VÉSZTŐ VÁROS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÉSZTŐ VÁROS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA 2010."

Átírás

1 VÉSZTŐ VÁROS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA Településföldrajz Vésztő Békés megye egyik városa (2001. július 1. óta) a megye északi részén, a Kis-Sárrét tájegységben, északi közigazgatási határával a Sebes Körössel, s a túlparton Hajdu-Bihar megyével érintkezik. Maga a település 680 ha belterületen fekszik, az összesen ha terjedelmű közigazgatási területe Szeghalom, Körösladány, Bélmegyer, Okány, Körösújfalu, Sarkad és Újiráz településekkel határos (1. fotó). A megyeszékhely Békéscsabától való távolsága közúton 35 km, a fővárostól való távolsága pedig 220 km. Legközelebbi szomszédja Okány (7 km), a további szomszédos települések ennél nagyobb távolságra vannak. Az országos fő közlekedési hálózatokhoz közúton a Szeghalom-Körösladány- Gyomaendrőd-Szarvas útvonalon a 44-es főútvonalhoz, a Gyomaendrőd-Mezőtúr- Törökszentmiklós útvonalon pedig a 4-es számú főútvonalhoz van rájutási lehetőség a főváros irányába, ám viszonylag jó megközelítési lehetőség adódik a Szeged, Debrecen irányába tartó főútvonalakhoz is. Hasonló a helyzet a vasúti közlekedés terén is. Vésztő a mellékvonali vasúti közlekedés egyik csomópontja. A Lőkösháza-Békéscsaba-Szolnok-Budapest vasúti fővonalhoz a Békéscsaba-Kötegyán-Vésztő-Gyoma mellékvonalon Békéscsabán és Gyomán egyaránt csatlakozni lehet, de lehetőség van arra is, hogy a Békéscsaba- Kötegyán-Vésztő-Szeghalom-Püspökladány mellékvonalról a Nyíregyháza-Debrecen- Budapest vasúti fővonalhoz csatlakozzunk. 2. Vésztő talajtípusai Vésztő és környékének talaja talajgenetikai értelelemben eléggé heterogén. A térszín az Alföld egyik legmélyebben fekvő része évezredeken át jelentős kiterjedésű mocsárvidék volt. A város határának legnagyobb részét - 75 % - réti talajok borítják. A terület lecsapolásával, a mocsarak kiszárításával összefüggő jellegzetes 1

2 talajféleség, a szikes talaj található jelentős felületeken. Ez a talajféleség a területen a talajvizek hatása következtében jelentősen változik. Ezen belül fellelhető a mésztelen, semleges kémhatású, a mésztelen, gyengén lúgos átmeneti szikes talaj, valamint a nagyobb mértékben lepadkásodott, rossz vízgazdálkodású, úgynevezett terméketlen szikes talajok. A területen csak kisebb foltokban találhatók valamennyi esetben öntésiszapon képződő, mezőségi talajok A talaj termőképessége 9-25 ak. közötti határok között mozog (Ladányi, 2008) 2.1. A vésztői talaj állapota Az elmúlt évtizedekben megfigyelhető folyamat a külterületi földek birtokszerkezetének elaprózódása, amely a talaj állapotára nézve kedvezőtlen. A külterületi földek esetében a szikes gyepek feltörése és az alacsony termőképességű földek nem megfelelő hasznosítása, olykor a szakismeret hiánya a talaj minőségére és mikrobiológiájára káros hatással volt. Az állattartás átalakulása miatt a szerves trágyázás egyre jobban háttérbe szorult, a műtrágyázást sokszor nem a talaj igényének megfelelően, előzetes talajvizsgálat nélkül végzik. A műtrágya árak növekedése kedvezőtlen irányba befolyásolta a tápanyag-mérleget. A földterületek belvíz elleni védelme érdekében az állami kezelésben lévő külterületi belvízelvezető rendszerek egy részében ugyan történtek felújítások (Dióéri főcsatorna, Holt-Sebes Körös), azonban ezek állapotának folyamatos fenntartása nem megoldott. Szélsőségesen csapadékos időszakokban gondot jelent a földterületeken felgyülemlő belvíz időben történő elvezetése, aszályos időszakban azonban éppen az öntözővíz biztosítása jelent gondot Talajproblémák a településen 1. A mélyebb térszíneken gyakran felszín közeli helyzetbe kerülő talajvíz. 2. A talajaink döntő többségére jellemző - különböző mélységben és eltérő erősséggel jelenlévő - só-felhalmozódás (szikesedés). 2

3 3. Az uralkodónak tekinthető agyagos mechanikai összetételből (is) eredő tömődöttség, kedvezőtlen vízgazdálkodási tulajdonságok. 4. A földhasznosítás módja nem veszi figyelembe a talajadottságokat. 5. Helytelen agrotechnika 2.3. Talajvédelmi célok 1. A talajtakaró ésszerű használata és védelme. 2. A másodlagos szikesedés csökkentése. 3. Szakmai tudás emelése és rendszeres szaktanácsadás biztosítása. 4. A korábban feltölt gyepek visszagyepesítése, a gyenge minőségű és arra alkalmas szántóterületek visszaerdősítése, erdősávok telepítése. 5. Egyedi termékek termelésének preferálása (zöldség- és gyümölcsterületek, üvegházas termálvíz hasznosítás, energianövények termesztése, gyógynövénytermesztés). 6. Természetvédelmi területek célirányos hasznosítása; vizes élőhelyek fenntartása, rehabilitációja; füves élőhelyek fokozott védelme, érintetlen, természetszerű állapotának megőrzése. 7. A talaj- és árvízvédelmi területeken mező- és erdőgazdálkodás kialakítása és fenntartása javasolt. A fentiekben rögzített ismeretek alapján indokolt lenne, hogy a település vonzáskörzetében található talajaink és ezáltal közvetve a gazdálkodók által elért eredmények védelme, fenntarthatósága érdekében új alapokra kerülne az intézkedési prioritás. Amíg korábban a kedvezőtlen szikesedési folyamatokat eredményező hatások elleni intézkedések voltak kitüntetett fontosságúak, mára a belvíz által okozott rendkívüli károk megelőzése, mérséklése sürgető, így az ezek elkerülésükre fordított erőfeszítéseknek kell elsőbbséget kapniuk. 3

4 3. A levegő, mint környezeti elem Ipar és mezőgazdaság: Vésztőn jelenleg komolyabb légszennyezéssel járó ipari tevékenység nem folyik, a működő telephelyek termelési profilját tekintve egyik sem olyan jellegű, amely a levegő minőségére komolyabb veszélyt jelentene. A mezőgazdasági tevékenység kapcsán elsősorban a gépek és berendezések üzemeltetése során kibocsátott kipufogógáz, valamint a munkavégzésből eredő kiporzás érdemel említést. Ezen túl a gabonaszárítók által kibocsátott füstgázok és porimisszió jelent terhelést a város levegő-tisztaságára nézve. A mezőgazdasági munkálatok szezonális jellegéből fakadóan az általuk felszabaduló szennyezések is időszakosan jelentkeznek. A szektor szennyezőanyag kibocsátásának csúcsidőszaka jellemzően a betakarítási periódusa tehető. Fűtésből származó légszennyezés: A vezetékes gázellátás a teljes belterületen biztosított, minden háztartás számára elérhető a rákötés lehetősége. A gázellátásba bekötött kertes családi házak jelentős részénél jellemző a kiegészítő vegyes tüzelés. Az utóbbi években bekövetkezett jelentős energia áremelések miatt egyre inkább tapasztalható jelenség, hogy a háztartások a vegyes tüzelésre kezdenek visszaállni. Ebből fakadóan a szilárd tüzelőanyagok elégetése által kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségében emelkedés tapasztalható és a jövőre tekintve további növekedés prognosztizálható. A vegyes tüzelés ismételt előtérbe kerülése további problémákat vet fel, mivel számos olyan anyag is elégetésre kerül, amelyek égéstermékei fokozott veszélyt jelentenek a levegő tisztaságára nézve. Közlekedés által okozott légszennyezés: Vésztő belterületén az elmúlt években az átmenő forgalom jelentős emelkedése megfigyelhető, mivel a Vésztő-Komádi-Furta mellékútvonal burkolata felújításra került Az útszegély kiépítettsége a központban lévő szakaszokon folyamatosan bővül. A településen nem működik a levegő szennyezettségére vonatkozó értékeket rögzítő mérőállomás, ezért a helyi viszonyokra csak a környező - hasonló adottságú - 4

5 települések eredményeire támaszkodva lehet következtetni. A forgalomtól és a légköri viszonyoktól függően szálló por, ülepedő por, nitrogén-oxidok, kén-dioxid szennyezéssel lehet számolni, de a közlekedés kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén sem okoz a határértéket meghaladó légszennyező anyag koncentrációt az út menti területeken. Főleg száraz időszakokban fordul elő, hogy a város központi részein magas a porkoncentráció. Az ilyen esetekben a városüzemeltetési iroda fokozott intenzitással üzemelteti az utcaseprő és locsoló járművét. Bűzzel, szaghatással járó tevékenységek: A település belterületén elsősorban az állattartás, valamint a keletkező trágya tárolása során jelentkező bűzhatást lehet kiemelni, mint nem kívánatos hatótényezőt. A hatályos jogszabályokban előírt zárt, szivárgásmentes trágyatároló sok állattartónál a mai napig nem került kiépítésre, mivel egy ilyen egység létesítésének költségei aranytalanul magasak a gazdaság jövedelmezőségéhez képest. Az állattartás helyi vonatkozású szabályairól a képviselőtestület rendeletet alkotott, melyben övezetenként meghatározza a belterületi ingatlanokon maximálisan tartható állatok számát és a különböző védőtávolságokat. A rendelet városközpontban bizonyos állatfajok tartását nem is engedélyezi. Esetenként az ingatlanokon keletkező kerti hulladék és avar égetéséből származó füst jelent kellemetlenséget az közvetlen lakókörnyezetben. Az égetés módjának részleteit Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 23/2009. (IX.01.) többször módosított rendelete tartalmazza. Ezen káros és kellemetlen jelenség mérséklése és visszaszorítása érdekében az önkormányzat több ütemben osztott ki házi komposztáló berendezést a háztartásoknak. A közterületre illegálisan kivezetett szennyvíz által okozott bűzhatás időszakosan előforduló jelenség, amely jellemzően a csatornázatlan, mélyebb fekvésű településrészeken fordul elő. Szélsőségesen csapadékos időszakokban ilyen esetek gyakorisága megsokszorozódik. Ezen tényező megszüntetését kizárólagosan a háztartások szennyvízcsatorna hálózatra történő csatlakozása eredményezheti. 5

6 Növényi allergének: A levegő növényi eredetű pollenkoncentrációját főként a külterületi mezőgazdasági területek és utak mentén, belterületeken pedig az elhanyagolt kiskertekben, lakatlan portákon növő gyomnövények, valamint a regionális hatások befolyásolják kedvezőtlenül. Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi dűlőutak állapotát az illetékesek rendszeresen figyelemmel kísérik, szükség szerint fokozott gyakorisággal gyommentesítik. A külterületeken elsőfokú élelmiszerlánc-biztonsági hatóságként eljáró Békés Megyei Kormányhivatal Megyei Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága közlése alapján az elmúlt években rendkívüli kirívó eset nem volt a parlagfű és egyéb allergén gyomok elleni védekezési kötelezettség elmulasztására vonatkozóan. A közterületek karbantartásával kapcsolatosan Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 2/2008. (I.29.) többször módosított rendelete állapít meg kötelezettségeket az ingatlantulajdonosok számára. Problémás esetek szezonálisan fordulnak elő, ezen belül is a legtöbb gondot a lakatlan, több tulajdonossal rendelkező ingatlanok jelentenek. Nagy mértékű parlagfűvel való szennyezettség elsősorban azon közterületeken figyelhető meg, ahol az elmúlt évek során fölmunkával járó munkálatok kerültek végrehajtásra. Az ilyen területeken az önkormányzat fizikai védekezési módokat együttesen alkalmaz Levegőminőségi problémák 1. Éghajlati és agrotechnikai okok miatt növekedő ülepedő- és szállópor terhelés 2. Mezőgazdasági tevékenységhez kötődő levegőszennyezések 3. A belterületi állattartáshoz kapcsolódó bűzkibocsátás 4. Közlekedésből eredő kibocsátások növekedése 5. A korszerűtlen közlekedési- tüzelőeszközök növekvő aránya 6. A vegyes tüzelésre való visszaállás jelensége 7. A levegő allergén pollentartalmának növekedése 3.2. Levegőminőség védelmi célok 1. A mezőgazdaságból eredő porszennyeződés csökkentése 6

7 2. Hatékony földhasználat megteremtése 3. Az állattenyésztés során keletkező bűz mérséklése 4. Az állati hullák és állattartási maradékok kezelése hasznosítás útján 5. Parlagfű és egyéb allergén gyomok elleni védekezés hatékonyságának növelése 6. A közlekedési eredetű légszennyezés csökkentése 7. A kommunális eredetű légszennyezés csökkentése a lakosság környezettudatosságának előmozdításával 8. A megújuló energiaforrások kihasználtságának növelése 9. A környezetszennyező magatartás visszaszorítása szankciók szigorításával 10. A közlekedésből eredő por csökkentése érdekében növelni kell a fő közlekedési utak mellett telepített sövény hosszát. A korábban megkezdett szegélykőépítést folytatni kell. Vésztő levegőminőségére nézve káros tényezők tekintetében a mezőgazdasági tevékenységekből és a közlekedésből származtatható szálló és ülepedő porképződést, továbbá a téli vegyes tüzelés során felszabaduló korom és egyéb mérgező komponensek emissziója a legmeghatározóbb. A járművek számában tapasztalható emelkedésből számottevő kibocsátás-növekedésre nem kell számolni, mivel azt üzemanyagok árának emelkedése feltehetően ellensúlyozza azt, viszont javuló tendencia sem várható ebből fakadóan. A lakosság helytelen tüzelési gyakorlatának kedvező irányba mozdítása érdekében preferálni kell a környezettudatosságra irányuló társadalmi tájékoztatást. 4. A víz minősége a településen 4.1. Ivóvíz Vésztő megfelelő minőségű ivóvízzel való ellátása 1993-tól a Közép-Békési Regionális Vízrendszerről, távvezetékkel van biztosítva. A beérkező ivóvíz átmeneti tárolása a vízrendszer kiépítésével egyidejűleg megépített 2 darab 500 m3-es tározóban történik, a megfelelő víznyomást a Szabadság téren 1970-ben felépített 44 m magas, 250 m 3 víz befogadására alkalmas víztorony biztosítja. A szétosztó hálózat az 1960-as években épült, rendkívül rossz állapotú. Nyomvonala helyenként nem ismert, ezért földmunkák esetében gyakran megsérül. Az 7

8 elmúlt években tapasztalható szélsőséges időjárás nagy mennyiségű csapadék, majd a szárazság az elavult, felújítandó hálózati szakaszokon további meghibásodásokat okozhat a későbbiekben. A törött és szivárgó vezeték hálózatban nyomásingadozás esetén gyakran szennyeződés jelenik meg. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) kormányrendelet alapján városunkban december 25-i határidővel kellett volna biztosítani a 10 µg/l alatti arzéntartalmú ivóvizet a helyi lakosság számára. Eddig hazánkban a határérték ennek ötszöröse volt. Ezen probléma megoldására számos kezdeményezés és javaslat merült fel az illetékes körökben. A legalkalmasabb megoldást a szakemberek a közeli megfelelő minőséggel rendelkező vízművektől való vízátvételezésben látják. A jelenlegi tájékoztatások szerint év végére a Délalföldi Ivóvízminőség-javító Program II. verziójának sikerét elősegítve kiépülhet a vezetékrendszer, amely az Aradi Vízművek kutjainak kifogástalan minőségű vizét fogja a Békés Megyei hálózatba juttatni. A tervek szerint az Arad Megyéből érkező vizet közel azonos arányban fogják keverni a békési kutakból nyert vizekkel, amely révén az arzéntartalom már az előírt tartományon belül lesz. Amennyiben ez a fejlesztés megvalósul, úgy a megye 65 településének köztük Vésztőnek is megoldódik a vízminőség problémája Felszíni és felszín alatti vizek A külterületen lévő mezőgazdasági földek belvíz-mentesítésére és öntözésére alkalmas csatornák állapota rendkívül elhanyagolt. Gondot jelent a nagyfokú vízinövényekkel való borítottság, valamint a partszegélyek fás- és lágyszárú növényekkel való benőttsége. Ezek kedvezőtlen feliszapolódást és növénytorlaszokat eredményezhetnek, amelyek a víztömegek elvezetésére nézve kedvezőtlen hatást gyakorolnak. További káros jelenség, hogy a gazdák minden hasznos négyzetmétert kihasználva egészen a csatorna széléig beművelik földjeiket, ami ugyancsak kedvezőtlen a vízelvezetők állapotára. Az északi városrész belvizeinek befogadójaként is szolgáló Dióéri főcsatorna az elmúlt csapadékos időszakokban éppen a fent leírt problémákból fakadóan nem tudta ezen funkcióját megfelelő ütemben ellátni, ezért több alacsonyabb térszínen fekvő lakóingatlan is veszélybe került. 8

9 Az elmúlt években pályázati forrásokból ugyan sikerült az önkormányzatnak egyes külterületi részek csapadékvíz-elvezető rendszerének bővítését-fejlesztését megvalósítani, de ezt a gyakorlatot a jövőben is folytatni kell, mivel számos olyan terület van, ahol szükség lenne a rendszer felülvizsgálatára, rekonstrukciójára. Vésztő legmeghatározóbb felszíni vizei a Holt-Sebes-Körös, illetve annak egykori mellékágai, morotvái. Mára ezek funkciója a csapadékvíz tározása és elvezetése lett. A belterületen összegyűlő csapadékvizet a Holt-Sebes-Körös, valamint a folyó első mederszabályozása keretében levágott Cifraági holtág fogadja be. A város területén lévő csapadékvíz befogadók és elvezetők elsődleges funkciójának folyamatos biztosítása, valamint hatékonyságuk javítása érdekében a korábbi években több fejlesztési beruházásra is sor került. A Holt- Sebes-Körös rekonstrukciója ben valósult meg, amely bel- és külterületi szakaszokat egyaránt érintett. A megfelelő vízhozam hiányából fakadóan a holtág jelenleg a beruházás előtti állapotokat idézi. Az ökológiai vízmennyiség biztosításához ugyan van lehetőség a Sebes-Körösből Körösszakálnál, azonban a vízvételezés során felmerülő költségeket az érintett önkormányzatok nem tudják vállalni. A Danckai lapos tórendszer, valamint a Kecskés-zugi és temetőszéli holtágak rekonstrukciója is megtörtént az elmúlt években. Ennek eredményeként a korábban elmocsarasodott holtágak újjászülethettek. Az elsődleges csapadékvíz tározó funkciójuk ellátásán túl a településképre nézve is kedvező hatással voltak ezen beruházások. A tavak vízjogi üzemeltetését és horgászati célú hasznosítását az önkormányzat helyi horgászegyesületek kezelésébe adta. A tavak csapadékszegény időszakokban történő vízutánpótlása jelenti a legnagyobb gondot, mivel a vízfrissítés csak a Holt-Sebes-Körösből biztosítható, amely ilyenkor hasonlóan vízpótlásra szorul. A tavak vízminőségére vonatkozóan a szennyvízcsatorna hálózat jelenlegi kiépítettségének bővítése, valamint a Holt-Sebes-Körösből való megfelelő minőségű vízpótlás lehetőségének megteremtése hozhat számottevő javulást. A településen évtizedekkel ezelőtt kialakított csapadékvíz-elvezető rendszer állapota nem megfelelő. Azok szintezése sokszor a nem megfelelő szakértelemmel történt, a beépített műtárgyak nem megfelelően lettek méretezve. Egyes településrészeken az elmúlt évek során sikerült ezen rendszereket korszerűsíteni pályázati források segítségével, de a fennmaradó területekre vonatkozóan is sürgető lenne a felújítás. A közterületeken lévő árkok karbantartásával kapcsolatosan helyi rendelet is állapít meg kötelezettségeket a lakosok részére. A leggyakoribb problémát 9

10 okozó jelenség a nem megfelelő keresztmetszetű átereszek feliszapolódása, eldugulása. A szabálytalanul kialakított szakaszokat fel kell térképezni, mivel komoly problémákat idézhetnek elő egy intenzív esőzés beköszöntével. A település vonzáskörzetében található felszín alatti vizekre nézve a szikkasztásos szennyvízkezelés, valamint a bezárt hulladéklerakó területén lévő hulladéktömegből kioldódó szennyeződések jelentenek kiemelt veszélyt. A nem megfelelően záró falazattal kialakított szennyvízaknákból tovaterjedő szennyezések a korábban állatok itatására és öntözésre használt ásott kutak vizét mára ezen felhasználási célok ellátására alkalmatlanná tette. Gyakori jelenség, hogy az ilyen ásott kutakba közvetlenül vezetik be a háztartásban keletkező szennyvizet. A hulladéklerakó területén üzemeltetett monitoring rendszer vizsgálati eredményei folyamatos képet adnak a területen mérhető szennyeződésekről és azok mértékéről. Az elmúlt évek eredményeinek ismeretében megállapítható, hogy a terület talajvize több komponens tekintetében is szennyezett, sok a határértéket jelentős mértékben meghaladó érték Vízminőségi problémák 1. Az ivóvíz minőségében időszakosan tapasztalható zavarosság, annak arzéntartalma 2. Az ivóvízhálózat műszaki állapota, gyakori meghibásodások 3. A felszíni és felszín alatti vizeket érő szennyezések 4. A Holt-Sebes-Körös elhanyagoltsága, vízutánpótlásának biztosíthatósága. 5. A kül- és belterületeket érintő belvízveszély 6. A csapadékvíz elvezető művek műszaki állapota, azok működési hatékonyságában tapasztalható problémák Vízminőség javításának céljai 1. A vízellátó hálózat elavult szakaszainak korszerűsítése, a komplex vízműrendszer romániai vízkészletekből való vízátvételezésének támogatása 2.A csapadékvíz-elvezető művek kiépítése, a meglévők fejlesztése bel és külterületeken. 3. A belvízelvezető művek feliszapolódásának megakadályozása, növényborítottságának folyamatos szabályozása. 10

11 4. A szennyvízcsatorna-hálózat bővítése, az új építésű szennyvíztárolók vízzáróságának megkövetelése és szigorú vizsgálata. 5. A szennyvizek illegális csapadékvíz elvezetőkbe történő kivezetésének fokozott vizsgálata, szükség szerint szankciók kiszabása. 6. A zárt, szivárgásmentes trágyatárolók megkövetelése azon ingatlanokon, ahol állattartással foglalkoznak. 7. A Holt-Sebes-Körös vízutánpótlásának biztosítása érdekében folytatni kell a tárgyalásokat az érdekeltekkel és illetékesekkel A közeljövőben megoldódni látszik Vésztő lakói számára, hogy az uniós normáknak megfelelő minőségű ivóvízzel legyenek ellátva. Nagy előrelépést fog jelenteni a hamarosan elkezdődő szennyvízcsatorna-hálózat bővítés, amely a lakosság több, mint háromnegyedének megfelelő szennyvízelvezetését teszi majd lehetővé. Ezen fejlesztésék sikeres megvalósítása mellett, a bel- és külterületi csapadékvíz elvezetésének terén tapasztalható kedvezőtlen viszonyok megoldására kell a jövőben komolyabb erőfeszítéseket tenni. 5. Vésztő hulladékgazdálkodása 5.1. Települési szilárd hulladék A Vésztőn keletkező települési szilárd hulladék elszállítását 2001-óta a Békési Hulladékgyűjtő Kft. végzi. Azon háztartásoknak, melyek szilárd útburkolattal rendelkező utcában vannak, kötelező igénybe venniük a közszolgáltatást helyi rendelet alapján. A szolgáltató heti egy alkalommal szállít, két ütemben, kedden és pénteken. Tájékoztatásuk alapján még mindig nagy arányban kerülnek olyan hulladéktípusok veszélyes hulladékok, zöldhulladékok és egyéb eredetű szerves hulladékok - a gyűjtőedényekbe - majd ezt követően a lerakóba -, amelyeket egyébként nem lenne szabad a jelenlegi előírások alapján ezekbe üríteni. Az erre vonatkozó részletekről Vésztő Város Képviselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 44/2005. (XII.20.) rendelete foglalkozik. 11

12 1. táblázat: Az elmúlt években elszállított kommunális hulladékok mennyisége Év Elszállított települési szilárd hulladék mennyisége (tonna/év) Az intézményektől és a lakosságtól begyűjtött szilárd hulladék a békéscsabai regionális lerakó telepen kerül deponálásra, mivel a korábban erre a célra használt Vésztő, külterület 0467/33 hrsz alatti ingatlanon történő hulladék-elhelyezést a Környezetvédelmi hatóság szeptember 15-i hatállyal megtiltotta. Ezzel egyidejűleg további a lerakó megfelelő bezárására, a szennyező hatások megakadályozására, talajvíz monitoring rendszer kiépítésére és a terület rekultivációjára vonatkozó kötelezettségeket állapított meg az önkormányzat számára. A kiírt kötelezéseket az eddigiek során nem tudta a település teljesíteni maradéktalanul, anyagi fedezet hiányában. Egyedül a talajvíz-figyelő kutak kiépítése történt meg, ami által a terültet talajának szennyezettségének monitoringja van biztosítva. A rendszer üzemeltetése során a területen található három talajvíz-figyelő kút vízmintái kerülnek évi két alkalommal bevizsgálásra a Békés Megyei Vízművek Vállalat Központi Laboratóriumában. A vizsgálati eredmények a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet alapján kerülnek megküldésre az illetékes környezetvédelmi hatóságnak. A település tagja a Dél-Alföldi Régió 88 települése által 2006-ban Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (DAREH) néven létrehozott önkormányzati társulásnak. A társulás céljai között szerepel a működési területén lévő, megfelelő műszaki védelemmel nem rendelkező települési hulladéklerakók környezetterhelésének minimalizálása, vagy megszüntetése. Ezen célok megvalósítására a Környezet és Energia Operatív Program "KEOP A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése" elnevezésű project keretében sikeresen pályázott. Ennek köszönhetően előreláthatólag 2013-ra megoldódhat Vésztő bezárt hulladéklerakójának a rekultivációja. A közterületek kezelését és fenntartását az önkormányzati tulajdonú Városüzemeltetési Iroda látja el. Ennek során keletkező települési szilárd hulladékot a 12

13 közszolgáltató szállítja el. A legnagyobb gondot a nagy mennyiségben keletkező zöldhulladék jelenti, ugyanis helyben kezelésük nem megoldott. A település területén található köztéri hulladékgyűjtők mennyiségét vizsgálva megállapítható, hogy nagyságrendekkel kellene növelni azok darabszámát, valamint a meglévők egy részét is időszerű lenne lecserélni. A közterületeken már csak olyan helyeken található hulladékgyűjtő konténer, ahol szilárd útburkolattal nem rendelkező utcák, utcarészek találhatók. Ezek környezetében alkalmanként tapasztalható nagyobb fokú szennyezettség, amely kedvezőtlen esztétikai hatása mellett olykor bűzhatással is jár és okoz kellemetlenséget a környéken élők számára. A településen 14 db darab szelektív hulladékgyűjtő sziget található, ahol műanyag, papír és üveg frakciók szelektív gyűjtése folyik. Ezek ürítését a szolgáltató a telítettség folyamatos ellenőrzése alapján, igény szerint végzi. A szelektív szigetek tartalmát vizsgálva megállapítható, hogy nem mindenki tartja be a gyűjtésre vonatkozó szabályokat. Számos más olyan hulladéktípus is elhelyezésre kerül az edényekbe, amelyeket egyébként nem lenne szabad azokba üríteni. A legnagyobb gond a papír esetében van. A szolgáltató közlése alapján a papírhulladékot az elmúlt két évben már nem tudták értékesíteni, annak nagy fokú szennyezettsége miatt. Az elmúlt évek során házi komposztáló berendezések kerültek kiosztásra a lakosság részére, amely kedvező hatást gyakorolt a háztartásokban keletkező zöldhulladékok hasznosítottságára nézve Települési folyékony hulladék Jelenleg a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítettsége 35 %-os a településen. A csatornahálózat kiépítettségének 82 %-ra való bővítésére 2007-ben Vésztő Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében KEOP jelű, "Vésztő Város szennyvízcsatorna hálózat bővítése ( öblözetek)" címen pályázott. A pályázat mindkét fordulójában meghatározott munkafolyamatokra sikeresen forrást nyert a település, így legkésőbb év nyarán elkezdődhet a beruházás. A hálózat és a szennyvíztisztító telep üzemeltetését a Békés Megyei Vízművek Zrt. Szeghalmi Üzemmérnöksége végzi. A hálózat elválasztott rendszerű, de feltehetően több helyen is kerül csapadékvíz a csatornába, amely nem előnyős. A szélsőségesen csapadékos időszakokban gyakori jelenség, hogy egyes városrészeken a 13

14 telített csatornarendszer nem tudta megfelelő ütemben befogadni és elvezetni a háztartások szennyvizét, kellemetlenséget okozva az ott élőknek. A Város csatornahálózatában összegyűlt szennyvíz nyomóvezetéken érkezik a településtől nyugatra elhelyezkedő ingatlanon fekvő szennyvíztisztító telepre, továbbá a szippantott szennyvíz is itt kerül leürítésre. A tisztítómű kapacitásának és üzembiztonságának növelése érdekében megvalósult beruházás 2007-ben befejeződött, amelyet követően a korábbi 500 m 3 /nap kapacitásról napi 1000 m 3 /nap szennyvíz befogadására vált alkalmassá a telep. A szennyvíztisztító telep hidraulikai túlterhelése csapadékos időszakban jellemző. Ennek ellenére a telep a bővítés óta nem bírságolt. További kapacitás-bővítés nem szükséges, de a technológia fajlagos üzemeltetési költségeinek csökkentése szükségszerű. A gazdaságos működés érdekében létfontosságú a meglévő csatornahálózat rekonstrukciója, a teljes csatornahálózat kiépítése, valamint a telep régi SBR műtárgyának (BIOGEST reaktor) gépészeti átalakítása. Indokolt lenne a gépészeti átalakítás tervezésével egyidejűleg a hatóság által korábban elbontatott megkerülő vezeték helyreállítása (mennyiségmérővel ellátva), valamint a folyamatirányító program módosítása a rendkívüli üzemállapotok - lehetőleg automatikus - kezelhetősége érdekében. 2. táblázat: A szennyvíztisztító telepen kezelt szennyvíz és keletkező rácsszemét mennyisége Év Tisztított szennyvíz mennyisége (m 3 /év) Ebből a szippantott szennyvíz mennyisége (m 3 /év) Keletkező rácsszemét (kg/év) Veszélyes hulladékok A településen a veszélyes hulladékok számottevő része a mezőgazdasági termelőknél, kisebb hányada pedig az ipari és egyéb szolgáltatási tevékenységet folytató társaságoknál keletkezik. Ezen veszélyes anyagok megfelelő gyűjtése, ártalmatlanítása és nyilvántartása a termelők kötelezettsége. A városban éves szinten 14

15 keletkező veszélyes anyagok mennyiségéről és azok részletes köréről konkrét, összesített eredmények nem állnak a rendelkezésre Az egészségügyi és szociális intézményekben keletkező veszélyes hulladékok elszállítását a Települési Önkormányzat koordinálja. A veszélyes hulladékok lakosságtól való szervezett begyűjtésére az évi egy alkalommal szokott sor kerülni. Ekkor a hulladékok széles körére terjed ki gyűjtés egy előre meghirdetett helyszínen és időpontban. Ezt a gyakorlatot a jövőben egy hulladékudvar létesítésével lehetne felváltani. 3. táblázat: A település szociális és egészségügyi intézményeiben keletkező veszélyes hulladékok mennyisége Év Elszállított veszélyes hulladéktároló (4l kapacitású edény/év) A Vésztő, külterület 0120/35 hrsz alatti (3. számú melléklet) a 70-es évektől községi dögtelepként működő területen történő állati eredetű hulladékok elföldeléssel történő ártalmatlanítását a Környezetvédelmi hatóság január 29-i hatállyal megtiltotta. Azóta az állati eredetű tetemek problémája rendezetlen. A terület rekultivációját kizárólagosan önerőből nem tudja megvalósítani az Önkormányzat. Az 50 kg súly alatti állati tetemek elföldelését helyi rendelet engedélyezi, de a nagyobb egységtömegű állati eredetű hulladékok megfelelő kezelése jelenleg megoldatlan Hulladékproblémák a településen 1. A lakosság részéről tapasztalható helytelen hulladékkezelési gyakorlat 2. A zöldhulladékok megfelelő hasznosításának a mértéke. 3. Az illegális hulladéklerakásból eredő környezetszennyezések és azok városképre gyakorolt hatásai 4. A szelektív szigetek használatával kapcsolatos helytelen gyakorlat a lakosság részéről 5. Az illegális szennyvízkivezetések 6. Az állati eredetű hulladékok ártalmatlanításának problémája 15

16 5.5. A hulladékgazdálkodás területén megvalósítandó célok 1. A lakosság folyamatos tájékoztatása a helyes hulladékgazdálkodási gyakorlatról, oktatások szervezése a helyi iskolákban a környezettudatos szemlélet kialakulása céljából, civil szervezetek bevonásával. 2. A háztartásokban keletkező komposztálható hulladékok külön edényzetben történő gyűjtésének megszervezése és ezen hulladékáram helyi szinten való kezelésének feltételeinek megteremtése. 3. A vadlerakók folyamatos felderítése és felszámolása. A szennyező kilétének hatékony felderítése. 4. A szennyvízcsatorna hálózat bővítése-korszerűsítése. 5. Az állati hulladékok átmeneti tárolására alkalmas telep kialakítása és az elszállítás-ártalmatlanítás folyamatos biztosítása a lakosok számára. Városunk legjelentősebb hulladékgazdálkodási problémái az elmúlt évek viszonyában nem mutatnak nagy eltéréseket. Továbbra is a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítettségének bővülése jelenthet komoly mérföldkövet a felszíni és felszín alatti vizeink, valamint a talajaink védelme érdekében folytatott küzdelemben. 6. A természeti környezet Az elmúlt két évszázad fokozódó ember behatása során a Sárrét növényvilága nagyérvű változáson ment keresztül. A környező falvak népesedésének számszerű emelkedése magával hozta a megművelhető területek kiterjesztésének igényét is. Megindult a harc az ingoványok ellen. A vízelvezető csatornarendszerek, a Körösök szabályozása néhány évtized alatt olyan tájátalakulást idézett elő, amely megváltoztatta a Sárrét és környékének arculatát. A feneketlen lápok fokozatosan kiszáradtak, a belvizes, mocsaras területek ekeföldekké, az ingoványok kaszálórétekké, majd szintén szántókká alakultak. A fokozódó épületanyag szükséglet az ősi erdőségek kiirtását eredményezte. Csak a széles ökológiai alkalmazkodóképességgel rendelkező fajok maradtak itt meg az ősi növényvilág hírmondójaként. Így a táj növénytakarójának nagymérvű átalakulása a XIX. sz. második felétől következhetett be, mely elsősorban a hidrográfiai viszonyok hirtelen megváltozásának volt a következménye (Ladányi, 2009) 16

17 A település környékén fellelhető a Sebes-Körös korábbi, nagy kierjedésű vízgyűjtőjéből fennmaradt vizes élőhelyek a legmeghatározóbbak az állatvilágra. Emellett a meglévő gyep és erdőtársulások is magukban hordozzák a Kis-Sárrétre jellemző flóra- és faunajegyeket. A vésztő-szeghalmi út mellett elhelyezkedő Mágor-domb és közvetlen környezete 1978-ban került régészeti és természetvédelmi, kettős védelem alá, mindössze 13 hektáros területen. A folyamatos bővítések eredményeként a Holt-Sebes- Körös ölelésében húzódó, mintegy 949 hektáros terület Mágor-puszta elnevezéssel a Körös-Maros Nemzeti Park területi egysége. A terület különleges botanikai értéke, hogy a másodlagos tájformák szikes puszták- növényzete és a lecsapolás előtti időket idéző maradványfoltok holtágak, ligeterdők- jellegzetes társulásai viszonylag szűk térben tanulmányozhatók. Láthatók itt a löszgyepek foltjai ugyanúgy, mint a bárányparéjos vakszikek. A védett növények között megtalálható az endemikus erdélyi útifű (Plantago schwarzenbergiana), a nyúlánk sárma (Ornithogalum pyramidale), és a réti őszirózsa (Aster sedifolius). A holtág vizeiben jelentős egyedszámmal él az európai vörös könyves sulyom (Trapa natans), melynek termését ínséges időkben megőrölve lisztként hasznosították. A fészkelő vízimadarak közül megtalálható itt a magányosan költő, rejtett életű bölömbika (Botaurus stellaris), mely jellegzetes, mély búgó hangját leginkább március közepétől május végéig hallatja. Fáspusztáról idejönnek a táplálékot kereső szürke gémek (Ardea cinerea), bakcsók (Nycticorax nycticorax), kiskócsagok (Egretta garzetta). A magas füvű gyepek alkalmi költőfaja a haris (Crex crex), a fürj (Coturnix coturnix). A túzok (Otis tarda) dürgőhelyül választja a pusztai területet. A Holt-Sebes- Körös partján az ártér fölé emelkedve magasodik a kettős Mágor-halom, mely gazdag történelmével és a feltárás bemutatásának módjával egyedülálló hazánkban.(www.kmnp.hu) A település belterületén helyi védettség alatt áll a Bartók téren található 100 éves platán, valamint a Kossuth Lajos utca 124. szám alatt iskola területén található öreg tölgyfa. A városban lévő zöldterületek aránya összességében kedvezőnek értékelhető A természeti környezet problémái 1. A település bel- és külterületein lévő holtágak, morotvák vízminőségi és műszaki állapota. 17

18 2. Az alacsony erdősültségi arány, védőerdősávok hiánya. 3. A teleülés közigazgatási területén áthaladó kék túra nyomvonalának helyenként járhatatlansága. 4. A település természeti értékeivel kapcsolatos védelmi célú lakossági tájékoztatások gyakorisága A természeti környezet védelmi céljai 1. A helyi civil szervezetek közreműködésével fel kell mérni a fontosabb élőhelyeket, el kell készíteni a védett és fokozottan védett növény és állatfajok fellelhetőségének térképét. 2. Külterületi erdősítések preferálása. 3. A környezeti nevelés a legfiatalabb korosztályoktól, a helyes környezettudatos gondolkodásmód kialakulásának érdekében. Iskolai előadások, természetismereti táborok, mozgalmak szervezése, támogatása. V é s z t ő, január 31. Készítette: Deák Balázs ügyintéző 18

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. IVÓVÍZELLÁTÁS... 3 2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS... 4 2.1. Kommunális szennyvízkezelés,

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010. Alsómocsolád Község Önkormányzata 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. Telefon: 72/560-026, Telefax: 72/451-748 E-mail: mocsolad@t-online.hu TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

Az öntözés helyzete a Vajdaságban

Az öntözés helyzete a Vajdaságban Vízhiány és adaptív vízgazdálkodási stratégiák a magyar-szerb határmenti régióban Az öntözés helyzete a Vajdaságban Mészáros Minucsér Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar Workshop 2014. Április 7.

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1 2010 2 I. ELŐZMÉNYEK Cigánd Város Önkormányzata 8.280.200 Ft forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 1 / 4 2016. 05. 02. 13:00 Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (XII.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei 2000-2004; 2004-06; 2007-13 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 197 225 290 100 0 62 59 65 62 2000

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS Kérdőív Kelt: Kitöltötte: Beosztás, telefon, telefax: 1. Biztosított neve címe: 2. Tevékenység ismertetése: Mutassa be a telephelyen végzett tevékenységet Kérjük,

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről Füzesgyarmat

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya Tiszatenyő községi önkormányzat képviselőtestületének 26/2004 (XI. 1.) rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 25/2004 (IX. 20.) rendeletének módosítására, és

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról (t e r v e z e t) Simontornya

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3..

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapsony Községi

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 12 /2004.(VIII.26.) rendelete a talajterhelési díjról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év november 29.-i ülésére Tárgy: Eb rendészeti telep kialakítása Zircen Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Egyházasrádóc

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

Teljesítési jelentés

Teljesítési jelentés Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Debrecen Hatvan u. 8-10. 4025 Teljesítési jelentés A Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén az állami vízfolyások környezetébe illegálisan

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14 /2015. (VI.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tiszasas Község Önkormányzatának

Részletesebben

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján 1/a. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai Név: Székhely: KSH-szám:

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról MHK JogszabCly szolgcltatcs 1. oldal, összesen: 7 oldal Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

1/2009.(I.26.) számú rendelet

1/2009.(I.26.) számú rendelet 1/2009.(I.26.) számú rendelet a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2009. (IX.10.) számú rendelettel, a 34/2011. (XII.23.)

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nagykálló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 158. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata

Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Ócsa környezetének regionális hidrodinamikai modellje és a területre történő szennyvíz kihelyezés lehetőségének vizsgálata Kocsisné Jobbágy Katalin Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2016 Vizsgált terület

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 31 db kijelölt vízfolyás víztest 6 db kijelölt állóvíz víztest 10 db kijelölt felszín alatti víztest Főbb vízfolyások:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 140. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2008.

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK 2013/14. tanév I. félév A következőkben felsorolt jogszabályok a felkészülést kívánják elősegíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a fontos jogszabályokként megjelölt

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról Zalakomár Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003.

Részletesebben

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet Hatályos: 2008.05.16-2010.12.29 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

Részletesebben

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21./2013.(XII.31) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21./2013.(XII.31) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21./2013.(XII.31) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges. ELŐTERJESZTÉS a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 25/2013.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására Tárgy: Előterjesztő: Sárrétudvari Nagyközség

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35.. (3) bekezdésben

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2011.(V.27.)

Részletesebben

Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya

Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

30/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

30/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról és annak díjáról szóló 2/2014. (II. 05.) önkormányzati rendelettel módosított 30/2013. (XI. 27.)

Részletesebben

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Pakod Község

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ MEZŐBERÉNY KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ MEZŐBERÉNY KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK ALAKULÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ MEZŐBERÉNY KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK ALAKULÁSÁRÓL Tisztelt Lakosság! A környezet védelmének általános szabályairól szóló 995. évi LIII. törvény 46 () bekezdésének e) pontja valamint az 5 (3) bekezdése

Részletesebben

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére. Tárgy: A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére. Tárgy: A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

1) Felszíni és felszín alatti vizek

1) Felszíni és felszín alatti vizek Kaba város környezeti állapotának bemutatása 2015. év A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bek. e) pontja értelmében a települési önkormányzat (Budapesten

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben)

Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben) Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben) Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete az itt

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Beszámoló a Programban megfogalmazott

Részletesebben

1. számú melléklet - Referencia munkák

1. számú melléklet - Referencia munkák 1. számú melléklet - Referencia munkák Munka megnevezése A munka elkészítésének ideje Környezetvédelmi felülvizsgálatok Kétegyháza Nagyközség szilárd és folyékony hulladék lerakó teljes körű Füzesgyarmat

Részletesebben

Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 26./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. /egységes szerkezetben/

Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 26./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 26./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes község Önkormányzat Képviselő Testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Ózd Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Települési Szilárd Hulladéklerakó rekultivációjának utógondozási

Részletesebben

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások (43 víztest): Répce Répce-árapasztó Rábca Kis-Rába Ikva Hanság-főcsatorna

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben