/2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "0750-06/2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA"

Átírás

1 A foglalkoztatással és a munkavállalók alkalmazásával összefüggő személyügyi ügyintézői alapfeladatok /2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA KECEL 2010

2 /2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA 2 Bevezetés by Mónika Ön egy, a hagyományokat őrző magyarországi nagyvállalatnál dolgozik, ahol egy angol holding szerezte meg a részvények többségét, így alapvető befolyást gyakorol a vállalat vezetésében. Az eltérő kultúrák találkozása alapján kialakult a vállalatnál azon szabályzatok köre, amelyek a munkavállalókra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg. Önt, mint a HR részleg vezetőjét, az igazgatóság bevonta a szabályzatok kialakításába. Kérem, sorolja fel, milyen szabályzatok kötelező alkalmazásában állapodtak meg! Ez a vállalat klasszikus lineáris elvek alapján épül fel, és ezzel kapcsolatban gyakorolja humán erőforrás menedzselést és a szervezeti és működési szabályozást. Ezért a két állam szerkezeti, vezetési, törvényi szabályok összeütközésének elkerülése érdekében megállapodhatnak különböző szabályzatokban. Van ami kötelező, és van ami fakultatív jelleggel alakítható ki. Ilyen szabályzatok lehetnek: 1. Szervezeti és Működési szabályzat: nem kötelező szabályzat csak a közintézményekben. A vállalatok belső szervezeti működését leíró, keretbe foglaló szabályzat. Rögzíti az általános feladatokat, rendelkezéseket, a működés rendjét meghatározó dokumentumokat, az intézményi feladatokat, a belső szerkezeti felépítését, a munkaköri leírásokat, az intézmény vezetését és a vezető feladatait stb. 2. Kollektív szerződés: kétoldalú (munkavállalók érdekképviseleti szervei és munkáltató (érdekképviseleti szervei) szerződés, mely a munkáltató és a munkavállaló munkaviszonyával kapcsolatos érdekeit hivatott egyeztetni. Normatív (kötelező) és fakultatív jellegű részekből áll, szakszervezethez kötött. 3. Emberi erőforrás fejlesztése c. szabályzat: a vállalat humán erőforrásának biztosításának, fejlesztésének követelményeit és módszereit szabályozza, fakultatív jellegű. 4. Tanulmányi szabályzat: a kulcsképességek megszerzéséhez célszerű fejlesztő képzéseken részt venni és ezt az intézménynél írott formában rögzítik. 5. Caffetéria szabályzat: ha a munkáltató, vagy vállalt úgy dönt, hogy elkülönít béren kívüli juttatásokra egy meghatározott összeget, és ezt a munkaszerződésekben is rögzítik, sőt ha van akkor a kollektív szerződésnek is része. ezek lehetnek: 0%-os adózású: lakáscélú támogatás, internet előfizetés támogatás, 25%-os adózású: üdülési csekk, meleg étkezési támogatás, teljes adózású béren kívüli juttatások: hideg étkezési támogatás, csekély értékű ajándék. 6. Adatvédelmi szabályzat: feladata az adatkezelés, adatrögzítés és az adat felhasználási szabályok ismertetése, mely vonatkozhat: jogi személyre, magánszemélyre. 7. TÉR vállalkozási szabályzat: teljesítményértékelési szabályzat kialakításának, végrehajtásának és értékelésének szabályozása a vállalatnál. 8. Munkavédelmi szabályzat: minden vállalat számára kötelező. a biztonságos munkavégzés szabályait tartalmazza. A modulhoz tartozó általános ismeretek

3 /2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA 1 1. TÉTEL by Mónika Ön egy, a hagyományokat őrző magyarországi nagyvállalatnál dolgozik, ahol egy angol holding szerezte meg a részvények többségét, így alapvető befolyást gyakorol a vállalat vezetésében. Az eltérő kultúrák találkozása alapján kialakult a vállalatnál azon szabályzatok köre, amelyek a munkavállalókra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg. Önt, mint a HR részleg vezetőjét, az igazgatóság bevonta a szabályzatok kialakításába. Kérem, sorolja fel, milyen szabályzatok kötelező alkalmazásában állapodtak meg! Ismertesse, hogy a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT kialakításához milyen módszerrel mérték fel a vállalati tevékenységeket! Információtartalom vázlata 1. A feladatok rendszerszemléletű felmérése 2. Tevékenységelemzési kérdőívek használata 3. Tevékenységelemzési kézikönyvben történő szervezeti egységenkénti összesítés 1. A FELADATOK RENDSZERSZEMLÉLETŰ FELMÉRÉSE A vállalat belső szervezetét a jogszabályok keretei között a Szervezeti Működési szabályzat határozza meg. Ebben gondoskodni kell a vállalat feladatainak ellátására legmegfelelőbb szervezet kialakításáról, az irányítási és döntési hatáskörök, a belső elszámolás érdekeltségi és ellenőrzési rendszer megállapításáról. Meg kell határozni a szervezeti egységek: gazdasági önállóságát és felelőségét, a vállalati döntésekben való részvételük módját, érdekeltségüket gazdálkodási és fejlesztési tevékenységük eredményességükben, elszámolási és érdekeltségi rendszerüket. A vállalat belső szervezeténél a működésével kapcsolatos részletes szabályokat külön belső szabályzat is megállapíthatja. Vita és konfliktus esetén kizárólag a Szervezeti és Működési Szabályzat alkalmas és jogilag jogosult annak eldöntésére, hogy valamely ügyben mely szervezet köteles és jogosult eljárni, kit terhel a felelősség. Ez a szabályzat nem más mint a szervezet életében lehetséges és szükséges feladatok számbavétele, valamely szervhez vagy személyhez való hozzárendelése, jogosítása, kötelezése a felelőség meghatározása és elhatárolása. Kiindulópont: a vezetőknek menedzsereknek meg kell határozni a vállalatuk szervezetük sikeréhez eredményességéhez és nyereségességéhez elengedhetetlenül szükséges folyamatokat. Ilyen folyamat lehet a RENDSZERSZEMLÉLETŰ felmérés: E felmérés során a gazdaságot az együttes társadalmi és kulturális élettel, valamint a természeti környezettel kölcsönhatásban, mint emberek, szervezetek, ökoszisztémák kapcsolatrendszerét kell vizsgálni. Az embert nem egyszerűen eszköznek- forrásnak, hanem a gazdasági folyamat végső céljának kell tekinteni és meg kell ismernünk azokat az értékeket, amelyeket az ember választ( szokások, hagyományok, normák, melyek meghatározzák a szervezetnél dolgozók viselkedését=szervezeti kultúra). A szervezeti kultúra tehát befolyásolja a magatartást és a szervezet tagjait mélyen érinti. Egy szervezet legfontosabb értékei: minden munkavállaló fontos, valamennyi munkatárs tisztelete, menedzseri magatartás, etika, munkahelyi tapasztalatok közös elemzése. (Taylor) Az ember nem gép!!! Az emberi szükségletek, preferenciák különbözőek. A tapasztalatok szerint bizonyos típusú szervezetek bizonyos típusú embereket vonzanak és választanak munkatársul a maguk számára. A struktúra sajátosságai hatással vannak arra, hogy az alkalmazotti munkaköröknek milyen jellemzői alakulnak ki. Tehát a rendszerszemlélet lényege: hogy az egyes feladatokat nem elszigeteltségükben, hanem mint egy-egy tevékenységlánc részeit, elemeit tekinti, amely tevékenységet valamely szervezeti cél érdekében hajtják végre. A szervezeten belüli tevékenységet a munkakör mélységéig kell felmérni és rögzíteni, majd ezekből személyre szabottan kell elkészíteni a Munkaköri-feladat leírást. A felmérés tervezésénél: törekedni kell a teljes körűségre, figyelembe kell venni a folyamatelemeket, azaz a feladatokat részletesen kell megfogalmazni, fel kell mérni a szervezeten belüli és kívüli információs kapcsolatokat, figyelembe kell venni a munkavégzési okokat, így elemezhetővé válik a tevékenységek elvégzésének indokoltsága, vizsgálni kell azokat a javaslatokat, melyek egy-egy tevékenység végrehajtását gazdaságossá vagy hatékonyabbá teszi, Ezen elemzés célja lehet még: 1. Tisztázni a felelőségi és hatásköri, valamint az alá- és fölérendeltségi viszonyokat. 2. Vizsgálni az alkalmazottak tudás és magatartás jellemzőit. 1. tétel Ismertesse, hogy a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT kialakításához milyen módszerrel mérték fel a vállalati tevékenységeket!

4 /2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA megalapozni a különböző szintű rendszer-fejlesztéseket. információt szolgáltatni a munkakör-elemzést megalapozó átvilágítás számára. A szervezet és a folyamatelemzés során fontos vizsgálati szempont, hogy a különböző tevékenységek milyen szerepet játszanak az értékképzés folyamatában. Munkakör: A szervezet legkisebb azonosítható egysége, amelynek célja, dinamikája és a munkakör betöltője által felelőssége van, a munkakörelemzés olyan eljárás, mely segítségével meghatározzuk a munkakör elvégzésével összefüggő viszonyokat. 2. A tevékenységelemzési kérdőívek használata A munkavégzési okok felmérésével elemezhetővé válik a tevékenységek indokoltsága, célszerű vizsgálni a munkakört betöltők javaslatait (pl. munkakörbővítés, munkakör gazdagítás céljából). Célszerű előre elkészített tevékenységelemzési kérdőívet kitölttetni minden munkavállalóval, majd az egyéni kérdőívek alapján tevékenységközpontokként (szervezeti egységenként) összesítőket készíteni az alábbi bontásban: tevékenység elemzés output elemzés input elemzés munkavégzés okainak elemzése munkatársak felsorolása A tevékenységelemzési kérdőív tartalma lehet: főosztály, osztály megnevezése, munkavállaló neve és beosztása, munkakör megnevezése, munkakör rendeltetése és célja. Főbb tevékenységek: a munkakör feladatai fontossági sorrendbe rakva, hogy milyen arányban fordította idejét az egyes feladatokra az elmúlt évben. javaslatok a munka javítására, stb. E nyomtatvány segítségével elemezni lehet azokat a tevékenységeket, amelyet a tevékenységközpontokban végeznek, és ki lehet mutatni az egyes tevékenységekre fordított időt. 3. A TEVÉKENYSÉGELEMZÉSI KÉZIKÖNYVBEN TÖRTÉNŐ szervezeti egységenkénti összesítés A tevékenységelemzési kérdőív alapján, az így készült feladatjegyzéket véglegesítés előtt- az egységes hiányosságok elkerülése érdekében- célszerű felülvizsgálni, úgy hogy az elkészített összesítés alapján INTERJÚT (irányított beszélgetést) folytatunk a munkakört betöltő személlyel. Az írásbeli felmérés alapján az alábbi kérdéseket kell feltenni: Feladatok szükségessége, a területre való szétosztásuk helyessége, a felelőségre vonás alkalmazhatósága, kapott utasítások szükségszerűsége, időszerűsége stb. Az írásbeli felmérés és az interjú után következi az összegyűjtött adatok elemzése: tevékenységelemzési kézikönyvben történő összesítése. Így vizsgálni kell a következőket: a szükséges kapcsolatok megléte az egyes munkakörök között, a feleslegesen ismétlődő, több szervezeti egységnél elvégzett feladatok, döntési hatáskörök érvényesülése, megfelelő szinten történő munkavégzés, megfelelő szinten történő döntés, ellenőrzési folyamat kialakítása, a munkavégzés eredményességének mérése. A hatékony szervezetek képesek reagálni és választ adni az országos és nemzetközi méretű piaci fejleményekre, és a társadalomban végbemenő változásokra. 1. tétel Ismertesse, hogy a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT kialakításához milyen módszerrel mérték fel a vállalati tevékenységeket!

5 /2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA 3 2. TÉTEL by Mónika Ön egy, a hagyományokat őrző magyarországi nagyvállalatnál dolgozik, ahol egy angol holding szerezte meg a részvények többségét, így alapvető befolyást gyakorol a vállalat vezetésében. Az eltérő kultúrák találkozása alapján kialakult a vállalatnál azon szabályzatok köre, amelyek a munkavállalókra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg. Önt, mint a HR részleg vezetőjét, az igazgatóság bevonta a szabályzatok kialakításába. Kérem, sorolja fel, milyen szabályzatok kötelező alkalmazásában állapodtak meg! Ismertesse a szervezet és a működés írásbeli szabályozását a vállalaton belül! Mutassa be a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT tagolását, az egyes részek szabályozási feladatait! Információtartalom vázlata Az általános rész feladata A szervezeti felépítés szabályozása A működési rész funkciója, a működési utasítások A vállalat belső szervezetét a jogszabályok keretei között a Szervezeti Működési szabályzat határozza meg. Ebben gondoskodni kell a vállalat feladatainak ellátására legmegfelelőbb szervezet kialakításáról, az irányítási és döntési hatáskörök, a belső elszámolás érdekeltségi és ellenőrzési rendszer megállapításáról. Meg kell határozni a szervezeti egységek: gazdasági önállóságát és felelőségét, a vállalati döntésekben való részvételük módját, érdekeltségüket gazdálkodási és fejlesztési tevékenységük eredményességükben, elszámolási és érdekeltségi rendszerüket. A vállalat belső szervezeténél a működésével kapcsolatos részletes szabályokat külön belső szabályzat is megállapíthatja. Vita és konfliktus esetén kizárólag a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) alkalmas és jogilag jogosult annak eldöntésére, hogy valamely ügyben mely szervezet köteles és jogosult eljárni, kit terhel a felelősség. Ez a szabályzat nem más mint a szervezet életében lehetséges és szükséges feladatok számbavétele, valamely szervhez vagy személyhez való hozzárendelése, jogosítása, kötelezése a felelőség meghatározása és elhatárolása. Jelenleg nincs előírás arra vonatkozóan, hogy mit tartalmazzon a szervezet és működési szabályzat. 3 részből áll 1. általános rész 2. szervezeti rész 3. működési rész 1. Az SZMSZ általános részének feladata Az SZMSZ az általános résszel kezdődik, amely tartalmazza a dolgozók egész körére egyaránt vonatkozó, általánosítható szabályokat. Itt kerülnek rögzítésre a vállalat főbb adatai: a vállalat neve, nevének rövidítésére használt elnevezés a vállalat székhelye, postacíme, telephelyek, részlegek a vállalat (gazdálkodó szervezet) típusa az alapító szerv. vagy személynek megnevezése a teljesítés időpontja a vállalat tevékenyégi köre induló vagyona a vállalat általános vezetésének módja, vezető testültei (tanács, közgyűlés, küldöttgyűlés) pénzforgalmi jelzőszám statisztikai azonosító, cégbírósági bejegyzés száma, és kelte a vállalat képviseletének rendje, az aláírási jogosultság célszerű ebben az általános részben rendelkezni a távollévő vezető helyettesítésének rendjéről. Lehetséges megoldások: kinevezett helyettes van a vezető biz meg valakit a beosztottak közül a helyettesítési teendők ellátásával egyéb értekezletek, tanácskozások rendje, formái, összehívásuk módja, szavazás döntéshozatal rendje tervek készítésének rendje, tervtípusok a munkahelyi üzemi demokrácia, szakszervezeti jogkörök munka törvénykönyvben rögzített típusainak gyakorlása: 2. tétel Ismertesse a szervezet és a működés írásbeli szabályozását a vállalaton belül! Mutassa be a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT tagolását, az egyes részek szabályozási feladatait!

6 /2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA 4 egyetértési jog véleményezési jog döntési jogok a vállalat belső szabályzatok, utasítások kiadásának rendje Számtalan szabályzat készítésére kötelesek a gazdálkodó szervezetek, pl.: számlarend selejtezés rendje írat kezelés munka átadás-átvétel rendje: Szabályozni kell, hogy mely munkakörben kötelező a jegyzőkönyvi átadás, milyen határidőn belül, és kinek kell a munkakört átadni. ellenőrzési rendszer: típusai: vezetői ellenőrzés folyamatba épített ellenőrzés függetlenített belső ellenőrzés vezetői jogkörök meghatározása: (szokásos, de nem kötelező elem) Ilyen: döntési jogkör intézkedési jogkör ellenőrzési jogkör képviseleti (aláírás) jogkör utalványozási jogkör beszámoltatási jogkör stb. A munkáltatói jogok megosztása Tipikus vezetési módszer, hogy a munkáltatói jogok egyes elemeit nem ugyanaz a személy (vezető) gyakorolja, hanem a gyakorlás megoszlik az alacsonyabb és a magasabb munkakört betöltő személyek között, a munkáltatói jog fontosságának megfelelően (hatáskörök delegációja). A szervezeti és működtetési szabályzat ezen része szorosan összefügg a kollektív szerződés vagy a munkaügyi szabályzat rendelkezéseivel, ezért figyelni kell hogy e szabályzatok rendelkezései összhangban legyenek A munkáltatói jogok elemei: alkalmazás, munkaszerződés kötés és módosítás, áthelyezés, kirendelés, munkabeosztás meghatározása, munkaviszony megszüntetése, felmondás, felmentés, helyettesítés és a díjazás megállapítása, munkabér, prémium, jutalom meghatározása, utazási jog, túlóra elrendelés, szabadság engedélyezése, minősítés, kitüntetés, fegyelmi és anyagi felelőségre vonás, másodállás és főállású munkaidőt érintő egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony engedélyezése. stb. 2. A szervezeti felépítés szabályozása, A Szervezeti rész A szervezeti felépítés szabályozása, a vállalat szervezeti rendszerének statikus szabályait kell ide rögzíteni. A szervezeti kapcsolatok meghatalmazása magába foglalja mind a függelmi, mind a funkcionális és szakmai kapcsolatok, az együttműködés és a kapcsolattartás szabályozását. A szervezeti részben megjelölt valamennyi szervezeti egységre vonatkoztatva meg kell határozni annak: a jogállását: A vezető jogállásán a megválasztásának, felmentésének, alkalmazásának és a reá irányadó, egyéb munkaviszonyával összefüggő szabályozást kell érteni, a feladatait, a hatáskörét, a felelőségét, A vezető felelősége: az általa irányított egységek munkájáért és az általa gyakorolt munkáltatói jogokért áll fenn. 2. tétel Ismertesse a szervezet és a működés írásbeli szabályozását a vállalaton belül! Mutassa be a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT tagolását, az egyes részek szabályozási feladatait!

7 /2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA 5 A szervezeti egységek vezetői között a hatáskörmegoszlását döntési mátrixban is szokták grafikusan ábrázolni, mely többnyire a működési részben szerepel, de a szerevezett részben is szokás a mátrixban szereplő metszéspontok kódszámára hivatkozni. Ajánlott a vállalat szervezeti felépítésének grafikus ábrázolása, mivel ez szemléletesen teszi lehetővé a vállalat egészének felépítését, alá- és fölérendeltségét, egymás mellettiségét. Célszerű a vállalat minden egyes szervezeti egységéhez decimális számkódot rendelni. A működési rész funkciója, a működési utasítások A működési rész fő funkciója: rendezni a vállalat, gazdálkodó szervezet működési mechanizmusát, dinamikus képet, a szervezeti egységek kapcsolatát. Ügyelni kell, hogy a statikus szabályok (szervezeti rész) és a dinamikus szabályok (működési rész) ne legyen önmagának ellentmondó. Különbséget kell tenni a vállalat működése szempontjából fő- és kiemelt feladatok, folyamatok között, mely megkülönböztetése vállalati sajátosság. Általában a következő átfogó fő irányítási folyamatok különíthetők el: tervezés, (ön)elszámolás értékelés, ellenőrzés fejlesztés információ rendszer minőségszabályozás Szakirányítási folyamatok: marketing műszaki fejlesztés beruházás termelés pénz- és hitelgazdálkodás anyag- és készletgazdálkodás állóeszköz gazdálkodás munkaerő- és bérszabályozás energia gazdálkodás szervezés A feladatok szisztematikus meghatározásával, azok szervezésével el kell érni a cél folyamat szervezet közötti helyes arányt. 2. tétel Ismertesse a szervezet és a működés írásbeli szabályozását a vállalaton belül! Mutassa be a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT tagolását, az egyes részek szabályozási feladatait!

8 /2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA 6 3. TÉTEL by Mónika Ön egy, a hagyományokat őrző magyarországi nagyvállalatnál dolgozik, ahol egy angol holding szerezte meg a részvények többségét, így alapvető befolyást gyakorol a vállalat vezetésében. Az eltérő kultúrák találkozása alapján kialakult a vállalatnál azon szabályzatok köre, amelyek a munkavállalókra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg. Önt, mint a HR részleg vezetőjét, az igazgatóság bevonta a szabályzatok kialakításába. Kérem, sorolja fel, milyen szabályzatok kötelező alkalmazásában állapodtak meg! Ismertesse a Munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény alapján a KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS megkötésére vonatkozó szabályokat! Információtartalom vázlata KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS megkötésére vonatkozó tárgyalások kezdeményezésére irányuló jogosultságok A reprezentatív szakszervezet szerepe Az üzemi tanácsok jogosultságai A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS megkötése, hatálya 1. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS megkötésére vonatkozó tárgyalások kezdeményezésére irányuló jogosultságok A kollektív tárgyalások szükségességét maga a munkaerőpiac, a munkaerő-piaci mechanizmusok érvényesülése és annak hatása indokolja. A piacműködése és hatása ebben az esetben nem pusztán gazdasági kategória, hanem alapvető jelentőségű társadalmi és szociális hatásokkal bíró rendszer is, miközben a gazdasági és társadalmi viszonyok egymásnak is ellentmondanak. Ezen a piacon a munkaadó és a munkavállaló nem egyenrangú, viszonyuk aszimmetrikus, ami feszültségek forrása lehet. KSZ megköthetik: egyrészről a munkáltató és munkáltatói érdekképviseleti szerv vagy több munkáltató, másrészről a szakszervezet ill. több szakszervezet. Úgy jön létre mint egy szerződés, de úgy működik mint egy jogszabály, hatálya kiterjedhet a munkahelyen, alágazatban, ágazatban dolgozó olyan munkavállalókra és munkáltatókra, amelyek a megkötésében nem vettek részt. Tulajdonképpen nem jelent mást mintegy munkavégzésre vonatkozó szabályt. A kollektív tárgyalások során egy kiinduló érdekkülönbségre, potenciális konfliktus helyzetre keresünk megoldást. A tárgyalások kulcsfontosságú alapelvei: A munkaerőpiac szereplőinek maguknak kell megoldania a kialakuló konfliktust. A megállapodás ugyanis a munkaerőpiac koordinációs ármegállapító mechanizmusának bizonyos mértékű korrekcióját jelenti. A konfliktusokat békés úton, tárgyalásokkal kel feloldani: rákényszeríti a piaci szereplőket a kapcsolattartásra, együttműködésre, kölcsönös elismerést és egymásrautaltságot fejez ki. A kollektív tárgyalások célja: a munkaadók és munkavállalók közötti megállapodás, szerződés kötése a munkavállalók munkaviszonyához kapcsolódó érdekeik érvényesítéséről a két fél egymással szembeni jogairól és kötelezettségeiről. A kollektív tárgyalások funkciója: érdekképviselet, érdekegyeztetés, érdekvédelem. A kollektív tárgyalások menete: 1. tárgyalások előkészítése, 2. tárgyalás lefolytatása, 3. a tárgyalás eredményeinek elfogadása. A kollektív tárgyalások jellege: az elosztási érdekellentét miatti konfliktushelyzet tárgyalásos feloldása, konszenzuskeresés, ha kell kikényszerítés. A kollektív tárgyalás eredménye a kollektív szerződés. A KSZ szabályozhatja: a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának és teljesítésének módját, s az ezzel kapcsolatos eljárás rendjét, a kollektív szerződés kötő felek közötti kapcsolatrendszert, bármilyen munkaviszonnyal kapcsolatos kérdésről rendelkezhet, de jogszabállyal ellentétes nem lehet. 3. tétel Ismertesse a Munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény alapján a KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS megkötésére vonatkozó szabályokat!

9 /2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA 7 A kollektív szerződés (KSZ) részei I. normatív rész: a munkavállaló munkaviszonyából származó jogokat és kötelezettségeket, ill. ezek gyakorlásának rendjét határozza meg. II. kötelmi rész: a szakszervezet és a munkáltató kapcsolatrendszerét rendezi. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS TARTALMAZZA Általánosságban minden olyan elemet, ami a két fél munkaviszonyával kapcsolatos, együttes érdek és hatáskörbe tartozik, vagyis a munkavállalói érdekek szempontjából fontos és annak megvalósítása a munkaadó hatáskörébe tartozik, vagy pedig amennyiben a munkaadó szeretné a munkavállalóval a munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeit érvényesíteni. Röviden: minden amiben a két fél meg tud állapodni: KSZ kötők megnevezése, célja és az aláírók megnevezése, KSZ hatálya és felmondásának szabályai, a jogok gyakorlására és teljesítésére vonatkozó szabályok, a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítésére vonatkozó szabályok, a munkáltató jogos gazdasági tevékenységét veszélyeztető munkavállalói magatartások felsorolása, a munkáltatónál üzleti titoknak minősülő tények és információk, szervezeti és személyi összeférhetetlenségeket, további munkaviszony vagy a munkavégzésre irányuló jogviszony tilalmát, vagy a tilalom alól mentesülés szabályait, szakszervezeti jogok gyakorlásával összefüggő kérdéseket, így pl. a szakszervezeti kifogással összefüggő szabályokat: a munkaidő kedvezmény időbevételének rendjét, a szakszervezeti tisztségviselők munkajogi védelmét, a munkaviszony létesítésének feltételeit és a munkaviszony létesítését elősegítő megoldásokat, pályázat útján betölthető munkakörök leírását, a pályáztatás általános szabályait, a változó munkahelyek felsorolását, a munkakörbe nem tartozó munkavégzést, a felmondási és a felmentési idő, valamint a végkielégítés mértékét, a munkára képes állapot meghatározását, hátrányos jogkövetkeztetések alkalmazását, munka idő beosztást, rendkívüli munka végzést, kényszerlétet és a szabadság kiadását, a munka díjazásával összefüggő kérdéseket és a bérpótlékokat, a jutalmakat, kitüntetéseket és a szociális juttatásokat, a munkabér előleg kifizetésének feltételei, a munkavállalói kártérítési felelősség esetén a kártérítési eljárást, a viták intézésére egyeztető bizottság létrehozását, a munkakör besorolását és a munkakör betöltésének feltöltő rendszerét, üdüléssel és a munkával kapcsolatos kérdéseket, lakás vásárlási kölcsön igényelésének feltételeit, nyugdíjpénztárral összefüggő kérdéseket, KSZ jogszabállyal ellentétes nem lehet, vannak kivételek csak abban az esetben lehet, ha a munkavállalóra nézve kedvezőbb feltételeket állapít meg. A korábban megkötött munkaszerződést utólag a munkavállaló hátrányára módosítani nem lehet. Vannak egyes témakörök ahol különleges szabályok érvényesülnek, ahol semmiféle eltérés nem lehet (normatív rész). Tiltott az eltérés: ahol a munkaviszony minősítésére vonatkozó szabály van, és a munkavállaló betegség esetén kiadandó szabadság tekintetében eltérni az általános szabályoktól csak a kedvezőbb felé lehet: a próbaidő megállapításánál. 2. A REPREZENTATÍV SZAKSZERVEZETEK szerepe Az önkéntesség, reprezentatívitás, függetlenség azok a kulcsszavak melyek a törvényi szabályozásban is meghatározásra kerülnek, hogy melyek azok a szervezetek amelyek jogosultak az érdekképviseletre. Egy vállalaton belül reprezentatív az a szervezet: A munkáltatói oldalon az a szervezet reprezentatív, amely taglétszámánál, gazdasági jelentőségénél, illetve a foglalkoztatottak számánál fogva az adott hatályossági körben a legjelentősebb. Munkavállalói oldalon az a szakszervezet minősül reprezentatívnak, amely taglétszámánál, illetve a munkavállalók általi támogatottságánál (az utolsó üzemi tanácsi választások eredményénél) fogva az adott hatályossági körben a legjelentősebb. 3. tétel Ismertesse a Munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény alapján a KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS megkötésére vonatkozó szabályokat!

10 /2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA 8 3. Az üzemi tanácsok jogosultságai Az üzemi tanácsok rendszere a hatályos Mt. szerint a munkáltató, a vállalat és az üzem valamennyi munkavállalónak az együttműködését kívánja elősegíteni, az üzemre vonatkozó munkáltatói döntések meghozatalában való részvétele útján. Az üzemi tanács jogköre és jogai: 1. együttműködési jog: a kollektív szerződésben meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználása, a jóléti intézmények és ingatlanok hasznosítása. 2. véleményezési jog: a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezése (átszervezés, privatizáció, korszerűsítés) a személyi nyilvántartás, a nyilvántartandó adatok köre, a személyi adatlap tartalma, ill. a személyügyi terv A képzési terv, a a foglalkoztatási támogatások igénybevétele (START), ill. a korengedményre vonatkozó elképzelések. a rehabilitáció tervezete az éves szabadságolási terv az új munkaszervezési módszerek tervezése és bevezetése a munkavállalók lényeges érdekeit érintő belső szabályzatok tervezése a munkáltató által meghirdetett anyagi vagy erkölcsi pályázatok 4. tájékozódási jog: legalább félévente a munkáltató gazdasági helyzetét érintő alapvető kérdések a munkáltató tevékenységi körének jelentős módosítása, a munkáltató beruházásaira vonatkozó jelentős döntések tervezése legalább félévente bérek, keresetek alakulása és a bérfizetéssel összefüggő likviditás, a munkafeltételek jellemzőivel kapcsolatban A tanács a munkáltató nyilvántartásába betekinthet és minden munkaviszonnyal kapcsolatos gazdasági és szociális érdekkel kapcsolatos kérdésben tájékoztatást kérhet, és az ezzel kapcsolatos tájékoztatást jogosult a munkáltatónál szokásos módon közzé tenni. 4. A kollektív szerződés megkötése, hatálya adott ágazatra vonatkozó adott cégre vonatkozó A szerződések minden esetben rögzítik: hogy milyen térségre, ágazatra érvényesek, milyen időbeli hatállyal rendelkeznek és milyen személyi körre, munkavállalói csoportra terjednek ki. A kollektív szerződés eltérő megállapodás hiányában a kihirdetéssel lép hatályba. A munkáltató köteles elősegíteni, hogy a kollektív szerződést a munkavállalók megismerjék. A munkáltató köteles ellátni a kollektív szerződés egy-egy példányával azt a munkavállalót, akinek munkaköri kötelessége a kollektív szerződés rendelkezéseinek alkalmazása, valamint az üzemi tanács tagjait és a szakszervezet tisztségviselőit. Személyi hatály (Mt. 36. ) A kollektív szerződés személyi hatálya kiterjed arra a munkáltatóra, mely: 1. a szerződést kötötte, 2. a kollektív szerződés megkötése idején a szerződést kötő érdekképviseleti szervezetnek tagja, 3. a később a szerződést kötő szervezethez csatlakozott. A kollektív szerződés hatálya arra a munkavállalóra terjed ki, 1. aki a kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkáltatóval munkaviszonyban, 2. közalkalmazotti jogviszonyban van. (nem mindenhol van ez így pl. Németországban a kollektív szerződés csak a szerződést aláíró szakszervezet tagjaira érvényes.) 3. tétel Ismertesse a Munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény alapján a KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS megkötésére vonatkozó szabályokat!

11 /2 A CÉG BELSŐ, MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATAINAK FELSOROLÁSA 9 Területi hatály Lehet: országos hatályú ágazati hatályú egy- vagy több munkáltatói hatályú Hatályba lépés A kollektív szerződés eltérő megállapodás hiányában a kihirdetéssel lép hatályba. A munkáltató köteles elősegíteni, hogy a kollektív szerződést a munkavállalók megismerjék. A munkáltató köteles ellátni a kollektív szerződés egy-egy példányával azt a munkavállalót, akinek munkaköri kötelessége a kollektív szerződés rendelkezéseinek alkalmazása, valamint az üzemi tanács tagjait és a szakszervezet tisztségviselőit. 3. tétel Ismertesse a Munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény alapján a KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS megkötésére vonatkozó szabályokat!

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/6

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: 1226 /2010-MKBERFŐ Készült 2010. február 16-án. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0750-06 A foglalkoztatással és a munkavállalók alkalmazásával összefüggı személyügyi ügyintézıi alapfeladatok

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY A KÖZALKALMAZOTTK ÖZALKALMAZOTTI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5 sz. függeléke OM

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény

A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai. Módszertani Intézmény A Budapest, III. ker. Szellő u. 9-11. Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT Amely létrejött egyrészről az Óvoda, Általános Iskola és Egységes

Részletesebben

22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet

22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról Az ágazati párbeszéd bizottságokról

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management 1 Master of Arts International Hotel (Companies) Management 9. Szállodavállalatok emberi erőforrás gazdálkodás irányítása Cél, az emberi erőforrás gazdálkodás szállodavállalati szintű irányításának áttekintése

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda

Az új Munka Törvénykönyve. dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Az új Munka Törvénykönyve dr. Németh Janka Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Ügyvédi Iroda Tartalom Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések

MUNKASZERZŐDÉS. I. Általános rendelkezések MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött - egyrészről a.. (székhelye:.. adószám:., képviselő: ), a továbbiakban mint Munkáltató, - másrészről (szül:.., an:, TAJ szám:.., adóazonosító jel: )... szám alatti lakos,

Részletesebben

A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása

A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása A munkaügyi kapcsolatokat érintő változások, és azok hatása Munkaügyi kapcsolatok Harmadik rész XIX. fejezet Általános rendelkezések XX. fejezet Üzemi Tanácsok XXI. fejezet Szakszervezetek XXII. fejezet

Részletesebben

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS MUNKAÜGYI SZAKREFERENS 340020 GAZDASÁGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPESÍTÉSEK 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz középfokú végzettség szükséges,

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1. Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS MINTA 1 A.. Zártkörűen Működő részvénytársaság.. (Megyei Törvényszék mint Cégbíróság Cg.: ) Megjegyzés [A1]: szervezeti forma adott munkáltatóé, ez csak példa 201. napján kelt EGYSÉGES

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására Amely létrejött egyrészről az Óbudai Egyetem (ÓE) Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Székhely: 1034

Részletesebben

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27.

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. SZABÁLYOZÓ KÖRNYEZET Jogi normák: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA Rendszerszintű megközelítés (Keretrendszer) Tradíciók Értékek Normák Jó gyakorlatok Közös célok Következetesség Döntések tények és érvek alapján!!idő!! MIR Eszköz

Részletesebben

INTEGRITÁS TANÁCSADÓK

INTEGRITÁS TANÁCSADÓK INTEGRITÁS TANÁCSADÓK SZEREPE MAGYARORSZÁGON Kovács Sándorné területi közigazgatási szervek irányításáért felelős koordinációs igazgató, KIH 2013. november 7. A korrupció elleni küzdelem Magyarországon

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Mit is jelent a cafeteria?

Mit is jelent a cafeteria? Cafeteria praktikák I. Mit is jelent a cafeteria? A cafeteria elnevezés a kávéház nemzetközi elnevezéséből ered. Képzeljünk el egy olyan kávéházi étlapot, melyen a béren kívüli, dolgozói juttatásokat soroljuk

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat

Javadalmazási Szabályzat Javadalmazási Szabályzat Melléklet a 47/2013.(IV.30.)Öh.sz határozathoz Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló -

Részletesebben

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25.

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK. Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK Dr. Fodor T. Gábor ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBEN A munkavállalók szociális

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

Munkaerő-piaci ismeretek

Munkaerő-piaci ismeretek 2 Munkaerő-piaci ismeretek 1. Mutassa be a munkaerőpiacot (tartalma, kategóriái)! Hogyan alakul a munkaerőpiac működése? 2. Hogyan alakul a népesség megoszlása? Milyen tényezők határozzák meg a népesség

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén?

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Az alábbi szakmai írásunkban megnézzük, hogy mire számítsunk abban az esetben, ha munkaügyi ellenőrzés lenne nálunk, illetve még az ellenőrzés előtt fel tudjunk

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

Csomádi Vállalkozói Inkubátorház és Innovációs Központ. Alapító Okirat és Működési Szabályzat

Csomádi Vállalkozói Inkubátorház és Innovációs Központ. Alapító Okirat és Működési Szabályzat Csomádi Vállalkozói Inkubátorház és Innovációs Központ Alapító Okirat és Működési Szabályzat 1. A Csomádi Vállalkozói Inkubátorház és Innovációs Központ adatai 1.1. Az Inkubátorház alapítása A Csomádi

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds TARTALOM I. A kárfelelősség szabályai Munkáltatói kárfelelősség Munkavállalói kárfelelőség II. Atipikus munkaviszonyok

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ több költségvetési intézményre kiterjedő hatályú kollektív szerződés bejelentésére szolgáló adatlaphoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ több költségvetési intézményre kiterjedő hatályú kollektív szerződés bejelentésére szolgáló adatlaphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ több költségvetési intézményre kiterjedő hatályú kollektív szerződés bejelentésére szolgáló adatlaphoz ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. FOGALMAK AZ EGYSÉGES ÉRTELMEZÉS ÉRDEKÉBEN Költségvetési

Részletesebben

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Munkajogi ismeretek 2014. 1 A munkajogi szabályok rendszere Alaptörvény Törvények 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Kollektív szerződés mi az és mire jó? A munkajog magánjogi jellegű jogág, ahol nagy jelentősége van a szerződéseknek, a szabad és közös megegyezéseknek, amelyekkel a felek rendezhetik jogviszonyukat. Ez

Részletesebben

Közfoglalkoztatás 2015

Közfoglalkoztatás 2015 Gazdálkodási kézikönyvek Közfoglalkoztatás 2015 Jogi, munkajogi háttér és mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó adózási, számviteli kérdések Budapest, 2015 Szerzők: Dr. Böszörményi Judit (I. fejezet) Buránszkiné

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Az emberi erıforrások menedzsmentje

Az emberi erıforrások menedzsmentje Az emberi erıforrások menedzsmentje Funkcionális menedzsment 5. 1 Emberi erıforrás Sajátosság: - önálló akarat - képes befolyásolni a teljesítményét - motiválható - szinergia Azonosság: ráfordítás költség

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 Egységesen eredményesebben

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia.

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól 1 /Egységes szerkezetben/ Pápa Város Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya)

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Előadó: Dr. Bicskei Ildikó A munkaviszony megszűnése I. A munkaviszony megszűnik:

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít M0754 FELADATOK 0754 érügyi szakfeladatok Adatokat gyűjt, rögzít (munkaidő, teljesítmény, 4 szabadság stb.) 5 Munkaidő nyilvántartás adatait rögzíti 6 Egyéni bérelszámoló lapot készít, vezet érszámfejtést

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 8.EA

Vállalkozási ismeretek 8.EA Vállalkozási ismeretek 8.EA Az emberi erőforrás-menedzsment alapjai A gazdaság egyik fontos tényezője: a munka az emberi munkaerő kifejtése, működésbe hozásának eredménye segítségével lehet működésbe hozni

Részletesebben

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium

Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Mint a gép! Balesetek nélkül. Szimpózium Az új Mt. alkalmazása a munkaügyi ellenőrzések tükrében Előadó: Dr. Csigi Imre Ferenc közigazgatási tanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail

Részletesebben

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál Toborzás Kiválasztás - Interjú HRM alapfeladata: a szervezet működéséhez szükséges megfelelő munkaerő-állomány biztosítása a vállalat

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

K I V O N A T. szabályzatának elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. szabályzatának elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER Szám: 9666-1/2006. TERVEZET /2006. ( ) ICSSZEM r e n d e l e t e a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2

TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 2 2. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAÜGGYEL KAPCSOLATOS KÖZIGAZGATÁSI FELADATOKRÓL... 5 1. TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS

Részletesebben