Részletes publikációs lista ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Részletes publikációs lista (2011-04-01)"

Átírás

1 Könyv, könyvfejezet: Polgár A. (2007): Környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és mőködtetése. In.: Pájer J. (Szerk.): A környezeti hatásvizsgálat módszertanának és alkalmazásának fejlesztése KKK projekt kiadványsorozata. KKK-FÜZETEK, pp Sopron (lektorált, lektor: Gärtner Szilvia SHE supervisor, DENSO Gyártó Magyarország Kft., megjelenés alatt.) Polgár A. (összeáll.) (2007): Környezetmenedzsment rendszerek oktatási segédlet, NYME- EMK Környezetirányítási Szakértı Szakirányú Továbbképzési Szak, pp. 72. Sopron Konferencia kiadvány: Pajer J., Polgár A. (2008): A környezeti teljesítményértékelés lehetıségei az erdıgazdálkodásban. In Lakatos F. és Varga D. (Szerk.): Erdészeti, Környezettudományi, természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia (EKTV-TK) Konferencia-Kiadvány, NymE EMK: Sopron Polgár A. (2009): Környezeti hatásértékelés a környezetirányítási rendszerekben. In Lakatos F. és Kui B. (Szerk.): Kari Tudományos Konferencia Kiadvány NymE EMK: NymE Kiadó, Sopron Polgár A. (2009): Hitelesített környezetirányítási rendszerrel rendelkezı hazai vállalatok vizsgálata. In Lakatos F. és Kui B. (Szerk.): Kari Tudományos Konferencia Kiadvány NymE EMK: NymE Kiadó, Sopron Polgár A. (2009): Környezeti tényezı-hatás párokat azonosító módszerek vállalatok környezetirányítási rendszereiben. In Lakatos F. és Kui B. (Szerk.): Kari Tudományos Konferencia Kiadvány NymE EMK: NymE Kiadó, Sopron Polgár A. (2010): Vállalati környezeti hatások rendszerszemlélető kezelése és irányítása régiónkban. In XY (Szerk.): Nyugat-Dunántúl környezeti állapota - Helyzetkép és kihívások - Nemzetközi Konferencia Konferencia Kiadvány NYME-SEK: megjelenés alatt, elfogadva, terjedelem: 15 o., Szombathely Polgár A. (2011): Környezetirányítási rendszerek hatáselemzésének vizsgálata. In XY (Szerk.): VI. Euroregionális Természettudományi Konferencia Konferencia Kiadvány NYME-SEK-TTK: megjelenés alatt, elfogadva, terjedelem: 5 o., Szombathely Polgár A. (2011): Vállalati környezeti hatások kezelésének hatékonysági vizsgálata környezetirányítási rendszerekben. In XY (Szerk.): Környezeti problémák a Kárpátmedencében I. Nemzetközi klímakonferencia Konferencia Kiadvány NYME és Kárpátmedencéért Tudományos Ifjúsági Szövetség: megjelenés alatt, elfogadva, terjedelem: 7 o. (lektorált), Sopron Szakmaspecifikus alkotások: 2004, Varga G.: Egyedi együttes hulladékgazdálkodási terv. NYME-EMK Környezeti Kompetencia és Innovációs Központ, Sopron, 2005, 48 p., (Polgár A. munkatárs) 2004, Varga G.: Vanyola község hulladéklerakójának teljes körő környezetvédelmi felülvizsgálata. NYME-EMK Környezeti Kompetencia és Innovációs Központ, Sopron, 2004, 35 p., (Polgár A. munkatárs) Nagy T., Pájer J., Polgár A., Samu L. (2005): Környezetvédelmi teljesítményértékelési alaptanulmány I. ütem. NYME-EMK Környezet- és Természetvédelmi Tanszék. Megbízó: Zalaerdı Rt. pp. 60. Sopron

2 Nagy T., Pájer J., Polgár A., Samu L. (2006): Környezetvédelmi teljesítményértékelési alaptanulmány II. ütem. NYME-EMK Környezet- és Természetvédelmi Tanszék Megbízó: Zalaerdı Zrt. pp. 81. Sopron Polgár A. (2010): 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti elıvizsgálati dokumentáció az engedély és az állásfoglalás iránti kérelemhez Kiss Imre 071/8 hrsz-ú ingatlanon létesítendı biológiai szennyvíztisztító létesítési engedélyéhez (Polgár A.: környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére jogosító engedély száma: F- 665/2006., érvényessége: május 20.) További kiadványok, kutatási jelentések: Csicsák J., Haider S., Bodi G., Pieler J., Berki I., Gribovszki Z., Kovács J. A., Pájer J., Szinetár Cs., Gernstenkorn A., Horváth Sz., Horváthné K. K., Keszei B., Korcsog A., Márk L., Pál G., Udud P., Zsoldos Z., Jankó F., Kalicz P., Polgár A., Szigeti N., Varga G. (2005): Magyarország Ausztria Phare CBC 2002 Ásványvagyon kitermelés hatásvizsgálata a régióban 2002/ NYME-EMK-KIK, pp. 64. Sopron Kovátsné N. M., Pájer J., Polgár A., Szász S, Ursprung J. (2005): A környezeti hatásvizsgálatok és a társadalmi részvétel követelményei a beruházás-finanszírozás fejlesztésében. NYME-KKK-KHV, pp. 64. Sopron Pájer J. et al. (2005) : A környezetvédelmi engedélyezés követelményei, gyakorlata és a fejlıdés iránya. NYME-KKK-KHV, pp. 69. Sopron (Annási F., Cseh S., Katonáné G. K., Kovács M., Kovátsné N. M., Lampert B., Nagy T., Neuburger-Czimmermann Zs., Pájer J., Perényiné S. A., Polgár A., Széll A. /társszerzı a 12 fıs szerzıi kollektívában/) Pájer J., Polgár A. (Szerk.) (2005): Térinformatikai alapú környezetbiológiai adatbázis kifejlesztése a Paksi Atomerımő körzetében. NYME-KKK-KHV, pp. 50. Sopron (Szepes A., Márkus B., Kottyán L., Nagy G., Szepesné S. M., Szigeti N., Varga G., Fodor V., Polgár A. /szerkesztı és társszerzı a 9 fıs szerzıi kollektívában/). Polgár A. (Szerk.) (2005): Biomonitoring módszer alkalmazási lehetıségei a sugárterhelés vizsgálatára. NYME-KKK-KHV, pp Sopron Nagy T., Pájer J., Polgár A., Samu L. (2006): A környezetvédelmi teljesítményértékelés és a KIR alkalmazásának fejlesztése (tanulmány). In A környezetvédelmi követelmények érvényesítése, társadalmi részvétel a környezeti hatásvizsgálatban címő kutatási program, NYME-KKK-KHV, Sopron Pájer J., Polgár A. (Szerk.) (2006): Térinformatikai alapú környezetbiológiai adatbázis kifejlesztése a Paksi Atomerımő körzetében. NYME-KKK-KHV, pp. 91. Sopron (Szepes A., Márkus B., Kottyán L., Nagy G., Szepesné S. M., Ecsedi H., Szigeti N., Varga G., Fodor V., Polgár A. /szerkesztı és társszerzı a 10 fıs szerzıi kollektívában/). Polgár A. (Szerk.) (2006): Biomonitoring módszer alkalmazási lehetıségei a sugárterhelés vizsgálatára. NYME-KKK-KHV, pp Sopron Kovács N., Nagy T., Polgár A., Pájer J., Szász S. (2006): A környezeti hatásvizsgálatok és a társadalmi részvétel követelményei a beruházás-finanszírozás fejlesztésében. NYME-KKK-KHV, pp. 49. Sopron Polgár A. (összeáll. (2007): Környezetvédelmi auditálás és tanúsítás oktatási segédlet. NYME-EMK Okleveles Környezetmérnöki Szak, pp Sopron

3 Pájer J., Polgár A. (Szerk.) (2007): Térinformatikai alapú környezetbiológiai adatbázis kifejlesztése a Paksi Atomerımő körzetében. NYME-KKK-KHV, pp Sopron (Szepes A., Varga G., Polgár A. /szerkesztı és társszerzı a 3 fıs szerzıi kollektívában/). Pájer J., Polgár A. (Szerk.) (2007): Biomonitoring módszer alkalmazási lehetıségei a sugárterhelés vizsgálatára. NYME-KKK-KHV, pp Sopron Elekné Fodor V., Koronikáné Pécsinger J., Pintérné Nagy E., Pájer J., Polgár A. (2009): A marketing stratégiát befolyásoló eredmények és környezeti szempontok - Fejlesztési tanulmány. A LINDEGÁZ Magyarország Zrt. dunaújvárosi telephelye technológiai fejlesztési lehetıségeinek elemzése címő K+F projekt, NYME-KKK Nonprofit Kft, pp. 54. Sopron Elekné Fodor V., Koronikáné Pécsinger J., Pintérné Nagy E., Pájer J., Polgár A. (2010): Vasúti létesítmények környezeti hatásainak azonosítása - a vasútkörnyezet kármentesítési, kármegelızési feladatai tervezésének alapozása kutatási jelentés. NYME- KFTI, 2010/2011. december-január, pp. 56. Sopron Fontosabb, nem publikált kéziratos tanulmányok, diplomamunka: 2002, Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdımérnöki Kar Tudományos Diákköri Konferencia, Társadalom- és gazdaságtudományi szekció, II. helyezés. TDK dolgozat: o Polgár A. (2002): Csomagolóanyagok felhasználásának összefüggése a lakossági fogyasztási szokásokkal. Tudományos Diákköri Konferencia Dolgozat. NYME-EMK, pp. 41. Sopron 2003, okl. környezetmérnöki diplomamunka: o Polgár A. (2003): Az egyutas mőanyag csomagolóanyagok hulladékgazdálkodási problémája. Diplomamunka. NYME-EMK Erdészeti Mőszaki és Környezettechnikai Intézet Energetikai Tanszék, pp Sopron 2003, okl. környezeti mérnöktanári diplomamunka: o Polgár A. (2003): A települési hulladékgazdálkodás témakörének tananyagfejlesztése. Diplomamunka. NYME-FMK Tanárképzı Intézet, pp. 66. Sopron 2005, környezetirányítási szakértıi szakdolgozat: o Polgár A. (2005): Környezetirányítási rendszer bevezetésének elıkészítése a Sopronkıhidai Fegyház és Börtön élelmezésügyi részlegében. Szakdolgozat. NYME-EMK Környezet- és Földtudományi Intézet Környezet és Természetvédelmi Intézeti Tanszék, pp. 95. Sopron 2008, Ph.D. írásbeli szigorlati dolgozat. o Polgár A. (2008): Vállalati környezetirányítási rendszerek kialakulása és fejlıdése. NYME-EMK, Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola, K1 Bio-környezettudományi Doktori Program, Környezet- és Földtudományi Intézet, pp. 34. Sopron

4 Elıadások: szeptember : A környezeti hatásvizsgálatok módszertani fejlesztése szimpozion, Sopron, Környezeti Erıforrás-gazdálkodási és védelmi Kooperációs Kutatási Központ, témakörök: o Polgár A.: Mintaterületi alapvizsgálatok o Polgár A.: A környezeti teljesítményértékelés és a KIR alkalmazásának fejlesztése december 6-7.: Hatásvizsgálat-Hulladékgazdálkodás-Ökoenergetika konferencia, Sopron, Környezeti Erıforrás-gazdálkodási és védelmi Kooperációs Kutatási Központ o Polgár A.: A környezetközpontú irányítási rendszerek erdészeti alkalmazásának fejlesztése december 11.: Nyugat-magyarországi Egyetem Erdészeti, Környezettudományi, Természetvédelmi és Vadgazdálkodási Tudományos Konferencia (EKTV-TK) o Pájer J., Polgár A.: A környezeti teljesítményértékelés lehetıségei az erdıgazdálkodásban október 12.: Nyugat-magyarországi Egyetem Erdımérnöki Kar, Kari Tudományos Konferencia, Sopron o Polgár A.: Környezeti hatásértékelés a környezetirányítási rendszerekben február 26.: Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola Öko Nap (Környezet és Energia Operatív Program A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzı kampányok KEOP-6.1.0/A/ ) o Polgár A.: Vállalatok és a környezetvédelem Miért felelıs ma egy vállalat? szeptember : Nyugat-Dunántúl környezeti állapota - Helyzetkép és kihívások, nemzetközi konferencia, Szombathely (NYME-SEK) o Polgár A.: Vállalati környezeti hatások rendszerszemlélető kezelése és irányítása régiónkban (plenáris) január 26.: VI. Euroregionális Természettudományi Konferencia, Szombathely (NYME-SEK-TTK) o Polgár A.: Környezetirányítási rendszerek hatáselemzésének vizsgálata március 19.: Környezeti problémák a Kárpát-medencében I. Nemzetközi klímakonferencia, Sopron (NYME és KMTISZ) Poszter: o Polgár A.: Vállalati környezeti hatások kezelésének hatékonysági vizsgálata környezetirányítási rendszerekben Berki I., Bertalan L., Csillag V., Kiss E., Kollarics T., Lévai D., Lükı I., Molnár Gy., Polgár A., Szigeti N., Szunyog D., Tárnok P., Tóth E., Varga G., Varga Sz., Zagyvai G. (2004): A környezetmérnök képzést segítı Vándor Deák és Vándor Egyetem programok poszter - Modularizáció és a kompetencia alapú képzés Magyarországon, konferencia a Tudomány hónapja alkalmából, Budapest, november 5.

5 Polgár A. (2009): Hitelesített környezetirányítási rendszerrel rendelkezı hazai vállalatok vizsgálata - Nyugat-magyarországi Egyetem Erdımérnöki Kar, Kari Tudományos Konferencia, Sopron, október 12. Polgár A. (2009): Környezeti tényezı-hatás párokat azonosító módszerek vállalatok környezetirányítási rendszereiben - Nyugat-magyarországi Egyetem Erdımérnöki Kar, Kari Tudományos Konferencia, Sopron, október 12. Polgár A. (2010): Környezetirányítási rendszerek hatásértékelésének és gyakorlatának hatékonysági vizsgálata - Nyugat-Dunántúl környezeti állapota - Helyzetkép és kihívások, nemzetközi konferencia, Szombathely, november (NYME-SEK) Egyéb publikációk: Polgár A. (2004): Találkozás önmagunkkal az aikidó útján, Vivat Academia, A Nyugat- Magyarországi Egyetem lapja, II. évfolyam, 5. szám, szeptember-október: Polgár A. (összeáll.) (2005): Küzdısport bemutató, Szaku Kulturális és Küzdısport Magazin, IV. évfolyam, 22. szám, augusztus-szeptember: Sporttevékenység körébe tartozó publikációk: Nemzetközi aikidó sporttalálkozók szervezése (2003-tól): 5 db Hazai aikidó sporttalálkozók szervezése (2003-tól): 22 db

Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Környezeti hatásértékelés a környezetirányítási rendszerekben

Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Környezeti hatásértékelés a környezetirányítási rendszerekben Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Doktori (PhD) értekezés tézisei Környezeti hatásértékelés a környezetirányítási rendszerekben Polgár András Sopron 2012 Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Szent István Egyetem (www.szie.hu) Mezıgazdaság- és Környezettudományi

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Szent István Egyetem (www.szie.hu) Mezıgazdaság- és Környezettudományi SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Személyi adatok Név: Hartman Mátyás Születési hely, idı: Tata, 1969. július 6. Munkahely: Beosztás: Szent István Egyetem (www.szie.hu) Mezıgazdaság- és Környezettudományi Kar (www.mkk.szie.hu),

Részletesebben

Publikációs lista. Hartman Mátyás

Publikációs lista. Hartman Mátyás Publikációs lista Hartman Mátyás Könyv, könyvfejezet, egyetemi jegyzet 1. Hartman M. (2000): Hulladékgazdálkodás I. Települési szilárd hulladékok, Egyetemi jegyzet, SZIE-KGI, Gödöllő, p. 129. 2. Hartman

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Név: Horváth Judit (1976) E-mail cím: judit@horvathfarm.hu Gyermekek : Ádám, Ágnes, Áron

ÖNÉLETRAJZ. Név: Horváth Judit (1976) E-mail cím: judit@horvathfarm.hu Gyermekek : Ádám, Ágnes, Áron ÖNÉLETRAJZ Név: Horváth Judit (1976) E-mail cím: judit@horvathfarm.hu Gyermekek : Ádám, Ágnes, Áron Tanulmányok, végzettség: 2014- Lovas túravezető tanfolyam 2013- Hagyományos Kínai Orvostan 2013-2014

Részletesebben

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak (Nyilvántartási szám: OH-FHF/454-3/2009.) Budapest

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK környezetmérnök szakos KÖRNYEZETMENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ hallgatók részére

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK környezetmérnök szakos KÖRNYEZETMENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ hallgatók részére ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK környezetmérnök szakos KÖRNYEZETMENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ hallgatók részére 1. Záróvizsga tantárgyak: Levegőtisztaságvédelem I-II. Vízgazdálkodás és vízminőségvédelem I-II. Talajszennyezés,

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ NÉV: Horváthné Hoszpodár Katalin VÉGZETTSÉG

ÖNÉLETRAJZ NÉV: Horváthné Hoszpodár Katalin VÉGZETTSÉG ÖNÉLETRAJZ NÉV: Horváthné Hoszpodár Katalin SZÜLETÉSI IDİ: 1963. augusztus 25. SZÜLETÉSI HELY: Berettyóújfalu CÍM: 9421 Fertırákos, Fı u. 250. TELEFON: 99/355-364 CSALÁDI ÁLLAPOT: férjezett VÉGZETTSÉG

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben)

PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) PUBLIKÁCIÓS, TUDOMÁNYOS MUNKÁK JEGYZÉKE (az amerikai típusú önéletrajzoknál ajánlott fordított kronológiai sorrendben) Könyvfejezet: PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1. Horváth Attila: A közúti, vasúti és vízi közlekedés

Részletesebben

A szelektív hulladékgyűjtés humán vonatkozásainak vizsgálata

A szelektív hulladékgyűjtés humán vonatkozásainak vizsgálata Nyugat-Magyarországi Egyetem Doktori értekezés tézisei A szelektív hulladékgyűjtés humán vonatkozásainak vizsgálata Vityi Andrea Soprpn 2006. Doktori Iskola: Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola

Részletesebben

A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN

A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDİMÉRNÖKI KAR KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÖRNYEZETPEDAGÓGIAI PROGRAM A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN Doktori

Részletesebben

A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN

A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDİMÉRNÖKI KAR KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÖRNYEZETPEDAGÓGIAI PROGRAM MÁRFÖLDI ANNA A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi

Részletesebben

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

Pályázatok szakmai elismerése az ISD Dunaferr Zrt. vállalatcsoportnál

Pályázatok szakmai elismerése az ISD Dunaferr Zrt. vállalatcsoportnál Jakab Sándor * Pályázatok szakmai elismerése az ISD Dunaferr Zrt. vállalatcsoportnál A szerzõ leírja, hogy a Dunaferr Alkotói Alapítvány Kuratóriuma pályázati rendszerében hogyan lehet elnyerni a Dunaferr

Részletesebben

Nyugat-Dunántúl környezeti állapota Helyzetkép és kihívások

Nyugat-Dunántúl környezeti állapota Helyzetkép és kihívások Nyugat-Dunántúl környezeti állapota Helyzetkép és kihívások nemzetközi konferencia Rendező: Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Kar Kémia és Környezettudományi Tanszék Szombathely 2010. november

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/9/VII/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. október 25. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben

Környezeti ismeretek és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek megjelenése a magyarországi felsőoktatásban

Környezeti ismeretek és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek megjelenése a magyarországi felsőoktatásban Környezeti ismeretek és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek megjelenése a magyarországi felsőoktatásban Marsi Mónika, 2004, KöNKomP, 2005. 1 Környezeti ismeretek és a fenntartható fejlődéssel

Részletesebben

Dr. Honfi László PhD ny. intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár honfil@ektf.hu. Curriculum vitae

Dr. Honfi László PhD ny. intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár honfil@ektf.hu. Curriculum vitae Dr. Honfi László PhD ny. intézetigazgató tanszékvezető főiskolai tanár honfil@ektf.hu Curriculum vitae 1949. október 15-én születtem Szabolcs megyében, Tímár községben. Édesapám dr. Honfi Ferenc tanár,

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu

KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes. vgthagi@uni-miskolc.hu Európai önéletrajz E U R Ó P A I Ö N É L E T R A J Z F O R M Á T U M SZEMÉLYI ADATOK Név KÁDÁRNÉ DR. HORVÁTH, Ágnes Cím MAGYARORSZÁG, 3508 MISKOLC, MÁLNÁS UTCA 9. Telefon 46/565-111 10-04 Fax E-mail vgthagi@uni-miskolc.hu

Részletesebben

TTK- Természettudományi Kar

TTK- Természettudományi Kar TTK Természettudományi Kar Alapképzési szak: Mesterképzési szak: Felsőfokú szakképzés: Biológia Biológia Fizika Földrajz Gazdálkodási és menedzsment Kémia Környezettan Matematika Műszaki menedzser Geográfus

Részletesebben

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban

Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Nyugat-Magyarországi Egyetem SOPRON Prof. Dr. Molnár Sándor dékán Ny-D Régió szerepe az erdő- és fahasznosításban Az erdő és a fa a Pannon Régió egyik legértékesebb természeti erőforrása. A faipari ágazat

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program

Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Doktori (PhD) értekezés Vízminőség-védelem gyakorlati oktatási metodika fejlesztése

Részletesebben

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI

MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2015. JANUÁR TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 2015. január 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 2 ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK 2 TÁRSASÁGUNK RENDEZVÉNYEI... 2 XXXIII. Országos Vándorgyűlés

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZI ADATLAP. Nyíregyházi Fıiskola 1998. július 1. Jelenlegi beosztása, annak kezdı éve fıiskolai tanár 2011. december 15.

ÖNÉLETRAJZI ADATLAP. Nyíregyházi Fıiskola 1998. július 1. Jelenlegi beosztása, annak kezdı éve fıiskolai tanár 2011. december 15. ÖNÉLETRAJZI ADATLAP SZEMÉLYES ADATOK Dr. Kvancz József NÉV Anyja neve Benya Veronika Születési hely Nyíregyháza Születési idı 1 9 7 2-0 2-2 7 Állampolgársága Magyar Gyermekek száma: 2 (Balázs -2000; Nóra

Részletesebben

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2014. MÁJUS

A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2014. MÁJUS A MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG HÍREI 2014. MÁJUS TARTALOM RENDEZVÉNYNAPTÁR 1 KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK... 3 ELŐZETES ÉRTESÍTÉSEK 6 TÁRSASÁGUNK ESEMÉNYEI... 6 Évi rendes közgyűlés... 6 TÁRSASÁGUNK RENDEZVÉNYEI...

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Állapot: 2011. április Tel.: 473-2290, Fax: 473-2291 8360 Keszthely, Helikon u. 22. mobil: 20/522-7897 toth@kovet.hu Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Személyi adatok Életkor: 41 év Családi állapot: Nős

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20.

K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. 2006. november 20. Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv és Program STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA K i d o l g o z t a t ó : Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2006. november 20. Környezeti értékelés

Részletesebben