Máshogy segíteni. De hogyan? Irányító Hatósága 1037 Budapest, Bokor u Budapest, Pozsonyi út 56.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Máshogy segíteni. De hogyan? Irányító Hatósága 1037 Budapest, Bokor u. 9-11. 1133 Budapest, Pozsonyi út 56."

Átírás

1 Máshogy segíteni De hogyan? Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Országos Foglalkoztatási Közalapítvány EQUAL Nemzeti Programiroda Irányító Hatósága 1037 Budapest, Bokor u Budapest, Pozsonyi út 56.

2 Máshogy segíteni De hogyan? A Menedék Migránsokat Segítő Egyesület megbízásából készített Esély munkaerő-piaci orientáció menedékkérőknek projekt (Tematikus hálózati munka EQUAL /1.0) A Máshogy segíteni termék keretében megvalósított igényfelmérő kutatás összefoglalója Készítette: Bognár Katalin 2

3 Tartalom Bevezetés, a kutatás módszertana A kutatás tapasztalatai 1. A kutatás tapasztalatainak összefoglalása a fókuszcsoportok tükrében 1.1. Kapcsolat migráns kliensekkel 1.2. A migráns ügyfelekkel folytatandó segítő munka nehézségei 1.3. A migráns ügyfelek speciális szükségletei 1.4. Milyen segítséget igényelnének a szakemberek? Interkulturalitás kulturális kompetencia önismeret Migránsspecifikus információk 1.5. A fókuszcsoportok különbözőségei 2. A kutatás tapasztalatainak összefoglalása az egyéni interjúk tükrében 3. Összefoglalás 3

4 Bevezetés, a kutatás módszertana A jelen kutatás célja képet kapni arról, hogy a menekültekkel, migránsokkal foglakozó szakembereknek milyen attitűdjeik, készségeik, konvertálható szaktudásuk van, amely ismeretek hatékonnyá teszik a migráns kliensekkel folytatandó munkát. A felmérés olyan szakemberek bevonásával készült, akik mindennapi munkájuk során rendszeresen találkoznak migráns ügyfelekkel, vagy majd potenciálisan ilyen ügyfelekkel foglalkoznak (szociális szakképzésben résztvevő hallgatók). A kutatás kiegészült egy olyan fókuszcsoport-beszélgetéssel is, amely csoport résztvevői interkulturális pedagógiával, külföldiek képzésével foglalkozó szakemberek. A kutatás során a következő kérdésköröket vizsgáltuk: Mik a résztvevők tapasztalatai migráns ügyfelekkel? Melyek azok a készségek, kompetenciák, amelyekre szükség van a migránsokkal kapcsolatos segítő munka során? Melyek azok az attitűdök, amelyek segítik/nehezítik a segítő munkát? Mik a segítés nehézségei? Mik az ügyfélkör speciális szükségletei? Mik az intézményrendszer speciális problémái (segítés kontextusa)? Milyen tudásra, képzésre lenne szükség a segítő munka hatékonyabbá tétele érdekében? Milyen releváns kompetenciafejlesztő módszerek vannak? A kutatás során hat fókuszcsoport-beszélgetésre került sor, elsősorban olyan helyszíneken, ahol migráns ügyfélkör is van (pl.: befogadóállomások, nagyobb migránskolóniák). A széles körű tapasztalatgyűjtés érdekében a kutatást a következő helyszíneken valósítottuk meg a résztvevőkkel: Fókuszcsoport-beszélgetést folytattunk a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület szociális munkásaival, mivel fontosnak tartottuk, hogy a terepen, civil szervezet keretein belül már évek óta dolgozó szociális munkások beszámoljanak saját tapasztalataikról: arról, hogy ők hogyan látják az ellátórendszer szereplőinek szükségleteit, mik voltak a kezdeti nehézségeik, hogyan értékelik az ellátórendszer működését. 4

5 A ELTE szociálpolitikus-szociális munkás hallgatóival folytatott fókuszcsoport-beszélgetés során képet kaphattunk arról, hogy milyen elvárásaik vannak a migránsspecifikus szakemberképzéssel kapcsolatban, milyen kurzusokra, gyakorlatra lenne szükségük. A csepeli ellátórendszer szereplőit azért kérdeztük meg, mert tudomásunk szerint a kerületben, nagyobb számban találhatók migráns kliensek. Kíváncsiak voltunk arra, hogyan valósul meg az intézményközi együttműködés a migránsokkal folytatott segítő munka során, mik a (jórészt afgán származású) klienskörrel kapcsolatos tapasztalatok. A fókuszcsoport beszélgetés során kitértünk a már lezajlott migránsspecifikus tréningek tapasztalataira is. A békéscsabai ellátórendszer (munkaügyi központ, családsegítő szolgálat, befogadóállomás) szereplői beszámoltak a helyi sajátosságokról. A debreceni ellátórendszer szereplői (családsegítő, gyermekjóléti, polgármesteri, munkaügyi, civilszervezetek/hivatalok/intézmények munkatársai) a fókuszcsoport beszélgetésen elmondták véleményüket a segítő munkáról, az együttműködésről, a befogadó állomáson élő menekültekkel kapcsolatos tapasztalatukról. A hatodik fókuszcsoport-beszélgetést olyan interkulturális képzéssel, külföldiek oktatásával, migránsspecifikus szakemberképzéssel foglalkozó szakemberek részvételével valósítottuk meg, akiknek vannak tapasztalataik a témában. A fókuszcsoportos módszer hozzásegített ahhoz, hogy képet kapjunk arról, hogy hogyan strukturálják az egyes részvevők az általunk felvetett kérdéseket. A fókuszcsoportbeszélgetések egy részében ismertetésre került egy eset részlete, amelynek elemzésével, értelmezésével felszínre kerülhettek a kérdéskörrel kapcsolatos attitűdök, megjelenhettek az eltérő vélemények, kompetenciák. A fókuszcsoportos technikának számos előnye mellett vannak korlátai is: a domináns személyek jelentős mértékben befolyásolhatják a fókuszcsoport kimenetelét, és e technika alkalmazásakor sok esetben extremitások fogalmazódhatnak meg, polarizálódhatnak a vélemények. A kutatás során ilyen nehézségek nem merültek fel. A kutatás tapasztalatai 5

6 1. A kutatás tapasztalatainak összefoglalása a fókuszcsoportok tükrében A fókuszcsoport beszélgetések keretét egy rövid vázlat adta. A tapasztalatokat e tematika mentén mutatjuk be. Természetesen az egyes fókuszcsoportok esetenként tartalmukban eltértek egymástól, a markáns különbségeket külön jelezzük Kapcsolat migráns kliensekkel A beszélgetés első részében (a bemutatkozás és a kutatás bemutatása után) arra voltunk kíváncsiak, hogy a résztvevők hogyan kerülnek kapcsolatba migráns ügyfelekkel, milyen az együttműködés, mik a tapasztalatok. Általánosságban elmondható, hogy a csepeli, békéscsabai, debreceni ellátórendszer (a későbbiekben ellátórendszer) képviselői elenyésző számú migráns ügyféllel kerülnek kapcsolatba munkájuk során. Zömük egy-két (általában nem rendszeresen jelentkező) ügyfélről számolt be. Hosszú távú segítő kapcsolatról egy szakember sem számolt be. Ügytípusokat tekintve inkább az egy-két alkalmat igénylő, inkább adminisztratív jellegű ügyintézés a jellemző. (Természetesen ez intézménytípusoktól függ, hiszen pl. egy munkaügyi kirendeltségen nincs is mód egyéni esetkezelésre.) A Menedék Egyesület szociális munkásai esetében természetesen más a helyzet, hiszen a szolgáltatás kifejezetten menekültek, migránsok részére nyújt szociális szolgáltatást. Érdekes volt megfigyelni, hogy bár kifejezetten hangsúlyoztuk, hogy tágabb értelemben gondolkozunk a migránsokról a legtöbben kifejezetten a menekült kliensekre gondoltak A migráns ügyfelekkel folytatandó segítő munka nehézségei A megkérdezett szakemberek elsőként a nyelvi korlátokat jelezték problémának. Tapasztalataink szerint az ellátórendszer szereplőinek egy része nem beszél idegen nyelvet, nagy részük úgy gondolja, hogy a kliens dolga a kommunikáció megoldása. Több szakember számolt be arról, hogy forrás híján (mivel nincs mód tolmács megfizetésére) a családban lévő, a magyar nyelvet hamarabb elsajátító, esetleg már itt született gyerekeket használják tolmácsként. Véleményünk szerint, számos esetben a nyelvi kompetencia hiánya miatt nem jön létre segítő kapcsolat. A Menedék Egyesület szociális munkásai szerint, sok esetben nem migránsspecifikus segítségnyújtásra lenne szükségük az ügyfeleknek, hanem pusztán arra, hogy kommunikálni tudjanak a segítővel. 6

7 Én kaptam olyan visszajelzést gyermekjóléti szolgálattól, amelynek átadtam klienst, amikor a munka migránsspecifikus része lezajlott és már csak az volt hátra, hogy óvodát keressenek a gyereknek, ami ugyanolyan munka volt, mint a magyar állampolgároknak,...hívott kétségbeesetten az új szociális munkás a régivel ezt már átbeszéltem, csak ő elment szülni, hogy ő ezt az embert nem érti, pedig beszél jól angolul, és hogy visszaküldi hozzám, mert ő nem érti magyarázkodott Akkor én nem vettem vissza az ügyet, hanem átbeszéltem vele, hogy kérdezze érthetőbben, próbálja meg a nyelvi környezetben mert én is ezt csinálom. És mi elhisszük, hogy tud angolul A migráns kliensek sok esetben nem azt a nyelvet használják, amit a segítő az iskolában megtanult. A szociális munkásoknak motiváltaknak is kell lenniük ahhoz, hogy megértsék ügyfelüket. Nekem a nyelv volt nehéz beszéltem valamennyire angolul, évek óta tanultam az iskolában de nem értettem azokat az ügyfeleimet, akik angolul beszéltek hozzám már abban sem voltam biztos, hogy angolul beszélek amit az iskolában tanultam, az teljesen más volt, mint a pidzsin angol, amit az afrikaiak beszéltek. Újra meg kellett tanulnom a nyelvet. Ha túl jól tudod a nyelvet az is lehet gond. Ebben az esetben a segítő felismerte a nyelvi kompetenciájának hiányosságait. Változtatott, időt adott magának. Az ellátórendszer szereplői inkább hárítják a problémát, megijednek saját hiányosságaiktól. ( ) szociális munkásoknak képzést tartottunk a HEFOP program keretében Az egyik családsegítős kolléga beszélt arról, hogy neki egy ügyfele volt eddig a menekültek közül, de az szörnyű volt, nem lehetett velük együttműködni Ismertük a családot, nagyon együttműködők, álomügyfelek, mindenben lehetett rájuk számítani. Kérdeztem, hogy mi volt a gond. Azt mondta a szociális munkás, hogy nem lehetett velük beszélni. Még magyarul sem tudtak. (beszéltek oroszul, grúzul, kicsit németül). A szociális munkás egy nyelven sem. Elgondolkozott, hogy lehet, hogy nem is e családdal van a gond, hanem saját magában volt egy akadály, hogy nem tud kommunikálni. Gyorsan elhárította, és utálni kezdte a családot A kutatás során többször megfogalmazódott, hogy a segítők egy részének az a véleménye, hogy: Ha már befogadtuk őket, akkor kutya kötelességük annyit megtenni, hogy megtanulják a nyelvünket. A szakemberek egy része meglehetősen etnocentrikus nézőpontból kezelte a kérdést. A második problémaként, a segítségnyújtást nehezítő körülményként a jogszabályi háttér ismeretének hiányát említették. Véleményük szerint, ez nem kifejezetten migránsspecifikus 7

8 készség. Tapasztalataink szerint a szociális munkások zöme nincs tisztában a munkája alapját jelentő jogszabályokkal. A közigazgatásban dolgozó szakemberek megerősítették, hogy sok esetben a klienseket segítő szociális munkások sem tudják, hogy kinek mi jár. nem gondolom, hogy meg kellene tanítani a jogszabályokat ától zéig, de legalább a sarkalatos pontokat, hogy tudják hol kell keresni az nekem se ártott volna bár amikor elkezdtem dolgozni, akkor belejöttem, megtanultam, elolvastam, meg tanulom azóta is A felsőoktatásban résztvevő hallgatók is leginkább a jogszabályi háttér ismeretének hiányát jelölték meg potenciális problémának. Bár a fókuszcsoport résztvevői negyed-ötödévesek, úgy tűnik, hogy a jogszabályok készségszintű használata nem épült be a szakmai készségek körébe A migráns ügyfelek speciális szükségletei A fókuszcsoport-beszélgetések során az a kép rajzolódott ki, hogy a segítők nagy részének leginkább elvárásai vannak a migráns ügyfelekkel kapcsolatban. Meglepő volt, hogy többen bele sem gondolnak abba, hogy egy migráns ügyfélnek mit jelenthet az otthona elhagyása. Leginkább az az attitűd volt tapasztalható, hogy a migránsok szerencsét próbálnak, kihasználják az ellátórendszert, másoktól várják a segítséget. A szakemberek véleménye szerint mindenképp szükség lenne olyan információkra, amelyek gördülékenyebbé tehetik a segítő kapcsolatot. A migráns klienseknek mindenképp elengedhetetlen lenne egy olyan részletes tájékoztatás (lehetőleg interaktív), amely segíti őket abban, hogy képbe kerüljenek az ellátórendszer működésével kapcsolatban: Van egy csomó olyan információ az országunkról, amit el kell mondani az ügyfeleknek ( ) például az irányítószám. Sok országban nincs ilyen. Több esetben tapasztaltuk, hogy a segítőknek egyáltalán nincsenek információik arról, hogy milyen körülmények között élnek az ügyfeleik. Számos más kutatás is igazolta, hogy a befogadóállomások gyakorlatilag zárványként működnek, a családsegítők szociális munkásai gyakorlatilag nem mennek ki a családokhoz, ezáltal nincs tapasztalatuk arról, hogy milyen körülmények közt élnek ügyfeleik, mik a családdinamikai sajátosságok. Úgy gondoljuk, hogy ez több esetben olyan félreértéseket is eredményez, amelyeknek hosszú távon a kliensek látják kárát. Másrészt fontos lenne az adott kliens származási országáról alapvető ismereteket szerezni. Véleményünk szerint, ezeket az információkat a motivált segítő szakemberek viszonylag rövid idő alatt be tudják szerezni a világhálóról. 8

9 Visszarendeltem a hölgyet nem jött. Nem értettem. Aztán kiderült, hogy Ramadán van. Nagyon szégyelltem magam. Több olyan megnyilvánulás volt a fókuszcsoportokon, amelyek alapján arra következtethettünk, hogy a másság elfogadása és a szakemberek számára a pillanatnyi inkompetencia-érzés elfogadása jelentős nehézséget okoz. Sok esetben érzékeltük, hogy a frusztráció kifejezetten agresszív reakciókat vált ki a segítőből Milyen segítséget igényelnének a szakemberek? Ebben a kérdéskörben arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen képzésre, tréningre lenne szükségük az ellátórendszer szereplőinek ahhoz, hogy munkájukat hatékonyabban végezhessék, milyen információk hiányoznak a sikeres munkavégzéshez. A fókuszcsoportok résztvevői egyetértettek abban, hogy a migráns kliensekkel folytatandó hatékony segítő munka alapkövetelménye, hogy az ellátórendszer egyes szereplői között intézményi együttműködés jöjjön létre. Az ad hoc esetkonferenciákon kívül (amelyeket tapasztalataink szerint zömében a Menedék Egyesület szervez) jó lenne formalizált együttműködés, amely szabályozza, hogy kinek, mi a kompetenciája. Ha mindenki azt mondja, amit én, akkor könnyebb megértetni az ügyféllel. Tapasztalatunk szerint, jelentős mértékű a kompetenciahatárok átlépése, ami több esetben a kliensek segítő játszmáiból is fakad. Nagyon sok a keresztbe ügyintézés, egymás mellett, ugyanazért dolgozunk, és mégsem tudunk kommunikálni, nem értettem, hogy miért nem tudjuk közösen megoldani. Lépten-nyomon azt éreztem, hogy akadályozzák a munkámat ( ) Sokat változott, de sokszor ugyanazokat a köröket futjuk. Fontosnak tartjuk, hogy nemcsak az egyéni kompetenciákat kell fejleszteni, hanem a hálózatépítésre is hangsúlyt kell fektetni, mert sok esetben a kliensek az őket körülvevő intézmények egymás közötti játszmáinak áldozatává válnak. Az alábbiakban részletesen is kifejtjük, hogy milyen tendenciák mutatkoztak a képzési szükségletek tekintetében Interkulturalitás kulturális kompetencia önismeret A migránsokkal folytatandó hatékony segítő munka elengedhetetlen feltétele, hogy a segítő tisztában legyen a kliens/klienscsoport etnikai jellegzetességeivel, el tudja fogadni a másságot, 9

10 a kommunikáció során kezelni tudja a kulturális különbségeket. A menekültekben nagyon erős a «sehová nem tartozom» érzés. Ezért erősebb a kötődés a segítőhöz is. Másrészt a saját etnikai identitásának is feldolgozottnak kell lennie. Tisztában kell lennie a segítőnek saját származásával, a szocializációját meghatározó értékekkel. A hatékony segítés alapfeltétele (és ez nem migránsspecifikus) az integráns személyiség. Alapfeltevés, amit a segítőnek kell tudnia, hogy ezek az emberek egy szocializációs krízisen mennek keresztül. Amikor bejön hozzám az ügyfél és elkezd üvöltözni, hogy de én miért nem kapok lakást és munkát és ezt meg azt. ( ) Akkor arról van szó, hogy nehézséget okoz neki megtanulni és beleszokni abba a rendbe, ami itt van, és a feszültséget ki kell adnia. Ha ez megtörténik, akkor jól lehet majd dolgozni vele. Fontos, hogy a segítő felismerje a benne zajló pszichés folyamatot, kezelni tudja a konfliktusokat. A legnehezebb dolog az volt, hogy nem tudtam megkülönböztetni a klienseket egymástól számol be élményéről a Menedék Egyesület szociális munkása: aznap éjszaka egyforma emberekkel álmodtam aztán elkezdtem őket külső jegyek alapján megkülönböztetni kellett két hét és belejöttem. A feldolgozott szakmai identitás részévé vált saját élmény is nagymértékben segítheti a hatékony munkavégzést. A Menedék Egyesület szociális munkásai közül többen maguk is migránsok: Nekem nagyon megkönnyíti a munkámat, bár én csak egy sima, mezei migráns vagyok. Eleve az, hogy beszélek plusz egy nyelvet, úgyhogy több emberrel tudok tolmács nélkül is beszélni. Tudom, hogy hogyan megy az ügyintézés, töltögetés, papírmunka el tudom nekik magyarázni. Nekem is volt olyan, hogy reggel nyolckor beálltam a sorba és este hétkor kaptam meg a pecsétet Egy szociális munkás így számol be saját tapasztalatairól: Az is nagy segítség, hogy láttam Magyarországot külső szemmel, hogy nekünk milyenek a szokásaink, mit hogy csinálunk. Milyen az élet Nem csak az nehezíti az életüket, amin keresztül mentek, hanem, hogy az apró dolgokban nagyon más a működésük Nincs meg a természetes támogató halójuk, az a közeg, amiben működnek. A saját élmény, az empátia mindenképp pozitív hatású a segítő kapcsolatra, de elengedhetetlen, hogy a kompetenciahatárok tiszták legyenek. A szupervízió segíti a szociális munkásokat abban, hogy a pszichés egészségüket megtartsák. 10

11 Nekem az, hogy én is menekültként jöttem, nagyon sokat jelent a munkámban. Rá kellett jönnöm, hogy a jogszabályi háttér ismerete elengedhetetlen számomra. ( ) Amikor először jöttem, attól féltem, hogy nem bíznak bennem Az, hogy az anyanyelvükön tudok velük beszélni sokat jelentett nekik. Természetesen a személyes érintettség nehezítheti is a határok betartását. Az, hogy a»miénk vagy«az mindig pozitív, csak azt nem értik, hogyhogy az afrikaival is ugyanúgy foglalkozom, mint velük. Az ellátórendszer szereplőinek egy része nem vett részt olyan képzésben, tréningen, amely a személyiséggel, szakmai szerepekkel, segítő identitással foglalkozik. Az intézmények zömében nincs esetmegbeszélő csoport, nincs szakmai team, szupervízió. Az szociális munkában alapvető értékrend (neutrális segítő attitűd, képessé tevés, rendszerszemléletű gondolkodás) is sok esetben hiányzik. Az egyetemistákkal történt fókuszcsoport-beszélgetés alapján elmondhatjuk, hogy a hallgatóknak jó elméleti alapot ad a képzés. A szituációs játékok és a mikro esetelemzés során képet kaphattunk arról, hogy az elsajátított ismeretek segítették a résztvevők problémamegoldását. Az egyetemisták hiányolták az ilyen jellegű, gyakorlatorientált feladatokat a képzés egészére vonatkoztatva Migránsspecifikus információk A szakemberek véleménye szerint jó lenne olyan képzés, amely során általános információkat kaphatnának a migránsokról. A képzés során betekintést nyerhetnének az egyes migráns csoportok kulturális, vallási hagyományaiba, képet kaphatnának az adott ország történelméről. Lehetne egy-egy blokkot a különböző nagy vallásokról és a kulturális sajátosságokról. Tapasztalataink szerint ez igazán akkor hatékony, ha a képzés az általános ismeretek mellett tartalmaz gyakorlati/interaktív szerepjátékokat, gyakorlatokat is. Véleményünk szerint a már terepen dolgozó segítő foglalkozású szakembereket annyira leköti a mindennapi rutin, hogy egyre kevésbé fogadják be az ilyen jellegű új információkat. A szociális szakemberképzésben mindenképp fontos lenne, hogy szó essen a menekültekkel/migránsokkal mint speciális csoporttal való munkáról. Amikor egyetemre jártam, nem volt semmi ilyen (ti. migránsspecifikus) képzés, úgyhogy én semmi támpontot sem kaptam, pedig jó lett volna. 11

12 A Menedék Egyesület szociális munkásaival folytatott beszélgetés során vita alakult ki arról, hogy mennyire hatékony a migránsspecifikus képzés az ellátórendszer szereplői részére. Az egyik vélemény teljes mértékben egyezik a kutatás általános tapasztalataival. Nem elsősorban migránsspecifikus képzés kellene a szociális szakembereknek, hanem valamilyen készségfejlesztés, önismeret a többit megtanulja két hét alatt. Attól, hogy én nem tudok valamit, ne essek kétségbe, hanem fogadjam el, és próbáljak meg más módon viszonyulni A fókuszcsoportok különbözőségei Mint már az előzőkben említettük, a sok hasonlóság mellett az egyes fókuszcsoportok tapasztalatai bizonyos mértékben eltértek egymástól. Most részletesebben áttekintjük, hogy melyek ezek a különbözőségek, eltérő csoportjellemzők. A szociális munkás hallgatók zömére jellemző volt a neutrális segítő attitűd, fontosnak tartották a szociális munkás értékközvetítő szerepét, alkalmazták a több szempontú felmérést, gondolkodásmódjukban helyt kapott a rendszerszemlélet, empatikusak, tudatosak voltak. Természetesen nem volt elvárható tőlük nagy gyakorlati tapasztalat, de beszámoltak önkéntes munkáról és arról, hogy esetleg a későbbiekben szívesen dolgoznának a menekültellátórendszer valamely intézményében. Beszélgetésünk során érezhető volt, hogy már részt vettek a Szociális munka menekültekkel és más migránsokkal című kurzus néhány szemináriumán. A debreceni ellátórendszer szereplői nagy számban képviseltették magukat a fókuszcsoportbeszélgetésen. Többen konkrét problémával érkeztek. Érezhető volt, és később meg is fogalmazódott, hogy az egyes szakemberek gyakorlatilag elszigetelten dolgoznak egymástól. A fókuszcsoport résztvevőinek zöme nem járt a befogadóállomáson, így nem ismeri a segítés kontextusát. Általános tendencia volt a nyelvi kompetencia hiányából fakadó frusztráció, az ismeretlentől való félelem. A fókuszcsoporton megfogalmazódott az együttműködés igény a többi szakemberrel, párbeszéd alakult ki az egyes intézmények képviselői közt. Békéscsabán a helyi igazgatás és szociális ellátórendszer teljes átalakítása miatt azok, akik eddig menekültekkel, migránsokkal foglalkoztak már nincsenek a helyükön, az újonnan pozícióba került szakemberek nem vettek részt a fókuszcsoport-beszélgetésen. Emiatt viszonylag alacsony volt a részvételi arány. 12

13 A csepeli ellátórendszer munkatársai leginkább a helyi afgán közösséggel kapcsolatos tapasztalataikról számoltak be, többen közülük már részt vettek migránsspecifikus képzésen, amelyet hasznosnak ítéltek meg. A Menedék Egyesület szociális munkásai kulturálisan kompetens segítők, jellemző rájuk a saját etnikai identitás feldolgozottsága, a saját élményt erőforrásként hasznosítják. A csoport egészéről elmondható, hogy szakmailag kompetensek, szakmai diskurzus van a szociális munkások közt. A szakemberek zöme szociális végzettségű. A teamben dolgozás fejleszti a szakmai identitást. Érezhető az igény a folyamatos fejlődésre, továbbképzésre. A Menedék Egyesület munkatársain kívül a többi csoportban erőteljesen megjelentek a migráns kliensekkel kapcsolatos negatív attitűdök. Többször volt példa a sztereotipizálásra például a táborokban élő menekültek szülői felelősségérzete nem elfogadható ( ) lehet, hogy otthon ezt lehetett (iskolakerülés), de Magyarországon nem. Sok esetben hallhattunk etnocentrikus megnyilvánulásokat, amelyek során a szakemberek a migráns családok számára vázolt alternatívák közül azokat hangsúlyozták, amelyek kizárólag a többségi társadalom szempontjait vették figyelembe. Érdekes volt, hogy a szociális munkásként dolgozó szakemberek fejében is sok esetben megfordul az asszimilációs tendenciák erősítése: Itt él Magyarországon, nem imádkozhat a munkahelyén, hiszen nem dolgozhat helyette ez idő alatt más ( ) nem várható el egy munkáltatótól sem, hogy ezt tolerálja. 2. A kutatás tapasztalatainak összefoglalása az egyéni interjúk tükrében Az értékelés során készültek egyéni interjúk is, amelyeket olyan szakemberekkel készítettünk, akik munkájukból adódóan más perspektívából látják a szociális szakemberek fejlesztendő készségeit, kompetenciáit. Az interjúkat a következő személyekkel készítettünk el: Ambrus Ágnes: ENSZ Menekültügyi Főbiztosa Budapesti Képviseletének munkatársa, tréner, menekültügyi szakember. Dr. Weinbrenner Ágnes, Dr. Vábró László: a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal ellátási osztályának ügyintézői, akik napi kapcsolatban állnak a menekült/menedékkérő kliensekkel és a Hivatal részéről együttműködnek azokkal a szakemberekkel, akik az ellátórendszer más szegmenseiből migráns kliensekkel foglalkoznak. 13

14 Dr. Hárdi Lilla: pszichiáter szakorvos, a Cordélia Alapítvány vezetője, aki évek óta foglalkozik megkínzott menekültekkel, terápiás munkáján kívül a BÁH által foglalkoztatott tábori dolgozók szupervízióját végzi. Kováts András: az MTA Kisebbségkutató Intézet munkatársa, és a Menedék Egyesület igazgatója, egyetemi oktatóként évek óta Szociális munka menekültekkel és más migránsokkal című szemináriumot vezeti az ELTE-n. Dr. Gyulai Gábor: a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa, tréner, országinformációs szakember. Zatykó Judit: szociológus. Jelenleg a BM BÁH, az IOM (Nemzetközi Migrációs Szervezet) és a Baptista Szeretetszolgálat partnerségében megvalósuló integrációs projekt keretében végez tábori szociális munkát 28 kubai menekülttel, ezt megelőzően mentor-szociális munkásként dolgozott egy munkaerő-piaci orientációs projektben. Az interjúk kiegészítéseként fókuszcsoport-beszélgetést folytattunk olyan interkulturális képzéssel, külföldiek oktatásával, migránsspecifikus szakemberképzéssel foglalkozó szakemberekkel, akiknek tapasztalataik vannak a témában. A beszélgetésen Szántó Diána és Koppány Judit az Artemisszió Alapítvány képviseletében, László Zsuzsa az Ec-Pec Alapítványtól, Szalai Judit nyelvtanár és Szász Ildikó menekültügyi szakember vett részt. A szakemberekkel készített interjúk tapasztalatai egybecsengtek a fókuszcsoportok tapasztalataival. Tanulmányunk következő részében az egyes interjúk tapasztalatait foglaljuk össze. Ambrus Ágnes véleménye szerint, az elmúlt tíz évben nagyon sokat változott a menekültekkel folytatott segítő munka szakmai színvonala. Három éve csináljuk ősszel, hogy multifunkcionális csapatok, (16 ember: Minisztérium, BÁH, Főbiztosság, Menedék, Helsinki Bizottság, Cordélia Alapítvány) végigjárják az összes intézményt. ( ) Arról szól a dolog, hogy az ottlakók mit gondolnak. ( ) Aki először látja, azt sokkolta, deprimált lett: csak hiányosságok vannak, kilátástalanság, rosszul vezetett intézmények ( ) és akkor jövök én, aki elmondom, hogy mi volt ehhez képest Tapasztalatai szerint a táborokban (befogadóállomások, közösségi szállások) dolgozó szociális munkások zömén tapasztalhatók a kiégés jelei, sokan frusztráltak, az intézményrendszer nem kedvez a dolgozók mentális egészsége megőrzésének. A szakember véleménye szerint a munkakörülmények nem megfelelők, és bár egyre több a képzett szakember olyan tevékenységeket is kötelesek elvégezni, amelyek nem szociális munkás szakember feladatai. 14

15 Ambrus Ágnes véleménye szerint az egyes intézmények közötti együttműködés nem megfelelő, ami miatt a segítségnyújtás sok esetben kevéssé hatékony. Amit mi mindenhol éreztünk, az a rendszerszemlélet totális hiánya. Mindenki addig lát, amíg az ő intézménye terjed, és hogy meg sem próbálja áthidalni ( ) Például azt mondja az iskola nekünk: a gyerekek szeptemberben megjelennek felszerelés nélkül. A tábor azt gondolja, hogy az ő feladata ott véget ér, hogy a gyerek elindul az iskolába. Az iskola úgy gondolja, hogy a feladata ott kezdődik, hogy megjön a gyerek az iskolába. Ez tipikusan az a dolog, hogy leülhetne egy szociális munkás és egy tanár, és megbeszélhetnék, hogy az elkövetkezendő 20 évben, ha jön egy gyerek az iskolába, már előtte augusztusban el kell kezdeni felkészíteni ( ) és ez minden esetben így kell, hogy legyen A menekültügyi szakember szerint problémát okoz az is, hogy a menekülteket ellátó intézményrendszer a szociális ellátórendszertől teljesen szervetlenül, függetlenül fejlődik. A befogadóállomásokon folytatott segítő munkára sokkal inkább a rendészeti szemlélet jellemző, mint a szociális munkás attitűd. A szakemberek, sokszor külső okokra, tényezőkre hárítják a felelősséget. Az a kérdés, hogy az ember hogy áll hozzá. Ha úgy áll hozzá, hogy meg akarja oldani, akkor nem arra fokuszál, amik megakadályozzák. A menekültügyben dolgozó szakemberek számára elengedhetetlen lenne a rendszeres szupervízió és a pihenőszabadság, amely segítene a szakemberek mentális egészségének megőrzésében, visszanyerésében. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának finanszírozásában alkalmanként vannak olyan hétvégi tréningalkalmak, amelyek missziója a szociális munkások pszichés wellness -ének megteremtése. A Hárdi Lilla pszichiáterrel készített interjú tapasztalatai sok pontban egybecsengtek Ambrus Ágnes tapasztalataival, de a pszichiáter sokkal pozitívabb képet fest a táborokban dolgozó szociális munkások mentális állapotáról, szakmai kompetenciájáról. A Cordélia Alapítvány vezetője szerint a befogadóállomásokon dolgozó szociális munkások szakmai kompetenciája egyre nagyobb, a kezdeti laikus segítés napjainkra professzionalizálódott. Hárdi doktornő a Cordélia Alapítvány által tartott képzések, tréningek, majd a szupervízió fejlődéstörténetéről így számolt be: Régebben a tréningek, képzések alapvető tudás megszerzését célozták, illetve a menedékkérőkkel való bánásmódra készítették föl a menekülttáborokban dolgozó szociális munkásokat és gondozókat. A későbbiekben a tréningekből és az esetmegbeszélésekből forrt ki a szupervízió, és mi is tudást szereztünk arról, hogy a traumatizált, megkínzott bántalmazott, de mindenképpen sok nehézségen átesett menedékkérőkkel való bánásmód maga is súlyosan 15

16 traumatizál. Így alakult ki az a gondolat, hogy a szupervízió nemcsak a csapatépítést és az esetmegbeszélést célozza, hanem célunkká vált, hogy a szakembereket a vikarizáló traumával szemben felfegyverezze, illetve hogy a kiégést valamilyen speciális módszerrel megelőzze. A szakember véleménye szerint kezdetekben a képzések, tréningek elsődleges célja a szociális munkások érzékenyítése volt a probléma iránt: Kifejlődött az igény valamiféle pszichológiai tudás átadására, illetve a szociális munkásokban a»pszichológiai kulturáltság«szintjének emelésére. Voltak olyanok, akiknél nem lehetett erről beszélni, de voltak olyanok, akiket sikerült érzékennyé tenni. A szakember véleménye szerint a szociális szakemberek legnagyobb problémája a kiégés. Minél nagyobb az empátiás készség, annál nagyobb az esély a kiégésre A szakember véleménye szerint a képzések, a tréningek, a szupervízió elsődleges célja, hogy: legyen egyre nagyobb az önismereti igény Eredményként említette, hogy sokan pár év együtt dolgozás után elmentek önismereti csoportba, egyéni szupervízióba. A befogadó állomásokon dolgozó szakemberek összetétele az idők során megváltozott: Aztán jött az átépítés/leépítés. Már magasabban kvalifikáltabb szakemberek jöttek, akik már az iskolában megtanultak bizonyos dolgokat. A fluktuáció csökkent. Az esetmegbeszélések eredményeként rájöttek a szociális munkások arra, hogy egy csapat nem elég, kooperációra van szükség. Elkezdtek egymással működni. jó önértékelésű határozott csoportok alakultak ki. Hárdi Lilla szerint nincs olyan képzési forma, amely univerzális, mindenhol bevethető lenne. A szakember véleményének összefoglalásaként álljon itt egy idézet: Igény szerinti képzés, ami módosítható. A tréningek akkor hasznosak, ha interaktívak, az előadás nem»megmondós«, hanem úgy kezdődnek, hogy az ember feldob egy témát ( ) mit gondol, hogy mit élt át az a menedékkérő, aki negyven napig Csak erre vevők a szakemberek. A pszichiáter tapasztalatai némiképp ellentmondanak a fókuszcsoportok és a többi interjú tapasztalatainak. A jelen kutatás természetesen nem pusztán a befogadóállomáson dolgozók szakmai kompetenciájával foglalkozik, a későbbiekben, talán érdekes lenne további kutatásokat folytatni e témakörben. A következő interjút Weinbrenner Ágnessel és Vábró Lászlóval, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal ellátási osztályának munkatársaival készítettem. Véleményük szerint az ellátórendszer szereplői számára a hatékony munkavégzés érdekében elsősorban hiteles 16

v CIMLAP_633U.indd 1 2008-04-15 0:19:47

v CIMLAP_633U.indd 1 2008-04-15 0:19:47 v CIMLAP_633U.indd 1 2008-04-15 0:19:47 Másként segíteni De hogyan? Készségfejlesztő kézikönyv és példatár szociális szakemberek és szociális szakképzésben részt vevő hallgatók számára A kézikönyvet összeállította:

Részletesebben

Befogadó munkahely. A menekültek foglalkoztatásakor megjelelő valódi előnyök és a fejleszthető, fejlesztendő területek

Befogadó munkahely. A menekültek foglalkoztatásakor megjelelő valódi előnyök és a fejleszthető, fejlesztendő területek Befogadó munkahely A menekültek foglalkoztatásakor megjelelő valódi előnyök és a fejleszthető, fejlesztendő területek www.equalhungary.hu Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok www.nfu.hu

Részletesebben

A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó

A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó A HÁZ ELHAGYÁSA A SZOCIÁLIS MUNKÁS SZEMÉLYISÉGÉNEK KIBONTAKOZÁSA - Jelige: napraforgó 1. BEVEZETÉS 2 1.1 A szociális munkás saját személyiségével dolgozik. 2 1.2 A személyiség kibontakoztatásának lehetősége

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 144 Jakab György A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 A cikk a TÁMOP 3.1.1 6.2.3 elemi projekt fenti című kutatási eredményeiből közöl

Részletesebben

Szakszerűen segíteni. Kézikönyv és példatár a migráns-specifikus segítés gyakorlatához. A kézikönyvet összeállította Bognár Katalin

Szakszerűen segíteni. Kézikönyv és példatár a migráns-specifikus segítés gyakorlatához. A kézikönyvet összeállította Bognár Katalin Szakszerűen segíteni Kézikönyv és példatár a migráns-specifikus segítés gyakorlatához A kézikönyvet összeállította Bognár Katalin 1 A projekt címe: Szakszerűen segíteni A projekt az Európai Unió Európai

Részletesebben

Hallgatói életutak MŰHELY. Szakértôi kerekasztal-beszélgetés. Beszélgetôtársaink voltak FÓKUSZ

Hallgatói életutak MŰHELY. Szakértôi kerekasztal-beszélgetés. Beszélgetôtársaink voltak FÓKUSZ Hallgatói életutak FÓKUSZ FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Szakértôi kerekasztal-beszélgetés A felsôoktatásba lépéssel új fejezet nyílik a fiatalok életében, új kihívásokkal találják szembe magukat. A hallgatók elôtt

Részletesebben

SZABÓ TÜNDE-PAPHÁZI TIBOR A BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE ALPROJEKT ÉRTÉKELŐ VIZSGÁLATA

SZABÓ TÜNDE-PAPHÁZI TIBOR A BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE ALPROJEKT ÉRTÉKELŐ VIZSGÁLATA SZABÓ TÜNDE-PAPHÁZI TIBOR A BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE ALPROJEKT ÉRTÉKELŐ VIZSGÁLATA TARTALOM AZ ÉRTÉKELT PROGRAM CÉLJA, CÉLCSOPORTJAI, FELÉPÍTÉSE... 3 AZ ALPROJEKTET ÉRTÉKELŐ KUTATÁS

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ VÉDŐNŐI ESETMEGBESZÉLŐ. OTH, Budapest 2014 augusztus CSOPORTOK VEZETÉSÉHEZ. Koragyermekkori (0-7 év) program

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ VÉDŐNŐI ESETMEGBESZÉLŐ. OTH, Budapest 2014 augusztus CSOPORTOK VEZETÉSÉHEZ. Koragyermekkori (0-7 év) program Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ VÉDŐNŐI ESETMEGBESZÉLŐ CSOPORTOK VEZETÉSÉHEZ OTH, Budapest 2014 augusztus Szerző Juhász Adrienn A TÁMOP 6.1.4 kiemelt projekt

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ TAMOP-5.6.1.C-11/1. ESZTER Közhasznú Alapítvány

SZAKMAI KONCEPCIÓ TAMOP-5.6.1.C-11/1. ESZTER Közhasznú Alapítvány SZAKMAI KONCEPCIÓ TAMOP-5.6.1.C-11/1. ESZTER Közhasznú Alapítvány Mit kezdjen, akit elítélt, de fölmentett később az ég, megvonva tőle a halált, mikor már megadta magát? Kit mindenétől üresen talált a

Részletesebben

Regionális munkaerő-piaci vizsgálat

Regionális munkaerő-piaci vizsgálat Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Regionális munkaerő-piaci vizsgálat Zárótanulmány TÁMOP 4.1.1. Diplomás Pályakövető Rendszer projekt A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap

Részletesebben

A gyermekvédelmi gondoskodás rendszerének feltérképezése. Működése és hiányosságai

A gyermekvédelmi gondoskodás rendszerének feltérképezése. Működése és hiányosságai A gyermekvédelmi gondoskodás rendszerének feltérképezése. Működése és hiányosságai IRM Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet megbízásából a kutatást készítette: Solt Ágnes 2007. május 15. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ERŐFORRÁS- ÉS IGÉNYFELMÉRÉS

ERŐFORRÁS- ÉS IGÉNYFELMÉRÉS ERŐFORRÁS- ÉS IGÉNYFELMÉRÉS A MADÁSZSZ TAGSZERVEZETEK 2013 Készítették: Paksi Borbála Oprics Judit Magi Anna Eisinger Andrea A KUTATÁS A STEFAN BATORY FOUNDATION TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT. A KUTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ

Részletesebben

A fogyatékos emberek a szak- és felnőttképzés rendszerében. zárótanulmány

A fogyatékos emberek a szak- és felnőttképzés rendszerében. zárótanulmány A fogyatékos emberek a szak- és felnőttképzés rendszerében zárótanulmány 1 Készítette: Dr. Tausz Katalin MS Concord Bt. Budapest, 2013 2 TARTALOM I. Nemzetközi jogi keretrendszer... 4 II. Helyzetkép...

Részletesebben

társadalom- TUDOMÁNYIvégzettséggel a munkaerôpiacon a Kurt Lewin Alapítvány kutatási beszámolója

társadalom- TUDOMÁNYIvégzettséggel a munkaerôpiacon a Kurt Lewin Alapítvány kutatási beszámolója társadalom- TUDOMÁNYIvégzettséggel a munkaerôpiacon a Kurt Lewin Alapítvány kutatási beszámolója A kiadvány az Európai Unió társfinanszírozásával készült. Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

Bokodi Márta - Jankóné Lindmayer Anna - Kopornyik Zoltán - Krepelka Ágnes - Sárosi Béla - Strehli-Klotz Georgina

Bokodi Márta - Jankóné Lindmayer Anna - Kopornyik Zoltán - Krepelka Ágnes - Sárosi Béla - Strehli-Klotz Georgina Bokodi Márta - Jankóné Lindmayer Anna - Kopornyik Zoltán - Krepelka Ágnes - Sárosi Béla - Strehli-Klotz Georgina Záró tanulmány a rendvédelmi vezetővé/mestervezetővé képzés eszköz és módszertanának gyakorlati

Részletesebben

Folyamatos képzéssel a befogadásért Békés megyében

Folyamatos képzéssel a befogadásért Békés megyében Folyamatos képzéssel a befogadásért Békés megyében Tartalomjegyzék Elõszó........................................................ 4. oldal Pál Jánosné A Békés megyei szociális szakemberek képzése és hálózataik

Részletesebben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Németh Szilvia Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Esettanulmány, Vesala Yläasteen Koulu, Helsinki, Kontula December 2011 Tartalom Bevezetés... 4

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV UTCAI SZOCÁLIS MUNKA PROSTITÚCIÓBAN ÉLŐ MAGYAR NŐKKEL MAGYARORSZÁGON ÉS ZÜRICHBEN MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV IRIS 2012 . UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA PROSTITÚCIÓBAN ÉLŐ MAGYAR NŐKKEL MAGYARORSZÁGON ÉS ZÜRICHBEN MÓDSZERTANI

Részletesebben

Látássérült emberek elemi és foglalkozási rehabilitációja

Látássérült emberek elemi és foglalkozási rehabilitációja Dávid Andrea Dr. Gadó Márta Csákvári Judit Látássérült emberek elemi és foglalkozási rehabilitációja Útmutató látássérült emberek rehabilitációjával foglalkozó szakemberek számára book.indb B1 2008.11.30.

Részletesebben

Kistérségi civil szektor fejlesztés és roma integrációs stratégia a foglalkoztatás és munkahelyteremtés érdekében (TÁMOP-5.1.1-09/4-2010-0007) című

Kistérségi civil szektor fejlesztés és roma integrációs stratégia a foglalkoztatás és munkahelyteremtés érdekében (TÁMOP-5.1.1-09/4-2010-0007) című Kistérségi civil szektor fejlesztés és roma integrációs stratégia a foglalkoztatás és munkahelyteremtés érdekében (TÁMOP-5.1.1-09/4-2010-0007) című projekt összefoglaló zárótanulmánya Tartalom 1./ Előzmények

Részletesebben

Előszó... 4H3 Albert József: A VHF-en végzett szociális munkások iskolaés pályaképe, munkahelyi tapasztalatai, közérzete egy kutatás tükrében...

Előszó... 4H3 Albert József: A VHF-en végzett szociális munkások iskolaés pályaképe, munkahelyi tapasztalatai, közérzete egy kutatás tükrében... Tartalomjegyzék Előszó... 4H3 Albert József: A VHF-en végzett szociális munkások iskolaés pályaképe, munkahelyi tapasztalatai, közérzete egy kutatás tükrében... 5H5 Hallgatók a szociálismunkás-képzésről...

Részletesebben

Az önkéntesség önkéntelen oldalai. Munkahelyi konfliktusok a civil szervezeteknél végzett önkéntes munka során 1

Az önkéntesség önkéntelen oldalai. Munkahelyi konfliktusok a civil szervezeteknél végzett önkéntes munka során 1 SZEDER DÓRA VALÉRIA Az önkéntesség önkéntelen oldalai. Munkahelyi konfliktusok a civil szervezeteknél végzett önkéntes munka során 1 A munkaügyi kapcsolatok rendszere, többek között a munkaerőpiacon szemben

Részletesebben

Molnár Katalin A RENDÉSZETI KOMMUNIKÁCIÓS KÉPZÉS JELENE ÉS JÖVŐJE(?) 1 I. rész A RENDÉSZETI KOMMUNIKÁCIÓS KÉPZÉS JELENLEGI GYAKORLATÁBÓL BEVEZETÉS

Molnár Katalin A RENDÉSZETI KOMMUNIKÁCIÓS KÉPZÉS JELENE ÉS JÖVŐJE(?) 1 I. rész A RENDÉSZETI KOMMUNIKÁCIÓS KÉPZÉS JELENLEGI GYAKORLATÁBÓL BEVEZETÉS Molnár Katalin A RENDÉSZETI KOMMUNIKÁCIÓS KÉPZÉS JELENE ÉS JÖVŐJE(?) 1 I. rész A RENDÉSZETI KOMMUNIKÁCIÓS KÉPZÉS JELENLEGI GYAKORLATÁBÓL BEVEZETÉS Amikor a rendészeti kommunikáció témakörében kiírt pályázatról

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Össze-Tett Erő. Nonprofit Alapítvány TÁMOP-5.6.1 A-11/3-2011-0006

Össze-Tett Erő. Nonprofit Alapítvány TÁMOP-5.6.1 A-11/3-2011-0006 Nonprofit Alapítvány TÁMOP-5.6.1 A-11/3-2011-0006 Össze-Tett Erő Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb integrációs programokon keresztül Össze-Tett Erő Elítéltek

Részletesebben

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve

A FiAtAlok lendületben ProgrAm hét éve A Fiatalok Lendületben Program hét éve 2 1 A Fiatalok Lendületben Program (FLP) 1.1 Az FLP alprogramjai 2 Az FLP a számok tükrében 2.1 A benyújtott és támogatott pályázatok száma 2.2 Honnan érkeztek a

Részletesebben

ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ

ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ ,, INTEGRACIO ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ A projekt címe: EQUAL ESÉLY Munkaerõ-piaci orientáció menedékkérõknek Az Equal programot az Európai Szociális Alap és a Magyar

Részletesebben