ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Általános Üzletszabályzatot az Igazgatóság a 42/2014.(04.04.) számú határozatával aktualizálta, és egységes szerkezetbe foglalta. Hatályos: március Igazgatóság elnöke

2 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3 1.) Az Üzletszabályzat tárgya, célja, hatálya 5 2.) Fogalommagyarázat 5 3.) Üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása 7 4.) Teljesítés helye, ideje 8 II. Banküzleti kapcsolatok általános szabályai 8 5.) A felek együttműködési kötelezettsége 8 6.) Képviselet 9 7.) Kézbesítés 10 8.) Kapcsolattartás 11 9.) Kamatok, díjak, jutalékok, költségek ) A Takarékszövetkezet felelőssége ) Jogviták rendezése, panaszkezelés ) Üzleti titok, banktitok ) Információ az ügyfélről ) Személyes adatok védelme 16 III. A megbízások általános szabályai ) Ügyfél azonosítás és egyéb kötelezettségek ) Pénztárszolgálat, megbízások érkeztetése, elfogadása ) A megbízás fedezete, teljesítése 21 IV. Üzleti szolgáltatások ) Számlavezetés általános szabályai ) Betételhelyezés ) Hitelműveletek ) Számlavezetés és fizetési forgalom 52 V. A Takarékszövetkezet egyéb szolgáltatásai ) TeleBank Teleinfo szolgáltatás ) TeleBank TeleSMS szolgáltatás ) InternetBank szolgáltatás ) HomeBank szolgáltatás ) Folyószámla hitel ) Bankkártya szolgáltatás ) Pénzügyi szolgáltatások közvetítése ) Bankgarancia ) Pénzkölcsönök nyújtása, pénzügyi szolgáltatás kézizálog kikötésével zálogkölcsönzési tevékenység, közvetítő útján, mint kiemelt függő közvetítő igénybevételével ) Pénztárszolgálat 95 VI. Egyéb rendelkezések ) Kiszervezés ) Az Üzletszabályzat megváltoztatása ) A meglévő szerződésekre vonatkozó rendelkezés 97 Mellékletek 2

3 I. Általános rendelkezések A Takarékszövetkezet neve: Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 138. Cégjegyzékszáma: Tevékenységi engedély száma és dátuma: Állami Pénz- és Tõkepiaci Felügyelet illetve Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott: Budapest november 27-én kelt 746/1997/F. sz. határozat (tevékenységi engedélyek) Budapest 1998.március 4-én kelt 287/1998.sz. határozat 746/1997/F. sz-ú határozat kiegészítése Budapest 1999.augusztus 24-én kelt 1779/1999. sz. határozat / Pénzügyi szolg. ügynök igénybevételével Budapest 2001.május 16-án kelt 1-965/2001. sz. határozat (ügynök útján történõ záloghitelezés) Budapest, 2001.július 13. I-1280/2001. sz. hat. /forintszámlához kapcsolódó bankkártya szolgáltatás/ Budapest 2002.márc.7. I-468/2002. sz. hat. /Europay nemzetközi bankkártya forg./ I-1280/2001. sz. hat. Kiegészítése Budapest, szeptember 13. EN-I-725/2010. sz. hat. /Takarékbank számára engedély a Bankkártya forgalmazás miatt kiemelt közvetítőként történő végzésére./ Budapest 2002.május 7. I-703/2002.sz. hat. /Biztosítási ügynöki tev./ Budapest 2002.okt. 4. I-2279/2002. sz. hat. /ügynök útján történõ záloghitelezés/ Budapest 2003.febr.13. I-190/2003. sz. hat. /pénzváltási eng. Visszavonása/ (1-1718/2003.) sz. ig. határozat / ügynök útján történő záloghitelezés 3

4 E-I-12/2008. sz. határozat hosszabbítása záloghitelezési tevékenység folytatása Kisújszállási telephelyen Budapest december 1. EN I-1517/2010. sz. hat. /Zálogházi megbízási szerződés mód. engedélyezést Budapest 2004.dec.17. I/E-2503/2004. sz. hat./ügynök útján történő záloghitelezés Budapest 2005.márc.2. I-I-203/2005. sz. hat. deviza alapú hitel és pénzkölcsön nyújtása Takarék Bank ügynökeként Budapest október 4. EN-I-873/2010. sz. hat. Deviza alapú hitelkonstrukció ügynöki megállapodásának megszüntetése Budapest február 13. Befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások közvetítőjének nyilvántartásba vétele /2014.sz. Kezesség és bankgarancia vállalás engedély száma: Budapest, 2002.jún.22. I-562/2000.sz. hat. /kezesség és bankgarancia-vállalás/ Fióktelepek neve és címe: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út Törökszentmiklós, Kossuth út Kisújszállás, Szabadság tér Kenderes, Szent I. u Tiszaroff, Hősök tere Kétpó, Ady út Tiszabő, Fő út Örményes, Arany János út 1/a Törökszentmiklós, Kossuth L Martfű, Május 1. út 14. fszt. 1. Ügyféllel való kapcsolattartás elérhetőségek: postai levelezési cím: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 138. telefonszám: +36/ telefax szám: +36/ cím: 4

5 1.) Az Üzletszabályzat tárgya, célja, hatálya: a.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) a Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) és Ügyfelei közötti jogügyletek általános jellegű feltételeit tartalmazza, amelyektől az egyes szerződésekben el lehet térni. A szerződésekben az Általános Üzletszabályzattól történő eltérést minden esetben nevesíteni kell. Az Általános Üzletszabályzat rendelkezései mindazon kérdésekben, amelyekről az egyedi szerződés nem rendelkezik, mind a Takarékszövetkezetre, mind az Ügyfélre nézve kötelező érvényűek. b.) A Takarékszövetkezet és Ügyfelei között létrejövő jogügyletekre és szerződési feltételekre az Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban Ptk.), a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (a továbbiakban Hpt), továbbá a Takarékszövetkezet és Ügyfelei jogviszonyát szabályozó más hatályos jogszabályok rendelkezései és hatósági engedélyek irányadók. c.) A Takarékszövetkezet és Ügyfelei közötti jogviszony tartalmát és részleteit ügylettípusonként az üzletági üzletszabályzat, valamint keret-, vagy egyedi szerződések szabályozzák. d.) Az Üzletszabályzat célja, hogy az Ügyfél és a Takarékszövetkezet között létrejött jogügylet minden tekintetben egyértelműen meghatározott legyen. A Takarékszövetkezetet fizetési számla szerződés-kötési kötelezettség terheli, amennyiben az Ügyfél a Takarékszövetkezet által felajánlott szerződési feltételek szerint a Takarékszövetkezettel fizetési számla-szerződést kíván kötni. e.) Az üzletszabályzat hatálya kiterjed a Felek között létrejövő, a pénzügyi szolgáltatási tevékenység körébe tartozó jogügyletekre. Rendelkezései mindazokban a kérdésekben, amelyekben a szerződés, vagy a jogügyletre irányadó jogszabály nem tartalmaz kötelező érvényű rendelkezést mind a Takarékszövetkezetre, mind az Üzletfélre külön kikötés nélkül is kötelező hatályúak. A jelen ügyfélszabályzat hatálya a Takarékszövetkezet és az ügyfél között március 15-ét követően létrejött jogviszonyokra terjed ki. 2.) Fogalommagyarázat: Az üzletszabályzat alkalmazásában: Felek: a Takarékszövetkezet és az Ügyfél. Ügyfél: alatt értendő az a természetes, valamint jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más szervezet, akinek a Takarékszövetkezet a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabály módosításáról szóló évi CXXXV. tv. által meghatározott pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokat nyújtja. Ügyfélnek minősül az a személy vagy szervezet, aki a megjelölt jogügylet teljesítésének biztosítékaként a Takarékszövetkezetnek fedezetet nyújt. 5

6 Fogyasztó: alatt értendő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Ügyfél. Magatartási Kódex: az a piaci önszabályozás keretében létrehozott megállapodás és szabályegyüttes, amely lakosság részére nyújtott pénzügyi szolgáltatás (hitel/kölcsön, pénzügyi lízing) tevékenységi ágazat vonatkozásában követendő magatartási szabályokat határozza meg azon pénzügyi szervezetek számára, amelyek a kódexet magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Hitelszerződés: alatt értendő a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi V. törvényben (a továbbiakban: Polgári törvénykönyv) meghatározott hitelszerződés és kölcsönszerződés, ide nem értve az olyan szerződést, amely alapján folyamatos szolgáltatásnyújtás vagy azonos termék azonos mennyiségben történő értékesítése ellenében a Fogyasztó részletfizetést teljesít. Pénzforgalmi Szolgáltatás: alatt értendő a) a fizetési számlára történő készpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység, b) a fizetési számláról történő készpénzkifizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység, c) a fizetési műveletek fizetési számlák közötti teljesítése, d) a c) pontban meghatározott szolgáltatás, ha a fizetési művelet teljesítése a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél rendelkezésére álló hitelkeretéből történik, e) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz - ide nem értve a csekk és az elektronikus pénzeszköz - kibocsátása, a készpénzátutalás, f) az olyan fizetési művelet teljesítése, ahol a fizető fél távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz segítségével adja meg a fizetési megbízást, és ahol a fizetési művelet a távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz üzemeltetőjénél történik, aki kizárólag közvetítőként jár el az ügyfele és az ügyfele részére árut szállító vagy szolgáltatást nyújtó harmadik személy között. Jelzáloghitel Szerződés: alatt értendő a Bank és a Fogyasztó Ügyfél között megkötött olyan Hitelszerződés, mely alapján a Bank a Fogyasztó Ügyfél részére ingatlanra alapított jelzálogjog - ideértve a különvált zálogjogként alapított jelzálogjogot is - fedezete mellett nyújt hitelt. Lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés: alatt értendő a Bank és a Fogyasztó Ügyfél között megkötött, az ingatlanra alapított jelzálogjog ideértve a különvált zálogjogként alapított jelzálogjogot is fedezete mellett megkötött olyan hitel- illetőleg kölcsönszerződés, amelyben a felek által okiratban rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlása, építése, bővítése, korszerűsítése vagy felújítása. A szövetkezeti hitelintézet tevékenységét a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabály módosításáról szóló évi CXXXV. tv. szabályozza. A szövetkezeti hitelintézet forintban, illetőleg devizában, valutában üzletszerűen a következő tevékenységeket végezheti és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokat nyújthatja: 6

7 a) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz saját tőkét meghaladó mértékű nyilvánosságtól történő elfogadása; b) hitel és pénzkölcsön nyújtása; c) pénzügyi lízing; d) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása; e) elektronikus pénz kibocsátása, f) olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papíralapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak; g) kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása; h) valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység; i) pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység); j) letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás; k) kiegészítő pénzügyi szolgáltatásként; ka) pénzváltási tevékenység; kb) pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon. 3.) Üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása: a.) Az Általános Üzletszabályzat az üzletági szabályzatokkal együtt nyilvános, az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló kirendeltségi helyiségekben megtekinthető és az Ügyfele kérésére azt a Takarékszövetkezet díjtalanul megküldi. Az üzletszabályzat megtalálható a Takarékszövetkezet honlapján: A szerződéses kapcsolat létesítésének előfeltétele, hogy az Ügyfél az Üzletszabályzatot elfogadja. Az ügyfél a szerződés aláírásával tudomásul veszi és elfogadja az üzletszabályzatban meghatározott feltételeket. b.) A Takarékszövetkezet jogosult üzletszabályzatát módosítani tevékenységi körének változása, meglévő szolgáltatásainak módosulása esetén. Köteles érvényesíteni a pénzintézeti tevékenységet befolyásoló jogszabályi változásokat, valamint a pénzpiaci helyzet változása esetén egyoldalúan módosíthatja az érvényes szerződésekben alkalmazott kamatlábakat a változás időpontját követő időtartamra, amennyiben a szerződést a Felek változó kamatlábra kötötték. Az üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet az üzletszabályzatban szereplő oklista, a szerződés Takarékszövetkezet általi egyoldalú módosítására vonatkozó feltételek fennállása esetén jogosult egyoldalúan módosítani. c.) A Takarékszövetkezet az Üzletszabályzat és azzal együtt a szolgáltatási feltételek Ügyfél számára kedvezőtlen módosításáról annak hatályba lépését megelőző legalább 15 (tizenöt) nappal /Pénzforgalmi szerződés, Fogyasztóval kötött kölcsönszerződés esetén 60 (hatvan) nappal/ üzlethelyiségeiben kifüggesztett Hirdetmény útján, illetve amennyiben a vonatkozó jogszabály ezt előírja közvetlenül papíron vagy tartós adathordozón - értesíti Ügyfeleit. Amennyiben az Ügyfél a módosítás ellen a rendelkezésére álló határidőn belül nem emel kifogást, a Takarékszövetkezet a változást általa elfogadottnak tekinti, és a módosított feltételeket tekinti irányadónak az Ügyféllel fennálló, korábban megkötött szerződéses viszonyában. 7

8 Ha az Ügyfél a módosítást nem fogadja el, a Takarékszövetkezet jogosulttá válik az Ügyfél szerződését a jogszabályban előírt, vagy a Felek által a szerződésben kikötött határidővel felmondani. 4.) Teljesítés helye, ideje: a.) A Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti kapcsolatok során keletkező kötelezettségek teljesítésének helye a Takarékszövetkezet azon szervezeti egysége, amellyel az Ügyfél szerződést kötött, vagy az a kirendeltség, amely a pénzügyi szolgáltatást teljesíti. b.) A Takarékszövetkezet javára történő bármely fizetés (pld. postai befizetés, betételhelyezés, törlesztés, stb.) teljesítésének időpontja az a nap, amelyen az összeg a Takarékszövetkezet számlájára megérkezik, illetve a pénztárba befizetik, hacsak kötelezően alkalmazandó jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik. c.) Az ügyfél az egy napon történő 500 ezer Ft-ot meghaladó készpénzfelvételi szándékát a kifizetés napját megelőző nap 11 óráig köteles bejelenteni a kifizető kirendeltségnél. II. Banküzleti kapcsolatok általános szabályai 5.) A Felek együttműködési kötelezettsége: a.) Felek a kölcsönös együttműködés követelményeinek megfelelően egymást késedelem nélkül értesítik az ügylet szempontjából jelentős körülményekről, tényekről. Az ügylettel összefüggő, egymáshoz intézett kérdésekre legkésőbb 30 napon belül válaszolnak, haladéktalanul felhívják egymást az esetleges változásokra, tévedésekre, mulasztásokra. A Felek haladéktalanul értesítik egymást elnevezésük, címük, képviselőjük változásáról, továbbá személyüket, jogi státuszukat érintő minden változásról (pl. átalakulás, csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás kezdeményezése), kockázati megítélését, besorolását érintő változásokról és minden olyan körülményről, mely veszélyeztetheti a Takarékszövetkezettel szemben fennálló kötelezettségeinek teljesítését.. E kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó Felet terheli. b.) Az Ügyfél köteles 5 munkanapon belül értesíteni a Takarékszövetkezetet, ha nem érkezett meg időben valamely általa a Takarékszövetkezettől várt értesítés, különösen ha az fizetési kötelezettség teljesítésére, illetőleg pénzkövetelés jóváírására vonatkozik. E kötelezettség elmulasztásából eredő kár az Ügyfelet terheli. c.) Bármelyik fél jogosult úgy tekinteni, hogy a másik fél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra 30 napon belül nem érkezett válasz, vagy kifogás. d.) A Takarékszövetkezet a szolgáltatások feltételeinek kialakítása és a szolgáltatások nyújtása során az Ügyfél személyére tekintettel jár el. Az Ügyfél köteles megadni minden, személyével és az ügylettel összefüggő adatot és felvilágosítást, amelyet a Takarékszövetkezet döntéséhez, az ügylet vagy az Ügyfél megítéléséhez, illetve a 8

9 Takarékszövetkezetnél fennálló kockázatának folyamatos figyelemmel kíséréséhez szükségesnek tart. Az Ügyfél köteles a Takarékszövetkezet és közte létrejövő jogviszonyra vonatkozó információkat bizalmasan kezelni. e.) Az Ügyfél nem jogosult a Takarékszövetkezettel kötött szerződése alapján fennálló követeléseit a Takarékszövetkezet előzetes értesítése nélkül harmadik személyre átruházni. f.) A Takarékszövetkezet június 1-től a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyéb korlátairól szóló évi XLVIII. törvény alapján Ügyfelei részére személyes hirdetési ajánlatot az Ügyfelek hozzájárulásával küld. g.) A Takarékszövetkezet a panaszkezelés rendjéről hirdetményben tájékoztatja ügyfeleit, mely az üzlethelyiségekben kifüggesztésre került, a Takarékszövetkezet honlapján is megtalálható. 6.) Képviselet: a.) A Takarékszövetkezet jogosult meggyőződni az Ügyfél, illetőleg képviselője személyazonosságáról, a képviselő tekintetében pedig a képviseleti jogosultságról is. E célból kérheti, hogy az Ügyfél, vagy képviselője személyazonosságát, illetőleg képviseleti jogosultságát megfelelően a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben (a továbbiakban Pmt.) meghatározott okmányokkal és módon igazolja. A Takarékszövetkezet a hozzá bejelentett képviselőket mindaddig az Ügyfél képviseletére jogosultaknak tekinti, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló értesítés a Takarékszövetkezet megfelelő szervéhez be nem érkezik. Több, egymásnak ellentmondó bejelentés közül a Takarékszövetkezet mindig az időben legfrissebb bejelentést fogadja el hatályosnak. b.) A Takarékszövetkezet az Ügyfél írásos rendelkezésein jogosult az aláírás azonosságát vizsgálni az erre rendszeresített űrlapon (aláírás-nyilvántartó karton) bejelentett aláírás minta alapján. Ha a rendelkezés nem a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon van aláírva, azt a Takarékszövetkezet jogosult az ok megjelölésével visszaküldeni a benyújtónak, illetve megtagadja a fizetést. A Takarékszövetkezet nem felel az elvárható gondossággal folytatott vizsgálat során sem felismerhető hamis, vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért. c.) A Takarékszövetkezet a pénzügyletek speciális jellege, valamint Ügyfelei érdekeinek védelme céljából jogosult Ügyfeleinél a meghatalmazás közokiratba foglalását előírni, illetve a Polgári Perrendtartás 196. (1) c) és d) vagy e) pontjaiban rögzített feltételeknek megfelelő magánokiratot kérni az adott ügyletnek megfelelő formában és tartalommal. Külföldön kiállított okirat esetében a Takarékszövetkezet megkövetelheti, hogy az hiteles legyen, és azt az Ügyfél az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodával vagy az adott nyelvre vonatkozó engedéllyel rendelkező közjegyzővel lefordíttassa. Az okirat hitelességéhez a Takarékszövetkezet megkövetelheti, hogy azt a kiállítás helye szerinti külképviseleti hatóság hitelesítse, vagy felülhitelesítse. 9

10 d.) A Takarékszövetkezet kirendeltségeiben dolgozó alkalmazottak az ügyleti megbízás vonatkozásában a Takarékszövetkezet képviselőjének tekintendők. A Takarékszövetkezet kirendeltségeiben a Takarékszövetkezet képviseletében eljáró munkatársak aláírás mintáit az Ügyfél kérésére betekintésre, rendelkezésre kell bocsátani. e.) A Takarékszövetkezet ügyfele állandó vagy eseti meghatalmazást adhat adott ügylet bonyolítására megbízott személynek. A meghatalmazás a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. tv. 6:15 -a alapján képviseleti jogot létesítő egyoldalú nyilatkozat. A meghatalmazás akkor érvényes, ha teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalták. A meghatalmazás visszavonásig érvényes. Meghatalmazás alapján cselekvőképes személyt korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy is képviselhet. A meghatalmazásnak a következő tartalmi elemeket kell magába foglalni: - fel kell tüntetni a meghatalmazó és a meghatalmazott nevét - a meghatalmazó és a meghatalmazott beazonosítására, személyazonosítására alkalmas adatainak megjelölését (cégnév, székhely, adószám, cégjegyzékszám; név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, személyazonosító okmányszáma), amely alapján a Takarékszövetkezet a meghatalmazót, és a meghatalmazottat teljes bizonyossággal azonosítani tudja - minden esetben pontosan meg kell jelölni azt az ügyletet, amelynek tárgyában a meghatalmazott a Takarékszövetkezetnél eljárhat, a meghatalmazás tárgyának, a rendelkezési jog körének egyértelmű megjelölésével - meghatalmazás keltét (hely és időpont) - meghatalmazó aláírása A Takarékszövetkezet visszautasítja az olyan meghatalmazás alapján történő rendelkezést, amely a fenti követelményeknek nem felel meg. A meghatalmazás megszűnik: 7.) Kézbesítés: - az ügyfél általi visszavonással - a meghatalmazásban meghatározott idő lejártával - az ügyfél halálával - a meghatalmazott halálával - jogszabályban és a szerződésben meghatározott egyéb esetben a.) A Takarékszövetkezet az Ügyfél részére szóló szerződési ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket és okmányokat az Ügyfél által megjelölt címre, ilyen közlés hiányában az Ügyfél Takarékszövetkezet által ismert címére, illetve telephelyére küldi. A Takarékszövetkezet nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt a kézbesítés elhúzódik, vagy eredménytelen. b.) A Takarékszövetkezet az Ügyfél részére szóló küldeményeket általában nem köteles ajánlottan, vagy tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata, vagy kézjeggyel ellátott példánya a Takarékszövetkezet birtokában van, 10

11 illetve ha az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék, vagy feladóvevény igazolja. Értékpapírok, szerződési okmányok, üzleti levelek személyes jellegükből adódóan ajánlott küldeményként, illetőleg tértivevénnyel küldhetők a címzettnek. c.) A szokásos postai idő elteltével a Takarékszövetkezet jogosult úgy tekinteni, hogy írásos értesítését az Ügyfél megkapta. Ez a postai idő: belföldi cím esetén a postára adást követő 3., európai cím esetén a 10., Európán kívüli cím esetén a 20. postai munkanap. d.) A Takarékszövetkezet részére szóló írásos küldeményeket arra a címre kell küldeni, ahol az Ügyfél fizetési számláját vezetik, illetve ahol a Felek a szerződést kötötték, vagy amelyet a Takarékszövetkezet erre a célra megadott az Ügyfél részére. e.) Írásos küldemények Takarékszövetkezethez történő beérkezésére vonatkozóan a Takarékszövetkezet nyilvántartása irányadó. Az Ügyfél kérésére a Takarékszövetkezet igazolást ad a küldemény átvételéről. 8.) Kapcsolattartás: a.) A Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti kapcsolattartás személyesen, telefonon, telefaxon, levélben, vagy a Takarékszövetkezet által elfogadott elektronikus kommunikációs eszköz segítségével történik. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a tájékoztatás nyelve a magyar. b.) A Felek az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, szerződéseket, üzeneteket kötelesek írásba foglalni, illetőleg írásban megerősíteni. A telefax segítségével, illetve elektronikus formában adott megbízás teljesítését a Takarékszövetkezet az üzletfél írásbeli megerősítéséig függőben tartja. c.) Telefonon, vagy más, nem írásos formában kapott közlés visszaigazolása esetén a másik fél kárfelelőssége mellett azonnal köteles jelezni a közlés és visszaigazolása közötti eltérést. d.) Az Ügyfelet terheli a kárfelelősség, ha a Takarékszövetkezet az Ügyfél külön kérésére az írásos megerősítés előtt teljesít rendelkezést. e.) A telefaxon érkező megbízás, közlemény, stb. amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik teljes értékű írásos közlésnek tekintendő. A Takarékszövetkezet az Ügyfél telefaxon adott megbízásait (utasításait) csak abban az esetben teljesíti, ha erre vonatkozóan előzetesen írásban megállapodott az Ügyféllel. A megállapodás tartalmazza a szolgáltatás speciális technikai, biztonsági és felelősségi feltételeit. f.) Folyamatos szerződések esetén a Takarékszövetkezet évente legalább egy alkalommal, valamint a szerződés lejártakor egyértelmű, közérthető és teljes körű írásbeli kimutatást (kivonatot) köteles küldeni Ügyfelei részére. A számláról megküldött kimutatást - az Üzletszabályzat vagy szerződés eltér_ rendelkezése hiányában - elfogadottnak kell tekinteni, ha az ügyfél a kézbesítéstől számított hatvan napon belül írásban nem emelt kifogást; ez nem érinti a követelés érvényesíthetőségét. 11

12 Az Ügyfél - a saját költségére - a kérést megelőző 5 évben végrehajtott egyedi ügyletekről kimutatást kérhet. Az ilyen kimutatást a Takarékszövetkezet legkésőbb 90 napon belül tartozik az Ügyfélnek írásban megküldeni. 9.) Kamatok, díjak, jutalékok, költségek: a.) Az Ügyfél a Takarékszövetkezet szolgáltatásaiért kamatot, jutalékot, díjat és egyéb fizetési kötelezettséget (pl. más pénzintézetek által a közreműködésért felszámolt költségek hatósági eljárás költségei, illetékek, postaköltség, ügyvédi díj, szakértői díjak, stb.) teljesít. A Takarékszövetkezet szolgáltatásaiért felszámított kamat, jutalék, díj költség mértékét az Ügyféllel kötött szerződés, a szerződést kiegészítő egyes ügyletekre vonatkozó üzletszabályzat, hirdetmény, vagy jogszabály állapítja meg. A szolgáltatások kondícióit a Takarékszövetkezet az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggeszti, illetve lehetőség szerint honlapján is közzéteszi. b.) Az egyes szerződésekben megállapított kamat, jutalék, díj megváltoztatásának feltételeit a szerződés, a szerződést kiegészítő egyes ügyletekre vonatkozó üzletszabályzat, hirdetmény, vagy jogszabály is tartalmazhatja. Ebben az esetben a feltételek változásának időpontjában a kamat, jutalék, díj, költség szerződésmódosítás nélkül is megfelelően változik. c.) A kamatot, díjat, vagy költséget érintő, egyoldalú, az ügyfél számára kedvezőtlen módosítást referencia kamatlábhoz kötött kamatnál a kamat módosítása kivételével a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 60 nappal (fogyasztó által kötött hitel- és kölcsönszerződés esetén), illetve 15 nappal (egyéb szerződések) Hirdetményben közzé kell tenni. Amennyiben a vonatkozó jogszabály azt előírja, a módosításról az érintett Ügyfeleket legkésőbb a módosítás hatályba lépését 60, illetve 15 nappal megelőzően postai úton, vagy más, a szerződésben meghatározott közvetlen módon is értesíteni kell. d.) A kamat, díj, vagy költség ügyfél számára kedvezőtlen módosítása esetén referencia kamatlábhoz kötött kamat kivételével az ügyfél a módosítás hatályba lépése előtt jogosult a szerződés díjmentes felmondására. A felmondásnak legkésőbb a módosítás hatályba lépését megelőző napon a Takarékszövetkezethez be kell érkeznie. e.) Amennyiben az Ügyfél a módosításról a jogszabályban előírt, vagy a szerződésben meghatározott határidőn belül nem nyilatkozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. f.) A Takarékszövetkezet a számlatulajdonos Ügyfél rendelkezése nélkül is megterhelheti a számlatulajdonos bármely számláját, betétjét a pénzügyi szolgáltatási tevékenysége körében keletkezett esedékessé vált követeléseivel. Amennyiben az Ügyfél a Takarékszövetkezettel szembeni bármely jogcímen keletkező, illetve fennálló fizetési kötelezettségét esedékességkor nem teljesíti, úgy a Takarékszövetkezetnek jogában áll az Ügyfél vele szembeni számlavezetésre, vagy betétre vonatkozó szolgáltatásból eredő követelését a az Ügyfél külön előzetes értesítése nélkül beszámítás útján kielégíteni. A Takarékszövetkezet a beszámítási jog érvényesítéséről az Ügyfelet utólag írásban tájékoztatja. g.) A kamat, jutalék, díj és költség ha jogszabály, a szerződés, hirdetmény, vagy üzletági üzletszabályzat eltérően nem rendelkezik utólag havonta esedékes. Ha a szerződés bármely 12

13 ok miatt hó közben jár le, vagy szűnik meg, az esedékesség ebben az időpontban bekövetkezik. h) Pénztartozás késedelmes teljesítése esetén az Ügyfeleknek az ügyleti kamaton felül a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott mértékű késedelmi kamatot kell fizetniük. i.) A évi CXVI. törvény rendelkezései szerint a Takarékszövetkezet január 1- től pénzügyi tranzakciós illeték fizetésére kötelezett. Az illetékköteles pénzforgalmi szolgáltatások körét a Pti. 3. -a tartalmazza, mértéke a Pti. által meghatározott mérték. A pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettség a fizetési művelet és a fizetési műveletnek nem minősülő művelet teljesítésének napján keletkezik, alapja a törvény 6. -ában van meghatározva. A Takarékszövetkezet köteles az ügyfél számláján végrehajtott illetékköteles műveletek után megállapított illeték összegéről az ügyfelet a számlakivonaton tájékoztatni. 10.) A Takarékszövetkezet felelőssége: a.) A Takarékszövetkezet a banküzleti tevékenysége és a szerződések teljesítése során mindenkor az Ügyfél érdekeinek az adott körülmények között a lehető legteljesebb figyelembevételével és a legnagyobb gondossággal jár el. A Takarékszövetkezet köteles megtéríteni az Ügyfélnek vétkes kötelezettségszegésével okozott kárt, kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható. b.) A Takarékszövetkezet nem felel az olyan károkért, amelyek erőhatalom (vis maior), hatósági rendelkezés, a szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes megadása okából következtek be. Amennyiben a Takarékszövetkezet a szolgáltatás teljesítéséhez közreműködőt vesz igénybe, felelőssége nem lehet súlyosabb, mint az ügyletben közreműködő más szerv vele szemben fennálló felelőssége. c.) A Takarékszövetkezet az azonosító iratok, bizonylatok elvesztéséből, vagy illetéktelen személy által történő felhasználásából eredő károkért nem felel. A Takarékszövetkezet annak teljesít, akit iratainak megvizsgálása alapján az okmányok, illetve kifizetendő összeg elfogadására jogosultnak tart. d.) A Takarékszövetkezet a tőle elvárható gondossággal vizsgálja meg a személyi azonosság, képviseleti jogosultság és a meghatalmazás igazolására szolgáló okmányokat, megbízásokat. e.) Ha a Takarékszövetkezet az Ügyfél megbízása alapján köteles átvenni, vagy továbbítani okmányokat (pl. okmányos meghitelezés), azokat csak abból a szempontból vizsgálja, hogy megfelelnek-e a megbízásban foglaltaknak. Nem felel az okmányok eredetiségéért, érvényességéért, fordításáért, az aláírások hitelességéért, azok jogi tartalmáért. Ha a pénzintézettől elvárható gondossággal folytatott vizsgálat mellett sem felismerhető az okmányok hamis vagy hamisított volta, az ebből eredő kárért a Takarékszövetkezet nem tartozik felelősséggel. 13

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Általános Üzletszabályzatot az Igazgatóság a.. számú határozatával aktualizálta, és egységes szerkezetbe foglalta. Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága a 60/2010.június 29. számú határozatával módosította A szabályzatot

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1./ Az jogi jellege, hatálya... 4

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Üzleti titok és banktitok Üzleti titok Banktitok Fizetési titok Információ adása Adatkezelés, adatvédelem

TARTALOMJEGYZÉK. Üzleti titok és banktitok Üzleti titok Banktitok Fizetési titok Információ adása Adatkezelés, adatvédelem é ö á Á Á Á á ó á á ú á á á á á ó Í é ö ü á é ó 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések Üzletszabályzat jogi jellege, hatálya Üzletszabályzat alkalmazása Üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása

Részletesebben

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Ezen szabályzatot a korábbi 70/2009.sz határozattal elfogadott és azóta módosított Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett az Igazgatóság 50/2010. és az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. tel.: 59/511-192, fax.: 59/511-193 e-mail: kozpont@tiszafured.tksz.hu honlap: www.tiszafured.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Cg. 14-02-000326 Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Elfogadva Igazgatóság V.4./2014.07.23.számú határozatával. Érvényes: 2014. július 23.napjától

Részletesebben

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva a 35/2004.(10.26.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 44/2004.(12.08.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 5/2005.(03.31.)

Részletesebben

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva a 35/2004.(10.26.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 44/2004.(12.08.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 5/2005.(03.31.)

Részletesebben

Dunakanyar Takarékszövetkezet D u n a b o g d á n y

Dunakanyar Takarékszövetkezet D u n a b o g d á n y Dunakanyar Takarékszövetkezet D u n a b o g d á n y ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen szabályzatot az Igazgatóság a 9/2/1/2012. (2012. 12. 12.) számú határozatával elfogadta. Hatályos: 2012. 12. 12. napjától.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sorszám: ÁLT 15/2011.12.20. Elfogadó igazgatósági határozat száma/dátuma: Ig. 145/2011.12.20. Hatályon kívül helyezve: ÁLT 14/2011.11.29. Hatályos: 2012.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel

Részletesebben

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS 2014. március 15. napjától A MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. PÉNZÜGYI

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT

ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT a 2014.07.10-től megkötött szerződésekre Nyilvántartásba vétel: Miskolci Bíróság mint Cégbíróság a 05-02-000186 cégjegyzékszámon Székhely: 3849 Forró, Fő

Részletesebben

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT S-88/2014. számú szabályzat A Fókusz Takarékszövetkezet részére S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 6/2015. számú határozattal elfogadta. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága az 59/2015. számú határozattal elfogadta. Az Üzletszabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete és

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 17/2014 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 1/2015 számú Ügyvezetői

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés: 2008. február 01. 1/25 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...3 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA...3 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 16/2015. számú igazgatósági szabályzat A Takarékszövetkezet Üzletszabályzatáról A Takarékszövetkezet 2009. szeptember 21-én csatlakozott a Banki Magatartási kódex-hez.

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedély száma és kelte: ÁPTF. 763/1997/F. (1997. 11. 28.) PSZÁF. E-I. 265/2005. (2005.03.24)

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedély száma és kelte: ÁPTF. 763/1997/F. (1997. 11. 28.) PSZÁF. E-I. 265/2005. (2005.03.24) Hartai Takarékszövetkezet 6326. Harta, Kossuth L. u. 31. Cg: 03-02-000223. ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedély száma és kelte: ÁPTF. 763/1997/F. (1997. 11. 28.) PSZÁF. E-I. 265/2005. (2005.03.24) Jelen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Kisbér ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szövetkezet Igazgatósága a 2012. május 16-i ülésén az 5-5/2012. számú határozatával módosította és egységes szerkezetbe foglalta. A szövetkezet

Részletesebben

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat. XV/58/2011.10.10. számú ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2011. október 11.

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat. XV/58/2011.10.10. számú ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2011. október 11. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat XV/58/2011.10.10. számú ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés dátuma: 2011. október 11. Tartalom 1.Azonosító adatok:... 4 2. Általános rendelkezések... 4 Üzletszabályzat

Részletesebben

ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015.02.01-től

ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015.02.01-től ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2015.02.01-től Tartalomjegyzék ÖRKÉNYI TAKARÉKSZÖVETKEZET... 1 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT... 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Az üzletszabályzat

Részletesebben

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1.

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Tartalom 1.Azonosító adatok:... 4 2. Általános rendelkezések... 4 Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek: Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265 ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedélyek: 428-291/6-93. számú MNB Határozat (kelt: 1993. 04. 19.) 901/1997/F. számú ÁPTF

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T a 2014. április 14. napja után megkötött szerződésekre A korábbi 50/2010.sz határozattal elfogadott és azóta többször módosított Általános Üzletszabályzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság I-8/2015.01.30. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. február 1-jén. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 I.1.

Részletesebben