GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a GYSEV CARGO Zrt. Igazgatósága 53/IG/ sz. határozatával Jóváhagyta a GYSEV CARGO Zrt. tulajdonosa a 20/A/2014. (XII.1.) sz. alapítói határozatával ÉRVÉNYES január 1.-től

2 Tartalomjegyzék I. Általános rész Bevezetés A Társaság adatai A GYSEV CARGO Zrt. törvényességi felügyelete A Társaság tevékenységének tárgya az Alapszabálynak megfelelően... 4 II. A Társasági szervezet A Társaság szervei A Társaság székhelye, telephelye és fióktelepe... 5 III. A GYSEV CARGO Zrt. munkaszervezetének felépítése és irányítása A munkaszervezet felépítése A munkaszervezet irányítása, koordináció, értekezleti rend... 8 IV. A GYSEV CARGO Zrt. képviselete, cégjegyzése Képviselet Cégjegyzés Szerződéskötések, kötelezettségvállalások rendje Utalványozási jogkör Bankszámla feletti rendelkezési jog Jogi képviselet V. Munkáltatói jogok gyakorlása VI. Alkalmazottak jogai és kötelességei VII. A szervezeti egységek általános kötelezettségei VIII. A GYSEV CARGO Zrt. munkaszervezetének működése Jog és Menedzsment-támogatás szervezet Értékesítés és Üzemeltetés szervezet Gazdálkodás szervezet IX. Általános vezetési irányelvek X. A kapcsolattartás szabályai, külső és belső kommunikáció XI. Iratkezelés, kiadmányozás XII. Belső szabályalkotási rend XIII. Záró, hatályba léptető rendelkezések /31

3 I. Általános rész 1. Bevezetés A GYSEV CARGO Zrt. vasútvállalati működési engedéllyel és vasútbiztonsági tanúsítvánnyal rendelkező országos árufuvarozási vasúti szolgáltatást végző vasúttársaság. A Társaság HU OÁ sz. alatt jóváhagyott vasútvállalati működési engedéllyel, HU , HU sz. alatt jóváhagyott vasútbiztonsági tanúsítvánnyal és KH/VA/NS/A/82/5/2010 sz. alatt jóváhagyott Árufuvarozási Üzletszabályzattal rendelkezik. A Társaság zártkörűen működő részvénytársaság formában működő, társasági és ügyvitelt ellátó szervekkel rendelkező jogi személy, amely a vasútvállalati működési engedély szerint az EGT teljes területén lát el vasúti árufuvarozási tevékenységet. A Társaság működésére alapvetően a székhelye szerinti, vagyis a magyar jog az irányadó. Az eltéréseket a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) tartalmazza. A Társaság szervezetére és társasági jogi működésére vonatkozó alapvető szabályozásokat az Alapszabály, az Igazgatóság ügyrendje és a Felügyelő Bizottság ügyrendje rögzíti. A GYSEV CARGO Zrt. társasági, valamint a magyar jog szerinti, ügyvitelt ellátó szervezeti egységeinek szervezeti felépítését és működését a jelen SZMSZ határozza meg. 2. A Társaság adatai A Társaság cégneve: GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Társaság rövidített cégneve: GYSEV CARGO Zrt. A Társaság székhelye: 9400 Sopron, Mátyás Király u. 19. A Társaság fióktelepe: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22/B. épület A társaság telephelye: 9400 Sopron, Ipar Krt. 21. A Társaság tulajdonosai: Győr-Sopron-Ébenfurti Vasút Zrt (9400 Sopron, Mátyás Király utca 19.), 100 %. Engedélyokiratok kelte és száma: vasútvállalati működési engedély: HU OÁ , vasútbiztonsági tanúsítvány: HU , HU , Alapszabály kelte: A Társaság cégjegyzékszáma: Vezetve a Győr-Moson-Sopron Megyei Törvényszéknél, mint Cégbíróságnál. A Társaság magyar adószáma: A Társaság statisztikai száma: A Társaság EU adószáma: HU /31

4 3. A GYSEV CARGO Zrt. törvényességi felügyelete A Társaság törvényességi felügyeletét a székhelye szerint illetékes Megyei Törvényszék, mint cégbíróság látja el. 4. A Társaság tevékenységének tárgya az Alapszabálynak megfelelően Fő tevékenység: vasúti áruszállítás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások. Tevékenységének részletes felsorolását az Alapszabály tartalmazza. II. A Társasági szervezet Alapító Felügyelőbizottság Könyvvizsgáló Igazgatóság Fióktelep: 1138, Budapest, Népfürdő utca 22/b. Telephely: 9400 Sopron Ipar Krt A Társaság szervei Közgyűlés A Társaság legfőbb döntésre jogosult testülete, amely a tulajdonosok összességéből áll. Tevékenységét az Alapszabályban foglaltak szerint látja el. Igazgatóság Az Igazgatóság legalább 3 főből áll. A Társaság ügyvezető szerve, amely az Alapszabály és az Igazgatóság Ügyrendje szerint látja el a tevékenységét. Az Igazgatóság tagjait az Alapító bízza meg. Felügyelő Bizottság A Felügyelő Bizottság legalább 3 főből áll. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Társaság törvényes működését; tevékenységét az Alapszabály és a Felügyelő Bizottság Ügyrendje szerint látja el /31

5 Könyvvizsgáló A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A gazdasági Társaság legfőbb szerve a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem hozhat döntést a számviteli törvény szerinti beszámolóról. Emellett a könyvvizsgáló a gazdasági Társaság legfőbb szerve elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, és megfelele a jogszabályi előírásoknak. 2. A Társaság székhelye, telephelye és fióktelepe A Társaság székhelye 9400 Sopron Mátyás Király u. 19. Telephely: 9400 Sopron, Ipar Krt. 21. (Logisztikai Szolgáltató Központ) Fióktelep: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22/b. épület /31

6 III. A GYSEV CARGO Zrt. munkaszervezetének felépítése és irányítása A Társaság munkaszervezetének élén a Vezérigazgató áll. A Vezérigazgató munkáját a Jog és Menedzsment-támogatás szervezeti egység segíti. A Vezérigazgató gondoskodik a tulajdonosi határozatok munkaszervezeten belül történő végrehajtásáról, a társasági szintű stratégia, a külső és a belső kommunikáció koordinálásáról. Felelős azért, hogy a munkaszervezet hatékonyan és egységesen működjön. A Vezérigazgatót távollétében teljes jogkörrel eseti jelleggel megbízott vezető beosztású munkatárs helyettesíti. 1. A munkaszervezet felépítése 1. A Jogi Igazgató által irányított Jog és Menedzsment-támogatás szervezetében ellátott tevékenységek a következők: a társaság jogi működésének irányítása társasági ügyek kezelése cégportfólió és részesedések kezelése belső ellenőrzés titok- és adatvédelem környezet-, katasztrófa-, tűz- és vagyonvédelem (anyavállalati szerződéssel) koordinálása munkabiztonság (anyavállalati szerződéssel) koordinálása üzembiztonság (anyavállalati szerződéssel) koordinálása minőség- és biztonságirányítás (Integrált Irányítási Rendszer koordinálása a környezetközpontú -, ill. a munkahelyi egészségvédelem és biztonság-irányítási rendszerekkel) iratkezelés, ügyviteli tevékenység irányítása külső és belső kommunikáció koordinálása nemzetközi kapcsolattartás koordinálása reklamációs és kártérítési ügyek intézése 2. A Gazdasági Igazgató által irányított Gazdálkodás szervezetben ellátott tevékenységek a következők: bevételek ellenőrzése és elemzése költségek ellenőrzése és elemzése anyag- és eszközgazdálkodás likviditás-medenzsment beruházás-menedzsment a társaság - konszernszinten biztosított - informatikai rendszerének és tevékenységeinek felügyelete a társaság - konszernszinten biztosított - humánerőforrás gazdálkodási tevékenységeinek felügyelete a társaság - konszernszinten biztosított - pénzügyi és számviteli tevékenységeinek felügyelete 3. Az Értékesítési és Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettes által közvetlenül irányított Értékesítés és Üzemeltetés szervezetben ellátott tevékenységek a következők: a vállalati marketing-, értékesítési és árbevételi tervek kidolgozása; vevőigények megismerése, folyamatos figyelemmel kísérése, termékfejlesztés, termékmenedzselés; /31

7 versenytárselemzés, konkurens cégek fuvarozási útvonalainak vizsgálata; piaci környezet elemzése, versenyképes árak kialakítása a vevőigények és a Társaság eredményességének megtartásával; árufuvarozási termékpaletta kidolgozása, termékfejlesztés; komplex árufuvarozási szolgáltatások értékesítése; értékesítési politika kidolgozása és előterjesztése; díjszabási irányelvek, díjszabások kialakítása. árufuvarozási technológiai folyamatok, rendelkezések kidolgozása, végrehajtási utasítások készítése az árufuvarozási folyamatokat szabályozó nemzetközi utasítások és a belföldi utasítások alapján; menetrendi-elegytovábbítási igények meghatározása a fuvaroztatói igények ismeretében, egyedi futású küldemények és zárt irányvonatok továbbításának megszervezése, és a végrehajtás ellenőrzése; a vállalat teherkocsiparkjának megtervezése, a teherkocsipark karbantartásának, felújításának tervezése, irányítása, hatósági engedélyezése, a kocsigazdálkodással kapcsolatos bevételek és kiadások megtervezése, döntések, az üzleti partnerekkel e tárgyban kötendő szerződések előkészítése; az árufuvarozási szolgáltatások végrehajtásához szükséges vontatási teljesítményszinteket meghatározása és az árutovábbító tehervonatokhoz szükséges vontatási kapacitások biztosítása; komplex árufuvarozási és logisztikai szolgáltatások értékesítése logisztikai folyamatok kidolgozása, hatékony működésének biztosítása raktárak hatékony működtetése, az átrakási tevékenységek koordinálása, közúti fuvarszervezési feladatok koordinálása, ellenőrzése, vámügynöki tevékenységek lebonyolítása, kiegészítő logisztikai tevékenységek végzése Az Értékesítés és Üzemeltetés szervezet irányítása alatt végrehajtási szinten Külszolgálatok működnek, amelyek a Társaság alaptevékenységéből adódó operatív feladatokat végzik. 4. A vállalat üzletfejlesztési tevékenységét az Értékesítési és Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettes irányítása mellett működő Üzletfejlesztési Igazgató látja el. Feladata: az iparági trendek meghatározása, rendezvények, publikációk figyelemmel kísérése, a piaci szereplők és eredményeik, termékeik nyomon követése tárgyalási pozíciók és stratégiák meghatározása, az új üzleti lehetőség (vállalkozás) tanulmányozásával, kockázatelemzés, a partner lehetséges stratégiáinak és céljainak számbavétele értékesítési politika kidolgozása és előterjesztése (értékesítési és üzemeltetési vezérigazgatóhelyettessel); árufuvarozási termékpaletta kidolgozása, termékfejlesztés (értékesítési és üzemeltetési vezérigazgató-helyettessel); kijelölt célpiacon az üzleti kapcsolatok és az értékesítés továbbfejlesztése. komplex fuvarpiaci szolgáltatások értékesítése; közvetlen kapcsolattartás a meglévő és potenciális ügyfelekkel és partnerekkel. potenciális új vevők/termékek felkutatása, azonosítása. vevői igények teljes körű menedzselése. stratégiai tervezés, kommunikáció /31

8 árufuvarozási és logisztikai marketing terv kidolgozása (értékesítési és logisztikai vezetővel) kapcsolódó marketingtevékenység keretén belül marketingkommunikáció, reklám tevékenység végzése, partnertalálkozók szervezése és részvétel kiadványok, prezentációk összeállítása, készítése. riportok, kimutatások készítése, adminisztráció 2. A munkaszervezet irányítása, koordináció, értekezleti rend A GYSEV CARGO Zrt. operatív Menedzsmentje a Vezérigazgatóból, az Értékesítési és Üzemeltetési Igazgatóból, a Gazdasági Igazgatóból és a Jogi Igazgatóból áll. A GYSEV CARGO munkaszervezetén belül az információ-áramlás és a döntéshozatali, valamint irányítási funkciók a vezetői döntéseken és az értekezleti renden keresztül valósulnak meg. Vezérigazgatói értekezlet A Társaság munkaszervezetét a Vezérigazgató irányítja az Igazgatók részvételével, döntései előkészítésébe bevonja a szervezeti egységek vezetőit. Ennek fóruma vezérigazgatói értekezlet, mely a Társaság legmagasabb szintű döntés-előkészítő és döntéshozó fóruma. A vezérigazgatói értekezlet állandó résztvevői: Vezérigazgató Értékesítési és Üzemeltetési Igazgató Üzletfejlesztési Igazgató Gazdasági Igazgató Jogi Igazgató A vezérigazgatói értekezlet fő feladatai a következők: a Társasági munkaszervezet irányításának összehangolása; a stratégiai célokra vonatkozó javaslatok meghatározása; a vezérigazgatói és Igazgatósági döntések előkészítése, ennek keretében az eltérő véleményekés érdekek harmonizálása; a stratégia megvalósulásának értékelése; az üzleti javaslat összeállítása, a végrehajtás értékelése illetve biztosítása; kiemelt projektek meghatározása, egyedi irányítása; a Társaság szervezeti átalakításának irányítása; kockázatkezelés a terv és a stratégiai célok megvalósulásánál. A vezérigazgató értekezletnek, mint testületnek döntés-előkészítő, illetőleg a Döntési és Hatásköri Listában (SzMSz 2. melléklet) meghatározott ügyekben önálló döntési hatásköre van. Működésére a vezetői együttműködési fórumok általános elvei az irányadók. Az értekezletet a vezérigazgató hetente hívja össze napirendek megjelölésével. Az értekezletről emlékeztető készül, amely tartalmazza az értekezleten tárgyalt témákat, hozzászólásokat, vezérigazgatói döntéseket, az értekezleten meghatározott feladatokat, felelősöket és határidőket tartalmazza. Az vezérigazgatói értekezlet keretein belül az vezérigazgató által hozott határozatokat naptári évenként újra kezdődő folyamatos számozással és a határozat meghozatala dátumának rögzítésével a döntések szakmai tartalmának kiemelésével kell írásba foglalni /31

9 A vezérigazgatói értekezlet összehívásáért, dokumentálásáért, előkészítéséért, a meghatározott feladatok státuszolásáért a Jog és Menedzsment-támogatás szervezetet vezető Jogi Igazgató felelős. Szervezetvezetői értekezlet A szervezeti egységek vezetői az irányításuk alá tartozó szervezetek munkáját szervezetvezetői értekezleten koordinálják. A szervezetvezetői értekezletet a szervezeti egység vezetője (Vezérigazgató-helyettes, illetve Igazgató) hívja össze és vezeti, az értekezletnek önálló döntési jogköre nincs, funkciója a vezérigazgatói értekezleten elhangzott információk és feladatok továbbítása a szervezet munkatársai felé, az adott szervezeti egység operatív működésének irányítása, feladatok meghatározása és végrehajtásuk ellenőrzése. A szervezetvezetői értekezletet az illetékes Igazgató hetente hívja össze, lehetőség szerint a napirend megjelölésével, a vezérigazgatói értekezletet követő időpontban. Az értekezletről emlékeztető készül, amely az értekezleten tárgyalt témákat, hozzászólásokat, az értekezleten meghatározott feladatokat, felelősöket és határidőket tartalmazza. Az értekezletről készült emlékeztetőt nyilvántartási és vezérigazgatói ellenőrzés céljából az értekezletet követő 3 munkanapon belül el kell küldeni a Jog és Menedzsment-támogatás szervezet vezetőjének. Operatív munkaértekezlet A szervezeti egységek közötti, több egységet érintő, illetőleg az adott szervezeti egységen belüli feladatok végrehajtásának koordinálása, az információ-áramlás gyorsítása érdekében a szervezeti egységek és ügykörök vezetői, illetve beosztott munkatársai a szakmai vezetőjük egyidejű tájékoztatásával operatív munkaértekezletet hívhatnak össze. Az operatív munkaértekezlet funkciója a több szervezeti egységet, szakterületet érintő, illetőleg az adott szervezeti egységen belüli feladatok és információk egyeztetése. Az értekezletet az összehívó, vagy az értekezleten jelenlévő legmagasabb beosztású vezető vezeti. Az értekezletről emlékeztető készül, amely tartalmazza az értekezleten tárgyalt témákat, hozzászólásokat, az értekezleten meghatározott feladatokat, felelősöket és határidőket tartalmazza. Amennyiben az értekezleten egy témával kapcsolatban vitás kérdés merül fel és nem sikerül konszenzust kialakítani, akkor a tárgy megjelölésével és a döntési igény megjelölésével a kérdést írásban a következő vezetői szintre kell felterjeszteni. Vezérigazgatói fórum A Vezérigazgató negyedévente vezérigazgatói fórumon tart, amelyre a vállalat összes munkavállalója meghívást kap és jogosult részt venni. A vezérigazgatói fórumon a Vezérigazgató és az operatív Menedzsment tagjai a vállalat helyzetével kapcsolatos, illetőleg a vállalat több szervezetét érintő kérdésekben általános tájékoztatást tartanak. A vezérigazgatói fórumokat a Jog és Menedzsment-támogatás szervezet készíti elő és szervezi. A GYSEV CARGO Zrt. munkaszervezeti organigramját az SZMSZ 1. sz. melléklete tartalmazza. A vállalat szakmai vezetőinek részletes feladatait, hatáskörét és szakmai alkalmassági feltételeit az SZMSZ 2. mellékletében található Döntési és hatásköri lista határozza meg /31

10 IV. A GYSEV CARGO Zrt. képviselete, cégjegyzése 1. Képviselet Az Igazgatóság képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróság és más hatóságok előtt. A képviseleti jog nem korlátozható harmadik személyekkel szemben. 2. Cégjegyzés A cégjegyzés módját az Alapszabály határozza meg: két igazgatósági tag együtt, illetve egy igazgatósági az arra felhatalmazott vezető tisztségviselővel, illetőleg cégjegyzési joggal felruházott munkavállalóval együtt jegyzik a céget. A cégjegyzésre jogosult személyekről Jog és Menedzsment-támogatás szervezet naprakész nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a cégjegyzésre jogosultak adatait és hivatalos névaláírási mintájukat (aláírási címpéldány). 3. Szerződéskötések, kötelezettségvállalások rendje A Társaság nevében történő szerződéskötésre és egyéb kötelezettség-vállalásokra a képviseletre, valamint a cégjegyzésre vonatkozó előírások értelemszerűen irányadók, a vonatkozó részletes szabályokat Vezérigazgatói utasítás határozza meg. 4. Utalványozási jogkör A Társaság utalványozási joggal felruházott alkalmazottjai jogosultak a Társaság nevében pénzkifizetéssel járó kötelezettségvállalásra, valamint pénzkifizetések jogosságának igazolására a Társaság gazdálkodásért felelős szervezete felé. Pénz, anyag, fogyóeszköz utalványozására csak a Vezérigazgató által utalványozási joggal felruházott alkalmazottak jogosultak hatáskörük gyakorlása idején meghatározott keretösszegek erejéig. Az utalványozási jog tartalmát és terjedelmét, korlátait írásban kell közölni a kijelölt munkavállalókkal. Az utalványozási joggal felruházott személyekről a Gazdálkodási Egység naprakész nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az utalványozásra jogosultak nevét, beosztását, utalványozási joguk tartalmát és korlátait, aláírásaik mintáját, továbbá az utalványozási jog megadásának és megvonásának időpontját. 5. Bankszámla feletti rendelkezési jog A bankszámla feletti rendelkezési jogot az erre kijelölt személyek gyakorolhatják. A bankszámla feletti rendelkezési jogot a Vezérigazgató önállóan, névre szólóan adja meg a Társaság egyes munkavállalói, vagy az anyavállalat erre illetékes képviselői számára. A bankszámla feletti rendelkezésre jogosult személyekről a Gazdálkodási Egység naprakész nyilvántartást vezet. 6. Jogi képviselet A Társaság jogi képviseleti rendszerének meghatározása, a jogi képviselők kiválasztása a Jog és Menedzsment- támogatás szervezet hatáskörébe tartozik. A Társaság jogi képviseletét az illetékes Törvényszéknél vezetett jogtanácsosi névjegyzékben nyilvántartott és a Társasággal megbízási jogviszonyban álló jogi képviselők láthatják el. A Jog és Menedzsment-támogatás szervezet nyilvántartást vezet azokról az ügyekről, amelyekben a Társasággal munkaviszonyban nem álló jogi képviselők járnak el /31

11 V. Munkáltatói jogok gyakorlása A munkáltatói jog: A munkáltatói jog a munkaviszonyból eredő, a munkáltató első számú vezetőjét, vagy az általa kijelölt személyt megillető munkáltatói jogok és kötelezettségek összessége. Különösen: munkaviszony létesítése, munkaszerződés módosítása, munkaviszony megszüntetése, foglalkoztatás, átirányítás, munkabér fizetése, hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása, vezetői kinevezés, fizetés nélküli szabadság engedélyezése, további munkaviszony, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony bejelentésének tudomásul vétele, vagy megtiltása, tanulmányi szerződés kötése. Egyéb munkáltatói jog: A szabadság kiadása, átirányítás, rendkívüli munkavégzés, ügyelet, készenlét, kiküldetés elrendelése, munkaidő beosztása, pihenőidő, pihenőnap kiadása, munkaközi szünet biztosítása, törvényi szabályozáson alapuló munkaidő-kedvezmény biztosítása, vagyis az alapvető munkáltatói jogkörön kívül eső ügyek. Munkakör Munkáltatói jog Egyéb munkáltatói jogkör Vezérigazgató Alapító Igazgatóság Elnöke Értékesítési és Üzemeltetési Vezérigazgató Vezérigazgató Vezérigazgató-helyettes Jogi Igazgató, Gazdasági Igazgató, Jog és Menedzsment-támogatás Vezérigazgató Jogi Igazgató szervezet munkavállalói Gazdálkodás szervezet Vezérigazgató Gazdasági Igazgató munkavállalói Értékesítés és Üzemeltetés Értékesítési és Üzemeltetési Vezérigazgató szervezet munkavállalói Vezérigazgató-helyettes Üzletfejlesztési Igazgató Vezérigazgató Értékesítési és Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettes Kereskedelmi Szolgálat Vezérigazgató Kereskedelmi Szolgálatvezető munkavállalói Logisztikai Szolgáltató Központ Vezérigazgató munkavállalói Logisztikai Vezető Üzemviteli Képviseletek Értékesítési és Üzemeltetési Vezérigazgató munkavállalói Vezérigazgató-helyettes A munkáltatói jogkör gyakorlását akadályoztatása esetén a Vezérigazgató eseti jelleggel egy általa meghatalmazott vezető beosztású munkavállalóra ruházza át. Az operatív irányítás: Az operatív irányítás a Társaság rendeltetésszerű, jogszabályban előírt, vagy szerződésben vállalt tevékenységeinek, a rendelkezésre álló források szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását eredményező megvalósítása érdekében gyakorolt, a vállalat gazdálkodásának a belső és külső feltételekhez való rugalmas alkalmazkodását biztosító közvetlen vezetői intézkedések szóbeli és írásbeli utasítások összessége /31

12 VI. Alkalmazottak jogai és kötelességei A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a munkáltató, az üzemi tanács, a szakszervezet és a munkavállaló a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve köteles eljárni. A munkáltató köteles tájékoztatni a munkavállalót, az üzemi tanácsot, valamint a szakszervezetet minden olyan tényről, körülményről, illetve ezek változásáról, amely a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából jelentős. A munkáltató csak törvényben meghatározott esetben vagy a munkavállaló hozzájárulásával közölhet munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személy számára. A munkavállalóra vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné, kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja. A GYSEV CARGO Zrt. valamennyi munkavállalójának biztosítja az Alaptörvénybe foglalt jogok gyakorlását a rájuk irányadó munkajogi és egyéb jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően és a Társaság belső szabályzataiban foglalt módon. A munkáltató köteles a munkavállaló számára a munkaviszonyra vonatkozó szabályokban és a munkaszerződésben foglaltaknak megfelelően munkabért fizetni. A Társaság munkavállalói kötelesek feladataikat a Társaság érdekeinek figyelembe vételével, szakszerűen, gondosan, az utasításoknak megfelelően ellátni. A munkavállaló köteles az előírt helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidejét munkában tölteni, illetőleg ez idő alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni. A Társaság elismeri a munkavállalóknak azon jogát, hogy külön törvényben meghatározott feltételek szerint gazdasági és társadalmi érdekeik előmozdítása, védelme érdekében, mindennemű megkülönböztetés nélkül másokkal együtt érdekképviseleti szervezetet alakítsanak, illetve az általuk választott szervezetbe kizárólag az adott szervezet szabályaitól függően belépjenek, vagy az ilyen jellegű szervezetektől távol maradjanak, és teljesíti az ennek érdekében jogszabályban reá rótt kötelezettségeket. A munkaügyi kapcsolatokat és a munkaviszonyt érintő kérdésekben a Vezérigazgató, vagy megbízottja a GYSEV CARGO Zrt.-nél működő reprezentatív szakszervezetekkel az érdekegyeztető fórumokon egyeztet. A munkáltató által közölt tájékoztatással, illetőleg véleményezés céljából átadott, a munkáltató tervezett intézkedésére vonatkozó információval kapcsolatban a szakszervezet, az üzemi tanács (üzemi megbízott) a tájékoztatás, illetve az információ átadása időpontjától számított tizenöt napon belül konzultációt kezdeményezhet a munkavégzés helyének állama törvényi szabályai által meghatározott körben /31

13 VII. A szervezeti egységek általános kötelezettségei Valamennyi szervezeti egység köteles hatékonyan, szakszerűen, gazdaságosan, magas színvonalon, más egységekkel együttműködve, a jogszabályoknak, szakmai utasításoknak és a GYSEV CARGO Zrt. belső szabályainak megfelelően ellátni a feladatait. Általánosan ellátandó főbb feladataik a következők: részvétel a társasági szintű tervezési és adatszolgáltatási tevékenységben; közreműködés a Társaság stratégiájának fejlesztésében; részvétel a belső szabályalkotásban; kapcsolattartás hatáskörüknek megfelelően társvasutakkal, más szervezetekkel, üzleti partnerekkel; szerződések előkészítése, szerződéskötés a vonatkozó belső szabályok szerint; az érvényes, megkötött szerződések szerinti működés biztosítása részvétel szakmai szervezetek munkájában; részvétel szakmai oktatási tevékenységben; belső információs, bizonylati és iratkezelési rend kialakítása a társasági szintű szabályozásnak megfelelően; alárendelt szervezeti egységek irányítása, felügyelete, ellenőrzése /31

14 VIII. A GYSEV CARGO Zrt. munkaszervezetének működése 1. Jog és Menedzsment-támogatás szervezet A Jog és Menedzsment-támogatás szervezetet a Jogi Igazgató irányítja. 1.a. Célja: A Vezérigazgató és az operatív Menedzsment munkájának támogatása, az egész társaságot átfogó feladatok koordinálása, a társaság jogi feladatainak irányítása, az üzleti folyamatok jogszabályok szerinti működésének biztosítása. 1.b. Feladata: 1.1. Menedzsment-támogatás ügykörben: a Vezérigazgató hatáskörébe tartozó feladatok adminisztratív és szakmai támogatása, a Vezérigazgató hatáskörébe tartozó rövid-, közép- és hosszú távú döntések előkészítésében való részvétel; a Vezérigazgatói értekezletek megszervezése, technikai feltételek biztosítása, az értekezletek dokumentálása a Vezérigazgató és az operatív Menedzsment döntéseinek előkészítése, az ehhez szükséges információk, adatok összegyűjtése, azok társasági szintű összehangolása, a döntések végrehajtásának ellenőrzése, az Alapító döntését igénylő előterjesztések elkészítése és benyújtása az Alapítóhoz. Az Alapítói határozatok nyilvántartása, az Alapítói határozatok és határozat-tervezetek Igazgatóság tagjai, a Felügyelő Bizottság, és a határozattal érintett szervezeti egység részére történő megküldése, valamint a határozatok végrehajtásának figyelemmel kísérése; az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság döntéseinek előkészítése, ülések megszervezése, meghozott döntések dokumentálása és intézkedés a végrehajtás iránt, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság Ügyrendjében meghatározott titkársági feladatok ellátása; vállalati stratégia karbantartása; vállalati szerződés- és dokumentumtár kezelése; a vezérigazgató reprezentációjával kapcsolatos feladatok szervezése, ellátása; belső ellenőrzési tevékenység ellátása és koordinálása a belső ellenőrzésre vonatkozó utasítás szerint a Társaság külső és belső kommunikációjával összefüggő tevékenységek felügyelete, ellenőrzése, kapcsolattartás a külső szolgáltatókkal és érintett belső szervezeti egységekkel, a nemzetközi döntés-előkészítési folyamatokról való tájékoztatás a társaság vezetése számára; kapcsolattartás a partnervasutak felsővezetői szintű döntéshozóival; társasági jelentőségű nemzetközi ügyek intézése, a Társaság képviselete nemzetközi kapcsolatokban, vasúti nemzetközi szervezetekben, kormányzati szervekkel, az EU illetékes szakterületeivel és más vasúti vállalatok nemzetközi szakterületeinek vezetőivel; nemzetközi vasúti és más szakmai szervezetekkel (UIC, CER, CIT, stb.) való kapcsolattartás vállalati szintű koordinációja /31

15 1.2. Jogi és szabályozási ügykörben: a Társaság működésére kiható nemzetközi keret-jogszabályok, európai uniós jogszabályok, hazai működési feltételek és nemzeti jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése, a Menedzsment és az érintett vállalati szakterület tájékoztatása, a működés jogi feltételrendszerének meghatározása, belső normatív szabályozások körében az egész vállalatra vonatkozó vezérigazgató utasítások kidolgozása, az alacsonyabb szintű szabályozási folyamatok koordinációja, kiadott belső normatív szabályozások nyilvántartása, jogszabályi és belső koherenciájának biztosítása; a Társaság vasútvállalati működési engedélyének karbantartása, a működési engedéllyel kapcsolatos jogszabályi bejelentési és engedély-módosítási kötelezettségek teljesítése; a Társaság vasútbiztonsági tanúsítványával kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek teljesítése a Társaság vámengedélyeinek beszerzése, karbantartása, új engedélyek kérése, AEO engedély monitoring és változás-bejelentés, vámtevékenység jogi felügyelete; a Társaság egyéb szakhatósági engedélyeinek nyilvántartása, engedélyezési eljárások jogi támogatása, nyomon követése a vasúti árufuvarozási és logisztikai szolgáltatással összefüggő kártérítési és biztosítási ügyek rendezése követeléskezelés jogi eljárásban; beszerzési és beruházási folyamatokhoz kapcsolódó jogi támogatás; a Társaság jogi képviseleti rendszer koncepciójának kidolgozása, a csoport jogi képviselete bíróságok, hatóságok előtt, a Társaságot képviselő ügyvédi irodák, ügyvédek munkájának irányítása, a képviselet koncepciójának meghatározása, tevékenységük felügyelete, koordinálása; a Társaság részvételével működő közös vállalatokban, kapcsolt vállalkozásokban és leányvállalatokban meglévő részesedések kezelésével összefüggő társasági jogi feladatok ellátása, tulajdonosi képviselők döntéseinek szakmai és jogi előkészítése, részesedésekkel kapcsolatos GYSEV CARGO igazgatósági, felügyelő bizottsági és alapítói döntésekhez szükséges jogi előkészítő feladatok ellátása, előterjesztések előkészítése; szerződéskötési és nyilvántartási rend és erre vonatkozó vezérigazgatói utasítás kidolgozása, szerződéskötési folyamatok koordinálása, nyomon követése, egyeztetés a GYSEV Zrt. jogtanácsosaival és az érintett GYSEV CARGO szervezeti egységekkel, szakterületekkel; 1.3. Integrált irányítási rendszer működtetése ügykörben: közreműködés a Társaság Integrált Irányítási rendszer (minőség-, vasútbiztonsági, környezetközpontú és munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer) fenntartásában, működtetésében; a Társaság környezetbiztonsággal összefüggő tevékenységeinek koordinálása, együttműködés a szolgáltatás nyújtó külső partnerekkel; a Társaság munkabiztonsággal összefüggő tevékenységeinek koordinálása, együttműködés a szolgáltatás nyújtó külső partnerekkel; a Társaság vagyonvédelemmel összefüggő tevékenységeinek koordinálása, együttműködés a szolgáltatás nyújtó külső partnerekkel; 1.c. Hatáskör: a tevékenységet illetően végrehajtási szabályzatok, rendelkezések kiadása, véleményezése; a Vezérigazgatói döntések előkészítéséhez szükséges információk biztosítása; /31

16 a Jog és Menedzsment-támogatás szervezet munkatársai jogosultak a feladataik ellátásához szükséges információk megszerzése érdekében közvetlenül a szervezeti egységek vezetőihez, vagy ezek egyidejű tájékoztatásával a beosztott munkavállalóikhoz fordulni; A Jogi Igazgató jogosult a Jog és Menedzsment-támogatás munkatársainak beszámoltatására, a Vezérigazgató felhatalmazása alapján a szervezeti egységek vezetőitől, illetve beosztott munkavállalóiktól információk kérésére és a Vezérigazgató nevében utasítások adására. A Jogi Igazgató felelősséggel tartozik a Jog és Menedzsment-támogatás szervezet feladatainak hatékony, jogszerű, szakszerű, a Társaság egészének érdekeit szolgáló végrehajtásáért. 2. Értékesítés és Üzemeltetés szervezet A Társaság marketing és értékesítési, üzletfejlesztési, vasúti üzemviteli és kereskedelmi, valamint logisztikai feladatainak irányítását ellátó Értékesítés és Üzemeltetés szervezetet és végrehajtási szinten működő egységeit az Értékesítési és Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettes irányítja Az Értékesítés és Üzemeltetés szervezet célja a vasúti árufuvarozási és logisztikai tevékenységből adódó szolgáltatások magas színvonalú értékesítése annak érdekében, hogy pozitív fedezettömeget biztosítson a tulajdonosok számára az árufuvarozási és árukezelési tevékenység tervezése, szervezése, felügyelete, irányítása és ellenőrzése Magyarországon és az osztrák leányvállalaton keresztül Ausztriában. az árufuvarozáshoz felhasznált teherkocsipark gazdaságos foglalkoztatása. az árufuvarozási szolgáltatások nyújtásához, végrehajtásához szükséges vontatási teljesítmények meghatározása, beszerzése, a szolgáltatást nyújtókkal történő kapcsolattartás, teljesítések ellenőrzése és igazolása. az árufuvarozási szolgáltatások nyújtásához, végrehajtásához szükséges üzemviteli kiegészítő teljesítmények (tolatási, kiszolgálási és más üzemviteli teljesítmények) meghatározása, beszerzése, a szolgáltatást nyújtókkal történő kapcsolattartás, teljesítések ellenőrzése és igazolása. az üzletfejlesztési tevékenység tervezése, felügyelete és irányítása az operatív logisztikai tevékenység tervezése, felügyelete és irányítása 2.2. Az Értékesítés és Üzemeltetés szervezet feladatai Marketing ügykörben: marketing- és értékesítési tevékenység irányítása belföldön és nemzetközi szinten; árufuvarozási és logisztikai marketing- és értékesítési terv kidolgozása; a marketingtevékenység keretén belül marketingkommunikáció, reklám tevékenység végzése, partnertalálkozók szervezése; szakmai rendezvények szervezése, lebonyolítása; Értékesítési ügykörben: vevőigények megismerése, folyamatos figyelemmel kísérése, termékfejlesztés, termékmenedzselés; versenytárselemzés, konkurens cégek fuvarozási útvonalainak vizsgálata; piaci környezet elemzése, versenyképes árak kialakítása a vevőigények és a Társaság eredményességének megtartásával; /31

17 árufuvarozási termékpaletta kidolgozása, termékfejlesztés; komplex árufuvarozási szolgáltatások értékesítése; eredményjavítás; közös értékesítés belföldi és külföldi partnerekkel; közös értékesítés társvasutakkal; menetrendi igények megfogalmazása a fuvaroztatói igények alapján; áruáramlatok, előrejelzések vizsgálata, a változtatások iránti igények jelzése az üzemviteli területre; értékesítési politika kidolgozása és előterjesztése; díjszabási irányelvek, díjszabások kialakítása. Az Értékesítési ügykört az Értékesítési vezető irányítja Kereskedelem és üzemvitel ügykörben: A vállalat vasúti árufuvarozási szolgáltatásinak megvalósításához szükséges kereskedelmi, üzemirányítási és vontatási, valamint kocsimenedzsment feladatok ellátása, az ezt végző munkacsoportok irányítása. A szállításmenedzsment, az üzemirányítás és vontatás-menedzsment, valamint a kocsimenedzsment feladatköröket és munkacsoportokat magában foglaló kereskedelem és üzemvitel ügykör munkáját, feladatait az Kereskedelmi és Üzemviteli Vezető koordinálja és irányítja a. Szállításmenedzsment csoport kapcsolattartás a fuvaroztató ügyfelekkel a küldemények teljes futása alatt, az Értékesítési és Marketing Egység által közvetített vevői igényeknek megfelelően az árufuvarozási technológiai folyamatok, rendelkezések kidolgozása, végrehajtási utasítások készítése az árufuvarozási folyamatokat szabályozó nemzetközi utasítások és a belföldi utasítások alapján; közreműködés az árufuvarozási koncepciók, fejlesztési irányok meghatározásában a szakmai képzéssel kapcsolatos követelmények meghatározása és koordinálása, közreműködés rendkívüli események kezelésében; felmerülő kereskedelmi jellegű problémák (vám, fuvarlevél, túlsúly, dézsmálás, késések, stb.) kezelése, ügyfelek tájékoztatása, rendelkezések kérése ügyfelek fuvarozás közben felmerült igényeinek továbbítása az üzemirányításhoz, projektvonatok ügynöki tevékenységének ellátása adatszolgáltatás a teljesített szolgáltatások számlázásához elszámolás a társvasutakkal terminál, rakodógépek üzemeltetése A szállításmenedzsment csoportot a Szállításmenedzsment vezető irányítja b Üzemirányítási és vontatásmenedzsment feladatkörben: az árufuvarozás által megrendelt tehervonatok futásának felügyelete, együttműködve a GySEV forgalmi vonalirányítóval, a MÁV Pályavasúti Fő menetirányítóval, valamint az RCA és a MÁV CARGO vonatirányítókkal, illetve a trakciós szolgáltatást nyújtó partnerek mozdonyirányítóival, menetrendi-elegytovábbítási igények meghatározása a fuvaroztatói igények ismeretében,közreműködés a zárt irányvonatok szervezésében, /31

18 árufuvarozási vasúti éves menetvonal igénylés, árufuvarozási operatív menetvonal-igénylés, pályahasználattal kapcsolatos számlák ellenőrzése, kapcsolattartás és együttműködés a VPE-vel; a rendezői külszolgálat irányítása, felügyelete, ellenőrzése a végrehajtási egységet érintő, a forgalom lebonyolításához szükséges technológiák, utasítások kidolgozása, felülvizsgálata, fejlesztése, jóváhagyása, vagy felterjesztése jóváhagyásra előkalkulációk készítése a tervezett forgalmak pályahasználati, vontatási és egyéb költségeire vonatkozóan a kidolgozott technológia alapján közreműködés az árufuvarozási koncepciók, fejlesztési irányok meghatározásában a szakmai képzéssel kapcsolatos követelmények meghatározása és koordinálása, közreműködés rendkívüli események kezelésében; határforgalom kereskedelmi, forgalmi és műszaki ügyeinek lebonyolítása, határátmeneti megállapodások megkötése és technológiák kidolgozása, vonatközlekedtetéssel kapcsolatos kiegészítő szolgáltatások megrendelése, teljesítések ellenőrzése. A Társaság Üzembiztonsági tevékenységeinek felügyelete, irányítása, együttműködés az ilyen szolgáltatást nyújtó partnerekkel, hatóságokkal, érintett más vasúti szereplőkkel, szervezetekkel Az árufuvarozási szolgáltatások végrehajtásához szükséges vontatási teljesítményszinteket meghatározása. Folyamatos kapcsolat tartása a GYSEV Zrt. Vontatás Szervezettel és vontatás szolgáltatást nyújtó vállalatokkal (MÁV Trakció Zrt, ÖBB TR. stb.). A vontatási szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződések előkészítése. Az árutovábbító tehervonatokhoz szükséges vontatási kapacitások biztosítása az üzemirányítókkal együttműködve, A vontatási eszközök és személyzet rendelkezésre állásának, a személyzet- és gépfordulók betartásának folyamatos ellenőrzése. Az esetleges problémák, hibás, vagy nem szerződésszerű teljesítése azonnali jelzése a GYSEV Zrt., illetve igénybe vett más vontatási szolgáltatást nyújtók felé. A vontatási teljesítményekről kiállított szállítói számlák ellenőrzése, összevetése a tényleges teljesítésekkel (teljesítés ellenőrzés és igazolás), téves számlázás jelzése a szolgáltatók felé. Az üzemirányítási és vontatás menedzsment csoportot a Vasútüzem Vezető irányítja c Kocsi menedzsment csoport: A Társaság teherkocsiparkjának megtervezése, a teherkocsipark karbantartásának, felújításának tervezése, irányítása, hatósági engedélyezése A kocsigazdálkodással kapcsolatos bevételek és kiadások megtervezése, döntések, az üzleti partnerekkel e tárgyban kötendő szerződések előkészítése. A kocsigazdálkodással kapcsolatos utasítások, rendelkezések elkészítése, kezelése, külszolgálat kocsigazdálkodási tevékenységének irányítása. A kocsigazdálkodással kapcsolatos napi operatív tevékenységek szervezés és koordinálása a többi vasúttársasággal; együttműködik a határátmeneti, kocsiátadás-átvételi technológiák, megállapodások kidolgozásában. Nyomon követi a Társaság kocsijainak helyzetét, futásait; szükség esetén és a hatékony kocsikihasználtság biztosítása érdekében intézkedik a kocsikat használó vasúttársaságok, cégek felé /31

19 A Társaság járműparkjába besorolt bérelt és magán teherkocsik besorolási szerződéseinek elkészítése, átadás-átvételének irányítása, hatósági engedélyezése, a kocsik üzemeltetése. Korszerűsítések, fővizsgák lebonyolítása, közbeszerzési eljárások kiírása, hatósági eljárások lefolytatása (hatósági engedélyek, honosítási eljárás, futópróbák, egyéb engedélyezési eljárások); Teherkocsik javításával kapcsolatos szerződések előkészítése, a szerződésekben rögzítettetek betartásának felügyelete, kárjegyzőkönyvek kiállítása, a megjavított kocsik átvétele; Fuvaroztatók kocsi igényeinek kielégítése, létszámjelentések készítése, fogadása, összesítése kocsi-elosztások elkészítése A kocsik beállításának-kihúzásának, a kocsi-elosztás végrehajtásának koordinálása a Társaság más egységeivel és ügyfelekkel, ennek ellenőrzése. Intézi a vasúttársaságok felé a kocsi-kisegítési kérelmeket és kocsi rendelkezésre bocsátási rendelkezéseket. A különböző okok miatt leállított kocsik listáinak elkészítése, feldolgozása; kocsibér-számlák, kocsibér-megosztások elkészítése a Társaság által használt teherkocsikról. Intézkedik az üzleti partnerektől beérkező diszpozíciók végrehajtásáról, illetve továbbításáról. Adatokat szolgáltat az üzleti partnerek részére kocsiik futásadatairól. Kocsigazdálkodási ügyekben a Társaság képviselete a vasúttársaságokkal, nemzetközi szervezetekkel, és más üzleti partnereknél folytatott tárgyalásokon, konferenciákon, megbeszéléseken. Intézi a Társasághoz más vasúttársaságoktól beérkező kocsibér-követeléseket. Elkészíti és intézi a kocsibér-visszaköveteléseket más vasúttársaságokkal szemben Elkészíti és intézi a GySEV Zrt üresfutás-kártalanítási követeléseit. Intézi a más vasúttársaságoktól beérkező üresfutás-kártalanítási követeléseket. A kocsiparkkal kapcsolatos hatósági ügyek intézése. A kocsipark előírásoknak megfelelő műszaki állapotának biztosítása, a felújítások, karbantartások tervezése, szervezése, végrehajtatása, ellenőrzése és dokumentálása (ECM). A járműfenntartási tevékenység gazdaságosságának biztosítása. A GYC által továbbított vonatokban futó teherkocsikkal kapcsolatban a használó vasutat az AVV szerint, valamint más kétoldalú szerződések alapján terhelő műszaki-gépészeti jellegű kötelezettségek teljesítésének biztosítása. Teherkocsik bérbe adásával, vételével, besorolásával kapcsolatos műszaki-gépészeti tevékenységek elvégzése, ügyek intézése. A kocsimenedzsment csoportot az Kocsimenedzsment vezető irányítja Logisztikai ügykörben: Logisztikai szolgáltatások kidolgozása és értékesítése és elszámolása az ügyfelek felé A logisztikai feladatok operatív lebonyolítása Rakománykezelési tevékenység felügyelete, szakmai irányítása Logisztikai költségtervek összeállítása Tárolás-raktározás szakmai irányítása Közúti fuvarszervezési tevékenység szervezése, irányítása Vámügynöki szolgáltatások szervezése Egyéb logisztikai tevékenységek irányítása A logisztikai ügykört és a Logisztikai Szolgáltató Központot a Logisztikai Vezető irányítja /31

20 2.3. Az Értékesítés és Üzemeltetés szervezet hatásköre piacképes ár és szolgáltatási minőség meghatározása üzletszabályzat-tervezet, nemzetközi megállapodások, tervezetek előterjesztése marketing- és értékesítési stratégia kialakítása, előterjesztése vevői elégedettség mérése, reklamációk kezelése piacfejlesztési és termékfejlesztési projektek kialakítása, előterjesztése az Értékesítés és Üzemeltetés szervezet által ellátott ügykörökkel kapcsolatos munkafolyamatok szabályozása kapcsolódó kiegészítő szolgáltatás szabályozása szakterületre vonatkozó ellenőrzések végzése rendkívüli esetekben operatív döntési kompetencia az üzemviteli terület képviselete /31

GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA GYSEV CARGO Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta a GYSEV CARGO Zrt. Igazgatósága 10/2012.04.11. sz. határozatával Jóváhagyta a GYSEV CARGO Zrt. tulajdonosa a

Részletesebben

3. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő

3. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 3. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 1/2014. (IV. 30.) CEO/CFO sz. Chief Executive Offi cer / Chief Financial Offi cer utasítás a Rail Cargo Hungaria Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 2/2014.

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zártkörűen Működő RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2014. április 1-től - 1 - BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SzMSz)

Részletesebben

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2014.... napján kelt módosítással

Részletesebben

A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VOLÁNBUSZ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VOLÁNBUSZ ZRT. 7/SZ/2015 SZ. SZABÁLYZATA 2015 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A SZABÁLYOZÁS

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I.

ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I. ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I. Utasítások A MÁV-START Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Döntési és Hatásköri Listája Egyéb közlemények: A 12/2010. sz. MÁV-START Értesítő megjelenését követően

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások Oldal 3/2014. (I. 31. MÁV Ért. 2.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt.

Részletesebben

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.sz. melléklet A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 3 1. Azonosító adatok, alapítás, jogállás 3 1.1. A Szerencsejáték

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 5. szám 128. évfolyam 2013. február 15. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 11/2013. (II. 15. MÁV Ért. 5.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Módosítással egységes szerkezetben)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Módosítással egységes szerkezetben) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Módosítással egységes szerkezetben) FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése,

Részletesebben

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2013. március 20 án kelt módosítással

Részletesebben

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A részvénytársaság alapítása... 4 2. A részvénytársaság adatai... 4 3. A társaság telepei... 5 3.1.

Részletesebben

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3. változat 1. oldal (74) Előkészítette: Hankovszkiné Balogh Ilona Eigner János Csapó József operatív és gazdasági személyszállítási igazgató műszaki igazgató igazgató Ellenőrizte: Dr. Máté Ernő ügyvéd

Részletesebben

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Szervezeti és Működési Szabályzat MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. fejezetbevezető rendelkezések... 4 II. FejezetA MIKOM Nonprofit Kft. irányítási

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet

Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet Ungvári Csaba vezérigazgató 1/81 1 Tartalomjegyzék 1. A MÁV-START Zrt. munkaszervezete...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Eger, Mátyás király út 134. Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes: 2011.november 16. Előzetesen jóváhagyta a Felügyelő Bizottság 50/2011

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék Oldal: 2 / 43 1. A KNYKK Zrt. irányításának általános szabályai...4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése, alkalmazása, hatálya...4 1.2. Általános adatok...4 1.2.1. A társaság

Részletesebben

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.07.01.

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.07.01. A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.07.01. Szabályzat 2/51 Tartalom 1. Az utasítás célja... 5 2. Alkalmazási terület... 5 2.1. Kapcsolódó dokumentumok... 5 2.1.1. Külső dokumentumok...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 TARTALOMJEGYZÉK Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 II. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ 5 1. Cím Alanyi hatály 5 2. Cím Időbeli hatály 6 3. Cím A társaság főbb adatai 6 4. Cím A társaság tevékenységi

Részletesebben

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata NISZ NEMZETI INFOKOMhIUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ ZRT. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: visszavonásig AJ/SZ Nenteil

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) DKV Debreceni Közlekedési Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) A FEJEZET Sorszám: A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. november 28-i ülésén hozott 397/2014 (11.28.) sz. Igazgatósági

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Balogh Árpád főigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan:

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (I.29.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. O M S Z I N o n p r o f i t K f t. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail: omszikht.titkarsag@mail.tvnet.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szabályozási főcsoport 1-3 Azonosító: SZ-01v7 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013.05.01. Technikai oldal Ez a szabályzat a DRV Zrt. szellemi terméke, a Ptk. 86. (3) alapján a készítő hozzájárulása

Részletesebben

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT

PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT PRO REKREATIONE KÖSZHASZNÚ NONPROFIT KFT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft jogállása A Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit

Részletesebben