Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 06-án megtartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 06-án megtartott üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 06-án megtartott üléséről

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 06-án 14 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Idősek Klubja Arnold Fülöp alpolgármester Farkas Andrea Madarász József Dr. Geiger Ferenc Szabó Zsolt Horti János Grizák Mihály Stefánovics István Geiger Julianna képviselők Külön meghívottak: Pápay László körjegyző Zámbó Zoltánné isk.ig. Ágoston Kornélné óvodavezető Ott Ervin Borota SE Csányi Mátyás Mozgáskorlátozott klub Szeretettel köszöntöm a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 fő képviselő jelen van. Javaslatot tennék a jegyzőkönyvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére. Jegyzőkönyvvezetőnek javaslom Tóth Ferencnét, hitelesítőnek Dr. Geiger Ferenc képviselőt. Van-e más személyre javaslat? Megkérdezem, hogy a képviselő úr elfogadja-e a javaslatot? Geiger Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke Elfogadom a javaslatot. Megállapítom, hogy a képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. Javaslatot tennék a napirendre. Javaslom a kiküldött napirendet. Van-e más napirendi pont felvételére javaslat? Mivel nincs más napirend felvételére javaslat, megállapítom, hogy a képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el. 2

3 N A P I R E N D 1./ Tájékoztató a községben működő alapítványok (Egyedül nem megy, Kicsi vagyok Én) Egyesület (Borota SE), klubok ( Öreg Idő Szálló Idő Nyugdíjas Klub, Mozgáskorlátozott klub) és Polgárőrség munkájáról. Előadó: Alapítványok, Egyesület, Klubok vezetői, Polgárőrség vezetője 2./ Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat évi tevékenységéről. Előadó: 3./ Tájékoztató a Felső-Bácskai ÁMK évi költségvetéséről. Előadó: 4./ Tájékoztató a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezete évi költségvetéséről. Előadó: 5./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról. Szóbeli előterjesztés. Előadó: 6./ Beszámoló a képviselő-testület jogkörében az előző ülés óta végrehajtott javaslatokról, fontosabb tárgyalásokról. Szóbeli előterjesztés. Előadó: 7. Egyebek. 3

4 1./ Napirend Tájékoztató a községben működő alapítványok (Egyedül nem megy, Kicsi vagyok Én) Egyesület (Borota SE), klubok ( Öreg Idő Szálló Idő Nyugdíjas Klub, Mozgáskorlátozott klub) és Polgárőrség munkájáról. Felkérem a napirend előadóját, ha az írásbeli tájékoztatóhoz van szóbeli kiegészítése, azt tegye meg. Zámbó Zoltánné Egyedül nem megy Alapítvány részéről Egyedül nem megy Alapítvány Alapító Okirata 2 évvel ezelőtt íródott, azóta történtek személyi változások. Szeretnék az alapító okirat átdolgozásához segítséget kérni. A kuratórium tagjai között vannak elköltözöttek, mindenképpen szükséges lenne aktualizálni. Már ígéretet kaptunk Kiss György úrtól, hogy kezdeményezi az alapítvány átdolgozását, arra vonatkozóan is, hogy javasolja bővíteni a célokat, feladatokat. Javaslom, a kuratórium elnöke kezdeményezze az új tagok megválasztását, valamint az Alapító Okirat átdolgozásával bízzuk meg a Sertéshús Zrt. jogászát. Egyetértek az elhangzott javaslattal, kezdeményezni kell az alapító okirat átdolgozását. Szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselő-testület a javaslatot? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. (A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:) 27/2009. (III. 06.) KT HATÁROZAT Egyedül nem megy Alapítvány Alapító Okiratának átdolgozása. Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal egyetértett Egedül nem megy Alapítvány Alapító Okiratának átdolgozásával, és a tájékoztatást tudomásul vette. Az alapító okirat átdolgozásával kapcsolatosan megbízza a polgármestert, vegye fel a kapcsolatot a Borotai Sertéshús Zrt. jogtanácsosával. azonnali 4

5 Megkérdezem Ágoston Kornélnét, a Kicsi vagyok Én Alapítvány részéről az írásbeli tájékoztatóhoz van-e szóbeli kiegészítése? Ágoston Kornélné Kicsi vagyok Én Alapítvány Az alapítvány alapító okiratának módosítása akkor történt, amikor új vezető megválasztására került sor. Ezúton szeretném megköszönni a szülőknek az alapítvány részére befizetett támogatást. Egyéb szóbeli kiegészítésem az írásban megküldött anyaghoz nincs. Köszönjük a szülőknek, hogy támogatták az alapítványt, a tájékoztatót elfogadásra javaslom. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselő-testület az előterjesztést? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. ( A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:) 28/2009. (III. 06.) KT H A T Á R O Z A T Községben működő Kicsi vagyok Én Alapítvány munkájáról szóló tájékoztató elfogadása. Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a községben működő Kicsi vagyok Én Alapítvány munkájáról szóló tájékoztatást egyhangúan elfogadta. Megkérdezem a Borotai SE részéről Ott Ervint, hogy a kiküldött írásos anyaghoz van-e szóbeli kiegészítése? Ott Ervin Borotai SE Nincs szóbeli kiegészítésem. Megyei III. osztályú versenyben a borotai csapat a 10. helyen áll. Kérdésem, hány csapatból? Az írásbeli tájékoztató jól tükrözi, hogy a játékvezetői díj és a labdarúgó szövetség részére sok a fizetnivaló, amit ki kell fizetnünk, ezen nem tudunk változtatni. A működésükhöz már alig marad pénzük. A Pénzügyi Bizottság ezért is javasolta a támogatás emelését. Kérdésem, hogy Kazinczi István továbbra is vállalja a sportolók szállítását? Ott Ervin Borotai SE A 15 csapatból állunk a 10. helyen. Grizák Mihály képviselő Örülünk, hogy még az egyesület él és működik. Az a javaslatom, hogy ameddig csak lehet próbáljuk meg támogatni, az évi Ft támogatás részükre nem nagy összeg. 5

6 A sportgyűlésen Kazinczi István még nem nyilatkozott a sportolók további utaztatásáról. További célunk, hogy a szűkös anyagi helyzetünk ellenére is támogassuk őket. Javaslatom, hogy a jó idő esetén ne a sportcsarnokot, hanem a sportpályát használják a sportolók. A beszámolót jónak tartom, elfogadásra javaslom. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselő-testület az előterjesztést? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. ( A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:) 29/2009. (III. 06.) KT H A T Á R O Z A T Borotai SE munkájáról szóló tájékoztató elfogadása. Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a községben működő Borotai Sport Egyesület évi munkájáról szóló tájékoztatást elfogadta. Az Öreg Idő Szálló Idő Nyugdíjas Klub vezetője jelezte távollétét, egészségügyi okból nem tud részt venni az ülésünkön. Annak ellenére, hogy támogatásban nem részesülnek, a tájékoztatóból kitűnik, hogy elég sok helyre elmennek és szerepelnek. A tájékoztatót jónak tartom és elfogadásra javaslom. A tanyagondnoki szolgálat gépkocsija, amennyiben vidéki rendezvényre mennének a rendelkezésükre áll. A szomszéd települések klubjaival jó a kapcsolatuk, ahová meghívást kapnak, elfogadják és szívesen mennek, amiért büszkék vagyunk rájuk. A tájékoztatót elfogadásra javaslom. Felkérem a Mozgáskorlátozott Klub részéről Csányi Mátyást, hogy a kiküldött írásos anyaghoz van-e szóbeli kiegészítése? Csányi Mátyás Mozgáskorlátozott Klub A borotai mozgáskorlátozott klub tagjainak száma 100 fő. Az egyik legrégebben működő klub. Alig pár hónapja vettem át a csoport vezetését. Személyemben azon leszek, hogy megpróbáljam összefogni a klub tagjait. Anyagi támogatást nem kapunk, a befizetett tagdíj 60 %-át kapjuk vissza, aminek elköltése is meghatározott célra történhet. Szeretnénk kérni a képviselő-testülettől a lehetőségekhez mérten némi támogatást, vagy ötletet, javaslatot a további működésünkhöz. Ami támogatást kapnánk, azt nagyon megköszönnénk és megpróbálnánk hasznosan elkölteni. Valóban az előző vezető nem végzett hatékony munkát, így szükségessé vált a személycsere. Szeretnénk, ha összeállítanának egy éves programot, és abból látnánk, hogy miben tudunk segíteni. Amennyiben utazni szeretnének, a tanyagondnoki szolgálat gépkocsiját biztosítani 6

7 tudjuk. Írásban jelezni kell a klubnak, hogy milyen célra szeretnének támogatást kérni és majd a képviselő-testület dönt ebben. A költségvetésben beterveztünk támogatásra keretet, így évközben is adható részükre, amennyiben erre szükség lesz. A költségvetésünkben van némi keret betervezve, évközben esetenként megoldható a támogatás számla bemutatása ellenében. A rövid tartalmas tájékoztatót elfogadásra javaslom. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselő-testület az előterjesztéseket? Amennyiben igen, kérem, kézfelnyújtással szavazzanak. ( A képviselő-testület a javaslatokkal egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:) 30/2009. (III. 06.) KT H A T Á R O Z A T Községben működő klubok munkájáról szóló tájékoztató elfogadása. Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a községben működő Öreg Idő Szálló Idő Nyugdíjas Klub és a Mozgáskorlátozott Klub munkájáról szóló tájékoztatót elfogadta. A polgárőrség vezetője jelezte távollétét, sajnos az ülésen nem tud részt venni. Az önkéntes polgárőrség 30 fővel működik. A gyűlésen felvetődtek problémák, ezeket próbáljuk megoldani. A biztonságos közlekedést biztosították a rendezvényeinken. A megyei közgyűlés elnöke Bányai Gábor úr részükre Ft-os támogatást nyújtott, melyen lámpát, sapkákat és mellényeket vásároltak. Az üzemanyagköltséget továbbra is biztosítja az önkormányzat a részükre. Madarász József Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke A polgárőrség tagjai közül kb. 15 fő, aki rendszeresen vállalja a szolgálatot, aktívan elvégzi az önként vállalt feladatot. Örömmel mondhatjuk, hogy a településünkön látványos dolgok nem történnek. Jelentősebb betörés, bűncselekmény nem történt. A beszámolót elfogadásra javaslom. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselő-testület az előterjesztéseket? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. ( A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:) 7

8 31/2009. (III. 06.) KT H A T Á R O Z A T Községben működő Polgárőrség munkájáról szóló tájékoztató elfogadása. Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a községben működő Polgárőrség évi munkájáról szóló tájékoztatást elfogadta. 2./ Napirend Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat évi tevékenységéről. Az írásos anyag kiküldésre került. Amennyiben beszámolóval kapcsolatosan a képviselőknek, kérdése, hozzászólása van, azt kérem, tegyék meg. Megkérdezem a tanyagondnokot, van-e szóbeli kiegészítése? Stadler János tanyagondnok Az írásban kiküldött anyaghoz szóbeli kiegészítésem nincs. Sajnos a községünk külterületi lakosainak száma évről-évre fogy. Hatékonyan részt veszünk az óvodások, iskolások, sportolók szállításában is a tanyagondnoki gépkocsinkkal. Megköszönöm a tanyagondnokunk hatékony munkáját. Nagyon tartalmas, részletes beszámoló, elfogadásra javaslom. Szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselő-testület a Tanyagondnoki Szolgálat évi tevékenységéről szóló beszámolót? Amennyiben igen, kérem, kézfelemelésssel szavazzanak. ( A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:) 32/2009. (III. 06.) KT H A T Á R O Z A T Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat 2008.évi tevékenységéről. Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tanyagondnoki Szolgálat évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. Stadler János tanyagondnok 8

9 3./ Napirend. Tájékoztató a Felső-Bácskai ÁMK évi költségvetéséről. Az anyagot kiküldtük. A pénzügyi bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolta. Felkérem Dr. Geiger Ferencet a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság álláspontját ismertesse. A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az anyagot. Ágoston Kornélné óvodavezető Az óvodában beszerelésre került a szélessávú internet, amit nagyon köszönünk. Az ÁMK működésével kapcsolatosan a véleményünk pozitív, az elmúlt évről maradt pénzmaradványból játékokat vásároltunk. Zámbó Zoltánné iskolaigazgató Az ÁMK-val jó kapcsolat alakult ki, folyamatos az információcsere, az elmúlt évi pénzmaradványunkat jutalomként osztottuk fel a dolgozók között. A költségvetésünkből nem tudtuk megvalósítani az informatikai hálózat fejlesztését. Az iskolában is beszerelésre került a szélessávú internet hálózat, de nincs elegendő számítógépünk. Van 8 tantermünk. Ehhez kérjük a képviselő-testület segítségét. Használt gépek felajánlása nagy segítség lenne számunkra. Használt számítógépre már nyújtottunk be pályázatot, de sajnos nem nyertünk. A pénzmaradvánnyal kapcsolatosan jelezni fogom, hogy egységesen kezeljék településenként és intézményenként. Eszközfejlesztésre várható pályázati kiírás, javaslom a pályázat benyújtását számítógépek vásárlására. Várjuk, hogy az intézmények átvilágítása lezáruljon. Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselő-testület az előterjesztést? Amennyiben igen, kérem, kézfelnyújtással szavazzanak. (A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:) 33/2009. (III. 06.) KT H A T Á R O Z A T Tájékoztatás a Felső-Bácskai ÁMK évi költségvetéséről. Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felső-Bácskai ÁMK évi költségvetéséről szóló tájékoztatást egyhangúlag elfogadta. Határozatról értesül: Felső-Bácskai ÁMK.- Nemesnádudvar 9

10 4./Napirend. Tájékoztató a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezete évi költségvetéséről. Az írásos anyag kiküldésre került, amennyiben tájékoztatóval kapcsolatosan a képviselőknek, kérdése, hozzászólása van, azt kérem, tegyék meg. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az anyagot. Felkérem a bizottság elnökét, a bizottság állásfoglalását ismertesse. A legutóbbi testületi ülésen olyan döntés született, hogy a családok átmeneti otthona finanszírozásából kilépünk, mivel Mélykút sem hajlandó belépni ben jelezni kell a kilépési szándékunkat. A hozzájárulás összege e Ft-ra csökkent, előnyösen változott az előzetesen kiküldött számokhoz. A költségvetést a tanács már elfogadta, nekünk csak tudomásul kell venni. A bizottság javasolja a költségvetés elfogadását II. félévtől jelezni fogom a kilépési szándékunkat től Jánoshalmának kell működtetni ezt a feladatot, mivel ő nyerte meg a pályázatot e feladat ellátására. A költségvetés elfogadását javaslom. Szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselő-testület az előterjesztést? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. (A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:) 34/2009. (III. 06.) KT. H A T Á R O Z A T Tájékoztatás a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás évi költségvetéséről. Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás évi költségvetéséről szóló tájékoztatást egyhangúlag elfogadta. Határozatról értesül: Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás - Jánoshalma 5./Napirend Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról. (Szóbeli előterjesztés) 9/2009.(I.30.)KT. határozat: Védőnő helyettesítésére pályázat kiírása. A határidőre beérkezett pályázatok elbírálására a mai napon zárt ülés keretében kerül elbírálásra. 10/2009.(I.30.)KT. határozat: Lajtha László Művészeti Szolgáltató Kht. bérleti szerződésének módosítása. A módosított bérleti szerződés aláírásra került. (A képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatóját tudomásul vette.) 10

11 6./ Napirend Beszámoló a képviselő-testület jogkörében az előző ülés óta végrehajtott döntésekről, javaslatokról, fontosabb tárgyalásokról február 17. Bácsalmásról a Bács TV dolgozói interjú és helyi intézményeinkről, fejlesztési elképzeléseink helyszínéről felvétel készítésére kértek fel a településen, mivel a Kábel TV-n keresztül a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulási Tanáccsal kötött szerződés alapján havonta rendszeresen sugároznak adást a 4 település rendezvényeiről a beruházásokról, fejlesztésekről. Ezen a napon Ábrahám Attila tervezővel ismételt egyeztetés történt a községháza épületének átalakítása ügyében február 19. A Halas Tűzvédelem Kft-vel a szerződés aláírása megtörtént az előzetes képviselő-testületi döntése értelmében. Jánoshalmán a Rendőrőrsön ezen a délután kistérségi egyeztetésre került sor 4 település vezetői, valamint a kapitányságvezető és az őrsparancsnok részéről. E napon volt a év első véradása a településen, a hagyományos vacsorával egybekötött véradó ünnepséggel, amelyet minden évben megrendezünk a véradók tiszteletére. Köszönet a helyi Vöröskereszt és az általános iskola diákjainak, felkészítő tanárainak szervező, segítő munkájáért február 23. Falunapi megbeszélésre került sor az érintett intézmények, szervezetek, klubok, vállalkozók és egyéb szervezők részéről február 25. A tanyagondnoki szolgálat gépkocsijának pályázati anyagát ellenőrizték a helyszínen Kecskemétről érkező MVH ellenőrök. A Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulási Tanács ülésén körjegyző úr vett részt, ahol elfogadásra került a évi tanács- és munkaszervezet költségvetése, amelyet február 16-án Jánoshalmán a Pénzügyi Bizottsági ülésen második alkalommal tárgyaltuk vitattuk meg. A Társulási Tanács február 25-i ülésen megtárgyalta a évi munkatervet, a JTKTT SZMSZ-ének, Alapító Okiratának módosítását, a munkaszervezet SZMSZ-ének módosítását, értékelésre kerültek a pályázatokra (gazdasági vezető, projekt menedzser) kiírt ajánlatok és tájékoztatók hangzottak el a Munkaügyi Központ és a Gyermekprogram Iroda részéről március 04. Kecskeméten ezen a napon a személyes ügyintézés után kiadásra került a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól a jogerős építési engedély a buszöböl kialakításához, amelynek előzményében 26 érintett részéről beszerzésre kerültek az építéssel kapcsolatos lemondó nyilatkozatok március 05. A Nemzetközi Nőnap méltó megünneplése e napon megtörtént, amelyért köszönetünket fejezzük ki férfi kollegáinknak és a képviselő-testület férfi tagjainak. A mai napon Tanyagondnoki Szolgált gépkocsijával kapcsolatos hiánypótlás bár március 04- én postai úton Szeged-re benyújtásra került, de ettől függetlenül a dupla tükör gyakorlati pótlásának ellenőrzése fotózás útján ma Kecskeméten a tanyagondnok jóvoltából megtörtént. Megkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék fel. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, megállapítom, hogy a képviselő-testület a jogkörében az előző ülés óta végrehajtott döntésekről, javaslatokról, fontosabb tárgyalásokról szóló tájékoztatót tudomásul vette. (A képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját tudomásul vette.) 11

12 7./ Napirend. Egyebek. 1/ Csávolyi iskola nevelőtestületének kérelme. Csávolyi iskola nevelőtestülete kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, melyben a tantestület részére március 28-i színházlátogatásra szeretnék elkérni a tanyagondnoki szolgálat új gépkocsiját. Véleményem szerint, amíg nincs érvényes szabályzatunk a gépkocsi használatára vonatkozóan, addig nem tudjuk felvállalni, mert ha történik bármi, a felelősséget nekünk kell vállalni. Abban partnerek vagyunk a szomszédos településekkel, hogy összehangolva felváltva vinnénk a dolgozókat vidéki értekezletekre. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a kérelmet. Felkérem a bizottság elnökét, a bizottság állásfoglalását ismertesse. A kérelmet a bizottság megtárgyalta és olyan javaslat született, hogy a kérelmet ne támogassuk, mivel a jogszabály nem ad rá lehetőséget. A gépkocsi használat nincs leszabályozva. Pápay László körjegyző A hatályos szociális rendeletünk alapján a tanyagondnoki szolgálat autója ilyen célra nem adható át. Az oktatási társulás dolgozóit felváltva szívesen utaztatjuk bármilyen hivatalos értekezletre. Véleményem szerint a lehetőségeink szerint segítsük a településeinket, de ezt a kérelmet nem tudjuk támogatni, mivel a helyi rendeletünk nem teszi lehetővé. Kérem, aki egyetért az elhangzott javaslattal, az kézfelemeléssel szavazzon. (A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:) 35/2009. (III. 06.) KT. H A T Á R O Z A T Csávolyi iskola nevelőtestülete kérelmének elutasítása Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a csávolyi iskola nevelőtestületének a kérelmét a tanyagondnoki busz bérbevételével kapcsolatosan nem támogatja, mivel a helyi szabályozásunk nem teszi lehetővé. Határozatról értesül: Iskola, 6448 Csávoly - Tájékoztató a csőszűkítés gyakorlati elvégzéséről az érintett családnál. A jövő héten kerül sor egy családnál a csőszűkítésre a HALASVÍZ Kft. közreműködésével, amennyiben a vízdíjtartozás nem kerül befizetésre. Közkutak működőképességének korlátozása, megtörtént. Jelenleg 4 db közkút használható, ebből 1-1 db a temetőkbe, 1 db a Felszabadulás utcában és 1 db a Petőfi utcában. 12

13 - Pályázatokról tájékoztató. - Útpályázat értékelés pályázati eredmény még nincs. - Faluközpont felújítására benyújtott pályázatról még döntés nem született. - Az E Magyarország informatikai pályázat benyújtása ( 100 %-os támogatásra) megtörtént, amelynek eredményéről tájékoztatást még nem kaptunk. Ezen pályázat sikeres elbírálásának kapcsán lehetőség nyílna lakosoknak informatikai ismeretek elsajátítására. - A LEKI pályázatok kiírása még nem történt meg, ennek keretében amennyiben lehetőség nyílna támogatás megszerzésére javaslom, hogy első helyen kezeljük a ravatalozó- urnafal kialakítására, valamint a településrendezési terv pályázati úton történő aktualizálását. Az utóbbi előkészítő munkái folyamatban vannak. - A vidéki örökség pályázat előreláthatólag május hónap helyett szeptember hónapban nyílik meg, amelyre a templom külső felújításának munkálatairól a pályázati anyag készen áll. - A FEBÖSZ pályázatra a kiírás megérkezett és határidőre a Falunapi és Lovasnapi rendezvényeinkre a pályázatot javaslom, hogy nyújtsuk be. A Falunappal kapcsolatban március 10-ig az MVH is kiírt pályázatot, amelynek előkészítése is folyamatos. - Az es Szabadságharcról az ünnepséget március13-án (péntek) 18 órakor tartjuk meg a helyi Művelődési Házban, amelyen a kulturális műsort általános iskolás tanulóink biztosítják. Nemzeti Ünnepünk tiszteletére mindenkit szeretettel várunk az ünnepségre. A kokárdát senki ne felejtse otthon! Megkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék fel. (A képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját tudomásul vette.) Pápay László körjegyző A személyi jövedelemadóról szóló évi LXXXI tv. 73. (6) bekezdése értelmében a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény szerint megállapított költségátalány egésze jövedelem, mely után az adó mértéke 15 százalék. Az adót a kifizető állapítja meg, vonja le és fizeti be. Jelenleg a mukabér 30 % -a költségtérítés összege. Kérdésem, hogy a következő ülésre az illetmény emelés összegéről készüljön-e írásos előterjesztés? Köszönöm, de a szűkös anyagi helyzetre való tekintettel lemondanák róla. A bizottsági ülésen tárgyaltuk a körjegyző úrnak a polgármester asszony költségtérítésével kapcsolatos előterjesztését. De mivel a polgármester asszony kijelentette, hogy nem tart rá igényt, a bizottság abban döntött, hogy az évvégi jutalom osztásnál kompenzálja. Pápay László körjegyző A Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsnál a polgármester rendelkezik szavazati joggal. Előfordulhat, hogy a polgármester asszony egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a Társulási Tanács ülésein. Az elmúlt ülésen meghatalmazással vettem részt, de helyette nem szavazhattam. Szavazati joggal csak megbízott képviselő rendelkezik. Kérdés, hogy legyen-e helyette megbízott képviselő-testületi tag, aki távolléte esetén képviseli a település érdekeit? 13

14 A tanácsülés havi 1-2 alkalommal van, plusz a Pénzügyi Bizottsági ülés, általában 9 órától 15 óráig tartanak az ülések. Javasolnám, hogy legyen egy megbízott képviselő-testületi tag, mivel szavazati joggal csak képviselő rendelkezhet, arra az esetekre ha betegség, szabadság vagy egyéb más rendezvényen való részvétel miatt az társulási tanács ülésein nem tudok részt venni. Javaslom, bízzuk meg az alpolgármestert, hogy a polgármester asszony távolléte esetén a JTKTT ülésein képviselje a települést. Megkérdezem a képviselőket, hogy van-e egyéb bejelentésük. Amennyiben nincs, megköszönöm a megtisztelő figyelmet és a testületi ülést bezárom és zárt ülést rendelek el. (Miután több hozzászólás nem volt s polgármester az ülést órakor bezárta.) Mikó Ferencné polgármester p.h. Dr. Geiger Ferenc jegyzőkönyv hitelesítő Pápay László körjegyző 14

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 15-án megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 15-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 15-án megtartott rendkívüli üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. június 25-én tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 34/2015.(VI.25.) 35/2015.(VI.25.) 36/2015.(VI.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő: 1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Öttevény Fő u. 100. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19. napján 16 órakor az öttevényi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 16-án megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-10/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 141/2015. (IV.10) számú határozata Nagyrév-Tiszabög működő komp viteldíjának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 622 12/2013. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 22 én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478. Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 229-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. április 26-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 6-án ( pénteken ) 7.30--órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 19 /2013. Ikt.szám: M 2389/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. augusztus 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 31-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 31-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 31-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület a napirendet a meghívónak megfelelően elfogadja és jegyzőkönyv hitelesítőnek Vaskó Zsuzsa képviselőt megválasztja.

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület a napirendet a meghívónak megfelelően elfogadja és jegyzőkönyv hitelesítőnek Vaskó Zsuzsa képviselőt megválasztja. Bőny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel: 96/351-01 100-3/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 22-én 17. 00 órakor a

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 52/2011. (V. 30.) 53/2011. (V. 30.) 54/2011. (V. 30.) 55/2011. (V. 30.) 56/2011. (V.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KARAKÓSZÖRCSÖK K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Szám:16-14 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. december

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/6/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. április 30. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 47/2015.(IV.30.)

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. 11/2012. számú. j e g y z ő k ö n y v e

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. 11/2012. számú. j e g y z ő k ö n y v e Ikt. szám: Ph/511-11/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2012. november 27-én megtartott ülésének 11/2012. számú j e g y z ő k ö

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. március 5-én Határozatok: Sorszáma: Kódja 26/2012. (III.05.) Z1 MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása 2013. november 25- én 14 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 2-án (csütörtök) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. július 2. Határozat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki? JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. december. 09-én 08.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 19-én tartott nyílt üléséről. 131/2014.(VIII.19.) sz. határozat Közbeszerzési

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 56/2011. (X.06.) számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5053-2/2013. 29/2013. számú 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 190-192/2013. (XI. 22.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-7 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. április 17-én 18.00 órakor

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben