KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság évi Közhasznú szakmai, érdekképviseleti tevékenységéről (Tervezet)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. A Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság 2009. évi Közhasznú szakmai, érdekképviseleti tevékenységéről (Tervezet)"

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság évi Közhasznú szakmai, érdekképviseleti tevékenységéről (Tervezet) A Szervezési és Vezetési Tudományos Társaságot (SzVT) a Fővárosi Bíróság én nyilvántartásba vette, majd 60,430/1989/15-II sz. Végzésével június 1. napjától közhasznú szervezetté minősítette. Tevékenységét az Alapszabályban rögzített módon végezte. A évi tevékenységéről szóló közhasznúsági jelentését a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Tv. alapján készítette el. 1. A Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság közhasznú tevékenysége A Társaság 2009-ben is folytatta a korábbi években megszokott kiegyensúlyozott, konzervatív gazdasági tevékenységét. Számláit folyamatosan fizette lejárt tartozásai nem voltak. Tudományos, társadalmi tevékenységét is a korábbi években megszokott igényességgel és magas színvonalon végezte, tovább haladva a 2005-ben megfogalmazott úton, hogy a menedzsment tudományok területén ismert, elismert és meghatározó szervezetté váljon ben összesen 60 kutatási projekt szervezésében és bonyolításában vettünk részt. Tudományos, társadalmi tevékenységünk tovább szélesedett mind központilag, mind a szakosztályok által szervezett programok terén. Természetesen folytattuk a már hagyományosnak tekinthető társadalmi tevékenységeinket mit a nagysikerű Harsányi István díj odaítélése és kiosztása, amelynek keretében 2009-ben 10 felsőfokú hallgató részesült egyenként 100 eft-os ösztöndíjban. Szintén részt vettünk ebben az évben is a az év menedzsere és az év ifjú menedzsere díj odaítélésében és kiosztásában amelyre szokásos módon a menedzserbál keretében került sor. A HR területén az Emberi Erőforrás szakosztály közreműködésével két nagyszabású a Magyarországi Coaching Konferencia és a Bérfejlesztési adatok 2010-re konferencia megszervezésében és szponzorálásában vettünk részt. Tovább folytattuk klímaváltozással kapcsolatos társadalmi tevékenységünket is, melynek keretében dr. Láng István akadémikus és dr. Kerekes Sándor a Budapesti Corvinus Egyetem rektor helyettese részvételével rendeztünk szimpóziumot és a Környezetvédelmi és Vállalkozási szakosztály közreműködésével ismételten részt vettünk a most már III. Országos Környezetgazdaságtani PhD Konferencia megszervezésében és szponzorálásában. Szintén a Környezetvédelmi és Vállalkozási szakosztály szervezésével megalakult a Professzorok Környezetvédelmi- és Környezetgazdaságtani Társasága. A Társasághoz 14 neves kutató, egyetemi oktató és gyakorló gazdasági szakember csatlakozott. Csatlakoztunk továbbá az Európai Unió egyik érdekes programjához, az ún. klímakövetek képzéséhez. Az Ifjúsági szakosztály egy tagját képeztettük ki Dániában klíma követté. A klíma követek feladata, hogy a mindennapokban, széles néprétegek, de a főleg a gyermekek, fiatalok körében, egyszerű módszerek és viselkedési formák oktatásával, népszerűsítésével segítség elő az energiafogyasztás, a környezetszennyező anyagok, gázok kibocsátásának csökkentését. Segítséget nyújtottunk a Nyugat-Magyarországi 1

2 Egyetem Közgazdaságtudományi Karának, a Magyar Tudomány Ünnepe tiszteletére megrendezett Gazdaság és Társadalom című konferencia szervezésében. Társaságunk Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei szervezetének és a MTESZ Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei szervezetének szervezésében került sor a Záhony Európa nyitott kapuja konferencia megtartására, amelynek témája kifejezetten Záhony és térsége gazdasági rendszerfejlesztésének kérdései voltak. Ezzel is segíteni kívántuk a Magyar régiók, különösen az elmaradottabb régiók gazdasági felzárkóztatásának ügyét. A konferencián előadást tartott többek között Gilyán György a Magyar Köztársaság Moszkvai nagykövete, dr. Huszty András a Miniszterelnöki Hivatal, Magyar Kínai gazdasági kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszterelnöki megbízottja, dr. Szentpéteri Bertalan a Magyar Ukrán Közös Gazdasági kamara elnöke is. Társadalmi tevékenységünk egy érdekes új színfolttal bővült Szeitz János elnökségi tagunk jóvoltából, akinek a Csönd című verseskötetének Szepes Erika irodalomtörténész által történt bemutatására október 9.-én került sor. A versek mellett Szeitz úr több igen érdekes és a felnőttképzésben aktuális előadást is A kulturális szakemberképzés perspektívái és Felnőttképzés Ausztria címmel. A nemzetközi civil életben történő részvételünk jegyében dr. Sípos Erika és Kiss József aki tagja a KÖZTE és az EURALVA szervezeteknek - részt vettek az EURALVA 2009-ben is megrendezett szakmai konferenciáján, melyről egy szakmai nap keretében igen érdekes összefoglalót tartottak Hallgatók és nézők a digitális korszakban címmel. Elkészült az előző évben indított média kutatásunk összefoglaló jelentése A civil társadalom és a közszolgálati műsor-, és tartalomszolgáltatók kapcsolata címmel. A kutatási jelentés szerkesztett változatát 2010-ben szakmai kiadványként kívánjuk megjelentetni. Nagy lépést jelent Társaságunk életében, hogy Gazdálkodás, Verseny, Vezetés címmel negyedévenként megjelenő gazdasági szaklapot indíthattunk útjára. A lap szerkesztőbizottságában neves kutatók és egyetemi oktatók foglalnak helyet, amely a magas szakmai, tudományos színvonal garanciája. Kiadványunkban publikálási lehetőséget kívánunk biztosítani a fiatal kutatóknak, PhD hallgatóknak is. Az első szám szerzői: Angyal Ádám, Virág Attila, Somogyi Alíz, Mayer Péter, Szintay István, Heidrich Balázs és Kunos István. A nemzetközi tudományos életben történő részvételünket többek között a Tekler Vilmos szerkesztésében angol nyelven kiadott Retention indices in Gas-Liquid Chromatography című könyv is biztosította, amelyet a retenciós indexe alkalmazásának 50. évfordulója alkalmából került kiadásra. A retenciós index megalkotója a Magyar származású, de Svájcban dolgozó Kováts professzor volt. A nemzetközi tudományos életben történő részvételünket tovább erősítette a XIX International SIPE kongresszuson Vass Viola és Vass Zoltán előadása és általuk vezetett workshop is. Az előadás társszerzői Sváb Péter és Tekler Vilmos voltak. A Pszichogalaxy-hoz tartozó kutatások amelyhez az MTA Pszichológiai Intézete is csatlakozni kíván az előző évekhez hasonlóan természetesen tovább folytak igen szép eredménnyel. Eddig több mint 30 szakdolgozat, 4 folyamatban lévő PhD kutatással és 80 feletti megjelenéssel dicsekedhetünk. 2

3 A szakosztályok belső élete tovább élénkült, az általuk elsősorban tagjaik számára de minden tagtársunknak elérhetően meghirdetett szakmai programok száma tovább növekedett. Az előző évekhez hasonlóan kiemelkedő aktivitást mutató Anyagtudományi szakosztályhoz és a Turizmus szakosztály Idegenvezető klubjához továbbiak csatlakoztak, mint pl. a Marketing, az Ifjúsági, Térinformatikai szakosztály. Az Anyagtudományi szakosztály 2009-ben 8 igen érdekes szakmai kirándulást szervezett és bonyolított le; január 22. Fővárosi Hulladékhasznosító Mű (Budapest) 22 fő február 26. ALEX Fémbútor Kft. (Zsámbék) 17 fő március 26. Agrospeciál Kft. (Pálhalma, Kulcs) 20 fő április 23. Mezőgazdasági Gépmúzeum (Gödöllő) 16 fő szept. 24. Antenna Hungaria Kft. (Solt) 15 fő október 29. Pintér Művek, Hadtörténeti Park (Kecel) 20 fő november 25. DELPHI Hungary Kft. (Balassagyarmat) 18 fő december 8. LEGRAND Zrt. (Szentes) 25 fő Az Ifjúsági szakosztály más szakosztályokkal közösen (pl. Geomarketing előadás, a televíziózás jövője) és saját szervezésében is szervezett programokat (pl. Angol nyelvű tréning és retorika PhD hallgatóknak, protokoll és etikett előadás). A Marketing szakosztály előadói és vitaülés sorozatot indított el nagy sikerrel. A programokon egy felvezető előadást követően szabad vitára nyílik lehetőség az előadóval, ill. a jelenlévőkkel. A vezetési szakosztály egy érdekes program keretében mutatta be az ún. reason eljárást. Stratégia menedzsment szakosztály néven új szakosztály alakult Nagyon érdekes, nemcsak Társaságunk tagjait, hanem családjaikat is a szó szoros értelmében megmozgató kulturális, családi tájékozódási versenyt szervezett a Térinformatikai szakosztály. Az igen érdekes új ötlet bevált és várhatóan 2010-ben rendezünk hasonló eseményt. Társaságunk új székházának felújítási munkái is megkezdődtek és a tervek szerint 2010 nyarán azt birtokba is vehetjük. 2. Az SzVT évi számviteli és mérlegadatai A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolóját mint már hosszú évek óta az Audit Service Kft. Elkészítette az éves jelentését és könyvvizsgálói összesített éves jelentését. Egyesületünk mérlegének főösszege: (mérlegbeszámoló 11. és 25. sora),-eft, ami eft. A évi közhasznú tevékenységből származó eredmény: (eredménykimutatás 32. sora) eft. 3

4 A tárgyévi vállalkozási eredmény: (eredménykimutatás 31. sora) eft. Az összesített mérlegeredmény (nyereség) eft A tárgyévben a vállalkozási tevékenységünk bevétele nem haladta meg a közhasznú szervezetekre vonatkozó korlátot, így nem keletkezett társasági adó fizetési kötelezettség. 3. A vagyonfelhasználás alakulása Az egyesület saját tőkéje a megalakuláskor eft volt. Az évek óta tartó veszteséges gazdálkodás nyomán 2004-re a saját tőke ,- eft-ra csökkent ben sikerült a tőkevesztést megállítani és végére a saját tőke, értéke eft, ami a megalakulás kori saját tőke 23 szorosa. 4. Költségvetési támogatás: A évben kapott NKTH mecenatúra támogatás ra eső része eft volt, továbbá a tárgyévben kaptunk további eft NCA támogatást. 5. Más adományozói támogatások A Társaság Bács megyei szervezete 2009-ben 70,- eft vállalkozóktól származó támogatást kapott. A novemberben megrendezett Környezetgazdálkodási Phd konferenciát két cég támogatta összesen 100 eft összeggel. 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatások Egyesületünk Alapszabályának értelmében 2009-ben az alábbi vezető tisztségviselők voltak: - Elnök; - az Alelnökök; - az Országos Elnökség tagjai; - a Közgyűlés küldöttei; - a Felügyelő Bizottság tagjai; - az Ügyvezető. A fentiekben felsoroltak, az ügyvezető kivételével választott tisztségviselők, akik e minőségükben munkájukat önkéntes, társadalmi munka keretében látták el, s ezért juttatásban nem részesültek. Az ügyvezető részére, aki az egyesület alkalmazottja, munkabér és terhei címen összesen eft eft került kifizetésre. 7. Társadalmi szervezeteknek adott juttatások BME Management Managerképzés Alapítvány Magyar Pedagógóiai Társaság Pszichodiák Alapítvány Dél-Alföldi Régió Békés megyei Szervezet Csányi Alapítvány MOSZ Összesen 450 eft eft 150 eft 50 eft 250 eft 98 eft eft eft eft 4

5 8. Cél szerinti juttatások Egyesületünk évben cél szerinti juttatást nem kapott és nem adott. 9. A évi SZJA 1% 2009-ben az 1%-ot nem kaptuk meg. Budapest, május 25. Dr. Sváb Péter A Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság elnöke 5

Közhasznúsági jelentés a Magyar Meteorológiai Társaság 2008. évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés a Magyar Meteorológiai Társaság 2008. évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés a Magyar Meteorológiai Társaság 2008. évi tevékenységéről Társaságunk a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírása szerint kérte a Fővárosi Bíróságtól nyilvántartásba

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége . KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége Az NJSZT célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése

A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 2008. évi közgyűlése A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) 2008. május 30-án tartotta közgyűlését a Bosnyák téri

Részletesebben

MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008

MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Adószám: 19668693-1-43 MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. R ép. III./317. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Dátum: 2009. április 23. a szervezet képviselője 1. A Társaság bemutatása

Részletesebben

MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 Adószám: 19668693-1-43 MAGYAR NUKLEÁRIS TÁRSASÁG 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. R ép. III./317. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 Dátum: 2008. május 2. a szervezet képviselője 1. A Társaság bemutatása

Részletesebben

Az EOQ MNB 2006. évi Közgyûlése

Az EOQ MNB 2006. évi Közgyûlése 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. 2128803, Fax: 2127638 http://eoq.hu, E-mail: info@eoq.hu Európai Minõségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottság, Közhasznú Társadalmi Szervezet, Alapítva: 1972 Az EOQ

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETE Szervezet neve: MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG Statisztikai számjel: 19815785-9412-529-01 Cím: 1091 Budapest, Üllői út 25. Nyilvántartási szám: 01-02-0000389 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Frank Ignác Alapítvány

Frank Ignác Alapítvány Frank Ignác Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2010. év Kelt: Budapest, 2011. március 21. A FB által elfogadott beszámoló 1 TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Költségvetési támogatások

Részletesebben

978-963-08-0874-3. Magyar Innovációs Szövetség, 2011 www.innovacio.hu. Szerkesztette: dr. Antos László, ügyvezetõ igazgató.

978-963-08-0874-3. Magyar Innovációs Szövetség, 2011 www.innovacio.hu. Szerkesztette: dr. Antos László, ügyvezetõ igazgató. 1990-2010 Szerkesztette: Felelõs kiadó: Kiadta: Tervezés, nyomda: Fotók: dr. Antos László, Dr. Szabó Gábor, elnök Magyar Innovációs Szövetség VISUALIA Kreatív Ügynökség Böhm Katalin, Ducsai Szabolcs, Farkas

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S RÁKÓCZI SZÖVETSÉG K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2010. ÉVRŐL Elfogadta a Rákóczi Szövetség Közgyűlése 2011. május 21-én T a r t a l o m 1. Számviteli beszámoló... 3 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

2009. május 19. Hírlevél. www.innovacio.hu. 10. szám. XIX. évfolyam 2009. május 19.

2009. május 19. Hírlevél. www.innovacio.hu. 10. szám. XIX. évfolyam 2009. május 19. XIX. évf. 2009. május 19. 10. szám Hírlevél www.innovacio.hu 10. szám XIX. évfolyam 2009. május 19. 32 Elnökség, képviseletek Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele A Magyar Innovációs Szövetség Elnöksége

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Magyar Hidrológiai Társaság. 2011-2014. között végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Magyar Hidrológiai Társaság. 2011-2014. között végzett munkájáról MAGYAR HIDROLÓGIAI TÁRSASÁG BESZÁMOLÓ a Magyar Hidrológiai Társaság 2011-2014. között végzett munkájáról Budapest 2015. május 26. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 2011. évi tisztújító közgyűlés óta a Társaságunk

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2012 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2012. évi beszámoló Ez a beszámoló a TIT SE Elnöksége, Ellenőrző

Részletesebben

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM

hír CSATORNA 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség TARTALOM hír CSATORNA 2007 A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Lapja jubileumi szám 10 éves a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség F Õ T Á M O G A T Ó I N K TARTALOM MASZESZ Hírhozó... 2 Somlyódy László: A MaSzeSz

Részletesebben

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ikt.sz.: 520-2/2007. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Tárgy: A Pécs/Sopianae

Részletesebben

Fertő tavi vitorlás Szövetség 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2.

Fertő tavi vitorlás Szövetség 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2. Fertő tavi vitorlás Szövetség 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 2. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Sopron, 2011. május 6. Ifj. Schneider István elnök 1 A Fertő tavi Vitorlás Szövetség közhasznúsági jelentése

Részletesebben

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2013. évi beszámoló Alapadatok: Fővárosi Bíróság bejegyzési száma:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Bevezető 3. oldal. II. A kettős könyvvitelt vezető ÖkoStart Alapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Tartalomjegyzék. I. Bevezető 3. oldal. II. A kettős könyvvitelt vezető ÖkoStart Alapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolója AZ ÖKOSTART ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalomjegyzék I. Bevezető 3. oldal II. A kettős könyvvitelt vezető ÖkoStart Alapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolója III. Kimutatás

Részletesebben

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2013. évi munkaterv és költségvetés Ez a munkaterv és költségvetés

Részletesebben

A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése 1./ Az Egyesület azonosító adatai: Az Egyesület neve: Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület Az Egyesület székhelye: 1134 Budapest,

Részletesebben

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2005

Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2005 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület ÉVES JELENTÉS 2005 Magyar Kollégium Kulturális Egyesület Budapest XIX. Baross utca 48. H-1192 Telefon: 28-28-445 E-mail: magykoll@mail.tvnet.hu www.magyarkollegium.hu

Részletesebben

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról

Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. Tartalomjegyzék Területi Mérnöki Kamarák és MMK Szakmai Tagozatok beszámolói a 2013. májusi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakról Baranya Megyei Mérnöki Kamara... 2 Békés

Részletesebben

Magyar Család-és Nővédelmi Tudományos Társaság Közgyűlése. 2010. november 19. Pécs. Közhasznúsági Beszámoló. 2009. évről

Magyar Család-és Nővédelmi Tudományos Társaság Közgyűlése. 2010. november 19. Pécs. Közhasznúsági Beszámoló. 2009. évről Közgyűlése 2010. november 19. Pécs Közhasznúsági Beszámoló 2009. évről 1 Tartalomjegyzék 1. Éves beszámoló (Főtitkári beszámoló 2009 évi tevékenységről) 2. Közhasznúsági jelentés (Dr. Bártfai György Elnök)

Részletesebben

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Adószám: 18180987-1-41 Bírósági végzés száma: 61.038/2003 KSH statisztikai számjel: 18180987-9499-569-01 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a)

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Egyesület rövid bemutatása A közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma: 18360945-1-03) 2001.

Részletesebben

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012.

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012. A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest 2012. ALAPADATOK Készült az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről; a 2000. évi C. törvény a számvitelről és a vonatkozó pénzügyi-,

Részletesebben