/2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "0750-06/2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA"

Átírás

1 A foglalkoztatással és a munkavállalók alkalmazásával összefüggő személyügyi ügyintézői alapfeladatok /2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA KECEL 2010

2 /2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA 2 Bevezetés by Mónika Ön egy, a hagyományokat őrző magyarországi nagyvállalatnál dolgozik, ahol egy angol holding szerezte meg a részvények többségét, így alapvető befolyást gyakorol a vállalat vezetésében. Az eltérő kultúrák találkozása alapján kialakult a vállalatnál azon szabályzatok köre, amelyek a munkavállalókra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg. Önt, mint a HR részleg vezetőjét, az igazgatóság bevonta a szabályzatok kialakításába. Kérem, sorolja fel, milyen szabályzatok kötelező alkalmazásában állapodtak meg! Ez a vállalat klasszikus lineáris elvek alapján épül fel, és ezzel kapcsolatban gyakorolja humán erőforrás menedzselést és a szervezeti és működési szabályozást. Ezért a két állam szerkezeti, vezetési, törvényi szabályok összeütközésének elkerülése érdekében megállapodhatnak különböző szabályzatokban. Van ami kötelező, és van ami fakultatív jelleggel alakítható ki. Ilyen szabályzatok lehetnek: 1. Szervezeti és Működési szabályzat: nem kötelező szabályzat csak a közintézményekben. A vállalatok belső szervezeti működését leíró, keretbe foglaló szabályzat. Rögzíti az általános feladatokat, rendelkezéseket, a működés rendjét meghatározó dokumentumokat, az intézményi feladatokat, a belső szerkezeti felépítését, a munkaköri leírásokat, az intézmény vezetését és a vezető feladatait stb. 2. Kollektív szerződés: kétoldalú (munkavállalók érdekképviseleti szervei és munkáltató (érdekképviseleti szervei) szerződés, mely a munkáltató és a munkavállaló munkaviszonyával kapcsolatos érdekeit hivatott egyeztetni. Normatív (kötelező) és fakultatív jellegű részekből áll, szakszervezethez kötött. 3. Emberi erőforrás fejlesztése c. szabályzat: a vállalat humán erőforrásának biztosításának, fejlesztésének követelményeit és módszereit szabályozza, fakultatív jellegű. 4. Tanulmányi szabályzat: a kulcsképességek megszerzéséhez célszerű fejlesztő képzéseken részt venni és ezt az intézménynél írott formában rögzítik. 5. Caffetéria szabályzat: ha a munkáltató, vagy vállalt úgy dönt, hogy elkülönít béren kívüli juttatásokra egy meghatározott összeget, és ezt a munkaszerződésekben is rögzítik, sőt ha van akkor a kollektív szerződésnek is része. ezek lehetnek: 0%-os adózású: lakáscélú támogatás, internet előfizetés támogatás, 25%-os adózású: üdülési csekk, meleg étkezési támogatás, teljes adózású béren kívüli juttatások: hideg étkezési támogatás, csekély értékű ajándék. 6. Adatvédelmi szabályzat: feladata az adatkezelés, adatrögzítés és az adat felhasználási szabályok ismertetése, mely vonatkozhat: jogi személyre, magánszemélyre. 7. TÉR vállalkozási szabályzat: teljesítményértékelési szabályzat kialakításának, végrehajtásának és értékelésének szabályozása a vállalatnál. 8. Munkavédelmi szabályzat: minden vállalat számára kötelező. a biztonságos munkavégzés szabályait tartalmazza. A modulhoz tartozó általános ismeretek

3 /2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA 1 1. TÉTEL by Mónika Ön egy, a hagyományokat őrző magyarországi nagyvállalatnál dolgozik, ahol egy angol holding szerezte meg a részvények többségét, így alapvető befolyást gyakorol a vállalat vezetésében. Az eltérő kultúrák találkozása alapján kialakult a vállalatnál azon szabályzatok köre, amelyek a munkavállalókra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg. Önt, mint a HR részleg vezetőjét, az igazgatóság bevonta a szabályzatok kialakításába. Kérem, sorolja fel, milyen szabályzatok kötelező alkalmazásában állapodtak meg! Ismertesse, hogy a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT kialakításához milyen módszerrel mérték fel a vállalati tevékenységeket! Információtartalom vázlata 1. A feladatok rendszerszemléletű felmérése 2. Tevékenységelemzési kérdőívek használata 3. Tevékenységelemzési kézikönyvben történő szervezeti egységenkénti összesítés 1. A FELADATOK RENDSZERSZEMLÉLETŰ FELMÉRÉSE A vállalat belső szervezetét a jogszabályok keretei között a Szervezeti Működési szabályzat határozza meg. Ebben gondoskodni kell a vállalat feladatainak ellátására legmegfelelőbb szervezet kialakításáról, az irányítási és döntési hatáskörök, a belső elszámolás érdekeltségi és ellenőrzési rendszer megállapításáról. Meg kell határozni a szervezeti egységek: gazdasági önállóságát és felelőségét, a vállalati döntésekben való részvételük módját, érdekeltségüket gazdálkodási és fejlesztési tevékenységük eredményességükben, elszámolási és érdekeltségi rendszerüket. A vállalat belső szervezeténél a működésével kapcsolatos részletes szabályokat külön belső szabályzat is megállapíthatja. Vita és konfliktus esetén kizárólag a Szervezeti és Működési Szabályzat alkalmas és jogilag jogosult annak eldöntésére, hogy valamely ügyben mely szervezet köteles és jogosult eljárni, kit terhel a felelősség. Ez a szabályzat nem más mint a szervezet életében lehetséges és szükséges feladatok számbavétele, valamely szervhez vagy személyhez való hozzárendelése, jogosítása, kötelezése a felelőség meghatározása és elhatárolása. Kiindulópont: a vezetőknek menedzsereknek meg kell határozni a vállalatuk szervezetük sikeréhez eredményességéhez és nyereségességéhez elengedhetetlenül szükséges folyamatokat. Ilyen folyamat lehet a RENDSZERSZEMLÉLETŰ felmérés: E felmérés során a gazdaságot az együttes társadalmi és kulturális élettel, valamint a természeti környezettel kölcsönhatásban, mint emberek, szervezetek, ökoszisztémák kapcsolatrendszerét kell vizsgálni. Az embert nem egyszerűen eszköznek- forrásnak, hanem a gazdasági folyamat végső céljának kell tekinteni és meg kell ismernünk azokat az értékeket, amelyeket az ember választ( szokások, hagyományok, normák, melyek meghatározzák a szervezetnél dolgozók viselkedését=szervezeti kultúra). A szervezeti kultúra tehát befolyásolja a magatartást és a szervezet tagjait mélyen érinti. Egy szervezet legfontosabb értékei: minden munkavállaló fontos, valamennyi munkatárs tisztelete, menedzseri magatartás, etika, munkahelyi tapasztalatok közös elemzése. (Taylor) Az ember nem gép!!! Az emberi szükségletek, preferenciák különbözőek. A tapasztalatok szerint bizonyos típusú szervezetek bizonyos típusú embereket vonzanak és választanak munkatársul a maguk számára. A struktúra sajátosságai hatással vannak arra, hogy az alkalmazotti munkaköröknek milyen jellemzői alakulnak ki. Tehát a rendszerszemlélet lényege: hogy az egyes feladatokat nem elszigeteltségükben, hanem mint egy-egy tevékenységlánc részeit, elemeit tekinti, amely tevékenységet valamely szervezeti cél érdekében hajtják végre. A szervezeten belüli tevékenységet a munkakör mélységéig kell felmérni és rögzíteni, majd ezekből személyre szabottan kell elkészíteni a Munkaköri-feladat leírást. A felmérés tervezésénél: törekedni kell a teljes körűségre, figyelembe kell venni a folyamatelemeket, azaz a feladatokat részletesen kell megfogalmazni, fel kell mérni a szervezeten belüli és kívüli információs kapcsolatokat, figyelembe kell venni a munkavégzési okokat, így elemezhetővé válik a tevékenységek elvégzésének indokoltsága, vizsgálni kell azokat a javaslatokat, melyek egy-egy tevékenység végrehajtását gazdaságossá vagy hatékonyabbá teszi, Ezen elemzés célja lehet még: 1. Tisztázni a felelőségi és hatásköri, valamint az alá- és fölérendeltségi viszonyokat. 2. Vizsgálni az alkalmazottak tudás és magatartás jellemzőit. 1. tétel Ismertesse, hogy a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT kialakításához milyen módszerrel mérték fel a vállalati tevékenységeket!

4 /2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA megalapozni a különböző szintű rendszer-fejlesztéseket. információt szolgáltatni a munkakör-elemzést megalapozó átvilágítás számára. A szervezet és a folyamatelemzés során fontos vizsgálati szempont, hogy a különböző tevékenységek milyen szerepet játszanak az értékképzés folyamatában. Munkakör: A szervezet legkisebb azonosítható egysége, amelynek célja, dinamikája és a munkakör betöltője által felelőssége van, a munkakörelemzés olyan eljárás, mely segítségével meghatározzuk a munkakör elvégzésével összefüggő viszonyokat. 2. A tevékenységelemzési kérdőívek használata A munkavégzési okok felmérésével elemezhetővé válik a tevékenységek indokoltsága, célszerű vizsgálni a munkakört betöltők javaslatait (pl. munkakörbővítés, munkakör gazdagítás céljából). Célszerű előre elkészített tevékenységelemzési kérdőívet kitölttetni minden munkavállalóval, majd az egyéni kérdőívek alapján tevékenységközpontokként (szervezeti egységenként) összesítőket készíteni az alábbi bontásban: tevékenység elemzés output elemzés input elemzés munkavégzés okainak elemzése munkatársak felsorolása A tevékenységelemzési kérdőív tartalma lehet: főosztály, osztály megnevezése, munkavállaló neve és beosztása, munkakör megnevezése, munkakör rendeltetése és célja. Főbb tevékenységek: a munkakör feladatai fontossági sorrendbe rakva, hogy milyen arányban fordította idejét az egyes feladatokra az elmúlt évben. javaslatok a munka javítására, stb. E nyomtatvány segítségével elemezni lehet azokat a tevékenységeket, amelyet a tevékenységközpontokban végeznek, és ki lehet mutatni az egyes tevékenységekre fordított időt. 3. A TEVÉKENYSÉGELEMZÉSI KÉZIKÖNYVBEN TÖRTÉNŐ szervezeti egységenkénti összesítés A tevékenységelemzési kérdőív alapján, az így készült feladatjegyzéket véglegesítés előtt- az egységes hiányosságok elkerülése érdekében- célszerű felülvizsgálni, úgy hogy az elkészített összesítés alapján INTERJÚT (irányított beszélgetést) folytatunk a munkakört betöltő személlyel. Az írásbeli felmérés alapján az alábbi kérdéseket kell feltenni: Feladatok szükségessége, a területre való szétosztásuk helyessége, a felelőségre vonás alkalmazhatósága, kapott utasítások szükségszerűsége, időszerűsége stb. Az írásbeli felmérés és az interjú után következi az összegyűjtött adatok elemzése: tevékenységelemzési kézikönyvben történő összesítése. Így vizsgálni kell a következőket: a szükséges kapcsolatok megléte az egyes munkakörök között, a feleslegesen ismétlődő, több szervezeti egységnél elvégzett feladatok, döntési hatáskörök érvényesülése, megfelelő szinten történő munkavégzés, megfelelő szinten történő döntés, ellenőrzési folyamat kialakítása, a munkavégzés eredményességének mérése. A hatékony szervezetek képesek reagálni és választ adni az országos és nemzetközi méretű piaci fejleményekre, és a társadalomban végbemenő változásokra. 1. tétel Ismertesse, hogy a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT kialakításához milyen módszerrel mérték fel a vállalati tevékenységeket!

5 /2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA 3 2. TÉTEL by Mónika Ön egy, a hagyományokat őrző magyarországi nagyvállalatnál dolgozik, ahol egy angol holding szerezte meg a részvények többségét, így alapvető befolyást gyakorol a vállalat vezetésében. Az eltérő kultúrák találkozása alapján kialakult a vállalatnál azon szabályzatok köre, amelyek a munkavállalókra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg. Önt, mint a HR részleg vezetőjét, az igazgatóság bevonta a szabályzatok kialakításába. Kérem, sorolja fel, milyen szabályzatok kötelező alkalmazásában állapodtak meg! Ismertesse a szervezet és a működés írásbeli szabályozását a vállalaton belül! Mutassa be a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT tagolását, az egyes részek szabályozási feladatait! Információtartalom vázlata Az általános rész feladata A szervezeti felépítés szabályozása A működési rész funkciója, a működési utasítások A vállalat belső szervezetét a jogszabályok keretei között a Szervezeti Működési szabályzat határozza meg. Ebben gondoskodni kell a vállalat feladatainak ellátására legmegfelelőbb szervezet kialakításáról, az irányítási és döntési hatáskörök, a belső elszámolás érdekeltségi és ellenőrzési rendszer megállapításáról. Meg kell határozni a szervezeti egységek: gazdasági önállóságát és felelőségét, a vállalati döntésekben való részvételük módját, érdekeltségüket gazdálkodási és fejlesztési tevékenységük eredményességükben, elszámolási és érdekeltségi rendszerüket. A vállalat belső szervezeténél a működésével kapcsolatos részletes szabályokat külön belső szabályzat is megállapíthatja. Vita és konfliktus esetén kizárólag a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) alkalmas és jogilag jogosult annak eldöntésére, hogy valamely ügyben mely szervezet köteles és jogosult eljárni, kit terhel a felelősség. Ez a szabályzat nem más mint a szervezet életében lehetséges és szükséges feladatok számbavétele, valamely szervhez vagy személyhez való hozzárendelése, jogosítása, kötelezése a felelőség meghatározása és elhatárolása. Jelenleg nincs előírás arra vonatkozóan, hogy mit tartalmazzon a szervezet és működési szabályzat. 3 részből áll 1. általános rész 2. szervezeti rész 3. működési rész 1. Az SZMSZ általános részének feladata Az SZMSZ az általános résszel kezdődik, amely tartalmazza a dolgozók egész körére egyaránt vonatkozó, általánosítható szabályokat. Itt kerülnek rögzítésre a vállalat főbb adatai: a vállalat neve, nevének rövidítésére használt elnevezés a vállalat székhelye, postacíme, telephelyek, részlegek a vállalat (gazdálkodó szervezet) típusa az alapító szerv. vagy személynek megnevezése a teljesítés időpontja a vállalat tevékenyégi köre induló vagyona a vállalat általános vezetésének módja, vezető testültei (tanács, közgyűlés, küldöttgyűlés) pénzforgalmi jelzőszám statisztikai azonosító, cégbírósági bejegyzés száma, és kelte a vállalat képviseletének rendje, az aláírási jogosultság célszerű ebben az általános részben rendelkezni a távollévő vezető helyettesítésének rendjéről. Lehetséges megoldások: kinevezett helyettes van a vezető biz meg valakit a beosztottak közül a helyettesítési teendők ellátásával egyéb értekezletek, tanácskozások rendje, formái, összehívásuk módja, szavazás döntéshozatal rendje tervek készítésének rendje, tervtípusok a munkahelyi üzemi demokrácia, szakszervezeti jogkörök munka törvénykönyvben rögzített típusainak gyakorlása: 2. tétel Ismertesse a szervezet és a működés írásbeli szabályozását a vállalaton belül! Mutassa be a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT tagolását, az egyes részek szabályozási feladatait!

6 /2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA 4 egyetértési jog véleményezési jog döntési jogok a vállalat belső szabályzatok, utasítások kiadásának rendje Számtalan szabályzat készítésére kötelesek a gazdálkodó szervezetek, pl.: számlarend selejtezés rendje írat kezelés munka átadás-átvétel rendje: Szabályozni kell, hogy mely munkakörben kötelező a jegyzőkönyvi átadás, milyen határidőn belül, és kinek kell a munkakört átadni. ellenőrzési rendszer: típusai: vezetői ellenőrzés folyamatba épített ellenőrzés függetlenített belső ellenőrzés vezetői jogkörök meghatározása: (szokásos, de nem kötelező elem) Ilyen: döntési jogkör intézkedési jogkör ellenőrzési jogkör képviseleti (aláírás) jogkör utalványozási jogkör beszámoltatási jogkör stb. A munkáltatói jogok megosztása Tipikus vezetési módszer, hogy a munkáltatói jogok egyes elemeit nem ugyanaz a személy (vezető) gyakorolja, hanem a gyakorlás megoszlik az alacsonyabb és a magasabb munkakört betöltő személyek között, a munkáltatói jog fontosságának megfelelően (hatáskörök delegációja). A szervezeti és működtetési szabályzat ezen része szorosan összefügg a kollektív szerződés vagy a munkaügyi szabályzat rendelkezéseivel, ezért figyelni kell hogy e szabályzatok rendelkezései összhangban legyenek A munkáltatói jogok elemei: alkalmazás, munkaszerződés kötés és módosítás, áthelyezés, kirendelés, munkabeosztás meghatározása, munkaviszony megszüntetése, felmondás, felmentés, helyettesítés és a díjazás megállapítása, munkabér, prémium, jutalom meghatározása, utazási jog, túlóra elrendelés, szabadság engedélyezése, minősítés, kitüntetés, fegyelmi és anyagi felelőségre vonás, másodállás és főállású munkaidőt érintő egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony engedélyezése. stb. 2. A szervezeti felépítés szabályozása, A Szervezeti rész A szervezeti felépítés szabályozása, a vállalat szervezeti rendszerének statikus szabályait kell ide rögzíteni. A szervezeti kapcsolatok meghatalmazása magába foglalja mind a függelmi, mind a funkcionális és szakmai kapcsolatok, az együttműködés és a kapcsolattartás szabályozását. A szervezeti részben megjelölt valamennyi szervezeti egységre vonatkoztatva meg kell határozni annak: a jogállását: A vezető jogállásán a megválasztásának, felmentésének, alkalmazásának és a reá irányadó, egyéb munkaviszonyával összefüggő szabályozást kell érteni, a feladatait, a hatáskörét, a felelőségét, A vezető felelősége: az általa irányított egységek munkájáért és az általa gyakorolt munkáltatói jogokért áll fenn. 2. tétel Ismertesse a szervezet és a működés írásbeli szabályozását a vállalaton belül! Mutassa be a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT tagolását, az egyes részek szabályozási feladatait!

7 /2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA 5 A szervezeti egységek vezetői között a hatáskörmegoszlását döntési mátrixban is szokták grafikusan ábrázolni, mely többnyire a működési részben szerepel, de a szerevezett részben is szokás a mátrixban szereplő metszéspontok kódszámára hivatkozni. Ajánlott a vállalat szervezeti felépítésének grafikus ábrázolása, mivel ez szemléletesen teszi lehetővé a vállalat egészének felépítését, alá- és fölérendeltségét, egymás mellettiségét. Célszerű a vállalat minden egyes szervezeti egységéhez decimális számkódot rendelni. A működési rész funkciója, a működési utasítások A működési rész fő funkciója: rendezni a vállalat, gazdálkodó szervezet működési mechanizmusát, dinamikus képet, a szervezeti egységek kapcsolatát. Ügyelni kell, hogy a statikus szabályok (szervezeti rész) és a dinamikus szabályok (működési rész) ne legyen önmagának ellentmondó. Különbséget kell tenni a vállalat működése szempontjából fő- és kiemelt feladatok, folyamatok között, mely megkülönböztetése vállalati sajátosság. Általában a következő átfogó fő irányítási folyamatok különíthetők el: tervezés, (ön)elszámolás értékelés, ellenőrzés fejlesztés információ rendszer minőségszabályozás Szakirányítási folyamatok: marketing műszaki fejlesztés beruházás termelés pénz- és hitelgazdálkodás anyag- és készletgazdálkodás állóeszköz gazdálkodás munkaerő- és bérszabályozás energia gazdálkodás szervezés A feladatok szisztematikus meghatározásával, azok szervezésével el kell érni a cél folyamat szervezet közötti helyes arányt. 2. tétel Ismertesse a szervezet és a működés írásbeli szabályozását a vállalaton belül! Mutassa be a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT tagolását, az egyes részek szabályozási feladatait!

8 /2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA 6 3. TÉTEL by Mónika Ön egy, a hagyományokat őrző magyarországi nagyvállalatnál dolgozik, ahol egy angol holding szerezte meg a részvények többségét, így alapvető befolyást gyakorol a vállalat vezetésében. Az eltérő kultúrák találkozása alapján kialakult a vállalatnál azon szabályzatok köre, amelyek a munkavállalókra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg. Önt, mint a HR részleg vezetőjét, az igazgatóság bevonta a szabályzatok kialakításába. Kérem, sorolja fel, milyen szabályzatok kötelező alkalmazásában állapodtak meg! Ismertesse a Munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény alapján a KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS megkötésére vonatkozó szabályokat! Információtartalom vázlata KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS megkötésére vonatkozó tárgyalások kezdeményezésére irányuló jogosultságok A reprezentatív szakszervezet szerepe Az üzemi tanácsok jogosultságai A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS megkötése, hatálya 1. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS megkötésére vonatkozó tárgyalások kezdeményezésére irányuló jogosultságok A kollektív tárgyalások szükségességét maga a munkaerőpiac, a munkaerő-piaci mechanizmusok érvényesülése és annak hatása indokolja. A piacműködése és hatása ebben az esetben nem pusztán gazdasági kategória, hanem alapvető jelentőségű társadalmi és szociális hatásokkal bíró rendszer is, miközben a gazdasági és társadalmi viszonyok egymásnak is ellentmondanak. Ezen a piacon a munkaadó és a munkavállaló nem egyenrangú, viszonyuk aszimmetrikus, ami feszültségek forrása lehet. KSZ megköthetik: egyrészről a munkáltató és munkáltatói érdekképviseleti szerv vagy több munkáltató, másrészről a szakszervezet ill. több szakszervezet. Úgy jön létre mint egy szerződés, de úgy működik mint egy jogszabály, hatálya kiterjedhet a munkahelyen, alágazatban, ágazatban dolgozó olyan munkavállalókra és munkáltatókra, amelyek a megkötésében nem vettek részt. Tulajdonképpen nem jelent mást mintegy munkavégzésre vonatkozó szabályt. A kollektív tárgyalások során egy kiinduló érdekkülönbségre, potenciális konfliktus helyzetre keresünk megoldást. A tárgyalások kulcsfontosságú alapelvei: A munkaerőpiac szereplőinek maguknak kell megoldania a kialakuló konfliktust. A megállapodás ugyanis a munkaerőpiac koordinációs ármegállapító mechanizmusának bizonyos mértékű korrekcióját jelenti. A konfliktusokat békés úton, tárgyalásokkal kel feloldani: rákényszeríti a piaci szereplőket a kapcsolattartásra, együttműködésre, kölcsönös elismerést és egymásrautaltságot fejez ki. A kollektív tárgyalások célja: a munkaadók és munkavállalók közötti megállapodás, szerződés kötése a munkavállalók munkaviszonyához kapcsolódó érdekeik érvényesítéséről a két fél egymással szembeni jogairól és kötelezettségeiről. A kollektív tárgyalások funkciója: érdekképviselet, érdekegyeztetés, érdekvédelem. A kollektív tárgyalások menete: 1. tárgyalások előkészítése, 2. tárgyalás lefolytatása, 3. a tárgyalás eredményeinek elfogadása. A kollektív tárgyalások jellege: az elosztási érdekellentét miatti konfliktushelyzet tárgyalásos feloldása, konszenzuskeresés, ha kell kikényszerítés. A kollektív tárgyalás eredménye a kollektív szerződés. A KSZ szabályozhatja: a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának és teljesítésének módját, s az ezzel kapcsolatos eljárás rendjét, a kollektív szerződés kötő felek közötti kapcsolatrendszert, bármilyen munkaviszonnyal kapcsolatos kérdésről rendelkezhet, de jogszabállyal ellentétes nem lehet. 3. tétel Ismertesse a Munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény alapján a KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS megkötésére vonatkozó szabályokat!

9 /2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA 7 A kollektív szerződés (KSZ) részei I. normatív rész: a munkavállaló munkaviszonyából származó jogokat és kötelezettségeket, ill. ezek gyakorlásának rendjét határozza meg. II. kötelmi rész: a szakszervezet és a munkáltató kapcsolatrendszerét rendezi. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS TARTALMAZZA Általánosságban minden olyan elemet, ami a két fél munkaviszonyával kapcsolatos, együttes érdek és hatáskörbe tartozik, vagyis a munkavállalói érdekek szempontjából fontos és annak megvalósítása a munkaadó hatáskörébe tartozik, vagy pedig amennyiben a munkaadó szeretné a munkavállalóval a munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeit érvényesíteni. Röviden: minden amiben a két fél meg tud állapodni: KSZ kötők megnevezése, célja és az aláírók megnevezése, KSZ hatálya és felmondásának szabályai, a jogok gyakorlására és teljesítésére vonatkozó szabályok, a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítésére vonatkozó szabályok, a munkáltató jogos gazdasági tevékenységét veszélyeztető munkavállalói magatartások felsorolása, a munkáltatónál üzleti titoknak minősülő tények és információk, szervezeti és személyi összeférhetetlenségeket, további munkaviszony vagy a munkavégzésre irányuló jogviszony tilalmát, vagy a tilalom alól mentesülés szabályait, szakszervezeti jogok gyakorlásával összefüggő kérdéseket, így pl. a szakszervezeti kifogással összefüggő szabályokat: a munkaidő kedvezmény időbevételének rendjét, a szakszervezeti tisztségviselők munkajogi védelmét, a munkaviszony létesítésének feltételeit és a munkaviszony létesítését elősegítő megoldásokat, pályázat útján betölthető munkakörök leírását, a pályáztatás általános szabályait, a változó munkahelyek felsorolását, a munkakörbe nem tartozó munkavégzést, a felmondási és a felmentési idő, valamint a végkielégítés mértékét, a munkára képes állapot meghatározását, hátrányos jogkövetkeztetések alkalmazását, munka idő beosztást, rendkívüli munka végzést, kényszerlétet és a szabadság kiadását, a munka díjazásával összefüggő kérdéseket és a bérpótlékokat, a jutalmakat, kitüntetéseket és a szociális juttatásokat, a munkabér előleg kifizetésének feltételei, a munkavállalói kártérítési felelősség esetén a kártérítési eljárást, a viták intézésére egyeztető bizottság létrehozását, a munkakör besorolását és a munkakör betöltésének feltöltő rendszerét, üdüléssel és a munkával kapcsolatos kérdéseket, lakás vásárlási kölcsön igényelésének feltételeit, nyugdíjpénztárral összefüggő kérdéseket, KSZ jogszabállyal ellentétes nem lehet, vannak kivételek csak abban az esetben lehet, ha a munkavállalóra nézve kedvezőbb feltételeket állapít meg. A korábban megkötött munkaszerződést utólag a munkavállaló hátrányára módosítani nem lehet. Vannak egyes témakörök ahol különleges szabályok érvényesülnek, ahol semmiféle eltérés nem lehet (normatív rész). Tiltott az eltérés: ahol a munkaviszony minősítésére vonatkozó szabály van, és a munkavállaló betegség esetén kiadandó szabadság tekintetében eltérni az általános szabályoktól csak a kedvezőbb felé lehet: a próbaidő megállapításánál. 2. A REPREZENTATÍV SZAKSZERVEZETEK szerepe Az önkéntesség, reprezentatívitás, függetlenség azok a kulcsszavak melyek a törvényi szabályozásban is meghatározásra kerülnek, hogy melyek azok a szervezetek amelyek jogosultak az érdekképviseletre. Egy vállalaton belül reprezentatív az a szervezet: A munkáltatói oldalon az a szervezet reprezentatív, amely taglétszámánál, gazdasági jelentőségénél, illetve a foglalkoztatottak számánál fogva az adott hatályossági körben a legjelentősebb. Munkavállalói oldalon az a szakszervezet minősül reprezentatívnak, amely taglétszámánál, illetve a munkavállalók általi támogatottságánál (az utolsó üzemi tanácsi választások eredményénél) fogva az adott hatályossági körben a legjelentősebb. 3. tétel Ismertesse a Munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény alapján a KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS megkötésére vonatkozó szabályokat!

10 /2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA 8 3. Az üzemi tanácsok jogosultságai Az üzemi tanácsok rendszere a hatályos Mt. szerint a munkáltató, a vállalat és az üzem valamennyi munkavállalónak az együttműködését kívánja elősegíteni, az üzemre vonatkozó munkáltatói döntések meghozatalában való részvétele útján. Az üzemi tanács jogköre és jogai: 1. együttműködési jog: a kollektív szerződésben meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználása, a jóléti intézmények és ingatlanok hasznosítása. 2. véleményezési jog: a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezése (átszervezés, privatizáció, korszerűsítés) a személyi nyilvántartás, a nyilvántartandó adatok köre, a személyi adatlap tartalma, ill. a személyügyi terv A képzési terv, a a foglalkoztatási támogatások igénybevétele (START), ill. a korengedményre vonatkozó elképzelések. a rehabilitáció tervezete az éves szabadságolási terv az új munkaszervezési módszerek tervezése és bevezetése a munkavállalók lényeges érdekeit érintő belső szabályzatok tervezése a munkáltató által meghirdetett anyagi vagy erkölcsi pályázatok 4. tájékozódási jog: legalább félévente a munkáltató gazdasági helyzetét érintő alapvető kérdések a munkáltató tevékenységi körének jelentős módosítása, a munkáltató beruházásaira vonatkozó jelentős döntések tervezése legalább félévente bérek, keresetek alakulása és a bérfizetéssel összefüggő likviditás, a munkafeltételek jellemzőivel kapcsolatban A tanács a munkáltató nyilvántartásába betekinthet és minden munkaviszonnyal kapcsolatos gazdasági és szociális érdekkel kapcsolatos kérdésben tájékoztatást kérhet, és az ezzel kapcsolatos tájékoztatást jogosult a munkáltatónál szokásos módon közzé tenni. 4. A kollektív szerződés megkötése, hatálya adott ágazatra vonatkozó adott cégre vonatkozó A szerződések minden esetben rögzítik: hogy milyen térségre, ágazatra érvényesek, milyen időbeli hatállyal rendelkeznek és milyen személyi körre, munkavállalói csoportra terjednek ki. A kollektív szerződés eltérő megállapodás hiányában a kihirdetéssel lép hatályba. A munkáltató köteles elősegíteni, hogy a kollektív szerződést a munkavállalók megismerjék. A munkáltató köteles ellátni a kollektív szerződés egy-egy példányával azt a munkavállalót, akinek munkaköri kötelessége a kollektív szerződés rendelkezéseinek alkalmazása, valamint az üzemi tanács tagjait és a szakszervezet tisztségviselőit. Személyi hatály (Mt. 36. ) A kollektív szerződés személyi hatálya kiterjed arra a munkáltatóra, mely: 1. a szerződést kötötte, 2. a kollektív szerződés megkötése idején a szerződést kötő érdekképviseleti szervezetnek tagja, 3. a később a szerződést kötő szervezethez csatlakozott. A kollektív szerződés hatálya arra a munkavállalóra terjed ki, 1. aki a kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkáltatóval munkaviszonyban, 2. közalkalmazotti jogviszonyban van. (nem mindenhol van ez így pl. Németországban a kollektív szerződés csak a szerződést aláíró szakszervezet tagjaira érvényes.) 3. tétel Ismertesse a Munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény alapján a KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS megkötésére vonatkozó szabályokat!

11 /2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA 9 Területi hatály Lehet: országos hatályú ágazati hatályú egy- vagy több munkáltatói hatályú Hatályba lépés A kollektív szerződés eltérő megállapodás hiányában a kihirdetéssel lép hatályba. A munkáltató köteles elősegíteni, hogy a kollektív szerződést a munkavállalók megismerjék. A munkáltató köteles ellátni a kollektív szerződés egy-egy példányával azt a munkavállalót, akinek munkaköri kötelessége a kollektív szerződés rendelkezéseinek alkalmazása, valamint az üzemi tanács tagjait és a szakszervezet tisztségviselőit. 3. tétel Ismertesse a Munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény alapján a KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS megkötésére vonatkozó szabályokat!

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/6

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 22612- /2007-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: 1226 /2010-MKBERFŐ Készült 2010. február 16-án. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0750-06 A foglalkoztatással és a munkavállalók alkalmazásával összefüggı személyügyi ügyintézıi alapfeladatok

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY A KÖZALKALMAZOTTK ÖZALKALMAZOTTI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5 sz. függeléke OM

Részletesebben

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2012. (III. 1.) rektori utasítással egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról BUDAPEST

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Dr. Fodor T. Gábor Ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. 276. (1) Kollektív szerződést köthet a) a munkáltató, a tagok felhatalmazása

Részletesebben

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. 2015/2016. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV

MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. 2015/2016. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV MUNKA ÉS SZOCIÁLIS JOG II. KOLLOKVIUMI MINIMUMKÉRDÉSEK 2015/2016. TANÉV/TAVASZI FÉLÉV II. félév 1. A munkajogi felelősség rendszere (előadásvázlat 1.) 2. A felróhatóság fogalma és szerepe a munkajogban

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 2014. szeptember 25. 1 Közalkalmazotti Szabályzat A Debreceni Egyetem (DE) és az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa (KT) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

Részletesebben

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II.

Munka világa. Kis- és középvállalkozások. Munka világának szereplői. Ügyvezetés I. és II. Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Munka világa 2 Munka világának szereplői Állam Szabályozási környezet biztosítása Munkaadó Munka helyének és eszközének biztosítása Munkavállaló Munkavégzés

Részletesebben

Előadó: dr. Takács Gábor

Előadó: dr. Takács Gábor Kollektív munkajog a közalkalmazotti jogviszonyban Előadó: dr. Takács Gábor gabor.takacs@opussimplex.com Szabályozott területek 2012. évi I. tv. munkaviszony 1992. évi XXXIII. tv. közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA SZMSZ 8 számú melléklet ök Regionális hivatalvezető Kirendeltség-vezető hivatal vezető-helyettes 1) Kinevezés, kinevezés

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Paks II Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, továbbá a

Részletesebben

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén 1. Kell külön értesíteni a munkavállalót a KSZ megszűnéséről? Ok: A KSZ határozott időre került megkötésre, december 31-én automatikusan lejár.

Részletesebben

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az igazgatóság elnökének

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve

Az új Munka Törvénykönyve Az új Munka Törvénykönyve Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai Eltérési lehetőségek a kollektív szerződésben az új Mt.-hez és a munkaszerződéshez

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Közalkalmazotti Tanács működési feltételei A Közalkalmazotti Tanács tagjainak védelme A munkáltató és a Közalkalmazo

TARTALOMJEGYZÉK A Közalkalmazotti Tanács működési feltételei A Közalkalmazotti Tanács tagjainak védelme A munkáltató és a Közalkalmazo 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási követelményrendszer 6. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Amely létrejött egyrészről az Óvoda, Általános Iskola és Egységes

Részletesebben

Közalkalmazotti Szabályzat

Közalkalmazotti Szabályzat Közalkalmazotti Szabályzat HODÁSZI ESZTERLÁNC EGYSÉGES ÓVODA- BÖLCSŐDE 2013. Tóthné Darabánt Anikó óvodavezető 1 Intézmény neve: Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde Szabályzat típusa: Közalkalmazotti

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet

22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról Az ágazati párbeszéd bizottságokról

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management 1 Master of Arts International Hotel (Companies) Management 9. Szállodavállalatok emberi erőforrás gazdálkodás irányítása Cél, az emberi erőforrás gazdálkodás szállodavállalati szintű irányításának áttekintése

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Az új Munka Törvénykönyve dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Tartalom Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai

Részletesebben

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel:

2. tétel: 3. tétel: 4. tétel: 1. tétel: Ismertesse az egyéni és a társas vállalkozások tevékenységének megkezdéséhez szükséges dokumentumokat és azok főbb tartalmi elemeit! Cége versenytárgyalást kíván kiírni. Sorolja fel az előkészítés

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett.

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett. Jogszaba lyok hata lyok Személyi hatály o Mely személyekre vonatkozik. Területi hatály o Mely földrajzi területekre vonatkozik. Időbeni hatály o Mely időintervallumban hatályos az adott jogszabály. Megváltozhat,

Részletesebben

TÁMOP A-13/

TÁMOP A-13/ 1 TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0043 Helyfoglalás aktív jelenlét, aktív együttműködés TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0043 Helyfoglalás aktív jelenlét, aktív együttműködés Ágazati kollektív szerződés előkészítése című

Részletesebben

Élelmezésvezető Élelmezésvezető

Élelmezésvezető Élelmezésvezető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A jogviszony átminősítése az adóhatósági ellenőrzés során

A jogviszony átminősítése az adóhatósági ellenőrzés során OBB-KLUB A jogviszony átminősítése az adóhatósági ellenőrzés során 2015.11.25. Az ellátandó feladat jellege és feltételei határozzák meg, hogy egy munkavégzésre milyen jogviszony válaszható. A felek szabadsága,

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27.

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. SZABÁLYOZÓ KÖRNYEZET Jogi normák: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak?

Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak? 1. tétel: Ismertesse az üzleti terv készítésének szempontjait, és a főbb fejezetek tartalmát! Mi a jelentősége a jelenérték számításnak? 2. tétel: 3. tétel: Milyen érdekegyeztetési fórumokat ismer? Mit

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása

A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása Munkaügyi kapcsolatok Harmadik rész XIX. fejezet Általános rendelkezések XX. fejezet Üzemi Tanácsok XXI. fejezet Szakszervezetek XXII. fejezet

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

Ellensége - e a munkáltatónak a munkavédelmi képviselő? Gyakorlati tudnivalók a munkavédelmi érdekképviselet működésével kapcsolatosan.

Ellensége - e a munkáltatónak a munkavédelmi képviselő? Gyakorlati tudnivalók a munkavédelmi érdekképviselet működésével kapcsolatosan. ÉRDEKEGYEZTETÉS ÉRDEKKÉPVISELET Ellensége - e a munkáltatónak a munkavédelmi képviselő? Gyakorlati tudnivalók a munkavédelmi érdekképviselet működésével kapcsolatosan. BUDAPEST 2015. március 4. BORHIDI

Részletesebben

Bér- és munkaügyi elszámolások

Bér- és munkaügyi elszámolások SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés személyügyi szakirány (II.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Bér- és munkaügyi elszámolások c. tárgy tanulmányozásához

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1 A.. Zártkörűen Működő részvénytársaság.. (Megyei Törvényszék mint Cégbíróság Cg.: ) Megjegyzés [A1]: szervezeti forma adott munkáltatóé, ez csak példa 201. napján kelt EGYSÉGES

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására Amely létrejött egyrészről az Óbudai Egyetem (ÓE) Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Székhely: 1034

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/42

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő 2/42 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Abroncsgyártó Gumiipari technológus

Abroncsgyártó Gumiipari technológus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

Mit is jelent a cafeteria?

Mit is jelent a cafeteria? Cafeteria praktikák I. Mit is jelent a cafeteria? A cafeteria elnevezés a kávéház nemzetközi elnevezéséből ered. Képzeljünk el egy olyan kávéházi étlapot, melyen a béren kívüli, dolgozói juttatásokat soroljuk

Részletesebben

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS MUNKAÜGYI SZAKREFERENS 340020 GAZDASÁGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPESÍTÉSEK 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz középfokú végzettség szükséges,

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Rendszerszintű megközelítés (Keretrendszer) Tradíciók Értékek Normák Jó gyakorlatok Közös célok Következetesség Döntések tények és érvek alapján!!idő!! MIR Eszköz

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú melléklete Közalkalmazotti Szabályzat Hatályos: 2016. október 01. napjától BRTKK

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata határozati javaslatok: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár intézmények összeolvadásával

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA A lista beosztása: I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. Elérhetőségi adatok 2. Szervezeti struktúra 3. A Társaság vezetői 4. Ügyfélkapcsolatok 7. A Társaság tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 10.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE SZERVEZETI EGYSÉG NEVE A MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének HELYI FÜGGELÉKE (egységes szerkezetben) IRATMINTA a MÁV Zrt. Kollektív Szerződésének 2012. augusztus 1. napjától hatályos szövegéhez 2 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

1/2017. (I. 10.) számú kancellári utasítás

1/2017. (I. 10.) számú kancellári utasítás 1/2017. (I. 10.) számú kancellári utasítás az oktatói, kutatói munkát segítő és egyéb munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak 2017. évi béremeléséről Budapest, 2017 (Hatályos: 2017. január 10. napjától)

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Munkaerő-piaci ismeretek

Munkaerő-piaci ismeretek 2 Munkaerő-piaci ismeretek 1. Mutassa be a munkaerőpiacot (tartalma, kategóriái)! Hogyan alakul a munkaerőpiac működése? 2. Hogyan alakul a népesség megoszlása? Milyen tényezők határozzák meg a népesség

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat

Javadalmazási Szabályzat Javadalmazási Szabályzat Melléklet a 47/2013.(IV.30.)Öh.sz határozathoz Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló -

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben