Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú környezetvédelmi hatóság 1072 BUDAPEST, NAGYDIÓFA U TELEFON: TELEFAX: Kérjük, válaszában Ügyfélszolgálat: hétfőn, szerdán óráig, hiva tko zzon iktató számun kra! kedden, csütörtökö n, pénteke n ó r áig. Szám: /04 Előadó: Skót Béla Szakértők: Szabó Lászlóné Török Edit Tóthné Meszlényi Ágota Tárgy: A Duna Dráva Cement Kft. KF: 37404/03 sz. egységes környezethasználati engedélyének módosítása. HATÁROZAT A Duna Dráva Cement Kft. (2600 Vác, Kőhídparti dűlő 2.) Váci Cementgyárának KF: 37404/03 sz. kiadott egységes környezethasználati engedélyét módosítom, az alábbiak szerint: A módosító határozat külön, az engedélytől eltérő szerkezetű önálló határozat, de jelen módosító határozat előírásait minden olyan esetben, amikor a módosító határozat nem mondja ki kifejezetten, hogy a KF: 37404/03 sz. engedély szövegét felülírja, az engedély vonatkozó rendelkezéseivel együtt kell értelmezni. I.) Az ártalmatlanításra kerülő veszélyes és nem veszélyes hulladékok körének kibővítése: I.A) Részletes hatásvizsgálat lefolytatása után együttégetéssel történő ártalmatlanításra engedélyezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok: CEMIX fantázianév (főkomponens EWC * - tartályfenék iszapok) alatt szereplő, együttégetéssel történő ártalmatlanításra engedélyezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok: EWC * olajtartalmú fúróiszapok és hulladékok EWC fakéreg és parafahulladék EWC * veszélyes anyagokat tartalmazó, faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok EWC közelebbről nem meghatározott hulladékok EWC * tartályfenék iszapok EWC * üzem, vagy a berendezések karbantartásából származó iszapok EWC * savas kátrányok EWC * egyéb kátrányok 1

2 EWC * savas olajok EWC * elhasznált derítőföld EWC bitumen EWC közelebbről nem meghatározott hulladékok EWC * savas kátrányok EWC * egyéb kátrányfélék EWC közelebbről nem meghatározott hulladékok (csak olajszármazékkal szennyezettek) EWC * egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok EWC közelebbről nem meghatározott hulladékok (csak olajszármazékkal szennyezettek) EWC * egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek) EWC salak kezeléséből származó hulladékok EWC * homokfogóból és olaj- víz szeparátorokból származó szilárd anyagok EWC * olaj- vízszeparátorokból származó iszapok EWC * olaj- vízszeparátorokból származó olaj EWC * olajat tartalmazó hulladékok EWC közelebbről nem meghatározott hulladékok EWC * szénkátrányt tartalmazó bitumen keverékek EWC bitumen keverékek, amelyek különböznek a *-től EWC * szénkátrány és kátránytermékek EWC * veszélyes anyagokat (csak olajszármazékot) tartalmazó (kizárólag) föld EWC * veszélyes anyagokat (csak olajszármazékot) tartalmazó kotrási meddő EWC homokfogóból származó hulaldékok EWC * olaj- víz elvásztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a től EWC olaj- vízszeparátorokból származó olaj (csak olajszármazékkal szennyezettek) EWC * elhasznált agyag szűrők EWC * savas kátrányok EWC papír és karton EWC papír és karton Összesen: t/év FARO fantázianév (EWC * - ásványolaj alapú, klórvegyületeket nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok) alatt szereplő, együttégetéssel történő ártalmatlanításra engedélyezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok: EWC * kiömlő olaj EWC * klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó emulziók EWC * klórozott szerves vegyületeket nem tartalmazó ásványolaj alapú hidraulika olajok EWC * egyéb hidraulika olajok EWC * ásványolaj alapú, klórvegyületeket nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 2

3 EWC * szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok EWC * egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok EWC * egyéb szigetelő és hő transzmissziós olajok EWC * kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladékok EWC * tüzelőolaj és dízelolaj EWC * egyéb emulziók EWC * közelebbről nem meghatározott hulladékok (csak olajszármazékkal szennyezettek) Összesen: t/év MUMIX fantázianév (EWC egyéb, kevert csomagolási hulladékok) alatt szereplő, együttégetéssel történő ártalmatlanításra engedélyezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok: EWC EWC EWC EWC EWC Összesen: hulladék műanyagok papír és karton csomagolási hulladékok műanyag csomagolási hulladékok műanyagok műanyag és gumi t/év I.B) Részletes hatásvizsgálat lefolytatása nélkül együttégetéssel történő hasznosítására engedélyezhető mennyiségű veszélyes és nem veszélyes hulladékok: EWC Települési szennyvíz tisztításából származó t/év iszapok EWC Ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó 3000 t/év iszapok, melyek különböznek a től EWC Ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó 500 t/év iszapok, amelyek különböznek a tól EWC Termékként tovább nem használható t/év gumiabroncsok EWC Fa csomagolási hulladék 2000 t/év EWC Hulladékká vált növényi szövetek 3000 t/év EWC Erdőgazdálkodási hulladékok 2000 t/év EWC Faforgács, fűrészárú, deszka, funér, falemez 1000 t/év darabolási hulladékok, amelyek különböznek a től EWC Fa 5000 t/év EWC Fa, amely különbözik a tól 2500 t/év EWC * Veszélyes anyagokat tartalmazó faforgács, 600 t/év fűrészáru, deszka, funér, falemez, darabolási hulladékok EWC * veszélyes anyagokat tartalmazó, vagy azzal 1000 t/év szennyezett üveg, műanyag, fa, kivéve a veszélyes anyagokat tartalmazó üveg- és a műanyag hulladékokat EWC * Veszélyes anyagokat tartalmazó fa 311 t/év Összesen: t/év 3

4 - A jelen pont alatt szereplő veszélyes és nem veszélyes hulladékok együttégetésre csak maximum kevesebb mint 50 t/nap hulladék összmennyiség esetén kerülhetnek (az engedélyezett t/év körből együttégetésre maximum t/év kerülhet, de ez a mennyiség csökken CEMIX, MUMIX vagy FARO felhasználása esetén). - A Pest Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás külön engedélyében szereplő húsliszt is hulladéknak minősül, az együttégetés során figyelembe kell venni a beadagolt mennyiség részeként. I.C) Az együttégetésre kerülő veszélyes és nem veszélyes hulladékok körének bővüléséből eredő változások az elérhető legjobb technikában: A CEMIX fantázianév alatt szereplő veszélyes és nem veszélyes hulladékok beszállítása közúton történik, elhelyezésükre egy kifejezetten erre a célra létesített fedett, ún. CEMIX-sátor elnevezésű Graboplast silóban kerül sor. A beadagolás fedett szalagrendszeren folyik, a szalagra egy homlokrakodó tölti be a keveréket. A FARO fantázianevű veszélyes és nem veszélyes hulladékok beszállítása közúton történik, elhelyezésükre egy 100 m 3 -es állóhengeres, acélszerkezetű tároló tartályban kerül sor, beadagolásuk szivattyúrendszeren keresztül biztosított. A MUMIX fantázianéven említett hulladékok beszállítása közúton történik, betárolásra egy mozgóplatós közúti szállítóeszközön kerülnek, beadagolásuk a mozgó plató előtolásával, illetve megszívott légterű gyűjtő-kihordó berendezéssel lehetséges. A szennyvíz iszapokat közúton fogadják, jellegüknek megfelelően kialakított, előírásszerű tárolóban kerülnek elhelyezésre, együttégetésre homlokrakodó rakja a csigás ürítésű feladógaratba, ahonnan szabályozott fordulatszámú csiga adagolja egy zárt felhordó szalagra, így az alapanyagként felhasznált acélsalakkővel jutnak a kemencébe. A használt gumiabroncsok fogadása szintén közúton történik Tárolásukra megfelelően kialakított tárolócsarnok áll rendelkezésre. A lerakott veszélyes és nem veszélyes hulladékot homlokrakodó rakja a mechanikus ürítésű feladógaratba. A garatból szabályozott fordulatszámú feladórendszer adagolja a zárt, mérlegelt felhordó szalagra, az acélsalakkővel jut a kemencébe. A fahulladékok és veszélyes anyagokkal szennyezett fahulladékok beszállítása és kemencére adása megegyezik a gumiabroncsok együttégetésére alkalmazott eljárással. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok együttégetése során a nedvességtartalom az elektrofilterben javítja a porleválasztás hatásfokát, a szerves anyag hőtartalma technológiai hőt vált ki, a szervetlen anyag tartalom természetes nyersanyagokat helyettesít. Az együttégetéssel a környezet kedvezőbb igénybevétele valósul meg, csökken a nyersanyag és energia felhasználás, a lerakásra kerülő hulladékok mennyisége biztonságos és ellenőrzött módon csökkenthető vele, ezzel az elérhető legjobb technikával szemben támasztott követelményeknek megfelel. I.D) Az engedélyezett tevékenység folytatására előírt környezetvédelmi feltételek kiegészítése: - A Kft. területén meteorológiai állomást kell létesíteni december 31-ig, (ezen kötelezettség a KF: 37404/03 sz. határozatban szereplő fejlesztési táblázatban foglaltak sorát bővíti), amely a szélirány és szélsebesség valamint hőmérséklet mérésére és archiválására alkalmas. Az adatokból transzmissziós modellel meg kell határozni a pontforrás mindenkori hatásterületén a levegőminőségi értékeket. A levegőminőségi határérték jogszabályban definiált túllépése esetén azonnal intézkedni kell, a megtett 4

5 intézkedésről és annak dokumentált eredményességéről a Felügyelőséget 24 órán belül írásban tájékoztatni kell. - Folyamatosan mérni és rögzíteni kell a nitrogén-oxidok (NO x ), CO, összes szilárd anyag, TOC, hidrogén-klorid (HCl), hidrogén-fluorid (HF) és kén-dioxid (SO 2 ) kibocsátást. - A veszélyes és nem veszélyes hulladékok együttégetés első évében a nehézfémek, dioxinok és furánok emissziómérését háromhavonta, az együttégetés második évében évente 2 alkalommal kell ellenőriztetni akkreditált laboratórium által végzett emisszió méréssel. - A DDC KFT által Vác városában korábban létesített ülepedő por mérőhelyeken a mérést és a minták fémtartalmának meghatározását a hulladék együttégetés első évében három havonta kell elvégezni. - A veszélyes és nem veszélyes hulladékok együttégetéssel történő ártalmatlanítása során biztosítani kell, a keletkező füstgáz legkedvezőtlenebb esetben is legalább 2 másodperces tartózkodási idejét a 850 o C os hőmérsékletet meghaladó tűztérben. A tartózkodási időt, valamint a füstgáz oxigéntartalmát legalább egyszer meg kell határozni, a várható legkedvezőtlenebb üzemeltetési körülmények között. - A beszállítani kívánt (homogénnek tekinthető) veszélyes és nem veszélyes hulladékok minőségét a beszállítást megelőzően a beszállító telephelyén akkreditált laboratórium által végzett vizsgálattal ellenőriztetni kell. - Az érkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvétele előtt meg kell határozni minden hulladékfajta mennyiségét, valamint be kell sorolni a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet szerinti kategóriákba. - A beszállított veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítólevele mellé csatolni kell az összetételéről szóló minőségi tanúsítványt. - Minden szállítmány tanúsítvány szerinti megfelelőségét a szállítmány kirakodása előtt reprezentatív mintavétellel ellenőrizni kell. - Csak a tanúsítványnak megfelelő minőségű veszélyes és nem veszélyes hulladék fogadható. - A reprezentatív mintát az együttégetést követő negyedévig meg kell őrizni, a vizsgálati eredményt archiválni kell. - Amennyiben az együttégető műben a keletkező hő több mint 40%-a veszélyes hulladék égetéséből származik, úgy a 3/2002. (II.22.) KöM rendelet 3. számú mellékletben megadott kibocsátási határértékeket kell alkalmazni. - Az együttégetéssel történő ártalmatlanításra ill. hasznosításra kerülő veszélyes és nem veszélyes hulladékok halogén és higany tartalmát a reprezentatív mintavétellel és laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrizni kell. Halogén tartalmú hulladék ill. veszélyes hulladék csak 1 m% alatti halogéntartalommal kerülhet ártalmatlanításra. A PCB tömegkoncentrációja nem lehet több, mint 50 ppm. A higany tömegkoncentrációja 5 ppm lehet. 5

6 - Az együttégetéssel történő hasznosításra kerülő veszélyes és nem veszélyes hulladékok (engedély I.B pont) minimális fűtőértékének, amennyiben nem tekinthetők a technológia szempontjából hasznos nyersanyag helyettesítő anyagnak is, el kell érnie a 6270 kj/kg értéket. - A forgókemencéhez tartozó P112 légszennyező pontforrásra a 3/2002.(II.22.) KöM rendelet 4. melléklet 2. pontja által a Cementgyári égetőkemencékben történő hulladék együttégetésre vonatkozó sajátos szabályok által meghatározott kibocsátási határértékeket kell betartani. Szén-monoxidra (CO) a 4/2004. (IV.7.) KvVM-ESZCSM- FVM együttes rendelete 6. sz. melléklet 2. pontja szerinti eljárás-specifikus technológiai kibocsátási határértéket állapítok meg, amely 1500 mg/m 3. - A telephely szokásos üzemállapota mellett elvégzett helyszíni zajmérésekre alapozott szakvéleményben meg kell határozni az üzemi létesítmény zajkibocsátását és a környezetében található védendő területek konkrét zajterhelését január 31-ig. Ezen kötelezettség a KF: 37404/03 sz. határozatban szereplő fejlesztési táblázat részét képezi. - A megállapított zajkibocsátási eredmények és a védendő területeken kimutatott határérték túllépés figyelembe vételével a szükséges zajcsökkentés érdekében intézkedési tervet kell kidolgozni és a környezetvédelmi felügyelőséghez jóváhagyásra benyújtani március 31-ig ezen kötelezettség a KF: 37404/03 sz. határozatban szereplő fejlesztési táblázatban foglaltak sorát bővíti. Az ÁNTSZ Pest Megyei Intézete /2003 sz. szakhatósági állásfoglalásában az alábbi kikötéseket tette a CEMIX, MUMIX, FARO fantázianevű hulladékok együttégetésével kapcsolatban: - Az alternatív tüzelőanyagok hasznosítását a technológiai fegyelem szigorú betartása mellett támogatom. - A felhasználni kívánt hulladékok ilyen irányú hasznosítása az Országos és Regionális Hulladékgazdálkodási Terv irányelveinek megfelel. A hasznosításra kerülő anyagok összetételét rendszeresen vizsgálni és dokumentálni kell. - A hulladékok fogadása, tárolása az üzem területén talajszennyeződést nem okozhat, ennek kizárása a tervezett műszaki védelemmel, figyelemmel kísérése monitoring rendszerrel indokolt. - A hatásviselők expozíciója miatt, a hulladékok felhasználása során további emissziós és immissziós vizsgálatok végzését javaslom NO x, HCl, Hg-ra különös figyelmet fordítva. A környezetbe kikerülő légszennyező anyagok koncentrációjának ki kell elégíteni az érvényben lévő határértékeket, ezt folyamatos mérésekkel igazolni kell. A kísérletek idején felállított immissziós mérőhely (az üzem és a város között) további fenntartását javaslom. - Zajvédő erdősáv kialakítását a gyár területén a városi oldalon indokoltnak tartom. A Fővárosi és Pest Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat kikötései: - A gyár területén belül és a környező mezőgazdasági területeken (a legnagyobb gyakoriságú szélirány figyelembe vételével) egy talaj monitoring rendszer kiépítése szükséges. A monitoring pontok kijelölésének, valamint a vizsgálati paraméterek meghatározásának folyamatába a vizsgálatok kiértékelését követően a Szolgálat megállapít egy alapállapotot, melyet évente kell a továbbiakban vizsgálni és az alapállapottal összevetve a Fővárosi és Pest Megyei Növény és Talajvédelmi Szolgálat részére megküldeni. 6

7 - A tüzelőanyagok elégetése és a felhasználásra kerülő tüzelőanyagok szállítása mezőgazdasági művelés alatt álló területek talajminőségét nem veszélyeztetheti. - Havária esetén amennyiben a környezetszennyezés mezőgazdasági területet is érint a kárelhárítási eljárásba a Fővárosi és Pest Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálatot is be kell vonni. Vác Város Jegyzőjének 9/2-2/2004 sz. alatt tett kikötései: - Ellenőrizhetőség terén Az alternatív tüzelőanyagok felhasználásának figyelemmel kísérése, a nyilvánosság biztosítása érdekében a Duna Dráva Cement Kft. működjön együtt az önkormányzat által is elfogadott társadalmi ellenőrzési csoporttal (a továbbiakban kontroll csoport). - A gyártott cement vizsgálata terén Biztosítani kell a gyártott cement rendszeres tételes mintázását és laboratóriumi vizsgálatát annak érdekében, hogy az ne tartalmazzon olyan anyagokat, melyek a felhsználók egészségét veszélyeztetik. - Információáramlás terén Hozzon létre a gyár Web alapon működő információs hálózatot (honlapot), melyen bármely időpillanatban figyelemmel kísérhetők: - az alternatív tüzelőanyag hasznosításából származó 3/2003. KöM rendeletben előírt emissziós adatok, - a jogszabályi követelményeken túl a mérési adatok alapján meghatározott immisszió adatai, - az akkreditált mérőcsoport által elvégzett időszakos mérések eredményei, - a bemenő anyagok, valamint a gyártott cement tételes mintázását és laboratóriumi vizsgálatának rendszeresen közölt eredményei, az előforduló üzemzavarok és annak regisztrált következményei, - a kontroll csoport jelentései - Katasztrófaelhárítás terén A gyárnak katasztrófaelhárítási tervet kell készítenie, mely tartalmazza a technológiába kerülő veszélyes anyagok feldolgozása kapcsán előírt követelményeket, tervének publikus részeit a nyilvánosság elé kell tárnia. Az alternatív tüzelőanyagok égetésének biztonsága érdekében technológiailag garantálják a kibocsátási határértékek alatti viszonyokat. Az ÁNTSZ Pest Megyei Intézete /2004 sz. szakhatósági állásfoglalásában az alábbi kikötéseket tette a veszélyes anyagokat tartalmazó fahulladék együttégetésével kapcsolatban: - Közegészségügyi szempontból a próbaüzem beindítását a dokumentációban szereplő folyamatos ellenőrzés mellett támogatom. A próbaüzemi időszak vizsgálati eredményeiről tájékoztatást kérek. II. A KF: 37404/03 sz. engedély aktualizálása, pontosítása II.A) A KF: 37404/03 sz. engedélyt módosítom a hivatkozott pontok alábbi felülírásával: 1. oldal: Schwenk Baustoffwerke AG Schwenk Baustoffwerke KG 2. oldal: (Hrsz.: 0111/5,0111/3,075) (Hrsz.: 0203) 7

8 3. oldal: t befogadó képességű t befogadó képességű (aggloérc, piritpörk) (konverter iszap, piritpörk stb.) 7000 t befogadó képességű pirittárolóba 3000 t befogadó képességű pirittárolóba piritpörkkel megegyező módon vas-oxid hordozóval megegyező módon 4. oldal: nagymennyiségű (450 t/h) mészpor nagymennyiségű magas mész tartalmú por (200 t/h kemenceliszt t/h nyerskeverék és -liszt) 5. oldal: PILLARD V8-GO típ. Pillard gyártmányú vegyes olaj/földgáz tüzelésű főégő UNITHERM M.A.S /6/KO.SO.X Unitherm gyártmányú vegyes szén/olaj/földgáz/alternatív tüzelőanyag (veszélyes és nem veszélyes hulladékok) tüzelésű főégő PILLARD CAL-3 Pillard gym. Vegyes olaj/földgáz tüzelésű UNITHERM UNIKO-CAL-KO-SO-4000/2 Unitherm gym. vegyes Olaj/szén tüzelésű 6. oldal: a 308 t befogadó képességű átöntő silón keresztül a t befogadó képességű a 308 t befogadó képességű napi tartályt megkerülve a t befogadó képességű.. a több lépcsős (megosztott tüzelésű) égetési eljárás, és a közép kemence égetés szolgálják a több lépcsős (megosztott tüzelésű) égetési eljárás szolgálják A cementalkotók őrlésére a szélosztáylzóval ellátott 6 db körfolyamatos golyósmalom A cementalkotók őrlésére a szélosztályzóval ellátott 7 db körfolyamatos golyósmalom Minden malomhoz 1-1 db zárt 170 m 3 -es klinker, 140 m 3 -es kohósalak és 80 m 3 -es gipszkő adagolóbunker tartozik. Ezek közül 6 malomhoz 1-1 db zárt170 m 3 -es klinker, 140 m 3 -es kohósalak és 80 m 3 -es gipszkő adagolóbunker tartozik. A 2003-ban üzembe helyezett 160 t/h-teljesítményű (VII. sz.) golyósmalomhoz a malomépületen belül 5 db zárt portalanított siló került elhelyezésre, az alap- és kiegészítő anyagok tárolására. A silók mérete: salak: 123 m 3, klinker: 170 m 3, mészkő: 105 m 3, REAgipsz: 100 m 3, gipszkő: 105 m oldal: A töltött zsákok ezt követően a szalag rendszeren keresztül a megfelelő rakodóhelyre (vasúti vagy közúti), vagy a palettázó gépre kerülnek, A töltött zsákok ezt követően a szalag rendszeren keresztül a palettázó gépre kerülnek, 8. oldal: salakszárítón és nyersmalmon salakszárítókon és a kőlisztet őrlő golyósmalmokon. 9. oldal: hőmérleg a hőmérleg alapján meghatározott fajlagos hőfelhasználás 32. oldal: 1. sz Melléklet 2. sz. Melléklet 34. oldal: 1. sz Melléklet 3. sz Melléklet 35. oldal: 1. sz Melléklet 4. sz Melléklet II.B) A KF: 37404/03 engedélyt módosítom az alábbi hivatkozott pont törlésével : 10. oldal: Azon pontforrások esetében, amelyhez a táblázat adott szennyezőanyagból nem rendelt külön kibocsátási határértéket, valamint azon szennyező anyagok esetében, melyek nem szerepelnek a táblázatban a megengedett kibocsátási határértéket 0-nak kell tekinteni. Az engedély változatlanul az alaphatározatban megadott határidőig érvényes. Határozatom ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőséghez két példányban benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés illetéke Ft. 8

9 INDOKOLÁS Az egységes környezethasználati engedély kiadásával párhuzamosan több engedélyezési eljárás (CEMIX, MUMIX, FARO együttégetésére RKHT, valamint szennyvíz iszapok, gumiabroncs, veszélyes anyagokkal szennyezett fahulladék, fahulladék együttégetésére hulladék kezelési engedélyezési eljárások, illetve más hatóság előtt a húsliszt égetésére külön eljárás) volt folyamatban. A folyamatban lévő eljárások lezárultak, jelen módosító határozat célja az egységes környezethasználati engedély, mint a tevékenységre vonatkozó kizárólagos környezetvédelmi tárgyú engedély módosítása az engedélyezett tevékenységben bekövetkező változásoknak megfelelően. A KF: 37404/03 sz. engedélyben található elírások, változások aktualizálására, pontosítására is jelen határozatban került sor. A CEMIX, MUMIX, FARO fantázianevű hulladékok engedélyezése: A részletes környezeti hatásvizsgálati szakaszt megelőzően a DDC Kft. (2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2.) a CEMKUT Kft. (1034 Budapest, Bécsi út 118.) által összeállított előzetes környezeti hatástanulmányt nyújtott be a Felügyelőségre, veszélyes és nem veszélyes hulladékok cementipari forgókemencében történő együttégetésével kapcsolatban és kérelmezte a környezetvédelmi engedély kiadását. A Felügyelőség által kiadott együttégetéssel történő hasznosításról szóló környezetvédelmi engedéllyel szemben fellebbezéssel éltek. A H-2897/4/2002. sz. másodfokú határozat rendelkező részében az elsőfokú környezetvédelmi hatóságot a Főfelügyelőség új eljárás (részletes környezeti hatásvizsgálat szakaszra leszűkítve) lefolytatására utasította. A másodfokú határozat szerint az engedélyezett tevékenység hulladék ártalmatlanítás így jelen engedély is együttégetéssel történő ártalmatlanításra került kiadásra, melyre környezetvédelmi engedély csak a részletes környezeti hatásvizsgálat elvégzése után adható ki. A másodfokú határozat alapján a Felügyelőség KF: /2004. sz. határozatában részletes környezeti hatásvizsgálat elvégzését írta elő. A DDC Kft. az ENVIROINVEST Kft. (1055 Budapest, Szalay utca 4.) által összeállított részletes környezeti hatástanulmányt nyújtott be a Felügyelőségre, kérve az eljárás lefolytatását. A részletes hatásvizsgálati eljárás lefolytatása során bevontam az előírt szakhatóságokat. Az ÁNTSZ Pest Megyei Intézete /2003. számon közegészségügyi és környezet-egészségügyi szempontból az általa alternatív tüzelőanyagoknak nevezett veszélyes hulladékok és hulladékok hasznosításához a rendelkező részben foglalt kikötésekkel hozzájárult. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 1158/4/2003. számon táj és természetvédelmi szempontból szakhatósági állásfoglalását kikötések nélkül megadta. Indoklása szerint a részletes hatástanulmány adatai alapján a tervezett beruházás a természeti értékekre káros hatást nem gyakorol. Vác Város Polgármesteri Hivatala 9/196-12/2003. sz. levelében feltett kérdéseire a DDC Kft. által megadott hiánypótlás után a helyi környezet és természetvédelemre kiterjedően a környezetvédelmi engedély kiadásához a /2-2/2004. sz. szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező részben foglalt kikötésekkel valamint az alábbi, a kikötések tétele során figyelembe vett, javaslatokkal hozzájárult: A bemenő anyagok vizsgálata terén biztosítani kell a bemenő anyagok tételes mintázását és laboratóriumi vizsgálatát. Amennyiben a vizsgált minták bármilyen mértékben tartalmaznak nem engedélyezett anyagokat, függetlenül azok veszélyes voltára, vissza kell a mintákhoz tartozó egységeket juttatni származási helyükre. - A település légtéri immissziójának mérése terén a cementgyárnak a folyamatos emissziómérő rendszer adatai alapján meg kell határoznia a működése által a város immissziójára gyakorolt hatását a környezetvédelmi szakhatóságok által biztosított és a kormányrendeletek által szabályozott feltételek alapján (183/2003. (XI.5.) Korm. rend., 21/2001. (II.14.) Korm. rend. 14/2001. (V.9.) KöM-EüM rend., 17/2001. (VIII.3.) KöM rend.). A gyár emissziójának mérése terén az emisszió mérése érdekében a gyárnak folyamatos mérőállomást kell üzemeltetni. Az emissziós mérésnek ki kell terjednie a szálló portartalom, a kén- és nitrogén oxidjai, valamint PAH folyamatos mérésére, valamint biztosítania kell higany, tallium, kadmium, halogének rendszeres mérését is. A jogszabályi követelményeket nem kielégítő üzemállapot esetén automatikusan álljon le az együttégetés folyamata úgy, hogy a leállítás során további veszélyes anyagok ne 9

10 keletkezhessenek. A Fővárosi és Pest Megyei Növény és Talajvédelmi Szolgálat 2525/1-TO/03 sz. szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező részben foglalt kikötésekkel hozzájárult a környezetvédelmi engedély kiadásához. Előírta, hogy a tüzelőanyagok elégetése és szállítása mezőgazdasági művelés alatt álló területek talajminőségét nem veszélyeztetheti. Ennek ellenőrzésére talaj monitoring rendszer kiépítését írta elő a környező mezőgazdasági területeken, melynek segítségével folyamatosan figyelemmel kell kísérni a változást. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 426/24/2003. sz. állásfoglalásában a környezetvédelmi engedély kiadásához kikötés nélkül hozzájárult. A Felügyelőség az évi LIII. törvény 93. (1) bekezdése szerinti kötelező közmeghallgatást az érdekelt szakhatóságok és az érintettek előzetes értesítése, valamint 30 napos közzététel után május 25-én, a váci Pannónia Házban megtartotta. A nagy érdeklődéssel kísért közmeghallgatáson, amelyen a résztvevők közül a jelenléti ívet 201 személy írta alá, a hatástanulmányt készítő Kft. tervezője ismertette a tervezett tevékenység várható környezeti hatásait, majd a hatástanulmányt készítő Kft. illetve DDC Kft. részéről felváltva válaszoltak a felvetett környezetvédelmi vonatkozású kérdésekre. A közmeghallgatás jegyzőkönyvét megküldtem az érdekelteknek. A telepítési hellyel szomszédos települések közül az előzetes hatásvizsgálati eljárásban érintettként bejelentkező Kosd és Tahitótfalu jegyzőjének a részletes hatástanulmány dokumentációját megküldtem, a közmeghallgatás időpontjáról és helyéről értesítettem. Az eljárásba ügyfélként bejelentkezett a Hulladék Munkaszövetség (HUMUSZ 9024 Győr, Bartók B. út 7.). Az írásban beérkezett észrevételeket megküldtem a kérelmezőnek, aki a kérdésekre adott szakmai válaszait benyújtotta a Felügyelőségre. A kérelmező válaszait és a közmeghallgatáson felvetett kérdéseket egyaránt figyelembe vettem a határozat meghozatala során. Az engedélyezett tevékenységekkel kapcsolatban megalapozott kizáró ok nem merült fel, azonban a lakosság bizalmatlansága megállapítható. Az elfogadottság növelésére és a nagyobb biztonság elérésére a levegős monitoring rendszer fejlesztésre kerül. A tevékenység általános fogadtatása nem bizonyult negatívnak, ezt tükrözi a helyi lakosság érdekében eljáró, a helybéliek választott képviselőjének, Vác Város Polgármesterének én kelt levele, amelyben az engedély kiadását sürgeti, és a lakosság biztonságát a társadalmi ellenőrzést szolgáló Kontroll Csoport által biztosítottnak látja. A részletes hatásvizsgálat alapján az alábbi megállapításokra került sor: a részletes környezeti hatástanulmányban vizsgálatra kerültek a tervezett tevékenység során a kockázatos és egyéb szennyező anyagok kibocsátása, élővilágra gyakorolt hatása és a termék összetételének változása, valamint a gazdasági, társadalmi hatások. A hatásvizsgálat során meghatározásra került a felhasználni tervezett hulladékok köre, továbbá az, hogy ezek az anyagok milyen mennyiségi és minőségi korlátok mellett biztosítják, hogy a kibocsátott szennyező anyagok nem okoznak indokolatlan nagyságú környezetterhelést. Műszaki oldalról a hulladék együttégetés a jelenlegi technikai háttérrel azért indokolt, mert a hidrogén-halogenidek határértéket megközelítő emissziójával nem kell számolni, ugyanis a klorid reakcióba lép az alkáliákkal alkáli-kloridok /sók / keletkezése közben. A klór jelenléte elkerülhetetlen, mert a cement nyersanyagai természetes állapotukban is tartalmaznak klór vegyületeket, tehát a klór jelenléte nem kifejezetten a veszélyes hulladék és hulladék ártalmatlanításra vezethető vissza. A megállapított 1 m% technológiai okokból is indokolt, jelentős eltérés nem lehetséges, valamint a folyamatos mérések biztosítják az előírt határérték állandó betartását. A cementipari kemence kéncsapdaként funkcionál, ahol SO 2 emisszióval csak minimális mértékben kell számolni. A rendszerbe jutó toxikus fémek a higany kivételével oxidos formába kerülnek, és beépülnek a klinkerbe. A tallium nagy része, a kadmium kisebb hányada a filterporban dúsul fel, és a rendszerbe visszajuttatva végül a klinkerrel távozik a kemencéből. A hulladék égetéséből származó hamu /salak alkotóelemei szintén beépülnek a klinkerbe. Bizonyos tüzelőanyagok hamujában lévő alumínium, és vasoxidok kifejezetten javítják a klinker minőségét. A cement szilárdsága és reakcióképessége nő. A rendszerben uralkodó hőmérsékletviszonyok nagy biztonsággal kielégítik a hulladékégetésre vonatkozó környezetvédelmi előírásokat. A légszennyező 10

11 anyagok kibocsátása a korábban alkalmazott fűtőanyagokhoz képest nem változik, illetve egyes komponensek mennyisége tekintetében csökken. A klinkergyártásra meghatározott kibocsátási határértékek lényegesen magasabbak, mint hulladék tüzelőanyagként történő felhasználása esetén. A hulladék tüzelőanyagként történő felhasználás esetére meghatározott szigorú határértékek megfelelnek az EU előírásainak is. Ezért a hulladékégetésre vonatkozó 3/2002.(II.22.) KöM rendelet 10.. alapján írtam elő a mérési kötelezettséget a levegőminőség alakulásának, a levegőszennyezettség változásának ellenőrzésére. A jogszabály által előírt több komponensre vonatkozó és szigorúbb határértékek a nagyobb biztonságot szolgálják. A meteorológiai adatok ismeretében és a modellszámítás alapján a környezeti levegő minősége folyamatosan követhető és szükség esetén azonnali beavatkozást tesz lehetővé. A Kft. korábban annak igazolására, hogy nem szennyezi porral a várost, több ponton immisszió mérőhelyet létesített. A város portartalmának meghatározására létesített mérőhelyeken évente 2 alkalommal történik ülepedő pormérés, a por nehézfém tartalmát is meghatározzák. A hulladék együttégetés első évében kétszeresére emelt mérési gyakoriságot írtam elő a biztonság fokozása érdekében. Amennyiben a minták fémtartalmában nincs szignifikáns eltérés a korábbi eredményekhez képest, a mérőhelyek további működtetése nem indokolt. A hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 3/2002.(II.22.) KöM rendelet 10. (2) előírásának megfelelően előírt égetése feltételek egyes káros anyagok létrejöttének kizárását biztosítják Az akkreditált laboratórium által a beszállító telephelyén történő ellenőrzés alapján a beszállítótól csak a technológiába beadható összetételű anyag távozik. A kirakodást megelőző reprezentatív mintavétel és annak minőségi ellenőrzése alapján igazolható, hogy a beérkezett anyag minősége valóban megfelel a helyszíni mintavételi tanúsítványnak. A reprezentatív mintavétel alapján nem megfelelő összetételű tüzelőanyag visszaszállításának előírása biztosítéka annak, hogy az együttégetés során csak olyan anyag kerülhet felhasználásra, amely mellett biztosított, hogy a hulladékégetés esetén a 3/2002.(II.22.) KöM rendelet 4.2 számú mellékletében meghatározott kibocsátási határértékek teljesülnek. A kontroll lehetőségének biztosítására a reprezentatív minta megőrzését és a vizsgálati eredmény archiválását írtam elő. A 3/2002.(II.22.) KöM rendelet 4.2. melléklete CO-ra nem határoz meg kibocsátási határértéket, ezért a határértéket (rendelkező rész 10. pont) a 4/2004. (IV.7.) KvVM-EszCsM-FVM rendelet szerint állapítottam meg. A klinkerégetés hulladékmentes technológia, így a felhasználásra kerülő veszélyes és nem veszélyes hulladékok esetében nem várható melléktermék keletkezése. A telephelyen előkezelést nem végeznek, a veszélyes hulladékok és hulladékok készen érkeznek a gyárba. Így hulladék keletkezésével nem kell számolni. A részletes környezeti hatástanulmány tárgyát képező veszélyes és nem veszélyes hulladékok égetésekor nem keletkezik több hulladék, mint a jelenlegi technológia közben. Ezért a keletkezett hulladékfajták és mennyiségek változásával nem kell számolni. A tervezett technológia hulladékgazdálkodása megegyezik a jelenleg alkalmazott hulladékgazdálkodással. A környezeti hatástanulmány hulladékgazdálkodási szempontból kielégíti a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII. törvény, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII. törvény, a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek köréről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályairól készített 20/2001. (II.14.) Korm. rendelet, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet előírásait. A részletes környezeti hatásvizsgálati dokumentáció Zaj és rezgés (8.3. pont) fejezetének megállapítása szerint a telephely zajkibocsátása meghaladja a határértékeket. A zajvédelmi követelmények teljesülése érdekében a beruházás megvalósulásával egyidejűleg írtam elő üzemeltető számára a zajcsökkentés érdekében szükséges vizsgálati és intézkedési kötelezettséget. A kikötések előírása során figyelembe vettem, hogy a határérték túllépésre nem a tervezett beruházás következtében kell számítani. 11

12 A szennyvíz iszapok, gumiabroncs, veszélyes anyagokkal szennyezett fahulladékok, fahulladékok együttégetésének engedélyezése: az egyéb együttégetésre veszélyes és nem veszélyes hulladékok utólag pontosított mennyisége nem minősül hatásvizsgálat kötelesnek, de nem is érheti el az 50 t/nap mennyiséget. Minden vonatkozásban a cementgyári hulladék együttégetésre vonatkozó előírások a mérvadóak, így a követelmények és a várható környezeti hatások a CEMIX, MUMIX, FARO együttégetésére fent ismertetett módon alakulnak. Szakhatósági állásfoglalás beszerzésére ezen hulladék körrel kapcsolatban csak a veszélyes anyagokat tartalmazó fahulladék esetében volt szükséges. A megkeresett ÁNTSZ Pest Megyei Intézete /2004 sz. szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező részben ismertetett kikötésekkel, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 429/7/2004. sz. szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül hozzájárultak a tevékenység végzéséhez. Az érintettek fokozott elővigyázatosságot, mérésekkel történő folyamatos ellenőrzést, lakossági tájékoztatását kértek. A közmeghallgatáson elhangzott, valamint levélben beérkezett - a környezetre gyakorolt hatás megítélése szempontjából lényeges - észrevételeket érdemben vizsgáltam és döntésemet ezek figyelembe vételével, a kíméletes és biztonságos környezethasználat érdekében a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. A módosító határozat meghozataláról az évi IV. tv. 61. valamint a 193/2001. (X.19.) Korm. rendelet 9. (5) alapján valamint az évi LIII. tv. 72/A -ban megállapított hatáskörömben eljárva: a tevékenység környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzése érdekében, a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszüntetésére irányuló, az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket és követelményeket az évi LIII. törvény, illetve a 193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet értelmében írtam elő. További alkalmazott jogszabályok: A hulladékgazdálkodásról szóló évi LXIII. törvény, a 213/2001. (XI. 19.) a települési hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló Korm. rendelet, valamint a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. Korm. rendelet. A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről a 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet, a hulladékgazdálkodási tevékenységgel összefüggő nyilvántartásra vonatkozó követelményekről a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet rendelkezik. A 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról; a 17/2001 (VIII. 3.) KöM rendelet valamint a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet, valamint a módosított a 11/1991. (V. 16.) KTM rendelet, valamint a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről. A határozat elleni jogorvoslati lehetőséget a többszörösen módosított évi IV. tv a biztosítja. Határozatom jogerőre emelkedéséről külön értesítést küldök. A fellebbezési illeték mértékét a módosított évi XCIII. tv. mell. XIV. fejezet 2./ pontja írja elő. Budapest, november 9. Kónya Károly Igazgató 12

13 Kapja: 1./ Duna-Dráva Cement Kft. (tértivevénnyel) 2601 Vác, Pf.: / Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (tértivevénnyel) 1525 Bp. Pf.: / ÁNTSZ Pest Megyei Intézete (tértivevénnyel) 1300 Bp. Pf.: / Vác Önkormányzata (tértivevénnyel) 2600 Vác, Március 15. tér / Fővárosi és Pest Megyei Növény és Talajvédelmi Szolgálat (tértivevénnyel) 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u / Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (tértivevénnyel) 1116 Bp. Építész u / Kosd Polgármesteri Hivatal (tértivevénnyel) 2612 Kosd, Szent István u / Tahitótfalu Polgármesteri Hivatal (tértivevénnyel) 2020 Tahitótfalu, Kossuth L. u / ENVIROINVEST Kft (tértivevénnyel) 1055 Budapest, Szalay u / HUMUSZ Hulladék Munkaszövetség (tértivevénnyel) 9024 Győr, Bartók Béla u / Göncöl Szövetség (tértivevénnyel) 2600 Vác, Ilona u /KGI IPPC osztály jogerő után 13./ ÜSZI 14./ KÉO 13

év: 2011. hó: 10. nap: 17. KÜJ: 100299935 KTJ: 100484602 KTJ: 101605369

év: 2011. hó: 10. nap: 17. KÜJ: 100299935 KTJ: 100484602 KTJ: 101605369 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására 07 01 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 01 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 02 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kwth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája EWC kódszám Megnevezés 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer

Részletesebben

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser

Cementgyártás ki- és bemenet. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser Cementgyártás ki- és bemenet Bocskay Balázs alternatív energia menedzser A Duna-Dráva Cement Kft építőanyag gyártó cégcsoport jelentős hulladékhasznosítási kapacitással Beremendi Gyár 1,2mio t cement/év

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26.

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26. TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA 2013. SZEPTEMBER 26. A SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET VIZSGÁLATA A TERMOLÍZIS EURÓPAI ÉS HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK GYAKORLATA Dr. Farkas Hilda SZIE-GAEK A KUTATÁS CÉLJA A piaci igények

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kw th és az ennél nagyobb, de 50 MW th -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Hulladéklista. Átvehető nem veszélyes hulladékok listája

Hulladéklista. Átvehető nem veszélyes hulladékok listája Átvehető veszélyes és nem veszélyes hulladékok listája Cégnév Tatai Környezetvédelmi Zrt. Technológia megnevezése Komposztálással történő biológiai átalakítás Technológia kódja R3 Engedély száma 392-6/2010

Részletesebben

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

Munkahigiénés paraméterek és légszennyező pontforrások akkreditált mérése a faiparban. Horváth Zoltán Méréscsoport-vezető AGMI Zrt.

Munkahigiénés paraméterek és légszennyező pontforrások akkreditált mérése a faiparban. Horváth Zoltán Méréscsoport-vezető AGMI Zrt. Munkahigiénés paraméterek és légszennyező pontforrások akkreditált mérése a faiparban Horváth Zoltán Méréscsoport-vezető AGMI Zrt. Bemutatkozás Csepel Művek központi anyagvizsgálója 1983-től AGMI Anyagvizsgáló

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015.

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015. EWC Megnevezés Ve szé lyes Átvételi ár NEM LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Átvételi ár LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Megjegyzés 08 01 11 Szerves oldószereket, illetve más veszélyes

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. levegőtisztaság-védelmi engedélyt

H A T Á R O Z A T. levegőtisztaság-védelmi engedélyt ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Környezet- és Természetvédelmi Iroda Levegő- és Zajvédelmi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Melléklet: HATÁROZAT I.

Melléklet: HATÁROZAT I. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda -Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

1. számú melléklet. Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv. Megbízás. és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról.

1. számú melléklet. Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv. Megbízás. és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról. 1. számú melléklet Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási Terv Megbízás és IGAZOLÁS Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamarai tagságról (2 oldal) 2. számú melléklet Városföld Község II. Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYEL SÉG 9021 Gyÿr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Gyÿr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 921 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 92 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-, Ügyfélszolgálat: 96/524-1 Fax: 96/524-24 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK Hálózat kialakulása Telepítési helyszínek meghatározásánál elsődleges szempont az ipar volt ÁNTSZ hálózat 90-es évek KVVM hálózat 2000-es

Részletesebben

KÖRNYEZETI LEVEGŐ MINTAVÉTEL VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

KÖRNYEZETI LEVEGŐ MINTAVÉTEL VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 6500 Baja Szent László u.105. Tel: +36 79 426 080 fax: 36 79 322 390 E-mail: iroda.baja@akusztikakft.hu Internet: http://akusztikakft.hu AKUSZTIKA MÉRNÖKI IRODA KFT. Munka szám BM003642 Oldal: 1/63 KÖRNYEZETI

Részletesebben

Cementipari hasznosítás

Cementipari hasznosítás Cementipari hasznosítás egy gazdaságos alternatíva a szennyvíziszap összes komponensének hasznosítására Bocskay Balázs alternatív energia menedzser Az előadás fő témái A hazai cementipar helyzete és a

Részletesebben

A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. királyegyházai cementgyárának egységes környezethasználati engedélye

A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. királyegyházai cementgyárának egységes környezethasználati engedélye A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. Te/M3. melléklet Száma: Te/M3. mell. 23/14. oldal A hulladékcsoportok ének tartománya Hulladékcsoport Mennyiség (ezer t/év) minimum

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5444-5/2012. Tárgy: MOL Nyrt. Dunai Finomító egységes környezethasználati

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1957-10/2010. Tárgy: Szentendre, Északi Vízmű vízbázis védőterület

Részletesebben

Plazma a villám energiájának felhasználása. Bazaltszerü salak - vulkánikus üveg megfelelője.

Plazma a villám energiájának felhasználása. Bazaltszerü salak - vulkánikus üveg megfelelője. Plazma a villám energiájának felhasználása. A plazmatrónon belüli elektromos kisülés energiája 1,5 elektronvolt, amely az elektromos vonalas kisülés hőmérsékletének, legaláb 15 000 С felel meg. Bazaltszerü

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERM ÉSZETVÉDELMI ÉS VÍ ZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Ké rj ük, vá laszá ban hiva tkoz z on iktatószámun kr a!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERM ÉSZETVÉDELMI ÉS VÍ ZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Ké rj ük, vá laszá ban hiva tkoz z on iktatószámun kr a! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERM ÉSZETVÉDELMI ÉS VÍ ZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ké rj ük, vá laszá ban hiva tkoz z on iktatószámun kr a! Ikt. sz.: KTVF: 1039-14/2009. Tárgy: A Duna Dráva Cement Kft. Váci

Részletesebben

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK. Az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményei

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK. Az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményei ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK Az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményei Ügyintézési határidő: engedélyezési eljárási típusoktól függően változó, de nem számítanak bele a közigazgatási hatósági eljárás

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT A FELIKON Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. sz. alatti telephelyén működő minden bérlő köteles tevékenységét az érvényben lévő környezetvédelmi törvényekben és rendeletekben

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 804-24/2012. Tárgy: A MPF-FÉG Kft. Ócsa, Kiss J. u. 34-38.

Részletesebben

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről

Város Polgármestere. Tájékoztató az Ország úti zajvédő fal létesítésével összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tájékoztató az Ország úti

Részletesebben

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! A határozat JOGERŐS: év: Hó: Nap: KÜJ: 100274390 KTJ: 100391089

Beadványában ügyiratszámunkra szíveskedjék hivatkozni! A határozat JOGERŐS: év: Hó: Nap: KÜJ: 100274390 KTJ: 100391089 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám:374-9/2013/IPB

Részletesebben

A veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékok kezelése Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség A veszélyes hulladékok kezelése Pataki Ferenc osztályvezető Besorolás (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) 63. (1) A hulladék

Részletesebben

2. melléklet Tolna 2004-2006 évi bejelentett hulladéktermelők, keletkezett hulladékok (kg)

2. melléklet Tolna 2004-2006 évi bejelentett hulladéktermelők, keletkezett hulladékok (kg) Év Adatszolgáltató név Adatszolgáltató telephely megnevezés Hulladék Veszélyes? Keletkezett mennyiség [kg] 2004 Aranykalász Mgtsz, Tolna Központi major Veszélyes anyagokat igen tartalmazó szilárd hulladékok

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT-1-1537/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FETILEV Felsõ-Tisza-vidéki Levegõanalitikai Kft. (4400 Nyíregyháza, Móricz Zsigmond

Részletesebben

ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE

ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE ZÖLDUDVAROK MŰKÖDÉSE Tájékoztató a Zöldudvarok működéséről Célunk, hogy a Zöldudvarok működése a kukaedényekbe kerülő hulladék mennyiségének csökkentésével könnyítse a lakosság ilyen irányú terheit, ezért

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15602/2014. Iktatószám:60592/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa HATÁROZAT 1.00 Engedélyes: VHG

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás Hatályos jogszabályok Levegőtisztaság-védelem Hatályos szabályozás 1. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a levegővédelméről 2. A vidékfejlesztési miniszter 4/2011. (I. 14.) VM rendelete a levegőterheltségi

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

Települési hulladékból visszanyert éghető frakció hasznosítása a cementiparban. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser bocskayb@duna-drava.

Települési hulladékból visszanyert éghető frakció hasznosítása a cementiparban. Bocskay Balázs alternatív energia menedzser bocskayb@duna-drava. Települési hulladékból visszanyert éghető frakció hasznosítása a cementiparban Bocskay Balázs alternatív energia menedzser bocskayb@duna-drava.hu A Duna-Dráva Cement Kft építőanyag gyártó cégcsoport jelentős

Részletesebben

2. melléklet LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS

2. melléklet LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS 2. melléklet LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK BAZ-MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KHT. 2005. 1 Törvény szintű szabályozás 1995. évi LIII. Törvény

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1003/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A BIO-KALIBRA Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. (telephely: 1037 Budapest, Zay u.1-3.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14898/2014. Iktatószám: 82656/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 14578-7-15/2011. El adó: Szenes Róbert (KVO) dr. Séra Judit (EJT) Tárgy: Pontforrás m ködési engedély H A T Á R O Z A

Részletesebben

Hulladékszállítási listáink. Nem veszélyes hulladékok EWC

Hulladékszállítási listáink. Nem veszélyes hulladékok EWC F-TRANS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2143 Kistarcsa, Nagytarcsai u.4. adószám :10883356-2-13 tel/fax. :06 28 50-69-55 mobil : 30 95-12-133 e-mail : f16@f-trans.hu Hulladékszállítási listáink Nem veszélyes

Részletesebben

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült.

Kárelhárítási Terv. A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. Kárelhárítási Terv A kárelhárítási terv a Martin Metals Kft. 8104 Inota Fehérvári út 26 alatt működő telephelyén végzett tevékenységekre készült. A telephelyen a következő tevékenység végzése történik:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Gyöngyi Imréné egyéni vállalkozó (6647 Csanytelek, Jókai u. 11.; KÜJ: 100 309 120) részére. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. Gyöngyi Imréné egyéni vállalkozó (6647 Csanytelek, Jókai u. 11.; KÜJ: 100 309 120) részére. engedélyezem, CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105792-1-3/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Miklós Péter Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Gyöngyi Imréné, Csanytelek leveg tisztaság-védelmi engedély H A

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk

Részletesebben

2016. május 31-ig 15 nappal 60 napon 30 napon II. 2017. december 15- ig hatályos III. 15 napon belül INDOKOLÁS

2016. május 31-ig 15 nappal 60 napon 30 napon II. 2017. december 15- ig hatályos III. 15 napon belül INDOKOLÁS ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Környezet- és Természetvédelmi Iroda Levegő- és Zajvédelmi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 85.157-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Biopetrol Környezettechnikai

Részletesebben

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve HATÁROZAT Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Iktatószám: 1314-9/2011. Ügyintéző: Dr. Gazdig Mária Tárgy: Látóképi Tófürdő fürdővíz profiljának megállapítása HATÁROZAT A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

Tárgy: H A T Á R O Z A T

Tárgy: H A T Á R O Z A T Ügyszám: Ügyintéző: mellék: 226/154 589-23/2015. Székelyhidi Ferenc/dr. Szeifert László Tárgy: Melléklet: A Nyírbátor, 0207/5 hrsz. alatt lévő regionális biogáz üzem egységes környezethasználati engedélye

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft.

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. A szállópor fogalma, keletkezése Ha van vízművek, van levegőművek

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.:(06 56) 423-422, 422-255, 375-111, 501-900 Fax: (06 56) 343-768 Postacím:

Részletesebben

A környezetvédelmi jogszabályok alkalmazása a fémiparban

A környezetvédelmi jogszabályok alkalmazása a fémiparban A környezetvédelmi jogszabályok alkalmazása a fémiparban Farkas Hilda PhD ügyvezető igazgató Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Ipari tevékenységek szabályozása Létesítés Üzemeltetés Haváriák

Részletesebben

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján 1/a. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai Név: Székhely: KSH-szám:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

1/2009.(I.26.) számú rendelet

1/2009.(I.26.) számú rendelet 1/2009.(I.26.) számú rendelet a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2009. (IX.10.) számú rendelettel, a 34/2011. (XII.23.)

Részletesebben

Algyő Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 3/1999. (I.18.) Önkormányzati rendelete. a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló

Algyő Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 3/1999. (I.18.) Önkormányzati rendelete. a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló Algyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1999. (I.18.) Önkormányzati rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/1998. (VI.26) Kt. rendelet módosításáról és egységes szerkezetben

Részletesebben

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR):

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): a környezeti alapnyilvántartás informatikai rendszere, azaz a környezetvédelmi ágazat által egységesen használt országos számítógépes alapnyilvántartási

Részletesebben

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata

TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag kibocsátásának vizsgálata Veszprém, Gátfő u. 19. Tel./fax: 88/408-920 Rádiótel.: 20/9-885-904 Email: gyulaigy1@chello.hu TP-01 típusú Termo-Press háztartási műanyag palack zsugorító berendezés üzemeltetés közbeni légszennyező anyag

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 12628-1/2012. Tárgy: Az ipox chemicals Kft. Budapest, XXIII.

Részletesebben

A hulladékok tételes jegyzékét a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza.

A hulladékok tételes jegyzékét a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza. Hulladékok kezelése Mi a hulladék? A 2000. évi XLIII. törvény (Hgtv.) meghatározása, miszerint: A hulladék bármely, a Hgtv. 1.sz. melléklete szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag,

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉK LERAKÁSÁRA VONATKOZÓ HULLADÉKKEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96296-1-4/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 100 670 617

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KÖR-KER Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság BIOHULLADÉKOK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az alábbi

Részletesebben

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

Magyar Cukor Zrt. Kaposvári Cukorgyárának egységes környezethasználati engedélye

Magyar Cukor Zrt. Kaposvári Cukorgyárának egységes környezethasználati engedélye Th. melléklet TELEPHELY ADATLAP (Th) Száma: Th. mell. 1/2. old. A telephely általános adatai Neve: Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Zrt. Kaposvári Cukorgyára Címe: 7400 Kaposvár, Pécsi út 10-14. Helyrajzi

Részletesebben

1. oldal, összesen: 6

1. oldal, összesen: 6 01 1 Veszélyes hulladékok adatai 3 4 5 EWCkód Megnevezés Mennyiség UN szám Vesz. o. Csomagolás ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK 01 05

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELMI, VÍZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELMI, VÍZÜGYI DOKUMENTÁCIÓ FIGYELEM! 1. Ez a nyomtatvány segédlet; azokat a fő témaköröket és kérdéseket tartalmazza, amelyekre vonatkozó információk alapvetően szükségesek a telephely/tevékenység megismeréséhez, illetve a kérelem

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉK HASZNOSÍTÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az alábbi

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 12801-9/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia/ Orosvári Tamás Melléklet: 1 db Nagycenk, Unser Lagerhaus Agrárkereskedelmi

Részletesebben

Környezetvédelmi Bizottság előterjesztése TÁJÉKOZTATÓ GYŐR 2005. ÉVI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL

Környezetvédelmi Bizottság előterjesztése TÁJÉKOZTATÓ GYŐR 2005. ÉVI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL napirendi pont Környezetvédelmi Bizottság előterjesztése TÁJÉKOZTATÓ GYŐR 2005. ÉVI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL Tisztelt Közgyűlés! Az 1995. évi LIII. tv. három fejezetében is (12. (3), 46. (1) e., 51. (3)

Részletesebben

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti.

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti. Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő -testületének

Részletesebben

kapcsolódó kémények levegőminőségre

kapcsolódó kémények levegőminőségre Kisteljesítményű tüzelőberendezésekhez kapcsolódó kémények levegőminőségre Steiner Ferenc Fővárosi Levegőtisztaság védelmi Kft. Vitatott t tt kérdés: Jelentős e a kisteljesítményű (háztartási) tüzelőberendezések

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: A 77160/2010., 29338/2010., 67743/2009., 47437/2009., iktatószámú határozatokkal módosított 66599/2006. környezethasználati

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben