A közvetett partnerintézmények elégedettségének felmérése SIOK Dr. Faust Miklós Általános Iskola. Készítette: Kristáné Soós Melinda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A közvetett partnerintézmények elégedettségének felmérése 2012. SIOK Dr. Faust Miklós Általános Iskola. Készítette: Kristáné Soós Melinda"

Átírás

1 A közvetett partnerintézmények elégedettségének felmérése SIOK Dr. Faust Miklós Általános Iskola Készítette: Kristáné Soós Melinda Nagyberény, január 25.

2 Partnerlista Az idei évben a közvetett partnerintézmények elégedettségét mértük fel. Ebben az évben is olyan intézményeket válogattunk össze, amelyekkel valóban kapcsolatban állunk, tehát értékelhető véleményük van iskolánkról. Idén több intézmény, személy felé nyitottunk, mint két évvel ezelőtt, és az olyan intézménynek, aki az előző alkalommal nem volt hajlandó véleményt nyilvánítani, nem küldtünk kérdőívet. Tagintézményünk a következő intézmények véleményét kérdezte meg az iskola működésével kapcsolatban: 1, Polgármesteri Hivatal, Nagyberény 2, Polgármesteri Hivatal, Siófok 3, Educationis Oktatási Alapítvány 4, SIOK Nagyberényi Pillangó Óvoda 5, SIOK Széchenyi István Általános Iskola 6, SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola 7, SIOK Beszédes József Általános Iskola 8, SIOK Fekete István Általános Iskola 9, SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 10, Perczel Mór Gimnázium 11, Somogyi TISZK Közép-és Szakiskola Krúdy Gyula Szakközépiskolája és Szakiskolája 12, SIOK Gyermekjóléti és Ifjúságvédelmi Központ 13, Nevelési Tanácsadó 14, Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 15, Sándor Zoltán református lelkész 16, Bara Adolf katolikus plébános 17, Siófoki Integrált Oktatási Központ

3 Partnerintézményeink minősítésének részletes ismertetése és elemzése Polgármesteri Hivatal, Nagyberény Egy ilyen kis községben, mint a mienk nagyon szoros, közvetlen kapcsolatban kell állnunk a helyi Polgármesteri Hivatal dolgozóival, a polgármester úrral, a jegyző asszonnyal. A jó kapcsolat régi keletű, iskolánkat segítő magatartásuk sokban hozzájárul intézményünk pozitív megítélésében. Tudvalevő az is, hogy iskolánk egyik fő bástyája a helyi kulturális életnek, tanulóink adnak műsort az összes, a község által szervezett állami ünnepen, és a tanulmányi versenyeken szerzett eredményeikkel öregbítik nem csak iskolánk, de Nagyberény hírnevét is. Ennek tükrében már nem meglepő, hogy a Polgármesteri Hivataltól a maximálisan megadható legjobb értékelést kaptuk. A hivatal véleménye is osztozik a mienkkel, hogy hasznos a falu számára az iskola által közvetített társadalmi és kulturális tevékenység.

4 Polgármesteri Hivatal, Siófok Fontosnak tartjuk, hogy a nagyberényi Polgármesteri Hivatalon kívül a siófoki hivatallal is jó legyen kapcsolatunk. Bár személyes kapcsolatban nem állnak minden dolgozónkkal, fontos a véleményük, a megítélésük iskolánkról. A hivatal maximálisan jó értékelését csak egy kérdésben tagadta meg, ez pedig, hogy iskolánkkal rendszeres kapcsolatban áll. Erre a kérdésre az általában igaz minősítést kaptuk. Ez érthető is, hiszen földrajzi fekvésünkből adódóan elválaszt 20 km -, közös fórumok hiányában nem találkozhatunk a hivatal dolgozóival. Az együttműködés lehetőségeire nem kaptunk észrevételezést. Educationis Oktatási Alapítvány Az alapítványi iskola községünkben megalapozta a középszintű oktatást, ami nagyobb lendületet adott a falu társadalmi életének, hiszen a fiatalokat tovább tartotta szülőfalujukban, sőt külső területekről is integrálta a tanulni vágyó ifjúságot. Régi közhely, de igaz, hogy ha a fiatalok elvándorolnak, a község lassú haldoklása megkezdődik. Ez a tendencia az alapítványi iskola létrehozásával bizonyos fokig megrekedt. Intézményeink kapcsolata jó és rendszeres. Olyan oktatóink vannak, akik mind a két intézményben tanítanak. Fontos a jó vélemény, hiszen iskolánk tanulói körében igen nagy az érdeklődés az intézmény iránt, így végzőseink nagy hányada választja a helyi középiskolát. Az értékelés alapvetően jó, bár két kérdésben csak általában igaz minősítést kaptunk, és egy kérdésben nem tudott válaszolni a minőségbiztosítási vezető.

5 Az intézményeink közötti dolgozói kapcsolat és iskolánk információátadása az alapítványi iskola szerint csak általában megfelelő. Ennek az okát mi abban látjuk, hogy az utóbbi években új pedagógusok jöttek iskolánkba, akiket nem igen ismernek, valamint iskolájukban a régi minőségirányítással foglalkozó vezető időközben polgármester lett, így más pedagógus vette át a munkáját, aki nem ismer igazán bennünket. Erre épül kérésük is, hogy jobban oda kellene figyelni a pedagógusok közötti jó kapcsolat kiépítésére. Szakmai munkánkról az iskolának nincs véleménye, nem minősítette, mert nincs rálátása erre a területre. Az alapítványi iskola hasznosnak tartja munkánkat az ünnepségek és a rendezvények terén, és külön megköszöni, hogy tanítványainak nagy százalékát intézményünktől kapja. Pillangó Óvoda, Nagyberény A helyi óvoda pedagógiai munkájára nagy szükségünk van, hiszen iskolás gyerekeink nagy része a nagyberényi Pillangó Óvodából kerül ki. Fontos a megítélésük is, az őszinte véleményük, hiszen ezekre támaszkodva, esetleges kritikáikat megszívlelve jobban, hatékonyabban tudunk együttműködni elsősorban a pedagógiai munka színvonalának emelésében, a gyerekek érdekében. Az utóbbi években kapcsolatunk szorosabb lett, kölcsönös véleménycserénk jó irányba befolyásolta az egymás munkájáról kialakított képünket. Két évvel ezelőtt az óvodától a dolgozók közötti jó kapcsolatra nem kaptuk meg a maximális értékelést. Ezt az utóbbi években megpróbáltuk kiküszöbölni és az idei minősítésben már a teljes mértékben igaz minősítést kaptuk. Ebben az évben minden kérdésre a lehető legjobb értékelést kaptuk. Ez nagyon fontos is számunkra, hiszen a két intézmény sikeres együttműködésén alapszik,

6 hogy községünkből egyre kevesebben válasszanak más intézményeket gyermekeik számára. Közös programjaink közé tartozik a leendő elsős tanítók tavaszi látogatása a nyílt napon, és hogy intézményünk is lehetőséget biztosít az óvónők látogatására az őszi időszakban. Ehhez kapcsolnám, hogy a karácsonyi műsort mindig iskolánk diákjai adják az óvoda kis lakóinak, ami szintén erősíti intézményeink szorosabb együttműködését. SIOK Széchenyi István Általános Iskola A két intézmény között a as időszakban szorosan együttműködő kollegális barátság alakult ki. Ebben az időszakban a Széchenyi István Általános Iskola tagintézményeként sok időt töltöttünk egymás intézményeiben, közös szakmai és szabadidős programokon. Szakmai kérdésekben keressük egymást, kikérjük egymás véleményét egy-egy pedagógiai probléma megoldásában. Az iskola véleménye alapján a következőre nem kaptunk maximálisan jó értékelést: - intézményünkkel rendszeres kapcsolatban áll, Való igaz, hogy az utóbbi években már nem állunk olyan szoros kapcsolatban, mint kényszerházasságunk idején, és ez kihat intézményeink kapcsolatára is általában. Ahogy jeleztem, bizonyos kollégákkal rendszeres a kapcsolatunk, de ez már nem intézményszintű.

7 SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola Az iskola több szállal kapcsolódik a többi általános iskolához, hiszen tanulmányi versenyeket szervez, továbbképzéseket a pedagógusoknak, vagy a tavalyi évben is érdekes meghívott vendég tartott előadást intézményükben. Ezeken az alkalmakon mi is szívesen részt veszünk. Talán ez lehet a magyarázata annak is, hogy véleményük az iskoláról a maximálisan adható legjobb. Fontosnak tartanánk azonban, hogy tanuló ifjúságunkat esetlegesen több szabadidős tevékenységben is találkoztassuk, hogy az esetleges továbbtanulók könnyebben illeszkedhessenek be a városi iskolák légkörébe. SIOK Beszédes József Általános Iskola és Módszertani központ Az iskola sok, magas színvonalú bemutató órát szervez, amelyen sok, más intézménybeli kollégával találkozunk. Az órák után megbeszéljük az órát, és esetlegesen tanácsot adunk egymásnak. Mi is nagyon sokat tanultunk, kollégáinktól, és szívesen alkalmazzuk módszereiket. Az értékelésük maximálisan jó lett iskolánk felé, amelynek nagyon örülünk, hiszen ez azt jelzi, hogy jó véleményünk nem volt egyoldalú. Az iskola hasznosnak tartja a szakmai napok rendezését, és a tanulmányi versenyeken való részvételt. A módszertani központ munkája legalább annyira fontos, mint a gyermekjóléti szolgálaté. Több kolléga is látogatja intézményünket, pszichológus, fejlesztő pedagógus, logopédus segíti a munkánkat.

8 Sok gyermek pszichésen terhelt, tanulási nehézségekkel küzd, így az intézmény munkájára nagy felelősség hárul. Sajnos a lehetőségek korlátozottak, egyes tanulók esetében sűrűbb foglalkozásra is igény lenne, de a kolléganők erőfeszítései így is eredményesek. SIOK Fekete István Általános Iskola Az ádándi iskola kistérségi iskolaként hasonló cipőben jár, mint mi magunk. Nekik is meg kell küzdeniük a gyermeklétszám csökkenésével a szülők egyre nagyobb mértékű érdektelenségével, igénytelenségével, ami városban nem annyira érzékelhető. Egymástól való távolságunk azonban itt is gátat vet annak a törekvésnek, hogy a szervezett munkaközösségi megbeszéléseken, értekezleteken, versenyeken kívül találkozhassunk. Ráadásul ezeken a fórumokon is csak kevés szerencsésnek sikerül tartani a kapcsolatot, hiszen nem minden pedagógus hivatalos ezekre az összejövetelekre. Ebből kifolyólag csak általában igaz minősítést kaphattunk a rendszeres kapcsolattartásra. A fejlesztésre nem kaptunk ötletet, amiből arra következtetünk, hogy az iskolának ez a fajta kapcsolattartás jó és megfelelő. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola Az endrédi iskola sajnos kiesik a vonzáskörzetünkből, hiszen a SIOK egyik és másik végén helyezkedünk el. Ez a távolság meglátszik értékelésünkön is, hiszen az intézmények közötti rendszeres kapcsolat és a dolgozók közötti jó kapcsolat nem kapott maximális értékelést.

9 Ennek oka teljesen egyértelmű, hiszen a nagy távolság gátolja a jó kapcsolatok kialakítását. Egy pedagógus jár ki hozzánk az intézményből, rajta keresztül ismerjük csak igazán az endrédi viszonyokat. A szöveges értékelésben a nevelői kapcsolatokat emelik ki mégis, mint hasznos területet, gondoljuk ezeken a szakmai napokat, és a továbbképzéseken való találkozást érti az iskola. Nagyon örültünk az intézmény Föld napi utalásának is, ahol megemlítik, hogy milyen hasznosak a közös rendezvények, ahol tanár és diák együtt játszhat. Perczel Mór Gimnázium A gimnáziumba olyan tanulók jelentkeznek iskolánkból, akik nagyon jó képességekkel rendelkeznek. Meg is állják helyüket a siófoki intézményben, és általában jó visszajelzéseket kapunk róluk. Mégis talán legbüszkébben idén lehetünk, mert először kaptunk írásban is pozitív visszajelzést arról, hogy gyermekeink udvarias, jól nevelt tanulók. A középiskolával nincsenek közös programjaink, kapcsolatunk szinte csak személyes és egyéni, így nem meglepő, hogy iskolánk a kapcsolattartásra vonatkozó kérdésekben általában igaz minősítést kapott. Az együttműködési készségünk és a hivatali időben való elérhetőségünk azonban teljes mértékben igaz minősítéssel szerepelt.

10 Somogyi TISZK Közép-és Szakiskola Krúdy Gyula Szakközépiskolája és Szakiskolája Tanulóink körében az egyik legtöbb diákot vonzó iskola a fent nevezett intézmény. Sokan választják a magasabb szintű szakközépiskolai és az alacsonyabb követelményeket támasztó szakiskolai képzést is. Az iskola által adott minősítésében mindenhol megkaptuk a maximálisan jó értékelést. Az együttműködés terén azonban hasznosnak tartja persze elsősorban saját szempontjából -, a pályaválasztási szülői értekezleteket és az iskolájuk által szervezett nyílt napokat. Idén először szerepel a hasznosnak vélt kategóriában, hogy gyümölcsözőnek tartják az iskolánknak adott visszajelzéseket, hiszen azokon okulva mi is fel tudjuk készíteni diákjainkat az előttük álló iskola követelményrendszerére. SIOK Gyermekjóléti és Ifjúságvédelmi Központ A szolgálat munkájára talán soha nem volt olyan nagy szükség, mint napjainkban. Annyi gyermek él szociálisan hátrányos helyzetben, sok gyermeknek nem teremtik meg otthon a nyugodt családi hátteret. Kapcsolatunk jó és rendszeres. Szükség is van erre, hiszen tanulóink jelentős hányada kétszeresen vagy háromszorosan is hátrányos helyzetű. Kérdéseinkre adott válaszaikban minden alkalommal megkaptuk a maximális értékelést. Amit hasznosnak tartanak együttműködésünk szempontjából, hogy iskolánktól megfelelő arányban érkeznek jelzések. Fontosnak tartják, hogy a kapcsolatot

11 tartani kell a problémás családokkal, és ehhez nagy segítséget kapnak intézményünktől. Amit fejleszteni kellene az a megyén kívül élő családok tagjaival való kapcsolattartás. Nevelési Tanácsadó Az intézmény dolgozói nem látogatják olyan rendszeresen iskolánkat, mint az előző intézményben dolgozó kolléganő. Időszakonként, általában egy tanévben két alkalommal találkoznak a tantestülettel és a gyerekekkel. Munkájuk hasznos és kikerülhetetlen. Az ő véleményük és döntésük alapján fejlesztjük és tanítjuk az arra rászoruló gyerekeket. Munkánk mindig a kölcsönös bizalmon és megbecsülésen alapult. Ez a pozitív hozzáállás meglátszott értékelésükön is, hiszen a legjobb minősítést kaptuk. Az együttműködést hasznosnak tartják abban, hogy pedagógusaink a BTM-es gyerekeket kontrollvizsgálatra és a más egyéb problémával küzdő gyerekeket az első diagnosztikus vizsgálatra kijelölik és felterjesztik. Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

12 A tisztiorvosi szolgálattal állandó kapcsolatban kell, hogy legyünk, hiszen munkájuk - mint egy ilyen intézményben elengedhetetlen-, fontos és kötelező. Értékelésük nem teljes körű, két kérdésre nem érkezett minősítés. Ez érthető is, hiszen a szolgálatnak nem tisztje, hogy menedzselésünkről és szakmai programjainkról fogalma, értékelhető véleménye legyen. A többi pontban azonban a legjobb minősítést kaptuk. Az együttműködés hasznosságára és esetleges fejlesztésére nem kaptunk észrevételt. Sándor Zoltán református lelkész, Bara Adolf katolikus plébános A református lelkész úr és a katolikus plébános atya folyamatos kapcsolatban van iskolánkkal. Óraadóként hittanórákat tartanak gyermekeinknek heti egy tanórában. A katolikus templom nem csak azért van közel intézményünkhöz, mert iskolánk szomszédja, hanem azért is, mert két fontos iskolai programnak is a templom ad otthont. Az egyik az október 6-ai megemlékezés, a másik az iskolai, karácsonyi ünnepségünk. Mindkét lelkipásztor a lehető legjobb értékeléssel jutalmazta iskolánkat.

13 Siófoki Integrált Oktatási Központ A központ fogja össze ezt a hatalmas intézményt szakmai szempontból. Fontosnak tartjuk, hogy véleményük mindenkor pozitív maradjon, hiszen jó véleményük igazolná magas színvonalú szakmai törekvéseinket is. Jó érzéssel töltött el bennünket, hogy szakmai szempontból kifogásolhatatlanul jó minősítést kaptunk. Egy kérdésben kaptunk általában igaz visszajelzést, méghozzá együttműködési készségünkkel kapcsolatban. Ez kissé érzékenyen érintett bennünket, de mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy ez megváltozzon. Hasznosnak tartja a központ az intézményi szabályozottságot szakmai, gazdasági területen egyaránt. Véleménye szerint azonban fejleszteni lehetne az információs rendszer hatékonyságát.

14 Intézményünkkel rendszeres kapcsolatban áll Intézményünk hivatali időben elérhető Intézményünk együttműködési készsége megfelelő Intézményeink dolgozói között jó a kapcsolat Iskolánk elegendő információt ad magáról Iskolánk megfelelően szervezi a szakmai programokat Iskolánk menedzselése megfelelő Polgármesteri Hivatal Nagyberény Polgármesteri Hivatal Siófok Educationis Oktatási Alapítvány SIOK Nagyberényi Pillangó Óvoda SIOK Széchenyi István Ált. Isk. SIOK Vak Bottyán János Ált. Isk. SIOK Beszédes József Ált. Isk. SIOK Fekete István Ált. Isk. SIOK Balatonendrédi Ált. Isk. Perczel Mór Gimnázium

15 Somogyi TISZK Közép-és Szakiskola Krúdy Gy. Szakköképiskolája és Szakiskolája SIOK Gyermekjóléti és Ifjúságvédelmi Központ Nevelési Tanácsadó Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Sándor Zoltán ref. lelkész Bara Adolf kat. plébános Siófoki Integrált Oktatási Központ

16 Összegzés A közvetett partnerintézmények által adott pontszámok alapján kijelenthetjük, hogy intézményünk összességében kiváló minősítést kapott. Minden intézménytől legrosszabb esetben is, mindössze 11%-os arányban az általában igaz kategóriát kapta iskolánk. Egy terület volt, ahol minden intézménytől a maximális minősítést kaptuk: - intézményünk hivatali időben elérhető, Az intézményünk együttműködési készsége a SIOK szerint általában igaz. Öt intézmény volt, akik úgy ítélték meg, hogy iskolánkkal kevésbé állnak rendszeres kapcsolatban. Három intézmény értékelte dolgozóink közötti kapcsolatát általában jónak. Két intézmény gondolja azt, hogy nem teljes mértékben adunk elegendő információt magunkról. Iskolánk a kérdezett intézmények többségének véleménye szerint kiváló szinten rendezi szakmai programjait, egy intézmény egyel rosszabb minősítést adott, két intézmény nem nyilatkozott. Intézményünk a válaszadók többsége szerint is teljes mértékben jól menedzseli önmagát, csak egy intézmény adott egyel rosszabbat, és egy intézmény nem válaszolt. Százalékos értékben a következő eredmények születtek: Intézményünkkel rendszeres kapcsolatban áll: 92% Az intézményünk hivatali időben elérhető: 100% Intézményünk együttműködési készsége megfelelő: 99% Az intézményeink dolgozói között jó a kapcsolat: 96% Iskolánk elegendő információt ad magáról: 97% Iskolánk megfelelően szervezi a szakmai programjait: 98% Iskolánk menedzselése megfelelő: 98%

Közvetett partnerek elégedettségének vizsgálata

Közvetett partnerek elégedettségének vizsgálata Közvetett partnerek elégedettségének vizsgálata SIOK Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. január 27. Samuné Csertán Valéria tagintézményvezető Mártonné Somogyvári

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat

Abony Városi Önkormányzat Abony Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. 2593/2012/HUM Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály CKTK Humán Szolgáltató Központja

Részletesebben

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TAPOLCSÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Tartalomjegyzék 2 1. Bevezető (helyzetelemzés) 2. Helyzetfeltárás. A működéssel kapcsolatos belső feltételrendszer bemutatása

Részletesebben

3. A kutatás bemutatása, elemzése, értékelése

3. A kutatás bemutatása, elemzése, értékelése 3. A kutatás bemutatása, elemzése, értékelése 3.1. A vizsgálat körülményei A középfokú oktatási intézményekben történő innovációs folyamatok hátterére, hatásaira, mechanizmusára voltam kíváncsi. Természetesen

Részletesebben

OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG

OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG 2011. május 17-ei ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2011. (V. 17.) bizottsági határozat arról, hogy a bizottság a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0131 ZÁRÓTANULMÁNY. www.dartke.hu info@dartke.eu Dr. Nagy Gábor Dániel Dr. Nagy Gábor Dániel +36309061735.

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0131 ZÁRÓTANULMÁNY. www.dartke.hu info@dartke.eu Dr. Nagy Gábor Dániel Dr. Nagy Gábor Dániel +36309061735. TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0131 ZÁRÓTANULMÁNY 1. Szervezet adatai: Név: Székhely: 6721 Szeged, Sajka u. 16. Levelezési cím: 6721 Szeged, Sajka u. 16. Telefon: +3662 641-580 Fax: +3662 641-580 Dél-alföldi Regionális

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben BEVEZETÉS Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minõségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elõ: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû

Részletesebben

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 Címlap Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 A pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó:

Részletesebben

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt Pályázat a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására Készítette: Németh Zsolt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Németh Zsolt megpályázom a

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

A munkakapcsolat határozza meg a jelzőrendszert 1

A munkakapcsolat határozza meg a jelzőrendszert 1 Dávid Beáta Magvas Mária A munkakapcsolat határozza meg a jelzőrendszert 1 Az észlelő- és jelzőrendszer működése Veszprémben A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Szociális Munka Tanszéke 2009-ben felmérést

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Hatékonyan a fiatalok szociális hátrányainak leküzdéséért Kerekasztal besze lgete s

Jegyzőkönyv Hatékonyan a fiatalok szociális hátrányainak leküzdéséért Kerekasztal besze lgete s Jegyzőkönyv Hatékonyan a fiatalok szociális hátrányainak leküzdéséért Kerekasztal besze lgete s Beszélgetőtársaink voltak: Antal Adrien, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Társadalmi Felzárkózási és Szociális

Részletesebben

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2.

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. 2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Budapest XIX. Tankerülete

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM A GYŐRI KAPUI TAGISKOLÁBAN I. Az alkalmazás feltételei I. 1. Integrációs stratégia kialakítása: I. 1. 1. Általános helyzetelemzés Városunkban a kohászat megszűnése

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 510-323

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 510-323 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. Tel.: 510-323 J-22382-28/2013. Témafelelős: Lencséné Szalontai Mária Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

okl. mérnök-informatika tanár; Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ajka

okl. mérnök-informatika tanár; Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ajka Rádli József okl. mérnök-informatika tanár; Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ajka A közösségi oldalak hatásának vizsgálata SNI-s tanulók körében tudós tanár Az olvasási zavarok

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program Pedagógiai Program 2013 1. BEVEZETŐ 3 1.1. Az iskola bemutatása, eredményei 3 1.2. Az oktatás szerkezete, a fejlődés iránya 4 1.3. Az oktatás tárgyi feltételei 5 1.4. Az iskola fenntartója, működtetője

Részletesebben

A pályaválasztás, pályatanácsadás stratégiai céljai és akcióprogramjai

A pályaválasztás, pályatanácsadás stratégiai céljai és akcióprogramjai PÉCSI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM A PÉCSI KISTÉRSÉG KÉPZÉSI STRATÉGIÁJA A pályaválasztás, pályatanácsadás stratégiai céljai és akcióprogramjai Pécs, 2007. november Kiadó: Dél-dunántúli Regionális

Részletesebben

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8.

Pályázat. Készítette: Cseke Gábor 3525 Miskolc Csermely u. 27./A. Címzett: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc Városház tér 8. Pályázat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselőtestülete által meghirdetett Fazekas Úti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői álláshelyére Készítette:

Részletesebben

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN Ferenc Gabriella V. évfolyam, gazdasági agrármérnök szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT

INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT MOTIVÁCIÓS LEVÉL Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzata! Tisztelt Képviselő Testület! Jelen dokumentummal pályázatot nyújtok be a Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola beszámolója a 2011/2012-es tanévről

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i ülésére Tárgy: A Gyulaffy László Általános Iskola

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. március 31. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ RÉSZ... 4 I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 5 1. Az iskola arculata, képzési kínálata, képzési

Részletesebben