A MEGÚJULÓ ENERGIA KONZORCIUM ZÁRÓJELENTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MEGÚJULÓ ENERGIA KONZORCIUM ZÁRÓJELENTÉSE"

Átírás

1 A MEGÚJULÓ ENERGIA KONZORCIUM ZÁRÓJELENTÉSE A projekt címe Projekt idıszak Támogatott szervezetek Innovatív megújuló energetikai kis- és középvállalkozások együttmőködése Konzorcium vezetı Konzorcium tagjai CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ Geo-Montan Kkt. Hidro-Geodrilling Kft. Kardos Labor Elektronik Kft. Klnsys Bt.

2 Bevezetés Magyarországon a megújuló energiahordozó-felhasználás az összenergia-felhasználáson belül megközelítıen 4 %-ot tesz ki, amelynek növelése energiapolitikai szempontok szerint, valamint az EU elvárások alapján is szükséges. A megújuló energia hasznosítás növelésének fı gazdaságpolitikai elınyei az alábbiak: javul a környezet állapota, csökken az üvegház-hatású gázok kibocsátása, mérséklıdhet a hagyományos energiahordozóktól való energiaimport-függıség, új munkahelyek keletkezhetnek, illetve a meglévı munkahelyek biztonsága nı, a megújuló energiahordozó-felhasználás növelése új, fejlett technológiák alkalmazását teszi lehetıvé. A fentieknek megfelelıen a megújuló energia technológiákkal foglalkozó hazai KKV-k tevékenységének fejlıdése jelentıs gazdaságpolitikai érdek. Az INNO-MEN projekt célkitőzéseit is ennek figyelembe vételével alakította ki a projektet megvalósító konzorcium. A projekt általános célja volt az üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkentése a megújuló energiaforrások alkalmazásának fokozásával, ezáltal hozzájárulás a fenntartható fejlıdés és az egészséges emberi környezet feltételeinek kialakításához, hosszabb távon csökkentve az ország energiaimport-függıségét, és hozzájárulva új munkahelyek megteremtéséhez illetve a meglévı munkahelyek megtartásához. A projekt közvetlen célja volt, hogy a megújuló energetikai tevékenységekkel foglalkozó KKV-k számára olyan konzorciumi együttmőködési lehetıséget teremtsen, amely hatékony eszközök alkalmazásával elısegíti az információáramlást, segíti szakmai és gazdálkodási hátterük megerısítését, javítja innováció-képességüket és megkönnyíti a termékeik piacra juttatását. További közvetlen cél volt, hogy a kiválasztott piaci célcsoportok a megújuló energia alkalmazásról széles körő és hiteles szakmai tájékoztatást kapjanak, és a konzorciumi tagok a kidolgozott üzleti ajánlatok segítségével növeljék eladásaikat. A projekt célok elérése érdekében a résztvevık a CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ Kht. vezetésével 2006-ban létrehozták a Megújuló Energia Konzorciumot, amely a tagok közti együttmőködéssel, közös akciók lebonyolításával valósította meg a projektet. A közös tevékenységek az alábbi három fı területre irányultak: I. Hazai közös marketing akciók végrehajtása II. Közös fejlesztési és oktatási programok végrehajtása III. Nemzetközi piacon való közös megjelenés, nemzetközi vásárokon való részvétel, fıbb nemzetközi vásárokon regionális stand szervezése Jelen zárójelentés beszámol a projekt keretében elvégzett szakmai feladatokról, és tartalmazza mindazon információkat (pénzügyi jelentés, monitoring stb.), amelyeket a projekt megvalósítására kötött szerzıdés elıír. A jelentés a második munkaszakaszban elvégzett feladatokat mutatja be részletesen, de röviden összefoglalja az elsı munkaszakaszban végzett tevékenységeket is.

3 AZ I. MUNKASZAKASZ ÖSSZEFOGLALÁSA A projekt elsı munkaszakasza a július december 31. idıszakban valósult meg. Az elsı munkaszakasz keretében a Konzorcium a következı tevékenységeket végezte: Szakmai kiállítás Közös marketing akciók Konzorciumi Internet portál és hírlevél Projektfinanszírozási ismertetı Információs napok Közös részvétel szakmai kiállításokon Konzorciumi együttmőködési napok Szakmai kiállítás A konzorciumi tagok együttmőködésével létrehozott szakmai kiállítás célja az volt, hogy felkeltse az érdeklıdést a megújuló energia technológiák iránt, bemutassa a gyakorlati alkalmazási lehetıségeket és a Konzorcium tagjai által gyártott, forgalmazott konkrét berendezéseket (napkollektor, napelem, hıszivattyú modell). A november 22-én tartott információs nap keretében került sor a megnyitóra a Budaörsi Ipari és Technológiai Park területén, a CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központnak is otthont adó épület földszinti aulájában. A kiállítás lehetıséget adott a megújuló energia hasznosító berendezések potenciális vásárlói számára, hogy közelebbrıl is megismerjék a különbözı készülékeket, kapcsolatot teremthessenek a berendezések gyártóival, forgalmazóival, segítve ezzel vásárlási döntéseiket. A kiállítás elsı látogatói a Konzorcium által jelen projekt keretében szervezett információs napok résztvevıi voltak. Közös marketing akciók A Konzorcium közös marketingakciókat szervezett és hajtott végre Magyarországon. A Konzorciumban résztvevı vállalkozások egyeztették a meglévı megújuló energia hasznosító berendezéseikre, termékeikre vonatkozó marketing anyagaik és stratégiájuk egységes megjelenési lehetıségét. A tájékoztató és termékismertetı kiadvány magyar és angol nyelvő nyersanyagainak egységes módszertan szerinti elkészítése után a nyomdai elıkészítés, arculattervezés és nyomdai sokszorosítás munkáit a konzorciumvezetı CHIC irányította. A kiadvány 500 magyar nyelvő és 300 angol nyelvő példányban készült el. Valamennyi konzorciumi tag összeállította a cége tevékenységét bemutató poszter szakmai anyagát, és a konzorciumvezetı koordinálásával a Konzorcium közös posztere is elkészült. Összesen tehát hat poszter készült jelen projekt keretében. A poszterek magyar és angol nyelven adtak tájékoztatást a konzorciumi tagok, valamint a teljes Konzorcium tevékenységérıl. Az elkészült poszterek az információs napokon és a nemzetközi kiállításon segítették a látogatók tájékoztatását.

4 Konzorciumi Internet portál és hírlevél A CHIC saját honlapján elkészítette a Megújuló Energia Konzorcium internetes felületét. Rendszeres idıközönként frissítette a felületet; felügyelt a hibátlan mőködésre, az adatok helyességére, az információk naprakészségének biztosítására. Az internetes felület (www.chic.hu/konz) lehetıséget biztosított a konzorciumi tagok bemutatkozására; a konzorciumi tagok által forgalmazott rendszerek ismertetésére, a közvetlen on-line tájékoztatásra; a megújuló energetikai kiállítás bemutatására, az internetes felületen történı látogatói bejelentkezésre, kapcsolatfelvételre; a konzorciumi együttmőködés keretében megrendezésre kerülı programok ismertetésére; az elért konzorciumi eredmények közzétételére; a Hírlevél letöltésére. Információs napok A Konzorcium a szakmai, és a nagyközönség számára információs napokat szervezett, amelyek hozzájárultak a megújuló energiaforrások szélesebb körő megismeréséhez, elterjedéséhez, a tévhitek eloszlatásához, a szakmai fejlıdéshez, valamint nem utolsó sorban a megújuló energetikai iparág fejlıdéséhez. A projekt elsı munkaszakaszában két információs nap megrendezésére került sor: november 22. Önkormányzatok és önkormányzati intézmények képviselıi részére november 24. a Budaörsi Ipari és Technológiai Parkba települt vállalkozások és más ipari parki vállalkozások részére Az információs napok a Budaörsi Ipari Parkban lettek megtartva. A rendezvények megszervezésének technikai feladataira, a konferenciaterem és a kapcsolódó szolgáltatások (pl. ruhatár, állófogadás stb.) biztosítására a CHIC Kht. a Budaörsi ISC-t, mint alvállalkozót bízta meg. A CHIC Kht. az alvállalkozóval együttmőködve összeállította a rendezvények programját és meghívóját, kiküldte a meghívókat rendezvényenként több száz potenciális érdeklıdı részére, felkérte az elıadókat, biztosította a vendégek fogadását, a konferencia teljes lebonyolítását, és a konferenciákat követı szakmai konzultációk lehetıségét. Közös részvétel szakmai kiállításokon A Konzorcium közös stand kialakításával vett részt az ÖKOTECH-2006 Nemzetközi környezetvédelmi és kommunális szakkiállításon. Az év legnagyobb szakkiállítására való felkészülés magában foglalta a közös standfoglalást, az egységes stand építmény beszerzését és kialakítását, valamint a szükséges reklám- és nyomdatechnikai anyagok elkészítését. A kiállításon való részvétel összességében sikeresnek volt mondható, igen sok érdeklıdı látogatott el a közös konzorciumi standhoz. Érezhetı volt a nagyközönség növekvı érdeklıdése a megújuló energiahasznosítás iránt (ennek fı oka a gázár-támogatás csökkenése, és a gázár jelentıs emelkedése volt). Konzorciumi együttmőködési napok A CHIC Kht. megszervezte és meghívta a Konzorcium tagjait a projekt keretén belül az elsı munkaszakaszban három alkalommal megtartott együttmőködési napokon való részvételre. Az együttmőködési napok a tagok tapasztalatcseréjét, szakmai és vállalkozási ismereteinek bıvítését, innovációs képességeinek fejlesztését, valamint a közös projektfeladatok elvégzését segítették. Az együttmőködési napokról jegyzıkönyv, illetve emlékeztetı készült, mely nagy segítséget nyújtott a cégek számára is a folyamatos monitorozás, valamint a belsı szakmai fejlıdés terén.

5 A II. MUNKASZAKASZ ÖSSZEFOGLALÁSA A projekt keretében a Konzorcium a pályázati kiírás szerinti alábbi tevékenységeket végezte: I. Hazai közös marketing akciók végrehajtása II. Közös fejlesztési és oktatási programok végrehajtása III. Nemzetközi piacon való közös megjelenés, nemzetközi vásárokon való részvétel, fıbb nemzetközi vásárokon regionális stand szervezése E három fı tevékenység a projekt teljes idıtartama alatt párhuzamosan és egymást segítve folyt. A tevékenységeken belül a projektterv konkrét részfeladatokat határozott meg. II. MUNKASZAKASZBAN ELKÉSZÜLT FELADATOK ÉS ELÉRT EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA Szakmai kiállítás megtekintésre csoportok szervezése A Budaörsi Ipari és Technológiai Parkban az Innovációs Központ épületében, amely a CHIC Kht-nak is helyet ad, november 22-én nyílt meg a megújuló energia hasznosítás egyes berendezéseit bemutató kiállítás, amely 2007-es év végéig folyamatosan megtekinthetı volt. A Konzorcium tagjai által a kiállítás céljára rendelkezésre bocsátott napkollektor, napelem, hıszivattyú várta a látogatókat. A kiállított tárgyak mellett rengeteg ismertetı anyag került elhelyezésre a megújuló energiák alkalmazásáról és az ehhez szükséges berendezések ismertetésérıl. A kiállítást ünnepélyes keretek között került megnyitásra és év végig a látogatottsága folyamatos volt. Az érdeklıdı cégek számára - külön kérés esetén - a CHIC munkatársai bemutatót, vezetést tartottak. Az Innovációs Központ konferenciatermében hetente kerültek megrendezésre szemináriumok, találkozók, és ezek szüneteiben a résztvevık közül sokan tekintették meg a kiállítást. Az Innovációs Központ épületének hıellátására létrehozott napkollektoros rendszert fıiskolai és egyetemi hallgatók is megtekintették, akik a szakdolgozat készítéséhez kaptak hasznos információkat a rendszer mőködésének bemutatása során. A hallgatók a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetemrıl, valamint a Budapesti Mőszaki Fıiskoláról érkeztek. A végzıs hallgatók a csoportos látogatást követıen egyénileg is felkeresték a konzorcium tagjait, a szakértıket, hogy a segítséget kapjanak a szakdolgozat készítéséhez. A felkért kollégák maximális szakmai segítséget tudtak nyújtani a diákok részére.

6 E részfeladathoz kapcsolódóan elkészült a mőködı napkollektoros rendszer folyamatait szemléltetı számítógépes demonstrációs program. A program az Innovációs Központ mőhelysorának déli tájolású tetıfelületén található 30 db Heliostar 202 típusú, összesen 60 m2 szelektív síkkollektor mérési adatait vette alapul. A napkollektorok 2 db 1500 literes melegvíztárolót főtenek külsı, lemezes hıcserélın keresztül. Az épület melegvíz ellátását teljes egészében megoldja a kiépített rendszer. A demonstrációs programhoz a következı adatok kerültek rögzítésre: globális napsugárzás, külsı hımérséklet, rendszerhımérséklet 12 pontban, térfogatáram. Az ebbıl számított és megjelenített értékek: hıteljesítmény, hımennyiség, melegvízfogyasztás, és rendszerhatásfok. A mért értékek minden nap folyamatosan (15 percenként) kerülnek rögzítésre, amely adatok alapul szolgálnak minden érdeklıdı számára a napkollektoros rendszer mérvadó paramétereinek megismerése és hiteles alátámasztása céljából. A rendszer részletes ismertetése és a jelentısebb adatok a CHIC honlapján A mi napkollektorunk logó alatt találhatók, illetve a következı címen érhetık el:

7 Információs napok (lakóparki beruházok, mezıgazdasági vállalkozások részére) Lakóparki beruházók április 24. Az energiaköltségek jelentıs mértékben befolyásolják az épületek használóinak épületüzemeltetési költségeit, mind a lakóépületek, mind a termelı és szolgáltató tevékenységek céljára épült épületek esetében. A tartósnak feltételezhetı földgáz- és villamosenergia-ár növekedés miatt az ingatlan vásárlók és bérlık ezért egyre gyakrabban keresik az alacsony energiaköltséggel fenntartható ingatlanokat. A megújuló energiák épületenergetikai alkalmazása hosszú távú megoldást jelent az energiaköltségek csökkentésére. Erre azonban már a tervezés fázisában célszerő felkészülni, azaz a megújuló energiával történı részbeni vagy teljes körő hıellátás (főtés és használati melegvíz) és villamosenergia-ellátás a leggazdaságosabban az új épületek esetében valósítható meg. Emellett elıfordulhat, hogy a meglévı ingatlanok esetében is gazdaságos a megújuló energiák alkalmazására való áttérés. Ezért a szervezett információs nap célja volt, hogy tájékoztatást nyújtson a megújuló energia hasznosítás mőszaki lehetıségeirıl, a megvalósítható rendszerek gazdaságosságának értékelésérıl és a projektek finanszírozási lehetıségeirıl. A Megújuló Energia Konzorcium tagjai bemutatták az alternatív energiaforrások lakóépületekre vonatkozó speciális alkalmazásait már megvalósult, mőködı példákon keresztül. A lakóparki beruházók számára rendezett információs napon közel 40 résztvevıt üdvözölhettünk.

8 KM_VALL_05_INNO_MEN Mezıgazdasági vállalkozások részére április 26. A mezıgazdaság jelentıs szerepet tölt be a megújuló energiaforrások elıállításában és hasznosításában. Az ágazatban mőködı vállalkozások üzemelési költségeinek már jelenleg is több mint 10%-át meghaladó, és a bekövetkezett földgáz- és egyéb energiaár növekedések miatt egyre emelkedı hányadát teszik ki az energia költségek. Ezért a mezıgazdasági vállalkozók részére az energiaköltségek csökkentéséhez a napenergia, szélenergia, biomassza és a geotermikus energia hasznosításának bemutatásával kívántunk segítséget nyújtani. Az információs napon a Konzorcium tagjai tájékoztatást nyújtottak a megújuló energia hasznosítás mőszaki lehetıségeirıl, a megvalósítható rendszerek gazdaságosságának értékelésérıl és a projektek finanszírozási lehetıségeirıl. Bemutattuk az alternatív energiaforrások speciális mezıgazdasági alkalmazásait és sor került referenciákkal rendelkezı konkrét mőszaki megoldások ismertetésére is. Az elızetes regisztráció során 31 fı jelentkezett az információs napon való részvételre.

9 Konzorciumi együttmőködési napok INNO_MEN projekt keretében rendszeresen tartottunk konzorciumi együttmőködési napokat, amelyek keretében egyrészt megbeszéltük a projekt elırehaladásával kapcsolatos feladatokat és tapasztalatokat, másrészt a konzorciumi tagok számára az alábbi témákban oktatási-tréning napokat szerveztünk: Vállalati arculat, image október 11. Marketingterv készítés, üzleti terv készítése október 18. Értékesítési technikák, marketing eszközök október 25. Innovációs projektek fejlesztése november 8. Az oktatási-tréning napok programjának felépítése három fı részbıl állt. Elsıként a tréner bevezetı szakmai prezentációt tartott az adott téma elméleti hátterének és gyakorlati megvalósításának ismertetésére. Ezt követıen a Konzorcium tagjai rövid elıadások keretében bemutatták, hogy a tárgyi tevékenységet a saját cégük hogyan végzi, melyek a fı problémáik és tapasztalataik. A tréning harmadik része együttes feladatmegoldásból állt, amelynek keretében a konzorciumi tagok közösen dolgozták ki a tréner által kezdeményezett feladatot. A megrendezett oktatási, tréning napokat a Konzorcium tagjai hasznosnak találták. Mindennapi, tényleges problémák kerültek felvetésre és megvitatásra, nagyon sok közös megoldási ötlet született, amelyek felhasználhatók lesznek a cégek jövıbeni mőködése, fejlıdése során. Hazai nemzetközi kiállításon való részvétel (Renexpo 2007) A RENEXPO Central & South-East Europe 2007 nemzetközi kiállítás és kongresszus - a megújuló energiák és az energiahatékony épület-felújítás témakörben - a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területén került megrendezésre. A rendezvény központi témái közé tartozott a bioenergia, a decentralizált energiarendszerek, az energiahatékony építési és felújítási technológiák, az energiatakarékosság, illetve a kapcsolódó szolgáltatások. A kiállításon több mint 100 magyar és külföldi cég képviseltette magát, bemutatva termékeit és szolgáltatásait. A kiállításhoz kapcsolódó kongresszus programjában számos megújuló energetikai szakterület szerepelt, és helyet kaptak a magyar piac innovációs fejlesztései. Ezek közül is kiemelt szereppel bírt a bioenergia. A Konzorcium tagjai részt vettek a konferenciákon és meghallgatták a legújabb kutatási-fejlesztési gyakorlati eredményeket.

10 A CHIC Megújuló Energia Kompetencia Központ elıadással bemutatkozott a Kiállító Fórumon is, illetve az Induló vállalkozások a megújuló energiaforrások piacán címő kongresszuson, melyen az üzletágvezetı elıadást tartott. A konzorciumi tagok közül a HGD Kft. ügyvezetıje is tartott elıadást a hıszivattyúk alkalmazásáról. Külföldi nemzetközi kiállításon való részvétel (Energiesparmesse Wels 2007) A több mint 20 éve megrendezésre kerülı kiállítás mára Európa egyik legnagyobb és legnépszerőbb szakkiállítása lett a megújuló energia technológiák, berendezések szakterületén. Az Energiesparmesse Wels-en a nemzetközi kiállítók, a csoportos kiállítók, az új EU tagországokból jelentkezık száma évrıl évre növekszik ben több mint látogató volt jelen a kiállításon. A megújuló energiával foglalkozó cégek 7 pavilont, és több száz standot foglaltak el. A kiállítás ideje alatt tartották a The World Sustainable Energy Days 2007 címő konferenciasorozatot, számos megújuló energetikai témát érintve: pelletkészítés, energiatakarékosság, vidékfejlesztés és fenntartható energia. A rendezvény ideális lehetıséget biztosított a partnerkapcsolatok kialakításához. Résztvevı országok: Ausztria Németország Magyarország (1) (a Megújuló Energia Konzorcium) Csehország (kb. 15) Svájc (5-10) Olaszország (kb. 5) Belgium (2-3) A vásáron az öttagú Konzorcium standját sokan felkeresték különbözı szakmai témák iránt érdeklıdve. Az érdeklıdık egy része a CHIC Kht. szolgáltatásairól kért tájékoztatást, mások a konzorciumi tagok által kínált berendezések, rendszerek (napkollektor, napelem, hıszivattyú stb.) mőködése, elérhetısége, ára iránt mutattak érdeklıdést.

11 Ezzel párhuzamosan a CHIC Kht. és a többi konzorciumi tag képviselıi is meglátogatták a vásár energiatakarékossági és megújuló energia szakterülethez tartozó részeit, és kapcsolatokat kerestek a potenciális projekt partnerek között.

12 Összefoglalás a projekt során elért eredményekrıl A projekt közvetlen célja volt, hogy a megújuló energetikai tevékenységekkel foglalkozó KKV-k számára olyan konzorciumi együttmőködési lehetıséget teremtsen, amely hatékony eszközök alkalmazásával elısegíti az információáramlást, segíti szakmai és gazdálkodási hátterük megerısítését, javítja innováció-képességüket és megkönnyíti a termékeik piacra juttatását. A projekt további célja volt, hogy a kiválasztott piaci célcsoportok a megújuló energia alkalmazásról széles körő és hiteles szakmai tájékoztatást kapjanak, és a konzorciumi tagok a kidolgozott üzleti ajánlatok segítségével növeljék eladásaikat. A megvalósításhoz öttagú Konzorcium alakult a CHIC Kht. vezetésével, amely a projekt keretében a Konzorcium a pályázati kiírás szerinti alábbi tevékenységeket végezte: I. Hazai közös marketing akciók végrehajtása II. Közös fejlesztési és oktatási programok végrehajtása III. Nemzetközi piacon való közös megjelenés, nemzetközi vásárokon való részvétel, fıbb nemzetközi vásárokon regionális stand szervezése A fenti tevékenységek keretében a Konzorcium az alábbi konkrét eredményeket érte el: 1. A megújuló energetikai rendszereket bemutató szakmai kiállítás tartása A Konzorcium tagjai által létrehozott kiállítás november 22-én tartott megnyitója után magánszemélyek, cégképviselık, illetve számos diák jutott információhoz a megújuló energiát hasznosító berendezésekrıl. 2. Tájékoztató füzet készítése a megújuló energia hasznosítási lehetıségeirıl (magyar és angol nyelven) A tájékoztató és termékismertetı kiadványban a konzorciumi tagok a már meglévı megújuló energia hasznosító berendezéseikre, termékeikre vonatkozó marketing anyagaik és stratégiájuk egységes megjelenését érték el. A kiadvány 500 magyar nyelvő és 300 angol nyelvő példányban készült el szakmai kiállításokon és rendezvényeken való felhasználásra. 3. Poszterek készítése kiállításokon, rendezvényeken való megjelenéshez A projekt keretében összesen hat poszter készült, konzorciumi tagonként egy-egy, és a Konzorcium közös posztere. A poszterek magyar és angol nyelven adtak tájékoztatást a konzorciumi tagok, valamint a teljes Konzorcium tevékenységérıl. Az elkészült poszterek az információs napokon és a nemzetközi kiállításon segítették a látogatók tájékoztatását. 4. Internet portál létrehozása, üzemeltetése Az internetes felület (www.chic.hu/konz) lehetıséget biztosított a konzorciumi tagok bemutatkozására; a konzorciumi tagok által forgalmazott rendszerek ismertetésére, a közvetlen on-line tájékoztatásra; a megújuló energetikai kiállítás bemutatására, az internetes felületen történı látogatói bejelentkezésre, kapcsolatfelvételre; a konzorciumi együttmőködés keretében megrendezésre kerülı programok ismertetésére; az elért konzorciumi eredmények közzétételére.

13 5. Elektronikus hírlevél szerkesztése A Konzorcium a projekt idıtartalma alatt összesen 5 darab hírlevelet jelentetett meg, melyek regisztrációt követıen letölthetık voltak a konzorciumi honlapról. A hírlevél tartalmazta az aktuális rendezvények, kiállítások ismertetését és a jövıbeni eseményeket. 6. Információs napok (kisvállalkozások, lakóparki beruházók, mezıgazdasági vállalkozók, önkormányzatok részére) Az információs napokon összesen több mint 100 személynek tartottak a konzorciumi tagok elıadásokat a megújuló energiák alkalmazásának módjairól, gazdaságosságáról, eszközeirıl, ismertetve gyakorlati tapasztalataikat, és segítve a résztvevıket a döntésben. 7. Konzorciumi együttmőködési napok (tréningek) tartása A Konzorcium vezetıje a tagok számára négy alkalommal tréninget tervezett. A tréningek a KKV-k mindennapi mőködését segítı témaköröket tárgyalták: vállalati arculat, image; marketingterv készítés, üzleti terv készítése; Értékesítési technikák, marketing eszközök; Innovációs projektek fejlesztése. 8. Részvétel hazai szakmai kiállításokon (Ökotech 2006, Renexpo 2007) A megújuló energiával foglalkozó hazai kiállítások még csak most kezdenek népszerőségre és nagyobb érdeklıdésre szert tenni, ennek ellenére a Konzorcium minden tagja sikeresnek értékelte a megjelenést. Eredményként a kapcsolatok bıvülése, erısödése, valamint a potenciális vásárlók körében a cégek ismertségének növekedése említhetı meg. 9. Részvétel külföldi kiállításon (Energiesparmesse-Wels 2007) A welsi szakmai kiállításon egyetlen magyar kiállítóként volt jelen a Konzorcium. A részvétel eredményeként a tagok nemzetközi partnerekre és kapcsolatokra találtak, illetve maguk is megtekinthették Európa egyik legnagyobb megújuló energiával foglalkozó szakvásárát, tapasztalatokat, innovatív ötleteket és technológiai újdonságokat győjtve. A projekt jövıbeni hatásai Az INNO_MEN projekt megvalósítása során a projekttervben megfogalmazott tevékenységeket a Konzorciumban szereplı vállalkozások hatékonyságának és piaci helyzetének javítása és erısítése céljából hajtotta végre. A projekt jövıbeni hatásai a következı területeken kiemelten érvényesülnek: A projekt idıtartama alatt a Konzorcium tagjai számos marketing és piacbıvítı eseményen vettek részt, az itt szerzett kapcsolatok, illetve konkrét üzletek hozzájárulnak a vállalkozás értékesítésének jövıbeli bıvüléséhez. A konzorciumi tagok mind a hazai, mind a nemzetközi kiállításokon számos új üzleti partnert szereztek, ami a konkrét értékesítésen felül a kooperációs lehetıségeket, a pályázatokon való részvételhez szükséges hazai és nemzetközi kapcsolatokat, partnerséget is erısítette. Megismerkedtek új technológiákkal és ezek alkalmazóival, ezzel a jövıbeli technológiafejlesztéseik lehetıségei nıttek. A tréningeken szerzett ismeretek segítik a Konzorcium tagjait a vállalkozás jövıbeni fejlesztésében, hogy az arculatépítés, üzletvitel, marketing, projektfejlesztés terén hatékonyabban mőködjenek. A közösen szervezett információs napok és vásárok során a Konzorcium a teljes megújuló energia üzletág ismertségét is növelte, tanácsadással, tájékoztatással, kiadványok készítésével segítette a megújuló energiával mőködı technológiák és berendezések ismertebbé tételét. Mindezek eredményeként növelte a potenciális vásárlók körét.

Első Budapesti Nemzetközi Hidrogén Energetikai Fórum megrendezése a Magyar Energetikai Társasággal közösen (2006. október 9-10.)

Első Budapesti Nemzetközi Hidrogén Energetikai Fórum megrendezése a Magyar Energetikai Társasággal közösen (2006. október 9-10.) A referenciamunkák bővebb bemutatása Renewable Energy in Hungary tanulmányok készítése a Norvég Királyi Nagykövetség Kereskedelmi Képviselete részére (2005. augusztus és 2007. február) Átfogó piaci tanulmány

Részletesebben

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006. 1 Bevezetı... 2 2 A Társaság gazdálkodása... 3 2.1 A TÁRSASÁG VEZETÉSE... 3 2.2 A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE... 4 2.3 FORRÁSOK... 4 2.4 ESZKÖZÖK... 5 2.5 LELTÁROZÁS... 5 2.6 KIEGÉSZÍTÉSEK A

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

Éves Jelentés 2012. Tartalom

Éves Jelentés 2012. Tartalom Tartalom A társaságcsoport 4 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoportról röviden 5 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felépítése 6 Értékeink és jövıképünk 7 Éves jelentés 2012 10 Igazgatóság és Felügyelıbizottság 11 Az

Részletesebben

1 / 9 2009.04.01. 17:53

1 / 9 2009.04.01. 17:53 1 / 9 2009.04.01. 17:53 Beküldı: Magyar Kerékpárosklub Pályázati évad: 2009 A pályázó szervezet adatai A pályázó szervezet hivatalos neve magyarul: A pályázó szervezet hivatalos neve angolul: Magyar Kerékpárosklub

Részletesebben

Éves Jelentés 2012. Tartalom

Éves Jelentés 2012. Tartalom Tartalom A társaságcsoport 3 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport röviden 4 Az ELMŐ-ÉMÁSZ Társaságcsoport felépítése 5 Értékeink és jövıképünk 6 Éves jelentés 2012 9 Igazgatóság és Felügyelıbizottság 10 Az Igazgatóság

Részletesebben

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER 2009. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER... 1... 1 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 6 2.1. A stratégiai terv céljai... 6 2.2.

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya Good neighbours creating common future Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed

Részletesebben

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei

Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szlovák-Magyar határmenti önkormányzatok regionális együttmőködési lehetıségei Szakértıi konferencia A konferencia szervezıi: Interregio Forum Egyesület, és A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

A támogatott szervezet adatai:

A támogatott szervezet adatai: A támogatott szervezet adatai: A pályázó szervezet hivatalos neve: Magyar Kerékpárosklub A pályázó szervezet székhelye: 1137, Bp., Radnóti Miklós u. 29. A szervezet hivatalos képviselıjének / képviselıinek

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség!

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség! Éves Jelentés Öt nemzet, egy közösség! 2010 1 Küldetésünk A Kárpátok Alapítvány-Magyarország egy független non-profit, civil szervezet, amelynek küldetése a Kárpátok régióban élı emberek életminıségének

Részletesebben

2. hírlevél 2009. november A közösségek elvezetése a fenntartható energiához Az elsı partnerek bemutatása

2. hírlevél 2009. november A közösségek elvezetése a fenntartható energiához Az elsı partnerek bemutatása 2. hírlevél 2009. november A közösségek elvezetése a fenntartható energiához Az elsı partnerek bemutatása Üdvözöljük a Fenntartható Energiagazdálkodású Európai Települések hatékony, Integrált Cselekvés

Részletesebben

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem

Szent István Egyetem. Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba. Lukács Ákos. Szent István Egyetem Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén

Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szent István Egyetem Tanulmány a HUN HYPOS projekt célcsoportjának szakmai és tréning igényeirıl a kombinált alternatív energetikai rendszerek területén Szerzı: Dr. Fogarassy Csaba Lukács Ákos Szent István

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Egy beruházási projekt megvalósítása és finanszírozása a KEVIÉP Kft.-nél Belsı konzulens: Dr. Tarnóczi Tibor egyetemi docens Készítette: Szarvas Rita Külsı konzulens:

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Készítették: Salamon Hugó és Molnár Zsolt, a KONETT Team tanácsadói

Részletesebben

Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008

Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008 Józsefváros Magdolna-negyed Szociális Városrehabilitáció Program / 2005-2008 A Budapest Józsefváros Önkormányzat megbízásából készítette Rév8 Rt / 2005. 07. 01. Elılap Tárgy: Józsefváros Magdolna-negyed

Részletesebben

Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl

Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl 1 A projekttel kapcsolatos alapinformációk összefoglalása 1.1 A projekt fıbb ismérvei Pályázó: autistákat ellátó és foglalkoztató

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás

Részletesebben

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010 Civil iránytő Forrástérkép az uniós és hazai pályázati lehetıségekhez civil szervezetek részére Civil iránytő Innoratio Kutatómőhely Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 25. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben