Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul (150 lecke 10 kredit)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul (150 lecke 10 kredit)"

Átírás

1 Felzárkóztató oktatási modul (Interdiszciplináris és komplex megközelítéső tananyagkészítés) Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul (150 lecke 10 kredit) Készítették: Prof. Anda Angéla, egyetemi tanár Dr. Burucs Zoltán, egyetemi docens Dr. Kocsis Tímea, egyetemi tanársegéd Környezetgazdálkodás (60 lecke 4 kredit) 1. lecke A környezetgazdálkodás fogalma 2. lecke Globális problémák 3. lecke Környezeti problémák 4. lecke A környezetvédelem intézményesülése 5. lecke A környezetpolitika fogalma 6. lecke A EU környezetpolitikája 7. lecke Környezetvédelem Magyarországon 8. lecke A környezetszabályozás eszközei 9. lecke A légköri gázok tulajdonságai 10. lecke A légszennyezıdések forrásai, üvegházhatás 11. lecke Az üvegházhatású gázok forrásai 12. lecke Globális klímaváltozás 13. lecke A hazai klímában kimutatható módosulások 14. lecke A hazai klímában várható módosulások 15. lecke ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény 16. lecke Az IPCC 4. helyzetértékelı jelentésbıl a 2. munkacsoport által összeállított hatások földrészenként 17. lecke A sztratoszférikus ózon 18. lecke Egyezmény az ózonréteg védelmérıl 19. lecke Rövid távú, helyi szennyezık 20. lecke Komplex légszennyezési problémák, a levegıszennyezés csökkentésének, kiküszöbölésének lehetıségei 21. lecke Víz a környezetben 22. lecke Víz-stressz 23. lecke Felszíni vizek szennyezési formái, vízszennyezı anyagok 24. lecke Felszín alatti vizek szennyezési formái, vízszennyezı anyagok 25. lecke A víz hiánya, mint globális környezeti probléma 26. lecke Víztöbblet, mint környezeti probléma, a vizek védelme 27. lecke Ivóvízellátás 28. lecke Szennyvíz 29. lecke Talajok káros minıségi és mennyiségi változásai I. 30. lecke Talajok káros minıségi és mennyiségi változásai II.

2 31. lecke Talajok káros minıségi és mennyiségi változásai III. 32. lecke Talajszennyezések 33. lecke A zaj jellemzıi és egészségügyi hatása I. 34. lecke A zaj jellemzıi és egészségügyi hatása II. 35. lecke Zajszabályozás 36. lecke Zajvédelem 37. lecke Természetvédelem 38. lecke A természetvédelem feladatai 39. lecke A természetvédelem tárgyai 40. lecke Tájvédelem 41. lecke A természeti erıforrások fogalma 42. lecke A természeti erıforrások csoportosítása 43. lecke Bányászat 44. lecke Természeti erıforrások gazdaságtana 45. lecke A környezetvédelem gazdasági áldozat? 46. lecke A jólét új mutatói (jól-lét) I. 47. lecke A jólét új mutatói (jól-lét) II. 48. lecke Az externália fogalma 49. lecke A környezetvédelem és a vállalatok 50. lecke Környezetmenedzsment 51. lecke Környezetközpontú irányítási rendszerek I. 52. lecke Környezetközpontú irányítási rendszerek II. 53. lecke A környezeti jelentés 54. lecke Környezeti marketing I. 55. lecke Környezeti marketing II. 56. lecke Környezetbarát termékek, ökocímkézés 57. lecke A hatásvizsgálat fogalma 58. lecke Alapfogalmak (KHV) 59. lecke A környezeti hatásvizsgálati eljárás 60. lecke A környezeti hatásvizsgálat menete Felhasznált források: A jobb környezeti vezetésért, EMAS, EU rendelet a környezetvédelmi vezetésrıl, KvVM 2005 Anda A. Kocsis T. /2006/: Szemelvények meteorológiából és éghajlattanból alapszakos hallgatók számára. PE-GMK, Keszthely Bartholy J. Mika J. Pongrácz R. Schlanger V. /2005/: A globális felmelegedés éghajlati sajátosságai a Kárpát-medencében. In: Éghajlatváltozás a világban és Magyarországon /Takács-Sánta A. (szerk.)/: Bartholy J. Pongrácz R. Gelybó Gy. /2007/: Regional cliamte change expected in Hungary for Applied Ecology and Environmental Research 5./1.: Bartholy J. Pongrácz R. /2005/: Néhány extrém éghajlati paraméter globális és Kárpátmedencére számított tendenciája a XX. században. AGRO-21 Füzetek 40.:

3 Bartholy J. Schlanger V. /2004/: Az éghajlat regionális modellezése. Természet Világa 135./2. különszám: Bíró D. /2003/: A globális klímaváltozás politikatörténete. Napvilág Kiadó, Budapest Bora Gy. Korompai A. (Szerk.) /2003/: A természeti erıforrások gazdaságtana és földrajza. Aula Kiadó Bozó L. Mészáros E. Molnár Á. /2006/: Levegıkörnyezet. Akadémiai Kiadó, Budapest Bozó L. /2004/: Regionális levegıkörnyezeti terhelés: hatások és várható tendenciák Magyarországon. Tudományos jelentés az MTA-KvVM Környezeti Állapotértékelés Program számára Dési I. (2002): Környezetegészségtan, JGYF Kiadó, Szeged Dr. Rédey Ákos - Módi Mihály: Vázlatok a környezetállapot-értékelés jegyzethez (Veszprémi Egyetemi Kiadó) Faragó T. Nagy B. (szerk.) (2005): Nemzetközi környezetvédelmi és természetvédelmi egyezmények jóváhagyása és végrehajtása Magyarországon. KVvM és ELTE-ÁJK kiadványa Fetter Éva, BME VKKT: Környezeti hatásvizsgálat (elıadás ppt) HEFOP Környzetgazdálkodás tananyagok Juhász Cs. - Koczor T. (2002): Környezetirányítási kézikönyv, Szaktudás Kiadó Ház, Budapest Kerekes S. /1998/: A környezetgazdaságtan alapjai (http://mek.niif.hu/01400/01452/html/termeszeti/index.html) Kerekes S. /2009/: A környezetgazdaságtan alapjai. Bologna-Tankönyvsorozat, Aula Kiadó Klímapolitika /2006/: Klímaváltozási forgatókönyvek a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiához. Országos Meteorológiai Szolgálat, ELTE Meteorológiai Tanszék, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Budapest: Kovács Zs. Thury P. (2007): A víz a jövı kihívása. In: Földünk állapota (Szerk.: Rédey et al.), Veszprém: Környezettechnika tankönyv Kun-Szabó T. (1999): A környezetvédelem minıségmenedzsmentje, Mőszaki Könyvkiadó, Budapest Láng I. (2002): A Föld védelmében. História 2002/056. (http://www.tankonyvtar.hu/historia /historia fold) Lukács G. egy. adjunktus (PE-GK) Környezetgazdaságtan c. tárgy óraanyaga Magyari E. et al. (2007): Elızetes vizsgálat hatásvizsgálat IPPC, Környezetvédelmi Kiskönyvtár 16., Complex Kiadó, Budapest

4 Mika J. /2002/: A globális klímaváltozásról. Fizikai Szemle 2002/9: NÉS, Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia /2007/: Munkaváltozat véleményezésre. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Budapest Sántha A. (1996): Környezetgazdálkodás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Szalai S. Szentimrey T. /2001/: Melegedett-e Magyarország éghajlata a XX. században? In: Dr. sen. Berényi Dénes születésének centenáris jubileumi tudományos ülése (szerk.: Szász Gábor) DE-MTA-OMSZ, Debrecen: Szász G. /1994/: Magyarország éghajlata és annak változékonysága. Éghajlat, idıjárás, aszály I. (szerk.: Cselıtei L., Harnos Zs.), MTA Aszály Bizottság, Budapest Szépszó G. Horányi A. /2008/: Transient simulation of the REMO regional climate model and its evaluation over Hungary. Idıjárás 112.: Szlávik J. /2005/: Fenntartható környezet- és erıforrás-gazdálkodás. KJK-KERSZÖV Kiadványok, Környezetvédelmi Kiskönyvtár 14., Budapest Technológiák környezetterhelése (környezetvédelmi szakelıadói jegyzet) Tóth G. (2007): A Valóban Felelıs Vállalat, KÖVET, Budapest. Valkó László - Kósi Kálmán - Herczeg Márton (2001): Környezetmenedzsment, NSZI, Budapest Villányi-Vasa (szerk.) /2007/: Agrárgazdaságtan, Szaktudás Kiadó Ház, Bp. Internetes források: htm (Rendszerminıség, ISO14000, A rendszer kiépítésének folyamata) 7ccc2d8e89ea29d94a29c (Dévényi P.: Rendszerminıség, ISO14000, A szabványpontok részletezése) (Stern-jelentés) (Bem J.: Környezetgazdálkodás II. tananyag HEFOP ) (IPCC AR4 /2007/, IPCC SRES /2000/)

5 (Szalai et al., 2005) Vizsgakérdések 1. A környezetgzdálkodás fogalma 2. A fıbb globális problémák 3. A Föld túlnépesedése, és a népességalakulás fázisai 4. Az urbanizáció okozta problémák 5. Élelmiszerválság 6. Anyag- és energiaválság, az erıforrások csoportosítása 7. Környezeti válság 8. Ökológiai lábnyom 9. A környezetvédelem fejlıdésének fázisai 10. Közös jövınk 11. A fenntartható fejlıdés fogalma 12. Az ENSZ Rio de Janeiró-i konferenciája és eredményei 13. Környezetpolitikai alapelvek 14. A környezetpolitika fogalma 15. Az EU környezetpolitikájának célkitőzései 16. A 6. Környezetvédelmi Akcióprogram céljai 17. A 6. Környezetvédelmi Akcióprogram tematikus környezeti stratégiái 18. A környezeti elemek védelmének története Magyarországon évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 20. Nemzeti Környezetvédelmi Program 21. A környezetszabályozás eszközei 22. A normatív szabályozás 23. Bírság 24. Környezetvédelmi adók 25. Stabilis légállapot 26. Labilis légállapot 27. A légszennyezı források csoportosítása 28. A légszennyezıdések fajtái 29. Az üvegházhatás fogalma és mechanizmusa 30. Üvegházhatású gázok 31. Kiotói Jegyzıkönyv 32. A Kiotói Jegyzıkönyv hatálybalépésének feltételei 33. Kiotói rugalmassági mechanizmusok 34. Globális klímaváltozás Hımérsékletemelkedés, tengerek vízszintjének emelkedése 35. Globális klímaváltozás Az északi jégsapka méretének változása, szélsıséges idıjárás, növényföldrajzi övezetek 36. Globális klímaváltozás Óceáni szállítószalag, csapadékmintázatok változása 37. Hogyan módosult az átlaghımérséklet hazánkban a XX. század során? 38. Hogyan módosult a csapadékjárás hazánkban a XX. század során? 39. Várható klímaváltozás hazánkban a XXI. században 40. A szélsıséges idıjárási események gyakoriságának várható alakulása 41. Klímavédelmi törekvések hazánkban 42. VAHAVA

6 43. ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény 44. ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény célkitőzései 45. Stern-jelentés 46. IPCC 47. Az IPCC 4. helyzetértékelı jelentésbıl a 2. munkacsoport által összeállított hatások földrészenként (Afrika, Európa) 48. Az IPCC 4. helyzetértékelı jelentésbıl a 2. munkacsoport által összeállított hatások földrészenként (Amerika, Ázsia, Ausztrália) 49. A sztratoszférikus ózon szerepe 50. A sztratoszférikus ózon mérése 51. A sztratoszférikus ózonréteg vékonyodása 52. Egyezmény az ózonréteg védelmérıl, Bécs, célkitőzések, hatálybalépés 53. Egyezmény az ózonréteg védelmérıl, Bécs, kötelezettségek 54. Montreáli Jegyzıkönyv az ózonréteget lebontó anyagokról 55. Rövid távú helyi légszennyezık: SO Rövid távú helyi légszennyezık: CO 57. Rövid távú helyi légszennyezık: NO x, szilárd szennyezık 58. Londoni típusú szmog 59. Los Angeles-i típusú szmog 60. Levegıvédelem lehetıségei 61. A hidrológiai ciklus fogalma 62. A kicserélıdési idı fogalma 63. Antropogén vízfelhasználás 64. Ivóvíz-stressz 65. Vízstressz sújtotta ország fogalma 66. Vízhiányos ország fogalma 67. Felszíni vizek szennyezıdései csatornázatlan területeken 68. Felszíni vizek szennyezıdései csatornázott területeken 69. A vízszennyezések során leggyakrabban elıforduló szennyezıanyagok 70. A felszín alatti vizekben elıforduló rendkívüli szennyezések 71. A felszíni vizek minısítése 72. A felszín alatti vizek minısítése 73. Ariditás 74. Elsivatagosodás 75. Aszályok 76. Árvizek, belvizek 77. Egyezmény a határokat átlépı vízfolyások és nemzetközi tavak védelmérıl és használatáról (ENSZ), Egyezmény az együttmőködésrıl a Duna védelmére és fenntartható használatára (Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság) 78. ENSZ egyezmény a sivatagosodás elleni küzdelemrıl a súlyos aszállyal és/vagy sivatagosodással sújtott országokban, különös tekintettel Afrikára 79. Az ivóvíz definíciója 80. Az ivóvíz minıségi követelményei 81. Víznyerés 82. Szennyvíz típusok 83. A szennyvizek kezelése, tisztítása 84. Közmőolló 85. A talaj fogalma 86. Talajképzı tényezık 87. Elporosodás, tömörödés

7 88. Talajsavanyodás, szikesedés 89. Talajpusztulás 90. Erózió 91. A felületi réteg erózió, a barázdás erózió 92. A vízmosásos erózió, a padkásodás 93. Defláció 94. A talajszennyezések forrásai 95. Kárelhárítási módszerek csoportosítása 96. A talajszennyezés megszőntetésének módjai 97. A zaj fogalma 98. Az zaj élettani hatása 99. Közlekedési eredető zajok 100. Ipari zajok 101. Aeropulzív zajforrások csoportosítása 102. Sebességgerjesztéső zajforrások csoportosítása 103. A zajra vonatkozó elıírások /2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 105. Zajhatárértékek 106. Zajszabályozás a forrásnál, hangtompítók 107. Zajszabályozás az átviteli úton 108. Zajszabályozás a vevınél 109. A környezetvédelem és a természetvédelem kapcsolata 110. A természetvédelem értelmezése 111. A természetvédelem elvei 112. A természetvédelem céljai és feladatai 113. A természetvédelem tárgyai 114. Fajok, társulások 115. Élıhelyek, biológiai sokféleség 116. Élettelen természeti értékek 117. Kultúrtörténeti értékek 118. A táj alkotóelemei 119. A táj esztétikai és gazdasági értéke 120. Védett természeti értékek (területi védelem) 121. A természeti erıforrás fogalma 122. A természeti erıforrások osztályozása 123. A fogyó erıforrások típusai (ásványi nyersanyagok) 124. A fogyó erıforrások készleteinek csoportosítása 125. A fogyó erıforrások földtani készleteinek kategóriái 126. Az ásványi nyersanyag-készletek várható élettartama 127. Bányászat 128. Bányajog 129. Bányatípusok 130. A kimerülı természeti erıforrások használata 131. A megújuló és kimerülı természeti erıforrások határa 132. A közjavak tragédiája 133. A környezetvédelem gazdasági áldozat? GNP (Gross National Product) 134. NEW (Net Economic Welfare) Nettó Gazdasági Jólét 135. ISEW (Index of Sustainable Economic Welfare) Fenntartható Gazdasági Fejlıdés Indexe

8 136. GPI (Genuine Progress Indicator) Valódi Fejlıdés Indikátor 137. A GPI számítását befolyásoló fıbb tényezık, 138. A GPI mutató hiányosságai 139. HDI (Human Development Index) Humán Fejlıdés Indexe 140. Egyéb jól-léti mutatók 141. Külsı gazdasági hatás 142. Az externália fogalma 143. A környezetszennyezés gazdaságtana 144. A pigoui adó és a Coase tétel 145. Környezetvédelem és a vállalatok 146. Környezetvédelmi stratégiák 147. Környezeti menedzsment fogalma 148. A környezeti menedzsment elınyei és kockázatai 149. Környezetközpontú vállalatirányítási rendszerek (KIR) fogalma 150. A környezetközpontú irányítási rendszerek mőködési elve (PDCA) 151. Az ISO 14001:2005 jellemzıi 152. A környezetmenedzsment rendszer (ISO 14001) követelményei 153. Környezeti menedzsment rendszer modell 154. A KIR rendszer kiépítésének folyamata (Környezettanulmány, állapotfelmérés; Környezetvédelmi megbízott; Környezetirányítási rendszer megvalósítása) 155. A KIR rendszer kiépítésének folyamata (Felülvizsgálatok, tanúsítás; Képzés, oktatás; Környezeti célkitőzések) 156. EMAS (Környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer) 157. A környezeti jelentés fogalma 158. A környezeti jelentések típusai 159. A környezeti jelentések csoportosítása motiváció alapján 160. Környezetorientált vállalati marketingkoncepció összeállítása 161. Környezeti marketingstratégia kialakítása ÖKOPORTFÓLIÓ 162. Környezeti marketingstratégiák 163. Ökomarketing-mix: Termékpolitika 164. Ökomarketing-mix: Árpolitika 165. Ökomarketing-mix: Értékesítéspolitika, Kommunikációs politika 166. A környezetbarát termék fogalma 167. Az ökocímke 168. Életciklus-elemzés 169. A hatásvizsgálat fogalma, típusai 170. A környezeti hatásvizsgálat fogalma, célja 171. A környezeti hatás fogalma 172. Környezeti hatástanulmány (KHT) fogalma 173. A hatótényezı és a hatásviselı fogalma 174. A hatásfolyamat és a hatásterület fogalma 175. A környezeti hatásvizsgálati eljárás 176. A környezeti hatásvizsgálat menete 177. A hatótényezık meghatározása, a hatásfolyamatok feltétképezése 178. A hatásterület lehatárolása, az állapotváltozások becslése 179. A környezetállapot leírása, az állapotváltozások értékelése 180. Környezeti konfliktus

9 Környezeti elemek védelme I. Levegıtisztaság védelme (45 lecke 3 kredit) 61. lecke A légkör fogalma és a Föld-légkör rendszer komponensei. A tartózkodási idı fogalma 62. lecke A légkör legfontosabb fizikai tulajdonságai: a légkör összetétele. Gáz összetevık. Aeroszolok. A légkör tömege 63. lecke A légkör kiterjedése és rétegzıdése. A rétegek általános jellemzése 64. lecke A légkör állapotjelzıi: hımérséklet, nyomás és sőrőség 65. lecke Gáztörvények állapothatározók közti kapcsolat. A légmozgás elemei advekció fogalma 66. lecke Az advekció jelentısége. A konvekció szerepe a légszennyezettség alakításában. A turbulens diffúzió 67. lecke Az energia légköri terjedése. Hıvezetés, áramlás, sugárzás és látens hı 68. lecke Hımérsékleti gradiensek a légkörben. Egyensúlyi rétegzıdés a légkörben. Füstfáklya konfigurációk I. 69. lecke Füstfáklya alakzatok a légkörben II. Légnyomásképzıdmények levegıvédelmi szerepe. Budapest sajátos helyzete 70. lecke A légszennyezés fogalma. Az emisszió típusai. Emisszió számítás I. 71. lecke Emisszió számítás II. Anyagmérleg módszer a kibocsátás meghatározására. Szennyezıanyag fajták a légkörben 72. lecke A légszennyezés rész-folyamatai. Szennyezés fajták területi érintettség szerint és jellemzésük 73. lecke A légszennyezés oka. Szektoronkénti szennyezés alakulás. Ipari szennyezés I. 74. lecke Ipari szennyezés II. Bevezetés a mezıgazdasági légszennyezésbe 75. lecke A mezıgazdaság környezetterhelése légköri eredető problémák. Nemzetközi kitekintés 76. lecke Transzmisszió a légkörben. Átalakulások a légkörben, mint a transzmisszió alapfolyamata 77. lecke Oxidációs folyamatok a légkörben. A fotokémiai szmog keletkezése 78. lecke Az ózon, mint a Los Angeles-i szmog káros alkotója. Mérı-állomás hálózat hazánkban a talajközeli ózon meghatározására 79. lecke A talajközeli ózon hatásai (ember, növény) I. Ózon határértékek 80. lecke A talajközeli ózon hatásai (növény) II. PAN kárképe. A fotokémiai szmog komplex tünet együttese 81. lecke Lokális szennyezés hármas támadási pontja: ember, épített környezet és a légkör optikai tulajdonságai 82. lecke A londoni szmog történeti elızményei 83. lecke A londoni szmog statisztikája decemberének idıjárása és a szmog katasztrófa 84. lecke A kén-dioxid káros hatásai, határértékek. Anglia Intézkedési terve. Hazai vonatkozások 85. lecke A légkör anyagforgalma. Kénvegyületek a légkörben. A természetes és antropogén eredető kén források 86. lecke A hazai szenek S-tartalma. Fajlagos S-terhelések. Kémiai átalakulások a légkörben S és N vegyületek a légkörben (természetes források)

10 87. lecke Antropogén N források a légkörben. A nitrogén kémiai átalakulásai. Ammónia és káros hatásai a légkörben. Néhány ábra a megismert S- és N-vegyületek elıfordulásáról 88. lecke A légkör egyensúlyi ph-ja az ok. Légköri ph alakító vegyületek, átalakulások 89. lecke Ülepedés a légkörbıl. A száraz ülepedés folyamata, fajtái. Néhány vegyület nedves ülepedése ábrákon szemléltetve (Európa) 90. lecke A nedves ülepedés fogalma. A szennyezıanyagok kimosódásának részfolyamatai okok és következmények 91. lecke Történeti áttekintés savas esık. Savas esık lokális és regionális kártételei I. 92. lecke Savas esık lokális és regionális kártételei II. Vízi ökoszisztémák. Erdei ökoszisztémák 93. lecke Savas esık és a biodiverzitás. A savas esık hatása az emberre. Az EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) és a hazai részvételünk 94. lecke Nehézfémek forrásai. Ólom a légkörben 95. lecke A kadmium és káros hatása. A higany, cink, nikkel és a mangán környezeti kártételei 96. lecke Egyéb fontosabb nehézfémek a légkörben (arzén, vanádium, berillium és bárium). Az üvegházhatás fogalma. Üvegházi gázok 97. lecke A vízgız, mint speciális üvegházhatású gáz. A szén-dioxid a légkörben 98. lecke Hazai szén-dioxid koncentráció alakulás. A metán, mint üvegházi gáz. Kisebb fontosságú üvegházi gázok és hatásuk 99. lecke Hőtı mechanizmusok II. aeroszolok forrásai. A múltbeli hımérsékleti változékonyság. A légkör szennyezésének szabályozása: nemzetközi egyezmények. Hazai szabályozások (VAHAVA, NÉS) 100. lecke A globális felmelegedés és következményei 101. lecke Humán vonatkozású hatások, hazai helyzetkép. Ózon a sztratoszférában. Az ózonlyukat létrehozó kémiai folyamatok 102. lecke Az ózonlyuk következményei UV sugárzás módosulás, következmények. Az ózoncsökkenés potenciálja (ODP). Nemzetközi egyezmények a légkör védelmére 103. lecke A por fogalma és fajtái. Néhány fontosabb por fizikai tulajdonság. A porrobbanás 104. lecke Példa a porrobbanásra. Porszennyezési helyzetkép. A por hatása a környezetre I. (ember) 105. lecke A por hatása a környezetre II. (szilikózis, növények, állatok) Felhasznált irodalom Bozó, L. Regionális levegıkörnyezeti terhelés: hatások és várható tendenciák Magyarországon. Környezeti Elemek. Környezetállapot értékelés Program Munkacsoport tanulmányok Innes, Skelly, Schaub - Ozon, Laubholz- und Krautpflanzen, ISBN , Copyright by Haupt Verlag AG / Switzerland Ferenczi, Z. Troposzférikus ózon mérések az Országos Meteorológiai Szolgálat háttérszennyezettség mérı állomásain. Haszpra, L A légköri szén-dioxid mérések negyed százada Magyarországon (1981-

11 2006). Légkör 52. 1: 4-7. Horváth, L Savas esı. Gondolat zsebkönyvek, Budapest Houghton, J. T., Ding, J., Griggs, D. J.,Noguer, M., van der Linden, P. J. and Dai, X Climate Change 2001: IPCC Third Assessment Report, Cambridge: Cambridge Univ. Press, p: 39. IPCC Third Assessment Report-Climate Change (Houghton J.T., et al., eds.), Cambridge Univ. Press, Cambridge, UK & New York, IPCC Summary for Policymakers. In: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Eds. Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. ] Kocsis, T. Az üvegházhatás és fokozódásának következményei. In: Szemelvények agrometeorológiából és éghajlattanból (szerk. Anda,A. és Kocsis, T.). Megjelenés alatt (Mezıgazda Kiadó, Bp.) KSH (2003): Környezetstatisztikai adatok. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest. Makra, L Szemelvények a környezetszennyezés történetébıl, különös tekintettel a levegı szennyezésére. Légkör, XLVII. Évf. 2: Marenco et al Az ózon hosszúidejő alakulása az Északi félgömb közepes szélességein. Európai Geofizikai Társaság XVII. győlése, április 6-10-án, Edinburghban. Mészáros, E Légkörtan. Egyetemi jegyzet, Veszprémi Egyetem, Veszprém Mika J., 2002: A globális klímaváltozásról: Egy meteorológus kutató szemszögébıl. Fizikai Szemle LII. évf, Mika, J. 2003: Az éghajlatváltozás sajátosságainak becslése a Zempléni-hegység térségére. In: Szerencs és a Zempléni-hegység (szerk. Frisnyák, S. és Gál, A.) Szerencs, p: Pálvölgyi, T. és Faragó, T. 1998: Az éghajlatváltozási kormányközi testület helyzetértékelése és éghajlatváltozás tudományos technológiai és társadalmi-gazdasági hátterérıl. In: Az éghajlatváltozás és következményei. Meteorológiai Tudományos Napok 97, (szerk. Dunkel Z.) Orsz. Meteorológiai Szolgálat, Budapest, p: Szász, G A meteorológia a közlekedés és a környezetvédelem szolgálatában. Légkör 3: Szepesi, D A levegıkörnyezet tervezése. Mőszaki Kiadó, Budapest andrej.web.elte.hu/.../fold_viz_levego.html

12 (Vissy K.) Nagyon felgyorsult az esıerdık irtása az Amazonas mentén (hvg.hu) ut=blog&id=41&itemid=60 nptel.iitm.ac.in/.../module-1/3.htm ozonenetwork.hu/ozonenetwork/ az-ozon.. Bokwa, A A savas esık hatása a természetes környezetre. Savas_es_/-_A_savas_es_k_hat_sai_1_3hr.html Savas_es_/-_Mi_a_savas_es 3hq.html A savas esı. _id=60&parent_id=60 a Városi és barlangi aeroszolok vizsgálata. levego.hu/lelegzetnyi/0907.htm

13 somogy.katasztrofavedelem.hu/hireink/archiv Vizsgatételek 1. A Föld-légkör rendszer alkotói 2. A légkör fogalma 3. A légkör általános szerepe 4. Növény-légkör kapcsolat fontosabb momentumai 5. A légkör fontosabb fizikai tulajdonságai: összetétele 6. A légkör fontosabb fizikai tulajdonságai: tömege, kiterjedése 7. A légkör fontosabb fizikai tulajdonságai: tagozódása 8. Hımérsékleti gradiensek a troposzférában 9. Troposzféra, a közvetlen élıhelyünk tulajdonságai 10. A légkör állapothatározói 11. A három állapothatározó közti kapcsolat: gáztörvények 12. Az idıjárás és a légszennyezés közti kapcsolat 13. Légköri mozgás jelenségek általános jellemzıi 14. Az advekció tulajdonságai, jelentısége a légköri szennyezıanyag transzport folyamatokban 15. Az általános cirkuláció néhány fontosabb komponense 16. A konvekció, jelentısége a légköri szennyezıanyag transzport folyamatokban 17. A turbulens diffúzió 18. A három légköri mozgás-elem közti kapcsolat 19. Energia terjedése a légkörben 20. Inverzió és izotermia a légkörben 21. Egyensúlyi rétegzıdés a légkörben 22. A füstfáklya alakjának információi 23. Légnyomás képzıdmények és légszennyezés 24. Ciklonáris idıjárási helyzet következményei 25. Anticiklonáris idıjárási helyzet következményei 26. A téli anticiklon a Kárpát-medencében 27. A csapadék hatása a légszennyezésre 28. A légszennyezés fogalma (WHO) 29. A légszennyezés típusai 30. Statisztikai lehetıség az emisszió becslésére: a kibocsátási tényezı 31. Az anyagmérleg eljárás az emisszió meghatározására 32. Szennyezıanyagok csoportjai a légkörben 33. A levegıszennyezés részfolyamatai 34. Légszennyezı folyamatok típusai a hatótávolság alapján 35. Lokális és regionális szennyezés jellemzıi 36. Globális szennyezés jellemzıi 37. A légszennyezés lehetséges okai 38. Energia szektoronkénti felhasználása 39. A energia forrásainak megoszlása globálisan 40. Ipari szennyezés komponensei 41. A Föld globális terhelése szennyezıanyagonként 42. Hazai kibocsátásunk részesedése a globális szennyezésbıl 43. A mezıgazdaság részesedése napjainkban és korábban a légszennyezésbıl (globálisan)

14 44. Az esıerdı irtás kára néhány példával 45. Hazai vonatkozások a mezıgazdaság területérıl 46. A transzmisszió a légkörben a meghatározóival 47. Légköri transzport folyamatok 48. Kémiai átalakulások a légkörben 49. Fizikai átalakulás a légkörben 50. A fotokémiai szmoghoz vezetı oxidációs folyamatok a légkörben 51. A szmog fokozódásához vezetı folyamatot leíró hányados tartalma 52. A talajközeli ózon tér- és idıbeli változásai 53. Ózon monitoring hazánkban 54. A talajközeli ózon határértékei (EU-s normatívák) 55. A talajközeli ózon megszaporodásának jelei a környezetünkben 56. Az ózon hatása az emberre 57. Az ózon hatása a szántóföldi növényekre 58. Az ózon hatása az erdıkre 59. A PAN és hatása 60. Potenciális lokális szennyezık általános jellemzése 61. Az emberre gyakorolt káros hatások 62. Az expozíciós idı fogalma 63. A lokális szennyezés és a mőtárgyak állapota 64. A lokális szennyezés és a levegı optikai tulajdonságai 65. A londoni szmog kialakulásának történeti háttere 66. Az 1952-es Nagy londoni szmog jellemzıi 67. Az idıjárási háttér 1952-ben Londonban 68. A kén-dioxid általános jellemzése 69. A kén-dioxid határértékei 70. A légköri aeroszol mennyisége londoni szmognál 71. Hazai vonatkozások a London típusú szmognál 72. Párhuzam a két lokális szennyezés között (londoni és Los Angeles típusú szmogok) 73. Intézkedések Londonban a tiszta levegıért. 74. A légkör anyagforgalma 75. Természetes kén források 76. Antropogén kén források 77. Kén-vegyületek kémiai átalakulásai a légkörben 78. A nitrogén-vegyületek a légkörben 79. Természetes nitrogén források a légkörben 80. Antropogén nitrogén források a légkörben 81. Nitrogén vegyületek átalakulásai 82. Néhány anyag ph-ja a környezetünkben 83. A légkör ph-ja, anionok és kationok a légkörben 84. A légköri semleges ph magyarázata, oka 85. A légkör mért ph-ja lakott és nem lakott területeken (okok) 86. Légköri ülepedés típusai 87. A száraz ülepedés meghatározása, számítása 88. A nedves ülepedés folyamatai 89. Kapcsolat a nedves ülepedés és a savas esık között 90. Példák a savas ülepedésre (szélsı értékek, helyszínek) 91. A savas esık képzıdése 92. Savas esı, mint lokális következménnyel járó regionális folyamat 93. Állat, növény és ember, mint a savas esı lokális áldozatai

15 94. Regionális kártételek a savas esıknél: vízi ökoszisztémák 95. Savas esık és az erdık lombozata 96. Erdıpusztulás-savas esı kapcsolat Európában. Hazai vonatkozások 97. Savas esık és a talaj. Savasodás-biodiverzitás 98. A savas esı és az ember egészsége 99. Monitoring rendszer Európában. Hazai részvételünk 100. Gyakoribb nehézfémek a légkörben 101. Az ólom és forrásai, hatása az emberre. Hazai helyzetkép 102. A kadmium és forrásai, hatása az emberre. Hazai helyzetkép 103. A higany és forrásai, hatása az emberre. Hazai helyzetkép 104. A cink és forrásai, hatása az emberre. Hazai helyzetkép 105. A nikkel és mangán és forrásai, hatása az emberre. Hazai helyzetkép 106. Az arzén és a vanádium 107. Elektro-hulladékok komponensei 108. Az üvegházhatás definíciója és az üvegházi gázok 109. A légköri vízgız, mint üvegházi gáz 110. Szén-dioxid a légtérben 111. A szén-dioxid változásai: múlt, jelen és jövı 112. A metán és forrásai 113. Antagonista elemek a légkörben 114. A régmúlt hımérsékleti változékonysága 115. Nemzetközi szabályozások 116. A Kiotó Protokoll. Hazai vállalásunk 117. Mérırendszer (CarboEurope/AEROCARB). A VAHAVA és a NÉS szerepe 118. A globális felmelegedés várható mértéke (IPCC 2007) 119. Globális következmények 120. Lokális következmények 121. Az emberre leselkedı közvetlen veszélyek 122. A globális felmelegedés hazai vonatkozásai 123. Globális környezeti probléma: az ózon csökkenése a sztratoszférában 124. Magasabb UV-B néhány hatása 125. Ózoncsökkenés potenciálja 126. A sztratoszférikus ózon védelme: nemzetközi egyezmények 127. A por definíciója 128. A porok csoportosítása 129. Porforrások az ember közelében 130. A porrobbanás. Kialakulásának feltételei, a jelenség kezelése 131. Hazai por szennyezettség alakulása 132. A por káros hatása az emberre (szilikózis). A porszennyezés által veszélyeztetett munkakörök 133. Növényeken jelentkezı por károsítások 134. Állatok por általi veszélyeztetettsége 135. Üzemi porszennyezés csökkentés elvei (kültéri porszennyezés csökkentés)

16 Környezeti elemek védelme II. Talaj- és vízvédelem (45 lecke 3 kredit) lecke tıl a 150. leckéig 1-2. A környezetvédelem alapjai 3-4. A környezetvédelem szabályozása 5. Környezetvédelmi hatásvizsgálatok 6. Talajtani alapok 7. A talajképzıdés feltételei 8. A talajok osztályozása 9. A talaj és víz kapcsolata 10. A talajerózió formái és az ellenük való védekezés 11. A talajerózió becslése 12. Agrotechnikai erózióvédelem 13. A szél eróziója (defláció) 14. A defláció megfékezése 15. A gyakrabban alkalmazott talajmővelı eszközök hatásai 16. A talajmővelés káros hatásai 17. A talajok elszennyezése 18. A szikes talajok problémái 19. Szennyezési tényfeltáró vizsgálatok 20. Tényfeltárási terv 21. A talajszennyezéseket okozó fontosabb anyagok 22. A talajszennyezések súlyosságának becslése 23. A talaj célállapot meghatározása 24. A talajszennyezések felderítése 25. Mezıgazdasági területek mintázása 26. A szennyezések lokalizációja 27. A szennyezések kockázatának elemzése 28. A feladatok meghatározása és kivitelezési javaslat 29. A remediációs technológia kiválasztása 30. A remediációs technológiák bemutatása 31. A víz, mint megújuló erıforrás 32. A Föld vízkészletei és körforgásuk 33. A lefolyások számítása 34. A csapadék jellemzése 35. A csapadékmaximum kifejezése 36. A légkör vízszennyezıi 37. Üvegházi- és egyéb szennyezı gázok 38. A vízgazdálkodás és vízvédelem kapcsolata 39. A vizek védelmének szabályozása 40. Vízjogi engedélyek, szankciók, és bírságok 41. Vizeink öntisztulása 42. A vízfolyások szennyvíz-terhelhetısége 43. A víz szennyezése, szennyezı anyagai, azok csoportosítása 44. Egyéb vízszennyezı anyagok, és hatásaik 45. Az állóvizek szennyezése, eutrofizálódása

17 Felhasznált irodalom 10/2000. (VI. 2.) KÖM-EÜM-FVM-KHVM EGYÜTTES RENDELET A FELSZÍN ALATTI VÍZ ÉS A FÖLDTANI KÖZEG MINİSÉGI VÉDELMÉHEZ SZÜKSÉGES HATÁRÉRTÉKEKRİL 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet: Igazgatási szervek kijelölése 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet: Szakhatóságok kijelölése 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet: Vízügyi hatóságok kijelölése Anton A., Dura Gy., Gruiz K., Horváth A., Kádár I., Kiss E., Nagy G., Simon L., Szabó P.: Talajszennyezıdés, talajtisztítás, Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest, Bora Gy. Korompai A. A természeti erıforrások osztályozása (2003) Cserny Tibor, Vincze Péter: Általános földtan I. Fekete E. et al.(1991.): A vízszennyezés ökológiája. Pro Natura Kiadó, Budapest Felföldi, L. (1987): A biológiai vízminısítés. (4. javított és bıvített kiadás) Vízügyi hidrobiológia. 16. VGI, Budapest. Filep Gy., Kovács B., Lakatos J., Madarász T., Szabó I.: Szennyezett területek kármentesítése, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, KVVM Kármentesítési útmutató 6 Németh, J. (1998): A biológiai vízminısítés módszerei. Környezetgazdálkodási Intézet Olajszennyezések lehatárolása Pálmai Ottó Hazánk talajainak környezeti állapota 1995 XLVI. Georgikon Napok, Keszthely Pásztó P. (1998.): Vízminıségvédelem-vízminıségszabályozás. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém Stefanovics P. Talajtan Mezıgazdasági kiadó, Budapest 1981 Tamás J.: Talajremediáció. Debreceni Egyetem, Debrecen, Thyll Sz. (1998.): Vízszennyezés - vízminıség-szabályozás. DATE, Debrecen Várallyay (2007): A vízgyőjtıtervezés talajtani és földhasználati vonatkozásai Vermes L. (szerk.) (1997.): Vízgazdálkodás. Mezıgazdasági Szaktudás Kiadó. Budapest. Talaj- és vízvédelem vizsgakérdések 1. A bioszféra részei 2. A környezeti elemek csoportosítása 3. Az ember és a környezet viszonya 4. Törvény a környezet védelmérıl 5. A környezetvédelemmel kapcsolatos egyéb törvények 6. A környezetszabályozás eszközei 7. A hazánkban alkalmazott környezetvédelmi díjak 8. Környezetközpontú irányítási rendszerek (KIR) 9. Környezetközpontú irányítási rendszer (ISO the International Standards Organisation) 10. Környezetvédelmi Hatásvizsgálat (Environmental Impact Assessment)(KHV; EIA) 11. Stratégiai Környezeti Hatásvizsgálat (Strategic Environmental Assessment) (SHV; SEA) 12. Integrált szennyezés megelızés és szabályozás (Integrated Pollution Prevention and Control) (EKHE/IPPC)

18 13. A talajok kialakulása és alaptípusai 14. A geológia felosztása 15. Az alapkızetek csoportosítása 16. A talajképzıdés tényezıi 17. Zonális talajtípusok 18. Intrazonális talajok 19. Hidromorf talajok 20. Váz és romtalajok 21. Vízformák a talajban 22. Szántóföldi vízkapacitás 23. Holtvíz 24. Kapilláris víz 25. A vízerózió megjelenési formái 26. A talajeróziót kiváltó tényezık 27. Védekezés az erózió ellen 28. A Wischmeier egyenlet 29. Tolerálható talajveszteség (T érték) 30. Táblásítás az erózióvédelem eszközeként 31. A talajmővelés, mint az erózió mérséklésének eszköze 32. Egyéb agrotechnikai és erdészeti erózióvédelmi megoldások 33. A szélerózió kiváltó tényezıi 34. Talajvédı agrotechnika 35. A szemcsék szállítási távolsága 36. A defláció elleni védekezés lehetıségei 37. Meliorácós beavatkozások 38. A talajtömörödések okai és típusai 39. A fontosabb talajmővelı eszközök 40. Az egyes mővelı eszközök hatásai 41. A talaj tömörödését befolyásoló tényezık 42. A tömör talaj következményei 43. Talajaink érzékenysége savas terhelésekre 44. A talajok szennyezıanyagainak eredete 45. A talajok elsavanyodásának mérséklési lehetıségei 46. A szemcsék szállítási távolsága 47. A defláció elleni védekezés lehetıségei 48. Másodlagos szikesedés 49. Az öntözıvíz minıségi paraméterei 50. A szikes talajok javítása 51. Szikeseink besorolása 52. Tényfeltárási terv 53. Geodéziai munkák 54. Nyílt és pontszerő feltárások 55. A fontosabb szennyezık és emissziójuk 56. A szennyezések idıbeni alakulása 57. A PAH vegyületek szennyezésének alakulása 58. Határértékek, határérték rendszerek /2000. (VI. 2.) KÖM-EÜM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg minıségi védelméhez szükséges határértékekrıl. 60. A talaj szennyezése és a teendı intézkedések 61. A talaj célállapot meghatározása

19 62. Mintavételi eljárások 63. Mintavételi rendszerek 64. Diffúz szennyezett területek mintázása 65. Talajvíz mintavétel kémiai vizsgálatokhoz 66. Szennyezett területek lehatárolásának közvetett módszerei 67. Talajvíz mintavétel kémiai vizsgálatokhoz 68. Olajszennyezések lehatárolása 69. Kármentesítési tervezet 70. A remediációs tervezés elıkészítése 71. A környezetállapot-felmérés elıkészítése 72. A tényfeltárási munkák koncepcióterve 73. Talajvíz-vizsgálatok 74. Befejezı munkálatok 75. A kármentesítés költségei 76. A kármentesítés fıbb elvei 77. Kármentesítési technológiák 78. A technológiák csoportosítása 79. Az alkalmazható technológiák összefüggései 80. A talajok és talajkezelések összefüggései 81. A víz körforgása 82. Vízkészlet gazdálkodásunk fontosabb számai 83. Magyarország vízmérlege 84. A Föld vízkészletei 85. Párolgás kifejezések 86. A felszíni lefolyás tényezıi 87. A lefolyások számítása 88. A beszivárgás tényezıi 89. Vízháztartási mérlegek 90. A csapadék paraméterei 91. Csapadék maximum függvény 92. Évi csapadékösszegek Magyarországon 93. Csapadék paraméterek 94. Csapadéktérképek 95. Hó csapadék mérése 96. A légkör alapösszetétele 97. A légkör szennyezıi közlekedésbıl 98. Az ózon és kártétele 99. A légkör alapösszetétele 100. A légkör jelenlegi összetétele 101. Közlekedésbıl származó légszennyezık 102. A vízgazdálkodás és vízvédelem feladatai 103. A vízbázisok védelme 104. Sérülékeny vízbázisok 105. A vizek védelme a környezetvédelmi törvényben 106. A vizek hasznosításával összefüggı szennyezések mérséklése 107. A felszíni és felszín alatti vizek védelme 108. Vízjogi engedély 109. Vízkészlet járulék 110. Rendkívüli vízszennyezési- és csatornabírság 111. Az öntisztulás összetevıi

20 112. Az oxigénháztartás jellemzése 113. Magnifikáció, hígulás, és ülepedés 114. A vízfolyások szennyvíz terhelhetısége 115. Az oxigénvonal szerepe 116. Az oldott oxigén számbavétele 117. Szervetlen és szerves szennyezık 118. Lebegtetett hordalékok kártétele 119. Hıszennyezés 120. A nitrogénformák és szennyezésük 121. Toxikus nehézfémek 122. Mikrobiológiai szennyezık 123. Az eutrofizáció jellemzése 124. Input és output szabályozási rendszerek 125. A savasodás és következményei

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC A légkörrel kapcsolatos környezeti problémák 3. elıadás

Részletesebben

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

Hatályos jogszabályok elektronikus győjteménye. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 1. Hatályos Jogszabályok Elektronikus Győjteménye Az elektronikus információszabadságról szóló törvény alapján a Kormányzati Portálon 2005. december 1-jétıl elérhetı a Hatályos jogszabályok elektronikus

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc

Légszennyezés. Molnár Kata Környezettan BSc Légszennyezés Molnár Kata Környezettan BSc Száraz levegőösszetétele: oxigén és nitrogén (99 %) argon (1%) széndioxid, héliumot, nyomgázok A tiszta levegő nem tartalmaz káros mennyiségben vegyi anyagokat!

Részletesebben

A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok

A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok A GDP kritikája Alternatív fejlıdési mérıszámok Dr. Zsóka Ágnes GDP: bruttó hazai termék Definíciója: Valamely országban egy év alatt elıállított javak és szolgáltatások összessége, függetlenül attól,

Részletesebben

Légköri nyomanyagok nagytávolságú terjedésének modellezése

Légköri nyomanyagok nagytávolságú terjedésének modellezése Légköri nyomanyagok nagytávolságú terjedésének modellezése Bozó László Meteorológiai Tudományos Napok, 2012. november 22-23. Magyar Tudományos Akadémia Tartalom Légköri nyomanyagok koncentrációjának és

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

AZ ATMOSZFÉRA SZENNYZİDÉSÉNEK EREDETE

AZ ATMOSZFÉRA SZENNYZİDÉSÉNEK EREDETE AZ ATMOSZFÉRA SZENNYZİDÉSÉNEK EREDETE IPAR 23 % ELEKTROMOS ERİMŐVEK 14 % FŐTÉS 14 % SZENNYVÍZ KEZELÉS 3 % MEZİGAZDASÁG 1-2 % A mezıgazdasági eredető légszennyezés jellemzıi INTENZÍV ÁLLATTENYÉSZTÉS metán,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM MÉRÉSTECHNIKÁJA KÖRNYEZETMÉRNÖK hagyományos képzés

KÖRNYEZETVÉDELEM MÉRÉSTECHNIKÁJA KÖRNYEZETMÉRNÖK hagyományos képzés KÖRNYEZETVÉDELEM MÉRÉSTECHNIKÁJA KÖRNYEZETMÉRNÖK hagyományos képzés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

A GLOBÁLIS MELEGEDÉS ÉS HATÁSAI MAGYARORSZÁGON

A GLOBÁLIS MELEGEDÉS ÉS HATÁSAI MAGYARORSZÁGON FÖLDTUDOMÁNYOS FORGATAG Budapest, 2008. április 17-20. A GLOBÁLIS MELEGEDÉS ÉS HATÁSAI MAGYARORSZÁGON ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest VÁZLAT I. Változó éghajlat II. XXI. századra várható éghajlati

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Modellezés, mint módszer bemutatása KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC Légszennyezés terjedésének modellezése III. 15. lecke

Részletesebben

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Mőszaki infrastruktúra c. tantárgy 2006. 03.01. i elıadásának vázlatos anyaga Vízgazdálkodás, regionális szintő vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Dr. Dulovics Dezsı PhD. ny. egyetemi docens

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezetgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC A klímaváltozás hatásai hazánkban 4. elıadás 13-16.

Részletesebben

Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki BSc alapszak Kötelezı tantárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2014/2015/1 Környezetvédelmi irányítási

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

KÖRNYEZETSZENNYEZÉS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK KÖRNYEZETSZENNYEZÉS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ANYAGMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

2. A menedzsment és a környezetmenedzsment fogalma. Bevezetés a környezetmenedzsmentbe: feladatok a környezetvédelem terén, okok, indokok, érdekek.

2. A menedzsment és a környezetmenedzsment fogalma. Bevezetés a környezetmenedzsmentbe: feladatok a környezetvédelem terén, okok, indokok, érdekek. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gépészmérnöki BSc alapszak Kötelezı tantárgy TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2013/2014/1 Környezetvédelmi irányítási

Részletesebben

Agrometeorológiai mérések Debrecenben, az alapéghajlati mérıhálózat kismacsi mérıállomása

Agrometeorológiai mérések Debrecenben, az alapéghajlati mérıhálózat kismacsi mérıállomása 1 Agrometeorológiai mérések Debrecenben, az alapéghajlati mérıhálózat kismacsi mérıállomása Dr. Szász Gábor Nagy Zoltán Weidinger Tamás Debreceni Egyetem ATC OMSZ ELTE Agrometeorológiai Obszervatórium

Részletesebben

METEOROLÓGIA. alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak. Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár

METEOROLÓGIA. alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak. Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár METEOROLÓGIA alapkurzus Környezettudományi BsC alapszakos hallgatóknak Bartholy Judit, tanszékvezető egyetemi tanár ELTE TTK - METEOROLÓGIAI TANSZÉK A MAI ÓRA VÁZLATA 1. BSc KÉPZÉS / SPECIALIZÁCIÓ 2. TEMATIKA

Részletesebben

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007

A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 A Tisza vízgyőjtı helyzetértékelése 2007 Kovács Péter P fıosztályvezetı-helyettes Vízgyőjtı-gazdálkod lkodási és s VízvV zvédelmi Fıosztály Szolnok, 2008. június 26. Az ICPDR létrehozta a Tisza Csoportot,

Részletesebben

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem Globális környezeti problémák és fenntartható fejlődés modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI

Részletesebben

Agroökológiai rendszerek biogeokémiai ciklusai és üvegházgáz-kibocsátása

Agroökológiai rendszerek biogeokémiai ciklusai és üvegházgáz-kibocsátása Agroökológiai rendszerek biogeokémiai ciklusai és üvegházgáz-kibocsátása Biogeokémiai ciklusok általános jellemzői: kompartmentek vagy raktárak tartózkodási idő áramok (fluxusok) a kompartmentek között

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Globális környezeti problémák.

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Globális környezeti problémák. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Globális környezeti problémák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens Környezetgazdálkodás előadás sorozat A környezet gazdálkodás kialakulása Világkonferenciák Az ember és környezete (bioszféra,

Részletesebben

halálozás férfiak körében, 2002, halálozás nők körében, 2002 Ukrajna Szlovakia Orosz Federáció Romania Lengyelország Halálozás Incidencia Moldava

halálozás férfiak körében, 2002, halálozás nők körében, 2002 Ukrajna Szlovakia Orosz Federáció Romania Lengyelország Halálozás Incidencia Moldava Az 1990-es évek elején még kevéssé volt a figyelem előterében a klímaváltozás egészségkárosító hatása. Ezt tükrözte a UN/IPCC (Éghajlatváltozással Foglalkozó Kormányközti Testület) első jelentése 1991-

Részletesebben

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi komplex kutatások elvégzésére

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezeti elemek védelme I. Levegıtisztaság védelme KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Transzmisszió a légkörben.

Részletesebben

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai

A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A Duna stratégia természetvédelmi aspektusai A magyar EU Elnökség klíma-energiaügyi és vízügyi mőhelymunka 2010. november 16. Gruber Tamás Horizontális szempontok a Duna természeti adottságainak megırzése,

Részletesebben

Az EU 7. Keretprogram környezetvédelmi pályázati lehetıségei

Az EU 7. Keretprogram környezetvédelmi pályázati lehetıségei Az EU 7. Keretprogram környezetvédelmi pályázati lehetıségei Czippán Katalin, osztályvezetı Tudományszervezési Pályázati és Innovációs Központ Budapest, 2007. február 28. Fenntartható fejlıdés globális

Részletesebben

TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM

TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM TATABÁNYA LÉGSZENNYEZETTSÉGE, IDŐJÁRÁSI JELLEMZŐI ÉS A TATABÁNYAI KLÍMAPROGRAM 1 Flasch Judit Környezettan BSc Meteorológia szakirányos hallgató Témavezető: Antal Z. László MTA Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

A LÉGKÖRI SZÉN-DIOXID ÉS AZ ÉGHAJLAT KÖLCSÖNHATÁSA

A LÉGKÖRI SZÉN-DIOXID ÉS AZ ÉGHAJLAT KÖLCSÖNHATÁSA A LÉGKÖRI SZÉN-DIOXID ÉS AZ ÉGHAJLAT KÖLCSÖNHATÁSA CH 4 CFC CO 2 O 3 +14-19 o C N 2 O H 2 O 1824: Jean-Baptist Fourier az üvegházhatás felismerése 1859: John Tyndall a vízgőz és a szén-dioxid meghatározó

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul

Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul FÖLDTUDOMÁNYI BSC METEOROLÓGUS SZAKIRÁNY Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul MAGYARORSZÁG ÉGHAJLATA Óraszám: 3+0 Kredit: 4 Tantárgyfelelős: Dr habil Tar Károly tanszékvezető egyetemi docens

Részletesebben

A vízgazdálkodás helyzete VÍZGAZDÁLKODÁS. A vízgazdálkodás állami feladatai VÍZGAZDÁLKODÁS VÍZKÉSZLETGAZDÁLKODÁS

A vízgazdálkodás helyzete VÍZGAZDÁLKODÁS. A vízgazdálkodás állami feladatai VÍZGAZDÁLKODÁS VÍZKÉSZLETGAZDÁLKODÁS VÍZGAZDÁLKODÁS A vízgazdálkodás helyzete Magyarország jelenlegi vízügyi politikáját alapvetõen a vízgazdálkodásról szóló, többször módosított 1995. évi LVII. törvény határozza meg. Tartalmában tükrözi

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Környezetvédelmi akcióprogramok az Európai Unióban (1-5. akcióprogramok)

Részletesebben

Környezetgazdálkodás 4. előadás

Környezetgazdálkodás 4. előadás Környezetgazdálkodás 4. előadás Magyarország környezeti állapota 1. Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010. Levegőtisztaság-védelem Megállapítások: (OECD 1998-2008 közötti időszakra) Jelentős javulás

Részletesebben

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szolgáltatásai a klímatudatos önkormányzatok számára

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szolgáltatásai a klímatudatos önkormányzatok számára Az Országos Meteorológiai Szolgálat szolgáltatásai a klímatudatos önkormányzatok számára Wantuchné Dobi Ildikó OMSZ dobi.i@met.hu A klíma és energiatudatos városfejlesztés, mint a városi hősziget csökkentésének

Részletesebben

lat klímamodellez Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály

lat klímamodellez Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati Osztály Az Országos Meteorológiai Szolgálat lat klímamodellez mamodellezıi i tevékenys kenysége Szépszó Gabriella (szepszo.g@met.hu), Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Zsebeházi Gabriella Klímamodellezı Csoport Éghajlati

Részletesebben

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán István

MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán István MÉRNÖKI METEOROLÓGIA (BME GEÁT 5128) Üvegházhatás, globális felmelegedés, ózonpajzs szerepe Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Áramlástan Tanszék, 2008 Dr. Goricsán István FÖLDFELSZÍN EGYENSÚLYI

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK környezetmérnök szakos KÖRNYEZETMENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ hallgatók részére

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK környezetmérnök szakos KÖRNYEZETMENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ hallgatók részére ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK környezetmérnök szakos KÖRNYEZETMENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ hallgatók részére 1. Záróvizsga tantárgyak: Levegőtisztaságvédelem I-II. Vízgazdálkodás és vízminőségvédelem I-II. Talajszennyezés,

Részletesebben

LCA - életciklus felmérés

LCA - életciklus felmérés LCA - életciklus felmérés alkalmazása a környezetmenedzsmentben Sára Balázs - FEBE ECOLOGIC KÖRINFO konferencia BME, 2010.05.28. Rövid bemutatkozás 1995. BME - ökotoxikológiai tesztek, felmérések 1997.

Részletesebben

Az éghajlatváltozás jövıben várható hatásai a Kárpát medencében

Az éghajlatváltozás jövıben várható hatásai a Kárpát medencében Az éghajlatváltozás jövıben várható hatásai a Kárpát medencében regionális éghajlati modelleredmények alapján Szépszó Gabriella (szepszo( szepszo.g@.g@met.hu), Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezeti elemek védelme I. Levegıtisztaság védelme KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC Az üvegházhatás okozói

Részletesebben

GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT. Bartholy Judit

GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT. Bartholy Judit KÖRNYEZETI NEVELÉS EGYESÜLET Budapest, 2008. március 1. GLOBÁLIS ÉS REGIONÁLIS SKÁLÁN IS VÁLTOZIK AZ ÉGHAJLAT Bartholy Judit ELTE Meteorológiai Tanszék, Budapest VÁZLAT I. Változó éghajlat II. IPCC jelentés

Részletesebben

Az idıjárás-elırejelzések szerepe a változó éghajlati viszonyok között

Az idıjárás-elırejelzések szerepe a változó éghajlati viszonyok között Az idıjárás-elırejelzések szerepe a változó éghajlati viszonyok között az Országos Meteorológiai Szolgálat adataira, idıjárás- és éghajlatkutatóinak munkáira támaszkodva összeállította: Vissy Károly meteorológus

Részletesebben

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem

Környezeti elemek védelme II. Talajvédelem GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezeti elemek védelme

Részletesebben

LÉGKÖRI SZENNYEZŐANYAG- TERJEDÉSI MODELLEK FEJLESZTÉSE

LÉGKÖRI SZENNYEZŐANYAG- TERJEDÉSI MODELLEK FEJLESZTÉSE Mészáros Róbert 1, Lagzi István László 2, Leelőssy Ádám 1 1 ELTE Meteorológiai Tanszék 2 BMGE Fizika Intézet LÉGKÖRI SZENNYEZŐANYAG- TERJEDÉSI MODELLEK FEJLESZTÉSE Meteorológiai Tudományos Napok Budapest,

Részletesebben

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a CEEwebaBiológiai Sokféleségért, az Éghajlatvédelmi Szövetség, a Klímabarát Települések Szövetsége, a Magyar

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a CEEwebaBiológiai Sokféleségért, az Éghajlatvédelmi Szövetség, a Klímabarát Települések Szövetsége, a Magyar Az elkerülhetetlen fokú éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás stratégiai keretrendszere Dr. Pálvölgyi Tamás igazgatóhelyettes Magyar Földtani és Geofizikai intézet Nemzeti Alkalmazkodási Központ Magyarország

Részletesebben

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető

Természetvédelem. Nagy Gábor. területi osztályvezető Természetvédelem Nagy Gábor területi osztályvezető Alapfogalmak: A természetvédelem fogalma: szűkebb értelmezés: Tudományos és kulturáli s szempontból ki emelkedő jelentőségű termés zeti értékek m egőr

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Modellezés, mint módszer bemutatása KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC Goudriaan mikroklímaszimulációs modellje III. 29. lecke

Részletesebben

A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS: Hazai hatások és válaszok

A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS: Hazai hatások és válaszok KvVM MTA VAHAVA projekt MTA 2006. november 23. A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS: Hazai hatások és válaszok Ifjúsági fórum a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról Bartholy Judit felkért hozzászólása Eötvös s Loránd

Részletesebben

LCA alkalmazása talajremediációs technológiákra. Sára Balázs FEBE ECOLOGIC 2010

LCA alkalmazása talajremediációs technológiákra. Sára Balázs FEBE ECOLOGIC 2010 LCA alkalmazása talajremediációs technológiákra Sára Balázs FEBE ECOLOGIC 2010 Mire alkalmas az LCA? Talajremediáció csökkenti a helyi környezeti problémákat de az alkalmazott technológiáknak vannak helyi,

Részletesebben

Duna Stratégia Zöld minikonferencia október 8. A talajvízforgalom szerepe és jelentősége változó világunkban

Duna Stratégia Zöld minikonferencia október 8. A talajvízforgalom szerepe és jelentősége változó világunkban A talajvízforgalom szerepe és jelentősége változó világunkban Tóth Eszter MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Pannon Egyetem Földünk klímája 10 millió évvel ezelőttől napjainkig Forrás: met.hu Az elmúlt

Részletesebben

NATéR Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer. Mattányi Zsolt, Orosz László, Turczi Gábor, MFGI, 2014

NATéR Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer. Mattányi Zsolt, Orosz László, Turczi Gábor, MFGI, 2014 NATéR Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer Mattányi Zsolt, Orosz László, Turczi Gábor, MFGI, 2014 ENSZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI KORMÁNYKÖZI TESTÜLET JELENTÉSE Klímaváltozás mérésekkel igazolható 1901

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezeti elemek védelme I. Levegıtisztaság védelme KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC A tiszta nem szennyezett

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

KÖRNYEZETI KOCKÁZAT MEGELİZÉSÉRE ÉS CSÖKKENTÉSÉRE TETT INTÉZKEDÉSEK

KÖRNYEZETI KOCKÁZAT MEGELİZÉSÉRE ÉS CSÖKKENTÉSÉRE TETT INTÉZKEDÉSEK KÖRNYEZETI KOCKÁZAT MEGELİZÉSÉRE ÉS CSÖKKENTÉSÉRE TETT INTÉZKEDÉSEK INTEGRÁLT SZENNYEZÉS-MEGELİZÉS ÉS -CSÖKKENTÉS (IPPC) A környezetszennyezés integrált megelızésérıl és csökkentésérıl (IPPC) szóló 96/61/EK

Részletesebben

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0991/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MÉLYÉPTERV Kultúrmérnöki Kft. Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EIONET hálózat

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EIONET hálózat Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az EIONET hálózat Dr. Makai Martina, főosztályvezető FM Környezetfejlesztési Főosztály Budapest 2015. június 1. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European

Részletesebben

Környezetmérnöki BSc záróvizsga témakörök 2014-15. 1. félév

Környezetmérnöki BSc záróvizsga témakörök 2014-15. 1. félév ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK környezetmérnök szakos KÖRNYEZETMENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ hallgatók részére 1. Záróvizsga tantárgyak: Levegőtisztaságvédelem Vízgazdálkodás és vízminőségvédelem Talajszennyezés, -védelem

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben

Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Befektetıbarát településekért Örökségvédelmi szempontok a beruházás-elıkészítésben Reményi László remenyi.laszlo@mnm-nok.gov.hu Befektetıbarát településekért Gazdasági növekedése és a foglalkoztatási helyzet

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezeti elemek védelme I. Levegıtisztaság védelme KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC A légszennyezés meteorológiai

Részletesebben

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos, a Magyar Napenergia Társaság (ISES-Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

FELSZÍNI VÍZMINŐSÉGGEL ÉS A HIDROMORFOLÓGIAI ÁLLAPOTJAVÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK TERVEZÉSE A

FELSZÍNI VÍZMINŐSÉGGEL ÉS A HIDROMORFOLÓGIAI ÁLLAPOTJAVÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK TERVEZÉSE A FELSZÍNI VÍZMINŐSÉGGEL ÉS A HIDROMORFOLÓGIAI ÁLLAPOTJAVÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK TERVEZÉSE A VGT-BEN VÍZMINŐSÉGI MODELL ALKALMAZÁSA PONTSZERŰ ÉS DIFFÚZ TERHELÉSEK SZABÁLYOZÁSÁNAK VÍZTEST SZINTŰ

Részletesebben

A jövőben várható klímaváltozás és néhány lehetséges hatása a régióban

A jövőben várható klímaváltozás és néhány lehetséges hatása a régióban A jövőben várható klímaváltozás és néhány lehetséges hatása a régióban Blanka Viktória, Mezősi Gábor, Ladányi Zsuzsanna, Bata Teodóra Szegedi Tudományegyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Részletesebben

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul

Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Globális környezeti problémák és fenntartható fejlıdés modul Környezeti elemek védelme I. Levegıtisztaság védelme KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MSC TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSC A légkör ph-ja A légköri

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) Lenhoffer Andrea, Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Debrecen,

Részletesebben

MŐSZAKI KÉMIA. Anyagmérnök MSc képzés. Tantárgyi Kommunikációs Dosszié MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET

MŐSZAKI KÉMIA. Anyagmérnök MSc képzés. Tantárgyi Kommunikációs Dosszié MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET MŐSZAKI KÉMIA Anyagmérnök MSc képzés Tantárgyi Kommunikációs Dosszié MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2009 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás, tantárgyjegyzı, óraszám,

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

Környezet fogalma Földtörténeti, kémiai és biológiai evolúció Ember megjelenése és hatása a környezetre az ókortól az ipari forradalomig

Környezet fogalma Földtörténeti, kémiai és biológiai evolúció Ember megjelenése és hatása a környezetre az ókortól az ipari forradalomig Környezet fogalma Földtörténeti, kémiai és biológiai evolúció Ember megjelenése és hatása a környezetre az ókortól az ipari forradalomig H.G. Wells és José Martí A XX. században az előző évszázadokénál

Részletesebben

A globalizáció fogalma

A globalizáció fogalma Globális problémák A globalizáció fogalma átfogó problémák tudománya, amely az EGÉSZ emberiséget új j módon, tendenciájukban egyenesen egzisztenciálisan is érintik. Területei: például az ökológiai problematika,,

Részletesebben

Dr. Fancsik Tamás Rotárné Szalkai Ágnes, Kun Éva, Tóth György

Dr. Fancsik Tamás Rotárné Szalkai Ágnes, Kun Éva, Tóth György Dr. Fancsik Tamás Rotárné Szalkai Ágnes, Kun Éva, Tóth György 1 Miért fontosak a felszín alatti vizek? Felszín alatti vizek áramlási rendszere kondenzáció csapadék Párolgás Párolgás Beszivárgási terület

Részletesebben

MAGAS LÉGSZENNYEZETTSÉGET OKOZÓ

MAGAS LÉGSZENNYEZETTSÉGET OKOZÓ MAGAS LÉGSZENNYEZETTSÉGET OKOZÓ IDŐJÁRÁSI HELYZETEK VIZSGÁLATA Ferenczi Zita Kolláth Kornél OMSZ Hoffmann Lilla ELTE TARTALOM Klíma, időjárás, levegőminőség kölcsönhatása Időjárási helyzetek hatása a levegőminőségre:

Részletesebben

Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n

Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n Szikes tavak ökológiai állapotértékelése, kezelése és helyreállítása a Kárpát-medencében n Boros Emil Ökológia és természetvédelem: alkalmazott kutatások szerepe a gyakorlatban. FM: 2015. július 8. 1 http://www.hortobagyte.hu

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM MÉRÉSTECHNIKÁJA

KÖRNYEZETVÉDELEM MÉRÉSTECHNIKÁJA KÖRNYEZETVÉDELEM MÉRÉSTECHNIKÁJA ANYAGMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás, tárgyjegyzı,

Részletesebben

Az új levegıminıségi szabályozás és az EU elıírások

Az új levegıminıségi szabályozás és az EU elıírások Az új levegıminıségi szabályozás és az EU elıírások Bibók Zsuzsanna fıovh. 2010 Tartalom Az EU levegıminıségi tematikus stratégiája; A 2008/50/EK irányelv a környezeti levegı minıségérıl; A magyar szabályozásban

Részletesebben

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan

ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan ALAPKÉPZÉS (BA, BSC) A tételek Általános közgazdaságtan 1. A. Fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezık: fogyasztói preferenciák, nominál és reáljövedelem, szükségletek, piaci árak. Fogyasztási kereslet

Részletesebben

VÍZGAZDÁLKODÁS. Vízminõség ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE A BIOLÓGIAI VÍZMINÕSÍTÉS HAZAI GYAKORLATA

VÍZGAZDÁLKODÁS. Vízminõség ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE A BIOLÓGIAI VÍZMINÕSÍTÉS HAZAI GYAKORLATA ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE VÍZGAZDÁLKODÁS A vízek fizikai, organoleptikus, kémiai, biológiai, bakteriológiai jellemzése. Vízminõség A BIOLÓGIAI VÍZMINÕSÍTÉS HAZAI GYAKORLATA 1. Organoleptikus (érzékszervi tulajdonságok);.

Részletesebben

Környezeti kémia kommunikációs dosszié KÖRNYEZETI KÉMIA. MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI és KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPSZAK TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Környezeti kémia kommunikációs dosszié KÖRNYEZETI KÉMIA. MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI és KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPSZAK TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ KÖRNYEZETI KÉMIA MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI és KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPSZAK TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

Sérülékenység vizsgálatok a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában

Sérülékenység vizsgálatok a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában Sérülékenység vizsgálatok a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában Dr. Pálvölgyi Tamás NÉS szakmai koordinátor Nemzeti Alkalmazkodási Központ 2013. november 13. NÉS-2 szakmai műhelyvita Magyar

Részletesebben

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent.

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. A FÖLD VÍZKÉSZLETE A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. Megoszlása a következő: óceánok és tengerek (világtenger): 97,4 %; magashegységi és sarkvidéki jégkészletek:

Részletesebben

A választott kurzus SBANKN3219 Környezetvédelmi informatika gyakorlat, 2 kredit

A választott kurzus SBANKN3219 Környezetvédelmi informatika gyakorlat, 2 kredit Képzık képzése (TÁMOP 4.1.2-08/1/C-2009-0009) projekt Németh László Földrajz- és Környezettudományi Tanszék A választott kurzus SBANKN3219 Környezetvédelmi informatika gyakorlat, 2 kredit A kurzus tematikája:

Részletesebben

A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András

A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András A levegő Szerkesztette: Vizkievicz András A levegő a Földet körülvevő gázok keveréke. Tiszta állapotban színtelen, szagtalan. Erősen lehűtve cseppfolyósítható. A cseppfolyós levegő világoskék folyadék,

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Fenntartható fejlıdés: a XXI. század globális kihívása konferencia Láng István A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Budapest, 2007. február 15. Római

Részletesebben

kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport

kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport A klímaváltozás várható hatása az agrárágazatra Harnos Zsolt MHAS kutatócsoport-vezető MTA-BCE Alkalmazkodás a Klímaváltozáshoz Kutatócsoport IV. ALFÖLD Kongresszus Békéscsaba 2008. november 27. 1 A klímaváltozás

Részletesebben

Az éghajlati modellek eredményeinek felhasználási lehetıségei

Az éghajlati modellek eredményeinek felhasználási lehetıségei Az éghajlati modellek eredményeinek felhasználási lehetıségei Szépszó Gabriella (szepszo( szepszo.g@.g@met.hu), Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Magyar

Részletesebben

A Kárpát-medence környezetvédelmi problémái és a fenntartható fejlődés dilemmái

A Kárpát-medence környezetvédelmi problémái és a fenntartható fejlődés dilemmái A Kárpát-medence környezetvédelmi problémái és a fenntartható fejlődés dilemmái Prof. Dr. Fodor István MTA RKK Kárpát-medence Területfejlesztési Nyári Egyetem Debrecen, 2010. július 29. A fenntarthatóság

Részletesebben

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 11. Fenntartható erőforrásgazdálkodás és fejlődés 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Fenntartható fejlődés a fenntartható fejlődés

Részletesebben

dr. Torma A., egyetemi adjunktus SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.

dr. Torma A., egyetemi adjunktus SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. KÖRNYEZETVÉDELEM 3. Előadás 2011.09.22. dr. Torma A., egyetemi adjunktus SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM, Környezetmérnöki Tanszék, Dr. Torma A. Készült: 13.09.2008.

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A BIO-KALIBRA Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. (telephely: 1037 Budapest, Zay u.1-3.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

Mannheim Viktória, egyetemi docens Hulladékhasznosítási konferencia szeptember Gyula, Cívis Hotel Park

Mannheim Viktória, egyetemi docens Hulladékhasznosítási konferencia szeptember Gyula, Cívis Hotel Park ÉLETCIKLUS-ÉRTÉKELÉS ÉRTÉKELÉS JÖVİJE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN. HULLADÉKKEZELÉSI TECHNOLÓGIÁK ÖSSZEHASONLÍTÁSA LCA-ELEMZÉSSEL. Mannheim Viktória, egyetemi docens Hulladékhasznosítási konferencia 2012.

Részletesebben

3.2 A Doktori Iskola tanterve

3.2 A Doktori Iskola tanterve 3. A Doktori Iskola tanterve Növénytermesztési és Kertészeti tudományok doktori program tanterve KÖTELEZİ TÁRGYAK. félév MT-IDA A01 MT-IDA A0 MT-IDA A03 MT-IDA A04 Földhasználat 4 x x x x MT-IDA-A07-K1

Részletesebben

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet. XXIII. Konferencia a felszín alatti vizekről április 6 7., Siófok

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet. XXIII. Konferencia a felszín alatti vizekről április 6 7., Siófok Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer a klímaváltozás lehetséges hatásainak regionális léptékű előrejelzése és az alkalmazkodási intézkedések megalapozása érdekében Szőcs Teodóra, Kovács Attila,

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítő akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítő akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítő akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Modellezés, mint módszer bemutatása KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC Modellezés globálistól lokális skáláig III. 3. lecke

Részletesebben