Ahol élni jó Budapest

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ahol élni jó Budapest"

Átírás

1 Ahol élni jó Budapest Intelligens helyi megoldások egy feltörekvő európai nagyvárosért A kiadvány a Studio Metropolitana és az MTA Regionális Kutatások Központja KÉTI közreműködésével készült

2 Az élhető jövő városa a fenntartható Budapest Eszter Elemér Budapest csakúgy, mint a világ legtöbb nagyvárosa, globális és regionális szinten is olyan gazdasági, környezeti, valamint társadalmi változásokkal szembesül, amelyek komoly kihívások elé állítják a városvezetést. Számolnunk kell a globalizáció, az urbanizáció, valamint a demográfiai és klímaváltozás által gerjesztett hatásokkal, amelyek nagy terhet rónak a város infrastruktúrájára. A globális trendek mellett ugyanakkor nap mint nap tapasztaljuk a helyi zsúfoltságból, környezetterhelésből, túlhasználatból eredő konfliktusokat is. E folyamatok azonban nem csak problémaként jelenhetnek meg, hanem új lehetőséget is kínálnak az itt élők számára a város újragondolására és új, környezettudatos életmód kialakítására. Amennyiben Budapest a városok éleződő versenyében előnyös pozíciót óhajt kivívni magának, meg akarja tartani lakosságát és működő tőkét is vonzana, akkor innovatív megoldásokat kell találnia e kihívásokra. Ez napjainkban is folyamatosan zajlik, számos előremutató kezdeményezést látunk, gondoljunk csak a Budapest Szíve programra vagy a lakótelepek energiahatékonyságának javítását célzó projektekre. A kitűzött célok azonban még távol vannak, s ezek eléréséhez nem elegendő egyegy projekt megvalósítása, hanem komplex gondolkodásra, egységes stratégiára van szükség. Meg kell vizsgálni, miként tudunk jobb életminőséget teremteni Budapesten például az energiaelosztás, a közlekedésszervezés, a forgalomirányítás vagy az épületek energiahatékonyságának növelésével. A Studio Metropolitana támogatja a főváros ez irányú törekvéseit, ezért a Siemens Zrt.-vel és a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjával együttműködve hosszú távú dialógust kezdeményez, amibe a városvezetés mellett a szakmai oldal képviselőit és a lakosságot is bevonnák, és ami a közös gondolkodás és a párbeszéd révén megoldásokat találhat e mindannyiunkat érintő témákban. Eszter Elemér ügyvezető, Studio Metropolitana Városfejlesztő Műhely Gondolatok a jövő Budapestjéről Az élhető város alapjai Közlekedésmenedzsment Hatékony forgalomirányítás Közösségi közlekedés Intelligens hálózat Elektromobilitás Energiahatékony épületek Megtakarítási szerződések Napelemek közintézményeken Zöld + Kórházak Következtetések, kilátások

3 Gondolatok a jövő Budapestjéről Budapest a 17. helyet foglalja el az Európai Zöld Város Mutatóban szereplő 30 város között. Economist Intelligence Unit, Európai Zöld Város Mutató A Budapesten élők az átlagot meghaladó mértékben választják a tömegközlekedést, gyaloglást és kerékpározást. Economist Intelligence Unit, Európai Zöld Város Mutató Meggyőződésem, hogy Budapest a 100 évvel ezelőtt megteremtett belvárosi imázsából él, de szunnyad. Ránk vár a pillanat, hogy felébresszük. Zoboki Gábor, építész Egy építész számára a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy miként lehet ebbe a védendő, emberléptékű örökségbe egy XXI. századi, láthatatlan infrastruktúrát csempészni. A megoldáshoz lényegi döntések, értékválasztások szükségesek, például a gyalogos belváros megteremtése érdekében is. Budapest szerencsés helyzetben van, mert nem állt be az urbanizációtól fuldokló nagyvárosok sorába. Hogy ezt hoszszú távon elkerüljük, az épített örökségünk mellett védenünk kell a zöld- és közterületeinket is. Bízom benne, hogy munkánk eredményeként a hazai tőzsde a pénzvilágban betöltött szerepével segíti Magyarország, azon belül is Budapest fenntartható, minőségi fejlődését. Dr. Patai Mihály, a Budapesti Értéktőzsde elnöke Amikor a magyarországi tőkepiac fejlesztéséhez, a magyar gazdaság tőkevonzó képességének és ezzel fejlődési potenciáljának erősítéséhez nélkülözhetetlen magas színvonalú tőzsdei szolgáltatásokról gondoskodunk, akkor a hazai pénzügyi szektor központját adó fővárosunk erősségeire is építhetünk. A hazai pénzügyi kultúra fejlesztése során is bizton számíthatunk a sokszor budapesti központú tudományos intézmények, gazdasági szervezetek, sőt hatóságok együttműködésére. Budapesten az ember úgy érzi, hogy rengeteg változás a közelmúltban történt, a város folyamatosan változik. Zwack Izabella, Zwack Unicum Nyrt., az Igazgatóság tagja Budapestnek óriási lehetősége van arra, hogy a régió egyik vezető városa legyen. Ki kell használnia adottságait: kultúráját, építészeti kincseit, általában a művészeteket, a nagyszerű éttermeket és egyedülállóan pezsgő éjszakai életét. A történelmi múlt egybeforrt a jelenkorral, ez különbözteti meg számos nyugateurópai fővárostól. Vállalatunk mélyen beágyazódott a magyar társadalom életébe, így ha Budapest, az ország virágzik, az ránk is pozitív hatással van. Remélem, hogy a családi vállalkozások nőnek és terjeszkednek, nagy szükség van rájuk egy város, egy ország életében. Budapestnek van annyi kulturális, szellemi energiája, amelyet képes kisugározni, amellyel ismertté teheti az országot, és amellyel valódi hungaricum tud lenni. Enyedi György, az MTA rendes tagja A társadalmi fenntarthatóság hangsúlyozását javaslom, mert csak egy egészséges szerkezetű társadalom képes megfelelni a környezeti fenntarthatóság szempontjainak. A fenntarthatóság nem egy tökéletes, hibátlan világot jelent, hanem azt, hogy a polgárok többsége szereti a fővárost és részt vesz formálásában. Budapest lakói legyenek olyan polgárok, akik magukénak érzik a várost, és így is cselekszenek. A civil szerveződés szempontjából fontos a kisebb városrészekhez köthető helyi közösségek létrejötte. 4 5

4 Az élhető város alapjai Ahhoz, hogy a jövő Budapestjén jó legyen élni, szükséges, de nem elegendő, hogy víziókkal rendelkezzünk a városról. Ugyanígy szükséges, de nem elegendő, hogy konkrét megoldásaink legyenek a felvetődő kihívásokra. A víziókat és a megoldásokat egy város esetében ugyanúgy, mint egy vállalatnál a világos stratégia megfogalmazása és végrehajtása köti össze. VÁROS KÖRNYEZET ÉLET- MINŐSÉG CÉL KORMÁNYZÁS VÁROS VERSENY- KÉPESSÉG VÁROS megvalósítás kommunikáció mérés, értékelés, visszacsatolás (monitoring) Egyértelmű és elérhető cél Budapest célja, hogy a helyi adottságokra építve, de újszerű, kreatív és kipróbált globális megoldások kombinációjával stabil, elismert pozíciót szerezzen Európában és a világban. A siker kulcsa a növekedési céllal egyenrangú minőségi átalakulás. Olyan egyszerű, átlátható keretbe foglalt megoldások alkalmazása szükséges, amelyek hoszszú távon érzékelhetően javítják a magyar fővárosban élők és dolgozók közérzetét. Világos stratégia Abban, hogy egy város a XXI. század elején sikeresen változtasson pozícióján, valamint belső és külső megítélésén, három tényező biztosan fontos szerepet játszik: a környezet, a versenyképesség és az életminőség. Környezet A városok minőségorientált fejlesztését célzó stratégiáinak kulcsfontosságú tényezője a környezeti szempontok és hatások figyelembevétele. A környezeti fenntarthatóság alapfeltétele többek között az intelligens területhasználat, ami megfelelő arányban és területi elrendezésben hangolja össze a városon belül a különböző hasznosítási módokat (például lakóterület, munkahely, zöldfelület). Európa évi Zöld Fővárosában, Hamburgban kulcskérdés, hogy a városi tereket és területeket élhető, széles társadalmi konszenzuson alapuló, egyben fenntartható, a környezetet és az éghajlatot kevéssé terhelő módon hasznosítsák. Versenyképesség Versenyképes gazdaság nélkül nincs versenyképes város. A sikeres város jellemzően vonzza az érdeklődő, kiművelt, sokoldalú és kreatív embereket. Kulcsszerephez jut a közoktatás, mint a versenyképesség alapjainak megteremtését biztosító intézményi hálózat. A fenntartható európai városokról szóló, 2007-ben elfogadott Lipcsei Charta a városi versenyképesség erősítésének három tényezője között sorolta fel a kezdeményező helyi innovációs és oktatási politikákat. Életminőség Az életminőség javítása a városokban az élhető város megteremtésének egyik sarkalatos pontja. A kihívások egyike a városi biztonság, hiszen ez alapvetően meghatározza a lakosság és valamennyi városi szereplő egész városhoz és közvetlen környezetéhez való viszonyát. Az Európai Városbiztonsági Fórum amelynek Budapest is tagja tevékenysége jól példázza, hogy a világszintű gondolkodás alapján helyi körülményekre kidolgozott válaszok a városbiztonsági politikákon keresztül a biztonságérzet és az életminőség pozitív irányú változását segítik elő. Hatékony intézményrendszer Ahhoz, hogy a stratégia működjön és működtethető legyen, hatékony, többszintű városi kormányzás megszervezése szükséges. A városirányítás szereplőinek, szervezeti formáinak és hatásköreinek sokszínűsége a változó világra folya- matosan reagálni képes formában teremti meg a kapcsolatot a stratégia elmélete és a város valósága között. Kommunikációs stratégia A változások végrehajtásának sikere az együttműködésben rejlik. A városi fejlesztési politikák és konkrét beavatkozások minél szélesebb körű megismertetését, elismertetését és az együttműködést szolgálja a hatékony és sokszínű kommunikáció. A jó kommunikáció a rendelkezésre álló módszerek széles körét alkalmazza, hogy mindenkit a megfelelő, személyre és élethelyzetre szabott információkkal érjen el a városról és a város alakításáról. Mérés és ellenőrzés A várospolitika mindennapjainak körforgásában a monitoring-tevékenység a stratégiában célként megfogalmazottakból kiindulva a városban történő folyamatok elemzésével megvizsgálja, szükséges-e a célok és eszközök megváltoztatása. 6 7

5 Közlekedésmenedzsment Hatékony forgalomirányítás A túlterhelt utak nagyon sokba kerülnek: nemzetközi tanulmányok szerint a fejlett országokban a forgalmi dugók az éves GDP 3 százalékát elérő költséget okoznak. Budapest 1002 jelzőlámpás csomópontjából jelenleg 676 működik az intelligens központi vezérlés alatt, lehetővé téve a zöldhullámokat és az azonnali, távoli beavatkozást. A véges városi útkapacitásokat IT-eszközökkel sokkal hatékonyabban lehet kihasználni. A Budapesti Forgalomirányító Központ az aktuális forgalomhoz alkalmazkodó vezérlésre is képes. Budapesten 2002 óta működik közlekedésmenedzsment rendszer, amelynek adatfeldolgozási kapacitásai, képességei jelenleg még nincsenek kihasználva. Ha a fővárosi forgalmi torlódások csupán egytized részét megszüntetnék további intelligens rendszerek használatával, akkor ezzel akár évi 30,8 milliárd forintot takaríthatna meg Budapest (az egészségi károk, a környezetszenynyezés és a stressz csökkentésének addicionális hatásai nincsenek kalkulálva). Kalkuláció Budapest Éves GDP: Mrd Ft (KSH, 2009) Az éves GDP 3%-a: 308 Mrd Ft/év Ennek 1/10 része: 30,8 Mrd Ft/év A fejlett városokban az útfelületek tovább már nem növelhetőek, miközben a járművek száma fokozatosan nő. Ugyanakkor a különféle forrásból származó aktuális közlekedési információk eljuttatása időben, a megfelelő helyre még rengeteg lehetőséget rejt magában a meglévő, korlátozott útkapacitások sokkal hatékonyabb kihasználása terén. A közlekedésmenedzsment rendszer elemeinek jól összehangolt működése kiszámíthatóbb eljutási időket, jobban tervezhető utazásokat jelent a város lakói számára, csökkentve a stresszt, ezáltal élhetőbbé, nyugodtabbá téve a nagyvárosi életmódot. A városi forgalmi torlódások csökkentése jelentős mértékben hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklődéséhez. Csökken a levegő- és zajszenynyezés is. Nemcsak nemzetgazdasági szinten jelentkeznek előnyök a csökkenő veszteségidők okán, de a járművezetők egyéni költségei is mérséklődnek, ha a járművek kevesebbet vesztegelnek a dugókban. A megvalósítás közepes nehézségekbe ütközhet. A mellékelt költségbecslés alapján a megtérülési időszak nagyon rövid, akár 1 évnél is rövidebb. A Budapesti Forgalomirányító Központ nemcsak az előre kalkulálható, időterv szerinti, napszakokhoz, ünnepnapokhoz igazodó, hanem az aktuális, előre nem kalkulálható forgalmi viszonyokhoz automatikusan alkalmazkodó (adaptív) jelzőlámpa-vezérlésre is képes. Az üzemeltető munkáját 190 forgalomfigyelő kamera élő képei is segítik. A rendszerben automatikus buszsávfigyelő kamerák is működnek a tömegközlekedési járművek előnyben részesítése céljából. További bővítésekkel és a legmodernebb, IP-alapú kommunikációs technológiákkal, optikai vagy GPRS-hálózattal a városmagtól távolabbi, de forgalmas útszakaszok csomópontjai is bevonhatóak a rendszerbe. A gyorsabb, kiszámíthatóbb közlekedés jelentősen növeli a nagyváros élhetőségét. Azzal, hogy kevesebb dugó alakul ki a városban, jelentős mértékben csökken a kipufogógázok okozta légszennyezés, és a folyamatos haladással üzemanyagot is meg lehet takarítani. Az egyre rövidebb várakozási idők növelik a logisztikai hatékonyságot. Az ebből fakadó előnyök hatása nemcsak helyi, hanem nemzetgazdasági szinten is jelentős. A megvalósítás közepes nehézségekbe ütközhet. A költségszámítások alapján legfeljebb 1 éves megtérüléssel kell kalkulálni. A központi forgalomirányító rendszer a forgalom folyamatosabb, gyorsabb haladását biztosítja. A forgalmat akadályozó terepi hibákról hamarabb értesülve hamarabb lehet azokat elhárítani és a jelzőlámpa-vezérlésbe szükség esetén távolról beavatkozni. A legmodernebb adaptív vezérlésre is alkalmas központ kapacitása növelhető, IP-alapú technológiákkal távolabb eső csomópontok is elérhetővé válhatnak. Budapest az összes izzóval szerelt jelzőlámpáját a legkorszerűbb LED-es típusúra cseréltette. A projekt összesen fénypontot érintett, és 83,4%-os energiamegtakarítást hozott, amely évi mintegy 170 millió Ft költségcsökkentést jelent a városnak. A jobb fényerő és láthatóság, valamint a kisebb hibaszám miatt a balesetek száma is csökkent. 8 9

6 Közösségi közlekedés A közösségi közlekedés kulcskérdése a járműállomány állapota. A színvonal emelése nagyban hozzájárulhat az egyéni közlekedés térhódításának megállításához. Egy város élhetőségét és versenyképességét nagyban meghatározza a közlekedés fejlettsége. A közösségi közlekedés fejlesztése intelligens kiutat biztosít a forgalmi dugókból. A fejlett technológia, az autóba bármikor átülni tudó, minőségigényes utasok elvárásai és a szuburbanizáció trendje következtében a városi és regionális hálózatok integrációjával olyan kényelmes, gyors és fenntartható tömegközlekedési rendszerek kialakítására van szükség, melyek képesek a kor mobilitási igényeit hatékonyan kiszolgálni. A fenntarthatóbb közösségi közlekedés fő mozgatórugója az értékek elmozdításában, a felhasználói szokások megváltozásában rejlik. Azon fiatalok körében, akik nem ragaszkodnak a saját autó használatához, feltámad a multimodális közlekedés iránti igény. A közösségi közlekedés elterjedésének eredményeként a károsanyag-kibocsátás csökkenésén túl a környezet is élhetőbbé válik. A közösségi közlekedés fejlesztése a gazdaság több területén jelentkezik kimutatható haszonnal. Csökkennek a járműpark üzemeltetési költségei, valamint az egyéni közlekedés visszaszorulásával a torlódások és balesetek okozta kiadások is. Alapos előkészítés esetén a felmerülő problémák száma csekély. Középtávú megtérülési időszakkal lehet számolni. A budapesti Combino villamosok akár 350 utas szállítására is képes járművek, a világ leghosszabb villamosai közé tartoznak. A teljes hosszban alacsony padlószintű jármű beszállási küszöbmagassága csupán 320 milliméter, ami rendkívül kényelmes be- és kiszállást biztosít az utasoknak. A jármű négy futóművét egyenként két-két környezetkímélő, váltakozó áramú villamos motor hajtja, illetve fékezi. Forgalomba állásuk óta a 40 jármű mintegy 10 millió kilométert futott, kiváló rendelkezésre állási arányt tanúsítva

7 Intelligens hálózat Elektromobilitás Az energiaforrások szűkülése miatt új megoldásokat kell kidolgozni a rendelkezésre álló energiamennyiség hatékonyabb elosztásában. Ezeknek a megvalósulása a Smart Grid. A kőolaj utáni idők közlekedésében kulcsszerepet játszhatnak az elektromos autók, amelyek megjelenése magával hozza az intelligens városi infrastruktúra-hálózatok kiépítését. Húsz év múlva kétföldnyi természeti erőforrás kellene a fogyasztás fenntartásához. Az e-autó vissza is tudja táplálni az energiát az intelligens elektromos hálózatba. Gázszigetelésű kapcsolóberendezések alkalmazása A nagyvárosok növekvő villamosenergia-igényét ma már csak korszerű, üzembiztos villamos berendezésekkel lehet biztosítani. A városi infrastruktúra kialakításánál a korábbiakhoz képest kiemelt elvárásként jelenik meg a kis területen való elhelyezhetőség. Az ingatlanok drágulása és a folyamatos energiaellátás iránti igény együttesen növelik a karbantartásmentes, nagy üzembiztonságú, a nemzetközi gyakorlatban széleskörűen alkalmazott, SF6 gázszigetelésű kapcsolóberendezések iránti igényt. Belátható időn belül nehézségek lépnek fel az energiatermelésben. A kialakuló krízishelyzet elébe lehet menni azzal, hogy új termelési módszereket alkalmazunk, amelyek újfajta elosztási rendszert kényszerítenek ki. Ez a Smart Grid, aminek részét képezi a Smart Metering, az intelligens fogyasztásmérés is. Hatásai a villanyórától az elszámolásig, az üzemirányítástól a hálózattervezésig terjednek, miközben karöltve az árammal hajtott járművekkel megvalósíthatja az energiaipar régi nagy álmát, az energia tárolását is. A Smart Grid lehetővé teszi a villamosenergia-fogyasztók számára az energia hatékonyabb felhasználását. Az időszakosan rendelkezésre álló energiát úgy lehet eljuttatni a háztartásokba, hogy ne változzon a komfortérzet. Környezetvédelmi előny Ez a megoldás lehetővé teszi a zöld energiatermelés gyorsuló térhódítását. Szavatolja az adott régió működőképességét, hiányában régiók szegényedhetnek el. A gazdasági előny ott van, ahol rendelkezésre áll a szükséges energia. A lakossági zöld energiatermelés feleslegének átvétele csökkenti a fogyasztók energiaköltségeit és gyorsabb megtérülést biztosít a zöld beruházásra. A megvalósítás nehézségei Az első kísérleti projektek tesztelési fázisban vannak. Ez a megoldás hosszú távú befektetés a jövőbe. Az elektromobilitás átfogó koncepciója olyan megoldások létrehozását célozza meg, amelyek hatékonyan és környezetbarát módon egyesítik a különböző vasúti és közúti közlekedési rendszereket. A koncepció alkotóelemei a villamosított áruszállítás, a környezetbarát járműparkok, az elektromos gyorsjárati buszközlekedés, valamint a hatékony információcsere. A közlekedési hálózat elemei állandó kölcsönhatásban állnak a villamos energiát szolgáltató rendszerekkel, ezzel lehetővé téve az energiafelhasználás és szolgáltatás kétirányú előrejelzését. Jelentősen javítja az életminőséget, csökkentve a káros anyagok kibocsátását és a zajterhelést. A koncepció célja a CO2-mentes városi közlekedés megvalósítása és a város energiamérlegének optimalizálása. Az e-autó-megosztás vagy a parkoló-töltő rendszerek által a város új bevételi forrásokhoz juthat. Megvalósítás nehézsége Az elektromobilitási rendszer összetettségétől és az infrastrukturális elemek szükséges modernizálásának mértékétől függően változó. A megoldás hosszú távú befektetés a jövőbe. A kísérleti projekteknél gyorsabb megtérülés érhető el. Budapest az ország közlekedési hálózatának középpontja km-nyi közúthálózatával útsűrűsége több mint tízszerese az országos átlagnak. A tömegközlekedési rendszerek teljesítményét az évi 1,3 milliárdot kitevő ún. statisztikai utasszám érzékelteti. Az elektromobilitás nagy hatással lehet egy hatékonyabb és környezetbarát budapesti közlekedési hálózat megteremtésére. A Siemens által kifejlesztett és bevezetett 4S rendszer teljes körű integrált e-autó-megosztást biztosít a berlini Siemens-dolgozók számára. A rendszer a központi irányító szoftver segítségével, élő adatokkal optimalizálja az e-autók használatát és töltését

8 Energiahatékony épületek Az optimális energiafelhasználás komfortos környezetet biztosít, miközben költségmegtakarítást tesz lehetővé, és környezetvédelmi szempontból is előnyös. A globális energiafogyasztás 41%-át az épületek energiaigénye teszi ki. Élhetőbb várost, energiahatékony megoldásokat adhat a technológia Budapestnek. Az energiafogyasztás és a komfort közötti egyensúly megteremtése intelligens épületvezérlő rendszerek alkalmazását követeli meg, amelyek automatikusan szabályozzák az épület belső terének paramétereit. Egy helyiségben csak akkor égjen a villany, ha valóban szükség van rá. Csökkentik a fűtésre és a hűtésre felhasznált energia mennyiségét, ezáltal optimalizálják az épületek működését. Az automatizált vezérlésű épületekben a jobb világításnak és a jobb levegőminőségnek köszönhetően az épülethasználók kevésbé fáradnak el, és hatékonyabban végezhetik munkájukat. A régi infrastruktúra lecserélése egészsé- gesebb környezet kialakítását teszi lehetővé, emellett csökkenti az üzemeltetési költségeket és a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségét. Az automatikus vezérlőrendszerek kialakítástól függően akár 10 40%-os költségmegtakarítást tesznek lehetővé. A megtakarítás mértéke kiskereskedelmi egységek esetén jellemzően nagyobb, de irodaházaknál is elérheti a 20 30%-ot. A megvalósítás mérsékelt nehézségekbe ütközhet. Az épület és az infrastruktúra korától függ, általában 2-3 év. Az épületek belső terének paraméterei folyamatosan változnak. Az intelligens épületvezérlő megoldások alkalmazkodnak a változásokhoz, és az aktuális paraméterek ismeretében folyamatosan biztosítják az épülethasználók kényelmét és a hatékony energiafelhasználást. Az energiahatékonyság felügyelete pontosabb információkkal, intelligens választási lehetőségekkel és maximális ellenőrzéssel segíti az épületek tulajdonosait és kezelőit. A 680 ágyas német bremerhaveni Reinkenheide Klinikán a felújítást követően a garantált energiamegtakarítás évente, és évi 3200 tonna a CO2-kibocsátáscsökkenés

9 Megtakarítási szerződések Napelemek közintézményeken A garantált megtakarítást biztosító megoldások az energiaköltségek csökkentésével lehetővé teszik különböző fejlesztések és beruházások finanszírozását. Az épületek tetőin elhelyezett napelemek használatával csökkenthető az épületek villamosenergia-fogyasztásának költsége. A rendszer fenntartható és önfinanszírozó. A napenergia hasznosításának egyik legkorszerűbb és legtisztább módja a félvezető napelemek használata. A megállapodás előtt előzetes elemzés készül az aktuális energiafelhasználás mértékéről, hogy feltérképezzék azokat a területeket, amelyeken energia takarítható meg. Ha van ilyen terület és régi épületek esetén általában van, részletes elemzés során meghatározzák azokat a szükséges fejlesztéseket, amelyek maximális megtakarítást tesznek lehetővé és környezetvédelmi szempontból a legnagyobb előnyt nyújtják. Ha a szerződéses időszak végére a megtakarítás mértéke nem éri el a szolgáltató által vállalt összeget, a szolgáltató kiegészíti azt. Az energiamegtakarításból származó költségmegtakarítás finanszírozza a beruházást. Az energiahatékony épületek vonzóbbak az ott dolgozók számára, magasabb a piaci értékük és egészségesebb környezetet biztosítanak. A szerződések kialakítása során a részt vevő felek közösen dolgoznak ki különböző megoldásokat és kapcsolódó célokat. E célok közé tartozhat például az ENERGY STAR vagy a LEED tanúsítvány követelményeinek teljesítése az energia- és vízfogyasztás optimalizálásán keresztül; az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése; az épületek levegőminőségének javítása; mérőműszerek, mellékmérők és energiagazdálko- dási rendszerek telepítése; a fűtőrendszerek és vízmelegítők modernizálása; vagy éppen a megújuló energiaforrások használata. A megtakarítási szerződések garantálják a megtakarítás mértékét. A megtakarításból jellemzően közvetlenül az épület tulajdonosa profitál. A megvalósítás mérsékelt nehézségekbe ütközhet. A megtérülési időszak jellemzően év. Ez idő alatt a fejlesztések révén elért megtakarításokat a megvalósítás finanszírozására fordítják. Fogyasztói oldalról nézve két éven belül már pozitív cash-flow várható. A középületek, uszodák, iskolák, kórházak esetében is megtakarítást jelent a napelemek alkalmazása. A napelemekkel felszerelt közintézmények példát mutatnak az energiahatékony szemlélet időszerűségére. 30 kw elektromos teljesítmény középületen elhelyezett napelemekkel történő előállításával évi 30 tonnával csökkenthető a levegőbe kerülő üvegházhatású gázok mennyisége. A háztetőkön elhelyezett napelemrendszerek a helyi adottságok függvényében építhetők ki. Hosszú élettartamú, alacsony karbantartási igényű, nagy megbízhatóságú installációk. A napelemes rendszerek használata a többi megújuló energiaforráshoz hasonlóan csökkenti a függést a hagyományos energiahordozók piaci viszonyok szerint változó áraitól. A termelt felesleg visszatáplálható a hálózatba. A megvalósítás több járulékos műszaki feladat megoldását is szükségessé teheti, így más alternatív energiahasznosítási megoldással való összevetés során célszerű mindezeket együttesen megvizsgálni. Helyi és állami támogatás nélkül jellemzően több mint 10 év. A napelemrendszer telepítésére való hajlandóság leginkább attól függ, hogy milyen kedvezményeket vehetnek igénybe a tulajdonosok. Mára megkezdődött az európai és hazai központi ösztönzők bevezetése augusztusától a Siemens Zrt. központi telephelyén az irodaépület tetejére telepített napelemmező egy Sinvert photovoltaic inverter segítségével közvetlenül a villamos hálózatra termeli az energiát, ezzel is csökkentve a cég napi villanyszámláját

10 Zöld + Kórházak Következtetések, kilátások A koncepció integrált egészségügyi megoldások és korszerű technológia révén optimalizálja a munkafolyamatokat és biztosítja a minőségi betegellátást. A fenntarthatóság integrált megközelítést kíván a várostervezésben. A változások végrehajtásának sikere az együttműködésben rejlik. Fenntartható egészségügyi infrastruktúra. Több mint zöld. Innovatív megoldások a fenntartható Budapestért. A korszerű egészségügyi berendezések akár 60%-kal csökkentik a betegek sugárterhelését, több mint 90%-ban újrafelhasználható egységekből állnak, és alkalmazásukkal 30-40%-os energiamegtakarítás érhető el. A gyártó által felújított orvostechnológiai berendezések a hosszabb termékéletciklus révén jelentős forrásmegtakarítást eredményeznek. A gazdaságosan felújított rendszerek a legmodernebb technológiával is felveszik a versenyt. Olyan magas minőségűek, mint egy új eszköz, valamint egyedi igény szerint alakíthatóak. A Zöld + Kórház három fontos tényezője a fenntarthatóság, a hatékonyság és a minőség. Ezek együttes alkalmazása eredményezi a koncepció teljes sikerét. A hatékony időkihasználás, valamint a kényelmes és egészséges, csökkentett dózisú eljárások a betegeknek minőségi ellátást, a kórház munkatársainak kedvező munkakörülményeket biztosít. Az épület és az alkalmazott orvosi berendezések energiahatékony működése az erőforrások fenntartható és gondos használatát eredményezi, valamint hozzájárul a szennyezőanyag-kibocsátás csökkentéséhez. Az optimalizált és szabványosított klinikai utaknak köszönhetően csökken a fajlagos betegre jutó ápolási költség. Az intelligens épületvezérlő rendszerek és az alkalmazott korszerű, energiahatékony egészségügyi berendezések használatával csökken a kórház energiafelhasználása. A megvalósítás alapos és időigényes előkészítő munkafolyamatot igényel. Az alkalmazott konstrukciótól függően változó. Budapest vonzóbbá, egészségesebbé, rendezettebbé válásához potenciálisan rendelkezésre álló innovatív technológiai megoldások alkalmazása az egyéneken, a szervezeteken, a közintézményeken és a városvezetésen egyaránt múlik. Egyszerre társadalmi, gazdasági, valamint ökológiai érdek, hogy a város szereplői felelősen hozzanak döntéseket akár mindennapi szokásokról, akár hosszú távú beruházásokról legyen szó. Ma már számos kezdeményezést látunk, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a városlakók jobb környezetben, egy élhetőbb városban éljék mindennapjaikat. A város előtt azonban még megannyi kihívás és lehetőség áll. A meglévő rendszerek fejlesztésével, hatékony megoldások alkalmazásával, innovatív technológiák adaptálásával és ösztönző rendszerek beindításával jelentős összegeket takaríthat meg évente a város. Az energiatakarékos, környezetbarát technológiák és megoldások alkalmazása hosszú távú befektetés a jövőbe. Megéri, mert Budapesten élni jó! Közlekedésmenedzsment Hatékony forgalomirányítás Közösségi közlekedés Intelligens hálózat Elektromobilitás Energiahatékony épületek Megtakarítási szerződések Napelemek közintézményeken Zöld + Kórházak 18 19

11 Fenntartható megoldások Közlekedésmenedzsment Hatékony forgalomirányítás Közösségi közlekedés KIS KÖZEPES NAGY KIS KÖZEPES NAGY KIS KÖZEPES NAGY < 1 év < 1 év középtávú Intelligens hálózat Elektromobilitás Energiahatékony épületek KIS KÖZEPES NAGY KIS KÖZEPES NAGY KIS KÖZEPES NAGY hosszú távú változó 2-3 év Megtakarítási szerződések Napelemek közintézményeken Zöld + Kórházak KIS KÖZEPES NAGY KIS KÖZEPES NAGY KIS KÖZEPES NAGY változó 10+ év változó Erős fenntarthatóság Gyenge fenntarthatóság Minél több társadalmi, gazdasági, illetve környezetvédelmi előnnyel rendelkezik egy technológia, annál magasabb a fenntarthatósági szintje.

12 Ökobarát termék Összhangban a felelős gazdálkodás és fenntartható környezet iránti erős elkötelezettségünkkel, valamint az FSC (Felelős Erdőgazdálkodás Tanácsa) irányelvei alapján a kiadvány olyan ellenőrzött forrásból származó alapanyagokból készült, melyek megfelelnek a környezettudatos és társadalmilag felelős termelés és gyártás feltételeinek. Az FSC olyan független szervezet, amely 1993-ban abból a célból alakult, hogy globális szinten fellépést sürgessen a fenntartható és felelős erdőgazdálkodásért. A felhasznált cellulóz teljesen klórmentes és csak részben fehérített; az eljárás klórgáz nélküli. A nyomtatás során használt festék újrahasznosított alapanyagokból készült. A felhasznált papír gyártója rendelkezik ISO környezetközpontú irányítási rendszer és EMAS hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer tanúsítvánnyal is Siemens Zrt., Budapest All rights reserved. 08/11, Printed in Hungary Siemens Zrt. H-1143 Budapest, Gizella út Postacím: H-1956 Budapest Tel.: (+36 1) Fax: (+36 1) Studio Metropolitana Városfejlesztő Műhely MTA Regionális Kutatások Központja KÉTI

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Journal of Central European Green Innovation 1 (1) pp. 71-82 (2013) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ VIDÉKFEJLESZTÉS ÉS A KÖRNYEZETIPAR

Részletesebben

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Ma Magyarország meghatározó élménye a bizonytalanság. A napról-napra: átalakuló világgazdasági feltételek mellett ezt erősítik

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban

VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU. -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban VILÁGVÁROS VAGY VILÁGFALU -avagy fenntartható építés és településfejlesztés Budapesten és az agglomerációban ÉPÍTÉSZ SZEMINÁRIUM 2004 Megjelent a Phare Access (2001 HU 0104-03-01-0017) támogatásával Program

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

NÖVEKEDÉS VAGY FEJLŐDÉS?

NÖVEKEDÉS VAGY FEJLŐDÉS? Védegylet füzetek 4. NÖVEKEDÉS VAGY FEJLŐDÉS? A Védegylet állásfoglalása Budapest jövőjéről A sorozatban eddig megjelent füzetek: 1. A jövő nemzedékek jogai 2. Magyarország a nagyvilágban 3. Gazdaság és

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

A Bosch jövőképe Értéket teremtünk értéket terjesztünk

A Bosch jövőképe Értéket teremtünk értéket terjesztünk A Bosch jövőképe Értéket teremtünk értéket terjesztünk Vezető technikai és szolgáltató vállalatként világszerte kihasználjuk erőteljes fejlődési lehetőségeinket. Olyan megoldásokkal kívánjuk a mindennapi

Részletesebben

Kvóták egy jobb világért

Kvóták egy jobb világért Budapest Corvinus Egyetem Gazdálkodás Tudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Kvóták egy jobb világért Megoldást tud nyújtani a fosszilis energia-kvótarendszer az ökológiai közgazdaságtan

Részletesebben

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2012. IMPRESSZUM Környezeti értékelés a Nemzeti Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus Az új városvezetés a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei 2011. augusztus Kiadja: Budapest Főváros Önkormányzata Felelős kiadó: Tarlós István Felelős szerkesztő: dr. György István

Részletesebben

A fenntartható működés nem opció, hanem üzleti cél

A fenntartható működés nem opció, hanem üzleti cél Stratégiai megközelítés Felelős vállalatirányítás Etikus működés Alapértékek tisztelete Környezeti felelősségvállalás Partnerség az érintett és érdekelt felekkel Átlátható működés A fenntartható működés

Részletesebben

PHARE Green Car Center

PHARE Green Car Center KTI Rt. PHARE Green Car Center c. k+f tanulmány Budapest 2003 Közlekedéstudományi Intézet Rt. PHARE GREEN CAR CENTER 1119 Budapest Thán K. u. 3-5. Tel/fax: 2055949 A téma címe: A városi levegőszennyezettség

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Egy élhetőbb és vonzóbb Budapest koncepciója

Egy élhetőbb és vonzóbb Budapest koncepciója 1 Egy élhetőbb és vonzóbb Budapest koncepciója (2015-ig) Készült 2007. őszén 2 Tartalomjegyzék Előszó 1. Helyzetértékelés 2. Jövőkép 2015-re 3. Megvalósítható célok 2015-re. 4. Stratégia 5. Szakpolitikai

Részletesebben

Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be. A Változás Városai tudásterméke

Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be. A Változás Városai tudásterméke Világbank, Városfejlesztési részleg Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf) Rövid bevezető a HGf-be A Változás Városai tudásterméke Változás Városai Közép-kelet európai önkormányzatok hálózata A helyi önkormányzatokra

Részletesebben

A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0

A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0 A fenntartható energiagazdálkodás felé vezető út Erre van előre! Vision 2040 Hungary 2.0 dr. Munkácsy Béla (szerk.) ELTE TTK, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület

Részletesebben

2013-2014 1. szám. Hatékony Ház Napok. Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu

2013-2014 1. szám. Hatékony Ház Napok. Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu 2013-2014 1. szám Hatékony Ház Napok Nyisson Ön is! www.hatekonyhaz.hu Szakmai partnereink Passzív és energiatakarékos házak Építtetőktől építtetőknek médiatámogatóink Projekt gazda A Hatékony Ház Napok

Részletesebben

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 L O G I S Z T I K A Á G A Z AT S Z A K P O L I T I K A I S T R AT É G I A ( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 1 TARTALOM 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2 BEVEZETÉS... 13 2.1 A stratégiakészítés célja

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

Erre van előre! Egy fenntartható energiarendszer keretei Magyarországon. Vision 2040 Hungary 1.2. Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület

Erre van előre! Egy fenntartható energiarendszer keretei Magyarországon. Vision 2040 Hungary 1.2. Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület Erre van előre! Egy fenntartható energiarendszer keretei Magyarországon Vision 2040 Hungary 1.2 Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület 2011 dr. Munkácsy Béla (szerk.) Erre van előre! Egy fenntartható

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben