KIVONAT. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága november 8-i ülése jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIVONAT. Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága 2011. november 8-i ülése jegyzőkönyvéből"

Átírás

1

2

3

4

5 KIVONAT Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi- és Szociális Bizottsága november 8-i ülése jegyzőkönyvéből 211/2011. (XI.08.) Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata A Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testület Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy dönt, hogy a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat melléklete szerint jóváhagyja. Felelős: Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény vezetője, aljegyző közreműködésével Határidő: november 10. K. m. f. Kiss Lajosné sk. Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke Kivonat hiteles! Lőrinci, november 8. Madarászné Prezenszki Kinga

6 Szociális Ellátó-és Gyermekjóléti Intézmény Lőrinci Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Készítette: Bereczki Judit intézményvezető

7 TartalomjegyzékI. Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési szabályzat célja... 4 I. 2. Az intézmény jogszabályi meghatározottsága... 4 I. 3. A költségvetési szerv működését meghatározó dokumentum a Szervezeti és Működési Szabályzat. A Szakmai Program, Házirend, valamint a gazdasági munka vitelét segítő különböző a szakmai munkát segítő szabályzatok, melyeket az SZMSZ függeléke tartalmaz I. 4. Az önállóan működő költségvetési szerv legfontosabb adatai... 5 I. 5. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat száma, kelte... 5 I. 6. A költségvetési szerv alapítójának neve és címe... 5 I. 7. A fenntartó neve és címe... 6 I. 8. A költségvetési szerv típusa, jogállása... 6 A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon... 6 II. 1. A vagyon feletti rendelkezés joga... 7 II. 2. A költségvetési szerv, vállalkozási tevékenysége: a költségvetési szerv... 7 A költségvetési szerv működési területe... 7 III. 1. A költségvetési szerv tevékenységének célja... 7 III. 2. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata... 7 III. 3. A költségvetési szerv működési köre... 8 III. 4. A költségvetési intézmény felügyeleti szerve... 9 IV. A költségvetési szerv alaptevékenysége (szakfeladat számmal és megnevezéssel):... 9 IV. 1. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje IV. 2. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése IV 3. A Szervezeti Működési Szabályzat hatálya V. Az intézmény feladatai V. 1. Az intézmény feladatai és hatásköre V. 2. Az intézményben folyó szakmai tevékenységet az alábbi jogszabályok határozzák meg VI. Az intézmény működése VI. 1. A szociális szolgáltatások köre és igénybevételük formája VI. 2. A dolgozók érdekvédelme VI. 3. A dolgozók jogai VI. 4. A szolgáltatást igénybevevők érdekvédelme VI. 5. Ellátott jogi képviselő VI. 6. Gyermekjogi képviselő VII. Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti tagozódása VII. 1. Intézményvezetés VII. 2. Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény ellátott feladatai és feladat ellátási helyei VII. 3. Az egyes szervezeti egységekben foglalkoztatott dolgozók létszáma... 18

8 VIII. Az egyes szervezeti egységek és feladatai VIII. 1. Az intézmény belső szervezeti egységeinek fő feladatai VIII. 2. Intézményvezetés VIII. 3. Az intézmény orvosa: VIII. 4. Vezető gondozó ápoló feladata VIII. 5. Vezető családgondozó faladatai VIII Védőni szolgálat VIII Kisegítő tevékenység IX. Általános rendelkezések X. Az intézmény működésének főbb szabályai X. 1. Munkavégzéssel kapcsolatos szabályok ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK... 36

9 I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési szabályzat határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a külső és belső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, melyeket jogszabály nem utal más intézmény vagy hatóság feladat és hatáskörébe. A Szervezeti és Működéi szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységek, munkacsoportok és folyamatok összehangolt működését és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak betartása az intézmény dolgozójára nézve kötelező. I. 2. Az intézmény jogszabályi meghatározottsága a) a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátási formák biztosítása, b) a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátási formák működtetése - a szociális igazgatásáról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény, valamint az intézmény működését, tevékenységét érintő hatályos jogszabályok. c) a Gyvt évi XXXI. törvény, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet d) - az egészségügyről szóló évi CLIV, valamint az intézmény működését érintő hatályos jogszabályok Az önállóan működő költségvetési szerv működési rendjét meghatározó dokumentumok Az intézmény törvényes működését, a hatályos jogszabályokkal összhangban lévő dokumentumok határozzák meg. I. 3. A költségvetési szerv működését meghatározó dokumentum a Szervezeti és Működési Szabályzat. A Szakmai Program, Házirend, valamint a gazdasági munka vitelét segítő különböző a szakmai munkát segítő szabályzatok, melyeket az SZMSZ függeléke tartalmaz. I. 4. Az önállóan működő költségvetési szerv legfontosabb adatai

10 A költségvetési szerv neve: Szociális Ellátó-és Gyermekjóléti Intézmény A költségvetési szerv rövidített neve:szegyi A költségvetési szerv székhelye:3022. Lőrinci, Erőmű tér 37. Tel./Fax: A költségvetési szerv telephelyei: Szociális Ellátó-és Gyermekjóléti Intézmény Alapszolgáltatási Központ 3021 Lőrinci, Bem utca 2. Tel./Fax: Védőnői Tanácsadó Lőrinci, Bem utca 4. Tel.: A költségvetési szerv ágazati azonosítói: Szociális Ellátó-és Gyermekjóléti Intézmény: Alapszolgáltatási Központ: S S S I. 5. A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozat száma, kelte - a Lőrinci Nagyközségi Közös Tanács által 1975-ben -GAMESZ szervezetén belül kialakított-házigondozás, valamint az óta működő Idősek Klubja, mely a 217/1993.(XI.30) számú képviselőtestületi határozattal, Szállást Biztosító Idősek Klubja névvel jogutódként létrehozott nappali szolgáltatást és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézménynek, mely a 129/1997. (X.30) számú önkormányzati határozattal Szociális Ellátó-és Gyermekjóléti Intézmény névre változott. I. 6. A költségvetési szerv alapítójának neve és címe Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lőrinci, Szabadság tér 26. I. 7. A fenntartó neve és címe Szociális Ellátó-és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás A gesztor önkormányzat neve és címe: Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő testülete Lőrinci, Szabadság tér 26. I. 8. A költségvetési szerv típusa, jogállása A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv

11 A közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény Feladatellátásához gyakorolt funkciója szerint: önállóan működő költségvetési szerv A költségvetési szerv feladatellátását szolgáló vagyon A rendelkezésre bocsátott ingatlan és ingóvagyon, Lőrinci Város Önkormányzatának tulajdona: Lőrinci, Erőmű tér 37.: (székhely) 1460/90. hrsz. telek: 2190 m2 beépített alapterület: 573 m2 hasznos alapterület: 487 m2 Lőrinci, Bem út 2.: hrsz. telek: 1249 m2 (tagintézmény) beépített alapterület: 120 m2 hasznos alapterület: 102 m2 Lőrinci, Bem út 4.: hrsz. telek: 1249 m2 (tagintézmény) beépített alapterület: 130 m2 hasznos alapterület: 110 m2 II. 1. A vagyon feletti rendelkezés joga A költségvetési szerv vagyonkezelői jogosultságát Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (III. 27.) számú Lőrinci Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelete szabályozza. II. 2. A költségvetési szerv, vállalkozási tevékenysége: a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat. A költségvetési szerv működési területe Lőrinci város egész közigazgatási területe, valamint a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulásban résztvevő települések közigazgatási területe, az ellátott

12 feladatok és a Szociális Ellátó-és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás Társulási megállapodásában foglaltak szerint: III. 1. A költségvetési szerv tevékenységének célja A társult önkormányzatok lakossága azonos eséllyel hozzájuthasson az intézmény által biztosított ellátásokhoz, illetve a Lőrinci Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások megvalósítása, valamint védőnői szolgálat működtetése. III. 2. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata A Szt.56., a Gyvt. 94. és 94/A., valamint az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 152. figyelembevételével: 8690 Egyéb humán egészségügyi ellátás 8730 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása 8810 Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása bentlakás nélkül 8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások 8899 Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül III. 3. A költségvetési szerv működési köre A társulás által ellátott feladatok Működési terület Családsegítés: Lőrinc, Bem utca 2. Apc, Fő út 48. Rózsaszentmárton, Kossuth Lajos utca 5. Zagyvaszántó, Fő utca 2. Gyermekjóléti szolgáltatás: Lőrinci, Bem utca2 Apc, Fő utca 48. Heréd, Vörösmarty tér 1. Hort, Kossuth Lajos út 149. Védőnői szolgálat Lőrinci, Bem utca 4. Ápoló-gondozó otthon és rehabilitá- Lőrinci, Erőmű tér 37. ciós intézményi ellátás Idősek Otthona

13 Házi segítségnyújtás: Lőrinci, Bem utca 2. Rózsaszentmárton, Kossuth L. ú. 5. Zagyvaszántó, Fő utca 2. Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Lőrinci, Bem utca2. Lőrinci, Bem utca2. Apc, Boldog, Csány, Zagyvaszántó Ecséd, Hatvan, Heréd Hort, Kerekharaszt Lőrinci, Nagykökényes Petőfibánya, Rózsaszentmárton III. 4. A költségvetési intézmény felügyeleti szerve A szakmai irányítás kivételével: Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lőrinci, Szabadság tér 26. IV. A költségvetési szerv alaptevékenysége (szakfeladat számmal és megnevezéssel): 8690 Egyéb humán- egészségügyi ellátás: Család és nővédelmi egészségügyi gondozás A gyermekvállalás optimális körülményeinek elősegítése céljából az anya fogamzás előtti gondozásával, genetikai tanácsadással, a termékenységi ciklus alatti gondozással, a családtervezési ismeretek és a fogamzásgátló módszerek megismertetésével, valamint a nők fokozott védelméhez szükséges összetett megelőzési tevékenységgel, egészségvédelemmel, ill. a 0-6 éves korú gyermekek gondozásával kapcsolatos tevékenység Ifjúság-egészségügyi gondozás A kiskorúak harmonikus testi és lelki fejlődését elősegítő egészségneveléssel,

14 szűrővizsgálatokkal, a pályaválasztási tanácsadás feladataival, a beiskolázás előtti vizsgálatokkal és a további szakmai alkalmassági vizsgálatokkal, a veleszületett rendellenességekkel és a fogyatékos kiskorúak lelki gondozásával, fokozott ellenőrzésével és a közösségbe történő beilleszkedést segítő tevékenység Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Az egészségi állapota, valamint a szociális helyzete miatt önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott egyébe körülményeken alapuló gondozási szükséglettel bíró, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy (ideértve azt a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személyt is, akinek ellátása más formában nem biztosítható) tartós ellátásával kapcsolatos feladatok. Az intézetbe felvehető ellátottak száma: 20 fő Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása bentlakás nélkül Idősek nappali ellátása A saját otthonukban élő, idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátásával kapcsolatos feladatok 8892 Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások Gyermekjóléti szolgáltatás A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése, a családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése 8899 Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

15 Szociális étkeztetés A koruk, egészségügyi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai, vagy szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezés biztosítására nem képes személyeknek nyújtott legalább napi egyszeri meleg étkeztetésével kapcsolatos tevékenység Házi segítségnyújtás A legfeljebb napi 4 órás gondozási igényű személy részére nyújtott, alapvető gondozási, ápolási feladatokat, önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást magában foglaló házi segítségnyújtással kapcsolatos Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk, és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátással kapcsolatos tevékenység Családsegítés A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képességek megőrzése céljából nyújtott szolgáltatással kapcsolatos tevékenység. IV. 1. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje Az intézmény élén,- a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3/A. (2) bekezdés b) pontja alapján kinevezett magasabb vezető áll. Az intézményvezetőt a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvános pályázati eljárás keretében a Szociális Ellátó-és

16 Gyermekjóléti intézményt Fenntartó Társulási Megállapodás pontja szerint a társult önkormányzatok polgármestereinek véleményét ki kell kérni, a közös intézmény vezetője kinevezése és felmentése esetén az intézmény vezetőjét a gesztor önkormányzat, Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi ki és menti fel. Fegyelmi és anyagi felelősségre vonásával kapcsolatos ügyekben eljár. Az egyéb munkáltatói jogokat Lőrinci Város Polgármestere gyakorolja. IV. 2. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése A munkáltatói intézkedések megtételéről, a foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyáról, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint e törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezik. A Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti intézmény Fenntartó Társulás létrehozására vonatkozó társulási megállapodás pontja alapján, az érintett települések polgármestereinek véleményét ki kell kérni a működési területükön feladatot ellátó munkavállaló megbízása, kinevezése és felmentése esetén. A megállapodás pontja alapján, az intézmény közösen foglalkoztatott közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. IV 3. A Szervezeti Működési Szabályzat hatálya Az intézmény számára jogszabályokban, testületi döntésekben megfogalmazott feladat és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen SZMSZ-ben foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. Az SZMSZ hatálya kiterjed: az intézményvezetőre az intézmény dolgozóira az intézmény szolgáltatásait igénybevevőkre V. Az intézmény feladatai V. 1. Az intézmény feladatai és hatásköre Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek, az intézmény szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik. A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a hatályos

17 jogszabályok, az alapító, a fenntartó által az intézmény egyes szervezeti egységekre, vezetőre, dolgozókra kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel. V. 2. Az intézményben folyó szakmai tevékenységet az alábbi jogszabályok határozzák meg évi XXXVIII. törvény az államháztartásról évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi C. törvény a számvitelről 217/1998. (XII. 30.) Korm. r. az államháztartás működési rendjéről 249/2000. (XII. 24.) Korm. r. az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 193/2003. (XI. 26.) Korm. r. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 29/1993. (II. 17.) Korm. r. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól 188/1999. (XII. 16.) Korm. r. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségügyi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

18 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek személyes adatainak működési nyilvántartásáról 257/2000. (XII. 26.) Korm. r. a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról VI. Az intézmény működése Az intézmény működése egységes elvek alapján, a szolgáltatások útján valósul meg. Úgy mint: önkéntesség, esélyegyenlőség, személyiségi jogok védelme, titoktartási kötelezettség. Az intézmény minden dolgozója köteles betartani a szociális munka Etikai Kódexének szabályait. VI. 1. A szociális szolgáltatások köre és igénybevételük formája A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. A szolgáltatások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. Intézményünk szolgáltatásai közül, a családsegítést, a gyermekjóléti szolgáltatást valamint a FIP szolgáltatásait, térítésmentesen vehetik igénybe az ellátott települések lakói. Térítés ellenében vehetik igénybe a szociálisan rászorulók az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, valamint az ápolást gondozást nyújtó intézményi szolgáltatást. Az ellátásokért a jövedelmi viszonyok függvényében és az igényelt ellátásoktól függően térítési díjat kell fizetni. (29/1993. (II. 17.) Korm. r. A szolgáltatásokért fizetendő térítési díj összegét a gesztor település, Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szt ának (9) bekezdése alapján állapítja meg.

19 Az intézményi térítési díjak összegéről, az intézmény szolgáltatását igénybevevő személyeket, valamint az intézmény ellátási területén élő lakosságot tájékoztatni kell, a helyben szokásos módon. Ha az ellátásra jogosult tartási, vagy öröklési szerződést kötött, a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összegű. Házi segítségnyújtás és idősotthoni elhelyezés igénylésénél szükséges a gondozási szükséglet vizsgálata. / 63..(4)-(7) és a 68/A..(1)-(2) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele az Sztv. 65..(1)-től, (6.)-bek. alapján történik. Idősek Otthonába történő felvételnél (Szt. 66. (1) és 67. (1) az intézményvezető tájékoztatást ad az ellátás tartalmának feltételeiről, (68. (5).a jogosult és hozzátartozói kapcsolattartásáról, a lakók jogairól és kötelességeiről, az intézmény házirendjéről, a fizetendő térítési díjról és fizetés szabályairól. Az intézményvezetője megállapodást köt (94/C. ) az ellátást igénylővel. VI. 2. A dolgozók érdekvédelme A dolgozók érdekvédelmét közalkalmazotti tanács látja el az 1992.évi XXXIII.tv ( Kjt ) 15. -ának bekezdése alapján. Az intézmény vezetése együttműködik az intézményi dolgozók minden olyan törvényes szervezetével, amelynek célja a dolgozók érdekképviselete és érdekvédelme. Az intézmény működését segítő testületek szervezetek és közösségek üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, megőrzéséről az intézmény vezetője gondoskodik. VI. 3. A dolgozók jogai Joga van a dolgozónak: kulturált körülmények között, a szakképzettségének megfelelő munka végzéséhez, védőruhával való ellátásához, balesetmentes munkafeltételek biztosításához. VI. 4. A szolgáltatást igénybevevők érdekvédelme Az otthonban lakók és a területi ellátásban részesülő ellátottak érdekvédelmét az Érdekképviseleti Tanács látja el. Az Érdekképviseleti Tanács feladata:

20 Az intézményben élő személyek, a területen gondozásban lévő ellátottak, illetve hozzátartozói panaszainak meghallgatása. A problémát előidéző okok kivizsgálása, megoldási javaslatok kidolgozása és azok továbbítása az intézményvezető felé. A tanács tagjai véleményezési joggal vannak az intézmény jogszerű működését biztosító dokumentumok készítése, módosítása során. Az Érdekképviseleti Tanács szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. Tagjai: kettő lakó, egy lakó hozzátartozója, az intézmény dolgozói közül egy fő, a fenntartó képviseletében egy fő. VI. 5. Ellátott jogi képviselő Az ellátott jogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásban és Idősek Otthonában illetve a szolgáltatásban részesülők részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában. Intézményünkben az ellátást igénybevevők tájékoztatást kapnak az ellátott jogi képviselő által nyújtható segítségadás lehetőségéről, az ellátott jogi képviselő elérhetősége pedig faliújságunkon kifüggesztve folyamatosan elérhető. Az Érdekképviseleti Fórum üléseire, az Ellátott jogi képviselőt meg kell hívni. Az ellátott jogi képviselőnél tett panaszról, a megbeszélésről jegyzőkönyv készül, a probléma orvoslásáról az érintettek bevonásával megállapodás történik. VI. 6. Gyermekjogi képviselő A gyermekjogi képviselő e célra létrehozott szervezet keretében működik. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző biztosítja, hogy a gyermek és hozzátartozói a gyermekjogi képviselő személyét és a vele való kapcsolat felvételének módját megismerhessék. Az intézmény hirdetőtábláján címe, telefonszáma, fogadóórája jól láthatón kifüggesztésre került. A gyermekjogi képviselő ellátja a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermek XXXI. tv.-ben meghatározott jogainak védelmét, és segíti a gyermeket jogai megismerésében és érvényesítésében.

21 Figyelemmel kíséri az óvoda, az iskola, a kollégium és a pedagógiai szakszolgálat intézményeiben folyó gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységet, segíti a gyermeki jogok érvényesülését. VII. Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény Szervezeti tagozódása VII. 1. Intézményvezetés Intézményvezető Vezető Ápoló-gondozó Telephely: Idősek otthona, Lőrinci, Erőmű tér, 37. Vezető családgondozó / kistérségi feladatellátás/ Telephely: Alapszolgáltatási Központ Lőrinci, Bem út.2. VII. 2. Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény ellátott feladatai és feladat ellátási helyei 1. Idősek Otthona. Alapszolgáltatási Központ 3.Anya-és Gyermekvédelmi Tanácsadó Védőnői szolg. -Időskorúak ápolása, Idősek nappali - Család és nővédelmi egészgondozása, ellátása, ségügyi gondozás szociális szűrővizsgálatok étkezés - Házi segítségnyújtás Lőrinc, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó

22 Gyermekjóléti szolgáltatás Lőrinci, Heréd, Hort Családsegítő szolgálat Lőrinci, Apc, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Heréd, Hort, Kerekharaszt, Lőrinci, Nagykökényes, Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Zagyvaszántó Telephely: Erőmű tér 37. Lőrinci,Bem út 2. Bem út. 4. VII. 3. Az egyes szervezeti egységekben foglalkoztatott dolgozók létszáma Intézményvezetés / Idősek Otthona / Intézményvezető: Vezető-ápoló: Összesen: 1 fő, 1 fő. 2 fő Idősek Otthona Lőrinci, Erőmű tér 37. Gondozó ápoló nővér: Kisegítő dolgozó: Összesen: 5 fő, 3 fő, 8 fő Idősek Otthonában megbízási szerződéssel heti 4 órában: 1 fő mozgásterapeuta Szociális Étkeztetés (Lőrinci, Bem u. 2.) Szociális ügyintéző 1 fő napi 8 órában Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás /Idősek Otthona, Lőrinci Erőmű tér 37./ Szociális gondozó- ápoló 4 fő vállalkozó, készenléttel (nem közalkalmazott)

23 Házi gondozás: Alapszolgáltatási Központ, Lőrinci, Bem út 2. Kistérségben: Rózsaszentmárton: Zagyvaszántó: Lőrinci: Összesen: 0.5 fő 0.5 fő 3 fő 3.5fő 2.5 fő Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat Lőrinci, Bem út 2. Lőrinci családgondozó 1 fő Zagyvaszántó csg. 0.5 fő Rózsaszentmárton csg. 0.5 fő Apc csg. 0.5 fő Lőrinci gyermekjóléti családgondozó 1 fő Apc gyermekjóléti cs.g. 0.5 fő Heréd gyermekjóléti cs.g. 0.5 fő Hort gyermekjóléti cs.g. 1 fő-egyben szakmai vezető Családgondozók összesen: 5.5 fő Anya- és Nővédelmi Tanácsadó Lőrinci, Bem út. 4. Védőnők: Összesen: 3 fő, 3 fő Az intézmény összes dolgozói létszáma: 24 fő 23 fő A családgondozók helyettesítésének rendjéről a szakmai vezető gondoskodik. Apc-Zagyvaszántó-Rózsaszentmárton esetében a családgondozók egymást helyettesítik. Ha mindketten akadályoztatva vannak, akkor a lőrinci családgondozó helyettesít. Hort-Heréd viszonylatában egymást helyettesítik, illetve szintén Lőrinci lép be. Lőrinciben a két családgondozó egymást helyettesíti, illetve Hort vagy Heréd családgondozója látja el a szükséges helyettesítést.

24 VIII. Az egyes szervezeti egységek és feladatai VIII. 1. Az intézmény belső szervezeti egységeinek fő feladatai Az intézmény belső szervezeti egységeinek meghatározásánál elsődleges cél, hogy az intézmény feladatait zavartalanul, mindenkor a jogszabályi előírásainak megfelelően láthassa el. VIII. 2. Intézményvezetés Az intézmény vezetőjét a gesztor önkormányzat testülete nevezi ki és menti fel /Lőrinci Város Képviselő-testülete/. Az egyéb munkáltatói jogokat Lőrinci város Polgármestere gyakorolja. Az intézmény közösen foglalkoztatott közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói hatásköröket az intézményvezető gyakorolja. Az intézményvezető feladatai, vezetési módszerek vezeti az intézményt, egyszemélyi felelős az intézmény működéséért és működtetéséért biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket képviseli az intézményt külső szervek előtt tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai működésének valamennyi területét gyakorolja a munkáltatói jogokat ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat elkészíti az intézmény SZMSZ-ét, Szakmai Programját, Házirendjét, kötelezően előírt szabályzatait, továbbá az intézmény működését segítő egyéb szabályzatokat, rendelkezéseket kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét

25 felelős a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszer (FEUVE) működtetéséért gondoskodik a dolgozók továbbképzési kötelezettségének teljesítéséről adatot szolgáltat a felügyeleti szervek részére, valamint a Statisztikai Hivatal felé Irányítja a Szervezeti Működési szabályzatban és a Szakmai Programban meghatározott intézményi munkát, koordinál a munkacsoportok között, értékeli az intézményben folyó tevékenységet, hiányosságok esetén a szükséges intézkedéseket megteszi felelős az intézmény feladatainak jogszerű és szakszerű végrehajtásáért gondoskodik az intézmény eredményes működéséhez szükséges feltételekről, az ott dolgozók folyamatos szakmai fejlődéséről és mentálhigiénés védelméről, a munka megbecsüléséről, a munkatársak szakmai és emberi biztonságáról. színvonalas Munkáltatói, valamint fegyelmi jogkört gyakorol, a jogszabályokban meghatározott keretek között az intézmény dolgozóira vonatkozóan: munkaviszony létesítése munkaviszony megszüntetése bérmegállapítás jutalmazás szabadság engedélyezése fegyelmi eljárás, indítása, fegyelmi büntetés kiszabása. Elkészíti az intézmény költségvetési koncepció-tervezetét, terv igényét Elkészíti a dolgozók munkaköri leírását. Ellenőrzi az előírt nyilvántartások, dokumentációk vezetését. Felel az adatkezelésért, a gondozottak, szolgáltatást igénybevevők személyiségi jogainak védelméért. Felülvizsgálja a gondozottak által fizetendő személyi térítési díjakat. Pénzkezelés tekintetében: gazdálkodik a rendkívüli dologi kiadással összefüggő ellátmánnyal és felhasználásáról elszámol, a szabályoknak megfelelően

26 Összehangolja az intézmény kapcsolattartásait, különös tekintettel a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának osztályvezetőjével. Az előirányzat felhasználása során, a Munkamegosztási megállapodás 2c/a-b-c-f-gh-i pontja az irányadóak. Felügyeli a szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó analitikus nyilvántartást Az előirányzatok módosítása a Munkamegosztási megállapodás 2d/a-b-b1-b2 pontja szerint történik. Az intézmény költségvetésében szereplő előirányzatok erejéig kötelezettséget vállalhat az intézmény vezetője. Az egyéb, szakmai analitikus nyilvántartások, feladatmutatók folyamatos, naprakész és pénzügyi alapnyilvántartásokkal összhangban történő vezetése. Együttműködési megállapodást köthet más szervekkel egy konkrét szakmai feladat, vagy tevékenység ellátására. Gondoskodik a közegészségügyi, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzatok előírásainak betartásáról és az ezzel kapcsolatos oktatásról. A dolgozók részére szükség szerint, de legalább évente kétszer munkaértekezletet tart. Rendkívüli munkavégzést rendelhet el. Elkészíti az egyes szervezeti egységek házirendjét A bejelentésekkel, panaszokkal kapcsolatos intézkedések megtételéért felel. Elkészíti az intézmény számára jogszabályban előírt valamennyi szabályzatot. A bejelentésekkel, panaszokkal kapcsolatos intézkedések megtételéért felel. Szabályozza távolléte esetén a feladata és hatáskör átadásának rendjét. Távolléte esetén a szakmai vezető felel az intézmény működésének rendjéért. VIII. 3. Az intézmény orvosa: - megbízási szerződéssel, heti 2X2 órát rendel az otthonban - feladatait az intézmény vezetője a hatályos évi III. törvény, az 1/2000. (I.7) SZCSM rendelet, valamint a 21/2000. (V.II.) önkormányzati rendelet alapján határozza meg

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011 május Az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Bizottsága, átruházott hatáskörben.. SZEB sz. határozatával hagyta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vác Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatások Háza 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Tel: (27) 501-400 Fax: (27) 313 412 email: szochaztitkarsag@gmail.com honlap: www.szocialishaz.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Hajdúböszörmény, 2011. 1 veletek vagyok minden napon / Máté 28, 20b / Preambulum Az Egyház küldetése, hogy

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 III. AZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSzSzGyK) 1081 Budapest, Népszínház u. 22. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napfény Otthon Kiemelten Közhasznú Alapítvány IDŐSEK OTTHONA 2030 Érd, Árpád u. 26. www.napfenyotthon.hu, arpad@napfenyotthon.hu Tel: 06 23/368-400 Fax: 06 23/364-792 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS BudaörsKistérségTöbbcélúTársulása(BTT)2009.október7-iülésére Tárgy: A BTT CsaládsegítőésGyermekjólétiKözpontSZMSZ-ének,házirendjénekés szakmaiprogramjánakjóváhagyása Száma: 30-2009. Készítette:

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény elnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szakmai Program 1. számú melléklete DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom Tartalom...2 I. Bevezetés...3 II. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya...4 III.Az Intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYE Budapest, 1042 Deák Ferenc u. 93. e-mail: szeiujp@axelero.hu Tel.: 231-0000, 231-6010 Fax: 390-4370 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2014. Jelen Szervezeti és Mőködési Szabáélyzatot jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával

Részletesebben

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚHADHÁZI MIKROTÉRSÉGI CSALÁDSEGÍTŐ és GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4243 Téglás, Liget u. 1. sz. 4242 Hajdúhadház, Béke u. 54/b. sz. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. július 1./ A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-92/2009. Üi.: Csomor Ágnes Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szociális Bizottság MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: ENI Szervezeti és Működési

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. december 16. Jogszabályok: - a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyva: MÖKT határozattal Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. (Áht.) valamint annak felhatalmazására és végrehajtására kiadott, az államháztartás

Részletesebben

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Krízis Alapítvány 1225 Budapest, Nagytétényi út 266. KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Készítette: Nagy Ferenc Graszl Tibor Tartalom 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. Szervezeti és Működési Szabályzata Mágocs Város Önkormányzatának Gondozási Központja számára I. Általános bevezető szabályok A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2015. április

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2015. április Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2015. április Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata, lapelve... 4. oldal 1.1. Az intézmény/szolgáltatás létrehozásának

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító

A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZABÁLYZAT. Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A /2008.. (.) Kgy. határozat melléklete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 01. 01-től Jóváhagyta: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító A FORENO NONPROFIT Kft. Szervezeti

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1.Az intézmény neve: Családsegítő Központ 2.Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 3.Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 4.Törvényességi felügyeletet

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben