatásnak a Kamatmentes munkáltatói kölcsön szabályzat szerinti elbírálása, dokumentálása, személyi nyilvántartással való együtt kezelése az esetleges szerződésszegések felügyelete, szükség esetén a jogi képviselőnél intézkedések kezdeményezése; megállapítja a havi, illetve éves órakereteket, kijelöli a bérfizetési napokat és arról a helyben szokásos tájékoztatási rend szerint tájékoztatja a munkavállalókat. a társaság célkitűzéseinek megfelelő és az üzleti tervhez illeszkedő, operatív és középtávú bérterv, személyi jellegű kifizetési és közteher terv készítése a termelési, műszaki fejlesztési tervvel összhangban, a mindenkori belső keresetszabályozási előírások és költséggazdálkodási koncepciók figyelembe vételével; bértárgyalás és bérmegállapodás előkészítése; a bérterv jóváhagyását követően az egységekre lebontott bér- és létszámterv kiadása és a bérkeretek felhasználásának ellenőrzése, együttműködve a kontrolling szervezettel; a szellemi foglalkozásúak bérfejlesztési keretének kiadása, fizikai foglalkoztatottak bérrendezése, ellenőrzése, aláírásra előterjesztése. bér- és jövedelemgazdálkodási, továbbá anyagi és erkölcsi érdekeltségi rendszerre vonatkozó módszerek szükség szerinti kidolgozása; munkavállalók tájékoztatása az adó megállapítási szabályokról és annak esetleges változásairól; a munkavállalók személyi jövedelemadója levonásához és az adókedvezményeinek igénybevételéhez szükséges nyilatkozatok elkészítése, a nyilatkoztatás és az éves elszámolás irányítása, ellenőrzése és végrehajtása; a választott tisztségviselők és megbízási jogviszonyt létesítők adó- és járulék levonásához nyilatkozatok előkészítése és a nyilatkoztatás bonyolítása; jövedelem- és éves járulékigazolások jogszabályi előírásoknak megfelelő kiadása a foglalkoztatottak teljes körére; vezetői, csoportos és egyéni prémiumok kezelése; foglalkoztatottakat érintő, szakterülethez tartozó különféle igazolások elkészítése, kiadása; a Kollektív Szerződésnek megfelelően ellenőrzi a foglalkoztatási órakereteket és a rendkívüli munkavégzés órakeret betartását és szükség szerint megteszi a jogilag szükséges intézkedést; a választható béren kívüli juttatások kezelése, a munkavállalók élet- és baleset biztosításával kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátása; a munkavállalók munkába járásával, saját gépjármű hivatali célú használatával kapcsolatos szerződések elkészítése. a bérfizetési naptár szerinti napokra és szükség szerint a hóközi bérkifizetésre elkészíti a rendelkezésre álló informatikai rendszer felhasználásával a bérszámfejtést, és a bérjegyzék, a levonási jegyzékek alapján gondoskodik, a munkabér és a továbbítandó levonások átutalásáról; a SAP-hoz elektronikus úton továbbítja a bérfeladást, melyet papíralapú bizonylattal is megerősít; a szakterülethez kötődően adók, járulékok megállapítása és elektronikus bevallása, kapcsolódó nyilvántartások vezetése;

20 Oldalak száma: 20 / 78 naprakészen kezeli a levonási törzseket, és gondoskodik a bér- és adótörzsek karbantartásáról, az adatállományok mentéséről, archiválásáról, valamint az adatok és iratok bizalmas kezeléséről, továbbá egyeztetésekkel biztosítja az adategyezőséget; elkészíti és továbbítja a jogszabályokban és belső utasításokban meghatározott statisztikai feladásokat kontrolling szervezet részére; a munkavállalók járandóságának számfejtése során mutatkozó jogos reklamációt 48 órán belül rendezi. elkészíti a kilépő munkavállalók adó adatlapját, valamint a munkanélküli ellátás igénybe vételéhez szükséges igazolásokat, továbbá a tartozásokról visszafizetésre kötelező határozatot, amelyeket előírás szerint aláírás ellenében ad ki; figyelemmel kíséri a munkabér előleg keretet, és igénylés esetén a kérelmet a Emberi erőforrás gazdálkodási osztályvezetőhöz előterjeszti engedélyezésre; gondoskodik a szabadságok naprakész nyilvántartásáról, és a munkahelyi nyilvántartással való félévenkénti egyeztetésről; kiküldetési rendelvényt ad ki bel- és külföldi kiküldetés esetén, gondoskodik Az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló utasítás szerint az ellátmány kiadásáról, majd ellenőrzi és nyilvántartja az úti rendelvényeken számfejtett költségtérítéseket, adót; adatszolgáltatást teljesít törvényi előírás szerint az NAV és a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság felé; előkészíti a szakterülethez tartozó kimutatásokat, leveleket, igazolásokat, bevallásokat és az aláírási jogosultságról szóló utasításnak megfelelően aláírásra továbbítja; szabályzat szerint elkészíti a munkavállalókat megillető béren kívüli juttatások elszámolását, majd gondoskodik a számfejtésbe való beállításról és az étkezési utalványok, üdülési csekkek, beiskolázás támogatási csekkek, ajándék utalványok, stb. munkavállalók részére történő kiadásról; havi rendszerességgel bérszerkezet és személyi jellegű kifizetés szerkezet értékelést készít; társadalombiztosítási feladatokat lát el az üzemi kifizetőhelyre vonatkozó előírásoknak megfelelően; az üzemi és úti balesetekről nyilvántartást vezet, és a jegyzőkönyveket továbbítja a Bácskiskun Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztárhoz; dokumentációra alapozott elbírálás után számfejti a társadalombiztosítás terhére folyósítandó ellátásokat /táppénz, a gyermekápolási táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, baleseti táppénz, gyermekgondozási díj, stb. / és, az ellátás kifizetéséről, bevallásáról, kapcsolódó adatszolgáltatásról gondoskodik; a munkáltatót terhelő betegszabadságra járó díjat számfejti a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően; nyugdíj előkészítő feladatokat lát el és adatszolgáltatást teljesít a nyugdíjak megállapításához a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően; az üzleti ajándék, a jóléti jellegű és reprezentációs kiadások ÜT. kereten belüli és azon felüli elszámolásának elkülönített analitikáját vezeti, és rendszeresen egyezteti a Pénzügyi és számviteli osztállyal, melyről havi összesítést készít, ami a havi adó- és járulékbevallás kiegészítő bizonylatát képezi; az Üdülési szabályzat szerint kezeli a munkavállalók üdültetését (üdülési beutalók kiadása) és analitikai nyilvántartást vezet az üdülésekről; végzi a szociális rászorultság, rendkívüli kiadások alapján történő segélyezésekkel kapcsolatos ügyviteli feladatokat a Segélyezési szabályzatban szereplő feltételek alapján, amelyről név szerinti nyilvántartást vezet;

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság feladatai

A Felügyelő Bizottság feladatai I. A Felügyelő Bizottság feladatai A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság ügyvezetésének ellenőrzése, munkájának szakmai támogatása, a tulajdonos érdekeinek védelme. Ennek érdekében ellenőrzi a társaság

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

7622 Pécs, Széchenyi tér 1.

7622 Pécs, Széchenyi tér 1. A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata 1 I. Cégnév, székhely, telephely, időtartam, elérhetőség 1.1. Cégnév: A Társaság cégneve: Tüke Busz Közösségi Közlekedési

Részletesebben

Igazgatók képviseleti jogosultsága

Igazgatók képviseleti jogosultsága Igazgatók képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az ság elnökének képviseletét,

Részletesebben

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az igazgatóság elnökének

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK. egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK egységes szerkezetbe foglalt ÜGYRENDJE A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Felügyelő

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: "Társaság") Igazgatótanácsának (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. közgyűlési határozatai Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közgyűlési határozatai A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.)

Részletesebben

SZ-06 Belső ellenőrzési szabályzat

SZ-06 Belső ellenőrzési szabályzat SZ-06 Belső ellenőrzési Név és beosztás: Aláírás: Jóváhagyta kiadja: és Horváth Tibor elnök igazgató Aláírás: Készítette: Epress Róbert Belső ellenőr Ellenőrizte: Berei Katalin főkönyvelő Ellenőrizte:

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 461. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 12. kiadás Hatályba léptette:.. Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató Kecskemét, 2014.október 1. Jelen dokumentum

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. december 16-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhőszolgáltató Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA A MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Fejezet: A TÁRSASÁG ADATAI 1.1 A társaság cégneve: (a továbbiakban: MNB) Magyar Nemzeti Bank Az MNB cégnevét a cégjegyzékbe a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001.

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

Vodova János (nem veszi igénybe)

Vodova János (nem veszi igénybe) Vodova János (nem veszi igénybe) MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet kötöttek az alább megjelölt szerződő felek, az alulírott helyen, időpontban, a következők szerint: 1. Szerződő felek 1.1. Gyomaendrőd Város

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt. sz.: 23/2014. NYIL V ANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: ALAPÍTÓI DÖNTÉS A Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA PÁLYÁZATI IRODA ÜGYREND 2015 Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (13). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 82-2014/2015. (2015.04.21.) sz. határozatával egységes szerkezetben

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1 Módosította: a 11/2013 (VII. 3.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2013. július

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

/í/(7. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l:~). számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

CSENTERICS ügyvédi iroda

CSENTERICS ügyvédi iroda CSENTERICS ügyvédi iroda ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, INFORMÁCIÓK 1.1. A társaság teljes magyar elnevezése: 1.2. A társaság külföldi elnevezése nem kötelező elem (szerződésminta

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY

Ü G Y R E N D SZÁMVITELI OSZTÁLY BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Ü G Y R E N D 2011.év SZÁMVITELI OSZTÁLY A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat GESZ

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

MAGYAR SZAK- ÉS SZÉPIRODALMI SZERZŐK ÉS KIADÓK REPROGRÁFIAI EGYESÜLETE /MASZRE/ Szervezeti és Működési Szabályzat

MAGYAR SZAK- ÉS SZÉPIRODALMI SZERZŐK ÉS KIADÓK REPROGRÁFIAI EGYESÜLETE /MASZRE/ Szervezeti és Működési Szabályzat MAGYAR SZAK- ÉS SZÉPIRODALMI SZERZŐK ÉS KIADÓK REPROGRÁFIAI EGYESÜLETE /MASZRE/ Szervezeti és Működési Szabályzat A MASZRE megalakulása A MASZRE az 1989. évi II. törvény alapján jött létre azzal a céllal,

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

BISZ Központi Hitelinformációs. Zártkörűen Működő. Részvénytársaság

BISZ Központi Hitelinformációs. Zártkörűen Működő. Részvénytársaság BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság KÖZZÉTÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Készítette: BISZ Zrt. Hatályos: 2015. május 1. Dokumentum verzió: v3 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 3 2 A Társaság...

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére

MUNKAKÖRI LEIRÁS. LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére MUNKAKÖRI LEIRÁS LUKÁCS JÓZSEFNÉ köztisztviselő részére Beosztása: pénzügyi-gazdálkodási feladatokat ellátó köztisztviselő. Munkaideje: hétfőtől-csütörtökig 8 00 órától 16 30 óráig. pénteken 8 00 órától

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

Üzleti Jog I. Társasági jog 4. A gazdasági társaság szervei. A társaság szervezeti struktúrája Áttekintés

Üzleti Jog I. Társasági jog 4. A gazdasági társaság szervei. A társaság szervezeti struktúrája Áttekintés Üzleti Jog I. Társasági jog 4. A gazdasági társaság szervei Pázmándi Kinga A társaság szervezeti struktúrája Áttekintés A gazdasági társaság szervei: a társaság legfőbb stratégiai döntéshozó szerve ( taggyűlés

Részletesebben

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Paks II Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, továbbá a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Részvénytársaság. alapító okirata módosítása

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Részvénytársaság. alapító okirata módosítása Az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Részvénytársaság A preambulum utolsó mondata törlésre kerül. alapító okirata módosítása Az I fejezet címe és 1-8 pontja az alábbira módosul: I. A részvénytársaság

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla

A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere. Kapcsolatrendszer elemei. Szabályozási háttér. Dr. Kántor Béla A könyvvizsgáló kapcsolatrendszere Dr. Kántor Béla 1 Kapcsolatrendszer elemei Tulajdonosok Menedzsment Igazgatóság, Felügyelő Bizottság (Igazgatótanács), Audit Bizottság Megbízó belső audit részlege Pénzügyi

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

Lakcíme: Ausztria, AT-2500, Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5.

Lakcíme: Ausztria, AT-2500, Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5. Tisztelt Ügyfeleink! Az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. III. em., cégjegyzékszám: 01-10-044420, képviseli: Parádi-Varga Tamás és Ladányiné

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: a Szegedi Vízmű Zrt. Igazgatósága a../2015. (.. sz. határozatával I. BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ)

Részletesebben

16/2013. (VI. 13) számú határozat

16/2013. (VI. 13) számú határozat 16/2013. (VI. 13) számú határozat A Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Taggyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a MÁV Zrt. Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-ben fennálló

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben