Lélektan a munka világában mint az egészséggondozás része és a munkahatékonyság vizsgálatának, ill. javításának objektív eszköze

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lélektan a munka világában mint az egészséggondozás része és a munkahatékonyság vizsgálatának, ill. javításának objektív eszköze"

Átírás

1 FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.2 Lélektan a munka világában mint az egészséggondozás része és a munkahatékonyság vizsgálatának, ill. javításának objektív eszköze Tárgyszavak: foglalkozás-egészségügy; pszichoszociális terhelés; stressz; továbbképzés. Pszichés terhek szomatikus panaszok Korunk mindennapjaiban egyre nagyobb szerepet játszanak a pszichoszociális (társadalomlélektani) terhek. A dolgozók a munkához kapcsolódó stressz fokozódását érzik, a szakemberek felismerik a kedvezőtlen pszichoszociális munkafeltételek összefüggését, nemcsak a lélek, hanem a test betegségeivel is. Sőt megállapítható, hogy gyakran el sem lehet különíteni egymástól a pszichoszociális és egyéb foglalkozási megterheléseket, a munkavállalók maguk foglalkoznak pszichoszociális témákkal, a német munkavédelmi törvény és a képernyős munkát szabályozó rendelet szerint a megterhelésnek ezeket a formáit is figyelembe kell venni a munkahelyek megítélésénél. Német egyetemi kutatók annak felderítése céljából, hogy a társadalomlélektani tematika mennyiben képezi a foglalkozás-egészségügyi ellátás részét, s milyen ehhez az orvosok viszonya, írásbeli felmérés keretében az alábbi kérdésekre vártak választ: Hogyan értékelik a foglalkozás-egészségügyi orvosok saját alkalmasságukat pszichoszociális terhelések megítélésére és kezelésére? Mekkora tér jut pszichoszociális témáknak a foglalkozás-egészségügyi tevékenységben? Milyen képzési és továbbképzési hiányok ismerhetők fel? A vizsgálati módszer részletei A felmérés során 61 standard és 16 nyílt kérdést tettek fel a szokásos szociodemográfiai és a felsorolt tematikát érintő tartalommal, továbbá az önértékeléshez készítettek és előzőleg hitelesítettek egy skálát. A kérdőíveket

2 2001 májusa és augusztusa között 1176 foglalkozás-egészségügyi orvosnak küldték el. Regionális torzulások elkerülése céljából a felmérést hat német szövetségi tartományra terjesztették ki, külön figyelemmel a keleti tartományokból érkezett kérdőívek kiértékelésére. Ezen kívül kérdőíveket osztottak egy szövetségi hatósugarú Stressz az üzemben címmel Drezdában megtartott kurzus résztvevőinek. Eredmények A kitöltve visszaküldött 652 (55,2%) kérdőív közül csak 440 volt értékelhető (részben elégtelen foglalkozás-egészségügyi orvosi tevékenység miatt, 1. táblázat). 1. táblázat Értékelhető kérdőívek területi megoszlása Régió Tartomány n % Új tartományok Régi tartományok Szászország Türingia Brandenburg Hessen Rajna-vidék Pfalz Észak-Rajna Vesztfália ,5 22,7 3,9 35,7 7,3 6,4 Stresszkurzus 51 11,5 Összesen A kutatók fontosnak ítélték annak felderítését is, hogy a megkérdezettek egy része a pszichoszociális kérdésfeltevések iránti érdeklődés hiánya miatt tagadta-e meg a válaszolást (annak következményei lettek volna az alapvető kijelentésekre). Ezért 61 címzettnél telefonos kiesési elemzést is végeztek vakon (vagyis az addigi válaszolási magatartás ismerete nélkül.) 22 olyan foglalkozás-egészségügyi orvost sikerült elérni, akik nem töltötték ki a kérdőívet, közülük tízen magasra, ketten csekélyre értékelték a pszichoszociális tényezőket. Ebből arra következtettek, hogy a szelektív visszaküldés miatti eredménytorzulás elhanyagolható. A válaszolói csoport társadalmi szerkezete A válaszolók átlagéletkora 50,9 (±8,9) év, foglalkozás-egészségügyi praxisuk addigi átlagos ideje 16,3 (±9,5) év, a nők aránya összesen 48,1, az új tartományokban 58,2% volt, csak 31,1%-uk rendelkezett foglalkozási betegségek szakorvosa képesítéssel, 53,1%-uk gondozott legfeljebb 10 üzemet és 2500-nál kevesebb személyt. Az orvosok 23%-a munkaidejének több mint 40%-ában valamilyen egészségügyi közintézménynél dolgozott.

3 Pszichoszociális jártasság Pszichoszociális kompetenciájuk 1 4 skála szerinti saját megítéléséhez az orvosoknak hét kérdést kellett megválaszolniuk, a témát két részre: a személyes és szakmai pszichoszociális illetékességre osztva (2. táblázat). Pszichoszociális kompetencia saját értékelése 2. táblázat Kérdés Igen/ inkább igen, % Szakmai kompetencia Pszichikai terhelésekre vonatkozó ismereteim tanácsadáshoz is 71,8 elegendők Testi terhelések megbeszélésekor biztosabbnak érzem magam, 48,4 mint lelkiek esetében (fordított értékelés) Pszichikai terhelési faktorok területén jobb képzésre volna szükségem 69,2 (fordított értékelés) Személyes kompetencia Feladatomnak tekintem a munkavállalóknak nemcsak testi, hanem lelki 98,2 terheivel való törődést is Ha vizsgálat alkalmával felmerül bennem a beteg lelki terhelésének 97,0 gyanúja, pontosabban rákérdezek Ha lelki terhelést veszek észre, igyekszem a beteggel beszélni róla, még 85,7 ha ezt először elhárítja is Rutinszerűen érdeklődöm pszichikai terhelések felől 77,5 Inkább jó, mint rossz tapasztalataim vannak a dolgozók lelki terheléseivel 69,5 kapcsolatban Személyes illetékességét a legtöbb orvos magasra értékelte 3,4-es skálaátlaggal, egyénileg az életkorral emelkedve. A szakmai kompetencia átlagos önértéke ezzel szemben csupán 2,6, a keleti tartományokban ennél még kisebb volt. Legjobbra értékelték magukat a foglalkozás-egészségügyi orvosi mellékfoglalkozású egyéb szakorvosok. A foglalkozás-egészségügyi orvosi tevékenység kapcsán felmerülő pszichoszociális kérdések A leggyakrabban felmerült pszichoszociális témák: túlterheltség, időhiány és a munkahely bizonytalansága (1. ábra).

4 igen gyakran gyakran olykor ritkán soha túlterheltség idõhiány a munkahely bizonytalansága kommunikáció problámák fölöttesekkel pszichikai problámák krónikus betegség miatt magánproblámák problémák egy-egy kollégával problémák a munkacsoportban túlzott követelmények kilátástalanság problémák a munka fajtájával függés szenvedélytõl túl kevés követelmény erkölcsi problémák szexuális túlkapások 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1. ábra A különféle pszichoszociális témákkal való foglalkozás gyakorisági megoszlása az üzemorvosok munkájában A munkahelyféltés szignifikánsan nagyobb gyakorisággal jelent meg a keleti, ezzel szemben pl. az ellentét a felettesekkel, és a függőség gondja a nyugati tartományokban. A foglalkozás-egészségügyi orvosoknak mintegy negyedrésze vélekedett úgy, hogy a vállalatuknál mind az alkalmazottak (74%), mind az üzemi tanács (75%) a lelki problémák iránt nagyobb érdeklődést vár tőlük (1. ábra). Ilyen elvárás legkevésbé a vezetőség részéről nyilvánult meg (2. ábra). A válaszolók tevékenységük során a pszichikai terhelés témakörében már továbbképezték magukat, leginkább előadások és szakirodalom segítségével (51, ill. 48%) Nagy, a keleti országrészben kiemelkedő érdeklődés nyilvánult meg az orvosi-pszichológiai diagnosztikával foglalkozó írásbeli oktató és információs anyagok és előadások iránt (3. ábra). Az eredmények értelmezése A vizsgálat fontos eredménye, hogy a pszichoszociális tényezők a foglalkozás-egészségügyi orvosi munkaidő 17,6%-át, azaz jelentős részét kötik le,

5 elsősorban egyéni beszélgetések, kevésbé csoportos foglalkozások formájában. A témák (túlterheltség, időprés ) nagyrészt a munkaintenzitás általános fokozódásának tulajdonítható. igen inkább igen inkább nem nem alkalmazottak üzemi/személyzeti tanács fölöttesek a gondozott üzem vezetése az alkalmazottak hozzátartozói az orvos munkaadója háziorvosok 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2. ábra Véleménye szerint mely csoportok várnak lélektani problémákkal kapcsolatosan a foglalkozás-egészségügyi orvosoktól több törődést igen nagy nagy csekély nincs írásbeli tananyag orvosi-pszichológiai oktatás tájékoztató rendezvények pszichoterápiás oktatás gyakorlat, vezetéssel Bálint-csoportok 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 3. ábra A továbbképzési igény nagysága A társadalomlélektani kérdésekben való szakképzettség önértékelése nem feltétlenül tükrözi a tényleges hozzáértést. Ennek a faktornak az értékei 2,0 átlaggal voltak a legalacsonyabbak, ugyanakkor az ottani orvosok szen

6 telték munkaidejük legnagyobb részét átlagosan 22,7%-át pszichoszociális problémáknak. Valószínű, hogy saját maguk leértékelése inkább határozott továbbképzési igényükből ered. A válaszok alapján a foglalkozás-egészségügyi orvosok úgy érzik, hogy a dolgozók és azok képviselői pszichoszociális gondjaikkal való intenzívebb törődést várnak el tőlük. Ezzel szemben a vállalat vezetői és a munkaadók ennek nem tulajdonítanak jelentőséget, kitartanak a hagyományos orvosi munkaköri feladatoknál. Egy másik felmérésből (2002) az derül ki, hogy a munkaadók és a munkavállalói képviseletek egybehangzó felfogása szerint a pszichoszociális felvetésekben ők is elsődleges partnerek. Ez az illetékességtudat akár az üzemorvosok esetleges szerepkonfliktusára is utalhat. Erősen megnyilvánul a foglalkozás-egészségügyi orvosok továbbképzés iránti igénye a pszichoszociális problémák témakörében, mégpedig írásbeli vagy előadásokon közvetített szakanyagként, kevésbé aktív tréning és foglalkozási képzések formájában. Ebből valószínűleg szakmai bizonytalanságra lehet következtetni a pszichoszociális kérdésfeltevések területén. Az orvosok képzésigénye azonban korántsem korlátozódik pszichoszociális tematikára: egy évi felmérés tanúsága szerint a válaszok 62%- ával csak a harmadik helyen áll, megelőzi a foglalkozás-egészségügyi orvosi feladatok (65%), valamint a csontrendszer és vázizomzat foglalkozási ártalmai (64%) mint továbbképzési terület iránti érdeklődés. Aggályok és befolyásoló tényezők A postai közvetítésű kérdőíves felmérések alapvető módszertani problémái a begyűjtött információk szubjektivitása és a válogatás torzító hatása. Bírálóik szerint nem a vizsgálat tárgyának valóságtartalmát tükrözik, hanem szubjektív értékelését. Az itt ismertetett felmérés azonban mentesül a kritikai értékcsökkentés alól, mivel elemzésének mindkét tárgya: a pszichoszociális tényezők szerepe a foglalkozás-egészségügyi orvosi gyakorlatban és az orvosok e területre nyilvánított továbbképzési igénye, a felvetésből következően a szubjektív megítélés alá tartozik, ami indokolja és igazolja a kérdőíves formát. Az eredményeket a válaszolók arányának fényében kell értékelni. Ez a mindössze 55%-os arány akár a foglalkoztatottakra kiterjedő, akár a korábbi üzemorvosi felmérésekhez képest gyenge, ami feltételezhetően a tematika saját élményeken alapuló kényes mivoltával függ össze. (Ezt alátámasztják a kérdéseket kommentáló írásos megegyezések is.) A felmérés eredményei alapján kívánatosnak látszik a foglalkozásegészségügyi orvosok fokozott részvétele az üzemben fellépő pszichoszociális gondok megoldásában vagy enyhítésében. Ez egybevág azzal a követeléssel, hogy az üzemorvost jobban be kell vonni az üzemi egészségvédő és -megőrző programokba, mivel a külső szakértőknél jobban ismeri az üzemet, emellett köti az orvosi titoktartás.

7 Ezeket az előnyöket e kényes terület kezelésére és karbantartására ki kellene használni, ahol szükséges, jó lenne, ha ennek az üzemi döntéshozók is tudatában volnának. Egy ilyen szerepet nem kellene (nem volna szabad) úgy tekinteni, mint amely konkurál más szakemberek, pl. pszichológusok feladataival. Ellenkezőleg: éppen a foglalkozás-egészségügyi orvos szorgalmazhatná ilyen specialisták bevonását bizonyos kiélezett vagy súlyos helyzetekbe. Munkacsoportok értékelése szociometriai teszttel A szociometriai teszt (ST) a személyi (interperszonális) kapcsolatok felismerésére és vizsgálatára kidolgozott metodika gazdag eszköztárának egyik módszere, amely szerint a vizsgálandó csoport tagjait felszólítják maguk közül egy referenciacsoportot alkotó azon személyek (a majdani ST-résztvevők) összeírására, akik megfelelnek a megállapított kritériumnak (pl. kit választana csoportvezetőnek? ) A kölcsönös választások négyzetes mátrixában standard módon kódolt válaszok mennyiségileg értékelhetők szociometrikus mutatók szerint, amelyek lehetnek egyéni mutatók, (pl. szavazati státus, elutasítási mutató) vagy csoportmutatók, (pl. szociometrikus sűrűség, kompatibilitás), továbbá szemléltethetők a csoport szerkezetét és dinamikáját leképező szociotérképen. Az ST csekély adminisztrációs és értékelési ráfordítással lehetővé teszi mindig egy választhatósági kritérium alapján különféle munkacsoportokban az összetartás és a feszültség mindenkori mértékének követését, az informális vezetők és a csoporthoz nem egészen tartozók ( outsiderek ) felismerését, ill. a szociotérkép segítségével az alcsoportok, klikkek kölcsönhatásainak tanulmányozását, valamint kommunikációs tranzakciók szerkezetének megjelenítését. ST-teszt együttműködési tréninggel A Cseh Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézetében vizsgálták a szociometriai teszt alkalmazási lehetőségét kis munkacsoportok jellemzésére, az alapmutatók hitelesítésével. Két mintával dolgoztak: az 1. (outdoor = külső) minta vezető dolgozók 16, egyenként 8 21 tagú csoportjából, összesen 232, éves személyből állt, akik részt vettek egy 2 3 napos szabadtéri együttműködési gyakorlaton, a 2. (indoor = belső) minta hipermarket menedzserek 9, egyenként 5 19 tagú csoportjából, összesen 85, éves személyből állt, akik 1 3 napos, elméleti és gyakorlati vezetői tanfolyamon vettek részt.

8 Az ST-t valamennyi csoport elvégezte a tréningek előtt és után is. A tagoktól azt kérték, hogy képzeljék el saját cégük vagy egy leányvállalat alapítását, majd számkorlátozás nélkül írják fel azoknak a nevét, akiket besorolnának egy induló team-be és külön azokat, akiket kihagynának belőle (természetesen teljes diszkréció és a választó névtelenségének megőrzése mellett. Az adatokat bevezették a mátrixba, majd a két minta egyes csoportjaira, a két említett időpontban kiszámították a pozitív és a negatív választások számának átlagát. Amennyiben az ST érzékenyen jellemzi a csoporton belüli szociális klímát, feltételezhető, hogy a többiek megismerésére alkalmat adó gyakorlatok után mindkét mintában megnő a nagyobb összetartást jellemző pozitív és csökken a feszültségre utaló negatív választások száma, továbbá várható, hogy a természeti környezetben (1. minta) még erősebben érvényesül mindkét mutatóra a két teszt közötti kedvező kooperációs hatás. A tesztek eredménye A tényleges számok a várakozásnak megfelelően alakultak (4. ábra), amennyiben mind a pozitív, mind a negatív választások átlagos számának változása mindkét mintában két kivétellel szignifikánsnak bizonyult: 6 a tréning kezdete vége 5, választások 4,80 4,19 külső belső 4,6 3 választások 2 1 2,09 1,26 külső belső 1,62 0, ábra A pozitív és negatív választások számának átlaga az együttműködési tréning előtt és után

9 pozitív belső, p 0,024; külső, p 0,001, negatív belső, p 0,008; külső, p 0,001. Az ST tehát érzékenyen közvetíti a csoportatmoszféra javulását, a kapcsolatok átlagos értékváltozásával. Az eredmények nem igazolták a szociometriai mutatók túlságos stabilitásával (pl. az előzetes választások melletti kitartással) kapcsolatos aggályokat, viszont mérlegelni kell pl. az esetleg éppen ellentétesen ható nagyvonalúságot a közös tréning végén, amely a kapcsolatok reális javulása nélkül torzít kedvező irányban. (Dr. Boros Tiborné) Hasselhorn, H. M.; Michaelis, M. stb.: Psychosoziale Aspekte bei betriebsärztlicher Tätigkeit. = Zentralblatt für Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz und Ergonomie, 52. k. 6. sz p Šlechta, P.: Vyuzití sociometrického testu přri hodnocení pracovních skupin. = Psychologie v Ekonomické Praxi, 37. k sz p

A kivitelező építőiparban foglalkoztatott munkavállalók életminőségének vizsgálata II.

A kivitelező építőiparban foglalkoztatott munkavállalók életminőségének vizsgálata II. Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság megbízásából A kivitelező építőiparban foglalkoztatott munkavállalók életminőségének vizsgálata II. Készítette: Székely András Szilas Roland Szentkirályi András

Részletesebben

Integritás és korrupciós kockázatok a magyar vállalati szektorban 2011

Integritás és korrupciós kockázatok a magyar vállalati szektorban 2011 Integritás és korrupciós kockázatok a magyar vállalati szektorban 2011 Budapest, 2011. november Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban Doktori értekezés dr. Gábor Katalin Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

A krónikus hát- és derékfájás gyakorisága és az ezeket befolyásoló munkahelyi tényezők

A krónikus hát- és derékfájás gyakorisága és az ezeket befolyásoló munkahelyi tényezők FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.3 5.6 A krónikus hát- és derékfájás gyakorisága és az ezeket befolyásoló munkahelyi tényezők Tárgyszavak: hátfájás; derékfájás; munkaterhelés; fizikai terhelés; osteochondrosis,

Részletesebben

A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat?

A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat? A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat? A 2012. évi Tudatos vezetés kutatás eredményei kpmgakademia.hu 2 Section or Brochure name Tartalom: Bevezetés 3 A kutatás koncepciója 4 A felmérésben

Részletesebben

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat II. kötet Elemzés és átvilágítási terv Budapest, 2001. április A tanulmány a "Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat" című kutatási program keretében

Részletesebben

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA

A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA BIRÓ KRISZTINA CSÁNYI ZSUZSANNA VINCZE SZILVIA A HALLGATÓK ELHELYEZKEDÉSÉHEZ KÖTŐDŐ KOMPETENCIÁK VIZSGÁLATA - KÉSZÜLT REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN A BDF MEGBÍZÁSÁBÓL - 2007. FEBRUÁR BEVEZETÉS

Részletesebben

Az időstársadalom várható kihívásait kezelő beavatkozási területek azonosítása

Az időstársadalom várható kihívásait kezelő beavatkozási területek azonosítása Pocsarovszky Károly, Némethné Pál Katalin Az időstársadalom várható kihívásait kezelő beavatkozási területek azonosítása Egy Predikciós modell megalkotása Bevezetés Európa lakossága drámai módon öregszik

Részletesebben

Az FSZK Dobbantó Program megvalósításának szakmai értékelése. Ötödik értékelési jelentés

Az FSZK Dobbantó Program megvalósításának szakmai értékelése. Ötödik értékelési jelentés Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Dobbantó Program Javaslat az egyéni ütemterven alapuló, a szakképzést előkészítő évfolyamok tartalmára és az intézményi megvalósítás támogatására

Részletesebben

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok)

A tanulók iskolatípusonkénti megoszlása a 2010/2011. tanév elején (kerekített adatok) A Záró kötet magyar fejezete Írta: Gönczöl Enikő és Bognár Tibor 1 Bevezetés 1.1. A magyar közoktatás intézményrendszere A ma még érvényes de éppen módosítás alatt álló jogszabályok szerint Magyarországon

Részletesebben

Munkaügyi Együttműködési Fórum. Az EXPAK AT.HU (3. mcs.) keretében szervezett turisztikai coach képzési program értékelése

Munkaügyi Együttműködési Fórum. Az EXPAK AT.HU (3. mcs.) keretében szervezett turisztikai coach képzési program értékelése Munkaügyi Együttműködési Fórum Az EXPAK AT.HU (3. mcs.) keretében szervezett turisztikai coach képzési program értékelése L&R SOZIALFORSCHUNG Lechner, Reiter und Riesenfelder Sozialforschung OEG A-1060

Részletesebben

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése 1/45 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú

Részletesebben

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése

A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET. A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése A PANNON EGYETEMEN VÉGZETTEK SZAKMAI ÉLETÚTJA - A KEZDET A 2007. és 2008. évi végzettek felmérése (mintafelvétel: 2008. november-december) Formádi Katalin Gadár László Mayer Péter Korondi Márk Nerhaft

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata A Polgármesteri Hivatalon belüli és az önkormányzati intézményekkel való információáramlás rendje Gyöngyös

Részletesebben

Az iskola betegítő tényező, vagy a korlátlan lehetőségek tárháza? szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Az iskola betegítő tényező, vagy a korlátlan lehetőségek tárháza? szerkesztette: Karlovitz János Tibor Az iskola betegítő tényező, vagy a korlátlan lehetőségek tárháza? szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2010 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 6. Sorozatszerkesztők:

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ DOKTORI DISSZERTÁCIÓ AZ EGYÉNI, ÉS A SZERVEZETI FÓKUSZÚ MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS JUHÁSZ ÁGNES 2007. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA KAR DOKTORI DISSZERTÁCIÓ JUHÁSZ ÁGNES AZ

Részletesebben

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében

Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében Civil szervezetek és civil projektek szerepe Debrecen város fejlesztésében 2005 Készítették: Dr. Bartal Anna Mária-Dr. Kákai László-Szabó István Bartal-Kákai-Szabó: Civil szervezetek és civil projektek

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI ÖNKÉNTESSÉG A SZOCIÁLIS

AZ INTÉZMÉNYI ÖNKÉNTESSÉG A SZOCIÁLIS Civil_Szemle_2011_4_beliv 12/25/11 6:47 AM Page 59 AZ INTÉZMÉNYI ÖNKÉNTESSÉG A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZSZOLGÁLTATÁSOKBAN 1 Kinyik Margit Bevezetés A formális, szervezeti keretek között zajló önkéntes

Részletesebben

Kamasz OK. vagyunk. Egészségfejlesztési módszertani anyag Kamaszok és Bántalmazás moduljainak kipróbálása és hatásvizsgálata

Kamasz OK. vagyunk. Egészségfejlesztési módszertani anyag Kamaszok és Bántalmazás moduljainak kipróbálása és hatásvizsgálata Kamasz OK. vagyunk Egészségfejlesztési módszertani anyag Kamaszok és Bántalmazás moduljainak kipróbálása és hatásvizsgálata Zárótanulmány Készítették: Örkényi Ágota, Zsiros Emese, Zakariás Ildikó, Várnai

Részletesebben

BKV-1993 BIOGRÁFIAI ADATOK

BKV-1993 BIOGRÁFIAI ADATOK ORSZÁGOS MUNKA- ÉS ÜZEMEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET PSZICHOLÓGIAI OSZTÁLY A DEÁK TÉRI FORGALMI MENETIRÁNYÍTÓ SZOLGÁLAT DISZPÉCSEREINEK A MILLFAV JÁRMŰVEZETŐINEK, AZ ÉSZAK-DÉLI ÉS A KELET-NYUGATI METRÓVONAL MOTORKOCSIVEZETŐINEK

Részletesebben

Összefoglaló... 3. A kutatás körülményei... 9. Módszertani megjegyzések... 12

Összefoglaló... 3. A kutatás körülményei... 9. Módszertani megjegyzések... 12 KUTATÁSI JELENTÉS Munkahelyi adatvédelem on és Németországban A projekt az Európai Unió "Fundamental Rights and Citizenship" programjának társfinanszírozásával valósul meg. 2012. február 2 TARTALOM Összefoglaló...

Részletesebben

Pedagógusképzési programok utóélete EGY HATÁSÉRTÉKELÔ TANULMÁNY TÜKRÉBEN

Pedagógusképzési programok utóélete EGY HATÁSÉRTÉKELÔ TANULMÁNY TÜKRÉBEN PERLUSZ ANDREA TORDA ÁGNES MŰHELY FELSÔOKTATÁSI Pedagógusképzési programok utóélete EGY HATÁSÉRTÉKELÔ TANULMÁNY TÜKRÉBEN A sajátos nevelési igényû gyermekek integrált oktatás-nevelésének számos egyéb feltétele

Részletesebben

Vállalati K+F Jelentés 2013

Vállalati K+F Jelentés 2013 Vállalati K+F Jelentés 2013 Magyarország, 2013. június 2 Eloszó Örömmel mutatom be a Deloitte Magyarország K+F és Állami Támogatások üzletágának Vállalati K+F Jelentését. A közép- és nagyvállalatok körében

Részletesebben

FIATAL MUNKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN, FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUNKAERŐPIACON 1

FIATAL MUNKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN, FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUNKAERŐPIACON 1 GIRASEK EDMOD FIATAL MUKAVÁLLALÓK AZ EGÉSZSÉGÜGYBE, FIATAL EGÉSZSÉGÜGYIEK A MUKAERŐPIACO 1 A nyolcvanas évek eleje óta nem készült olyan átfogó kutatás, 2 amely kimondottan az egyes szakmákra fókuszálva

Részletesebben

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán

A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán A mikro- kis- és középvállalkozások tanuló régió koncepcióval kapcsolatos legfontosabb jellemzői a szerb-magyar határmenti térség magyar oldalán Tanulmány Határon átnyúló tanuló régió: egyetemek gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Az egészségbiztosítás lehetséges reformja és a közvélemény

Az egészségbiztosítás lehetséges reformja és a közvélemény Az egészségbiztosítás lehetséges reformja és a közvélemény Budapest, 2000 december A tanulmány az Egészségbiztosítás reformja és a közvélemény című kutatás keretében született. A vizsgálatot a Pénztártanács

Részletesebben

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN

PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN PÁLYAKÖVETÉSES FELMÉRÉSEK AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEMEN 2009. 1 Tartalomjegyzék I. A LEGFONTOSABB PÁLYAKÖVETÉSI EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA... 4 A. Időrendi leírás az eddigi folyamatokról, az elvégzett

Részletesebben

ÉRMES ÉLETUTAK GYORSJELENTÉS

ÉRMES ÉLETUTAK GYORSJELENTÉS ÉRMES ÉLETUTAK GYORSJELENTÉS A kutatócsoport tagjai: Bugyik Edina, Gér András László, Király Péter Kutatásvezető: Tóbi István Országos Tudományos Diákköri Tanács Budapest, 2013 Az OTDT elnöke: Dr. Szendrő

Részletesebben

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda Magyar Jelnyelvi Programiroda Siket gyermekek kétnyelvű oktatásának lehetőségei és korlátai című kutatás eredményei Zárótanulmány Készítette: Csuhai Sándor Henger Krisztina Mongyi Péter Dr. Perlusz Andrea

Részletesebben

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem

Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Dr. Szilágyi József Seres Attila: Szakszervezetek és a munkavédelem Szakszervezeti kiskönyvtár XXVIII. Készült a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1146 Budapest,

Részletesebben