Kék Pont javaslatok a kerületi droghelyzet kezelésére a Józsefvárosi Önkormányzatnak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kék Pont javaslatok a kerületi droghelyzet kezelésére a Józsefvárosi Önkormányzatnak"

Átírás

1 Kék Pont javaslatok a kerületi droghelyzet kezelésére a Józsefvárosi Önkormányzatnak 1. Kerületi drogstratégia és akcióterv közös kidolgozása Javasoljuk, hogy deklarált célként kerüljön bele a 2010-es tervekbe, hogy készüljön kerületi és kiemelten az Orczy-negyedre összehangolt drogstratégia (ennek kidolgozásában a Kék Pont konstruktív együttműködést vállal önkormányzati és más partnerekkel együtt), Javasoljuk a kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum újjáélesztését, progresszív önkormányzati koordinációval, és kérjük az önkormányzatot, hogy határozza meg, milyen szinten kívánja képviseltetni magát! javasolt tagok: önkormányzat, közterület, RÉV 8, iskolák vezetői (erőszakmentes iskolákért programba bevont intézmények), civil szervezetek, ÁNTSZ, rendőrség, kerületi háziorvosok és védőnői szolgálat, gyerekjólét, családsegítő, helyi média és a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet VIII. kerületi koordinátora (Simon Katalin). 2. Összehangolt kerületi tű-és drogszemét gyűjtés A jelenlegi utcai munka gyakorlata a Kék Pontban: A program az életvitelszerűen az utcán tartózkodó ellátatlan, intézményi ellátással szemben bizalmatlan személyeket keresi fel, ill. körükben a szerhasználat következtében kialakuló pszichés, szociális és egészségügyi ártalmakat csökkenti, látja el. Az utcai szociális munka tartalma a szerhasználó személyek felkutatása, szükség esetén a megfelelő intézménybe juttatása, tájékoztatás, információnyújtás, ügyintézés, szociális munka egyénekkel, csoportokkal, közösségekkel. Az utcai szociális munkások feladatai: a VIII. kerületben, azon belül is elsősorban a Magdolna- és az Orczy-negyedben, keddtől vasárnapig, délután és óra között, feltérképezik az utcán megjelenő szerhasználói csoportokat, megismerik az egyes klienscsoportok életmódját, szociológiai, demográfiai jellemzőit, felveszik a kapcsolatot az utcán megjelenő szerhasználói csoportokkal, melyeknek folyamatos tájékoztatást, információt nyújtanak, szociális és egyéb ügyeket intéznek, képviselik a klienst és segítik a jogosultságok megszerzésében, valamint élet és testi épség veszélyeztetése esetén segítik a megfelelő szolgáltatáshoz való hozzájutást. Kapcsolatot tartanak más szociális intézményekkel, egyéb szervezetekkel, szociális csoport és közösségi munkát végeznek, adminisztrációs feladatokat látnak el, felismerik az egészségügyi és szociális krízishelyzeteket, és adekvát intézkedéseket kezdeményeznek. Munkatársaink folyamatosan dokumentálják

2 az utcai munka során felderített droghasználói színtereket, mely alapján születik meg drogtérképünk, naplószerű feljegyzésekkel. A rendelkezésükre álló időben szakszerűen és biztonságosan összeszedik az eldobált fecskendőket. A Kék Pont utcai munkás teamje a jelenlegi humánerőforrással és költségvetéssel ennél sem időben, sem térben többet nem tud vállalni től a kerületi lakosok számára 24 órás drogszemét-bejelentő vonalat üzemeltetünk. A diszpécservonal létezéséről matricákon tájékoztatjuk a lakosságot. Javaslatunk: - Mivel szociális munkásaink csak szolgáltatásunk nyitvatartási idejében tudnak begyűjtést vállalni, javasoljuk, hogy más kerületi partnerek is kapcsolódjanak be a munkába, hogy a biztonságos drogszemét-begyűjtés folyamatos legyen! - Kérjük az önkormányzat segítségét a lakosságot felvilágosító, a veszélyes hulladék begyűjtéséről szóló információs kampány megszervezésére (pl. szórólap, plakát elhelyezése a lakóházakban, helyi újságban állandó hirdetés). 3. Tűcsere és tűkiadás a Kék Pontban Jelenlegi gyakorlat: A tűcsere, a nemzetközi ajánlások (pl. WHO, 2004) szerint egy komplex pszichoszociális ellátórendszer egyik, alacsony-küszöbű eleme, ahonnan a kliensek továbbléphetnek más egészségügyi és vagy szociális szolgáltatások felé. Amíg továbblépnek, évek is eltelhetnek (a változás-modellje szerinti elszánás előtti állapotban vannak), illetve nem mindenki lesz képes továbblépni. A Kontakt Kávézó mögött levő közösségi ellátás kis kapacitású (50-60 kliens/év), építészeti elhelyezése az intenzív kliensgondozást nem teszi lehetővé (kiegészítve a Kezelés résznél leírt problémákkal). A másik, mögöttes ellátás az ambuláns kezelés (a IX. Gát utcában, a Kék Pont központi drogambulanciáján) messze van ahhoz, hogy a kliensek könnyen motiválhatók legyenek az átirányításra, illetve metadonfenntartó kezelést nem nyújt (nem is tudna nyújtani). Magyarországon a tűcsere-programok 60 %-os csere-aránnyal dolgoznak, nálunk, mint legnagyobb forgalmú szolgáltatónál ez a becserélési arány 48%-os, de fontos különbség még az is, hogy csak a Kék Pont maximalizálja az elvihető tűk számát (5 db) abban az esetben, ha egyáltalán nem hoz vissza tűt a kliens. A visszahozott használt tűt korlátlanul becseréljük sterilre. A nemzetközi ajánlások is ezt a korlátozás nélküli tűcserét tartják hatékonyabbnak az 1:1 arányhoz képest: pl. a Kaliforniai Egyetem kutatói szerint (Bluthenthal és munkatársai, 2007), akik 24 tűcsere-programot és 1576 klienst vizsgáltak. Saját, 17 éves tapasztalataikról számolnak be Small és munkatársai (2010), akik Vancouverben, 17 éve működtetnek tűcsere-programot. Ők nem 1:1 cserével, hanem az injekciós használók oktatásával és még erőteljesebb bevonásával érik el a tűk visszahozását. A higiénikus körülményeket nyújtó használói szobáknál a kapott tűt helyben adják le. Az 1:1 csere hátránya, hogy nő a tűk újrafelhasználása, ami fertőzési forrás, illetve romolhat a kliens-segítő kapcsolat minősége. Meg lehet próbálni a jelenleg kiadott 5 tű számát csökkenteni, közelíteni az 1:1 arányhoz, de várható, hogy az eldobált tűk (amelyek más forrásból kerülnek be) között több lesz a fertőzött, tehát a környező lakosság számára nagyobb veszélyt jelentene. Javaslat: a megoldás az intenzívebb, lényegesen több klienst érintő szociális munkával és addiktológiai konzultációval érhető el, ekkor a hangsúly átkerülne ezekre a szolgáltatásokra, és nem a tűcsere lenne a középpontban. Feltételeit lásd a kezelésbejuttatásnál! 4. A kezelésbe- juttatás lehetőségei

3 Szakmai háttér: A Kálvária téri program klienseinek jelentős hányada, azelőtt, hogy elkezdett járni a tűcsere programba, rejtett droghasználó volt, tehát semmilyen szociális és/vagy egészségügyi szolgáltatással nem állt kapcsolatba, ha mégis, akkor titkolnia kellett szerhasználatát. Kezelésbe juttatásukat sok nehézség hátráltatja, lassítja: a programot látogatók többsége alacsony iskolázottságú, halmozottan hátrányos helyzetű, akiknek általában a hivatalos papírjai is hiányosak (nem rendelkeznek TAJ kártyával, személyi igazolvánnyal), a kezelésbe juttatást nehezíti az egészségügyi és szociális ellátórendszer merevsége is, és az, hogy klienseink szocializációjuk során nem tanulták meg az ellátórendszerekben való mozgást/működést, klienseink jelentős része roma származású, ez a megszokottól eltérő eszközöket, viselkedési módokat, konzultációs technikákat kíván meg szociális munkásainktól (pl. nem mindegy, hogy milyen problémáról, milyen nemű segítővel beszél a kliens). Jelenlegi gyakorlat: a szenvedélybetegek közösségi ellátása keretei között megpróbáljuk a biztonságos szerhasználat, adott esetben az absztinencia felé irányítani klienseinket. Ezt különböző hosszúságú beszélgetésekkel, motivációs feladatlapok kitöltésével próbáljuk elérni. A beszélgetések hatékonyságát növeli, ha a segítő és kliens kettesben beszélgethet, ezért a beszélgetések jelentős része jelenleg az udvaron zajlik egy padon, mert a programunk különböző elemeit (tűcsere, ártalomcsökkentő beszélgetések, internethasználat, konzultációk) egy térben kell megoldanunk, sokszor úgy, hogy egyszerre kliens van ebben a térben. megpróbáljuk klienseinket magasabb küszöbű szolgáltatásaink felé irányítani (Gát utcai drogambulancia), ahová az elmúlt évben több kliensünk is eljutott. Ebben sokat segített az, hogy két munkatársunk mindkét programban dolgozik, tehát a klienseknek nem ismeretlen helyre és ismeretlen arcokhoz kell mennie. A hepatitisz C kezelésbe való bejutást nehezíti az, hogy a kezelés megkezdésének egyik feltétele a fél év szermentesség, aminek elég nehéz megfelelni. Javaslat: A kezelésbe jutást nagyban segítené, ha más egészségügyi és szociális szolgáltatások is működnének a tűcsere mellett, tehát nem a klienseinket küldenénk el a szolgáltatásokhoz, hanem az egyéb szolgáltatásokat hoznánk el a kliensekhez. Együttműködési felkéréssel fordultunk ennek érdekében egy hepatológus-szakorvoshoz, ill. rendszeresebb és a klientúra igényeihez igazítva több orvosi konzultációt tervezünk. Ehhez azonban egy nagyobb, több helyiségből álló helyiség-komplexumra lenne szükségünk. 5. Rövid intervenciós képzés a helyi háziorvosoknak és védőnőknek ban az Országos Addiktológiai Intézet pályázati támogatása révén, az Ébredések Alapítvány együttműködésével és Dr. Bodrogi Andrea pszichiáter-addiktológus vezetésével már folyt egy kísérleti program Alkoholbetegek korai kezelésbevétele címmel. A program célja hosszú távon az alkoholproblémának a korai fázisban történő felismerése, a legcélravezetőbb beavatkozási stratégiák megválasztása és alkalmazása volt. Ennek érdekében elsősorban a háziorvosokra támaszkodtunk (szűrő, értékelő, valamint rövid intervenciós módszerek megtanításával), akik alkoholbetegeiket maguk látják el vagy hozzánk irányítják.

4 Javasoljuk e képzés adaptációjának folytatását, kiterjesztve a kábítószerfogyasztásra, a szükséges források áttekintésével, megteremtésével. Háziorvosi szintről érkezett hozzánk ilyen képzésre igény. 6. Kék Pont részvétel a kerületi prevenciós munkában Alapítványunk márciusa óta nagy sikerrel működtet (TÁMOP ) pályázati támogatással egy ún. drogalternatíva programot a békásmegyeri lakótelepi fiatalok számára, City Art Műhely néven. Programunk célja, hogy amellett, hogy tartalmas és innovatív szabadidős lehetőséget kínálunk a fiataloknak, azoknak személyiség-és készségfejlesztő hatásuk is legyen! Részletes programbemutatás szintén csatolva mellékletként. Javasoljuk az önkormányzatnak egy hasonló, kerületi viszonyokra adaptálható szolgáltatás támogatásának mérlegelését. 7. Javasoljuk, hogy önkormányzati koordinációval, induljon nyílt kerületi diskurzus a szakmailag indokolt ellenőrzött fogyasztói szobák létrehozásának lehetőségeiről, a szakmai szervezetek, hatóságok és a civil lakosság bevonásával. 8. Kérjük az önkormányzatot, hogy tájékoztassa alapítványunkat arról, hogy kíván-e élni a KMOP szociális városrehabilitációs pályázati lehetőséggel, s ha igen, akkor részét képezné-e annak a Józsefvárosban kialakult intravénás droghelyzet kezelése, illetve látnake esélyt abban a fenti elképzelések megjelenítésére? 8. Kérjük az önkormányzatot, segítse, hogy az együttműködés során kialakult eredmények és a droghelyzet kezelésére irányuló erőfeszítések a helyi médiában folyamatos bemutatást kapjanak! 2010-re tervezett saját fejlesztéseink A Kék Pont Alapítvány, saját erőforrásaihoz és szakmai lehetőségeihez képest, igyekszik tűcsere programját fejleszteni és a halmozottan hátrányos klientúra speciális igényeit szolgálni. Digitális információs felzárkóztató program: Terveink között szerepel az infokommunikációs analfabétizmus felszámolásának segítése. A kezdeményezés hozzájárulhat a leszakadó rétegek társadalmi rehabilitációjához és reintegrációjához, az aktív korúak munkaerőpiacon való megjelenéséhez és a jövő fiataljainak oktatási-kulturális szegregációjának megszüntetéséhez. A digitális információs felzárkóztató programunkat a Magyar Telekom támogatásával indítjuk be 2009 januárjától. Női Hétfők: a Kék Pont Alapítvány Női Napok projektjén belül egy olyan Magyarországon egyedülálló, de a nemzetközi gyakorlatban ismert, modellértékű kezdeményezés alapjait törekszik megteremteni, amely speciálisan, a különösen veszélyeztetett női kliensek kezelésbesegítését igyekszik támogatni. A Fővárostól nyertünk rá támogatást, 2009 decemberében. Opinion Leader (véleményvezér) Program hazai adaptációja: egy beavatkozás-alapú program, amely meghatározza, felkészíti, és igénybe veszi a célcsoport véleményvezéreinek segítségét, annak érdekében, hogy fontosabb változásokat érjenek el saját droghasználói közösségükön belül jelen projekt keretében - a kockázatos droghasználati szokásokban, a szexuális viselkedési normákban, valamint a fertőző betegségekkel kapcsolatos egészségmagatartásban. A program előkészítő szakasza lezárult, februárban indítjuk.

5 Folyamatos ( a jelenlegi kampányszerűvel szemben) HIV és hepatitisz szűrés: előnyei: folyamatos elérhetőség, anonimitás, díjmentesség, tanácsadás, kezelésbejutás segítése. Köszönettel várjuk az Önkormányzat visszajelzését! Budapest, január 20. Prof. Dr. Rácz József igazgató, egyetemi tanár Kék Pont Alapítvány

Szakmai beszámoló 2013

Szakmai beszámoló 2013 Szakmai beszámoló 2013 1 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata és a Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Közhasznú Alapítvány 2010 márciusában kötött stratégiai együttműködésének

Részletesebben

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2013 TARTALOM Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány fontosabb működési adatai. 5 Konzultáció,

Részletesebben

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 TARTALOM Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány fontosabb működési adatai. 5 Konzultáció,

Részletesebben

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2012 TARTALOM Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány fontosabb működési adatai. 5 Konzultáció,

Részletesebben

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY. IX. kerület, Gát utcai drogambulancia SZAKMAI BESZÁMOLÓ

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY. IX. kerület, Gát utcai drogambulancia SZAKMAI BESZÁMOLÓ KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY IX. kerület, Gát utcai drogambulancia SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013 1 TARTALOM Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány...

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (Husznay

Részletesebben

Szakmai ajánlás A SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT ALACSONYKÜSZÖBŰ SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT ALACSONYKÜSZÖBŰ SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT ALACSONYKÜSZÖBŰ SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. 1 Tartalom 1.

Részletesebben

"Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz.

Open Doors- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában. TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. "Open Doors"- a fiatalok alternatív konzultációs és szolgáltató centrumának létrehozása a Debrecen Plázában TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0333 sz. pályázat Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyermekek és fiatalok

Részletesebben

A szervezet neve: ÁNTSZ FI VIII. kerületi Intézete Szervezet elérhetőségei: 1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 18. Tel/fax: 31-39-894

A szervezet neve: ÁNTSZ FI VIII. kerületi Intézete Szervezet elérhetőségei: 1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 18. Tel/fax: 31-39-894 ÁNTSZ FI VIII. kerületi Intézete 1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 18. Tel/fax: 3139894 Mail:08kerulet@fovaros.antsz.hu Az ÁNTSZ hatósági feladatot lát el a közegészségügyjárványügy területén, valamint részt

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 17-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 17-i ülésére 4. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 17-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások biztosítása Az előterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezető Intézményirányító

Részletesebben

Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról 2. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére Beszámoló a Gondozási Központ, Báta településén végzett 2012 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium JELENTÉS A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZERHELYZETRŐL Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium 2003 1 Szerkesztette: RITTER ILDIKÓ az Országos Kriminológiai Intézet munkatársa és Dr. FELVINCZI KATALIN A Nemzeti

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Kőbányai Kábítószerügyi

Tárgy: Javaslat a Kőbányai Kábítószerügyi ( fs.' +-!4 ofc:f, l.l\_d.l. BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2010. évi beszámolójának elfogadására Tisztelt Népjóléti

Részletesebben

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ A szervezet bemutatása Az utóbbi évek gazdasági és társadalmi átalakulása súlyos lelki terheket rótt az egyénekre és a családokra. Az anyagi

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

2014. RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Szakmai beszámoló

2014. RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Szakmai beszámoló RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat A RÉV Szolgálat 2014-ben is fenntartotta az eddigi szociális alapellátási formákat, az alábbiak szerint: szenvedélybetegek nappali ellátása, szenvedélybetegek közösségi

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZETT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK KIADVÁNYA 2008. Balatonkenese TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök Elôszó Fiatal, pályakezdô pszichiátriai szakgondozóként azért jelentkeztem a Bárczy Gusztáv Tanárképzô Fôiskola szociális szervezô szakára, hogy a pszichiátriai problémákkal élô betegek otthoni gondozása

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

Rév. Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

Rév. Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat FŐPLÉBÁNIAI KARITÁSZ ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét Plébánia köz 1. Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Éves munkabeszámoló - 2014 Készítette: Kecskemét, 2015. január 13. (Molnár Ferenc) intézményvezető Rév

Részletesebben

Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db

Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. U-11920/2015. Témafelelős: Barát László Tárgy: Szentes Város Drogellenes Stratégiája Mell.: 1 db Szentes Város

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS

KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS Éves beszámoló 2010. PÉCEL Készítette: Hevesi Réka - Szakmai vezető, Közösségi koordinátor

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6

BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6 1 BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6 DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA... 6 "Együtt egymásért" - a Mezőkovácsházai Kistérség alapszolgáltatásainak funkcionális összekapcsolásáért... 6 KISKŐRÖS VÁROS

Részletesebben

Családtájékoztatási modell

Családtájékoztatási modell Családtájékoztatási modell Az autizmussal élők családjának / gondozóinak tájékoztatása, támogatása és bevonása a teljes ellátási spektrumban és a teljes életút során Szerzők: Giflo H. Péter, gyógypedagógus,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Készítette: Szilágyi Imre Nagy Ferenc Nagy Viktória Kormos Piroska Gergely Gabriella Garancz Anasztázia Lengyel Zoltánné 1. Bevezető...

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2015.

SZAKMAI PROGRAM 2015. SZAKMAI PROGRAM 2015. Összeállította: Papp Krisztina Intézményvezető Sziráki Anikó Családsegítő csoport szakmai vezető Bicskeiné Mayer Erzsébet Gyermekjóléti csoport szakmai vezető Elfogadva: A Budapest

Részletesebben