J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Halmaj község Képviselő-testülete NYÍLT ÜLÉS Szám: 7-24/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: december 29. napján, Halmaj Községi Önkormányzat üléséről. Ülés helye: Petőfi Sándor Közösségi Ház Halmaj Jelen vannak: Tóth József polgármester Béres Sándor alpolgármester Gráf Béláné Palásti László Slyizs Péter Szalipszki József Zsiga Istvánné Tóth Ferencné Kiss Zoltánné jegyző jegyzőkönyvvezető Tóth József polgármester tisztelettel köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület határozatképes. Az ülést megnyitja, javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetésével Kiss Zoltánnét bízzák meg. Az ülésen - a meghívóban foglaltakkal megegyezően - a következő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni: JAVASOLT NAPIREND 1.) Tájékoztatás az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről 2.) Egyéb indítványok, bejelentések Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadja a javaslatokat, és a következő napirend szerint üléseznek: NAPIREND 1.) Tájékoztatás az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről 2.) Egyéb indítványok, bejelentések NAPIREND TÁRGYALÁSA I NAPIREND Tájékoztatás az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről Tóth József polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy írásos előterjesztés nem készült az Önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetére vonatkozóan, ezért felkéri Polgáriné Csordás Judit vezető főtanácsost, hogy szóban tájékoztassa a Képviselő-testületet. Az Országgyűlés elfogadta a évi költségvetés megalapozásáról, valamint a évi költségvetésről szóló törvényt, azonban azok kihirdetésére eddig nem került sor, így a jövő évi várható bevételek még nem ismertek. Az Önkormányzat évi költségvetéséről két fordulóban dönt majd a Képviselő-testület. Ebben az évben a működőképesség megőrzésére 8 millió 325 eft. támogatásban részesült az Önkormányzat. A Belügyminisztériumhoz a napokban ismételten benyújtásra került 8 millió Ft. összegű támogatási igény.

2 2 A döntésre a mai nap folyamán kerül sor, jó esélye van az önkormányzatnak a támogatás elnyerésére. A működőképesség megőrzését elősegítő támogatás megállapítása esetén, a vártnál jobb pénzügyi pozícióba kerülhet az Önkormányzat. Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos elmondja, hogy a működőképességet megőrző támogatás jelentős segítséget jelent a pénzügyi egyensúly megteremtésében. A start közfoglalkoztatási programban biztosított két havi munkabér előleg 22 millió Ft. összegben december 31-én az önkormányzat számláján rendelkezésre áll. A BORSODVIZ Zrt. által fizetett 4 millió Ft. rendszerhasználati díj lekötésre került, az kizárólag az ivóvíz- és csatornahálózat felújítására fordítható, más célra nem használható december 31. fordulónapi időponttal várhatóan az alábbi követelésekkel lehet számolni, amelyek rendezése a következő évre húzódik át: Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér működtetésére október hónapban 3 millió Ft. összegben került benyújtásra elszámolás. A teljesítés azonban nem történt meg. Az orvosi rendelő felújítása során megtörtént az elszámolás a pályázati támogatás összegével. Megelőlegezésre kerültek a gép, műszer beszerzések 3,3 millió Ft. összegben, amit az elszámolás jóváhagyását követően megtérítenek az Önkormányzat számára. A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére ebben az évben 300 eft. kölcsönt biztosított az Önkormányzat pályázati támogatás megelőlegezésre, amelynek visszafizetése még nem történt meg. Halmaj Községért Jóléti Szolgálat Közalapítvány 500 eft., a CHACO Kft. 1 millió Ft. bérleti díjjal tartozik január hónapban kerül elszámolásra a TÁMOP kódjelű, Közösségépítés a kultúra erejével megnevezésű pályázat, melyből megközelítőleg 400 e Ft. támogatás várható évben fennálló kötelezettségek: A Halmaji Kastély Óvoda 1,5-2 millió Ft., az Önkormányzat 6 millió Ft. összegű kifizetetlen számlával rendelkezik évben megvalósítandó feladatok, melyekre megérkezett a támogatás: Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére átutalásra került 8,9 millió Ft. Az elszámolás határideje: december 31. Minden költségvetési évre jellemző, hogy év végén 3-4 millió Ft. számlatartozás halmozódik fel, ami ilyen nagyságrendű költségvetés esetén megfelelően kezelhető, tekintettel arra, hogy a kötelezettségekkel szemben követelések is vannak. Egyelőre még nem ismert a évi állami költségvetésből biztosított támogatás mértéke, ezért nehéz megítélni, hogy a kötelezettségek teljesítése milyen hatással lesz az önkormányzat jövő évi költségvetésére. A december havi pénzmozgás még nincs lekönyvelve, de az látható, hogy az iparűzési adóból megközelítőleg 3 millió Ft. pluszbevétel keletkezett. A költségvetés teljesítése az előirányzathoz viszonyítva várhatóan jól alakul mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Palásti László örül annak, hogy a évi költségvetésben jelentős hiány nem mutatkozik. Megjegyzi, hogy nehezebb helyzetbe kerülnek az önkormányzatok a működőképesség megőrzésére igénybe vehető támogatás jövő évi megszüntetése miatt. Kérdése, hogy amennyiben elegendő forrás rendelkezésre áll, miért nem egyenlítik ki a kifizetetlen számlákat? A meglévő kötelezettségek, valamint követelések összegzését követően hogyan alakul december 31-én a költségvetés egyenlege? Szalipszki József véleménye szerint, ha megfelelő számításokat végeznek, feltételezés szintjén meghatározható a költségvetés december 31-i záró egyenlege. Polgáriné Csordás Judit pénzügyi főtanácsos válaszában elmondja, hogy a korábban elmondottak alapján, a követelések és a kötelezettségek megközelítőleg azonosak. A kifizetetlen számlák kiegyenlítése megtörténhet december 31-ig, de az csak az elkülönített számlákon lévő forrásokból biztosítható, ami nem szerencsés, tekintettel arra, hogy a támogatás arra a célra fordítható, amire azt biztosították. Előzetes számításai szerint az egyenleg 34 millió Ft. körül alakul, a követelések és kötelezettségek egyenlege -2 millió Ft. és +2 millió Ft. között várható. Tóth József polgármester hozzáteszi, hogy az önkormányzat költségvetése összetett. A kötelezettségek valamint a követelések teljesítése során némi bizonytalansági tényező mindig szerepet játszik. A jövő évi költségvetéssel kapcsolatos információi szerint a nagy adóerő képességgel rendelkező települések esetében elvonásra lehet számítani. Halmaj községben az iparűzési adó mértéke, ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetében, naponta Ft. Véleménye szerint ezen adómérték megemelése indokolt lehet. A helyi adókról szóló törvény előírja, hogy adómérték növelésére év közben nincs lehetőség, az kizárólag január 1-jétől léphet hatályba.

3 3 Tekintettel arra, hogy a rendeletmódosítás nem került előkészítésre, ezért az legkorábban január 1-jei hatállyal vezethető be. A bevételek növelése érdekében lehetőség van más típusú helyi adó (földadó, kommunális adó) bevezetésére. Az adónemek bevezetését megfelelően elő kell készíteni, hatásvizsgálat előzi meg annak elfogadását. Bízik abban, hogy az iparűzési adón kívül más adónemek bevezetésére nem lesz szükség, tekintettel arra, hogy az további jelentős teher lenne a lakosság, valamint a helyi vállalkozók számára. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzott tájékoztatással egyhangúlag egyetért. II. NAPIREND Egyéb indítványok, bejelentések TÓTH JÓZSEF POLGÁRMESTER JUTALMAZÁSA Slyizs Péter, az Ügyrendi Bizottság elnöke a következőkről tájékoztatja a Képviselő-testületet: Az Ügyrendi Bizottság az ülést megelőzően döntött arról, hogy Polgármester úrnak, az elmúlt négy éves önkormányzati ciklusban és ez évben, a település fejlődése érdekében végzett munkája elismeréseként három havi bérének megfelelő összegű jutalom megállapítására tesz javaslatot a Képviselő-testületnek. Az Ügyrendi Bizottság állásfoglalásának kialakítását megelőzően tájékozódott az önkormányzat évi pénzügyi helyzetéről és arra a megállapításra jutott, hogy a jutalom kifizetése nem veszélyezteti a költségvetést. A bizottság munkájában részt vevő három közül két fő a Polgármester úr három havi bérének megfelelő összegű jutalom megállapítását indítványozta. A bizottság elnökeként - az anyagi helyzet kisebb bizonytalanságára tekintettel - két havi bérnek megfelelő összegű jutalom megállapításával ért egyet. Az Ügyrendi Bizottság működésére vonatkozó szabályok megegyeznek a Képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokkal, a bizottság testületként működik, ezért a többség véleményét figyelembe véve, Polgármester úr munkájának elismeréseként három havi bérének megfelelő összegű jutalom megállapítására tesz javaslatot. Tóth József polgármester bejelenti személyes érintettségét az ügyben, ezért a határozathozatalnál tartózkodni kíván. Hozzáteszi, hogy a döntésekkel összefüggő felelősség elsősorban a polgármestert terheli. Napi 8 óránál többet dolgozik. Számára azért kellemetlen a jutalmazására vonatkozó javaslat, mert a feladatokat csapatmunkában végezték, és ebben az évben sem a jegyző, sem más önkormányzati alkalmazott nem kapott jutalmat. Gráf Béláné, az Ügyrendi Bizottság tagja elmondja, hogy három havi bérnek megfelelő összegű jutalmazást támogat. A település évi költségvetése meghaladja az 500 millió Ft-ot. A település fejlődésének iránya, üteme jelentős mértékben függ a polgármester személyétől. Tóth József polgármester urat köszönet illeti meg eddigi tevékenységéért. Szalipszki József véleménye szerint, mint újonnan választott nek egy hónapos önkormányzati munka után nehéz megítélni ezt a kérdést. A Képviselő-testületnek a cikluszáró ülésen kellett volna döntést hozni a jutalmazásról. Azt javasolja, hogy térjenek vissza erre a jövő évben. Negatív egyenlegű költségvetés esetén nem tartja szerencsésnek a jutalom megállapítását. Az önkormányzatnak több fontos feladatot kell megoldani, példaként említi a köztemetőben a hangosítás kiépítését, valamint a vasútállomás területén található útszakasz rendbetételét. Összességében két havi bérnek megfelelő jutalom megállapítását támogatja. Béres Sándor alpolgármester véleménye szerint Polgármester úr eddig végzett tevékenységét mindenki nagyra értékeli, ezért a három havi bérnek megfelelő összegű jutalom megállapítását minden elfogadhatónak tartja. A bizonytalanságot az okozza, hogy megfelelő forrás rendelkezésre áll-e a költségvetésben erre a célra. Leszögezi, hogy az önkormányzat gazdálkodásában az elmúlt 20 év alatt működési probléma nem fordult elő, bízik benne, hogy a jövőben sem lesz. Az önkormányzat több éve biztosít a munkavállalók részére béren kívüli juttatást, mely szintén fordítható lett volna a különféle beruházások, fejlesztések finanszírozására. A polgármester úr több mint 20 éve, 1994-től irányítja az önkormányzat munkáját. Első megválasztását követően, hat alkalommal választották újra, mely eddigi munkájának az itt élő választók részéről történő elismerését is kifejezi egyben. Polgármester úr tevékenységét minden ciklus végén értékelték, a pénzügyi lehetőségek függvényében jutalom formájában is elismerték. A évi cikluszáró ülésen azonban erre nem került sor.

4 4 Hangsúlyozza, hogy a környéken a legdinamikusabban fejlődő település Halmaj község, a legelismertebb polgármester Halmaj község polgármestere. Az ide vonatkozó szabályok szerint a leköszönő polgármestert 3-6 havi bérének megfelelő juttatás illeti meg és illette meg az előző ciklusok alkalmával is, melyet az újraválasztás miatt egyetlenegy alkalommal sem kellett kifizetni. Az Ügyrendi Bizottság által javasolt három havi bérnek megfelelő összegű juttatás megállapításával ért egyet, mely összeg, ismerve a évi pénzügyi helyzetet, nem veszélyezteti az önkormányzat működését, azonban további eredményes munka motivációja is lehet. Bízik abban, hogy ezután is fáradhatatlanul, hasonló energiával irányítja majd a település életét. Zsiga Istvánné, az Ügyrendi Bizottság tagja egyetért a jutalmazással. Tóth József polgármester rendkívül sokat tesz a település fejlődéséért. Tóth Ferencné jegyző egyetért az alpolgármester úr véleményével. A vezető főtanácsos tájékoztatójában is elhangzott, kialakult gyakorlat szerint, 3-4 millió Ft. előző év végén keletkezett kötelezettség a következő év elején kerül kiegyenlítésre millió Ft.-os költségvetésnél a három havi bérnek megfelelő összegű jutalom kifizetése nem veszélyezteti az önkormányzat működőképességét. Palásti László fontosnak tartja, ne feledkezzen el a Képviselő-testület arról, hogy a választók által is elvárt, több halaszthatatlan feladatot kell megvalósítani. Ilyen a játszótér építése, valamint a vasútállomás környékének rendbetétele. Amennyiben a évi költségvetést megközelítően három millió Ft. egyenleggel zárja az önkormányzat, egyetért a három havi bérnek megfelelő összegű jutalom kifizetésével. A költségvetés bizonytalanságára tekintettel, két havi bérnek megfelelő összegű jutalmazásra tesz javaslatot. A témával kapcsolatban egyéb észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Tóth József polgármester összegezve az elhangzottakat, kéri, hogy aki az Ügyrendi Bizottság javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzott javaslatot 3 igen szavazattal, 3 nem szavazattal nem támogatja. (Tóth József polgármester nem vett részt a szavazásban.) Palásti László javasolja Tóth József polgármester úr részére 2,5 havi bérének megfelelő összegű jutalom megállapítását. Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzott javaslattal egyetért, és 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett (Tóth József polgármester nem vett részt a szavazásban) a következő határozatot hozza: Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 637/2014. (XII.29.) határozata Tóth József polgármester jutalmazásáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Ügyrendi Bizottság Tóth József (szül.: Szentistvánbaksa, március 26., an.: Kádas Piroska) Halmaj, Alkotmány út 36. szám alatti lakosnak, mint főállású polgármesternek jutalmazására vonatkozó javaslatát és azzal egyetért. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth József polgármester urat a település fejlődése érdekében kifejtett eredményes munkája elismeréseként 2,5 havi munkabérének megfelelő összegű jutalomban részesíti. A jutalom összege bruttó Ft., azaz egymillió százhuszonegyezernyolcszáztizenöt forint. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a kifizetésről haladéktalanul gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: jegyző

5 5 TÁJÉKOZTATÁS EGYÉB KÉRDÉSEKRŐL Tóth József polgármester a következőkről tájékoztatja a Képviselő-testületet: A november 27-én megtartott ülésen elhangzott, hogy elő kell készíteni a köztemetők rendjéről szóló helyi rendelet módosítását, tekintettel arra, hogy bevezetésre kerül a szociális temetés, amelynek feltételeit helyi rendeletben kell szabályozni. A rendeletmódosítás - jogszabályváltozás miatt január 1-jén lép hatályba, ezért a helyi rendelet megalkotása jelenleg nem indokolt. Korábbi ülésen is elhangzott, hogy lehetőség van a köztemetőt meghirdetni üzemeltetésre. Több temetkezési vállalkozó érdeklődött a temető hasznosításával kapcsolatban. Bérbeadás esetén, a szolgáltató meghatározott szolgáltatások biztosítását kizárólagossággal végezné. Javasolja, hogy később hozzanak végleges döntést az ügyben, addig tájékozódjanak még a részletekről. Az Önkormányzat részére 150 eft. vételárért megvásárlásra felajánlottak egy jó állapotban lévő, turisztikai célokra, sétakocsikázásra is alkalmas, gyári lapos szekeret. A szekéren legfeljebb 14 fő szállítható. Január 6-án tájékoztató előadás megtartására kerül sor a évi start közfoglalkoztatási programmal kapcsolatban a Munkaügyi Központban. Január hónapban, az általános iskola tornatermében, a közfoglalkoztatási programban résztvevők számára tréninget szerveznek. Kéri a ket, valamint a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat it, hogy a rendezvényen vegyenek részt, ahol megfogalmazásra kerülnek a programban résztvevőkkel szemben támasztott elvárások. Béres Sándor alpolgármester véleménye szerint a szekér megvásárlásáról a jövő évi költségvetés ismeretében hozzon döntést a Képviselő-testület. Jelenleg négy ló és egy munkaszekér képezi az önkormányzat tulajdonát, ezért még egy munkaszekérre szükség van. A köztemető magasabb színvonalú üzemeltetésével összefüggésben elmondja, hogy többször elhangzott már a temetőgondnok személyében történő változtatás szükségessége is. Javasolja, hogy a évi start közfoglalkoztatási program indulásával egy időben a személyi váltásra kerüljön sor. Szalipszki József elmondja, hogy november 27-i ülésen a főtér rendezésével összefüggő tervek készítésével megbízták az ABAÚJTERV Kft.-t. Emellett javasolta, hogy a településen élő Zsiros Renáta fiatal építésszel is vegye fel a kapcsolatot a Képviselő-testület. A tervező a STÚDIÓ Észak-magyarországi Tervező Kft. alkalmazásában áll. Elképzelhető, hogy helyi lakosként kedvezőbb tervezési díjért készíti a terveket. Mindenképpen fontosnak tartja, hogy a fejlesztési elképzeléseiről hallgassák meg, nézzék meg a vázlatterveit. Büszkeség lehet a településnek, amennyiben halmaji érdekeltségű tervező készíti a terveket. Tóth József polgármester hozzáteszi, hogy az ABAÚJTERV Kft.-vel még nem kötötték meg a megbízási szerződést. A Stúdió Kft. tervezte korábban az óvoda új épületrészét, valamint a teljes rekonstrukciót. Felveszi a kapcsolatot Zsiros Renáta építésszel. Kérhetnek ajánlatot a STÚDIÓ Kft-től is. Szakmailag igényes anyagot várnak. Slyizs Péter hozzáteszi, hogy 5 évig tervezőirodánál dolgozott, vázlattervet ez a tervezőiroda is készít. A vázlatkészítés ingyenes. A céggel történő kapcsolatfelvételben szívesen nyújt segítséget. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért. Tekintettel arra, hogy a nyílt ülésen több bejelentés, hozzászólás nem hangzott el, Tóth József polgármester önkormányzati segély megtárgyalása céljából zárt ülés megtartását rendeli el. K.m.f. Tóth József polgármester Tóth Ferencné jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer József polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását.

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását. Iktatószám: 705-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján 14:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 72/2013.(X.31.) önkormányzati határozat

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről. Ülés helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ (2344. Dömsöd, Béke tér 2.) Ülés ideje: 2013. október 28.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 114 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. november 25- én megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 február 10-én megtartott - üléséről.

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-136 /2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 28-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 28-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 28-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 28-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 52/2014. (IV.28.) A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú

Részletesebben