1135 BUDAPEST, Petneházy u BUDAPEST, MÁJUS 30.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1135 BUDAPEST, Petneházy u 70-72 BUDAPEST, 2014. MÁJUS 30."

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 REMÉNY MAGYARORSZÁGÉRT ALAPÍTV ÁNY 1135 BUDAPEST, Petneházy u BUDAPEST, MÁJUS 30. A Közhasznúsági Jelentést az Alapítvány Kuratóriuma /1.sz. határozatával fogadta el. Keltezés: május 30 ',clncny Magyarországért I\lapítvánV 1135 jl"rl2pes1, Pe1neházy u Adósnlm: 181G fls?s? 10l..o07g-4~g2G9t;:'l ,;..~,,;:...,-.". -~~?t... ~t.. az egyéb szervezet vezetője képviselőj e

2 TARTALOM 1. SzámviteIi beszámoló Mérleg Eredménykimutatás 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Cél szerinti juttatások kimutatása 5. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptói, a helyi önkormányzattói a kisebbségi települési önkormányzattói, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattói és mindezek szerveitői kapott támogatás mértékének kimutatása 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

3 1.Számviteli beszámoló a., Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolójának mérlege REMÉNY MAGYARORSZÁGÉRT ALAPÍTV ÁNY egyéb szervezet megnevezése ÉV: 2013 EREDMÉNYLEVEZETÉS MÉRLEG Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök O O O 2 1. IMMA TERIALIS JAV AK O O 3 II. TARGYI ESZKÖZÖK O O BEFEKTETETT PENZÜGYI 4 Ill. ESZKÖZÖK O O 5 B. Forgóeszközök 1321 O I. KÉSZLETEK O O 7 II. KÖVETELÉSEK 600 O 8 Ill. ÉRTÉKPAPÍROK O O 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1321 O 900 II C. Saját tőke 1838 O I. INDULÓTŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS Ill. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15 IV. TARGYEVIEREDMENY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL TARGYEVIEREDMENY VÁLLALKOZÁSI 16 V. TEVÉKENYSÉGBŐL O O 17 D. Tartalék O O 18 E. Céltartalékok O O 19 F. Kötelezettségek O O O HOSSZU LEJARATU KÖTELEZETTSÉGEK O O RÖVID LEJARA TU 21 II. KÖTELEZETTSÉGEK O O 22 FORRÁSOK ÖSSZESEN 1321 O 900

4 EREDMÉNYKIMUT AT Á adatok E Ft-ban Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1 A. ÖSSZES KÖZHASZNU TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+I!.) 1376 O 1376 Pénzügyileg rendezett bevételek 2 1. ( ) 1376 O 1376 Közhasznú célú működésre kapott 3 l. támogatás 1376 O a) alapítótói O O 5 b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattói O O 7 d) társadalombiztosítási O O 8 e) továbbutalási céllal kapott O O 9 f) egyéb támogatás Pályázati úton elnyert támogatás O O Közhasznú tevékenységből származó II 3. bevétel O O Egyéb bevétel II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek O O B. VALLALKOZASITEVEKENYSEG 14 BEVÉTELE (1.+2.) O O O Pénzügyileg rendezett bevételek O O Pénzbevételt nernjelentő bevételek O O TENYLEGES PENZBEVETELEK 17 c. (A./I.+B./l.) 1376 O 1376 PENZBEVETELT NEM JELENTO 18 D. BEVÉTELEK (A./II.+B./2.) O O O 19 E. KÖZHASZNU TEVEKENYSEG RÁFORDÍTÁS Al ( ) 1893 O Ráfordításként érvényesíthető kiadások ebből: továbbutalt támogatások O O Ráfordítást jelentő eszközváltozások O O Ráfordítástielentö elszámolások O O 4. Ráfordításként nem érvényesíthető 24 kiadások O O 25 F. VALLALKOZASl TEVEKENYSEG RÁFORDÍTÁSAl ( ) O O O Ráfordításként érvényesíthető kiadások O O Ráfordítást jelentő eszközváltozások O O Ráfordítástjelentő elszámolások O O 4. Ráfordításként nem érvényesíthető 29 kiadások O O

5 EREDMÉNYLEVEZETÉS Előző Sor- Előző év(ek) A tétel megnevezése szám év helyesbítései a b c d e adatok E Ft-ban Tárgyév 30 G. TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY (±1.±2.) -168 O Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./l.- 31 E./1.-E./4.) -168 O Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 32 (B./1.-F./1.-F./4.) O O O 33 H. NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (±1.±2.) O O O Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.) O O O Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.) O O O 36 I. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (B./l.-F./l.)±H./2. O O O 37 J. Fizetendő társasági adó 38 K. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (±1.±2.) -168 O -421 Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A./II.) O (E./1.+E./2.+E./3. ) Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (1.-J.) O O O

6 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Az alapítvány a évben költségvetési támogatást szakmai rendezvényekre és az azt biztosító munkavállaló bérére és járulákára. használta fel, 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás december 31-i állapot szerint: Követelések: Pénzeszközök: 900 Eszközök összesen: 900 Induló tőke: 750 Tőkeváltozás: 571 Tárgyévi eredmény -421 alaptevékenységből adatok ezer forintban Források összesen: 900 Bevételek: Kiadások: Anyagköltség: Bér költség: Járulékok: Szolg. egyéb kiadások: Egyéb kiadások: Egyéb költség: forintban forintban -Ft Ft Ft Ft Ft Ft

7 Kiadások összesen: Ft 4. Cél szerinti juttatások kiadása Nem volt cél szerinti juttatás. 5. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptói, a helyi önkormányzattói a kisebbségi települési önkormányzattói, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattói és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása Ilyen támogatást az alapítványunk nem kapott. 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása: A vezető tisztségviselők semmilyen juttatást nem kaptak. 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója Az Alapítvány általánosan megfogalmazott célja: "Azoknak a rászoruloknak a felkutatása, akiknek lehetőségeinkhez mérten a leghatékonyabban tudunk segíteni, miközben örömöt és reményt viszünk az életükbe. " Az Alapítvány alapító okiratában foglalt célja: "Az Alapítvány célja hogy az Alapítói Okiratban meghatározott feladatainak telj esítése során az vi Cl. VI. Tv. 26. $ c) pontja alapján közhasznú szervezetként az alábbi tartós és közérdekű célok megvalósítása érdekében működjön:

8 a) egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kórházak segítése (véradás megszervezése, műszerek, gyógyszerek vásárlása, a kórház betegápolási tevékenységének segítése, a kórházban ápolt gyermekek foglalkoztatása); b) szociális tevékenység, családsegítés (menhelyek létrehozása illetve létező menhelyek támogatása gyógyszerrel, ruhával, csonka vagy létminimum alatt élő családok anyagi, erkölcsi támogatása) ; c) nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (hátrányos helyzetű gyermekek képességfejlesztése, képzése, velük foglalkozó felnőttek képzése); d) gyermek- és ifjúságvédelem (gyermekotthonok létrehozása, támogatása);" Az Alapítvány feladatai különösen: "a) gyermekotthonok humanitárius segítése és egyéb hátrányos sorsú vagy rászoruló gyermekekkel foglalkozó intézmények támogatása (gyerekek nyaraltatása születésnapi összejövetelek, gyermekprogramok szervezése magyar és külföldi résztvevőkkel;

9 b) gyógyszeradomány, ruha, étel, vitamin, oktatási segély, építkezési segély, ajándékok stb.) amennyiben az Alapítvány forrásai lehetővé teszik, az Alapítvány céljait megvalósító intézmény alapítása, fenntartása és működtetése; c) fejlesztő programok támogatása önkéntesek által, rendszeres látogatások gyermekotthonokba, fizikai erősítő foglalkozások stb.; d) szakmai képzés (tanfolyam) önkéntesek részére Nyugat-Európából és USA-ból jött szakértők bevonásával, olyan területeke, ahol speciális szakértelem szükséges, pl. gyerekgyógyászat, torna, rehabilitáció, gyereknevelés stb.; e) gyógyszersegély és egészségügyi eszközök a kórházaknak és más egészségügyi intézményeknek; f) adományok és segélyek összegyűjtése és az összegük felhasználása jelen alapszabályban megfogalmazott célok érdekében; g) egyéb olyan tevékenységek vállalása amelyek összhangban állnak az Alapítvány céljaival; h) kapcsolattartás és együttműködés külföldi alapítványokkal." A Remény Magyarországért Alapítvány rövid története A HOPE worldwide nemzetközi alapítvány tagja vagyunk,(www.hopeww.org), amely jelenleg: több mint 200 városban, 75 országban, mind a 6 kontinensen több mint 2 millió embernek nyújt segítséget. Az Alapítványt a külföldi HOPE worldwide tagjaként 1999-ben alapította Szabad Péter, Szepessy Gábor és Pető Ildikó (azóta Varga Ildikó).

10 Az Alapítvány 1999 óta a 1022 Budapest Magasház utca 2-ben működött, (2010 januártól új székhelyre költözött: Bp. 1135, Petneházy u.70-72). A kuratórium 4 tagja irányítja a tevékenységeit (2010 januárjától ez a tagság is változott), a munkáját önkéntesek végzik. A Remény Magyarországért Alapítvány egy önkéntes koordináló szervezet, hatalmas önkéntesbázissal (130 ember). Egészen 2009-ig csak önkéntesekkel dolgozott, 2009 januárjától egy főt alkalmaz félállásban. A társadalom segítése leginkább nem az anyagi hozzájárulásban, hanem az önkéntes óraszámban mérhető le. A Remény Magyarországért Alapítvány 2013-es évben megvalósított szakmai tevékenységének rövid összefoglalója Az Alapítvány a 2013-es évben a következő programokat valósította meg: 1. Véradás szervezése partnerünkkel, a Magyar Vöröskereszt dolgozóival- az előző évekhez hasonlóan, évente kétszer, alkalmanként négy óra alatt ember (önkéntes bázisunkból, illetve az utcáról is) ad vért. II. Szabolcs utcai hajléktalankórház, partnerünk, látogatása: Az alacsony költségvetésű intézményben lábadozó betegeket alig, vagy soha nem látogatják családtagjaik, ismerőseik. Havi rendszerességgel, alkalmanként 3 óra látogatással, 10 önkéntes sel évesen összesen 360 óra ráfordítással az Alapítvány célja enyhíteni országunk legkevésbé segített rétegének szenvedésén, azáltal, hogy az önkéntesek kedvességet, törődést visznek életükbe.

11 2013-ben megvalósított tevékenységek: a. ételosztás (ünnepeken különleges) b. ruhao sztás c. beszélgetés betegekkel, meghallgatni őket Ill. Hajléktalanoknak ruhagyűjtés, valamint szegény családok segítése, számos alkalmi esetben felkérésre felajánlással IV. Gyermeknapokon való részvétel és programszervezés Minden évben a Kőbányai Gyermekjóléti Központ szervezésében részt veszünk a Kőbányai gyermekprogramokon, ahol 6-8 önkéntessel arcfestést biztosítunk. V. Bánk Bán utcai Idősek otthona Havonta meglátogat juk az itt lakó időseket, külön figyelmet fordítva azokra, akiknek nincs családjuk vagy ritkán látogatják őket. A fő cél a beszélgetés, meghallgatás, őszinte érdeklődés, emellett süteménnyel, gyerekek által készített ajándékkal is szoktunk kedveskedni. Alkalomszerűen közös bográcsozást szervezünk a közeli parkban, ahol az ott dolgozók segítségével megpróbálunk minél több időst vendégül Iátni, VI. Aporház utcai Átmeneti Otthonba évenként több játék, bútor-és ruhaadományt viszünk segítve ezzel az ott lakó családok életét. Kiss Szabó Zsolt az egyéb szervezet vezetője kénviselőle riefnf.~ymagvarors~gért Alapitvány 1135 BlJdapesl, Petnenázy u AdóS/em' 181G92G S7S7. ~n ?r,g

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján)

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) KÖZHASZNÚ JELENTÉS a 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) Tartalom: A. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a. Mérleg (T. 1715/B.r.sz.

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S PACI DOKI ALAPÍTVÁNY 2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Csemő, 2012. február 29.. Fridrik Dóra elnök T a r t a l o m 1. A Paci-Doki Alapítvány t számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. Tel/fax: 06 23 452 110 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): 2092 Budakeszi, Rózsa

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évi Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 Adószáma: 19061175-1-04 Közhasznúsági fokozat: Közhasznú alapítvány 1./ Számviteli

Részletesebben

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET székhely: 8960 Lenti, Vörösmarty Mihály u. 24/d. postacím: 8988 Kozmadombja, Jókai u.20. adószám: 18967669-1-20 közhasznúsági

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Tartalom:

Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Tartalom: Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalom: Számviteli beszámoló. A költségvetési támogatások felhasználása. A vagyon felhasználásával

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 A Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány adatai Alapítás éve: 1999 Bírósági bejegyzés száma: Apk. 61.255/1999 Helye: Debrecen Dátum: 1999. 06. 17. Közhasznúsági

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Egyesület rövid bemutatása A közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma: 18360945-1-03) 2001.

Részletesebben

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Cromo Közhasznú Alapítvány Székhely: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 40. Adószám: 18178584-2-43 Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 7. Pk. 60825/2002/2

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64.

KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KRÚDY SPORT ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, EPRESKERT U. 64. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM 1. Az alapítvány alapadatai 2. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege 3. Kimutatás

Részletesebben

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről Az adatok könyvvizsgálattalnincsenek alátámasztva! Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány Nyilvántartásba vételi

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Év: 2009 Székhely:Kiskunfélegyháza Kapcsolattartó: Mészáros Gyuláné Közhasznúsági jelentés szövege: Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET 1133. Budapest, Rongyva utca 3.szám Adószám: 18121647-1-41

DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET 1133. Budapest, Rongyva utca 3.szám Adószám: 18121647-1-41 DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ EGYESÜLET 1133. Budapest, Rongyva utca 3.szám Adószám: 18121647-1-41 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. március 31. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DNS TERMÉSZETKÖZPONTÚ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2012.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2013.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben