Pályázat a Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat a Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására"

Átírás

1 Pályázat a Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására Parcz Ildikó Budapest, március 30.

2 Tartalom 1. Bevezetés 2. Célmeghatározás 3. Helyzetelemzés, értékelés 3.1. Történeti áttekintés 3.2. A jelenlegi helyzet Tárgyi feltételek Személyi feltételek 4. Vezetői program 4.1. Az elmúlt öt évben elért eredmények 4.2. Szakmai, pedagógiai tevékenység Szent-Györgyis sajátosságok Tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős programok Hátránykompenzálás, tehetséggondozás 4.3. A vezetési struktúra 4.4. Fejlesztési tervek 5. Összegzés Mellékletek - Pályázati nyilatkozat - Szakmai önéletrajz - Végzettséget, szakvizsgát igazoló oklevelek - Erkölcsi bizonyítvány - Munkáltatói igazolás 2

3 1. Bevezetés vezérem az értelem, nem pedig az érzelem kell, hogy legyen, útmutatóm pedig az igazság félelem nélküli, törhetetlen szeretete. Az emberekhez való viszonyomban pedig alapom a morál alapja, a kölcsönösség, egymás tisztelete és a fair play. Egy boldogabb és egyensúlyozottabb világot csak erre a három oszlopra építhetünk: a természettudományra és annak gondolkodásmódjára, mely megtanít a minket körülvevő nagy természetben eligazodni és annak erőit felhasználni; a morálra, mely megtanít együtt élni és a természet erőit a jóra használni; és végül a humánumra, amely megtanít ezt az arasznyi és magában oly jelentéktelen létet kitölteni szépséggel, tartalommal és szellemi méltósággal. Szent-Györgyi Albert 2000 augusztusa óta vagyok az intézmény vezetője. Azért pályázok ismét, mert úgy érzem, sikerül az új kihívásoknak megfelelnem, és bírom a közösség támogatását. 2. Célmeghatározás Céljaim megegyeznek az iskola pedagógiai programjában megfogalmazottakkal. Ezeket az alapelveket a dokumentum megalkotása, illetve módosítása során a nevelőtestülettel együtt, a szülők és a diákok egyetértésével fogalmaztuk meg. Az együtt kijelölt utat kívánom folytatni. 3. Helyzetelemzés, értékelés 3.1. Történeti áttekintés Budapest III. kerületében, a kaszásdűlői lakótelepen lévő iskolában 1983-ban kezdődött meg a tanítás. A Nobel-díjas tudós nevét az iskola 11 év múlva vette fel ban a dajkaképzés is elindult, ám 2005-ben önkormányzati döntés értelmében a szakképzés kimenő rendszerben megszűnt. Már a kezdetekben speciális osztályok indításával sokféle lehetőséget adtunk tanítványainknak képességeik fejlesztésére: testnevelés tagozat; tizenegyféle érdeklődési kör szerinti osztálytípus; mindennapos testnevelés, dramatikai osztály; művészeti osztály; környezetkultúrás osztály. Többször volt épületünkben nemzetközi, regionális szakmai konferencia (mindennapi testnevelés, környezetvédelem, hátrányos helyzetűekkel való foglalkozás témakörökben), továbbképzés (pl. Gordon tanfolyamok, rajztanárok szakmai továbbképzése, iskolavezetés és osztályfőnöki témákban). Iskolagalériánk színvonalas kiállításai szintén látogatókat csalnak be nap mint nap intézményünkbe. 3

4 Szociális és mentálhigiénés programokat indítottunk be. Pályázatokon is nyerve, további szakképesítéseket szerezve különböző hátránykompenzáló és preventív programokat vezettünk be: szociálpedagógiai munka; a hátránykompenzálás különböző módszerei; mentálhigiénés program, drogellenes program; egészségnevelő és életmód táborok, tanuláskorrekció; 1992-től gyógytestnevelés; a hátránykompenzálás újabb módszerei; 1993-tól tagjai vagyunk az Egészségesebb Iskolákért mozgalomnak ben az iskola épületéhez csatlakozóan felépült a tanuszoda, mely 2006 óta igazgatásilag is az iskolához tartozik tól 2013-ig intézményünk feladata volt a kerület tanulóinak gyógytestneveléssel kapcsolatos ellátása is. Ez a feladatunk a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat létrehozásával megszűnt. Az emelt óraszámú testnevelésen kívül az iskola nagy hangsúlyt fektetett a művészeti képzésre: 1998 óta voltak zenebarát osztályaink, néptánc-oktatás, drámatanítás és emelt óraszámú rajztanítás is folyt iskolánkban. A tanulók kimagasló eredményeket értek el kerületi, budapesti, országos, sőt nemzetközi versenyeken. Az emelt óraszámú képzés a 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben megszűnt, hiszen az új oktatási koncepció, az ekkor belépő kerettanterv pontosan erre a két területre tette a hangsúlyt a mindennapos testnevelés és a művészeti nevelés hangsúlyozásaként az ének-zene és a vizuális kultúra tantárgyak óraszámainak megnövelésével. Tanulási, magatartási és/vagy beilleszkedési zavarral küzdő tanulóink számára 1987 óta nagy segítséget jelentett saját iskolapszichológus alkalmazása, és 2004 óta a fejlesztőpedagógusok is. Sajátos nevelési igényű gyermekeket befogadó, integráló iskola 2008 óta vagyunk ben élve az Európai Unió pályázati lehetőségeivel nemzetközi kapcsolatokat teremtettünk európai országokkal a Socrates-Comenius program keretében. Ebben a programban a mai napig részt veszünk. Ennek eredményeképpen kollégák és diákok is megismerkedhettek az Európai Unió jó néhány országával. Változást jelentett iskolánk életében, hogy a 2005/2006-os tanévtől Óbuda Békásmegyer Önkormányzata a Zsirai Miklós Általános Iskolát a mi épületünkben összevonta, és jogutódként iskolánkat jelölte ki. Legutóbbi nagy, nem csak iskolánkat érintő változás az iskolák államosítása. Más lett a fenntartó és más a működtető. A mi esetünkben a fenntartó a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a működtető pedig Budapest Főváros Önkormányzata, közvetlenül a Mozaik Gazdasági Szervezet. 4

5 3.2. A jelenlegi helyzet Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor u. 32.); Budapest III. Tankerületéhez tartozunk. Működtető: Budapest Főváros Önkormányzata, Mozaik Gazdasági Szervezet (1011 Budapest, Ponty u. 1-3.) Az iskola a hatályos jogszabályok és a szakmai alapdokumentum alapján ellátja az általános iskolai neveléssel, oktatással, úszásoktatással összefüggő feladatokat. Az iskolai oktatás nappali rendszerben folyik, alsó és felső tagozat működik, sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása zajlik. Az iskola 8 évfolyammal, évfolyamonként különböző számú (1, 2, ill. 3) osztállyal működik. A hat- és nyolcosztályos gimnáziumok elszívó ereje oda vezetett, hogy ma már van olyan felsős évfolyamunk is, amelyen csak egy osztály van Tárgyi feltételek Az iskola és az uszoda épületének részleges felújításáig 2014 nyaráig kellett várni. Az új működtetőnek köszönhetően sokat szépült mindkét intézményünk. A pedagógusok, a neveléstoktatást segítő alkalmazottak és a technikai dolgozók sokat tesznek azért, hogy szép legyen az iskola. Várat magára még a földszinti ablakok cseréje, a tornaterem felújítása, az elektromos hálózat megújítása. A tanuszoda 2006 augusztusa óta tagintézményünk. Ez új kihívást jelentett az iskola vezetése számára, hiszen az uszoda-üzemeltetés egy teljesen ismeretlen terület volt eddig. Úgy érzem azonban, hogy sikerült ennek a feladatnak is eleget tenni: az uszoda a jogszabályoknak megfelelően működött január 1-je óta az uszodát is Budapest Főváros Önkormányzatának Mozaik Gazdasági Szervezete működteti. Bérlője a Békalencse Úszóiskola. Az intézmény a tárgyi feltételek ellátottsága tekintetében megfelel ugyan a jogszabályi előírásoknak, de az oktatást segítő technikai eszközeink állapotát tükrözi, hogy 2012 óta nem volt lehetőségünk ezen a területen beruházásra. Az alábbi szaktantermekkel rendelkezünk: - számítástechnikai terem, - természettudományi terem, - nyelvi labor, - rajzterem, - technikaterem, - háztartástan terem 5

6 - 600 m 2 es tornaterem. Az oktatás színvonalának javítását segítik: - a multimédiás terem (projektor, interaktív tábla), - a fehér táblák használata felső tagozaton, - mobil interaktív tábla. Az elmúlt 5 év alatt megvalósult fejlesztések, felújítások az iskolában: - tetőcsere, - az 1. és a 2. emeleten az ablakok cseréje és a folyosó padlójának (linóleum) cseréje, - 2 tornatermi öltöző felújítása, - fejlesztő kistermek kialakítása; - a tornatermi ablakok közül 8 db cseréje; az uszodában: - tetőcsere; - a vizesblokkok felújítása; - az ablakfelület cseréje; - az előtér, öltözőfolyosó kicsempézése; - új medencetéri világítás; Az iskola 25 éves évfordulója alkalmából először megrendezett és azóta évente megtartott jótékonysági bál bevételeiből is gazdagodott az iskola: - udvari játékok beszerzése; - erősítő berendezés, hangosítás, mikrofonok beszerzése; Az iskola pedagógusai által 1990-ben létrehozott Gyermekekért Alapítvány és a közhasznú, 2011-ben életre hívott Szérűskerti Napraforgók Alapítvány bevételeit az alábbiakra fordítjuk: - a tanulók díjazására (vetélkedők, versenyek, iskoladíj, suligyűlés, évzáró), - a tanulók táborozási költségeinek csökkentésére, - versenyre nevezési díj és tanfolyami díj átvállalására, - a nehéz anyagi körülmények között élő tanulók egyéb megsegítésére (pl. étkezési díj), - a nevelési-oktatási munka eredményesebbé tételére (oktatási eszközök beszerzése). 6

7 Személyi feltételek Pedagógusok A 47 pedagógus álláshelyen az uszodai 4 testnevelővel (úszásoktató) együtt 48 pedagógus dolgozik az alábbiak szerint: - 44 fő teljes állású foglalkoztatott - 3 fő részfoglalkoztatott - 1 fő óraadó. A pedagógusok közül: - 20 fő tanító - 23 fő szakos tanár - 3 fő fejlesztőpedagógus - 1 fő iskolapszichológus - 1 fő könyvtáros-tanár. 3 olyan kolléga van, aki a mi iskolánkon kívül a tankerület másik intézményében is dolgozik, és így teljesíti a teljes óraszámát (ének, tanulószoba, fejlesztés) A pedagógusok végzettsége: - egyetemi: 11 fő - főiskolai: 37 fő - szakvizsgázott pedagógus: 5 fő Iskolánkban a szakos ellátottság 100%-os. Tantestületünkre nem jellemző az elvándorlás. A kollégák szeretnek itt dolgozni, jó a légkör, ami kedvez a hatékony munkának. A pedagógusok gyermekszeretők, kreatívak, elfogadják a hatékonyság érdekében bevezetendő, ésszerű újításokat. A hétévenkénti, 120 órás, kötelező továbbképzés a 2013-ban megalkotott Továbbképzési program és az évente elkészített Beiskolázási terv szerint folyik. Az ingyenes továbbképzések lehetőségével maximálisan élünk. Nevelést-oktatást segítő alkalmazottak 4,5 álláshelyen 5 kolléga dolgozik az alábbiak szerint: - 3 fő teljes állású foglalkoztatott - 2 fő részfoglalkoztatott. Közülük: - 1 fő iskolatitkár - 2 fő pedagógiai asszisztens 7

8 - 1 fő ügyviteli alkalmazott - 1 fő rendszergazda. Feladatkörük január 1. után számottevően bővült. Munkájukat magas színvonalon látják el, segítőkészek, készségesek. Tanulók Az intézmény tanulóinak száma 6 év alatt 70 fővel nőtt. Ezt bíztató jelnek tekintem, jó úton haladunk. Mindent meg kell tennünk azért, hogy a felső tagozatot érintő elszívás (5. és 7. évfolyam) csökkenjen, és a szülők többsége ne vigye el gyermekét idejekorán középiskolába. A tanulók összlétszámának és összetételének alakulása ig A tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanulóinkat immáron 3 teljes állású és egy félállású fejlesztőpedagógus segíti. Sajátos nevelési igényű tanulóinkkal logopédus és utazó gyógypedagógusok foglalkoznak. A szülői közösség Az ifjúság nevelése az egész társadalom ügye, amelyben fontos szerepe van az iskolának, de a fő felelősség a családé. Ez az érdekeltég fűzi össze az iskolát és a családot, és ez az együttműködésük 8

9 alapja. A szülők nagyobb részével akik együttműködő partnerként tekintenek a pedagógusokra nagyon jó a munkakapcsolatunk. Számíthatunk segítségükre a mindennapokban. A hivatalos szülői értekezleteken és a fogadóórákon kívül egyre több programunkba van lehetőségük bekapcsolódni: - családi sportdélután, - karácsony előtti, Luca-napi alkotónap, - iskolai ünnepségek, - jótékonysági bál, - osztályszintű programok. A szülők közösségét iskolai szinten a szülői szervezet (SZK) képviseli. 4. Vezetői program 4.1. Az elmúlt öt évben elért eredmények Egységes értékelési rendet fogadtunk el és valósítjuk meg, folyamatos ellenőrzéssel. Az egyéni fejlesztés megvalósult: a foglalkozásokról váltakozva kivéve a gyermekeket az öt évvel ezelőtti két fő helyett már négy fejlesztőpedagógus foglalkozik velük. Rajtuk kívül több fejlesztőpedagógus végzettségű kollégánk van, akik előző továbbképzési programunknak megfelelően szerezték további szakképzettségüket. Az átmenet nehézségeit csökkentendő bevezettem az 5. évfolyamosok októberi átadását. Ezen a megbeszélésen a volt tanítók és a jelenlegi osztályfőnök, szaktanárok, az iskolapszichológus és egy vezető van jelen. A visszajelzésekből és a félévi beszámolókból ítélve a kollégák is pozitívnak érzékelik. Megfelelve a szülői elvárásoknak, felső tagozaton a művészeti képzés helyett az angol, illetve az informatika oktatását erősítettük meg. Módszertani fejlődést indítottam el azzal, hogy megvalósítottam a pedagógus pedagógus óralátogatásokat. (Előtte csak ellenőrző funkciójú, vezetői óralátogatás volt szokás az intézményben.) Kötelezővé tettem, hogy mindenki félévente legalább 1 órát látogasson kollégájánál. Mára ez odáig fejlődött, hogy alig van olyan pedagógus, aki csak a kötelező 1 órát hospitálja. Öt éve még csak a fejlesztendő területek között szerepelt, mára már megvalósult egy igazi honlap. 9

10 Az iskola 30 éves jubileumi rendezvénysorozatának megvalósítása, és az ehhez kapcsolódó magas színvonalú iskolatörténeti kiállítás, amely a mai napig megtekinthető az aulában. Érezhetően jó a légkör a felnőtt közösségben, az új dolgozók véleménye is az, hogy jó itt dolgozni Szakmai, pedagógiai tevékenység Szent-Györgyis sajátosságok A képzés irányai Testnevelés specialitás. Célkitűzés: a fizikai képességek fejlesztése; egészséges életmódra való nevelés. A nemzeti köznevelésről szóló törvény életbe lépésével át kellett alakítanunk ezt a képzés. Az eddigi emelt óraszámot (heti 5 órában folyt nálunk a testnevelés specialitást választók képzése) immár jogszabály írja elő, így a pluszt azzal adjuk, hogy tanítók helyett testnevelő tanárok tanítják már első osztálytól a testnevelés specialitást választó gyermekeket. Délutánonként lehetőségük van testnevelés szakkörre járni. Művészeti képzés. Célkitűzés: Humán nevelési program az élménytől élményig jutás elvével. Ennek a területnek a fontosságát is felismerték a magyar oktatásért felelős emberek, így két tantárgy, a rajz és az ének óraszámát is megemelték. Úgy jártunk tehát, mint a testnevelés tantárggyal, az eddigi magasabb kötelező óraszám helyett máshogy kellett többet nyújtanunk: szakköri formában van lehetősége a tanulóknak drámát, néptáncot választani. Művészeti képzésünket erősíti az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskolával való, hosszú évek óta tartó együttműködés: tanáraik hangszeres zenét (zongora), szolfézst, kerámiát oktatnak helyben. A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleményével rendelkező tanulóink száma lassan növekszik. Alapító okiratunkban 2008 óta szerepel a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása is. Célkitűzésünk a hátránykompenzálás egyénre tervezett fejlesztéssel, a továbbtanulásra való felkészítéssel. Ebben a munkában nagy segítségükre vannak a tanítóknak, tanároknak a fejlesztőpedagógusaink, akik szakemberek ezen a területen, és pozitív hozzáállásuknak köszönhetően folyamatosan képzik magukat. Az utazó gyógypedagógus hálózatnak köszönhetően helyben látják el a fejlesztést a gyógypedagógusok és a logopédus. 10

11 Már a 90-es évek elején a kerületben elsőként rendelkezett intézményünk saját iskolapszichológussal, aki személyesen a mai napig segíti a tanulókat, szülőket, pedagógusokat hatékony munkájával. Sokat köszönhet neki az iskola. Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a hagyományőrzésre. Hagyományos rendezvényeink: - Szent-Györgyi-nap (iskolanap), - adventi alkotó délután, - Luca-napi vásár (saját készítésű termékekkel), - karácsonyi előadás (4. évfolyam), - Mindenki Karácsonya, - farsang, - húsvéti alkotó délután, - gyereknap, - kiállítások az Iskolagalériában. - családi sportdélután, - erdei iskola, - nyári táborok Tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős programok A tehetséggondozás, a hátránykompenzálás, a személyiségfejlesztés, a közösségfejlesztés fontos színterei ezek. A káros társadalmi hatások kompenzálására használhatóak. - napközi - tanulószoba - korrepetálások - szakkörök: dráma, néptánc, rajz, kézműves, számítástechnika, angol, testnevelés - sportköri foglalkozások: kézilabda, labdarúgás - fejlesztő foglalkozások - az iskolapszichológus foglalkozásai - tanulmányi és sportversenyek - vetélkedők (kulturális, sport, játékos) - iskolanap - prevenciós rendezvények (drog, internethasználat, egészségvédelem) - hagyományos iskolai programok - múzeum-, könyvtár-, színházlátogatás 11

12 - tanulmányi kirándulás - erdei iskola - napközis tábor - nyári táborok: Egészséges életmód tábor honismereti tábor Hátránykompenzálás, tehetséggondozás Ezeket a tevékenységeket az alábbiak szerint végezzük. Csoportbontások: - évfolyamon belül (nívócsoportok) angol nyelv testnevelés matematika - osztályon belül (a létszámtól függően) technika, számítástechnika oktatásánál angol nyelv Differenciált, egyéni foglalkozások: - fejlesztő foglalkozások - korrepetálás - az iskolapszichológus foglalkozásai Napközi, tanulószoba - Iskolai specialitások: testnevelés, művészeti képzés - Egyéb területek: egyéni foglalkozás, órák alatti differenciált foglalkozás, szakkörök, sportkörök, tanulmányi versenyek, vetélkedők, pályázatok, ünnepélyek, kiállítások, táborok, szaktáborok erdei iskola, a továbbtanulás előkészítése. 12

13 A tehetséggondozással kapcsolatos ösztönző, értékelő tevékenység: - közösség előtti dicséretek (suligyűlés, iskolarádió, dicsőségtáblák), - iskoladíjak (Jó tanuló, jó sportoló iskoladíj, Napraforgó Iskoladíj, Szent-Györgyi Albert Emlékplakett) - alapítványi támogatás, - eredmények, alkotások publikálása, - iskolai pályázatok, - kiállítás a tanulók munkáiból A vezetési struktúra Az iskolában bevált a lineáris szervezeti felépítés, nem kívánom megváltoztatni. Alsós igazgatóhelyettes Munkaközösség-vezetők Tanítók Felsős igazgatóhelyettes Munkaközösség-vezetők Tanárok Uszodai igazgatóhelyettes (uszodavezető) Testnevelők (úszóoktatók) Könyvtáros Igazgató Iskolapszichológus Fejlesztő pedagógusok Nevelést-oktatást segítő alkalmazottak Ügyviteli alkalmazott A tanulói közösségek képviseletét a diákönkormányzat (DÖK) és az osztályfőnökök, a szülők képviseletét a szülői közösség (SZK) látja el. A heti vezetőségi és a havi kibővített vezetőségi ülések rendszerét folytatni szeretném, mert jól működik. 13

14 4.4. Fejlesztési tervek a differenciálás erősítése; a szövegértés fejlesztése az országos kompetenciamérés eredményei alapján; a tanulási, beilleszkedési, magatartási zavarral küzdő tanulók szakvéleményében leírtaknak megfelelés; a konfliktuskezelési, agressziókezelési technikák megismertetése a pedagógusokkal, gyerekekkel; megvalósult, de folyamatos fejlesztésre szorul a honlap; Az alsó tagozat állja a próbát, amit mutat az a tény, hogy a leendő első évfolyamra nagyon nagy az érdeklődés, és 2 évfolyamon is 3 párhuzamos osztályunk van. Nagy összetartású, közösen dolgozó és gondolkodó tanítógárda jött létre, csiszolódott össze az évek folyamán. Lelkesek, kreatívak, nagyon sok programot szerveznek a gyerekeknek, és ezt a szülők többsége is hálásan fogadja. Szakmai munkájukat gondosság, módszertani gazdagság, magas színvonal jellemzi. A felső tagozat már nehezebb helyzetben van. A már említett hat és nyolc osztályos gimnáziumok elszívó ereje miatt az 5. és 7. évfolyamon mindig fenn áll az összevonás veszélye. A felsős tanulók megtartására az alábbi lehetőségeket látom:. Célom, hogy a jövő tanévtől az 5-8. évfolyamon tanuló diákjaink minden évben egy modul vizsgát tegyenek le, így 8. év végén megkapják az ECDL Start bizonyítványt, mely sikeres eszköz lehet számukra a továbbtanuláshoz, illetve a munkába álláshoz. A szabadidős programok rendszeresebbé tétele a felsőben is. Ebben a munkában továbbra is számítok a tehetséges, jól felkészült felsős kollégákra. A meglévő hagyományok folytatását a nevelésben, az önálló arculat fejlesztésében fontos feladatomnak tartom. A pedagógus egyik feladata az iskola és a család pedagógiai kapcsolatának erősítése. Célunk, hogy a szülők váljanak pedagógiai partnerekké. A szülők pedagógiai kultúráját hivatott fejleszteni minden olyan alkalom, ahol a szülők és a nevelők találkozhatnak, és kölcsönösen kicserélhetik elképzeléseiket. Ezek a szülői értekezleteken és a fogadóórákon kívül az alábbiak: leendő elsősöknek és szüleiknek tartott bemutató foglalkozások, nyílt órák, a leendő tanító nénik bemutatása esetmegbeszélések; 14

15 közös programokon való részvétel: - családi sportdélután - közös osztálykirándulás a szülőkkel, - közös színház-, kiállítás-, mozilátogatás stb., - ünnepségeken, programokon való szülői részvétel (megemlékezések nemzeti ünnepeinkről, Szent-Györgyi-nap, Luca-nap, farsang, alkotódélutánok stb.), Az eredményesebb nevelőmunka érdekében még jobban erősíteni kívánom a szülőkkel való kapcsolattartást. Nagyon nagy szükség van a véleményükre, a támogatásukra a hatékonyabb munka érdekében. Az együttműködés továbbfejlesztésének lehetőségei: - Ismerkedő kirándulás (az 5. osztály év eleji kirándulása az őket tanító tanárokkal). - Közös pályázatok megírása (szülő, tanár, diák). - Osztályfőnöki órára különböző területen dolgozó szülők meghívása, akik mesélnek saját pályájukról, munkájukról. Meg szeretném valósítani: - a projektmódszer bevezetését: a tanulókat cselekvően tanítani nagyobb hatékonysággal lehetne; színesítené a tanulást; - a diákönkormányzat bevonását a problémás területek megoldásába: tanulók közötti agresszió, trágárság. Erősségeinket meg szeretném tartani: - nemzeti ünnepeinkről való méltó, magas színvonalú megemlékezés - gyermekvédelem - tudatos tervezés - szakemberekkel való együttműködés - tanórák légköre, játékok alkalmazása - az elsősök fogadása, a beilleszkedés segítése, a pályaválasztás segítése; - széleskörű együttműködés és kapcsolatrendszer; - a módszertani kultúra folyamatos fejlesztése, kreativitásfejlesztés, továbbképzés. A kollégák munkájának elismerését színesíteni szeretném. A ballagó 4.-es és 8.-os pedagógusok jelképes megjutalmazását jó szívvel vették, ez mára hagyománnyá vált. 15

16 5. Összegzés Bízom abban, hogy a szakmailag és emberileg is elismerést érdemlő tantestülettel, közösséggel a közös munka során sikerül ezekből a tervekből is a lehető legtöbbet teljesíteni. Budapest, március 30. Parcz Ildikó 16

17 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Nevem: Parcz Ildikó Születtem: Budapesten, június 27-én Családi állapotom: férjezett, egy 10 éves kislányom és egy 8 éves kisfiam van Iskoláim: Szent István téri Általános Iskola, Budapest V. ker Eötvös József Gimnázium, Budapest Budapesti Tanítóképző Főiskola Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar matematika szak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar közoktatási vezető szak Végzettségeim: általános iskolai tanító matematika szakos általános iskolai tanár szakvizsgázott pedagógus közoktatási vezető Munkahelyem, beosztásaim, megbízatásaim: 1987 Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola ~ 1987 matematika szakos tanár ~ osztályfőnök ~ gyermekvédelmi felelős ~ felsős igazgatóhelyettes ~ 2000 igazgató Egyéb ismereteim: ECDL Start Továbbképzéseim: Felkészítés az általános iskolai erkölcstan tanítására (60 óra) Az inkluzív oktatásban-nevelésben részesülő hallássérült gyermekek és tanulók eredményes oktatásához szükséges alapvető ismeretek és korszerű módszertani eljárások elsajátítása (60 óra) 17

18 Kedvelt elfoglaltságaim voltak gyermekeim születése előtt: olvasás, zenehallgatás, túrázás, gyermekeim megszületése óta a velük való foglalkozás, illetve a velük együtt megvalósított kedvelt elfoglaltságok. 28 éve, 1987-ben pályakezdőként kerültem a Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskolába, amely akkor még Darvas József utcai Általános Iskolaként működött. Pedagógiai munkámban mindig azt a kérdést tartottam a legfontosabbnak, hogy miként lehet közel jutni a gyerekekhez, hogyan lehet a leghatékonyabban átadni a tudást, amely számomra nemcsak a tárgyi tudást jelenti, hanem azt, amitől az ember Emberré válik. Szerencsés vagyok, mert az iskolában sokan voltak és vannak olyan emberek, akik hozzám hasonlóan gondolkodnak, nagyon jó testületnek vagyok a tagja. Az évek során közreműködhettem a fejlesztés-felzárkóztatás és a tehetséggondozás területein folyó programokban: két kollégámmal közösen kísérletként elvállaltuk egy felső tagozatra feljövő kis létszámú fejlesztő osztály tovább tanítását a nyolcadik évfolyam végéig. A tantárgyakat és a délutánokat felosztottuk hármunk között az alsó tagozat mintájára. Sok munkát követelt tőlünk, de megérte. Szép éveket töltöttünk együtt, családias kapcsolat alakult ki közöttünk, és a siker jele, hogy az osztályból mindenki továbbtanult. Ezt követően osztályfőnöke lehettem az első művészeti osztálynak az ötödik évfolyamtól. Hét nyáron keresztül szerveztem és vezettem gyalogos vándortábort, amely alkalmat adott a nevelésre, az értékek átadására. A gyerekekkel bejártuk Magyarországot, csodálatos élményekkel gazdagodtunk. Osztályfőnöki, gyermekvédelmi munkám során mélyebb bepillantást nyertem a kaszásdűlői gyerekek és családjaik életébe. Igazgatói feladataim elvégzésében mindig az vezérelt, hogy a legtöbbet hozzam ki magamból és a kollégáimból, és ez által mindenből a lehető legtöbbet nyújtsuk a gyerekeknek. Úgy érzem, a kollégáimmal jó kapcsolatot tudtam kialakítani, ami nagymértékben segíti a vezetői munkámat. Eddigi intézményvezetői munkám alapján úgy gondolom, hogy az iskola vezetését jó lelkiismerettel és eredményesen tudnám továbbra is ellátni. Budapest, március 30. Parcz Ildikó 18

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Klebelsberg Intézményfenntartó Központ-189020 Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1041 Budapest, Venetiáner u. 26. Tel./fax: 369-3384 E-mail: ujpest@egymi.sulinet.hu

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Név: Bolyai János Általános Iskola Cím: 1195 Budapest Árpád u. 14. E-mail: bolyai@iskola.kispest.hu

Név: Bolyai János Általános Iskola Cím: 1195 Budapest Árpád u. 14. E-mail: bolyai@iskola.kispest.hu Iskolánk programja az elsõ osztályba készülõ gyerekeknek és szüleiknek Nov. Ismerkedés az iskolával: óvodás csoportok részvétele Dec. 7. Mikulás ünnepség: óvodás csoportok részvételével Dec. 10. Luca napi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE LETENYEI ANDRÁSSY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:037530 8868Letenye, Bajcsy-Zs.u.2. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet módosító 32/2008. (XI.24.)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanév A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához egyetem + 5 Főiskola 6 Főiskola Tanító, német sorszám Iskolai végzettség

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1, A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Egyetemet végzett pedagógus Szakvizsgázott pedagógus Tanár Tanító Napközis

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2016/2017. tanév

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2016/2017. tanév Különös közzétételi lista A 11/1994 (VI.8) MKM rendelet 10. sz. mellékletében leírtaknak megfelelően intézményünk által nyilvánosságra hozandó adatok A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége,

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Ssz. Beosztása Végzettsége, szakképesítése 1. Tagintézményvezető 1. biológia-kémia szakos 2. szakvizsgázott ped., közokt. vezető 2. Tanító 1. 2. magyar

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához végzettség szintje szakképzettség tanított tantárgy 14 főiskola tanító alsó tagozat 10 főiskola

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) KORMÁNYRENDELET 23. ALAPJÁN

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) KORMÁNYRENDELET 23. ALAPJÁN KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) KORMÁNYRENDELET 23. ALAPJÁN 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. 2. A nevelő és oktató munkát

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2013/2014

Különös közzétételi lista. A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége, és tanított tárgyai 2013/2014 Különös közzétételi lista A 11/1994 (VI.8) MKM rendelet 10. sz. mellékletében leírtaknak megfelelően intézményünk által nyilvánosságra hozandó adatok találhatók ebben a menüpontban A pedagógusok iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KASZAP NAGY ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA OM: 035917 5420 TÚRKEVE, KOSSUTH L. U. 15. Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben