Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának november 26. napján tartandó ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2009. november 26. napján tartandó ülésére"

Átírás

1 Törvényességi ellenőrzésre bemutatva Dr. Csiszár Miklós címzetes főjegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Készítette: Nagyné Sándor Edina mb. hivatalvezető Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának november 26. napján tartandó ülésére Tárgy: Tájékoztató a Kistérségi Hivatal munkájáról Tisztelt Társulási Tanács! Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának Kistérségi Hivatala szeptember 01. napján kezdte meg működését a Társulási Megállapodásban meghatározott feladatok ellátása érdekében. Jelen tájékoztató a évben elvégzett feladatok áttekintésére és az elért eredmények vizsgálatára ad lehetőséget. Pénzügyi tevékenység A Kistérségi Hivatal gazdálkodásának könyvvezetési, számviteli feladatait a pénzügyi munkatársak látják el. A többcélú kistérségi társulás éves költségvetésének összeállítását megelőzően, annak előkészítéseként elkészítik a költségvetési koncepciót. A Társulás és a részben önállóan gazdálkodó intézménye költségvetését, meghatározott szerkezetben elkészítik. Kidolgozzák az előirányzat módosítási javaslatokat. Ellátják az üzemeltetési, fenntartási működési feladatokat, beruházások pénzügyi teljesítését, nyilvántartásba vételét. Végzik a munkavállalók részére a nem rendszeres kifizetések, valamint a változó bér jelentések rögzítését az IMI programban. A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat a házipénztár és pénzkezelési szabályzat szerint ellátják. A KSH felé az előírt határidőkben a gazdasági eseményekről adatot szolgáltatnak. A APEH felé a jelentési kötelezettségeiknek határidőben eleget tesznek. Ellátják a Kistérségi Társulás működésével kapcsolatos gazdasági események nyilvántartását, főkönyvi könyvelését, amely TATIGAZD program segítségével történik. Jogszabályban előírt időszakonként és tartalommal adatot szolgáltatnak.(pénzforgalmi jelentés, mérlegjelentés) Elkészítik a féléves, éves beszámolót a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága által meghatározott határidőre, valamint elkészítik és felmérik a kistérség normatíva igénylését, pótigénylését, lemondását az eber42 programsegítségével. A Társulás számára előírt pénzügyi jelentési és beszámolási kötelezettségének, a Kistérségi Hivatal minden esetben határidőben eleget tett. Területfejlesztés Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása területfejlesztéssel kapcsolatos feladatait és a döntések előkészítését a Kistérségi Hivatalban két fő látja el a törvényben meghatározott feladatoknak megfelelően. Fejlesztéssel kapcsolatos feladatokat lát el továbbá az ÁROP /C program keretében alkalmazott területfejlesztési szervező munkatárs és a Közkincs Referens program keretében alkalmazott közművelődési és múzeumi referens. Tevékenységük nagy részét a kistérség fejlesztését szolgáló pályázati források felkutatása, pályázatírás, a Kistérségi Fejlesztési Tanács döntéseinek előkészítése, elsősorban a kistérség területfejlesztési koncepcióját, programja és az abban foglaltak megvalósítását szolgáló projektek előkészítése jelenti. Összegyűjtik és további előkészítésre alkalmassá teszik a gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit, közreműködnek a társadalmi szervezetek fórumának működtetésében.

2 A munkatársak felelősek az Edelényi Kistérség portáljának (www.edelenyikisterseg.hu) üzemeltetéséért és naprakész információkkal való ellátásáért évben több nyertes pályázatot is készítettek a munkatársak és számos pályázat elkészítése és elbírálása még folyamatban van. Nyertes pályázatok: - Kistérségi Szakmai Nap megrendezése, kiíró: FVM, támogatás: Ft. - Kistérségi Szakmai Nap megrendezése, kiíró: B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Mecénás Alap, támogatás: Ft. - Kábítószer Ellenes Világnap rendezvényhez való csatlakozás, Nemzeti Drogmegelőzési Intézet, támogatás: Ft. - Kistérségi Közkincs Referens továbbfoglalkoztatása, OKM Közkincs Program, támogatás: Ft. - Kistérségi Közkincs Kerekasztal Működtetése, OKM Közkincs Program, támogatás: Ft. - II. Bódva-völgyi Népművészeti Fesztivál megrendezése, OKM Közkincs Program, támogatás: Ft. Elbírálás alatt lévő pályázatok: - Civil társadalom megerősítése az Edelényi Kistérségben, LHH TÁMOP /4, igényelt támogatás: Ft. - Kistérségi Szociális Fejleszti Forrásközpont működtetése, UNDP, igényelt támogatás: $. Kidolgozás alatt lévő pályázatok: - Nemzetközi együttműködés a Region-Hesselberg Leader Akciócsoporttal, Bódva- Gömör-Torna Egyesület, támogatási igény: Ft. - Házi és közösségi komposztálás elindítása az Edelényi Kistérségben, KEOP-6.2.0/A, támogatási igény: Ft. - Lépéssorozat az egészséges életért az Edelényi kistérségben, LHH TÁMOP, Ft. - Több lábon foglalkoztatási program keretében nyújtott segítség az Edelényi Kistérségben, TÁMOP, Ft. Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szakmai Nap címmel rendezvényt szervezett, immár ötödik alkalommal. Idén az előző évhez hasonlóan az Égervölgyi Ifjúsági Tábor adott otthont a szakmai és kulturális rendezvénynek. A rendezvény szakmai programja során megtartotta a Társulás az önkormányzati képviselőkkel kibővült együttes ülését, a Társulás Elnöke beszámolt az előző évi tevékenységről és gazdálkodásról, majd szakmai előadások következtek. Számos önkormányzat vett részt a főzőversenyen, és töltött el egy kellemes napot a kistérségi hagyományőrző csoportok és előadóművészek fellépése közben. Az Edelényi Kistérségben évben megalakult a Kistérségi Közművelődési Kerekasztal, mely folytatta munkáját évben is és további működés pénzügyi feltételei is megteremtődtek a Társulás sikeres pályázata révén. A Közművelődési (Közkincs) Kerekasztal szervezési és lebonyolítási munkáit a közművelődési és múzeumi referens végzi. A Regionális Közlekedésszervezési Iroda közreműködésével közlekedési egyeztetési fórumot tartott a Társulás, ahol a települések képviselői az illetékes MÁV Start Zrt. és a Borsod Volán szakemberei segítségével tudták egyeztetni a 2009 évi menetrendeket, kompromisszumot kötni az egyes járatok üzemeltetését tekintve. Az Új Magyarország Felzárkóztatási Program Nem mondunk le senkiről című komplex zászlóshajó programja kidolgozásában vettek részt a munkatársak a tervezési munkacsoport tagjaként. Feladatuk a programdokumentum összeállítása, a fejlesztési elképzelések összegyűjtése és előterjesztése a Kistérségi Fejlesztési bizottság és a Kistérségi Fejlesztési Tanács elé.

3 Belső ellenőrzés évben a kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzatnál a Társulás keretében történt a belső ellenőrzési feladatok ellátása. Ez a 47 önkormányzaton túl 15 körjegyzőség, 4 polgármesteri hivatal, 7 önálló és 24 részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező önkormányzati intézmény, valamint a társulás és 1 részben önálló intézményének ellenőrzésére vonatkozó igények teljesítését jelentette. Mindezeken túlmenően a revizorok igény alapján ellátják a kistérségben megalakult helyi kisebbségi önkormányzatok ellenőrzését is. A belső ellenőrzési feladatokat három, az általános és szakmai követelményeknek megfelelő revizor látja el, akik munkájukat a jogszabályi előírásoknak és a belső ellenőrzési feladatellátásra kötött megállapodásnak megfelelően végzik. A Társulási Tanács a megalakuláskor a belső ellenőrök számát 4 főben határozta meg, melyet azonban januártól 3 főre csökkentett. Az ellenőrök feladata a települési önkormányzatok, azok polgármesteri hivatalai, illetve körjegyzőségei, az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása és munkaszervezetének belső ellenőrzése, valamint az önkormányzatok és a Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felügyeleti jellegű ellenőrzése volt. E tekintetben közös ellenőrzési terv készült a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, melyet a Társulási Tanács évre vonatkozóan is a jogszabály által előírt határidőn belül fogadott el. A évi tervben 39 ellenőrzés szerepelt, ezen kívül december hónap folyamán több ellenőrzési jelentés (26, 27, 30/2008. számú) elkészítése áthúzódott évre. Az ellenőrzések végrehajtása a terv szerinti sorrendben történik, azonban a létszám csökkentése miatt várhatóan csak arányosan kerül sor a 4 fő kapacitással meghatározott terv teljesítésére. A soron kívüli ellenőrzési időkeret terhére Edelény Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a népszavazás elszámolásainak ellenőrzését kérte, valamint Martonyi Községi Önkormányzat az időközi polgármester választás előtti időszak pénzkezelésének, vagyongazdálkodásának témakörében igényelte vizsgálat lefolytatását, melyek lezárásra kerültek. Szendrő Városi Önkormányzat az év folyamán módosította igényét, s a tervben szereplő időkeret terhére más, hasonló jellegű vizsgálatok lefolytatását kérte, melyek végrehajtása folyamatban van, illetve megtörtént. A vizsgálatok minden esetben - hivatali gépjármű igénybevételével - a helyszínen kerültek lefolytatásra, míg az előkészítő és utómunkák, valamint a jelentések elkészítése a Kistérségi Hivatalban történt. A évben lefolytatott ellenőrzésekről a belső ellenőrzési munka színvonalának emelése érdekében a tagönkormányzatok és intézmények vezetőinek elégedettségét vizsgáló felmérő lap kiküldésére került sor, melyek visszaérkezése folyamatos. A jogszabályi környezet gyakori változása miatt jelentős időráfordítást igényel a változások áttanulmányozása, értelmezése. A revizorok a jogszabályi változásokról egy-egy napos továbbképzések (Önkormányzati Klub, mérlegképes könyvelői továbbképzés) keretében értesültek, továbbá a folyamatos tájékoztatást a hivatalban állandóan elérthető jogtár, illetve internet hozzáférés biztosította. Részt vettek a B-A-Z. Megyei Kistérségi Társulások Belső Ellenőri Klubja keretében tartott klubfoglalkozásokon is annak érdekében, hogy minél magasabb szinten lássák el feladataikat,

4 egységesen értelmezzék a hazai és nemzetközi jogszabályok, szakmai standardok követelményeit, azok gyakorlatban történő megvalósítását. Az év folyamán a belső ellenőrzési vezető éves jelentés keretében beszámolt a évi terv teljesítéséről, továbbá a jegyzők/körjegyzők igényei alapján összeállította a évi belső ellenőrzési tervet, részt vett a évi belső ellenőrzési normatíva igénylés feladataiban, s a jogszabályi változások és gyakorlati tapasztalatok alapján a feladatellátásra vonatkozóan elkészítette a Kiegészítő Megállapodás módosítását, melyet a Társulási Tanács jelen ülésén tárgyal. Közoktatás Munkaközösségek működtetése Edelény Kistérség területén 17 szakmai munkaközösség működik. A Kistérség minden pedagógusát érintő szakmai összejövetelek: augusztus Kistérségi tanévnyitó értekezlet. Résztvevők: Jókai Anna író, Kapcsáné Németi Júlianna Educatio Kft, szakmai vezetője a kompetencia alapú oktatás megszervezéséről tartott előadást. Ezen a rendezvényen kezdődött meg a boldvai Szathmáry Király Ádám Körzeti Általános iskola TÁMOP es programja is. A tanévnyitón szokások alapján a B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet megyei szaktanácsadói tartottak munkaközösségi foglalkozásokat a pedagógusoknak. Munkaközösségek száma Megnevezése Száma Fő Óvodai 2 Vezetői 1 22 Művészeti 1 22 Általános iskolai 15 Igazgatói 1 21 Magyar nyelv és irodalom 1 21 Matematika 1 21 Biológia, környezetvédelem 1 21 Testnevelés 1 21 Informatika 1 21 Kémia 1 21 Művészeti 1 21 Gyógypedagógiai 1 21 Német 1 15 Angol 1 15 Alsó tagozatos 2 50 Összesen A szaktanácsadói tevékenység A szaktanácsadók szakterületei és feladatot ellátók adatai: Óvodai szakterület Székelyné Drahos Mária Alsós szakterület - Zuszkó Zsuzsanna Felsős szakterület Sóváriné Sárogh Éva

5 Továbbra is rendelkezésére áll a kistérség pedagógusainak a következő kiadványok: Korszerű iskolavezetés, Iskolaszolga, Szabadidő kalauz, Jogalkalmazás a közoktatásban, KJT. A 42/2009. (VI.19.) számú Társulási Tanács határozata alapján Ft-ot fordítottunk szakmai kiadványok beszerzésére, amit az intézmények szabadon kölcsönözhetnek. A társulási tanács határozatnak az alapján 6 fő vesz részt a Lillafüredi Pedagógiai Konferencián. Szakmai munkaközösségek részére folyamatban van egy kirándulás megszervezése. Folyamatosan en, papír alapon megkapják az intézmények a szükséges információkat, tájékoztatásokat, pályázati felhívásokat. Ennek mennyisége 2009-ben információ volt. A 2009-es évben nagy hangsúlyt fektettünk a pályázatok figyelemmel kísérésére és a pályázatok beadására. A segítséget kérő intézmények és fenntartók részére elkészítettük az LHH programhoz a pedagógiai innovációs pályázatot, Boldva, Lak, Szendrő, Szin. Elkészítettük LAK-IROTA-SZAKÁCSI közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzését és intézkedési tervét. Az intézmények és a fenntartóik segítséget kaptak a költségvetési törvény 5. számú mellékletében megjelenő központosított pályázatok beadásához. Ennek alapján a Társulási Tanács mint fenntartói feladataiból adódóan a Pedagógiai Szakszolgálatok támogatása alapján Ft-ot kaptunk autóvásárlásra. B.-A.-Z megye Közoktatásáért Közalapítvány támogatása alapján Ft nyertünk. Az előző évi támogatást időben felhasználtuk és elszámoltunk a kapott támogatással a Közalapítvány Kuratóriuma felé. Az LHH-s programhoz az egységes adatgyűjtés végett elkészült a közoktatási adatgyűjtés, amit a kirendelt szakértők is elfogadtak. Elkészült a Pedagógiai Innovációs pályázat is, amelynek szakmai elemeiről egyeztetni kellett az intézményekkel. Telefonon folyamatosan segítettük az önkormányzatokat és az intézményeket. Megkeresés minden olyan témában történt, ami a fenntartói, illetve a vezetői feladatokból adódtak. Példák a teljesség igénye nélkül: - igazgató választással összefüggő feladatok - integrációs pedagógiai rendszer működtetése - intézményi összevonások - létszámok alakulása a törvényi módosítások miatt - SzMSz- felülvizsgálata - Alapító okiratok - ÖMIP felülvizsgálat - Fenntartói ellenőrzések segítése A január 1-jétől átvett Nevelési Tanácsadó, majd Pedagógiai Szakszolgálati Intézet felsőbb vezető pályázatának szervezése, koordinálása ben immár második alkalommal kerül kiírásra a vezetői pályázat. Segítséget nyújtottunk a szögligeti Ménes-völgyi Tudásvető alapítványi Általános Iskola alapító okiratának és ezzel együtt a működési engedélyének egységes szerkezetbe történő elkészítéséhez.

6 2009. májusában 30 órás akkreditált képzésen vehettek részt azok a pedagógusok, akik érdeklődtek az agressziókezelés iránt. VOK 1. Számú Általános Iskola 3 fő VOK 2. Számú Általános Iskola 5 fő VOK Martinkó András Általános Iskola 1 fő Ménes-völgyi Tudásvető Ált. Iskola 1 fő Körzeti Általános Iskola- Bódvaszilas 3 fő Szathmáry Király Ádám Körzeti Ált. Isk. 1 fő Általános Iskola- Aggtelek 1 fő Napköziotthonos Óvoda- Hangács 1 fő Napköziotthonos Óvoda- Szalonna 3 fő Általános Iskola Tornanádaska 2 fő Borsodszirák 2 fő Alapítványi Általános Iskola- Edelény 3 fő Pedagógiai Szakszolgálati Intézet 1 fő Közmunka programok A november 20-án benyújtott közmunkaprogram pályázat szerint majd januárban ismét kiírásra kerülő, az előző program meghosszabbításával december 01. napjától március 31. napjáig valósult meg a program 38 település részvételével, 150 fő többletfoglalkoztatásával, valamint összesen Ft elnyert támogatással. A támogatásból Ft került felhasználásra, melyhez a Társulás Ft saját forrást biztosított. A támogatást az igazolatlan hiányzások, valamint a táppénzes napok magas száma miatt nem tudta a Társulás 100%-ban felhasználni április 01. napjától március 31. napjáig 19 fő közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatására kapott lehetőséget a Társulás pályázati forrásból. A megvalósításra kapott támogatás összesen: Ft, amelyhez az önrész a foglalkoztatottak munkába járási-, munka alkalmassági vizsgálat-, valamint a munkaruházati költségeit foglalja magába, amelyet az érintett önkormányzatok finanszíroznak külön megállapodás alapján. Az érintett települések: Edelény- 6 fő, Szendrőlád 1 fő, Szalonna 1 fő, Boldva 2 fő, Bódvaszilas 1 fő, Szögliget 1 fő, Szendrő 4 fő, Rakaca 1 fő, Szin 1 fő, Lak 1 fő. Közbeszerzés: A Társulás évben 2 egyszerű eljárást folytatott le a Kbt. alapján szolgáltatás megrendelés, valamint árubeszerzés témakörben. Mindkét közbeszerzési eljárás eredményes volt. A szolgáltatás megrendelés a Társulás által elnyer ÁROP 1.1.5/C az Edelényi kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése pályázat megvalósítása kapcsán került kiírásra. A szolgáltatás becsült értéke szerint a lefolytatott eljárás egyszerű közbeszerzési eljárás volt közzétételi kötelezettség nélkül a Kbt. IV. része szerint. A meghirdetett ajánlattételi felhívásra határidőre 2 ajánlat érkezett be január 1-jétől a Kbt (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő akkor is megkezdheti a beérkezett ajánlatok értékelését, ha kevesebb mint 3 ajánlat érkezik be határidőre. A nyertes ajánlattevővel (GRID CEE Zrt Budapest, Roham út 3.) a vállalkozási szerződés február 18-án került aláírásra, a megvalósítás jelenleg folyamatban van.

7 A beszerzési értékhatár alapján közbeszerzési eljárást folytatott le a Társulás közösségi busz beszerzése tárgyban is. A beszerzés becsült értéke szerint a lefolytatott eljárás egyszerű közbeszerzési eljárás volt közzétételi kötelezettség nélkül a Kbt. IV. része szerint. A meghirdetett ajánlati felhívásra határidőre 2 ajánlat érkezett be. A nyertes ajánlattevővel (Eurovan Miskolc Kft Miskolc, József Attila út 75.) május 14-én került aláírásra a szállítási szerződés, amely alapján a nyertes a közösségi buszt június 30-án leszállította. A közösségi busz üzemeltetője Lak Község Önkormányzata. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése, pályázatkészítés, program és költségvetés elkészítése, a program koordinálása, a tapasztalat csere előkészítése és a kapcsolattartás egyéb KEF-ekkel zavartalan volt. A pályázati program lebonyolítása, elszámolás, beszámoló elkészítése megtörtént. Új pályázat készült a KEF működtetése érdekében, amely Ft támogatást nyert. Környezetvédelmi feladatok Környezetvédelemmel és munkaügyi feladatokkal kapcsolatos statisztikai jelentések, adatszolgáltatások határidőre történő beküldése megtörtént. Térség önkormányzatai ellen tett hulladékgazdálkodással kapcsolatos bejelentések kivizsgálása és jelzése a települések felé. Önkormányzatok részére történő segítség nyújtás környezetvédelemmel kapcsolatos hatósági ügyekre vonatkozóan. Házi és közösségi komposztálás elindítására és fenntartására vonatkozó (KEOP / kódszámú) pályázat készítése. Kérem a Tisztelt Társulási Tanács vitassa meg az előterjesztést és fogadja el a következő határozati javaslatot: H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T Tárgy: Tájékoztató a Kistérségi Hivatal munkájáról Edelény Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta a Kistérségi Hivatal évi munkájáról szóló tájékoztatót és azt t u d o m á s u l v e s z i. Határidő: azonnal Felelős: elnök E d e l é n y, november 10. Szaniszló János elnök

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének 11. számú napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről Előadó: dr. Bartos

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal ügyrendje ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Polgármesteri Hivatal jogállása és elnevezése (1. 1) A Polgármesteri Hivatal elnevezése: Makó Város

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/211-7/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére ELŐTERJESZTÉS 8. A képviselő-testület 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2011. II. félévi tevékenységéről Ikt. sz{m: 298-19/2012. Előterjesztés jellege:

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/458-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása éves munkájáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 12-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 12-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2009-ben ötödik, teljes évi tevékenységét zárta.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács Község Önkormányzat 2011-2014. évi belső ellenőrzési stratégiai terve, valamint 2012. évi belső ellenőrzési terve

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács Község Önkormányzat 2011-2014. évi belső ellenőrzési stratégiai terve, valamint 2012. évi belső ellenőrzési terve 2. Napirend belső ellenőrzési terv 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács Község Önkormányzat 2011-2014. évi belső ellenőrzési stratégiai terve, valamint 2012. évi belső ellenőrzési terve Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1007-1/2014/I. Üi.: Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről A Belső Ellenőrzési Osztály és feladatellátásának általános bemutatása A 2011.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 3640/2015 12.sz. előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali Marcali Város Önkormányzat

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. A Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatainak ellátásáról

B E S Z Á M O L Ó. A Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselőtestület! B E S Z Á M O L Ó A Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatainak ellátásáról A Polgármesteri Hivatal keretében végzett önkormányzati feladatok jelen ciklusban történő ellátásáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, jegyző A beszámoló összeállításában

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2008. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2008. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2008. évi tevékenységéről A Kistérségi Társulás összetételében és munkájában 2008-ban jelentős változások történtek,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről

B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről 86-3/2013/231. Heves Megyei Közgyűlés H E L Y B E N B e s z á m o l ó a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről Tisztelt Közgyűlés! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * Inkubátorházak hálózata a Bódvaés a Hernád-völgy fejlődése érdekében I. Alapinformációk A képzés során mely témakörökhöz használható

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 9. szám 2012. április 26. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2008 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2009. FEBRUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT... 4 1.1 Az Euro-Régió

Részletesebben