I. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra."

Átírás

1 Egységes szerkezetbe foglalva: február 21. Egységes szerkezetbe foglalta: Páncsics Judit Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának az 5/2007. (II. 20.) rendelettel, a 44/2006. (XII. 22.) rendelettel, a 34/2006. (XI. 17.) rendelettel, a 32/2006. (IX. 25.) rendelettel, a 29/2006. (VIII. 25.) rendelettel, a 22/2006. (VI. 20.) rendelettel, a 18/2006. (V. 22.) rendelettel módosított 5/2006. (III. 9.) rendelete a évi költségvetésről A Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata az államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: ÁHT.) 65. -ában nyert felhatalmazás alapján Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. I. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra. II. Az önkormányzat évi költségvetésének meghatározása A Képviselő-testület az önkormányzat évi módosított költségvetésének a 2. állapítja meg. kiadási főösszegét E Ft-ban, a bevételi főösszegét E Ft-ban, a hiányának összegét E Ft-ban 3. /1/ A 2.. a) pontjában megállapított kiadási főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a K.8. jelű melléklet tartalmazza. /2/ A 2.. b) pontjában megállapított bevételi főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a B.8. jelű melléklet tartalmazza. /3/ A Képviselő-testület a költségvetési szervei és feladatai létszámkeretét az L. 3. jelű melléklet szerint hagyja jóvá. /4/ A 3.. /1/ bekezdéséhez rendelt K. 8 jelű melléklet I. fejezet 17. fejezeti szintű kiadásokon belül az út, járdák, közterület és felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai, a zöldfelület és környezetvédelem fenntartási, parlagfű visszaszorítás kiadásai, valamint a tervszerű karbantartási kiadások előirányzatainak részletezését az F. 5. jelű melléklet tartalmazza. /5/ Az előzetes kötelezettségvállalások többéves kihatással járó előirányzatait éves bontásban az EK. jelű melléklet tartalmazza. III. 1/9

2 Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról rendelkező szabályok 4. /1/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek 3.. /1/-/2/ bekezdéséhez rendelt K. 8. és B. 8. jelű mellékletekben meghatározott, a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok, részelőirányzatok szerinti bontását jóváhagyja. /2/ Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját előirányzat módosítási hatáskörben - a Képviselő-testület tájékoztatása mellett, bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti, az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 51. -ában foglaltak szerint. /3/ Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatása miatt a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az elemi beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. /4/ A Képviselő-testület a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát az alábbiak szerint szabályozza: - a gázenergia-szolgáltatás díja, - a villamosenergia-szolgáltatás díja, - a távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja, - a víz-és csatornadíjak, - a tüzelőanyagok beszerzése, - a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai közül az ingatlanok karbantartása, kisjavítása, - az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások közül a szemétszállítási és kéményseprési díjak, - az élelmiszer beszerzés, - a vásárolt élelmezés, - a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, - az általános forgalmi adó részelőirányzatok felett nem rendelkeznek. /5/ A /4/ bekezdésben meghatározott részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultság az önállóan gazdálkodó költségvetési szervet illeti meg. 5. /1/ A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert az /5/ bekezdésben foglalt megszorításokkal az általános célú gazdálkodási tartalék felhasználására E Ft összeghatárig. /2/ A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert az /5/ bekezdésben foglalt megszorításokkal a szociális célú gazdálkodási tartalék E Ft -os összegének felhasználására, amely összegből 550 E Ft-ot a Szociális és Lakásügyi Bizottság javaslata alapján használhat fel. 2/9

3 /3/ A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert az /5/ bekezdésben foglalt megszorításokkal a választókerületi általános céltartalék E Ft-os összegének felhasználására az alábbiak szerint: a) A R. 5. -ának (3) bekezdésése a) pontján ak szövege hatályát veszti, s helyébe az alábbi rendelkezés lép: a) Az összegből az 1-es egyéni választókerületre E Ft-ot, a 2-es egyéni választókerületre E Ft-ot, 3-as egyéni választókerületre E Ft-ot, a 4- es egyéni választókerületre E Ft-ot, az 5-ös egyéni választókerületre E Ft-ot, a 6-os egyéni választókerületre E Ft-ot, a 7-es egyéni választókerületre E Ft-ot, a 8-as egyéni választókerületre E Ft-ot, a 9-es egyéni választókerületre E Ft-ot, a 10-es egyéni választókerületre E Ft-ot, a 11-es E Ft-ot, a 12-es egyéni választókerületre E Ft-ot, a 13-as egyéni választókerületre E Ft-ot, a 14-es egyéni választókerületre E Ft-ot, a 15-ös egyéni választókerületre E Ft-ot, a 16-os egyéni választókerületre E Ft-ot, és a 17-es egyéni választókerületre E Ft-ot köteles fordítani a választókerület lakosságával közvetlenül összefüggő feladatokra és a költségvetési szervek, egyesületek, társadalmi szervezetek támogatására. b) A polgármester döntését kezdeményezheti az adott választókerület vonatkozásában a választókerületben megválasztott képviselő. c) Amennyiben a polgármester a kezdeményező, úgy döntése előtt köteles kikérni az adott választókerületben megválasztott képviselő véleményét. /4/ A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert az /5/ bekezdésben foglalt megszorításokkal a választókerületi fejlesztési céltartalék E Ft összegének a felhasználására az alábbiak szerint: a) a) az összegből az 1-es egyéni választókerület területén E Ft, a 2-es egyéni választókerület területén E Ft, a 3-as egyéni választókerület területén E Ft, a 4-es egyéni választókerület területén E Ft, az 5-ös egyéni választókerület területén E Ft, a 6-os egyéni választókerület területén E Ft, a 7-es egyéni választókerület területén E Ft, a 8-as egyéni választókerület területén E Ft, a 9-es egyéni választókerület területén E Ft, a 10-egy egyéni választókerület területén E Ft, a 11- es egyéni választókerület területén E Ft, a 12-es egyéni választókerület területén E Ft, a 13-as egyéni választókerület területén E Ft, a 14-es egyéni választókerület területén E Ft, a 15-ös egyéni választókerület területén E Ft, a 16-os egyéni választókerület területén E Ft, és a 17-es egyéni választókerület területén E Ft : aa) a hiányzó út-járda, víz, csatorna, gáz, felszíni vízelvezető rendszer és elektromos hálózat terveztetésére és kivitelezésére, és a zöldfelületek (parkok és játszóterek) felújítására, fejlesztésére valamint, ab) az önkormányzati fenntartású intézmények felújítására és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzésére fordítható. b) a polgármester döntését kezdeményezheti az adott választókerület vonatkozásában a választókerületben megválasztott képviselő. c) amennyiben a polgármester a kezdeményező, úgy döntése előtt köteles kikérni az adott választókerületben megválasztott képviselő véleményét. d) az a) pontban meghatározott keretösszeg maximum 50 %-a használható fel az ab) pontban megjelölt célra. 3/9

4 /5/ Az /1/-/4/ bekezdésben foglalt tartalékok az alábbiak szerint használhatók fel: a) június 30-ig a szociális célú gazdálkodási tartalék 40 %-a használható fel, b) alapítványi támogatásra nem fordítható, c) jogszabálysértő kiadásokra nem fordítható, d) szeptember 30-ig valamennyi tartalék keret maximum 75 %-áig lehetséges kötelezettség-vállalást tenni. /6/ A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza az alábbi bizottságokat a /7/ bekezdésben foglalt megszorításokkal - a polgármester egyetértésével - az általános célú gazdálkodási tartalék felhasználására: E Ft összeghatárig Egészségügyi Bizottság; E Ft összeghatárig Ifjúsági és Sport Bizottság; E Ft összeghatárig Költségvetési Bizottság; E Ft Oktatási és Kulturális Bizottság; E Ft összeghatárig Pénzügyi Bizottság; E Ft összeghatárig Szociális és Lakásügyi Bizottság; E Ft összeghatárig Környezetvédelmi Bizottság; E Ft összeghatárig Városfejlesztési Bizottság. /7/ Az általános célú gazdálkodási tartalék /6/ bekezdésben meghatározott előirányzata az alábbiak szerint használható fel: a) június 30-ig az általános célú gazdálkodási tartalék 40 %-a használható fel, szeptember 30-ig e tartalék keret maximum 75 %-áig lehet kötelezettségvállalást tenni. b) alapítványi támogatásra nem fordítható, c) jogszabálysértő kiadásokra nem fordítható. /8/ A polgármester az /1/-/4/ bekezdésében meghatározott hatásköre gyakorlásáról Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 21/2003. (V. 7.) számú rendelete (a továbbiakban: SzMSz) 30. (3) bekezdése c) pontjának rendelkezése szerint köteles beszámolni a Képviselő-testületnek. /9/ A bizottságok a /6/ bekezdésben meghatározott hatáskörük gyakorlásáról az SzMSz 30. -a (4) bekezdésének rendelkezése szerint kötelesek beszámolni a Képviselőtestületnek. 6. /1/ A 3. /1/ bekezdéséhez rendelt K. 8. jelű melléklet I. fejezet 17./fejezeti szintű kiadásokon belül a kulturális tevékenységekre, az önszerveződő közösségek támogatására, a népművelői szakmai ösztöndíjra, és a művészeti tevékenységek támogatására elkülönített előirányzatok felhasználására pályázat útján a Művelődési és Tájékoztatási Bizottság jogosult. /2/ A 3. /1/ bekezdéséhez rendelt K. 8. jelű melléklet I. fejezet 17./fejezeti szintű kiadásokon belül a tanulmányi ösztöndíjra elkülönített előirányzatok felhasználására pályázat útján az Oktatási Bizottság jogosult. /3/ A 3.. /1/ bekezdéséhez rendelt K. 8. jelű melléklet I. fejezet 17./fejezeti szintű kiadásokon belül a gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatására elkülönített 4/9

5 előirányzat felhasználására pályázat útján a Szociális és Lakásügyi Bizottság, az Oktatási Bizottság, és az Ifjúsági- és Sport Bizottság együttesen jogosult. /4/ A 3. /1/ bekezdéséhez rendelt K. 8. jelű melléklet I. fejezet 17./fejezeti szintű kiadásokon belül a sportegyesületek támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján az Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult. /5/ A 3. /1/ bekezdéséhez rendelt K. 8. jelű melléklet I. fejezet 17./fejezeti szintű kiadásokon belül a környezetvédelmi feladatok támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság jogosult. /6/ A 3. /1/ bekezdéséhez rendelt K. 8. jelű melléklet I. fejezet 17./fejezeti szintű kiadásokon belül az épített és természeti értékek védelme támogatására elkülönített előirányzat felhasználására a Terület- és Városfejlesztési Bizottság előzetes véleményének kikérésével pályázat útján a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság és a Művelődési és Tájékoztatási Bizottság együttesen jogosult. /7/ Az /1/-/6/ bekezdésben meghatározott pályázatokat az érintett bizottságok kötelesek április 15-ig kiírni és június 15-ig elbírálni. 7. A Képviselő-testület a kerületi óvodák, általános iskolák és gimnáziumok finanszírozási koncepciója A./ fejezet 2.d. pont alapján fennmaradó 3 %-os órakeretből oktatási céltartalékot képez. Az oktatási céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület egyedileg dönt. 8. A Képviselő-testület a lakásépítés és vásárlás céljára képzett tartalék felhasználásáról és a közbiztonsági céltartalék felhasználásáról egyedileg dönt. 9. A 3. /1/ bekezdéséhez rendelt K. 8. jelű melléklet I. fejezet 17. fejezeti szintű kiadásokon belüli szociális célú alapítványok támogatására elkülönített előirányzat felhasználásáról a Képviselő- testület egyedileg dönt. 10. A 3.. /1/ bekezdéséhez rendelt K. 8. jelű melléklet I. fejezet 17. fejezeti szintű kiadásokon belüli Kisebbségi Önkormányzatok támogatása előirányzatának felhasználásáról, pályázat útján a Képviselő-testület dönt. 11. /1/ A 3. (1) bekezdéséhez rendelt K. 8. jelű melléklet I. fejezet 17. fejezeti szintű kiadásokon belül az oktatási intézmények eszközfejlesztésére elkülönített keretből minden egyes önkormányzati fenntartásban lévő óvoda, általános iskola, gimnázium, 5/9

6 valamint zene- és művészeti iskola a 2005/2006. tanév nyitó (október 1-jei) statisztikai létszám (nappali tagozat) után Ft/tanuló ill. gyermek összegben részesül. /2/ Az oktatási intézmények eszközfejlesztésére az /1/ bekezdés szerint elkülönített keret csak a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben szereplő kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben foglalt követelmények teljesítése érdekében használható fel azzal a kikötéssel, hogy: a) augusztus 30-ig az előirányzat 50 %-a csak pályázati önrészként vehető igénybe, b) a pályázati önrész maradványa szeptember 1-jét követően az intézményvezető döntése alapján kerülhet felhasználásra. 12. /1/ A 3. (1) bekezdéséhez rendelt K. 8. jelű melléklet I. fejezet 17. fejezeti szintű kiadásokon belül az önkormányzati tankönyvtámogatás előirányzatból támogatás illeti meg a nappali rendszerű oktatásban résztvevő évfolyamos tanulókat, kivéve azokat, akik a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény 3. számú mellékletének 22. b) pontja alapján ingyenes tankönyvellátáshoz állami támogatásra jogosultak. /2/ A támogatás fajlagos összege: 3.600,- Ft / tanuló /3/ Az iskolák a támogatást a 2006/2007. tanévi (tényleges) nyitó statisztikai létszámunk alapján igényelhetik a fenntartótól. 13. A 3. (1) bekezdéséhez rendelt K. 8. jelű melléklet I. fejezet 17. fejezeti szintű kiadásokon belül a diákönkormányzatok támogatására elkülönített keret összeg a októberi tanügyi statisztikában szereplő tanulólétszám alapján kerül felosztásra az iskolák között. 14. A 3. (1) bekezdéséhez rendelt K. 8. jelű melléklet I. fejezet 17. fejezeti szintű kiadásokon belül a közalkalmazottak munkaruha juttatására elkülönített keret összeg a január 1-jén engedélyezett közalkalmazotti létszám alapján kerül felosztásra az intézmények között. 15. A 3. (1) bekezdéséhez rendelt K. 8. jelű melléklet I. fejezet B./Felhalmozási célú kiadásokon belül a közoktatási- és köznevelési intézmények részére számítógép beszerzésre elkülönített E Ft összegű előirányzat a októberi tanügyi statisztikában szereplő gyermek, illetve az 1 4. évfolyamos általános iskolai tanulók létszáma és a művészeti oktatásban résztvevő 1-8. évfolyamos tanulók létszáma alapján kerül felosztásra. 6/9

7 16. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 3. /4/ bekezdéséhez rendelt F. 5. jelű mellékletben meghatározott részelőirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbiak szerint: amennyiben az e rendeletben meghatározott előirányzat a feladat elvégzését nem biztosítja, úgy a más feladatoknál képződött előirányzat maradványt a hiány fedezetére lehet átcsoportosítani. 17. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközökért kizárólag 1 évnél rövidebb lejáratú, a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény rendelkezései szerint államilag garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt vásároljon. 18. /1/ Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szerv (a továbbiakban: intézmény) abban az esetben köthet átmenetileg, határozott időre külső személlyel, szervezettel szellemi tevékenység elvégzésére irányuló szolgáltatási szerződést (továbbiakban: szerződés), ha arra jogszabályban, illetve az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott alapfeladatai ellátásához feltétlenül szükség van és: a) az adott alapfeladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, végzettséggel, szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező köztisztviselőt, közalkalmazottat vagy munkavállalót az intézmény nem foglalkoztat, vagy b) az intézménynek nincs elegendő munkaerő kapacitása az adott feladat ellátására, vagy c) az intézmény alapfeladatai, alaptevékenysége részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, vagy meghatározott alkalmanként, időben rendszertelenül ellátandó alapfeladat. /2/ A szerződésnek tartalmaznia kell különösen az alábbiakat: a) a szerződés pontos megnevezését, b) a külső személy, szervezet által ellátandó feladatot, c) annak pontos megjelölését, hogy a szerződés megkötésére vezető körülmények közül mely körülmény (feltétel) áll fenn, d) a szolgáltatás, tevékenység ellátásának részletes feltételeit, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, e) a szerződésben rögzített szolgáltatás, tevékenység teljesítésének igazolására felhatalmazott személy nevét, beosztását, f) a szerződés időtartamát, valamint arra történő utalást, hogy a külső személlyel, szervezettel a szellemi tevékenység elvégzésére irányuló szerződés a jövőre nézve, indoklás nélkül megszűnik, amennyiben nem állnak fenn a szerződés megkötésére vezető körülmények (feltételek). /3/ Az intézményben vezetői feladat ellátására szerződés nem köthető. 7/9

8 19. /1/ Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának a helyi adókról szóló, többször módosított 58/2002.(XII.27.) számú rendelete alapján a évben befolyó helyi adókból származó bevétel csak fejlesztési kiadásokra fordítható. /2/ Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának a talajterhelési díj fizetéséről szóló, többször módosított 33/2004. (V.21.) rendelete alapján évben befolyó talajterhelési díjbevétel a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi és minőségi védelmére használható fel a tárgyévi csatornázási feladatok megvalósítása érdekében. IV. Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése 20. /1/ A Budapest Főváros XVII. kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Román Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és a Budapest Főváros XVII. kerületi Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 3. /1/ bekezdéséhez rendelt K. 8. jelű melléklet és a KÖ.2. jelű melléklete tartalmazza. /2/ A helyi kisebbségi önkormányzatok 640 E Ft/év önkormányzati támogatásra jogosultak. Ha a kisebbségi önkormányzat év közben megszűnik, vagy az időközi választás eredménytelen, a megszűnést követő hónap 1-jétől nem illeti meg a támogatások időarányos része. Az év közbeni megszűnésre vonatkozó rendelkezést kell megfelelően alkalmazni abban az esetben is, ha a évi kisebbségi önkormányzati képviselők általános választása során a támogatásban részesülő önkormányzat nem alakul újjá. A évi kisebbségi önkormányzati képviselők általános választását követően újjá alakuló kisebbségi önkormányzatokat a támogatások éves összegének időarányos része illeti meg. V. Vegyes és záró rendelkezések 21. /1/ Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre az ÁHT. és az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998./XII.30./ Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. /2/ E rendelet március 10. napján lép hatályba. Budapest, dr. Nagy István. Dr. Hoffmann Attila 8/9

9 jegyző polgármester A rendelet kihirdetésre került: március napján. dr. Nagy István jegyző 9/9

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges,

Részletesebben

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg:

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (III. 10.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről.

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (III. 10.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (III. 10.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről.* Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVIX. (XLVII.) évfolyam 3. szám 2009.március 27. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 6/2009. (III. 27.) rendelet: A Veszprém

Részletesebben

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2010. (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2010. (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2 (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2 évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 2. napirendhez. Tárgy: Önkormányzat

Részletesebben

költségvetési felhalmozási bevételeit költségvetési felhalmozási kiadásait finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait

költségvetési felhalmozási bevételeit költségvetési felhalmozási kiadásait finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 2./2015./III.16./ R e n d e l e t e

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 2./2015./III.16./ R e n d e l e t e KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: nyílt 2./2015./III.16./ R e n d e l e t e az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Vatta

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. ( II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. ( II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. ( II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (III.6.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (III.6.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (III.6.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben