Egységes tájékoztató

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egységes tájékoztató"

Átírás

1 Egységes tájékztató szakdlgzat készítéséhez a Gábr Dénes Főiskla nappali, levelező és távktatási alap-, főisklai és szakmérnöki képzés hallgatói részére a magyar nyelvű képzéseken Elfgadta az Oktatási Bizttság március 20-án 2.6. verzió

2 Tartalm 1. A diplmamunka elkészítésének célja Diplmáztatás menete Témaválasztás... 4 Mérnök infrmatikus (BSc) és Műszaki infrmatika szakn... 4 Gazdaságinfrmatika (BSc) szakn... 4 Műszaki menedzser (BSc és hagymánys) szakn... 5 Gazdálkdási és menedzsment (BA) szakn... 5 Gazdasági infrmatika és Infrmatikus közgazdász szakn Diplmamunka-terv készítése A knzulens A diplmamunka elkészítése... 6 A tartalmi felépítés... 6 Frmai követelmények... 7 Diplmamunka szerkezete... 7 Kötés... 7 CD Útmutató az irdalmjegyzék összeállításáhz és a hivatkzáshz... 8 Szövegközi hivatkzás... 9 Szakirdalm feldlgzása Diplmamunka leadása A záróvizsga Záróvizsgára bcsátás feltétele Bírálat, értesítés a vizsga időpntjáról Záróvizsga menete A prezentáció Ha nem sikerül a záróvizsgán

3 1. A diplmamunka elkészítésének célja A diplmamunkából (szakdlgzatból) ki kell tűnnie, hgy a hallgató: a diplmamunka megírásáhz szükséges ismereteket főisklai tanulmányai srán kellő alapssággal elsajátíttta, a vnatkzó szakirdalmban jártas és az tt lvasttakat megfelelően alkalmazni képes, a szakmáhz kapcslódó kutatási módszereket ismeri, a megfelelőt kiválasztani és alkalmazni tudja, megfelelő képességgel rendelkezik ahhz, hgy szakmáján belül egy adtt prblémát elméleti és gyakrlati síkn megközelítve kifejtsen, önálló véleményt alkssn, és megldási javaslatt tegyen, alkalmas a főisklán elsajátíttt elméleti ismeretek gyakrlati alkalmazására, képes önálló prblémamegldásra, alkalmas a megismert módszerek, módszertank és egyéb infrmatikai hardver és szftver eszközök célszerű és indklt felhasználásával önálló tervezési feladatk megldására, a szakdlgzattal szemben támaszttt stiláris követelményeknek megfelel; a szakmáhz és annak tudmányterületeihez kapcslódó szakkifejezéseket elsajátíttta, és helyesen alkalmazni tudja. 2. Diplmáztatás menete Az itt leírt általáns eljárás vnatkzik mind a hagymánys, mind a BSc/BA, valamint szakmérnöki képzésben részt vevő hallgatókra. A diplmamunka készítése a témaválasztással indul. Témát választhat a főisklai illetve külső cégek által ajánlttak közül, vagy hzhat saját témát is, amivel már fglalkztt a munkahelyén vagy máshl. A témának lyannak kell lennie, amely alkalmas arra, hgy ldalban kerüljön kifejtésre. A kiválaszttt témáról a hallgató Diplmamunka-tervet készít. Ennek az a funkciója, hgy az illetékes szakmai intézet előzetesen jóváhagyja a kiválaszttt témát, a dlgzat szerkezetét, és kijelölje hzzá a knzulenst, vagy jóváhagyja a hallgató által javaslt knzulens személyét. A tervben a hallgató 8-12 mndatban részletezi a dlgzatban megldásra kerülő prblémát és egy vázlatt (tervezett tartalmjegyzéket) ad a dlgzat felépítéséről. Alapképzésben infrmatikai és műszaki szakterületen az aláírás megszerzésének feltétele az elfgadtt diplmamunka-terv! A knzulens segíti a hallgatót a diplmamunka elkészítésben. A knzulens lehet a főiskla ktatója, vagy lyan külsős szakember, akit a hallgató javasl. A javaslt személyt a Diplmamunka-tervhez csatlt dkumentumk (rövid szakmai önéletrajz és klevélmáslat) alapján az illetékes intézet vezetője hagyja jóvá. A diplmamunka írása az anyaggyűjtéssel, annak szelektálásával és feldlgzásával, a dlgzat megfgalmazásával flytatódik. A befejező szakasz a dlgzat szerkesztése és a betördelése a megfelelő frmátumba. A nymtatás után a köttetés és a megfelelő adatlapk kitöltése következik, majd a dlgzat eljuttatása a Záróvizsga csprthz. 3

4 Záróvizsgára az a hallgató bcsátható, aki a záróvizsga tervezett időpntját megelőző minimum 2 héttel: az összes vizsgáját letette, amivel a végbiznyítványt (abszlutóriumt) megszerezte, a szakdlgzatt idejében benyújttta, és azt a bíráló elfgadta, teljesítette a szakmai gyakrlatt (amennyiben az a képzés része), nincs pénzügyi tartzása. 3. Témaválasztás A különböző szakkn a szaknak megfelelő témát kell választani a hallgatónak. Szerencsés, ha a választtt téma a végzett szakiránynak megfelelő. Témát választhat a főisklai illetve külső cégek által ajánlttak közül, vagy hzhat saját témát is, amivel már fglalkztt a munkahelyén vagy máshl. Milyen jellegű prbléma megldását várjuk a főiskla különböző szakjain? Mérnök infrmatikus (BSc) és Műszaki infrmatika szakn A diplmamunka készítésének célja az, hgy a hallgató biznyítsa: képes infrmatikai tárgyú feladat önálló megldására. Elvárjuk a magas színvnalú, alktókészséget biznyító dlgzatk készítését. A diplmamunka elkészítése fejlesztési munka, melynek srán alkalmazni kell a feladatmegldás általáns, illetve az adtt témára specifikus elveit és eszközeit; ez a tanult vagy önállóan megismert módszerek, módszertank és egyéb infrmatikai hardver és szftver eszközök célszerű és indklt felhasználásában realizálódik. Részletesebben: az infrmatikai módszereket igénylő műszaki alktásk tervezési, fejlesztési és létrehzási feladatai; infrmatikai és infrmációs infrastrukturális rendszerek telepítési és üzemeltetési feladatainak ellátásáhz szükséges mérnöki gyakrlati módszerek alkalmazása; prgramzásra bjektum rientált és vizuális prgramzási környezetben; szftverfejlesztési metdikák alkalmazására, fejlesztési eszközök használata; infrmációs rendszerek mdellezésére, a teljesítmény és megbízhatósági jellemzők szimulációs vizsgálata; krszerű, általáns célú perációs rendszerek telepítésére, knfigurálására, hibaelhárítása, üzemeltetése, tvábbfejlesztése. Gazdaságinfrmatika (BSc) szakn Gazdasági területhez kapcslódó infrmatikai alrendszerek elemzése, tervezése egy ismert és elérhető algritmussal, valamint az elérhető gazdasági előnyök és az alkalmazhatósági krlátk illusztrálása példákkal. Optimalizálási feladatk. A prbléma választásakr az ismert és elérhető módszerek közül egy vagy néhány implementálása, tesztelése, valamint az előnyök és a krlátk bemutatása alkalmas mintafeladatkn. Gazdaságban, iparban felmerülő kérdéshez mdell felállítása, ennek infrmatikai szempntból való vizsgálata, az alkalmazhatóság krlátainak ismertetése. 4

5 Műszaki menedzser (BSc és hagymánys) szakn Műszaki technlógiai, gyártási, lgisztikai, minőségbiztsítási és infrmatikai flyamatk irányításának, szervezésének, ellenőrzésének megtervezése. Üzleti tervek készítése. Innvációs stratégiák, döntés-előkészítési prjektek tervezése. Termékek és szlgáltatásk anyagi, infrmatikai, pénzügyi és humán flyamatainak integrált megldása. Gazdálkdási és menedzsment (BA) szakn Közgazdasági, társadalmelméleti, alkalmaztt gazdaságtudmányi és módszertani prblémák megldása. Gazdálkdó szervezetek flyamatainak tervezése, elemzése. Gazdasági infrmatika és Infrmatikus közgazdász szakn Szakdlgzatként egy elméleti összefglaló munkát várunk a választtt témában. Nem elegendő valamilyen gazdálkdó egység bemutatása, tevékenységének megújítása. Egyetlen vállalkzás knkrét gazdálkdási ügyei esettanulmányként, példaként szerepelhetnek a szakdlgzatban (max 20 %). Ezt az esettanulmányt egy tágabb összefüggésrendszerbe (ágazati, rszágs, reginális stb.) kell ágyazni. A vizsgált téma elméleti összefüggéseit, módsulásait a szakirdalmi anyagkban össze kell gyűjteni, rendszerezni, feltárni azt, miben különbözik egyes kutatók véleménye. 4. Diplmamunka-terv készítése A diplmamunka-terv funkciója, hgy a munka megkezdése előtt az illetékes szakmai intézet elfgadja diplmamunka témáját, szerkezetét és a knzulens személyét. A diplmamunka-tervet a megfelelő űrlapn kell beadni, ami az ILIAS-ról letölthető. A tervből derüljön ki: a diplmamunkában megldandó prbléma, a diplmamunka szerkezete, felépítése (rövid vázlat) mndat terjedelemben írja le a megldandó feladatt, az alkalmazni kívánt módszereket, a témáhz való személyes kapcslatát. Utána meg kell tervezni a dlgzat szerkezetét, az egyes fejezetek címét. Nem célszerű nagyn részletes vázlatt írni, mert a dlgzat készítése srán az alpntk biztsan váltznak és az később gndt kzhat. A géppel kitöltött és kinymtattt tervet a hallgatónak és a knzulensnek is alá kell írnia! A tervet személyesen az Infrmációs Közpntban lehet leadni, vagy pstán a GDF Záróvizsga csprt címére kérjük elküldeni. A tervet az illetékes intézet bírálja el. A tervek elbírálásának ideje váltzó, általában 2-6 hét. Az elutasíttt tervet átdlgzás után újból be kell adni! Az elbírált tervet pstán kapja meg a hallgató. Az elfgadtt tervet gndsan őrizze meg, mert azt be kell kötni a kész diplmamunkába! 5

6 5. A knzulens A knzulens feladata a diplmamunka elkészítésének szakmai segítése. A Főisklán egy knzulens van. Knzulens lehet a GDF ktatója, vagy lyan külsős, a témában jártas szakember, akit a hallgató választ. Külső knzulens szakirányú, legalább főisklai végzettségű, a témában gyakrlattal rendelkező szakember lehet. A knzulens személyét az illetékes intézetigazgató hagyja jóvá, ezért a diplmamunka-terv mellé csatlni kell a külső knzulens rövid szakmai önéletrajzát és klevele fénymáslatát. A hallgatók lehetőség szerint - a Gábr Dénes Főiskla ktatói közül válasszanak knzulenst. Előzetes választás hiányában az intézet jelöli azt ki. Indklt esetben a hallgatóknak az illetékes intézetigazgató külső knzulenst is engedélyezhet vagy javaslhat. Knzulensi lapn jegyzőkönyvezik a közös munkát. Ezt később a Diplmamunka első példányába bele kell köttetni! Knzulensváltás esetén a diplmamunka-tervet újra be kell adni engedélyeztetésre. Célszerű mellékelni a már elfgadtt terv máslatát. Diplmamunka titksítása A titks ügyiratkezelés feltételeit és a zártkörű védést nem tudjuk biztsítani. Úgy kell megírni a diplmamunkát, hgy abban állam-, szlgálati, bank- és üzleti titkk ne szerepeljenek. Ugyancsak kerülni kell lyan személyes adatk publikálását, amelyek máskra vnatkznak. Indklt esetben a hallgató kérheti, hgy dlgzata ne kerüljön könyvtárba! Kérjük, hgy ezt a záróvizsgára való jelentkezéskr az Adatlapn a megjegyzés rvatban jelezze felénk a hallgató. 6. A diplmamunka elkészítése A diplmamunkának speciális tartalmi és frmai követelményei vannak. A tartalmi felépítés A diplmamunkában a hagymánys hármas felépítést célszerű követnie: Bevezető rész: - a megldásra váró prbléma, a feladat ismertetése, - a témaválasztás indklása, célkitűzések. Téma kifejtése: - a körülmények ismertetése, helyzetfelmérés, - prbléma és annak tágabb összefüggésrendszerének bemutatása, - a prbléma elemzése, részekre bntása, - alkalmazásra kerülő módszertan rövid ismertetése, 6

7 - megldási alternatívák felvetése, - a kiválasztási kritériumk kidlgzása, - a megldási javaslat kidlgzása. Befejező, záró gndlatk: - az eredményeinek összefglalása, - önálló vélemény, javaslattétel, - tvábbi teendők, amelyek túlmutatnak a dlgzatn. Irdalmjegyzék Mellékletek Frmai követelmények A/4 lapn (nrmál géppapír), ldalszám mellékletek nélkül: minimum 50 maximum 100 ldal, betűtípus: lvasható legyen, javaslt a pnts Arial vagy Times New Rman betűtípus, javaslt srköz: 1,5. Diplmamunka szerkezete diplmamunka-terv az intézetvezetők által jóváhagytt eredeti példány, knzulensi lap, nyilatkzat, belső brító, tartalmjegyzék, maga a munka, irdalmjegyzék, mellékletek. Kötés keményfedelű, brítása klasszikusan sötét műbőr, feliratk (Diplmamunka, Név, évszám) egymás alatt, középre igazítva, arany- vagy ezüstszínű nymással, kívülre a könyv gerincére csak a hallgató neve kerüljön. Az első példányba bele kell köttetni a Diplmamunka-tervet, Knzulensi lapt és a Nyilatkzatt. A másdik példányt ezek nélkül kell beköttetni, és a bekötött példány elejére kell beilleszteni e dkumentumk máslatát. Az első példány archiválásra kerül. A másdik példány a védésig a tartalék példány, utána pedig vagy könyvtárba kerül, vagy a hallgató visszakapja. A könyvtárba kerülő példánykban nem szerepelhet a hallgató személyes adatait tartalmazó Diplmamunkaterv vagy a Knzulensi lap. CD Amennyiben a diplmamunkáhz valamilyen elektrnikus melléklet is tartzik (prgram, prezentáció stb.) annak papírtasakját be kell ragasztani a diplmamunka utlsó ldalára. A diplmamunka elektrnikus példánya a diplmamunka teljes szövegét és a mellékleteket tartalmazza PDF frmátumban. A CD-t papírtkban adja be, nevét, DM-terv srszámát írja rá. Ezt ne ragassza bele a diplmamunkába! 7

8 7. Útmutató az irdalmjegyzék összeállításáhz és a hivatkzáshz Az irdalmjegyzék a diplmamunka esetében kettős funkciót tölt be: bemutatja a hallgató választtt témában való jártasságát: milyen frráskat ismer, mennyire nézett utána a szakirdalmnak; az érdeklődő lvasónak támpntt ad a kérdéskörben való búvárkdáshz. Első lépésben érdemes átnézni a témára vnatkzó irdalmat: a választtt témában másk eddig mit írtak, (pl az idevágó diplmamunkákat is), hl tart a szakma, megldtták-e a felvetett prblémát, ha igen, a gyakrlatban milyen válaszk, megldásk születtek, milyen irányba fejlődik a feldlgztt téma Az egyes frrásk bibligráfiai adatainak közlése az alábbi példák szerint történjen (természetesen a kategóriát nem kell megjelölni). Általáns szabály srszám, szerző: cím, kiadás helye, kiadó neve, kiadás dátuma (esetleg ldalszám) Könyv (jegyzet): 1. A. Einstein: Hgyan látm a világt? Budapest, Gladiátr Kiadó, Dennis Gabr: Innvatins: Scientific, Technlgical and Scial. Lndn, Oxfrd University Press, Testületi szerző: 3. Országs Műszaki Infrmációs Közpnt és Könyvtár: Védekezés ipari katasztrófák ellen. Gyakrlati kézikönyv, Budapest, OMIKK, Közlemény a könyvben: 4. Kindler J.: A kckázat döntéselméleti megközelítése. In: Kckázat és társadalm. Szerk.: Vári A. Budapest, Akadémia Kiadó pp Időszaki kiadványk cikkei (pl. flyóiratban megjelent cikk): 5. Izsó L.: Az ember-gép rendszerek megbízhatóságának meghatárzására szlgáló módszerek áttekintése. In: Ergnómia, XV. évf. 4. sz., pp Szabvány: 6. MSZ ISO 690: Bibligráfiai hivatkzásk,

9 Cikk az Internetről: 7. Mlnár L.: Infrmációs vagy tudás társadalm? Néhány gndlat a tudásról és az infrmációról In: INCO 2000/01 számából. (letöltés dátuma ) (Tehát nem elég az éppen aktuális elérési cím! Cikkeket archiválják, így törvényszerűen váltzik az elérési lehetőségük is!) Internetről (nem flyóirat): Itt is az alapelv az anyaghz való hzzáférés. Ezért a cím mellé a szerző, főcím és a letöltés dátumát is le kell jegyezni. Kiegészítő szabályk Adathiány esetén a következő rövidítéseket kell alkalmazni: Megjelenési hely ismeretlen: h.n. (azaz "hely nélkül", vagy s.l., azaz sine lc) Kiadó ismeretlen: i.k. (azaz "ismeretlen kiadó") Megjelenési év ismeretlen: é.n. (azaz év nélkül, vagy s.a., azaz sine ann) A tételek rendezésekr (betűrendbe srlásakr) a névelőt nem kell figyelembe venni. A szerző(k) tudmánys fkzatát (pl. Dr.), vagy besrlását (pl. fősztályvezető) nem kell megadni! Szövegközi hivatkzás A hivatkzáskat szögletes zárójelben (azaz [ ] jelekkel) kell megadni, tehát [az irdalm srszáma az irdalmjegyzékben], pl.: [24]. Példa a szövegközi hivatkzásra: Az elkészült prgram alapján az adatbiztnsági előíráskat [19] túlzttnak tartm, míg más szerzők [10, 11, 17] előírását célszerű betartani a rendszer jó működése érdekében. Hivatkzás nélkül a dlgzat nem értékelhető a plágium fegyelmi vétség! A szakdlgzat plágiumnak számít az alábbi esetekben: szó szerinti idézet idézőjel és hivatkzás megjelölése nélkül; tartalmi idézet hivatkzás megjelölése nélkül; más publikált gndlatainak saját gndlatként való feltüntetése. A hivatkzás a szerző érdeke, hgy elkülönüljön a saját munkája máskétól. Ajánlásk a szövegközi hivatkzásra: Lehetőleg a szerző legfrissebb munkáira hivatkzzunk! Pntsan meg kell jelölni az idézett ábra, táblázat frrását. Ha váltztatunk az eredeti ábrán, táblázatn, azt jelölni kell, pl.: [33] p.42 alapján a szerző kiegészítésével. Lábjegyzetben való hivatkzás nem ajánltt! 9

10 Szakirdalm feldlgzása Elsődleges frrásk az eredeti kiadású szakkönyvek, vagy a kérdéses mű egyik kritikai kiadása, kéziratk, hiteles dkumentumk. Másdlags frrás az intézményekben szerzett tapasztalatk, adatk, amelyekre a kidlgzandó feladatt alapzni kell. Ezek azért döntő fntsságúak, mert a főisklán megtanuljuk a számítógép használatát, alkalmazását a gyakrlatban és az azkat alkalmazó intézményekben jutunk el azkhz a tapasztalataikhz, amelyek a számítógépes rendszerek gyakrlati hasznsítását, alkalmazását jelentik. Egy ilyen diplmamunka értéke önmagáért beszél. Képet kaphatunk a másdlags frráskból a gyakrlatban már elfgadtt feladatmegldáskra is. Első lépés: szerző, cím, kiadó, kiadási idő és hely szerinti kutatás. A kutatómunka első lépése: a frrásk szelektálása. Könyvek, szakkatalógusk, knferencia kiadványk Milyen jellegű szakirdalmi anyagkat, könyveket keressünk a diplmamunka kidlgzásáhz? A kézikönyv egy tématerületet összefglaló mű. A mngráfiák egyetlen témakört tárgyalnak részletesen. A szakkatalógusk - ú.n. termékkatalógusk - részletesen tárgyalják egy-egy intézmény termékeit. Knferencia-kiadványk, hiszen a knferencián elhangzó előadásk a lehető legkrszerűbb technlógiai lépéseket igyekeznek a hallgatóság elé tárni. A fentieken túlmenően jó hasznát vehetjük a lexiknknak, enciklpédiáknak, szótáraknak, statisztikai kimutatásknak, évkönyveknek, jgszabálygyűjteményeknek. A könyvekkel, egyetemi jegyzetekkel kapcslatban megjegyezzük, hgy érdemes figyelmesen áttekinteni azk irdalmjegyzékeit is, mert azk a témában vagy a témáhz közeli tárgykörökben jelenthetnek eligazítást, áttekintést a fellelhető szakirdalmban. Vagyis a szakkönyvek végén található név- és tárgymutató, és bibligráfiai felsrlás jól használható tvábbi irdalm keresésére. Minden nagy könyvtárban igénybe lehet venni Diplmamunkák, szakdlgzatk A legfntsabb szakirdalmi anyagaink a diplmamunka készítéséhez azk, amelyeket nem publikálnak széles körben; dktri, kandidátusi, PhD értekezések, a már elkészült disszertációk és habilitációs munkák, knferencia anyagk, nem publikált tanulmányk stb. A már elkészült dlgzatk adhatják a legtöbb jó ötletet arra, hgyan tudjuk minél alapsabbá, kulturáltabbá, szebbé tenni dlgzatunkat. Felhívjuk a figyelmet arra, hgy diplmamunkák fellelhetők az intézmények tanszéki könyvtáraiban is. A könyvtárakban számítógépes kölcsönzéshez igénybe lehet venni a nemzetközi hálózatkat is, amelyek skszr ingyenesen állnak az érdeklődök rendelkezésére és várják az érdekes témakörök felvetését. Katalógusk általában témakör, illetve szerző szerint készülnek. A nagy budapesti könyvtárakkal Főisklánk hallgatói bármikr, bárhnnan Magyarrszágn felvehetik a kapcslatt. 10

11 8. Diplmamunka leadása A diplmamunkát két nymattt, bekötött + 1 CD-n PDF frmátumban kell leadni. Az első példány és a CD archiválásra, a másdik könyvtárba kerül vagy visszaadjuk a hallgatónak. A záróvizsgára való jelentkezés az Adatlap a záróvizsgáhz c. űrlap kitöltésével történik, amit a diplmamunka leadásakr annak az első példányába kell beilleszteni. Semmiképp ne köttesse bele a dlgzatba! A diplmamunkát személyesen az Infrmációs Közpntba kérjük leadni vagy pstán a Záróvizsga csprt címére küldjék. A diplmamunkát legkésőbb a tervezett záróvizsga-időpnt előtti másdik hónap 15-ig kell leadni. Ez után történik meg a diplmamunka elbírálása, a leckekönyvek lezárása, az egyéb szervezési és adminisztrációs munkák elvégzése. Amennyiben a hallgató a terv elfgadását követő két naptári éven belül nem adja be a diplmamunkáját, a terv elévül. Ebben az esetben újabb tervet kell készítenie és jóváhagyásra benyújtania 9. A záróvizsga A záróvizsga két részből áll: a diplmamunka megvédéséből, és a két szakmai tételsrból húztt 1 1 tételre adtt válaszból. Záróvizsgát szeptemberben, nvemberben, februárban és májusban tartunk. A vizsgaidőszak általában a hónap utlsó hetében kezdődik. A vizsganapk számát úgy határzzuk meg, hgy az összes, arra a hónapra jelentkezett hallgató le tudjn vizsgázni. Amennyiben a hallgató a szakdlgzat beadását követően egy naptári éven belül nem kezdi meg a záróvizsgát, a szakdlgzat elévül, és újra kezdődik a flyamat a diplmamunka-terv benyújtásával. Záróvizsgára bcsátás feltétele Azk a hallgatók, akik a tanulmányaikat 1998-ban vagy az előtt kezdték, csak érvényes rektri engedéllyel vizsgázhatnak, amit külön kérvényezniük kell. A kérvényt a főiskla rektrának kell címezni, személyesen az Infrmációs Közpntban leadni, vagy pstán a GDF Tanulmányi Hivatalának kell küldeni. Azknak a hallgatóknak, akik 1999-ben vagy később kezdték tanulmányaikat főisklai képzésben, a záróvizsga nincs határidőhöz kötve. A 2006 szeptember 1-je előtti képzések szerinti záróvizsgát és az annak megfelelő, főisklai szintű klevelek kibcsátását váltzatlan feltételek mellett az ktatási intézményeknek augusztus 31-ig kell biztsítania (2011. évi CCIV. törvény. a nemzeti felsőktatásról 112. (4)). A évi felsőktatási törvény alapján, a 2006/2007-es tanévtől megkezdett képzésekben a záróvizsga határidő nélkül letehető, de váltzatlan feltételek mellet csak az 11

12 abszlutórium megszerzésétől számíttt hetedik évig (2011. évi CCIV. törvény. a nemzeti felsőktatásról 112. (2), évi CXXXIX törvény a felsőktatásról 60. (4)). A évi nemzeti felsőktatási törvény alapján, a 2012/2013-as tanévben indult képzésekkel kezdődően, a záróvizsga a hallgatói jgviszny megszűnése után két éven belül váltzatlan feltételek mellett letehető, de az ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető (2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőktatásról 50. (3)). Bírálat, értesítés a vizsga időpntjáról A diplmamunka bírálóját a főiskla jelöli ki. Amennyiben a bíráló nem fgadja el a diplmamunkát, a hallgatónak azt rögtön jelezzük telefnn, és megbeszéljük vele a tvábbi teendőket. Az elfgadtt diplmamunkák jegy nélküli bírálatát a vizsgaértesítéssel együtt levélben küldjük ki a hallgatónak. Záróvizsga menete A záróvizsga reggel 8-kr kezdődik a kijelölt teremben. A záróvizsga megkezdése előtt, a tételhúzásnál, a hallgató köteles igazlnia személyaznsságát érvényes személyi igazlvány vagy útlevél bemutatásával! A hallgatók maguk között döntik el, hgy milyen srrendben vizsgáznak az adtt napn. A záróvizsga a diplma megvédéséből és a szóbeli vizsgából áll. A diplmavédésre a hallgató 5 perces számítógépes prezentációt köteles bemutatni. A prezentáció bármilyen, erre alkalmas szftverrel készülhet. Utána a hallgató a Záróvizsga Bizttság előtt megvédi a diplmamunkáját, a bíráló által kifgáslt részekre és a Bizttság kérdéseire válaszl. Ezután a kihúztt tételekből felel, a feltett kérdésekre válaszl. Egy vizsgázóra átlagsan 20 perc jut. A záróvizsga eredményét az összes vizsgázó felelete után hirdeti ki a Bizttság. A prezentáció A prezentációban mutassa be szakdlgzata eredményeit, illetve reagáljn a bíráló által megfgalmaztt kritikákra. Ez utóbbi különösen fnts, hiszen a Bizttság azt is vizsgálja, hgy Ön milyen mértékben képes megvédeni véleményét, téziseit, ez a jegyet is jelentősen beflyáslhatja! A prezentációban nem a szakdlgzat tartalmát, hanem a vizsgálati eredményeket, megállapításkat, következtetéseket, javaslatkat, illetve a bíráló kritikájára való válaszait kérjük összegezni. A dlgzat tárgyára térve közöljük, hgy mi vlt a célunk, mennyiben sikerült azt megvalósítani, és mit kívánunk jelen alkalmmal különösen figyelembe ajánlani. Ismertetésünk a dlgzathz mérten nagy léptékű legyen. A prezentációban nincs helye semmilyen részletkérdésnek. Ha ismertetőnk közben kérdéseket tesznek fel, akkr ezeket aznnal válaszljuk meg, majd flytassuk tájékztatónkat, hgy az a feltett kérdések ellenére is kerek egésszé váljn. A befejezés lényeges eleme a bemutatásnak, éppen ezért hangsúlys legyen. Nincs nagybb hiba, mint egyszerűen abbahagyni a szöveget, elbiznytalanítani a bizttságt afelől, hgy szándékunkban áll-e még mást is megemlítenünk. 12

13 A befejezés legegyszerűbb és egyben talán leghatássabb megldása, amikr egy mndatban összefglaljuk dlgzatunk és munkánk célkitűzését és alapvető eredményét. Nagyn ügyeljünk arra, hgy egész prezentációnk srán, különösen pedig annak befejezésekr negatív megállapításkat, nehézségekre való utalást ne hzzunk fel mentségünkre. A prezentáció elkészítéséhez segítséget talál az ILIAS-n (Taneszköztárló\Záróvizsgáztatás) a letölthető dkumentációk között, Prezentáció-minta néven. A PwerPint-n kívül használhat más szftvert is, de a technikai részleteket egyeztesse velünk, nehgy a védésen kerüljön kellemetlen helyzetbe. A védés előkészítése: A prezentációját legkésőbb a záróvizsga előtti hét péntek délig küldje el a címre. A prezentációt küldheti.ppt,.pps vagy.pptx, ppsx frmátumban. A fájlnév a saját neve legyen: Gipsz_Jakab.pps. A védés reggelén az aznapi vizsgázók prezentációja a vizsgatermi gépen lesz, az Asztalra kirakva. A záróvizsgára hzza magával a kinymtattt prezentáció egy példányát is. Célszerű lyan nymtatást választani, ahl egy ldaln pl. 6 dia szerepel. Ha nem sikerül a záróvizsgán a szóbeli, az megismételhető a következő záróvizsga-időszakban. a diplmamunka védése (védését nem fgadták el) a dlgzatt nem kell újra írni, de a védés megismételhető a következő záróvizsga-időszakban. Figyelem! Sikertelen záróvizsgát tett hallgatók ismétlési díjat kötelesek fizetni, amely mértékét az aktuális TVSz határzza meg. Ha a diplmamunkát a bíráló nem fgadta el, akkr azt újra meg kell írni. Az átírt diplmamunka leadását követő egy hónaps bírálati idő után amennyiben a bíráló az átdlgztt diplmamunkát elfgadta jelentkezhet a legközelebbi záróvizsgára. 13

Egységes tájékoztató

Egységes tájékoztató Egységes tájékztató szakdlgzat készítéséhez a Gábr Dénes Főiskla nappali, levelező és távktatási főisklai és szakmérnöki képzés hallgatói részére a magyar nyelvű képzéseken Budapest, 2010. július Készítette:

Részletesebben

Egységes tájékoztató

Egységes tájékoztató Egységes tájékztató szakdlgzat készítéséhez a Gábr Dénes Főiskla nappali, levelező és távktatási alap-, felsőktatási szakképzési, főisklai és szakmérnöki képzés hallgatói részére a magyar nyelvű képzéseken

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Általáns gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvktató prgram 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az

Részletesebben

MIRE KELL ÜGYELNI A SZAKDOLGOZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSAKOR (Ismertető Bodó Barna)

MIRE KELL ÜGYELNI A SZAKDOLGOZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSAKOR (Ismertető Bodó Barna) MIRE KELL ÜGYELNI A SZAKDOLGOZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSAKOR (Ismertető Bdó Barna) Ütemterv segédlet a dlgzat összeállításáhz 1. Kutatási/elemzési terv beadási határideje: 5-8 ldal Irdalmgyűjtés (cédulázás) flyamatsan

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

Kötelező szakmai gyakorlat

Kötelező szakmai gyakorlat Kötelező szakmai gyakrlat Jelentkezési segédlet A kötelező szakmai gyakrlat teljesítéséhez az alábbi feladatkat, teendőket kell ellátni: A KITÖLTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT: 1. A hallgató akkr kezdheti meg a jelentkezést,

Részletesebben

Szakmai gyakorlatra vonatkozó szabályok 2016/2017. tanév

Szakmai gyakorlatra vonatkozó szabályok 2016/2017. tanév Szakmai gyakrlat tájékztató 2016/2017. tanév GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Szakmai gyakrlatra vnatkzó szabályk 2016/2017. tanév Felhasznált jgszabályk: 2011. évi CCIV. törvény

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG. Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM REKTORI HIVATAL OKTATÁSI IGAZGATÓSÁG Tanulmányi ügyrend 1. FÜZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS Érvényes 2005 évre VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS a BME Felvételi szabályzatáhz

Részletesebben

Tantárgyi tematika (nappali tagozat) Piac-konform korszerűsített változat, (2010.jun.25).

Tantárgyi tematika (nappali tagozat) Piac-konform korszerűsített változat, (2010.jun.25). Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: 06-1-2733090 Fax: 06-1-2733099 E-mail: mail@bkf.hu Tantárgyi tematika (nappali tagzat) Piac-knfrm krszerűsített váltzat, (2010.jun.25). A tantárgy adatai:

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal

Normatív Határozat. Felelős: dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: azonnal /2014. (XI.26.) sz. NORMATÍV Kth.: A stratégiai dkumentumk tartalmáról és szerkezetéről valamint a mutatószámk kialakításának módszertanáról szóló szabályzat elfgadása Nrmatív Határzat 1./ Kerekegyháza

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

Szakdolgozati formai követelmények

Szakdolgozati formai követelmények SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA Szakdolgozati formai követelmények - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Konzultáció... 3 3. A szakdolgozat formai követelményei... 3 4. A szakdolgozat mellékletei... 5 5.

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMÁNAK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nnprfit Kft.-t (tvábbiakban KELLÓ).

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011. 1 1. A szakképzettség klevélben szereplő megnevezése: Nemzetközi szállítmányzási

Részletesebben

Projektzárási használati útmutató

Projektzárási használati útmutató Prjektzárási használati útmutató Tartalmjegyzék I. Prjektzárási dkumentáció minimális tartalma:... 2 A Kifizetési kérelem és Záró Prjekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) nymtattt váltzata (5. számú melléklet)...

Részletesebben

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie.

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie. A nemzeti erőfrrás miniszter 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelete az rvsk, fgrvsk, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfkú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők flyamats tvábbképzéséről Az egészségügyről

Részletesebben

K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat 2017 pályázati felhívás

K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat 2017 pályázati felhívás K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasr 9. telefn: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat 2017 pályázati felhívás

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

Tájékoztató ÖFR Verzióváltásról

Tájékoztató ÖFR Verzióváltásról Közpnti szciális infrmációs fejlesztések Irda: 1071 Budapest, Peterdy u. 15. Tájékztató ÖFR Verzióváltásról 1 2014. július 17.... 2 2014. június 10.... 4 2014. május 30.... 8 2014. május 16.... 9 Jelzéseiket,

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Összegezés az ajánlatk elbírálásáról Educati Társadalmi Szlgáltató Nnprfit Krlátlt Felelősségű Társaság, 1122 Budapest, Mars utca 19-21. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

ÁRAJÁNLATKÉRÉS. Az ajánlatkérő

ÁRAJÁNLATKÉRÉS. Az ajánlatkérő Iktatószám: EHEA-22-1/2015 Prjekt szám: 559232-EPP-1-2014-1-HU-EPPKA3-BOLOGNA ÁRAJÁNLATKÉRÉS 1. Az ajánlatkérő adatai Név: Tempus Közalapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 31. Képviselő: Dr. Nemeslaki

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ 1 Ügyfeleknek TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ Az adatlapt a kérelmező személyesen, az átvevő hatóság előtt, a keltezés kitöltésével egyidejűleg írja alá. Fgalmak: Hazai anyakönyvezés: A magyar államplgárk

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

Vezetéstechnikai tréningprogram

Vezetéstechnikai tréningprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztnsági Akcióprgram és Intézkedési Terv keretében pályázatt hirdet Vezetéstechnikai tréningprgram címen C kategória 1. TARTALOM 2.

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 56/2013. (XII. 19.) MÖK határzat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkrmányzat 2014-2017. évekre vnatkzó stratégiai ellenőrzési tervének és a 2014. évi belső

Részletesebben

A képzés célja. A képzés jellemzői

A képzés célja. A képzés jellemzői 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE

VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE VÁLLALKOZÁSOK ADÓZÁSA, KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATAIK ELLENŐRZÉSE a tantárgy tematikája és követelménye, 2015-2016. tanév, 2. félév Pénzügy mesterképzési szak, levelező tagzat Tantárgy megnevezése, kód: Szak,

Részletesebben

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején Ötleted van? Vállalkzz! - Vállalkzás menedzselés a válság idején Helyszín: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet Tlna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. március 6-7. 2013. március 6. (szerda)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014 I. A pályázat tárgya A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet és az Apr Vilms Katlikus Főiskla

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

IT mentor képzés tematika oktatott modulok

IT mentor képzés tematika oktatott modulok IT mentr képzés tematika ktattt mdulk 1142-06 - Számítógépkezelés, szftverhasználat, munkaszervezés Feladatprfil: Hardvert üzemeltet, szftvert telepít Irdai prgramcsmagt egyedi és integrált módn használ

Részletesebben

1.1.3. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalógusokat és adatbázisokat.

1.1.3. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalógusokat és adatbázisokat. 1.1.3. Számítógépes infrmációs rendszerek az isklában és a gazdaságban Ismerjen számítógépes katalóguskat és adatbáziskat. A. Alapfgalmak 1. rendszer 2. infrmációs rendszer B. Infrmációs technlógia 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szent András Katolikus Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szent András Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó Szent András Katlikus Általáns Iskla Tartalm 1. Bevezető... 5 1.1. Jgszabályi háttér... 5

Részletesebben

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet Szociális Tanulmányok Tanszék Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Utolsó módosítás dátuma: 2014.09.30.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mkelnk@vpmegye.hu Szám: 02/303-11/2013. ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkrmányzat

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL

SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Képzésünk kulcsszavai és egyben főbb témakörei: járatszerkesztés, flttamenedzsment és térinfrmatikai rendszerek. Átfgó, gyakrlatias ktatás, melynek srán az életből vett gyakrlati

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Intézményi

Részletesebben

EKB fotóművészeti díj 2005: Mai magyar életképek közös szervezésben a Magyar Nemzeti Bankkal

EKB fotóművészeti díj 2005: Mai magyar életképek közös szervezésben a Magyar Nemzeti Bankkal Page 1 14.07.2005 EKB ftóművészeti díj 2005: Mai magyar életképek közös szervezésben a Magyar Nemzeti Bankkal Az Európai Közpnti Bank (EKB) 2004-ben írta ki első ízben éves ftóművészeti pályázatát, amelynek

Részletesebben

Kutatás. A kutatás szakmai vezetőjének neve és elérhetőségei (amennyiben különbözik az intézmény vezetőjétől):

Kutatás. A kutatás szakmai vezetőjének neve és elérhetőségei (amennyiben különbözik az intézmény vezetőjétől): Kutatás A kutatás címe magyarul: anglul: A kutatás szakmai vezetőjének neve és elérhetőségei (amennyiben különbözik az intézmény vezetőjétől): Ez a kérdés szakemberlistáról való kiválasztással / szakember

Részletesebben

TÁMOP-6.1.4/12/ Koragyermekkori (0-7 év) program

TÁMOP-6.1.4/12/ Koragyermekkori (0-7 év) program Kragyermekkri (0-7 év) prgram PÁLYÁZAT A TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram kiemelt prjekt keretében az alábbi pályázat kerül újra meghirdetésre az érintettek körének kibővítésével

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK 2015. 1. A 2015-ös Tudományos Diákköri Konferencia fontos

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28.

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28. Kraiciné Szkly Mária: Az andragógus szakma kulcskmpetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékknferencia Debrecen 2006. szeptember 28. A TÉMA KUTATÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI A LLL gndlat és EU dkumentumk

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

LOGO-VIR Teszt terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer teszt terve

LOGO-VIR Teszt terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer teszt terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Teszt terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer teszt terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Makói Oktatási Közpnt, Szakképző Iskla és Kllégium 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 2 A szervezeti és működési szabályzat jgszabályi alapjai, hatálya...4 3 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. számú melléklete AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

Ösztöndíjas foglalkoztatott az a személy lehet,

Ösztöndíjas foglalkoztatott az a személy lehet, !"!#$%"&'())*' +", Az ösztöndíjas fglalkztatás előnye, hgy ennek keretében a pályakezdő fiatalk a szakmai készségek megszerzése -.'(/0)1 érdekében gyakrlati munkatapasztalatt szerezhetnek, ezáltal nagybb

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

A kompetens intézmények logói. ECVET ASSET Autóipari Szolgáltatási Szektor ECVET Tesztelés Hivatkozási szám /

A kompetens intézmények logói. ECVET ASSET Autóipari Szolgáltatási Szektor ECVET Tesztelés Hivatkozási szám / Tanulmányi Megállapdás az ASSET ECVET Prjekthez A kmpetens intézmények lgói ECVET ASSET Autóipari Szlgáltatási Szektr ECVET Tesztelés Hivatkzási szám - 2008 3991 / 001-001 1 Tanulmányi Szerződés (ASSET

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat 2016 pályázati felhívás

K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat 2016 pályázati felhívás K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasr 9. telefn: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat 2016 pályázati felhívás

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Prgram keretében Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfrdulós pályázati knstrukcióban megvalósítandó prjektek támgatására Kódszám: KEOP-1.2.0. Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram keretében kmplex vállalati technlógia fejlesztés kis- és középvállalkzásk számára Kódszám: GOP-2007-2.1.1/B Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A klasszikus értelemben vett médián kívül száms eszköz szlgálja az üzenetek célba juttatását. Az infrmáció-, és tudásalapú társadalm megváltztatja az infrmáció áramlás

Részletesebben

Tisztelt Ajánlatkérő!

Tisztelt Ajánlatkérő! Tata Várs Önkrmányzata 2890 Tata, Kssuth tér 1. Fax. 34-588-665 Tárgy: Önkrmányzati integrált gazdasági infrmatikai rendszer bevezetése és üzemeltetése tárgyú egyszerű eljárási rendben indult nyílt közbeszerzési

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határozata. az Informatikai biztonsági szabályzat jóváhagyásáról A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/9/2016. (II.29.) határzata az Infrmatikai biztnsági szabályzat jóváhagyásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kaptt felhatalmazás alapján a

Részletesebben

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Prgram nevű kiemelt prjekt keretében megvalósuló tanórán kívüli tehetségsegítő prgramk szervezésére a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése

Részletesebben

Tájékoztató ÖFR Verzióváltásról

Tájékoztató ÖFR Verzióváltásról Tájékztató ÖFR Verzióváltásról 2014. szeptember 22.... 2 2014. július 17.... 8 2014. június 10.... 10 2014. május 30... 14 2014. május 16... 15 JELZÉSEIKET, KÉRDÉSEIKET AZ fr@nrszh.hu E-MAIL CÍMEN VÁRJUK.

Részletesebben

Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred küszöbén (AVA) 2003. április 1-2.

Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred küszöbén (AVA) 2003. április 1-2. AGRÁRINFORMATIKAI OKTATÁS/KÉPZÉS MINT A TUDÁSALAPÚ ÁGAZAT MEGALAPOZÁSÁNAK ESZKÖZE Herdn Miklós Debreceni Egyetem, ATC Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar A számítástechnikai ktatás és különböző képzések,

Részletesebben

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán:

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán: Felhívjuk mindenki figyelmét, hgy a tájékzódásra szánt hivatals dkumentum az MVH által kibcsáttt közlemény. Ez a vázlat nem teljes körű, a kifizetési kérelmek benyújtásáhz, mindenképpen szükséges áttanulmányzni

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

BME NYELVVIZSGAKÖZPONT. Vizsgaszabályzat

BME NYELVVIZSGAKÖZPONT. Vizsgaszabályzat Vizsgaszabályzat Vizsgalehetőségek, időpntk és vizsgadíjak A BME Vizsgaközpnt által fejlesztett és a Közös Európai Referenciakeretben (KER) megfgalmaztt elváráskhz illesztett BME nyelvvizsgákat hárm szinten

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység Gyakrlati vizsgatevékenység Szakképesítés aznsító száma megnevezése: 4 13 04 0000 00 00 Multimédia-alkalmazás fejlesztő Vizsgarészhez rendelt követelménymdul aznsítója, megnevezése: 113-06 Multimédiafejlesztő

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység B

Gyakorlati vizsgatevékenység B 1180-06 1181-06 70-06 1188-06 1189-06 1.. 3. 1.. 1.. 3. 1.. 1.. 3.. 5. Gyakrlati vizsgatevékenység B Szakképesítés aznsító száma, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt követelménymdul aznsítója, megnevezése:

Részletesebben

"-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenysége 2011.

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása GINOP 1.2.5-15

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása GINOP 1.2.5-15 Jelen tájékztatóban fglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatkkal kapcslats infrmációk tájékztató jellegűek,

Részletesebben

LOGISZTIKAI KOCKÁZATMENEDZSMENT

LOGISZTIKAI KOCKÁZATMENEDZSMENT LOGISZTIKAI KOCKÁZATMENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Kiemelten fntsnak tartjuk, hgy a lgisztikai tevékenységek srán ne csak a kckázatk kezelésével fglalkzzunk, hanem flyamatszemléletben gndlkdjunk, és már a tervezés

Részletesebben

A felnőttképzés tartalmi követelményei Tananyag

A felnőttképzés tartalmi követelményei Tananyag Szerzők: Dr. Szivi József előadásának anyagai alapján írta és szerkesztette dr. Lóth László Tvábbi közreműködők: Bartók Tamásné, Majr Ágnes, Medveczky Zsuzsanna Szakmai lektr: Jókai István dr. Lóth László

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innvációs ptenciáljának fejlesztése innvatív

Részletesebben

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232 Dr. Szakács Imre úr elnök Győr-Msn-Sprn Megyei Önkrmányzat Győr Árpád u. 32. 9021 Iktatószám: Üi.: Dancsecs Rland Tel. szám: 06-96-516-232 Tárgy: Nyugat-dunántúli Reginális Energia Stratégia és Sprn-Fertőd

Részletesebben

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek.

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Képzési Közpntja KERESLETTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Kereslettervezéssel fglalkzó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Gyakrlati feladatkn keresztül közelítjük meg többek között a keresletterv

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz

Kitöltési útmutató. A. Általános rész. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz Kitöltési útmutató KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphz A. Általáns rész Az adatszlgáltatók köre és az adatszlgáltatás tárgya (a többször módsíttt 2001. CI. (a felnőttképzésről szóló) tv. - a tvábbiakban:

Részletesebben

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 1. számú Melléklet AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális Fejlesztési Alap társfinanszírzásával valósulnak

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

Tipikus kiváltó egyéni és vállalati igények egy ilyen gyakorlati feladat megvalósítására:

Tipikus kiváltó egyéni és vállalati igények egy ilyen gyakorlati feladat megvalósítására: A Magyar Lgisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság Képzési Közpntja KÉSZLETTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Hgyan számljam ki az ptimális biztnsági készlet szintjét? Hgyan egyszerűsíthetem a készletek tervezését?

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név BEDŐ FERENC Cím 8896 PUSZTASZENTLÁSZLÓ, TANKÁLLOMÁS U. 13. Telefn +36304003098, +3692369905, Fax E-mail bedf@enternet.hu Államplgárság magyar Születési idő 1960.06.07

Részletesebben