A segítő foglalkozás jelentése. Ápolás. Szociális munka. Orvoslás. Kiégés a segítő hivatásokban. Pszichológia (Klinikai pszichológia)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A segítő foglalkozás jelentése. Ápolás. Szociális munka. Orvoslás. Kiégés a segítő hivatásokban. Pszichológia (Klinikai pszichológia)"

Átírás

1 Semmelweis Egyetem, Klinikai Pszichológiai Tanszék Kiégés a segítő hivatásokban Mészáros Veronika, pszichológus, magatartásterapeuta A segítő foglalkozás jelentése A segítő foglalkozásoknak több formája létezik: Ápolás mely beteg embereket segít olyan tevékenységekben, melyeket a beteg maga tenne meg, ha lenne hozzá ereje. Orvoslás mely az egészség fenntartását, vagy visszaállítását segíti betegség, vagy sérülés után. Pszichológia (Klinikai pszichológia) mely a lélektan s a vele rokon tudományok módszereit alkalmazva segít olyan egyéneken, vagy csoportokon, akik pszichikus/pszichoszomatikus problémákkal küzdenek. SE ÁOK Klinikai szakpszichológus képzés Szociális munka mely a csoportok közösségek működésének javítását, helyreállítását, problémáinak megoldását célozza. Ápolás középkorban szerzetesrendek 1850 körül a kórházak szekularizációja az ápolás professzionalizálódása (Florence Nightingale: az ápolás még mindig életmód, az élet alárendelése a hivatásnak) Szociális munka Az ipari forradalom után a szerzetesrendek egy része a szegények megsegítésére szerződött. A professzionalizálódása a XIX. századra tehető (egyidejű a társadalombiztosítás megjelenésével) Orvoslás egyidős az emberiség történetével, kezdetben varázslók, az ókori társadalmakban (Hellasz, Kína) megfigyelhetően a papokból lesznek az orvosok. Csak ezt követően alakul ki a világi orvoslás (Hippokratész) Pszichológia (Klinikai pszichológia) Az első gyakorló pszichoterápiát végző szakemberek a pszichoanalitikus iskola képviselői (Freud, Jung) orvosok.

2 A hivatás vs. foglalkozás dilemmája Hivatás a másik ember szolgálatára irányuló, mindem más szempontot háttérbe szorító tevékenység értékét nem lehet pénzzel, vagy más anyagi ellenszolgáltatással felbecsülni nem lehet szerződésben lefektetett kötelező funkciókkal meghatározni, vagy jutalmazni. Foglalkozás Munkatevékenység, időkeretek között, munkaszerződés alapján behatárolható kompenzáció érdekében történő tevékenység A segítő önmagából, tudásának segítségével ad, de vajon hivatása, vagy foglalkozása a segítségnyújtás? Milyen a jó segítő/pszichológus? Nyitott másokra Optimális mértékben gondol a gyógyítással, gondozással kapcsolatos problémákra. Pozitív verbális és nonverbális jelekkel kommunikál Érzékeny (kíváncsi) a segített problémáira A társas közegben eligazodik Tájékozott az élet mindennapi kérdéseiben Jó problémamegoldási képességekkel rendelkezik Kiégés avagy amikor a segítő motiváció alábbhagy I. A KIÉGÉS PSZICHOANALITIKUS- EGZISZTENCIALISTA ELMÉLETE AYOLA PINES Az élet értelem/jelentés keresés folyamata. Régebbi időkben a vallás adott keretet a jelentéskereséshez. A munka átveheti a vallás értelemképző szerepét, és ezáltal a lét értelmévé válhat. Amennyiben a munka értelme megkérdőjeleződik, bizonytalanná válik, megjelenik a kiégés! I. A KIÉGÉS PSZICHOANALITIKUS- EGZISZTENCIALISTA ELMÉLETE AYOLA PINES II. A KIÉGÉS MULTIDIMENZIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSE CHRISTINA MASLACH ÉS MICHAEL P. LEITER Az össze nem illés hat válfaja: Egzisztencialista perspektíva: Az egyének olyan célokat választanak, mellyel egy általuk respektált csoportnak szeretnének megfelelni. A társas visszajelzés biztosítja a sikert. Értékek Munkaterhelés Kontroll Pszichoanalitikus perspektíva: A hivatásválasztás tudatos és tudattalan elemek összjátéka. Fiatalkori megoldatlan kérdés köré szerveződhet, vagy reprodukálhatja a szülők karrierválasztását, elvárásait. Becsületesség Munkahelyi közösségek Jutalom

3 Időkeretek megbomlása Munka mennyiségének elburjánzása Váltott műszak, Túlórázás, Állandó elérhetőség (telefon) = állandó készenlét majd én megoldom attitűd Határok kérdése Munkafolyamatok felett érzett kontroll Az eseményekkel kapcsolatos passzivitás érzés Túlzott kontrollálás Munkahelyi vezetés A bölcs harmóniában él másokkal, még ha azok véleménye eltérő is... Tisztelet hiánya Negatív megkülönböztetés Egyes emberek kiemelése, favorizálása. Becsületesség Csináld azt, amiben hiszel! Értékek Kompenzáció A szervezet őszintétlensége Az értékek destruktivitása az emberiség, vagy környezet szempontjából Bár hivatásról beszélünk, de azért mégiscsak ebből élünk Az értékek értelmetlensége

4 Családi és társas kapcsolatok leépülése Ha a magánéletet felemészti a munka Emocionális kimerülés Deperszonalizáció Személyes teljesítmény csökkenés És a segítő kiégetté válik Kiégett segítő foglalkozású - Mentálisan megterhelődik - Állandóan mások problémái foglalkoztatják, - Vagy teljesen hidegen hagyják mások terhei - Nem foglalkoztatja környezete (munkatársai, esetenként barátai, családtagjai sem) - Arcifejezése és nemverbális kommunikációja jellegtelenné, inadekváttá válik - Problémamegoldási képességei meglehetősen csökkennek. Kiváló segítő foglalkozású - Jó probléma megoldási képességekkel rendelkezik - Optimális mértékben gondol a gyógyítással, gondozással kapcsolatos problémákra. - A társas közegben eligazodik - Nyitott másokra - Pozitív verbális és nonverbális jelekkel kommunikál - Jó probléma megoldási képességekkel rendelkezik AKCIÓBAN A KIÉGÉS A KIÉGÉS FOLYAMATA Leiter és Maslach (1988) A személyes és munkahelyi tényezők össze nem illése emocionális kimerültséget eredményez. Ez a kliensektől, munkatársaktól való eltávolodásra sarkallja az egyént. ESENER vizsgálat (2010) az EU 27 tagországából származó adatokkal. Forrás: pa.eu/hu/publica tions/reports/hu _esener1- summary.pdf Saját hatékonyság megkérdőjelezése, a munkahelyi teljesítmény csökkenése. Negatív, cinikus, érzéketlen attitűd (deperszonalizáció). Cherniss (1992, 1995) Aki karrierje korai fázisában éli át a folyamatot, munkahellyel kapcsolatos attitűdje flexibilisebbé válik. A kiégéssel való megküzdés: magával hozza a szituációkon való felülemelkedés képességét, a személyiség szívósabbá válását, fokozza a munkához való elköteleződés mértékét. KIÉGÉS SEGÍTŐ SZINDRÓMA Előfordulási gyakoriság hazánkban: Orvosok - Ádám és mtsai (2009) 495 fős minta Emocionális kimerültség 34,8% Deperszonalizáció 60,9% Személyes hatékonyság csökkenés 95,9% Ápolók Mészáros és mtsai (közlésre benyújtva) 1713 fős minta Kiégett EE 44,1%, DP 35,4%, PA csökk 73,9% Pszichiátriai és pszichoterápiás területen dolgozók Kovács (2006) Emocionális kimerültség 38% Mit lehet tenni a kiégés ellen?

5 KIÉGÉS - INTERVENCIÓ Szervezeti szintű stratégiák: Munkakörnyezet javítása Munkakör változatosságának növelése Hatékony visszajelzés Akadálytalan információáramlás Munkatársi közösségek tudatos formálása Az intervenció formái Egyéni szintű stratégiák: Tanulás, önfejlesztés szorgalmazása. Önismeret növelése Többoldalúság Önmegvalósításra törekvés Siker, teljesítmény keresése Leiter és Maslach (2005) I. KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁS IRÁNYZAT (1) Cél: az egyén és a szervezeti környezet munkával kapcsolatos elképzelései közötti diszkrepancia csökkentése. Diszkrepancia fennállhat: A munkaterheléssel kapcsolatos elképzelésekben. A munka felett érzett kontroll kérdésében. A munkáért kapott jutalom problematikájában. A munkahelyi közösségek jelenlétében. A megbecsülésben. A képviselt értékek terén. 1. Lépés: A probléma definiálása - diszkrepancia-profil készítése My Relationship with Work teszttel. A teszt segítségével lehetőség van a probléma finom körvonalazására egy-egy területen belül is. 2. Lépés: Célkitűzés vezérfonal megfogalmazása az egyes hibalehetőségek ellensúlyozására. 3. Lépés: Konkrét lépések konkrét cselekedetek meghatározása, melyeknek meghatározott időintervalluma van. A konkrét lépések sorára lehet felfűzni a célkitűzést. 4. Lépés: Az előrehaladás visszacsatolása a megtett lépések értékelése. Példa: Munkaterhelés 1. Lépés: A probléma definiálása A munkaterhelés kimerülésre, időhiányra, túlzott munkamennyiségre és túlzott elkötelezettségre bontható. Tegyük fel, hogy a probléma az időhiánnyal van: 2. Lépés: Célkitűzés Az időgazdálkodás fejlesztése. 3. Lépés: Konkrét lépések Az időpocsékolás befejezése A prioritások átgondolása. Segítségkérés egy-egy feladat elvégzésében a hatékonyabb előrejutáshoz. 4. Lépés: Az előrehaladás visszacsatolása a megtett lépések értékelése. Célkitűzés Időgazdálkodás fejlesztése Időgazdálkodás fejlesztése Időgazdálkodás fejlesztése Lépések Időpocsékolás befejezése Prioritások megállapítása Segítségkérés Konkrét akciók Pihenő idő meghatározása A munkához nem szükséges elemek (pl. Internet, játék) eltávolítása A másokkal való csevegés kereteinek lefektetése. Pontos feladatlista készítése Sürgősség és fontosság együttes mérlegelése Az emberek képességeinek felmérése, ki milyen tudással tudja megkönnyíteni munkát. Időtartam 1 hét 2 hét 3 hét 1 hét 1 hét 2 hét Előrehaladás I. KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁS IRÁNYZAT (2) van Diedenrock és mtsai (1998) (kontrollált vizsgálat) Cél: az egyéni célok és elvárások, valamint a szervezet által nyújtott lehetőségek közötti diszkrepancia csökkentése. Keretek: 6-8 fős csoportokban 5x3 órás intervenció (összesen 84 fő) Tartalom: 1. Motivációelemzés (miért választotta jelenlegi állását). Kiégéssel kapcsolatos edukáció. 2. Jövőbeli célok, elvárások vizsgálata. Relaxáció tanulás. 3. Önképpel, saját elvárások elemzésével kapcsolatos alkalom Akcióterv készítés a jövőre vonatkozóan. A beavatkozás szignifikánsan csökkentette a kiégés mértékét. A munkahely elhagyásával kapcsolatos szándékot. A célok és lehetőségek közötti diszkrepanciát.

6 I. KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁS IRÁNYZAT (3) Le Blanc és mtsai (2007) (kontrollált vizsgálat) Cél: a munka feletti kontroll, társas támogatás és az egyes célok kapcsán érzett bevonódás érzés növelése. Keretek: 6-8 fős csoportokban 6 hónapos intervenció (összesen 664 fő) Tartalom: Edukáció 1. A csoportviselkedés általános elvei 2. Kommunikáció és visszajelzés általános elvei. 3. A társas támogatás jelentősége. 4. A munkára fordított energia és annak megtérülése. Tartalom (folyt.): Cselekvési terv csoportos formában bizonyos problémát okozó stresszorok felvillantása, azok együttes megvitatása meghatározott problémamegoldási módszertan szerint 1. A probléma definiálása. 2. Információ gyűjtés a problémáról. 3. Az adatok értelmezése. 4. Beavatkozás definiálása 5. A beavatkozás végrehajtása. A program a kiégés emocionális kimerülés és deperszonalizáció dimenziójára hosszútávú hatást gyakorolt. Segítette a munka felett kontroll, valamint a célokba való bevonódás érzését. I. KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁS IRÁNYZAT (4) Breso és mtsai (2010) (kontrollált vizsgálat) Cél: az énhatékonyság érzés növelésével a kiégés csökkentése. Keretek: egyéni intervenció 8 óra időtartamban Tartalom: 1. Az énhatékonysággal kapcsolatos szorongásérzést okozó gondolatok felismerése. 2. Realisztikus alternatívák keresése. 3. Az alternatívák tesztelése a mindennapi életben. A program az énhatékonyság érzésre pozitív hatást gyakorolt. Csökkentette az emocionális kimerültséget és a deperszonalizációt. Növelte a teljesítményt. Bálint csoport: I. PSZICHOANALITIKUS IRÁNYZAT (1) Cél: egészségügyben dolgozók esetet referálnak, mely valamilyen szempontból problémát jelent számukra. Keretek: csoporttag és 2 csoportvezető. A csoportvezető és a tagok közötti viszony nem hierarchikus, a csoportvezető moderálja a csoport történéseit. Általában 2 hetente 1,5-2 órás alkalom, 1-2 éven keresztül. 1. Esetreferálás. 2. Csoportmunka: szabad asszociáció formájában a csoporttagok reflektálnak az esetre. 3. A referáló reagál az elhangzottakra. Elmondja saját észrevételeit, összegez (Harrach és Schnell, 2008). I. PSZICHOANALITIKUS IRÁNYZAT (2) Salmela-Aro és mtsai (2004) (kontrollált vizsgálat) Cél: a munkával kapcsolatos viszony, valamint az egyéni célok kimunkálása, Keretek: 8 fős csoportokban, 16 alkalommal 10 hónapos intervallumban. 1. Analitikus orientációjú csoport: a munkával kapcsolatos viszony, valamint az egyéni célok kimunkálásán dolgozik szabad asszociációs módszerrel. A problémák megvitatása a csoportvezetővel és a csoporttagokkal. 2. Tapasztalati pszichoterápiás csoport: pszicho- és szociodráma módszerrel a jelentős témák megvitatása. A résztvevők aktívak, olyan kreatív tevékenységeken keresztül is dolgoznak, mint a rajzolás, zene, relaxáció. Salmela-Aro és mtsai (2004) (folyt.) I. PSZICHOANALITIKUS IRÁNYZAT (2) A beavatkozás alatt a kezelhető kérdések száma nőtt. A résztvevők kitűzött céljaikhoz közelebb kerültek. A kiégés mértéke csökkent. A terápia közepén és végén hasonló eredményeket kaptak a fenti kérdésekben a terápia hossza nem releváns.

7 Köszönöm szépen a figyelmet! Mészáros Veronika

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ VÉDŐNŐI ESETMEGBESZÉLŐ. OTH, Budapest 2014 augusztus CSOPORTOK VEZETÉSÉHEZ. Koragyermekkori (0-7 év) program

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ VÉDŐNŐI ESETMEGBESZÉLŐ. OTH, Budapest 2014 augusztus CSOPORTOK VEZETÉSÉHEZ. Koragyermekkori (0-7 év) program Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ VÉDŐNŐI ESETMEGBESZÉLŐ CSOPORTOK VEZETÉSÉHEZ OTH, Budapest 2014 augusztus Szerző Juhász Adrienn A TÁMOP 6.1.4 kiemelt projekt

Részletesebben

Bukta Tünde LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMAGATARTÁSFEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI I.

Bukta Tünde LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMAGATARTÁSFEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI I. Bukta Tünde buktus@t-email.hu LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMAGATARTÁSFEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI I. RÉSZ Absztrakt A NATO katonai logisztika definíció szerint

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ DOKTORI DISSZERTÁCIÓ AZ EGYÉNI, ÉS A SZERVEZETI FÓKUSZÚ MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS JUHÁSZ ÁGNES 2007. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIA KAR DOKTORI DISSZERTÁCIÓ JUHÁSZ ÁGNES AZ

Részletesebben

Sport, pályaválasztás és a lelki egészség a nevelés, oktatás területén dolgozó szakembereknél

Sport, pályaválasztás és a lelki egészség a nevelés, oktatás területén dolgozó szakembereknél Sport, pályaválasztás és a lelki egészség a nevelés, oktatás területén dolgozó szakembereknél Doktori értekezés Kissné Geosits Beatrix Semmelweis Egyetem Nevelési- és Sporttudományi Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban

Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Szociális szolgáltatások szakmacsoport Szociális asszisztens Moduláris szám: 1361-06 Dr Nagyné Schiffer Rita Részfeladatok a szociális problémamegoldásban Tanulói jegyzet bűnözés bántalmazás szegénység

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz

Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Elméleti ismeretek a személyközpontú területi védőnői gondozáshoz OTH, Budapest 2014. október Szerző Odor Andrea Lektor Kispéter Lászlóné A TÁMOP

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó Mihályné. Családsegítés, családgondozás eszközei módszerei, családgondozás család nélkül. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szabó Mihályné. Családsegítés, családgondozás eszközei módszerei, családgondozás család nélkül. A követelménymodul megnevezése: Szabó Mihályné Családsegítés, családgondozás eszközei módszerei, családgondozás család nélkül A követelménymodul megnevezése: Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén

Részletesebben

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin

A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban. dr. Gábor Katalin A menedzsment egyes kiemelt területei oktatásának jelentősége és lehetőségei az egészségügyi felsőoktatásban Doktori értekezés dr. Gábor Katalin Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6

BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6 1 BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6 DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA... 6 "Együtt egymásért" - a Mezőkovácsházai Kistérség alapszolgáltatásainak funkcionális összekapcsolásáért... 6 KISKŐRÖS VÁROS

Részletesebben

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel

ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ÁROP 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel ISBN 978-615-5491-27-6 Shadow coaching az emberi erőforrás gazdálkodásban szerző: Miatovics Márta lektorálta: Dr. Bokodi Márta Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Részletesebben

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése

Munkahelyi lelki egészségvédelem mentális egészség, stresszkezelés, változások elfogadásának segítése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010 Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttműködés projekt Vállalati szolgáltatások alprojekt 5.3.1. Vállalkozási szolgáltatási igények és követelményjegyzék,

Részletesebben

Pszichológia tételek. Kidolgozta Csink Sára 2015

Pszichológia tételek. Kidolgozta Csink Sára 2015 Pszichológia tételek Kidolgozta Csink Sára 2015 A pszichológia tudománya A pszichológia vagy lélektan az ógörög lélek (psziché) és a tudomány (logosz) szavakból ered. A pszichológia az emberi gondolkodással

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szili-Darók Ildikó. Szupervízió tapasztallattal rendelkező felnőtt hallgatóknak. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szili-Darók Ildikó. Szupervízió tapasztallattal rendelkező felnőtt hallgatóknak. A követelménymodul megnevezése: Szili-Darók Ildikó Szupervízió tapasztallattal rendelkező felnőtt hallgatóknak A követelménymodul megnevezése: Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások területén A követelménymodul

Részletesebben

MUNKAANYAG. Nagyné Tarjányi Judit. A csoportokkal végzett szociális. munkához szükséges elméleti ismeretek, kompetenciák, csoportvezetői készségek

MUNKAANYAG. Nagyné Tarjányi Judit. A csoportokkal végzett szociális. munkához szükséges elméleti ismeretek, kompetenciák, csoportvezetői készségek Nagyné Tarjányi Judit A csoportokkal végzett szociális munkához szükséges elméleti ismeretek, kompetenciák, csoportvezetői készségek A követelménymodul megnevezése: Személyes gondoskodási feladatok az

Részletesebben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Hadnagy József

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ. Hadnagy József Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Hadnagy József A CSOPORTMUNKA OKTATÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI A HAZAI SZOCIÁLPEDAGÓGUS-KÉPZÉSBEN Neveléstudományi Doktori Iskola

Részletesebben

Bokodi Márta - Jankóné Lindmayer Anna - Kopornyik Zoltán - Krepelka Ágnes - Sárosi Béla - Strehli-Klotz Georgina

Bokodi Márta - Jankóné Lindmayer Anna - Kopornyik Zoltán - Krepelka Ágnes - Sárosi Béla - Strehli-Klotz Georgina Bokodi Márta - Jankóné Lindmayer Anna - Kopornyik Zoltán - Krepelka Ágnes - Sárosi Béla - Strehli-Klotz Georgina Záró tanulmány a rendvédelmi vezetővé/mestervezetővé képzés eszköz és módszertanának gyakorlati

Részletesebben

- - - JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány

- - - JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány - - - JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány A kutatás a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által a munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatásból jött létre. Tartalom: I. Pszichoszociális kockázatok a munkahelyen...

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok feladatellátásának szakmai támogatása

A gyermekjóléti szolgálatok feladatellátásának szakmai támogatása Rubeus Egyesület Szedervessző www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu A gyermekjóléti szolgálatok feladatellátásának szakmai támogatása Műhelytanulmány Budapest 2015 Bogács Ernő, Csillag Mirna, Dr. Hüse

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI ZAVAROK KEZELÉSE NONVERBÁLIS TERÁPIÁVAL. A Táncterápia elmélete és gyakorlata SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTETTE: ANTOS JÚLIA PSZICHOLÓGIA SZAK

TÁPLÁLKOZÁSI ZAVAROK KEZELÉSE NONVERBÁLIS TERÁPIÁVAL. A Táncterápia elmélete és gyakorlata SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTETTE: ANTOS JÚLIA PSZICHOLÓGIA SZAK Szabaddá táncolom a lelkemet (W.Gürtler anorexiás/bulímiás betege) TÁPLÁLKOZÁSI ZAVAROK KEZELÉSE NONVERBÁLIS TERÁPIÁVAL A Táncterápia elmélete és gyakorlata SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTETTE: ANTOS JÚLIA PSZICHOLÓGIA

Részletesebben

TÁMOP 5.4.2. Központi Szociális Információs Fejlesztések. Szociális Füzetek 4. szám

TÁMOP 5.4.2. Központi Szociális Információs Fejlesztések. Szociális Füzetek 4. szám Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló dozó Otthon (Diósjenő) Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon (Diósjenő) TÁMOP 5.4.2. Központi Szociális Információs Fejlesztések

Részletesebben

az Európai Bizottság támogatásával

az Európai Bizottság támogatásával ECVision A szupervízió és coaching európai fogalomtára 1 ECVision. A szupervízió és coaching európai fogalomtára A jelen anyag az Európai Bizottság támogatásával jött létre. Ez a kiadvány csak a szerzők

Részletesebben

CSOMÓPONT IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONT ÖSSZEGZŐ TANULMÁNY

CSOMÓPONT IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONT ÖSSZEGZŐ TANULMÁNY CSOMÓPONT IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONT MUNKÁRA FELKÉSZÍTŐ PROGRAM ÖSSZEGZŐ TANULMÁNY A FIATALOK MUNKÁBA ÁLLÍTÁSA, A KIINDULÓ HELYZET ELEMZÉSE Bevezetés A fiatalok alapvető joga, hogy már munkába állásuk előtt

Részletesebben

Szabó Csaba r. főhadnagy

Szabó Csaba r. főhadnagy Szabó Csaba r. főhadnagy A rendőrségi lelkipásztori modell vizsgálata a szervezeti hatékonyság a társadalmi megítélés, valamint a rendőröknél fellépő lelki és erkölcsi problémák kezelése szempontjából

Részletesebben

iskolakultúra 99/4 tanulmány szemle Szivák Judit A kezdõ pedagógus 3 Bóta Margit Dávid Imre Az érem két oldala 14

iskolakultúra 99/4 tanulmány szemle Szivák Judit A kezdõ pedagógus 3 Bóta Margit Dávid Imre Az érem két oldala 14 tanulmány Szivák Judit A kezdõ pedagógus 3 Bóta Margit Dávid Imre Az érem két oldala 14 Nagy József Oktatáspolitika: viták és távlatok 24 Molnár Zsuzsa Mit tudnak a középiskolások mechanikából? 35 F. Dárdai

Részletesebben

A MAGYAR-ROMÁN HATÁRMENTI TÉRSÉGEKBEN ÉLŐ PEDAGÓGUSOK LELKI EGÉSZSÉGÉNEK VIZSGÁLATA. Szilágyi Györgyi. Veress Erzsébet

A MAGYAR-ROMÁN HATÁRMENTI TÉRSÉGEKBEN ÉLŐ PEDAGÓGUSOK LELKI EGÉSZSÉGÉNEK VIZSGÁLATA. Szilágyi Györgyi. Veress Erzsébet A MAGYAR-ROMÁN HATÁRMENTI TÉRSÉGEKBEN ÉLŐ PEDAGÓGUSOK LELKI EGÉSZSÉGÉNEK VIZSGÁLATA Szilágyi Györgyi Veress Erzsébet Rezümé Az elmúlt évtized releváns szakirodalomában egyre többen kérdezték, vajon a személyiség

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT. Módszertani kézikönyv

MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT. Módszertani kézikönyv MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT Módszertani kézikönyv Budapest, 2003 5 Kiadó: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkozási Rehabilitációs Titkárság A kötet szakmai műhelymunka keretében

Részletesebben

A PROBLÉMA, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN

A PROBLÉMA, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Szolnoki Tudományos Közlemények XV. Szolnok, 2011. Dr. Pintér István 1 Kalmárné Rimóczi Csilla 2 ÉRZELMEK ÉS DÖNTÉSHOZATAL Az elmúlt évtizedben a helyére kerül az érzelmek szerepe az emberi létezésben.

Részletesebben