Családokért Önkormányzati Társulás. Szakmai Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Családokért Önkormányzati Társulás. Szakmai Program"

Átírás

1 Családokért Önkormányzati Társulás Szakmai Program

2 Tartalomjegyzék 1. A társulás településeinek földrajzi elhelyezkedése, gazdasági, infrastrukturális és társadalmi helyzete Demográfiai tendenciák a kistérségben Általános információk a szolgáltatást biztosító társulásról Gyermekjóléti szolgálat területi irodái és dolgozói Családsegítő szolgálat területi irodái és dolgozói A társulás célja, és feladata A társulás által ellátott feladatok A társulás által ellátott feladatok tételes felsorolása: A társulás felépítése, szakfeladatai ellátásának helye: A társulás által biztosított gyermekjóléti szolgáltatások célja és feladata A gyermekjóléti szolgálat szakmai programja A szolgáltató neve, székhelye, telephelyei: Elhelyezési, és személyi feltételek A gyermekjóléti szolgálat tárgyi felszereltsége Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői A Gyermekjóléti szolgálat ellátotti köréhez tartoznak: A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása Együttműködések A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a szolgáltatások formái, köre, rendszeressége A gondozási, nevelési, fejlesztési feladatok jellege, tartalma, módja Nyilvántartások, dokumentumok Az ellátás igénybevételének módja Tájékoztatás módja A szolgáltatást igénybe vevők és a szolgáltatást végzők jogainak védelme A szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának módja, formái A társulás családgondozói által nyújtott családsegítés szolgáltatás célja és feladata

3 6. A családsegítő szolgálat szakmai programja A szolgáltató neve, székhelye, telephelyei: Elhelyezési, személyi és tárgyi feltételek A családsegítés célja és feladata A megvalósítani kívánt program bemutatása Más intézményekkel történő együttműködés módja Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Az ellátás igénybevételének módja és feltételei: A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja A szolgáltatást igénybe vevők és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelme és egyéb a szolgáltatásra vonatkozó szabályok A társulás működésének alapelvei A társuláson belüli és más intézményekkel való kapcsolattartás módjai, formái Szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja: A társuláson belüli információáramlás, kapcsolattartás és kommunikáció A szolgáltatásokról szóló tájékoztatás helyi módja Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok Az ellátottak jogainak védelmével kapcsolatos szabályok A gyermekjóléti alapellátást igénybe vevők jogainak védelmével kapcsolatos speciális szabályok A gyermeknek joga van: A gyermek szülője Az alkalmazottak jogai A szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának módjai, formái A feladatellátás szakmai tartalma, módja A Társulás szakmai feladatait az alábbi jogszabályok figyelembevételével látja el: A Társulás által nyújtott többletszolgáltatások ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4 1. A társulás településeinek földrajzi elhelyezkedése, gazdasági, infrastrukturális és társadalmi helyzete Az Önkormányzati Társulásban érintett 4 település Fejér megyében, a Dunaújvárosi Kistérségben található. Baracs, Előszállás, Kisapostag, Nagykarácsony települések egymáshoz közel, kb km távolságra helyezkednek el. Baracs: Fejér megyében, Dunaújvárostól délre található település, melynek egy részét a Duna határolja. A község faluházának épületén belül található a sportcsarnok, színházterem és a könyvtár, mely alkalmas kulturális és sport programok rendezésére. Baracs község területén épült meg a M6, M8 jelzésű autópálya csomópontja. Az egészségügyi ellátásról 2 háziorvos, 1 fogorvos gondoskodik. Óvoda, általános iskola, valamint művészeti alapiskola is működik a településen. A település közigazgatási területén repülőtér található. A munkavállalók 80-85%-a Dunaújvárosban dolgozik, a munkanélküliség 8%-os. Előszállás: Fejér megye délkeleti végében fekvő nagyközség. A 61-es számú főút, valamint Dunaföldvár közelsége könnyen megközelíthetővé teszi a települést. Az önkormányzat könyvtárat, és művelődési házat működtet. A településen óvoda, általános iskola, könyvtár, és művelődési ház működik. Kisapostag: Fejér megye déli részén, a Duna jobb partján, Dunaújvárostól 5 km-re fekvő község. A falu fejlődése a háború után a Dunai Vasmű építésével párhuzamosan fellendült. A munkalehetőségek és a város közelsége pozitívan hatott a községre. A településen óvoda, és általános iskola 1-4 osztálya működik. Nagykarácsony: Nagykarácsony Fejér megye déli részén helyezkedik el, Dunaújvárostól délnyugatra található. A településen óvoda, és általános iskola működik. A településeken az ivóvíz, és a gázellátás megfelelő, a kommunális hulladék elszállítása biztosított. A szennyvíz elvezetésére alkalmas hálózat kiépítése még nem teljes. A lakosok nagy része a környező, vagy közeli városokban dolgozik (Dunaújváros, Ercsi, Százhalombatta). A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzéke szerint (240/2006. (XI.30.) Korm. rendelet) Nagykarácsony súlyosan érintett ezekben a problémákban. Közúton valamennyi település megközelíthető. A Dunaújváros közelében lévő települések (Baracs, Kisapostag) buszközlekedése jó. E szempontból, a nagyobb távolság miatt nehezebb helyzetben van Nagykarácsony, és valamelyest Előszállás is. A 42-es vasútvonal, amely Pusztaszabolcs Dunaújváros Paks vonalon közlekedik, Előszállást is érinti, a 43-as számú Mezőfalva Rétszilas vonalon haladó vonat pedig Nagykarácsonyon megy át. A vasútvonalak minősége, a vasúti közlekedés gyakorisága a térségben gyengébb, mint a buszközlekedésé. 1.1 Demográfiai tendenciák a kistérségben A települések lakosságingadozása kissé eltérő. A város környékén lévő települések, Baracs, Kisapostag lakosságszáma folyamatosan nő. A települések össznépessége 4

5 2002 és 2006 között növekedett, még Dunaújvárosé kicsit csökkent. Mindegyik településen évről évre emelkedett a halálozások száma, csökkentve ezzel a lakosságszámot. A lakosság természetes fogyása nagyobb, mint a természetes szaporodása. Nagyobb volt viszont a településekre kiköltöző, mint az onnét elvándorlók száma, tehát a települési lakosságszám növekedések oka feltételezhetően a vidékre költözés. Lakosságszámok a január 1-jei állapot szerint: Település Baracs Előszállás Kisapostag Nagykarácsony Összesen Lakosságszám 3499 fő 2393 fő 1433 fő 1422 fő 8747 fő 2. Általános információk a szolgáltatást biztosító társulásról A társulás neve: Családokért Önkormányzati Társulás A Társulás székhelye: 2427 Baracs, Táncsics utca 27. A Társulás működési területe: Társult önkormányzatok közigazgatási területe Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője: Baracs Község Önkormányzata Székhelye: 2427 Baracs, Táncsics utca 27. Képviseli: Várai Róbert polgármester Előszállás Nagyközség Önkormányzata Székhelye: 2424 Előszállás, Fő tér 3. Képviseli: Farkas Imre polgármester Kisapostag Község Önkormányzata Székhelye: 2428 Kisapostag, Petőfi Sándor utca 63. Képviseli: Nagy Attila polgármester Nagykarácsony Község Önkormányzata Székhelye: 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor utca 27. Képviseli: Müller Miklós A társult települési önkormányzatok képviselő-testületei megállapodtak abban, hogy a települések lakóinak a családsegítés szociális alapellátási szolgáltatás, s a gyermekjóléti szolgáltatásokhoz minél teljesebb körben való hozzájutása, a mind magasabb szintű ellátás és szolgáltatás biztosítása, a rendelkezésre álló források minél teljesebb, célszerűbb és optimálisabb felhasználása érdekében mellérendeltségük és 5

6 egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján határozatlan időre Társulási Megállapodást kötöttek. A társulás fenntartója: Családokért Önkormányzati Társulás A Társulási Tanács elnöke: Várai Róbert Baracs község polgármestere A munkáltatói jogok gyakorlója: Várai Róbert Baracs község polgármestere A társulás jogállása: a Társulás önálló jogi személy A szolgáltatást nyújtók: 2.1 Gyermekjóléti szolgálat területi irodái és dolgozói Település Területi iroda Családgondozó / végzettség 2427 Baracs Kossuth L. u. 11. Kápolnási Attiláné szociálpedagógus 2424 Előszállás Bem u. 1. Gráczer Zsuzsanna szociális munkás 2428 Kisapostag Petőfi u. 69. Molnárné Tüzkő Zsuzsanna szociális munkás 2425 Nagykarácsony Petőfi u. 27. Molnárné Tüzkő Zsuzsanna- szociális munkás Baracson és Előszálláson a családgondozó a gyermekek számát, valamint a gondozott gyermekek létszámát figyelembe véve napi 8-8 órában, míg Kisapostagon és Nagykarácsonyban osztott munkakörben napi 3-3 órában látja el a családgondozói teendőket. A gyermekjóléti szolgálat családgondozóinak szakmai felügyeletét Gráczer Zsuzsanna, Előszállás családgondozója látja el. 2.2 Családsegítő szolgálat területi irodái és dolgozói Település Területi iroda Családgondozó / végzettség 2427 Baracs Kossuth L. u. 11. Nikolinné Héring Edit szociális menedzser 2424 Előszállás Bem u. 1. Kozma Nikolett szociális munkás 2428 Kisapostag Petőfi u. 69. Molnárné Tüzkő Zsuzsanna-szociális munkás 2425 Nagykarácsony Petőfi u. 27. Molnárné Tüzkő Zsuzsanna-szociális munkás Baracson és Előszálláson a családgondozók a törvényi előírásnak megfelelően napi 8-8 órában végzik munkájukat, míg Kisapostagon és Nagykarácsonyban a családgondozó osztott munkakörben napi 1-1 órában végzi a családgondozást. A családsegítő szolgálat szakmai felügyeletét, valamint a társulás dolgozóinak segítését és koordinálását Nikolinné Héring Edit, Baracs családsegítő családgondozója látja el. A családgondozók önálló családgondozóként végzik munkájukat, egymás helyettesítését a munkáltatóval egyeztetett módon, lehetőleg az adott településen belül oldják meg. A társulás megállapodást kötött Dunaújváros családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást is ellátó intézményével, hogy a családgondozók számára biztosítják a szakintézményi hátteret, szükség esetén lehetővé teszik szakmai konzultáción való részvételüket. A rendszeres (kéthetenkénti) eset- 6

7 megbeszélést a társulás településein több szakember közreműködésével oldjuk meg. A rendszeres szakmai továbbképzéseken való részvétel a továbbképzési szükségletnek megfelelően a munkáltató jóváhagyásával valósul meg. 2.3 A társulás célja, és feladata A Családokért Önkormányzati Társulás a családsegítés szociális alapellátási és gyermekjóléti szolgáltatásokkal hozzájárul a társult települések által megfogalmazott szociálpolitika megvalósításához, a lakosság életminőségének javításához, a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítéséhez és a társadalmi kohézió erősítéséhez. A rászorultak védelmét és létbiztonságát szolgáló szociális háló jelentősége az elmúlt évtizedben bekövetkezett társadalmi, gazdasági változások hatására térségünkben is felértékelődött. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény a szociális biztonság és gyermeki jólét megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások formáit, szervezetét, az ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. A társulás alapvető célja, hogy az ellátási területén élő lakosság szükségleteihez és igényeihez leginkább alkalmazkodó szolgáltatást nyújtson, és hatékony, átlátható ellátási struktúrát alakítson ki. A minőségi és differenciált szolgáltatások középpontjában az egyén és az egyének szükséglete áll. Szolgáltatásainkat úgy alakítottuk ki, hogy egyénre szabottak, és széles körben hozzáférhetőek legyenek, valamint nyújtsanak segítséget a rászorulók számára. 2.4 A társulás által ellátott feladatok - Családokat segítő szolgáltatásokat nyújt a szociális, mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, vagy egyéb okok miatt krízishelyzetbe került személyek, családok számára, azok életvezetési képességeinek megőrzése, a válsághelyzethez vezető okok megelőzése, és megszüntetése érdekében. - Tanácsadást nyújt a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószerproblémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére. - Családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló, közösségépítő, konfliktuskezelő programokat és szolgáltatásokat szervez. - Segíti a munkavállaláshoz szükséges készségeket. - Elősegíti a humán jellegű civil kezdeményezéseket. - Veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet, ennek keretében szervezi a szociális és egészségügyi szolgáltatók, intézmények, az oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogó felügyelői és jogi segítségnyújtó szolgálat, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételét a megelőzésben. - Felhívja a települési önkormányzat figyelmét egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek speciális szükségleteire, a kirekesztődés veszélyeire és az ellátórendszer esetleges hiányosságaira. - Ellátja az együttműködési kötelezettségből fakadó feladatokat. 7

8 - A társadalmi befogadás és beilleszkedés elősegítése, az önellátás elérhetőségének megteremtése a térség problémás élethelyzetben élő lakói számára. - A társulás biztosítja az emberek számára a megszokott életvitelük fenntartása mellett az egyes szolgáltatások igénybe vételének lehetőségét. 2.5 A társulás által ellátott feladatok tételes felsorolása: - gyermekjóléti szolgálat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény szerint, - családsegítés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján. 2.6 A társulás felépítése, szakfeladatai ellátásának helye: A társulás székhelye: 2427 Baracs, Táncsics u. 27. Szolgáltatásnyújtás helye: - gyermekjóléti szolgálat - az igénybe vevő lakóhelye szerinti területi irodákon történik a fentiekben leírt helyszíneken, - családsegítés - az igénybe vevő lakóhelye szerinti nyitva álló iroda helyiségekben történik a fentiekben leírt helyszíneken. 3. A társulás által biztosított gyermekjóléti szolgáltatások célja és feladata Célja, hogy a lakosság részére családsegítő, és gyermekvédelmi ellátást nyújtson. Gyermekjóléti szolgálat működtetésével segítse a gyermekeket jogaiknak, érdekeiknek érvényesítéséhez, valamint a szülőket kötelességeik teljesítéséhez. Működtessen jelzőrendszert, mellyel hozzájárul a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez és megszüntetéséhez. A társulás ellátási területe a társulásban részt vevő települések közigazgatási területe. A társuláson belül az alábbi gyermekjóléti alapellátási szolgáltatás biztosított: - Gyermekjóléti szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat Az évi XXXI. tv a, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 6. -a meghatározása alapján a gyermekjóléti szolgálat ellátandó feladatai a következők: Feladata a gyermek érdekeit védő szociális szolgáltatás biztosítása, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítését. 4. A gyermekjóléti szolgálat szakmai programja 8

9 4.1 A szolgáltató neve, székhelye, telephelyei: Családokért Önkormányzati Társulás 2427 Baracs, Táncsics u. 27. Telephelyei: 2427 Baracs, Kossuth L. u Előszállás, Bem u Kisapostag, Petőfi u Nagykarácsony, Petőfi u Elhelyezési, és személyi feltételek A gyermekjóléti szolgálat munkatársai az alábbi településeken látják el tevékenységüket: Település Területi iroda ügyfélfogadás 2427 Baracs Kossuth Lajos u. 11. Hétfő és péntek: 8-11; szerda: óráig Előszállás Bem u. 1. H,K,Sz,P: 8-10; csütörtök: óráig Kisapostag Petőfi u. 69. Hétfő: óráig Nagykarácsony Petőfi u. 27. Szerda: 9-12 óráig. A jogszabályban meghatározott létszámú és végzettségű családgondozóval történik a szolgáltatás biztosítása. A gyermekjóléti szolgálat valamennyi munkatársa szakirányú végzettséggel rendelkezik, illetve szakképzettnek tekinthető. 4.3 A gyermekjóléti szolgálat tárgyi felszereltsége A tárgyi felszereltség (telefon, fénymásoló, számítógép és tartozékai, stb.) megfelel a jogszabályban előírtaknak. Iroda, interjúszoba, valamint prevenciós programokra alkalmas tér biztosított. 4.4 Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői Az ellátás a társulásban részt vevő négy településen (Baracs, Előszállás, Kisapostag, Nagykarácsony) valósul meg. A feladatellátásban résztvevő települések gyermekeinek száma a 2014-es adatok alapján: Település 0-3 éves 4-14 éves éves összes gyermek Baracs Előszállás Kisapostag Nagykarácsony Összesen A számadatokból látható, hogy a gyermekek száma Baracson a legmagasabb, de a gondozott gyermekek száma alacsonyabb ott, mint Előszálláson, ahol közel 200-zal kevesebb a gyerekszám. Előszállás távolabb van Dunaújvárostól, s ez kihatással van a családok életére. Nehezebb a munkavállalás, szűkösebbek a lehetőségek, így több a szociális probléma. Hasonló jelenség figyelhető meg a két kisebb település gyer- 9

10 meklétszámát és a gondozott gyermekek számát tekintve. Kisapostag Dunaújvároshoz közel (kb. 6 km-re) helyezkedik el, így az ott élő családok munkavállalás szempontjából sokkal könnyebb helyzetben vannak, mint a várostól kb. 20 km-re lévő Nagykarácsonyban, ahonnan a közlekedési nehézségek is komoly problémát okoznak. A gondozott gyerekek száma Nagykarácsonyban jóval magasabb, mint Kisapostagon. 4.5 A Gyermekjóléti szolgálat ellátotti köréhez tartoznak: - A feladat ellátásában részt vevő települések területén állandó bejelentett lakóhelylyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező 0-18 éves korosztály és családtagjaik. A gyermekjóléti szolgálat fogadja az önkéntesen segítséget kérőket, valamint megvizsgálja és kezeli a jelzőrendszertől, hatóságoktól, valamint az állampolgároktól érkező jelzéseket. A jelzések nyomán szolgáltatásokat biztosít és közvetít, valamint családgondozást végez. A leggyakoribb veszélyeztető tényezők a következők: - lakhatási és megélhetési problémák, melyek gyakran érzelmi labilitást is okoznak a családokban; - iskolai beilleszkedési zavarok; - iskolai hiányzások; - konfliktusok, kapcsolati problémák; - egyszülős családok; - elhanyagolás (érzelmi, fizikai), a családok torzult értékrendje és világképe; - a szociális veszélyeztetettség; - életvezetési, szocializációs problémák; - inaktív lakossági csoport magas létszáma; - mentális és addiktológiai betegségek és az ezzel járó devianciák megjelenése a családban; - kriminalizálódás mind a felnőttek, mind a gyermekek körében; magántulajdon elleni szabálysértések. A lakosság létszámára viszonylagos állandóság jellemző. A térség területén elenyésző azoknak a családoknak a száma, akik állandó bejelentett lakcímmel nem rendelkeznek, de életvitelszerűen itt tartózkodnak. A vonatkozó törvényi szabályozás értelmében, a gyermekjóléti szolgálatnak e családok vonatkozásában is ellátási kötelezettsége van. Az elmúlt évek gazdasági és szociálpolitikai változásai miatt a veszélyeztetett gyermekek száma folyamatosan emelkedik. 4.6 A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei Az évi XXXI. tv a, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 6. -a meghatározása alapján a gyermekjóléti szolgálat ellátandó feladatai a következők: Feladata a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás biztosítása, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítését. 10

11 A gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: - Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése. A beérkező jelzések nyomán biztosítjuk, illetve közvetítjük a szükséges ellátást, szükség esetén javaslatot teszünk hatósági intézkedésre. A jelzőrendszer tagjaival rendszeresen kommunikálunk, szakmaközi megbeszéléseket szervezünk. - A veszélyeztetettséget előidéző okokat feltárjuk és ezek megoldására javaslatot készítünk. - Családgondozást biztosítunk, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása, a családi konfliktusok megoldásának elősegítése érdekében. - Szükség szerint prevenciós programokat szervezünk a gyermekek számára, ezekről a családgondozóktól kapnak információt. - A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében tanácsadást végzünk, valamint tájékoztatást adunk a gyermeki jogokról. - Segítjük a gyermek fejlődését biztosító támogatásokhoz való hozzájutását. Az ügyfelek kérésére ügyintézési segítséget nyújtunk. - A lehetőségekhez, és igényekhez mérten szervezzük a pszichológiai, nevelési, egészségügyi, családtervezési, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást. - Szabadidős programokat, klub-foglalkozásokat szervezünk, amelyek enyhítik a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásait. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében - Kialakult veszélyeztetettség esetén családgondozás keretében biztosítunk segítő kapcsolatot. A szociális és gyermekjóléti munka célja a családtagok képessé tétele a veszélyeztető tényezők csökkentésére. - A családi konfliktusok megoldását segítjük különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében. - Kezdeményezünk egészségügyi és a szociális ellátást, ügyintézési segítséget nyújtunk a különböző juttatások és szolgáltatások igénybevételéhez. - Együttműködés hiányában, vagy az alapellátás keretein túlmutató megoldási lehetőségek esetén javaslatot készítünk a gyermek védelembe vételére, családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében - Családgondozással és a szakszolgáltatást végző intézménnyel való együttműködéssel a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához járulunk hozzá. - Utógondozás biztosítása a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve a gyermek családba történő visszailleszkedéséhez járulunk hozzá. 4.7 A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása A fentiekben leírtakat mind a négy településen szakképzett dolgozó valósítja meg. 11

12 A jelzőrendszer működtetésén keresztül figyelemmel kísérjük az adott településeken élő gyermekek helyzetét, s a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával segítséget nyújtunk a felmerülő problémák kezelésében. Ügyfélfogadás keretében tájékoztatjuk a hozzánk fordulókat különböző ellátásokról, szolgáltatásokról, azok elérésének módjáról, segítünk nyomtatványok kitöltésében, ügyintézésben. Családgondozás keretében a hátrányos helyzetű, vagy veszélyeztetett gyermekek és családjaik gondozását végezzük eseti gondozás, alapellátás, védelembe vétel, utógondozás formájában. Pszichológiai, vagy jogi segítségnyújtásra Dunaújvárosba közvetítjük az ügyfeleket szükség esetén. Prevenciós programok szervezésével, szabadidős tevékenységek lehetőségének biztosításával törekszünk a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítésére. A társulás településein az ünnepköröknek megfelelően (Húsvét és Karácsony alkalmából) rendezvényt (pl.: játszóházat, ünnepélyt, kiállítást) szervezünk, nyáron kisebb kirándulást, vagy egyéb szabadidős lehetőséget biztosítunk. Támogatási lehetőségek és támogatók keresése, az adódó lehetőségektől függően használt ruha akciók és egyéb juttatások által a családok segítése. A gyermekek átmeneti gondozása vonatkozásában szervezi és közvetíti az ország területén található és igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutást. 4.8 Együttműködések Társuláson belüli együttműködés: A családgondozók kétheti rendszerességgel szakmai értekezletet tartanak, ahol a feladatok elosztása, az aktuális feladatok megbeszélése, esetmegbeszélések történnek. A szakmai értekezleteket a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai felügyeletét biztosító családgondozó tartja, melyek helyszíne a szolgáltatás nyújtásának helye (a feladatellátásban részt vevő településeken). A családgondozó munkatársak napi kapcsolatban (telefon és internet) állnak egymással, és együttműködnek a megfelelő szakmai munkavégzés érdekében. A munkakapcsolatot segíti a havi rendszerességgel a társulás székhelyén tartott team. Ennek megfelelően szoros társuláson belüli együttműködés valósul meg a gyermekjóléti szolgálat, valamint a családsegítő szolgálat vonatkozásában. Együttműködés más intézményekkel: A gyermekjóléti szolgálat a jogszabálynak megfelelően észlelő- és jelzőrendszert működtet, melynek megvalósulása rendszeres munkakapcsolatot jelent az oktatásinevelési intézmények, nevelési tanácsadók, bölcsődék, egészségügyi szolgáltatók (védőnők, gyermekorvosok), átmeneti gondozást nyújtó intézmények, rendőrség, pártfogó felügyelet képviselőivel. A jelzéseket a családgondozó minden esetben írásban kéri, és írásos választ küld. A munkakapcsolatot a rendszeresen megtartott szakmaközi megbeszélések erősítik. További rendszeres kapcsolatot tart a gyámhatóság, gyámhivatal munkatársaival. Rendszeresen keresi a kapcsolatot azon civil szervezetekkel, akiknek segítségével az ügyfelek részére adományokat tudnak eljuttatni. 12

13 4.9 A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a szolgáltatások formái, köre, rendszeressége A gyermekjóléti szolgálat tevékenységét ellátások teljesítésével, közvetítésével és szervezéssel biztosítja. Figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. Meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket. Elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét. A gyermekek átmeneti gondozását helyettes szülő / szülők működtetésével oldja meg. Együttműködik a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatának ellátásában. Felkérésre környezettanulmányt készít. Biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket. Szervezési feladatai körében gondoskodik szabadidős programokról. Nagy hangsúlyt fektet a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésére. Ennek érdekében rendszeres prevenciós programokat szervez A gondozási, nevelési, fejlesztési feladatok jellege, tartalma, módja A szolgálattól önként segítséget kérő gyermekek és szülők kérésének megismerése után dönt a segítségnyújtás formájáról. Amennyiben elégséges, szolgáltatások közvetítésével segíti a családot. Ha ez nem elegendő, alapellátás keretében családgondozást végez, melynek során pontosan meghatározza az elérendő célokat és az eléréséhez szükséges feladatokat, határidőket, felelősöket. Ebbe a folyamatba korának és állapotának megfelelően minden gyermek bevonásra kerül. A segítséget kérő családok számára gyógypedagógiai segítség és pszichológiai tanácsadás eléréséhez nyúlt segítséget. Ha a jelzőrendszer bármely tagjától jelzést kap, megvizsgálja a jelzés tartalmát, és felkutatja a lehetséges információkat. Amennyiben szükséges, szintén alapellátás formájában kezdi meg a veszélyeztetettség megszüntetésére irányuló munkát. Ha valamelyik fél együttműködési hajlandósága nem kielégítő, vagy a gyermekről érkezett jelzés súlya indokolja, védelembe vételre tesz javaslatot. Védelembe vétel keretében az előírt feladatok tervszerű végrehajtásával végzi a családgondozást. Amennyiben a gyermek súlyos veszélyeztetése indokolja, a gyermek elhelyezésére (ideiglenes hatályú elhelyezés, átmeneti nevelésbe vétel) tesz javaslatot. Ebben az esetben is tovább folytatódik a szülőkkel a munka a gyermeknek a családba történő visszailleszkedése érdekében Nyilvántartások, dokumentumok - A gyermekek élethelyzetének feltárására, sorsának megtervezésére és végigkísérésére a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján a Gyermekeink védelmében elnevezésű adatlapon történik. 13

14 - A családgondozók a napi történéseket, jelzéseket, eseményeket az Eseménynaplóban rögzítik. - Napi elektronikus jelentési kötelezettségüket a TEVADMIN rendszerben rögzítik Az ellátás igénybevételének módja Az ellátás igénybevétele önkéntes. A családgondozó a legtöbb esetben az oktatási intézményektől (óvodák, iskolák) értesül a veszélyeztetett gyermekekről, de a jelzőrendszer többi tagjától is (gyermekorvos, védőnő, nevelési tanácsadó, családsegítő szolgálat, ügyészség, civil szervezetek, rendőrség, bíróság) érkeznek jelzések. A jelzés után a társulás családgondozója felveszi a kapcsolatot a családdal (személyesen, telefonon v. levélben). Az alapellátásban történő családgondozás esetén a családgondozó a közösen megfogalmazott gondozási terv keretében együttműködik a gyermekkel és családjával. A veszélyeztető körülmény mielőbbi megszüntetése érdekében kapcsolatot tart az oktatási intézménnyel, szükség esetén pszichológus, gyógypedagógus, vagy más szakember segítségét is felajánlja. Tájékoztatást ad az igénybe vehető szociális ellátásokról, szolgáltatásokról, segítséget nyújt az ügyintézésben. A évi LXXII. törvény a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról 9. (4) bekezdés szerint a rendőrség értesítése alapján a távoltartó határozat meghozatalát követő 24 órán belül a családsegítő szolgálat, együtt élő kiskorú hozzátartozó esetében a gyermekjóléti szolgálat köteles a bántalmazottat és a bántalmazót felkeresni és velük segítő kapcsolatot kezdeményezni, illetve a kiskorút veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében intézkedni Tájékoztatás módja A Gyermekjóléti szolgálat segítségének igénybevételéről a következő módokon nyújtunk tájékoztatást: - telefonon vagy személyesen a társulás nyitvatartási idejében; - a feladatellátásban részt vevő települések honlapjain, vagy a helyi újságokban; - jelzőrendszeri tagok által A szolgáltatást igénybe vevők és a szolgáltatást végzők jogainak védelme A személyes adatok kezelését jogszabályban meghatározott módon kezeli a társulás. A gyermekjogi képviselő elérhetősége a társulás családgondozóinak irodáinál kifüggesztésre került. A családgondozó az évi XXXI. tv. 15. (8) bekezdése alapján köteles nyilatkozatot tenni. A társulás munkatársai kötelesek a Szociális munka etikai kódexét maradéktalanul betartani. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerben foglalkoztatottakat a külön jogszabályban meghatározott munkakörükkel összefüggésben megilleti az a jog, hogy személyüket megbecsüljék, emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat tiszteletben tartsák, tevékenységüket értékeljék és elismerjék. 14

15 4.15 A szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosításának módja, formái A gyermekjóléti szolgálat munkatársai számára a továbbképzési lehetőség a jogszabályi előírásoknak megfelelően - biztosított. A családgondozók a pontjaik megszerzése céljából - a továbbképzési időszakukat és a lehetőségeket figyelembe véve különböző tanfolyamokon, képzéseken, konferenciákon vehetnek részt. A fenntartó biztosítja a dolgozók megfelelő szakmai felkészültsége, tájékoztatása érdekében szervezett értekezleteken, szakmai tanácskozásokon, konferenciákon való részvétel lehetőségét. A gyermekjóléti szolgálat családgondozóinak feladatait részletesen a munkaköri leírásuk tartalmazza. 5. A társulás családgondozói által nyújtott családsegítés szolgáltatás célja és feladata Családsegítés A családsegítő szolgáltatás célja a szociális, mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, vagy egyéb okokból krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességeinek megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. Az ellátási területen jelentkező gondozási igények felmérése, a gondozás megszervezése. Segíteni a pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokhoz, a személyes szociális szolgáltatási formákhoz, a nyugdíj- és egészségbiztosítás alapján igénybe vehető szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz való hozzáférést, az ezekkel kapcsolatos tanácsadás biztosítását. A társulás ellátási területe a társulásban részt vevő települések közigazgatási területe. Az alábbi szociális alapellátási szolgáltatások biztosítottak: - Családsegítés. 6. A családsegítő szolgálat szakmai programja 6.1 A szolgáltató neve, székhelye, telephelyei: Családokért Önkormányzati Társulás 2427 Baracs, Táncsics u. 27. Telephelyei: 2427 Baracs, Kossuth L. u Előszállás, Bem u Kisapostag, Petőfi u Nagykarácsony, Petőfi u Elhelyezési, személyi és tárgyi feltételek 15

16 A szolgáltatást nyújtó nyitva álló helyiségek: Település Nyitva álló helyiség ügyfélfogadás 2427 Baracs Kossuth Lajos u. 11. Hétfő: 13-16; K, Sz, Cs: 9-12 óráig Előszállás Bem u. 1. Hétfő, K, Sz, P: 8-11-ig, Cs: óráig 2428 Kisapostag Petőfi u. 69. Kedd: 9-12 óráig Nagykarácsony Petőfi u. 27. Szerda: óráig. A jogszabályban meghatározott létszámú és végzettségű családgondozóval történik a szolgáltatás biztosítása. A családsegítő szolgálat valamennyi munkatársa szakirányú végzettséggel rendelkezik, illetve szakképzettnek tekinthető. A munkaszobák kommunikációs technikai eszközökkel felszereltek (számítógép, nyomtató, fénymásoló, telefon). 6.3 A családsegítés célja és feladata A családsegítés célja és feladata a szociális, mentálhigiénés problémákkal küzdő, vagy krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok gondozásának segítése. A társulás családgondozói a hozzájuk forduló kliensek széles körű problémáira próbálnak megoldást találni, illetve felkínálni. A családsegítés a családoknak, a családban élő vagy egyedülálló személyeknek nyújtott professzionális segítség ahhoz, hogy életüket emberi módon élhessék. A célja, hogy a társulás településein élő és segítséget kérő személy és a családgondozó közös munkálkodásával a kliens eljusson valamilyen megoldáshoz a problémájában. A munka során a szakember segítő támogatással áll a kliens mellett. 6.4 A megvalósítani kívánt program bemutatása A családsegítő szolgáltatás célja a szociális, mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, vagy egyéb okokból krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességeinek megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. Ehhez szükség szerint biztosítjuk a szociális és életvezetési tanácsadást, az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást, valamint az aktív korú rendszeres szociális segélyezettek beilleszkedést segítő programját. Családgondozást biztosítunk a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítésére. Közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos programokat, csoport- és klubfoglalkozásokat szervezünk. Tanácsadást nyújtunk a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére. A szolgáltatást megelőző tevékenységek: Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő- és jelzőrendszert működtet. Jelzőrendszeri tanácskozásokat tart havonkénti rendszerességgel. 16

17 Segítő tevékenységéről és szolgáltatásairól a lakosságot többféle módon tájékoztatja (kihelyezett plakátokon, helyi újságon keresztül, személyes kapcsolatok útján stb.) Szolgáltatások: Tájékoztatás a szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátásokhoz való hozzájutás módjáról. Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás. Segítségnyújtás szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében. Segítségnyújtás a családban jelentkező krízis, működési zavarok, konfliktusok megoldásában. Segítségnyújtás és tanácsadás ügyintézésekben és nyomtatványok kitöltésében. Rendszeres szociális segélyben részesülő munkanélküliekkel való foglalkozás Jogi és pszichológiai tanácsadás közvetítése. 6.5 Más intézményekkel történő együttműködés módja A családsegítő szolgálat szoros munkakapcsolatban áll a jelzőrendszer valamennyi tagjával, kapcsolatot tart a Munkaügyi Központ kirendeltségével, civil szervezetekkel, alapítványokkal, egyházakkal a kliensek segítése érdekében. A kapcsolattartás formái különösen: - postai úton, - telefonon, - személyesen, - elektronikusan - megbeszélések, teamek, esetkonferenciák alkalmával, - rendezvényeken való jelenlét során. 6.6 Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői Az ellátás a társulásban részt vevő négy településen (Baracs, Előszállás, Kisapostag, Nagykarácsony) valósul meg. A feladatellátásban résztvevő települések felnőtt lakosainak száma a 2014-es adatok alapján: Település éves éves 61 évestől összes felnőtt Baracs Előszállás Kisapostag Nagykarácsony Összesen A szolgáltatást igénybevevők körébe tartoznak a feladat ellátásában részt vevő települések területén állandó bejelentett lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező főként felnőtt személyek és családtagjaik. 17

18 A szolgáltatások alanyai elsősorban az alábbi személyek, családok: - alacsony jövedelemmel rendelkező személyek, családok - életvezetési problémával küzdő személyek, családok - gyermeknevelési problémával küzdő személyek, családok - krízishelyzetbe kerülők (pl. válás, gyermekelhelyezés, szeretett személy elvesztése, stb.) - időskorúak - egyedülálló személyek - csökkent munkaképességű személyek - fogyatékos személyek - szenvedélybetegek - hajléktalanok - egészségügyi problémával küzdő személyek - mentális problémákkal küzdő személyek - pszichiátriai betegek - munkanélküli személyek - magatartási problémás gyermekek - veszélyeztetettek (gyermekek, felnőttek egyaránt) A Családsegítő Szolgálat fogadja az önkéntesen segítséget kérőket, valamint megvizsgálja és kezeli a jelzőrendszertől, hatóságoktól, valamint az állampolgároktól érkező jelzéseket. A jelzések nyomán szolgáltatásokat biztosít és közvetít, valamint családgondozást végez. 6.7 A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a szolgáltatások formái, köre, rendszeressége A társulás dolgozója a szociális, mentális, életvezetési problémával küzdők számára az életvezetési képesség megőrzése céljából tanácsadást, családgondozást, egyéni esetkezelést, egyéni és csoportos terápiás programokat biztosít. Az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, és a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást szervez, információt nyújt a helyben elérhető támogatásokról, adósságkezelési tanácsadást, díjhátralék ügyintézést biztosít. Szükség szerint közreműködik albérletkeresésben és adományok közvetítésében. Az aktív korú rendszeres szociális segélyben részesülő klienskör jellemzői: alacsony iskolai végzettség, szakképzettség hiánya, életkori sajátosságok, csökkent munkaképesség, családi kapcsolatok rendezetlensége, alacsony jövedelem, lakhatási problémák. Az ügyfelekről a jogszabályban meghatározott nyilvántartásokat vezet. Számukra szükség szerint tanácsadást nyújt, vagy valamely ellátás, szolgáltatás igénybe vételéhez segíti őket. Támogatja csoportos önsegítő és képességfejlesztő foglalkozások szervezését. Együttműködik a munkaügyi központtal a közmunka programba való bekapcsolódás érdekében. Támogatja önsegítő csoport szervezését. A családsegítő szolgáltatás keretében végzett tevékenységnek a szolgáltatást igénybevevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybevevő környezetére, különösen családjának tagjaira. 18

19 Kiskorú személyre az általános segítő szolgáltatás akkor terjedhet ki, ha a) a kiskorú családtagjának ellátása az általános segítő szolgáltatás keretében indult, b) a kiskorú érdekei a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók. A Családsegítő Szolgálat a családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet, melynek tagjai: a jegyző, a szociális, egészségügyi szolgáltató intézmények, a gyermekjóléti központ, a pártfogó felügyelői és a jogi segítségnyújtó szolgálat, társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek, akik jelzik, vagy jelezhetik, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. Egyéni esetkezelés Az egyéni esetkezelés során a családgondozó a klienssel közvetlen segítő tevékenységet folytat. Az egyéni esetkezelés célja az egyén életfeltételeinek javítása a családban és a társas kapcsolatokban. A családgondozó a klienseit ügyfélfogadási idejében fogadja azonnali ügyintézést igénylő krízishelyzet esetén a szakmai segítő és koordinátor intézkedik a helyettesítéséről. A klienssel végzett munka az erre kijelölt interjúszobában történik. A családgondozó terepidejében a kliensei számára hivatalos ügyintézést, illetőleg családlátogatást végez, ahol megismerkedik a kliensének életkörülményeivel, családi kapcsolataival, és feltérképezi a természetes támogató környezetét. A Szolgálatnál jelentkező új kliensek esetében a szakmai segítő és koordinátor a családgondozók közötti esetelosztás egyenlőtlenségének kiküszöbölése érdekében az új esetek elosztása szükség esetén a team-ülés részét képezi. A társszervek gondozásba vételt kezdeményező megkeresései esetében az esetelosztás ugyanitt történik. Esetátadásra a családgondozás folyamatában előforduló szakmai elakadások, vagy a családgondozó és a kliens közötti összeférhetetlenség, valamint a kliens kérése miatt sor kerülhet. Ezt bármelyik fél kezdeményezheti, az új családgondozó személyének kijelölése a szakmai team-en történik. A családgondozás lezárására akkor kerül sor, amikor az adott probléma megoldódott, a meghatározott célok megvalósultak, vagy a kliens nem érdekelt a folytatásban. A folyamat befejezése az addigi folyamat értékelésével történik. Amennyiben a kliens nem érdekelt a gondozás folytatásában, de az eset lezárása súlyos veszélyeztetettséget jelent az igénybevevőre, vagy annak családjára, a családgondozó az esetet nem zárhatja le. Ebben az esetben a szociális munka eszközeivel olyan belső motiváltságot alakít ki az igénybevevőben, amelynek segítségével a segítő munkát folytatni tudja. A családgondozó a személyes adatok felvételekor a klienssel adatvédelmi hozzájárulást írat alá. A családgondozás során történő eseményeket a családgondozó az eseménynaplóban feljegyzés formájában rögzíti, amennyiben az esetkezeléshez más szolgáltató bevonása is szükséges, írásos megkeresést készít. A családgondozó a sikeres családgondozás érdekében más szolgáltatókkal rendszeres kapcsolatot tart fenn, tájékozódik a kliens számára nyújtható egyéb szolgáltatásokról, és azoknak elérhetőségéről. Más szolgáltatásba való bevonás esetén segítséget nyújt a kliens számára az új helyzettel való megismerkedéshez, megszervezi számára a cél szervezethez történő eljutást. A kliens számára nyújtott szolgáltatások, adományok igénybevételét a családgondozó az eseménynaplóban rögzíti. Információ közvetítés keretében tájékoztatási, tanácsadási feladatokat lát el, valamint segítséget nyújt a szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz való hozzáférés biztosításában. Célja, hogy a szociális ellátásokat és szolgáltatásokat igénylők megfelelő tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetősége és az igénybevételükre vonatkozó szabályok vonatkozá- 19

20 sában. Tájékoztatást nyújt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv elérhetőségéről, az ellátások igényléséhez szükséges iratokról, segít a hatósággal való kapcsolatfelvételben és az ügyintézésben. A szolgáltatást igénybe vevő személyt tájékoztatja az ellátottjogi, illetve a gyermekjogi képviselő által biztosított lehetőségről, a képviselők elérhetőségéről. Szociális munka, csoportokkal A Családsegítő Szolgálat munkatársai az általuk gondozott kliensek hatékony segítése érdekében problémaorientált klubokat, csoportokat szervezhetnek, ahol a kliensek közös típusú gondjainak együttes megoldásában nyújtanak segítséget. Közösségi munka A közösségi szociális munka célja a szűkebb lakóhelyi közösségek érdekeinek megismerése, érdekvédelemre tanítás, és annak elérése, hogy a közösségek a kapott segítséggel önállóan is meg tudják oldani problémáikat. Célcsoportjába minden olyan közösség beletartozik, amely saját maga nem képes megoldani a problémáit. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. Jelzőrendszer működtetése: Az észlelő-és jelzőrendszer működésének célja a problémák időben történő felismerése, és azok mihamarabbi enyhítése, megoldása. Működésének alapelve: - Mindenkor a kliens érdekeit kell szolgálnia. - Minden esetben tiszteletben kell tartani minden ember értékét, méltóságát és egyediségét. A jelzőrendszer tagjainak szakmai tevékenységük során kötelessége a titoktartás és az információk felelős kezelésének biztosítása. Az észlelő- és jelzőrendszer hatékony együttműködésének alapja az abban résztvevők korrekt együttműködése. Ennek érdekében a családgondozó személyes kapcsolatot alakít ki és ápol a háziorvosokkal, oktatási és közművelődési intézményekkel, és tájékoztatja a jelzőrendszer tagjait a szolgálat működéséről, szolgáltatásairól, ill. szóróanyagot hagy a segítséget kérők informálása érdekében. A jelzések érkezhetnek írásban, telefonon, ill. személyes felkeresés útján. A jelzést fogadó rögzíti a beérkezett információ tartalmát, az adatközlő nevét, az adatközlés pontos idejét, amelyet feltüntet a gondozott személy egyéni dokumentációjában. Az esetgazda a családgondozó lesz. A családgondozó a jelzést követően minden esetben 15 munkanapon belül tájékoztatást nyújt a jelző számára. A családgondozó a gondozási folyamatban rendszeres kapcsolatot tart a külső, illetve belső jelzőrendszer tagjaival, és szükség szerint esetmegbeszélésen vesz részt. Ezen szakmai konzultációk alkalmával a résztvevők közösen dolgoznak ki megoldási módokat az együttesen feltárt problémákra, és felosztják egymás között a feladatokat. 6.8 Az ellátás igénybevételének módja és feltételei: Önkéntesen Észlelő- és jelzőrendszeren keresztül jelzett Együttműködésre kötelezett (aktív korú nem foglalkoztatottak) 20

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása Okirat nyilvántartási száma: 1/ /2012. Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása A bevezető szövegrész helyébe A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS családsegítő

MUNKAKÖRI LEÍRÁS családsegítő Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 6090 Kunszentmiklós Felsőszenttamás 8. CSALÁD ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT Ágazat telephelye : 6090 KUNSZENTMIKLÓS, Damjanich u. 17/D sz.. TELEFON: 76/550-257 I.

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működése, tevékenysége

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működése, tevékenysége Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működése, tevékenysége Gyermekjóléti Szolgálat A gyermekjóléti szolgálat tevékenységét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. tv.

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA Körösladány Város Önkormányzat Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 5516 Körösladány, Wenckheim Béla u. 1. Tel./fax: 06-66/475-125 E-mail: klcssgyj@gmail.com

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Vépi Családsegítő Szolgálat

Vépi Családsegítő Szolgálat Vépi Családsegítő Szolgálat Szakmai programja Családsegítő Szolgáltatás 1. A szolgálat célja, feladatai A családsegítő szolgálat a preventív és korrektív rendszerszemléletű szociális munka keretében komplex

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2014. évi szakmai beszámoló 2.napirend melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Alpokalja Kistérség szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870 BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870 2 A CSALÁDGONDOZÓ FELADATAI A Családsegítõ Szolgálat feladata -

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47. Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség Egységes

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS Esetmenedzser

MUNKAKÖRI LEÍRÁS Esetmenedzser Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 6090 Kunszentmiklós Felsőszenttamás 8. CSALÁD ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Ágazat telephelye : 6090 KUNSZENTMIKLÓS, Damjanich

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI R E N D

SZOLGÁLTATÁSI R E N D Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZOLGÁLTATÁSI R E N D Család- és gyermekjóléti szolgálat (családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás) A feléd nyújtott kezet csak megfogni szabad,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó BESZÁMOLÓ A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról Készítette: Keresztes Éva családgondozó 1 Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. szeptember 16. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Családsegítő Központ

Családsegítő Központ BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Családsegítő Központ Családsegítés Szakmai program Szakfeladat száma:88992411 Ellátási terület: Berhida - Vilonya 1 Berhida Város Önkormányzata a rászorultak részére személyes

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Telephelye: 5515. Ecsegfalva, Ady E. ú. 5. Tel/fax: 66/487-024 email: ecsegfalvi.ono@gmail.com Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 1. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. december 18.-i ülésére Tárgyalja

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

KIVONAT a Képviselő-testület 2010. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT a Képviselő-testület 2010. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 2010. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 90/2010. (VI.23.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti

Részletesebben

negyedév Esztergom

negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2014. 4.negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb elérhetőségek :

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

2015. november 4-i rendes nyílt ülésére

2015. november 4-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 3/ 22-22/2015. Tárgy: Az integrált családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás ügye. ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 4-i rendes nyílt ülésére

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainak

Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainak Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainak 2015. évi tevékenységéről Újhartyán Városban Intézményünk a 2015. évben is társulás keretében működtette a három szociális alapellátást (étkeztetést,

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t

H a t á r o z a t t e r v e z e t H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2011. ( ) h a t á r o z a t a Társulási megállapodás módosításáról. A képviselő-testület: a Társulási megállapodás

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

KŐRÖSHEGYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA 2016.

KŐRÖSHEGYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA 2016. KŐRÖSHEGYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA 2016. I. fejezet ELŐZMÉNYEK A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.), valamint a gyermekek

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról N a p p a l i S z o c i á l i s K ö z p o n t é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t V e z e t ő j é t ő l 3 7 2 0. S a j ó k a z a, P e t ő f i ú t 1-3. T e l : 4 8 / 5 0 5-2 0 9, 4 8 / 5 0 5-2

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné J Ó GYAKORLATOK A CSALÁDSEGÍTÉS TERÜLETÉN Előadó: Kósa Gyuláné Bevezetés A családsegítés célja Jelzőrendszer ő Ellátandó célcsoportok jellemzői Jellemző probléma területek Igénybevétel Alapelvek, Szociális

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27 2.sz. Melléklet Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat 5420 Túrkeve, Széchenyi út 27 Tel.:56-554-354 Kétpói telephely 5411 Kétpó, Almásy

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadás:

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadás: Esztergár Lajos Család-és Gyerme kjóléti Szolgálat és Központ Ügyfélfogadási rendje A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadás: Hétfőn és Szerdán 12.30-15.30-ig. Az E s z t e r g á r

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben