Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: /2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 1068-15/2014"

Átírás

1 Ügyiratszám: /2014 Jegyzőkönyv Készült: a augusztus 19-én 10 órakor kezdődő, Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségének tanácstermében (Neszmély, Fő u. 129.) tartott üléséről Jelen vannak: Janovics István polgármester Farkas Péter, Gál Istvánné, Pató Bálint, Szekeres Balázs képviselők Távol van az ülésről: Harcsa Balázs, Szabó Géza képviselők Meghívottként jelen van: László Ferenc kirendeltség-vezető Agg Petra jegyzőkönyvvezető Bazsó Anikó gazdálkodási előadó Budavári János horgászegyesület elnöke Asztalos Lajos Helyi Választási Bizottság tag jelölt Gazdag Ágnes Helyi Választási Bizottság tag jelölt Schultz Ferencné Helyi Választási Bizottság tag jelölt Lakosság részéről: 1 fő Janovics István polgármester: köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképes, mert a 7 fő képviselő közül 4 fő jelen van, Pató Bálint képviselő jelezte késését, Szabó Géza képviselő jelezte távolmaradását, Harcsa Balázs képviselőről továbbra sincs információnk. Javaslom, hogy a korábbi 7. napirendi pontot 2. napirendi pontként tárgyaljuk. Egyebek napirendi ponthoz: Janovics István polgármester:- Alpolgármester jelölése - Támogatás kérés a szerbiai árvízkárok enyhítésére - Nesztelen Talpak tánccsoport kérelme - Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme - tanulmányi szerződés - Hídverő pályázat - Tájékoztató földeladásról Szekeres Balázs képviselő: - Tájékoztató - Állampolgári kérdések

2 2 Indítványozom, hogy a képviselő-testület döntsön a mai testületi ülésen tárgyalandó napirendekről az alábbiak szerint: 1. Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak felkérésére. Előterjesztő: dr. Kórósi Emőke jegyző 3. /2014. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete a Neszmély Község 2014 évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról, Bazsó Anikó gazdálkodási előadó 4. /2014. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 9/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról, Bazsó Anikó gazdálkodási előadó 5. Beszámoló az önkormányzat 2014.évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előkészítő: László Ferenc kirendeltség-vezető, Bazsó Anikó gazdasági előadó 6. Neszmély Község Önkormányzata évi közbeszerzési szabályzatának módosítása 7. ÉDUVIZIG kezelésében lévő belterülettel határos ingatlanok bérbevétele 8. Pályázat benyújtása KEOP /F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítására 9. Intézkedési terv elfogadása: Az egészségügyi kártevők elleni védekezésről, a költségek fedezéséről, valamint a szükséges rendszabályok és eljárások végrehajtásáról 10. Egyebek

3 3 - Alpolgármester jelölése - Támogatás kérés a szerbiai árvízkárok enyhítésére - Nesztelen Talpak tánccsoport kérelme - Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme - tanulmányi szerződés - Hídverő pályázat - Tájékoztató földeladásról - Szekeres Balázs képviselő tájékoztatója - Állampolgári kérdések A polgármester megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő egyhangú, 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadja, és az alábbi határozatot hozza: 74/2014. (VIII.19.) határozata a augusztus 19-i testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontok meghatározásáról 1. Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak felkérésére. Előterjesztő: dr. Kórósi Emőke jegyző 3. /2014. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete a Neszmély Község 2014 évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról, Bazsó Anikó gazdálkodási előadó 4. /2014. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 9/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról, Bazsó Anikó gazdálkodási előadó 5. Beszámoló az önkormányzat 2014.évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előkészítő: László Ferenc kirendeltség-vezető, Bazsó Anikó gazdasági előadó 6. Neszmély Község Önkormányzata évi közbeszerzési szabályzatának módosítása 7. ÉDUVIZIG kezelésében lévő belterülettel határos ingatlanok bérbevétele

4 4 8. Pályázat benyújtása KEOP /F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítására 9. Intézkedési terv elfogadása: Az egészségügyi kártevők elleni védekezésről, a költségek fedezéséről, valamint a szükséges rendszabályok és eljárások végrehajtásáról 10. Egyebek - Alpolgármester jelölése - Támogatás kérés a szerbiai árvízkárok enyhítésére - Nesztelen Talpak tánccsoport kérelme - Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme - tanulmányi szerződés - Hídverő pályázat - Tájékoztató földeladásról - Szekeres Balázs képviselő tájékoztatója - Állampolgári kérdések 1. Beszámoló a két ülés között történt eseményekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Két ülés között: Janovics István polgármester: - Az önkormányzati képviselők és polgármesterek választása 204. október 12-ére került kitűzésre - Útfelújításra folytatódik a faluban, a járda rekonstrukciója megtörtént, jelenleg az óvodai játszótér és a Szilvapatak helyreállításának munkálatai zajlanak - Lezajlott az XVIII. Hídverő napok rendezvénysorozat is, szeretném itt is megköszönni azoknak a munkáját, akik emelték a rendezvény színvonalát Janovics István polgármester: amennyiben nincs más kérdés, kérem, aki a beterjesztett határozati javaslattal - Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolót elfogadja - egyetért, szavazzon. A polgármester megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő egyhangú, 4 igen szavazattal a beszámolót elfogadja, és az alábbi határozatot hozza: 75/2014. (VIII.19.) határozata a beszámoló a két ülés között történtekről

5 5 Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolót elfogadja. 2. Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak felkérésére. Előterjesztő: dr. Kórósi Emőke jegyző, Janovics István polgármester: köszöntöm a megjelenteket, képviselő társaim megkapták az előterjesztést, van-e kérdés? László Ferenc kirendeltség-vezető: a jelen nem lévő tagoktól egy másik időpontban természetesen kivesszük polgármester úrral az esküt. Janovics István polgármester: amennyiben nincs más kérdés, kérem, aki a beterjesztett határozati javaslattal - Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a évi a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására a Helyi Választási Bizottság tagjaira tett javaslatot. A évi XXXVI. törvény 24. alapján a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket választja meg. Tagok: - Molnár István Neszmély, Kertalja út 8. - Asztalos Lajos Neszmély, Felsőhegy út 5. - Gazdag Ágnes Neszmély, Rózsa utca 1. Póttagok: - Kecskemétiné Halomi Edina Neszmély, Szilvapatak utca 7. - Schultz Ferencné Neszmély, Kásáshegyalja út 5. Felhívja a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki, - egyetért, szavazzon. A polgármester megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő egyhangú, 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadja, és az alábbi határozatot hozza: Neszmély Község Önkormányzat Képvsielő-testületének 76/2014.(VIII.19.) határozata Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a évi a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására a Helyi Választási Bizottság tagjaira tett javaslatot. A évi XXXVI. törvény 24. alapján, a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbi személyeket választja meg. Tagok: - Molnár István Neszmély, Kertalja út 8. - Asztalos Lajos Neszmély, Felsőhegy út 5. - Gazdag Ágnes Neszmély, Rózsa utca 1. Póttagok: - Kecskemétiné Halomi Edina Neszmély, Szilvapatak utca 7. - Schultz Ferencné Neszmély, Kásáshegyalja út 5.

6 6 Felhívja a polgármestert, hogy a megválasztott tagoktól az esküt vegye ki. és folyamatos László Ferenc kirendeltség-vezető, HVI - vezető-helyettes Janovics István polgármester a Helyi Választási Bizottság jelenlévő tagjaitól, az esküt kiveszi. 3. /2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a Neszmély Község 2014 évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról Gál Istvánné képviselő: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a költségvetés módosítását elfogadásra javasolja. Janovics István polgármester: amennyiben nincs több kérdés, kérem, aki a beterjesztett írásos rendelet tervezettel - Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1.. A Neszmély Község Önkormányzatának 2014 évi költségvetéséről szóló 1/2014 (I.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) Bevételi főösszegét: E Ft-ban b) Kiadási főösszegét: E Ft-ban állapítja meg. 2.. A Rendelet 1. (2) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület a költségvetési céltartalék összegét: E Ft-ban állapítja meg. 3. A Rendelet 2. (3) bekezdésének b) pontjának 1. és 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. és 2. melléklete lép. 4. A Rendelet 3. (1) bekezdésének 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. 5. A Rendelet 3. (2) bekezdésének 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. 6. Ez a rendelet szeptember 01-én lép hatályba. - egyetért, szavazzon. A polgármester megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő egyhangú, 4 igen szavazattal a rendelet tervezetet elfogadja, és az alábbi rendeletet alkotja:

7 7 9/2014.(VIII. 25.) önkormányzati rendelete Neszmély Község Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló 1/2014.(I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1.. A Neszmély Község Önkormányzatának 2014 évi költségvetéséről szóló 1/2014 (I.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) Bevételi főösszegét: E Ft-ban d) Kiadási főösszegét: E Ft-ban állapítja meg. 2.. A Rendelet 1. (2) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület a költségvetési céltartalék összegét: E Ft-ban állapítja meg. 3. A Rendelet 2. (3) bekezdésének b) pontjának 1. és 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. és 2. melléklete lép. 4. A Rendelet 3. (1) bekezdésének 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. 5. A Rendelet 3. (2) bekezdésének 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. 6. Ez a rendelet szeptember 01-jén lép hatályba. Dr. Kórósi Emőke jegyző Janovics István polgármester A rendelet kihirdetve: augusztus 25-én. Dr. Kórósi Emőke jegyző

8 8 4. /2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 9/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról Gál Istvánné képviselő: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a rendeletet elfogadásra javasolja. Janovics István polgármester: képviselőtársaim megkapták az előterjesztést, amennyiben nincs kérdés, kérem, aki a beterjesztett írásos rendelettervezettel- Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló évi C. törvény 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a) az építményadót b) magánszemélyek kommunális adóját c) idegenforgalmi adót d) iparűzési adót vezeti be. 2. építményadó 2. (1) Az építményadó mértéke 500 Ft/m 2 /év. (2) Mentes az építményadó alól az önkormányzat közigazgatási területén lévő építmények közül a lakás céljára szolgáló épület, épületrész kivéve, ha vállalkozási célra használják. 3. Magánszemélyek kommunális adója 3. (1) Az adó mértéke adótárgyanként Ft/év. (2) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól a magánszemély tulajdonában lévő beépítetlen belterületi földrészlet, és az az építmény, amely után építményadó fizetési kötelezettség keletkezik. 4. Idegenforgalmi adó 4. (1) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 330 Ft. 5. Helyi iparűzési adó 5. (1) A helyi iparűzési adó mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 2 %. (2) ideiglenes jelleggel folytatott iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke Ft/nap. 6. Záró rendelkezések 6. (1) Ez a rendelet október 1-jén lép hatályba. (2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 9/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet

9 9 - egyetért, szavazzon. A polgármester megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő egyhangú, 4 igen szavazattal a rendelet tervezetet elfogadja, és az alábbi rendeletet alkotja: 10/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete A helyi adókról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló évi C. törvény 1. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 3. Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete e) az építményadót f) magánszemélyek kommunális adóját g) idegenforgalmi adót h) iparűzési adót vezeti be. 4. építményadó 3. (1) Az építményadó mértéke 500 Ft/m 2 /év. (2) Mentes az építményadó alól az önkormányzat közigazgatási területén lévő építmények közül a lakás céljára szolgáló épület, épületrész kivéve, ha vállalkozási célra használják. 3. Magánszemélyek kommunális adója 3. (1) Az adó mértéke adótárgyanként Ft/év. (2) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól a magánszemély tulajdonában lévő beépítetlen belterületi földrészlet, és az az építmény, amely után építményadó fizetési kötelezettség keletkezik. 4. Idegenforgalmi adó 4. (1) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 330 Ft. 5. Helyi iparűzési adó 5. (1) A helyi iparűzési adó mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 2 %. (2) ideiglenes jelleggel folytatott iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke Ft/nap. 6. Záró rendelkezések 7. (1) Ez a rendelet október 1-jén lép hatályba. (2) Hatályát veszti a helyi adókról szóló 9/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelet.

10 10 Záradék: Janovics István polgármester dr. Kórósi Emőke jegyző A rendelet kihirdetve: augusztus 25. dr. Kórósi Emőke jegyző 5. Beszámoló az önkormányzat 2014.évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Gál Istvánné képviselő: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az önkormányzat 2014.évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadásra javasolja. Janovics István polgármester: amennyiben nincs kérdés, kérem, aki a beterjesztett határozati javaslattal, - Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót - egyetért, szavazzon. A polgármester megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő, egyhangú, 4 igen, szavazattal a javaslatot elfogadja, és az alábbi határozatot hozza:. 77/2014. (VIII 19.) határozata Neszmély Község önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Határidő: Azonnal 6. Neszmély Község Önkormányzata évi közbeszerzési tervének és közbeszerzési szabályzatának módosítása Gál Istvánné képviselő: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a határozatot. Szekeres Balázs képviselő: szeretném elkérni a közbeszerzési szabályzatunkat, mert a következő testületi ülésre ezzel kapcsolatban benyújtanék egy előterjesztést.

11 11 Janovics István polgármester: kérem, aki a beterjesztett határozati javaslattal egyetért, - Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a közbeszerzési szabályzat és a évi közbeszerzési terv módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint - szavazzon. A polgármester megállapítja, hogy a jelenlévő 4 képviselő, egyhangú, 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadja, és az alábbi határozatot hozza: 78/2014. (VIII. 19.) sz. határozata a közbeszerzési szabályzat és a évi közbeszerzési terv módosításáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a közbeszerzési szabályzat és a évi közbeszerzési terv módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint. Pató Bálint képviselő megérkezett. 7. ÉDUVIZIG kezelésében lévő belterülettel határos ingatlanok bérbevétele Gál Istvánné képviselő: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a szerződés megkötését. Janovics István polgármester: azokról a Duna parti területekről van szó, amelyek a vasúti töltéstől északi irányban határolják a települést, 15 évre bérbe adnák. Szekeres Balázs képviselő: szeretném megkérdezni, hogy a szerződést ki mondta fel és mire hivatkozva? Janovics István polgármester: a vízügy mondta fel, január 2-i keltezéssel küldött egy levelet, melyben kérik a szerződés felmondását. Ezt az önkormányzat megtámadta, mert a szerződés tartalmazott egy olyan feltételt, hogy a szerződés felbontását legalább az adott év január 1-jéig be kell nyújtani. Jogosnak találták a jelzésünket és írtak egy másik levelet, melyben előre jelezték, hogy december 31-gyel szeretnék felmondani a szerződést. Többször tárgyaltunk velük azóta, most küldték meg, hogy újra bérbe adnák a területeket 15 évre. Szekeres Balázs képviselő: szeretném megkérdezni, hogy a 0426 hrsz-ú területen a töltésen folyó munkálatokat milyen okból függesztették fel? Janovics István polgármester: parlagi sas fészket találtak, költési ideje novemberig tart, addig felfüggesztésre kerültek a munkálatok. Janovics István polgármester: kérem, aki a beterjesztett határozati javaslattal - A. Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy szerződést kíván kötni a belterülettel határos ingatlanok haszonbérbeadásáról, az Ávt. 24. (2) bekezdés a.)

12 12 pontja és az Nvt. 11. (17.) bekezdése alapján versenyeztetés nélküli hasznosítás, önkormányzati feladatot ellátó szervezet javára. Továbbá az Nvtv. 23. (13.) bekezdése alapján szabályozottan, az igényt önkormányzatunk a nemzeti vagyon ingyenesen történő haszonbérbeadásával kérelmezi, közfeladat ellátása céljából. B.) Az önkormányzat az A.) pontban megjelölt jogszabályok alapján kérelmet nyújt be a 0420/1, 0420/2, 0420/4, 0422/1, 0421/1, 0428, 0430, 0438, 0437/1, 0437/35, 0433 hrsz.-ú területek haszonbérbevételére, az előterjesztésben leírt közfeladatok megvalósítására. C.) A Képviselő-testület felhatalmazza Janovics István polgármestert, hogy a határozat A. és B. pontjában megjelölt területek haszonbérbevételéről a szándéknyilatkozatát megküldje és az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat lefolytassa, pozitív visszajelzés esetén a haszonbérleti szerződést kösse meg - egyetért, szavazzon. A polgármester megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő, egyhangú, 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadja, és az alábbi határozatot hozza: 79/2014.(VIII.19.) sz. határozata Az ÉDUVIZIG kezelésében lévő belterülettel határos ingatlanok bérbevételéről A.) B.) Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy szerződést kíván kötni a belterülettel határos ingatlanok haszonbérbeadásáról, az Ávt. 24. (2) bekezdés a.) pontja és az Nvt. 11. (17.) bekezdése alapján versenyeztetés nélküli hasznosítás, önkormányzati feladatot ellátó szervezet javára. Továbbá az Nvtv. 23. (13.) bekezdése alapján szabályozottan, az igényt önkormányzatunk a nemzeti vagyon ingyenesen történő haszonbérbeadásával kérelmezi, közfeladat ellátása céljából. Az önkormányzat az A.) pontban megjelölt jogszabályok alapján kérelmet nyújt be a 0420/1, 0420/2, 0420/4, 0422/1, 0421/1, 0428, 0430, 0438, 0437/1, 0437/35, 0433 hrsz.-ú területek haszonbérbevételére, az előterjesztésben leírt közfeladatok megvalósítására. C.) A Képviselő-testület felhatalmazza Janovics István polgármestert, hogy a határozat A. és B. pontjában megjelölt területek haszonbérbevételéről a szándéknyilatkozatát megküldje és az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat lefolytassa, pozitív visszajelzés esetén a haszonbérleti szerződést kösse meg. 8. Pályázat benyújtása KEOP /F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítására Szekeres Balázs képviselő: javaslom, hogy az előterjesztésben szereplő pályázati összegeket módosítsuk a közbeszerzési terv szerinti értékekre. László Ferenc kirendeltség-vezető: pontos értéket a közbeszerzési eljárás után fogunk tudni, a tervező MFt közé tette a pályázati összeget, természetesen módosíthatjuk az előterjesztést, a kérésnek megfelelően.

13 13 Janovics István polgármester: kérem, aki a beterjesztett határozati javaslattal-1. Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint elfogadja a KEOP /F pályázat közbeszerzési felhívását és hozzájárul, hogy az az előterjesztésben szereplő vállalkozók részére kerüljön megküldésre, ajánlattételre. 2. Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bíráló bizottság tagjának felkéri Bátky Miklóst elnöknek, László Ferencet és Bazsó Anikót tagnak. 3. Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Janovics István polgármester urat a bíráló bizottság javaslatának figyelembe vételével a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára és a feltételes vállalkozási kiviteli szerződés aláírására. 4. A pályázat előkészítésének költségeit az önkormányzat évi költségvetésének pénzügyi tartaléka terhére biztosítja - egyetért, szavazzon. A polgármester megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő, egyhangú, 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadja, és az alábbi határozatot hozza: 80./2014. (VIII.19.) sz. határozata A KEOP /F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítására pályázat benyújtásáról 1. Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerint elfogadja a KEOP /F pályázat közbeszerzési felhívását és hozzájárul, hogy az az előterjesztésben szereplő vállalkozók részére kerüljön megküldésre, ajánlattételre. 2. Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bíráló bizottság tagjának felkéri Bátky Miklóst elnöknek, László Ferencet és Bazsó Anikót tagnak. 3. Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Janovics István polgármester urat a bíráló bizottság javaslatának figyelembe vételével a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára és a feltételes vállalkozási kiviteli szerződés aláírására. 4. A pályázat előkészítésének költségeit az önkormányzat évi költségvetésének pénzügyi tartaléka terhére biztosítja. László Ferenc kirendeltség-vezető 9. Intézkedési terv elfogadása: Az egészségügyi kártevők elleni védekezésről, a költségek fedezéséről, valamint a szükséges rendszabályok és eljárások végrehajtásáról Gál Istvánné képviselő: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az intézkedési terv elfogadását javasolja a képviselő-testület számára. László Ferenc kirendeltség-vezető: lakossági bejelentést kaptunk, mely az Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatósághoz is bejelentésére került, az igazgatóság hozott egy végzést, melyben intézkedési terv elfogadását kéri a képviselő-testülettől. Helyszíni bejárás során patkányfészket nem találtunk, a bejelentő elmondása szerint a vasúti töltésnél vagy a Duna parton lehetnek patkányok. Megállapítottuk, hogy önkormányzati tulajdonban

14 14 lévő ingatlanon nincsenek. Ennek ellenére az intézkedési tervet a kérésnek megfelelően elkészítettük. Janovics István polgármester: kérem, aki a beterjesztett határozati javaslattal- Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a céltartalék terhére Ft elkülönítésre kerüljön közegészségügyi és járványügyi veszélyhelyzet elhárítása céljából az intézkedési terv szerint. Az előterjesztés mellékletét képező intézkedési tervet a képviselőtestület jóváhagyja - egyetért, szavazzon. A polgármester megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő, egyhangú, 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadja, és az alábbi határozatot hozza: 81/2014. (VIII.19.) sz. határozata Intézkedési terv elfogadása: Az egészségügyi kártevők elleni védekezésről, a költségek fedezéséről, valamint a szükséges rendszabályok és eljárások végrehajtásáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a céltartalék terhére Ft elkülönítésre kerüljön közegészségügyi és járványügyi veszélyhelyzet elhárítása céljából az intézkedési terv szerint. Az előterjesztés mellékletét képező intézkedési tervet a képviselő-testület jóváhagyja. László Ferenc kirendeltség-vezető 10. Egyebek Alpolgármester választása: Janovics István polgármester: utolsó testületi ülésünkön a képviselő-testületet tájékoztattam, hogy a következő ülésre beterjesztek egy javaslatot az alpolgármester választására. Most úgy gondolom, erre a rövid időre nincs értelme alpolgármestert választani. Szekeres Balázs képviselő: a többször hangsúlyoztam, hogy fontosnak tartom az alpolgármester választást a törvényesség helyreállítása érdekében, mivel az SZMSZ-ünk ellentmondásos a mostani állapottal. Még egyszer mondom, hogy nem tartom fontosnak az alpolgármester személyét, bárkit megszavazok. A törvénytelen állapotot mindenképpen meg kell szüntetni, én képviselőként a kormányhivatal felé nem élek jelzéssel, de biztos lenne olyan, aki megtenné. Janovics István polgármester: tennék egy javaslatot Gál Istvánné képviselő személyére. Gál Istvánné képviselő: a felkérést elfogadom. Janovics István polgármester: kérem, határozattal döntsünk az alpolgármester megválasztásáról - Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete megválasztja Gál Istvánnét alpolgármesternek mely javaslattal a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással egyetért és a következő határozatot hozza:

15 15 82./2014.(VIII.19.) sz. határozata Alpolgármester választásáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete megválasztja Gál Istvánnét alpolgármesternek. Az alpolgármester a képviselőtestület előtt az esküt tesz. Támogatás kérés a szerbiai árvízkárok enyhítésére: Gál Istvánné képviselő: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a támogatást nem javasolja. Pató Bálint képviselő: sajnos nem tudtam megnézni, hogy milyen mértékben lakják magyarok a települést, ha magyar károsultakról van szó, akkor szívesen támogatnám őket. Szekeres Balázs képviselő: én megnéztem és nem magyar lakta a település, ezért én sem javaslom a támogatást. Janovics István polgármester: kérem, aki a beterjesztett határozati javaslattal egyetért - Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szerbiai árvízkárosultakat nem támogatja - szavazzon. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza:.83/2014.(viii.19.) határozata A szerbiai árvízkárosultak támogatásáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szerbiai árvízkárosultakat nem támogatja. Nesztelen Talpak Tánccsoport kérelme: Szekeres Balázs képviselő: szeretném megkérdezni, hogy kivel van jelenleg bérleti szerződésünk? Janovics István polgármester: jelenleg szerződésünk nincsen senkivel, a tánccsoporton kívül zumba és trambulin órát szoktak tartani. Szerződést szeretnénk kötni minden használóval. Szekeres Balázs képviselő: támogatjuk őket valamivel?

16 16 Janovics István polgármester: eddig azzal támogattuk őket, hogy nem kértünk bérleti díjat. Gál Istvánné képviselő: úgy gondolom, hogy ameddig neszmélyiek használják a termet, addig ne kérjünk bérleti díjat. László Ferenc kirendeltség-vezető: javaslom, hogy a művelődési ház használatára dolgozzunk ki egy szabályzatot, hogy milyen feltételekkel adjuk ki a termet, és akitől nem kérünk bérleti díjat, azzal is kössünk szerződést. Janovics István polgármester: kérem, aki a beterjesztett határozati javaslattal egyetért- Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a novemberi testületi ülésre a művelődési ház szabályzatát elkészíti - szavazzon. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 84/2014.(VIII.19.) határozata Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a novemberi testületi ülésre a művelődési ház szabályzatát elkészíti. Határidő: novemberi testületi ülés Mosolyért Alapítvány kérelme Gál Istvánné képviselő: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a Mosolyért Alapítvány kérését nem támogatja. Szekeres Balázs képviselő: nekem is az a véleményem, hogy egy évben egyszer támogassunk egy alapítványt, ha jövőre megkeresnek minket, akkor újra szívesen nyújtok segítséget. Janovics István polgármester: kérem, aki a beterjesztett határozati javaslattal egyetért - Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mosolyért Alapítvány kérelmét nem támogatja - szavazzon. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 85/2014.(VIII.19.) határozata Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mosolyért Alapítvány kérelmét nem támogatja.

17 17 Tanulmányi szerződés: Janovics István polgármester: a hivatal egyik dolgozója a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre nyert felvételt, a tanulmányi szerződést a hivatal kötné. A hivatal költségvetésben ez plusz kiadásként szerepelne, ezért csak akkor van mód a szerződés megkötésére, ha az önkormányzat a saját kiegészítő támogatása terhére, egyedi döntés alapján, fedezetet nyújt. Szekeres Balázs képviselő: szeretném megkérdezni, hogy miért nem készült előterjesztés erről a napirendi pontról? Janovics István polgármester: az előterjesztésben sem tudtunk volna több információt elmondani, de természetesen, ha ez a kérés, akkor készítünk róla előterjesztést. Pató Bálint képviselő: úgy gondolom, hogy előterjesztés nélkül is el tudjuk dönteni, hogy akarjuk-e támogatni, vagy sem. Szekeres Balázs képviselő: nem kívánok én sem előterjesztést, csak hiányolom, hogy nem kaptam tájékoztatást ezt megelőzően. Farsang Anett helyi lakos: van-e egyéb kötelezettség a szerződésben, hogy az iskolai évek elvégzése után itt tudnánk-e marasztalni a munkavállalót? László Ferenc kirendeltség-vezető: A tanulmányok idejére kötjük szerződést, ahány évig a tanulmányi szerződésben szereplő összeg folyósítására sor kerül, annyi évig vállalja a munkát, a hivatal dolgozójaként. Janovics István polgármester: kérem, aki a beterjesztett határozati javaslattal- Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltsége szerződést kössön a hallgatóval a tandíj és az útiköltség átvállalásával, (a szabadságot a jogszabály szerint biztosítja) - egyetért, szavazzon. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 86/2014.(VIII.19.) határozata Tanulmányi szerződésről Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltsége szerződést kössön a hallgatóval a tandíj és az útiköltség átvállalásával (a szabadságot a jogszabály szerint biztosítja). Hídverő napok pályázata Janovics István polgármester: a Hídverő napok rendezvénysorozat megszervezésére szeretnénk pályázni, 5000 Ft nevezési díjat kell befizetni, szeptember 11-ig lehet nevezni. Kérem, aki a beterjesztett határozati javaslattal - Neszmély Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Közművelődési és Népművészet Kollégiuma által kiírt pályázaton részt kíván venni - egyetért, szavazzon.

18 18 A képviselő-testület 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 87/2014.(VIII.19.) határozata Közművelődési és Népművészet Kollégiuma által kiírt pályázatról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közművelődési és Népművészet Kollégiuma által kiírt pályázaton részt kíván venni. Tájékoztató földvásárlásról: Janovics István polgármester: a képviselő-testület előző testületi ülésén abban maradtunk, hogy minden Neszmélyt érintő földeladásról tájékoztatás adunk. A testületnek érdemi döntést akkor kell hozni, ha valaki megtámadja a földeladást. Aki szeretne, betekinthet az anyagba, megteheti. Kérem, aki a beterjesztett határozati javaslattal - Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a neszmélyi 1474 hrsz.-ú szőlő megnevezésű ingatlan eladását tudomásul veszi - egyetért, szavazzon. A polgármester megállapítja, hogy a jelenlévő 5 képviselő egyhangú, 5 igen szavazattal a javaslatot elfogadja, és az alábbi határozatot hozza: 88/2014. (VIII.19.) határozata 1474 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testülete a neszmélyi 1474 hrsz.-ú szőlő megnevezésű ingatlan eladását tudomásul veszi. Felhívás: Szekeres Balázs képviselő: az elhangzottakról szó szerinti jegyzőkönyvet szeretnék. Többen is felhívták a figyelmemet arra, hogy a közelgő önkormányzati választások miatt elindult egy lejárató kampány ellenem, melynek lényege, hogy azért szavazzanak a jelenlegi, tehát Janovics István polgármesterre, mert ha rám szavaznának, akkor bezáratnám az óvodát. Szeretném elmondani, hogy becsületsértés és rágalmazás vádjával keresetlevelet fogok beadni mindazok ellen, akik ezt a hamis, provokatív, felháborító és sértő, ráadásul teljesen abszurd kitalációt terjesztik rólam. Szeretném megemlíteni, hogy ennek abszurdságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a települési önkormányzatok kötelező feladatainak egyike az óvodai nevelés! Tehát hangsúlyozom még egyszer, az óvoda megléte eleve kötelező, s nem egyénileg választható Továbbá szeretném kiemelni - mert kikívánkozik- Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (VI.25.) sz. határozatát, melyben a KEOP /F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával című pályázaton történő részvételről hozott határozatot az általam is képviselt

19 19 testület és döntött egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal) a pályázaton történő részvétel mellett. Ennek célja többek között az, hogy 30 és 150 millió Ft közötti összegben az óvoda széleskörű korszerűsítésen essen át! Értem ezalatt az óvoda modern hőszigetelését, külső nyílászárók cseréjét, világítási rendszerek korszerűsítését, napelemes, napkollektoros, biomassza üzemű rendszerek kialakítását. Tehát ezek legkevésbé sem az óvoda bezárásáról szólnak, hanem pont, hogy ellenkezőleg az épület további sikeres működéséről, annak még vonzóbbá és szebbé válásának köszönhetően. Arról, hogy a jövőben még többen válasszák majd a neszmélyi óvodát! Aki, vagy akik tehát a tények ellenére - pusztán személyes nézeteltérésből eredhetően- mégis azt terjesztik rólam, hogy be akarom zárni azt az óvodát, amit korszerűsíteni és ezáltal népszerűsíteni szeretnék, azok szégyelljék magukat. Szekeres Balázs képviselő: szeretném tájékoztatni a testületet, hogy a tegnapi nap folyamán egy veszélyes tűzesetnek voltam tanúja, a Violin hajótól nem messze száraz faágak égtek, értesítettem a tűzoltóságot, a tettes ismeretlen. Állampolgári kérdések: Vizimolnár utca: Szekeres Balázs képviselő: az utcában az emulziós réteg leterítése elmaradt. Azt az ígértet kaptuk, hogy a munka el lesz végezve. László Ferenc kirendeltség-vezető: a szerződésben az út helyreállítása szerepelt, zúzott kő leterítésére, a mart aszfaltot nem írhattuk bele, ez az ott lakók kérése volt. Ez egy vis maior támogatás és csak az eredeti állapotot lehetett helyreállítani. Szekeres Balázs képviselő: a Vizimolnár utcában a tavalyi árvíz óta is homokzsákok találhatóak, amik különösen fertőzöttek. Janovics István polgármester: a dunaalmási hivatalt kell ezzel kapcsolatban keresni, mert azokat a zsákokat ők hagyták ott, felveszem a kapcsolatot Czeglédi Zoltán polgármester úrral. Millecentenáriumi park: Szekeres Balázs képviselő: szeretnék érdeklődni, hogy az eladással kapcsolatban történt-e fejlemény? Janovics István polgármester: azt tudom elmondani, hogy volt egy értekezlet, ott elhangzott, hogy három tulajdonosból kettő szeretné a pénzét visszakapni, a terület megvásárlására érkeztek be ajánlatok. Pató Bálint képviselő: ha eladásra kerül sor, akkor meg kell osztani a területet, véleményem szerint a focipályát és az öltözőt ne adjuk el.

20 20 Pro Neszmély Közalapítvány: Szekeres Balázs képviselő: szeretnék érdeklődni, hogy van-e előre lépés az alapítvánnyal kapcsolatban, beszéltünk-e az ügyvédünkkel? László Ferenc kirendeletség-vezető: jogi képviselőt abban az esetben tudunk fogadni, ha van egységes álláspont a képviselő-testület részéről. Pató Bálint képviselő: milyen pénzbeli hátrány éri az önkormányzatot, ha megszűnik az alapítvány? Janovics István polgármester: semmilyen. Pató Bálint képviselő: továbbra sem látom értelmét az alapítvány működésének. Szekeres Balázs képviselő: szeretném, ha felvennénk a kapcsolatot a másik alapítóval. Janovics István polgármester: Benkő úrnak írunk egy levelet. Óvoda: Szekeres Balázs képviselő: szeretném megkérdezni, hogy a korábban beadott óvodai pályázatot azért nem nyertük meg, mert nem stimmeltek a költségvetés összegei? Janovics István polgármester: nem, a pályázatot két önkormányzat nyerte meg, Dömös és Vértessomló. Kamerarendszer: Szekeres Balázs képviselő: a kamerarendszer kialakítására beadott pályázaton nem nyertünk, véleményem szerint ne adjuk fel ilyen könnyen, saját költségvetésből valósítsuk meg. Janovics István polgármester: természetesen lehet róla szó, a évi költségvetésben el lehet rá különíteni egy összeget. Közmeghallgatás: Szekeres Balázs képviselő: jeleztem, hogy az iskolánál és a hivatalnál is újítsuk meg a címert, sajnálom, hogy nem történt meg. Janovics István polgármester: a hivatalban ki lett cserélve, az iskolánál folyamatban van. Szekeres Balázs képviselő: szeretném elmondani, hogy nagyon szép lett a művelődési ház kívül, belül, annyit jegyeznék meg, hogy fontosnak látom, ha klíma berendezést szerelnénk be, hogy élvezhetőbbek legyenek az előadások. Janovics István polgármester: a költségvetésben el lehet rá különíteni egy keretet. Szekeres Balázs képviselő: Pató Bálint képviselő úr korábban jelezte a parkban található tábla jelenlétét, azóta sem került el.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme Jelen vannak: Gyuricza László, dr.

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1.

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1. K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1 Beszámoló Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 2014.

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 72/2013.(X.31.) önkormányzati határozat

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő- Testület 2014.február 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő- Testület 2014.február 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 3 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V K É S Z Ü L T: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő- Testület 2014.február 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását.

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását. Iktatószám: 705-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján 14:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 20-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. február 20.

Részletesebben

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. december 18-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Takácsné Pogrányi Irén, Szabó Géza képviselő

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Takácsné Pogrányi Irén, Szabó Géza képviselő Jegyzőkönyv Készült Neszmély Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én tartott üléséről. Jelen vannak: Janovics István polgármester László Ferenc jegyző Farkas Péter, Gál Istvánné, Takácsné Pogrányi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 7/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. június 26-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. június 26. Határozat:

Részletesebben