E l ő t e r j e s z t é s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E l ő t e r j e s z t é s"

Átírás

1 Nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter /2008. E l ő t e r j e s z t é s az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetiműszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról június Készítette: Látta:

2 I. Tartalmi összefoglaló VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetiműszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet (a továbbiakban: R.) módosításának alapvető indoka az építési (ezen belül is elsődlegesen a nemzetgazdaságilag kiemelt) beruházások megvalósításának elősegítése, az erről szóló kormányhatározat ütemterv szerinti megvalósítása. A gyorsító program keretében: 1. A Kormány áprilisban elfogadta és hatályba is lépett a gyorsítási csomag első eleme: az egyes szakmagyakorlási jogosultságok módosításáról szóló szabályozási csomag (4 kormányrendelet) 2. A Kormány április 22-én megtárgyalta a nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények és kormányrendeletek módosításáról szóló előterjesztést. Ennek keretében a Kormány elfogadta a nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló jogszabály-csomagot (6 kormányrendelet). A nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló T/5588. számú törvényjavaslat Parlament előtti zárószavazására pedig június 9-én kerül sor (9 törvény). 3. A kormány tárgyalta, kihirdetésre még nem került: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítők és döntéshozók építésügyi vizsgáztatásáról és szakmai továbbképzéséről szóló új Korm. rendelet A nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások megvalósítását elősegítő jogszabály-csomagok hatályba lépéséhez szükség van olyan eljárásjogi konstrukciók bevezetésére is, amelyeknek a részletszabályait az R.-ben kell meghatározni. A R. módosításának fontos indoka még Készítette: Látta: 2

3 az építési beruházások megvalósítását elősegítő, a fenti jogszabálymódosítási csomagok tartalmán túlmenő, további gyorsítási elemek beépítése, a jogalkalmazást elősegítő pontosítási javaslatok. Az R. módosításának kiemelt tartalmi elemei: 1. Az összevont építésügyi hatósági engedélyezési eljárás részletszabályainak a meghatározása. Ennek első szakasza az elvi építési keretengedély, második szakasza az építési engedélyezés. Ez az eljárási típus az általánostól hatékonyabb és az egyes engedélyezési szakaszok időigényének lényeges lerövidítését eredményezheti, (a jogorvoslati lehetőségeket is figyelembe véve) minimum 30, de akár 360 nappal is. 2. Az építésügyi hatósági eljárás gyorsítása érdekében az építtető által megbízott építésügyi igazgatási szakértő közreműködése. A szakértő, ha erre az építtető megbízta, a kérelem benyújtását megelőzően az engedélyezési dokumentáció szakszerű és hiánytalan meglétét, és annak megfelelőségét ellenjegyzésével igazolja (tanúsítja), ezzel lényegesen lecsökkenhet az építési engedélyezésre igénybevett idő, mert az ügyintézési határidő is rövidebb, feltehetőleg nem lesz szükség hiánypótlási felhívásra, eljárás felfüggesztésére, más szerv megkeresésére, stb., mert a kérelem elbírálásához a jogszabályban előírtak szerint minden rendelkezésre áll. 3. Az elektronikus ügyintézés lehetőségének a megteremtése az építésügyi hatósági döntés közlésénél. Az R. módosításának egyéb gyorsító elemei: 1. a rendeltetés megváltoztatására irányuló engedélyezési eljárás megszűntetése. A módosítás eredményeképpen kizárólag az építési munkával együtt járó rendeltetésmódosításra kell engedélyt, név szerint építési engedélyt kérni. Az építési munkával együtt nem járó rendeltetésmódosításra a jövőben az építésügyi hatóságtól nem kell engedélyt kérni, hiszen ennek nincsen építési jogi relevanciája. Mindez az építmények rendeltetése megváltoztatásának az egyszerűsítését, ezáltal egyes beruházások előfeltételeinek a gyorsabb megteremtését és nem utolsó sorban az építésügyi hatóságok valamint az ügyfelek terheinek jelentős csökkentését szolgálja. 2. az elvi telekalakítási engedélyezési eljárás megszűntetése. Az elvi telekalakítási és a telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása között minimális különbségek voltak, azonban az építésügyi hatóságok és az építtetők számára többletteherként jelentkezett. A párhuzamos és azonos eljárások felülvizsgálata keretében az elvi telekalakítási engedélyezési eljárás feleslegesnek bizonyult. 3. Csökken az építésügyi hatósági engedélyhez vagy bejelentéshez kötött építési munkák köre, ezáltal a tulajdonnal való rendelkezés szabadságának a keretei kiszélesednek. Készítette: Látta: 3

4 4. Egyszerűsödik a bejelentés tudomásul vételéhez benyújtásra kerülő építészeti-műszaki dokumentáció tartalma. II. Előzmények A Kormány április 22-én elfogadta a nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló jogszabály-csomagot. A nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat Parlament előtti zárószavazására június 9- én kerül sor. III. A kormányprogramhoz való viszony A Kormány Új Magyarország, Szabadság és Szolidaritás című programjában az építésügy kiemelkedő szerepét hangsúlyozza, amikor a Haza és haladás c. fejezetben az alábbiakat deklarálja: Építünk és beruházunk, annyit, mint soha korábban. Utakat, vasutakat, városközpontokat építünk, átépítünk iskolákat, kórházakat, szociális intézményeket, szabályozunk folyókat, építünk csatornákat. Mindeközben megváltozik a falu, a vidék képe, a beruházásokon új magyar ipar jön létre, megerősödnek a hazai kis- és közepes vállalatok Kevesebb kiváltság, nagyobb teljesítmény, kisebb bürokrácia, átlátható és ellenőrzött gazdálkodás ezek a reformok fő irányai. A Kormány programjában iránymutatást is tesz, és célt is kitűz: (Tisztább és egészségesebb környezet c. alfejezet) Biztonságos, egészséges, kellemes környezet nélkül nincs jólét. (FEJLŐDŐ MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK c. fejezet) Az Új Magyarország fejlesztési program eredményeképpen Kórházak, iskolák újulnak meg, komplett városrészeket rehabilitálunk, Célunk, hogy a fejlesztések első számú nyertesei a magyar vállalkozások legyenek. IV-VI. Várható szakmai, gazdasági és társadalmi hatások Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) elindításával rendkívül nagy a kereslet az építőiparral szemben. A fejlesztési források több mint fele az építési beruházások megvalósítását szolgálja. A részben uniós forrásból megvalósuló beruházások élénkítik az építőipari keresletet. A szabályozás hatályba lépésével gazdaságélénkítő hatás érhető el, a versenyben kedvezőbb helyzetbe kerülhetnek azok a jogkövető építőipari kivitelezési tevékenységet folytatók, akik folyamatosan eleget tudnak tenni a rájuk és tevékenységükre vonatkozó előírásoknak. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson tovább szükséges egyszerűsíteni, gyorsítani az eljárásokat, könnyíteni az ügyfelek terhein, meg kell szűntetni a felesleges, bürokratikus eljárási elemeket és ezáltal kiszámíthatóbbá kell tenni a beruházásokat. Készítette: Látta: 4

5 Az előterjesztés az engedélyek beszerzésére vonatkozó szabályrendszer egyszerűsítése által kiszámíthatóbbá, tervezhetőbbé teszi, ezáltal elősegíti és gyorsítja a beruházások megvalósítását. Az előterjesztésben foglaltak a lakosságra többletterhet nem hárítanak, több rendelkezése pedig kifejezetten segíti az állampolgári jogalkalmazást azáltal, hogy az építésügyi hatósági engedélyezési eljárások egyszerűsödnek, és csökken az építésügyi hatósági engedélyhez és bejelentéshez kötött munkák köre. VIII. Megjegyzések A tervezett szabályozás nem tartozik a műszaki tartalmú jogszabálytervezeteknek az Európai Bizottsággal és az Európai Unió tagállamaival való egyeztetéséről szóló 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet, illetőleg a kereskedelem, illetve az áruk szabad áramlása akadályaival kapcsolatos egyes értesítési és bejelentési eljárások végrehajtásáról szóló 44/2004. (III. 16.) Korm. rendelet hatálya alá. IX. Társadalmi, érdekképviseleti és szakmai partnerekkel történő egyeztetés a Kormány Ügyrendjének 11/A. pontja alapján Az előterjesztés egyeztetésében a szakmai, érdekképviseleti és közigazgatási szervek közül a Magyar Építész Kamara, a Magyar Mérnöki Kamara, az ÉVOSZ, a VOSZ, az ÉÉSZT, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, az Országos Főépítészi Kollégium, az Építéshatósági Szakmai Kollégium, valamint a közigazgatási hivatalok vesznek részt folyamatosan. Készítette: Látta: 5

6 A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter. rendelete az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetiműszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. (2) bekezdés a), b) és i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetiműszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet (továbbiakban: R.) 1. (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: [A rendelet hatálya nem terjed ki] f) a közforgalmú üzemanyagtöltő és autógáztöltő állomásokra és azok rendeltetésével szorosan összefüggő rendeltetésű építményekre, beleértve a kereskedelmi építményeket is. 2. Az R. 3. -ának (2) bekezdése a következő új c) ponttal egészül ki és ezzel egyidejűleg a jelenlegi c) pont megjelölése d) pontra változik: [Az ügyfél kérelmét] c) összevont építésügyi hatósági engedélyezési eljárás (a továbbiakban: összevont eljárás) esetén a 11. melléklet,. 3. Az R. 9. -a a következő új (3)-(4) bekezdésekkel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (3)-(5) bekezdések megjelölése (5)-(7) bekezdésre változik: (3) Ha az építtető a kérelméhez építésügyi igazgatási szakértői nyilatkozatot csatol, akkor az elvi építési engedélyezési eljárás során és az összevont eljárásnak az építési engedélyezési szakaszában az eljáró építésügyi hatóság dönthet a helyszíni szemle mellőzéséről. Készítette: Látta: 6

7 (4) A helyszíni szemle (3) bekezdés szerinti mellőzése nem mentesíti az építésügyi hatóságot a tényállás tisztázásának kötelezettsége alól. 4. (1) Az R ának (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki: Amennyiben az ügyfél ezt az eljárás során kezdeményezi és ennek információtechnológiai feltételei fennállnak, a döntés közlése az Étv. 53/A. (1) bekezdésének keretei között - elektronikus úton is történhet. (2) Az R. 12. (3) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A döntést tájékoztatásul közölni kell a Ket. 78. (1)-(3) bekezdésében foglaltakon túlmenően] e) az építésügyi hatóság engedélyezési eljárása során az építési tevékenység helye szerinti települési önkormányzattal, amennyiben székhelyük nem azonos, 5. Az R a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Az érdemi határozat meghozatala után az ügyféli jogállás kérdésében felmerülő jogvita tárgyában az elsőfokú építésügyi hatóság határozattal dönt. 6. (1) Az R. 16. (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Az építésügyi hatósági engedélyek fajtái:] a) elvi engedély (elvi építési engedély, elvi építési keretengedély), (2) Az R. 16. (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Az építésügyi hatósági engedélyek fajtái:] e) használatbavételi engedély (végleges, ideiglenes), bejelentés tudomásul vétele, (3) Az R. 16. (2) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Az építésügyi hatósági engedélyek fajtái:] f) rendeltetés megváltoztatásának bejelentése, 7. Az R a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (3)-(5) bekezdések megjelölése (4)-(6) bekezdésre változik: (3) Az építtető az építési engedélyezésre választhatja - a 31/A. -31/C. -okban foglalt rendelkezések alkalmazásával - az összevont eljárást is az elvi építési engedély, és az építési engedély helyett. 8. Az R ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Készítette: Látta: 7

8 (1) Az építtető (ideértve a telekalakítás kezdeményezőjét is) az építésügyi hatóságnál írásban, a 2. melléklet szerinti nyomtatványon, az ott meghatározott tartalommal terjesztheti elő az építésügyi hatósági engedély iránti kérelmet. 9. Az R. 18. (2) bekezdésének d)-e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Az építési (továbbépítési), bontási, fennmaradási és a rendeltetés-megváltoztatási (a továbbiakban: építési) jogosultság a következő okiratokkal igazolható:] d) társasház esetén az a) pontban meghatározottakon túl da) társasházi közös tulajdonban tervezett építési tevékenységhez, társasházi közös tulajdon rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a közös tulajdon beépítésével, a közös tulajdonra történő ráépítéssel járó építési tevékenységhez a társasház közgyűlésének a külön jogszabályban meghatározottak szerint meghozott határozatával, db) társasházi külön tulajdonban tervezett építési tevékenység esetén, amennyiben az építési tevékenység az alapító okiratban közös tulajdonként megjelölt építményrészt érinti, a tulajdonostársak tulajdoni hányad szerinti 4/5-ének hozzájáruló nyilatkozatával, dc) társasházi külön tulajdonban lévő önálló rendeltetési egység bejelentéshez kötött rendeltetésének megváltoztatásához a külön tulajdonnal rendelkezni jogosultak hozzájáruló nyilatkozatával, dd) társasházi külön tulajdonban tervezett, közös tulajdont nem érintő építési tevékenységhez a külön tulajdonnal rendelkezni jogosultak hozzájáruló nyilatkozatával, de) amennyiben az építtető nem társasházi tulajdonos, az építési jogosultság igazolására a (2) bekezdés b) pontja az irányadó, e) lakás-, üdülő-, garázsszövetkezet (a továbbiakban: szövetkezeti) tulajdon esetében az a) pontban meghatározottakon túlmenően, a szövetkezet hozzájáruló nyilatkozatával ea) a szövetkezeti tag tulajdonában álló lakást, üdülőt, vagy garázst érintő építési tevékenység esetén, ha az az épületszerkezetet is érinti, eb) a szövetkezet tulajdonában álló, az épülethez tartozó földrészletet, az épületszerkezeteket, az épület közös használatra szolgáló területeit és helyiségeit, a központi berendezéseket, lakást (ideértve a házfelügyelői, gondnoki lakást is), továbbá a szövetkezet célját szolgáló más építményeket (iroda, műhely, raktár stb.) és vagyontárgyakat érintő építési tevékenység esetén, ec) bejelentéshez kötött rendeltetés-módosítás esetén. 10. Az R ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Az építésügyi hatóság a tervező jogosultságát a névjegyzéket vezető szerv által működtetett elektronikus névjegyzékből, illetve a Ket ban foglaltak szerint ellenőrzi. Készítette: Látta: 8

9 11. Az R. a következő 20/A - 20/B. -sal egészül ki: 20/A. Ha az építtető az építésügyi hatósági engedélyezéshez szükséges mellékletekhez és dokumentációhoz mellékeli az építésügyi igazgatási szakértőnek az Étv. 53/C. -ának (7) bekezdése szerinti tartalmú nyilatkozatát (a továbbiakban: építésügyi igazgatási szakértői nyilatkozat), akkor az építésügyi hatóság megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett, ha az építtető kérelme: a) a Ket. 37. (1) bekezdésben foglaltak szerint hiányos, a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 5 munkanapon belül, ha b) az ügyfél az a) pont szerinti hiányokat pótolta, de kérelme a mellékletek építészeti-műszaki tartalmából fakadóan hiányos, úgy az a) pont szerinti hiánypótlást követő 5 munkanapon belül hiánypótlásra hívja fel az építtetőt. 20/B. Ha az építésügyi igazgatási szakértői nyilatkozat tartalma nem felel meg az Étv. 53/C. -ának (7) bekezdésében foglalt előírásoknak, vagy a tényállás tisztázása során bebizonyosodik, hogy tartalma valótlan, továbbá ha az építésügyi igazgatási szakértő nem rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott szakmagyakorlási jogosultsággal, az építésügyi hatóság külön jogszabályi előírás szerint etikai-fegyelmi eljárást kezdeményez az építésügyi igazgatási szakértői névjegyzéket vezető szervnél. 12. Az R. 22. (3) bekezdésének felvezető szövege és a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az építési és a bontási engedély, továbbá az építési és a bontási tevékenység bejelentésének tudomásul vétele érvényét veszti, a) ha a jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított két éven belül az építési tevékenységet nem kezdték el, illetve az engedély érvényét az (5) bekezdés b) pontja szerint nem hosszabbították meg, 13. Az R ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Elvi engedély megadása vagy megtagadása esetében - a 10. (2) bekezdésében és a 21. (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően és az eljárás jellegétől, a döntés tartalmától függően - a határozat rendelkező részének tartalmaznia kell értelemszerűen minden olyan eseti hatósági előírást, amelyet az építési tevékenységgel kapcsolatban az általános érvényű hatósági előírásokon és határozatokon felül vagy azoktól eltérően alkalmazni kell. 14. (1) Az R ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az 1. melléklet VI. fejezetében felsorolt telekalakítási tevékenységekre telekalakítási engedélyt kell kérni.telekalakításra engedélyt kérhet: a) a telekalakítással érintett bármelyik telek bármelyik tulajdonosa, Készítette: Látta: 9

10 b) közös tulajdonban álló telek esetén bármelyik tulajdonostárs, c) aki a telekalakítással érintett földrészlet tekintetében tulajdoni igényt érvényesít, d) az elbirtoklás megállapítása iránt polgári peres eljárást kezdeményező, vagy e) telekcsoport újraosztása esetén vagy ha a telekalakítás során legalább nyolc új építési telek keletkezik, a tulajdonostársaknak a telek területnagyság szerinti többsége. (2) Az R. 26. (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Telekalakítási engedélykérelemhez - annak tartalmától függően - mellékelni kell:] a) a 24. (5) bekezdés f) pontjában foglaltakat, a telekalakítással érintett telkek fennálló állapotát tartalmazó ingatlan-nyilvántartási térkép 90 napnál nem régebbi hiteles másolatát legalább egy példányban, ha az ingatlan-nyilvántartási térkép másolata magassági adatot nem tartalmaz, 10 %-nál nagyobb átlagos lejtés esetén szintvonalas térképet, valamint az 5/A. melléklet szerinti telekalakítási tervet legalább 5 példányban, 15. (1) Az R. 29. (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Az építési engedély iránti kérelem elbírálása és a bejelentés tudomásul vétele során az építésügyi hatóság köteles meggyőződni arról, hogy] e) termőföld esetén az építéssel érintett telekrész vagy telek más célú hasznosításának engedélyezése megtörtént-e, (2) Az R ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az építésügyi hatóság az építési engedélyezés (bejelentés tudomásul vétele) során a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a külön jogszabályban előírtak szerint - vizsgálja, hogy a tervező a település beépítésének jellegét, sajátos építészeti arculatát a tervezett építmény, épületegyüttes (építményrész) elhelyezése és kialakítása, tervezése során figyelembe vette-e, az építményt a környezetébe, és - ha azt a tájvédelmi szakhatósági hatáskörbe tartozó engedélyezési eljárásokról szóló 166/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet alapján a tájvédelmi szakhatóság nem vizsgálja, akkor - a tájba illeszkedően helyezte-e el. 16. Az R. a következő 31/A-31/C. -sal egészül ki: 31/A. (1) Az összevont eljárás lefolytatására irányuló kérelmet a építtető írásban a 3. (2) bekezdésben meghatározott formában és tartalommal terjeszti elő. E kérelem egyaránt vonatkozik az összevont eljárás mindkét szakaszára. (2) Az összevont eljárás építési engedélyezési szakaszának megindításához szükséges mellékleteket az elvi keretengedélyezést követően, az abban meghatározottak szerint és annak érvényességi idején belül kell benyújtani. (3) Az összevont eljárásra irányuló kérelem melléklete Készítette: Látta: 10

11 a) az elvi építési keretengedélyezési szakasz (a továbbiakban: elvi keretengedélyezés) megindításakor a 24. -ának (5) bekezdésében meghatározottak, b) az építési engedélyezési szakasz megindításakor a 28. (5) bekezdésében meghatározottak. (4) Az összevont eljárás során az építésügyi hatóság az Étv. 35. (5) bekezdése alapján egyeztető tárgyalást és helyszíni szemlét tart. Az építésügyi hatóság egyeztető tárgyalásról és helyszíni szemléről a kérelmező, az építésügyi hatóság, a szakhatóságok és a közműszolgáltatók megállapításait és a beruházás megvalósíthatóságával kapcsolatos nyilatkozatait is magában foglaló jegyzőkönyvet készít. A szakhatóság, és az érintett közműszolgáltató az egyeztető tárgyalás és helyszíni szemle során a nyilatkozattételre további öt munkanapot kérhet. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a nyilatkozat teljesítéséig terjedő idő. (5) Az elvi keretengedélyezés során az építésügyi hatóság elvi keretengedélyt ad ki. (6) Az elvi keretengedélyben az építésügyi hatóság a (4) bekezdés szerinti egyeztető tárgyalás és helyszíni szemle során feltárt tények és nyilatkozatok alapján megállapítja az építési engedély megadásának általános feltételeit és kereteit. (7) Az építésügyi hatóság az elvi keretengedély megadásáról vagy megtagadásáról a kérelem előterjesztésétől számított 15 napon belül dönt. (8) A jogerős és végrehajtható elvi keretengedély egy évig érvényes. Érvényessége az érvényességi idején belül kérelemre egy ízben legfeljebb egy évvel meghosszabbítható, ha az elvi keretengedély lényeges tartalmát érintő jogszabályok, illetve a kötelező hatósági előírások időközben nem változtak meg. Az elvi keretengedély építési tevékenység végzésére nem jogosít. 31/B. Az összevont eljárás építési engedélyezési szakasza az építési engedély elvi keretengedélynek megfelelően pontosított tartalmú mellékletek - elvi keretengedély érvényességi idején belül történő - benyújtásával kezdődik. Az építési engedélyezési szakaszban az elvi keretengedélyben foglaltak az építésügyi hatóságot, a szakhatóságot és a közműszolgáltatót azokban a kérdésekben, amelyekről kifejezetten rendelkezett, illetve amelyekről az elvi keretengedélyezési szakaszban nyilatkozott, akkor is kötik, ha az elvi keretengedély megadását követően az elvi keretengedély lényeges tartalmát érintő jogszabályok, illetve a kötelező hatósági előírások megváltoztak. Az építésügyi hatóság a szakhatóság és a közműszolgáltató az elvi keretengedélytől csak akkor térhet el, ha az elvi keretengedélyben foglalt valamely rendelkezés, nyilatkozat kialakítása során az elvi keretengedélyezési szakasz során figyelembe vett ténymegállapítás tekintetében az építési engedélyezési szakaszban megállapítást nyer, hogy megtévesztésen alapult. 31/C. Az összevont eljárásban hozott elsőfokú határozat elleni fellebbezést soron kívül, de legfeljebb harminc napon belül el kell bírálni. 17. Az R. 33. (4) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A bontási engedély megadása vagy megtagadása esetében - a 10. (2) bekezdésében és a 21. (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően és az eljárás Készítette: Látta: 11

12 jellegétől, a döntés tartalmától függően - a határozat rendelkező részének tartalmaznia kell értelemszerűen:] d) figyelmeztetést arra, hogy az építtető a bontási tevékenység befejezését követően, - a külön jogszabályban meghatározott minőségű és mennyiségű hulladék keletkezése esetén - köteles elkészíteni a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt bontási hulladék nyilvántartó lapot, melyet a környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtania. 18. (1) Az R át megelőző alcím és a 34. helyébe a következő rendelkezés lép: Műemlékileg védett építmény rendeltetés megváltoztatására irányuló bejelentési eljárás 34. (1) Műemlékileg védett építménynek, önálló rendeltetési egységnek a használatbavételi, illetve fennmaradási engedélytől, ennek hiányában az eredeti, illetve meglévő rendeltetéstől eltérő használatához a kulturális örökségvédelmi hatóság engedélye szükséges. (2) A rendeltetésmódosítási bejelentéshez - a tartalomtól függően - mellékelni kell a 24. (5) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a 28. (5) bekezdés b)-d) és ea) pontjában meghatározottakat. (3) A rendeltetés megváltoztatására irányuló bejelentési eljárásban a döntést a bejelentéstől számított 15 napon belül kell meghozni. (4) A rendeltetés megváltoztatására irányuló bejelentés elbírálása során a kulturális örökségvédelmi hatóság köteles meggyőződni arról, hogy a) az eljáráshoz szükséges - a 24. (5) bekezdés a) és f) pontja, valamint a 28. (5) bekezdés b) pontja szerinti - mellékletek rendelkezésre állnak-e, b) a rendeltetés tervezett megváltoztatása folytán az építmény megfelel-e az adott rendeltetés megváltoztatását érintő településrendezési, építésügyi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi és más jogszabályi előírásoknak, c) a tervezett rendeltetéshez az építmény új hasznosításának - rendeltetésszerű és biztonságos használatának - feltételei adottak-e, d) lakóépületben lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiség rendeltetésének megváltoztatása esetén külön jogszabályban foglaltak szerint a társasház közgyűlése a hatóság felhívására nem hozott-e tiltó határozatot. 19. Az R a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: (7) Végleges fennmaradási engedély megadása esetén a használatbavétel a kiszabott építésügyi bírság befizetéséig csak ideiglenesen engedélyezhető. 20. Az R. 41. (2) bekezdésének i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Fennmaradási engedély megadása vagy megtagadása esetében - a 10. (2) bekezdésében és a 21. (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően és az eljárás Készítette: Látta: 12

13 jellegétől, a döntés tartalmától függően - a határozat rendelkező részének tartalmaznia kell értelemszerűen:] i) figyelmeztetést arra, hogy az építtető az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően, a fennmaradási engedély kézhezvételét követő 30 napon belül (de legkésőbb a kikötések teljesítésekor) - a külön jogszabályban meghatározott minőségű és mennyiségű hulladék keletkezése esetén - köteles elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt bontási hulladék nyilvántartó lapot, melyet a környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtania, 21. Az R ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A kötelezettség teljesítéséhez szükséges építési tevékenységek és az ezzel kapcsolatos cselekmények elvégzése ütemekre és szakaszokra bontva is előírható. Ha az elérni kívánt cél érdekében elvégzendő tevékenységek meghatározásához szükséges, elrendelhető az érintett ingatlan, illetőleg építmény előzetes felülvizsgálata, szakértői vélemény beszerzése és - szükség esetén - építészetiműszaki terv elkészíttetése. 22. (1) Az R. 1. melléklet I. fejezetének 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A következő építési tevékenységek - a II. és III. fejezetben foglaltak kivételével - építési engedély alapján végezhetőek:] 14. a II. fejezet 2., 4., és 9. pontjában, és a III. fejezet 34. pontjában meghatározott értéket, mértéket meghaladó jellemzőjű építmény építése, bővítése, építési tevékenység végzése. (2) Az R. 1. melléklet I. fejezete a következő 15. ponttal egészül ki: [A következő építési tevékenységek - a II. és III. fejezetben foglaltak kivételével - építési engedély alapján végezhetőek:] 15. Az pontok szerinti építési tevékenységek végzése esetén a jogerős és végrehajtható építési engedélytől és a hozzátartozó jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott tervektől való eltérés. (3) Az R. 1. melléklet II. fejezetének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A következő építési tevékenységek - az I. és III. fejezetben foglaltak kivételével - bejelentés alapján végezhetőek:] 2. építőipari műszaki engedéllyel vagy megfelelőségi tanúsítvánnyal nem rendelkező építményszerkezetű, ideiglenes jellegű (legfeljebb 180 napig fennálló) Készítette: Látta: 13

14 a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény, b) a zárt, állandó jellegű kiállítási célú területen belül kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény építése vagy legfeljebb ugyanekkora méretben történő bővítése, c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek) építése, (4) Az R. 1. melléklet II. fejezetének 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A következő építési tevékenységek - az I. és III. fejezetben foglaltak kivételével - bejelentés alapján végezhetőek:] 10. közforgalom elől elzárt, telken belüli, tehergépjármű-forgalommal is terhelt út és 2 m fesztávnál nagyobb áteresz, bejáró-, átjáróhíd építése, (5) Az R. 1. melléklet II. fejezetének 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A következő építési tevékenységek - az I. és III. fejezetben foglaltak kivételével - bejelentés alapján végezhetőek:] 11. az épület homlokzatára szerelt vagy összeépített fix vagy kinyitott állapotú, a homlokzati síktól 3,0 m-nél nagyobb kiállású és 20 m2-nél nagyobb vízszintes vetületű előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, felszerelése, (6) Az R. 1. melléklet II. fejezetének 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A következő építési tevékenységek - az I. és III. fejezetben foglaltak kivételével - bejelentés alapján végezhetőek:] m3-nél nagyobb térfogatú magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence építése, (7) Az R. 1. melléklet II. fejezete a következő ponttal egészül ki: [A következő építési tevékenységek - az I. és III. fejezetben foglaltak kivételével - bejelentés alapján végezhetőek:] 25. vízilétesítménynek nem minősülő víziállások (stégek), 26. a III. fejezet 2. pontjában meghatározott állandó (180 napot meghaladóan fennálló) jellegű építmények építése, 27. közterületen park, játszótér, sportpálya építőipari műszaki engedéllyel vagy megfelelőségi tanúsítvánnyal nem rendelkező műtárgyainak építése, Készítette: Látta: 14

15 28. Az pontok szerinti építési tevékenységek végzése esetén a bejelentés tudomásul vételéről hozott jogerős és végrehajtható döntéstől és a hozzátartozó jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott tervektől való eltérés. (9) Az R. 1. melléklet III. fejezetének 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A következő építési tevékenységek építési engedély és bejelentés nélkül végezhetőek:] 2. építőipari műszaki engedéllyel vagy megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező építményszerkezetű, ideiglenes jellegű (legfeljebb 180 napig fennálló) a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény, b) a zárt, állandó jellegű kiállítási célú területen belül kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény építése vagy legfeljebb ugyanekkora méretben történő bővítése, c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek) építése, (10) Az R. 1. melléklet III. fejezetének 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A következő építési tevékenységek építési engedély és bejelentés nélkül végezhetőek:] 4. az 50 m 2 vagy annál kisebb bruttó alapterületű és 2,5 m vagy annál kisebb építménymagasságú, huzamos emberi tartózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi tartózkodására szolgáló építmények építése, (11) Az R. 1. melléklet III. fejezetének 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A következő építési tevékenységek építési engedély és bejelentés nélkül végezhetőek:] 11. közforgalom elől elzárt, telken belüli, tehergépjármű-forgalommal is terhelt út és 2 m fesztávú vagy annál kisebb áteresz, bejáró-, átjáróhíd építése, (12) Az R. 1. melléklet III. fejezetének 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A következő építési tevékenységek építési engedély és bejelentés nélkül végezhetőek:] m3 vagy annál kisebb térfogatú magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence építése, (13) Az R. 1. melléklet III. fejezetének 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Készítette: Látta: 15

16 [A következő építési tevékenységek építési engedély és bejelentés nélkül végezhetőek:] 19 Háztartási szilárd hulladékgyűjtő, -tartály, -tároló építése. (14) Az R. 1. melléklet III. fejezete 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A következő építési tevékenységek építési engedély és bejelentés nélkül végezhetőek:] 22. kerti lugas, pihenés célját szolgáló kerti építmény (pl: lábon álló kerti tető, pavilon) építése, (15) Az R. 1. melléklet III. fejezete a következő ponttokkal egészül ki: [A következő építési tevékenységek építési engedély és bejelentés nélkül végezhetőek:] 32. már meglévő építmény utólagos hőszigetelése és a homlokzati nyílászáró áthidaló méretét nem változtató cseréje, homlokzatfelület színezése, felületképzés megváltoztatása, 33. nem közterületen park, játszótér, sportpálya műtárgyainak építése, park, játszótér, sportpálya kialakításához szükséges építési tevékenység végzése, 34. közterületen park, játszótér, sportpálya építőipari műszaki engedéllyel vagy megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező műtárgyainak építése, park, játszótér, sportpálya kialakításához szükséges építési tevékenység végzése, m 2 vagy annál kisebb bruttó alapterületű, árusítás célját szolgáló kereskedelmi építmény építése, 36. kerítés építése, 37. föld feletti vagy az alatti tartály elhelyezése. 23. Az R. 2. melléklete a következő 9. ponttal, és a 3. melléklete a következő 8. ponttal egészül ki: Építésügyi igazgatási szakértői nyilatkozat Alulírott.. (építésügyi igazgatási szakértő neve, címe) nyilatkozom, hogy az építésügyi hatósági engedélykérelem és annak mellékletei megfelelnek az Étv.-ben és a külön jogszabályban előírtaknak, az Étv.-ben előírt építésügyi követelmények teljesültek, és a szakhatóságok állásfoglalása, valamint az építésügyi hatósági engedélyezéshez szükséges adatok és dokumentációk rendelkezésre állnak. Készítette: Látta: 16

17 Kelt...,... év... hó... nap aláírás (építésügyi igazgatási szakértő) építésügyi igazgatási szakértő jogosultsági száma 24. (1) Az R. 5. melléklet I. fejezetének 8. pontja a következő szövegrésszel egészül ki: [Általános előírások] Ha a zajjal járó tevékenységekre irányuló hatósági engedélyezési eljárásokban a környezetvédelmi hatóság szakhatóságként jár el, akkor az építészeti-műszaki dokumentációnak a zaj- és rezgésvédelmi szabályozás, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott tartalmú zaj elleni védelemről szóló munkarészt kell tartalmaznia. (2) Az R. 5. melléklet I. fejezet 8.pontjának f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Általános előírások] f) jogszabályban meghatározott esetekben a terv készítésekor már ismert, az építménybe betervezett építési célú termékekre, berendezésekre, szerkezetekre vonatkozó jóváhagyott műszaki specifikációra (magyar nemzeti szabvány, honosított harmonizált szabvány, európai műszaki engedély vagy építőipari műszaki engedély) történő hivatkozást. (3) Az R. 5. melléklet I. fejezetének 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Általános előírások] 9. Az egyes építmények, építési tevékenységek engedélyezéséhez eljárási fajtánként szükséges építészeti-műszaki tervdokumentáció meghatározásánál a) a 300 m 2 összes szintterületű, b) három beépített építményszintű (alápincézett, földszint+tetőtér-beépítés) Készítette: Látta: 17

18 c) 1000 m 3 bruttó térfogatú, d) 7,5 m-es építménymagasságú, és e) 5,4 m-es szerkezeti nyílásméretű (falköz, oszlopköz, előregyártott födém), előregyártott födémszerkezetű építményt, építményrészt alapesetnek tekintjük. (4) Az R. 5. melléklet III. fejezetének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Építési engedélyezési (bejelentési) dokumentáció] 1. Tartószerkezeti műszaki leírás új építmény esetén az 5. melléklet I. fejezet 9. pontjában meghatározott alapesetet meghaladó építmény építésekor szükséges. Meglévő építményt érintő építési tevékenység esetén az építészeti-műszaki tervdokumentáció tartalmaz: a) tartószerkezeti műszaki leírást, ha a meglévő épület és a bővített épületrész összességében meghaladja az 5. melléklet I. fejezet 9. pontjában meghatározott alapesetet, b) szakértői véleményt minden méretű építménytípusnál ba) az idővel változó (romló) jellemzőjű anyagból készült, 80 évnél idősebb tartószerkezetekről (pl. fa, salakbeton, bauxitbeton stb.), bb) az épület összes építési tevékenységgel, illetve tehernövekedéssel érintett függőleges és vízszintes teherhordó szerkezetére, valamint a meglévő teherhordó szerkezetek megfelelőségére, illetve megerősítésére vonatkozó, az elemek beazonosítását is biztosító, tartószerkezeti megoldásokról. (5) Az R. 5. melléklet III. fejezetének 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Építési engedélyezési (bejelentési) dokumentáció] 13. Bejelentési eljáráshoz szükséges építészeti-műszaki dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a) huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó új építmény építésekor aa) a 9. pont a)-c) és j) alpontjában foglaltakat értelemszerűen, ab) egy jellemző metszetet, ac) alaprajzot csak szakhatósági megkeresés szükségessége esetén, ha a szakhatósági előírások ezt előírják, b) huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó meglévő építmény átalakítása, bővítése, felújítása, korszerűsítése, helyreállításakor ba) a 10. pont a) és k) alpontjában foglaltakat értelemszerűen, bb) egy metszetrajzot az átalakítással, bővítéssel érintett építményrészről, bc) alaprajzot csak szakhatósági megkeresés szükségessége esetén, ha a szakhatósági előírások ezt előírják, valamint ha az építményben a huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egységek száma változik, bd) tervező által készített helyszínrajzi elrendezést a telek beépítettségi mértékének változása esetén, Készítette: Látta: 18

19 c) huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiséget nem tartalmazó műtárgy építése, átalakítása, bővítése, felújítása, korszerűsítése, helyreállításakor ca) a 12. pont a), d) és e) alpontjában foglaltakat értelemszerűen, cb) tervező által készített helyszínrajzi elrendezést a telek beépítettségi mértékének változása esetén, d) 4,0 m-es építménymagasságú, vagy annál kisebb fóliasátor építésekor da) a 12. pont a) és e) alpontjában foglaltakat értelemszerűen, db) tervező által készített helyszínrajzi elrendezést a telek beépítettségi mértékének változása esetén, e) 4,0 m-es építménymagasságot meghaladó fóliasátor építésekor ea) a 12. pont a) és e) alpontjában foglaltakat értelemszerűen, eb) tervező által készített helyszínrajzi elrendezést a telek beépítettségi mértékének változása esetén, ec) egy metszetrajzot, ed) alaprajzot csak szakhatósági megkeresés szükségessége esetén, ha a szakhatósági előírások ezt előírják. f) az a)-b) pont esetében a 7. mellékletben szereplő kitöltött statisztikai adatlapot. 25. Az R. az e rendelet 1. melléklete szerinti 5/A. melléklettel egészül ki. 26. Az R. az e rendelet 2. melléklete szerinti 11. melléklettel egészül ki. 27. (1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. (2) E rendelet a, a, a, 27. (4) bekezdésének a)-j) és l)-o) pontjai és a 27. (5) bekezdésének a)-m) és o) pontjai szeptember 1-jén lépnek hatályba. (3) Az R. 5. melléklet I. fejezetének 11. pontja szerinti kamarai szabályzatok hatálybalépéséig az építészeti-műszaki dokumentációt az alaprajz(ok), metszet(ek), homlokzat(ok) tekintetében a megértéséhez, az engedélyezéshez, és a kivitelezési dokumentáció elkészítéséhez szükséges mértékben, de legalább M 1:100 léptékben, a helyszínrajz(ok) tekintetében legalább M 1:1000 léptékben kell elkészíteni. (4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az R. a) 5. -ának (2) bekezdése, b) 19. -ának ba) (1) bekezdésében és szükség esetén a rendeltetés-megváltoztatási és az elvi telekalakítási szövegrész, bb) (6) bekezdése, c) R. 22. ca) (2) bekezdésének b) pontjában a építési, bontási szövegrész, cb) (2) bekezdésének d) pontja, d) 24. Készítette: Látta: 19

20 da) (1) bekezdésében az (elvi telekalakítási, elvi építési, elvi rendeltetésmegváltoztatási) szövegrész, db) (2) bekezdésének a) pontja, és (5) bekezdésének d) és e) pontja, e) 25. -ának (4) bekezdése, f) 27. fa) (2) bekezdésének b) pontja, fb) (2) bekezdésének d) pontjában a ha elvi telekalakítási engedélyt nem kértek, szövegrész, fc) (3) bekezdésének a)-b) pontjai, g) 35. -a, h) 37. ha) (1) bekezdésének f) pontja, hb) (2) bekezdése, i) 1. melléklet ia) I. fejezetének 9. pontja, ib) II. fejezetének 1. pontjában az urnafülke szövegrész, ic) II. fejezetének 4. pontjában a (pl. állattartási építmény, vadetető, árnyékszék, állványzatok) szövegrész, id) II. fejezetének 3., 5., 7., 12., 16., 18., 22., 23. pontjai, je) III. fejezetének 6. pontja, if) III. fejezetének 8. pontjában ha annak talpazatával együttmért magassága 3,0 m- es vagy annál kisebb, ig) III. fejezetének 30. pontja, ih) VII. fejezete j) 2. mellékletének 4. pontjában az elvi telekalakítási engedély, és az elvi rendeltetés-módosítási engedély szövegrészek, k) 2. mellékletének 7. pontjában a tervezői jogosultság igazolása szövegrész, l) 3. mellékletének 7. pontjában a tervezői jogosultság igazolása szövegrész, m) 5. mellékletének VIII. fejezete. (5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. a) 5. -ának (6) bekezdésében dokumentáció egy példányát szövegrész helyébe dokumentáció egy példányának valamennyi tervlapját szövegrész, b) 10. -ának (7) bekezdésében építészeti, műszaki tervdokumentáció egy példányán szövegrész helyébe építészeti, műszaki tervdokumentáció egy példányának valamennyi tervlapján szövegrész, c) 12. ca) (2) bekezdésében az elvi telekalakítással, telekalakítással szövegrész helyébe a telekalakítással szövegrész, cb) (3) bekezdésében a döntést szövegrész helyébe a döntést ha ennek információtechnológiai feltételei fennállnak, elektronikus úton szövegrész, cc) (3) bekezdésének c) pontjában a Hírközlési Területi Hivatal Budapesti Irodájával szövegrész helyébe a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalával szövegrész, cd) (4) bekezdésében döntés közlésénél a 3. (3) bekezdésében szövegrész helyébe döntés közlésénél a 3. (4) bekezdésében szövegrész, Készítette: Látta: 20

21 d) 18. (2) bekezdésének b) pontjában a valamennyi ingatlannal rendelkezni jogosult szövegrész helyébe a valamennyi, az ingatlannal rendelkezni jogosult szövegrész, e) 23. -ának (2) bekezdésében (telekalakítási terv vagy az ingatlan-nyilvántartási térképmásolat) valamennyi példányát szövegrész helyébe (telekalakítási terv vagy változási vázrajz) valamennyi példányának valamennyi tervlapját szövegrész, f) 25 (3) bekezdésében az elvi telekalakítási szövegrész helyébe a telekalakítási szövegrész, g) 28. (6) bekezdésének a) pontjában a 2 példányban szövegrész helyébe a 3 példányban szövegrész, h) 29. (2) bekezdésének a) pontjában a 28. (2) és (3) bekezdésében szövegrész helyébe a 28. (5) és (6) bekezdésében szövegrész, i) a 30. (3) bekezdésének f) pontjában a használatbavételi engedélykérelem benyújtásával egyidőben szövegrész helyébe a használatbavételi engedély kézhezvételét követő 30 napon belül (de legkésőbb a kikötések teljesítéskor) szöveg, j) 32. (3) bekezdésének a) pontjában az 5. melléklet III. fejezet 15. pontjában szövegrész helyébe az 5. melléklet IV. fejezet 3. pontjában szövegrész, k) 37. (1) bekezdésének b) pontjában a felelős műszaki vezető nyilatkozatát, szövegrész helyébe felelős műszaki vezető nyilatkozatát, vagy ha az építési tevékenység végzése során nem volt felelős műszaki vezető, akkor az építésügyi hatóság által az építtető költségére kirendelt építésügyi műszaki szakértő nyilatkozatát, szövegrész, l) 38 (5) bekezdésének la) a) pontjában a földhivatalhoz szövegrész helyébe az ingatlanügyi hatósághoz szövegrész, lb) e) pontjában az engedélykérelem benyújtásával egy időben szövegrész helyébe engedély kézhezvételét követő 30 napon belül szövegrész, m) 40. -ának ma) (2) bekezdésében a hatóság az építésügyi bírság befizetéséig meghatározott időre szóló fennmaradási engedélyben egyben ideiglenesen az építmény használatbavételére vonatkozó engedélyt is ad. szövegrész helyébe a hatóság a fennmaradási engedélyben egyben az építésügyi bírság befizetéséig az építményre ideiglenes használatbavételi engedélyt is ad. szövegrész, mb) (3) bekezdésében a fennmaradásra és használatbavételre vonatkozó engedélyt a hatóság szövegrész helyébe a használatbavételre vonatkozó engedélyt a hatóság szövegrész, n) 48. (1) bekezdésében a 3. mellékletben szövegrész helyébe az 5. mellékletben szövegrész, o) 1. melléklet oa) I. fejezetének 10. pontjában az épített szövegrész helyébe az építmény tartószerkezetének kialakításával, megbontásával, átalakításával, megerősítésével megvalósuló épített szövegrész, ob) I. fejezetének 13. pontjában az utcai szövegrész helyébe a lévő telek közterület felőli telekhatárán szövegrész, oc) II. fejezet 21. pontjában a a 15. pontban szövegrész helyébe a 14. pontban szövegrész, Készítette: Látta: 21

22 od) III. fejezetének 1. pontjában a sírjel építése szövegrész helyébe a sírjel és urnafülke építése szövegrész, p) 5. melléklet pa) III. fejezetének 9. l) pontjában, és 10. m) pontjában a 4. mellékletben szövegrész helyébe a 7. mellékletben szövegrész, pb) III. fejezetének 10. a) pontjában, 12. a) pontjában, és a IV. fejezet 2. a) pontjában az ingatlan-nyilvántartási térkép szövegrész helyébe a 90 napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térkép szövegrész, pc) V. fejezetében a 4. mellékletben szövegrész helyébe a 8. mellékletben szövegrész lép. (6) E rendelet szeptember 2-án hatályát veszti. Bajnai Gordon Készítette: Látta: 22

23 1. melléklet a../ nfgm rendelethez 5/A. melléklet a../2007. évi ÖTM rendelethez A telekalakítási tervdokumentáció A telekalakítási terv egymással összevethető rajzi munkarészből és táblázatos jegyzékből álló dokumentáció, mely helyrajzi számok és a területszámítás szempontjából az ingatlanügyi hatósággal egyeztetett, kitűzésre, záradékolásra, továbbá az ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetéshez alkalmas tartalommal bír, feltüntetve rajta a meglévő és megkülönböztető módon a végrehajtható építési engedély szerinti építményeket is. A telekalakítási terv a) telekcsoport újraosztásával, b) telekmegosztással, c) telekegyesítéssel, d) telekhatár-rendezéssel összefüggő dokumentáció. A telekalakítási terv a) az ingatlan-nyilvántartási térképnek megfelelő méretarányú, b) az érvényben lévő ingatlan-nyilvántartási térkép előállításánál alkalmazott szabályzatban előírt mérési, térképezési és területszámítási pontosságú és tartalmú, c) az ingatlan-nyilvántartási térkép (adatbázis) és szükség esetén az országos alapponthálózatok hiteles adatait tartalmazza, d) az állami földmérési alaptérkép jelölésein kívül a változási vázrajzra előírt jelöléseket tartalmazza, az ezektől eltérőeket külön fel kell tüntetni, e) a település nevét, az érintett helyrajzi számot(kat), a változás jellegét, méretarányát, az érintett térképszelvény(ek) számát és annak méretarányát, továbbá a készítő név és címbélyegzőjét címfelirata tartalmazza, f) tartalmazza a feltüntetett méretek a helyszíni állapotra vonatkoznak szövegű záradékot. Rajzi tartalom A vázrajzon a változásokat az ingatlan-nyilvántartási térkép változás előtti állapotával azonos tartalmú munkarészen (adatállományon) kell ábrázolni. Hosszan elnyúló, illetve több szelvényt érintő földrészletnél ha a változás csak a földrészlet egy részét érinti grafikus térképek esetén a változási vázrajznak a földrészletből legfeljebb az érintett szelvényre eső részét kell tartalmaznia. A változott földrészletek helyrajzi számozását az ingatlan-nyilvántartási térkép készítésekor érvényes helyrajzi számozási szabályok szerint kell elkészíteni. A földrészletek változás utáni területét úgy kell meghatározni, hogy a változással érintett földrészletek változás előtti területének összege a változás utáni területek Készítette: Látta: 23

24 összegével, a földrészleten belüli alrészletek területének összege pedig a földrészlet területével legyen egyenlő. A változás utáni új földrészleteket és épületeket 0,5 mm vastag, folytonos fekete vonallal, az alrészlet határokat 0,3 mm-es pontozott vonallal, valamint a megszűnt határvonalakat és egyéb térképi elemeket a megszüntetés jelével kell feltüntetni, a megváltozott régi helyrajzi számokat, alrészlet jelöléseket, utcaneveket, házszámokat fekete színnel kell áthúzni és az újakat is fekete színnel kell beírni. Fel kell tüntetni: a) az érvényes, valamint az előzetes változásokkal kiegészített ingatlan-nyilvántartási térképpel azonos tartalommal a változás előtti, valamint a változás után keletkező állapotot. Ezen belül ábrázolni kell a meglévő és az új földrészletek és alrészletek, alosztályok határvonalait, helyrajzi számát illetve betűjelét, a művelési ág jelét, alosztály jelét, a meglévő és a végrehajtható építési engedély szerinti építményeket, b) a változással érintett földrészlethez csatlakozó szomszédos földrészletek helyrajzi számát, valamint legalább a térképen mért 2 cm hosszúságban a határvonalát, c) a változott vonalak jellemző terepi méreteit, egyéb ellenőrző, beillesztéshez szükséges stb. méreteket mérési jegyzeten, vagy mérési vázlaton, illetve tömbrajzon kell feltüntetni. Területkimutatás: A területszámítást az eredeti területszámítás módszerével (numerikusan, illetve grafikusan) kell végezni. Grafikus térképről levett koordináták felhasználásával végzett területszámítás esetén a grafikus területszámítás szabályai szerint kell eljárni. A változás előtti és utáni állapot: a) helyrajzi számokat növekvő sorrendben, b) a földrészletek, illetve az alrészletek betűjelét, művelési ágát és minőségi osztályát, c) a földrészletek, alrészletek és alosztályok területi, és kataszteri tiszta jövedelmi adatait, d) a földrészletek területének összegét. Készítette: Látta: 24

25/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet. az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes miniszteri rendeletek módosításáról

25/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet. az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes miniszteri rendeletek módosításáról 25/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes miniszteri rendeletek módosításáról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről Változások - 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet - az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 1. oldal 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról

Részletesebben

193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenırzésrıl. 5. Cím BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenırzésrıl. 5. Cím BEJELENTÉSI ELJÁRÁS 193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenırzésrıl 5. Cím BEJELENTÉSI ELJÁRÁS A bejelentés megtétele 45/A. (1) A bejelentésre az e rendeletben

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról 1. oldal 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mőszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mőszaki dokumentációk tartalmáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009-11-03 Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2010.I.1. ) 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási

Részletesebben

Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára. 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára. 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. oldal, összesen: 16 Hatály: 2010.VI.30. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetiműszaki dokumentációk tartalmáról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetiműszaki dokumentációk tartalmáról Hatályos: 2011.10.06-37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészetiműszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről A víziközlekedésről szóló

Részletesebben

T/18629/78. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról

T/18629/78. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról 1 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/18629/78. számú EGYSÉGES JAVASLAT az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ Ellenjegyezte:

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről

Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről Lakossági tájékoztató az egyes építésügyi hatósági eljárásokról, valamint az építésügyi hatósági tevékenységről Tartalomjegyzék 1. Telekalakítási engedélyezése...2 2. Az építési jogosultság igazolása...3

Részletesebben

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről A 2010.04.22. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pályázati kiírás A védett építészeti értékek megőrzésének támogatására 2014

Pályázati kiírás A védett építészeti értékek megőrzésének támogatására 2014 Pályázati kiírás A védett építészeti értékek megőrzésének támogatására 2014 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az épített és természeti környezet kerületi helyi védelméről

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 1908-3/2009-SZMM M i n i s z t e r i r e n d e l e t a szociális és munkaügyi miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jogszabály mai napon hatályos állapota (2010.05.01.) 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007.

Részletesebben

Kedves Olvasó! 2005. november 1-jén az Államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló

Kedves Olvasó! 2005. november 1-jén az Államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló Kedves Olvasó! 2005. november 1-jén az Államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény, az Áe. (1957. évi IV. tv.) helyett a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Részletesebben

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában FÖLDHASZNÁLAT Zachariás Márton Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában Magyarországon a termőföldek tulajdoni és használati viszonyai jelentősen eltérnek egymástól. Az

Részletesebben

Fordított áfa alá eső építőipari tevékenységek

Fordított áfa alá eső építőipari tevékenységek Fordított áfa alá eső építőipari tevékenységek Nyomtatható verzió Kedves Partnereink! Mivel az általános forgalmi adóról szóló 2008. január 1-én bevezetett, az építési munkákra vonatkozó un. fordított

Részletesebben

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az építésfelügyeleti tevékenység szabályainak változásai, valamint a honvédelmi

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrő l, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól A Kormány az

Részletesebben

A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata

A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti szakmagyakorlási tevékenység jogszerűségének és szakszerűségének

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10525. számú törvényjavaslat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget

Részletesebben

Budapest, 2007. december

Budapest, 2007. december Gazdasági és Közlekedési Minisztérium GKM/17329/16 / 2007. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Online Jogszabályok Mindenkinek

Online Jogszabályok Mindenkinek Online Jogszabályok Mindenkinek A szöveg hossza: 85789 karakter A megjelenítés ideje: 2008.01.09 17:05 Az oldal kinyomtatása - Vissza a találati listához Ez a dokumentum a Magyar Hivatalos Közlönykiadó

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről

Kormányrendeletek. A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről 49452 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 61. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről A Kormány az 1.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2013. augusztus 16-tól MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.IV.16.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről A 2009.03.01. óta hatályos

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Bontási engedély

Ügytípus megnevezése. Bontási engedély Ügytípus megnevezése Az ügy leírása Bontási engedély 1. Mikor kell bontási engedélyt kérni? A következő bontási tevékenységek bontási engedély alapján végezhetőek: 1. a műemléket érintő, 2. a helyi építészeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER TER-1/ /2014 A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2014. október ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a jegyző hatáskörébe tartozó

Részletesebben

Összefoglaló a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Az Országgyűlés 2008.

Összefoglaló a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Az Országgyűlés 2008. Összefoglaló a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Az Országgyűlés 2008. december 15-én elfogadta a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÉPÍTÉSFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGRŐL

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÉPÍTÉSFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGRŐL ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÉPÍTÉSFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGRŐL Az építésfelügyeleti tevékenység ellátása állami feladat. Az építésfelügyelet hatósági jogkörében építésfelügyeleti ellenőrzéseket végez, építésfelügyeleti

Részletesebben

Előterjesztés. a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról

Előterjesztés. a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 12885/2008-SZMM Előterjesztés a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról Budapest, 2008. július 2 2008. évi törvény a felnőttképzésről szóló

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 21094 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 162. szám Az igazságügyi miniszter 29/2015. (X. 30.) IM rendelete a természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi vagyonfelügyelő és a

Részletesebben

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I.

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.330/19/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések

83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról [Figyelem! Az itt elérhető módosításokkal

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI KIÍRÁS

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI KIÍRÁS MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA A PÁLYÁZAT A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZBŐL, AZ NFA KA 7/2014. SZÁMÚ TÁMOGATÁSI

Részletesebben

A Kormány./2012. (...) Korm. rendelete. a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól

A Kormány./2012. (...) Korm. rendelete. a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól A Kormány./2012. (...) Korm. rendelete a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. (1)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3372 3442 II. GAZDASÁG 3443 3462 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3463 3544

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3372 3442 II. GAZDASÁG 3443 3462 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3463 3544 Budapest, 2012. szeptember 25. Ára: 4935 Ft 11. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 3372 3442 II. GAZDASÁG 3443 3462 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 3463 3544 3372 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 11. szám I.

Részletesebben

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2013. (I.28.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2013. (I.28.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2013. (I.28.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám MAGYAR KÖZLÖNY 178. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. november 19., csütörtök Tartalomjegyzék 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet Az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról 22468

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás tervezete a Budapest 103,9 MHz körzeti médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A MEZŐKOVÁCSHÁZA, VÉGEGYHÁZI ÚT 3. SZ. ALATTI INGATLANON TALÁLHATÓ ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSÁRA ÉS ÁTALAKÍTÁSÁRA, ÚT- ÉS KERÍTÉSÉPÍTÉSRE. tárgyban indult, a Kbt.

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1..

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerződés Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosítószámú projekt során hulladékkezelő központ használatához

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról 1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A társasház

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról 1. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. A társasház 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 1 Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 77/2014. (III. 14.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról 3886 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 39. szám 7. Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL Módosítva: Tt. 222/1996., hatályos 1996. július 24-től Tt. 70/1997., hatályos 1997. július 5-től

Részletesebben

Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása a földhivataloknál

Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása a földhivataloknál FÖLDMÉRÉS - INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Bábits Krisztina - Karli Ildikó Telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatása a földhivataloknál A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről,

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet. a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről. 1. Általános rendelkezések

16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet. a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről. 1. Általános rendelkezések 16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.

Részletesebben

Egyes közjegyzıi nemperes eljárások

Egyes közjegyzıi nemperes eljárások Egyes közjegyzıi nemperes eljárások 1. A közjegyzı elıtti elızetes bizonyítás 1.1 Elızetes bizonyításnak van helye - a Pp. 207. -ában szabályozott esetekben: Az érdekelt fél kérelmére akár a per megindítása

Részletesebben

N Y I L A T KOZAT. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10. (1) bekezdése a) d) alpontok alapján

N Y I L A T KOZAT. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10. (1) bekezdése a) d) alpontok alapján ARE-VI-NYIL-001 ÜGYAZONOSÍTÓ: N Y I L A T KOZAT EGYÉB KÖTELEZETTNEK AZ ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELE MÓDJÁRÓL (A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 10.

Részletesebben

Társasház homlokzat felújítási pályázat 2016.

Társasház homlokzat felújítási pályázat 2016. Társasház homlokzat felújítási pályázat 2016. A Társasházi ingatlanok felújításához nyújtott támogatásról szóló 6/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. -a alapján a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2016.

Pályázati Kiírás 2016. Pályázati Kiírás 2016. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi

Részletesebben

u~es Hivatala arományszámm y C k, 8 I A 4-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javaslat

u~es Hivatala arományszámm y C k, 8 I A 4-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javaslat u~es Hivatala arományszámm y C k, 8 I A 4-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015' JÚN 0 8. f Egységes javaslat Kövér.László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-ai ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések

Részletesebben

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról A Kormány a közbeszerzésekről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. szeptember 21., hétfő Tartalomjegyzék 2015. évi CXLII. törvény Egyes törvények Magyarország államhatárának hatékonyabb védelmével és a tömeges

Részletesebben

A 450 MHz-es frekvenciasa v frekvenciahaszna lati jogosultsa ga ta rgya ban kií rt pa lya zat

A 450 MHz-es frekvenciasa v frekvenciahaszna lati jogosultsa ga ta rgya ban kií rt pa lya zat A 450 MHz-es frekvenciasa v frekvenciahaszna lati jogosultsa ga ta rgya ban kií rt pa lya zat TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK... 6 1.2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, A

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y

Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg (2004. április 16.) S z e g e d 1 P R E A M B U L U M A gazdálkodó szervezetek

Részletesebben

4/C. sz. függelék 1/7

4/C. sz. függelék 1/7 1/7 Bevezetés Az általános közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési feltételei a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.), az annak

Részletesebben

Tervezet. (közigazgatási egyeztetés) 2009. január

Tervezet. (közigazgatási egyeztetés) 2009. január KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/99/2009. Tervezet a 2009. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges

Részletesebben

igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 2013.11.09 1 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet

igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 2013.11.09 1 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 4., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 4., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 92. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 4., csütörtök Tartalomjegyzék 147/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet 148/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet 23/2011. (VIII. 4.) KIM rendelet

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Emléktáblák kihelyezésének támogatása PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: GUL-15-D A meghirdetés dátuma: 2015. december 22. 1. oldal Általános bevezetés Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a

Részletesebben

A MAGYAR ORSZÁGOS KÖZJEGYZŐI KAMARA 20. IRÁNYMUTATÁSA

A MAGYAR ORSZÁGOS KÖZJEGYZŐI KAMARA 20. IRÁNYMUTATÁSA A MAGYAR ORSZÁGOS KÖZJEGYZŐI KAMARA 20. IRÁNYMUTATÁSA a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos feladatokról (egységes szerkezetben a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (II.10.) önkormányzati rendelete

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (II.10.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2013. február 10. Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (II.10.) önkormányzati

Részletesebben

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma

2004. évi CXV. Törvény. a lakásszövetkezetekről. I. Fejezet. Alapvető rendelkezések. A törvény hatálya. A lakásszövetkezet fogalma 2004. évi CXV. Törvény a lakásszövetkezetekről Az Országgyűlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerű és

Részletesebben

Tervezet. a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról

Tervezet. a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Ikt. szám: GKM/3175/7/2008. Tervezet a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot

Részletesebben

7/2007. (I. 30.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

7/2007. (I. 30.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 1. oldal, összesen: 13 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet a szőlőtermelési potenciálra, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról A mezőgazdasági és vidékfejlesztési

Részletesebben

(3) Ha a földrészlet nem tartozik a közös tulajdonba, arra a tulajdonostársakat használati jog illeti meg.

(3) Ha a földrészlet nem tartozik a közös tulajdonba, arra a tulajdonostársakat használati jog illeti meg. 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok

Részletesebben

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról 1

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról 1 1. (1) 2 Ez a törvény - az 1972. évi 31. törvényerejű rendelettel bevezetett és változatlan formában gépi adathordozóra rögzített - ingatlan-nyilvántartás szabályait határozza meg. A jogalkotással szemben

Részletesebben

15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 15/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről * 2 A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 113/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. MÁRCIUS 30. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisztikai Értesítõ Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A kivitelezési dokumentáció elektronizálása és az e-építési napló

A kivitelezési dokumentáció elektronizálása és az e-építési napló ÉTDR, e-napló, e-ügyintézés Új alapokon az építésügy A kivitelezési dokumentáció elektronizálása és az e-építési napló Dr. Hegedűs Annamária 2013. Március 8. Az előadás témái Az Országos Építésügyi Nyilvántartás

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MINTASZABÁLYZAT I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA

A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MINTASZABÁLYZAT I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA A HÁROMMILLIÓ-HATSZÁZEZER FORINTOT ELÉRŐ VAGY MEGHALADÓ ÖSSZEGŰ KÉSZPÉNZFIZETÉS ELFOGADÁSÁRA JOGOSULT ÁRUKERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ SZOLGÁLTATÓK MINTASZABÁLYZATA (hatálya arra a szolgáltatóra

Részletesebben

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Etikai Eljárási Szabályzata

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Etikai Eljárási Szabályzata A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Etikai Eljárási Szabályzata 1 Tartalomjegyzék A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Etikai Eljárási Szabályzata...3 Első Rész - Általános rendelkezések...3 I. fejezet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Felhívás!

TARTALOMJEGYZÉK. Felhívás! Budapest, 2012. március 26. Ára: 4935 Ft 3. szám Felhívás! Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a közlöny szerkesztõségének elérhetõsége megváltozott: telefon: 795-2721, fax: 795-0295 cím: 1051

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

Tájékoztató az egyházi és nem állami szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményfenntartók részére

Tájékoztató az egyházi és nem állami szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményfenntartók részére Tájékoztató a 2013. évi támogatás igénylésével kapcsolatban az egyházi és nem állami szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményfenntartók részére Tájékoztató az egyházi és nem állami szociális,

Részletesebben

17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről * A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 3. KÖNYV TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK 1 TŐZSDETAGSÁGI SZABÁLYOK 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. fejezet A JELEN KÖNYV CÉLJA, TÁRGYA, ALAPELVEI, HATÁLYA... 4 2. fejezet KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2012. december 13. Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28/2003. (VIII.25.) Kgy rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások részletes szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre

137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet. a tervpályázati eljárások részletes szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet alkalmazási köre 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások részletes szabályairól A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. -a (1) bekezdésének b) pontjában kapott

Részletesebben

TERVEZET A 450 MHZ-ES FREKVENCIASÁV FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁGA TÁRGYÁBAN KIÍRT PÁLYÁZAT DOKUMENTÁCIÓJA. Budapest, 2013. október 28.

TERVEZET A 450 MHZ-ES FREKVENCIASÁV FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁGA TÁRGYÁBAN KIÍRT PÁLYÁZAT DOKUMENTÁCIÓJA. Budapest, 2013. október 28. TERVEZET A 450 MHZ-ES FREKVENCIASÁV FREKVENCIAHASZNÁLATI JOGOSULTSÁGA TÁRGYÁBAN KIÍRT PÁLYÁZAT DOKUMENTÁCIÓJA Budapest, 2013. október 28. Tartalomjegyzék I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Fogalom-meghatározások...

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

Adatlap és nyilatkozat Otthonteremtő hitel igényléséhez (2 példányban készítendő - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké)

Adatlap és nyilatkozat Otthonteremtő hitel igényléséhez (2 példányban készítendő - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké) Érvényes: 2015. december 1-jétől Adatlap és nyilatkozat Otthonteremtő hitel igényléséhez (2 példányban készítendő - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké) BANK TÖLTI KI! Igényelt kölcsön adatai

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásának előkészítése Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben