/2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "0750-06/2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA"

Átírás

1 A foglalkoztatással és a munkavállalók alkalmazásával összefüggő személyügyi ügyintézői alapfeladatok /2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA KECEL 2010

2 /2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA 2 Bevezetés by Mónika Ön egy, a hagyományokat őrző magyarországi nagyvállalatnál dolgozik, ahol egy angol holding szerezte meg a részvények többségét, így alapvető befolyást gyakorol a vállalat vezetésében. Az eltérő kultúrák találkozása alapján kialakult a vállalatnál azon szabályzatok köre, amelyek a munkavállalókra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg. Önt, mint a HR részleg vezetőjét, az igazgatóság bevonta a szabályzatok kialakításába. Kérem, sorolja fel, milyen szabályzatok kötelező alkalmazásában állapodtak meg! Ez a vállalat klasszikus lineáris elvek alapján épül fel, és ezzel kapcsolatban gyakorolja humán erőforrás menedzselést és a szervezeti és működési szabályozást. Ezért a két állam szerkezeti, vezetési, törvényi szabályok összeütközésének elkerülése érdekében megállapodhatnak különböző szabályzatokban. Van ami kötelező, és van ami fakultatív jelleggel alakítható ki. Ilyen szabályzatok lehetnek: 1. Szervezeti és Működési szabályzat: nem kötelező szabályzat csak a közintézményekben. A vállalatok belső szervezeti működését leíró, keretbe foglaló szabályzat. Rögzíti az általános feladatokat, rendelkezéseket, a működés rendjét meghatározó dokumentumokat, az intézményi feladatokat, a belső szerkezeti felépítését, a munkaköri leírásokat, az intézmény vezetését és a vezető feladatait stb. 2. Kollektív szerződés: kétoldalú (munkavállalók érdekképviseleti szervei és munkáltató (érdekképviseleti szervei) szerződés, mely a munkáltató és a munkavállaló munkaviszonyával kapcsolatos érdekeit hivatott egyeztetni. Normatív (kötelező) és fakultatív jellegű részekből áll, szakszervezethez kötött. 3. Emberi erőforrás fejlesztése c. szabályzat: a vállalat humán erőforrásának biztosításának, fejlesztésének követelményeit és módszereit szabályozza, fakultatív jellegű. 4. Tanulmányi szabályzat: a kulcsképességek megszerzéséhez célszerű fejlesztő képzéseken részt venni és ezt az intézménynél írott formában rögzítik. 5. Caffetéria szabályzat: ha a munkáltató, vagy vállalt úgy dönt, hogy elkülönít béren kívüli juttatásokra egy meghatározott összeget, és ezt a munkaszerződésekben is rögzítik, sőt ha van akkor a kollektív szerződésnek is része. ezek lehetnek: 0%-os adózású: lakáscélú támogatás, internet előfizetés támogatás, 25%-os adózású: üdülési csekk, meleg étkezési támogatás, teljes adózású béren kívüli juttatások: hideg étkezési támogatás, csekély értékű ajándék. 6. Adatvédelmi szabályzat: feladata az adatkezelés, adatrögzítés és az adat felhasználási szabályok ismertetése, mely vonatkozhat: jogi személyre, magánszemélyre. 7. TÉR vállalkozási szabályzat: teljesítményértékelési szabályzat kialakításának, végrehajtásának és értékelésének szabályozása a vállalatnál. 8. Munkavédelmi szabályzat: minden vállalat számára kötelező. a biztonságos munkavégzés szabályait tartalmazza. A modulhoz tartozó általános ismeretek

3 /2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA 1 1. TÉTEL by Mónika Ön egy, a hagyományokat őrző magyarországi nagyvállalatnál dolgozik, ahol egy angol holding szerezte meg a részvények többségét, így alapvető befolyást gyakorol a vállalat vezetésében. Az eltérő kultúrák találkozása alapján kialakult a vállalatnál azon szabályzatok köre, amelyek a munkavállalókra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg. Önt, mint a HR részleg vezetőjét, az igazgatóság bevonta a szabályzatok kialakításába. Kérem, sorolja fel, milyen szabályzatok kötelező alkalmazásában állapodtak meg! Ismertesse, hogy a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT kialakításához milyen módszerrel mérték fel a vállalati tevékenységeket! Információtartalom vázlata 1. A feladatok rendszerszemléletű felmérése 2. Tevékenységelemzési kérdőívek használata 3. Tevékenységelemzési kézikönyvben történő szervezeti egységenkénti összesítés 1. A FELADATOK RENDSZERSZEMLÉLETŰ FELMÉRÉSE A vállalat belső szervezetét a jogszabályok keretei között a Szervezeti Működési szabályzat határozza meg. Ebben gondoskodni kell a vállalat feladatainak ellátására legmegfelelőbb szervezet kialakításáról, az irányítási és döntési hatáskörök, a belső elszámolás érdekeltségi és ellenőrzési rendszer megállapításáról. Meg kell határozni a szervezeti egységek: gazdasági önállóságát és felelőségét, a vállalati döntésekben való részvételük módját, érdekeltségüket gazdálkodási és fejlesztési tevékenységük eredményességükben, elszámolási és érdekeltségi rendszerüket. A vállalat belső szervezeténél a működésével kapcsolatos részletes szabályokat külön belső szabályzat is megállapíthatja. Vita és konfliktus esetén kizárólag a Szervezeti és Működési Szabályzat alkalmas és jogilag jogosult annak eldöntésére, hogy valamely ügyben mely szervezet köteles és jogosult eljárni, kit terhel a felelősség. Ez a szabályzat nem más mint a szervezet életében lehetséges és szükséges feladatok számbavétele, valamely szervhez vagy személyhez való hozzárendelése, jogosítása, kötelezése a felelőség meghatározása és elhatárolása. Kiindulópont: a vezetőknek menedzsereknek meg kell határozni a vállalatuk szervezetük sikeréhez eredményességéhez és nyereségességéhez elengedhetetlenül szükséges folyamatokat. Ilyen folyamat lehet a RENDSZERSZEMLÉLETŰ felmérés: E felmérés során a gazdaságot az együttes társadalmi és kulturális élettel, valamint a természeti környezettel kölcsönhatásban, mint emberek, szervezetek, ökoszisztémák kapcsolatrendszerét kell vizsgálni. Az embert nem egyszerűen eszköznek- forrásnak, hanem a gazdasági folyamat végső céljának kell tekinteni és meg kell ismernünk azokat az értékeket, amelyeket az ember választ( szokások, hagyományok, normák, melyek meghatározzák a szervezetnél dolgozók viselkedését=szervezeti kultúra). A szervezeti kultúra tehát befolyásolja a magatartást és a szervezet tagjait mélyen érinti. Egy szervezet legfontosabb értékei: minden munkavállaló fontos, valamennyi munkatárs tisztelete, menedzseri magatartás, etika, munkahelyi tapasztalatok közös elemzése. (Taylor) Az ember nem gép!!! Az emberi szükségletek, preferenciák különbözőek. A tapasztalatok szerint bizonyos típusú szervezetek bizonyos típusú embereket vonzanak és választanak munkatársul a maguk számára. A struktúra sajátosságai hatással vannak arra, hogy az alkalmazotti munkaköröknek milyen jellemzői alakulnak ki. Tehát a rendszerszemlélet lényege: hogy az egyes feladatokat nem elszigeteltségükben, hanem mint egy-egy tevékenységlánc részeit, elemeit tekinti, amely tevékenységet valamely szervezeti cél érdekében hajtják végre. A szervezeten belüli tevékenységet a munkakör mélységéig kell felmérni és rögzíteni, majd ezekből személyre szabottan kell elkészíteni a Munkaköri-feladat leírást. A felmérés tervezésénél: törekedni kell a teljes körűségre, figyelembe kell venni a folyamatelemeket, azaz a feladatokat részletesen kell megfogalmazni, fel kell mérni a szervezeten belüli és kívüli információs kapcsolatokat, figyelembe kell venni a munkavégzési okokat, így elemezhetővé válik a tevékenységek elvégzésének indokoltsága, vizsgálni kell azokat a javaslatokat, melyek egy-egy tevékenység végrehajtását gazdaságossá vagy hatékonyabbá teszi, Ezen elemzés célja lehet még: 1. Tisztázni a felelőségi és hatásköri, valamint az alá- és fölérendeltségi viszonyokat. 2. Vizsgálni az alkalmazottak tudás és magatartás jellemzőit. 1. tétel Ismertesse, hogy a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT kialakításához milyen módszerrel mérték fel a vállalati tevékenységeket!

4 /2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA megalapozni a különböző szintű rendszer-fejlesztéseket. információt szolgáltatni a munkakör-elemzést megalapozó átvilágítás számára. A szervezet és a folyamatelemzés során fontos vizsgálati szempont, hogy a különböző tevékenységek milyen szerepet játszanak az értékképzés folyamatában. Munkakör: A szervezet legkisebb azonosítható egysége, amelynek célja, dinamikája és a munkakör betöltője által felelőssége van, a munkakörelemzés olyan eljárás, mely segítségével meghatározzuk a munkakör elvégzésével összefüggő viszonyokat. 2. A tevékenységelemzési kérdőívek használata A munkavégzési okok felmérésével elemezhetővé válik a tevékenységek indokoltsága, célszerű vizsgálni a munkakört betöltők javaslatait (pl. munkakörbővítés, munkakör gazdagítás céljából). Célszerű előre elkészített tevékenységelemzési kérdőívet kitölttetni minden munkavállalóval, majd az egyéni kérdőívek alapján tevékenységközpontokként (szervezeti egységenként) összesítőket készíteni az alábbi bontásban: tevékenység elemzés output elemzés input elemzés munkavégzés okainak elemzése munkatársak felsorolása A tevékenységelemzési kérdőív tartalma lehet: főosztály, osztály megnevezése, munkavállaló neve és beosztása, munkakör megnevezése, munkakör rendeltetése és célja. Főbb tevékenységek: a munkakör feladatai fontossági sorrendbe rakva, hogy milyen arányban fordította idejét az egyes feladatokra az elmúlt évben. javaslatok a munka javítására, stb. E nyomtatvány segítségével elemezni lehet azokat a tevékenységeket, amelyet a tevékenységközpontokban végeznek, és ki lehet mutatni az egyes tevékenységekre fordított időt. 3. A TEVÉKENYSÉGELEMZÉSI KÉZIKÖNYVBEN TÖRTÉNŐ szervezeti egységenkénti összesítés A tevékenységelemzési kérdőív alapján, az így készült feladatjegyzéket véglegesítés előtt- az egységes hiányosságok elkerülése érdekében- célszerű felülvizsgálni, úgy hogy az elkészített összesítés alapján INTERJÚT (irányított beszélgetést) folytatunk a munkakört betöltő személlyel. Az írásbeli felmérés alapján az alábbi kérdéseket kell feltenni: Feladatok szükségessége, a területre való szétosztásuk helyessége, a felelőségre vonás alkalmazhatósága, kapott utasítások szükségszerűsége, időszerűsége stb. Az írásbeli felmérés és az interjú után következi az összegyűjtött adatok elemzése: tevékenységelemzési kézikönyvben történő összesítése. Így vizsgálni kell a következőket: a szükséges kapcsolatok megléte az egyes munkakörök között, a feleslegesen ismétlődő, több szervezeti egységnél elvégzett feladatok, döntési hatáskörök érvényesülése, megfelelő szinten történő munkavégzés, megfelelő szinten történő döntés, ellenőrzési folyamat kialakítása, a munkavégzés eredményességének mérése. A hatékony szervezetek képesek reagálni és választ adni az országos és nemzetközi méretű piaci fejleményekre, és a társadalomban végbemenő változásokra. 1. tétel Ismertesse, hogy a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT kialakításához milyen módszerrel mérték fel a vállalati tevékenységeket!

5 /2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA 3 2. TÉTEL by Mónika Ön egy, a hagyományokat őrző magyarországi nagyvállalatnál dolgozik, ahol egy angol holding szerezte meg a részvények többségét, így alapvető befolyást gyakorol a vállalat vezetésében. Az eltérő kultúrák találkozása alapján kialakult a vállalatnál azon szabályzatok köre, amelyek a munkavállalókra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg. Önt, mint a HR részleg vezetőjét, az igazgatóság bevonta a szabályzatok kialakításába. Kérem, sorolja fel, milyen szabályzatok kötelező alkalmazásában állapodtak meg! Ismertesse a szervezet és a működés írásbeli szabályozását a vállalaton belül! Mutassa be a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT tagolását, az egyes részek szabályozási feladatait! Információtartalom vázlata Az általános rész feladata A szervezeti felépítés szabályozása A működési rész funkciója, a működési utasítások A vállalat belső szervezetét a jogszabályok keretei között a Szervezeti Működési szabályzat határozza meg. Ebben gondoskodni kell a vállalat feladatainak ellátására legmegfelelőbb szervezet kialakításáról, az irányítási és döntési hatáskörök, a belső elszámolás érdekeltségi és ellenőrzési rendszer megállapításáról. Meg kell határozni a szervezeti egységek: gazdasági önállóságát és felelőségét, a vállalati döntésekben való részvételük módját, érdekeltségüket gazdálkodási és fejlesztési tevékenységük eredményességükben, elszámolási és érdekeltségi rendszerüket. A vállalat belső szervezeténél a működésével kapcsolatos részletes szabályokat külön belső szabályzat is megállapíthatja. Vita és konfliktus esetén kizárólag a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) alkalmas és jogilag jogosult annak eldöntésére, hogy valamely ügyben mely szervezet köteles és jogosult eljárni, kit terhel a felelősség. Ez a szabályzat nem más mint a szervezet életében lehetséges és szükséges feladatok számbavétele, valamely szervhez vagy személyhez való hozzárendelése, jogosítása, kötelezése a felelőség meghatározása és elhatárolása. Jelenleg nincs előírás arra vonatkozóan, hogy mit tartalmazzon a szervezet és működési szabályzat. 3 részből áll 1. általános rész 2. szervezeti rész 3. működési rész 1. Az SZMSZ általános részének feladata Az SZMSZ az általános résszel kezdődik, amely tartalmazza a dolgozók egész körére egyaránt vonatkozó, általánosítható szabályokat. Itt kerülnek rögzítésre a vállalat főbb adatai: a vállalat neve, nevének rövidítésére használt elnevezés a vállalat székhelye, postacíme, telephelyek, részlegek a vállalat (gazdálkodó szervezet) típusa az alapító szerv. vagy személynek megnevezése a teljesítés időpontja a vállalat tevékenyégi köre induló vagyona a vállalat általános vezetésének módja, vezető testültei (tanács, közgyűlés, küldöttgyűlés) pénzforgalmi jelzőszám statisztikai azonosító, cégbírósági bejegyzés száma, és kelte a vállalat képviseletének rendje, az aláírási jogosultság célszerű ebben az általános részben rendelkezni a távollévő vezető helyettesítésének rendjéről. Lehetséges megoldások: kinevezett helyettes van a vezető biz meg valakit a beosztottak közül a helyettesítési teendők ellátásával egyéb értekezletek, tanácskozások rendje, formái, összehívásuk módja, szavazás döntéshozatal rendje tervek készítésének rendje, tervtípusok a munkahelyi üzemi demokrácia, szakszervezeti jogkörök munka törvénykönyvben rögzített típusainak gyakorlása: 2. tétel Ismertesse a szervezet és a működés írásbeli szabályozását a vállalaton belül! Mutassa be a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT tagolását, az egyes részek szabályozási feladatait!

6 /2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA 4 egyetértési jog véleményezési jog döntési jogok a vállalat belső szabályzatok, utasítások kiadásának rendje Számtalan szabályzat készítésére kötelesek a gazdálkodó szervezetek, pl.: számlarend selejtezés rendje írat kezelés munka átadás-átvétel rendje: Szabályozni kell, hogy mely munkakörben kötelező a jegyzőkönyvi átadás, milyen határidőn belül, és kinek kell a munkakört átadni. ellenőrzési rendszer: típusai: vezetői ellenőrzés folyamatba épített ellenőrzés függetlenített belső ellenőrzés vezetői jogkörök meghatározása: (szokásos, de nem kötelező elem) Ilyen: döntési jogkör intézkedési jogkör ellenőrzési jogkör képviseleti (aláírás) jogkör utalványozási jogkör beszámoltatási jogkör stb. A munkáltatói jogok megosztása Tipikus vezetési módszer, hogy a munkáltatói jogok egyes elemeit nem ugyanaz a személy (vezető) gyakorolja, hanem a gyakorlás megoszlik az alacsonyabb és a magasabb munkakört betöltő személyek között, a munkáltatói jog fontosságának megfelelően (hatáskörök delegációja). A szervezeti és működtetési szabályzat ezen része szorosan összefügg a kollektív szerződés vagy a munkaügyi szabályzat rendelkezéseivel, ezért figyelni kell hogy e szabályzatok rendelkezései összhangban legyenek A munkáltatói jogok elemei: alkalmazás, munkaszerződés kötés és módosítás, áthelyezés, kirendelés, munkabeosztás meghatározása, munkaviszony megszüntetése, felmondás, felmentés, helyettesítés és a díjazás megállapítása, munkabér, prémium, jutalom meghatározása, utazási jog, túlóra elrendelés, szabadság engedélyezése, minősítés, kitüntetés, fegyelmi és anyagi felelőségre vonás, másodállás és főállású munkaidőt érintő egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony engedélyezése. stb. 2. A szervezeti felépítés szabályozása, A Szervezeti rész A szervezeti felépítés szabályozása, a vállalat szervezeti rendszerének statikus szabályait kell ide rögzíteni. A szervezeti kapcsolatok meghatalmazása magába foglalja mind a függelmi, mind a funkcionális és szakmai kapcsolatok, az együttműködés és a kapcsolattartás szabályozását. A szervezeti részben megjelölt valamennyi szervezeti egységre vonatkoztatva meg kell határozni annak: a jogállását: A vezető jogállásán a megválasztásának, felmentésének, alkalmazásának és a reá irányadó, egyéb munkaviszonyával összefüggő szabályozást kell érteni, a feladatait, a hatáskörét, a felelőségét, A vezető felelősége: az általa irányított egységek munkájáért és az általa gyakorolt munkáltatói jogokért áll fenn. 2. tétel Ismertesse a szervezet és a működés írásbeli szabályozását a vállalaton belül! Mutassa be a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT tagolását, az egyes részek szabályozási feladatait!

7 /2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA 5 A szervezeti egységek vezetői között a hatáskörmegoszlását döntési mátrixban is szokták grafikusan ábrázolni, mely többnyire a működési részben szerepel, de a szerevezett részben is szokás a mátrixban szereplő metszéspontok kódszámára hivatkozni. Ajánlott a vállalat szervezeti felépítésének grafikus ábrázolása, mivel ez szemléletesen teszi lehetővé a vállalat egészének felépítését, alá- és fölérendeltségét, egymás mellettiségét. Célszerű a vállalat minden egyes szervezeti egységéhez decimális számkódot rendelni. A működési rész funkciója, a működési utasítások A működési rész fő funkciója: rendezni a vállalat, gazdálkodó szervezet működési mechanizmusát, dinamikus képet, a szervezeti egységek kapcsolatát. Ügyelni kell, hogy a statikus szabályok (szervezeti rész) és a dinamikus szabályok (működési rész) ne legyen önmagának ellentmondó. Különbséget kell tenni a vállalat működése szempontjából fő- és kiemelt feladatok, folyamatok között, mely megkülönböztetése vállalati sajátosság. Általában a következő átfogó fő irányítási folyamatok különíthetők el: tervezés, (ön)elszámolás értékelés, ellenőrzés fejlesztés információ rendszer minőségszabályozás Szakirányítási folyamatok: marketing műszaki fejlesztés beruházás termelés pénz- és hitelgazdálkodás anyag- és készletgazdálkodás állóeszköz gazdálkodás munkaerő- és bérszabályozás energia gazdálkodás szervezés A feladatok szisztematikus meghatározásával, azok szervezésével el kell érni a cél folyamat szervezet közötti helyes arányt. 2. tétel Ismertesse a szervezet és a működés írásbeli szabályozását a vállalaton belül! Mutassa be a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT tagolását, az egyes részek szabályozási feladatait!

8 /2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA 6 3. TÉTEL by Mónika Ön egy, a hagyományokat őrző magyarországi nagyvállalatnál dolgozik, ahol egy angol holding szerezte meg a részvények többségét, így alapvető befolyást gyakorol a vállalat vezetésében. Az eltérő kultúrák találkozása alapján kialakult a vállalatnál azon szabályzatok köre, amelyek a munkavállalókra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg. Önt, mint a HR részleg vezetőjét, az igazgatóság bevonta a szabályzatok kialakításába. Kérem, sorolja fel, milyen szabályzatok kötelező alkalmazásában állapodtak meg! Ismertesse a Munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény alapján a KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS megkötésére vonatkozó szabályokat! Információtartalom vázlata KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS megkötésére vonatkozó tárgyalások kezdeményezésére irányuló jogosultságok A reprezentatív szakszervezet szerepe Az üzemi tanácsok jogosultságai A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS megkötése, hatálya 1. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS megkötésére vonatkozó tárgyalások kezdeményezésére irányuló jogosultságok A kollektív tárgyalások szükségességét maga a munkaerőpiac, a munkaerő-piaci mechanizmusok érvényesülése és annak hatása indokolja. A piacműködése és hatása ebben az esetben nem pusztán gazdasági kategória, hanem alapvető jelentőségű társadalmi és szociális hatásokkal bíró rendszer is, miközben a gazdasági és társadalmi viszonyok egymásnak is ellentmondanak. Ezen a piacon a munkaadó és a munkavállaló nem egyenrangú, viszonyuk aszimmetrikus, ami feszültségek forrása lehet. KSZ megköthetik: egyrészről a munkáltató és munkáltatói érdekképviseleti szerv vagy több munkáltató, másrészről a szakszervezet ill. több szakszervezet. Úgy jön létre mint egy szerződés, de úgy működik mint egy jogszabály, hatálya kiterjedhet a munkahelyen, alágazatban, ágazatban dolgozó olyan munkavállalókra és munkáltatókra, amelyek a megkötésében nem vettek részt. Tulajdonképpen nem jelent mást mintegy munkavégzésre vonatkozó szabályt. A kollektív tárgyalások során egy kiinduló érdekkülönbségre, potenciális konfliktus helyzetre keresünk megoldást. A tárgyalások kulcsfontosságú alapelvei: A munkaerőpiac szereplőinek maguknak kell megoldania a kialakuló konfliktust. A megállapodás ugyanis a munkaerőpiac koordinációs ármegállapító mechanizmusának bizonyos mértékű korrekcióját jelenti. A konfliktusokat békés úton, tárgyalásokkal kel feloldani: rákényszeríti a piaci szereplőket a kapcsolattartásra, együttműködésre, kölcsönös elismerést és egymásrautaltságot fejez ki. A kollektív tárgyalások célja: a munkaadók és munkavállalók közötti megállapodás, szerződés kötése a munkavállalók munkaviszonyához kapcsolódó érdekeik érvényesítéséről a két fél egymással szembeni jogairól és kötelezettségeiről. A kollektív tárgyalások funkciója: érdekképviselet, érdekegyeztetés, érdekvédelem. A kollektív tárgyalások menete: 1. tárgyalások előkészítése, 2. tárgyalás lefolytatása, 3. a tárgyalás eredményeinek elfogadása. A kollektív tárgyalások jellege: az elosztási érdekellentét miatti konfliktushelyzet tárgyalásos feloldása, konszenzuskeresés, ha kell kikényszerítés. A kollektív tárgyalás eredménye a kollektív szerződés. A KSZ szabályozhatja: a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának és teljesítésének módját, s az ezzel kapcsolatos eljárás rendjét, a kollektív szerződés kötő felek közötti kapcsolatrendszert, bármilyen munkaviszonnyal kapcsolatos kérdésről rendelkezhet, de jogszabállyal ellentétes nem lehet. 3. tétel Ismertesse a Munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény alapján a KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS megkötésére vonatkozó szabályokat!

9 /2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA 7 A kollektív szerződés (KSZ) részei I. normatív rész: a munkavállaló munkaviszonyából származó jogokat és kötelezettségeket, ill. ezek gyakorlásának rendjét határozza meg. II. kötelmi rész: a szakszervezet és a munkáltató kapcsolatrendszerét rendezi. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS TARTALMAZZA Általánosságban minden olyan elemet, ami a két fél munkaviszonyával kapcsolatos, együttes érdek és hatáskörbe tartozik, vagyis a munkavállalói érdekek szempontjából fontos és annak megvalósítása a munkaadó hatáskörébe tartozik, vagy pedig amennyiben a munkaadó szeretné a munkavállalóval a munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeit érvényesíteni. Röviden: minden amiben a két fél meg tud állapodni: KSZ kötők megnevezése, célja és az aláírók megnevezése, KSZ hatálya és felmondásának szabályai, a jogok gyakorlására és teljesítésére vonatkozó szabályok, a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítésére vonatkozó szabályok, a munkáltató jogos gazdasági tevékenységét veszélyeztető munkavállalói magatartások felsorolása, a munkáltatónál üzleti titoknak minősülő tények és információk, szervezeti és személyi összeférhetetlenségeket, további munkaviszony vagy a munkavégzésre irányuló jogviszony tilalmát, vagy a tilalom alól mentesülés szabályait, szakszervezeti jogok gyakorlásával összefüggő kérdéseket, így pl. a szakszervezeti kifogással összefüggő szabályokat: a munkaidő kedvezmény időbevételének rendjét, a szakszervezeti tisztségviselők munkajogi védelmét, a munkaviszony létesítésének feltételeit és a munkaviszony létesítését elősegítő megoldásokat, pályázat útján betölthető munkakörök leírását, a pályáztatás általános szabályait, a változó munkahelyek felsorolását, a munkakörbe nem tartozó munkavégzést, a felmondási és a felmentési idő, valamint a végkielégítés mértékét, a munkára képes állapot meghatározását, hátrányos jogkövetkeztetések alkalmazását, munka idő beosztást, rendkívüli munka végzést, kényszerlétet és a szabadság kiadását, a munka díjazásával összefüggő kérdéseket és a bérpótlékokat, a jutalmakat, kitüntetéseket és a szociális juttatásokat, a munkabér előleg kifizetésének feltételei, a munkavállalói kártérítési felelősség esetén a kártérítési eljárást, a viták intézésére egyeztető bizottság létrehozását, a munkakör besorolását és a munkakör betöltésének feltöltő rendszerét, üdüléssel és a munkával kapcsolatos kérdéseket, lakás vásárlási kölcsön igényelésének feltételeit, nyugdíjpénztárral összefüggő kérdéseket, KSZ jogszabállyal ellentétes nem lehet, vannak kivételek csak abban az esetben lehet, ha a munkavállalóra nézve kedvezőbb feltételeket állapít meg. A korábban megkötött munkaszerződést utólag a munkavállaló hátrányára módosítani nem lehet. Vannak egyes témakörök ahol különleges szabályok érvényesülnek, ahol semmiféle eltérés nem lehet (normatív rész). Tiltott az eltérés: ahol a munkaviszony minősítésére vonatkozó szabály van, és a munkavállaló betegség esetén kiadandó szabadság tekintetében eltérni az általános szabályoktól csak a kedvezőbb felé lehet: a próbaidő megállapításánál. 2. A REPREZENTATÍV SZAKSZERVEZETEK szerepe Az önkéntesség, reprezentatívitás, függetlenség azok a kulcsszavak melyek a törvényi szabályozásban is meghatározásra kerülnek, hogy melyek azok a szervezetek amelyek jogosultak az érdekképviseletre. Egy vállalaton belül reprezentatív az a szervezet: A munkáltatói oldalon az a szervezet reprezentatív, amely taglétszámánál, gazdasági jelentőségénél, illetve a foglalkoztatottak számánál fogva az adott hatályossági körben a legjelentősebb. Munkavállalói oldalon az a szakszervezet minősül reprezentatívnak, amely taglétszámánál, illetve a munkavállalók általi támogatottságánál (az utolsó üzemi tanácsi választások eredményénél) fogva az adott hatályossági körben a legjelentősebb. 3. tétel Ismertesse a Munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény alapján a KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS megkötésére vonatkozó szabályokat!

10 /2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA 8 3. Az üzemi tanácsok jogosultságai Az üzemi tanácsok rendszere a hatályos Mt. szerint a munkáltató, a vállalat és az üzem valamennyi munkavállalónak az együttműködését kívánja elősegíteni, az üzemre vonatkozó munkáltatói döntések meghozatalában való részvétele útján. Az üzemi tanács jogköre és jogai: 1. együttműködési jog: a kollektív szerződésben meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználása, a jóléti intézmények és ingatlanok hasznosítása. 2. véleményezési jog: a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezése (átszervezés, privatizáció, korszerűsítés) a személyi nyilvántartás, a nyilvántartandó adatok köre, a személyi adatlap tartalma, ill. a személyügyi terv A képzési terv, a a foglalkoztatási támogatások igénybevétele (START), ill. a korengedményre vonatkozó elképzelések. a rehabilitáció tervezete az éves szabadságolási terv az új munkaszervezési módszerek tervezése és bevezetése a munkavállalók lényeges érdekeit érintő belső szabályzatok tervezése a munkáltató által meghirdetett anyagi vagy erkölcsi pályázatok 4. tájékozódási jog: legalább félévente a munkáltató gazdasági helyzetét érintő alapvető kérdések a munkáltató tevékenységi körének jelentős módosítása, a munkáltató beruházásaira vonatkozó jelentős döntések tervezése legalább félévente bérek, keresetek alakulása és a bérfizetéssel összefüggő likviditás, a munkafeltételek jellemzőivel kapcsolatban A tanács a munkáltató nyilvántartásába betekinthet és minden munkaviszonnyal kapcsolatos gazdasági és szociális érdekkel kapcsolatos kérdésben tájékoztatást kérhet, és az ezzel kapcsolatos tájékoztatást jogosult a munkáltatónál szokásos módon közzé tenni. 4. A kollektív szerződés megkötése, hatálya adott ágazatra vonatkozó adott cégre vonatkozó A szerződések minden esetben rögzítik: hogy milyen térségre, ágazatra érvényesek, milyen időbeli hatállyal rendelkeznek és milyen személyi körre, munkavállalói csoportra terjednek ki. A kollektív szerződés eltérő megállapodás hiányában a kihirdetéssel lép hatályba. A munkáltató köteles elősegíteni, hogy a kollektív szerződést a munkavállalók megismerjék. A munkáltató köteles ellátni a kollektív szerződés egy-egy példányával azt a munkavállalót, akinek munkaköri kötelessége a kollektív szerződés rendelkezéseinek alkalmazása, valamint az üzemi tanács tagjait és a szakszervezet tisztségviselőit. Személyi hatály (Mt. 36. ) A kollektív szerződés személyi hatálya kiterjed arra a munkáltatóra, mely: 1. a szerződést kötötte, 2. a kollektív szerződés megkötése idején a szerződést kötő érdekképviseleti szervezetnek tagja, 3. a később a szerződést kötő szervezethez csatlakozott. A kollektív szerződés hatálya arra a munkavállalóra terjed ki, 1. aki a kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkáltatóval munkaviszonyban, 2. közalkalmazotti jogviszonyban van. (nem mindenhol van ez így pl. Németországban a kollektív szerződés csak a szerződést aláíró szakszervezet tagjaira érvényes.) 3. tétel Ismertesse a Munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény alapján a KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS megkötésére vonatkozó szabályokat!

11 /2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA 9 Területi hatály Lehet: országos hatályú ágazati hatályú egy- vagy több munkáltatói hatályú Hatályba lépés A kollektív szerződés eltérő megállapodás hiányában a kihirdetéssel lép hatályba. A munkáltató köteles elősegíteni, hogy a kollektív szerződést a munkavállalók megismerjék. A munkáltató köteles ellátni a kollektív szerződés egy-egy példányával azt a munkavállalót, akinek munkaköri kötelessége a kollektív szerződés rendelkezéseinek alkalmazása, valamint az üzemi tanács tagjait és a szakszervezet tisztségviselőit. 3. tétel Ismertesse a Munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény alapján a KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS megkötésére vonatkozó szabályokat!

Az üzleti vállalkozás működése IV.Emberi erőforrás-gazdálkodás

Az üzleti vállalkozás működése IV.Emberi erőforrás-gazdálkodás Magdáné Német Ildikó Az üzleti vállalkozás működése IV.Emberi erőforrás-gazdálkodás A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007.

HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007. HUMÁN CONTROLLING KÉSZÍTETTE: ÉVFOLYAM, SZAK: TANTÁRGY: HIRTH HELGA (DUC25U) IV. KÖZGAZDÁSZ-GAZDÁLKODÁSI VEZETŐI SZÁMVITEL 2007. JÚNIUS TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...4 I. AZ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

Részletesebben

Kőmüves Zsolt dr. Elektronikus útmutató kézikönyv a HVDSZ 2000 tisztségviselői számára

Kőmüves Zsolt dr. Elektronikus útmutató kézikönyv a HVDSZ 2000 tisztségviselői számára Kőmüves Zsolt dr. Elektronikus útmutató kézikönyv a HVDSZ 2000 tisztségviselői számára Budapest, 2015 1 Szerző: Dr. Kőműves Zsolt, egyetemi adjunktus Szerkesztő: Dr. Kőműves Zsolt, egyetemi adjunktus Lektor:

Részletesebben

Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek

Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Munkajogi és társadalombiztosítási alapismeretek Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009-11 1 Tartalomjegyzék I. Témakör: Munkajogi ismeretek 3.o. 1) A munkajog kialakulása

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

1. Hivatkozás valamilyen új körülményre (pl.: új termék bevezetése, termékskála bővítése, új cég megalakulása stb.) - 1 -

1. Hivatkozás valamilyen új körülményre (pl.: új termék bevezetése, termékskála bővítése, új cég megalakulása stb.) - 1 - 1. Egy nemzetközi vendéglátó-ipari bemutatón járt, ahol néhány kiállított termék felkeltette érdeklődését. Ezekről a termékekről katalógust is hozott, amelyet megmutatott a főnökének. Tőle azt a feladatot

Részletesebben

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készítette: Horváth Béla belső ellenőrzési vezető Jóváhagyta: Dr. Ailer Piroska rektor Kecskemét 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. A belső ellenőrzés

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére összefoglalja azon alapvető munkaadói, munkáltatói

Részletesebben

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

Emberi erőforrás-gazdálkodás. Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna

Emberi erőforrás-gazdálkodás. Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna Emberi erőforrás-gazdálkodás Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Emberi erőforrás-gazdálkodás Juhász István Matiscsákné Lizák Marianna Eger, 2013 Korszerű információtechnológiai

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Szerkesztette: Hajós László Berde Csaba EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS DE AMTC AVK 2007 0 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Belső Kontroll Szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes: visszavonásig Tartalomjegyzék 1. A belső kontrollrendszer

Részletesebben

A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán

A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán A Móri Polgármesteri Hivatal humán erőforrás kapacitásgazdálkodásának felülvizsgálata az önkormányzati feladatok átalakulása kapcsán 2014. június TARTALOM 1. Bevezetés 4 2. Elméleti Háttér 6 2.1 Az egyén

Részletesebben

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Szakszervezeti kiskönyvtár XXVIII. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1146 Budapest,

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK

AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK AZ ÜZEMI TANÁCSOK MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE ALAPJÁN Módszerek és dokumentum minták Kiadó: Friedrich Ebert Alapítvány Szerzők: Dr. Balogh Ádám Dr. Gróf Gabriella Kisgyörgy Sándor

Részletesebben

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni?

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni? 1 Vállalkozási formák 1. Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség Tőke (befektetés) Vállalkozói készség - vállalkozó Kockázatvállalás Reális üzleti terv 2. Hasonlítsa

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA

SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Hajós László Pakurár Miklós Berde Csaba SZERVEZÉS ÉS LOGISZTIKA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások Oldal 3/2014. (I. 31. MÁV Ért. 2.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt.

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.sz. melléklet A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 3 1. Azonosító adatok, alapítás, jogállás 3 1.1. A Szerencsejáték

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) DKV Debreceni Közlekedési Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) A FEJEZET Sorszám: A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. november 28-i ülésén hozott 397/2014 (11.28.) sz. Igazgatósági

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Ismerőse tanácsot kér Öntől, saját vállalkozást tervez, milyen feltételeket kell biztosítania leendő vállalkozásához? 1. Milyen alapvető szempontokat

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 5. szám 128. évfolyam 2013. február 15. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 11/2013. (II. 15. MÁV Ért. 5.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Módosítással egységes szerkezetben)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Módosítással egységes szerkezetben) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Módosítással egységes szerkezetben) FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése,

Részletesebben