KIVONAT. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága november 8-i ülése jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIVONAT. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből"

Átírás

1

2

3

4

5 KIVONAT Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága november 8-i ülése jegyzőkönyvéből 211/2011. (XI.08.) Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata A Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testület Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat melléklete szerint jóváhagyja. Felelős: Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény vezetője, aljegyző közreműködésével Határidő: november 10. K. m. f. Kiss Lajosné sk. Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke Kivonat hiteles! Lőrinci, november 8. Madarászné Prezenszki Kinga

6 Szociális Ellátó-és Gyermekjóléti Intézmény Lőrinci Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Készítette: Bereczki Judit intézményvezető

7 TartalomjegyzékI. Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési szabályzat célja... 4 I. 2. Az intézmény jogszabályi meghatározottsága... 4 I. 3. A költségvetési szerv működését meghatározó dokumentum a Szervezeti és Működési Szabályzat. A Szakmai Program, Házirend, valamint a gazdasági munka vitelét segítő különböző a szakmai munkát segítő szabályzatok, melyeket az SZMSZ függeléke tartalmaz I. 4. Az önállóan működő költségvetési szerv legfontosabb adatai... 5 I. 5. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat száma, kelte... 5 I. 6. A költségvetési szerv alapítójának neve és címe... 5 I. 7. A fenntartó neve és címe... 6 I. 8. A költségvetési szerv típusa, jogállása... 6 A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon... 6 II. 1. A vagyon feletti rendelkezés joga... 7 II. 2. A költségvetési szerv, vállalkozási tevékenysége: a költségvetési szerv... 7 A költségvetési szerv működési területe... 7 III. 1. A költségvetési szerv tevékenységének célja... 7 III. 2. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata... 7 III. 3. A költségvetési szerv működési köre... 8 III. 4. A költségvetési intézmény felügyeleti szerve... 9 IV. A költségvetési szerv alaptevékenysége (szakfeladat számmal és megnevezéssel):... 9 IV. 1. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje IV. 2. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése IV 3. A Szervezeti Működési Szabályzat hatálya V. Az intézmény feladatai V. 1. Az intézmény feladatai és hatásköre V. 2. Az intézményben folyó szakmai tevékenységet az alábbi jogszabályok határozzák meg VI. Az intézmény működése VI. 1. A szociális szolgáltatások köre és igénybevételük formája VI. 2. A dolgozók érdekvédelme VI. 3. A dolgozók jogai VI. 4. A szolgáltatást igénybevevők érdekvédelme VI. 5. Ellátott jogi képviselő VI. 6. Gyermekjogi képviselő VII. Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti tagozódása VII. 1. Intézményvezetés VII. 2. Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény ellátott feladatai és feladat ellátási helyei VII. 3. Az egyes szervezeti egységekben foglalkoztatott dolgozók létszáma... 18

8 VIII. Az egyes szervezeti egységek és feladatai VIII. 1. Az intézmény belső szervezeti egységeinek fő feladatai VIII. 2. Intézményvezetés VIII. 3. Az intézmény orvosa: VIII. 4. Vezető gondozó ápoló feladata VIII. 5. Vezető családgondozó faladatai VIII Védőni szolgálat VIII Kisegítő tevékenység IX. Általános rendelkezések X. Az intézmény működésének főbb szabályai X. 1. Munkavégzéssel kapcsolatos szabályok ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK... 36

9 I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési szabályzat határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a külső és belső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal más intézmény vagy hatóság feladat és hatáskörébe. A Szervezeti és Működéi szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységek, munkacsoportok és folyamatok összehangolt működését és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak betartása az intézmény dolgozójára nézve kötelező. I. 2. Az intézmény jogszabályi meghatározottsága a) a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátási formák biztosítása, b) a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátási formák működtetése - a szociális igazgatásáról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény, valamint az intézmény működését, tevékenységét érintő hatályos jogszabályok. c) a Gyvt évi XXXI. törvény, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet d) - az egészségügyről szóló évi CLIV, valamint az intézmény működését érintő hatályos jogszabályok Az önállóan működő költségvetési szerv működési rendjét meghatározó dokumentumok Az intézmény törvényes működését, a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő dokumentumok határozzák meg. I. 3. A költségvetési szerv működését meghatározó dokumentum a Szervezeti és Működési Szabályzat. A Szakmai Program, Házirend, valamint a gazdasági munka vitelét segítő különböző a szakmai munkát segítő szabályzatok, melyeket az SZMSZ függeléke tartalmaz. I. 4. Az önállóan működő költségvetési szerv legfontosabb adatai

10 A költségvetési szerv neve: Szociális Ellátó-és Gyermekjóléti Intézmény A költségvetési szerv rövidített neve:szegyi A költségvetési szerv székhelye:3022. Lőrinci, Erőmű tér 37. Tel./Fax: A költségvetési szerv telephelyei: Szociális Ellátó-és Gyermekjóléti Intézmény Alapszolgáltatási Központ 3021 Lőrinci, Bem utca 2. Tel./Fax: Védőnői Tanácsadó Lőrinci, Bem utca 4. Tel.: A költségvetési szerv ágazati azonosítói: Szociális Ellátó-és Gyermekjóléti Intézmény: Alapszolgáltatási Központ: S S S I. 5. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat száma, kelte - a Lőrinci Nagyközségi Közös Tanács által 1975-ben -GAMESZ szervezetén belül kialakított-házigondozás, valamint az óta működő Idősek Klubja, mely a 217/1993.(XI.30) számú képviselőtestületi határozattal, Szállást Biztosító Idősek Klubja névvel jogutódként létrehozott nappali szolgáltatást és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézménynek, mely a 129/1997. (X.30) számú önkormányzati határozattal Szociális Ellátó-és Gyermekjóléti Intézmény névre változott. I. 6. A költségvetési szerv alapítójának neve és címe Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lőrinci, Szabadság tér 26. I. 7. A fenntartó neve és címe Szociális Ellátó-és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás A gesztor önkormányzat neve és címe: Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő testülete Lőrinci, Szabadság tér 26. I. 8. A költségvetési szerv típusa, jogállása A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv

11 A közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény Feladatellátásához gyakorolt funkciója szerint: önállóan működő költségvetési szerv A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon, Lőrinci Város Önkormányzatának tulajdona: Lőrinci, Erőmű tér 37.: (székhely) 1460/90. hrsz. telek: 2190 m2 beépített alapterület: 573 m2 hasznos alapterület: 487 m2 Lőrinci, Bem út 2.: hrsz. telek: 1249 m2 (tagintézmény) beépített alapterület: 120 m2 hasznos alapterület: 102 m2 Lőrinci, Bem út 4.: hrsz. telek: 1249 m2 (tagintézmény) beépített alapterület: 130 m2 hasznos alapterület: 110 m2 II. 1. A vagyon feletti rendelkezés joga A költségvetési szerv vagyonkezelői jogosultságát Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (III. 27.) számú Lőrinci Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelete szabályozza. II. 2. A költségvetési szerv, vállalkozási tevékenysége: a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. A költségvetési szerv működési területe Lőrinci város egész közigazgatási területe, valamint a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulásban résztvevő települések közigazgatási területe, az ellátott

12 feladatok és a Szociális Ellátó-és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás Társulási megállapodásában foglaltak szerint: III. 1. A költségvetési szerv tevékenységének célja A társult önkormányzatok lakossága azonos eséllyel hozzájuthasson az intézmény által biztosított ellátásokhoz, illetve a Lőrinci Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások megvalósítása, valamint védőnői szolgálat működtetése. III. 2. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata A Szt.56., a Gyvt. 94. és 94/A., valamint az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 152. figyelembevételével: 8690 Egyéb humán egészségügyi ellátás 8730 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása 8810 Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása bentlakás nélkül 8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások 8899 Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül III. 3. A költségvetési szerv működési köre A társulás által ellátott feladatok Működési terület Családsegítés: Lőrinc, Bem utca 2. Apc, Fő út 48. Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos utca 5. Zagyvaszántó, Fő utca 2. Gyermekjóléti szolgáltatás: Lőrinci, Bem utca2 Apc, Fő utca 48. Heréd, Vörösmarty tér 1. Hort, Kossuth Lajos út 149. Védőnői szolgálat Lőrinci, Bem utca 4. Ápoló-gondozó otthon és rehabilitá- Lőrinci, Erőmű tér 37. ciós intézményi ellátás Idősek Otthona

13 Házi segítségnyújtás: Lőrinci, Bem utca 2. Rózsaszentmárton, Kossuth L. ú. 5. Zagyvaszántó, Fő utca 2. Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Lőrinci, Bem utca2. Lőrinci, Bem utca2. Apc, Boldog, Csány, Zagyvaszántó Ecséd, Hatvan, Heréd Hort, Kerekharaszt Lőrinci, Nagykökényes Petőfibánya, Rózsaszentmárton III. 4. A költségvetési intézmény felügyeleti szerve A szakmai irányítás kivételével: Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lőrinci, Szabadság tér 26. IV. A költségvetési szerv alaptevékenysége (szakfeladat számmal és megnevezéssel): 8690 Egyéb humán- egészségügyi ellátás: Család és nővédelmi egészségügyi gondozás A gyermekvállalás optimális körülményeinek elősegítése céljából az anya fogamzás előtti gondozásával, genetikai tanácsadással, a termékenységi ciklus alatti gondozással, a családtervezési ismeretek és a fogamzásgátló módszerek megismertetésével, valamint a nők fokozott védelméhez szükséges összetett megelőzési tevékenységgel, egészségvédelemmel, ill. a 0-6 éves korú gyermekek gondozásával kapcsolatos tevékenység Ifjúság-egészségügyi gondozás A kiskorúak harmonikus testi és lelki fejlődését elősegítő egészségneveléssel,

14 szűrővizsgálatokkal, a pályaválasztási tanácsadás feladataival, a beiskolázás előtti vizsgálatokkal és a további szakmai alkalmassági vizsgálatokkal, a veleszületett rendellenességekkel és a fogyatékos kiskorúak lelki gondozásával, fokozott ellenőrzésével és a közösségbe történő beilleszkedést segítő tevékenység Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Az egészségi állapota, valamint a szociális helyzete miatt önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott egyébe körülményeken alapuló gondozási szükséglettel bíró, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy (ideértve azt a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személyt is, akinek ellátása más formában nem biztosítható) tartós ellátásával kapcsolatos feladatok. Az intézetbe felvehető ellátottak száma: 20 fő Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása bentlakás nélkül Idősek nappali ellátása A saját otthonukban élő, idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos feladatok 8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások Gyermekjóléti szolgáltatás A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése, a családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése 8899 Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

15 Szociális étkeztetés A koruk, egészségügyi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai, vagy szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezés biztosítására nem képes személyeknek nyújtott legalább napi egyszeri meleg étkeztetésével kapcsolatos tevékenység Házi segítségnyújtás A legfeljebb napi 4 órás gondozási igényű személy részére nyújtott, alapvető gondozási, ápolási feladatokat, önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást magában foglaló házi segítségnyújtással kapcsolatos Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk, és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátással kapcsolatos tevékenység Családsegítés A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képességek megőrzése céljából nyújtott szolgáltatással kapcsolatos tevékenység. IV. 1. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje Az intézmény élén,- a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3/A. (2) bekezdés b) pontja alapján kinevezett magasabb vezető áll. Az intézményvezetőt a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvános pályázati eljárás keretében a Szociális Ellátó-és

16 Gyermekjóléti intézményt Fenntartó Társulási Megállapodás pontja szerint a társult önkormányzatok polgármestereinek véleményét ki kell kérni, a közös intézmény vezetője kinevezése és felmentése esetén az intézmény vezetőjét a gesztor önkormányzat, Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi ki és menti fel. Fegyelmi és anyagi felelősségre vonásával kapcsolatos ügyekben eljár. Az egyéb munkáltatói jogokat Lőrinci Város Polgármestere gyakorolja. IV. 2. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése A munkáltatói intézkedések megtételéről, a foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyáról, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint e törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezik. A Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti intézmény Fenntartó Társulás létrehozására vonatkozó társulási megállapodás pontja alapján, az érintett települések polgármestereinek véleményét ki kell kérni a működési területükön feladatot ellátó munkavállaló megbízása, kinevezése és felmentése esetén. A megállapodás pontja alapján, az intézmény közösen foglalkoztatott közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. IV 3. A Szervezeti Működési Szabályzat hatálya Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. Az SZMSZ hatálya kiterjed: az intézményvezetőre az intézmény dolgozóira az intézmény szolgáltatásait igénybevevőkre V. Az intézmény feladatai V. 1. Az intézmény feladatai és hatásköre Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek, az intézmény szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik. A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a hatályos

17 jogszabályok, az alapító, a fenntartó által az intézmény egyes szervezeti egységekre, vezetőre, dolgozókra kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel. V. 2. Az intézményben folyó szakmai tevékenységet az alábbi jogszabályok határozzák meg évi XXXVIII. törvény az államháztartásról évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi C. törvény a számvitelről 217/1998. (XII. 30.) Korm. r. az államháztartás működési rendjéről 249/2000. (XII. 24.) Korm. r. az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 193/2003. (XI. 26.) Korm. r. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 29/1993. (II. 17.) Korm. r. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól 188/1999. (XII. 16.) Korm. r. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségügyi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

18 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek személyes adatainak működési nyilvántartásáról 257/2000. (XII. 26.) Korm. r. a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról VI. Az intézmény működése Az intézmény működése egységes elvek alapján, a szolgáltatások útján valósul meg. Úgy mint: önkéntesség, esélyegyenlőség, személyiségi jogok védelme, titoktartási kötelezettség. Az intézmény minden dolgozója köteles betartani a szociális munka Etikai Kódexének szabályait. VI. 1. A szociális szolgáltatások köre és igénybevételük formája A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. A szolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. Intézményünk szolgáltatásai közül, a családsegítést, a gyermekjóléti szolgáltatást valamint a FIP szolgáltatásait, térítésmentesen vehetik igénybe az ellátott települések lakói. Térítés ellenében vehetik igénybe a szociálisan rászorulók az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, valamint az ápolást gondozást nyújtó intézményi szolgáltatást. Az ellátásokért a jövedelmi viszonyok függvényében és az igényelt ellátásoktól függően térítési díjat kell fizetni. (29/1993. (II. 17.) Korm. r. A szolgáltatásokért fizetendő térítési díj összegét a gesztor település, Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szt ának (9) bekezdése alapján állapítja meg.

19 Az intézményi térítési díjak összegéről, az intézmény szolgáltatását igénybevevő személyeket, valamint az intézmény ellátási területén élő lakosságot tájékoztatni kell, a helyben szokásos módon. Ha az ellátásra jogosult tartási, vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összegű. Házi segítségnyújtás és idősotthoni elhelyezés igénylésénél szükséges a gondozási szükséglet vizsgálata. / 63..(4)-(7) és a 68/A..(1)-(2) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele az Sztv. 65..(1)-től, (6.)-bek. alapján történik. Idősek Otthonába történő felvételnél (Szt. 66. (1) és 67. (1) az intézményvezető tájékoztatást ad az ellátás tartalmának feltételeiről, (68. (5).a jogosult és hozzátartozói kapcsolattartásáról, a lakók jogairól és kötelességeiről, az intézmény házirendjéről, a fizetendő térítési díjról és fizetés szabályairól. Az intézményvezetője megállapodást köt (94/C. ) az ellátást igénylővel. VI. 2. A dolgozók érdekvédelme A dolgozók érdekvédelmét közalkalmazotti tanács látja el az 1992.évi XXXIII.tv ( Kjt ) 15. -ának bekezdése alapján. Az intézmény vezetése együttműködik az intézményi dolgozók minden olyan törvényes szervezetével, amelynek célja a dolgozók érdekképviselete és érdekvédelme. Az intézmény működését segítő testületek szervezetek és közösségek üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, megőrzéséről az intézmény vezetője gondoskodik. VI. 3. A dolgozók jogai Joga van a dolgozónak: kulturált körülmények között, a szakképzettségének megfelelő munka végzéséhez, védőruhával való ellátásához, balesetmentes munkafeltételek biztosításához. VI. 4. A szolgáltatást igénybevevők érdekvédelme Az otthonban lakók és a területi ellátásban részesülő ellátottak érdekvédelmét az Érdekképviseleti Tanács látja el. Az Érdekképviseleti Tanács feladata:

20 Az intézményben élő személyek, a területen gondozásban lévő ellátottak, illetve hozzátartozói panaszainak meghallgatása. A problémát előidéző okok kivizsgálása, megoldási javaslatok kidolgozása és azok továbbítása az intézményvezető felé. A tanács tagjai véleményezési joggal vannak az intézmény jogszerű működését biztosító dokumentumok készítése, módosítása során. Az Érdekképviseleti Tanács szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. Tagjai: kettő lakó, egy lakó hozzátartozója, az intézmény dolgozói közül egy fő, a fenntartó képviseletében egy fő. VI. 5. Ellátott jogi képviselő Az ellátott jogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásban és Idősek Otthonában illetve a szolgáltatásban részesülők részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában. Intézményünkben az ellátást igénybevevők tájékoztatást kapnak az ellátott jogi képviselő által nyújtható segítségadás lehetőségéről, az ellátott jogi képviselő elérhetősége pedig faliújságunkon kifüggesztve folyamatosan elérhető. Az Érdekképviseleti Fórum üléseire, az Ellátott jogi képviselőt meg kell hívni. Az ellátott jogi képviselőnél tett panaszról, a megbeszélésről jegyzőkönyv készül, a probléma orvoslásáról az érintettek bevonásával megállapodás történik. VI. 6. Gyermekjogi képviselő A gyermekjogi képviselő e célra létrehozott szervezet keretében működik. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző biztosítja, hogy a gyermek és hozzátartozói a gyermekjogi képviselő személyét és a vele való kapcsolat felvételének módját megismerhessék. Az intézmény hirdetőtábláján címe, telefonszáma, fogadóórája jól láthatón kifüggesztésre került. A gyermekjogi képviselő ellátja a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermek XXXI. tv.-ben meghatározott jogainak védelmét, és segíti a gyermeket jogai megismerésében és érvényesítésében.

21 Figyelemmel kíséri az óvoda, az iskola, a kollégium és a pedagógiai szakszolgálat intézményeiben folyó gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységet, segíti a gyermeki jogok érvényesülését. VII. Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti tagozódása VII. 1. Intézményvezetés Intézményvezető Vezető Ápoló-gondozó Telephely: Idősek otthona, Lőrinci, Erőmű tér, 37. Vezető családgondozó / kistérségi feladatellátás/ Telephely: Alapszolgáltatási Központ Lőrinci, Bem út.2. VII. 2. Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény ellátott feladatai és feladat ellátási helyei 1. Idősek Otthona. Alapszolgáltatási Központ 3.Anya-és Gyermekvédelmi Tanácsadó Védőnői szolg. -Időskorúak ápolása, Idősek nappali - Család és nővédelmi egészgondozása, ellátása, ségügyi gondozás szociális szűrővizsgálatok étkezés - Házi segítségnyújtás Lőrinc, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó

22 Gyermekjóléti szolgáltatás Lőrinci, Heréd, Hort Családsegítő szolgálat Lőrinci, Apc, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Heréd, Hort, Kerekharaszt, Lőrinci, Nagykökényes, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó Telephely: Erőmű tér 37. Lőrinci,Bem út 2. Bem út. 4. VII. 3. Az egyes szervezeti egységekben foglalkoztatott dolgozók létszáma Intézményvezetés / Idősek Otthona / Intézményvezető: Vezető-ápoló: Összesen: 1 fő, 1 fő. 2 fő Idősek Otthona Lőrinci, Erőmű tér 37. Gondozó ápoló nővér: Kisegítő dolgozó: Összesen: 5 fő, 3 fő, 8 fő Idősek Otthonában megbízási szerződéssel heti 4 órában: 1 fő mozgásterapeuta Szociális Étkeztetés (Lőrinci, Bem u. 2.) Szociális ügyintéző 1 fő napi 8 órában Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /Idősek Otthona, Lőrinci Erőmű tér 37./ Szociális gondozó- ápoló 4 fő vállalkozó, készenléttel (nem közalkalmazott)

23 Házi gondozás: Alapszolgáltatási Központ, Lőrinci, Bem út 2. Kistérségben: Rózsaszentmárton: Zagyvaszántó: Lőrinci: Összesen: 0.5 fő 0.5 fő 3 fő 3.5fő 2.5 fő Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat Lőrinci, Bem út 2. Lőrinci családgondozó 1 fő Zagyvaszántó csg. 0.5 fő Rózsaszentmárton csg. 0.5 fő Apc csg. 0.5 fő Lőrinci gyermekjóléti családgondozó 1 fő Apc gyermekjóléti cs.g. 0.5 fő Heréd gyermekjóléti cs.g. 0.5 fő Hort gyermekjóléti cs.g. 1 fő-egyben szakmai vezető Családgondozók összesen: 5.5 fő Anya- és Nővédelmi Tanácsadó Lőrinci, Bem út. 4. Védőnők: Összesen: 3 fő, 3 fő Az intézmény összes dolgozói létszáma: 24 fő 23 fő A családgondozók helyettesítésének rendjéről a szakmai vezető gondoskodik. Apc-Zagyvaszántó-Rózsaszentmárton esetében a családgondozók egymást helyettesítik. Ha mindketten akadályoztatva vannak, akkor a lőrinci családgondozó helyettesít. Hort-Heréd viszonylatában egymást helyettesítik, illetve szintén Lőrinci lép be. Lőrinciben a két családgondozó egymást helyettesíti, illetve Hort vagy Heréd családgondozója látja el a szükséges helyettesítést.

24 VIII. Az egyes szervezeti egységek és feladatai VIII. 1. Az intézmény belső szervezeti egységeinek fő feladatai Az intézmény belső szervezeti egységeinek meghatározásánál elsődleges cél, hogy az intézmény feladatait zavartalanul, mindenkor a jogszabályi előírásainak megfelelően láthassa el. VIII. 2. Intézményvezetés Az intézmény vezetőjét a gesztor önkormányzat testülete nevezi ki és menti fel /Lőrinci Város Képviselő-testülete/. Az egyéb munkáltatói jogokat Lőrinci város Polgármestere gyakorolja. Az intézmény közösen foglalkoztatott közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói hatásköröket az intézményvezető gyakorolja. Az intézményvezető feladatai, vezetési módszerek vezeti az intézményt, egyszemélyi felelős az intézmény működéséért és működtetéséért biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket képviseli az intézményt külső szervek előtt tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai működésének valamennyi területét gyakorolja a munkáltatói jogokat ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat elkészíti az intézmény SZMSZ-ét, Szakmai Programját, Házirendjét, kötelezően előírt szabályzatait, továbbá az intézmény működését segítő egyéb szabályzatokat, rendelkezéseket kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét

25 felelős a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszer (FEUVE) működtetéséért gondoskodik a dolgozók továbbképzési kötelezettségének teljesítéséről adatot szolgáltat a felügyeleti szervek részére, valamint a Statisztikai Hivatal felé Irányítja a Szervezeti Működési szabályzatban és a Szakmai Programban meghatározott intézményi munkát, koordinál a munkacsoportok között, értékeli az intézményben folyó tevékenységet, hiányosságok esetén a szükséges intézkedéseket megteszi felelős az intézmény feladatainak jogszerű és szakszerű végrehajtásáért gondoskodik az intézmény eredményes működéséhez szükséges feltételekről, az ott dolgozók folyamatos szakmai fejlődéséről és mentálhigiénés védelméről, a munka megbecsüléséről, a munkatársak szakmai és emberi biztonságáról. színvonalas Munkáltatói, valamint fegyelmi jogkört gyakorol, a jogszabályokban meghatározott keretek között az intézmény dolgozóira vonatkozóan: munkaviszony létesítése munkaviszony megszüntetése bérmegállapítás jutalmazás szabadság engedélyezése fegyelmi eljárás, indítása, fegyelmi büntetés kiszabása. Elkészíti az intézmény költségvetési koncepció-tervezetét, terv igényét Elkészíti a dolgozók munkaköri leírását. Ellenőrzi az előírt nyilvántartások, dokumentációk vezetését. Felel az adatkezelésért, a gondozottak, szolgáltatást igénybevevők személyiségi jogainak védelméért. Felülvizsgálja a gondozottak által fizetendő személyi térítési díjakat. Pénzkezelés tekintetében: gazdálkodik a rendkívüli dologi kiadással összefüggő ellátmánnyal és felhasználásáról elszámol, a szabályoknak megfelelően

26 Összehangolja az intézmény kapcsolattartásait, különös tekintettel a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának osztályvezetőjével. Az előirányzat felhasználása során, a Munkamegosztási megállapodás 2c/a-b-c-f-gh-i pontja az irányadóak. Felügyeli a szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást Az előirányzatok módosítása a Munkamegosztási megállapodás 2d/a-b-b1-b2 pontja szerint történik. Az intézmény költségvetésében szereplő előirányzatok erejéig kötelezettséget vállalhat az intézmény vezetője. Az egyéb, szakmai analitikus nyilvántartások, feladatmutatók folyamatos, naprakész és pénzügyi alapnyilvántartásokkal összhangban történő vezetése. Együttműködési megállapodást köthet más szervekkel egy konkrét szakmai feladat, vagy tevékenység ellátására. Gondoskodik a közegészségügyi, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzatok előírásainak betartásáról és az ezzel kapcsolatos oktatásról. A dolgozók részére szükség szerint, de legalább évente kétszer munkaértekezletet tart. Rendkívüli munkavégzést rendelhet el. Elkészíti az egyes szervezeti egységek házirendjét A bejelentésekkel, panaszokkal kapcsolatos intézkedések megtételéért felel. Elkészíti az intézmény számára jogszabályban előírt valamennyi szabályzatot. A bejelentésekkel, panaszokkal kapcsolatos intézkedések megtételéért felel. Szabályozza távolléte esetén a feladata és hatáskör átadásának rendjét. Távolléte esetén a szakmai vezető felel az intézmény működésének rendjéért. VIII. 3. Az intézmény orvosa: - megbízási szerződéssel, heti 2X2 órát rendel az otthonban - feladatait az intézmény vezetője a hatályos évi III. törvény, az 1/2000. (I.7) SZCSM rendelet, valamint a 21/2000. (V.II.) önkormányzati rendelet alapján határozza meg

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA jóváhagyta a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 7/2009. (IV. 28.) határozatával, módosította a

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) FELSÖ-KISKUNSAGI ÉS DUNAMELLÉK TOSSCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS I. Határozati javaslat 1. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete../2012. (11.15.) önk. sz. határozatában foglaltak alapján,

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Módosító okirat. III. Az Alapító okirat kiegészül 2.3. ponttal: A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

Módosító okirat. III. Az Alapító okirat kiegészül 2.3. ponttal: A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének Okirat száma: 44-2/2015. Módosító okirat Az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2015. március 03. napján kiadott, 46/2015. (III.

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IDŐSEK KLUBJA CSOKVAOMÁNY I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZTŐ

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT. Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye ALAPÍTÓ OKIRAT Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Pesterzsébet-Soroksár Önkormányzatának

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálata Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT

Határidő: 2012. december 31. MÓDÓSÍTÓ OKIRAT K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 736/2012. (XII.13.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Gyermekjóléti

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben