Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet"

Átírás

1 I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 4 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat évi zárszámadási rendelettervezet előterjesztésének elhalasztása... 5 Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport évi tevékenységéről (Javaslat a napirendi pont elnapolására)... 8 Hódmezővásárhelyen található műemlékeink állagának áttekintése és lajstromba vétele Tájékoztató az Önkormányzat fenntartásában működő óvoda és iskola épületek állapotáról, javaslatok a szükséges felújítások elvégzésére és ütemezésére, kiemelt tekintettel az energetikai korszerűsítés lehetőségeire Tájékoztatás az oktatási intézményekben megvalósuló pályázatokról Beszámoló a Hermann Alice Óvoda működéséről... 93

2 I/A kötet 2. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERÉTŐL Iktatószám: /2011. M E G H Í V Ó Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (02.08.) Kgy. rendelet 10. (1) bekezdés értelmében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendes ülését összehívom április 7-én, órára Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem). 1. Napirend: Tájékoztató a közterületen végzett munkáról /szóbeli/ Előadó: polgármester Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 2. Napirend: Az önkormányzat évi zárszámadási rendelete Előadó: polgármester Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 3. Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport évi tevékenységéről Előadó: polgármester Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 4. Napirend: Hódmezővásárhelyen található műemlékeink állagának áttekintése és lajstromba vétele Előadó: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 5. Napirend: Tájékoztató az Önkormányzat fenntartásában működő óvoda és iskola épületek állapotáról, javaslatok a szükséges felújítások elvégzésére és ütemezésére, kiemelt tekintettel a fűtéskorszerűsítések lehetőségeire Előadó: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre: valamennyi bizottságnak

3 I/A kötet 3. oldal 6. Napirend: Tájékoztató az oktatási intézményekben megvalósuló pályázatokról Előadó: Jogi Iroda, Oktatási Csoport Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 7. Napirend: Beszámoló a Hermann Alice Óvoda működéséről Előadó: intézményvezető Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 8. Napirend: Egyebek Hódmezővásárhely, március 28. Lázár János

4 I/A kötet 4. oldal Iktatószám: /2011. Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás Tisztelt Cím! Tájékoztatom, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai az alábbiak szerint tartják üléseiket; valamennyi bizottsági ülés a Polgármesteri Hivatal az I/6., Dísztermében kerül megtartásra. Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság ülése: április 4. / hétfő / délután óra Pénzügyi, Gazdasági Bizottság együttes ülése: április 4. / hétfő / délután óra Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság ülése: április 5. / kedd / délelőtt óra Mezőgazdasági és Vállalkozási Bizottság ülése: április 5. / kedd / délelőtt óra Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság ülése: április 5. / kedd / délelőtt óra Egészségügyi és Szociális Bizottság ülése: április 5. / kedd / délután óra Hódmezővásárhely, március 28. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző

5 I/A kötet 5. oldal Iktatószám: /2011. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat évi zárszámadási rendelettervezet előterjesztésének elhalasztása Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők... Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Varga Jánosné könyvvizsgáló Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

6 I/A kötet 6. oldal Iktatószám: /2011. Tárgy: Az Önkormányzat évi zárszámadási rendelet-tervezete tárgyú napirend elhalasztása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Hódmezővásárhely Tisztelt Közgyűlés! Az Önkormányzat évi munkaterve szerint Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat évi zárszámadási rendelet-tervezetét az április 7. napján tartandó ülésén tárgyalja meg. Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény 82. -a értelmében a polgármesternek a költségvetési évet követő 4 hónapon belül kell a Képviselő-testület részére benyújtania a az előző év gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet. Tekintettel arra, hogy elemi költségvetési beszámolót mely a zárszámadási rendelettervezet alapját képezi március 10-ig, illetve a évi elemi költségvetést március 17-ig kellett elkészíteni és továbbítani azokat a Magyar Államkincstár felé, ezt követően az április közgyűlési anyag leadási határidejéig nem állt elegendő idő rendelkezésre a rendelet-tervezet összeállításra. Fenti okokra tekintettel javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy az Önkormányzat évi zárszámadás rendelet-tervezetének megtárgyalását tűzze egy április végén tartandó ülés napirendjére. Hódmezővásárhely, március 25. Tisztelettel: Lázár János polgármester

7 I/A kötet 7. oldal Száma:./2011. (04 ) Kgy. Határozat Tárgy: Az Önkormányzat évi zárszámadási rendelet tárgyú napirend elhalasztása HATÁROZATI JAVASLAT Hódmezővásárhely Megyei jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat évi zárszámadási rendelet-tervezet megtárgyalását április végén megtartandó rendkívüli ülésre halasztja. Hódmezővásárhely, március 25. Lázár János polgármester Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző A határozatról értesül: 1. Lázár János polgármester 2. Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző 3. Dr. Végh Ibolya aljegyző 4. Közgazdasági Iroda Helyben 5. Irattár

8 I/A kötet 8. oldal Iktatószám: /2011. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport évi tevékenységéről (Javaslat a napirendi pont elnapolására) Az anyagot készítette: Belső Ellenőrzési Csoport Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

9 I/A kötet 9. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesterétől Száma:.../2011. Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport évi tevékenységéről javaslat a napirendi pont elnapolására Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének munkaterve szerint eredetileg a mai, év április hó 07. napján tartandó ülésen, az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló, valamint zárszámadási rendelet megalkotása, elfogadása napján kívánta megtárgyalni a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja évi tevékenységéről szóló beszámolót. Ennek indoka az volt, hogy a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvénynek (Ötv.) az ellenőrzési területet érintő előírása, a év augusztus hó 31. napjától hatályos 92. /10/ bekezdésben foglaltak a következőket írják elő: A polgármester a tárgyévre vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves össze- foglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelet-tervezettel egyidejűleg - a képviselő testület elé terjeszti. E hatályos jogszabályi rendelkezésnek megfelelően került a Képviselőtestület I. félévi munkatervébe a Belső Ellenőrzési Csoport évi tevékenységéről szóló beszámoló az áprilisi rendes ülés napjára. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és a zárszámadási rendelettervezet megtárgyalására előreláthatólag a év április hó 30-ig megtartandó Közgyűlésen kerül sor, javasolom, hogy a törvényi rendelkezés alapján majd azon a napon legyen megvitatva a Belső Ellenőrzési Csoport évi összefoglaló jelentése is. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, április 07. Tisztelettel: Lázár János polgármester országgyűlési képviselő

10 I/A kötet 10. oldal Száma:./2011.(04.07.) Kgy. sz. határozat Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzésének évi tevékenységéről szóló beszámoló elnapolása HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalását elnapolja és azt a törvényi kötelezettség alapján a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, valamint zárszámadási rendelet beterjesztésével egyidejűleg a április hó 30-ig megtartandó rendkívüli ülésére tűzi ki. Hódmezővásárhely, április 07. Lázár János sk. polgármester országgyűlési képviselő Dr. Korsós Ágnes sk. címzetes főjegyző A határozatot kapják: 1. Lázár János polgármester - H 2. dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző H 3. Jogi Iroda Önkormányzati Csoportja - H 4. Belső Ellenőrzési Csoport - H 5. Irattár

11 I/A kötet 11. oldal Iktatószám: /2011. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhelyen található műemlékeink állagának áttekintése és lajstromba vétele Az anyagot készítette: Városfejlesztési és üzemeltetési iroda Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

12 I/A kötet 12. oldal Iktatószám: /2011. Tárgy: Hódmezővásárhelyen található műemlékeink állagának áttekintése és lajstromba vétele Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése január 11-én vitatta meg Hódmezővásárhely műemlékeinek helyzetéről szóló közgyűlési előterjesztést és október 16-án tájékoztatást kapott azok helyzetéről. Jelen anyag összeállítása során elsősorban az Országosan védett műemlékekről, majd az ideiglenesen védett értékekről illetve a védetté nyilvánítási eljárás megindításáról adunk tájékoztatást. Ismertetjük azon épületeket, amelyeknek országos védelme továbbra is indokolt lenne. Műemlékeket az alábbiak szerint csoportosítottuk: Műemlék: Műemléki környezet: Ideiglenes műemléki védelem alatt levő: Műemléki védetté nyilvánítási eljárás alatt: Műemléki védelemre javasolt: 31 db 6 db 2 db 1 db 10 db Ez egyes műemlékekhez a következő adatokat ismertetjük: műemlékjegyzék hivatalos adatai a műemlék leírása tulajdonviszonya műszaki állapot használatára vonatkozó javaslat

13 I/A kötet 13. oldal 1. Hódmezővásárhely műemlékei 1.1. Katolikus iskola Törzsszám: 2714 Műemléki védelem kezdete: 1958 Cím: Szent Antal utca 5. Hrsz.: Tulajdonos: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Használó: HISZK (Eötvös József Szakközépiskola) Leírás: A római katolikus egyház építtette 1874-ben elemi iskola céljára, romantikus stílusban. Az épület kétszintes, közép részén és két szélén rizalit kiképzéssel, négyzetrácsos, stilizált levél díszítéssel, melyet a fal pompeji vörös és az ornamentika fehér színe jól kiemel. A kapubejárat és a kapualj kosáríves és ugyanilyen kiképzésű az udvari árkádsor is. Az es átalakításkor az eredeti vakolt kváderes lábazatot műkövesre cserélték át és mindkét árkádsort beüvegezték, az udvari szárny pedig egy-egy teremmel bővült. A sportcsarnok megépülésével a tornaszobát könyvtárrá építették át. Állapot, javaslat: Az épület állaga megfelelő, a szükséges karbantartások elvégzésével működtetése biztosítható. A sportcsarnok építése befejeződött, ezzel lehetővé vált az iskola udvarának esztétikus kialakítása. 1.2.Templomrom Törzsszám:2716 Műemléki védelem kezdete: 1958 Cím: Csomorkány Hrsz: 0421/51 Tulajdonos: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Leírás: Legrégebbi műemlékünk a században létrejött Csomorkány nevű település temploma, mely 1450 körül épült, később többször átépítették. Egyhajós, egyszentélyes,

14 I/A kötet 14. oldal félkörös apszisú épület, melyet égetett téglából, támpillérekkel, cserépfedéssel emeltek, román és gót stílusjegyekkel. A templom körül több mint száz századi sírt tártak fel. Állapot, javaslatok: A templomrom megközelíthetőségén kell javítani, szilárd burkolatú út építésével. Vandálbiztos tájékoztató táblák kihelyezése is szükséges. 1.3.Szélmalom Törzsszám: 2717 Műemléki védelem kezdete: 1962 Cím: Erzsébeti út Hrsz.:0231/16 Tulajdonos: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Leírás: A felülhajtós, magyar típusú, tornyos szélmalmot Csanki Bálint építette 1856-ban, mely 1890-ben került a Papi család tulajdonába. A kis dombra épült, kör alaprajzú, csonkakúp alakú szélmalom háromszintes, kétpárköves, égetett tégla falazatú, födémei fából készültek. Tetőzete forgatható, héjazata hornyolt zsindelyfedésű. A malom 1942-ig üzemelt (hivatalosan). DAOP /B komponensre turisztikai attrakció fejlesztése tárgyában pályázatot nyújtott be az Önkormányzat, melyben a meglévő épületek felújítása, infrastruktúrával való ellátása szerepelt. Állapot, javaslatok: Az épület és berendezése, köszönhetően az utóbbi években végzett felújításoknak, összességében jó állapotban van. A működőképesség helyreállítása érdekében javításra szorul a vitorlázat és a szeles-tengely, valamint néhány alkatrész pótlása is szükséges. Az ingatlanon található molnárház és melléképületei apróbb de sürgős - javításra szorulnak. Javasoljuk az ingatlan elektromos hálózatba kapcsolását, léckerítéssel történő teljes bekerítését, információs táblák kihelyezését, valamint állandó funkcióval való ellátását.

15 I/A kötet 15. oldal 1.4. Nagy András János kút Törzsszám: 2718 Műemléki védelem kezdete: 1962 Cím: Kálvin János tér Hrsz.: Tulajdonos: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Leírás: A neoreneszánsz kutat ben Zsigmondy Béla készítette, Nagy András János és Mucsi Mária adományából. Mélysége m, vízhozama kb. 700 l/min volt. Medencéjét nyolcszög alaprajzú, domborított peremű kőkáva képezi. Ebben középen négyzethasáb talapzaton többszörösen tagolt kettős tál van. A lefelé nagyobbodó tányérok és az ezekről túlcsorgó vízfüggöny közép olasz, toszkán kutak példáját idézi. Az eredeti kút-melynek borovi fenyő csövén jött felszínre a víz-már több mint három évtizede elapadt, mai vízellátását a városi ivóvízhálózat adja. Állapot, javaslatok: A kutat 2010 évben felújították, környezetének kertészeti rendezése a körforgalom megépítését követően részben megoldott. A kútaknában kialakított múzeum kinyitása továbbra is lehetséges a nagyközönség részére.

16 I/A kötet 16. oldal 1.5. Református újtemplom és parókia Törzsszám: 2719 Műemléki védelem kezdete: 1951 Cím: Kálvin tér 5. Hrsz: 12867

17 I/A kötet 17. oldal Tulajdonos: Református egyház Leírás: A késő barokk templom építését 1792-ben kezdték meg Fischer Boldizsár és fia Fischer Ágoston kecskeméti építészek tervei szerint. Már 1796-ban használatba vették, felszentelése azonban csak 1799-ben történt meg. Az egyhajós, egyenes záródású templom csehsüveg boltozatú, a hajó két végén kétemeletes karzattal. A támpilléreken és a karzat alatt, valamint a külső urnadíszeken a jellegzetes fonatos copf díszítőelemek is megtalálhatók. A torony sisakját mozgalmas vonalú barokk megoldásban képezték ki. Az épület monumentális tömegével uralja az előtte levő teret és a városképnek is messze ható, meghatározó eleme. Állapot, javaslatok: A templom rendkívül rossz műszaki állapotban van, fedélszéke helyenként megroskadt, a teljes felújítás elodázhatatlan! Anyagi források - pályázati lehetőségek, támogatások - bevonásával meg kell kezdeni az épület szakszerű helyreállítását. Az épület felújítására vonatkozóan, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-alföldi Iroda építési engedélyt adott 2007-ben december 7-én kelt kötelezésében kötelezte a tulajdonost (Hódmezővásárhelyi Újtemplomi Református Egyházközséget) a veszélyes állapot megszüntetésére. A tetőhéjazat hibáinak a beázás elhárítása érdekében kijavítására, statikus szakember bevonásával a tetőszerkezet (egyes elemeinek további csúszásának, elmozdulásának megakadályozó) ideiglenes megerősítésére. A helyreállításra három ütemet írt elő: 1. a károsodás felmérése érdekében szakértőkkel való felülvizsgálatot. 2. a szakvélemény alapján helyreállítási terv elkészítését. 3. a felújítási tervek alapján a helyreállítást. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-alföldi Iroda november 18-án kelt döntésében elfogadta a felújítási terveket, és a templom helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítésének határidejét szeptember 30.-val állapította meg.

18 I/A kötet 18. oldal 1.6. Református paplak Törzsszám: 2720 Műemléki védelem kezdete: 1958 Cím: Andrássy utca 58. Hrsz: Tulajdonos: Református egyház Használó: Alapfokú művészeti iskola Leírás: A református újtemplom mellé 1833-ban Szél Sámuel református lelkész tervei szerint szabadon álló, klasszicista paplakot építtetett az egyház. A tömegében és homlokzatképzésében is egyszerű épület homlokzatának némi mozgalmasságot biztosítanak az íves párkányú ablakok és az ablakközök kváderes vakolása. Az épület érvényesülését nagymértékben zavarja az 1950-es években fölépült szomszédos négyszintes bérház. Állapot, javaslatok: Az épület állapotát minősíti az a kötelezés, melyben a Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elrendeli a mielőbbi felújítást. A felújítás előtt gondoskodni kellene méltó hasznosításról is.

19 I/A kötet 19. oldal 1.7. Református ótemplom és magtár Törzsszám: 2722 Műemléki védelem kezdete: 1951 Cím: Kossuth tér Református ótemplom Hrsz.: Tulajdonos: Református egyház Leírás: A törökök kivonulása után, 1713-ban épült a négyzet alaprajzú, hasáb formájú torony, melynek bejárata fölé helyezték el a város címerével ellátott, az építés idejét és az akkori vezetők nevét feltüntető emléktáblát. A barokk stílusú, szabadonálló, egyhajós, a nyolcszög három oldalával záródó szentélyű, belsőben fiókos dongaboltozatú templomot Helbing János budai építőmester tervei alapján és kivitelezésében között építették, eredetileg zsindelytetővel ben tették a toronyba a Rákóczi-csengőt, melyet a város földesura, gr Károlyi Sándor adott el az egyháznak A torony órája az első egymutatós kovácsoltvas óra az országban. Az óra és a csengő előzőleg II Rákóczi Ferenc fejedelem nagyecsedi kastélyában szolgált. A toronyban 1798-ban építettek őrszobát és sétálót ben égetett téglából épült a lőréses védfal, melynek északi és déli része helyén 1890-ben templombazárt alakítottak ki. Az üzleteket, műhelyeket 1961-ben a Kossuth tér rendezésekor bontották le. A fehérre meszelt falú templombelsőben 1739-ben két kazettás, festett fatáblás homlokzatú és mennyezetű, stilizált virágmintás ornamentikájú- karzatot építettek, melyet 1892-ben kovácsoltvas szerkezetűre cseréltek. Állapot, javaslatok: A református egyház a felújítási tervet elkészíttette, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal az építési engedélyt kiadta. A közelgő 300 éves évfordulóra készülve, a sikeres pályázatban foglaltak szerint, a templom teljesen megújul (a homlokzata kismértékben). A templombelsőbe visszakerülnek az Iparművészeti Múzeumban fellelhető

20 I/A kötet 20. oldal festett fatáblák, illetve pótolják, rekonstruálják a hiányzó elemeket. Az Önkormányzattal közösen, a Kossuth tér felújítása során a templom külső környezete is rendezésre kerül Ótemplomi magtár Hrsz.: Tulajdonos: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Leírás: A beszolgáltatott termények tárolására 1744-ben téglából épült a barokk stílusú épület. Állapot, javaslatok: Az épület jó állapotban van, funkciója is megfelelő.

21 I/A kötet 21. oldal 1.8. Ógimnázium (Református Kollégium) Törzsszám: 2722 Műemléki védelem kezdete: 1963 Cím: Kossuth tér 8. Hrsz.: 3 Tulajdonos: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Használó: Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ Leírás: Az egyemeletes klasszicista stílusú épületet 1820-ban Schreck Ferenc tervei szerint építtette a református egyház, gimnázium céljára ben nyugati irányban bővítették az épületet és építették át a homlokzatot, a keleti szárny is ekkor kapta az ablakok feletti köríves, kagylódíszbetétes ornamentikát. Gimnáziumi tanítás 1896-ig, az új gimnázium felépítéséig folyt. Az közötti átalakítást követően működik az Alföld Galéria az emeleten tól az egész épület kiállítási funkciót szolgál. Állapot, javaslatok: Az épület felújításának befejezésére terve elkészült, tartalmazza a tető és az emeleti rész felújítását, új lépcsőház (és lift ) építését, a régi lépcsőház felújítását és díszudvar kialakítását. Az elkészült faanyagvédelmi és rehabilitációs környettervezői szakvélemény alapján a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal kiadta az építési engedélyt. A kivitelezés márciusában megkezdődött. A felújítás a Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program keretében valósul meg, 2011-ben.

22 I/A kötet 22. oldal 1.9. Árvédelmi fal Törzsszám: 2723 Műemléki védelem kezdete: 1958 Cím: Kodály Zoltán, Tóalj, Bocskai utca Tulajdonos: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Leírás: A mintegy 3 km hosszú kőfal 1881-ben, készült el, négy kocsi- és kilenc gyalogos lejáróval áttörten. A megvalósítást a szegedi árvízi katasztrófa megismétlődésétől való félelem siettette. A körtöltés e téglával burkolt szakasza a városkép meghatározó elemévé vált. Állapot, javaslatok: A kőfal sok helyen javításra szorul, egy alapos felülvizsgálat indokolt. A kocsilejárók két oldalán lévő támfalak oszlopfőin valamikor petróleumlámpák világítottak, jó lenne ezeket pótolni. Helyenként az elvadult növényzet is kárt okoz, a tervezett sétány kialakításánál erre is figyelemmel kell lenni.

23 I/A kötet 23. oldal A Kodály Zoltán és a Zrínyi utcát összekötő út építése során, a falon levő nyílás korrekciója (szélesítése) megtörtént. Mind az út, mind a műemlék fal építési munkáinak használatbavételi engedélyezési eljárása folyamatban van, végleges forgalomba helyezés nyarán várható. A volt szovjet hősi emlékmű (Iván szobor) részére kialakított, a műemléki falat áttörő lépcsősor rendeltetésének elvesztése és életveszélyes állapota miatt elbontásra került, ideiglenes helyreállítása a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-alföldi Iroda által kiadott engedély alapján megtörtént Belvárosi római katolikus templom és plébánia Törzsszám: 2724 Műemléki védelem kezdete: 1951 Cím: Andrássy utca 11. Hrsz.: Tulajdonos: Római katolikus egyház Leírás: A város elöljárói 1752-ben pénzügyi- és természetbeni segítséget ajánlottak fel a földesúrnak új katolikus templom építésére. Az építkezés 1754-ben elkezdődött és 1758-ban készült el az egyhajós, barokk stílusú templom, melynek két oldalhajóval történő bővítése Ybl Miklós tervei szerint 1860-ban történt meg. Az így kialakult templom a barokk és a klasszicizmus stílusjegyeit hordozza. A főhajó fiókos dongaboltozatú, az oldalhajók csehsüveg boltozatúak. A főoltár, Szent István és Szent Imre szobrai, valamint a szószék barokk alkotások. Állapot, javaslatok: A templom tetőjavítása és falszigetelése sürgősen elvégzendő feladat. Javasoljuk a telekhatár rendezését is, tekintettel a Virág utca kivezetésére. A templom Környékének kertészeti megújítása is indokolt, az esetlegesen ültetett és mára túlfejlett fák zavarják a műemlék templom érvényesülését.

24 I/A kötet 24. oldal Tiszttartó ház (Károlyi kúria) Törzsszám: 2725 Műemléki védelem kezdete: 1958 Cím: Andrássy utca 13. Hrsz.: Tulajdonos: Római katolikus egyház Leírás: Az épület a Károlyi uradalom számára, Kopold Imre mérnök tervei szerint, készült el 1794-ben.Az évi bővítés után és a évi tűzvészt követő átalakítás eredményeként alakult ki mai formája. A házban volt a Károlyi grófok tiszttartójának a lakása, fönntartottak azonban a földesúr számára is külön három szobát. Az ingatlant a római katolikus egyház 1902-ben vásárolta meg. Az urasági kvártély klasszicista stílusban, nyugalmas, tömör kiképzéssel készült. Az épület jól tagolt, földszintes tömege széles timpanonjával a két szomszédos épület között pihentető átvezetést ad a városképben. Az épület kiegyensúlyozottságát a horizontálisan, nagy léptékben tagolt kváder- vakolás is elősegíti. A folyosó fehérre meszelt boltívei hangulatossá teszik az udvari részt. Állapot, javaslatok: Az utóbbi évek jó szándékú, de szakszerűtlen beavatkozásai nem javítottak az épület állapotán. Szükséges a tetőszerkezet felülvizsgálata, javítása, a héjazat, bádogos szerkezetek és párkányzat kijavítása, az eredeti műemléki védettséget jelző tábla visszahelyezése, a homlokzat felújítása, és a kertészeti rendezés is.

25 I/A kötet 25. oldal Serház Törzsszám: 2726 Műemléki védelem kezdete: 1958 Cím: Serház tér 2-4. Hrsz.: 10167/1 Tulajdonos: Hód-Mezőgazda Rt Leírás: A sörfőzdét a Károlyi uradalom 1804 és 1808 között építtette a Kistó-ér partján. A vastag falú, bolthajtásos, klasszicista épület az utca felől magasföldszintes, udvari részén egyemeletes kiképzésű, teljes szélességben és hosszban alápincézett. Az épületet a város 1873-ban megvásárolta, ezt követően számos tevékenység számára adott helyet. Volt huszárlaktanya, kórház, óvoda, menhely, rostagyár, kertészet, méntelep, alkotott itt Tornyai János, Rudnay Gyula, Pásztor János, Szalay Ferenc, Németh József is től kezdve Mezőgazdasági szervezetek központjaként használják. Állapot, javaslatok: A jelenleg irodáknak használt főépület jó állapotban van, az udvar is rendezett, az utólag épített és ma már többnyire funkciótlan toldaléképítmények lebontása lenne kívánatos.

26 I/A kötet 26. oldal Görögkeleti templom (Ortodox templom) Törzsszám: 2727 Műemléki védelem kezdete: 1951 Cím: Dr. Rapcsák András utca 9. Hrsz.: 5200 Tulajdonos: Görögkeleti egyház Leírás: A 17. századi görög-török háborúk elől menekülő és városunkban letelepedő görög családok II. József türelmi rendelete alapján, között építették fel az egyhajós, síkmennyezetes, késő barokk, copf stílusú templomot. Hagyma alakú kis csúcsíves tornyát 1889-ben építették át a jelenleg is láthatóra. A templombelső hármas osztatú: szentély, középcsarnok, előcsarnok. A szentélyt a középcsarnoktól a 18. század végén és a 19. század elején több festő által alkotott barokk ikonosztázion választja el, melynek három zónája: trónus ikonok, apostolok, vangelisták. A templom elhelyezése nem szerencsés, hiszen a türelmi rendelet miatt a főútvonalnak háttal áll és az 1940-ben épített parókia is beszűkítette a környezetet. Állapot, javaslatok: Városunk egyik kiemelkedő műemléki értékű épülete a nagyon rossz állapota miatt, teljes felújításra szorul. A pályázati lehetőség csak a külső homlokzat-felújítást teszi lehetővé a Tornyai János Kulturális Városrehabilitációs Program keretében. A kivitelezés április első hetében kezdődik meg, várható befejezés december. Az épület mögötti parókia épülete elbontásra került, helyén a TIOP AGÓRA pályázat részeként, a Petőfi Sándor Művelődési Központ tervezőjének fiainak tervei alapján egy új multifunkcionális közösségi épület kivitelezése folyik. A parókia épület rendeltetése az egyházközösséggel történt megállapodás alapján a Művelődési Központ pinceszinti bővítésében kap helyet. Ugyanezen pályázatban megvalósul a környezet megújítása is.

27 I/A kötet 27. oldal Présház (Károlyi bórház) Törzsszám: 2729 Műemléki védelem kezdete: 1972 Cím: Szent István tér 2. Hrsz.: Tulajdonos: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Használó: Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Leírás: A Károlyi uradalom elégedetlen lévén a beszolgáltatott bor minőségével között az akkori Vásártéren présházat építtetett, egyrészt a földesúri birtok saját termésének földolgozására, másrészt a lakosság által beadott szőlő földolgozására és tárolására. A földszintes, zsindelyfedésű épületben helyet kapott a pintér és a kulcsár is, alatta pedig a pincék húzódtak. A 19. század húszas éveiben szabadon álló, udvari szélső folyosós téglaházat építettek klasszicista stílusban. A szőlők kipusztulását követően, 1873-ban a város megvásárolta, ezután szeszfőzde és kimérő, valamint mértékhitelesítő működött benne ben átépítették és óvónőképző kezdte meg működését. A Vöröskereszt utcai szárnnyal ban bővítették ki. Az egyszerű, nyugodt épület, melynek díszét az ablakkeret és párkány képezi, kiegyensúlyozott arányaival és tömegével jól illeszkedik a városképbe. Állapot, javaslatok: évben tornacsarnok és a hozzátartozó helyiségeket tartalmazó keresztszárny épült, melynek tetőterét szükséges lenne beépíteni. Évtizedes adósság az udvar rendezése, mely egy művészeti oktatással foglalkozó intézmény esetében különösen fontos lenne pedagógiai szempontból is. A tetőszerkezet és a tűzfal helyreállításra szorul.

28 I/A kötet 28. oldal Tanyamúzeum és széldaráló Törzsszám: 8347 Műemléki védelem kezdete: 1973 Cím: Gorzsa tanya 327 Hrsz.: 01521/2 Tulajdonos: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Leírás: A Hódmezővásárhelytől 7 km-re fekvő Kovács-tanya az 1887-es árvíz után épült, istállóval és disznóóllal együtt. Az istálló elbontásra került és helyette 1930-ban új gazdasági épületet emeltek, ebben kapott helyet a marhaistálló, lóistálló, féltetős kocsiszín, polyvás szín és nyári szín. Az ingatlanon található még faszerkezetű hombár, lécvázas kukoricagóré, valamint sertés- és baromfi ól, árnyékszék és gémeskút, mely mellett találjuk azt a vizesgödröt, kacsaúsztatót- amiből az építkezéshez szükséges földet kitermelték. A tanya mögötti területen drótkerítéssel kerített gyümölcsös terül el. A vályogfalú, hódfarkú cseréptetős lakóépület szobakonyha-kamrából áll, a konyhában rakott sparhelt és sütővel, a szobában a konyhából fűthető búbos kemencével. A helyiségek előtt faoszlopos, deszkával elkerített, nyitott folyosó fut végig. A korábbi tulajdonos által használt berendezési és használati tárgyakat a szomszédos tanyákból összegyűjtöttekkel egészítették ki. A paraszti gazdálkodáshoz szükséges eszközöket a gazdasági épületben láthatóak. Az Önkormányzat a DAOP /B komponensre turisztikai attrakció fejlesztése tárgyában pályázatot nyújtott be, melyben egy fogadó- bemutató épület építése szerepel, és a meglévő épületek felújítása. Állapot, javaslatok: Az eredeti védettséget kimondó határozat kiterjed a telek déli oldalán egykor elhelyezett két és fél méter magas oszlopra szerelt, négyvitorlás, takarmánygabona őrlésére szolgáló fa- szélmalomra is, mely ma az Ópusztaszeri Történelmi Emlékparkban látható, javasoljuk, hogy kerüljön vissza a Tanyamúzeumba. A lakóépület északi fala megrogyott, az istálló egyik válaszfalához hasonlóan, a disznóól pedig teljesen tönkrement. Az épületek javítása, felújítása sürgős feladat. Szükséges

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely, 2007. január 11. Készítette: Városfejlesztési Csoport Csáki Imre városi főmérnök

Hódmezővásárhely, 2007. január 11. Készítette: Városfejlesztési Csoport Csáki Imre városi főmérnök Hódmezővásárhely műemlékei Hódmezővásárhely, 2007. január 11. Készítette: Városfejlesztési Csoport Csáki Imre városi főmérnök Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. december 13-n tárgyalta

Részletesebben

Napirend kapcsán meghívandó személyek: Széphegyi László Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

Napirend kapcsán meghívandó személyek: Széphegyi László Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Iktatószám: 05- /2007 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely műemlékei Az anyagot készítette: Városfejlesztési Csoport Az anyagot látta:............ Véleményezésre

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 16-i rendkivüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 16-i rendkivüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 16-i rendkivüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tájékoztató Hódmezővásárhely építészeti műemlékeinek helyzetéről...

Részletesebben

2. A helyi védelem irányítása. 3. Védetté nyilvánítás és annak megszüntetése

2. A helyi védelem irányítása. 3. Védetté nyilvánítás és annak megszüntetése Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi jelentőségű építészeti értékek védelméről 1 szóló 18/1997. (VII. 18.) Ök. rendelete, a 18/1998. (VII. 24.), a 28/2000.(X. 19.) és a 20/2001.(VII.

Részletesebben

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes HÉ-1 RENDELTETÉS, HSZNÁLT VÉDETTSÉGI KTEGÓRI VÉDETTSÉG INDOKLÁS ÍM Nemesdömölk, Nemesdömölki u. 15. HRSZ. 2 malomépület jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása

Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása Az előterjesztés 2 határozati javaslatot tartalmaz 0 Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása Az anyagot készítette:

Részletesebben

Szecesszió. Kárpátalján. Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna

Szecesszió. Kárpátalján. Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna Szecesszió Kárpátalján Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna B E R E G S Z Á S Z 2 Egykori úri kaszinó - Arany Páva étterem Az

Részletesebben

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára rendezvényi ajánló A Wenckheim-palota A Belsõ-Józsefvárosban, a Nemzeti Múzeum háta mögött az 1860-as évektõl kezdõdõen épült ki a palotanegyed. A historizáló

Részletesebben

HELYILEG VÉDETT ÉPÜLETEK ÉS OBJEKTUMOK 10. számú melléklet, 10/a táblázat Sorsz. Szelvény Védendő épület, építmény címe Hrsz. Besorolás Megjegyzések

HELYILEG VÉDETT ÉPÜLETEK ÉS OBJEKTUMOK 10. számú melléklet, 10/a táblázat Sorsz. Szelvény Védendő épület, építmény címe Hrsz. Besorolás Megjegyzések HELYILEG VÉDETT ÉPÜLETEK ÉS OBJEKTUMOK 10. számú melléklet, 10/a táblázat Sorsz. Szelvény Védendő épület, építmény címe Hrsz. Besorolás Megjegyzések 1. 15 Ady u. 1. 5240/5 H2 Strand, régi bejárati pavilonok,

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági

Részletesebben

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta 1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez Pályázati felhívás-minta P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 193.. MELLÉKLET: 2 db. TÁRGY: Beszámoló a Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság 2015. I. félévi tevékenységéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó *

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * Iktatószám: 22-7247-1/2014. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Az anyagot készítette: Közgazdasági

Részletesebben

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések Bucsuszentlászlói Községi Önkormányzat 9/2004.(VII.08.) sz. Önk. rendelete az épített és természeti értékek helyi védelmére vonatkozó szabályokról Búcsúszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november

Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2009. ÉVI PROGRAM Készítette a Főépítészi Iroda * 2008. november TARTALOMJEGYZÉK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉS Változások a városrészben Önkormányzati feladatok

Részletesebben

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2004. (XI. 25.) ÖR. sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2004. (XI. 25.) ÖR. sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2004. (XI. 25.) ÖR. sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat a következő témakörben tud pályázni:

Abony Város Önkormányzat a következő témakörben tud pályázni: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi

Részletesebben

Csipkeház. Javaslat a. települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez.

Csipkeház. Javaslat a. települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Csipkeház települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Szabóné Gőgh Henriett. Kiskunhalas, 2014. január 6. Javaslat a Kiskunhalasi

Részletesebben

A Rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. (1) A Rendelet 9. -a hatályát veszti.

A Rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. (1) A Rendelet 9. -a hatályát veszti. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2/2016. (III.25.) számú rendelete az építészeti örökség helyi védelméről szóló 5/2009. (IV.3.) számú rendelet módosításáról 1 Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület Dokumentáció helyi védelem törléséhez Az épület a Széchenyi hegy északi, meredek lejtőjén helyezkedik el, a Svábhegyről a Széchenyi hegyi

Részletesebben

Tájékoztató a 2006-ban elfogadott Városfejlesztési terv megvalósulásáról

Tájékoztató a 2006-ban elfogadott Városfejlesztési terv megvalósulásáról Tájékoztató a 2006-ban elfogadott Városfejlesztési terv megvalósulásáról Hódmezővásárhely, 2008. február 7. Készítette: Városfejlesztési Csoport Csáki Imre Városi főmérnök Hódmezővásárhely Megyei Jogú

Részletesebben

OSTFFYASSZONYFA KASTÉLYAI.

OSTFFYASSZONYFA KASTÉLYAI. OSTFFYASSZONYFA KASTÉLYAI. Településünk sajátossága, hogy több kastélynak és kúriának ad otthont. Ezen épületek többsége magántulajdonban van, és felújításra várnak. Ennek ellenére, építészeti sajátosságaik

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Iktatószám: 21-3429-1/2012. (1 db rendelet tervezet 1 db. határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek

Részletesebben

MAGYAREGREGY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. 3. számú melléklet: Védelemre javasolt művi értékek és a Műemlékek

MAGYAREGREGY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. 3. számú melléklet: Védelemre javasolt művi értékek és a Műemlékek 3. számú melléklet: Védelemre javasolt művi értékek és a Műemlékek 1 SOR 1. 0196 Külterületen M M 339 50041/1958 Mecsek északkeleti részén, a hegyvonulat kiugró nyúlványán áll. Római és középkori előzmény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Szily kastély keleti szárnyának tetőhéjazat felújításáról

ELŐTERJESZTÉS A Szily kastély keleti szárnyának tetőhéjazat felújításáról ELŐTERJESZTÉS A Szily kastély keleti szárnyának tetőhéjazat felújításáról Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő testületének Oktatási Bizottsága a 2013. szeptember 16-án tartott ülésén javasolta, hogy

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA #6 KISKŐRÖS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 28. BEÉPÍTETT INGATLAN Hrsz.: 2715 Az értékelt vagyontárgy Az ingatlan környezete Az értékelt ingatlan Bács-Kiskun megyében, Kiskőrösön helyezkedik el. A város

Részletesebben

K I V O N A T H A T Á R O Z A T

K I V O N A T H A T Á R O Z A T K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága 2012. június 14-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 8395-72/2012. (VI. 14.)

Részletesebben

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/202. (III.30.) rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről. melléklet H B T Jelmagyarázat Homlokzati elemek, vakolatdíszek - architektúra,

Részletesebben

Váchartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009.(XI.23.) rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelmérôl

Váchartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009.(XI.23.) rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelmérôl Váchartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009.(XI.23.) rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelmérôl Jóváhagyott rendelet Váchartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL ... sz. napirendi pont GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELŐTERJESZTÉSE TÁJÉKOZTATÓ A VOLT EGYHÁZI INGATLANOK TULAJDONI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL Tisztelt Közgyűlés! A volt egyházi ingatlanok tulajdoni

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete 1 KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete Az épített örökség és természeti környezet helyi védelméről Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91

Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 Wéber Antal Díj 2015 Szuromi Imre Pályázó adatai: Szuromi Imre építész 2000 Szentendre Paprikabíró u. 11. szuroim@gmail.com 06-20-336-95-91 1973-ban szereztem diplomát a BME Építész karán. Ezt követően

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 1. 594 Vasút u. Helyi védelem

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 1. 594 Vasút u. Helyi védelem 1. 594 Vasút u. Helyi védelem 1854-ben állított kőkereszt. A keresztre feszített Jézust, a talapzaton pedig Máriát ábrázolja. A kőszerkezet állagának óvása, illetve téli takarása indokolt. A kereszt környezetének

Részletesebben

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Helyszín: Felelős tervező: Szajki Mátyás okleveles építész, eng. szám: É 01-0295 8251 Zánka, Naplemente

Részletesebben

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve GYÕR BUDAPEST Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve Győr barokk Belvárosának szívében, a Széchenyi főtér keleti oldalán áll a Lloyd Palota. Az ismert nagyváros történelmi belvárosát átszelő,

Részletesebben

DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24.

DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24. DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24. Jogcímkód: 6.352.01.01 Pályázó neve: Vattai Református Egyházközség Pályázó MVH regisztrációs száma: 1008787606 Iratazonosító: 1553488383 Vattai

Részletesebben

BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ

BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ BELSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓ 2004. ÉVI ÉRTÉKELÉS 2005. ÉVI PROGRAM 2004. december hó Készítette: Főépítészi Iroda 1 TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÁS 2004. ÉVI ÉRTÉKELÉS A városrészt érintő változások,

Részletesebben

Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2004. (IV. 1.) ÖKT számú rendelete

Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2004. (IV. 1.) ÖKT számú rendelete Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2004. (IV. 1.) ÖKT számú rendelete A község történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről Daruszentmiklós Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2/2012 ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2012. III. negyedévi felújítási és fejlesztési

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI PÁLYÁZATOK

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI PÁLYÁZATOK ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELMI PÁLYÁZATOK 2016 A Fővárosi Önkormányzat anyagi és szakmai támogatásokat nyújthat: a historikus városszövet megtartása érdekében az örökségvédelem alatt álló építészeti értékek értékőrző

Részletesebben

Új lendületet vehet a Petőfi ügye

Új lendületet vehet a Petőfi ügye 1. oldal, összesen: 5 oldal Új lendületet vehet a Petőfi ügye Szecessziós "palota" lesz a Petőfiből Megszereztük a terveket! A város főutcáján álló Petőfi Szálló és Tóth József Színház műemlék épületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

1F Békéscsaba műemlékei...

1F Békéscsaba műemlékei... 1F Békéscsaba műemlékei... A város műemlékeiről a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal internetes honlapján a következő félhivatalos jegyzéket közli: Sírkövek 10850, Békés megye, Békéscsaba, hrsz.: 816 Jókai

Részletesebben

ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET

ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET 1 1. 072/3 Zsejke-puszta, Fő utca 4. Helyi védelemre javasolt Szűz-Mária szobor. Folyamatos állagmegóvás és a környezet karbantartása

Részletesebben

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy:

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Intézkedési terv a Dömötör Géza Óvoda és a Tornyai János Általános Iskola fenntartói jogának átadásáról Az anyagot készítette:

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzat Ingatlan és feladat felmérése

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzat Ingatlan és feladat felmérése Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város

Részletesebben

Hódmezővásárhely. Tájékoztató a pályázattal megvalósítandó belvárosi fejlesztésekről

Hódmezővásárhely. Tájékoztató a pályázattal megvalósítandó belvárosi fejlesztésekről Tájékoztató a pályázattal megvalósítandó belvárosi fejlesztésekről AGÓRA AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Hódmezővásárhely, belterület 10178/17 hrsz alatt kialakításra kerülő,

Részletesebben

ABÁDSZALÓK VÁROS MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI JAVASLATA

ABÁDSZALÓK VÁROS MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI JAVASLATA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁRS MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI JAVASLATA Szolnok, 2005. június E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok,

Részletesebben

A kiírásra kerülő pályázati hirdetmény tartalmára vonatkozóan az alábbiakat javasoljuk:

A kiírásra kerülő pályázati hirdetmény tartalmára vonatkozóan az alábbiakat javasoljuk: ../2016. Bácsalmás Város Polgármesterétől Véleményező Bizottság: Témafelelős: Keresztesy Csaba Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság Osztály: PBÜ Osztály Döntéshozatal módja: Melléklet: - Egyszerű szótöbbség

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 7/2013. ( V.6.) önkormányzati rendelete. az építészeti örökség helyi védelméről

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 7/2013. ( V.6.) önkormányzati rendelete. az építészeti örökség helyi védelméről Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2013. ( V.6.) önkormányzati rendelete az építészeti örökség helyi védelméről Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015.

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. HV.01 1/1. sz. melléklet Hrsz 1001/2 Utca, házszám Gyár út 9., leromlott állapotban Leírás,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006.

TÁJÉKOZTATÓ. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. Tata, Diófa utca 18. szám alatt található. ingatlanáról. Készült: 2006. TÁJÉKOZTATÓ a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Tata, Diófa utca 18. szám alatt található ingatlanáról Készült: 2006. márciusában A terület elhelyezkedése, határai A jelenleg meglévı kerítések az ingatlan

Részletesebben

A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt.

A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt. A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt. A nagy barokk városrendezés során, a téren épültek fel a ma is látható legszebb

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám: 21-2904-1/2012. (1 db. rendelet-tervezet 1 db. határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Javaslat a Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés He-e/1. 2683 Iskola tér 2. Bessenyei György Gimnázium és Kollégium épülete Kisvárda város Önkorm. Kisvárda város Önkorm. Oktatási épület 1919 jó szabadon álló F+3 Összetett tetőidom, kontyolt nyeregtető.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. május 26.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. május 26.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 26.-i ülésére Tárgy: Kis Óvoda hasznosítási lehetősége Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-116/2007. Üi.: Horváth Bernadett Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázatok a Helyi Önkormányzatok

Részletesebben

Homlokzat A lábazatot szigetelni kell, a vakolást el kell végezni a javítandó felületen. Pince

Homlokzat A lábazatot szigetelni kell, a vakolást el kell végezni a javítandó felületen. Pince Felújítási, helyreállítási javaslatok Tetõ A tetõ azonnali felújításra szorul. Homlokzat A lábazatot szigetelni kell, a vakolást el kell végezni a javítandó felületen. A nyílászárókat le kell festeni.

Részletesebben

Iktatószám: 3-21-33/2012. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Iktatószám: 3-21-33/2012. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám: 3-21-33/2012. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére megállapítható szociális, jóléti, kulturális és

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Helyi értékvédelmi javaslat alátámasztó munkarész készítette : Farkas

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. Önkormányzati Ingatlanigényekről és funkciókról

Város Polgármestere. Előterjesztés. Önkormányzati Ingatlanigényekről és funkciókról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Önkormányzati Ingatlanigényekről

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció Véleményezési dokumentáció a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, a 8/2004.(II.24.) sz. önk. rendelettel jóváhagyott,

Részletesebben

Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258

Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258 Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258 Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1986. 638285 GYULA Műemlékek Gyula Budapesttől 220 km-re az ország délkeleti határszélén fekszik, s a várostól néhány száz méternyire

Részletesebben

Csopak épített környezetének értékkatasztere

Csopak épített környezetének értékkatasztere H 89 Öreghegyi u.5 1227/3 védelem jellege: helyi védelem nem javasolt! érték jellege : Megsemmisült, a telken épület nem található tömegstruktúra: homlokzat nyílászárók melléképület az adatfelvétel időponja:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök MŰEMLÉKVÉDELEM Erdősmecske Készítette: dr. Tihanyi Csaba Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök 12 11 93/2 93/3 9 8 7 16 15 1 2 27 31 31/2 6 30 3 39 40 4 89 90 91 98 51 50 49 48 47 95 81 182 46 99 45 96 97

Részletesebben

I. A testületi ülések és azok napirendje

I. A testületi ülések és azok napirendje KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2006. II. félévi MUNKATERVE 2006. augusztus 24. I. A testületi ülések és azok napirendje 1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2016. november 14. (hétfő) 16,00 óra Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2016. november 15. (kedd) 17,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. Vásárosnamény Elhelyezkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. A,,Bereg kapuja -ként ismert vendégszerető

Részletesebben

DEBRECEN MŰEMLÉKJEGYZÉKE 2013.

DEBRECEN MŰEMLÉKJEGYZÉKE 2013. DEBRECEN MŰEMLÉKJEGYZÉKE 2013. DEBRECEN M 1757 50041/1958. Arany János u. 1. (Piac u. 51.) hrsz.: 9062 Lakóház, romantikus, 1860 körül Tervezte: Szkalnitczky Antal. M 9984 6905/1986. Attila tér hrsz.:

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A MŰEMLÉKI ÉS HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK FELÚJÍTÁSÁNAK ANYAGI TÁMOGATÁSÁRÓL Mosonmagyaróvár

Részletesebben

befoglaló tömb romantikus 102. tömb II. klasszicista 102. tömb II.

befoglaló tömb romantikus 102. tömb II. klasszicista 102. tömb II. r.k. plébániatemplom 36910 református templom 37015 37014, 37013 volt Két Oroszlán Fogadó Közgazdasági Egyetem (volt Fővámház) 37058 37730 37033 37008 Bakáts tér romantikus 126. 15664 Kálvin tér 7. klasszicista

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII. 22.) Önk. rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII. 22.) Önk. rendelete FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII. 22.) Önk. rendelete Az építészeti örökség helyi védelméről szóló rendelet megalkotásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 31-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 31-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 31-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Templom melletti út használata Iktatószám: 2725-2 / 2011. Melléklet:

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 23/2000. (IX. 20.) önkormányzati 1 rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 23/2000. (IX. 20.) önkormányzati 1 rendelete 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2000. (IX. 20.) önkormányzati 1 rendelete az épített környezet alakításáról és az építészeti örökség helyi védelméről Sárbogárd Város Önkormányzat

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA 1. ÉS 2. SZ.LAKÁSHOZ ELŐ TETŐ FELÚJÍTÁSA ÉS BŐ VÍTÉSE TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. ÉPÍTÉSZETI

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Egy főállás keresztmetszete

Egy főállás keresztmetszete Pápai Nagytemplom Pápa város nevezetességei közé tartozik a Szent István Plébánia Templom. A helyiek által katolikus nagytemplom nevezett templomot 1774-ben gróf Eszterházy Károly egri püspök, pápai földesúr

Részletesebben

Celentano András építőmérnök hallgató, BME: A Várkert Bazár északi nagykapuja (2002. május)

Celentano András építőmérnök hallgató, BME: A Várkert Bazár északi nagykapuja (2002. május) Celentano András építőmérnök hallgató, BME: A Várkert Bazár északi nagykapuja (2002. május) Az épület megnevezése, címe Szakvélemény A szakvélemény az Ybl Miklós tér l. szám alatti Várkert Bazár épületének

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. március 25. (szerda) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. március 23. (hétfő) 16,00 óra Emberi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés ze

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés ze Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés ze Szám: 12818 / 2016. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az építészeti örökség helyi védelméről szóló önkormányzati rendelete módosítására

Részletesebben

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza. HATÁSVIZSGÁLATI LAP Gyöngyösfalu község Önkormányzatának a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 10/2015 (IX. 29.) önkormányzati rendelete módosításához 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás

Részletesebben

Szentély feletti freskó ( Dorffmeister István)

Szentély feletti freskó ( Dorffmeister István) Műemléki védelem alatt álló épületek 1./ Zrínyi u. 2. római katolikus templom 169/2 hrsz. Templom nyugati irányból Szentély feletti freskó ( Dorffmeister István) 1763-ban épült barokk stílusban. Rendkívül

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37.

Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. Iparművészeti Múzeum Rekonstrukciója és értéknövelő tervezése Budapest, IX. kerület, Üllői út 33-37. 2012. Országos tervpályázat: megvétel Tervezők: munkatárs: Szakági tervezők: Dobai János DLA Bálint

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Irányár: Ft Eljárás ügyszáma: 5.Fpk Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p577267

PÁLYÁZAT. Irányár: Ft Eljárás ügyszáma: 5.Fpk Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p577267 PÁLYÁZAT Kisköre, Tisza II. lakótelep 2272 hrsz-ú szálloda, étterem ingatlana, és annak berendezési tárgyai, irodatechnikai alkatrészek Irányár: 63 030 000 Ft Eljárás ügyszáma: 5.Fpk. 10-15-000151 Az eljárás

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. augusztus 28. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Egyes állami ingatlanok

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-25/2009. E LŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Mátrafüredi panzió, 2 db gyöngyösi és 2 db abasári ingatlan

PÁLYÁZAT. Mátrafüredi panzió, 2 db gyöngyösi és 2 db abasári ingatlan PÁLYÁZAT Mátrafüredi panzió, 2 db gyöngyösi és 2 db abasári ingatlan Irányár: 234 122 400 Ft Eljárás ügyszáma: 5.Fpk.10-14-000180 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p87797 Pályázat kezdete:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben