Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak. EU-kapcsolatok szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HELYZETE HAZÁNKBAN ÉS NÉMETORSZÁGBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak. EU-kapcsolatok szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HELYZETE HAZÁNKBAN ÉS NÉMETORSZÁGBAN"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Újabb diplomás EU-kapcsolatok szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HELYZETE HAZÁNKBAN ÉS NÉMETORSZÁGBAN Készítette: Farkas Daniela Juliane Budapest, 2008

2 Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés A megújuló energiaforrások kiaknázásának szükségessége aggasztó jelek Megújuló energiaforrások - Egyre nagyobb jelentőségük, definíciók A megújuló energiaforrások egyre növekvő jelentősége A megújuló energiaforrások definíciója A megújuló energiaforrások előnyei A stratégia jelentősége-gazdasági vonatkozások Magyarország Helyzetelemzés A megújuló energia törvény Németországban (EEG) A megújuló energiaforrások felhasználását ösztönző állami eszközök ismertetése Németországban Biomassza A biomassza-felhasználás Magyarországon A szilárd biomassza Biogáz A biomassza felhasználás gyakorlata Németországban Vízenergia A vízenergia Magyarországon A vízenergia Németországban Ingyenes energiaforrásunk: a Nap Napenergia Magyarországon - Napsugárzási viszonyok Napenergia Németországban Szélenergia A szélenergia jelentősége hazánkban Szélenergia Németországban

3 A szélenergia potenciálja munkapiac Energiapiac Problémák és konfliktusok Jövőbeni kilátások Geotermikus Energia A geotermikus energia Magyarországon Németország geotermikus potenciálja: hő és áram a föld belsejéből A geotermia németországi támogatása A Neustadt-Glewe-i földhőerőmű A Kiotói Egyezmény és tartalma Európai Unió és Magyarország a támogatási rendszer jellemzése Hazai K+F a megújuló energiaforrásokra vonatkozóan Zöldülő Magyarország, zöldülő házak Összegzés, zárszó...59 Felhasznált Irodalom...62 Rövidítések jegyzéke

4 1. Bevezetés A 21. század egyik legnagyobb kihívása az, hogy az emberiséget úgy lássuk el energiával, hogy közben otthonunkat, a Földet ne tegyük visszavonhatatlanul tönkre. A fosszilis tüzelőanyagok égetésekor keletkező CO 2, SO 2, NO x, korom, stb. káros hatásai: a globális felmelegedés, a savas esők, az ózonpajzson növekvő lyuk, a különböző allergiás megbetegedések számának növekedése ma már közismert tények. Szakdolgozatomat ezért szentelem e téma vizsgálódásának, hiszen a Föld atmoszférájának és a jelenlegi életének a megmentése csak úgy lehetséges, ha behatóan megvizsgáljuk az alternatív és természetadta lehetőségeket. A globális szennyezőanyag kibocsátást a jelenlegi töredékére kell csökkenteni, a fejlődő országok növekvő energiafelhasználása ellenére. Tanulmányaim során, főként az EU-kapcsolatok szakirányos stúdiumok során gyakran találkoztam az alternatív energiahordozók problematikájával és felkeltette az érdeklődésemet. Tavaly, 2007-ben laikus hallgatóként resztvettem a RENEXPO (Central & South-East Europe, április 19-21, Budapest) nemzetközi szakkiállításon, mely egy magas szintű szakmai kongresszus keretében gyűjti össze a térség összes szereplőjét a témában. A megújuló energiák és az energiahatékony építés és felújítás teljes palettája képviselteti magát ezen a rendezvényen. Hasznos gondolatnak vélem összevetni a magyarországi és a németországi viszonyokat a megújulók szempontjából, hiszen a környezetvédelmi, és a megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó technológiákban kiemelkedő Németország. Szemügyre vesszük, hogy a Németországnál sokkal jobb természeti adottságokkal rendelkező Magyarország miként használja ki a megújuló energiák nyújtotta lehetőséget, például napenergiában. A fejlett országok, így Németország is, egyre kisebb számú kitermelőforrástól függnek: Németország importfüggősége 80%-os, Magyarország az energiahordozók több, mint 70%-át importálja. A még meglévő kőolaj- és földgázkészletek legnagyobb része a Közel-Kelet országaiban található. Az energiaönállóság, az importfüggőség megszűnése a békét biztosító külpolitika fontos tényezőjévé válhatna, elkerülve azt, hogy az energiáért, a szó szoros értelemben vett harcra, katonai beavatkozásra kerüljön sor. Külön fejezetben foglalkozok a német megújuló energia törvénnyel (EEG), hiszen e törvény mintául szolgál más országok számára is, nem hiába. 5

5 Sok adatot, statisztikát tartalmaz jelen dolgozatom, melyek alátámasztják az állítottakat. Főként hivatalos szervek által kiadott tanulmányokat használtam a szakdolgozatban. Interdiszciplináris tárgyról lévén szó, arra törekedtem, hogy a műszaki és természettudományos fogalmakat, terminusokat, amelyekről a felkészülés közben olvastam, és elegendő szakmai (pl. fizikusi) ismeret híján megérteni nem, vagy alig tudtam, a minimálisra korlátozom, hiszen hiteltelen is lenne, ha természettudósként, energetikai- vagy villamosmérnökként értekeznék a témában. Azokról a legfontosabb alapismeretekről azonban, amelyek magyarázatot adnak arra, hogy milyen módon működnek az adott megújulót kitermelő eszközök, műszerek, rövid, nagyvonalú leírást nyújtok, hiszen nem tárgyalhatom más tudományágak témakörét kellő mélységben. Csupán arra utalok (a szakirodalom megjelölésével), hogy hol lehet az adott kérdésnek utánanézni. A dolgozat céljai között szerepel, hogy választ adjak a lehetőségek és a korlátok alapján Magyarországon az uniós elvárásoknak megfelelően, miként lehet a megújulókból származó energiatermelést jelentősen növelni. Mely megújulókat kell hazánkban kiemelten kezelni? Milyen nemzetgazdasági előnyök származnak a megújuló energiák felhasználásával? Mire utalnak a hosszú távú előrejelzések Németországban? Mi a szerepe, fontos-e a társadalmi méretű ismeretterjesztés, az alternatív energiaforrások részesedésének növelésében az enrgiamérlegben? Milyen sikereket ért el Németország a megújulók területén és mi ennek az oka, mik állnak a siker hátterében? Milyen költségekről eshet szó a téma kapcsán? Az állam milyen szerep vállal, mit kell/kéne vállalnia az előrehaladás érdekében? Tehát a dolgozat fő kérdésfelvetéseként mélységeiben gazdasági, közgazdasági, valamint ezzel összefüggően társadalmi aspektusból vizsgálom meg a témát, valamint az EU környezetvédelmi jogi szabályozásának gyakorlatának oldaláról. Érdekes észrevételek mutatkoznak a két különböző múltú, gazdaságú, természeti adottságokkal rendelkező EU-s ország helyzetének értékelésében. 6

6 1.1. A megújuló energiaforrások kiaknázásának szükségessége aggasztó jelek A gazdasági jólét egyik alapfeltétele a megfelelő energiaellátás, melyet a mi kultúránk már evidenciaként kezel, természetesnek vesz. Mivel azonban ez igen költségigényes és jelenleg centralizált, ezért nagy jelentősége van az alternatív energiaforrások alkalmazásának, hiszen ezek fenntartható, és környezetbarát energiát kínálnak. Mivel lokálisak, az energiát helyben állítják elő, olyan vidéki térségeken (tanyák, hegyvidéki települések, tengeri szigetek, stb.) is segíthetik az élet- és munkakörülmények kedvezőbbé válását, ahol az országos közüzemi rendszereken keresztül nem, vagy csak igen költségesen teremthető meg az infrastrukturális háttér. Az energiatermelés és felhasználás mennyisége és minősége, valamint importfüggősége jelentősen befolyásolja országunk gazdasági helyzetét és versenyképességét és nem utolsó sorban a környezet terhelése révén az emberi életminőséget. Tény, hogy minden oldalról óriási erők csapnak össze, sok érdekcsoport létezik, amelyeknek nem érdekük a megújuló energiák kihasználása, hanem fontosabb az anyagi és presztízsnyereség maximalizálása. A gáz és az olaj egyenlőtlen eloszlása aránytalan hatalommal ruházza fel azokat, akik ezekhez az összpontosított készletekhez hozzáférnek. Az 1973-as olajválsággal kapcsolatban sok futurológus az üzemanyag ellátás összeroppanását jósolta a kimerülő készletek miatt. A legújabb statisztikai adatok szerint a szénkészlet további 200 évig, a gázkészletek 65 évig, az olajkészletek pedig kb. 45 évig elegendőek. Most biztosan átfogalmazódik ez a jóslat, hiszen a Brazíliában újonnan felfedezett óriási olajmező befolyásolja majd a készletek várható rendelkezésre álló mennyiségét. A készletek valóban végesek, noha sokak előtt hiteltelenné váltak az 50 éve hasonló időtartamú előrejelzések. Azonban nem a készletek végleges kimerülésekor jelentkezne a katasztrófa, hanem sokkal előbb, amikor például a fogyasztás éves mértéke meghaladná vagy megközelítené a kitermelés lehetséges mértékét. Az atomenergia népszerűtlenné válása után a kivezető utat csak a megújuló energiaforrások jelentik. Az előrejelzések szerint a 2010 évtől kezdődően az amerikai és nyugat-európai gazdasági élet egyik legjelentősebb motorja a megújuló energiaforrások ipara lesz és több új munkahelyet fognak felkínálni, mint a teljes számítástechnikai ipar. 1 Szinte biztos, hogy a következő 25 év gazdaságát, ökológiai és társadalmi rendszerét a megújuló energiaforrások 1 Nicole KUHLMANN: Napenergia-hasznosítás. Budapest, Cser Kiadó,

7 ipara fogja meghatározni. A befektetőkre ösztönzőleg hat a fejlődő országok növekvő energiaigénye, mivel új piacok nyílhatnak meg. Az adott országokban rendelkezésre álló nap-, szélenergia, biomassza stb. hasznosítására gyártott termékek piacán új lehetőségek nyílnak. A megoldás túl soká nem várhat, mivel főleg az elektromos energiától való függőség, különösen Kínában és a gyorsan fejlődő távolkeleti gazdaságokban drámai következményekkel járhat, de nem csak ott, hanem az egész világgazdaságra nézve veszélyes Megújuló Energiaforrások - Egyre nagyobb jelentőségük, definíciók A XX. század mint a fosszilis energiaforrások és az atomenergia kora vonul be a történelembe. A több mint két évszázada tartó iparosodás során kiemelkedő tudományos technikai ismeretekkel rendelkező társadalmak jöttek létre. Ezek az alapvető emberi érdekek fogalmi és jogi értelmezése tekintetében a fejlődést segítették ugyan, ám az ökoszféra durva megváltoztatás folytán épp az emberi létet sodorták végveszélybe. A fosszilis üzemanyagokkal és az atomenergiával, mint az energia probléma végleges megoldásával kapcsolatos kísérlet kudarcot vallott. Amennyiben nem lesz változás, az árak hirtelen növekedése várható és meghiúsul az egyre növekvő számú népesség természetes életmódja és életfeltételei javításának esélye Minden kétséget kizáróan elérkezett tehát az idő az emberiséget a fogyasztói létből a megújuló és fenntartható létbe átsegítő mozgalom számára. A tévhitre alapozott, ám tényszerűnek feltüntetett megállapítás hogy ti. az alapvető életfeltételek szempontjából elengedhetetlen értékek, mint a levegő, a víz s a termőtalaj, kimeríthetetlen forrást jelentenek az ember számára súlyos veszélyeket vont maga után: megcsappant a felhasználható víz mennyisége, pusztult és degradálódott a termőtalaj, sőt a légkör elszennyeződése miatt éghajlati változások is bekövetkeztek. 2 Hermann Scherr: Napenergia Charta 2 8

8 A megújuló energiaforrások egyre növekvő jelentősége Az energiafajtáknak két alapvető kategóriája létezik, a kimerülő, más néven fosszilis és a megújuló energiaforrások. A kimerülő energiaforrások is újratermelődnek, hiszen a szenesedés illetve kőolajképződés folyamata is folytonos. Ezek a források azonban kiapadnak, ha a kiaknázás gyorsabban történik, mint az újratermelődés. Az emberiségnek azonban olyan hatalmas energiamennyiségre van szüksége, hogy nincs idő a fosszilis energiahordozók újraképződésére A megújuló energiaforrások definíciója A megújuló energiaforrás olyan energiaforrás, amely a természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelődik: nap-, szél-, biomassza-, vízi- és geotermikus energia. Megkülönböztetünk végtelen, illetve véges energiaforrásokat. Végtelen megújuló energiaforrások: Napenergia Szélenergia Véges, illetve korlátozott mértékben rendelkezésre álló megújuló energiaforrások: Biomassza Vízenergia Geotermikus energia A megújuló energiaforrásokat, azok komplexebb megközelítését, energiatermelésben betöltött szerepüket, hasznosításuk jövőbeni lehetőségeit ismerni kell ahhoz, hogy tudjuk, miért is elengedhetetlenül fontos alkalmazásuk és elsősorban azt, hogy alkalmazásuk milyen előnyökkel jár a fogyasztók számára A megújuló energiaforrások előnyei Globálisan: a fosszilis energiahordozók tartalékainak kimerülésével felértékelődnek a megújuló energiaforrások, előtérbe helyeződik a környezettudatos világszemlélet, valamint annak a lehetősége, hogy a termelési folyamatok során keletkező melléktermékeket hasznosítsák. 9

9 Országos és Regionális szinten: az import energia felváltásával a külső piac kevésbé befolyásolja a helyi energiapolitikát, környezetvédelmi szempontból is fenntartható gazdasági fejlődés előtérbe kerül, nemzetközi egyezményekben aláírt kötelezettségek betartására való sarkallás, az országos energiaellátási rendszer tehermentesül, enyhül a munkanélküliség, sőt, technológiáikba történő beruházások kapcsán főként vidéki munkahelyek keletkeznek. Felhasználásuk ezáltal kedvezően befolyásolhatja az ipari, mezőgazdasági struktúraváltást, elősegítheti az innovációt és ezen szektorok versenyképes működését, hozzájárulva a vidéki életminőség javulásához és a lakosság helyben tartásához. A helyi energiaforrásokat jobban kihasználják és az infrastruktúra is fejlődik. Felhasználásuk mérsékli a klímaváltozást okozó üvegház hatású gázok kibocsátását és a levegőszennyezést, aminek kedvező hatása a kisebb mértékű savasodásban, az épített környezet állagromlásának mérséklésében és jobb mezőgazdasági termésben mutatkozik meg A stratégia jelentősége-gazdasági vonatkozások A megújuló energiaforrások alkalmazási módja igen színes palettán mozog. A legjellemzőbb alkalmazási területük alapvetően a fűtési célú hőenergia-termelés, de mostanában már a villamosenergia-termelés a vizsgálat középpontja és a jövőben pedig már az üzemanyagként való felhasználásuk is egyre nagyobb figyelmet kap. Ez utóbbi két terület jelentősége nemzetközi és hazai viszonylatban is meghaladhatja a megújuló energiahordozók villamosenergia termelésben játszott szerepét. A megújuló energiaforrások ma még sokkal többe kerülnek, mint a hagyományos, piacérett technológiákkal, fosszilis energiahordozókból nyert energiaforrások. Ez a feltevés azonban csak a fosszilis energiahordozók aktuális árán alapul. A fenntartható fejlődés szempontjai amely mellett az Európai Unió tagállamai is elkötelezték magukat azonban megkövetelik, hogy a hagyományos energiahordozók megítélésénél figyelembe vegyük azokat a költségelemeket is, amelyeket egy harmadik fél vagy a társadalom fizet, és amelyek egyelőre nem jelennek meg az árakban (ún. negatív externális vagy társadalmi költségek). 3 A megújuló energiaforrások részesedésének növekedését az energiamérlegben tehát a piaci körülmények tudják elősegíteni. A gazdasági szereplők ugyanis a piaci áron mért 3 strategia_tars_egyeztetes.pdf 10

10 költségek és a piaci árban elismert haszon alapján hozzák meg termelési és fogyasztási döntéseiket. Így a piac kielégítő működése esetén tapasztalhatnánk növekedést az ügyben. A piac azonban ma még nem méri a szociológiai és környezeti hatásokat. Az egyén és a társadalom szintjén felmerülő hasznok és költségek különbségét nevezzük externáliáknak. Az externális hatások mérése és értékük pénzben történő kifejezése fontos a tisztán látáshoz. Az externális költségek becslését szolgálja az ökomérleg-elemzés, mely a környezeti tényezők piacra gyakorolt hatásának rendszerszerű értékelését jelenti. Ennek segítségével könnyebb a környezeti hatások ellenőrzése, irányítása és optimalizálása. Az értékelések felhasználhatóak a tervezésben és környezeti akciótervek kidolgozásában. Bizonyos externális költségek gyakorlatilag megbecsülhetetlenek, mint pl. az üvegházgázok kibocsátásának költséghatása. A piac önmagában képtelen optimális döntést kialakítani ezeknek a hatásoknak a figyelembe vételére, ezért szükséges az árban érzékelhetővé tenni a járulékos költségeket és hasznokat a megújuló energiát előállítók és a fogyasztók számára. A fosszilis energiák európai uniós piaci ára gyakorlatilag azonos a termeléssel együtt járó externális költségekkel. A megújuló energiaforrások externális költségei minimálisak, számottevően kisebbek még az atomenergia-előállítás externális költségeinél is. Társadalmi szempontból a megújuló energiák felhasználása akkor válhat igazán versenyképes alternatívává, ha az energiatermelés externális hatásait sikerül az árban realizálni. Ezért elengedhetetlen, hogy amikor környezetbarát vagy megújuló energiaforrásokról beszélünk, feltétlenül meg kell említenünk az állami támogatás fontosságát. A támogatás mértékétől függően befolyásolni tudja a felmerült többletköltségeket, a fogyasztói árakba beépíti azokat. A támogatások akkor és annyiban indokoltak, ha és amennyiben az elérhető közvetlen gazdasági és közvetett társadalmi előnyök kompenzálnak a többlet ráfordításokért. Az egyre gyorsabb ütemben fejlődő technológiák eredményeként, illetve a fosszilis energiahordozók korlátozott mennyiségéből adódóan, a tartós áremelkedésnek is köszönhetően a támogatások mértéke az idő előrehaladtával jelentősen csökkenhet, illetve meg is szűnhet. Nem csak és kizárólag az anyagi támogatás megléte a meghatározó: környezettudatos, innovatív szemlélet segítheti az elmozdulást a megfelelő energiaigény biztosításának irányába. A megújulók felhasználásának tömegessé válásához azonban szükséges az állami részvétel. 11

11 2. Magyarország 2.1. Helyzetelemzés Ebben a fejezetben Magyarország adottságait, lehetőségeit vizsgálom a megújuló energiaforrások szempontjából, a legnagyobb segítségemre a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2007-es kiadványa volt, amit forrásként sok helyen fel is tüntettem. Itt megemlíteném, hogy maga a hazai megújuló iparág joggal kritizálja a Minisztérium adatait 4. Az energetikai koncepció igen hiányos, bírálják, illetve több szakértő megkérdőjelezi a szakmaiságát a minisztériumi tervezetnek, mely többet foglalkozik például a Magyarország szempontjából kevésbé fontos nukleáris energiatermeléssel, mint az igen fontos és jelentős hőszivattyúk témakörével, holott geotermikus adottságaink kiválóak. A megújulók felhasználásának fő trendjei az EU-ban és Magyarországon A fosszilis energiahordozók árának növekedése, a készletek rohamos csökkenése, valamint az atomenergiával kapcsolatos félelmek miatt mind inkább előtérbe kerülnek a megújuló energiaforrások kínálta lehetőségek egyre nagyobb fokú kihasználása az Európai Unióban is. Részesedésük a hagyományos energiahordozókhoz viszonyítva még mindig igen csekély, 2004-ben, az EU 25-ben a következőképpen alakult: 4 (letöltés ) 12

12 1.sz. táblázat Forrás: GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM: Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás növelésének stratégiája Az Európai Unió fosszilis energiaforrásoknak való kitettsége 1990 és 2004 között közel 8%- kal növekedett. A hagyományos, jellemzően Európában megtalálható fosszilis energiaforrások (feketeszén, lignit) felhasználásának csökkenését legnagyobb mértékben a földgáz (60%), majd a megújuló energiaforrások (58%), és az atomenergia (28%) felhasználásnak növekedése kísérte. A készletek kimerülése és az ellátás egyre bizonytalanabb garantálása, valamint az import túlsúlya miatt ez a kérdéskör mindinkább az Európai Unió figyelmének központjába került. Az 1997-es Fehér Könyv célként jelölte meg, hogy az Unión belül 2010-re el kell érni a megújuló energiák 12%-os részarányát a teljes villamosenergia felhasználásban. Elterjedésének elősegítése érdekében pedig megszületett a 2001/77/EK irányelv, amely konkrét, kötelezően elérendő célokat jelölt meg 2010-re az egyes tagországok számára. Fő cél: a megújulókon alapuló villamosenergia termelés az összenergia termelésen belül érje el a 21%-ot. Magyarország a csatlakozáskor kötelezettséget vállalt arra, hogy 2010-re ő is teljesít bizonyos kritériumokat, jelen esetben a villamosenergia termelésben a 3,6%-os küszöbértéket. A tagországok közül Magyarország a legalacsonyabb vállalást tette, amelyet a ben elért 4,5%-kal elsőként sikerült is teljesítenie. 13

13 Az egyes tagországok megújuló alapú villamosenergia részarányra vonatkozó célkitűzései 2.sz.táblázat Forrás: GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM: Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás növelésének stratégiája Látható, hogy Magyarország eléggé a sor végén kullog a megújulók szempontjából, a jelenlegi felhasználáshoz viszonyítva igen szerény célkitűzést vállalt 2010-re. Az EU 25 tagországaiban a megújuló energia felhasználás 90%-a két erőforrás, a biomassza és a vízenergia-felhasználásból származott 2004-ben 5. A felhasználás húzóerejét a biomassza jelentette kétharmados részaránnyal. Nem véletlen ezért, hogy az Európai Unió megújulókkal kapcsolatos szabályozásában kiemelt szerepet kap a biomassza, amely felhasználásának növelése érdekében az Unió Cselekvési Tervet dolgozott ki 2005-ben. Az Unió szakértői a 2010-es célkitűzések eléréséhez a biomassza felhasználásában látják a legnagyobb potenciált. 5 strategia_tars_egyeztetes.pdf 14

14 3.sz.táblázat Forrás: GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM: Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás növelésének stratégiája Az összenergia termelésen belül a megújuló energiaforrások részaránya az elmúlt másfél évtizedben erőteljesen növekedett, míg 2001-ben 36,4 PJ, addig 2006-ra már 54,8 PJra ugrott, amely 50,8 %-os növekedést jelent az adott időszakban. Az is jól megfigyelhető, hogy kivétel nélkül minden egyes energiát szolgáltató nyersanyagalap felhasználása jelentősen csökkent, ami hazánkban is a környezettudatos szemlélet mind inkább széles körben való elterjedésére utal. 15

15 4.sz. táblázat Forrás: GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM: Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás növelésének stratégiája Magyarországon a legfontosabb megújuló energiaforrás a biomassza, amely ban az összes megújuló energia közel 90%-át adta. A biomasszát jelentőségben a geotermikus energia (3,6 PJ), a megújuló alapú hulladék felhasználás, a bio üzemanyag (0,96 PJ), és a vízenergia (0,67 PJ) felhasználás követi, de ezek nagyságrendileg lényegesen elmaradnak a biomassza felhasználástól. A legjelentősebb biomassza alapanyag Magyarországon a tűzifa, 47,4%-ban ezt használják fel, majd az egyéb biomassza követi 36,8%-kal. A 2013-ra tervezhető zöldáram-termelés összetétele figyelembe véve a hazai sajátosságokat a következő lehet: 16

16 Becsült zöldáram-termelés Magyarországon 2013-ig 5.sz.táblázat Megújuló energia típusa szilárd biomassza biogáz szélenergia egyéb technológiák Összesen A 2013-ra várható zöldáram-termelés 3992 GWh 262 GWh 710 GWh 436 GWh 5400 GWh A megújuló energiahordozókat ma hazánkban elsősorban hő- és villamosenergia termelésben, valamint egyelőre igen kismértékben üzemanyagként hasznosítják. A fenti táblázatból is egyértelműen kitűnik, hogy Magyarországon a legnagyobb mértékben a biomasszát hasznosítják. 17

17 3. A megújuló energia törvény Németországban (EEG) Ebben a fejezetben mindenekelőtt Németország megújuló energiaforrásait általában, illetve az EEG törvény értelmezését szeretném meghatározni és ehhez kapcsolódóan röviden ezen energiák ki- és felhasználásának máig tartó fejlődését, illetve a várható jövőbeni fejlődését kívánom bemutatni. A megújuló energia törvény elvi kívánalmait, követelményeit veszem nagyító alá, összevetve más hasonló kezdeményezésekkel. Végül az EEG kritikai megítélésére kerül sor, az európai jog szempontjából megvizsgálva, úgymint a kitűzött cél elérésének a mértéke, a költség-haszon reláció és a lehetséges alternatívák. Az egyes megújuló energiaforrások részletes leírását, jellemzőit, mibenlétét a magyarországi fejezetekben tárgyalom, s a német helyzet bemutatásakor nem ismétlem ezeket a leírásokat (pl. a napenergiáról általánosságban). Kivételt képez ez alól, ha valamely specifikus, új berendezésről, vagy ha a megújulókból energiát kitermelő forradalmi eljárásról van szó ben váltotta fel elődjét a megújuló energia törvény, amely szabályozza Németországban a megújuló energiákon alapuló áram-előállítást. A megújuló energiákkal történő áramtermelést 1990 óta támogatják államilag Németországban. A törvény célja az, hogy a klíma- és környezetvédelem érdekében a megújuló energiák szerepe jelentősen növekedjen az áramellátásban. Ennek érdekében anyagi támogatást kapnak azok, akik megújuló energiaforrásokat vezetnek be. A törvény értelmében a következők tartoznak a megújulók közé: vízenergia, szélenergia, a napáram és a naphő, a környezet hője, a biomassza és a földhő. A regeneratív energiák konzekvens kiépítésével Németországban 2005-ben 84 millió tonna széndioxidot sikerült megspórolni. Az EEG előirányozza, hogy 2020-ig legkevesebb 20%-a az energiaszükségletnek megújuló forrásból kell származzon

18 % 0,20% 11,30% 20,60% Biomassza Szélenergia Vízenergia Napenergia 29% 3,10% 43,10% 24,70% Biomassza Szélenergia Vízenergia Napenergia Az egyes megújuló energiaforrások felhasználásának fejlődése Németországban 6.ábra A német statisztikai hivatal jelentése szerint a rendkívül kedvező keretfeltételeknek köszönhetően Németországban máris teljesült az EU és az EEG által is kitűzött cél, melynek megfelelően 2010-re 12,5%-ra kell emelni a megújuló áram részesedését az áramtermelésben. A bruttó áramtermelésben a megújuló energiák részvétele 2007-ben 14,1 %-ra nőtt ben a megújuló áram részvétele még csak 3,6%-os volt, mely főként a vízenergia hasznosításából származott. A megújuló energia 17,5 TWh-ról 2007-re ötszörösére, 87 TWh-re nőtt. A legnagyobb, 6,2 %-os a szélenergia részvétele az áramtermelésben, ezt követi a vízenergia, a biomassza, majd a napenergia A megújuló energiaforrások felhasználását ösztönző állami eszközök ismertetése Németországban Az állam többféle módon segíti a regeneratív energiák felhasználását. A piaci ösztönzés egyik eszközeként a beruházásokhoz nyújtott támogatásokat kell megemlíteni. A 2007 januárjától érvényes támogatások két fő csoportját a napkollektorokhoz és a biomasszakazánokhoz biztosított támogatások képzik. Ezen felül a biomasszát vagy geotermikus energiát felhasználó nagyobb (fűtőműi) létesítményekhez vehető igénybe. A támogatás célja nemcsak a megújuló energiaforrások használatának előmozdítása, hanem a berendezések versenyképességének, az iparág fejlődésének ösztönzése is. Így a támogatható beruházásoknál az alkalmazott berendezések korszerűségére és környezetbarát voltára vonatkozó előírásokat is be kell tartani. A korszerűbb berendezések emelt szintű támogatásban részesülnek. Ilyen 19

19 innovatív berendezés például a több lakásegységet ellátó (kollektív) napkollektoros rendszer. A helyi távhőt szolgáltató fűtőműi (100 kw feletti) hőforrások preferált támogatásával egyidejűleg a szükségessé váló távhőrendszer-építéshez vagy -bővítéshez további beruházási hozzájárulás is igénybe vehető. 7 A támogatás kedvezményezettjei a lakosság, egyes intézmények, és a kis- és középvállalkozások. Az alaptámogatás a megvalósulást követően igényelhető, az innovációs támogatást pedig a szállítási vagy beruházási szerződés megkötése előtt kell igényelni. A megújuló energiaprogram távhőre vonatkozó szubvenciójában a beruházási hitel összegét csökkenti az elnyert támogatás. A német megújuló energia törvény (EEG) a másik államilag alkalmazott támogatás, mely a megújulók felhasználásának növelését célozza meg. Lényegében az EEG az átvétel szabályozásával támogatja a megújuló bázisú villamos-energiatermelést. A törvény figyelemmel van az időbeli technológiai változásokra, és a megújuló energiahordozók szerint differenciált kötelező átvételi árakat általában az idő függvényében degresszíven határozza meg. Az átvételi árakkal kapcsolatban kiemelendő a hőpiac támogatásba való bevonása: kapcsolt energiatermelés esetén az alap átvételi árnál 2 euró- cent/kwh-val (a beépített kapacitás nagyságától függően 17-24%-kal) magasabb ár érvényesül, amire a degresszivitás sem vonatkozik. 8 Az energiaadók területén is kedvező diszkriminációban részesülnek a megújuló energiaforrások, amennyiben azok adómentesek. EEG-törvény előtt volt egy hasonló német törvény, amelyik csupán a szélenergiáról szólt és a rentabilitási feltételeket biztosította (az árambetáplálási törvény,1991.). Az új törvény előírja, hogy a magasfeszültségű vezetékek üzemeltetőinek fix vételáron kell megvásárolniuk a megújuló energiaforrásokkal termelt energiát. A betáplált áram az energiahordozó jellegétől és az erőmű nagyságától függően kerül megtérítésre. Ez tette lehetővé a német példa nélküli sikertörténetet: 2000 óta a megújuló energiák aránya az áramtermelésben megduplázódott, 6 százalékról 12 százalékra emelkedett. 7 strategia_tars_egyeztetes.pdf ( ) 8 20

20 A megújuló energiák fejlődése Németországban 7.sz.táblázat Forrás: (StrEG: Stromeinspeisungsgesetz: árambetáplálási törvény) 9 Az előző fejezetben már szó volt arról, hogy sokszor hallani, hogy a megújuló energiák sokba kerülnek az áramfogyasztóknak. Ha csak a rövid távú differenciális költségeket vesszük figyelembe, akkor igazat adhatunk. Azonban a zöld áram hosszútávon csökkenti a nagykereskedelmi áramköltséget. Ezért például 2006-ban Németországban kb. 5 milliárd eurót lehetett megtakarítani. Ehhez járulnak még a tüzelőanyag importjánál keletkező megtakarítások. Ha ehhez még hozzávesszük az elkerült környezetkárosítást is, akkor látható, hogy jelentős nemzetgazdasági haszon keletkezik. A zöld áram támogatása összhangban áll az érvényes EU-jogszabályokkal, annak ellenére, hogy a megújuló energiákból nyert áram tekintetében a kedvezőbb átvételi árak alkalmazása elvben tiltott állami támogatást jelent. A megújuló energiákból nyert áram betáplálásának javadalmazását szabályozó irányelvben az EU megállapította, hogy a regionális és globális környezeti problémák megoldása szintén közös EU-célkitűzés, és ebben az esetben prioritást élvez

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva SZAKDOLGOZAT Dorogi Éva 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés, ajánlás... 4 1. A megújuló energiák fajtái... 5 1.1 Biomassza... 7 1.2 Napenergia... 12 1.3 Geotermia... 14 1.4 Szélenergia... 15 1.5 Vízenergia... 16

Részletesebben

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Szerző: Tóth Tamás. Témavezető: Ekéné dr. Zamárdi Ilona

DE TTK. Egyetemi doktori (PhD) értekezés. Szerző: Tóth Tamás. Témavezető: Ekéné dr. Zamárdi Ilona DE TTK 1949 A megújuló energiaforrások társadalmi háttérvizsgálata a Hernád-völgy településein, különös tekintettel a dendromassza-alapú közösségi hőenergia-termelésre Egyetemi doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS,

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS, Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány KÖRNYEZETBARÁT ENERGIAFELHASZNÁLÁS, avagy a megújuló

Részletesebben

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 A jövő embere Tanulmánysorozat az integrált projektszándékokról Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 Sajóvölgyi Tájszépítő Egyesület 2014. Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANÚLMÁNY A DÉL

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANÚLMÁNY A DÉL Békéscsaba, 2007. augusztus MTA RKK ATI MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANÚLMÁNY A DÉL ALFÖLDI RÉGIÓ MEGÚJULÓ ENERGIÁIRÓL ÉS AZOK HASZNOSÍTHATÓSÁGI LEHET SÉGEIR L Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából

Részletesebben

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. www.enerea.eu A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Megújuló energiaforrások gazdaságossági elemzése az épületenergetikában

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Megújuló energiaforrások gazdaságossági elemzése az épületenergetikában MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Megújuló energiaforrások gazdaságossági elemzése az épületenergetikában Bánóczy Emese 2013 Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 4 1. A fenntartható

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP Kaposvár 2014 A bolygó lázas. Ha a gyermeked lázas doktorhoz viszed. Ha a doktor azt mondja, hogy beavatkozás szükséges, nem ellenkezel, hogy azt olvastam a tudományos-fantasztikus

Részletesebben

Mezőgazdasági hulladékokból történő megújuló energia-termelés és felhasználás lehetőségei az agrárium területén

Mezőgazdasági hulladékokból történő megújuló energia-termelés és felhasználás lehetőségei az agrárium területén Mezőgazdasági hulladékokból történő megújuló energia-termelés és felhasználás lehetőségei az agrárium területén Szerződésszám: VKSZI/188/2008 GreenCapital-4/2008 Készült: az FVM Vidékfejlesztési, Képzési

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013) Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 145/2011.(IX.29.)

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Energetikai kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. HELYZETELEMZÉS... 8 1.1. Az ágazat nemzetközi és hazai helyzete,

Részletesebben

FÁS SZÁRÚ ENERGETIKAI ÜLTETVÉNYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON NAPJAINKIG; ÜZEMELTETÉSÜK, HASZNOSÍTÁSUK ALTERNATÍVÁI

FÁS SZÁRÚ ENERGETIKAI ÜLTETVÉNYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON NAPJAINKIG; ÜZEMELTETÉSÜK, HASZNOSÍTÁSUK ALTERNATÍVÁI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Biokörnyezettudomány Program DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS FÁS SZÁRÚ ENERGETIKAI ÜLTETVÉNYEK HELYZETE MAGYARORSZÁGON NAPJAINKIG; ÜZEMELTETÉSÜK,

Részletesebben

Készítette: dr. Forgács Emese. Német és dán megújuló energia

Készítette: dr. Forgács Emese. Német és dán megújuló energia Készítette: dr. Forgács Emese Német és dán megújuló energia Bevezetés... 3 Alapvetés...4 Szélenergia... 4 Napenergia... 5 Árapály energia... 6 Geotermikus energia... 6 Biomassza... 6 Németország...7 A

Részletesebben

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS:

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS: HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS: ALTERNATÍV ENERGIA, AUTONÓM KISKÖZÖSSÉGI ENERGIAELLÁTÁS - 1 - Bevezete s Az emberiség környezetszennyező és energia pazarló életvitele hosszú távon a természeti erőforrások kimerüléséhez

Részletesebben

3. bõvített kiadás. írta Gyulai Iván

3. bõvített kiadás. írta Gyulai Iván A biomassza dilemma 3. bõvített kiadás írta Gyulai Iván Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Forrás programjának (K-36-08-00185A), valamint az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. anyagi támogatásával

Részletesebben

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet. Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén

Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet. Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén Útmutató a horvát-magyar határmenti térség kkv-i számára 1.. kötet Beruházási lehetőségek a megújuló energia területén 2012 1 Tartalom 1 Abstract 5 2 A projektről 7 3 Bevezető 8 4 Megújuló energiaforrások

Részletesebben

Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése

Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése SZENT ISTVÁN EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR LÉTESÍTMÉNYMÉRNÖK MESTERSZAK Biogáz üzem energetikai értelmezése és életciklus elemzése Készítette: Szabó Dávid István Konzulens: Prof. emeritus Dr. Barótfi István

Részletesebben

Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére

Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére Készítette: Pánczél Csilla BGF-KKFK, Külgazdasági szak, Tőzsde-pénzintézetek szakirány Belső konzulens: Sajósiné dr. Kováts Magdolna Külső konzulens:

Részletesebben

HAZAI ÉS EU ENERGIABIZTONSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK

HAZAI ÉS EU ENERGIABIZTONSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK V. Évfolyam 3. szám - 2010. szeptember Jobbágy Szabolcs jobbagyszabolcs@citromail.hu HAZAI ÉS EU ENERGIABIZTONSÁG ÉS A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Absztrakt Értékelő elemzésében egy általános képet szeretnék

Részletesebben

ENERGIAKÖRKÉP, AVAGY MI LESZ A JÖVŐ ENERGIÁJA

ENERGIAKÖRKÉP, AVAGY MI LESZ A JÖVŐ ENERGIÁJA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT EU KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ENERGIAKÖRKÉP, AVAGY MI LESZ A JÖVŐ ENERGIÁJA KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Magyarország - Szlovákia

Magyarország - Szlovákia EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására PONT Intézet A mezőgazdasági hulladékok és termékek energetikai célú hasznosítása Felsőoktatási kutatóprogram Magyarország - Szlovákia Budapest, 2007 2

Részletesebben

Magyarországi fenntartható energiastratégia

Magyarországi fenntartható energiastratégia Magyarországi fenntartható energiastratégia (Tanulmány) Energia Klub 2006. május Szerzők: Ámon Ada, Kardos Péter, Kazai Zsolt, Perger András, Tóth Nelli A szerzők köszönetet mondanak az Energia Klub többi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ALAPOZOTT KOMPLEX KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL Megújuló energiára alapozott, hatékony intézmény fenntartási, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési akciók energetikai feltételeinek vizsgálata

Részletesebben

KÉK GAZDASÁG KONZORCIUM - PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ENERGIASTRATÉGIÁJA

KÉK GAZDASÁG KONZORCIUM - PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ENERGIASTRATÉGIÁJA Tartalomjegyzék 0. Preambulum... 4 0.1 Közreműködő szakértők, cégek... 4 0.2. Felhasznált adatok, források... 5 I. Helyzetfelmérés... 6 I.1. A stratégia elkészítésének célja... 6 I.2. A helyzetfelmérés

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban 575 A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban MAGDA RÓBERT Kulcsszavak: energiafüggőség, megújuló energiahordozók, biomassza, foglalkoztatás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja

A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség. tartalom. A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja IV. évfolyam negyedik szám A projektet támogatja az Európai Unió Phare Programja A magyar TELLUS Program újabb Phare támogatást nyert el a Szövetség A falusi, vidéki életmód, a mezôgazdasági termelôk,

Részletesebben