Ahol élni jó Budapest

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ahol élni jó Budapest"

Átírás

1 Ahol élni jó Budapest Intelligens helyi megoldások egy feltörekvő európai nagyvárosért A kiadvány a Studio Metropolitana és az MTA Regionális Kutatások Központja KÉTI közreműködésével készült

2 Az élhető jövő városa a fenntartható Budapest Eszter Elemér Budapest csakúgy, mint a világ legtöbb nagyvárosa, globális és regionális szinten is olyan gazdasági, környezeti, valamint társadalmi változásokkal szembesül, amelyek komoly kihívások elé állítják a városvezetést. Számolnunk kell a globalizáció, az urbanizáció, valamint a demográfiai és klímaváltozás által gerjesztett hatásokkal, amelyek nagy terhet rónak a város infrastruktúrájára. A globális trendek mellett ugyanakkor nap mint nap tapasztaljuk a helyi zsúfoltságból, környezetterhelésből, túlhasználatból eredő konfliktusokat is. E folyamatok azonban nem csak problémaként jelenhetnek meg, hanem új lehetőséget is kínálnak az itt élők számára a város újragondolására és új, környezettudatos életmód kialakítására. Amennyiben Budapest a városok éleződő versenyében előnyös pozíciót óhajt kivívni magának, meg akarja tartani lakosságát és működő tőkét is vonzana, akkor innovatív megoldásokat kell találnia e kihívásokra. Ez napjainkban is folyamatosan zajlik, számos előremutató kezdeményezést látunk, gondoljunk csak a Budapest Szíve programra vagy a lakótelepek energiahatékonyságának javítását célzó projektekre. A kitűzött célok azonban még távol vannak, s ezek eléréséhez nem elegendő egyegy projekt megvalósítása, hanem komplex gondolkodásra, egységes stratégiára van szükség. Meg kell vizsgálni, miként tudunk jobb életminőséget teremteni Budapesten például az energiaelosztás, a közlekedésszervezés, a forgalomirányítás vagy az épületek energiahatékonyságának növelésével. A Studio Metropolitana támogatja a főváros ez irányú törekvéseit, ezért a Siemens Zrt.-vel és a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjával együttműködve hosszú távú dialógust kezdeményez, amibe a városvezetés mellett a szakmai oldal képviselőit és a lakosságot is bevonnák, és ami a közös gondolkodás és a párbeszéd révén megoldásokat találhat e mindannyiunkat érintő témákban. Eszter Elemér ügyvezető, Studio Metropolitana Városfejlesztő Műhely Gondolatok a jövő Budapestjéről Az élhető város alapjai Közlekedésmenedzsment Hatékony forgalomirányítás Közösségi közlekedés Intelligens hálózat Elektromobilitás Energiahatékony épületek Megtakarítási szerződések Napelemek közintézményeken Zöld + Kórházak Következtetések, kilátások

3 Gondolatok a jövő Budapestjéről Budapest a 17. helyet foglalja el az Európai Zöld Város Mutatóban szereplő 30 város között. Economist Intelligence Unit, Európai Zöld Város Mutató A Budapesten élők az átlagot meghaladó mértékben választják a tömegközlekedést, gyaloglást és kerékpározást. Economist Intelligence Unit, Európai Zöld Város Mutató Meggyőződésem, hogy Budapest a 100 évvel ezelőtt megteremtett belvárosi imázsából él, de szunnyad. Ránk vár a pillanat, hogy felébresszük. Zoboki Gábor, építész Egy építész számára a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy miként lehet ebbe a védendő, emberléptékű örökségbe egy XXI. századi, láthatatlan infrastruktúrát csempészni. A megoldáshoz lényegi döntések, értékválasztások szükségesek, például a gyalogos belváros megteremtése érdekében is. Budapest szerencsés helyzetben van, mert nem állt be az urbanizációtól fuldokló nagyvárosok sorába. Hogy ezt hoszszú távon elkerüljük, az épített örökségünk mellett védenünk kell a zöld- és közterületeinket is. Bízom benne, hogy munkánk eredményeként a hazai tőzsde a pénzvilágban betöltött szerepével segíti Magyarország, azon belül is Budapest fenntartható, minőségi fejlődését. Dr. Patai Mihály, a Budapesti Értéktőzsde elnöke Amikor a magyarországi tőkepiac fejlesztéséhez, a magyar gazdaság tőkevonzó képességének és ezzel fejlődési potenciáljának erősítéséhez nélkülözhetetlen magas színvonalú tőzsdei szolgáltatásokról gondoskodunk, akkor a hazai pénzügyi szektor központját adó fővárosunk erősségeire is építhetünk. A hazai pénzügyi kultúra fejlesztése során is bizton számíthatunk a sokszor budapesti központú tudományos intézmények, gazdasági szervezetek, sőt hatóságok együttműködésére. Budapesten az ember úgy érzi, hogy rengeteg változás a közelmúltban történt, a város folyamatosan változik. Zwack Izabella, Zwack Unicum Nyrt., az Igazgatóság tagja Budapestnek óriási lehetősége van arra, hogy a régió egyik vezető városa legyen. Ki kell használnia adottságait: kultúráját, építészeti kincseit, általában a művészeteket, a nagyszerű éttermeket és egyedülállóan pezsgő éjszakai életét. A történelmi múlt egybeforrt a jelenkorral, ez különbözteti meg számos nyugateurópai fővárostól. Vállalatunk mélyen beágyazódott a magyar társadalom életébe, így ha Budapest, az ország virágzik, az ránk is pozitív hatással van. Remélem, hogy a családi vállalkozások nőnek és terjeszkednek, nagy szükség van rájuk egy város, egy ország életében. Budapestnek van annyi kulturális, szellemi energiája, amelyet képes kisugározni, amellyel ismertté teheti az országot, és amellyel valódi hungaricum tud lenni. Enyedi György, az MTA rendes tagja A társadalmi fenntarthatóság hangsúlyozását javaslom, mert csak egy egészséges szerkezetű társadalom képes megfelelni a környezeti fenntarthatóság szempontjainak. A fenntarthatóság nem egy tökéletes, hibátlan világot jelent, hanem azt, hogy a polgárok többsége szereti a fővárost és részt vesz formálásában. Budapest lakói legyenek olyan polgárok, akik magukénak érzik a várost, és így is cselekszenek. A civil szerveződés szempontjából fontos a kisebb városrészekhez köthető helyi közösségek létrejötte. 4 5

4 Az élhető város alapjai Ahhoz, hogy a jövő Budapestjén jó legyen élni, szükséges, de nem elegendő, hogy víziókkal rendelkezzünk a városról. Ugyanígy szükséges, de nem elegendő, hogy konkrét megoldásaink legyenek a felvetődő kihívásokra. A víziókat és a megoldásokat egy város esetében ugyanúgy, mint egy vállalatnál a világos stratégia megfogalmazása és végrehajtása köti össze. VÁROS KÖRNYEZET ÉLET- MINŐSÉG CÉL KORMÁNYZÁS VÁROS VERSENY- KÉPESSÉG VÁROS megvalósítás kommunikáció mérés, értékelés, visszacsatolás (monitoring) Egyértelmű és elérhető cél Budapest célja, hogy a helyi adottságokra építve, de újszerű, kreatív és kipróbált globális megoldások kombinációjával stabil, elismert pozíciót szerezzen Európában és a világban. A siker kulcsa a növekedési céllal egyenrangú minőségi átalakulás. Olyan egyszerű, átlátható keretbe foglalt megoldások alkalmazása szükséges, amelyek hoszszú távon érzékelhetően javítják a magyar fővárosban élők és dolgozók közérzetét. Világos stratégia Abban, hogy egy város a XXI. század elején sikeresen változtasson pozícióján, valamint belső és külső megítélésén, három tényező biztosan fontos szerepet játszik: a környezet, a versenyképesség és az életminőség. Környezet A városok minőségorientált fejlesztését célzó stratégiáinak kulcsfontosságú tényezője a környezeti szempontok és hatások figyelembevétele. A környezeti fenntarthatóság alapfeltétele többek között az intelligens területhasználat, ami megfelelő arányban és területi elrendezésben hangolja össze a városon belül a különböző hasznosítási módokat (például lakóterület, munkahely, zöldfelület). Európa évi Zöld Fővárosában, Hamburgban kulcskérdés, hogy a városi tereket és területeket élhető, széles társadalmi konszenzuson alapuló, egyben fenntartható, a környezetet és az éghajlatot kevéssé terhelő módon hasznosítsák. Versenyképesség Versenyképes gazdaság nélkül nincs versenyképes város. A sikeres város jellemzően vonzza az érdeklődő, kiművelt, sokoldalú és kreatív embereket. Kulcsszerephez jut a közoktatás, mint a versenyképesség alapjainak megteremtését biztosító intézményi hálózat. A fenntartható európai városokról szóló, 2007-ben elfogadott Lipcsei Charta a városi versenyképesség erősítésének három tényezője között sorolta fel a kezdeményező helyi innovációs és oktatási politikákat. Életminőség Az életminőség javítása a városokban az élhető város megteremtésének egyik sarkalatos pontja. A kihívások egyike a városi biztonság, hiszen ez alapvetően meghatározza a lakosság és valamennyi városi szereplő egész városhoz és közvetlen környezetéhez való viszonyát. Az Európai Városbiztonsági Fórum amelynek Budapest is tagja tevékenysége jól példázza, hogy a világszintű gondolkodás alapján helyi körülményekre kidolgozott válaszok a városbiztonsági politikákon keresztül a biztonságérzet és az életminőség pozitív irányú változását segítik elő. Hatékony intézményrendszer Ahhoz, hogy a stratégia működjön és működtethető legyen, hatékony, többszintű városi kormányzás megszervezése szükséges. A városirányítás szereplőinek, szervezeti formáinak és hatásköreinek sokszínűsége a változó világra folya- matosan reagálni képes formában teremti meg a kapcsolatot a stratégia elmélete és a város valósága között. Kommunikációs stratégia A változások végrehajtásának sikere az együttműködésben rejlik. A városi fejlesztési politikák és konkrét beavatkozások minél szélesebb körű megismertetését, elismertetését és az együttműködést szolgálja a hatékony és sokszínű kommunikáció. A jó kommunikáció a rendelkezésre álló módszerek széles körét alkalmazza, hogy mindenkit a megfelelő, személyre és élethelyzetre szabott információkkal érjen el a városról és a város alakításáról. Mérés és ellenőrzés A várospolitika mindennapjainak körforgásában a monitoring-tevékenység a stratégiában célként megfogalmazottakból kiindulva a városban történő folyamatok elemzésével megvizsgálja, szükséges-e a célok és eszközök megváltoztatása. 6 7

5 Közlekedésmenedzsment Hatékony forgalomirányítás A túlterhelt utak nagyon sokba kerülnek: nemzetközi tanulmányok szerint a fejlett országokban a forgalmi dugók az éves GDP 3 százalékát elérő költséget okoznak. Budapest 1002 jelzőlámpás csomópontjából jelenleg 676 működik az intelligens központi vezérlés alatt, lehetővé téve a zöldhullámokat és az azonnali, távoli beavatkozást. A véges városi útkapacitásokat IT-eszközökkel sokkal hatékonyabban lehet kihasználni. A Budapesti Forgalomirányító Központ az aktuális forgalomhoz alkalmazkodó vezérlésre is képes. Budapesten 2002 óta működik közlekedésmenedzsment rendszer, amelynek adatfeldolgozási kapacitásai, képességei jelenleg még nincsenek kihasználva. Ha a fővárosi forgalmi torlódások csupán egytized részét megszüntetnék további intelligens rendszerek használatával, akkor ezzel akár évi 30,8 milliárd forintot takaríthatna meg Budapest (az egészségi károk, a környezetszenynyezés és a stressz csökkentésének addicionális hatásai nincsenek kalkulálva). Kalkuláció Budapest Éves GDP: Mrd Ft (KSH, 2009) Az éves GDP 3%-a: 308 Mrd Ft/év Ennek 1/10 része: 30,8 Mrd Ft/év A fejlett városokban az útfelületek tovább már nem növelhetőek, miközben a járművek száma fokozatosan nő. Ugyanakkor a különféle forrásból származó aktuális közlekedési információk eljuttatása időben, a megfelelő helyre még rengeteg lehetőséget rejt magában a meglévő, korlátozott útkapacitások sokkal hatékonyabb kihasználása terén. A közlekedésmenedzsment rendszer elemeinek jól összehangolt működése kiszámíthatóbb eljutási időket, jobban tervezhető utazásokat jelent a város lakói számára, csökkentve a stresszt, ezáltal élhetőbbé, nyugodtabbá téve a nagyvárosi életmódot. A városi forgalmi torlódások csökkentése jelentős mértékben hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődéséhez. Csökken a levegő- és zajszenynyezés is. Nemcsak nemzetgazdasági szinten jelentkeznek előnyök a csökkenő veszteségidők okán, de a járművezetők egyéni költségei is mérséklődnek, ha a járművek kevesebbet vesztegelnek a dugókban. A megvalósítás közepes nehézségekbe ütközhet. A mellékelt költségbecslés alapján a megtérülési időszak nagyon rövid, akár 1 évnél is rövidebb. A Budapesti Forgalomirányító Központ nemcsak az előre kalkulálható, időterv szerinti, napszakokhoz, ünnepnapokhoz igazodó, hanem az aktuális, előre nem kalkulálható forgalmi viszonyokhoz automatikusan alkalmazkodó (adaptív) jelzőlámpa-vezérlésre is képes. Az üzemeltető munkáját 190 forgalomfigyelő kamera élő képei is segítik. A rendszerben automatikus buszsávfigyelő kamerák is működnek a tömegközlekedési járművek előnyben részesítése céljából. További bővítésekkel és a legmodernebb, IP-alapú kommunikációs technológiákkal, optikai vagy GPRS-hálózattal a városmagtól távolabbi, de forgalmas útszakaszok csomópontjai is bevonhatóak a rendszerbe. A gyorsabb, kiszámíthatóbb közlekedés jelentősen növeli a nagyváros élhetőségét. Azzal, hogy kevesebb dugó alakul ki a városban, jelentős mértékben csökken a kipufogógázok okozta légszennyezés, és a folyamatos haladással üzemanyagot is meg lehet takarítani. Az egyre rövidebb várakozási idők növelik a logisztikai hatékonyságot. Az ebből fakadó előnyök hatása nemcsak helyi, hanem nemzetgazdasági szinten is jelentős. A megvalósítás közepes nehézségekbe ütközhet. A költségszámítások alapján legfeljebb 1 éves megtérüléssel kell kalkulálni. A központi forgalomirányító rendszer a forgalom folyamatosabb, gyorsabb haladását biztosítja. A forgalmat akadályozó terepi hibákról hamarabb értesülve hamarabb lehet azokat elhárítani és a jelzőlámpa-vezérlésbe szükség esetén távolról beavatkozni. A legmodernebb adaptív vezérlésre is alkalmas központ kapacitása növelhető, IP-alapú technológiákkal távolabb eső csomópontok is elérhetővé válhatnak. Budapest az összes izzóval szerelt jelzőlámpáját a legkorszerűbb LED-es típusúra cseréltette. A projekt összesen fénypontot érintett, és 83,4%-os energiamegtakarítást hozott, amely évi mintegy 170 millió Ft költségcsökkentést jelent a városnak. A jobb fényerő és láthatóság, valamint a kisebb hibaszám miatt a balesetek száma is csökkent. 8 9

6 Közösségi közlekedés A közösségi közlekedés kulcskérdése a járműállomány állapota. A színvonal emelése nagyban hozzájárulhat az egyéni közlekedés térhódításának megállításához. Egy város élhetőségét és versenyképességét nagyban meghatározza a közlekedés fejlettsége. A közösségi közlekedés fejlesztése intelligens kiutat biztosít a forgalmi dugókból. A fejlett technológia, az autóba bármikor átülni tudó, minőségigényes utasok elvárásai és a szuburbanizáció trendje következtében a városi és regionális hálózatok integrációjával olyan kényelmes, gyors és fenntartható tömegközlekedési rendszerek kialakítására van szükség, melyek képesek a kor mobilitási igényeit hatékonyan kiszolgálni. A fenntarthatóbb közösségi közlekedés fő mozgatórugója az értékek elmozdításában, a felhasználói szokások megváltozásában rejlik. Azon fiatalok körében, akik nem ragaszkodnak a saját autó használatához, feltámad a multimodális közlekedés iránti igény. A közösségi közlekedés elterjedésének eredményeként a károsanyag-kibocsátás csökkenésén túl a környezet is élhetőbbé válik. A közösségi közlekedés fejlesztése a gazdaság több területén jelentkezik kimutatható haszonnal. Csökkennek a járműpark üzemeltetési költségei, valamint az egyéni közlekedés visszaszorulásával a torlódások és balesetek okozta kiadások is. Alapos előkészítés esetén a felmerülő problémák száma csekély. Középtávú megtérülési időszakkal lehet számolni. A budapesti Combino villamosok akár 350 utas szállítására is képes járművek, a világ leghosszabb villamosai közé tartoznak. A teljes hosszban alacsony padlószintű jármű beszállási küszöbmagassága csupán 320 milliméter, ami rendkívül kényelmes be- és kiszállást biztosít az utasoknak. A jármű négy futóművét egyenként két-két környezetkímélő, váltakozó áramú villamos motor hajtja, illetve fékezi. Forgalomba állásuk óta a 40 jármű mintegy 10 millió kilométert futott, kiváló rendelkezésre állási arányt tanúsítva

7 Intelligens hálózat Elektromobilitás Az energiaforrások szűkülése miatt új megoldásokat kell kidolgozni a rendelkezésre álló energiamennyiség hatékonyabb elosztásában. Ezeknek a megvalósulása a Smart Grid. A kőolaj utáni idők közlekedésében kulcsszerepet játszhatnak az elektromos autók, amelyek megjelenése magával hozza az intelligens városi infrastruktúra-hálózatok kiépítését. Húsz év múlva kétföldnyi természeti erőforrás kellene a fogyasztás fenntartásához. Az e-autó vissza is tudja táplálni az energiát az intelligens elektromos hálózatba. Gázszigetelésű kapcsolóberendezések alkalmazása A nagyvárosok növekvő villamosenergia-igényét ma már csak korszerű, üzembiztos villamos berendezésekkel lehet biztosítani. A városi infrastruktúra kialakításánál a korábbiakhoz képest kiemelt elvárásként jelenik meg a kis területen való elhelyezhetőség. Az ingatlanok drágulása és a folyamatos energiaellátás iránti igény együttesen növelik a karbantartásmentes, nagy üzembiztonságú, a nemzetközi gyakorlatban széleskörűen alkalmazott, SF6 gázszigetelésű kapcsolóberendezések iránti igényt. Belátható időn belül nehézségek lépnek fel az energiatermelésben. A kialakuló krízishelyzet elébe lehet menni azzal, hogy új termelési módszereket alkalmazunk, amelyek újfajta elosztási rendszert kényszerítenek ki. Ez a Smart Grid, aminek részét képezi a Smart Metering, az intelligens fogyasztásmérés is. Hatásai a villanyórától az elszámolásig, az üzemirányítástól a hálózattervezésig terjednek, miközben karöltve az árammal hajtott járművekkel megvalósíthatja az energiaipar régi nagy álmát, az energia tárolását is. A Smart Grid lehetővé teszi a villamosenergia-fogyasztók számára az energia hatékonyabb felhasználását. Az időszakosan rendelkezésre álló energiát úgy lehet eljuttatni a háztartásokba, hogy ne változzon a komfortérzet. Környezetvédelmi előny Ez a megoldás lehetővé teszi a zöld energiatermelés gyorsuló térhódítását. Szavatolja az adott régió működőképességét, hiányában régiók szegényedhetnek el. A gazdasági előny ott van, ahol rendelkezésre áll a szükséges energia. A lakossági zöld energiatermelés feleslegének átvétele csökkenti a fogyasztók energiaköltségeit és gyorsabb megtérülést biztosít a zöld beruházásra. A megvalósítás nehézségei Az első kísérleti projektek tesztelési fázisban vannak. Ez a megoldás hosszú távú befektetés a jövőbe. Az elektromobilitás átfogó koncepciója olyan megoldások létrehozását célozza meg, amelyek hatékonyan és környezetbarát módon egyesítik a különböző vasúti és közúti közlekedési rendszereket. A koncepció alkotóelemei a villamosított áruszállítás, a környezetbarát járműparkok, az elektromos gyorsjárati buszközlekedés, valamint a hatékony információcsere. A közlekedési hálózat elemei állandó kölcsönhatásban állnak a villamos energiát szolgáltató rendszerekkel, ezzel lehetővé téve az energiafelhasználás és szolgáltatás kétirányú előrejelzését. Jelentősen javítja az életminőséget, csökkentve a káros anyagok kibocsátását és a zajterhelést. A koncepció célja a CO2-mentes városi közlekedés megvalósítása és a város energiamérlegének optimalizálása. Az e-autó-megosztás vagy a parkoló-töltő rendszerek által a város új bevételi forrásokhoz juthat. Megvalósítás nehézsége Az elektromobilitási rendszer összetettségétől és az infrastrukturális elemek szükséges modernizálásának mértékétől függően változó. A megoldás hosszú távú befektetés a jövőbe. A kísérleti projekteknél gyorsabb megtérülés érhető el. Budapest az ország közlekedési hálózatának középpontja km-nyi közúthálózatával útsűrűsége több mint tízszerese az országos átlagnak. A tömegközlekedési rendszerek teljesítményét az évi 1,3 milliárdot kitevő ún. statisztikai utasszám érzékelteti. Az elektromobilitás nagy hatással lehet egy hatékonyabb és környezetbarát budapesti közlekedési hálózat megteremtésére. A Siemens által kifejlesztett és bevezetett 4S rendszer teljes körű integrált e-autó-megosztást biztosít a berlini Siemens-dolgozók számára. A rendszer a központi irányító szoftver segítségével, élő adatokkal optimalizálja az e-autók használatát és töltését

8 Energiahatékony épületek Az optimális energiafelhasználás komfortos környezetet biztosít, miközben költségmegtakarítást tesz lehetővé, és környezetvédelmi szempontból is előnyös. A globális energiafogyasztás 41%-át az épületek energiaigénye teszi ki. Élhetőbb várost, energiahatékony megoldásokat adhat a technológia Budapestnek. Az energiafogyasztás és a komfort közötti egyensúly megteremtése intelligens épületvezérlő rendszerek alkalmazását követeli meg, amelyek automatikusan szabályozzák az épület belső terének paramétereit. Egy helyiségben csak akkor égjen a villany, ha valóban szükség van rá. Csökkentik a fűtésre és a hűtésre felhasznált energia mennyiségét, ezáltal optimalizálják az épületek működését. Az automatizált vezérlésű épületekben a jobb világításnak és a jobb levegőminőségnek köszönhetően az épülethasználók kevésbé fáradnak el, és hatékonyabban végezhetik munkájukat. A régi infrastruktúra lecserélése egészsé- gesebb környezet kialakítását teszi lehetővé, emellett csökkenti az üzemeltetési költségeket és a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségét. Az automatikus vezérlőrendszerek kialakítástól függően akár 10 40%-os költségmegtakarítást tesznek lehetővé. A megtakarítás mértéke kiskereskedelmi egységek esetén jellemzően nagyobb, de irodaházaknál is elérheti a 20 30%-ot. A megvalósítás mérsékelt nehézségekbe ütközhet. Az épület és az infrastruktúra korától függ, általában 2-3 év. Az épületek belső terének paraméterei folyamatosan változnak. Az intelligens épületvezérlő megoldások alkalmazkodnak a változásokhoz, és az aktuális paraméterek ismeretében folyamatosan biztosítják az épülethasználók kényelmét és a hatékony energiafelhasználást. Az energiahatékonyság felügyelete pontosabb információkkal, intelligens választási lehetőségekkel és maximális ellenőrzéssel segíti az épületek tulajdonosait és kezelőit. A 680 ágyas német bremerhaveni Reinkenheide Klinikán a felújítást követően a garantált energiamegtakarítás évente, és évi 3200 tonna a CO2-kibocsátáscsökkenés

9 Megtakarítási szerződések Napelemek közintézményeken A garantált megtakarítást biztosító megoldások az energiaköltségek csökkentésével lehetővé teszik különböző fejlesztések és beruházások finanszírozását. Az épületek tetőin elhelyezett napelemek használatával csökkenthető az épületek villamosenergia-fogyasztásának költsége. A rendszer fenntartható és önfinanszírozó. A napenergia hasznosításának egyik legkorszerűbb és legtisztább módja a félvezető napelemek használata. A megállapodás előtt előzetes elemzés készül az aktuális energiafelhasználás mértékéről, hogy feltérképezzék azokat a területeket, amelyeken energia takarítható meg. Ha van ilyen terület és régi épületek esetén általában van, részletes elemzés során meghatározzák azokat a szükséges fejlesztéseket, amelyek maximális megtakarítást tesznek lehetővé és környezetvédelmi szempontból a legnagyobb előnyt nyújtják. Ha a szerződéses időszak végére a megtakarítás mértéke nem éri el a szolgáltató által vállalt összeget, a szolgáltató kiegészíti azt. Az energiamegtakarításból származó költségmegtakarítás finanszírozza a beruházást. Az energiahatékony épületek vonzóbbak az ott dolgozók számára, magasabb a piaci értékük és egészségesebb környezetet biztosítanak. A szerződések kialakítása során a részt vevő felek közösen dolgoznak ki különböző megoldásokat és kapcsolódó célokat. E célok közé tartozhat például az ENERGY STAR vagy a LEED tanúsítvány követelményeinek teljesítése az energia- és vízfogyasztás optimalizálásán keresztül; az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése; az épületek levegőminőségének javítása; mérőműszerek, mellékmérők és energiagazdálko- dási rendszerek telepítése; a fűtőrendszerek és vízmelegítők modernizálása; vagy éppen a megújuló energiaforrások használata. A megtakarítási szerződések garantálják a megtakarítás mértékét. A megtakarításból jellemzően közvetlenül az épület tulajdonosa profitál. A megvalósítás mérsékelt nehézségekbe ütközhet. A megtérülési időszak jellemzően év. Ez idő alatt a fejlesztések révén elért megtakarításokat a megvalósítás finanszírozására fordítják. Fogyasztói oldalról nézve két éven belül már pozitív cash-flow várható. A középületek, uszodák, iskolák, kórházak esetében is megtakarítást jelent a napelemek alkalmazása. A napelemekkel felszerelt közintézmények példát mutatnak az energiahatékony szemlélet időszerűségére. 30 kw elektromos teljesítmény középületen elhelyezett napelemekkel történő előállításával évi 30 tonnával csökkenthető a levegőbe kerülő üvegházhatású gázok mennyisége. A háztetőkön elhelyezett napelemrendszerek a helyi adottságok függvényében építhetők ki. Hosszú élettartamú, alacsony karbantartási igényű, nagy megbízhatóságú installációk. A napelemes rendszerek használata a többi megújuló energiaforráshoz hasonlóan csökkenti a függést a hagyományos energiahordozók piaci viszonyok szerint változó áraitól. A termelt felesleg visszatáplálható a hálózatba. A megvalósítás több járulékos műszaki feladat megoldását is szükségessé teheti, így más alternatív energiahasznosítási megoldással való összevetés során célszerű mindezeket együttesen megvizsgálni. Helyi és állami támogatás nélkül jellemzően több mint 10 év. A napelemrendszer telepítésére való hajlandóság leginkább attól függ, hogy milyen kedvezményeket vehetnek igénybe a tulajdonosok. Mára megkezdődött az európai és hazai központi ösztönzők bevezetése augusztusától a Siemens Zrt. központi telephelyén az irodaépület tetejére telepített napelemmező egy Sinvert photovoltaic inverter segítségével közvetlenül a villamos hálózatra termeli az energiát, ezzel is csökkentve a cég napi villanyszámláját

10 Zöld + Kórházak Következtetések, kilátások A koncepció integrált egészségügyi megoldások és korszerű technológia révén optimalizálja a munkafolyamatokat és biztosítja a minőségi betegellátást. A fenntarthatóság integrált megközelítést kíván a várostervezésben. A változások végrehajtásának sikere az együttműködésben rejlik. Fenntartható egészségügyi infrastruktúra. Több mint zöld. Innovatív megoldások a fenntartható Budapestért. A korszerű egészségügyi berendezések akár 60%-kal csökkentik a betegek sugárterhelését, több mint 90%-ban újrafelhasználható egységekből állnak, és alkalmazásukkal 30-40%-os energiamegtakarítás érhető el. A gyártó által felújított orvostechnológiai berendezések a hosszabb termékéletciklus révén jelentős forrásmegtakarítást eredményeznek. A gazdaságosan felújított rendszerek a legmodernebb technológiával is felveszik a versenyt. Olyan magas minőségűek, mint egy új eszköz, valamint egyedi igény szerint alakíthatóak. A Zöld + Kórház három fontos tényezője a fenntarthatóság, a hatékonyság és a minőség. Ezek együttes alkalmazása eredményezi a koncepció teljes sikerét. A hatékony időkihasználás, valamint a kényelmes és egészséges, csökkentett dózisú eljárások a betegeknek minőségi ellátást, a kórház munkatársainak kedvező munkakörülményeket biztosít. Az épület és az alkalmazott orvosi berendezések energiahatékony működése az erőforrások fenntartható és gondos használatát eredményezi, valamint hozzájárul a szennyezőanyag-kibocsátás csökkentéséhez. Az optimalizált és szabványosított klinikai utaknak köszönhetően csökken a fajlagos betegre jutó ápolási költség. Az intelligens épületvezérlő rendszerek és az alkalmazott korszerű, energiahatékony egészségügyi berendezések használatával csökken a kórház energiafelhasználása. A megvalósítás alapos és időigényes előkészítő munkafolyamatot igényel. Az alkalmazott konstrukciótól függően változó. Budapest vonzóbbá, egészségesebbé, rendezettebbé válásához potenciálisan rendelkezésre álló innovatív technológiai megoldások alkalmazása az egyéneken, a szervezeteken, a közintézményeken és a városvezetésen egyaránt múlik. Egyszerre társadalmi, gazdasági, valamint ökológiai érdek, hogy a város szereplői felelősen hozzanak döntéseket akár mindennapi szokásokról, akár hosszú távú beruházásokról legyen szó. Ma már számos kezdeményezést látunk, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a városlakók jobb környezetben, egy élhetőbb városban éljék mindennapjaikat. A város előtt azonban még megannyi kihívás és lehetőség áll. A meglévő rendszerek fejlesztésével, hatékony megoldások alkalmazásával, innovatív technológiák adaptálásával és ösztönző rendszerek beindításával jelentős összegeket takaríthat meg évente a város. Az energiatakarékos, környezetbarát technológiák és megoldások alkalmazása hosszú távú befektetés a jövőbe. Megéri, mert Budapesten élni jó! Közlekedésmenedzsment Hatékony forgalomirányítás Közösségi közlekedés Intelligens hálózat Elektromobilitás Energiahatékony épületek Megtakarítási szerződések Napelemek közintézményeken Zöld + Kórházak 18 19

11 Fenntartható megoldások Közlekedésmenedzsment Hatékony forgalomirányítás Közösségi közlekedés KIS KÖZEPES NAGY KIS KÖZEPES NAGY KIS KÖZEPES NAGY < 1 év < 1 év középtávú Intelligens hálózat Elektromobilitás Energiahatékony épületek KIS KÖZEPES NAGY KIS KÖZEPES NAGY KIS KÖZEPES NAGY hosszú távú változó 2-3 év Megtakarítási szerződések Napelemek közintézményeken Zöld + Kórházak KIS KÖZEPES NAGY KIS KÖZEPES NAGY KIS KÖZEPES NAGY változó 10+ év változó Erős fenntarthatóság Gyenge fenntarthatóság Minél több társadalmi, gazdasági, illetve környezetvédelmi előnnyel rendelkezik egy technológia, annál magasabb a fenntarthatósági szintje.

12 Ökobarát termék Összhangban a felelős gazdálkodás és fenntartható környezet iránti erős elkötelezettségünkkel, valamint az FSC (Felelős Erdőgazdálkodás Tanácsa) irányelvei alapján a kiadvány olyan ellenőrzött forrásból származó alapanyagokból készült, melyek megfelelnek a környezettudatos és társadalmilag felelős termelés és gyártás feltételeinek. Az FSC olyan független szervezet, amely 1993-ban abból a célból alakult, hogy globális szinten fellépést sürgessen a fenntartható és felelős erdőgazdálkodásért. A felhasznált cellulóz teljesen klórmentes és csak részben fehérített; az eljárás klórgáz nélküli. A nyomtatás során használt festék újrahasznosított alapanyagokból készült. A felhasznált papír gyártója rendelkezik ISO környezetközpontú irányítási rendszer és EMAS hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer tanúsítvánnyal is Siemens Zrt., Budapest All rights reserved. 08/11, Printed in Hungary Siemens Zrt. H-1143 Budapest, Gizella út Postacím: H-1956 Budapest Tel.: (+36 1) Fax: (+36 1) Studio Metropolitana Városfejlesztő Műhely MTA Regionális Kutatások Központja KÉTI

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft.

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Világítástechnika mesterfokon Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Egyedi igényekre szabott tervezés 2 A Webs Világítástechnikai Kft. komplex és egyedi megoldásokat kínál a kül-, és beltéri díszvilágítás,

Részletesebben

Bicskei Oroszlán Patika Bt 22076423-2-07

Bicskei Oroszlán Patika Bt 22076423-2-07 MVM Partner - a vállalkozások energiatudatosságáért pályázat 2. rész A pályázó által megvalósított, energiahatékonyságot növelő beruházás és/vagy fejlesztés bemutatása A napelem a Napból érkező sugarak

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig

Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig May 15, 2013 Slide 1 Tartalomjegyzék Energiahatékonyság Termelés és átvitel Smart

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

SITRAFFIC Scala városi forgalomirányító központ. Copyright Siemens Zrt. 2010. All rights reserved.

SITRAFFIC Scala városi forgalomirányító központ. Copyright Siemens Zrt. 2010. All rights reserved. SITRAFFIC Scala városi forgalomirányító központ A SITRAFFIC forgalomirányítási rendszer felépítése Közlekedés menedzsment szint SITRAFFIC Concert Városi / regionális közlekedés menedzsment Alrendszerek

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára

Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára Té Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára Résztvevők bemutatkozása és a képzés bemutatása Előadó bemutatkozása tk Résztvevők bemutatkozása A tréning tartalmának és cáljának bemutatása Előadás,

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Energy Saving Environmental Program 1

Energy Saving Environmental Program 1 AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZEREPE AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG MEGVALÓSÍTÁSÁBAN ENERGIAKÖZÖSSÉGEK NYITÓRENDEZVÉNY 2011 November 25 GÖDÖLLŐ Quirin Andrásné GREEN DEPENDENT INDEPENDENT Ha energiafüggő vagyok és odafigyelek

Részletesebben

ÚJ KORSZAK AZ ÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁBAN

ÚJ KORSZAK AZ ÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁBAN ÚJ KORSZAK AZ ÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁBAN HŐTECHNIKA KÖRNYEZET TŰZ GARANCIA 40 ÉV HŐTECHNIKAI GARANCIA 20%-KAL JOBB HŐTECHNIKAI TELJESÍTMÉNY Kezdje meg az IPN-QuadCore utazást itt: ipn-quadcore.co.uk

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése 2012. szeptember 18. Berger András projektvezető Budapesti Közlekedési Központ FUTÁR projekt célok és eszközök Célok A közösségi

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások Romvári Róbert tervezési referens Magyar Tanyákért Programiroda NAKVI Tanyák és aprófalvak Magyarországon Budapest, 2014. 12. 16. Amiről szó lesz

Részletesebben

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012.

Zöldenergia Konferencia. Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. Zöldenergia Konferencia Dr. Lenner Áron Márk Nemzetgazdasági Minisztérium Iparstratégiai Főosztály főosztályvezető Budapest, 2012. június 14 A zöldenergia szerepe a hazai energiatermelés és felhasználás

Részletesebben

Legyen előadónk, ossza meg tudását és tapasztalatait, legyen részese egy sikeres rendezvénynek!

Legyen előadónk, ossza meg tudását és tapasztalatait, legyen részese egy sikeres rendezvénynek! Előadói felhívás EWA Tavaszi Napok 2015 - Budapesti Víz Konferencia A Budapesti Víz Világtalálkozó helyszíne ismét várja a települési vízgazdálkodási és víziközmű szakma nemzetközi szereplőit, szakembereit.

Részletesebben

EPIC. 2005 március. Beltéri klímarendszerek TERVEZZE MEG A KÉNYELMÉT

EPIC. 2005 március. Beltéri klímarendszerek TERVEZZE MEG A KÉNYELMÉT EPIC L1 X71 2005 március Beltéri klímarendszerek TERVEZZE MEG A KÉNYELMÉT Intelligens megoldások Beltéri klímarendszerek Innovatív megoldások A ma megoldásai a jövô igényeinek tesznek eleget A ClimaCool

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül 2010. február1. KEOP-2009-4.2.0/A: Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal A konstrukció ösztönözni és támogatni

Részletesebben

Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért. VELUX Magyarország Kft./2010.11.03.

Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért. VELUX Magyarország Kft./2010.11.03. Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért 1 VELUX Magyarország Kft./2010.11.03. 1 Fenntarthatóság építés építészet fejlődés közösség épület termékek fogyasztás FENNTARTHATÓ életmód VELUX

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

Megújuló energia, megtérülő befektetés

Megújuló energia, megtérülő befektetés Megújuló energia, megtérülő befektetés A megújuló energiaforrás fogalma Olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelődik (napenergia, szélenergia,

Részletesebben

Depóniagáz, mint üzemanyag Esettanulmány

Depóniagáz, mint üzemanyag Esettanulmány Depóniagáz, mint üzemanyag Esettanulmány Eörsi-Tóta Gábor Szombathely, 2012.04.26. Depóniagáz hasznosítási lehetőségei - Hőtermelés - Villamos energia termelés - Kapcsolat energia termelés (hő és villamos

Részletesebben

Energia alternatívák a kisvárosokban.

Energia alternatívák a kisvárosokban. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Energia alternatívák a kisvárosokban. A Dél-dunántúli régió megújuló energiaforrásainak hasznosítása

Részletesebben

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft.

Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások. Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Aktuális hazai és közvetlen brüsszeli források, középpontban a kis- és középvállalkozások Előadó: Szuhóczky Gábor, ügyvezető EuroAdvance Kft. Egymásra épülő üzletágaink Finanszírozási tanácsadás Projektmenedzsment

Részletesebben

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Gerőházi Éva - Hegedüs József - Szemző Hanna Városkutatás Kft VÁROSKUTATÁS KFT 1 Az előadás szerkezete Az energiahatékonyság kérdésköre

Részletesebben

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport vertikálisan integrált vállalatcsoportként az energia értéklánc jelentős részén jelen van termelés

Részletesebben

ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül

ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül Kuntner Gábor vezérigazgató, Energy Hungary Zrt Energiamegtakarítás = függetlenség Energiamegtakarítás

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály

Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály Energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, célkitűzések és szabályozási rendszer Varga Tamás Zöldgazdaság-fejlesztési Főosztály Build Up Skills Hungary I. projekt konferencia Budapest, Ramada Resort

Részletesebben

...1!~... (' N Y. Kr t t', ~C- REGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/147-1/2014 Ügyintéző: Nagy Ágnes

...1!~... (' N Y. Kr t t', ~C- REGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/147-1/2014 Ügyintéző: Nagy Ágnes 4400, KOSSUTH TÉR I. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-553i FAX: +36 42 311-041 NyíREGYHÁZA VAROSFEJLESZTÉSI ÉS 4401, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-547i FAX: +36 42 310-647 Ügyiratszám: PKAB/147-1/2014

Részletesebben

Környezettudatos technológiák fejlesztése és alkalmazása a logisztikai rendszerben

Környezettudatos technológiák fejlesztése és alkalmazása a logisztikai rendszerben Környezettudatos technológiák fejlesztése és alkalmazása a logisztikai rendszerben 2012 évi Országos Postás Konferencia Visegrád Előadó: Pintér István 1 Fenntartható fejlődés A tényező, amit le kellene

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

Beghelli a Nagyvilágban 2. A Beghelli Csoport 4. Tevékenységi területek 6

Beghelli a Nagyvilágban 2. A Beghelli Csoport 4. Tevékenységi területek 6 CÉGPROFIL Beghelli Csoport Cégprofil Beghelli a Nagyvilágban 2 A Beghelli Csoport 4 Tevékenységi területek 6 Tartalékvilágítás.................................... 8 Általános világítás..................................

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

Energiahatékonyság - Társasházak energiahatékony felújítása Tatabánya, 2010. október 26. Előadó: Szigeti László értékesítő

Energiahatékonyság - Társasházak energiahatékony felújítása Tatabánya, 2010. október 26. Előadó: Szigeti László értékesítő Energiahatékonyság - Fűtéskorszerűsítés önerő nélkül Társasházak energiahatékony felújítása Tatabánya, 2010. október 26. Előadó: Szigeti László értékesítő 1. Három ok - ami cselekvésre sarkall 2. Megoldást

Részletesebben

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt.

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. ITS fejlesztés Budapesten Rónai Gergely fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. A fővárosi ITS kezdetei Nemzeti Közlekedési Napok 2013 - ITS fejlesztés Budapesten 2 ITS fejlesztések szervezeti háttere Budapest

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghető hő- és hangszigetelő ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

Jedlik Ányos Terv. Dr. Lenner Áron Márk helyettes államtitkár Magyar Energia Szimpózium 2015. Budapest, 2015. szeptember 24.

Jedlik Ányos Terv. Dr. Lenner Áron Márk helyettes államtitkár Magyar Energia Szimpózium 2015. Budapest, 2015. szeptember 24. Jedlik Ányos Terv Dr. Lenner Áron Márk helyettes államtitkár Magyar Energia Szimpózium 2015 Budapest, 2015. szeptember 24. Jelenlegi helyzet az EU-ban Kőolajimport-függőség: az EU közlekedésre fordított

Részletesebben

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Temesvári Péter fejlesztési és térinformatikai osztályvezető 2013. Május 29. Cégünkről Alapítás:

Részletesebben

SKANSKA OFFICE INDEX 2008 Magyarország Tartalom 1 A cél és a folyamat 2 Összegzés 3 Eredmények 1 A cél és a folyamat A cél 4 A kutatás lényege információgyűjtés az irodapiaci szükségletekről, az elvárásokról

Részletesebben

SCANIA AUTÓBUSZOK. Bemutatkozik a Scania Citywide

SCANIA AUTÓBUSZOK. Bemutatkozik a Scania Citywide SCANIA AUTÓBUSZOK Bemutatkozik a Scania Citywide SCANIA CITYWIDE 2-3 Átveszi a vezetést a városi versengésben Napjainkban a világ népességének több mint fele városokban él, és a városiasodás folyamata

Részletesebben

A VÁROSELLÁTÁS KOMPLEX LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI CITY LOGISZTIKA

A VÁROSELLÁTÁS KOMPLEX LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI CITY LOGISZTIKA A VÁROSELLÁTÁS KOMPLEX LOGISZTIKAI PROBLÉMÁI CITY LOGISZTIKA MKTLSZ workshop Kalocsa, 2011.05.18. Bakos András PhD hallgató Foltin Szilvia hallgató Tulajdonképpen mi is az a city-logisztika? Hol hibáztunk

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

A CATCH-MR nemzetközi együttműködési projekt hatodik szemináriumának tapasztalatai

A CATCH-MR nemzetközi együttműködési projekt hatodik szemináriumának tapasztalatai A CATCH-MR nemzetközi együttműködési projekt hatodik szemináriumának tapasztalatai Az INTERREG IVC program keretében futó, CATCH-MR nemzetközi együttműködési projekt hatodik szemináriumára 2012. március

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások Romvári Róbert tervezési referens Magyar Tanyákért Programiroda NAKVI Tanyavilág 2020 Szentkirály, 2015. 03. 11. Amiről szó lesz 1. Megújuló energiaforrások

Részletesebben

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai Nemzetközi Geotermikus Konferencia A pályázati támogatás tapasztalatai Bús László, Energia Központ Nonprofit Kft. KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetőségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

Aktuális, önkormányzatokat és a gazdaságot érintő általános helyzet és a várható változások, hosszú távú kormányzati elképzelések

Aktuális, önkormányzatokat és a gazdaságot érintő általános helyzet és a várható változások, hosszú távú kormányzati elképzelések Aktuális, önkormányzatokat és a gazdaságot érintő általános helyzet és a várható változások, hosszú távú kormányzati elképzelések dr. Szöllősi László helyettes államtitkár 2011. október 26. Stratégiák,

Részletesebben

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

80% megtakarítást is elérhet. elavult világítási rendszerének. erének

80% megtakarítást is elérhet. elavult világítási rendszerének. erének 80% -os költség k megtakarítást is elérhet 80% elavult világítási rendszerének erének korszerûsítésével Tisztelt olvasó! Amennyiben vállalkozása jelentõs összegeket költ a világítás mûködtetésére, akkor

Részletesebben

Okos hálózatok, okos mérés

Okos hálózatok, okos mérés PTE Műszaki és Informatikai Kar DR. GYURCSEK ISTVÁN Okos hálózatok, okos mérés (Outlook; Smart Grid; Smart Metering) Milyen tulajdonságokkal rendelkezik az okos hálózat? Milyen új lehetőségeket, szolgáltatásokat

Részletesebben

Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások

Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások Felsmann Balázs Budapesti Corvinus Egyetem Kutatóközpont-vezető Az Energia[forradalom] Magyarországon: Úton a teljesen fenntartható,

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D

Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/D 1. A támogatás célja: Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése összhangban a hazai és EU stratégiával ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást

Részletesebben

Energiahatékonyság Költségmegtakarítás Fűtéskorszerűsítés önerő nélkül. Mentsük meg a vidéket

Energiahatékonyság Költségmegtakarítás Fűtéskorszerűsítés önerő nélkül. Mentsük meg a vidéket Energiahatékonyság Költségmegtakarítás Fűtéskorszerűsítés önerő nélkül Előadó: Polgár Győző Vezető értékesítő Mentsük meg a vidéket Konferencia Miskolc, 2010.12.08. ályázati statisztika (2010. december

Részletesebben

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról

Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról 1. sz. melléklet Általános rendelkezések az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) felhasználásáról A rendelet-tervezet kimondja, hogy az ERFA,

Részletesebben

Energiatudatosság a társadalom peremén

Energiatudatosság a társadalom peremén Energiatudatosság a társadalom peremén Dr. Nagy József Bükkaranyos, 2008 BÜKK-MAK LEADER A BÜKK-Miskolc Térségi Vidékfejlesztési Akciócsoport (BÜKK-MAK LEADER) Elhelyezkedés: Miskolc körül, patkó alakban

Részletesebben

A mobilitás menedzsment alkalmazásai a flottakezelésben. Flottamenedzsment konferencia 2010.01.29.

A mobilitás menedzsment alkalmazásai a flottakezelésben. Flottamenedzsment konferencia 2010.01.29. A mobilitás menedzsment alkalmazásai a flottakezelésben előad adó: Princz Flottamenedzsment konferencia 2010.01.29. : Princz-Jakovics Tibor (PhD tudományos munkatárs PhD) okl. építőmérnök Budapesti Műszaki

Részletesebben

Az FTP és Stratégiai Kutatási Terve. Birte Schmetjen, Lengyel Atilla CEPF Titkárság

Az FTP és Stratégiai Kutatási Terve. Birte Schmetjen, Lengyel Atilla CEPF Titkárság Az FTP és Stratégiai Kutatási Terve Birte Schmetjen, Lengyel Atilla CEPF Titkárság Tartalom Bevezető / FTP általában Stratégiai Kutatási Terv (SRA) Az SRA megvalósítása = FTP FTP szervezetei Összefoglalás

Részletesebben

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április Kék bolygónk a legkritikusabbnak ígérkező évszázadba lép. Mindeddig bolygónkat a természeti erők kormányozták 4,5 milliárd éven át. Ha tetszik, ha nem, bolygónk fenntartása kezünkbe hull, és sajnos mi

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása

A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása A Nemzeti Energiastratégia keretében készülő Távhőfejlesztési Cselekvési Terv bemutatása Dr. Toldi Ottó főosztályvezető helyettes Klímaügyi-, és Energiapolitikai Államtitkárság Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Stratégia Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. komplex energetikai szolgáltatóként kíván tevékenykedni az alábbi területeken: Fókuszban az energiatermelés és a szinergikusan

Részletesebben

FENNTART- HATÓSÁG? MINDEN NEMZEDÉK ANYAGI, SZELLEMI ÉS LELKI JÓLÉTÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉHEZ NÉGYFÉLE ALAPVETŐ ERŐFORRÁS SZÜKSÉGES:

FENNTART- HATÓSÁG? MINDEN NEMZEDÉK ANYAGI, SZELLEMI ÉS LELKI JÓLÉTÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉHEZ NÉGYFÉLE ALAPVETŐ ERŐFORRÁS SZÜKSÉGES: címlap MINDEN NEMZEDÉK ANYAGI, SZELLEMI ÉS LELKI JÓLÉTÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉHEZ NÉGYFÉLE ALAPVETŐ ERŐFORRÁS SZÜKSÉGES: HUMÁN, TÁRSADALMI, TERMÉSZETI ÉS GAZDASÁGI ERŐFORRÁSOK. FENNTART- HATÓSÁG? A JÖVŐ NEMZEDÉKEKÉRT

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály Budapest,

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

Magyar László Környezettudomány MSc. Témavezető: Takács-Sánta András PhD

Magyar László Környezettudomány MSc. Témavezető: Takács-Sánta András PhD Magyar László Környezettudomány MSc Témavezető: Takács-Sánta András PhD Két kutatás: Güssing-modell tanulmányozása mélyinterjúk Mintaterület Bevált, működő, megújuló energiákra épülő rendszer Bicskei járás

Részletesebben

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve

Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Erdély 2020/ Ágazat pg. 1 of 9 Erdély 2020 a szülőföld EU forrásokra alapozott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésének közös stratégiai kerete fejlesztési terve Ágazati konzultációs dokumentum

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Energia Másképp III., Heti Válasz Konferencia 2011. március 24. Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató Projektfinanszírozási Igazgatóság OTP Bank

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei XIII. Fenntarthatósági Kerekasztal-beszélgetés Szomolányi Katalin Vállalati Fenntarthatósági Központ 2012.06.01. 1 Arthur

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

Martfű általános bemutatása

Martfű általános bemutatása 2014 Martfű általános bemutatása Martfű földrajzi elhelyezkedése Megújuló lehetőségek: Kedvezőek a helyi adottságok a napenergia és a szélenergia hasznosítására. Martfűn két termálkút működik: - Gyógyfürdő

Részletesebben

A kapcsolt energiatermelés jelene és lehetséges jövője Magyarországon

A kapcsolt energiatermelés jelene és lehetséges jövője Magyarországon ENERGETIKAI ÉS KÖZÜZEMI TANÁCSADÁS A kapcsolt energia jelene és lehetséges jövője Magyarországon Magyar Kapcsolt Energia Társaság (MKET) 2010 TANÁCSADÁS A kapcsolt a primerenergia-megtakarításon keresztül

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6.

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. A tanulmány az NFGM megbízásából készült Miért? (NFFT Jövőkereső) Mindezekre tekintettel halaszthatatlan, hogy a magyar társadalom körében széleskörű

Részletesebben

A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon. Az EU városi közlekedéspolitikája ( Zöld Könyv 2007), összhang a hazai elképzelésekkel

A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon. Az EU városi közlekedéspolitikája ( Zöld Könyv 2007), összhang a hazai elképzelésekkel A közlekedés helyzete, jövője ma Magyarországon Az EU városi közlekedéspolitikája ( Zöld Könyv 2007), összhang a hazai elképzelésekkel Kerényi László Sándor Ügyosztályvezető Budapest Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az alternatív energiák fizikai alapjai Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az energia felhasználása Hétköznapi energiafelhasználás: autók meghajtása, háztartási eszközök működtetése, fűtés ipari méretű

Részletesebben

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály A nagyvállalatok energetikai audit kötelezettsége Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Az EU energiahatékonysági szabályozása 1. 2. 3. 2010/30/EU irányelv az energia címkézésről 2010/31/EU

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben