Tematikus füzetek. A Kohéziós Politika keretében megvalósított fejlesztések költségvetési hatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tematikus füzetek. A Kohéziós Politika keretében megvalósított fejlesztések költségvetési hatása"

Átírás

1 A Kohéziós Politika keretében megvalósított fejlesztések költségvetési hatása

2 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló Bevezetés... 5 A fejlesztések költségvetési hatása... 7 A Kohéziós Politika keretében megvalósított fejlesztésekhez köthető költségvetési bevételek és kiadások A Kohéziós Politika keretében megvalósított fejlesztések költségvetési hatása A költségvetési hatás részletes elemzése A költségvetési hatás időbeni alakulása Fejlesztéspolitikai Tematikus füzetek október Szerző: Zubek István Szerkesztő: Hajdu Szilvia A kiadványért felel: Dányi Gábor, európai uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkár Kiadja: Monitoring és Értékelési Főosztály, Miniszterelnökség Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős Államtitkárság 1077 Budapest Wesselényi utca Költségvetési hatások az operatív programokban Ágazati elemzés Regionális elemzés Főbb megállapítások és következtetések Módszertan Melléklet I. A módszertani lépések részletes bemutatása Melléklet II. - A támogatásintenzitás hatása a költségvetés bevételi és kiadási oldalára Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket Dr. Tétényi Tamásnak a módszertan kialakításáért, valamint Polyánszky-Tamási Zoltánnak az elemzés lektorálásában való közreműködéséért. 5

3 Vezetői összefoglaló Bevezetés Elemzésünkben a közt eltelt hét évben az Európai Unió társfinanszírozásával, az ÚMFT/ÚSZT keretében (az ERFA, ESzA és KA finanszírozásában) megvalósított fejlesztések közvetlen költségvetési hatását kíséreltük meg kimutatni 1. Az elemzésben vizsgált számlák összértéke Mrd Ft volt, mely számlák tartalmazzák az uniós hozzájárulást, a hazai társfinanszírozást, valamint a kedvezményezettek fejlesztésekhez hozzátett sajáterejét. Az elemzés fogalmi rendszerében az Európai Unió által támogatott fejlesztések közvetlen költségvetési hatása alatt a közösségi forrásokból finanszírozott fejlesztések megvalósításához köthető adó- és járulékvonzatot értjük, amit csökkentettük a magyar költségvetésből a fejlesztésekhez hozzátett hazai társfinanszírozással. A vizsgált időszakban a Kohéziós Politika keretében megvalósított fejlesztések közvetlen költségvetési hatásának becsült értéke 1180 Mrd Ft, azaz a fejlesztésekhez köthető bevételek becsült értéke 1180 Mrd Ft-tal haladta meg a költségvetési kiadásokat. A közt eltelt hét év közvetlen költségvetési hatásai időben nem egyenletesen jelentkeztek. A ciklus első három évében a hatás elmarad a vizsgált időszak második felében becsülttől. A pályázati rendszer fokozatos felfutásának következtében a közvetlen költségvetési hatás 90%-a 2010 és 2013 között realizálódott. A becsült hatás legnagyobb része a profitcéllal működő kedvezményezettektől származott e csoporton belül a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részesedése a költségvetési hatásból kiemelkedő, meghaladja a 35%-ot. A gazdasági tevékenységek között az építőiparban becsültük a legjelentősebb hatást - az iparág alágazataihoz köthető a fejlesztések közvetlen költségvetési hatásának több mint harmada. 1 Tehát elemzésünkben nem számszerűsítettük a os programidőszak fejlesztéseihez kötődő költségvetési hatást. Elemzésünkben becslést készítünk arra, hogy a Kohéziós Politika keretében megvalósított projektek hogyan hatnak a költségvetés bevételi oldalára és hogy ezek a bevételek hogyan viszonyulnak a hazai társfinanszírozási összeghez, amit Magyarország tesz hozzá a kohéziós fejlesztések megvalósításához. Az Európai Unió által támogatott fejlesztések közvetlen költségvetési hatásában az államháztartás alrendszerei közül a központi költségvetéshez és az önkormányzati alrendszerekhez köthető bevételeket és kiadásokat számszerűsítjük. A két alrendszer eredményeit együtt kezeljük és a közvetlen költségvetési hatás elnevezéssel hivatkozunk rá: ez alatt a közösségi forrásokból 2 finanszírozott fejlesztések megvalósításához közvetlenül köthető adó- és járulékvonzatot értjük, amit csökkentettük a fejlesztésekhez a magyar költségvetésből hozzátett hazai társfinanszírozással. A támogatások költségvetés bevételi oldalát növelő adó- és járulékvonzatainak kimutatása során közvetlenül a támogatások mértékéből levezethető tételeket kíséreltük meg tetten érni (ÁFA, SZJA, társasági- és iparűzési adó stb.). Az így becsült bevételeket nem növeltük a kivitelezett fejlesztések használatából adódó pótlólagos, ebben az értelemben véve közvetett adóbevétellel (pl. környezetvédelmi termékdíjak), a különadókkal, valamint nem szerepel benne a költségvetés fejlesztéstől független bevétele. A költségvetés kiadási oldalait növelő tételként a magyar államnak a fejlesztésekhez közvetlenül hozzátett hazai társfinanszírozását számszerűsítettük, nem számoltunk azonban a költségvetést elemzésünk szempontjából közvetve terhelő kiadásokkal - pl. központi, vagy önkormányzati fejlesztések fenntartási költségeivel. 2 Az elemzésben a közösségi források, támogatások stb. elnevezéseket szinonimaként használjuk és az uniós hozzájárulásnak a hazai társfinanszírozással képzett összegét értjük alatta, tehát azt az összeget, amit a kedvezményezett a fejlesztése megvalósításához felhasználhat és nem sajáterőből kell előteremtenie. 6 7

4 Mindennek értelmében az eredmények kifejezetten az EU-s támogatásokkal közvetlenül összefüggő költségvetési hatást mutatják. A közvetlen költségvetési hatás mértéke alapján vonhatjuk le az elemzés lényegi következtetését a fejlesztéspolitikai beavatkozások költségvetéshez való hozzájárulásának jellegéről. Elemzésünk a 2007 és 2013 között a kedvezményezettek által az intézményrendszernek megküldött és az intézményrendszer által elfogadott számlák vizsgálatán alapul. Ebben a hét évben az Európai Uniós támogatásokat felhasználó kedvezményezettek 3 fejlesztésekhez kötött kifizetéseinek (5 778 Mrd Ft) 48%-át profitcéllal működő vállalkozások, 26%-át az önkormányzatok, 20%-át a központi költségvetés intézményei, és 6%-át a non-profit intézmények nyújtották be. 1. ábra: A kedvezményezettek részesedése a fejlesztéssel kapcsolatban elfogadott számlákból jövedelemtulajdonosi szektor bontásban 355 Mrd Ft 6% 1148 Mrd Ft 20% Non-profitszektor A fejlesztések költségvetési hatása A Kohéziós Politika keretében megvalósított fejlesztésekhez köthető költségvetési bevételek és kiadások Magyarország a 1083/2006/EK rendelet 53. cikke alapján hazai társfinanszírozás révén vállal részt a fejlesztések megvalósításában. A 2007 és 2013 között eltelt hét évben a projektek kifizetéseiből megközelítőleg 677 Mrd Ft volt a hazai társfinanszírozás összege. Az önkormányzatok és a központi költségvetés intézményeinek esetében a fejlesztésekhez hozzátett kedvezményezetti sajáterő része a hazai társfinanszírozásnak. A hazai társfinanszírozás mértéke kitüntetett jelentőséggel bír a közvetlen költségvetési hatás megállapításakor. A fejlesztések révén a költségvetésbe befolyt bevételeket (adó- és járulékbevételek) csökkenteni kell a hazai társfinanszírozással, mert a közvetlen költségvetési hatást a bevételek és a kiadások egyenlegeként értelmezzük Mrd Ft 26% Központi költségvetés Önkormányzatok For-profit vállalatok Az 1. táblázat az EU által társfinanszírozott fejlesztések közvetlen költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza a kedvezményezettek jövedelemtulajdonosi szektorok szerinti bontásában. 1. táblázat: Az uniós társfinanszírozású projektekhez köthető közvetlen bevételek és kiadások (utóbbi a projektekhez hozzátett hazai társfinanszírozás formájában) jövedelemtulajdonosi bontásban 2763 Mrd Ft 48% Kedvezményezett Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Mrd Ft Mrd Ft A vizsgálatba bevont számlák összege For-profit vállalatok 4» Önkormányzatok Központi költségvetés Elemzésünkben a gazdasági szereplőket profitcéljaik alapján jövedelemtulajdonosi szektorokra bontottuk. A jövedelemtulajdonosi szektorképzés az elemzésben kulcsfontosságú, mert a különböző csoportok az európai uniós társfinanszírozású projektek közvetlen költségvetési hatása tekintetében elkülöníthető adó- és sajáterő-pozícióval jellemezhetők. Non-profit szektor Összesen

5 2007 és 2013 között a Kohéziós Politika keretében megvalósított fejlesztések megvalósításához köthetően 1858 Mrd Ft volt az adó- és járulékbefizetés becsült értéke, a költségvetést hazai társfinanszírozás formájában terhelő kiadás értéke pedig 677 Mrd Ft volt. A legtöbb adót és járulékot a profit céllal működő vállalatok fejlesztéseinek megvalósításához köthetően fizették be a költségvetésbe, a szektorhoz köthető bevételek értéke meghaladta a 761 Mrd Ft-ot, mely az időszakban becsült összes közvetlen költségvetési bevétel több mint 40%-a. Az önkormányzati költségvetés intézményei esetében a fejlesztések megvalósításához 537 Mrd Ft adó- és járulékbefizetés köthető, mely összeg az időszakban becsült közvetlen költségvetési bevételek 29%-át jelenti, 7 százalékponttal többet, mint amennyi a központi költségvetés intézményeinek fejlesztései megvalósítása révén került a költségvetésbe (427 Mrd Ft). Látható, hogy minden jövedelemtulajdonosi szektor esetében meghaladták a fejlesztések megvalósításából származó költségvetési bevételek a hazai társfinanszírozás formájában felmerülő költségvetési kiadások mértékét.» 4 A for-profit vállalatokon belül az egyszerűsített vállalkozói adó szerint adózó vállalatok költségvetési hatását eltérő módszertani logikát alkalmazva határoztuk meg. A könnyebb érthetőség kedvéért a gazdasági vállalkozások két csoportját az elemzés eredményeinek bemutatáskor összevonva szerepeltetjük, mert az evás vállalkozások részesedése a közvetlen költségvetési hatásokból a többi szektorhoz viszonyítva elenyészőnek tekinthető. A for-profit vállalatokon belül az egyszerűsített vállalkozói adó szerint adózó vállalatok költségvetési hatását eltérő módszertani logikát alkalmazva határoztuk meg. A könnyebb érthetőség kedvéért a gazdasági vállalkozások két csoportját az elemzés eredményeinek bemutatáskor összevonva szerepeltetjük, mert az evás vállalkozások részesedése a közvetlen költségvetési hatásokból a többi szektorhoz viszonyítva elenyészőnek tekinthető. A Kohéziós Politika keretében megvalósított fejlesztések költségvetési hatása A bevételek és a kiadások számszerűsítése után meghatározhatók a közvetlenül a kohéziós fejlesztések megvalósításához köthető közvetlen költségvetési hatások. A fenti eredményeket összegezve mutatja be a 2. táblázat, melyben a költségvetés fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó bevételeit csökkentettük a hazai társfinanszírozással. 2. táblázat, Közvetlen költségvetési hatás jövedelemtulajdonosi bontásában Kedvezményezett Költségvetési hatás Mrd Ft For-profit vállalatok 495 Önkormányzatok 341 Központi költségvetés 261 Non-profit szektor 84 Összesen 1180 A között eltelt hét évben a kohéziós fejlesztések költségvetésre gyakorolt közvetlen hatása 1180 Mrd Ft volt. A legjelentősebb közvetlen költségvetési hatás a for-profit szektorbeli kedvezményezettek fejlesztéseihez köthető, a szektor részesedése megközelíti a 42%-ot. A profit céllal működő kedvezményezettek közé soroltuk a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t. A for-profit kedvezményezettek csoportján belül a társaság részesedése a kohéziós fejlesztések megvalósításához köthető költségvetési hatás tekintetében kimagasló, meghaladja a 35%-ot. Az eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy Magyarországon a Kohéziós Politika megvalósítása a költségvetésre nettó értelemben véve pozitívan hat, azaz a fejlesztések adó- és járulékvonzatai révén befolyt bevételek összege magasabb, mint amennyit Magyarország hazai társfinanszírozás formájában a projektekre költ

6 A költségvetési hatás részletes elemzése A költségvetési hatás időbeni alakulása Az uniós fejlesztések közvetlen költségvetési hatásának időbeli alakulása nem volt egyenletes a vizsgált hét évben. Az időszak első három évére vonatkozó, becsült hatások elmaradnak az utolsó négy évben azonosított értékektől. Az eltérést a pályázati rendszer működésének fokozatos felfutása magyarázza, mert a költségvetési hatás együtt növekedett az intézményrendszer részéről teljesített kifizetések összegével. Évek 3. táblázat, A költségvetési hatás időbeli alakulása 5 A fejlesztésekhez köthető költségvetési hatás A fejlesztésekhez köthető költségvetési hatásnak az államháztartási bevételek főösszegéhez viszonyított aránya Az államháztartás bevételi főösszegei 6 Mrd Ft % Mrd Ft , , , , , , , Összesen Megjegyzés: A 3. táblázat harmadik és negyedik oszlopában szereplő értékek nem kumulatívak. 5 Elemzésünkben a költségvetési hatásban a központi költségvetés intézményeinek és az önkormányzatok és intézményeik kohéziós fejlesztésekhez köthető bevételeit és kiadásait összevonva kezeljük. 6 Az adatok forrása a KSH oldalán található, az EUROSTAT adatait alapul véve készített Az államháztartás bevételei összesen ( ) c. táblázat (www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tec00021.html), mely táblázatban az államháztartás alrendszereinek bevételei a folyó évi GDP százalékában kerültek megadásra. A 3. táblázatban szereplõ értékeket úgy határoztuk meg, hogy az államháztartás egészére (központi költségvetési alrendszer és önkormányzati alrendszer) vonatkozó konszolidált adatokat csökkentettük a társadalombiztosítási alapok bevételeivel ben az államháztartás bevételeit növelõ tételként került elszámolásra a magán-nyugdíjpénztári vagyon átvétele, ezt a tételt azonban az általunk közölt adatokban nem jelenítettük meg. Az államháztartás 2011-es bevételi fõösszegét a 2010-es és 2012-es évek számtani átlaga alapján határoztuk meg. Összességében azt mondhatjuk, hogy a vizsgált hét évben az uniós támogatásokból társfinanszírozott fejlesztések megvalósításának közvetlen költségvetési hatása évről évre magasabb volt. Az éves hatásoknak az államháztartási bevételek főösszegéhez viszonyított aránya is folyamatos emelkedést mutatott, 2013-ban meghaladta a 4%-ot. 2. ábra, A hatások időbeli alakulása folyó áron Költségvetési hatások az operatív programokban A legnagyobb közvetlen költségvetési hatást a KÖZOP-ban és a GOP-ban becsültük, a hatás mindkét operatív programban meghaladta a 150 Mrd Ft-ot. Ebben a két operatív programban megvalósított fejlesztésekhez kapcsolódóan volt a legmagasabb az intézményrendszernek megküldött és elfogadottnak tekintett számlák összege a KÖZOP-ban 1036 Mrd Ft értékben, a GOP-ban 996 Mrd Ft értékben vizsgáltunk számlákat. A következő kategóriába a KEOP, a KMOP és a TÁMOP fejlesztéseihez köthető költségvetési hatások sorolhatók. Az operatív programok fejlesztéseinek megvalósításából származó hatások meghaladják a 100 Mrd Ft-ot, de nem érik el a 150 Mrd Ft értékhatárt

7 Az alacsonyabb forráskeretű ágazati és regionális operatív programokban megvalósított fejlesztések költségvetési hatása nem érte el a 100 Mrd Ft-ot. A közvetlen költségvetési hatás mértéke alapján kialakult sorrendet az adott operatív program keretében kifizetett fejlesztési pénzek volumene határozza meg. program egységnyi értékű számlájának átlagosan hány százaléka az eredményezett költségvetési hatás ábra, Egységnyi értékű elfogadott számla átlagos költségvetési hatásai operatív programok szerint 3. ábra, A közvetlen költségvetési hatás operatív programok szerinti bontásban A közvetlenül a fejlesztések megvalósításához köthetően számba vett adók és járulékok (ÁFA, SZJA, társasági adó stb.) költségvetési bevételekhez való hozzájárulásának mértéke különbözik az egyes fejlesztési területeken. Ezt a megállapítást azzal egészítjük ki, hogy az operatív programokban a költségvetés kiadási oldalát terhelő hazai társfinanszírozás egységnyi számlára vetített átlagos értéke is eltér (operatív programok szerint). A 3. ábrán látszik 8, hogy a fejlesztések közvetlen költségvetési bevétele minden operatív program esetében meghaladja a szükséges hazai társfinanszírozás mértékét, azaz minden operatív program esetében meghaladják a fejlesztésekhez köthető közvetlen költségvetési bevételek a költségvetési kiadásokat. A fejlesztések költségvetésre gyakorolt hatásának operatív programonkénti eltéréseit egy további aspektusból is megvizsgáltuk. A 4. ábrán az operatív programokat aszerint rendeztük sorba, hogy az adott operatív 8 A közvetlen költségvetési hatás becsült értéke minden operatív program esetében nagyobb mint 0 Ft. A következő pontokban az operatív programok 4. ábrán látható sorrendjét magyarázó okok megvilágítására teszünk kísérletet a költségvetés bevételi és kiadási oldalához hozzájáruló tényezők vizsgálatával. - A TIOP-ban a többi operatív programhoz viszonyítva egységnyi elfogadott számlaértékre vetítve kiemelkednek a költségvetés bevételi oldalát növelő, vissza nem igényelhető ÁFA befizetések. Ezzel magyarázható, hogy az első helyen szerepel az operatív 9 A 4. ábra eredményeinek értelmezésére hozunk példát a következőkben: A TIOP fejlesztéseinek keretében elköltött 100 Ft átlagos költségvetési hatása 26 Ft, tehát a TIOP-ban 100 Ft fejlesztési pénzből átlagosan 26 Ft-tal haladja meg a fejlesztésből közvetlenül levezethető adó- és járulékbevételek összege a fejlesztésekhez hozzátett, költségvetési kiadásként jelentkező hazai társfinanszírozás mértékét

8 programok egységnyi elfogadott számlaértékre vetített költségvetési hatás alapján kialakított sorrendjében. - A TÁMOP egységnyi elfogadott számlaértékre vetített költségvetési hatása átlagos. A fejlesztési programban a többi operatív programhoz viszonyítva - alacsony a nem visszaigényelhető ÁFA és az anyagköltség adótartalmával kapcsolatos adó- és járulékbefizetések értéke és magas a fejlesztések támogatásintenzitása 10, tehát egységnyi fejlesztéshez köthető kifizetésben magas a költségvetés kiadási oldalát terhelő hazai társfinanszírozás értéke, azonban az operatív programban oly mértékben kiemelkednek a bérköltség adótartalmával és a bérjárulékokkal kapcsolatos bevételek, hogy képesek ellensúlyozni az ÁFA, az anyagköltség és a hazai társfinanszírozás komponenseinek hatását. - A KÖZOP-ban és a KEOP-ban átlagosak az ÁFA, anyagköltség és bérjellegű adó- és járuléktartalmával kapcsolatos költségvetési bevételek, viszont ezekben a fejlesztésekben magas a támogatásintenzitás, tehát egységnyi fejlesztéshez köthető kifizetésben magas a költségvetés kiadási oldalát terhelő hazai társfinanszírozás értéke. - A GOP-ban alacsony az egységnyi elfogadott számlával alátámasztott költés átlagos költségvetési hatása, annak ellenére, hogy alacsony az operatív program fejlesztéseinek támogatásintenzitása. A GOP fejlesztések alacsony támogatásintenzitásának költségvetésre való kedvező hatását ellensúlyozza, hogy a GOP-ban pályázó kedvezményezettek által benyújtott számlák 92%-a esetében a kedvezményezettek visszaigényelhetik ÁFA befizetéseiket. A visszaigényelhető ÁFA költségvetési pozíciója semleges, így nem növeli a költségvetés bevételi oldalát. - Az EKOP-ban a legalacsonyabbak az egységnyi értékű elfogadott számlára jutó átlagos költségvetési hatások. Ennek oka kettős: amellett, hogy az operatív program fejlesztéseiben magas a támogatásintenzitás, a fejlesztéseket megvalósító kedvezményezettek szinte teljes mértékben visszaigénylik ÁFA befizetéseiket. 10 A Melléklet II.-ben szemléletesen bemutatjuk, hogy mi a kapcsolat a támogatásintenzitás és a költségvetés bevételi és kiadási oldala között. Ágazati elemzés Három gazdasági ágazathoz kötődik a vizsgált hatások több mint fele: a három kiemelkedő ágazatban az építőipar két alágazattal szerepel (1., út-, vasút- és közműépítés; 2., lakó- és nem lakóépületek építése). A két építőipari alágazat mellett kiemelkedik a Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás ágazata, melyben 97%-ban a központi költségvetés intézményei valamint az önkormányzatok által megvalósított (általános közigazgatás, oktatás, kultúra, igazságügy, közbiztonság stb. fejlesztését célzó) beavatkozásokat valósítanak meg. 5. ábra, A legnagyobb közvetlen költségvetési hatással bíró szállítói ágazatok 27% 4% 4% 4% 6% 11% 24% 17% 42-Építőipar - Egyéb építmény építése (út, vasút, közmű) 84 -Közigazgatás és védelem; kötelező társadalombiztosítás 41 - Építőipar - Épületek építése (lakó- és nem lakóépület) 46 - Nagykereskedelem (kivéve: gépjármű és motorkerékpár) 71- Építészmérnöki és mérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat és elemzés 85 - Oktatás 25 - Fémfeldolgozási termék gyártása 43 - Építőipar - Speciális szaképítés (bontás, épületgépészeti szerelés...) Összes többi ágazat együtt A fenti ábrán látható az építőipar (TEÁOR kód: 41, 42, 43) kiemelkedő részaránya. Az iparág alágazatai foglalják el az ágazati sorrend első, harmadik és nyolcadik pozícióját az építőiparhoz kötődik a közvetlen költségvetési hatások csaknem 40%-a. Az elfogadott számlatételek alapján az építőipari fejlesztő tevékenységekből levezetett költségvetési hatások megközelítőleg 50%-a a KÖZOP, 15%-a pedig a KEOP prioritásainak keretében megvalósított fejlesztésekből származik

9 Regionális elemzés Regionális bontásban vizsgálva az eredményeket megállapítható, hogy a Közép-Magyarország régióban megvalósított projektekhez köthető a közvetlen költségvetési hatások negyede. A Közép-Magyarország régióban és a konvergencia régiókban megjelenő költségvetési hatások közt azonosított jelentős eltérésnek Budapest az oka, mert Budapesten van könyvelve az országos jelentőségű projektek (pl.: az egész országra kiterjedő infrastrukturális fejlesztések; munkanélküliek álláshoz jutását elősegítő országos képzési programok) költségvetési hatása. Ezek területi dezaggregációja számos módszertani nehézséget jelentett, ezért jelen elemzésünkben nem vállalkoztunk rá. 4. táblázat, A költségvetési hatás regionális megoszlása Régiók Költségvetési hatás Mrd Ft Közép-Magyarország 300 Észak-Alföld 206 Dél-Alföld 169 Közép-Dunántúl 135 Észak-Magyarország 126 Nyugat-Dunántúl 116 Dél-Dunántúl 96 Nincs megadva régió 33 Összesen 1180 A régiókban a vizsgált hatások mértéke szinte függvényszerű kapcsolatban van a régióban kivitelezett projektekhez köthető költéssel az elköltött fejlesztési források és a költségvetési hatások mértéke közt azonosított korreláció értéke 0,99. Főbb megállapítások és következtetések Elemzésünkben megkíséreltük kimutatni, hogy a Kohéziós Politika keretében megvalósított projektek hogyan hatnak a költségvetésre. A vizsgálatban a közvetlenül a kohéziós fejlesztések mértékéből levezethető bevételeket és kiadásokat becsültük meg. A költségvetési bevételek között a közvetlenül a fejlesztésekhez köthető adó és járulékbevételeket számszerűsítettük. Közvetlen költségvetési kiadásnak a Magyarország által a fejlesztések megvalósításához hozzátett hazai társfinanszírozást tekintettük. Az eredményeket a következő pontokban foglaljuk össze között EU-s támogatások költségvetésre gyakorolt hatása 1180 Mrd Ft-ra tehető. A Kohéziós Politika megvalósítása Magyarországon a költségvetésre nézve nettó értelemben véve pozitív hatással van, azaz több folyik be bevételként a fejlesztések adóvonzatai révén, mint amennyit Magyarország a társfinanszírozás formájában a projektekre költ. A pályázati rendszer működésének fokozatos felfutása miatt a vizsgált időszak első három évében elmaradtak a hatások az időszak második felében becsült értékektől. Ezzel egybehangzóan megállapíthatjuk, hogy a közt eltelt hét évben az uniós támogatásokból finanszírozott fejlesztések megvalósításának közvetlen költségvetési hatása évről évre magasabb volt. A gazdasági tevékenységek közül az építőipar alágazataiban becsültük a közvetlen költségvetési hatás csaknem 40%-át. Az iparág alágazatai között az út, vasút és közmű fejlesztésekből (TEÁOR kód - 42) származnak a legnagyobb hatások. A régiókban a vizsgált hatások mértéke szinte függvényszerű kapcsolatban van a régióban kivitelezett projektekhez köthető költéssel, azaz a fejlesztések szerkezetének regionális szintű különbségei nem eredményezik a fejlesztésekhez köthető költségvetési hatás mértékének jelentősebb eltérését

10 Módszertan Az elemzés alapjául szolgáló adatbázis forrása a ei EMIR ÚMFT 4.1.-es lekérdezés. A táblázatból minden olyan számlatételt figyelembe vettünk, amelyek pénzügyi teljesítése december 31-ig megtörtént a kedvezményezettek részére. Az elemzés alapját jelentő adatbázis a fejlesztési tevékenységek vonatkozó számláit mérlegtételekbe sorolva tartalmazza. Elemzésünkben nem szerepeltettük azon számlákat, melyek mérlegtétele nem volt sem bér-, sem pedig anyagköltségként értelmezhető (pl. Pénzügyi műveletek ráfordításai, Támogatási célú, tartósan adott kölcsön, Egyéb szolgáltatások költségei stb.). Mindennek következtében elemzésünkben az adatbázisban szereplő számlák értékének 94%-ával tudtunk számolni. A számítás alapadatait tartalmazó számlabontás 2 fő dimenzióban összes beérkezett számlatétel, elfogadott számlatétel - áll rendelkezésre. Elemzésünkben a költségvetési hatást az elfogadott számlatételek alapján számítjuk, tehát kifejezetten a fejlesztésekkel közvetlenül kapcsolatba hozható pénzmozgás költségvetési hatását becsültük. Az elemzésben figyelembe vettük, hogy a jövedelemtermelő projektek által termelt jövedelem csökkenti az Európai Bizottság felé elszámolható költségeket. Az Európai Uniós támogatások közvetlen költségvetési hatásának meghatározásához a következő irányadó módszertani lépésekkel dolgoztunk: - költségvetési vonatkozásukban különböző jövedelemtulajdonosi csoportokat definiáltunk; - közelítő adókulcsokat határoztunk meg anyagköltségre, bérköltségre, társasági adóra, egyszerűsített vállalkozói adóra, iparűzési adóra. A módszertani lépések részletes bemutatását a Melléklet I. tartalmazza. Melléklet I. A módszertani lépések részletes bemutatása Elemzésünk első lépésében a következő jövedelemtulajdonosi osztályokat határoztuk meg: 5. táblázat, Az elemzésben meghatározott jövedelemtulajdonosok Jövedelemtulajdonosi szektorok Központi költségvetés (költségvetési intézmények) Önkormányzatok és intézményeik 11 Non-profit szektor For-profit szektor Evás vállalkozások A jövedelemtulajdonosok ajánlott felosztásához éltünk azzal az egyszerűsítéssel, hogy a Non-profit szektor nem tartozik az ÁFA törvény hatálya alá, nem fizet társasági-, iparűzési adót és osztalékot, a profit céllal működő vállalkozások pedig iparűzésiadó-kötelesek és/vagy az ÁFA- és társasági adó törvény, vagy az EVA hatálya alá tartoznak. A központi költségvetés intézményei és az önkormányzatok szintén nem tartoznak az ÁFA-, társaságiadó- és iparűzésiadó-köteles körbe. A továbbiakban E elszámolható költséget, A nettó anyagköltséget (nem bér- és bérjellegű költséget), B bruttó bérkifizetést és ÁFA vissza nem igényelhető ÁFA-t finanszíroz S sajáterőből, U uniós és T hazai támogatásból. 11 A 2012 év végéig vizsgált számlatételek esetében az Önkormányzatok és intézményeik jövedelemtulajdonosi szektor intézményei az önkormányzati konszolidációt megelõzõ formájukban szerepelnek. A szektor tartalmazza az önkormányzati kórházak és iskolák pályázataival kapcsolatos számlatételeket, nem tartalmazza azonban az önkormányzatok gazdasági társaságainak és alapítványainak fejlesztésekkel kapcsolatos számláit, valamint a nemzetiségi önkormányzatok fejlesztésekre vonatkozó számlatételeit. Ezen számlatételek a többi jövedelemtulajdonosi szektorban kerültek megjelenítésre

11 A visszaigényelhető ÁFA-val nem foglalkozunk, mert az nem elszámolható támogatás alapjaként és költségvetési pozíciója semleges, véletlenszerű időbeni eltolással. A gazdasági összefüggések figyelembevételével elemzésünkhöz az alábbi módszertani logikát használtuk fel: β A bérköltség adótartama a bruttó bérre rakódó és abból levonandó adók és járulékok és a szakképzési hozzájárulás összege, felülre (tehát a szuperbruttó bérköltségre) vetítve, évente változott. A vonatkozó értéket 2011-ig 35,4%-ban, 2012-től 36,6%-ban határoztuk meg. 6. táblázat, Költségvetési hatások módszertani táblázata Kedvezményezett Központi költségvetés Önkormányzatok Non-profit szektor For-profit vállalatok EVA-s vállalkozások Költségvetési bevételek ÁFA+αA+βB ÁFA+αA+βB+µ(U+T A) ÁFA+ε(U+T)+αA+βB+µ(U+T)/2 Költségvetési kiadások Közkedvezményezettek sajáterejét is magába foglaló hazai társfinanszírozás Itt is fontos megjegyeznünk, hogy a központi költségvetés intézményeinek, valamint az önkormányzatoknak és intézményeiknek a fejlesztésekhez hozzátett sajátereje a hazai társfinanszírozás része. A módszertani táblázattal kapcsolatban a következő kiegészítő magyarázatokat tesszük: α Az anyagköltség adótartalma a beszállítói lánc egyes fokozatain keletkező hozzáadott érték adótartalma (bérek és nyereségek adóvonzatai és iparűzési adók) és az import ÁFA összege. A koefficiens értékét a kedvezményezett (ágazati besorolásának megfelelő átlagos) anyagfelhasználásának függvényében, Ágazati Kapcsolatok Mérlege tartalomszámítással lehet meghatározni. τ ε A társasági adó mértéke évente változott, elemzésünkben 12,9%-os értékkel számoltunk. Az EVA mértéke a tárgyidőszakban változott, értékét 2011-ig 25%-ban, 2012-től 37%-ban határoztuk meg. µ Az iparűzési adó területenként (és évente) változó mértékű volt, értékét elemzésünkben 2%-on rögzítettük. φ Az elszámolható költség fejlesztésre jellemző hányada beruházásként számlálható el, a maradék viszont folyó költségként a folyó évi társasági adó alapját csökkenti (pl. az ESzA-ból finanszírozott munkavállalói képzési költségei, járulékok megtérítése). A paramétert ERFA esetében 0-ra, ESzA esetében 100%-ra választottuk. Elemzésünkben az anyagköltség adótartalmát (α) nem a pályázó, hanem a fejlesztési tevékenység megvalósításával megbízott szállító 2008-as teáor kódja alapján határoztuk meg, mert úgy véljük, hogy a megvalósult fejlesztések költségvetési hatása ebben a megközelítésben pontosabban, szektor-specifikusabban becsülhető. Az anyagköltség adótartalmára az ágazati kapcsolatok mérlegéből invertálás segítségével számítottuk ki a közelítő értéket

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 7. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 7. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 7. számú napirendi pontja Javaslat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. által készített Regionális

Részletesebben

REGIONÁLIS KITEKINTÉSŰ STATISZTIKAI ÉS FORRÁSALLOKÁCIÓS ELEMZÉS

REGIONÁLIS KITEKINTÉSŰ STATISZTIKAI ÉS FORRÁSALLOKÁCIÓS ELEMZÉS REGIONÁLIS KITEKINTÉSŰ STATISZTIKAI ÉS FORRÁSALLOKÁCIÓS ELEMZÉS BARANYA MEGYE KÉSZÍTETTE: DDRFÜ NONPROFIT KFT. 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 6 Módszertani megfontolások... 7 Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

TOP 100. A 100 legnagyobb vállalkozás Az 50 legnagyobb pénzügyi vállalkozás A régiók 20-20 legnagyobb vállalkozása

TOP 100. A 100 legnagyobb vállalkozás Az 50 legnagyobb pénzügyi vállalkozás A régiók 20-20 legnagyobb vállalkozása TOP 100 A 100 legnagyobb vállalkozás Az 50 legnagyobb pénzügyi vállalkozás A régiók 20-20 legnagyobb vállalkozása Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közös kiadványa

Részletesebben

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

FEJLŐDÉS FEJLESZTÉS NÉLKÜL. A magyar és an AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HAZAI FELHASZNÁLÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE AZ ÖKOPOLITIKA SZEMSZÖGÉBŐL (2007 2013)

FEJLŐDÉS FEJLESZTÉS NÉLKÜL. A magyar és an AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HAZAI FELHASZNÁLÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE AZ ÖKOPOLITIKA SZEMSZÖGÉBŐL (2007 2013) 1. AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK HAZAI FELHASZNÁLÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE AZ ÖKOPOLITIKA SZEMSZÖGÉBŐL (2007 2013) ÖKOPOLITIKAI KÖZPOLITIKAI TANULMÁNYOK FEJLESZTÉS FEJLŐDÉS NÉLKÜL A magyar és an logo fekvő verziójának

Részletesebben

3. Az államháztartásra gyakorolt hatás

3. Az államháztartásra gyakorolt hatás 3. Az államháztartásra gyakorolt hatás 3.1. Összegfoglaló Az Operatív Programok államháztartási folyamatokra gyakorolt hatását elemző munka célja a strukturális beavatkozások államháztartási hatásainak

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése Tanulmány 2008. október Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A 2009. évi költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzése

Részletesebben

Önkormányzati beruházások finanszírozása az európai uniós támogatások tükrében*

Önkormányzati beruházások finanszírozása az európai uniós támogatások tükrében* Önkormányzati beruházások finanszírozása az európai uniós támogatások tükrében* Vasvári Tamás, közgazdász, kockázatkezelő E-mail: tamas.vasvari@gmail.com Az önkormányzatok gazdálkodása, jogszabályi helyzete

Részletesebben

A turizmus makrogazdasági. szerepe

A turizmus makrogazdasági. szerepe GKI GAZDASÁGKUTATÓ Rt. A turizmus makrogazdasági szerepe Készült a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a Magyar Szállodaszövetség, a Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége, a Vendéglátó

Részletesebben

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november

JELENTÉS. a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről. 12102 2012. november JELENTÉS a beruházásokhoz kapcsolódó adókedvezmények és támogatások ellenőrzéséről 12102 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-2016-180/2012. Témaszám: 1039 Vizsgálat-azonosító szám: V0572 Az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 1123 J/5029 2011. november. Domokos László elnök

TÁJÉKOZTATÓ. az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről. 1123 J/5029 2011. november. Domokos László elnök TÁJÉKOZTATÓ az európai uniós támogatások 2010. évi felhasználásának ellenőrzéséről 1123 J/5029 2011. november Domokos László elnök Erőforrás Gazdálkodási Főigazgató Számvevői Iroda Iktatószám: VE-004-043/2011

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Az Európai Unió fejlesztési forrásainak felhasználása

Az Európai Unió fejlesztési forrásainak felhasználása Tanulmányok Az Európai Unió fejlesztési forrásainak felhasználása Lehmann Kristóf, az ECOSTAT Kormányzati Gazdaság- és Társadalomstratégiai Kutató Intézet munkatársa, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatója

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ A magyar adórendszer és annak mezőgazdasági egyéni vállalkozókra gyakorolt hatása az Észak-alföldi Régióban Doktori (PhD)

Részletesebben

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 2007-2013 programozási időszak TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI... 6 1.1. Fogalom-meghatározások... 6 1.2. Elszámolhatósági

Részletesebben

Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai

Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai Társasági adó, SZJA és EVA bevallások tapasztalatai NAV sajtótájékoztató háttéranyag Budapest, 2011. szeptember 13. NAV sajtótájékoztató háttéranyag - Budapest, 2011. szeptember 13. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

A 2013. évi költségvetési törvényjavaslat

A 2013. évi költségvetési törvényjavaslat A 2013. évi költségvetési törvényjavaslat kockázatai Kockázatelemzés a költségvetési vita 1. fázisa és az adótörvények megszavazása után 2012. november 22. Jelen technikai kivetítés a Költségvetési Felelősségi

Részletesebben

VÉDJEGYINTENZÍV ÁGAZATOK MAGYARORSZÁGON

VÉDJEGYINTENZÍV ÁGAZATOK MAGYARORSZÁGON Simon Dorottya dr. Gonda Imre VÉDJEGYINTENZÍV ÁGAZATOK MAGYARORSZÁGON 1. Bevezetés, előzmények Egy országnak akkor van esélye fenntartani hosszú távú versenyképességét, ha kijelöl olyan stratégiai területeket,

Részletesebben

A CIVIL SZEKTOR PÉNZÜGYI ÉLETKÉPESSÉGE

A CIVIL SZEKTOR PÉNZÜGYI ÉLETKÉPESSÉGE A CIVIL SZEKTOR PÉNZÜGYI ÉLETKÉPESSÉGE FORRÁSOK, PÁLYÁZATI RENDSZER Nagy Renáta Nizák Péter I. Előzmények BEVEZETÉS Tanulmányunkban a magyarországi civil szektor pénzügyi életképességét, környezetét elemezzük.

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

6.4.4 KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATOK BERUHÁZÁSAI 83 6.4.5 VÁROSREHABILITÁCIÓ KMOP ALTÉMA... 83 6.4.6 TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK... 84

6.4.4 KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATOK BERUHÁZÁSAI 83 6.4.5 VÁROSREHABILITÁCIÓ KMOP ALTÉMA... 83 6.4.6 TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK... 84 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 67 6. BUDAPEST A... 68 6.1 VÁLTOZÁSOK, TRENDEK... 68 6.1.1 BUDAPEST I TÉRSZERKEZETE... 68 6.1.2 AZ ÁLLAMI VAGYON ÉS A PRIVATIZÁCIÓS BEVÉTELEK ALAKULÁSA... 70 6.1.3 MAGYARORSZÁG

Részletesebben

AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE *

AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HUTKAI ZSUZSANNA AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE * A tanulmány célja, hogy áttekintést adjon

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ ADÓK VERSENYKÉPESSÉGRE SÉGRE GYAKOROLT HATÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ ADÓK VERSENYKÉPESSÉGRE SÉGRE GYAKOROLT HATÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ AZ ADÓK VERSENYKÉPESSÉGRE SÉGRE GYAKOROLT HATÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: VÖRÖS GYULA

Részletesebben

Elemzés a makrogazdasági kilátásokról és a költségvetési kockázatokról

Elemzés a makrogazdasági kilátásokról és a költségvetési kockázatokról Elemzés a makrogazdasági kilátásokról és a költségvetési kockázatokról 2009. augusztus 18. 1 Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Fehér Csaba, Gerner Viktória, Gyöngyösi Zsolt,

Részletesebben

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 22.

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 22. TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 22. Gál Róbert Iván Simonovits András Szabó Miklós Tarcali Géza: A KOROSZTÁLYI ELSZÁMOLÁS MAGYARORSZÁGON A TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok: fontos közpolitikai

Részletesebben

Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020

Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-2020 TERVEZET 2013. március Equinox Consulting Kft. A stratégiát készítette: Equinox Consulting Kft. Kadlok Nándor, Péter András,

Részletesebben

A 2014. évi költségvetési törvényjavaslat

A 2014. évi költségvetési törvényjavaslat A 2014. évi költségvetési törvényjavaslat kockázatai 2013. november 30. Jelen elemzés a Költségvetési Felelősségi Intézet kiadványaként, jelentős részben önkéntesek munkájával készült és nagyrészt a 2010

Részletesebben

Dél-Alföld Intelligens Innovációs Szakosodási Stratégiája

Dél-Alföld Intelligens Innovációs Szakosodási Stratégiája Dél-Alföld Intelligens Innovációs Szakosodási Stratégiája Készítették: Bagdi Ferenc Gyulai Tamás Maróti Péter Dr. Molnár István Szigethy László 2013. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben