Tánc az ördöggel a Watchmen etikai dilemmái szociális munkás szemmel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tánc az ördöggel a Watchmen etikai dilemmái szociális munkás szemmel"

Átírás

1 ELTE-TÁTK Szociális Munka és SzociálpolitikaTanszék Tánc az ördöggel a Watchmen etikai dilemmái szociális munkás szemmel Szemináriumi dolgozat a Szakma-etikai dilemmák tantárgyhoz Schuller Csaba (SCCSAAB.ELTE) január, Budapest

2 Tartalom Bevezetés A képregény, mint művészet Mi a képregény? Történet és stílusok Képregények Magyarországon Watchmen Kik és miért? Hősök Szociális munkás Dilemma A dilemma fogalma Dilemmák a szociális munkában A Watchmen dilemmája A döntés és most zokszó nélkül lépek az árnyékba A szociális munkás és a világ sorsa A nagy erő nagy felelőséggel jár Felhasznált irodalom

3 Aki szörnyekkel küzd, vigyázzon, nehogy belőle is szörny váljék. S ha hosszasan tekintesz egy örvénybe, az örvény visszanéz rád. /Nietzsche/ Bevezetés A 21-ik század társadalmi rendszerei csakúgy, mint elődeik, képtelenek megoldani a szegénység általános problémáját. Hol ilyen, hol pedig olyan formában, de mindenhol találkozhat vele az ember: Fokvárostól Koppenhágáig, New Yorktól Tokióig. Drogfüggőség, prostitúció, hajléktalanság, bántalmazott nők és gyerekek, stigmatizált kisebbségek különböző tünetei annak a kórnak, amit egységesen nyomornak hívunk. Ebben a nyomorban merül el nap mint nap a szociális munkás, és a Watchmen világában is ezzel küzdenek a szuperhősök. Azok az etikai dilemmák, amikkel Dr. Manhattan vagy Rorschach szembesül a világ megmentésekor, ugyanúgy megvannak, amikor a segítő szakember belép egy összetört egzisztenciájú ember életébe, azért, hogy azon változtasson. Erőltetettnek tűnhet a párhuzam, pedig nem az. Egy, a társadalom perifériájára szorult embernek vagy marginalizált csoportnak a túlélése az állami szociálpolitikai juttatásoktól, és végső soron azok közvetlen célba juttatójától a szociális munkástól függ. Itt a beavatkozás hasonlóan kataklizmatikus élménnyel járhat, mint ahol remegő lábbal kell végignézni, hogy egy haldokló bolygó utolsó túlélője epikus csatában dönti el a Föld és az univerzum sorsát. A szankcionáló állam hatalmával felruházott szociális munkások, akik segélyek megvonásával vagy épp megadásával; gyermekek családból való kiemelésével vagy visszahelyezésével döntenek sorsok felett, épp úgy távoli és félelmetes szereplői lehetnek egy ember életének, mint a felhőkarcolókat romba döntő hősök és gonoszok. A kérdés örök: milyen jogon? Beleszólhatok-e az emberek sorsába csak azért, mert képes vagyok rá, és ha igen, milyen mértékben? Meddig kell együttműködnöm a hatalommal a nagyobb jó érdekében, és mikor jön el az a pillant, amikor szembe kell szállnom vele azokért, akiknek a szolgálatára fogadalmat tettem? Ha a rend őrzőjévé válok és ennek nevében belépek mások életébe, ki szab nekem határt? Ki őrzi az őrzőket? 3

4 1. A képregény, mint művészet 1.1 Mi a képregény? Képregény. A legtöbben, ha meghallják ezt a szót, rögtön színes, feszes uniformisba bújt szuperlényekre gondolnak, akik háztetőkön ugrálva üldözik az éppen aktuális főgonoszt, holott, a szuperhős képregény csak egy zsáner a sok közül. A képregény épp úgy, mint a festészet, a film, önmagában nem értékes vagy értéktelen, csupán egy edény, amit az alkotók töltenek mag tartalommal (McCloud, 2007). Senki nem vonja kétségbe Da Vinci nagyságát, pedig előtte és utána is születtek huszadrangú festmények, ahogy Kubrick 1 zsenije sem halványul el, csak mert leforgattak celluloid pazarló fércműveket, amik mára a feledés homályába vesztek. A képregényt nevezik parairodalomnak, könyvműfajnak, kilencedik művészetnek. (Maksa, 2010) Will Eisner úgy véli, a képregény képsorokból álló művészet (McCloud, 2007), melynek megvannak a maga formai jegyei, kifejező eszközei. Harry Morgan állítása szerint képekben való elbeszélést jelent, ami nyomtatásban, vagy egy azt helyettesítő hordozón kap helyet, ahol meg lehet őket jeleníteni egy rajzban (daily panel), illetve képek sorozataként (képtörténet). Ez utóbbit fel lehet osztani képregényre (több kép egy oldalon van elhelyezve) és rajzciklusra (a rajzok egymáshoz kapcsolódnak, de több oldalon jelennek meg). (Maksa, 2010) Ezek a meghatározások kitágítják a képregény fogalmát, és több ezer éves történetiséget tulajdonítanak neki. 1.2 Történet és stílusok McCloud (2007) úgy gondolja, hogy már az ókori hieroglifáknál is beszélhetünk képregényekről, hiszen, ha a fentebb leírt definíciókat vesszük alapul, akkor az egyiptomi sírjelenetek ugyanúgy komplett történeteket mesélnek el képek által, mint a mai képregények. Rodolphe Töpfert tartják a modern képregény atyjának, aki 1833-ban Európában először alkalmazza a szavak 1 Stanley Kubrik ( ), amerikai filmrendező. Olyan filmek fűződnek a nevéhez, mint a Ragyogás, Mechanikus narancs, 2001: Űrodüsszeia vagy az Acéllövedék. 4

5 és képek kombinációját, míg mások szerint Richard Felton Outcault, 1896-os Yellow Kid-je a mérföldkő, ami a képregény születését jelzi. Itt a szóbuborékok megjelenése az újszerűség legfőbb bizonyítéka. Napjainkra három fő stílus kialakulásáról beszélhetünk: az amerikai comics, a belga-francia bande dessinée és a japán manga. Bár a nagy földrajzi és kulturális távolságok miatt arra lehetne következtetni, hogy egymástól teljesen elkülönült műfajokról van szó, az igazság az, hogy történetük során folyamatos kölcsönhatásban álltak egymással. (Maksa, 2010). 1.3 Képregények Magyarországon A képregények magyarországi presztízse rendkívül alacsony. Sok elmélet született a jelenség okainak feltárására, én itt kettőt szeretnék felvázolni, melyek szorosan összefüggnek. A képregény elnevezés a es évektől válik általánossá, és egészen a 80-as évekig irodalmi adaptációkat jelent. A pártállam kultúrpolitikája nem ismerte el a önálló művészeti ágként, mivel a hivatalos doktrína az volt, hogy leszoktatja az embereket az olvasásról, ezért legfeljebb ismeretterjesztő szerepet kaphatott. Ez a 80-as évek végéig nem is változott jelentősen, amikor is megjelentek az első képregényekkel foglalkozó kiadók, és egy körülbelül tíz éves prosperáló időszak vette kezdetét. Annak ellenére, hogy 2007-ben hivatalosan is megalakult a Magyar Képregény Szövetség, vannak éves események, fesztiválok; a magyar képregény mégsem volt képes kilépni a szűk szubkultúra állapotából (Maksa, 2010: 21). Marc Lits irodalomszociológus szerint a képregény akkor válik elfogadottá mint parairodalom, amikor a szolgáltatási szektor fejlődésével együtt elkezd felépülni egy széles középosztály, ez a középosztály pedig kitermel olyan képregényalkotókat, akik már ennek a széles, magasabb igényekkel rendelkező rétegnek a kielégítését szolgáló képregényeket kezdenek készíteni. Így válik a médium nagykorúvá. Magyarországon ezzel szemben nem alakult ki ilyen középosztály, és ezzel együtt a fizetőképes kereslet sem. (Maksa, 2010) 5

6 2. Watchmen Allan Moore és Dave Gibbons műve 1986-os megjelenésekor új korszakot teremtett a képregények világában. (Masserano, 2008) Mind a mai napig az egyetlen képregény, ami fent van a Time magazin 100 legjobb angol nyelvű regény tól napjainkig listáján, olyan művekkel egy társaságban, mint a Száll a kakukk fészkére, vagy az Állatfarm. (Time Magazine) A történet egy alternatív Egyesült Államokban játszódik, ahol Nixon soha nem bukott bele a Watergate botrányba és még mindig az elnöki székben ül (1986-ot írunk). A szuperhősök, akik a mi világunkban a képregények oldalára száműzött fiktív szereplők, itt nagyon is valóságosak, és a mindennapok részei. Segítségükkel Amerika megnyerte a vietnámi háborút, és ötvenegyedik államként magához csatolta a dél-kelet ázsiai országot. A szuperhős kifejezés talán nem a legmegfelelőbb, hiszen nincsenek szuperképességeik, kivéve Dr. Manhattant, aki egy atomfizikai kísérlet során elszenvedett baleset következtében kozmikus erőre tett szert. Ezek az antihősök, ha a szükség úgy kívánja, tüntető civilek közé lőnek, kíváncsi újságírókat hallgattatnak el, vagy épp a szervezett bűnözést számolják fel. Egészen 1977-ig, amikor az önbíráskodással szembeni lakossági tiltakozás olyan mértékűvé válik, hogy a kormány bevezeti a Keene-törvényt, ami betiltja a maszkos hősök tevékenységét, valamint arra kényszeríti őket, hogy fedjék fel kilétüket, vagy álljanak a kormány szolgálatába. A Szovjetunió és az USA szemben állnak egymással, a nukleáris holokauszt réme fenyegeti az egész földet. Ennek a mindent elpusztító háborúnak az elkerülése kényszeríti a hősöket egy olyan dilemmába, aminek véleményem szerint van relevanciája a szociális munkára nézve is. 3. Kik és miért? 3.1 Hősök Mi visz rá egy embert, hogy maszkot húzva, az éjszakákat járva küzdjön a bűn ellen, kockáztassa az életét olyasvalakikért, akiket nem is ismer? Miért választ egy fiatal olyan hivatást, aminek a társadalmi és anyagi megbecsültsége rendkívül alacsony, sikerélmény 6

7 gyakorlatilag nincs, és olyan emberekkel dolgozik, akiknek gyakran a létezéshez való jogát is megkérdőjelezi a többségi társadalom? A hősök kreálmányok. Metaforái az önismeret kutatásának rögös útján járó embernek. Mikor egy hős legyőz egy szörnyet, azt nem szó szerint teszi, ez csak képletes megjelenítése annak a harcnak, amit az ember folytat a saját tudattalan vágyaival és haragjával. A hőstörténeteket úgy kell tekinteni, mint sikeres egybeolvasztását a tudatos racionális- és a tudattalan állati énnek. Ezek a fabulák a primitív tudattalannal való küzdelmek krónikái, melyek arra ösztönzik az egyént, hogy belépjen a magasabb tudatosságért folyó csatába. A mitikus bajnokok reményt adnak az embereknek olyan dolgokkal kapcsolatban, mint a halál utáni élet, a szenvedések enyhítése, hogy végső soron ők szabnak irányt saját végzetüknek. Minden társadalomnak megvannak a maguk hőstörténetei. A mitológiák teremtése, hőstörténetek létrehozása az emberi létezésből fakadó kényszer. (Jung, Campbell) A Watchmen hősei közül mindnek van valamilyen érzelmi deficitje, patológiás pszichés tünete, illetve olyan, a többség számára devianciát jelentő mássága, amit maszkkal lehet csak eltakarni. Neveztek minket fasisztáknak, perverzeknek, és bár mindkét vádban volt némi igazság, a teljes képet egyik megállapítás sem képviselte. ( ) Igen, néhányunk kiszámíthatatlan volt és neurózisra hajlamos. (Moore-Gibbons, 2008: II/28) A Csuklyás Bíró homoszexuális; Éji Bagoly a jelmeze nélkül gyakorlatilag impotens; Selyem Kísértet nem tud kilépni a szülői árnyékból, ezért egy másik ember félbehagyott életét éli tovább; Rorschach egy pszichopata, akinek az anyja prostituált volt, ő pedig nevelőintézetben nőtt fel; Molyember alkoholista; Komédiás egy szadista nacionalista, aki terhes anyákat lő agyon; Dr. Manhattan képtelen bármiféle együttérzésre; Ozymandiás fiatalon elvesztette a szüleit, mindemellett páratlan intellektussal rendelkezik, ami egész életében végtelenül magányossá tette. 7

8 3.2 Szociális munkás A pszichés analógia a Watchmen igazságosztói és a szociális munkások között nem teljes mértékű. Nem állítom, hogy aki segítő hivatást választ (pszichológus, orvos, szociális munkás stb.), az hasonló tüneteket hordoz, azonban sok esetben a szakmához való elköteleződésük komoly traumákból származik. Amikor megkérdeznek egy elsőéves szociális munkás hallgatót, hogy miért jelentkezett a szakra, a legáltalánosabb válasz, hogy segíteni akar. A kérdés ilyenkor az: kin akar valójában segíteni? Magán, vagy a kliensen? Néhányan úgy gondolják, ha elmennek pszichológusnak, szociális munkásnak, akkor azzal, hogy sokat tanulnak az emberi lélekről, a saját sebeiket is be tudják gyógyítani. A Horváth Ágota és Lévai Katalin (1996) által végzett kutatás során a megkérdezett szociális szférában dolgozók 56%-a számolt be valamilyen devianciáról (elsősorban szenvedélybetegség) a családban, vagy a szülő korai haláláról, míg a megkérdezettek egyharmada motivációs tényezőként olyan személyt említett, aki szintén hasonló szakterületen dolgozott. A továbbiakban felsorolok néhány olyan rejtett pályaválasztási motivációt (Feuer, 2011), melyek gyakran jelennek meg a segítő hivatást választók körében. Életgyávaság: Krízishelyzetekben nehezen dönt. Nem tudja kivonni magát a környezet hangulati állapotából. Kiszolgáltatottság iránti igény: Legyen alul vagy fölül, csak ne legyen másokkal szimmetriában. A szimmetrikus kapcsolatokkal nem tud mit kezdeni, mert konfrontációkat eredményezhetnek. Vagy megpróbálja felemelni a másikat, vagy le akarja nyomni, csak ne legyenek egy szinten. Voyeur-attitüd (átvitt értelemben): Szeret bekukucskálni más emberek életébe, de ő maga nem nyílik meg. Ezáltal válik fontossá, titkok tudójává. Még saját magának sem vallja be, hogy ez pszichés kielégüléssel tölti el. Kutatói véna: A teljes szeretetképtelenség. Fél az érzelmi megközelítéstől, kisebbrendűségi érzések gyötrik. Rejtett agresszió: Humánszakmákban a manipuláció az értelmezési düh. Egy-egy pszichoszociális probléma feltárása (értelmezése) kicsit fájdalmat okoz a kliensnek, de ennek gyógyító célja kell, hogy legyen. 8

9 Magányos segítő: Kiváló szakember, de nincsen normális társas kapcsolati rendszere. De a klienseimmel minden rendben van! - ez egy álélet. 4. Dilemma 4.1 A dilemma fogalma A dilemmák a változást elérni akaró attitűd következményei. Egy változtatási kényszer olyan szituációban, amikor a döntéseinknek messzemenő következményei vannak, azonban a döntés meghozatalhoz szükséges idő rövid, és a rendelkezésre álló információk ellentmondanak egymásnak, vagy épp nem elégségesek ahhoz, hogy pontosan, előre megjósolható következményekkel járó lépéseket tudjunk tenni. Éppen ezért a dilemma mindig feszültségekkel jár. Az ilyen elhatározás megszületésekor általában egy objektív-racionális, valamint egy szubjektív-érzelmi érvrendszer csap össze a meglévő tények értelmezhetőségének érdekében. A döntéshez valahogy szelektálni kell ezen információk között, és ezt leginkább a személyes tapasztalatok segítik. Ám egy ilyen problémamegoldó szelekciós mechanizmus magában hordozza a sztereotip-általánosítás veszélyét (Andok- Tímár, 2002). Dönteni akkor könnyű, ha evidenciák mentén fogalmazhatunk. Ugyanakkor Polányi Mihály szerint a tapasztalatok csak ellentmondó evidenciákat tudnak felmutatni (Andok-Tímár, 2002: 87). 4.2 Dilemmák a szociális munkában A szociális munkának nincs olyan területe, ahol ne szembesülnénk folyamatosan döntési kényszerhelyzetekkel. Nyilvánvaló, hogy ezeket mindenekfelett álló pontossággal tipologizálni nem lehet, azonban vannak olyan alapvető csoportjai, melyek mentén be lehet mutatni a helyzetek sokszínűségét és bonyolultságát. Beavatkozási dilemma: A segítő tevékenység alapvetően interakciók sorozata. Ezek sokféle konfliktust szülhetnek a kliens-szociális munkás kapcsolatban, amiben az értékkülönbségek által ásott árkok mentén sorakoznak fel az érvek, ellenérvek. Egy középosztálybeli számára nem biztos, hogy ugyanazok a preferenciák, mint egy mélyszegénységben élő embernél. Ráerőltethetem másra az én értékvilágomat, csak azért, mert a többség szerint az az illő és üdvös? Másrészről kié a felelősség, ha nem avatkozok be, ezzel mélyítve el, vagy állandósítva egy meglévő krízishelyzetet? 9

10 Értékelő dilemma: Ennél a dilemmánál abszolút nem választható külön a szociálpolitika a gyakorlati szociális munkától. Hiszen adva van egy állami elképzelés az érdemes, önhibáján kívül nehéz helyzetbe kerülő szegényről, az érdemtelen, rossz szegénnyel szemben. Míg az előbbit segíteni, addig az utóbbit szankcionálni hivatott a szociális munkás, függetlenül attól, hogy a saját szubjektív tapasztalata mit mond. Ez a fajta szelektív szociális ellátó rendszer képtelen helyzetbe hozza a segítőt, és egyben túl nagy hatalommal ruházza fel. A szűkös források elosztását ő juttatja célba, és sokszor a személyes szimpátiáján múlhat, hogy ki válik érdemessé a segítségre, és ki nem. Elköteleződés- és kontroll dilemma: Az elköteleződés komoly dilemma lehet például olyan esetben, amikor a kliens tudja, hogy ha munkanélküli segély mellett feketén dolgozik, akkor az retorziót von maga után, azonban a segély összege olyan alacsony, hogy az nem elég a megélhetésre, ezért mégis vállalja a kockázatot. A szociális munkás erről tud, és jelentési kötelezettsége is lenne az őt foglalkoztató intézmény felé, de ha megteszi, akkor ellehetetleníti a kliens életét, viszont ha nem jelenti, a saját munkahelyét kockáztatja. A kontrolláló funkció akkor erősödhet fel, amikor egy kliens például nem tud megjelenni a megbeszélt találkozók időpontjára különböző okokból kifolyólag, és a segítő elkezdi kontrollálni az idejét, megszabja a napi rutinját. Ezzel csökkenti a kliens autonómiáját, azonban, ha nem teszi, lehet, hogy semmit nem tudnak előrelépni a probléma megoldása érdekében. (Hegyesi-Kozma, 2006) 4.3 A Watchmen dilemmája Mint már említettem a Watchmen világában a civilizáció a nukleáris világháború szakadékának szélén táncol, és nyilvánvaló, hogy ebben a konfliktusban el fog pusztulni a Föld. Ozymandias, az egyik igazságosztó, akit a világ legokosabb emberének tartanak, rájön, hogyan előzhetné meg az apokalipszist, hogyan egységesíthetné az emberiséget. Egy olyan ellenségképet ad, amivel szemben minden nemzet együttesen lép fel, így téve félre az egymás iránt érzett gyűlöletüket. Ehhez azonban el kell pusztítania több millió embert, de úgy gondolja a cél megéri az áldozatot, hiszen ha kitör a háború, az egész emberiség elpusztul. 10

11 A világvége csupán sekélyes frázis minderre. Nemcsak a jelen világ ér véget, de az ennél sokkal tágasabb jövő is elenyészik. Még a múltunk is megsemmisül. Kiemelkedésünk az ősiszapból, minden szülés, minden áldozat értelmét veszti, csak por lesz belőle, mit elfúj az űr szele ( ) Minden pompa és szín és szépség elvész, mintha sosem létezett volna. (Moore- Gibbons, 2009: XI/22) A még életben lévő reaktivált maszkosok (Rorschach, Éji Bagoly, Selyem Kísértet, Dr. Manhattan) megpróbálnak szembeszállni vele, de elkésnek. Ozymandiás elpusztítja New Yorkot, úgy állítva be a rombolást, mintha az egy földönkívüli invázió kezdete lett volna és a hősök legnagyobb megdöbbenésére az eredmény őt igazolja. Az összes hírcsatorna egyként közvetít arról, hogy a két ellenséges nagyhatalom (SZU, USA) békét kötött, minden jelentős politikai-gazdasági befolyással rendelkező állam az új fenyegetéssel szemben határozza meg védelmi politikáját a világ megmenekült. Megóvtam a földet a pokoltól, az új cél az utópia megteremtése (Moore-Gibbons, 2009: XII/20). Itt jön el az a pont, ahol dolgozatom szakma-etikai tárgya megjelenik. Ugyanis az igazságosztók első reakciója, hogy a világnak tudnia kell az igazságot, mert az új béke hazugságra épül. Azonban Ozymandiás szerint, ha elárulják őt, akkor több millió ember halála válik értelmetlenné, a törékeny egyensúly is semmivé lenne. Ebben a helyzetben kell dönteniük. 11

12 5. A döntés 5.1 és most zokszó nélkül lépek az árnyékba 2 Most újra analógiát fogok vonni, ám ezúttal már egy élő, létező szociális munkás dilemmát hasonlítok össze azzal a helyzettel, amikor a világ elpusztításának vagy megmentésének kulcsát adják a szereplők kezébe. Nos, amit Ozymandiás felajánl, nem más, mint a hatalom. Hatalom a pusztításhoz, illetve az építéshez. Ehhez a hősöknek nem kell mást tenniük csak meg kell alkudniuk. El kell fogadniuk az érvelést, hogy az ő eszközeikkel a világ ugyanúgy egy sötét verembe szalad, amivel szemben az ostoba hősködésük csak cserjéket hajíthat a fékevesztett kocsi elé, melyen az egész emberiség robog. Dr Manhattan egyértelműen elismeri, hogy nincs más út, így Ozymandiás mellé áll: Logikailag sajnos igaza van. Ha felfedjük őt, széttörjük a békét, és még nagyobb pusztításra ítéljük a földet (Moore-Gibbons, 2009: XII/20). Bár Selyem Kísértet és Éji Bagoly tisztában vannak a helyzet szörnyűségével, mégis beleegyeznek, hogy építői lesznek ennek az új világnak: Ha hallgatunk, kárhozottak vagyunk, ha nem, a föld kárhozik el (Moore-Gibbons, 2009: XII/20). Egyedül Rorschach választja a nyílt ellenállást. Nem adja fel az elveit még az armageddon kapujában sem (Moore-Gibbons, 2009: XII/20). Dr. Manhattan nem vállalhatja ezt a kockázatot, amit Rorschach lázadása jelent, ezért megöli őt. 5.2 A szociális munkás és a világ sorsa Mint, ahogy a bevezetőben említettem, a segítő ugyanúgy egykor szebb időket látott galaxisok romjai közt jár-kel nap mint nap, mint ahogy Dr. Manhattan ér földet a véráztatta New York-ban. A világban zajló politikai-gazdasági folyamatok nem kedveznek a szociális munka humánus, emberközpontú problémamegoldó megközelítési metódusának. A neoliberális ideológia kevesebb államot és egyszerűbb versenyt elve, egyedül azt nem veszi figyelembe, hogy egyre több embernek rúgják ki a lábát a start pisztoly eldördülése után, és 2 ( Moore-Gibbons, 2009: X/22) 12

13 még az állam nyújtotta mankót is messzire lökik a földön fekvőtől. Egy ilyen szociálpolitikai törekvés mögé akarják bevonni a szociális munkát. (Lorenz, 2008) Az a kérdés, hogy elfogadjuk-e az új idők szavát, beállunk-e a sorba, mint Éji Bagoly, vagy fejjel rohanunk a falnak, és idővel szétrobbanunk rajta, ahogy Rorschachal történik Dr. Manhattan keze által. Elméletemben Rorschach képviseli a mindent tagadó radikális szociális munkát; Dr. Manhattan valamint Ozymandiás az embereket fogyóeszköznek tekintő mindenkori hatalom; az Éji Bagoly Selyem Kísértet páros pedig a megalkuvó, tűzoltó szociális munkás. De valóban csak ez a három lehetőség van előttünk? Elhullani egy kilátástalan küzdelemben, a hatalom részesévé válni, vagy szürke eminenciásként kiszolgálni a fennálló rendet, ismerve annak igazságtalan működési mechanizmusát? 6. A nagy erő nagy felelőséggel jár A kilátástalan helyzet egy kényszerítő erő; olyan, a másságba rejtett determináns tényező, ami embercsoportokat arra kényszerít, hogy lehajtott fejjel keresgéljék az utca mocskába hulló jólét morzsáit. Szakmai segítség nélkül képtelenek felemelni a fejüket, kiharcolni maguknak azokat a jogokat, melyek másoknak születésüktől fogva járnak. Ez az igény hívta életre a szociális munkát az angol ipari forradalom idején, vagy Amerikában a nagy gazdasági válság után. Más segítő szakmákkal ellentétben a szociális munka nem az egyén egy-egy szeletével, lelkével, fizikai állapotával, hanem a társadalmi integrációjának ütközési pontjain lévő emberrel foglalkozik - ezt nem téveszthetjük szem elől. (Katz, 2009) Nem értek egyet a radikálisokkal, akik azt mondják, hogy a marxi forradalomba hulló kapitalizmus jelenti az egyetlen utat a szegénység felszámolásához, mert ez még egyik világmegváltó eszmének sem sikerült. Véleményem szerint a radikalizmus magában hordozza az erőszak csíráit, és mindig kész feláldozni az egyént a közösség érdekének oltárán, éppen ezért az egyenlőtlenség megszüntetése utópia, de csökkentése, - a társadalmi mobilitás elősegítése vállalható cél kell, hogy legyen. A szociális munkás feladata, hogy azok helyett szóljon, akik nem tudnak szólni. Ha ehhez együtt kell dolgozni a hatalommal, akkor meg kell tenni, de mindig meg kell hagyni a kritikai szemléletet, mivel a strukturális problémák megoldása nem megy csak ellenálló módszerek alkalmazásával, viszont beépülve igen. Muszáj egy kicsit bent is lennünk a hatalomban, úgy, hogy közben nem felejtjük el miért, kikért kerültünk oda. 13

14 Bizonyos helyzetekben szükség lehet radikalizmusra a társadalmi közöny megszüntetésének érdekében, ahhoz, hogy egy probléma tarthatatlan helyzetére felhívjuk a figyelmet, de semmiképpen nem ad univerzális megoldási eszközt a kezünkbe. A kliensek érdekében végzett munka nem működhet az érintettek kizárásával, mert ez végső soron jogtipráshoz, a demokrácia kizsigereléséhez vezet. (Jordan, 1994) Ha nem kerülünk közelebb azokhoz, akiken segíteni akarunk, és nem velük együtt, hanem helyettük változtatunk, akkor Ozymandiás sorsában osztozunk: pont olyan szörnyeteggé válunk, mint akik ellen harcolunk. 14

15 Felhasznált irodalom ANDOK Ferenc-TÍMÁR Szilvia: Dilemmák a szociális munkában. Esély, 2002/4 FEUER Mária: Segítő kapcsolatok pszichológiája előadásának jegyzetei. ELTE-TÁTK, Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, 2011/III. félév. GROSSMAN, Lev and LACAYO, Richard: The 100 best English-language novels published since 1923 the beginning of TIME. Time Magazine. Utolsó letöltés: :00 HEGYESI Gábor és KOZMA Judit: A szociális munka áttekintés. In Kozma Judit: Kézikönyv szociális munkásoknak. Szociális Szakmai Szövetség, HORVÁTH Ágota-LÉVAI Katalin: Szociális munkások (II. rész). Esély, 1996/6 JORDAN, Bill: Szociális munka a gyakorlatban. Esély, 1994/2 JUNG, Carl and CAMPBELL, Joseph: Why do we have heroes? Utolsó letöltés: :00 KATZ Katalin: A szociális munka kultúrái. Esély, 2009/6 MAKSA Gyula: Változatok képregényre. Gondolat Kiadó, MASSERANO, Erica: The judge of all the earth: Allegory and politics in the world of Alan Moore s Watchmen. RUC-HIB, Utolsó letöltés: :00 E_EARTH%5B1%5D.pdf MCCLOUD, Scott: A képregény felfedezése. Nyitott Könyvműhely, MOORE, Alan és GIBBONS, Dave: Watchmen Az Őrzők 1-3. Cartaphilus, SZOCIÁLIS Szakmai Szövetség: Szociális Munka Etikai Kódexe Utolsó letöltés: :00 WALTER, Lorenz: A szociális munka és az új társadalmi rend: a szolidaritást gyengítő neoliberalizmus elutasítása. Esély, 2008/1. 15

Anôk és a gyerekek védelme lett az egyik legfontosabb

Anôk és a gyerekek védelme lett az egyik legfontosabb SOMLAI PÉTER Anôk és a gyerekek védelme lett az egyik legfontosabb célja az utóbbi évtizedek jogvédô mozgalmainak. Egyik követelésük, hogy a bántalmazókat és erôszaktevôket akik túlnyomórészt férfiak hatóságilag

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Takáts Péter Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Új mani-fest Budapest, 2009 Tartalom 9. Az idő és az ember viszonyáról 11 10. Az értekezletek elmélete 31 11. A jövő és a menedzsment

Részletesebben

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1.1 TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA...4 1.2 HIPOTÉZIS...4 2. MENTÁLHIGIÉNÉ TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...5 2.1 A MENTÁLHIGIÉNÉ FOGALMA...6 2.2 LELKI EGÉSZSÉGPROMÓCIÓ...6 2.3 POZITÍV MENTÁLHIGIÉNÉ...7

Részletesebben

A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi pánik?

A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi pánik? BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivői szakirány A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi

Részletesebben

Kedves Olvasó! Kátai Gábor

Kedves Olvasó! Kátai Gábor T-kit Beköszöntô a T-kit sorozathoz Kedves Olvasó! Mit is jelent az, hogy T-kit? Kétféle válasz is adható erre a kérdésre. Az elsô: Training Kit (magyarul: képzési csomag), melynek rövidítése T-kit. A

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

Szerzők: Dr. Hatvani Erzsébet Juhász Péter Zámbori Tamás

Szerzők: Dr. Hatvani Erzsébet Juhász Péter Zámbori Tamás A fiatalok családi kapcsolatainak erősítését, családba történő visszaillesztését segítő, a további kriminalizálódást fékező stratégia és hozzá kapcsolódó cselekvési terv tanulmány formájában és végrehajtása

Részletesebben

Az áldozattól a pszeudoeszkatológiáig

Az áldozattól a pszeudoeszkatológiáig Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológiai Tanszék Az áldozattól a pszeudoeszkatológiáig A pénz kulturális szerepeinek teológiai értékelése Doktori értekezés Szabó András Témavezető: dr. Béres

Részletesebben

RENDSZERBE ZÁRVA. Hogyan kezeli az igazságügyi rendszer a nôk és gyerekek elleni férfierôszak jelenségét ma Magyarországon?

RENDSZERBE ZÁRVA. Hogyan kezeli az igazságügyi rendszer a nôk és gyerekek elleni férfierôszak jelenségét ma Magyarországon? RENDSZERBE ZÁRVA Hogyan kezeli az igazságügyi rendszer a nôk és gyerekek elleni férfierôszak jelenségét ma Magyarországon? RENDSZERBE ZÁRVA Hogyan kezeli az igazságügyi rendszer a nôk és gyerekek elleni

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész

SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész SZOCIOLÓGIA (előadások) II. rész Barakonyiné dr. Winiczai Klára egyetemi docens 2006. 1 TARTALOM EGYENLŐTLENSÉG, SZEGÉNYSÉG... 4 ALAPFOGALMAK... 4 Egyenlőtlenség egyenlőség... 4 Méltányosság, igazságosság...

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NŐK, SZEREPEK, FILMEK A FILMKLUB MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁSAI. Dr. Révész György, egyetemi docens

SZAKDOLGOZAT PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NŐK, SZEREPEK, FILMEK A FILMKLUB MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁSAI. Dr. Révész György, egyetemi docens PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NŐK, SZEREPEK, FILMEK A FILMKLUB MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁSAI SZAKDOLGOZAT Konzulens: Dr. Révész György, egyetemi docens PTE BTK Pszichológia Intézet Intézetigazgató

Részletesebben

BUDAPESTI NEVELŐ. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai folyóirata. XLVI. évfolyam 2. szám 2010. év 2.

BUDAPESTI NEVELŐ. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai folyóirata. XLVI. évfolyam 2. szám 2010. év 2. BUDAPESTI NEVELŐ A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szakmai folyóirata XLVI. évfolyam 2. szám 2010. év 2. szám Szerkesztőbizottság: Sárik Zoltán, igazgató (a szerkesztőbizottság

Részletesebben

MÚLT ÉS JÖVŐ LÉPÉSEI ÉLETCIKLUS-MODELLEK ELEMZÉSE A MORPHOLOGIC KFT PÉLDÁJÁN BEMUTATVA

MÚLT ÉS JÖVŐ LÉPÉSEI ÉLETCIKLUS-MODELLEK ELEMZÉSE A MORPHOLOGIC KFT PÉLDÁJÁN BEMUTATVA Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külkereskedelmi vállalkozás szakirány MÚLT ÉS JÖVŐ LÉPÉSEI AVAGY ÉLETCIKLUS-MODELLEK ELEMZÉSE A MORPHOLOGIC

Részletesebben

Az értelmiség szerepe és felelőssége Bibó István gondolatvilágában

Az értelmiség szerepe és felelőssége Bibó István gondolatvilágában Orosz Fruzsina Az értelmiség szerepe és felelőssége Bibó István gondolatvilágában Az úr hűbéri-rendi jelenség, a középosztály kapitalista-osztálytársadalmi jelenség, az értelmiség örök emberi szerep. 1

Részletesebben

NANE Egyesület. Miért marad??? Feleség- és gyerekbántalmazás a családban Hogyan segíthetünk?

NANE Egyesület. Miért marad??? Feleség- és gyerekbántalmazás a családban Hogyan segíthetünk? NANE Egyesület Miért marad??? Feleség- és gyerekbántalmazás a családban Hogyan segíthetünk? 1 2 NANE Egyesület Miért marad??? Feleség- és gyerekbántalmazás a családban Hogyan segíthetünk? Kézikönyv segítő

Részletesebben

A SZUPERVÍZIÓ ÉS A SZERVEZETI KULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ INTÉZMÉNYI BIZALOM KERESZTMETSZETÉBEN

A SZUPERVÍZIÓ ÉS A SZERVEZETI KULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ INTÉZMÉNYI BIZALOM KERESZTMETSZETÉBEN A SZUPERVÍZIÓ ÉS A SZERVEZETI KULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI AZ INTÉZMÉNYI BIZALOM KERESZTMETSZETÉBEN Jelige: Bizalom 2012 Sohasem vagyunk sebezhetőbbek, mint amikor bízunk valakiben de paradox módon, ha nem tudunk

Részletesebben

IMMANUEL WALLERSTEIN. Bevezetés a világrendszer-elméletbe

IMMANUEL WALLERSTEIN. Bevezetés a világrendszer-elméletbe IMMANUEL WALLERSTEIN Bevezetés a világrendszer-elméletbe eszmélet kiskönyvtár Sorozatszerkesztõ: Lugosi Gyõzõ IMMANUEL WALLERSTEIN Bevezetés a világrendszer-elméletbe Eszmélet Alapítvány Fordította: Koltai

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

85 Társadalmi körülmények. Az életminőség és a társas kapcsolatok

85 Társadalmi körülmények. Az életminőség és a társas kapcsolatok A TÁRSAS KAPCSOLATOK VILÁGA Az életminőség és a társas kapcsolatok A házasság mint erőforrás A modern család Ostromgyűrűben A papír nem számít? A családon belüli és kívüli világ Az egyenlőtlenségek forrása?

Részletesebben

A kisebbségek nemzetközi jogi helyzete /tanulmányvázlat/

A kisebbségek nemzetközi jogi helyzete /tanulmányvázlat/ A kisebbségek nemzetközi jogi helyzete /tanulmányvázlat/ A kisebbségek és a világszervezet A fogalmak polivalensek, így az igazság fogalma is. Más a győző és más a legyőzött, más az elnyomó és az elnyomott

Részletesebben

A társadalmi felelősségvállalás elmélete és gyakorlata, konkrét hazai példákon bemutatva

A társadalmi felelősségvállalás elmélete és gyakorlata, konkrét hazai példákon bemutatva BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA, Külkereskedelmi Főiskolai Kar A társadalmi felelősségvállalás elmélete és gyakorlata, konkrét hazai példákon bemutatva Konzulens: Dr. Kisváradi György Docens Név: Kiss Anita

Részletesebben

Az agresszió mint esély. A fertőzés, az allergia, a reuma, a fájdalmak és a hiperaktivitás. kórképének értelmezése

Az agresszió mint esély. A fertőzés, az allergia, a reuma, a fájdalmak és a hiperaktivitás. kórképének értelmezése Az agresszió mint esély A fertőzés, az allergia, a reuma, a fájdalmak és a hiperaktivitás kórképének értelmezése A mű eredeti címe: Aggression als Chance A fordítás alapjául szolgáló második kiadás eredetileg

Részletesebben

Tévhitek és tények a családon belüli párkapcsolati erőszakról

Tévhitek és tények a családon belüli párkapcsolati erőszakról Tévhitek és tények a családon belüli párkapcsolati erőszakról Alább a családon belüli erőszakkal kapcsolatos legelterjedtebb tévhiteket vizsgáljuk meg: Vannak nők, akik az állandó zsörtölődésükkel egyszerűen

Részletesebben

Az Aarhusi Egyezmény és alkalmazása az Európai Unió jogában

Az Aarhusi Egyezmény és alkalmazása az Európai Unió jogában PhD értekezés Az Aarhusi Egyezmény és alkalmazása az Európai Unió jogában Dr. Pánovics Attila Témavezető: Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi docens PTE ÁJK Doktori Iskola Nemzetközi- és Európajogi

Részletesebben

A feltétel nélküli alapjövedelemről

A feltétel nélküli alapjövedelemről Takáts Péter A feltétel nélküli alapjövedelemről AZ FNA TÖRTÉNETE. 1968 - A feltétel nélküli jövedelem Basic Income gondolata először az USA-ban jelent meg, neves közgazdászok felhívásában. Olyan nevek

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet Társadalmi Tanulmányok BA. Hajléktalan párkapcsolatok

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet Társadalmi Tanulmányok BA. Hajléktalan párkapcsolatok Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet Társadalmi Tanulmányok BA Hajléktalan párkapcsolatok Témavezető tanár: Daróczi Gergely Egyetemi tanár Szakdolgozat készítője:

Részletesebben

v CIMLAP_633U.indd 1 2008-04-15 0:19:47

v CIMLAP_633U.indd 1 2008-04-15 0:19:47 v CIMLAP_633U.indd 1 2008-04-15 0:19:47 Másként segíteni De hogyan? Készségfejlesztő kézikönyv és példatár szociális szakemberek és szociális szakképzésben részt vevő hallgatók számára A kézikönyvet összeállította:

Részletesebben