Pályázat a Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat a Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására"

Átírás

1 Pályázat a Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására Parcz Ildikó Budapest, március 30.

2 Tartalom 1. Bevezetés 2. Célmeghatározás 3. Helyzetelemzés, értékelés 3.1. Történeti áttekintés 3.2. A jelenlegi helyzet Tárgyi feltételek Személyi feltételek 4. Vezetői program 4.1. Az elmúlt öt évben elért eredmények 4.2. Szakmai, pedagógiai tevékenység Szent-Györgyis sajátosságok Tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős programok Hátránykompenzálás, tehetséggondozás 4.3. A vezetési struktúra 4.4. Fejlesztési tervek 5. Összegzés Mellékletek - Pályázati nyilatkozat - Szakmai önéletrajz - Végzettséget, szakvizsgát igazoló oklevelek - Erkölcsi bizonyítvány - Munkáltatói igazolás 2

3 1. Bevezetés vezérem az értelem, nem pedig az érzelem kell, hogy legyen, útmutatóm pedig az igazság félelem nélküli, törhetetlen szeretete. Az emberekhez való viszonyomban pedig alapom a morál alapja, a kölcsönösség, egymás tisztelete és a fair play. Egy boldogabb és egyensúlyozottabb világot csak erre a három oszlopra építhetünk: a természettudományra és annak gondolkodásmódjára, mely megtanít a minket körülvevő nagy természetben eligazodni és annak erőit felhasználni; a morálra, mely megtanít együtt élni és a természet erőit a jóra használni; és végül a humánumra, amely megtanít ezt az arasznyi és magában oly jelentéktelen létet kitölteni szépséggel, tartalommal és szellemi méltósággal. Szent-Györgyi Albert 2000 augusztusa óta vagyok az intézmény vezetője. Azért pályázok ismét, mert úgy érzem, sikerül az új kihívásoknak megfelelnem, és bírom a közösség támogatását. 2. Célmeghatározás Céljaim megegyeznek az iskola pedagógiai programjában megfogalmazottakkal. Ezeket az alapelveket a dokumentum megalkotása, illetve módosítása során a nevelőtestülettel együtt, a szülők és a diákok egyetértésével fogalmaztuk meg. Az együtt kijelölt utat kívánom folytatni. 3. Helyzetelemzés, értékelés 3.1. Történeti áttekintés Budapest III. kerületében, a kaszásdűlői lakótelepen lévő iskolában 1983-ban kezdődött meg a tanítás. A Nobel-díjas tudós nevét az iskola 11 év múlva vette fel ban a dajkaképzés is elindult, ám 2005-ben önkormányzati döntés értelmében a szakképzés kimenő rendszerben megszűnt. Már a kezdetekben speciális osztályok indításával sokféle lehetőséget adtunk tanítványainknak képességeik fejlesztésére: testnevelés tagozat; tizenegyféle érdeklődési kör szerinti osztálytípus; mindennapos testnevelés, dramatikai osztály; művészeti osztály; környezetkultúrás osztály. Többször volt épületünkben nemzetközi, regionális szakmai konferencia (mindennapi testnevelés, környezetvédelem, hátrányos helyzetűekkel való foglalkozás témakörökben), továbbképzés (pl. Gordon tanfolyamok, rajztanárok szakmai továbbképzése, iskolavezetés és osztályfőnöki témákban). Iskolagalériánk színvonalas kiállításai szintén látogatókat csalnak be nap mint nap intézményünkbe. 3

4 Szociális és mentálhigiénés programokat indítottunk be. Pályázatokon is nyerve, további szakképesítéseket szerezve különböző hátránykompenzáló és preventív programokat vezettünk be: szociálpedagógiai munka; a hátránykompenzálás különböző módszerei; mentálhigiénés program, drogellenes program; egészségnevelő és életmód táborok, tanuláskorrekció; 1992-től gyógytestnevelés; a hátránykompenzálás újabb módszerei; 1993-tól tagjai vagyunk az Egészségesebb Iskolákért mozgalomnak ben az iskola épületéhez csatlakozóan felépült a tanuszoda, mely 2006 óta igazgatásilag is az iskolához tartozik tól 2013-ig intézményünk feladata volt a kerület tanulóinak gyógytestneveléssel kapcsolatos ellátása is. Ez a feladatunk a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat létrehozásával megszűnt. Az emelt óraszámú testnevelésen kívül az iskola nagy hangsúlyt fektetett a művészeti képzésre: 1998 óta voltak zenebarát osztályaink, néptánc-oktatás, drámatanítás és emelt óraszámú rajztanítás is folyt iskolánkban. A tanulók kimagasló eredményeket értek el kerületi, budapesti, országos, sőt nemzetközi versenyeken. Az emelt óraszámú képzés a 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben megszűnt, hiszen az új oktatási koncepció, az ekkor belépő kerettanterv pontosan erre a két területre tette a hangsúlyt a mindennapos testnevelés és a művészeti nevelés hangsúlyozásaként az ének-zene és a vizuális kultúra tantárgyak óraszámainak megnövelésével. Tanulási, magatartási és/vagy beilleszkedési zavarral küzdő tanulóink számára 1987 óta nagy segítséget jelentett saját iskolapszichológus alkalmazása, és 2004 óta a fejlesztőpedagógusok is. Sajátos nevelési igényű gyermekeket befogadó, integráló iskola 2008 óta vagyunk ben élve az Európai Unió pályázati lehetőségeivel nemzetközi kapcsolatokat teremtettünk európai országokkal a Socrates-Comenius program keretében. Ebben a programban a mai napig részt veszünk. Ennek eredményeképpen kollégák és diákok is megismerkedhettek az Európai Unió jó néhány országával. Változást jelentett iskolánk életében, hogy a 2005/2006-os tanévtől Óbuda Békásmegyer Önkormányzata a Zsirai Miklós Általános Iskolát a mi épületünkben összevonta, és jogutódként iskolánkat jelölte ki. Legutóbbi nagy, nem csak iskolánkat érintő változás az iskolák államosítása. Más lett a fenntartó és más a működtető. A mi esetünkben a fenntartó a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a működtető pedig Budapest Főváros Önkormányzata, közvetlenül a Mozaik Gazdasági Szervezet. 4

5 3.2. A jelenlegi helyzet Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor u. 32.); Budapest III. Tankerületéhez tartozunk. Működtető: Budapest Főváros Önkormányzata, Mozaik Gazdasági Szervezet (1011 Budapest, Ponty u. 1-3.) Az iskola a hatályos jogszabályok és a szakmai alapdokumentum alapján ellátja az általános iskolai neveléssel, oktatással, úszásoktatással összefüggő feladatokat. Az iskolai oktatás nappali rendszerben folyik, alsó és felső tagozat működik, sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása zajlik. Az iskola 8 évfolyammal, évfolyamonként különböző számú (1, 2, ill. 3) osztállyal működik. A hat- és nyolcosztályos gimnáziumok elszívó ereje oda vezetett, hogy ma már van olyan felsős évfolyamunk is, amelyen csak egy osztály van Tárgyi feltételek Az iskola és az uszoda épületének részleges felújításáig 2014 nyaráig kellett várni. Az új működtetőnek köszönhetően sokat szépült mindkét intézményünk. A pedagógusok, a neveléstoktatást segítő alkalmazottak és a technikai dolgozók sokat tesznek azért, hogy szép legyen az iskola. Várat magára még a földszinti ablakok cseréje, a tornaterem felújítása, az elektromos hálózat megújítása. A tanuszoda 2006 augusztusa óta tagintézményünk. Ez új kihívást jelentett az iskola vezetése számára, hiszen az uszoda-üzemeltetés egy teljesen ismeretlen terület volt eddig. Úgy érzem azonban, hogy sikerült ennek a feladatnak is eleget tenni: az uszoda a jogszabályoknak megfelelően működött január 1-je óta az uszodát is Budapest Főváros Önkormányzatának Mozaik Gazdasági Szervezete működteti. Bérlője a Békalencse Úszóiskola. Az intézmény a tárgyi feltételek ellátottsága tekintetében megfelel ugyan a jogszabályi előírásoknak, de az oktatást segítő technikai eszközeink állapotát tükrözi, hogy 2012 óta nem volt lehetőségünk ezen a területen beruházásra. Az alábbi szaktantermekkel rendelkezünk: - számítástechnikai terem, - természettudományi terem, - nyelvi labor, - rajzterem, - technikaterem, - háztartástan terem 5

6 - 600 m 2 es tornaterem. Az oktatás színvonalának javítását segítik: - a multimédiás terem (projektor, interaktív tábla), - a fehér táblák használata felső tagozaton, - mobil interaktív tábla. Az elmúlt 5 év alatt megvalósult fejlesztések, felújítások az iskolában: - tetőcsere, - az 1. és a 2. emeleten az ablakok cseréje és a folyosó padlójának (linóleum) cseréje, - 2 tornatermi öltöző felújítása, - fejlesztő kistermek kialakítása; - a tornatermi ablakok közül 8 db cseréje; az uszodában: - tetőcsere; - a vizesblokkok felújítása; - az ablakfelület cseréje; - az előtér, öltözőfolyosó kicsempézése; - új medencetéri világítás; Az iskola 25 éves évfordulója alkalmából először megrendezett és azóta évente megtartott jótékonysági bál bevételeiből is gazdagodott az iskola: - udvari játékok beszerzése; - erősítő berendezés, hangosítás, mikrofonok beszerzése; Az iskola pedagógusai által 1990-ben létrehozott Gyermekekért Alapítvány és a közhasznú, 2011-ben életre hívott Szérűskerti Napraforgók Alapítvány bevételeit az alábbiakra fordítjuk: - a tanulók díjazására (vetélkedők, versenyek, iskoladíj, suligyűlés, évzáró), - a tanulók táborozási költségeinek csökkentésére, - versenyre nevezési díj és tanfolyami díj átvállalására, - a nehéz anyagi körülmények között élő tanulók egyéb megsegítésére (pl. étkezési díj), - a nevelési-oktatási munka eredményesebbé tételére (oktatási eszközök beszerzése). 6

7 Személyi feltételek Pedagógusok A 47 pedagógus álláshelyen az uszodai 4 testnevelővel (úszásoktató) együtt 48 pedagógus dolgozik az alábbiak szerint: - 44 fő teljes állású foglalkoztatott - 3 fő részfoglalkoztatott - 1 fő óraadó. A pedagógusok közül: - 20 fő tanító - 23 fő szakos tanár - 3 fő fejlesztőpedagógus - 1 fő iskolapszichológus - 1 fő könyvtáros-tanár. 3 olyan kolléga van, aki a mi iskolánkon kívül a tankerület másik intézményében is dolgozik, és így teljesíti a teljes óraszámát (ének, tanulószoba, fejlesztés) A pedagógusok végzettsége: - egyetemi: 11 fő - főiskolai: 37 fő - szakvizsgázott pedagógus: 5 fő Iskolánkban a szakos ellátottság 100%-os. Tantestületünkre nem jellemző az elvándorlás. A kollégák szeretnek itt dolgozni, jó a légkör, ami kedvez a hatékony munkának. A pedagógusok gyermekszeretők, kreatívak, elfogadják a hatékonyság érdekében bevezetendő, ésszerű újításokat. A hétévenkénti, 120 órás, kötelező továbbképzés a 2013-ban megalkotott Továbbképzési program és az évente elkészített Beiskolázási terv szerint folyik. Az ingyenes továbbképzések lehetőségével maximálisan élünk. Nevelést-oktatást segítő alkalmazottak 4,5 álláshelyen 5 kolléga dolgozik az alábbiak szerint: - 3 fő teljes állású foglalkoztatott - 2 fő részfoglalkoztatott. Közülük: - 1 fő iskolatitkár - 2 fő pedagógiai asszisztens 7

8 - 1 fő ügyviteli alkalmazott - 1 fő rendszergazda. Feladatkörük január 1. után számottevően bővült. Munkájukat magas színvonalon látják el, segítőkészek, készségesek. Tanulók Az intézmény tanulóinak száma 6 év alatt 70 fővel nőtt. Ezt bíztató jelnek tekintem, jó úton haladunk. Mindent meg kell tennünk azért, hogy a felső tagozatot érintő elszívás (5. és 7. évfolyam) csökkenjen, és a szülők többsége ne vigye el gyermekét idejekorán középiskolába. A tanulók összlétszámának és összetételének alakulása ig A tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarral küzdő tanulóinkat immáron 3 teljes állású és egy félállású fejlesztőpedagógus segíti. Sajátos nevelési igényű tanulóinkkal logopédus és utazó gyógypedagógusok foglalkoznak. A szülői közösség Az ifjúság nevelése az egész társadalom ügye, amelyben fontos szerepe van az iskolának, de a fő felelősség a családé. Ez az érdekeltég fűzi össze az iskolát és a családot, és ez az együttműködésük 8

9 alapja. A szülők nagyobb részével akik együttműködő partnerként tekintenek a pedagógusokra nagyon jó a munkakapcsolatunk. Számíthatunk segítségükre a mindennapokban. A hivatalos szülői értekezleteken és a fogadóórákon kívül egyre több programunkba van lehetőségük bekapcsolódni: - családi sportdélután, - karácsony előtti, Luca-napi alkotónap, - iskolai ünnepségek, - jótékonysági bál, - osztályszintű programok. A szülők közösségét iskolai szinten a szülői szervezet (SZK) képviseli. 4. Vezetői program 4.1. Az elmúlt öt évben elért eredmények Egységes értékelési rendet fogadtunk el és valósítjuk meg, folyamatos ellenőrzéssel. Az egyéni fejlesztés megvalósult: a foglalkozásokról váltakozva kivéve a gyermekeket az öt évvel ezelőtti két fő helyett már négy fejlesztőpedagógus foglalkozik velük. Rajtuk kívül több fejlesztőpedagógus végzettségű kollégánk van, akik előző továbbképzési programunknak megfelelően szerezték további szakképzettségüket. Az átmenet nehézségeit csökkentendő bevezettem az 5. évfolyamosok októberi átadását. Ezen a megbeszélésen a volt tanítók és a jelenlegi osztályfőnök, szaktanárok, az iskolapszichológus és egy vezető van jelen. A visszajelzésekből és a félévi beszámolókból ítélve a kollégák is pozitívnak érzékelik. Megfelelve a szülői elvárásoknak, felső tagozaton a művészeti képzés helyett az angol, illetve az informatika oktatását erősítettük meg. Módszertani fejlődést indítottam el azzal, hogy megvalósítottam a pedagógus pedagógus óralátogatásokat. (Előtte csak ellenőrző funkciójú, vezetői óralátogatás volt szokás az intézményben.) Kötelezővé tettem, hogy mindenki félévente legalább 1 órát látogasson kollégájánál. Mára ez odáig fejlődött, hogy alig van olyan pedagógus, aki csak a kötelező 1 órát hospitálja. Öt éve még csak a fejlesztendő területek között szerepelt, mára már megvalósult egy igazi honlap. 9

10 Az iskola 30 éves jubileumi rendezvénysorozatának megvalósítása, és az ehhez kapcsolódó magas színvonalú iskolatörténeti kiállítás, amely a mai napig megtekinthető az aulában. Érezhetően jó a légkör a felnőtt közösségben, az új dolgozók véleménye is az, hogy jó itt dolgozni Szakmai, pedagógiai tevékenység Szent-Györgyis sajátosságok A képzés irányai Testnevelés specialitás. Célkitűzés: a fizikai képességek fejlesztése; egészséges életmódra való nevelés. A nemzeti köznevelésről szóló törvény életbe lépésével át kellett alakítanunk ezt a képzés. Az eddigi emelt óraszámot (heti 5 órában folyt nálunk a testnevelés specialitást választók képzése) immár jogszabály írja elő, így a pluszt azzal adjuk, hogy tanítók helyett testnevelő tanárok tanítják már első osztálytól a testnevelés specialitást választó gyermekeket. Délutánonként lehetőségük van testnevelés szakkörre járni. Művészeti képzés. Célkitűzés: Humán nevelési program az élménytől élményig jutás elvével. Ennek a területnek a fontosságát is felismerték a magyar oktatásért felelős emberek, így két tantárgy, a rajz és az ének óraszámát is megemelték. Úgy jártunk tehát, mint a testnevelés tantárggyal, az eddigi magasabb kötelező óraszám helyett máshogy kellett többet nyújtanunk: szakköri formában van lehetősége a tanulóknak drámát, néptáncot választani. Művészeti képzésünket erősíti az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskolával való, hosszú évek óta tartó együttműködés: tanáraik hangszeres zenét (zongora), szolfézst, kerámiát oktatnak helyben. A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleményével rendelkező tanulóink száma lassan növekszik. Alapító okiratunkban 2008 óta szerepel a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása is. Célkitűzésünk a hátránykompenzálás egyénre tervezett fejlesztéssel, a továbbtanulásra való felkészítéssel. Ebben a munkában nagy segítségükre vannak a tanítóknak, tanároknak a fejlesztőpedagógusaink, akik szakemberek ezen a területen, és pozitív hozzáállásuknak köszönhetően folyamatosan képzik magukat. Az utazó gyógypedagógus hálózatnak köszönhetően helyben látják el a fejlesztést a gyógypedagógusok és a logopédus. 10

11 Már a 90-es évek elején a kerületben elsőként rendelkezett intézményünk saját iskolapszichológussal, aki személyesen a mai napig segíti a tanulókat, szülőket, pedagógusokat hatékony munkájával. Sokat köszönhet neki az iskola. Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a hagyományőrzésre. Hagyományos rendezvényeink: - Szent-Györgyi-nap (iskolanap), - adventi alkotó délután, - Luca-napi vásár (saját készítésű termékekkel), - karácsonyi előadás (4. évfolyam), - Mindenki Karácsonya, - farsang, - húsvéti alkotó délután, - gyereknap, - kiállítások az Iskolagalériában. - családi sportdélután, - erdei iskola, - nyári táborok Tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős programok A tehetséggondozás, a hátránykompenzálás, a személyiségfejlesztés, a közösségfejlesztés fontos színterei ezek. A káros társadalmi hatások kompenzálására használhatóak. - napközi - tanulószoba - korrepetálások - szakkörök: dráma, néptánc, rajz, kézműves, számítástechnika, angol, testnevelés - sportköri foglalkozások: kézilabda, labdarúgás - fejlesztő foglalkozások - az iskolapszichológus foglalkozásai - tanulmányi és sportversenyek - vetélkedők (kulturális, sport, játékos) - iskolanap - prevenciós rendezvények (drog, internethasználat, egészségvédelem) - hagyományos iskolai programok - múzeum-, könyvtár-, színházlátogatás 11

12 - tanulmányi kirándulás - erdei iskola - napközis tábor - nyári táborok: Egészséges életmód tábor honismereti tábor Hátránykompenzálás, tehetséggondozás Ezeket a tevékenységeket az alábbiak szerint végezzük. Csoportbontások: - évfolyamon belül (nívócsoportok) angol nyelv testnevelés matematika - osztályon belül (a létszámtól függően) technika, számítástechnika oktatásánál angol nyelv Differenciált, egyéni foglalkozások: - fejlesztő foglalkozások - korrepetálás - az iskolapszichológus foglalkozásai Napközi, tanulószoba - Iskolai specialitások: testnevelés, művészeti képzés - Egyéb területek: egyéni foglalkozás, órák alatti differenciált foglalkozás, szakkörök, sportkörök, tanulmányi versenyek, vetélkedők, pályázatok, ünnepélyek, kiállítások, táborok, szaktáborok erdei iskola, a továbbtanulás előkészítése. 12

13 A tehetséggondozással kapcsolatos ösztönző, értékelő tevékenység: - közösség előtti dicséretek (suligyűlés, iskolarádió, dicsőségtáblák), - iskoladíjak (Jó tanuló, jó sportoló iskoladíj, Napraforgó Iskoladíj, Szent-Györgyi Albert Emlékplakett) - alapítványi támogatás, - eredmények, alkotások publikálása, - iskolai pályázatok, - kiállítás a tanulók munkáiból A vezetési struktúra Az iskolában bevált a lineáris szervezeti felépítés, nem kívánom megváltoztatni. Alsós igazgatóhelyettes Munkaközösség-vezetők Tanítók Felsős igazgatóhelyettes Munkaközösség-vezetők Tanárok Uszodai igazgatóhelyettes (uszodavezető) Testnevelők (úszóoktatók) Könyvtáros Igazgató Iskolapszichológus Fejlesztő pedagógusok Nevelést-oktatást segítő alkalmazottak Ügyviteli alkalmazott A tanulói közösségek képviseletét a diákönkormányzat (DÖK) és az osztályfőnökök, a szülők képviseletét a szülői közösség (SZK) látja el. A heti vezetőségi és a havi kibővített vezetőségi ülések rendszerét folytatni szeretném, mert jól működik. 13

14 4.4. Fejlesztési tervek a differenciálás erősítése; a szövegértés fejlesztése az országos kompetenciamérés eredményei alapján; a tanulási, beilleszkedési, magatartási zavarral küzdő tanulók szakvéleményében leírtaknak megfelelés; a konfliktuskezelési, agressziókezelési technikák megismertetése a pedagógusokkal, gyerekekkel; megvalósult, de folyamatos fejlesztésre szorul a honlap; Az alsó tagozat állja a próbát, amit mutat az a tény, hogy a leendő első évfolyamra nagyon nagy az érdeklődés, és 2 évfolyamon is 3 párhuzamos osztályunk van. Nagy összetartású, közösen dolgozó és gondolkodó tanítógárda jött létre, csiszolódott össze az évek folyamán. Lelkesek, kreatívak, nagyon sok programot szerveznek a gyerekeknek, és ezt a szülők többsége is hálásan fogadja. Szakmai munkájukat gondosság, módszertani gazdagság, magas színvonal jellemzi. A felső tagozat már nehezebb helyzetben van. A már említett hat és nyolc osztályos gimnáziumok elszívó ereje miatt az 5. és 7. évfolyamon mindig fenn áll az összevonás veszélye. A felsős tanulók megtartására az alábbi lehetőségeket látom:. Célom, hogy a jövő tanévtől az 5-8. évfolyamon tanuló diákjaink minden évben egy modul vizsgát tegyenek le, így 8. év végén megkapják az ECDL Start bizonyítványt, mely sikeres eszköz lehet számukra a továbbtanuláshoz, illetve a munkába álláshoz. A szabadidős programok rendszeresebbé tétele a felsőben is. Ebben a munkában továbbra is számítok a tehetséges, jól felkészült felsős kollégákra. A meglévő hagyományok folytatását a nevelésben, az önálló arculat fejlesztésében fontos feladatomnak tartom. A pedagógus egyik feladata az iskola és a család pedagógiai kapcsolatának erősítése. Célunk, hogy a szülők váljanak pedagógiai partnerekké. A szülők pedagógiai kultúráját hivatott fejleszteni minden olyan alkalom, ahol a szülők és a nevelők találkozhatnak, és kölcsönösen kicserélhetik elképzeléseiket. Ezek a szülői értekezleteken és a fogadóórákon kívül az alábbiak: leendő elsősöknek és szüleiknek tartott bemutató foglalkozások, nyílt órák, a leendő tanító nénik bemutatása esetmegbeszélések; 14

15 közös programokon való részvétel: - családi sportdélután - közös osztálykirándulás a szülőkkel, - közös színház-, kiállítás-, mozilátogatás stb., - ünnepségeken, programokon való szülői részvétel (megemlékezések nemzeti ünnepeinkről, Szent-Györgyi-nap, Luca-nap, farsang, alkotódélutánok stb.), Az eredményesebb nevelőmunka érdekében még jobban erősíteni kívánom a szülőkkel való kapcsolattartást. Nagyon nagy szükség van a véleményükre, a támogatásukra a hatékonyabb munka érdekében. Az együttműködés továbbfejlesztésének lehetőségei: - Ismerkedő kirándulás (az 5. osztály év eleji kirándulása az őket tanító tanárokkal). - Közös pályázatok megírása (szülő, tanár, diák). - Osztályfőnöki órára különböző területen dolgozó szülők meghívása, akik mesélnek saját pályájukról, munkájukról. Meg szeretném valósítani: - a projektmódszer bevezetését: a tanulókat cselekvően tanítani nagyobb hatékonysággal lehetne; színesítené a tanulást; - a diákönkormányzat bevonását a problémás területek megoldásába: tanulók közötti agresszió, trágárság. Erősségeinket meg szeretném tartani: - nemzeti ünnepeinkről való méltó, magas színvonalú megemlékezés - gyermekvédelem - tudatos tervezés - szakemberekkel való együttműködés - tanórák légköre, játékok alkalmazása - az elsősök fogadása, a beilleszkedés segítése, a pályaválasztás segítése; - széleskörű együttműködés és kapcsolatrendszer; - a módszertani kultúra folyamatos fejlesztése, kreativitásfejlesztés, továbbképzés. A kollégák munkájának elismerését színesíteni szeretném. A ballagó 4.-es és 8.-os pedagógusok jelképes megjutalmazását jó szívvel vették, ez mára hagyománnyá vált. 15

16 5. Összegzés Bízom abban, hogy a szakmailag és emberileg is elismerést érdemlő tantestülettel, közösséggel a közös munka során sikerül ezekből a tervekből is a lehető legtöbbet teljesíteni. Budapest, március 30. Parcz Ildikó 16

17 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Nevem: Parcz Ildikó Születtem: Budapesten, június 27-én Családi állapotom: férjezett, egy 10 éves kislányom és egy 8 éves kisfiam van Iskoláim: Szent István téri Általános Iskola, Budapest V. ker Eötvös József Gimnázium, Budapest Budapesti Tanítóképző Főiskola Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar matematika szak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar közoktatási vezető szak Végzettségeim: általános iskolai tanító matematika szakos általános iskolai tanár szakvizsgázott pedagógus közoktatási vezető Munkahelyem, beosztásaim, megbízatásaim: 1987 Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola ~ 1987 matematika szakos tanár ~ osztályfőnök ~ gyermekvédelmi felelős ~ felsős igazgatóhelyettes ~ 2000 igazgató Egyéb ismereteim: ECDL Start Továbbképzéseim: Felkészítés az általános iskolai erkölcstan tanítására (60 óra) Az inkluzív oktatásban-nevelésben részesülő hallássérült gyermekek és tanulók eredményes oktatásához szükséges alapvető ismeretek és korszerű módszertani eljárások elsajátítása (60 óra) 17

18 Kedvelt elfoglaltságaim voltak gyermekeim születése előtt: olvasás, zenehallgatás, túrázás, gyermekeim megszületése óta a velük való foglalkozás, illetve a velük együtt megvalósított kedvelt elfoglaltságok. 28 éve, 1987-ben pályakezdőként kerültem a Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskolába, amely akkor még Darvas József utcai Általános Iskolaként működött. Pedagógiai munkámban mindig azt a kérdést tartottam a legfontosabbnak, hogy miként lehet közel jutni a gyerekekhez, hogyan lehet a leghatékonyabban átadni a tudást, amely számomra nemcsak a tárgyi tudást jelenti, hanem azt, amitől az ember Emberré válik. Szerencsés vagyok, mert az iskolában sokan voltak és vannak olyan emberek, akik hozzám hasonlóan gondolkodnak, nagyon jó testületnek vagyok a tagja. Az évek során közreműködhettem a fejlesztés-felzárkóztatás és a tehetséggondozás területein folyó programokban: két kollégámmal közösen kísérletként elvállaltuk egy felső tagozatra feljövő kis létszámú fejlesztő osztály tovább tanítását a nyolcadik évfolyam végéig. A tantárgyakat és a délutánokat felosztottuk hármunk között az alsó tagozat mintájára. Sok munkát követelt tőlünk, de megérte. Szép éveket töltöttünk együtt, családias kapcsolat alakult ki közöttünk, és a siker jele, hogy az osztályból mindenki továbbtanult. Ezt követően osztályfőnöke lehettem az első művészeti osztálynak az ötödik évfolyamtól. Hét nyáron keresztül szerveztem és vezettem gyalogos vándortábort, amely alkalmat adott a nevelésre, az értékek átadására. A gyerekekkel bejártuk Magyarországot, csodálatos élményekkel gazdagodtunk. Osztályfőnöki, gyermekvédelmi munkám során mélyebb bepillantást nyertem a kaszásdűlői gyerekek és családjaik életébe. Igazgatói feladataim elvégzésében mindig az vezérelt, hogy a legtöbbet hozzam ki magamból és a kollégáimból, és ez által mindenből a lehető legtöbbet nyújtsuk a gyerekeknek. Úgy érzem, a kollégáimmal jó kapcsolatot tudtam kialakítani, ami nagymértékben segíti a vezetői munkámat. Eddigi intézményvezetői munkám alapján úgy gondolom, hogy az iskola vezetését jó lelkiismerettel és eredményesen tudnám továbbra is ellátni. Budapest, március 30. Parcz Ildikó 18

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest Szalay u. 10-14 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Rövid neve: Kaposvári Általános Iskola Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Tagintézmények neve: Benedek Elek Tagiskola

Részletesebben

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14 Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Központi Jogi és Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor u. 32. Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító:

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2.

2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére. Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. 2013. Vezetői Pályázat a Gábor Áron Általános Iskola intézményvzetői munkakörére Dessewffyné Szabó Erzsébet 1064 Budapest Rózsa u. 44. III. 2. Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Budapest XIX. Tankerülete

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 1 MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 2015. MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI 1188 BUDAPEST ÜLTETVÉNY U. 4. PÁLYÁZATI NYILATKOZAT

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG III JSJOÍ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG Készült a Képviselő-testület 2012. május 30-i ülésére! Tárgy: A Hermán Ottó Általános Iskola magasabb

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele, hogy a szavak és a tettek összecsengenek (Seneca) PÁLYÁZAT A igazgatói állásának betöltésére II. RÉSZ VEZETÉSI PROGRAM Készítette: Címzett: Jurecz Emil Budapest

Részletesebben

2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. intézményvezető beosztás ellátására.

2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. intézményvezető beosztás ellátására. 2015. PÁLYÁZAT a VESZPRÉMI DÓZSA GYÖRGY NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Tartalom 1. Bevezető gondolatok... 3 2. Helyzetelemzés és fejlesztési elképzelések...

Részletesebben

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. Készítette: Varga Jánosné igazgató 1 ÁLTALÁNOS ADATOK Az intézmény megnevezése: Teleki Sámuel Általános

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. 33 Pedagógiai program Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium 3300 Eger, Ifjúság út 2. Tel: 36-324-909, Fax: 36-324-808 Mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM: 037313 Az iskola székhelye: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. Telefon,

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI. Móricz Zsigmond Általános Iskolája. tagintézmény - vezető helyettesi

PÁLYÁZAT. a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI. Móricz Zsigmond Általános Iskolája. tagintézmény - vezető helyettesi PÁLYÁZAT a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI Móricz Zsigmond Általános Iskolája tagintézmény - vezető helyettesi beosztás ellátására Kecskemét, 2015. június 15. Lázár Csilla Olga pályázó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 (A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett dokumentum törvényi változásoknak megfelelő, módosított változata) Lehel Vezér Gimnázium OM azonosító: 038139 Elérhetőségek Cím: Lehel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ

PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. PREAMBULUM... 4 1. 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1. 2. BEVEZETŐ... 5 1. 3. AZ INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 5 1.3.1. Az iskola tágabb

Részletesebben

Igazgatói pályázat 2012. Igazgatói pályázat. K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1

Igazgatói pályázat 2012. Igazgatói pályázat. K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1 2012 Igazgatói pályázat K é s z í t e t t e : P a l a t i n A n n a Oldal 1 PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZTATÓ: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZÓ: Palatin

Részletesebben

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30)

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerület 2370 Dabas,

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat 2014. Intézményvezetői pályázat A KÉTHELYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. BENCZE BEÁTA Pályázat a Kéthelyi Széchenyi

Részletesebben

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE

NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE PEDAGÓGIAI PROGRAM NIKOLA TESLA SZERB TANÍTÁSI NYELVŰ ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 1074. BUDAPEST, VII. RÓZSÁK TERE 6-7. Tartalomjegyzék Tartalom I. Bevezetés 4 1. Az intézmény adatai

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának

Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete Győri Radnóti Miklós Általános Iskolájának intézményvezetői pályázata 9021 Győr, Nagy Jenő u 2. Készítette: Sulyokné Kelemen Judit Győr, 2015. március

Részletesebben

Batthyány Általános Iskola és Sportiskola. Pedagógiai program 2013.

Batthyány Általános Iskola és Sportiskola. Pedagógiai program 2013. Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Pedagógiai program 2013. A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Pedagógiai programjának elfogadása és jóváhagyása 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben