Szakmai tantárgyak helyi tanterve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai tantárgyak helyi tanterve"

Átírás

1 KISKŐRÖSI EVANGÉLIKUS KÖZÉPISKOLA Szakmai tantárgyak helyi tanterve (2008-tól, 2012 után kifutó rendszerben) - 1 -

2 Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola Bor- és pezsgőgyártó technikus OKJ: HELYI TANTERV 2008-tól - 2 -

3 CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Élelmiszeripari technikus/bor- és pezsgőgyártó technikus szakma gyakorlása során szükséges munkafeladatok, maradéktalan végrehajtására felkészítse a tanulókat. Ez a cél a központi programban meghatározott ismeretek, típusuknak megfelelő elsajátíttatásán keresztül valósítható meg. A szakma gyakorlása során végrehajtandó feladatok: A hatályos szabályozások szerint kezeli a képződő hulladékot A készterméket átadja a hűtő- vagy tároló raktárnak és/vagy elvégzi a raktározást A munka megkezdése előtt ellenőrzi a gépeket berendezéseket eszközöket Adatot rögzít feldolgoz szolgáltat dokumentál Alapanyagot vizsgál és/vagy ellenőriz Aprító műveletet végeztet ellenőriz (kézzel és/vagy géppel) Átveszi a munkaterületet Átveszi és előkészíti a gyártáshoz szükséges anyagokat Beállítja az előírt paramétereket Besűrítést bepárlást végeztet ellenőriz Betartja a munka- tűz- környezetvédelmi higiéniai és a minőségbiztosítási előírásokat Betartja és betartatja a vagyon- és titokvédelmi előírásokat Betartja és betartatja az élelmiszer-higiéniáról szóló jogszabályokat Biotechnológiai folyamatokat irányít ellenőriz Borkezelést érlelést irányít Bort bírál Mellékterméket hasznosít Törkölypálinkát készít Cefrekészítést és kezelést végeztet Seprőpárlatot készít Szőlőpálinkát készít Elkészíti az előírt összesítőket jelentéseket Előfőzést főzést végezte,t ellenőriz Előírásoknak megfelelően mintát vesz Előkészíti ellenőrzi a csomagolóanyagokat csomagolja a készterméket Elvégzi az előírt tisztítási és fertőtlenítési munkákat Érlelést végeztet ellenőriz Észleli és javítja a borkezelés hibáit Fagyasztást végeztet ellenőriz Felméri a szükséges anyagokat eszközöket Felügyeli a gépek berendezések működését szükség esetén beavatkozik Felveszi a tevékenységéhez előírt munkaruhát védőruhát és védőfelszerelést Fermentálást végeztet ellenőriz Gépszükségletet határoz meg - 3 -

4 Gyártás és gyártmányfejlesztésre javaslatot tesz Gyártásközi vizsgálatokat végez Homogenizálást végeztet ellenőriz (oldás keverés egyneműsítés) Hűtést végeztet ellenőriz Informatikai eszközöket használ Kereskedelmi tevékenységet folytat Készterméket ellenőriz és/vagy minősít Létszámszükségletet határoz meg Meghatározza a szüret időpontját szüreti tervet készít Megismeri az elvégzendő feladatot Oktatást szervez tart Osztályozást végeztet ellenőriz Pasztőrözést végeztet ellenőriz Pörkölést végeztet ellenőriz Próbaszüretet végez irányít Részt vesz a karbantartási munkákban Sajtolást préselést végeztet ellenőriz Sterilezést végeztet ellenőriz Sütést végeztet ellenőriz Szárítást végeztet ellenőriz Szeparálást végeztet ellenőriz Szitálást végeztet ellenőriz Szűrést végeztet ellenőriz Technológiai és/vagy termelési számításokat végez Tisztítóműveleteket hajtat végre Továbbképzést tart és képzésben részesül Ülepítést végeztet ellenőriz Vállalkozást indít működtet Válogatást végeztet ellenőriz Vízelőkészítést végeztet ellenőriz Az alkalmazandó ismeretek, típusonként: A típusú ismeret: Biztonságos munka feltételei Higiéniai követelmények B típusú ismeret: A gyártáshoz szükséges gépek berendezések működési elve A raktározás alapelvei Adalékanyagok - 4 -

5 Alapanyag-minősítés Aprító műveletek célja módjai alkalmazása Bepárlás folyamata végrehajtása Boripar segédanyagai Borminősítés Borvidékek jellemzői és a szőlőfajták Csomagolóanyagok csomagolóeszközök Élelmiszerbiztonság (HACCP) és minőségbiztosítás Előfőzés főzés sütés pörkölés jellemzői paraméterei folyamatai Érlelés folyamata jellemzői Fehér- és vörösbor előállítása Fermentálás folyamatai Gépkezelés Gépszükséglet meghatározása Gyártás és gyártmányfejlesztés Gyártásközi ellenőrzések alapelvei Hulladékkezelési eljárások Hulladékok és jellemzői Hűtés fagyasztás jellemzői folyamatai paraméterei Hűtő- és tároló raktározás Iskolázási műveletek ISO-szabványsorozat Jó Higiéniai Gyakorlat (GHP) Késztermék-minősítés Környezetvédelem és az élelmiszeripar kapcsolata Környezetvédelmi tűzvédelmi szabályok Létszámszükséglet meghatározása Levegővédelem Mintavétel Munka- és védőruhával szembeni követelmények Munkaterület jellemzői Munkaterület technológiai folyamata Munkavégzéshez szükséges alap- segéd- járulékos és adalékanyagok Must jellemzői és előkészítése Nyersanyagátvételi eljárások Osztályozás válogatás jellemzői módjai Pasztőrözés célja módjai alkalmazása Sajtolás préselés jellemzői Sterilezés jellemzői végrehajtása Szakmai számítások Szárítás jellemzői folyamatai végrehajtása Szitálás Szőlőfeldolgozás előkészítő műveletei Szűrés - 5 -

6 Termelési terv Tisztító- és fertőtlenítőszerek Tisztító műveletek jellemzői Ülepítés Védőeszközök Veszélyes hulladékok Vízelőkészítés módjai Vízvédelem Zajvédelem C típusú ismeret: A gépek berendezések karbantartása Adatok bevitele számítógépes feldolgozása Dokumentumok naplók vezetése Fizikai kémiai mikrobiológiai vizsgálatok Gazdálkodási alapismeretek Kereskedelmi és marketing alapismeretek Kéziszerszámok eszközök Laboratóriumi alapmérések alapműveletek Pezsgőgyártás elmélete Szőlőgondozás-szaporítás Takarítási tisztítási fertőtlenítési módok Vállalkozási alapismeretek D típusú ismeret: Melléktermékek hasznosítása E típusú ismeret: A szakmai képzés során szem előtt kell tartani, hogy a munkaköri feladatok mindennapi végrehajtására a szakemberek csak megfelelő készségek és kompetenciák birtokában képesek. Ezért fejlesztési követelményként az alábbiakban felsorolt készségek és kompetenciák fejlesztését kell kitűzni. A szakmai készségek szintenként: 5 -s szintűek: Elemi számolási készség Komplex eszközhasználati képesség Mennyiségérzék 4 -s szintűek: Csomagolási jelképek értelmezése Elemi számolási készség Labortechnikai eszközök használata - 6 -

7 Nyersanyagátvételhez szükséges laboreszközök használata Nyersanyagátvételi eszközök használata 3 -s szintűek: Csomagolási jelképek értelmezése Diagram kitöltése Folyamatábra olvasása Folyamatábrák olvasása értelmezése Gépelemek-rajz olvasása értelmezése Információforrások kezelése Köznyelvi beszédkészség Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése Olvasott szakmai szöveg megértése Szakmai nyelvű beszédkészség Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése 2 -s szintűek: ECDL 1. m IT alapismeretek ECDL 2. m Operációs rendszerek ECDL 3. m Szövegszerkesztés ECDL 4. m Táblázatkezelés ECDL 5. m Adatbázis-kezelés ECDL 6. m Prezentáció ECDL 7. m Információ és kommunikáció 1 -s szintűek: Elemi szintű számítógép használat Elágazáshoz kapcsolódó kompetenciák, típusonként: Személyes kompetenciák: Állóképesség Döntésképesség Elhivatottság Elkötelezettség Felelősségtudat Kézügyesség Megbízhatóság Önállóság Pontosság Szervezőkészség Társas kompetenciák: - 7 -

8 Határozottság Kapcsolatfenntartó készség Kapcsolatteremtő készség Kompromisszum készség Közérthetőség Segítőkészség Módszerkompetenciák: A környezet tisztán tartása Áttekintő képesség Gyakorlatias feladatértelmezés Helyzetfelismerés Hibaelhárítás Higiéniás szemlélet Következtetési képesség Logikus gondolkodás Matematikai készség Numerikus gondolkodás Problémamegoldás - 8 -

9 54 Bor- és pezsgőgyártó technikus moduljai és tantárgyai Modul neve Tantárgy neve Higiénia és mikrobiológia Munkakezdés feladatai 509 Munkavállalói ismeretek Szakmai gyakorlat Gyártás előkészítése és befejezése 510 Borászati technológia Szakmai gyakorlat Mérések, dokumentálás, gazdálkodás 511 Vállalkozási és kereskedelmi ismertek Szakmai gyakorlat Minőségbiztosítás Gyártástervezés, szervezés 1129 Élelmiszeripari technológia Szakmai gyakorlat Élelmiszeripari műveletek, folyamatok Élelmiszeripari műveletek, folyamatok

10 Borászati technológia Borászati termékek gyártás 1131 Szőlőtermesztés Műszaki ismeretek Szakmai gyakorlat

11 Tantárgy száma 54 Bor és pezsgőgyártó technikus óraterve Tantárgy I/13. Óra (/hét) 32 hét* Összes óraszám Szakmai elméleti tantárgyak 1. Vállalkozási és Kereskedelmi ismeretek 96(3) Munkavállalói ismeretek 32 (1) Higiénia és mikrobiológia 32 (1) Élelmiszeripari technológia 32 (1) Minőségbiztosítás 64 (2) Élelmiszeripari műveletek, folyamatok 64 (2) Borászati technológia 96(3)) Szőlőtermesztés 32(1) Műszaki ismeretek 32 (1) 68 Szakmai elmélet összesen 480(15) 480 Szakmai gyakorlati tárgyak 10. Informatika gyakorlat 32 (1) Minőségbiztosítás gyakorlat 32 (1) Szőlőtermesztés gyakorlat 32 (1) Borászati technológia gyakorlat 256 (8) Műszaki gyakorlat 32(1) 32 Szakmai gyakorlat összesen 384(12) Osztályfőnöki 32 (1) 32 Szabadon választható kötelező szakmai tantárgyak (20%) Műszaki ismeretek (elmélet) 64 (2) 64 Szőlőtermesztés( elmélet) 32 (1) 32 Minőségbiztosítás gyakorlat 64 (2) 64 Szőlőtermesztés gyakorlat 32 (1) 32 Informatika gyakorlat 32 (1) 32 Szabadon választható kötelező szakmai tantárgyak összesen 224 (7) 224 Elmélet összesen 608(19) 608 Gyakorlat összesen 512(16)

12 Összes óraszám 1120 (35) (54,3% elm., 45,7% gyak.)

13 1/13. évfolyam Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek Elméleti óraszám: 96 Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: osztálykeretben 410/3.1/ Vállalkozási alapfogalmak 2 óra 410/3.1/ Vállalkozások létrehozása 8 óra Szükségletek fogalma, hierarchiája. Gazdaság, gazdálkodás. Ismeri a legfontosabb vállalkozási, gazdálkodási, Termelés, termelési tényezők. Termelési eszközök. Az információ kereskedelmi alapfogalmakat. Megérti a fontossága. Az információk forrásai. szükségletek hiearchiáját. 410/3.1/ Vállalkozások működtetése 3 óra 410/3.1/ Vállalkozások átszervezése, megszüntetése 1 óra 410/3.1/ Vállalkozás-pszichológia 2 óra 410/3.1/ Jogi alapismeretek 4 óra 410/3.1/ Gazdálkodási alapismeretek 8 óra 410/3.1/ Piac 2 óra Vállalkozási formák csoportosítása, jellemzői. Cégnyilvántartás, cégfelügyelet, kamarai tagság. Pénzintézetek, hitelek, hitelezés. Pályázatok készítése. Csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás Személyiség és típusai. A vállalkozás emberi tényezői. Kommunikáció a partnerekkel való kapcsolattartásban. Általános jogi ismeretek: jog, jogszabály, jogforrás, jogrendszer tagozódása. Tulajdonjog. Kötelmi jog; a szerződés, a szerződés biztosítékai, szerződés fajták. Üzleti etika és versenytörvény. Munkaügyi ismeretek: munkaviszony megszűnése és megszüntetése, munkaidő, pihenőidő, munka díjazása. Az Európai Unió vonatkozó jogszabályai. A vállalkozások eredménye. Az áruk árai, a szolgáltatások díja, árképzés. Árbevétel, árréstömeg, az árréstömeg növekedésének módszerei. Költség fogalma, költségfajták, költséggazdálkodás, fedezeti pont. Eredmény fogalma, nagyságát meghatározó tényezők. Nyereség felhasználása. Árugazdaság, piac, piac elemei Ismeri a legfontosabb vállalkozási formákat, a cégalapítás lépéseit. Fel tudja mérni a vállalkozás beindításához, a társaság működésének megkezdéséhez szükséges feladatokat. Alkalmazni tudja a bankválasztás szempontjait, a hitel- és támogatások igénybevételéhez szükséges eljárásokat magán-, kis- és középvállalkozások esetén. Ismeri a csődeljárással, felszámolási eljárással, végelszámolással kapcsolatos feladatokat. Ismeri a személyiségtípusokat, az alapvető kommunikációs technikákat. Ismeri az alapvető munkavállalói és munkáltatói jogokat, kötelességeket, az érdekvédelem rendszerét. Értelmezni tudja a vállalkozás létesítéséhez, működtetéséhez szükséges fontosabb jogi ismereteket. Alkalmazni tudja a szerződéskötés szabályait. Ismeri a költség fogalmát, a költségfajtákat. Megérti az árképzés, az árrés-tömeg növelésének módszereit, a fedezeti pont lényegét. Ismeri az árugazdaság, piac, piac elemeit

14 410/3.1/ Adózás, járulékfizetési kötelezettség 3 óra 410/3.1/ Számvitel 2 óra 410/3.1/ Üzleti terv 3 óra 410/3.1/ Marketing 3 óra 410/3.1/ Vezetési és szervezési ismeretek 6 óra 410/3.1/ Agrártámogatások rendszere 2 óra 410/3.1/ Az áruforgalom lebonyolításának személyi és tárgyi feltételei 3 óra Adó és adójogi fogalmak. Adók csoportosítása. Adózás rendje. Bizonylatok csoportosítása, kellékei, útja, feldolgozása. Egyszeres könyvvitel. Üzleti terv elkészítésének lépései. Üzleti terv felépítése. Marketing fogalma, jelentősége, tartalma. Fogyasztói, vásárlói magatartás. Piackutatás, piac szegmentálása. Marketing mix elemei: termék (szolgáltatás), ár, kereskedelmi csatornák, kommunikáció: reklám, vásárlásösztönzés, PR. A vezetés fontosabb fogalmai. A vezetés szerepe és jelentősége a gazdaságban, társadalomban, az Európai Unió közösségében. A vezetési szervezet. A vezetés feladatai. A vezetői szervezet tagozódása. Vezetési rendszerek. A vezetési funkciók. A vezetési módok csoportosítása. A vezetési stílusok. A vezetői beállítottság. A vezetés emberi tényezői. A vezető felkészültsége. A vezetői innováció, személyi alkalmasság, pszichológiai felkészültség. A vezető ösztönző tevékenysége. Az ember és munka kapcsolata. A munkatársak és a vezetők kapcsolata. A vezetői hatékonyság mérhető és nem mérhető mutatói. A vezető megítélésének objektív és szubjektív jellemzői. Természeti folyamatok, gazdasági folyamatok. A munkafolyamatok, a munka elemzése, a munka mérése, a munka díjazása, a munkaidő felosztása, a munkanapfelvétel. EU-s támogatások Közös Agrárpolitika (KAP): közvetlen támogatások, export támogatások, vidékfejlesztési támogatások. Strukturális Alapok jelentősége, finanszírozása, nemzeti támogatások. FVM Értesítőben és a Magyar Közlönyben pályázati megjelentetés. Személyi feltételek: kereskedelmi munkakörök, kereskedőkkel szemben támasztott követelmények (szaktudás, személyiségvonások, magatartás, külső megjelenés). Tárgyi feltételek: kereskedelmi egységek épülete, berendezései. Gépek, eszközök szerepe az áruforgalom lebonyolításában. Ismeri az adóztatás általános jellemzőit, az adó típusait, az adózás rendjét. Ismeri a számviteli alapelveket, a bizonylatok tartalmi és formai követelményeit. Megérti a könyvvezetés fontosságát a vállalkozásban. Át tudja tekinteni a vállalkozás során felmerülő könyvelési, számlázási és bizonylatolási eljárásokat, forgalmazási teendőket, adminisztrációs ügyvitelt. El tudja készíteni egy szakmához kapcsolódó vállalkozás üzleti tervének vázlatát. Ismeri a marketing jelentőségét, szerepét a vállalkozásokban. Ismeri a piackutatás módszereit. Ismeri a vezetés szervezeti formáit, tagozódását, a döntési folyamat szakaszait, a vezetés módját, módszereit, a vezetés emberi tényezőit, a vezetési stílusokat. Megérti a kertészeti termesztés tervezési, szervezési és gazdaságossági szempontjait. Ismeri az agrártámogatás rendszerét. Tájékozott a támogatási lehetőségekben, a pályázati források tekintetében. Ismeri az értékesítés szervezeti formáit, személyi és tárgyi feltételeit. Ismeri az eladóval szemben támasztott követelményeket. 410/3.1/ Áru fogalma. Árubeszerzés, beszerzési döntések. Megérti az áruforgalom folyamatát

15 Árubeszerzés 4 óra 410/3.1/ Raktározás: áruk elhelyezése, árukezelés, áru védelme. Leltár, Át tudja tekinteni a leltározás folyamatát. Készletezés leltározás. 8 óra 410/3.1/ Értékesítés 8 óra Értékesítés: áruk előkészítése értékesítésre, az értékesítés folyamata, értékesítési módok. Bizonylatok csoportosítása, kellékei, útja, feldolgozása. Értelmezni tudja az értékesítéssel, szállítással kapcsolatos jogi ismereteket. Megérti a bizonylatok és számlák kezelésének szabályait. 410/1.1/ Munkavédelmi szabályozás és felügyelet 2 óra Munkavállalói ismeretek Elméleti óraszám: 32, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben A munkavédelem célja, feladata, területei, szervezete, fontosabb jogszabályai. Munkakörülmények, veszély, veszélyeztetettség, Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30% alkalmasság, munkabiztonság, biztonsági eszközrendszer, védőeszközök, biztonságtechnika fogalma, feladata. A munkavédelmi törvény, jogszabályok. Biztonsági szabályzatok. A munkavédelem helyi szabályai. A munkavédelem szervezetei. Irányítás, felügyelet (általános és szakfelügyeletek), társadalmi szervezetek, munkahelyi szervek. 410/1.1/ Munkáltatók és munkavállalók munkavédelmi jogai és kötelességei 2 óra 410/1.1/ Balesetek, baleset-elhárítás 6 óra A biztonságos munkavégzés tárgyi és személyi feltételei. A vezető, munkahelyi vezető, szervezeti egységek vezetőinek munkavédelmi feladatai. A munkavállalók munkavédelmi feladatai. Baleset, munkabaleset, foglalkozási betegség fogalma. A balesetek bejelentése, kivizsgálása, dokumentálása. A balesetek típusai, jellegzetes okai. Megbetegedések bejelentése, kivizsgálása, dokumentálása. Baleseti ellátás, rehabilitáció. A munkaeszközökre vonatkozó általános követelmények. Munkahelyi magatartás. Biztonsági berendezések, védőburkolatok. Biztonsági szín- és alakjelek. Rendszeres ellenőrzés, karbantartás. Anyagmozgatás általános szabályai. Anyagtárolás általános szabályai. Tartályokban, aknákban, magasban végzett munkák általános szabályai. Tennivalók baleset esetében. Az elsősegélynyújtás alapvető szabályai. A veszélyes behatás megszakítása. A sérült biztonságba helyezése. Sérülések csoportosítása, ellátásuk. A légzés és vérkeringés fenntartása. Gondoskodás az orvosi ellátásról. Az elsősegélynyújtás eszközei. Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30% Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30% Ismeri a munkavédelem célját, feladatait. Megérti a munkavédelmi oktatás jelentőségét, fontosságát. Ismeri a munkáltató és a munkavállaló munkavédelmi jogait és kötelességeit. Ismeri a balesetek megelőzésének, a munkahelyi ártalmak kiküszöbölésének általános szabályait. Ismeri a teendőket baleset esetén. Megérti a baleset és a munkabaleset közötti különbségeket, azok eltérő jogi következményeit. Alkalmazni tudja az alapvető elsősegély-nyújtási módokat

16 A munkák csoportosítása. Az ember energiaszükséglete. A fizikai Ismeri a munkák felosztását, a munka munka energiaszükséglete. Alap-, munka- és szabadidős Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30% energiaszükségletét. Megérti a tevékenységi energia. A dinamikus és statikus munka jellemzése. Az munkateljesítményt befolyásoló tényezőket. idegi és szellemi munka energiaszükséglete. A szervezet alkalmazkodása a terheléshez. A fáradás fizikai és pszichikai módon. A munka minőségét befolyásoló tényezők (a munkateljesítmény időbeni alakulása, életkor, monotonitás, a munka szervezettsége). Munkaidő-pihenőidő összhangja. 410/1.1/ A munkavégzés jellegzetességei 2 óra 410/1.1/ Munkaegészségtan 4 óra 410/1.1/ Munkalélektan 2 óra 410/1.1/ Tűz- és robbanásvédelem 5 óra 410/1.1/ Környezetvédelem 4 óra Fogalmak és feladatok az általános és részletes munkaegészségtannal kapcsolatban. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat. Az üzemek, munkahelyek telepítésének, elrendezésének, berendezésének általános követelményei. Üzemi létesítmények. Egészségügyi és szociális létesítmények hatása, következményei. Mérgezések, fertőzések. Foglalkozási ártalom fogalma. Az ártalmak csoportosítása, okai, következményei és megelőzési lehetőségek. Alkalmassági vizsgálat, (előzetes, időszakos). Egészségügyi könyv. Nők- és fiatalkorúak védelme. Védőeszközök. Védőital. Szervezési intézkedések. Az ergonómia fogalma és feladata. Az ember és a gépkialakítás kapcsolatának jelentősége a hatékony és az egészséges munkavégzés szempontjából. A munkalélektan fogalma és feladata. Alapfogalmak. Munkabiztonság pszichikai háttere. Személyiség, magatartás, intelligencia, rátermettség, tehetség, érdeklődés, alkalmazkodás, képesség (értelmi és manuális), jártasság, készség. A pszichikai tényezők befolyásoló szerepe. A balesetek keletkezésének pszichikai okai. A munkát végző közösség és a biztonságos munkavégzés. Az alkoholos, és egyéb befolyásoltság. A tűzvédelem célja, feladatai. Tűz- és robbanásvédelmi alapfogalmak. Tűzveszélyességi osztályok. Éghetőség, tűzállóság. Tűzvédelmi jogszabályok. Irányító szervek, tűzoltóságok. Az üzemi tűzvédelmi feladatok. Tűzvédelmi oktatás. Tűzriadó-terv. Tennivalók tűz esetén. Gépek és létesítmények tűzbiztonsági szabályai. Tűzoltó anyagok, eszközök és készülékek. Tűzoltó anyagok: oltóporok, víz, oltóhabok, oltógázok (széndioxid). Tűzoltó eszközök és készülékek. Gázpalackok, gázkészülékek kezelésének biztonsági szabályai. A környezetvédelem fogalma és feladatai. A környezetvédelem jogi szabályozása, szervezetek. A különböző környezet- és természetvédelmi (a veszélyes hulladékokról, a szemét, tárolásról stb. szóló) törvények. A minisztériumok és a hatóságok. A víz, a levegő, a környezet tisztaságának védelme. Szennyvízkezelés, hulladékkezelés. az élelmiszer-iparban alkalmazott környezetvédelmi berendezések szerepe és fontossága. A szőlészborász lehetőségei a környezetvédelem területén. Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30% Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30% Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30% Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30% Ismeri a munkahely kialakításának szempontjait. Ismeri az általános munka-egészségtani szabályokat zárt és szabad területen. Megérti a munkabiztonság és az alkoholfogyasztás összefüggéseit. Megérti a balesetek bekövetkezésének lélektani okait. Ismeri a tűzvédelmi alapfogalmakat, a tűzveszélyességi osztályokat, a teendőket tűz esetén. Ismeri a tűz- és robbanásveszély megelőzésének módszereit. Meg tudja választani a tűz oltásához szükséges eszközöket, anyagokat. Ismeri a környezetvédelem törvényi szabályozását, a környezetvédelem területeit. Ismeri a borászok környezetvédelmi lehetőségeit és kötelességeit. Megérti a környezetvédelem jelentőségét

17 Veszélyes anyagok kezelése, tárolása, a munkavégzés általános szabályai. Villamos berendezések üzemeltetésének általános Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 30% szabályai. A szőlőtermesztés és borászat technológiai munkáinak biztonsági szabályai. Szabadföldi kézi és gépi munkák biztonságtechnikája. Biztonságos eszközhasználat. Munkagépek felszerelése, használata. Kézi munkák során használandó védőfelszerelések. Erőgépek, munkagépek biztonságos üzemeltetésének szabályai, üzembe helyezési eljárás jelentősége. A borászati hulladékok, veszélyes hulladékok, csomagolóanyagok kezelése. Védőfelszerelések használata, azok karbantartása, Áru- és vagyonvédelem. 410/1.1/ Az élelmiszer-ipari munkavégzés biztonságtechnikája 9 óra Ismeri az élelmiszeriparban alkalmazott technológiai gépek és berendezések célját, feladatát (a technológiában) Megérti az élelmiszeriparban alkalmazott munkaés környezetvédelmi berendezések szerepét és fontosságát. Ismeri a villamos árammal működő munkaeszközök biztonságtechnikai előírásait, megszegésük következményeit. Higiénia és mikrobiológia Elméleti óraszám: 32, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: osztálykeretben Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 409/2.1/x Minőségbiztosítás higiénia elmélete az élelmiszeriparban Általános mikrobiológiai ismeretek 2óra A mikroorganizmus fogalma, elterjedése, rendszertani helye, sejtanyaga, toxin, antitoxin ismerete. A mikroszkóp és használata, élő és élettelen metszet vizsgálata. A mikroorganizmusok telepképzése, telep felismerése. Vírusok felépítése, szaporodása, gazdasejt. Baktériumok alakja, felépítése, szaporodása, életmódja, csoportjai, toxinjai. Élesztők alakja, felépítése, szaporodása, életmódja, csoportjai, toxinjai. Penészek alakja, felépítése, szaporodása, életmódja, csoportjai, toxinjai. Endospóraképzés, szaporodás törvényszerűségei. Ismeri a vírusok, baktériumok, élesztők, penészek és egyéb élelmiszeripari szempontból fontos mikroorganizmusuk fogalmát, alaktanát, felépítését, anyagcseréjét, kapcsolódását, telepképzését, előfordulási valószínűségét, Megérti az endospóraképzés és a vegetatív sejtté alakulás feltételeit,a mikroorganizmusok természetben betöltött szerepét. A mikroorganizmusok életfeltételei, Környezeti feltételeknél a maximum, minimum, és optimum Megérti a mikroorganizmusok

18 Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei élettevékenységei 2 óra A mikroorganizmusok életműködésének szabályozása 2 óra Indikátor mikroflóra, élelmiszerek romlását, egészségügyi megbetegedést okozó mikroorganizmusok 3óra A borászatban előforduló fertőzések és az ellenük való védekezés 3 óra fogalma. Megfelelő víztartalmú tápközeg ozmózisos nyomása, a környezet felületi feszültsége, hőmérséklete, vegyhatása, oxigéntartalma és nyomása, fény és egyéb sugárzások, valamint az élő környezet hatása. Mikroorganizmusok élettevékenységei, anyag- és energiacseréje, ezeket a folyamatokat irányító enzimek és hasznosítási területei. Keményítőbontó, cellulózbontó, pektinbontó, zsírbontó oxidációs-redukciós folyamatot irányító mikrobák, malolaktikus és tejsavas erjedés. A víztartalom, a felületi feszültség, oxidációs-redukciós viszonyok, a hőmérséklet / hőelvonás, hőkezelés /, ph szabályozása. Vegyszeres mikrobagátlás- fertőtlenítőszerek, tartósítószerek Mikroorganizmusok pusztítása sugárzással, és hőkezeléssel. Indikátor mikroflóra: mikroorganizmusok kimutathatók tenyésztéssel (jelző mikroorganizmusok) mellette kórokozó mikroorganizmus jelenléte is valószínű, lehetséges: - Escherichia coli, Koliform, Enterobacteriaceae, Clostridiumok Növényi eredetű élelmiszeripari nyersanyagok romlását okozó mikroorganizmusok: peronoszpóra, lisztharmat, zöld, szürkerothadás Élelmiszeripari termékek romlását okozó mikroorganizmusok: " káposztalé "-íz," virágosodás "utóerjedés, ecetesedés, tejsavmannitos erjedés, penészíz, barna törés Lactobacillus fermenti, Candida mycoderma, brettanomycesek Acetobacter aceti, Acetobacter xilinum, Lactobacillusok, Aspergillusok, Penicillium, Botrytis cinerea, Rhizopus sp. Saccharomyces, Torulopsis, Acetobacter Erjedésnél: - Vadélesztők (Cloekera sp., Candida sp.) védekezés: cefrekénezés, musttisztítás, fajélesztő használata Tejsav-mannitos erjedés (Lactobacill védekezés: erjedési hőmérséklet szabályozása Kezelés, érlelés során: - Ecetesedés (Acetobacterek) védekezés: tartályok tele tartása, kénezés, általános higiénia virágosodás (Candida mycoderma) védekezés: mint ecetesedésnél, Penész-, dohíz (Aspergillusok, Penicilliumok) védekezés: üres hordók tisztítása, rendszeres anyagcseréjének jelentőségét az élelmiszeriparban és egyéb területeken az élelmiszeripar szempontjából károsnak ítélt mikroorganizmusok elleni védekezés módjait. Ismeri a mikroorganizmusok életműködését szabályozó tényezőket. Ismeri az élelmiszeripari és egészségügyi szempontból fontos mikroorganizmusokat, az élelmiszer romlásokat, a leggyakrabban előforduló élelmiszermérgezéseket,élelmiszerfertőzéseket,közötti kölcsönhatásokat. Ismeri a nyersanyagban, félkész termékben, késztermékben előforduló mikroorganizmusok életfeltételeit, életfolyamatait, hatásait az emberi egészségre és a káros mikroorganizmusok ellen való védekezés módjait. Megkülönbözteti az élelmiszeripar szempontjából károsnak ítélt mikroorganizmusok elleni védekezés módjait Megérti a borászatban előforduló mikroorganizmusok hatását, hasznos és káros anyagcseréjének jelentőségét, a károsnak ítélt mikroorganizmusok elleni védekezés módjait Felismeri alaktanilag a fontosabb mikroorganizmusokat

19 Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei Higiénia fogalma, élelmiszerhigiénia fogalma 3 óra A higiénia szervezeti és jogi kérdéseivel foglalkozó intézmények, azok tevékenysége 3 óra kénezése Palackozott borok:- Utóerjedés: összes élesztő, különösen a brettanomycesek, cukor jelenléte nélkül is képesek szaporodni, szénsav jelenlétében is védekezés: meleg-steril töltés (55 oc). Hideg-steril töltésnél csírátlanító szűrés, utána rövid borvezeték, a töltőgép és zárógép elválasztása az üzemrésztől, az elzárt rész levegőjének csírátlanítása UV sugárral. A töltőgép és kiszolgáló vezetékének gyakori csírátlanítása gőzzel, palacksterilizálás kéndioxiddal vagy ózonnal, steril dugóalkalmazása. A borbetegségek általános megelőzése: 1. Általános higiénia (az eszközök használat utáni és előtti mosása, tisztítása). A felületek és a légtér rendszeres fertőtlenítése. 2. A bor alkohol- és savtartalmának szabályozása. 3. A bor kénessav-szintjének rendszeres ellenőrzése és kiegészítése szükség szerint. Élelmiszer higiénia követelményrendszere: élelmiszerre, élelmiszer környezetére, élelmiszervizsgálat témaköre a feldolgozás, tartósítás, tárolás, csomagolás, forgalomba hozatalra való előkészítése. Követelményrendszer érvényesítése, betartása, hogy az élelmiszer biztonsággal fogyasztható legyen, / állati kórokozóktól is mentes legyen /. Élelmiszer higiénia és állategészségügy, állatorvosi közegészségügy egysége. Élelmiszer higiénia feladata: 1./ az élelmiszer biztonság / az élelmiszer mentes legyen a mikrobiológiai és biológiai fertőzéstől, mérgezéstől 2./ az élelmiszerek biztonságos fogyasztása (a hazai fogyasztók, valamint a nemzetközi élelmiszerkereskedelem révén a külföldi fogyasztók védelme). Biológiai veszélyforrás: mikroorganizmusok - növény, állat és anyagcsereterméke (toxin). Élelmiszer higiénia végrehajtásáért felelős szervek nemzetközi és hazai intézményei. Az " EU -ban feltételei vannak az élelmiszergyártásnak, ezért a nemzetközi és hazai előírásokat követni kell.) - WHO- Egészségügyi Világszervezet Európai Hivatal - EN- Európai Norma a szabványosításban - EOQ MNB- Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság - FAO / WHO - ISO előírása -minőségügyi rendszerek minőségbiztosítási modell a gyártás és fejlesztés területén, (ezeket az ISO 9000,ISO 9004 nemzetközi szabványok tartalmazzák) - CEN- Európai Szabványügyi Bizottság Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35% Válaszadás írásban, mondatszintű kérdésekre 5% Tesztfeladat megoldása 5% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35% Válaszadás írásban, mondatszintű kérdésekre 5% Tesztfeladat megoldása 5% Ismeri az élelmiszer higiénia követelmény-rendszerét az élelmiszerre és az élelmiszer környezetére

20 Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei - MSZEN- Magyar Szabvány Európa Norma szerint (MSZEN MSZEN 29004) - HACCP- Hazard Analisis Critical Control Points- System (VEKEP- Veszély Elemzés Kritikus Elemző Pontok rendszerének alkalmazása) - EGK- Európai Közösség Tanács - NAT- Nemzeti Akkreditálási Tanács - ANTSZ- Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat - ÁÉEA- Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás - OÉTI- Országos Élelmezés és Táplálkozástudományi Intézet - Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség - KERMI Kft- Kereskedelmi Minőségvizsgáló Kft. - ÉT- Élelmiszertörvény - Magyar Élelmiszerkönyv (amely a termékszabványt váltja fel). - Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Borminősítő Intézet (volt OBI) Élelmiszer-higiénia hatósági ellenőrzés hazai rendszere: - állategészségügyi állomás, hatósági állatorvos - élelmiszer ellenőrző állomás Élelmiszer higiénia hatósági ellenőrzés típusai: - élelmiszer higiéniai vizsgálat, - élelmiszer higiéniai ellenőrzés, - élelmiszer higiéniai szemle. Élelmiszer ellenőrzés nemzetközi és hazai szempontjai: élelmiszer biztonság, aggálymentes élelmiszerfogyasztás, (nincsen kórokozó, toxin, kémiai maradékanyag, radiológiai ártalom), élelmiszer minőség. Élelmiszer ellenőrzés típusai: retrospektív, végterméktől visszatekintő vizsgálat, (korszerűtlen), preventív, a technológia folyamatában vizsgál, megelőző vizsgálat, (korszerű) perdiktív, előzetes vizsgálatok alapján "jövendöl", matematikai statisztikai alapon (legkorszerűbb). Hatósági élelmiszer higiéniai tevékenység eszközrendszere: engedélyezés, ellenőrzés, igazolás, nyilvántartás. A laboratóriumi vizsgálat helye és szerepe az élelmiszerellenőrzésben, (akkreditált laboratórium). A technológiai higiénia általános kérdései Technológiai higiénia fogalma. Műszaki higiénia fogalma. Termékzóna fogalma. A higiénikus feladata (technológia ismerete). Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35% Megérti és alkalmazza a technológiai higiénia általános

21 Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 3 óra Hőmérséklet, levegő hatása a technológiára. Ivóvíz higiéniája. Élelmiszeripari szennyvíz, és azok mechanikai, biológiai, kémiai tisztítása. Takarítás, tisztítás, fertőtlenítés eszközei, szabályai. Tisztítószerek és hatásmechanizmusuk. Fertőtlenítőszerek és hatásmechanizmusuk. Válaszadás írásban, mondatszintű kérdésekre 5% Tesztfeladat megoldása 5% kérdéseit. A technológiai higiénia műszaki alapjai 3 óra Élelmiszert gyártó hely telepítése, elrendezése, környezetvédelme. Élelmiszert gyártó hely belső igényeinek kialakítása, falak, padozat, (szennyvíz, csapadékvíz elvezetése) mennyezet, szellőzés, megvilágítás. Élelmiszert gyártó hely működésének higiéniai feltételei. Berendezésekkel szemben támasztott követelmények. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35% Válaszadás írásban, mondatszintű kérdésekre 5% Tesztfeladat megoldása 5% Ismeri a technológiai higiénia műszaki alapjait. A gyártási gyakorlat és az élelmiszerhigiénia kapcsolata 2 óra Élelmiszerek útján terjedő fertőző betegségek és védekezési módszerek 3 óra A FAO/WHO irányelveinek valamint a HACCP rendszer előírásainak alkalmazásával az élelmiszerbiztonság és minőség kialakítását célul tűzve. nyersanyag megvétel, munkafeltételek, munkaerő, műveletek, nyersanyagtermelés, nyersanyag kezelés higiéniája, létesítmény (telepítés, építés, berendezés) higiéniája, személyi higiénia, gyártási, tárolási higiénia. HACCP rendszer: a./ Veszélyek azonosítása. b./ Kritikus ellenőrzési pontok kiválasztása. c./ Kritériumok, határértékek előírása. d./ Kritikus pontok felügyeletére az ellenőrzési módszerek megválasztása, on-line és off-line vizsgálati eszközök alkalmazásával. e./ Korrekció alkalmazása a kritikus ponton. f./ Ellenőrzés és bizonyítás a preventív rendszer működtetésére. Nők védelme. Fiatalkorúak védelme. Betegségek neve és okozói: lépfene "leptospirosis", Bacillus anthracis - sertésorbánc, Erysipelas suis - brucellózis, Brucella abortus - tularémia - "listeriosis", Listeriákkal - Papagájkór - hastífusz vagy dysenteria, shigellosis - salmonellosis - tuberkulózis, Mycobakterium tuberculosis - száj és körömfájás trichinellosis, Trichinella spiralis - staphylococcosis - botulizmus (kolbászmérgezés), Cl. botulinum Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35% Válaszadás írásban, mondatszintű kérdésekre 5% Tesztfeladat megoldása 5% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35% Válaszadás írásban, mondatszintű kérdésekre 5% Tesztfeladat megoldása 5% Ismeri és megérti a gyártási gyakorlat és az élelmiszerhigiénia kapcsolatát. Ismeri az élelmiszerek útján terjedő fertőző betegségeket és védekezési módszereket

22 Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei A higiénia kritikus pontjai az egyes élelmiszeripari szakmákban 2 óra - Bacillus cereus - tetanusz, Clostridium tetani - veszettség, Lyssa - sertéspestis, Pestis suum vírus - borsókakór, galandféreg, (simafejű, horgasfejű) - májmételykór, Fasciola hepatica - Hús- és baromfiipari (házi, vad) higiénia sajátosságai: élőállat vizsgálat, a vágás higiéniája, a hús elváltozásai és bírálata - kényszervágás, stb. Konzerv, mirelit ipar higiéniai sajátosságai: növényi, állati (hal, tojás) eredetű élelmiszerek higiéniája, a hőkezelés fontossága, aszeptikus bébiételek stb. Tejipari higiénia sajátosságai: a gépi fejés higiéniája, a tej rendellenességei, a tej szállítása, tárolása, kezelése, pasztörizálás stb. Gabona feldolgozóipar higiéniai sajátosságai: száraztészta gyártásánál a tojás higiéniája, sütőipari kelesztés stb., keveréktakarmány - mikotoxinok, maradék anyag határérték stb. Cukoripar, édesipar higiéniai sajátosságai: talajszennyeződés, mikotoxinok stb. Dohányfeldolgozás higiéniai sajátosságai: fermentálás stb. Erjedés és üdítőipar higiéniai sajátosságai: a víz mikrobiológiai tisztasága, fermentálás stb. Élvezeti szerek gyártásának higiéniai sajátosságai: kávé, tea fermentálása, a fűszerek mikrobiológiai stb. fertőzöttsége. Növényolaj- és mosószergyártó ipar higiéniai sajátosságai: pl. tejes margarin készítésénél a tejalapot tejsavbaktérium színtenyészettel oltják be, fontos, hogy fertőzésmentes legyen! Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35% Válaszadás írásban, mondatszintű kérdésekre 5% Tesztfeladat megoldása 5% Ismeri a higiénia kritikus pontjait az egyes élelmiszeripari szakmákban

23 Élelmiszeripai technológia Elméleti óraszám: 32, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: osztálykeretben Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 409/1.1/x Élelmiszertechnológiák 32 óra Alapfogalmak ismerete: technológiai folyamat, művelet, azok jellemzői Az élelmiszeripar általános technológiai folyamatai, gépek teljesítménye, különböző munkafolyamatok munkaerőigénye Gyártástechnológiai folyamatok Késztermékek csoportosítása, jellemzői A piaci igények felmérése, gyártmányfejlesztés előkészítése, tárolási próbák, minősítések Az éves, havi, napi termelési terv készítésének menete, amely a beérkezett alapanyag és kereskedelem igényének megfelelően készül 30/Szöveges előadás egyéni felkészüléssel, 40/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, 30/Technológiai minták elemzése, Ismerje az élelmiszeripar általános technológiai folyamatait és jellemzőit. Tudja csoportosítani és jellemezni a kész termékeket. Minőségbiztosítás Elméleti óraszám: 64, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: osztálykeretben Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 409/2.1/x Szabályozók az élelmiszeriparban Minőségbiztosítás fogalma 3 óra Az élelmiszerminőség megfogalmazása 6 óra Minőségbiztosítás fogalma. A minőség általános megfogalmazása - filozófiai, szabványos, komplex értelemben. A siker piramisának fogalma. Mit kell tudni a siker eléréséhez? (fogyasztói igényt, fogyasztói réteget, milyen szinten történik az elvárás, ezt milyen színvonalon lehet teljesíteni, ismerni kell a fogyasztók visszajelzéseit). Az élelmiszerminőség megfogalmazása Az élelmiszerminőség fogalma (teljes belső érték). Az élelmiszer különbözősége minden más terméktől. Az élelmiszer minőségét meghatározó tulajdonságcsoportok: - élelmiszer-egészségügyi biztonság, élvezeti érték, táplálkozásbiológiai érték, alkalmasság, Az élelmiszer minőségét közvetlenül befolyásoló, tényezők: nyersanyag, alapanyag, segédanyag, a munka minősége, a feldolgozás színvonala, a csomagolás, szállítás és tárolás színvonala. Higiéniai követelmények: üzemi, gyártási és személyi higiénia, tisztítás, Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35% Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5% Tesztfeladat megoldása 5% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35% Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5% Tesztfeladat megoldása 5% Ismeri a minőség fogalmát. Jellemzi a siker piramis fogalmát. Megérti a fogyasztói elvárásokat. Ismeri a Borkönyvet. Megérti a minőséget általában és az élelmiszerminőség fogalmát, a minőséget közvetlenül és közvetetten befolyásoló tényezőket

24 Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei fertőtlenítés a tisztító és fertőtlenítő szerekkel szemben támasztott követelmények. Az élelmiszer-minőséget közvetetten befolyásoló tényezők (hatásuk nem azonnal jelenik meg a terméken): - jogi szabályozás (Élelmiszertörvény, Bortörvény), minőségi előírások (szabványok, Élelmiszerkönyv, gyártmánylap), minőségellenőrzés - mintavétel, anyagi érdekeltség megteremtése, a piac hatásai, az oktatás színvonala, rendszeressége. Az élelmiszer és bortörvény 14 óra Az élelmiszer előállítás 8 óra Élelmiszerkönyv és szabványok 8 óra Az akkreditálás lényege, célja: 4 óra Az Élelmiszertörvény célja, határai, alkotói. (kerettörvény, részletes végrehajtási utasítások). Az élelmiszer-előállítás feltételei (nyersanyagok, személyi feltételek). Különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek fogalma, típusai, engedélyeztetési kötelezettsége: Borok forgalomba-hozatalának feltételei, Az élelmiszer-előállító számára az élelmiszerek minőségi jellemzőire vonatkozó kötelező előírások (kémiai, fizikai, mikrobiológiai és érzékszervi előírások). A minőségi jellemzők rögzítése (gyártmánylap). A gyártmánylap felépítése. Az előállított élelmiszerek minőségének ellenőrzése (Kötelező ellenőrzés). A hamisított élelmiszer fogalma, rá vonatkozó rendelkezések. Élelmiszerek forgalomba-hozatalának feltételei, az idevonatkozó előírások: közegészségügyi, élelmiszerhigiéniai és minőségvédelmi előírások, OBI minősítés, szennyeződés mennyiségének mérése, kötelező vizsgálatok. Eltarthatóság jelölésének módjai. A szabványok szintjei: nemzetközi szabványok (ISO), regionális szabványok (CEN-CENELEC), nemzeti,- ágazati- vállalati szabványok. A szabványok hatályosságát meghatározza: a hatálybaléptetés időpontja, tárgya (címben, vagy ezt követő definícióban rögzítve), alkalmazási kötelezettsége. Eltérés lehetősége: kötelező szabványok esetében a kibocsátó engedélyével, diszpozitív szabványok esetében a felek megállapodásával. Tilos a szabványtól való eltérés, ha: államérdeket sért, egészség és munkavédelmet sért, környezetvédelmet sért, alapvető fogyasztói érdeket sért. A szabványjel. Az Élelmiszerkönyv 3. kötetének tartalma. Az akkreditálás lényege, célja: Az akkreditálás lényege, célja: Az akkreditálási rendszerek megteremtésével a vizsgálati eredmények szolgáltatások szabad áramlásának, az ismételt vizsgálatok és tanúsítványok kölcsönös elfogadásának, a termékek és kiküszöbölésének és az ezzel összefüggő költségek csökkentésének lehetősége érhető el. Az akkreditálás fogalma: Az Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35% Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5% Tesztfeladat megoldása 5% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35% Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5% Tesztfeladat megoldása 5% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35% Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5% Tesztfeladat megoldása 5% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35% Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5% Tesztfeladat megoldása 5% Megérti az Élelmiszer-törvény kibocsátásának célját, hatályát, fejezeteit, az élelmiszer-előállítás feltételeit, a gyártási engedélyhez kötött élelmiszerek előállításának feltételeit, a minőségellenőrzési rendszer működését, az Élelmiszerkönyvet. Ismeri és értelmezi az élelmiszerelőállító számára az élelmiszerek minőségi jellemzőire vonatkozó kötelező előírások (kémiai, fizikai, mikrobiológiai és érzékszervi előírások). A minőségi jellemzők rögzítése (gyártmánylap). Ismeri a szabványok fajtáit, kibocsátás feltételeit. Tudja a szabványtól való eltérés tiltó rendelkezéseit. Tanulmányozza az élelmiszer könyvet. Ismei az akkreditálás fogalmát, az akkreditálási rendszerek alapelveit. Megérti a törvényt az akkreditálásról

25 Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei akkreditálás annak hivatalos elismerése, hogy egy intézmény, szervezet felkészült bizonyos tevékenységek meghatározott feltételek szerinti elvégzésére. Az akkreditálás - vizsgálat, tanúsítás, ellenőrzés - keretében bármely szervezet kérheti, hogy egy független, nemzetközi normák szerint minősítő intézmény - a nemzeti akkreditáló szerv - igazolja felkészültségét. Az akkreditálási rendszerek alapelvei: 1. áttekinthetőség és nyilvánosság 2. az igénybevétel önkéntessége 3. függetlenség különböző érdekcsoportoktól 4. az akkreditáló szerv nem nyereségérdekelt 5. közigazgatási szervek részvételi lehetőségének biztosítása 6. harmonizálás a nemzetközi és az európai akkreditálásokkal A laboratóriumok, a tanúsító és az ellenőrző szervezetek akkreditálásáról szóló jogi szabályozás kidolgozásának szempontjai. Törvény az akkreditálásról. A "Jó gyártási gyakorlat" (GMP) és a HACCP rendszer 2 óra A "Jó gyártási gyakorlat" (GMP) Fogalom meghatározás: Mindazon eljárások összessége, amelyek célja a késztermékbiztonság és a késztermék minőség egyenletes biztosítása. A GMP megvalósításának feltételei: "Jó higiéniai gyakorlat" (GHP): A higiénia mindazon eljárások, szabályok összessége, amelyek az élelmiszer egészségügyi biztonsága, és egészséges, tápláló jellegének megőrzése érdekében szükségesek a begyűjtés, a szállítás, a termelés és a forgalmazás minden szakaszában. Az Élelmiszerhigiéniai Szabályzat. A "Jó laboratóriumi gyakorlat"(glp). HAACP rendszer 6 eleme. Veszély elemzés, kritikus ellenőrzési pontok. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35% Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5% Tesztfeladat megoldása 5% Ismeri a (GMP) (GHP) (GLP ) HAACP fogalmát, megérti szükségességét a gyakorlatban. Minőségbiztosítás 4óra A minőségbiztosítási rendszer követelményei. ISO 9000: A minőségbiztosítási rendszer: magában foglalja a rendszeres minőségtervezést, minőségvizsgálatot és felügyeletet, a tapasztalatok gyűjtését és ellenőrzését. A versenyképesség követelményei. Az ISO 9000 minőségbiztosítási rendszer előnyei: nő a versenyelőny a piacon, nő a vállalat piaci kilátása, szabályozottabb lesz a termelés, hatékonyabb lesz a munkavégzés és az irányítás, jobb, pontosabb információk, az üzemeltetési költségek csökkennek, biztonságosabb munkakörülményeket ad, javul a vállalat szervezettsége. Az ISO 9000 szabványsorozat tartalmazza a minőségbiztosítási rendszer követelményeit, tehát egy rendszerszabvány, mely általános követelményeket ír elő. Tagjai: ISO 9000: leírja, hogy milyen alapelvek szerint kell kiválasztani az ISO szabványok közül a megfelelőt. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35% Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5% Tesztfeladat megoldása 5% Ismeri a minőségbiztosítás követelményeit. Alkalmazza a minőségbiztosítás előírásait Értelmezi az ISO szabványsorozat használatát

26 Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei Élelmiszerek forgalomba-hozatalának feltételei, az idevonatkozó Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35% Alkalmazza az élelmiszerek előírások: közegészségügyi, élelmiszerhigiéniai és minőségvédelmi Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35% forgalomba hozatalának előírások, MSZHBI (volt OBI) minősítés, szennyeződés szabályait. mennyiségének mérése, kötelező vizsgálatok. Eltarthatóság Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5% jelölésének módjai (fogalmak). Tesztfeladat megoldása 5% Élelmiszerek forgalomba hozatala 4 óra Az élelmiszerek csomagolása 4 óra A minőségellenőrzési rendszer működésének hatékonysága 4 óra A csomagolás célja, fajtái (módjai). A csomagolóanyagokkal szemben támasztott követelmények. A fogyasztók tájékoztatása a forgalomba kerülő élelmiszer csomagolásán: mit kell feltüntetni a csomagoláson, milyen jelölések alkalmazhatók, a jelöléssel szemben támasztott követelmények. A csomagolóanyag kiválasztásának, tervezésének szempontjai: gazdasági jellegű szempontok, marketing illetve esztétikai szempontok, minőségi szempontok, környezetgazdálkodási szempontok. Az élelmiszeripar új védjegye a REKMAT (Rendszeresen ellenőrzött kiváló magyar termék): különleges minőségű borok a védjegy feltételei, alapelvei, jelentése, ellenőrzése. A minőségellenőrzési rendszer célja, feladata. A minőségellenőrzés feltételei: egyértelmű előírás minden termékről, ellenőrző kapacitás, elegendő és megfelelő képzettségű szakember, minőségellenőr, megfelelő eszköz és műszerpark, korszerű ellenőrzési módszerek (Cél: minél kisebb anyag és eszközigény, gyorsaság, pontosság optimális mintaszám vizsgálata), az ellenőrzési adatok dokumentálása, amelyből nyomon követhetők a változások, ingadozások, az esetleges hibák. Az adatok rögzítésére, tárolására és elemzésére kiválóan alkalmas a számítógép. A minőségellenőrzés hatékonysága: a nyersanyag és gyártásellenőrzés hatékonyságától függ. Belső ellenőrzés. Selejtelemzés, a selejt költsége, mint részköltség a minőség költségének összességében. A hatósági ellenőrzés. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35% Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5% Tesztfeladat megoldása 5% Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35% Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 35% Válaszadás írásban mondatszintű kérdésekre 5% Tesztfeladat megoldása 5% Alkalmazza az élelmiszerek csomagolását. Ismeri a minőségellenőrzési rendszer működésének hatékonyságát. Élelmiszeripari műveletek,folyamatok

27 Elméleti óraszám: 64, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: osztálykeretben Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei 409/4.1/x Kalorikus műveletek 60/Információk feladattal vezetett rendszerezése, elmélete (Elm.:36) 40/Írásos elemzések készítése, 409/6.1/x A hőelvonás elmélete (Elm.: 14) 409/5.1/x Anyagátadási műveletek elmélete (Elm.:14) Az előfőzés, főzés, sütés, pörkölés hő közléssel járó művelet, mely megváltoztatja a nyersanyag tulajdonságait A változások magyarázata, befolyásoló tényezők A bepárlás, híg levek koncentrálása forralással A művelet módjai-, azok jellemzői és alkalmazása a gazdaságosság figyelembe vételével A sterilezés hő közlésen alapuló tartósító eljárás Elmélete, befolyásoló tényezők A mikroorganizmusok elpusztítására irányuló kalorikus művelet, általában a vegetatív alakok pusztítását jelenti Az elmélete, módjai és azok jellemzői Befolyásoló tényezők, hőbehatolás A hőelvonás hatása az élő szervezetekre, az előidézett változások Követelmények a művelettel szemben A hideg energia előállítása A fagyasztás elmélete, változások, módok és jellemzői A szárítás a nyersanyagok szabadvíz tartalmának csökkentése A szárítás folyamata, szakaszai, befolyásoló tényezők Fermentálás A folyamat lejátszódása, szakaszai, befolyásoló tényezők Az érlelés során lejátszódó folyamatok, változások 60/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 40/Írásos elemzések készítése, 60/Információk feladattal vezetett rendszerezése, 40/Írásos elemzések készítése, Ismeri a hőközlésen alapuló tartósító eljárásokat azok jellemzőit. Ismeri a fagyasztás elméletét és módjait. Ismeri a szárítás, fermentálás és érlelés folyamatát, szakaszait. 409/2.1/x A befejező műveletek elméleti alapjai 6 óra) Borászati technológia Elméleti óraszám: 96, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: osztálykeretben Témakörök (óraszámok) Tartalmak Tanulói tevékenységformák A továbbhaladás feltételei Veszteségszámítás, csomagolóanyag-szükséglet kiszámításának matematikai alapjai A csomagológépek teljesítménye A befejező műveletek csoportosítása, jellemzése Az élelmiszeriparban általánosan használt csomagolóanyagok, csomagolóeszközök, gépek, berendezések csoportosítása, jellemzése Az élelmiszer-ipari termékek tárolási módjai, tárolási paraméterek A legjellemzőbb tárolási módok A befejező műveletek során képződő hulladékok kezelésének szabályai 20/Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, 15/Tesztfeladat megoldása, 45/Feladattal vezetett kis csoportos szövegfeldolgozás, 20/Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel, Kiszámolja a veszteségszámítás és csomagoló szükségletet. Tudja csoportosítani a csomagolóanyagokat. Ismeri az élelmiszeripari termékek tárolási módjait, tárolási paramétereit

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Nagykőrös

Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Nagykőrös Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nagykőrös HELYI TANTERV Élelmiszeripar.. SZAKMACSOPORT Pék cukrász.. SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 541 05 1000 00 00 1 / e SZAKMA Feladatok, ismeretek,

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Agrártechnikus..SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 621 02 0010 54 02 1 / Feladatok, ismeretek, készségek ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl 2 / Feladatok,

Részletesebben

36. ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

36. ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 36. ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 541 01 2. A szakképesítés megnevezése: Élelmiszeripari

Részletesebben

Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00

Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00 HELYI TANTERV Vendéglátás idegenforgalom SZAKMACSOPORT Pincér SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 811 02 1000 00 00 ÉRVÉNYES: től 1/ Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben

Részletesebben

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 541 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 / 2 / ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 01 0010 54 02 1 /

xkir Tesztintézmény Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 01 0010 54 02 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Könnyűipar..SZAKMACSOPORT Könnyűipari technikus SZAKMA OKJ SZÁMA: 54 542 54 2 / ÉRVÉNYES: től 2 / e SZAKMA Feladatok, ismeretek, készségek CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 6. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök felsőoktatási szakképzés (Agricultural

Részletesebben

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola

Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Om 035371 HELYI TANTERV Faipar..SZAKMACSOPORT Fa és bútoripari technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 543 02 0010 54 01 1 / 2 / ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 től Feladatok,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 814 01 CSALÁDI GAZDÁLKODÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KERESKEDŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kereskedő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Kereskedő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kereskedő mestervizsgára jelentkezéshez az

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI BÚTORASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Bútorasztalos mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETASZTALOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Épületasztalos mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 541 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV A 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus..

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus.. XXX Szakközépiskola OM azonosító: Logo, címer HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Elektronikai technikus.. SZAKMA OKJ száma: Érvényesség: 2008.szeptember 01-től 1 Feladatok,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 541 09 TARTÓSÍTÓIPARI SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 541 09 TARTÓSÍTÓIPARI SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 541 09 TARTÓSÍTÓIPARI SZAKMUNKÁS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KAROSSZÉRIALAKATOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008 Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Automatikai mőszerész SZAKMA OKJ száma: 52 523 01 0000 00 00 Érvényesség:

Részletesebben

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szakmai program. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

EVANGÉLIKUS MEZŐGAZDASÁGI, KERESKEDELMI, INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szakmai program. a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Szakmai program a 34 621 02 LOVÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kőszeg 2013 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 582 13 BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

II. A szakképesítés alapadatai

II. A szakképesítés alapadatai SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZET. ágazathoz tartozó 54 841 01 HAJÓZÁSI TECHNIKUS (SZÁLLODAHAJÓS, SZÁLLODAI SZEMÉLYZET) SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) 54 841 01. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZET ágazathoz az alábbi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZAKMAI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZAKMAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM SZAKMAI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. 1 TARTALOM KONYHAI KISEGÍTŐ SZÖVÖTT-TÁRGY KÉSZÍTŐ UDVAROS 2 SZAKMAI TANTERVI

Részletesebben

ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az épület- és szerkezetlakatos mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az épület- és szerkezetlakatos mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

KÁLYHÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KÁLYHÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KÁLYHÁS MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kályhás mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Kályhás mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kályhás mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi

Részletesebben

HELYI TANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ

HELYI TANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ HELYI TANTERV az 52 723 03 GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, I. EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATHOZ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pécs, 2014. augusztus 28. Dr. Szabó Attila igazgató

Részletesebben

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Készült: A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben kiadott SZVK, valamint a 14/2013. (IV. 5.) NGM rendeletben kiadott szakképzési kerettanterv

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI VÍZVEZETÉK- ÉS VÍZKÉSZÜLÉK-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Vízvezeték és vízkészülék-szerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz tartozó 54 625 01 VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXII. ERDÉSZET ÉS VADGAZDÁLKODÁS ágazathoz

Részletesebben

9. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI az Országos Képzési Jegyzék szerint

9. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A SZAKKÉPESÍTÉS ADATAI az Országos Képzési Jegyzék szerint 9. PÉK SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A szakképesítés azonosító száma: 15 2 7216 04 64 09 (31 5212 10) 2. A szakképesítés megnevezése: Pék 3. A szakképesítés megszerzésének előfeltételei:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV

SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV SZAKKÉPZÉSI HELYITANTERV a 54 543 01 FAIPARI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XVIII. FAIPAR ÁGAZATHOZ Készült: A Magyar Közlöny 52. számában megjelent 12/2013 (III.28.) NGM rendelettel módosított

Részletesebben

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz tartozó 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ

ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz tartozó 54 582 02 HÍDÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XVI. ÉPÍTŐIPARI ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola

Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola SZAKMAI HELYI TANTERV Készítették: Nyemcsokné Antal Mónika Orphanides Mária Budapest, 2014. - 1 - I. Szakmacsoportos alapozás kifutó rendszerben KERESKEDELEM

Részletesebben

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának.

1 Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető Kormány álláspontjának. 1 Az emberi erőforrások miniszterének /2016. EMMI rendelete az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 47/2014. (. 29.) EMMI rendelet módosításáról

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Karosszérialakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 525 05 0010 31 04 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése:

KÖNYVKÖTŐ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 527 01 0000 00 00. A szakképesítés megnevezése: KÖNYVKÖTŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV Szent László SZKI Szekszárd Készítette: Kozár István 2007 HELYI TANTERV Gépészet SZAKMACSOPORT Gépiforgácsoló SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 521 09 1000 00 00 ÉRVÉNYES: 2007-től 1 / Feladatok, ismeretek, készségek

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés

SZAKMAI PROGRAM. Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés OKJ azonosító szám 34 582 09

Részletesebben

HELYI TANTERV GYAKORLÓ ÁPOLÓ

HELYI TANTERV GYAKORLÓ ÁPOLÓ HELYI TANTERV GYAKORLÓ ÁPOLÓ 52 723 01 SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. SZVK-t kiadó rendelet:.eem RENDELET

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPÍRFELDOLGOZÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ

2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ 2.75. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 04 MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÉPÜLETASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ I. 1. Általános irányelvek A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

Részletesebben

17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 17. ERDÉSZTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 623 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kőfaragó, műköves és épületszobrász mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A kőfaragó, műköves és épületszobrász mestervizsgához szükséges

Részletesebben

..Intézmény. Érvényes:.. 1 /

..Intézmény. Érvényes:.. 1 / ..Intézmény HELYI TANTERV Szakmacsoport: 18. Vendéglátás idegenforgalom Szakma: Protokoll és utazás ügyintéző/utazás ügyintéző elágazás OKJ száma: 54 812 02 0010 54 02 Érvényes:.. 1 / A jelen érvényes

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00

xkir Tesztintézmény Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00 xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Egészségügy..SZAKMACSOPORT Mentőápoló..SZAKMA OKJ SZÁMA: 52 723 01 0000 00 00!TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 1 / MENTŐÁPOLÓ SZAKMAI

Részletesebben

34. BORÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

34. BORÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 34. BORÁSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Borász 3.

Részletesebben

CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI CIPŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Cipőkészítő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A cipőkészítő mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A cipőkészítő mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 2013 I. Az Autóelektronikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 542 04 FÉRFI SZABÓ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 542 04 FÉRFI SZABÓ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 542 04 FÉRFI SZABÓ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti

Részletesebben

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA ágazathoz tartozó 54 521 07 azonosítószám SZÍNHÁZTECHNIKUS, SZCENIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) VI. HANG-, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKA

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 811 05 VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LÁBÁPOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

Szociális gondozó és ápoló

Szociális gondozó és ápoló Szociális gondozó és ápoló szakmai programja (új) 34 762 01 számú szakképesítés Benedek Elek EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22. ZAKKÉPZÉSI

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2013. 1/48 Tartalomjegyzék: KÉPZÉS MODULJAI... 3 ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 6 Szakmai készség fogalma... 6 Szintjei... 6 SZAKMAI

Részletesebben

A 10028-12 azonosító számú Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalmazás

A 10028-12 azonosító számú Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalmazás A 10028-12 azonosító számú Az élelmiszerek, vegyi áruk és gyógynövények forgalmazása megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Áruforgalmazás gyakorlata II. tantárgy 1. 1. A 10028-12 azonosító számú,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 725 05 GYAKORLÓ SZÖVETTANI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 52 720 01 Általános

Részletesebben

ENERGIATERMELŐ ÉS -HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGIATERMELŐ ÉS -HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGIATERMELŐ ÉS HASZNOSÍTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 544 02 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok,

Részletesebben

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14.

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV LESTÁR PÉTER EGYSÉGES KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA

Részletesebben

GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI GAZDA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 621 02 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Gazda 3. Szakképesítések

Részletesebben

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Oktatási azonosító: 035268 HELYI TANTERV Gépészet..SZAKMACSOPORT Gépgyártástechnológiai technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 521

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre szakma gyakorlati oktatásához (OKJ száma: ) A napló vezetéséért felelős: A foglalkoztató vállalkozó, vállalkozás neve:.. Címe:. Ügyintéző neve,telefonszáma:... A tanuló

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA JÁRMŰFÉNYEZŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA JÁRMŰFÉNYEZŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI MGYR KERESKEDELMI ÉS IPRKMR JÁRMŰFÉNYEZŐ MESTERVIZSG KÖVETELMÉNYEI 2013 I. Járműfényező mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Járműfényező mestervizsgára

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19.

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS Szakmai program (2 évfolyamos képzés) 2013. 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 5452301 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz az alábbi

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FODRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FODRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA FODRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

FESTŐ, DÍSZÍTŐ, MÁZOLÓ ÉS TAPÉTÁZÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI. I. A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mestervizsgára jelentkezés feltételei

FESTŐ, DÍSZÍTŐ, MÁZOLÓ ÉS TAPÉTÁZÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI. I. A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mestervizsgára jelentkezés feltételei FESTŐ, DÍSZÍTŐ, MÁZOLÓ ÉS TAPÉTÁZÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A Festő, díszítő, mázoló és tapétázó mestervizsgához szükséges

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HEGESZTŐ MESTER MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HEGESZTŐ MESTER MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HEGESZTŐ MESTER MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 811 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Vendéglős

Részletesebben

ÉPÜLETASZTALOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00. Szakképesítések köre:

ÉPÜLETASZTALOS. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 08 1000 00 00. Szakképesítések köre: ÉPÜLETASZTALOS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági

Részletesebben

PÉK 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

PÉK 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI PÉK 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 33 541 04 0000 00 00 A szakképesítés megnevezése: Pék 4 3. 3.1 Szakképesítések

Részletesebben

KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Kézápoló és műkörömépítő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Kézápoló és műkörömépítő

Részletesebben

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (1) bekezdés a) pontjában kapott

Részletesebben

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008.

516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 52 811 02 0000 00 00 VENDÉGLŐS. Helyi tanterv 2008. 56. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium 700 Dombóvár, Népköztársaság u.. 5 8 0 0000 00 00 VENDÉGLŐS Helyi tanterv 008. Készítette: Ériné Dávid Erzsébet . A képzés szabályozásának jogi háttere A központi

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 811 04 SZAKÁCS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban Szt.)

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 013.

Részletesebben

Hegesztő szakképesítés

Hegesztő szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Hegesztő szakképesítés OKJ azonosító szám 31 521 11 0000 00 00 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

A 10047-12 azonosító számú Felszolgálás alapjai szakmai követelménymodulhoz tartozó Felszolgálás alapjai tantárgy.

A 10047-12 azonosító számú Felszolgálás alapjai szakmai követelménymodulhoz tartozó Felszolgálás alapjai tantárgy. A 10047-12 azonosító számú szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy. 1. A 10047-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MOTORKERÉKPÁR-SZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 2013 I. A Motorkerékpár-szerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A motorkerékpár-szerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 03 ALTERNATÍV GÉPJÁRMŰHAJTÁSI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben