A MEGÚJULÓ ENERGIA KONZORCIUM ZÁRÓJELENTÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MEGÚJULÓ ENERGIA KONZORCIUM ZÁRÓJELENTÉSE"

Átírás

1 A MEGÚJULÓ ENERGIA KONZORCIUM ZÁRÓJELENTÉSE A projekt címe Projekt idıszak Támogatott szervezetek Innovatív megújuló energetikai kis- és középvállalkozások együttmőködése Konzorcium vezetı Konzorcium tagjai CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ Geo-Montan Kkt. Hidro-Geodrilling Kft. Kardos Labor Elektronik Kft. Klnsys Bt.

2 Bevezetés Magyarországon a megújuló energiahordozó-felhasználás az összenergia-felhasználáson belül megközelítıen 4 %-ot tesz ki, amelynek növelése energiapolitikai szempontok szerint, valamint az EU elvárások alapján is szükséges. A megújuló energia hasznosítás növelésének fı gazdaságpolitikai elınyei az alábbiak: javul a környezet állapota, csökken az üvegház-hatású gázok kibocsátása, mérséklıdhet a hagyományos energiahordozóktól való energiaimport-függıség, új munkahelyek keletkezhetnek, illetve a meglévı munkahelyek biztonsága nı, a megújuló energiahordozó-felhasználás növelése új, fejlett technológiák alkalmazását teszi lehetıvé. A fentieknek megfelelıen a megújuló energia technológiákkal foglalkozó hazai KKV-k tevékenységének fejlıdése jelentıs gazdaságpolitikai érdek. Az INNO-MEN projekt célkitőzéseit is ennek figyelembe vételével alakította ki a projektet megvalósító konzorcium. A projekt általános célja volt az üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkentése a megújuló energiaforrások alkalmazásának fokozásával, ezáltal hozzájárulás a fenntartható fejlıdés és az egészséges emberi környezet feltételeinek kialakításához, hosszabb távon csökkentve az ország energiaimport-függıségét, és hozzájárulva új munkahelyek megteremtéséhez illetve a meglévı munkahelyek megtartásához. A projekt közvetlen célja volt, hogy a megújuló energetikai tevékenységekkel foglalkozó KKV-k számára olyan konzorciumi együttmőködési lehetıséget teremtsen, amely hatékony eszközök alkalmazásával elısegíti az információáramlást, segíti szakmai és gazdálkodási hátterük megerısítését, javítja innováció-képességüket és megkönnyíti a termékeik piacra juttatását. További közvetlen cél volt, hogy a kiválasztott piaci célcsoportok a megújuló energia alkalmazásról széles körő és hiteles szakmai tájékoztatást kapjanak, és a konzorciumi tagok a kidolgozott üzleti ajánlatok segítségével növeljék eladásaikat. A projekt célok elérése érdekében a résztvevık a CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ Kht. vezetésével 2006-ban létrehozták a Megújuló Energia Konzorciumot, amely a tagok közti együttmőködéssel, közös akciók lebonyolításával valósította meg a projektet. A közös tevékenységek az alábbi három fı területre irányultak: I. Hazai közös marketing akciók végrehajtása II. Közös fejlesztési és oktatási programok végrehajtása III. Nemzetközi piacon való közös megjelenés, nemzetközi vásárokon való részvétel, fıbb nemzetközi vásárokon regionális stand szervezése Jelen zárójelentés beszámol a projekt keretében elvégzett szakmai feladatokról, és tartalmazza mindazon információkat (pénzügyi jelentés, monitoring stb.), amelyeket a projekt megvalósítására kötött szerzıdés elıír. A jelentés a második munkaszakaszban elvégzett feladatokat mutatja be részletesen, de röviden összefoglalja az elsı munkaszakaszban végzett tevékenységeket is.

3 AZ I. MUNKASZAKASZ ÖSSZEFOGLALÁSA A projekt elsı munkaszakasza a július december 31. idıszakban valósult meg. Az elsı munkaszakasz keretében a Konzorcium a következı tevékenységeket végezte: Szakmai kiállítás Közös marketing akciók Konzorciumi Internet portál és hírlevél Projektfinanszírozási ismertetı Információs napok Közös részvétel szakmai kiállításokon Konzorciumi együttmőködési napok Szakmai kiállítás A konzorciumi tagok együttmőködésével létrehozott szakmai kiállítás célja az volt, hogy felkeltse az érdeklıdést a megújuló energia technológiák iránt, bemutassa a gyakorlati alkalmazási lehetıségeket és a Konzorcium tagjai által gyártott, forgalmazott konkrét berendezéseket (napkollektor, napelem, hıszivattyú modell). A november 22-én tartott információs nap keretében került sor a megnyitóra a Budaörsi Ipari és Technológiai Park területén, a CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központnak is otthont adó épület földszinti aulájában. A kiállítás lehetıséget adott a megújuló energia hasznosító berendezések potenciális vásárlói számára, hogy közelebbrıl is megismerjék a különbözı készülékeket, kapcsolatot teremthessenek a berendezések gyártóival, forgalmazóival, segítve ezzel vásárlási döntéseiket. A kiállítás elsı látogatói a Konzorcium által jelen projekt keretében szervezett információs napok résztvevıi voltak. Közös marketing akciók A Konzorcium közös marketingakciókat szervezett és hajtott végre Magyarországon. A Konzorciumban résztvevı vállalkozások egyeztették a meglévı megújuló energia hasznosító berendezéseikre, termékeikre vonatkozó marketing anyagaik és stratégiájuk egységes megjelenési lehetıségét. A tájékoztató és termékismertetı kiadvány magyar és angol nyelvő nyersanyagainak egységes módszertan szerinti elkészítése után a nyomdai elıkészítés, arculattervezés és nyomdai sokszorosítás munkáit a konzorciumvezetı CHIC irányította. A kiadvány 500 magyar nyelvő és 300 angol nyelvő példányban készült el. Valamennyi konzorciumi tag összeállította a cége tevékenységét bemutató poszter szakmai anyagát, és a konzorciumvezetı koordinálásával a Konzorcium közös posztere is elkészült. Összesen tehát hat poszter készült jelen projekt keretében. A poszterek magyar és angol nyelven adtak tájékoztatást a konzorciumi tagok, valamint a teljes Konzorcium tevékenységérıl. Az elkészült poszterek az információs napokon és a nemzetközi kiállításon segítették a látogatók tájékoztatását.

4 Konzorciumi Internet portál és hírlevél A CHIC saját honlapján elkészítette a Megújuló Energia Konzorcium internetes felületét. Rendszeres idıközönként frissítette a felületet; felügyelt a hibátlan mőködésre, az adatok helyességére, az információk naprakészségének biztosítására. Az internetes felület (www.chic.hu/konz) lehetıséget biztosított a konzorciumi tagok bemutatkozására; a konzorciumi tagok által forgalmazott rendszerek ismertetésére, a közvetlen on-line tájékoztatásra; a megújuló energetikai kiállítás bemutatására, az internetes felületen történı látogatói bejelentkezésre, kapcsolatfelvételre; a konzorciumi együttmőködés keretében megrendezésre kerülı programok ismertetésére; az elért konzorciumi eredmények közzétételére; a Hírlevél letöltésére. Információs napok A Konzorcium a szakmai, és a nagyközönség számára információs napokat szervezett, amelyek hozzájárultak a megújuló energiaforrások szélesebb körő megismeréséhez, elterjedéséhez, a tévhitek eloszlatásához, a szakmai fejlıdéshez, valamint nem utolsó sorban a megújuló energetikai iparág fejlıdéséhez. A projekt elsı munkaszakaszában két információs nap megrendezésére került sor: november 22. Önkormányzatok és önkormányzati intézmények képviselıi részére november 24. a Budaörsi Ipari és Technológiai Parkba települt vállalkozások és más ipari parki vállalkozások részére Az információs napok a Budaörsi Ipari Parkban lettek megtartva. A rendezvények megszervezésének technikai feladataira, a konferenciaterem és a kapcsolódó szolgáltatások (pl. ruhatár, állófogadás stb.) biztosítására a CHIC Kht. a Budaörsi ISC-t, mint alvállalkozót bízta meg. A CHIC Kht. az alvállalkozóval együttmőködve összeállította a rendezvények programját és meghívóját, kiküldte a meghívókat rendezvényenként több száz potenciális érdeklıdı részére, felkérte az elıadókat, biztosította a vendégek fogadását, a konferencia teljes lebonyolítását, és a konferenciákat követı szakmai konzultációk lehetıségét. Közös részvétel szakmai kiállításokon A Konzorcium közös stand kialakításával vett részt az ÖKOTECH-2006 Nemzetközi környezetvédelmi és kommunális szakkiállításon. Az év legnagyobb szakkiállítására való felkészülés magában foglalta a közös standfoglalást, az egységes stand építmény beszerzését és kialakítását, valamint a szükséges reklám- és nyomdatechnikai anyagok elkészítését. A kiállításon való részvétel összességében sikeresnek volt mondható, igen sok érdeklıdı látogatott el a közös konzorciumi standhoz. Érezhetı volt a nagyközönség növekvı érdeklıdése a megújuló energiahasznosítás iránt (ennek fı oka a gázár-támogatás csökkenése, és a gázár jelentıs emelkedése volt). Konzorciumi együttmőködési napok A CHIC Kht. megszervezte és meghívta a Konzorcium tagjait a projekt keretén belül az elsı munkaszakaszban három alkalommal megtartott együttmőködési napokon való részvételre. Az együttmőködési napok a tagok tapasztalatcseréjét, szakmai és vállalkozási ismereteinek bıvítését, innovációs képességeinek fejlesztését, valamint a közös projektfeladatok elvégzését segítették. Az együttmőködési napokról jegyzıkönyv, illetve emlékeztetı készült, mely nagy segítséget nyújtott a cégek számára is a folyamatos monitorozás, valamint a belsı szakmai fejlıdés terén.

5 A II. MUNKASZAKASZ ÖSSZEFOGLALÁSA A projekt keretében a Konzorcium a pályázati kiírás szerinti alábbi tevékenységeket végezte: I. Hazai közös marketing akciók végrehajtása II. Közös fejlesztési és oktatási programok végrehajtása III. Nemzetközi piacon való közös megjelenés, nemzetközi vásárokon való részvétel, fıbb nemzetközi vásárokon regionális stand szervezése E három fı tevékenység a projekt teljes idıtartama alatt párhuzamosan és egymást segítve folyt. A tevékenységeken belül a projektterv konkrét részfeladatokat határozott meg. II. MUNKASZAKASZBAN ELKÉSZÜLT FELADATOK ÉS ELÉRT EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA Szakmai kiállítás megtekintésre csoportok szervezése A Budaörsi Ipari és Technológiai Parkban az Innovációs Központ épületében, amely a CHIC Kht-nak is helyet ad, november 22-én nyílt meg a megújuló energia hasznosítás egyes berendezéseit bemutató kiállítás, amely 2007-es év végéig folyamatosan megtekinthetı volt. A Konzorcium tagjai által a kiállítás céljára rendelkezésre bocsátott napkollektor, napelem, hıszivattyú várta a látogatókat. A kiállított tárgyak mellett rengeteg ismertetı anyag került elhelyezésre a megújuló energiák alkalmazásáról és az ehhez szükséges berendezések ismertetésérıl. A kiállítást ünnepélyes keretek között került megnyitásra és év végig a látogatottsága folyamatos volt. Az érdeklıdı cégek számára - külön kérés esetén - a CHIC munkatársai bemutatót, vezetést tartottak. Az Innovációs Központ konferenciatermében hetente kerültek megrendezésre szemináriumok, találkozók, és ezek szüneteiben a résztvevık közül sokan tekintették meg a kiállítást. Az Innovációs Központ épületének hıellátására létrehozott napkollektoros rendszert fıiskolai és egyetemi hallgatók is megtekintették, akik a szakdolgozat készítéséhez kaptak hasznos információkat a rendszer mőködésének bemutatása során. A hallgatók a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetemrıl, valamint a Budapesti Mőszaki Fıiskoláról érkeztek. A végzıs hallgatók a csoportos látogatást követıen egyénileg is felkeresték a konzorcium tagjait, a szakértıket, hogy a segítséget kapjanak a szakdolgozat készítéséhez. A felkért kollégák maximális szakmai segítséget tudtak nyújtani a diákok részére.

6 E részfeladathoz kapcsolódóan elkészült a mőködı napkollektoros rendszer folyamatait szemléltetı számítógépes demonstrációs program. A program az Innovációs Központ mőhelysorának déli tájolású tetıfelületén található 30 db Heliostar 202 típusú, összesen 60 m2 szelektív síkkollektor mérési adatait vette alapul. A napkollektorok 2 db 1500 literes melegvíztárolót főtenek külsı, lemezes hıcserélın keresztül. Az épület melegvíz ellátását teljes egészében megoldja a kiépített rendszer. A demonstrációs programhoz a következı adatok kerültek rögzítésre: globális napsugárzás, külsı hımérséklet, rendszerhımérséklet 12 pontban, térfogatáram. Az ebbıl számított és megjelenített értékek: hıteljesítmény, hımennyiség, melegvízfogyasztás, és rendszerhatásfok. A mért értékek minden nap folyamatosan (15 percenként) kerülnek rögzítésre, amely adatok alapul szolgálnak minden érdeklıdı számára a napkollektoros rendszer mérvadó paramétereinek megismerése és hiteles alátámasztása céljából. A rendszer részletes ismertetése és a jelentısebb adatok a CHIC honlapján A mi napkollektorunk logó alatt találhatók, illetve a következı címen érhetık el:

7 Információs napok (lakóparki beruházok, mezıgazdasági vállalkozások részére) Lakóparki beruházók április 24. Az energiaköltségek jelentıs mértékben befolyásolják az épületek használóinak épületüzemeltetési költségeit, mind a lakóépületek, mind a termelı és szolgáltató tevékenységek céljára épült épületek esetében. A tartósnak feltételezhetı földgáz- és villamosenergia-ár növekedés miatt az ingatlan vásárlók és bérlık ezért egyre gyakrabban keresik az alacsony energiaköltséggel fenntartható ingatlanokat. A megújuló energiák épületenergetikai alkalmazása hosszú távú megoldást jelent az energiaköltségek csökkentésére. Erre azonban már a tervezés fázisában célszerő felkészülni, azaz a megújuló energiával történı részbeni vagy teljes körő hıellátás (főtés és használati melegvíz) és villamosenergia-ellátás a leggazdaságosabban az új épületek esetében valósítható meg. Emellett elıfordulhat, hogy a meglévı ingatlanok esetében is gazdaságos a megújuló energiák alkalmazására való áttérés. Ezért a szervezett információs nap célja volt, hogy tájékoztatást nyújtson a megújuló energia hasznosítás mőszaki lehetıségeirıl, a megvalósítható rendszerek gazdaságosságának értékelésérıl és a projektek finanszírozási lehetıségeirıl. A Megújuló Energia Konzorcium tagjai bemutatták az alternatív energiaforrások lakóépületekre vonatkozó speciális alkalmazásait már megvalósult, mőködı példákon keresztül. A lakóparki beruházók számára rendezett információs napon közel 40 résztvevıt üdvözölhettünk.

8 KM_VALL_05_INNO_MEN Mezıgazdasági vállalkozások részére április 26. A mezıgazdaság jelentıs szerepet tölt be a megújuló energiaforrások elıállításában és hasznosításában. Az ágazatban mőködı vállalkozások üzemelési költségeinek már jelenleg is több mint 10%-át meghaladó, és a bekövetkezett földgáz- és egyéb energiaár növekedések miatt egyre emelkedı hányadát teszik ki az energia költségek. Ezért a mezıgazdasági vállalkozók részére az energiaköltségek csökkentéséhez a napenergia, szélenergia, biomassza és a geotermikus energia hasznosításának bemutatásával kívántunk segítséget nyújtani. Az információs napon a Konzorcium tagjai tájékoztatást nyújtottak a megújuló energia hasznosítás mőszaki lehetıségeirıl, a megvalósítható rendszerek gazdaságosságának értékelésérıl és a projektek finanszírozási lehetıségeirıl. Bemutattuk az alternatív energiaforrások speciális mezıgazdasági alkalmazásait és sor került referenciákkal rendelkezı konkrét mőszaki megoldások ismertetésére is. Az elızetes regisztráció során 31 fı jelentkezett az információs napon való részvételre.

9 Konzorciumi együttmőködési napok INNO_MEN projekt keretében rendszeresen tartottunk konzorciumi együttmőködési napokat, amelyek keretében egyrészt megbeszéltük a projekt elırehaladásával kapcsolatos feladatokat és tapasztalatokat, másrészt a konzorciumi tagok számára az alábbi témákban oktatási-tréning napokat szerveztünk: Vállalati arculat, image október 11. Marketingterv készítés, üzleti terv készítése október 18. Értékesítési technikák, marketing eszközök október 25. Innovációs projektek fejlesztése november 8. Az oktatási-tréning napok programjának felépítése három fı részbıl állt. Elsıként a tréner bevezetı szakmai prezentációt tartott az adott téma elméleti hátterének és gyakorlati megvalósításának ismertetésére. Ezt követıen a Konzorcium tagjai rövid elıadások keretében bemutatták, hogy a tárgyi tevékenységet a saját cégük hogyan végzi, melyek a fı problémáik és tapasztalataik. A tréning harmadik része együttes feladatmegoldásból állt, amelynek keretében a konzorciumi tagok közösen dolgozták ki a tréner által kezdeményezett feladatot. A megrendezett oktatási, tréning napokat a Konzorcium tagjai hasznosnak találták. Mindennapi, tényleges problémák kerültek felvetésre és megvitatásra, nagyon sok közös megoldási ötlet született, amelyek felhasználhatók lesznek a cégek jövıbeni mőködése, fejlıdése során. Hazai nemzetközi kiállításon való részvétel (Renexpo 2007) A RENEXPO Central & South-East Europe 2007 nemzetközi kiállítás és kongresszus - a megújuló energiák és az energiahatékony épület-felújítás témakörben - a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területén került megrendezésre. A rendezvény központi témái közé tartozott a bioenergia, a decentralizált energiarendszerek, az energiahatékony építési és felújítási technológiák, az energiatakarékosság, illetve a kapcsolódó szolgáltatások. A kiállításon több mint 100 magyar és külföldi cég képviseltette magát, bemutatva termékeit és szolgáltatásait. A kiállításhoz kapcsolódó kongresszus programjában számos megújuló energetikai szakterület szerepelt, és helyet kaptak a magyar piac innovációs fejlesztései. Ezek közül is kiemelt szereppel bírt a bioenergia. A Konzorcium tagjai részt vettek a konferenciákon és meghallgatták a legújabb kutatási-fejlesztési gyakorlati eredményeket.

10 A CHIC Megújuló Energia Kompetencia Központ elıadással bemutatkozott a Kiállító Fórumon is, illetve az Induló vállalkozások a megújuló energiaforrások piacán címő kongresszuson, melyen az üzletágvezetı elıadást tartott. A konzorciumi tagok közül a HGD Kft. ügyvezetıje is tartott elıadást a hıszivattyúk alkalmazásáról. Külföldi nemzetközi kiállításon való részvétel (Energiesparmesse Wels 2007) A több mint 20 éve megrendezésre kerülı kiállítás mára Európa egyik legnagyobb és legnépszerőbb szakkiállítása lett a megújuló energia technológiák, berendezések szakterületén. Az Energiesparmesse Wels-en a nemzetközi kiállítók, a csoportos kiállítók, az új EU tagországokból jelentkezık száma évrıl évre növekszik ben több mint látogató volt jelen a kiállításon. A megújuló energiával foglalkozó cégek 7 pavilont, és több száz standot foglaltak el. A kiállítás ideje alatt tartották a The World Sustainable Energy Days 2007 címő konferenciasorozatot, számos megújuló energetikai témát érintve: pelletkészítés, energiatakarékosság, vidékfejlesztés és fenntartható energia. A rendezvény ideális lehetıséget biztosított a partnerkapcsolatok kialakításához. Résztvevı országok: Ausztria Németország Magyarország (1) (a Megújuló Energia Konzorcium) Csehország (kb. 15) Svájc (5-10) Olaszország (kb. 5) Belgium (2-3) A vásáron az öttagú Konzorcium standját sokan felkeresték különbözı szakmai témák iránt érdeklıdve. Az érdeklıdık egy része a CHIC Kht. szolgáltatásairól kért tájékoztatást, mások a konzorciumi tagok által kínált berendezések, rendszerek (napkollektor, napelem, hıszivattyú stb.) mőködése, elérhetısége, ára iránt mutattak érdeklıdést.

11 Ezzel párhuzamosan a CHIC Kht. és a többi konzorciumi tag képviselıi is meglátogatták a vásár energiatakarékossági és megújuló energia szakterülethez tartozó részeit, és kapcsolatokat kerestek a potenciális projekt partnerek között.

12 Összefoglalás a projekt során elért eredményekrıl A projekt közvetlen célja volt, hogy a megújuló energetikai tevékenységekkel foglalkozó KKV-k számára olyan konzorciumi együttmőködési lehetıséget teremtsen, amely hatékony eszközök alkalmazásával elısegíti az információáramlást, segíti szakmai és gazdálkodási hátterük megerısítését, javítja innováció-képességüket és megkönnyíti a termékeik piacra juttatását. A projekt további célja volt, hogy a kiválasztott piaci célcsoportok a megújuló energia alkalmazásról széles körő és hiteles szakmai tájékoztatást kapjanak, és a konzorciumi tagok a kidolgozott üzleti ajánlatok segítségével növeljék eladásaikat. A megvalósításhoz öttagú Konzorcium alakult a CHIC Kht. vezetésével, amely a projekt keretében a Konzorcium a pályázati kiírás szerinti alábbi tevékenységeket végezte: I. Hazai közös marketing akciók végrehajtása II. Közös fejlesztési és oktatási programok végrehajtása III. Nemzetközi piacon való közös megjelenés, nemzetközi vásárokon való részvétel, fıbb nemzetközi vásárokon regionális stand szervezése A fenti tevékenységek keretében a Konzorcium az alábbi konkrét eredményeket érte el: 1. A megújuló energetikai rendszereket bemutató szakmai kiállítás tartása A Konzorcium tagjai által létrehozott kiállítás november 22-én tartott megnyitója után magánszemélyek, cégképviselık, illetve számos diák jutott információhoz a megújuló energiát hasznosító berendezésekrıl. 2. Tájékoztató füzet készítése a megújuló energia hasznosítási lehetıségeirıl (magyar és angol nyelven) A tájékoztató és termékismertetı kiadványban a konzorciumi tagok a már meglévı megújuló energia hasznosító berendezéseikre, termékeikre vonatkozó marketing anyagaik és stratégiájuk egységes megjelenését érték el. A kiadvány 500 magyar nyelvő és 300 angol nyelvő példányban készült el szakmai kiállításokon és rendezvényeken való felhasználásra. 3. Poszterek készítése kiállításokon, rendezvényeken való megjelenéshez A projekt keretében összesen hat poszter készült, konzorciumi tagonként egy-egy, és a Konzorcium közös posztere. A poszterek magyar és angol nyelven adtak tájékoztatást a konzorciumi tagok, valamint a teljes Konzorcium tevékenységérıl. Az elkészült poszterek az információs napokon és a nemzetközi kiállításon segítették a látogatók tájékoztatását. 4. Internet portál létrehozása, üzemeltetése Az internetes felület (www.chic.hu/konz) lehetıséget biztosított a konzorciumi tagok bemutatkozására; a konzorciumi tagok által forgalmazott rendszerek ismertetésére, a közvetlen on-line tájékoztatásra; a megújuló energetikai kiállítás bemutatására, az internetes felületen történı látogatói bejelentkezésre, kapcsolatfelvételre; a konzorciumi együttmőködés keretében megrendezésre kerülı programok ismertetésére; az elért konzorciumi eredmények közzétételére.

13 5. Elektronikus hírlevél szerkesztése A Konzorcium a projekt idıtartalma alatt összesen 5 darab hírlevelet jelentetett meg, melyek regisztrációt követıen letölthetık voltak a konzorciumi honlapról. A hírlevél tartalmazta az aktuális rendezvények, kiállítások ismertetését és a jövıbeni eseményeket. 6. Információs napok (kisvállalkozások, lakóparki beruházók, mezıgazdasági vállalkozók, önkormányzatok részére) Az információs napokon összesen több mint 100 személynek tartottak a konzorciumi tagok elıadásokat a megújuló energiák alkalmazásának módjairól, gazdaságosságáról, eszközeirıl, ismertetve gyakorlati tapasztalataikat, és segítve a résztvevıket a döntésben. 7. Konzorciumi együttmőködési napok (tréningek) tartása A Konzorcium vezetıje a tagok számára négy alkalommal tréninget tervezett. A tréningek a KKV-k mindennapi mőködését segítı témaköröket tárgyalták: vállalati arculat, image; marketingterv készítés, üzleti terv készítése; Értékesítési technikák, marketing eszközök; Innovációs projektek fejlesztése. 8. Részvétel hazai szakmai kiállításokon (Ökotech 2006, Renexpo 2007) A megújuló energiával foglalkozó hazai kiállítások még csak most kezdenek népszerőségre és nagyobb érdeklıdésre szert tenni, ennek ellenére a Konzorcium minden tagja sikeresnek értékelte a megjelenést. Eredményként a kapcsolatok bıvülése, erısödése, valamint a potenciális vásárlók körében a cégek ismertségének növekedése említhetı meg. 9. Részvétel külföldi kiállításon (Energiesparmesse-Wels 2007) A welsi szakmai kiállításon egyetlen magyar kiállítóként volt jelen a Konzorcium. A részvétel eredményeként a tagok nemzetközi partnerekre és kapcsolatokra találtak, illetve maguk is megtekinthették Európa egyik legnagyobb megújuló energiával foglalkozó szakvásárát, tapasztalatokat, innovatív ötleteket és technológiai újdonságokat győjtve. A projekt jövıbeni hatásai Az INNO_MEN projekt megvalósítása során a projekttervben megfogalmazott tevékenységeket a Konzorciumban szereplı vállalkozások hatékonyságának és piaci helyzetének javítása és erısítése céljából hajtotta végre. A projekt jövıbeni hatásai a következı területeken kiemelten érvényesülnek: A projekt idıtartama alatt a Konzorcium tagjai számos marketing és piacbıvítı eseményen vettek részt, az itt szerzett kapcsolatok, illetve konkrét üzletek hozzájárulnak a vállalkozás értékesítésének jövıbeli bıvüléséhez. A konzorciumi tagok mind a hazai, mind a nemzetközi kiállításokon számos új üzleti partnert szereztek, ami a konkrét értékesítésen felül a kooperációs lehetıségeket, a pályázatokon való részvételhez szükséges hazai és nemzetközi kapcsolatokat, partnerséget is erısítette. Megismerkedtek új technológiákkal és ezek alkalmazóival, ezzel a jövıbeli technológiafejlesztéseik lehetıségei nıttek. A tréningeken szerzett ismeretek segítik a Konzorcium tagjait a vállalkozás jövıbeni fejlesztésében, hogy az arculatépítés, üzletvitel, marketing, projektfejlesztés terén hatékonyabban mőködjenek. A közösen szervezett információs napok és vásárok során a Konzorcium a teljes megújuló energia üzletág ismertségét is növelte, tanácsadással, tájékoztatással, kiadványok készítésével segítette a megújuló energiával mőködı technológiák és berendezések ismertebbé tételét. Mindezek eredményeként növelte a potenciális vásárlók körét.

Herzlich Willkommen. Üdvözöljük

Herzlich Willkommen. Üdvözöljük Herzlich Willkommen in der Deutsch Ungarischen Industrie- und Handelskammer! Üdvözöljük a Német-Magyar Ipari- és Kereskedelmi Kamarában! Budapest, den 14. September 2010 1 DUIHK - Energiezirkel DUIHK -

Részletesebben

Herzlich Willkommen beim Energiezirkel der Deutsch Ungarischen Industrie- und Handelskammer

Herzlich Willkommen beim Energiezirkel der Deutsch Ungarischen Industrie- und Handelskammer Herzlich Willkommen beim Energiezirkel der Deutsch Ungarischen Industrie- und Handelskammer Üdvözöljük a Német-Magyar Ipari- és Kereskedelmi Kamara energiakör rendezvényén Biatorbágy, den 19. April 2011

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani partnerünk, a Menedzsment Fórum szervezésében megrendezésre kerülı Pályázati Konferenciát. Partnereink 10 %-os kedvezményre jogosultak

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

Üdvözöljük a Megújuló Energia Információs Nap résztvevőit 1 Köszöntő Néhány gondolat a megújuló energia hasznosítás jelentőségéről Innovatív megújuló energetikai kis- és középvállalkozások együttműködése:

Részletesebben

Ireland. Luxembourg. Austria

Ireland. Luxembourg. Austria Üdvözöljük a Megújuló Energia Információs Nap résztvevőit 1 Köszöntő Néhány gondolat a megújuló energia hasznosítás jelentőségéről Innovatív megújuló energetikai kis- és középvállalkozások együttműködése:

Részletesebben

Herzlich Willkommen. Üdvözöljük

Herzlich Willkommen. Üdvözöljük Herzlich Willkommen beim Energiezirkel der Deutsch Ungarischen Industrie- und Handelskammer Üdvözöljük a Német-Magyar Ipari- és Kereskedelmi Kamara energiakör rendezvényén Budapest, den 23. November 2011

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok 2011. március 1-étıl benyújthatók! Pályázat

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért PLACE PARNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network

Részletesebben

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2010. május 26. 1. oldal 1 A TÁRSASÁG

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85 MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat pályázaton való részvételre a KEOP-2011-4.9.0 konstrukcióhoz E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter Dél-dunántúli Energetikai Klaszter DDEK küldetése A Dél-dunántúli Energetikai Klaszter küldetésének tekinti a - Dél-dunántúli régió energetikai ágazatában jelenlévı szervezetek összefogását, - a klasztertagok

Részletesebben

FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN

FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA A PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN Lochuk Nikoletta-MRM Nagypáli 2011 BEMUTATKOZÁS Az elıadás célja: megismertetni a pályázatot, mint eszközt. Miért fontosak az Európai Uniós pályázási

Részletesebben

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Elıadó: Varga Katalin I. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, 2010. november 9. Tartalom 1. Az Energiaklub

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2009. június 26. 1. oldal 1 A

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA PROGRAM. Dr. Nemes Csaba. főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI STRATÉGIA NEMZETI ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI PROGRAM Dr. Nemes Csaba főosztályvezető Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Nemzetközi háttér 1992 ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

Részletesebben

Összefoglaló - Jármőipari biztonságtechnikai szakmai nap

Összefoglaló - Jármőipari biztonságtechnikai szakmai nap Összefoglaló - Jármőipari biztonságtechnikai szakmai nap 2010 október 26. kedd 09:30 INNONET elıadóterme - 9027 Gyır, Gesztenyefa u. 4. 09:30 09:35 Köszöntı Kabács Zoltán NYDRFÜ által felkért külsı szakértı

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program A megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása a KEOP keretében Bánfi József, Energia Központ Kht. Kihívások az energetikában

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra,

Fiatalokkal dolgozol? Szeretnél lehetıséget teremteni a szervezetetekben / intézményetekben lévı fiataloknak arra, Projektmenedzsment a nemzetközi ifjúsági projektekben 90 órás képzés fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára nemzetközi projektmenedzsment témakörben A képzés szervezıje: NCSSZI Mobilitás Országos Ifjúsági

Részletesebben

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Kovács István igazgató 2011. június 27. Az MFB szerepe a magyar gazdaságban Motor a a fejlesztéspolitika és a bankrendszer, a fejlesztéspolitika

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE. Energiabarát Kft.

KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE. Energiabarát Kft. KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE CONSTRUMA / RENEO 2014 A HUNGEXPO Zrt. szakmai partnereként ismét nagyon kedvező áron kínálunk megjelenési lehetőséget a jövő

Részletesebben

Waste to Energy projekt bemutatása

Waste to Energy projekt bemutatása European Regional Development Fund Waste to Energy projekt bemutatása WASTE TO ENERGY Dr. Pigniczki Zsanett pigniczki@darfu.hu DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Waste to

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl

Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl Beszámoló a 2008-as év képzési tevékenységérıl A 2008-as évre tervezett képzések a következıképpen alakultak: I.) Megvalósult képzések 1. Képzési tervben szerepeltek: - A MeXX által támogatott 2 napos

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2011. május 26. 1. oldal 1 A TÁRSASÁG

Részletesebben

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. május 7. Bemutatkozott a Záhony-Port Zrt. a Transrussián Sikeres megjelenés, reménykeltı tárgyalások A Záhony-Port

Részletesebben

JÖVŐNK KÖTELEZETTSÉGEI A JELEN LEHETŐSÉGEI KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE

JÖVŐNK KÖTELEZETTSÉGEI A JELEN LEHETŐSÉGEI KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE KEDVEZMÉNYES KOLLEKTÍV STANDMEGJELENÉSI AJÁNLAT A CONSTRUMA / RENEO 2014-RE CONSTRUMA / RENEO 2014 A HUNGEXPO Zrt. szakmai partnereként ismét kedvező megjelenési lehetőséget kínálunk a 2014 évi CONSTRUMA

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

EUREKA és EUROSTARS pályázati lehetőségek. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes 20 éves a magyar EUREKA

EUREKA és EUROSTARS pályázati lehetőségek. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes 20 éves a magyar EUREKA EUREKA és EUROSTARS pályázati lehetőségek Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes 20 éves a magyar EUREKA 2012.11.15. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttmőködés, Cél: Az európai ipar

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek. Környezeti Fejlesztések 2010.

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek. Környezeti Fejlesztések 2010. KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek Környezeti Fejlesztések 2010. Horváth Tünde, Energia Központ KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetıségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK

KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK VII. Országos Anyagtudományi Konferencia Balatonkenese, 2009. október 11-13. KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK www.oatk.hu A Konferencia célkitőzése Az anyagtudomány, anyagvizsgálat és anyaginformatika képviselıinek

Részletesebben

Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens. Parád,2013 március 26.

Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens. Parád,2013 március 26. Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens Parád,2013 március 26. MNVH megalakulása, jogszabályi háttér 1698/2005 EK rendelet 1060/2008. (IX.19.) Korm. határozat 131/2008. (X. 1.)

Részletesebben

I 3 SMES. INTRODUCING INNOVATION INSIDE SMEs Nemzetközi konferencia és 1. tréning program. Nemzetközi konferencia és tréning program a Dél-Dunántúlon

I 3 SMES. INTRODUCING INNOVATION INSIDE SMEs Nemzetközi konferencia és 1. tréning program. Nemzetközi konferencia és tréning program a Dél-Dunántúlon I 3 SMES INTRODUCING INNOVATION INSIDE SMEs Nemzetközi konferencia és 1. tréning program Pécs, Magyarország 2009. Április 27-29. 1 Célok Konferencia: A konferencia célja kettıs. Elsı felében bemutatásra

Részletesebben

A EUROSTARS2 program. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes. H2020 ICT Információs nap

A EUROSTARS2 program. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes. H2020 ICT Információs nap A EUROSTARS2 program Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes H2020 ICT Információs nap 2014.02.20. A kezdetek - az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttmőködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

Energiahatékonysághoz, megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó beszerzések a gyakorlatban

Energiahatékonysághoz, megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó beszerzések a gyakorlatban Energiahatékonysághoz, megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó beszerzések a gyakorlatban Farkas Zénó szerkesztő Zöldtech magazin és piactér www.zoldtech.hu Energiahatékonyság lendületben energetikai zöld

Részletesebben

ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter

ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter Előadás tartalma 1. Klaszter bemutatása 2. ArchEnerg Klasztertérkép 3. Klasztertagság előnyei 4. Klasztertagok tevékenységei 5. Nyertes

Részletesebben

SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects

SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects (Szolgáltatások KKVk számára közlekedési kutatási együttmőködési projektekben való részvételhez) Háttér A SMART projekt célja, hogy

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Az EUREKA program és a hazai résztvevıket támogató pályázat. Csuzdi Szonja Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2008.02.26.

Az EUREKA program és a hazai résztvevıket támogató pályázat. Csuzdi Szonja Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2008.02.26. Az EUREKA program és a hazai résztvevıket támogató pályázat Csuzdi Szonja Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2008.02.26. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttmőködés, Cél: Az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

WWF Épületenergetikai rendezvény. Pénzügyi panel. Elıadó: Morvai Zsolt Takarékbank Zrt. 2011. június 27. 1. oldal

WWF Épületenergetikai rendezvény. Pénzügyi panel. Elıadó: Morvai Zsolt Takarékbank Zrt. 2011. június 27. 1. oldal WWF Épületenergetikai rendezvény Pénzügyi panel Elıadó: Morvai Zsolt Takarékbank Zrt. 2011. június 27. 1. oldal I. Energetikai projektek I. 1. Finanszírozás forrásai Önerı (saját megtakarítás) Állami támogatás

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS FEBRUÁR 19-I ÜLÉS. Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum második évi munkájáról

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS FEBRUÁR 19-I ÜLÉS. Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum második évi munkájáról DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. FEBRUÁR 19-I ÜLÉS 13. sz. napirendi pont Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum második évi munkájáról Elıadó: Hornyák István projektvezetı

Részletesebben

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Innovációs mutatók az új tag- és a tagjelölt országokban, 2003 1 Magyarország innovációs mutatói az új tag, illetve jelölt országok (NAS-13) átlagához képest,

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı

Szoftver- és szolgáltatásexport. Vityi Péter IVSZ szakértı Szoftver- és szolgáltatásexport Vityi Péter IVSZ szakértı Helyzetértékelés IVSZ felmérés 2012 október: 200 vállalat nemcsak IVSZ tagok Szoftver- és szolgáltatás export gazdasági helyzet Volumen: 180Mrd

Részletesebben

a nemzeti vagyon jelentıs

a nemzeti vagyon jelentıs A hazai geotermális kultúra a nemzeti vagyon jelentıs eleme VI. Nemzetközi Geotermikus Konferencia Bencsik János Korszakváltás küszöbén állunk A globális és helyi szinten jelentkezı pénzügyi és gazdasági

Részletesebben

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között 2009 Aug Hegyesi Béla, VÁTI Kht SEE-CE-IVC információs pont hegyesi@vati.hu 06 30 475 85 73 1 Tartalom Határmenti

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) direktíva lényegesebb pontjai Az új épületek energia-fogyasztását az ésszerőség határain belül korlátozni kell.

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 2013 Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Az Egyszerősítés fı irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok helyi

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KOGÁT - Környezetvédelmi, Olaj- és Gázipari Technológiákat Kutató-fejlesztı Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. május 25. 1. oldal 1 A TÁRSASÁG

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Megnyit. MI Almanach projektismertetı rendezvény április 29., BME, I. ép., IB.017., 9h-12h.

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Megnyit. MI Almanach projektismertetı rendezvény április 29., BME, I. ép., IB.017., 9h-12h. Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Megnyit itó - Célkitőzések 1 Elızetes program I. Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach: a projekt és a résztvevık 9.00-9.10 Megnyitó. A projekt

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató

ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása. Vámosi Gábor igazgató ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása Vámosi Gábor igazgató 1 Megalakulás Az intézmény az Intelligens Energia Európa Program támogatásával alakult meg 2009. március 6-án Tulajdonosok:

Részletesebben

Európai Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa LEADER tájékoztató 2011.08.19. Jogszabályi háttér 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 2007. évi XVII. Törvény 23/2007. (IV.

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012.

Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012. Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012. Goodwill Consulting Kft. Országos pályázati tanácsadó, pályázatíró cég Regionális irodák: Budapest, Nyíregyháza Külföldi képviselet: Románia:

Részletesebben

ÖKOINDUSTRIA 2013 III. Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és. Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás. 2013. Szeptember 25-27.

ÖKOINDUSTRIA 2013 III. Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és. Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás. 2013. Szeptember 25-27. ÖKOINDUSTRIA 2013 ÖKOINDUSTRIA 2013 III. Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás 2013. Szeptember 25-27. SYMA Rendezvényközpont 1146 Budapest, Dózsa György

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

TÁMOP- 1.4.4.-08/1 rségi Foglalkoztatási Partnerség

TÁMOP- 1.4.4.-08/1 rségi Foglalkoztatási Partnerség TÁMOP- 1.4.4.-08/1 Ajka TérsT rségi Foglalkoztatási Partnerség létrehozása és s mőködtetm dtetése Az ÚSZT legfontosabb céljai Az ÚSZT legfıbb céljai Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. FEBRUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. FEBRUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei. Vámosi Gábor igazgató

Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei. Vámosi Gábor igazgató Önkormányzatok megújuló energia használatának lehetőségei Vámosi Gábor igazgató Energiaügynökségek Európában Energia Ügynökség Magyarországon Észak-Alföldi Régió Megyék (települések száma): - Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK A klaszter menedzsment szervezete a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Győr Szombathely Zalaegerszeg A Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

Klaszterfejlesztés és fenntartható fejlődés

Klaszterfejlesztés és fenntartható fejlődés Klaszterfejlesztés és fenntartható fejlődés Somkuti Mátyás MAG Klaszterfejlesztési Iroda 2013.10.25 - Miskolc 1 2011-tıl a MAG Klaszterfejlesztési Iroda felelıs az alábbi klaszterekhez kapcsolódó feladatok

Részletesebben

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK)

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) tudományos tanácsadó Kapos ITK Kht. Kompetenciaközpont konzorciumi tagok és munkatársak Kapos ITK Kht. Görcs Nóra (okl.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE VI. 68/2010. ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2009-ben

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Nyilvánossági Útmutató

Nyilvánossági Útmutató Nyilvánossági Útmutató Készült az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma

KÉPZİI FELHÍVÁS. Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma KÉPZİI FELHÍVÁS Tárgy Ifjúsággal és ifjúságszakmában foglalkozó képzık szemináriuma Kiíró NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda és M. S Concord Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Határidı 2013. április 15.

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

C É G I S M E R T E Tİ M A J U T E M É R N Ö K I R O D A

C É G I S M E R T E Tİ M A J U T E M É R N Ö K I R O D A Központ: H-3100 Salgótarján, Kıvirág út 6. Iroda: H-1183 Budapest, Üllıi út 454. Telefon: (32) 310-565; Fax: (70) 901-5644 Mobil: (70) 319-7843 e-mail: info@majute.hu web: www.majute.hu C É G I S M E R

Részletesebben

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Az NFÜ KEOP-IH helye a Támogatási Intézményrendszerben Szaktárcák -> a feladatkörben érintett miniszterrel egyeztetve Nemzeti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

A konferencia a Mérnöki Kamaránál akkreditáció alatt áll. FELHÍVÁS a. Sopron Wels (Ausztria) 2010. március 4 5.

A konferencia a Mérnöki Kamaránál akkreditáció alatt áll. FELHÍVÁS a. Sopron Wels (Ausztria) 2010. március 4 5. A konferencia a Mérnöki Kamaránál akkreditáció alatt áll FELHÍVÁS a XV. ORSZÁGOS ENERGIATAKARÉKOSSÁGI és MEGÚJULÓ ENERGETIKAI KONFERENCIÁRA és AUSZTRIAI ENERGIATAKARÉKOSSÁGI SZAKVÁSÁRRA Sopron Wels (Ausztria)

Részletesebben

sanofi-aventis/chinoin Zrt. Csanyikvölgyi Gyógyszer Gyáregység Kinczel Péter, gyáregység igazgató

sanofi-aventis/chinoin Zrt. Csanyikvölgyi Gyógyszer Gyáregység Kinczel Péter, gyáregység igazgató sanofi-aventis/chinoin Zrt. Csanyikvölgyi Gyógyszer Gyáregység Kinczel Péter, gyáregység igazgató 2010. október 21. Innováció és a humánerıforrás fejlesztés hatása a versenyképesség növelésére 1 sanofi-aventis:

Részletesebben

GreenLabelsPurchase making a greener procurement with energy labels. GreenLabelsPurchase projekt. Szakmai Fórum a zöld beszerzésről

GreenLabelsPurchase making a greener procurement with energy labels. GreenLabelsPurchase projekt. Szakmai Fórum a zöld beszerzésről GreenLabelsPurchase projekt Szakmai Fórum a zöld beszerzésről Budapest, 2008. február 14. Tartalom GLP projekt bemutatása Célkitűzések és munkaprogram Eredmények Projekt partnerek 1 Berliner Energieagentur

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Készítették: Salamon Hugó és Molnár Zsolt, a KONETT Team tanácsadói

Részletesebben

ugyanakkor: egy megoldás(?):

ugyanakkor: egy megoldás(?): Fidesz-KDNP Vidékfejlesztési és Környezetvédelmi Kabinet FideszFenntartható fejlıdés Munkacsoport A 2000-es évekre bebizonyosodott, hogy a fenntartható növekedés egy oximoron, azaz önmagának ellentmondó

Részletesebben