a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján"

Átírás

1 Csicsergő Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Csicsergő Óvoda német nemzetiségi óvodapedagógus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2040 Budaörs, Clementis L. utca 3. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A német nemzetiségi nyelv megszerettetése, hagyományápolás. A Helyi Nevelési Program maradéktalan megvalósítása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus, büntetlen előélet, magyar állampolgárság

2 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: április 11. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Csicsergő Óvoda címére történő megküldésével (2040 Budapest, Clementis L. utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 49/2013, valamint a munkakör megnevezését: német nemzetiségi óvodapedagógus. Elektronikus úton Veres Gáborné részére a címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: április 18. Humánus Alapítványi Általános Iskola a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Humánus Alapítványi Általános Iskola Angol szakos tanár munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

3 Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 12 órás A munkavégzés helye: Budapest, 1114 Budapest, Kanizsai utca 6. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Angol szakos tanári feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Felsőfokú képesítés, Angol szakos tanár, Erkölcsi bizonyítvány A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: április 8. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kolozsvári-Bogya Veronika nyújt, a os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Csirmaz Erzsébet részére a címen keresztül A pályázat elbírálásának határideje: április 12.

4 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet titkárságvezető munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, augusztus 31-ig szól. A munkavégzés helye: Budapest, 1055 Budapest, Szalay utca A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Irányítja és felügyeli a Titkárság munkáját, ellenőrzi a feladatok végrehajtását. - Elkészíti a Titkárság ügyrendjét, ennek keretében kialakítja a feladatok munkakörre telepítését, az SZMSZ-ben nem szabályozott kérdésekben a munkamegosztást, feladatokat és hatásköröket. Kialakítja a helyettesítés rendjét, a feladatvégzés zavartalan biztosítása érdekében. A Titkárság ügyrendjét jóváhagyásra benyújtja a Főigazgatónak. - Gondoskodik az intézeti szabályzatok, főigazgatói utasítások, körlevelek kihirdetéséről, elektronikus és papíralapú belső nyilvánosság biztosításáról. - Koordinálja, felügyeli a szervezeti egységek adminisztratív tevékenységét. - Gondoskodik a Titkárságra és a főigazgató

5 számára érkező illetve keletkező iratok ügyintézésre előkészítéséről, postázásáról, iktatásáról, irattározásáról. Elvégzi a főigazgatói aláírásra előkészített iratok előzetes áttekintését, kontrollját. - Gondoskodik az intézeti közalkalmazottak vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásáról. - Javaslatot tesz az intézet működésével kapcsolatos szabályozást és folyamatokat illetően. - Megszervezi és koordinálja a Főigazgató által létrehozott és működtetett testületek, illetve az állandó és eseti jelleggel létrehozott munkacsoport (ok) tevékenységét. - Gondoskodik a Főigazgató programjának megszervezéséről, szakmai programjának belső nyilvánosságáról. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Egyetem, jogi egyetemi végzettség költségvetési intézmény központi titkárságán eltöltött legalább 2 éves szakmai gyakorlat magyar állampolgárság büntetlen előélet cselekvőképesség A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: jogi szakvizsga közigazgatási vizsga tapasztalat elektronikus iktatóprogram kezelésében tapasztalat intézményi döntéshozó testületek munkájának adminisztrációs támogatásában A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

6 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás másolata részletes szakmai önéletrajz motivációs levél végzettséget igazoló okiratok másolata a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: április 5. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Wolfné Dr. Borsi Julianna nyújt, a os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Bukolyiné Pomázi Ildikó részére a címen keresztül A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az állás betöltéséről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A benyújtott pályázatok tartalma, valamint a döntést előkészítő Pályázat Értékelő Bizottság mérlegelése alapján személyes meghallgatásra is sor kerülhet. A pályázat elbírálásának határideje: május 5. Munkácsy Mihály Múzeum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

7 pályázatot hirdet Munkácsy Mihály Múzeum néprajzos muzeológus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Békés megye, 5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 9. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A néprajzi és nemzetiségi néprajzi gyűjtemény gondozása, fejlesztése, kiállítások rendezése, tudományos kutató és feldolgozó munka, szakmai publikációk készítése, részvétel az intézmény közművelődési tevékenységében. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség (néprajz szakon), cselekvőképesség, büntetlen előélet, végzettségének és az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat, tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret,

8 kiemelkedő, szakirányú tudományos tevékenység, felhasználói szintű MS Office ismeret, az önkormányzati fenntartású muzeális intézményben csak olyan személy foglalkoztatható, aki megfelel a Kult. tv ának. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Az intézmény nemzetiségi bázistevékenységével kapcsolatos szakmai tapasztalat és nyelvismeret. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázó részletes szakmai önéletrajza, szakmai gyakorlat igazolása, iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, a feladattal kapcsolatos szakmai koncepció, publikációs jegyzék, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, arról szóló nyilatkozat, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: április 2. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hankó Györgyné nyújt, a , 06-66/ os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Munkácsy Mihály Múzeum címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Széchenyi utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XII. 482/2013., valamint a munkakör megnevezését: néprajzos muzeológus. A pályázat elbírálásának módja, rendje:

9 A pályázatokról az intézmény vezetője, mint munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. A pályázat elbírálásának határideje: április 10. Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Titkársága nemzetközi szakreferens munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1051 Budapest, Nádor utca 7. Ellátandó feladatok: részvétel az MTA nemzetközi kapcsolatainak, együttműködési programjainak szervezésében, kapcsolattartás nemzetközi tudományos szervezetekkel, részvétel az MTA nemzetközi eseményeinek, rendezvényeinek szervezésében, részvétel az MTA pályázatainak lebonyolításában. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

10 hazai és nemzetközi tudományos szervezetek programjának, eseményeinek monitorozása, elemzése, szakértői anyagok készítése, együttműködési programokban való részvétel, Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" évi XXIII. törvény, valamint a(z) Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának Közszolgálati Szabályzatáról szóló elnöki határozatban foglalt rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet, Egyetem, felsőfokú angol nyelvvizsga, tapasztalat nemzetközi szervezetekkel, külföldi intézményekkel való együttműködésben, kiváló kommunikációs készség magyar és idegen nyelven, felhasználói szintű informatikai ismeretek. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: nemzetközi kapcsolatok szakirányú végzettség, német, orosz nyelvtudás, rendezvényszervezés, projekt-menedzsment tapasztalat, tájékozottság és gyakorlat a nemzetközi protokoll terén, kutatói tapasztalat vagy tudományszervezés terén szerzett gyakorlat.

11 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, fényképes önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm.rend. 1. sz. mellékletében meghatározott tartalommal és motivációs levél, iskolai végzettségét, szakképzettségét, nyelvismeretét tanúsító okiratok, dokumentumok másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy ennek igényléséről szóló igazolás (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló hivatalos igazolás), nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban július 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: április 12. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor utca 7. vagy 1245 Budapest, Pf.: ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: /8/H/2013., valamint a munkakör megnevezését: nemzetközi szakreferens. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatokat Szakmai Előkészítő Bizottság értékeli és választja ki a személyes meghallgatásra javasolt pályázókat. A Bizottság a személyes meghallgatások utáni javaslatát döntésre, a munkáltatói jogkör gyakorlója elé terjeszti. A döntést követően a pályázat eredményéről a pályázók postai úton értesítést kapnak, a pályázati anyag egyidejű megküldésével. Az át nem vett pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek. A pályázat elbírálásának határideje: május 24. Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára

12 a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Titkársága EU szakreferens munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1051 Budapest, Nádor utca 7. Ellátandó feladatok: kapcsolattartás EU intézményeivel és az EU-ban működő tudományos szervezetekkel, az EU K+F+I pályázati programjainak, pályázatainak monitorozása, segítség nyújtása magyarországi pályázóknak, részvétel az MTA Európai Unióhoz köthető eseményeinek, rendezvényeinek szervezésében. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Európai Unió és tagállamainak tudománypolitikai célkitűzéseinek monitorozása, elemzése, szakértői anyagok készítése. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" évi XXIII. törvény, valamint

13 a(z) Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának Közszolgálati Szabályzatáról szóló elnöki határozatban foglalt rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet, Egyetem, EU szervezeteinek, K+F és tudományfinanszírozó programjainak alapos ismerete, tapasztalat EU szervezetekkel való közös munkában, kiváló kommunikációs készség magyar és idegen nyelven, felsőfokú angol nyelvvizsga, 2 év szakirányú tapasztalat Európai Unióval kapcsolatos ügyek terén, felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: nemzetközi kapcsolatok szakirányú végzettség, német, orosz nyelvtudás, EU-pályázatok vezetésében, kiírásában szerzett tapasztalat, tájékozottság és gyakorlat a nemzetközi protokoll terén, kutatói tapasztalat vagy tudományszervezés terén szerzett gyakorlat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

14 a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, fényképes önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm.rend. 1. sz. mellékletében meghatározott tartalommal és motivációs levél, iskolai végzettségét, szakképzettségét, nyelvismeretét tanúsító okiratok, dokumentumok másolata, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy igazolás arról, hogy a pályázó jelenleg erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban június 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: április 12. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor utca 7. vagy 1245 Budapest, Pf.: ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: /9/H/2013., valamint a munkakör megnevezését: EU szakreferens. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatokat Szakmai Előkészítő Bizottság értékeli és választja ki a személyes meghallgatásra javasolt pályázókat. A Bizottság a személyes meghallgatások utáni javaslatát döntésre, a munkáltatói jogkör gyakorlója elé terjeszti. A döntést követően a pályázat eredményéről a pályázók postai úton értesítést kapnak, a pályázati anyag egyidejű megküldésével. Az át nem vett pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek A pályázat elbírálásának határideje: május 24. Móricz Zsigmond Általános Iskola, Diákotthon, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon

15 a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Móricz Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai Intézmény pszichológus munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű április 30. ig tartó közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Zala megye, 8960 Lenti, Vörösmarty utca 30. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Beilleszkedési,- tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek diagnosztizálása és terápiája, iskolaérettségi vizsgálat valamint intelligencia vizsgálatok végzése. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Egyetem, Szakvizsgázott pszichológus, ECDL büntetlen előélet

16 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Hitelesített bizonyítvány másolatok Erkölcsi bizonyítvány Szakmai önéletrajz A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban április 8. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: április 2. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Móricz Zsigmond Általános Iskola, Diákotthon, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon címére történő megküldésével (8960 Lenti, Béke utca 31.. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 84/2013., valamint a munkakör megnevezését: pszichológus. Személyesen: Szabóné Zakó Krisztina, Zala megye, 8960 Lenti, Béke utca 71.. A pályázat elbírálásának határideje: április 2. Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet GYÖNGYÖK Mátra Művelődési Központ marketing és reklámszervező munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

17 határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Heves megye, 3200 Gyöngyös, Barátok tere 3. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény és a rendezvények marketingje, kapcsolattartás a médiával, reklámszervezés, PR munka. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Főiskola, Marketing szak kulturális szakirány, Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás, Kulturális intézményben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), Magyar állampolgárság, büntetlen előélet A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Egyetem, művelődésszervező, kulturális menedzser,

18 Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás, ECDL Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű kommunikációs készség, team munka, rugalmasság, igényes munkavégzés, Előnyt jelentő kompetenciák: Kiváló szintű fogalmazási készség Kiváló szintű tárgyaló készség kreatív gondolkodás A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes kézzel írott szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: április 11. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ferencz Mónika nyújt, a os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyösi Kulturális és Közgyűjteményi Központ címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, Barátok tere 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MMK/8//59/2013/KI, valamint a munkakör megnevezését: marketing és reklámszervező. A pályázat elbírálásának módja, rendje:

19 A pályázatok értékelése után a kiválasztottakkal állásinterjúra kerül sor. A pályázat elbírálásának határideje: április 22. Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Nagyközségi Könyvtár könyvtár vezető beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, naptól napigig szól. A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5462 Cibakháza, Petőfi út 14. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A könyvtár szakmai munkájának koordinálása, színvonalas szakmai tevékenységnek tervezése, szervezése, az intézmény működését érintő

20 pályázati lehetőségek figyelése, pályázatok készítése, személyügyi és gazdasági feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Magyarország évi központi költségvetésről szóló évi CCIV. törvény 7. melléklete szerint, valamint a vezetői pótlék a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelt 3. számú melléklet 3.I.25. alpontja alapján, területi pótlék ugyanezen rendelt 20. (5)bekezdése alapján kerül megállapításra. rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Főiskola, A 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet 6/B.(1) bekezdésében előírt szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség., könyvtárosi - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Hasonló területen intézményvezetői munkakörben szerzett tapasztalat. Kiváló kapcsolatteremtő, kommunikációs és irányító készség, számítógép felhasználó szintű ismerete, helyismeret. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okmányok másolatát. Büntetlen előéletet igazoló, 30 napnál nemrégebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, részletes szakmai önéletrajzot, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, nyilatkozatot arról, hogy a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e. A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban július 1. napjától tölthető be.

21 A pályázat benyújtásának határideje: április 30. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegyes Zoltán polgármester nyújt, a os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (5462 Cibakháza, Szabadság tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1437/2013., valamint a beosztás megnevezését: könyvtáros. Személyesen: Hegyes Zoltán Polgármesternél munkaidőben, Jász- Nagykun-Szolnok megye, 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A 138/1992.(X.8.) kormányrendelet 5. (13) bekezdése szerinti véleményezést követően, a pályázókat Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának bizottsága hallgatja meg és Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: június 30. Nagybajom Város Polgármestrei Hivatala a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagybajom Város Polgármesteri Hivatala polgármesteri hivatal ügyintéző titkár munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama:

22 határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Somogy megye, 7561 Nagybajom, Fő utca 40. Ellátandó feladatok: Testületi ülésekre előterjesztések készítése, az üléseken jegyzőkönyv vezetése, azok elkészítése és felterjesztése. A polgármester és jegyző titkársági feladatok ellátása. Szükség esetén ügyviteli alkalmazott helyettesítése. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Ügyviteli feladatok ellátása, ügyviteli- technikai eszközök, berendezések használata. Iratok, dokumentumok kezelése. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet, Középiskola/gimnázium, ügyintéző titkár, önkormányzati igazgatásban - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

23 ECDL B kategóriás jogosítvány, gyors- és gépírás A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 5. mellékletében foglalt adattartalommal, képesítést tanúsító okiratok fénymásolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági-erkölcsi bizonyítvány, Nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a pályázó pályázati anyagát. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: április 18. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény - Érd a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Lelkigondozó Félállású Pszichológus munkakör betöltésére.

24 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 18 órás A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső utca A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A rendelőintézet Pszichiátriai rendelésén és gondozójában pszichológusi feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Egyetem, Járóbeteg szakellátásban szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP, Elvárt kompetenciák: Jó szintű empátia, betegközpontúság, A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban május 1. napjától tölthető be.

25 A pályázat benyújtásának határideje: április 17. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kőszegi Gábor nyújt, a 06(23) os telefonszámon. Mezőberény Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Mezőberény Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Titkársági referens munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Békés megye, 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet: I. 22. Titkársági, testületi feladatkör A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A képviselő-testület ülésére előterjesztések készítése, önkormányzati rendeletek és a hivatal belső szabályzatainak előkészítése.

26 Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet, Egyetem, Jogász szakképzettség, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Igazgatásszervezői, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés. Német vagy angol nyelv legalább társalgási szintű ismerete. Felhasználói szintű számítógépes ismeret., A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes szakmai önéletrajz (45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerint), végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a teljes pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: április 19. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Földesi Szabolcs jegyző nyújt, a 66/ os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:

27 Postai úton, a pályázatnak a Mezőberény Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: /2013., valamint a munkakör megnevezését: Titkársági referens. Személyesen: Dr. Földesi Szabolcs, Békés megye, 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: április 26.

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Dornyay Béla Múzeum Dornyay Béla Múzeum múzeumi kiállításrendező munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Nógrád megye, 3100 Salgótarján,

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2015.01.21 - ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további

Részletesebben

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA. 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA. 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás hatályos: 2015.07.27 - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és

Részletesebben

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján Közművel velődési, idegen nyelvű pályázatíró, projektmenedzser eupalyazatiportal.hu Budapesti Művelődési Központ. Jelentkezési határidő: 2013. március 29. Budapesti Művelődési Központ a Közalkalmazottak

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 10. szám 2012. szeptember 26. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 49. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 49. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 18., péntek 49. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 1/2010. (VI. 18.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mûködésével

Részletesebben

lléjsfs plqll Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest.,...

lléjsfs plqll Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest.,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbánya! Önkormányzat Képviselő-testület ülése lléjsfs plqll Budapest.,...

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LX. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 3185 3224. OLDAL 2010. december 11. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2040 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 11. szám 2010. november 30. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 3513 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. június 23 27. Megjelenik minden héten. XI. évfolyam, 2008/26. szám I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek Személyügyi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5877 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. augusztus 22., péntek XI. évfolyam, 2008/34. szám TARTALOM V. Személyügyi hírek Az Egészségügyi Minisztérium személyügyi

Részletesebben

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19.

JOGSZABÁLY. Telefon: 795-4722, fax: 795-0230. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. II. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. AUGUSZTUS 19. Felhívjuk elõfizetõink figyelmét, hogy az Oktatási és Kulturális Közlöny Szerkesztõsége elérhetõségei az alábbiak szerint megváltoztak: Telefon:

Részletesebben

KÖZLEMÉNYEK. LII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. FEBRUÁR 21. TARTALOM

KÖZLEMÉNYEK. LII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. FEBRUÁR 21. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. FEBRUÁR 21. TARTALOM oldal KÖZLEMÉNYEK Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére... 281 Pályázati felhívás nevelési-oktatási

Részletesebben

TARTALOM KÖZLEMÉNYEK. Pályázati felhívások felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói állásaira

TARTALOM KÖZLEMÉNYEK. Pályázati felhívások felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói állásaira LII. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. JÚNIUS 9. oldal KÖZLEMÉNYEK Pályázati felhívások felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói állásaira... 1609 Pályázati felhívások nevelési-oktatási és egyéb

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

~ ~9. számú előterjesztés

~ ~9. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~ ~9. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5877 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. október 22., szerda XI. évfolyam, 2008/43. szám TARTALOM V. Személyügyi hírek A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 647 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. január 23., péntek XII. évfolyam, 2009/3. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán

Részletesebben

KURATÓRIUMA. Pályázati felhívás a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány ügyvezető igazgatói munkakör betöltésére

KURATÓRIUMA. Pályázati felhívás a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány ügyvezető igazgatói munkakör betöltésére BUDAPEST MAV SYMPHONY ORCHESTRA FOUNDATION (MÁV) KURATÓRIUMA Székhely: 1087 Bp., Kerepesi út 1-5., Levelezési cím: 1088 Budapest, Múzeum u. 11. Telefon: (+36 1) 338-2664; Fax./Tel.: (+36 1) 338-4085; E-mail:

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. FEBRUÁR 17-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. FEBRUÁR 17-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. FEBRUÁR 17-I

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 44. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 4., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 44. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 4., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 4., péntek 44. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 1/2010. (VI. 4.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 9459 2/2010.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA LXII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 4985 5032. OLDAL 2012. június 12. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 2310 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről Határozat száma: 117/2011.(VII.06.) 118/2011.(VII.06.) 119/2011.(VII.06.) 120/2011.(VII.06.)

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja:PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i ülésére VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. március 21. Megjelenik minden szerdán. X. évfolyam, 2007/12. szám Ára: 357 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi

Részletesebben

264/2011. (IX.30.) kt. határozata

264/2011. (IX.30.) kt. határozata RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben