Ahol élni jó Budapest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ahol élni jó Budapest"

Átírás

1 Ahol élni jó Budapest Intelligens helyi megoldások egy feltörekvő európai nagyvárosért A kiadvány a Studio Metropolitana és az MTA Regionális Kutatások Központja KÉTI közreműködésével készült

2 Az élhető jövő városa a fenntartható Budapest Eszter Elemér Budapest csakúgy, mint a világ legtöbb nagyvárosa, globális és regionális szinten is olyan gazdasági, környezeti, valamint társadalmi változásokkal szembesül, amelyek komoly kihívások elé állítják a városvezetést. Számolnunk kell a globalizáció, az urbanizáció, valamint a demográfiai és klímaváltozás által gerjesztett hatásokkal, amelyek nagy terhet rónak a város infrastruktúrájára. A globális trendek mellett ugyanakkor nap mint nap tapasztaljuk a helyi zsúfoltságból, környezetterhelésből, túlhasználatból eredő konfliktusokat is. E folyamatok azonban nem csak problémaként jelenhetnek meg, hanem új lehetőséget is kínálnak az itt élők számára a város újragondolására és új, környezettudatos életmód kialakítására. Amennyiben Budapest a városok éleződő versenyében előnyös pozíciót óhajt kivívni magának, meg akarja tartani lakosságát és működő tőkét is vonzana, akkor innovatív megoldásokat kell találnia e kihívásokra. Ez napjainkban is folyamatosan zajlik, számos előremutató kezdeményezést látunk, gondoljunk csak a Budapest Szíve programra vagy a lakótelepek energiahatékonyságának javítását célzó projektekre. A kitűzött célok azonban még távol vannak, s ezek eléréséhez nem elegendő egyegy projekt megvalósítása, hanem komplex gondolkodásra, egységes stratégiára van szükség. Meg kell vizsgálni, miként tudunk jobb életminőséget teremteni Budapesten például az energiaelosztás, a közlekedésszervezés, a forgalomirányítás vagy az épületek energiahatékonyságának növelésével. A Studio Metropolitana támogatja a főváros ez irányú törekvéseit, ezért a Siemens Zrt.-vel és a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjával együttműködve hosszú távú dialógust kezdeményez, amibe a városvezetés mellett a szakmai oldal képviselőit és a lakosságot is bevonnák, és ami a közös gondolkodás és a párbeszéd révén megoldásokat találhat e mindannyiunkat érintő témákban. Eszter Elemér ügyvezető, Studio Metropolitana Városfejlesztő Műhely Gondolatok a jövő Budapestjéről Az élhető város alapjai Közlekedésmenedzsment Hatékony forgalomirányítás Közösségi közlekedés Intelligens hálózat Elektromobilitás Energiahatékony épületek Megtakarítási szerződések Napelemek közintézményeken Zöld + Kórházak Következtetések, kilátások

3 Gondolatok a jövő Budapestjéről Budapest a 17. helyet foglalja el az Európai Zöld Város Mutatóban szereplő 30 város között. Economist Intelligence Unit, Európai Zöld Város Mutató A Budapesten élők az átlagot meghaladó mértékben választják a tömegközlekedést, gyaloglást és kerékpározást. Economist Intelligence Unit, Európai Zöld Város Mutató Meggyőződésem, hogy Budapest a 100 évvel ezelőtt megteremtett belvárosi imázsából él, de szunnyad. Ránk vár a pillanat, hogy felébresszük. Zoboki Gábor, építész Egy építész számára a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy miként lehet ebbe a védendő, emberléptékű örökségbe egy XXI. századi, láthatatlan infrastruktúrát csempészni. A megoldáshoz lényegi döntések, értékválasztások szükségesek, például a gyalogos belváros megteremtése érdekében is. Budapest szerencsés helyzetben van, mert nem állt be az urbanizációtól fuldokló nagyvárosok sorába. Hogy ezt hoszszú távon elkerüljük, az épített örökségünk mellett védenünk kell a zöld- és közterületeinket is. Bízom benne, hogy munkánk eredményeként a hazai tőzsde a pénzvilágban betöltött szerepével segíti Magyarország, azon belül is Budapest fenntartható, minőségi fejlődését. Dr. Patai Mihály, a Budapesti Értéktőzsde elnöke Amikor a magyarországi tőkepiac fejlesztéséhez, a magyar gazdaság tőkevonzó képességének és ezzel fejlődési potenciáljának erősítéséhez nélkülözhetetlen magas színvonalú tőzsdei szolgáltatásokról gondoskodunk, akkor a hazai pénzügyi szektor központját adó fővárosunk erősségeire is építhetünk. A hazai pénzügyi kultúra fejlesztése során is bizton számíthatunk a sokszor budapesti központú tudományos intézmények, gazdasági szervezetek, sőt hatóságok együttműködésére. Budapesten az ember úgy érzi, hogy rengeteg változás a közelmúltban történt, a város folyamatosan változik. Zwack Izabella, Zwack Unicum Nyrt., az Igazgatóság tagja Budapestnek óriási lehetősége van arra, hogy a régió egyik vezető városa legyen. Ki kell használnia adottságait: kultúráját, építészeti kincseit, általában a művészeteket, a nagyszerű éttermeket és egyedülállóan pezsgő éjszakai életét. A történelmi múlt egybeforrt a jelenkorral, ez különbözteti meg számos nyugateurópai fővárostól. Vállalatunk mélyen beágyazódott a magyar társadalom életébe, így ha Budapest, az ország virágzik, az ránk is pozitív hatással van. Remélem, hogy a családi vállalkozások nőnek és terjeszkednek, nagy szükség van rájuk egy város, egy ország életében. Budapestnek van annyi kulturális, szellemi energiája, amelyet képes kisugározni, amellyel ismertté teheti az országot, és amellyel valódi hungaricum tud lenni. Enyedi György, az MTA rendes tagja A társadalmi fenntarthatóság hangsúlyozását javaslom, mert csak egy egészséges szerkezetű társadalom képes megfelelni a környezeti fenntarthatóság szempontjainak. A fenntarthatóság nem egy tökéletes, hibátlan világot jelent, hanem azt, hogy a polgárok többsége szereti a fővárost és részt vesz formálásában. Budapest lakói legyenek olyan polgárok, akik magukénak érzik a várost, és így is cselekszenek. A civil szerveződés szempontjából fontos a kisebb városrészekhez köthető helyi közösségek létrejötte. 4 5

4 Az élhető város alapjai Ahhoz, hogy a jövő Budapestjén jó legyen élni, szükséges, de nem elegendő, hogy víziókkal rendelkezzünk a városról. Ugyanígy szükséges, de nem elegendő, hogy konkrét megoldásaink legyenek a felvetődő kihívásokra. A víziókat és a megoldásokat egy város esetében ugyanúgy, mint egy vállalatnál a világos stratégia megfogalmazása és végrehajtása köti össze. VÁROS KÖRNYEZET ÉLET- MINŐSÉG CÉL KORMÁNYZÁS VÁROS VERSENY- KÉPESSÉG VÁROS megvalósítás kommunikáció mérés, értékelés, visszacsatolás (monitoring) Egyértelmű és elérhető cél Budapest célja, hogy a helyi adottságokra építve, de újszerű, kreatív és kipróbált globális megoldások kombinációjával stabil, elismert pozíciót szerezzen Európában és a világban. A siker kulcsa a növekedési céllal egyenrangú minőségi átalakulás. Olyan egyszerű, átlátható keretbe foglalt megoldások alkalmazása szükséges, amelyek hoszszú távon érzékelhetően javítják a magyar fővárosban élők és dolgozók közérzetét. Világos stratégia Abban, hogy egy város a XXI. század elején sikeresen változtasson pozícióján, valamint belső és külső megítélésén, három tényező biztosan fontos szerepet játszik: a környezet, a versenyképesség és az életminőség. Környezet A városok minőségorientált fejlesztését célzó stratégiáinak kulcsfontosságú tényezője a környezeti szempontok és hatások figyelembevétele. A környezeti fenntarthatóság alapfeltétele többek között az intelligens területhasználat, ami megfelelő arányban és területi elrendezésben hangolja össze a városon belül a különböző hasznosítási módokat (például lakóterület, munkahely, zöldfelület). Európa évi Zöld Fővárosában, Hamburgban kulcskérdés, hogy a városi tereket és területeket élhető, széles társadalmi konszenzuson alapuló, egyben fenntartható, a környezetet és az éghajlatot kevéssé terhelő módon hasznosítsák. Versenyképesség Versenyképes gazdaság nélkül nincs versenyképes város. A sikeres város jellemzően vonzza az érdeklődő, kiművelt, sokoldalú és kreatív embereket. Kulcsszerephez jut a közoktatás, mint a versenyképesség alapjainak megteremtését biztosító intézményi hálózat. A fenntartható európai városokról szóló, 2007-ben elfogadott Lipcsei Charta a városi versenyképesség erősítésének három tényezője között sorolta fel a kezdeményező helyi innovációs és oktatási politikákat. Életminőség Az életminőség javítása a városokban az élhető város megteremtésének egyik sarkalatos pontja. A kihívások egyike a városi biztonság, hiszen ez alapvetően meghatározza a lakosság és valamennyi városi szereplő egész városhoz és közvetlen környezetéhez való viszonyát. Az Európai Városbiztonsági Fórum amelynek Budapest is tagja tevékenysége jól példázza, hogy a világszintű gondolkodás alapján helyi körülményekre kidolgozott válaszok a városbiztonsági politikákon keresztül a biztonságérzet és az életminőség pozitív irányú változását segítik elő. Hatékony intézményrendszer Ahhoz, hogy a stratégia működjön és működtethető legyen, hatékony, többszintű városi kormányzás megszervezése szükséges. A városirányítás szereplőinek, szervezeti formáinak és hatásköreinek sokszínűsége a változó világra folya- matosan reagálni képes formában teremti meg a kapcsolatot a stratégia elmélete és a város valósága között. Kommunikációs stratégia A változások végrehajtásának sikere az együttműködésben rejlik. A városi fejlesztési politikák és konkrét beavatkozások minél szélesebb körű megismertetését, elismertetését és az együttműködést szolgálja a hatékony és sokszínű kommunikáció. A jó kommunikáció a rendelkezésre álló módszerek széles körét alkalmazza, hogy mindenkit a megfelelő, személyre és élethelyzetre szabott információkkal érjen el a városról és a város alakításáról. Mérés és ellenőrzés A várospolitika mindennapjainak körforgásában a monitoring-tevékenység a stratégiában célként megfogalmazottakból kiindulva a városban történő folyamatok elemzésével megvizsgálja, szükséges-e a célok és eszközök megváltoztatása. 6 7

5 Közlekedésmenedzsment Hatékony forgalomirányítás A túlterhelt utak nagyon sokba kerülnek: nemzetközi tanulmányok szerint a fejlett országokban a forgalmi dugók az éves GDP 3 százalékát elérő költséget okoznak. Budapest 1002 jelzőlámpás csomópontjából jelenleg 676 működik az intelligens központi vezérlés alatt, lehetővé téve a zöldhullámokat és az azonnali, távoli beavatkozást. A véges városi útkapacitásokat IT-eszközökkel sokkal hatékonyabban lehet kihasználni. A Budapesti Forgalomirányító Központ az aktuális forgalomhoz alkalmazkodó vezérlésre is képes. Budapesten 2002 óta működik közlekedésmenedzsment rendszer, amelynek adatfeldolgozási kapacitásai, képességei jelenleg még nincsenek kihasználva. Ha a fővárosi forgalmi torlódások csupán egytized részét megszüntetnék további intelligens rendszerek használatával, akkor ezzel akár évi 30,8 milliárd forintot takaríthatna meg Budapest (az egészségi károk, a környezetszenynyezés és a stressz csökkentésének addicionális hatásai nincsenek kalkulálva). Kalkuláció Budapest Éves GDP: Mrd Ft (KSH, 2009) Az éves GDP 3%-a: 308 Mrd Ft/év Ennek 1/10 része: 30,8 Mrd Ft/év A fejlett városokban az útfelületek tovább már nem növelhetőek, miközben a járművek száma fokozatosan nő. Ugyanakkor a különféle forrásból származó aktuális közlekedési információk eljuttatása időben, a megfelelő helyre még rengeteg lehetőséget rejt magában a meglévő, korlátozott útkapacitások sokkal hatékonyabb kihasználása terén. A közlekedésmenedzsment rendszer elemeinek jól összehangolt működése kiszámíthatóbb eljutási időket, jobban tervezhető utazásokat jelent a város lakói számára, csökkentve a stresszt, ezáltal élhetőbbé, nyugodtabbá téve a nagyvárosi életmódot. A városi forgalmi torlódások csökkentése jelentős mértékben hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődéséhez. Csökken a levegő- és zajszenynyezés is. Nemcsak nemzetgazdasági szinten jelentkeznek előnyök a csökkenő veszteségidők okán, de a járművezetők egyéni költségei is mérséklődnek, ha a járművek kevesebbet vesztegelnek a dugókban. A megvalósítás közepes nehézségekbe ütközhet. A mellékelt költségbecslés alapján a megtérülési időszak nagyon rövid, akár 1 évnél is rövidebb. A Budapesti Forgalomirányító Központ nemcsak az előre kalkulálható, időterv szerinti, napszakokhoz, ünnepnapokhoz igazodó, hanem az aktuális, előre nem kalkulálható forgalmi viszonyokhoz automatikusan alkalmazkodó (adaptív) jelzőlámpa-vezérlésre is képes. Az üzemeltető munkáját 190 forgalomfigyelő kamera élő képei is segítik. A rendszerben automatikus buszsávfigyelő kamerák is működnek a tömegközlekedési járművek előnyben részesítése céljából. További bővítésekkel és a legmodernebb, IP-alapú kommunikációs technológiákkal, optikai vagy GPRS-hálózattal a városmagtól távolabbi, de forgalmas útszakaszok csomópontjai is bevonhatóak a rendszerbe. A gyorsabb, kiszámíthatóbb közlekedés jelentősen növeli a nagyváros élhetőségét. Azzal, hogy kevesebb dugó alakul ki a városban, jelentős mértékben csökken a kipufogógázok okozta légszennyezés, és a folyamatos haladással üzemanyagot is meg lehet takarítani. Az egyre rövidebb várakozási idők növelik a logisztikai hatékonyságot. Az ebből fakadó előnyök hatása nemcsak helyi, hanem nemzetgazdasági szinten is jelentős. A megvalósítás közepes nehézségekbe ütközhet. A költségszámítások alapján legfeljebb 1 éves megtérüléssel kell kalkulálni. A központi forgalomirányító rendszer a forgalom folyamatosabb, gyorsabb haladását biztosítja. A forgalmat akadályozó terepi hibákról hamarabb értesülve hamarabb lehet azokat elhárítani és a jelzőlámpa-vezérlésbe szükség esetén távolról beavatkozni. A legmodernebb adaptív vezérlésre is alkalmas központ kapacitása növelhető, IP-alapú technológiákkal távolabb eső csomópontok is elérhetővé válhatnak. Budapest az összes izzóval szerelt jelzőlámpáját a legkorszerűbb LED-es típusúra cseréltette. A projekt összesen fénypontot érintett, és 83,4%-os energiamegtakarítást hozott, amely évi mintegy 170 millió Ft költségcsökkentést jelent a városnak. A jobb fényerő és láthatóság, valamint a kisebb hibaszám miatt a balesetek száma is csökkent. 8 9

6 Közösségi közlekedés A közösségi közlekedés kulcskérdése a járműállomány állapota. A színvonal emelése nagyban hozzájárulhat az egyéni közlekedés térhódításának megállításához. Egy város élhetőségét és versenyképességét nagyban meghatározza a közlekedés fejlettsége. A közösségi közlekedés fejlesztése intelligens kiutat biztosít a forgalmi dugókból. A fejlett technológia, az autóba bármikor átülni tudó, minőségigényes utasok elvárásai és a szuburbanizáció trendje következtében a városi és regionális hálózatok integrációjával olyan kényelmes, gyors és fenntartható tömegközlekedési rendszerek kialakítására van szükség, melyek képesek a kor mobilitási igényeit hatékonyan kiszolgálni. A fenntarthatóbb közösségi közlekedés fő mozgatórugója az értékek elmozdításában, a felhasználói szokások megváltozásában rejlik. Azon fiatalok körében, akik nem ragaszkodnak a saját autó használatához, feltámad a multimodális közlekedés iránti igény. A közösségi közlekedés elterjedésének eredményeként a károsanyag-kibocsátás csökkenésén túl a környezet is élhetőbbé válik. A közösségi közlekedés fejlesztése a gazdaság több területén jelentkezik kimutatható haszonnal. Csökkennek a járműpark üzemeltetési költségei, valamint az egyéni közlekedés visszaszorulásával a torlódások és balesetek okozta kiadások is. Alapos előkészítés esetén a felmerülő problémák száma csekély. Középtávú megtérülési időszakkal lehet számolni. A budapesti Combino villamosok akár 350 utas szállítására is képes járművek, a világ leghosszabb villamosai közé tartoznak. A teljes hosszban alacsony padlószintű jármű beszállási küszöbmagassága csupán 320 milliméter, ami rendkívül kényelmes be- és kiszállást biztosít az utasoknak. A jármű négy futóművét egyenként két-két környezetkímélő, váltakozó áramú villamos motor hajtja, illetve fékezi. Forgalomba állásuk óta a 40 jármű mintegy 10 millió kilométert futott, kiváló rendelkezésre állási arányt tanúsítva

7 Intelligens hálózat Elektromobilitás Az energiaforrások szűkülése miatt új megoldásokat kell kidolgozni a rendelkezésre álló energiamennyiség hatékonyabb elosztásában. Ezeknek a megvalósulása a Smart Grid. A kőolaj utáni idők közlekedésében kulcsszerepet játszhatnak az elektromos autók, amelyek megjelenése magával hozza az intelligens városi infrastruktúra-hálózatok kiépítését. Húsz év múlva kétföldnyi természeti erőforrás kellene a fogyasztás fenntartásához. Az e-autó vissza is tudja táplálni az energiát az intelligens elektromos hálózatba. Gázszigetelésű kapcsolóberendezések alkalmazása A nagyvárosok növekvő villamosenergia-igényét ma már csak korszerű, üzembiztos villamos berendezésekkel lehet biztosítani. A városi infrastruktúra kialakításánál a korábbiakhoz képest kiemelt elvárásként jelenik meg a kis területen való elhelyezhetőség. Az ingatlanok drágulása és a folyamatos energiaellátás iránti igény együttesen növelik a karbantartásmentes, nagy üzembiztonságú, a nemzetközi gyakorlatban széleskörűen alkalmazott, SF6 gázszigetelésű kapcsolóberendezések iránti igényt. Belátható időn belül nehézségek lépnek fel az energiatermelésben. A kialakuló krízishelyzet elébe lehet menni azzal, hogy új termelési módszereket alkalmazunk, amelyek újfajta elosztási rendszert kényszerítenek ki. Ez a Smart Grid, aminek részét képezi a Smart Metering, az intelligens fogyasztásmérés is. Hatásai a villanyórától az elszámolásig, az üzemirányítástól a hálózattervezésig terjednek, miközben karöltve az árammal hajtott járművekkel megvalósíthatja az energiaipar régi nagy álmát, az energia tárolását is. A Smart Grid lehetővé teszi a villamosenergia-fogyasztók számára az energia hatékonyabb felhasználását. Az időszakosan rendelkezésre álló energiát úgy lehet eljuttatni a háztartásokba, hogy ne változzon a komfortérzet. Környezetvédelmi előny Ez a megoldás lehetővé teszi a zöld energiatermelés gyorsuló térhódítását. Szavatolja az adott régió működőképességét, hiányában régiók szegényedhetnek el. A gazdasági előny ott van, ahol rendelkezésre áll a szükséges energia. A lakossági zöld energiatermelés feleslegének átvétele csökkenti a fogyasztók energiaköltségeit és gyorsabb megtérülést biztosít a zöld beruházásra. A megvalósítás nehézségei Az első kísérleti projektek tesztelési fázisban vannak. Ez a megoldás hosszú távú befektetés a jövőbe. Az elektromobilitás átfogó koncepciója olyan megoldások létrehozását célozza meg, amelyek hatékonyan és környezetbarát módon egyesítik a különböző vasúti és közúti közlekedési rendszereket. A koncepció alkotóelemei a villamosított áruszállítás, a környezetbarát járműparkok, az elektromos gyorsjárati buszközlekedés, valamint a hatékony információcsere. A közlekedési hálózat elemei állandó kölcsönhatásban állnak a villamos energiát szolgáltató rendszerekkel, ezzel lehetővé téve az energiafelhasználás és szolgáltatás kétirányú előrejelzését. Jelentősen javítja az életminőséget, csökkentve a káros anyagok kibocsátását és a zajterhelést. A koncepció célja a CO2-mentes városi közlekedés megvalósítása és a város energiamérlegének optimalizálása. Az e-autó-megosztás vagy a parkoló-töltő rendszerek által a város új bevételi forrásokhoz juthat. Megvalósítás nehézsége Az elektromobilitási rendszer összetettségétől és az infrastrukturális elemek szükséges modernizálásának mértékétől függően változó. A megoldás hosszú távú befektetés a jövőbe. A kísérleti projekteknél gyorsabb megtérülés érhető el. Budapest az ország közlekedési hálózatának középpontja km-nyi közúthálózatával útsűrűsége több mint tízszerese az országos átlagnak. A tömegközlekedési rendszerek teljesítményét az évi 1,3 milliárdot kitevő ún. statisztikai utasszám érzékelteti. Az elektromobilitás nagy hatással lehet egy hatékonyabb és környezetbarát budapesti közlekedési hálózat megteremtésére. A Siemens által kifejlesztett és bevezetett 4S rendszer teljes körű integrált e-autó-megosztást biztosít a berlini Siemens-dolgozók számára. A rendszer a központi irányító szoftver segítségével, élő adatokkal optimalizálja az e-autók használatát és töltését

8 Energiahatékony épületek Az optimális energiafelhasználás komfortos környezetet biztosít, miközben költségmegtakarítást tesz lehetővé, és környezetvédelmi szempontból is előnyös. A globális energiafogyasztás 41%-át az épületek energiaigénye teszi ki. Élhetőbb várost, energiahatékony megoldásokat adhat a technológia Budapestnek. Az energiafogyasztás és a komfort közötti egyensúly megteremtése intelligens épületvezérlő rendszerek alkalmazását követeli meg, amelyek automatikusan szabályozzák az épület belső terének paramétereit. Egy helyiségben csak akkor égjen a villany, ha valóban szükség van rá. Csökkentik a fűtésre és a hűtésre felhasznált energia mennyiségét, ezáltal optimalizálják az épületek működését. Az automatizált vezérlésű épületekben a jobb világításnak és a jobb levegőminőségnek köszönhetően az épülethasználók kevésbé fáradnak el, és hatékonyabban végezhetik munkájukat. A régi infrastruktúra lecserélése egészsé- gesebb környezet kialakítását teszi lehetővé, emellett csökkenti az üzemeltetési költségeket és a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségét. Az automatikus vezérlőrendszerek kialakítástól függően akár 10 40%-os költségmegtakarítást tesznek lehetővé. A megtakarítás mértéke kiskereskedelmi egységek esetén jellemzően nagyobb, de irodaházaknál is elérheti a 20 30%-ot. A megvalósítás mérsékelt nehézségekbe ütközhet. Az épület és az infrastruktúra korától függ, általában 2-3 év. Az épületek belső terének paraméterei folyamatosan változnak. Az intelligens épületvezérlő megoldások alkalmazkodnak a változásokhoz, és az aktuális paraméterek ismeretében folyamatosan biztosítják az épülethasználók kényelmét és a hatékony energiafelhasználást. Az energiahatékonyság felügyelete pontosabb információkkal, intelligens választási lehetőségekkel és maximális ellenőrzéssel segíti az épületek tulajdonosait és kezelőit. A 680 ágyas német bremerhaveni Reinkenheide Klinikán a felújítást követően a garantált energiamegtakarítás évente, és évi 3200 tonna a CO2-kibocsátáscsökkenés

9 Megtakarítási szerződések Napelemek közintézményeken A garantált megtakarítást biztosító megoldások az energiaköltségek csökkentésével lehetővé teszik különböző fejlesztések és beruházások finanszírozását. Az épületek tetőin elhelyezett napelemek használatával csökkenthető az épületek villamosenergia-fogyasztásának költsége. A rendszer fenntartható és önfinanszírozó. A napenergia hasznosításának egyik legkorszerűbb és legtisztább módja a félvezető napelemek használata. A megállapodás előtt előzetes elemzés készül az aktuális energiafelhasználás mértékéről, hogy feltérképezzék azokat a területeket, amelyeken energia takarítható meg. Ha van ilyen terület és régi épületek esetén általában van, részletes elemzés során meghatározzák azokat a szükséges fejlesztéseket, amelyek maximális megtakarítást tesznek lehetővé és környezetvédelmi szempontból a legnagyobb előnyt nyújtják. Ha a szerződéses időszak végére a megtakarítás mértéke nem éri el a szolgáltató által vállalt összeget, a szolgáltató kiegészíti azt. Az energiamegtakarításból származó költségmegtakarítás finanszírozza a beruházást. Az energiahatékony épületek vonzóbbak az ott dolgozók számára, magasabb a piaci értékük és egészségesebb környezetet biztosítanak. A szerződések kialakítása során a részt vevő felek közösen dolgoznak ki különböző megoldásokat és kapcsolódó célokat. E célok közé tartozhat például az ENERGY STAR vagy a LEED tanúsítvány követelményeinek teljesítése az energia- és vízfogyasztás optimalizálásán keresztül; az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése; az épületek levegőminőségének javítása; mérőműszerek, mellékmérők és energiagazdálko- dási rendszerek telepítése; a fűtőrendszerek és vízmelegítők modernizálása; vagy éppen a megújuló energiaforrások használata. A megtakarítási szerződések garantálják a megtakarítás mértékét. A megtakarításból jellemzően közvetlenül az épület tulajdonosa profitál. A megvalósítás mérsékelt nehézségekbe ütközhet. A megtérülési időszak jellemzően év. Ez idő alatt a fejlesztések révén elért megtakarításokat a megvalósítás finanszírozására fordítják. Fogyasztói oldalról nézve két éven belül már pozitív cash-flow várható. A középületek, uszodák, iskolák, kórházak esetében is megtakarítást jelent a napelemek alkalmazása. A napelemekkel felszerelt közintézmények példát mutatnak az energiahatékony szemlélet időszerűségére. 30 kw elektromos teljesítmény középületen elhelyezett napelemekkel történő előállításával évi 30 tonnával csökkenthető a levegőbe kerülő üvegházhatású gázok mennyisége. A háztetőkön elhelyezett napelemrendszerek a helyi adottságok függvényében építhetők ki. Hosszú élettartamú, alacsony karbantartási igényű, nagy megbízhatóságú installációk. A napelemes rendszerek használata a többi megújuló energiaforráshoz hasonlóan csökkenti a függést a hagyományos energiahordozók piaci viszonyok szerint változó áraitól. A termelt felesleg visszatáplálható a hálózatba. A megvalósítás több járulékos műszaki feladat megoldását is szükségessé teheti, így más alternatív energiahasznosítási megoldással való összevetés során célszerű mindezeket együttesen megvizsgálni. Helyi és állami támogatás nélkül jellemzően több mint 10 év. A napelemrendszer telepítésére való hajlandóság leginkább attól függ, hogy milyen kedvezményeket vehetnek igénybe a tulajdonosok. Mára megkezdődött az európai és hazai központi ösztönzők bevezetése augusztusától a Siemens Zrt. központi telephelyén az irodaépület tetejére telepített napelemmező egy Sinvert photovoltaic inverter segítségével közvetlenül a villamos hálózatra termeli az energiát, ezzel is csökkentve a cég napi villanyszámláját

10 Zöld + Kórházak Következtetések, kilátások A koncepció integrált egészségügyi megoldások és korszerű technológia révén optimalizálja a munkafolyamatokat és biztosítja a minőségi betegellátást. A fenntarthatóság integrált megközelítést kíván a várostervezésben. A változások végrehajtásának sikere az együttműködésben rejlik. Fenntartható egészségügyi infrastruktúra. Több mint zöld. Innovatív megoldások a fenntartható Budapestért. A korszerű egészségügyi berendezések akár 60%-kal csökkentik a betegek sugárterhelését, több mint 90%-ban újrafelhasználható egységekből állnak, és alkalmazásukkal 30-40%-os energiamegtakarítás érhető el. A gyártó által felújított orvostechnológiai berendezések a hosszabb termékéletciklus révén jelentős forrásmegtakarítást eredményeznek. A gazdaságosan felújított rendszerek a legmodernebb technológiával is felveszik a versenyt. Olyan magas minőségűek, mint egy új eszköz, valamint egyedi igény szerint alakíthatóak. A Zöld + Kórház három fontos tényezője a fenntarthatóság, a hatékonyság és a minőség. Ezek együttes alkalmazása eredményezi a koncepció teljes sikerét. A hatékony időkihasználás, valamint a kényelmes és egészséges, csökkentett dózisú eljárások a betegeknek minőségi ellátást, a kórház munkatársainak kedvező munkakörülményeket biztosít. Az épület és az alkalmazott orvosi berendezések energiahatékony működése az erőforrások fenntartható és gondos használatát eredményezi, valamint hozzájárul a szennyezőanyag-kibocsátás csökkentéséhez. Az optimalizált és szabványosított klinikai utaknak köszönhetően csökken a fajlagos betegre jutó ápolási költség. Az intelligens épületvezérlő rendszerek és az alkalmazott korszerű, energiahatékony egészségügyi berendezések használatával csökken a kórház energiafelhasználása. A megvalósítás alapos és időigényes előkészítő munkafolyamatot igényel. Az alkalmazott konstrukciótól függően változó. Budapest vonzóbbá, egészségesebbé, rendezettebbé válásához potenciálisan rendelkezésre álló innovatív technológiai megoldások alkalmazása az egyéneken, a szervezeteken, a közintézményeken és a városvezetésen egyaránt múlik. Egyszerre társadalmi, gazdasági, valamint ökológiai érdek, hogy a város szereplői felelősen hozzanak döntéseket akár mindennapi szokásokról, akár hosszú távú beruházásokról legyen szó. Ma már számos kezdeményezést látunk, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a városlakók jobb környezetben, egy élhetőbb városban éljék mindennapjaikat. A város előtt azonban még megannyi kihívás és lehetőség áll. A meglévő rendszerek fejlesztésével, hatékony megoldások alkalmazásával, innovatív technológiák adaptálásával és ösztönző rendszerek beindításával jelentős összegeket takaríthat meg évente a város. Az energiatakarékos, környezetbarát technológiák és megoldások alkalmazása hosszú távú befektetés a jövőbe. Megéri, mert Budapesten élni jó! Közlekedésmenedzsment Hatékony forgalomirányítás Közösségi közlekedés Intelligens hálózat Elektromobilitás Energiahatékony épületek Megtakarítási szerződések Napelemek közintézményeken Zöld + Kórházak 18 19

11 Fenntartható megoldások Közlekedésmenedzsment Hatékony forgalomirányítás Közösségi közlekedés KIS KÖZEPES NAGY KIS KÖZEPES NAGY KIS KÖZEPES NAGY < 1 év < 1 év középtávú Intelligens hálózat Elektromobilitás Energiahatékony épületek KIS KÖZEPES NAGY KIS KÖZEPES NAGY KIS KÖZEPES NAGY hosszú távú változó 2-3 év Megtakarítási szerződések Napelemek közintézményeken Zöld + Kórházak KIS KÖZEPES NAGY KIS KÖZEPES NAGY KIS KÖZEPES NAGY változó 10+ év változó Erős fenntarthatóság Gyenge fenntarthatóság Minél több társadalmi, gazdasági, illetve környezetvédelmi előnnyel rendelkezik egy technológia, annál magasabb a fenntarthatósági szintje.

12 Ökobarát termék Összhangban a felelős gazdálkodás és fenntartható környezet iránti erős elkötelezettségünkkel, valamint az FSC (Felelős Erdőgazdálkodás Tanácsa) irányelvei alapján a kiadvány olyan ellenőrzött forrásból származó alapanyagokból készült, melyek megfelelnek a környezettudatos és társadalmilag felelős termelés és gyártás feltételeinek. Az FSC olyan független szervezet, amely 1993-ban abból a célból alakult, hogy globális szinten fellépést sürgessen a fenntartható és felelős erdőgazdálkodásért. A felhasznált cellulóz teljesen klórmentes és csak részben fehérített; az eljárás klórgáz nélküli. A nyomtatás során használt festék újrahasznosított alapanyagokból készült. A felhasznált papír gyártója rendelkezik ISO környezetközpontú irányítási rendszer és EMAS hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer tanúsítvánnyal is Siemens Zrt., Budapest All rights reserved. 08/11, Printed in Hungary Siemens Zrt. H-1143 Budapest, Gizella út Postacím: H-1956 Budapest Tel.: (+36 1) Fax: (+36 1) Studio Metropolitana Városfejlesztő Műhely MTA Regionális Kutatások Központja KÉTI

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft.

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. Szén-dioxid semlegesség A vízió: 2025-ben Koppenhága lesz az első szén-dioxidsemleges főváros a világon. az összes

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft.

Világítástechnika. mesterfokon. Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Világítástechnika mesterfokon Csak világosan! Webs Világítástechnikai Kft. Egyedi igényekre szabott tervezés 2 A Webs Világítástechnikai Kft. komplex és egyedi megoldásokat kínál a kül-, és beltéri díszvilágítás,

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Living Lab alkalmazási lehetőségek és példák

Living Lab alkalmazási lehetőségek és példák Living Lab alkalmazási lehetőségek és példák KOVÁCS Katalin Energiahatékony épületek és városrészek kialakítási módszerei és technológiái konferencia 2011. febr. 22. Áttekintés A Living Labek jellemzői

Részletesebben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

Okos Városok T-City Szolnok. HTE INFOKOM 2014 Smart Metering & Environment

Okos Városok T-City Szolnok. HTE INFOKOM 2014 Smart Metering & Environment Okos Városok T-City Szolnok HTE INFOKOM 2014 Smart Metering & Environment OKOS VÁROS Az angol nyelvű Smart City elnevezést fordíthatnánk korszerű városra, emberközpontú városra, vagy egyszerűen: élhetőbb

Részletesebben

SITRAFFIC Scala városi forgalomirányító központ. Copyright Siemens Zrt. 2010. All rights reserved.

SITRAFFIC Scala városi forgalomirányító központ. Copyright Siemens Zrt. 2010. All rights reserved. SITRAFFIC Scala városi forgalomirányító központ A SITRAFFIC forgalomirányítási rendszer felépítése Közlekedés menedzsment szint SITRAFFIC Concert Városi / regionális közlekedés menedzsment Alrendszerek

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal

Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015. Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal Pályázatilehetőségek az EUH2020Közlekedésiprogramjában 2014-2015 Bajdor Gyöngy Katalin Horizon 2020 NCP Nemzeti Innovációs Hivatal FP7 támogatás szektoronként FP7 költségvetés tevékenységenkénti bontásban

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság European Road Transport Research Advisory Council Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság Háttér EU-irányelvek: Barcelonai, Lisszaboni, Gothenburgi nyilatkozatok Európai Kutatási Tanácsadó

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22 Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből Mező Csaba 2009.01.22 Cél 2006/32 EK irányelv Célok Biztosítani a lehetőségét az energiahordozók (gáz, villamos energia, hőmennyiség, víz)

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG

Frank-Elektro Kft. BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com BEMUTATKOZÓ ANYAG Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A Frank-Elektro

Részletesebben

... 51... 51... 52... 52 2

... 51... 51... 52... 52 2 1 ... 51... 51... 52... 52 2 ... 54... 55... 62... 62... 64... 64... 65... 65... 65... 66... 66... 67 3 4 1 Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepció Jászfényszaru Város Önkormányzata 2002., Integrált

Részletesebben

Az önkormányzati energiagazdálkodás néhány esete Dr. Éri Vilma Éghajlatváltozás, energiatakarékosság, környezetvédelem és kármentesítés VIII. Környezetvédelmi Konferencia Dunaújváros, 2006. június 6. Amiről

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése

FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése FUTÁR projekt A forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer fejlesztése 2012. szeptember 18. Berger András projektvezető Budapesti Közlekedési Központ FUTÁR projekt célok és eszközök Célok A közösségi

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghető hő- és hangszigetelő ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt.

Rónai Gergely. fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. ITS fejlesztés Budapesten Rónai Gergely fejlesztési főmérnök BKK Közút Zrt. A fővárosi ITS kezdetei Nemzeti Közlekedési Napok 2013 - ITS fejlesztés Budapesten 2 ITS fejlesztések szervezeti háttere Budapest

Részletesebben

Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára

Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára Té Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára Résztvevők bemutatkozása és a képzés bemutatása Előadó bemutatkozása tk Résztvevők bemutatkozása A tréning tartalmának és cáljának bemutatása Előadás,

Részletesebben

Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig

Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig May 15, 2013 Slide 1 Tartalomjegyzék Energiahatékonyság Termelés és átvitel Smart

Részletesebben

Bicskei Oroszlán Patika Bt 22076423-2-07

Bicskei Oroszlán Patika Bt 22076423-2-07 MVM Partner - a vállalkozások energiatudatosságáért pályázat 2. rész A pályázó által megvalósított, energiahatékonyságot növelő beruházás és/vagy fejlesztés bemutatása A napelem a Napból érkező sugarak

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Közúti pályák (BMEKOEAA213)

Közúti pályák (BMEKOEAA213) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Közúti pályák (BMEKOEAA213) Közlekedéspolitika Dr. Juhász János egyetemi docens Közlekedéspolitika az Európai

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Elektromos közösségi kerékpáros közlekedési rendszerek telepítése

Elektromos közösségi kerékpáros közlekedési rendszerek telepítése Elektromos közösségi kerékpáros közlekedési rendszerek telepítése ekkkr koncepció A városi koncepció Alternatív megoldás a közösségi közlekedés kiegészítésére Közterületen, bárki számára elérhető Hálózat

Részletesebben

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Gerőházi Éva - Hegedüs József - Szemző Hanna Városkutatás Kft VÁROSKUTATÁS KFT 1 Az előadás szerkezete Az energiahatékonyság kérdésköre

Részletesebben

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai Nemzetközi Geotermikus Konferencia A pályázati támogatás tapasztalatai Bús László, Energia Központ Nonprofit Kft. KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetőségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

Az ECOSE Technológia rövid bemutatása

Az ECOSE Technológia rövid bemutatása Az ECOSE Technológia rövid bemutatása Mi az ECOSE Technológia? egy forradalmian új, természetes, formaldehid-mentes kötőanyagtechnológia, mely üveg-, kőzetgyapot és számos más termék gyártásakor biztosítja

Részletesebben

Energy Saving Environmental Program 1

Energy Saving Environmental Program 1 AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZEREPE AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG MEGVALÓSÍTÁSÁBAN ENERGIAKÖZÖSSÉGEK NYITÓRENDEZVÉNY 2011 November 25 GÖDÖLLŐ Quirin Andrásné GREEN DEPENDENT INDEPENDENT Ha energiafüggő vagyok és odafigyelek

Részletesebben

Környezetvédelmi felfogások a vállalati gyakorlatban

Környezetvédelmi felfogások a vállalati gyakorlatban Környezetvédelmi felfogások a vállalati gyakorlatban Zilahy Gyula Tisztább Termelés Magyarországi Központja Budapest, Hungary http://hcpc.bke.hu Lépések a kibocsátások csökkentésének az irányába 1. Csővégi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Intelligens közlekedési fejlesztések a fővárosban

Intelligens közlekedési fejlesztések a fővárosban Intelligens közlekedési fejlesztések a fővárosban Rónai Gergely osztályvezető XVI. Városi közlekedés aktuális kérdései - 2016. szeptember 8-9. Fővárosi ITS trendek ITS térnyerése a szakmai gondolkodásban

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

Legyen előadónk, ossza meg tudását és tapasztalatait, legyen részese egy sikeres rendezvénynek!

Legyen előadónk, ossza meg tudását és tapasztalatait, legyen részese egy sikeres rendezvénynek! Előadói felhívás EWA Tavaszi Napok 2015 - Budapesti Víz Konferencia A Budapesti Víz Világtalálkozó helyszíne ismét várja a települési vízgazdálkodási és víziközmű szakma nemzetközi szereplőit, szakembereit.

Részletesebben

ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül

ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül ESCO 2.0 avagy költségtakarékosság, megújuló energia vállalatoknál és önkormányzatoknál, kockázatok nélkül Kuntner Gábor vezérigazgató, Energy Hungary Zrt Energiamegtakarítás = függetlenség Energiamegtakarítás

Részletesebben

Energia alternatívák a kisvárosokban.

Energia alternatívák a kisvárosokban. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Energia alternatívák a kisvárosokban. A Dél-dunántúli régió megújuló energiaforrásainak hasznosítása

Részletesebben

A XXI. SZÁZAD URBANISZTIKAI KIHÍVÁSAI ACZÉL GÁBOR A MUT ELNÖKE

A XXI. SZÁZAD URBANISZTIKAI KIHÍVÁSAI ACZÉL GÁBOR A MUT ELNÖKE A XXI. SZÁZAD URBANISZTIKAI KIHÍVÁSAI ACZÉL GÁBOR A MUT ELNÖKE FENNTARTHATÓ FEJL DÉS SZINERGIA KLÍMAVÁLTOZÁS KREATÍV VÁROS ÉLHET VÁROS EURÓPAI TUDÁSHÁLÓZAT GLOBALIZÁCIÓ INFORMATIKAI FORRADALOM GLOBÁLIS

Részletesebben

Települések hőellátása helyi energiával

Települések hőellátása helyi energiával MTA KÖTEB Jövőnk a Földön Albizottság MTA Energetikai Bizottság, Hőellátás Albizottság, a MMK, MATÁSZSZ és MTT közreműködésével szervezett konferencia Települések hőellátása helyi energiával A konferencia

Részletesebben

Autóbuszos szolgáltatások szervezése Helsinkiben A közlekedési hatóság szerepe

Autóbuszos szolgáltatások szervezése Helsinkiben A közlekedési hatóság szerepe Autóbuszos szolgáltatások szervezése Helsinkiben A közlekedési hatóság szerepe Kimmo Sinisalo Helsinki Region Transport Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä A Helsinki régió buszközlekedésének szervezése

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia

Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége. 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Emissziócsökkentés és az elektromos közlekedés jelentősége 2014 október 7. Energetikai Körkép Konferencia Magamról Amim van Amit már próbáltam 194 g/km?? g/km Forrás: Saját fotók; www.taxielectric.nl 2

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk Green Dawn Kft Bemutatkozunk Cégtörténet, tevékenységek Társaságunk 2006-ban alakult, fő tevékenységi körünk az energetika és az energia rendszerek optimalizálása. Jelenleg az alábbi szolgáltatásainkat

Részletesebben

Megújuló energia, megtérülő befektetés

Megújuló energia, megtérülő befektetés Megújuló energia, megtérülő befektetés A megújuló energiaforrás fogalma Olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelődik (napenergia, szélenergia,

Részletesebben

Képzési anyag I. EPC alapok azaz az energiahatékonyság-alapú szerződés. Transparense projekt. www.transparense.eu

Képzési anyag I. EPC alapok azaz az energiahatékonyság-alapú szerződés. Transparense projekt. www.transparense.eu Képzési anyag I. EPC alapok azaz az energiahatékonyság-alapú szerződés Transparense projekt A KÉPZÉSI ANYAG TARTALMA I. EPC alapok II. EPC folyamat a projekt azonosításától a közbeszerzésig III. EPC folyamat

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei XIII. Fenntarthatósági Kerekasztal-beszélgetés Szomolányi Katalin Vállalati Fenntarthatósági Központ 2012.06.01. 1 Arthur

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKAI CIVIL AKADÉMIA

ÉPÜLETENERGETIKAI CIVIL AKADÉMIA ÉPÜLETENERGETIKAI CIVIL AKADÉMIA Dr. Maráczi Zsolt Társaság a Lakásépítésért Egyesület, ügyvezető elnök EU-források felhasználása az energia hatékony lakásberuházásoknál a 2014-2020 közötti időszakban

Részletesebben

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata dr. Matos Zoltán elnök, Magyar Energia Hivatal zoltan.matos@eh.gov.hu Energia másképp II. 2010. március 10. Tartalom 1)

Részletesebben

Kiss János Ferenc ügyvezető műszaki igazgató Ecoflotta-ház Szolgáltató Kft.

Kiss János Ferenc ügyvezető műszaki igazgató Ecoflotta-ház Szolgáltató Kft. Ecoflotta-ház közösségi mikroerőmű klaszter Magyar Építésügyi Technológiai Platform mottó: EGYNEK MINDEN NEHÉZ, SOKNAK SEMMI SEM LEHETETLEN (GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN 1791-1860) Ecoflotta-ház épület és jármű

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6.

Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. Őri István vezérigazgató Green Capital Zrt. 2010. május 6. A tanulmány az NFGM megbízásából készült Miért? (NFFT Jövőkereső) Mindezekre tekintettel halaszthatatlan, hogy a magyar társadalom körében széleskörű

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai Matuz Géza Okl. gépészmérnök Mennyi energiát takaríthatunk meg? Kulcsfontosságú lehetőség az épületek energiafelhasználásának csökkentése EU 20-20-20

Részletesebben

Közösségi közlekedésfejlesztési igények

Közösségi közlekedésfejlesztési igények Közlekedési Projekt Előkészítési Napok Visegrád, 2013. november 26. Közösségi közlekedésfejlesztési igények Kerényi László Sándor közlekedésstratégia szakterületi vezető BKK Budapesti Közlekedési Központ

Részletesebben

ÚJ KORSZAK AZ ÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁBAN

ÚJ KORSZAK AZ ÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁBAN ÚJ KORSZAK AZ ÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁBAN HŐTECHNIKA KÖRNYEZET TŰZ GARANCIA 40 ÉV HŐTECHNIKAI GARANCIA 20%-KAL JOBB HŐTECHNIKAI TELJESÍTMÉNY Kezdje meg az IPN-QuadCore utazást itt: ipn-quadcore.co.uk

Részletesebben

Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért. VELUX Magyarország Kft./2010.11.03.

Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért. VELUX Magyarország Kft./2010.11.03. Egy építőipari vállalkozás harca a fenntartható épületekért 1 VELUX Magyarország Kft./2010.11.03. 1 Fenntarthatóság építés építészet fejlődés közösség épület termékek fogyasztás FENNTARTHATÓ életmód VELUX

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL

SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL SAJTÓKÖZLEMÉNY DRASZTIKUS KÁROSANYAGKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS A FORDNÁL A Ford közzétette 14. Fenntarthatósági Jelentését, amelyben a vállalat kiemeli, hogy 2000 és 2012 között a globális gyártóüzemekben 37

Részletesebben

Az energia menedzsment fejlődésének intelligens technológiai támogatása. Huber Krisz=án 2014. október 9.

Az energia menedzsment fejlődésének intelligens technológiai támogatása. Huber Krisz=án 2014. október 9. Az energia menedzsment fejlődésének intelligens technológiai támogatása Huber Krisz=án 2014. október 9. EU iránymutatások 2020 EU 3. Energia csomag 2009 július Fenntarthatóság (környezet) Versenyképesség

Részletesebben

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április Kék bolygónk a legkritikusabbnak ígérkező évszázadba lép. Mindeddig bolygónkat a természeti erők kormányozták 4,5 milliárd éven át. Ha tetszik, ha nem, bolygónk fenntartása kezünkbe hull, és sajnos mi

Részletesebben

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között

Határmenti programok. Határmenti programok. Tartalom. Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Tartalom Magyarország részvétele az Európai Területi Együttműködési programokban 2007-2013 között Határmenti programok Transznacionális programok Interregionális program 2009 Nov Hegyesi Béla, VÁTI Kht

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10.

A közlekedésfejlesztés országos céljai. Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, szeptember 10. A közlekedésfejlesztés országos céljai Fónagy János parlamenti államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonfenyves, 2015. szeptember 10. A hazai közlekedésfejlesztés három pillére Nemzeti Közlekedési

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Frank-Elektro Kft. EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról

Frank-Elektro Kft. EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról Frank-Elektro Kft. 5440 Kunszentmárton Zrínyi u. 42. Telefon: 56/560-040, 30/970-5749 frankelektro.kft@gmail.com EMLÉKEZTETŐ Nyílt napról Frank-Elektro Kft. telephely korszerűsítése, építési munkái. A

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás

BETON A fenntartható építés alapja. Hatékony energiagazdálkodás BETON A fenntartható építés alapja Hatékony energiagazdálkodás 1 / Hogyan segít a beton a hatékony energiagazdálkodásban? A fenntartható fejlődés eszméjének fontosságával a társadalom felelősen gondolkodó

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

Depóniagáz, mint üzemanyag Esettanulmány

Depóniagáz, mint üzemanyag Esettanulmány Depóniagáz, mint üzemanyag Esettanulmány Eörsi-Tóta Gábor Szombathely, 2012.04.26. Depóniagáz hasznosítási lehetőségei - Hőtermelés - Villamos energia termelés - Kapcsolat energia termelés (hő és villamos

Részletesebben

Zöld Nyíl Miskolci Villamos Projekt. Szeged 2013. január 23.

Zöld Nyíl Miskolci Villamos Projekt. Szeged 2013. január 23. Zöld Nyíl Miskolci Villamos Projekt Szeged 2013. január 23. A közösségi villamos közlekedés története 1/3 A kezdetek 1897. július 10-én indult az első villamos, a forgalmat 9 darab motor és 4 darab pótkocsival

Részletesebben

ELŐKÉSZÜLETBEN A BALÁZS MÓR TERV

ELŐKÉSZÜLETBEN A BALÁZS MÓR TERV NEMZETKÖZI PROJEKTEK A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSBEN Széchenyi István Egyetem, Győr, 2014. március 27.- 28. ELŐKÉSZÜLETBEN A BALÁZS MÓR TERV Hajnal Tünde Kerényi László Sándor közlekedésstratégia Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

A lehetséges forgatókönyvek

A lehetséges forgatókönyvek Az EU megerősíti pozícióit a világgazdaságban. A környezetvédelem elsőrendű prioritássá válik. Az EU megvalósítja környezetvédelmi akcióprogramjait. Az EU-ban lassú gazdasági növekedés, némileg romló pozíciók.

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül 2010. február1. KEOP-2009-4.2.0/A: Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal A konstrukció ösztönözni és támogatni

Részletesebben

ÚJ KORSZAK AZ ÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁBAN AZ EREDETI: A JÖVŐ!

ÚJ KORSZAK AZ ÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁBAN AZ EREDETI: A JÖVŐ! ÚJ KORSZAK AZ ÉPÜLETEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁBAN AZ EREDETI: A JÖVŐ! HŐTECHNIKA KÖRNYEZET TŰZ GARANCIA 40 ÉV HŐTECHNIKAI GARANCIA 20%-KAL JOBB HŐTECHNIKAI TELJESÍTMÉNY Kezdje meg az IPN-QuadCore utazást itt:

Részletesebben

Lorem ipsum dolor sit amet. Szép napot kívánok!

Lorem ipsum dolor sit amet. Szép napot kívánok! Lorem ipsum dolor sit amet Szép napot kívánok! 1 Energetikai korszerűsítések önkormányzati és vállalati környezetben Előadó: Arányi István UFS Group Divízióvezető - Leginnovatívabb partner - Arányi István

Részletesebben

Zöld rendezvényszervezés

Zöld rendezvényszervezés Zöld rendezvényszervezés A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld rendezvényekről szóló tájékoztatója A zöld rendezvények néhány szóban A zöld rendezvények erősítik, demonstrálják a házigazda szervezet fenntarthatóság

Részletesebben

Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, június Fenntartható termelés és fogyasztás

Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, június Fenntartható termelés és fogyasztás Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, 2012. június 13-14. Fenntartható termelés és fogyasztás Szuppinger Péter Kállay Tamás szakértők Regionális Környezetvédelmi Központ Regional Environmental

Részletesebben

INTELLIGENS KÖZLEKEDK

INTELLIGENS KÖZLEKEDK INTELLIGENS KÖZLEKEDK ZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEK SEK A FŐVÁROSBANF 10 év alatt az ITS alapoktól a működő szolgáltatásokig Rónai Gergely osztályvezető ITS Hungary 10 - jubileumi workshop - 2016. november 24.

Részletesebben

Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum

Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum Fenntartható Kertészet és Versenyképes Zöldségágazati Nemzeti Technológiai Platform Szakmai Fórum Budapest, 2011. június 7. Dr. Bujáki Gábor ügyvezető igazgató Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Részletesebben