Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 06-án megtartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 06-án megtartott üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 06-án megtartott üléséről

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 06-án 14 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Idősek Klubja Arnold Fülöp alpolgármester Farkas Andrea Madarász József Dr. Geiger Ferenc Szabó Zsolt Horti János Grizák Mihály Stefánovics István Geiger Julianna képviselők Külön meghívottak: Pápay László körjegyző Zámbó Zoltánné isk.ig. Ágoston Kornélné óvodavezető Ott Ervin Borota SE Csányi Mátyás Mozgáskorlátozott klub Szeretettel köszöntöm a képviselő-testületi ülés résztvevőit. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 10 fő képviselő jelen van. Javaslatot tennék a jegyzőkönyvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére. Jegyzőkönyvvezetőnek javaslom Tóth Ferencnét, hitelesítőnek Dr. Geiger Ferenc képviselőt. Van-e más személyre javaslat? Megkérdezem, hogy a képviselő úr elfogadja-e a javaslatot? Geiger Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke Elfogadom a javaslatot. Megállapítom, hogy a képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. Javaslatot tennék a napirendre. Javaslom a kiküldött napirendet. Van-e más napirendi pont felvételére javaslat? Mivel nincs más napirend felvételére javaslat, megállapítom, hogy a képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el. 2

3 N A P I R E N D 1./ Tájékoztató a községben működő alapítványok (Egyedül nem megy, Kicsi vagyok Én) Egyesület (Borota SE), klubok ( Öreg Idő Szálló Idő Nyugdíjas Klub, Mozgáskorlátozott klub) és Polgárőrség munkájáról. Előadó: Alapítványok, Egyesület, Klubok vezetői, Polgárőrség vezetője 2./ Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat évi tevékenységéről. Előadó: 3./ Tájékoztató a Felső-Bácskai ÁMK évi költségvetéséről. Előadó: 4./ Tájékoztató a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezete évi költségvetéséről. Előadó: 5./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról. Szóbeli előterjesztés. Előadó: 6./ Beszámoló a képviselő-testület jogkörében az előző ülés óta végrehajtott javaslatokról, fontosabb tárgyalásokról. Szóbeli előterjesztés. Előadó: 7. Egyebek. 3

4 1./ Napirend Tájékoztató a községben működő alapítványok (Egyedül nem megy, Kicsi vagyok Én) Egyesület (Borota SE), klubok ( Öreg Idő Szálló Idő Nyugdíjas Klub, Mozgáskorlátozott klub) és Polgárőrség munkájáról. Felkérem a napirend előadóját, ha az írásbeli tájékoztatóhoz van szóbeli kiegészítése, azt tegye meg. Zámbó Zoltánné Egyedül nem megy Alapítvány részéről Egyedül nem megy Alapítvány Alapító Okirata 2 évvel ezelőtt íródott, azóta történtek személyi változások. Szeretnék az alapító okirat átdolgozásához segítséget kérni. A kuratórium tagjai között vannak elköltözöttek, mindenképpen szükséges lenne aktualizálni. Már ígéretet kaptunk Kiss György úrtól, hogy kezdeményezi az alapítvány átdolgozását, arra vonatkozóan is, hogy javasolja bővíteni a célokat, feladatokat. Javaslom, a kuratórium elnöke kezdeményezze az új tagok megválasztását, valamint az Alapító Okirat átdolgozásával bízzuk meg a Sertéshús Zrt. jogászát. Egyetértek az elhangzott javaslattal, kezdeményezni kell az alapító okirat átdolgozását. Szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselő-testület a javaslatot? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. (A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:) 27/2009. (III. 06.) KT HATÁROZAT Egyedül nem megy Alapítvány Alapító Okiratának átdolgozása. Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal egyetértett Egedül nem megy Alapítvány Alapító Okiratának átdolgozásával, és a tájékoztatást tudomásul vette. Az alapító okirat átdolgozásával kapcsolatosan megbízza a polgármestert, vegye fel a kapcsolatot a Borotai Sertéshús Zrt. jogtanácsosával. azonnali 4

5 Megkérdezem Ágoston Kornélnét, a Kicsi vagyok Én Alapítvány részéről az írásbeli tájékoztatóhoz van-e szóbeli kiegészítése? Ágoston Kornélné Kicsi vagyok Én Alapítvány Az alapítvány alapító okiratának módosítása akkor történt, amikor új vezető megválasztására került sor. Ezúton szeretném megköszönni a szülőknek az alapítvány részére befizetett támogatást. Egyéb szóbeli kiegészítésem az írásban megküldött anyaghoz nincs. Köszönjük a szülőknek, hogy támogatták az alapítványt, a tájékoztatót elfogadásra javaslom. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselő-testület az előterjesztést? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. ( A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:) 28/2009. (III. 06.) KT H A T Á R O Z A T Községben működő Kicsi vagyok Én Alapítvány munkájáról szóló tájékoztató elfogadása. Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a községben működő Kicsi vagyok Én Alapítvány munkájáról szóló tájékoztatást egyhangúan elfogadta. Megkérdezem a Borotai SE részéről Ott Ervint, hogy a kiküldött írásos anyaghoz van-e szóbeli kiegészítése? Ott Ervin Borotai SE Nincs szóbeli kiegészítésem. Megyei III. osztályú versenyben a borotai csapat a 10. helyen áll. Kérdésem, hány csapatból? Az írásbeli tájékoztató jól tükrözi, hogy a játékvezetői díj és a labdarúgó szövetség részére sok a fizetnivaló, amit ki kell fizetnünk, ezen nem tudunk változtatni. A működésükhöz már alig marad pénzük. A Pénzügyi Bizottság ezért is javasolta a támogatás emelését. Kérdésem, hogy Kazinczi István továbbra is vállalja a sportolók szállítását? Ott Ervin Borotai SE A 15 csapatból állunk a 10. helyen. Grizák Mihály képviselő Örülünk, hogy még az egyesület él és működik. Az a javaslatom, hogy ameddig csak lehet próbáljuk meg támogatni, az évi Ft támogatás részükre nem nagy összeg. 5

6 A sportgyűlésen Kazinczi István még nem nyilatkozott a sportolók további utaztatásáról. További célunk, hogy a szűkös anyagi helyzetünk ellenére is támogassuk őket. Javaslatom, hogy a jó idő esetén ne a sportcsarnokot, hanem a sportpályát használják a sportolók. A beszámolót jónak tartom, elfogadásra javaslom. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselő-testület az előterjesztést? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. ( A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:) 29/2009. (III. 06.) KT H A T Á R O Z A T Borotai SE munkájáról szóló tájékoztató elfogadása. Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a községben működő Borotai Sport Egyesület évi munkájáról szóló tájékoztatást elfogadta. Az Öreg Idő Szálló Idő Nyugdíjas Klub vezetője jelezte távollétét, egészségügyi okból nem tud részt venni az ülésünkön. Annak ellenére, hogy támogatásban nem részesülnek, a tájékoztatóból kitűnik, hogy elég sok helyre elmennek és szerepelnek. A tájékoztatót jónak tartom és elfogadásra javaslom. A tanyagondnoki szolgálat gépkocsija, amennyiben vidéki rendezvényre mennének a rendelkezésükre áll. A szomszéd települések klubjaival jó a kapcsolatuk, ahová meghívást kapnak, elfogadják és szívesen mennek, amiért büszkék vagyunk rájuk. A tájékoztatót elfogadásra javaslom. Felkérem a Mozgáskorlátozott Klub részéről Csányi Mátyást, hogy a kiküldött írásos anyaghoz van-e szóbeli kiegészítése? Csányi Mátyás Mozgáskorlátozott Klub A borotai mozgáskorlátozott klub tagjainak száma 100 fő. Az egyik legrégebben működő klub. Alig pár hónapja vettem át a csoport vezetését. Személyemben azon leszek, hogy megpróbáljam összefogni a klub tagjait. Anyagi támogatást nem kapunk, a befizetett tagdíj 60 %-át kapjuk vissza, aminek elköltése is meghatározott célra történhet. Szeretnénk kérni a képviselő-testülettől a lehetőségekhez mérten némi támogatást, vagy ötletet, javaslatot a további működésünkhöz. Ami támogatást kapnánk, azt nagyon megköszönnénk és megpróbálnánk hasznosan elkölteni. Valóban az előző vezető nem végzett hatékony munkát, így szükségessé vált a személycsere. Szeretnénk, ha összeállítanának egy éves programot, és abból látnánk, hogy miben tudunk segíteni. Amennyiben utazni szeretnének, a tanyagondnoki szolgálat gépkocsiját biztosítani 6

7 tudjuk. Írásban jelezni kell a klubnak, hogy milyen célra szeretnének támogatást kérni és majd a képviselő-testület dönt ebben. A költségvetésben beterveztünk támogatásra keretet, így évközben is adható részükre, amennyiben erre szükség lesz. A költségvetésünkben van némi keret betervezve, évközben esetenként megoldható a támogatás számla bemutatása ellenében. A rövid tartalmas tájékoztatót elfogadásra javaslom. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselő-testület az előterjesztéseket? Amennyiben igen, kérem, kézfelnyújtással szavazzanak. ( A képviselő-testület a javaslatokkal egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:) 30/2009. (III. 06.) KT H A T Á R O Z A T Községben működő klubok munkájáról szóló tájékoztató elfogadása. Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a községben működő Öreg Idő Szálló Idő Nyugdíjas Klub és a Mozgáskorlátozott Klub munkájáról szóló tájékoztatót elfogadta. A polgárőrség vezetője jelezte távollétét, sajnos az ülésen nem tud részt venni. Az önkéntes polgárőrség 30 fővel működik. A gyűlésen felvetődtek problémák, ezeket próbáljuk megoldani. A biztonságos közlekedést biztosították a rendezvényeinken. A megyei közgyűlés elnöke Bányai Gábor úr részükre Ft-os támogatást nyújtott, melyen lámpát, sapkákat és mellényeket vásároltak. Az üzemanyagköltséget továbbra is biztosítja az önkormányzat a részükre. Madarász József Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke A polgárőrség tagjai közül kb. 15 fő, aki rendszeresen vállalja a szolgálatot, aktívan elvégzi az önként vállalt feladatot. Örömmel mondhatjuk, hogy a településünkön látványos dolgok nem történnek. Jelentősebb betörés, bűncselekmény nem történt. A beszámolót elfogadásra javaslom. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselő-testület az előterjesztéseket? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. ( A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:) 7

8 31/2009. (III. 06.) KT H A T Á R O Z A T Községben működő Polgárőrség munkájáról szóló tájékoztató elfogadása. Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a községben működő Polgárőrség évi munkájáról szóló tájékoztatást elfogadta. 2./ Napirend Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat évi tevékenységéről. Az írásos anyag kiküldésre került. Amennyiben beszámolóval kapcsolatosan a képviselőknek, kérdése, hozzászólása van, azt kérem, tegyék meg. Megkérdezem a tanyagondnokot, van-e szóbeli kiegészítése? Stadler János tanyagondnok Az írásban kiküldött anyaghoz szóbeli kiegészítésem nincs. Sajnos a községünk külterületi lakosainak száma évről-évre fogy. Hatékonyan részt veszünk az óvodások, iskolások, sportolók szállításában is a tanyagondnoki gépkocsinkkal. Megköszönöm a tanyagondnokunk hatékony munkáját. Nagyon tartalmas, részletes beszámoló, elfogadásra javaslom. Szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselő-testület a Tanyagondnoki Szolgálat évi tevékenységéről szóló beszámolót? Amennyiben igen, kérem, kézfelemelésssel szavazzanak. ( A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:) 32/2009. (III. 06.) KT H A T Á R O Z A T Beszámoló a Tanyagondnoki Szolgálat 2008.évi tevékenységéről. Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tanyagondnoki Szolgálat évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. Stadler János tanyagondnok 8

9 3./ Napirend. Tájékoztató a Felső-Bácskai ÁMK évi költségvetéséről. Az anyagot kiküldtük. A pénzügyi bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolta. Felkérem Dr. Geiger Ferencet a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság álláspontját ismertesse. A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az anyagot. Ágoston Kornélné óvodavezető Az óvodában beszerelésre került a szélessávú internet, amit nagyon köszönünk. Az ÁMK működésével kapcsolatosan a véleményünk pozitív, az elmúlt évről maradt pénzmaradványból játékokat vásároltunk. Zámbó Zoltánné iskolaigazgató Az ÁMK-val jó kapcsolat alakult ki, folyamatos az információcsere, az elmúlt évi pénzmaradványunkat jutalomként osztottuk fel a dolgozók között. A költségvetésünkből nem tudtuk megvalósítani az informatikai hálózat fejlesztését. Az iskolában is beszerelésre került a szélessávú internet hálózat, de nincs elegendő számítógépünk. Van 8 tantermünk. Ehhez kérjük a képviselő-testület segítségét. Használt gépek felajánlása nagy segítség lenne számunkra. Használt számítógépre már nyújtottunk be pályázatot, de sajnos nem nyertünk. A pénzmaradvánnyal kapcsolatosan jelezni fogom, hogy egységesen kezeljék településenként és intézményenként. Eszközfejlesztésre várható pályázati kiírás, javaslom a pályázat benyújtását számítógépek vásárlására. Várjuk, hogy az intézmények átvilágítása lezáruljon. Mivel nincs több kérdés, hozzászólás, szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselő-testület az előterjesztést? Amennyiben igen, kérem, kézfelnyújtással szavazzanak. (A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:) 33/2009. (III. 06.) KT H A T Á R O Z A T Tájékoztatás a Felső-Bácskai ÁMK évi költségvetéséről. Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Felső-Bácskai ÁMK évi költségvetéséről szóló tájékoztatást egyhangúlag elfogadta. Határozatról értesül: Felső-Bácskai ÁMK.- Nemesnádudvar 9

10 4./Napirend. Tájékoztató a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezete évi költségvetéséről. Az írásos anyag kiküldésre került, amennyiben tájékoztatóval kapcsolatosan a képviselőknek, kérdése, hozzászólása van, azt kérem, tegyék meg. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az anyagot. Felkérem a bizottság elnökét, a bizottság állásfoglalását ismertesse. A legutóbbi testületi ülésen olyan döntés született, hogy a családok átmeneti otthona finanszírozásából kilépünk, mivel Mélykút sem hajlandó belépni ben jelezni kell a kilépési szándékunkat. A hozzájárulás összege e Ft-ra csökkent, előnyösen változott az előzetesen kiküldött számokhoz. A költségvetést a tanács már elfogadta, nekünk csak tudomásul kell venni. A bizottság javasolja a költségvetés elfogadását II. félévtől jelezni fogom a kilépési szándékunkat től Jánoshalmának kell működtetni ezt a feladatot, mivel ő nyerte meg a pályázatot e feladat ellátására. A költségvetés elfogadását javaslom. Szavazásra tenném fel a napirendet. Elfogadja-e képviselő-testület az előterjesztést? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. (A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:) 34/2009. (III. 06.) KT. H A T Á R O Z A T Tájékoztatás a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás évi költségvetéséről. Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás évi költségvetéséről szóló tájékoztatást egyhangúlag elfogadta. Határozatról értesül: Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás - Jánoshalma 5./Napirend Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról. (Szóbeli előterjesztés) 9/2009.(I.30.)KT. határozat: Védőnő helyettesítésére pályázat kiírása. A határidőre beérkezett pályázatok elbírálására a mai napon zárt ülés keretében kerül elbírálásra. 10/2009.(I.30.)KT. határozat: Lajtha László Művészeti Szolgáltató Kht. bérleti szerződésének módosítása. A módosított bérleti szerződés aláírásra került. (A képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatóját tudomásul vette.) 10

11 6./ Napirend Beszámoló a képviselő-testület jogkörében az előző ülés óta végrehajtott döntésekről, javaslatokról, fontosabb tárgyalásokról február 17. Bácsalmásról a Bács TV dolgozói interjú és helyi intézményeinkről, fejlesztési elképzeléseink helyszínéről felvétel készítésére kértek fel a településen, mivel a Kábel TV-n keresztül a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulási Tanáccsal kötött szerződés alapján havonta rendszeresen sugároznak adást a 4 település rendezvényeiről a beruházásokról, fejlesztésekről. Ezen a napon Ábrahám Attila tervezővel ismételt egyeztetés történt a községháza épületének átalakítása ügyében február 19. A Halas Tűzvédelem Kft-vel a szerződés aláírása megtörtént az előzetes képviselő-testületi döntése értelmében. Jánoshalmán a Rendőrőrsön ezen a délután kistérségi egyeztetésre került sor 4 település vezetői, valamint a kapitányságvezető és az őrsparancsnok részéről. E napon volt a év első véradása a településen, a hagyományos vacsorával egybekötött véradó ünnepséggel, amelyet minden évben megrendezünk a véradók tiszteletére. Köszönet a helyi Vöröskereszt és az általános iskola diákjainak, felkészítő tanárainak szervező, segítő munkájáért február 23. Falunapi megbeszélésre került sor az érintett intézmények, szervezetek, klubok, vállalkozók és egyéb szervezők részéről február 25. A tanyagondnoki szolgálat gépkocsijának pályázati anyagát ellenőrizték a helyszínen Kecskemétről érkező MVH ellenőrök. A Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulási Tanács ülésén körjegyző úr vett részt, ahol elfogadásra került a évi tanács- és munkaszervezet költségvetése, amelyet február 16-án Jánoshalmán a Pénzügyi Bizottsági ülésen második alkalommal tárgyaltuk vitattuk meg. A Társulási Tanács február 25-i ülésen megtárgyalta a évi munkatervet, a JTKTT SZMSZ-ének, Alapító Okiratának módosítását, a munkaszervezet SZMSZ-ének módosítását, értékelésre kerültek a pályázatokra (gazdasági vezető, projekt menedzser) kiírt ajánlatok és tájékoztatók hangzottak el a Munkaügyi Központ és a Gyermekprogram Iroda részéről március 04. Kecskeméten ezen a napon a személyes ügyintézés után kiadásra került a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól a jogerős építési engedély a buszöböl kialakításához, amelynek előzményében 26 érintett részéről beszerzésre kerültek az építéssel kapcsolatos lemondó nyilatkozatok március 05. A Nemzetközi Nőnap méltó megünneplése e napon megtörtént, amelyért köszönetünket fejezzük ki férfi kollegáinknak és a képviselő-testület férfi tagjainak. A mai napon Tanyagondnoki Szolgált gépkocsijával kapcsolatos hiánypótlás bár március 04- én postai úton Szeged-re benyújtásra került, de ettől függetlenül a dupla tükör gyakorlati pótlásának ellenőrzése fotózás útján ma Kecskeméten a tanyagondnok jóvoltából megtörtént. Megkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék fel. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, megállapítom, hogy a képviselő-testület a jogkörében az előző ülés óta végrehajtott döntésekről, javaslatokról, fontosabb tárgyalásokról szóló tájékoztatót tudomásul vette. (A képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját tudomásul vette.) 11

12 7./ Napirend. Egyebek. 1/ Csávolyi iskola nevelőtestületének kérelme. Csávolyi iskola nevelőtestülete kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, melyben a tantestület részére március 28-i színházlátogatásra szeretnék elkérni a tanyagondnoki szolgálat új gépkocsiját. Véleményem szerint, amíg nincs érvényes szabályzatunk a gépkocsi használatára vonatkozóan, addig nem tudjuk felvállalni, mert ha történik bármi, a felelősséget nekünk kell vállalni. Abban partnerek vagyunk a szomszédos településekkel, hogy összehangolva felváltva vinnénk a dolgozókat vidéki értekezletekre. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a kérelmet. Felkérem a bizottság elnökét, a bizottság állásfoglalását ismertesse. A kérelmet a bizottság megtárgyalta és olyan javaslat született, hogy a kérelmet ne támogassuk, mivel a jogszabály nem ad rá lehetőséget. A gépkocsi használat nincs leszabályozva. Pápay László körjegyző A hatályos szociális rendeletünk alapján a tanyagondnoki szolgálat autója ilyen célra nem adható át. Az oktatási társulás dolgozóit felváltva szívesen utaztatjuk bármilyen hivatalos értekezletre. Véleményem szerint a lehetőségeink szerint segítsük a településeinket, de ezt a kérelmet nem tudjuk támogatni, mivel a helyi rendeletünk nem teszi lehetővé. Kérem, aki egyetért az elhangzott javaslattal, az kézfelemeléssel szavazzon. (A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett és az alábbi határozatot hozta:) 35/2009. (III. 06.) KT. H A T Á R O Z A T Csávolyi iskola nevelőtestülete kérelmének elutasítása Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a csávolyi iskola nevelőtestületének a kérelmét a tanyagondnoki busz bérbevételével kapcsolatosan nem támogatja, mivel a helyi szabályozásunk nem teszi lehetővé. Határozatról értesül: Iskola, 6448 Csávoly - Tájékoztató a csőszűkítés gyakorlati elvégzéséről az érintett családnál. A jövő héten kerül sor egy családnál a csőszűkítésre a HALASVÍZ Kft. közreműködésével, amennyiben a vízdíjtartozás nem kerül befizetésre. Közkutak működőképességének korlátozása, megtörtént. Jelenleg 4 db közkút használható, ebből 1-1 db a temetőkbe, 1 db a Felszabadulás utcában és 1 db a Petőfi utcában. 12

13 - Pályázatokról tájékoztató. - Útpályázat értékelés pályázati eredmény még nincs. - Faluközpont felújítására benyújtott pályázatról még döntés nem született. - Az E Magyarország informatikai pályázat benyújtása ( 100 %-os támogatásra) megtörtént, amelynek eredményéről tájékoztatást még nem kaptunk. Ezen pályázat sikeres elbírálásának kapcsán lehetőség nyílna lakosoknak informatikai ismeretek elsajátítására. - A LEKI pályázatok kiírása még nem történt meg, ennek keretében amennyiben lehetőség nyílna támogatás megszerzésére javaslom, hogy első helyen kezeljük a ravatalozó- urnafal kialakítására, valamint a településrendezési terv pályázati úton történő aktualizálását. Az utóbbi előkészítő munkái folyamatban vannak. - A vidéki örökség pályázat előreláthatólag május hónap helyett szeptember hónapban nyílik meg, amelyre a templom külső felújításának munkálatairól a pályázati anyag készen áll. - A FEBÖSZ pályázatra a kiírás megérkezett és határidőre a Falunapi és Lovasnapi rendezvényeinkre a pályázatot javaslom, hogy nyújtsuk be. A Falunappal kapcsolatban március 10-ig az MVH is kiírt pályázatot, amelynek előkészítése is folyamatos. - Az es Szabadságharcról az ünnepséget március13-án (péntek) 18 órakor tartjuk meg a helyi Művelődési Házban, amelyen a kulturális műsort általános iskolás tanulóink biztosítják. Nemzeti Ünnepünk tiszteletére mindenkit szeretettel várunk az ünnepségre. A kokárdát senki ne felejtse otthon! Megkérem a képviselő-testület tagjait, hogy a kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék fel. (A képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját tudomásul vette.) Pápay László körjegyző A személyi jövedelemadóról szóló évi LXXXI tv. 73. (6) bekezdése értelmében a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény szerint megállapított költségátalány egésze jövedelem, mely után az adó mértéke 15 százalék. Az adót a kifizető állapítja meg, vonja le és fizeti be. Jelenleg a mukabér 30 % -a költségtérítés összege. Kérdésem, hogy a következő ülésre az illetmény emelés összegéről készüljön-e írásos előterjesztés? Köszönöm, de a szűkös anyagi helyzetre való tekintettel lemondanák róla. A bizottsági ülésen tárgyaltuk a körjegyző úrnak a polgármester asszony költségtérítésével kapcsolatos előterjesztését. De mivel a polgármester asszony kijelentette, hogy nem tart rá igényt, a bizottság abban döntött, hogy az évvégi jutalom osztásnál kompenzálja. Pápay László körjegyző A Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsnál a polgármester rendelkezik szavazati joggal. Előfordulhat, hogy a polgármester asszony egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a Társulási Tanács ülésein. Az elmúlt ülésen meghatalmazással vettem részt, de helyette nem szavazhattam. Szavazati joggal csak megbízott képviselő rendelkezik. Kérdés, hogy legyen-e helyette megbízott képviselő-testületi tag, aki távolléte esetén képviseli a település érdekeit? 13

14 A tanácsülés havi 1-2 alkalommal van, plusz a Pénzügyi Bizottsági ülés, általában 9 órától 15 óráig tartanak az ülések. Javasolnám, hogy legyen egy megbízott képviselő-testületi tag, mivel szavazati joggal csak képviselő rendelkezhet, arra az esetekre ha betegség, szabadság vagy egyéb más rendezvényen való részvétel miatt az társulási tanács ülésein nem tudok részt venni. Javaslom, bízzuk meg az alpolgármestert, hogy a polgármester asszony távolléte esetén a JTKTT ülésein képviselje a települést. Megkérdezem a képviselőket, hogy van-e egyéb bejelentésük. Amennyiben nincs, megköszönöm a megtisztelő figyelmet és a testületi ülést bezárom és zárt ülést rendelek el. (Miután több hozzászólás nem volt s polgármester az ülést órakor bezárta.) Mikó Ferencné polgármester p.h. Dr. Geiger Ferenc jegyzőkönyv hitelesítő Pápay László körjegyző 14

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, települési képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, települési képviselők. 15/2008. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén. Csanádapáca Képviselő-testülete 7/2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca

Részletesebben

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. október 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 27- én, 16 órakor kezdődő rendes ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 27- én, 16 órakor kezdődő rendes ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 27- én, 16 órakor kezdődő rendes ülésén. A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2531

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. december 14-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. június 28-án 16.00 18.30 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 27-én 18. 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén.

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-19 /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 7/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 14-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

2011. március 25. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető

2011. március 25. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető 102-6/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. március 10-én 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: Tárgy: 46/2011.(III.10.) Rendezési terv módosításának

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24-én 19:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Bagó

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 44/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 45/2014.

Részletesebben