Pétfürdő nagyközség környezeti állapota 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pétfürdő nagyközség környezeti állapota 2010."

Átírás

1 Pétfürdő nagyközség környezeti állapota ) Szemléletformálás, környezettudatosság Sok a tennivaló, hogy a lakosság többsége környezettudatos szemlélettel rendelkezzen. A szemetelőket, rendbontókat meggyőzni nagyon nehéz. Eddigi tapasztalatok szerint a köztisztasági rendeletünk megalkotása segíti az önkormányzat munkáját a tisztaság, a fegyelem, a rend fenntartásában. Újabb előrelépés lenne elérhető a Közterület Felügyelet alapításával. Autóbuszváróink a rendszeres takarítás ellenére hamar ismételten szemetesek lesznek. Az üvegtáblákat összefirkálják vagy rosszabb esetben kitörik. A kihelyezett hulladékgyűjtőket, játszótéri eszközeinket megrongálják. Kiültetett virágainkat kihúzzák. Kandelláberek zárófedlapjait, armatúráját megrongálják. 2.) Épített környezet védelme 2.1 Csapadékvíz elvezetés A belterületi árkok (pl. Malom árok) karbantartását (medertisztítás, kaszálás, hulladékmentesítés) a Pétkomm Kft folyamatosan elvégzi. A Szajna patak karbantartását a tulajdonos Nitrogénművek Zrt végezteti el. A külterületi árkok közül a Köves patak 0256/1 hrsz-ú péti szakaszára vonatkozóan fellebbezésünk után- a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség vízjogi üzemeltetési engedély beszerzésére kötelezte önkormányzatunkat ig. Az engedélyhez szükséges dokumentációk elkészítésére szerződést kötöttünk egy tervező irodával. A Malom árok külterületi szakaszának vízrendezését jövőre feltétlenül szükséges elvégezni. Az önkormányzat a Bakonyalja Vízrendezési Vizitársulat tagjaként, a társulat alapszabálya szerint a 3 ha terület nagyságot meghaladó ingatlanjai után fizet érdekeltségi hozzájárulást (2010-ben: külterületi szántó 427,50 Ft/ha/év, külterületi egyéb művelési ág 212,50 Ft/ha/év, belterület 625 Ft/ha/év). A tagdíjakból a Vizitársulat a közgyűléseken meghatározott munkálatokat végezteti el. Pétfürdő nagyközség Önkormányzata és a Vizitársulat Használati (üzemeltetési) szerződést kötött a 0242 hrsz-ú Csákány árok üzemeltetésére.

2 A településen levő zártrendszerű csapadékcsatornák üzemeltetője a Bakonykarszt Zrt. 2.2 Útépítések, közlekedés Idén elkészült a Sugár u., a teljes Hősök tere, a Móra F. u., a Tiborc u., a Berhidai úti északi víztározó melletti út szilárd burkolattal való ellátása. Elkészült a Hősök tere 17. sz. melletti, a 7. sz. mögötti, a 12. sz. előtti és a Tűzoltóság melletti gyephézagos parkoló kivitelezése. Elkészült a Horizont környéki terület térburkolattal való ellátása. Engedélyeztetés alatt van a Temető u. Horizont melletti szakaszának útfelújítási terve. A Berhidai út egy részén megtörtént a megsüllyedt aknák szintre emelése. A megrongált utcanév- és KRESZ táblák pótlása, javítása folyamatos. A település egészére vonatkozó 40 km-es sebesség korlátozó táblák kihelyezését a Közút Kht., mint a Berhidai u. kezelője megfellebbezte, a jogerős döntés alapján az erre vonatkozó rendeletünket vissza kell vonni. A vasút vonalkorrekciója miatti egyeztetések folyamatosak. A kiviteli terveket a tervező cég tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása céljából megküldte önkormányzatunknak. 2.3 Energiagazdálkodás Szeptemberi ülésén a Képviselő-testület a panelprogram keretében 7 épület támogatására 80 M Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított. További 5 épület nyújtotta be még kérelmét. Országos szinten mind a 12 kérelmet befogadták, mind a 12 épület támogatásáról született döntés. A kivitelezés egy épület esetében elkészült, további három épület kivitelezése most van folyamatban. A végéhez közelednek a Liszt F. utcai távhőellátó rendszer átalakításának kivitelezési munkálatai. A 250 M Ft-os kivitelezési költség 50%-át önrészként az önkormányzat adta, másik 50% -át EU pályázat útján nyerte el a Pétkomm Kft. Közvilágítási hálózatunk rossz állapota miatt a rendszer nem stabil, így elég sok a meghibásodás. Idén a legnagyobb volumenű hibák az Ady E. utcától nyugatra 2

3 eső utcákban voltak, ahol több esetben teljes utcák maradtak közvilágítás nélkül. A közvilágítási oszlopok egy része elhasználódott, több oszlop cserére szorult vagy szorulna. Kicserélték a Hősök tere 16. sz. mögötti és a Posta melletti oszlopokat. Hamarosan kicserélik a Liszt F. u. 8. előtti oszlopot. Fentieken túl cserére szorulnának a Sugár u. Általános Iskola alatti részén levő kandeláberek (8 db) mindegyike. Ezt október hónapban írásban jeleztük az E.ON Kft felé, akik a jövő évi feladataik közé besorolták a munkálatokat. December közepén az E.ON a településünket másik hálózati rendszerre helyezte át, így remélhetőleg megszünnek az egyre gyakoribbá váló áramkimaradások. A Képviselő-testület döntött a Liszt F. u. 22. szám melletti garázssor közvilágítással történő ellátásáról. A végrehajtás folyamatban van. 3.) Természetvédelem 3.1 Zöldterületek, zöldfelületek A Pétkomm Kft. közel 20 ha önkormányzati tulajdonú zöldterületet, parkot gondoz. A parkokban rendszeresen nyírják a füvet, gondozzák a fákat, virágokat. A temetőkert folyamatosan gondozott. Közterületen a kivágásra váró beteg, balesetveszélyes, kiszáradt fák felmérése a Pétkomm Kft. főkertészével történt egyeztetés után történik. Idén összesen 38 db fa került kivágásra. Beruházási munkálatok végzésekor tovább 3 db fa kivágására volt szükség. (Hősök tere 17. sz. melletti parkoló 1 db akác, Általános Iskola alatti távhővezeték bontás 2 db akác) Ősszel a településre a Pétkomm Kft összesen 96 db fát (berkenye, juhar, hárs, kőris) ültetett ki. (Temető területe pótlás 26 db, Liszt F. u. 24. mögé 9 db, Liszt F. 23. játszótér köré 8 db, Hősök tere 12. mögé 4 db, Hősök tere 17. mellé 9 db, Hősök tere 16. mellé 1 db, Berhidai u. 52. elé 4 db, Berhidai u. 56. mellé 5 db, Sugár u. Iskola alatti részére 31 db.) Idén is megtörtént a vadgesztenyefák szokásos permetezése. A Hősök terei vadgesztenyefák, valamint a Bocskai utcában 2 db nyárfa odvas, beteg felületeinek fizikai és vegyszeres kezelését, valamint a száraz és balesetveszélyes gallyak eltávolítását november hónapban a Garden Kft elvégezte. Elkészült a Liszt F. úti óvoda mellé a játszóvár. A játszótereken levő játszóeszközeinket és egyéb kiegészítőket folyamatosan javítjuk. Az olajos házakhoz vezető út melletti terület tulajdonosa a Magyar Állam, a MÁV Zrt. pedig a használója. Minden évben irtják a gyomokat, így az idén is 3

4 volt vegyszeres gyomirtás a vasúti sínek mellett. Intézkedésünkre a távolabbi részeken is végeztek kaszálást. 3.2 Termőföld védelme Több hatóság és a rendőrség is eljárást folytat a kiskertekben történt talajkitermelések ügyében. A Földhivatal mint a rekultiváció ügyében eljáró hatóság én helyszíni szemlét tartott a lentebb felsorolt ingatlanoknál. Rekultivációs kötelezést előíró határozatot a Földhivatal még nem hozott. 0303/82 hrsz-ú ingatlan: az ingatlanról a termőföldet kb. 70 cm vastagságban letermelték és elszállították. Helyszíni szemle után a Növény- és Talajvédelmi Szolgálat (Csopak) (továbbiakban: Szolgálat) talajvédelmi bírság és földvédelmi járulék megfizetésére kötelezte a tulajdonost. A bírság és a járulék adók módjára történő behajtás során befizetésre került. A Szolgálat én kelt végzésében az ingatlan eredeti állapotába történő helyreállítása ügyében megkereste a Veszprémi Körzeti Földhivatalt. 0303/99 hrsz-ú ingatlan: az ingatlanról a földkitermelést, nem az ingatlan tulajdonosa végezte. Emiatt a tulajdonos rendőrségi feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. A Csopaki hatóság szintén tartott helyszíni szemlét az ingatlannál én. Ebben az ügyben befejeződött a rendőrségi eljárás. A rendőrség vádemelési javaslattal adta tovább az ügyet. A Veszprémi Városi Bírósági i ítéletében lopás és környezetkárosítás miatt marasztalt el személyeket április elején az ingatlan gödrébe ismeretlen személy nagymennyiségű vegyes összetételű- hulladékot helyezett el. A Várpalotai Rendőrkapitányság az eljárása során az elkövető kilétét nem tudta bizonyítani, így az eljárását július 2- án felfüggesztette. 0303/55 hrsz-ú ingatlan: szeptember elején volt kisebb mértékű, nem az ingatlan teljes egészére kiterjedő talajmozgatás. A tulajdonos az ingatlan egyik feléből kitermelte a fekete földet, majd a keletkezett gödröt az ingatlan másik felében felhalmozott gazos, agyagos földdel feltöltötte. Rendőrségi eljárás van folyamatban az ügyben. A rendőrségtől én- érkezett tájékoztatás alapján a környezetkárosítás tényének megállapítására szakértő bevonására került sor. 0303/97 hrsz-ú ingatlan: A Földhivatal én helyszíni szemlét tartott többek között ennél az ingatlannál is. Várpalotai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály is folytat eljárást az ügyben. Legutóbb i levelükben kértek adatokat önkormányzatunktól. 4

5 Helyszíni szemle volt még én a 0303/156 hrsz-ú, a 0303/167 hrsz-ú és a 0303/168 hrsz-ú ingatlanoknál. 4.) Hulladékgazdálkodás A hulladékgazdálkodás egyik fontos feladata az illegális hulladéklerakás megakadályozása mind magán-, mind közterületen, másik az illegális hulladéklerakók felszámolása vagy felszámoltatása. Az illegálisan lerakott hulladékok elkövetőivel szemben többször indult hatósági eljárás. A bizonyítás nehézkes, a tanúk a legtöbb esetben nem vállalják a tanúskodást. A 150/2010. (V.12.) számú képviselő-testületi határozat mely a péti telephelyű vállalkozók hulladékszállítási szerződéseinek ellenőrzéséről szól- végrehajtása folyamatos. A 2095/1 hrsz-ú ingatlanon (Fazekas M. u.) elhelyezett bontási hulladékot a terület tulajdonosai elszállították. A 0279 hrsz-ú ingatlanon szeptemberben elhelyezett azbeszthulladék ügyében a Várpalotai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya folytat eljárást. A 0236 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa ellen Pétfürdő nagyközség Jegyzője, mint helyi környezetvédelmi hatóság indított eljárást az ingatlanon talált nagy mennyiségű építési-bontási hulladék ügyében. A tulajdonos ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a rendőrség felé, ezek után a jegyző az eljárást a rendőrségi eljárás végéig felfüggesztette. A 0277/2 hrsz-ú (Ferenc ipartelep) ingatlan esetében ugyanolyan eljárások indultak, mint a 0236 hrsz-ú ingatlan esetében. Jelenleg itt is felfüggesztésre került az eljárás. Ugyancsak eljárás indult az SII Kertszövetkezett melletti külterületre (0274/21 hrsz) elhelyezett kommunális hulladék ügyében. A településszéli konténerekbe többfajta hulladékot is hordanak az emberek, gyakran még akkor is, ha a konténerek tele vannak. A temetői konténerekbe is gyakran történik a közeli vagy távoli kertek szemetének és építési törmelékének lerakása. Gyakori a konténerek pótürítése. A Katona J. utcai településszéli konténerekbe május elején több m3-nyi, vállalkozási tevékenységből származó hulladék került. A hulladék lerakója ellen mind szabálysértési, mind hulladékgazdálkodási bírság ( Ft Ft) kiszabásra került. Szintén a Katona J. utcai településszéli konténerekbe került a megengedettnél nagyobb mennyiségű hulladék szeptember elején. A hulladék lerakója ellen a hatósági eljárás folyamatban van. A lakossági hulladék begyűjtés-elszállítás megoldott, a Közüzemi Kft menetrendszerűen üríti a hulladékgyűjtőket. 5

6 Az Észak Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Rendszer keretében elkészült 6 hulladékgyűjtő sziget (Liszt F. u. 1., Liszt F. u. 22., Liszt F. u. 23., Katona J. u. vége, Szőlőskert u., és a Berhidai u. 5.) így összesen 22 db található a településen. Ebben az évben is sikeres volt a tavaszi általános lomtalanítási akció. Az önkormányzat, a Polgárőrség és a Közüzemi Kft. együttműködésében április 10-én újra megszervezte az elektronikai hulladékgyűjtési akciót. Az akció zökkenőmentesen lezajlott, a lakosság partner volt a hulladékgyűjtés során. A 12 helyszínre lerakott 4 m 3 -es konténerekbe illetve az autókra összesen kg hulladék került. (tavaly: kg) A polgárőröknek köszönhetően a guberálók nem nyúlhattak a konténerekhez. A kerti hulladék gyűjtésére feliratos műanyag zsákok kaphatók a Polgármesteri Hivatalban. Az ebben gyűjtött hulladékot a Közüzemi Kft. elszállítja a konténerek mellől. A közcsatornára nem kötött ingatlanok tulajdonosainak adó formájában talajterhelési díjat kell befizetniük az önkormányzatnak, melynek mértéke 360 Ft/m 3. Jogszabályok szerint a talajterhelési díj 100%-át kell megfizetni a kötelezetteknek. Településünkön 9 ingatlan után kell talajterhelési díjat fizetni a tulajdonosoknak az önkormányzat számlájára. A befizetendő összeg az ingatlanon elhasznált vízmennyiségnek a függvénye. A fogyasztás mennyiségét a Bakonykarszt Zrt. közli velünk. 5.) Zaj- és rezgésvédelem A Berhidai út mellett lakókat továbbra is terheli a nagy zaj és a por. A Magyar Állam tulajdonában és a Közút Kht. kezelésében lévő úton nagy a kamion forgalom. A Kht. által kihelyezett sebességcsökkentő táblákat a gépkocsivezetők többször figyelmen kívül hagyják. A évi mérések szerint a Nitrogénművek Zrt. környezeti zajkibocsátása főként éjjel bizonyos mérési pontokon meghaladja az ott megkövetelt határértéket. A Felügyelőség kötelezte a Zrt.-t a zajvédelmi hatásterület lehatárolására és zajcsökkentési intézkedési terv benyújtására ben benyújtásra került a Zrt. környezeti zajhatásának vizsgálatáról, a hatásterület lehatárolásáról készült dokumentum, a zajkibocsátási határértékek megállapítására irányuló kérelem, valamint a Zrt. környezeti zajcsökkentésre vonatkozó intézkedési terv. 6

7 6.) A lakosság egészségi állapota 2008 október október október 1. lakosságszám fő lakosságszám fő lakosságszám fő nő fő nő fő nő fő férfi fő férfi fő férfi fő 0-6 év 352 fő 0-6 év 366 fő 0-6 év 379 fő 7-18 év 619 fő 7-18 év 619 fő 7-18 év 623 fő év nő fő év nő fő év nő fő év férfi fő év férfi fő év férfi fő nyugdíjas korú nő 459 fő nyugdíjas nő 464 fő nyugdíjas nő 511 fő nyugdíjas férfi 312 fő nyugdíjas férfi 316 fő nyugdíjas férfi 357 fő közötti időszakban 46 fő újszülöttet regisztráltak a településen. A település legidősebb lakója 97 éves. A péti lakosok halálozási adatai: év fő ig 61 Településünk orvosai lelkiismeretes gyógyító munkát végeznek, jó az orvosbeteg kapcsolat. A háziorvosok rendelésein megjelenő betegek száma az elmúlt évekhez képest jelentősen nem változott. A lakosság körében az országos adatokhoz hasonlóan- leggyakoribbak a szív- és érrendszeri megbetegedések, a cukorbetegség valamint a tüdőbetegség. A Várpalotai Tüdőgondozó Intézet orvosai 2010-ben településünk vonatkozásában az alábbi betegségeket regisztrálták: - krónikus bronchitisz /hörghurut/ 82 fő (felnőttkori betegség) - Asthma bronchiale 118 fő (krónikus gyermekkori betegség) - Új primer hőrgőrák 5 fő - Új Rhinitisz allergica /allergiás nátha/ 621fő 7

8 Az allergén gyomnövények elleni mentesítésre sok gondot fordítunk. Önkormányzati területen a parlagfű nagy koncentrációban (30%-os telítettség) nem volt megtalálható. A köztisztasági rendeletünk lehetőséget ad az elhanyagolt ingatlanok használóinak és/vagy tulajdonosainak felszólítására a kaszálás elvégzésére. Hatósági eljárást a felszólítás nem teljesítése esetén- indítani a jegyző csak a belterületi ingatlanok esetében tud. Külterületi ingatlanok esetében az eljárásra a Mezőgazdasági Szakszolgálat (Csopak) az illetékes hatóság. Belterületi ingatlanok kaszálására a nyár folyamán 10 ingatlan esetében 15 felszólítást küldtünk a tulajdonosoknak. Ezek nem teljesítése miatt két ingatlan esetében indult hatósági eljárás. Mindkét ingatlant (Újmandulás u., Babits M. u.) a kényszerkaszálás megkezdése előtt a tulajdonosok lekaszálták. Külterületi ingatlanok esetében az illetékes eljáró hatóság a Földhivatal tartott augusztus 12-én bejárást a településünkön. A bejárásról negatív visszajelzés nem érkezett. A gyár alatti kiskertekben levő önkormányzati utak (20 db) és telkek (29 db) kaszálását a Pétkomm Kft. július hónap elején elvégezte. 7.) Ipari üzemek okozta környezetterhelések Településünk környezeti állapotát jelentősen befolyásolják az itt működő vegyipari tevékenységet folytató üzemek által kibocsátott anyagok, melléktermékek. Levegőminőség szempontjából -a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet alapján- Pétfürdő a 4. légszennyezettségi zónába tartozik. Rendszeresen érkeznek bejelentések elviselhetetlen bűz miatt, ami széliránytól függően különböző helyen érezhető a községben. Folyamatosan jelezzük levélben és telefonon is a környezetvédelmi hatóságok felé. 7.1 Nitrogénművek Zrt. A Zrt. a Környezetvédelmi Felügyelőség által kiadott ig érvényes egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. A Zrt. az alábbi légszennyező anyagokat bocsátja ki: szilárd anyag (műtrágya és a dolomitpor), ammónia, nitrogén-oxidok, kén-dioxid, szén-monoxid valamint a határértékkel nem szabályozott légszennyező anyagok (üvegházhatású gázok): szén-dioxid, dinitrogén-oxid 8

9 Az egységes környezethasználati engedély előírja, hogy milyen gyakorisággal kell mérni az egyes kürtők kibocsátását. A mérést csak akkreditált laboratórium végezheti. A Zrt Környezetvédelmi laboratóriuma ammónia és szilárd anyag mérésére jogosult. A többi légszennyező anyagot külső akkreditált laboratóriummal méretik ki. A földgáztüzelésű Kazánüzem és az új Salétromsav üzem folyamatos mérőműszerekkel van felszerelve. Az új Savüzemben tizedére csökkent a nitrózusgáz koncentráció. Az üzem csak leálláskor és induláskor bocsát ki a lakosság által is észlelhető sárgás-barnás gázt. A világszínvonalú véggáztisztító rendszer az üvegházhatású dinitrogénoxid kibocsátás minimálisra csökkentésére is alkalmas. A klímavédelmi beruházás 2008-ban elnyerte a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Innovációs díját. Az új Granuláló üzemben alkalmazott technológiában a műtrágya szemcsék előállítása nem szórótoronyban, hanem leválasztórendszerrel ellátott granuláló dobban történik. Az új eljárás környezetvédelmi szempontból lényegesen kedvezőbb. A évi összes légszennyező anyag kibocsátást az alábbi táblázat mutatja: légszennyező anyag szilárd anyag ammónia NOx (NO2 ben) CO SO2 kibocsátás (t/év) ,92 kibocsátható mennyiség (t/év) A Zrt. vízbázisát az Öskü-Bántapuszta környéki gravitációs források, valamint a Papréti árok vize adja. A vízhozamuk nem befolyásolható. A gyár csatornahálózata elválasztott rendszerű. Az üzemekből, tisztítóberendezésekből kilépő vizek, valamint a csapadék az ún. csapadékcsatorna rendszeren keresztül jutnak a Pét patakba. A Zrt megállapodás alapján befogadja a Huntsman Zrt. szennyvizét is. A fürdők, kommunális létesítmények és Pétfürdő nagyközség vize a kommunális csatornahálózaton át biológiai tisztítóba jut, majd onnan szintén a Pét patakba. A Pét patak befogadója a Nádor csatorna Nádasdladánynál. A betorkollás előtt a víz átfolyik egy felhagyott tőzegbánya területén kialakított biológiai tisztítón. Ez egy 52 hektáros vízfelületű tórendszer. A benne kialakuló kedvező biológiai folyamatok révén, megfelelő tartózkodási idő mellett a víz ammóniaammónium-ion tartalma lecsökken. 9

10 A Felügyelőség általában évente kétszer, bejelentés nélkül végez ellenőrzést. Az ellenőrzéskor az elfolyó szennyvíz minőségét, és az üzemi önkontroll rendszerünket nem kifogásolták. A év január 1. és szeptember 30. közötti időszakban kibocsátott szennyező anyagok minőségét a következő táblázat mutatja: Szennyező anyag Határérték Kibocsátás (éves átlag) Ph 6-9,5 8,0 Összes só 2000 mg/l 964 Dikromátos oxigénfogyasztás 150 mg/l KOIk 32 Biokémiai oxigénigény BOI5 55 mg/l <10 Ammónia-ammónium-N 20 mg/l 5,5 Összes nitrogén 55 mg/l 37,8 Összes foszfor 10 mg/l 0,75 Szerves oldószer extrakt 10 mg/l <2 Összes lebegő anyag 200 mg/l 18,9 A gyár területén önkontroll keretében 28 db talajvíz figyelőkútban történik a talajvíz minőségének és szintjének ellenőrzése. A gyár területe műtrágyával szennyezett. A talajvíz megfigyelő kutakban az ammónium és a nitrát koncentráció az ún. szennyezettségi határértéket meghaladja. A talajvíz szennyezettségének csökkentésére az utánpótlás megszüntetése az egyetlen megoldás. A talajt, és ezen keresztül közvetve a talajvizet szennyezheti a logisztikai műveletek során kiszóródott műtrágya, valamint a szórótornyok kibocsátása. A felszín alatti vizek és a földtani közeg szennyezésének kizárása érdekében a tevékenység során felhasznált szennyező anyagok tárolására szolgáló tartályok kármentőinek műszaki állapotát évente felülvizsgálja a Zrt és az erre vonatkozó dokumentációt a Felügyelőségre benyújtja évben két tartály kármentő felújítását végezték el. A környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény alapján a Zrt levegőterhelési és vízterhelési díj fizetésére kötelezett. A díjat a törvényben meghatározott szennyezőanyagok összes mennyisége után kell fizetni az APEHnek. A évi kibocsátás alapján 2010-ben kifizetett környezetterhelési díj levegőterhelési díj: 57,02 MFt/év vízterhelési díj: 57,20 MFt/év 10

11 A évi mérések szerint a Zrt. környezeti zajkibocsátása főként éjjel bizonyos mérési pontokon meghaladja az ott megkövetelt határértéket. A Felügyelőség az egységes környezethasználati engedélyben kötelezte a Zrt.-t a zajvédelmi hatásterület lehatárolására és zajcsökkentési intézkedési terv benyújtására ben benyújtásra került a Zrt. környezeti zajhatásának vizsgálatáról, a hatásterület lehatárolásáról készült dokumentum, a zajkibocsátási határértékek megállapítására irányuló kérelem, valamint a Zrt. környezeti zajcsökkentésre vonatkozó intézkedési terv. A Felügyelőség részére benyújtott dokumentumok alapján a hatóság módosította az egységes környezethasználati engedélyt, amely módosítás mellékleteként megállapította az új zajkibocsátási határértékeket. A zajkibocsátási határértékek, valamint a zajcsökkentési intézkedések elvégzése tekintetében előírt kötelezettség teljesítési határidejét december 31-ben határozták meg. Első lépésként a évi leállás alatt a Kazánüzemben a 14 bar-os gőzlefúvatás meglévő, nem megfelelő hatékonyságú hangtompítóját egy új, zajvédelmi számítások alapján kiválasztott expanziós hangtompítóra lett lecserélve. A veszélyes hulladékokat a keletkezés helyén szelektíven gyűjtik. A gyűjtés a hulladékok tulajdonságainak megfelelő tárolóedényzetben történik, környezetszennyezést kizáró módon. A kommunális hulladékok hasznosítható részét (műanyag csomagolási hulladék, papírhulladék) szelektíven gyűjtik ben 85,7 tonna műanyag csomagolási hulladék és 4,25 tonna papírhulladék, október 31-ig pedig 78,86 tonna műanyag csomagolási hulladék és 12,73 tonna papírhulladék került átadásra hasznosító szervezeteknek. Az egyéb kommunális hulladékot a Várpalotai Közüzemi Kft. szerződés alapján elszállítja ártalmatlanításra. A volt hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására a Felügyelőség 52821/2008. iktatószámú határozatában rekultivációs engedélyt adott. Az engedélyben előírásokat tettek a hulladéklerakó felületének műszaki rekultivációra történő előkészítésére, valamint a lerakó felső zárórétegének kialakítására vonatkozóan. A hulladéklerakó rekultivációját a végleges záróréteg rendszer kialakításával egy ütemben, de több kivitelezési szakaszban kell elvégezni. A végleges felső záróréteg kialakításának határideje december évben megkezdődött a rekultiváció a kiegyenlítő réteg elterítésével. 7.2 Hunstman Zrt. A Zrt Magyarország egyik legjelentősebb finomkémiai termékeket előállító vállalata. Az évente előállított anyagok mennyisége tonna. 11

12 Tevékenységét a Környezetvédelmi Felügyelőség által kiadott ben kiadott egységes környezethasználati engedély szerint végzi. Az engedélyben foglaltak betartását március 23-án, helyszíni bejárás keretében vizsgálta a Felügyelőség. A vízilétesítmények üzemeltetése egységes vízjogi engedély alapján történik, melynek ellenőrzését március 31-én végezte a Felügyelőség. A Zrt ban kezdte meg a szennyvíztisztításra vonatkozó fejlesztését, mely mára elkészült. A telephelyen a kommunális szennyvizet leválasztják az egyesített (szennyvíz+ csapadékvíz) csatornarendszerről, majd biológiai kezelés (dán ECO-LINE rendszer) után a tisztított kommunális szennyvizet visszavezetik az egyesített rendszerű hálózatba, ahonnan a Nitrogénművek befogadó élővizébe kerül. A szennyvízbe veszélyes anyag nem kerül. Akkreditált mérések támasztják alá, mely szerint a kibocsátott szennyvíz minősége megfelelő. A felszín alatti vizek minőségét 7 db talajvízfigyelő kút segítségével ellenőrzik. A telephelyen veszélyes hulladékok, nem veszélyes ipari hulladékok és települési hulladékkal együtt kezelhető hulladékok keletkeznek. A veszélyes hulladékok mennyisége az összhulladékhoz viszonyítva 99%, melyeket a telephelyen üzemelő égetőkben kezelnek. Az égetés során keletkező hőenergiát a tevékenységük során használják fel I-III. negyedévében a FIKETA üzemben 1687 tonna folyékony hulladékot hasznosítottak. A nem veszélyes ipari hulladékok és az egyéb hulladékok gyűjtése és elszállítása a Közüzemi Kft és a Várpalotai MÉK Kft segítségével történik. Levegőterhelés szempontjából kétfajta kibocsájtás van: - tüzelőberendezések (gőzkazán, termo-olaj kazán, hulladékégetők) kibocsátott füstgázai A telephelyen 4 db kémény üzemel. A hulladékégető berendezések folyamatos mérést biztosító berendezésekkel van ellátva. Ha a mért paraméterek valamelyike meghaladja a rögzített értéket, a hulladékáram beadagolását a rendszer leállítja, s a hiba elhárításáig a berendezés földgázzal üzemel. - helyhez kötött diffúz légszennyező források (pl tárolótartályok légzői, lefúvató szelepek) Annak elérésére, hogy a technológiák gázai ne juthassanak közvetlenül a levegőbe, gázmosó rendszert üzemeltetnek. E rendszer mosófolyadékában a szerves szennyezők megkötődnek, és a környezetbe csupán a hidrogén kerül ki. Az időszakos és folyamatos mérések igazolják, hogy a pontforrások légszennyező anyag kibocsátása alatta marad az engedélyezett értéknek. 12

13 7.3 Petrotár Kft., Opál Kft A szovjet hadsereg a területen üzemanyag tároló- és töltőállomást üzemeltetett. Az évek folyamán a megfelelő műszaki biztonság nélkül üzemeltetett felszín alatti tartályok és csővezetékek, a környezetvédelmi szempontból hiányosan kialakított technológia, a fegyelmezetlen üzemeltetés, a karbantartás elhanyagolása következtében a terület földtani közege és felszín alatti vize elszennyeződött ben a Petrodyne Rt. elkezdte, majd pedig a Petrotár Kft. folytatta a telep környezetvédelmi célokat is szolgáló rekonstrukcióját, melynek a főbb elemei az illetékes környezetvédelmi felügyelőséggel egyeztetve integrált monitoring rendszer kialakítása, a meglévő tartálypark bővítése biztonságos felszíni tartályparkkal, tartályok, csővezetékek felújítása, biztonságossá tétele, a használaton kívüli szimplafalú acéltartályok folyamatos megszüntetése volt. A kármentesítés pályázatból finanszírozott szakasza augusztusában sikeresen befejeződött, a továbbiakban a project folytatódik a víztisztító és monitoring rendszer működtetésével, fenntartásával és karbantartásával. A felügyelőség határozata alapján a kármentesítés végső határideje: A kármentesítés főbb elemeiként a felszín alatti víz valamint a földtani közeg is megtisztításra került. A talaj- és földtani közeg kitermelésére és bioágyas remediációs technológiával történő telephelyen belüli tisztítására került sor év eleje és augusztusa közötti időszakban. A kitermelt talaj és földtani közeg mennyisége tömör m 3 a kitermelés két ütemben és két munkagödörből történt. Az elfogadott műszaki beavatkozási terv szerint, a kármentesítés szakaszára kialakított monitoring rendszer részét képezik a területen már meglévő egyes monitoring kutak, a 2 db mélyszivárgó gyűjtőkútjai, a kialakított résfal kútjai, a különálló termelőkutak, valamint az újonnan kialakított monitoring kutak. A műszaki beavatkozási tervben foglaltaknak megfelelően kerültek elvégezésre az akkreditált mintavételek és az akkreditált laboratóriumi vizsgálatok. Az akkreditált mintavételek és az akkreditált laboratóriumi vizsgálatokat az EDiCon Kft., valamint a Bálint Analitika Kft. végezte el. Minden mintavétel előtt megtörtént a kutakban lévő vízmennyiség háromszorosának kiszivattyúzása, kivételt képeznek ez alól a folyamatosan szivattyúzott, azaz a felszín alatti víz kitermelésében részt vevő, mintavételi csappal ellátott kutak és mintavételi helyek, melyekből a vonatkozó szabványoknak megfelelően történt a mintavétel. A szivattyúzást követő mintavételre a kutak vízszintjének a nyugalmi vízszintre történt beállását követően került sor. 13

14 A hivatkozott időszakban a területileg illetékes hatóság által elfogadott műszaki beavatkozási terv szerint meghatározott munkálatok zajlottak a monitoring rendszer üzemeltetésével párhuzamosan. A kitermelt szennyezett felszín alatti víz tisztítási folyamatai az alábbi főbb adatokkal jellemezhetőek: m 3 megtisztított és visszaszikkasztott felszín alatti víz, kg kitermelt és megsemmisített olajos felúszó, kg olajos felitató (lassúszűrő textília), Az OPAL Kft által használt területen korszerűsítették a csapadékvíz elvezető rendszert, különös figyelmet fordítva a tartályok körül összegyűlt csapadékvízre. 7.4 Geosan Kft A Geosan Kft a Repét Kft. jogutódjaként 2008-óta tevékenykedik Pétfürdőn. A tevékenység elsősorban nyomdaipari oldószerek (un. Flexo- és Offset higítók) regenerálásából, kisebb részben egyéb oldószerek, szennyezett hűtőfolyadékok feldolgozásából áll. A veszélyes hulladékok átvételéről és feldolgozásáról negyedévente történik jelentés a Felügyelőség felé. A Környezetvédelmi Felügyelőség októberi határozatával a telephelyen levő talaj- és talajvíz szennyezésének megszüntetésére kötelezte a Kft-t, melynek határideje ben pályázati pénzből kezdődött a kármentesítés. A mentesítés során kialakításra került a szennyezett talaj kezelő terület (600 m2 betonozott felület) és megkezdődött a kitermelt talaj kezelése. A talajvíz kitermelésére termelő kutak kiépítése és a kitermelt talajvíz technológia kialakítása most van folyamatban. A kármentesítés pár éve egyszer már megfelelő módon megtörtént, azonban azt újra el kell végezni. A Kft telephelyén keletkező kommunális szennyvizek befogadója a Nitrogénművek Zrt szennyvízrendszere. Pétfürdő, november 5. Horváth Éva sk. polgármester A beszámolót összeállította: Tránszki László környezetvédelmi és településüzemeltetési ügyintéző A beszámolót Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 367/2010.(XII.16.) számú határozatával fogadta el. 14

Pétfürdő Nagyközség környezeti állapota

Pétfürdő Nagyközség környezeti állapota Pétfürdő Nagyközség környezeti állapota 1.) Szemléletformálás, környezettudatosság A lakosság többsége környezettudatos szemlélettel rendelkezik, de a másik rész meggyőzése igen komoly erőfeszítést igényel.

Részletesebben

Pétfürdő nagyközség környezeti állapota 2014.

Pétfürdő nagyközség környezeti állapota 2014. Pétfürdő nagyközség környezeti állapota 2014. 1.) Szemléletformálás, környezettudatosság A lakosság többsége környezettudatos szemlélettel rendelkezik. Rendeleteink betartatása segíti az önkormányzat munkáját

Részletesebben

Pétfürdő nagyközség környezeti állapota 2011.

Pétfürdő nagyközség környezeti állapota 2011. Pétfürdő nagyközség környezeti állapota 2011. 1.) Szemléletformálás, környezettudatosság A lakosság többsége környezettudatos szemlélettel rendelkezik, de a másik rész meggyőzése igen komoly erőfeszítést

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség környezeti állapota 2013.

Pétfürdő Nagyközség környezeti állapota 2013. Pétfürdő Nagyközség környezeti állapota 2013. 1.) Szemléletformálás, környezettudatosság A lakosság többsége környezettudatos szemlélettel rendelkezik. Rendeleteink betartatása segíti az önkormányzat munkáját

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS Kérdőív Kelt: Kitöltötte: Beosztás, telefon, telefax: 1. Biztosított neve címe: 2. Tevékenység ismertetése: Mutassa be a telephelyen végzett tevékenységet Kérjük,

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség környezeti állapota

Pétfürdő Nagyközség környezeti állapota Pétfürdő Nagyközség környezeti állapota 2015 1.) Szemléletformálás, környezettudatosság A lakosság többsége környezettudatos szemlélettel rendelkezik. A jogszabályok betartatása segíti az önkormányzat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Települési Szilárd Hulladéklerakó rekultivációjának utógondozási

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása A hulladéklerakás szabályozásának módosítása Horváth Szabolcs Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2007. április 24-26. Szombathely Uniós követelmények

Részletesebben

Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya

Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 12 /2004.(VIII.26.) rendelete a talajterhelési díjról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Egyházasrádóc

Részletesebben

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése Intézményi háttér ÚJ SZÉCHENYI TERV KEOP Környezet és Energia Operatív Program Szennyezett területek kármentesítése Irányító Hatóság (Nemzeti

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról Zalakomár Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003.

Részletesebben

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete A települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről Füzesgyarmat

Részletesebben

A rendelet hatálya. Átalány megállapításának szempontjai. Kedvezmény, mentesség. A díj bevallása, befizetése

A rendelet hatálya. Átalány megállapításának szempontjai. Kedvezmény, mentesség. A díj bevallása, befizetése Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Püspökmolnári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26.

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26. TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA 2013. SZEPTEMBER 26. A SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET VIZSGÁLATA A TERMOLÍZIS EURÓPAI ÉS HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK GYAKORLATA Dr. Farkas Hilda SZIE-GAEK A KUTATÁS CÉLJA A piaci igények

Részletesebben

TÖRZSVAGYON KÖRÉBE TARTOZÓ FORGALOMKÉPTELEN INGATLANOK

TÖRZSVAGYON KÖRÉBE TARTOZÓ FORGALOMKÉPTELEN INGATLANOK 1. Forgalomképtelen ingatlanok törvényi előírás alapján 1.1 Belterület TÖRZSVAGYON KÖRÉBE TARTOZÓ FORGALOMKÉPTELEN INGATLANOK 1. 1525/7 8169 országos közút Pétfürdő-Várpalota összekötő út 2. 1550/2 1.3974

Részletesebben

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1 a talajterhelési díjról

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1 a talajterhelési díjról Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1 a talajterhelési díjról (egységes szerkezetben a módosítással) Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2008.(II. 12.) számú rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról.

Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2008.(II. 12.) számú rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról. 1 Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2008.(II. 12.) számú rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról. Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Környezetterhelési

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2004.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. A rendelet hatálya 2.

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2004.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. A rendelet hatálya 2. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2004.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete (továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Pakod Község

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Teljesítési jelentés

Teljesítési jelentés Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Debrecen Hatvan u. 8-10. 4025 Teljesítési jelentés A Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén az állami vízfolyások környezetébe illegálisan

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2013. május 3. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltató megnevezése !'k.: 012 JMrf6'.' "' ( lg\.( Kovácshida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (Xll.05.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Kovácshida

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 14/2005.(VI.10) rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete ( továbbiakban: képviselőtestület )

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 216. április Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés

Részletesebben

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Tiszatenyő községi önkormányzat képviselőtestületének 26/2004 (XI. 1.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2004 (IX. 20.) rendeletének módosítására, és

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja

Törvényi szabályozás célja 4.2.. Táblázat / 1. 1. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 2. 1995. évi LVII. törvény vízgazdálkodásról. 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 4. 200. évi

Részletesebben

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében KSZGYSZ 2014. október 7. Bibók Zsuzsanna Nemzeti Környezetügyi Intézet 1 A hulladékégetés szabályozása 2000/76/EK

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK 2013/14. tanév I. félév A következőkben felsorolt jogszabályok a felkészülést kívánják elősegíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a fontos jogszabályokként megjelölt

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012.(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012.(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012.(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások meghatározásával kapcsolatos egyes önkormányzati

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

Az Ipari Kibocsátásokról szóló Irányelv jogharmonizációja, alapállapot-jelentés

Az Ipari Kibocsátásokról szóló Irányelv jogharmonizációja, alapállapot-jelentés Az Ipari Kibocsátásokról szóló Irányelv jogharmonizációja, alapállapot-jelentés Előadó: Petrov Ferdinánd mb. osztályvezető Környezetmegőrzési Osztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. október 9. Az Ipari

Részletesebben

Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2005. (II.23.) sz. önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2005. (II.23.) sz. önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2005. (II.23.) sz. önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

MH ÓCSAI ÜZEMANYAGRAKTÁR TERÜLETÉN FELTÁRT SZÉNHIDROGÉN SZENNYEZETTSÉG KÁRMENTESÍTÉSE

MH ÓCSAI ÜZEMANYAGRAKTÁR TERÜLETÉN FELTÁRT SZÉNHIDROGÉN SZENNYEZETTSÉG KÁRMENTESÍTÉSE MH ÓCSAI ÜZEMANYAGRAKTÁR TERÜLETÉN FELTÁRT SZÉNHIDROGÉN SZENNYEZETTSÉG KÁRMENTESÍTÉSE Intézményi háttér Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) KEOP Környezet és Energia Operatív Program (Irányító Hatóság

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Spaldig Alapítvány kérelméről

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Spaldig Alapítvány kérelméről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Spaldig Alapítvány kérelméről

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kw th és az ennél nagyobb, de 50 MW th -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

D:\munkák\város\egys\a talajterhelési díj helyi szabályairól.doc

D:\munkák\város\egys\a talajterhelési díj helyi szabályairól.doc /5 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 36/2004. (VI.25.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól az 5/2005. (I.28.). a 63/2005. (XII.6.) 2 és a 20/2009. (IX.30.) 3 egységes szerkezetben

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért

VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért A környezetvédelem minden területén

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2006.(XII.27.) RENDELETE. A talajterhelési díjról. ( egységes szerkezetben)

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2006.(XII.27.) RENDELETE. A talajterhelési díjról. ( egységes szerkezetben) JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2006.(XII.27.) RENDELETE A talajterhelési díjról. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató

2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató Költségvetési 2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató összeg ezer Ft Felmerült költségek ezer Ft Végösszeg ezer Ft 1. Iskola 1.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 600 folyamatos, lásd melléklet 108

Részletesebben

Kővágótöttös község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007./VII.30./ számú rendelete a talajterhelési díjról

Kővágótöttös község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007./VII.30./ számú rendelete a talajterhelési díjról Kővágótöttös község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007./VII.30./ számú rendelete a talajterhelési díjról Kővágótöttös község Önkormányzatának Képviselő-testülete A környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 5283/2016. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (IV.24.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

1/2009.(I.26.) számú rendelet

1/2009.(I.26.) számú rendelet 1/2009.(I.26.) számú rendelet a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2009. (IX.10.) számú rendelettel, a 34/2011. (XII.23.)

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ SZENNYVÍZELHELYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ 34/2004.(XII. 23.) RENDELETÉNEK A 2/2005.(I.

Részletesebben

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 1 / 4 2016. 05. 02. 13:00 Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (XII.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 701-8/2016. Tárgy: Győr, RÁBA energiaszolgáltató Kft. Energiatermelő tevékenységének egységes környezethasználati engedélye Ügyintéző: dr. Király Bernadett

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005. (I.27.) rendelete a talajterhelési díjról

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005. (I.27.) rendelete a talajterhelési díjról 1 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005. (I.27.) rendelete a talajterhelési díjról Egyek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR):

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): a környezeti alapnyilvántartás informatikai rendszere, azaz a környezetvédelmi ágazat által egységesen használt országos számítógépes alapnyilvántartási

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató

2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató Költségvetési 2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató összeg ezer Ft Felmerült költségek ezer Ft Végösszeg ezer Ft 1. Iskola 1.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 600 folyamatos, lásd melléklet 1 038

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum 1. melléklet TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Fúrt kút engedélyezés iránti kérelem Maximum 20 méter talpmélységű, 500m 3 /év maximális vízigény (locsolási, háztartási)

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kwth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről ÚTMUTATÓ A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről A támogatás célja: a települési önkormányzatok települési hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő -testületének

Részletesebben

2014. évi VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ÖSSZESÍTŐ

2014. évi VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ÖSSZESÍTŐ 3/b/1. melléklet Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez. VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ÖSSZESÍTŐ E F ebből: kötelezően ellátandó feladatok önként vállalt feladatok

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 6-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 6-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 6-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotása Előadó: Horváth

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

13/2010.(XII.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Egységes szerkezetben

13/2010.(XII.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Egységes szerkezetben BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2010.(XII.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Egységes szerkezetben A települési szilárd hulladék szállítási közszolgáltatásról Balatoncsicsó község

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. IVÓVÍZELLÁTÁS... 3 2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS... 4 2.1. Kommunális szennyvízkezelés,

Részletesebben

Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(XII.1.) számú rendelete Talajterhelési díjról

Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(XII.1.) számú rendelete Talajterhelési díjról Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(XII.1.) számú rendelete Talajterhelési díjról Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.

Részletesebben

^ 1 I ATí-KTVF Központi Iktató. ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI,' I I " 1 * 1 9 ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜG'... ' ' i X / i ' Tárgy: -

^ 1 I ATí-KTVF Központi Iktató. ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI,' I I  1 * 1 9 ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜG'... ' ' i X / i ' Tárgy: - ^ 1 I ATí-KTVF Központi Iktató ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI,' I I 9 5 3 " 1 * 1 9 ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜG'... ' ' i X / i ' f i ÉRK EZEI p _ * ^ 1 M ít v u V, 'ó \ bes.:íaszíob Összf.;EFO Meil.sz.:4pld + 1cs 'f

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben